knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G utover det forventede

2 Kjære medarbeider Det pågår for tiden mange spennende debatter knyttet til kollektiv transport. I Rogaland har økt bilbruk med der tilhørende køer satt fart i diskusjonen om hvilke virkemidler som bør benyttes for sikre fremkommeligheten for næringsliv og innbyggere. Dessverre har media med god hjelp av politikerne valgt å vinkle dette som en diskusjon for eller i mot bybane. Jeg mener at vi må tørre å lage langsiktige planer, gjerne år frem i tiden. I den sammenheng kan bybane eller bussvei være et utmerket supplement til bussen. Vi snakker ikke om, enten eller, men både og. Det er etter min mening en avsporing av debatten som heller bør fokusere på byutvikling og infrastruktur i en total sammenheng. Som et eksempel vil jeg nevne nyetablerte Risavika havn. En av landets største havner er bygget uten at omliggende veinett og infrastruktur er dimensjonert for landbasert transport. Jeg mener at vi må tørre å lage langsiktige planer, gjerne år frem i tiden. I den sammenheng kan bybane eller bussvei være et utmerket supplement til bussen. Vi snakker ikke om, enten eller, men både og. Langsiktige planer er liten trøst for våre sjåfører og kunder som daglig opplever kø problematikken. Jeg har stor sympati for sjåførenes frustrasjon og mener at det er fult ut mulig å iverksette strakstiltak som vil bedre bussens fremkommelighet i form av flere kollektivfelt og trafikkregulering til fordel for bussen. Samferdselsetaten har allerede planene klare. La oss ikke håpe politikerne sporer av i debatten for eller i mot bybane. I forrige lederartikkel gratulerte jeg Gråkallbanen med 20 års jubileum. Det er med stor beklagelse jeg i denne utgaven av Knutepunktet meddeler at Trondheim`s største trikkeforkjemper Erlend Solem slutter som daglig leder i Veolia Transport Bane i februar Erlend har takket ja til en lederstilling i offentlig virksomhet. Samtidig som vi beklager denne beslutningen gleder vi oss over at Erlend har takket ja til videre innsats for trikken som nytt styremedlem i Veolia Transport Bane f.o.m Til slutt vil jeg takke alle våre medarbeidere og sam arbeidspartnere som har arbeidet med anbudet på Kystruta (Hurtigruten). Veolia Transport planla å levere et sterkt miljøalternativ med LNG drevne fartøy. Vårt konsept kunne ha bidratt til en dramatisk reduksjon i utslippene av miljøskadelige klimagasser og ville samtidig ha vært et sterkt bidrag til Norge`s forpliktelse i.h.t Gøteborg-protokollen (Norge har forpliktet seg til ikke å slippe ut mer enn tonn NOx per år). Kystruta har vært et meget komplekst prosjekt der vi hele tiden har jobbet mot klokken. Dessverre holdt det ikke helt inn. Basert på en totalvurdering besluttet vi ved anbudsfristens utløp ikke å levere tilbud. Risikoen og usikkerhetsfaktorene ble for høy. Bla. kan jeg nevne at det skulle bygges 12 nye skip med byggetid på knappe 2 år. Tiden og innsatsen som er lagt ned i dette prosjektet er ikke bortkastet, det har tvert i mot gitt oss verdifull kompetanse i å mestre komplekse prosjekt. Videre er jeg stolt over at våre medarbeidere som de eneste utenom Hurtigruten hadde mot og vilje til å ta utfordringen med å regne på Kystruta. Vi ønsker Hurtigruten lykke til med videre drift av et av Norges nasjonalikon. Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold november 2010 Iherdig innsats gir nye sikkerhetstiltak i Sandnes Veolia gjenvant Sør-Troms Fra anbudsarbeid til kommersiell bussdrift! Statusrapport: Kompetansehevning i samsvar med Bussbransjeavtalen Troverdig debut som skuespiller Vi vil løfte fram hverdagsheltene Tørsteslukker som påminnelse på vår miljøforpliktelse Bilfri dag for full musikk Norges mest presise busslærling Karrieredagen NTNU Trondheim Bussens dag på Revheim Seriemestere med Veolia på laget Service utover det forventede på glatt føre! Gå for grønt 2010/ September/oktober Fotball det 20ende århundres mest populære sport? Vintersykling og vedlikehold Jubilanter Side 5 Side 8 Side 16 knutepunktet Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr utover det forventede Høst Med vinteren like om hjørnet og julemarsipanen på kassadiskene er det like godt å hoppe i det som å krype. Allerede i midten av oktober måtte mange av oss her på det sørlige vestlandet skifte over til vinterhjul på bilene våre. Problemet for min del er at jeg fremdeles har piggdekkene som fulgte bilen når den ble erhververt for et par år siden. I og med at den rekordtidlige vinteren sluttet like brått som den begynte betyr det at nå jeg ruller stille av gårde når jeg kjører på jobb om morgenen. Det må jeg nok gjøre i en tid fremmover. I skrivende stund er vi igjen oppe i vestlandske sommertemperaturer på hele 12 grader. Men det hindrer oss ikke i å være i gang med årets julenummer, som skal i trykken om en snau måned, det betyr travle tider for oss i redaksjonen og alle dem som skal og vil bidra til at årets juleutgave blir like fyldig som matrettene på årets julebord. Velkommen til å bidra, info finner du nede på siden. Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsleder. Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 3. desember.

4 Ruten i Sandnes er et knutepunkt med høyt aktivitetsnivå. Iherdig innsats gir nye sikkerhetstiltak i Sandnes Rutebilstasjonen i Sandnes er et viktig knutepunkt for tog- og busspassasjerer i regionen. Den er utformet som en stor åpen plass med et mylder av busser og mennesker og kalles Ruten på folkemunne. Av Anders Erik Hansen Foto: Terje Kvalbein Rasmussen Siden en tragisk dødsulykke skjedde på område for tre år siden på har Veolia Transport vært en aktiv pådriver for å få bedret sikringstiltakene på Ruten for både busser og passasjerer. Våren 2010 skjedde en klemulykke der en kvinne ble skadet, da ble nok en bekymringsmelding sendt til Sandnes kommune på vegne av Veolia og de ansatte. Området som ble bygget for en hel del år tilbake har i takt med utbyggingene av Sandnes hatt en stor vekst av brukere. Sandnes, er i dag Norges sjette største by. Rutebilstasjonen ligger i tilknytning til jernbanestasjonen og det hender ofte at folk springer utenfor de sikre sonene og over plassen fordi det er to minutter til toget går. Det nylig åpnede dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger har også ført til økt trafikk på Ruten, i tillegg ligger en av regionens største videregående skoler med 850 elever lokalisert like ved. Vår erfaring er at sjåførene er forsiktige og ekstra observante inne på Ruten fordi de vet hvor lett faresituasjoner kan oppstå der. Sandnes Kommune har nå innsett alvoret i situasjonen og valgte å innby til samarbeide med Veolia og Politiet for å forsøke finne bedre løsninger. Målsetningen er å forhindre flere 4

5 ulykker på området, samt gjør det mer bruker vennlig både for dem som jobber der og dem som ferdes der. Dette samarbeidet medførte til at det i løpet av kort tid kom endringer på og flytting av alle avgangsholdeplassene, stengning av tre holdeplasser samt fysiske hindringer som ledegjerder som leder de reisende utenom de områdene hvor bussene kjører. Det er også innført enveiskjøring på området og satt opp tydelige skilt. Disse tiltakene skal fjerne all tvil om hvordan man skal bevege seg på området. Vi har også etablert et godt samarbeid med Politiet i denne saken. Blandt annet var Politiet invitert til et sjåførmøte der de informerte om ansvar, risiko samt kommet med gode råd og tips for ferdsel i og rundt området. Dette var verdifullt og ble satt pris på av sjåførene som under møtet fikk svar på mange av spørsmålene de hadde. I tillegg til dette har vi hatt egne folk til stede for å veilede sjåførene under arbeidet med endringene med de nye ordningene om plassering og kjøring på området. Dette ble også veldig godt mottatt. Og fordi de fysiske barrierene kom raskt på plass økte tryggheten blant sjåførene raskt. Etterhvert har Sandnes kommune også kommet sterkere på banen. Foreløpi har de sagt at de vil bruke en million kroner på ulike sikringstiltak på Ruten. I skrivende stund har rådmannen funnet noe over halvparten av disse pengene. En søknad om penger fra fylkets kollektiv pakke er foreløpig avslått. Sikkerhetsfokus har meget høy prioritet i Veolia Transport i Rogaland, noe som det legges vekt på i opplæringen av sjåførene. Spesielt er risiko i møte med myke trafikanter noe som vektlegges spesielt siden dette medføre store konsekvenser for de involverte. Som knutepunkt utgjør Ruten spesielt risikoområde, noe vi har sterkt fokus på i dialog med sjåførene. Nå ser sjåførene at det er mulig å få til viktige endringer og gode løsninger, og vi setter vår lit til at de fortsatt vil være aktive til å melde inn om sikkerhetsrisiko de møter i hverdagen slik at vi kan tak i det og forhåpentligvis senke risikoen for ulykker i fremtiden. Daglig leder i VTN Stig Solheim (til høyre) mottar blomster fra fylkesordfører i Troms Terje Olsen. Foto: Stian Saur, Troms Fylkeskommune. Veolia gjenvant Sør-Troms Veolia Transport Nord har gjenvunnet kontrakten for rutekjøring med buss i Sør-Troms. Kontrakten omfatter 40 busser for rutekjøring i kommunene Harstad, Skånland, Bjarkøy og Kvæfjord, og utgjør ca 1,6 millioner rutekilometer per år. Av Sune Aabø Parker Ved anbudsstart 1. mai 2011 vil selskapet stille med 32 nye miljøvennlige busser i tillegg til åtte brukte busser. - Dette er en betydelig standardheving som publikum vil nyte spesielt godt av, sier fylkesordfører i Troms Terje Olsen og fortsetter. - Rutetilbudet i Harstad er utvidet noe. Blant annet er tilbudet på rute 11 styrket på strekningen Harstad - Ruggevik ved at vi fra 1. mai også betjener øvre trasé på strekningen Kanebogen-Ruggevik. Det er en klar målsetting å øke andelen som tar buss iharstad. Det er også opprettet en ny avgang tur/retur Narvik- Harstad. Tilbudet er kommet i stand etter dialog med Helse Nord. - Vi er stolte og glade over å blitt vist fornyet tillit i et ettertraktet område. Jeg ønsker å gratulere driftssjef Steinar Johnsen, anbudsleder Rolf Michael Odland og daglig leder Stig Solheim og alle andre som bidro med å gjenvinne denne viktige kontrakten, sier konsernleder Kjetil Førsvoll. 5

6 Fra anbudsarbeid til kommersiell bussdrift! Mathias Højsgaard (27) tiltrer i disse dager stillingen som Avdelingsleder TEF (tur, ekspress, flybuss) i Veolia Transport Sør. Han blir dermed den nye Kolumbus-direktøren Odd Akslands arvtaker. Den unge ryfylkingen gleder seg stort til operativt arbeid. TEF disponerer en busspark på 27 busser fordelt mellom flybusser, kystbusser og busseiere og har en omsetning på omtrent 75 millioner. Højsgaard tror likevel at det ligger rom for ytterligere vekst. 6

7 Mange kjenner også Højsgaard som en entusiastisk lagbygger og -leder for det beryktede bedriftsfotballaget til Veolia, disse egenskapene kan komme til nytte i den nye jobben. Hvor ligger de største utfordringene, slik du ser det? - I utgangspunktet er det bare artige utfordringer. Vi ønsker å ta markedsandeler og hvordan disse skal tilstrebes vil være sentralt i vårt arbeid. Våre konkurrenter legger også ned et godt stykke arbeid, derfor må vi tilstrebe å være i forkant med gode ideer og yte en service utover det forventede til våre kunder og oss selv. Personalhåndtering vil også bli en spennende utfordring som jeg gleder meg til. Jeg er blitt godt skolert allerede og gleder meg til fortsettelsen. Hvilke tanker gjør du deg om det markedet du nå skal bearbeide? - Det er i høyeste grad et utfordrende marked som kjemper hardt og intenst om oppdragene hver eneste dag. Jeg mener at noe av nøkkelen her ligger via proaktivt arbeid og langsiktig salg og markedsføring. Hvor ligger det største potensialet for vekst? - Vi bør ha forutsetninger for større utnyttelse av dagens materiell. Hele avdelingen på Revheim besitter i dag regionens største busspark, det må arbeides godt for å få utnyttet denne best mulig. Dette krever godt samarbeid, muligens på tvers av avdelinger, noe vi selvklart skal få til. Statusrapport: Kompetansehevning i samsvar med Bussbransjeavtalen Det er nå gått over to år siden de første bussjåførene startet arbeidet med kompetansemodulene i Bussbransjeavtalen. Ut i fra tall hentet fra Norsk Interaktiv er det 323 som pr som har bestått samtlige modultester, og dermed har økt kompetansen og bidratt til å øke omdømmet til yrket. Dette er tall vi så lang er fornøyde med, selv om målet er at flere fullfører modulene. Av Per Anders netland Hvilke av dine egenskaper tror du blir viktige i din nye jobb? - Erfaringene jeg har opparbeidet meg gjennom anbudsarbeid og oppstart av prosjekter vil nok komme godt med, både med tanke på prising og kommunikasjon ut i markedet. Jeg gleder meg dessuten til å tilegne meg mange nye egenskaper fra nye kolleger. Hva gleder du deg mest til? - Nye utfordringer! Få lov å begynne på noe nytt, forsøke nye uprøvde veier. Forsette å bygge opp et lag av ansatte og busseiere som skal ta markedsandeler, dette via å hjelpe hverandre til å yte det beste som bor i oss. Jeg er personlig opptatt av lagfølelse og gjøre hverandre gode, dette kan oppnås via god og klar kommunikasjon, avslutter den ferske avdelingslederen. I VTNord er det 176 som har gjennomført alle modultestene, de ligger da ett noe foran VTSør som har 145 beståtte. I hele konsernet er det lagt ned over timer i forbindelse med de webbaserte kompetansemodulene, og da er samlingene som avholdes i tilknytning til modulene ikke regnet med. Det finnes fremdeles mange som ikke har kommet i gang med kompetansemodulene, henstillingen til disse er å ta kontakt med sine lokale opplæringsansvarlige for å få den nødvendige informasjonen til komme i gang. Intensjonen bak kompetanse modulene var å øke yrkesstatusen og omdømmet for yrket gjennom kompetansehevning. For å lykkes med dette vil det derfor være av største betydning at så amnge som mulig av sjåførene melder seg på og fullfører disse kursene. Høyere lønn bør også være en motivasjonsfaktor for den enkelte. Uten den enkeltes innsats og vilje vil det være vanskelig å lykkes. At jobben som bussjåfør er samfunnsnyttig, miljørettet og framtidsrettet blir det satt mer og mer fokus på. For å tilfredsstille kundenes behov for profesjonalitet og kompetanse i fremtiden vil opplæring og videreutdanning være nøkkelord. Derfor er det viktig for oss, både som bedrift og bransje at flere og flere tar seg tid til å gjennomføre disse modulene. Stå på, og lykke til med omdømmehevningen! 7

8 Jan Gunnar Sjøthun spiller bussjåføren som fant politimannen drept og har en sentral rolle i slutten av NOKAS-filmen. Foto: Sandrew Metronome/Alligator Film - Jeg er glad jeg stilte opp på dette, det har vært en spennende erfaring å ta med seg. Spesielt hyggelig er alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått fra mange hold, det gav mersmak. Nå har jeg i tillegg stilt opp i Kolumbus reklamefilm, forteller Jan Gunnar Sjøthun Troverdig debut som skuespiller 8

9 Veolias egen Jan Gunnar Sjøthun spiller bussjåføren Gard som har en sentral rolle i avslutningsscenen i den kinoaktuelle spillefilmen NOKAS. Filmen gjenforteller det brutale ranet i Stavanger for over seks år siden sett fra tre sider; ranslaget, politiet og de bankansatte. Filmen skildrer avslutningsvis en bussjåfør, som i likhet av resten av Stavangers inn byggere, ikke helt forsto hva som skjedde rundt dem. Av: Sune Aabø Parker Bussen som Sjøthun kjører stod plassert rett bak kommandobilen som ble beskutt, og det er også sjåføren som i følge filmen finner politibetjent Klungland skutt og drept. På tross av dette fortsatte Gard ruten sin den skjebne svangre dagen. Den korte, ordknappe scenen med Jan Gunnar Sjøthun som bussjåfør på plassen i sluttminuttene sier mye om hvor ufattbart det hele oppleves. Men publikum ser alt og føler hendelsene på kroppen. Når det hele er over er man selv frustrert og andpusten. Og føler man har vært vitne til en god film, skriver VG og triller terningen til 5 i sin anmeldelse. Dagens Næringsliv er ikke snauere i sin anmeldelse, og kaller samme scene for filmens beste, som på en god måte oppsummerer sjokket over tragedien sett med bussjåførens øyne. Vi spurte Sjøthun om hvordan det var å være med foran kamera og prege filmen. Hvordan havnet du i filmen? - Representanter for produsenten Alligator film stod flere ganger på Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes, og spurte sjåfører om de kunne bli med i filmen. Noen få meldte seg, men ikke nok. De oppsøkte da Revheim og Sandneskontoret og søkte på samme måte. Jeg sa meg interessert i dette, og ble med på en audition. Det gikk veldig bra og var faktisk kjempekjekt. Jeg prøvefilmet flere scener, av forskjellige kategorier, som ikke hadde noe med Nokas å gjøre. Dette var veldig tøft. Jeg måtte gjøre alt fra drama til action, og jeg lurte en stund på hva i alle dager jeg hadde begitt meg ut på. Jeg var reelt redd i et par scener, og det var nok da regissør Erik Skjoldbjærg så at han kunne jobbe videre med meg. Du er sentral i den nevnte avslutningsscenen, hvordan forbereder man seg til en såpass dramatisk scene? - Jeg er jo amatør, og vet egentlig ikke hvordan forberedelser skal gjøres, men regissøren hjalp meg med puste- og stemmeøvelser. Når det skal filmes om igjen mange ganger kan det være hardt for stemmebånd. Alle i film teamet hjalp til med å psyke opp skuespillere på en veldig bra måte. Vi var alle i et positivt kollegialt miljø, og jeg følte vi hadde vert bekjente lenge. Kan du selv huske hva du gjorde ransdagen? - Jeg var jeg selv på rute 2 og kjørte forbi politikammeret og så den brennende lastebilen som blokkerte utkjørselen. Jeg husker at jeg selv slapp ut en buss som rygget seg ut av situasjonen i Kongsgaten. Siden kjørte jeg omkjøring om havneringen egentlig uten å vite alvoret i dramaet og hvor nært innpå situasjonen jeg var. Hva synes du om filmen og forstår du at prosjektet har hatt sine kritikere? - Som mangeårige kollegaer i Haga Buss og privat bekjente, syns jeg det er en ære å få være med å minnes den høyt respekterte politimannen Arne Sigve Klungland. Jeg er jo ikke helt objektiv, men registrerer at filmen fra flere hold er blitt oppfattet respektfull overfor hans person og familie. Man må samtidig huske på at alle skuespillerne som er med er amatører. Det var applaus i salen da jeg så filmen på Sandnes kino, avslutter Sjøthun. Scene fra filmen der Jan Gunnar Sjøtun spiller bussåføren Gard. Foto: Alligator Film. 9

10 Kommunikasjonsdirektør med rak Rygg; Knutepunktet var på tur med NSBs Anne Haabeth Rygg. Foto: NSB Vi vil løfte fram hverdagsheltene Knutepunktet fikk anledning til å ta en togtur på Jærbanen sammen med kommu nikasjonssjef i NSB Persontog, Anne Haabeth Rygg. Der fikk vi anledning til å høre litt om utfordringene i NSB og hvordan de som statseid bedrift jobber med kommunikasjon i forhold til presse, befolkning og politikk. Det viste seg raskt at det finnes mange fellestrekk med oss i Veolia. Av Sune Aabø Parker Rygg (37) har vært kommunikasjonsrådgiver i i-kommunikasjon, og tidligere politisk rådgiver for daværende moderniseringsminister Morten Meyer i Moderniseringsdepartementet. Hun har også jobbet som byrådssekretær for Erling Lae, byrådsleder i Oslo, og som byrådssekretær for Hilde Barstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Så kjennskapen til de politiske mekanismene og prosessene er det ingenting å si på. Togkaos Det statseide NSB har vært gjennom en knallhard vinter og vår, med togkaos på flere strekninger på Østlandet og oppstartsproblemer på Jærbanen. Likevel føler de seg mer oppreist for tiden, enn på lenge. Det som er viktig for oss å få frem er en realistisk beskrivelse av situasjonen, og der gjelder tre hovedutfordringer. For det første opplever vi en sterk befolkningsvekst, noe som setter krav til økt produksjon og nye togsett. Nummer to er at vi disponerer en delvis nedslitt togsystem med flere vognsett som er år gamle. For det tredje er vi avhengig av andre aktører for å få trafikken til å flyte som vi gjerne vil, forteller hun. Debatt og informasjon - Summen av disse utfordringene har ført til at vi aktivt har reist en togdebatt, som har holdt høy temperatur inn i sommeren. Vi føler at vi har lykkes å få frem at det er flere aktører som bærer ansvaret sammen og ikke bare NSB. Vi er nesten som SAS som er avhengige av Avinor, der vi er avhengige av infrastrukturen til Jernbaneverket. Det er ikke lett når publikum oppfatter oss som samme enhet, fortsetter Rygg. - I slike situasjoner er det viktig å samtidig fokusere på god passasjerinformasjon, der vi har lansert en SMS-tjeneste der en kan abonnere på sitt tog. Ellers har vi erfart at det gjelder tre leveregler i møte med pressen i disse situasjonene: Forberedelser, forberedelser og forbere delser. Samtidig har vi et system 10

11 som skal lete fram de positive pressesakene, der vi bruker de som er strekningsansvarlige som lokale spyd spisser. Vi i kommunikasjons avde lingen har som mål å levere åtte skredder sydde saker til dem, og vi ønsker dobbelt så mange saker tilbake fra dem, sier hun videre. Rekruttering og internkommunikasjon Selskapet har fremdeles mange utfordringer, ikke ulikt mange av dem vi i Veolia opplever i vår del av transportnæringen. Rygg forteller at NSB alene skal rekruttere tusen medarbeidere innen 2012, med stor overvekt på lokførere. - Her bruker vi ressurser på en kampanje med budskapet En jobb med gode utsikter, der en spiller på både tryggheten og opplevelsen ved å føre et tog. Det tar i følge Rygg to år å bli lokfører, der siste halvåret er ren praksis. - Som dere i Veolia mangler de fleste av våre medarbeidere tilgang til internett i sin arbeidshverdag. Derfor gir også vi ut et magasin i papir 8 ganger i året. Vingehjulet heter vårt internblad og er et godt organ å benytte for å nå våre drøye ansatte i NSB. Ellers benytter vi en del ambassadører, eller endringsagenter som vi velger å kalle dem, ute i felten til å gjennomføre interne kampanjer og aktiviteter. Jeg vil understreke at disse nødvendigvis ikke er ledere. Hverdagshelter - Alle våre ansatte gjør en kjempejobb, og blant dem finnes mange hverdagshelter. Vi er stadig på jakt etter dem for å løfte dem frem. Dette er med på å skape spennende historier som har stor verdi i både vår interne og eksterne kommunikasjon. Jeg kan nevne til eksempel historien om en konduktør som fridde over høyttaleranlegget, til en hund som reiste alene fra Drammen til Kristiansand, smiler Rygg. - I vår strategi for markedskommunikasjon og reklame har vi en strategi om å spille på at den tiden du bruker om bord i toget skal holde høy kvalitet og har en verdi. Man kan koble av eller koble på, bokstavlig talt, da målet er å kunne tilby internett på alle våre tog etter hvert, avslutter kommunikasjonssjefen. Vi i Knutepunktet takker for turen, neste stopp: Stavanger S. For ordens skyld, helt i rute. HMSK leder Anne-Kristin S. Hansen har nylig fått fast tilholdssted i Stavanger og var godt fornøyd med kassene som ventet henne på kontoret. Tørsteslukker som påminnelse på vår miljøforpliktelse Som et nytt ledd i Veolia Trasnport Norges internkampanje for å markere vår ISO sertifisering, har alle avdelingskontorer fått levert et parti med vårt egenproduserte mineralvann. Vår oppfordring er fortsatt å promotere vår forpliktelse til miljøet ut til våre kunder; oppdragsgivere og reisende. Av Sune Aabø Parker Konsernleder Kjetil Førsvoll hadde lenge gått med en idé om å få et eget spesial produsert parti mineralvann med kullsyre. Det viste seg at mange av de etablerte produsentene ikke gjør dette på oppdrag med annen profilering enn sin egen. Heldigvis finnes det fremdeles noen mindre produsenter igjen som tilbød dette. Valget falt på den lille mineral vannsfabrikken Roma i Lillestrøm. Fabrikken har produsert drikkevarer siden 1920, og tredje generasjon Bergersen var snar å ta i mot ut ford ringen fra Veolia Transport. Hele flasker ble produsert med egen etikett og distribuert avdelingene nå i høst. Miljøvennlige panteflasker og kasser var en av forutsetningene for prosjektet. Det ble raskt bestemt at panten, som tilvarer hele kroner, skulle gå til lokale velferdstiltak. Vi håper at alle ansatte har smakt. Hver avdelingsleder styrer bruken ut over dette til glede på kundemøter, interne møter og kanskje som en påskjønnelse til passasjerer. Skål for miljøet, og håper Veoliavannet falt i smak. 11

12 Bluesartisten Olav Larsen og bassisten fra bandet hans The Alabama Rodeo Stars, trosset plassproblemer og ga passasjerene amerikanske tilstander.

13 Bilfri dag for full musikk På den internasjonale bilfrie dagen, onsdag 22. september, ønsket Kolumbus å oppmuntre sine passasjerer med flere minikonserter med artister som er i ferd med å etablere seg i Stavanger-regionen. Noen av artistene som stilte opp var Poor Edward, Brigade, Olav Larsen og Elise Vatsvåg. Av: Sune Aabø Parker Foto: Andreas Grepstad, Kolumbus Vi spurte fungerende kommunikasjonssjef Cecilie Dybdahl Birkeland om det spontane kulturinnslaget. Hvordan fikk dere ideen til dette stuntet? - I forkant av Bilfri dag har vi gjennom flere kanaler oppfordret trofaste bilister til å la bilen stå. På selve dagen ønsket vi å belønne dem som faktisk greide det, og samtidig skape litt positiv oppmerksomhet rundt kollektivtilbudet. Glad musikk smitter over på humøret. Vi tenkte at noen spontane minikonserter på våre mest trafikkerte ruter ville være en flott måte å spre litt glede på en travel onsdag ettermiddag! Hvordan gikk det? - Stuntet i seg selv fikk masse oppmerksomhet i flere lokale medier. Det var kjekt å se folk smile og ta bilder av artistene med mobilene sine. Vi har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding. Hva synes passasjerene om slike stunt? - Mange ble nok litt overrasket med en gang. Det er ikke hver dag busspassasjerene på Nord-Jæren får livemusikk på turen hjem. Men artistene fikk god applaus og mange vennlige smil fra tilhørerne. Vi har i ettertid også fått flere positive tilbakemeldinger via våre kanaler i sosiale medier. Duoen Poor Edward består av brødrene Martin og Kristian Tungland Rinde fra Stavanger med kassegitarer og rustne viser. De spiller akustisk også på plate og er aktuell med EPen Soldiers & Sundays. Det er neppe optimalt å avholde konserter på bussen, hva syntes artistene? - Det var ikke vanskelig å se at det var en utfordring for enkelte å holde en jevn tone over brosteinene i Stavanger sentrum. Men artistene tok utfordringen på strak arm og gav uttrykk for at de syntes det var en spennende jobb. Frister det til gjentakelse? - Absolutt! Om det skal bli en fast tradisjon eller om vi skal gå nye veier for å gi folk en opplevelse på bussen kan vi ikke si her og nå, men det er ingen tvil om at vi får mye igjen for å skape en litt ekstra kjekk tur for passasjerene våre en gang i blant. Samme dag lanserte Kolumbus muligheten for å gå på bussen både bak og framme. Det er nå satt opp kortlesere bak i bussen. I tillegg ble det også innført gratis sykkelfrakt på enkelte ruter. 13

14

15 knutepunktets kryssord nr premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 3. desember Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

16 Skandinavisk trafikksenter i Kristiansand var verter for årets Lærlingmesterskap i transportteknikk. Norges mest presise busslærling Han er en av de yngste og ferskeste bussjåførene i Veolia Transport. 22 år gamle Tor Hammer fra Harstad, deltok nylig i lærlingmesterskap i transportteknikk på Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand. Der gikk han rett og slett til topps og kan smykke seg med tittelen Norges beste lærling på buss i presisjonsøvelser. Av: Sune Aabø Parker Foto: Steve Rokstad og Odd Leif Andreassen Tor Hammer er den første busslærlingen i Harstad noensinne, og har sitt daglige virke i Veolia Transport Nord avdeling Hålogaland Buss. Han ble plukket opp gjennom samarbeidet avdelingen har med Opplærings kontoret for transportfag i Finnsnes. - Av de omtrent 60 lærlingene innen transportfag, var Tor den eneste som ble busslærling. Sammen med Veolia er vi rundt på skolene i fylket og oppfordrer elever til å velge transportfag, da det viser seg å være en tilnærmet garanti for jobb, og vi satser på tett oppfølging av de som får lærlingplass, sier daglig leder ved Opplæringskontoret Steve Rokstad. Det var også Rokstad som var pådriver å få meldt på Hammer til Norgesmesterskapet, og med Hammers innsats angrer han ikke på det. Hva må til for å få flere som Tor Hammer til å velge buss fremfor langtransport? - Det som helt klart må til er at alders grensen for lærlinger på buss senkes fra 21 til 18 år. Dette er nok dessverre et politisk spørsmål som Samarbeidsforumet for opplæringskontor i Norge (Sotin), jobber med og få senket. Men vi trenger drahjelp av de andre store organisasjonene i Norge som TL og bedriftene. Sotin er positive til at aldersgrensen senkes til 18 år for bussjåfører og vi er i dialog med bl.a. TL. Vi må kunne fronte og vise til resultater og statistikker for blant annet Statens vegvesen, om at yngre bussjåfører ikke er noen trussel i trafikkbildet. Samtidlig som vi må synliggjøre at det er et enormt behov for bussjåfører. Flott ungdom i flott uniform, kan det bli bedre, spør Rokstad. 16

17 Best på buss etter 6 1/2 måned ute i kjøring; en overrasket Tor Hammer mottok gavesjekken som bevis på at han er Norges beste busslærling. Karrieredagen NTNU Trondheim Tor Hammer, fortell om øvelsene som du måtte gjennom? - Vi måtte gjennom flere øvelser der det meste gikk ut på å kunne beregne avstand og valg av plassering av kjøretøyet. Det var totalt 10 øvelser der en gikk ut på å treffe en blink med et lodd som hang foran på bussen, forteller norgesmesteren. Heldigvis visste han hvilke øvelser som ventet, og innrømmer at han fikk øvd litt på forhånd. - Tittelen som Norges beste lærling betyr mye for meg. Jeg får bare lyst til å kjøre mer, vise hva jeg kan og lære det jeg ikke kan. Jeg stortrives som busslærling i Harstad, og det hjelper på med positive tilbakemeldinger, det hjelper godt på selvtilliten og humøret resten av dagen. Nå er det bare å konsentrere seg om siste år som lærling og forberede seg til fagprøven til neste år. Hvem ville du anbefalt jobben din til? - Jeg vil anbefale dette yrket for alle og da særlig dem som liker å kjøre og koser seg blant folk. Å være hyggelig og imøtekommende betaler seg da dette er ett yrke hvor nettopp du kan være den positive energien for en trivelig dag for både små og store. Hvilke råd har du til dem som jobber med rekrutteringen til yrket? - Gi folk en mulighet til å se hvordan miljøet, arbeidsplassen og rutinene er innenfor bussjåføryrket. Vis dem de gode tilbudene man har på arbeidsplassen. Den fleksible arbeidstiden er også en fordel. For å få inn flere lærlinger innenfor dette yrket må man bare få ned aldersgrensen til 20 år eller lavere. Jeg tror det er ingen som vil vente tre år med å kjøre opp til buss når den har mulighet til å kjøre opp til lastebil / vogntog som 18åring. - Jeg er i alle fall glad at jeg valgte buss, og det å bli best på buss etter 6 1/2 måned ute i kjøring, det hadde jeg ikke tro på. Jeg dro derfor ned for å gjøre mitt beste i konkurransen og det gikk overraskende bra hele veien. Nå er jeg er interessert i å få mest mulig timer for å kunne oppnå en god lønn, og lære det som jeg ikke kan, avslutter han ydmykt. I regi av Norges tekniskvitenskapelige universitet arrangeres det hver høst en karrieredag hvor bedrifter og studenter kan møtes. I år deltok 86 bedrifter og studenter var invitert. av Inger Lise Reiestad Veolia Transport, Veolia Miljø og Veolia Vann var representert med fire deltakere på en felles stand. Vi viste godt igjen og fikk besøk av mange studenter som var nysgjerrige på de mange jobbog karrieremulighetene i Veolia Transport og ellers i konsernet. Et flertall av studentene vi møtte hadde et ønske om å jobbe i en miljøvennlig bransje og betraktet våre aktiviteter som spennende, meningsfulle og framtidsrettede. 17

18 Værforholdene tvang eggeløpet inn i vaskehallen. Komiker Kristian Arntsen alias Kolbjørns Bingobussa var et populær innslag. Av praktiske årsaker var eggene hardkokte. Bussens dag på Revheim Av B.J. Foto: Sune Aabø Parker, Kåre Dalaker og B.J. Med veteranbusser og bråstoppen på plass, grillen fylt med burgere og pølser, kantinevogn stuet med brus og is, underholdning på høyt nivå og planer om en masse leker for barna lå alt til rette for en spennende og underholdende familiedag på Revheim, men så kom regnet.

19 Lørdag 11. september inviterte VTS-sør på Revheim alle ansatte med familie og venner til det som skulle bli den første bussens dag. På tross av at regnet høljet ned, viste temperaturmålingene seg fra sin beste side, dette gjorde at mange lot regn være regn og møtte opp til dette fine arrangementet som arrangørene håper skal bli en årevis foreteelse. Selve arrangementet hadde et tett program for de tre timene det var ment å vare. Rutebilhistorisk forening stilte, foruten egen stand, opp med fem veteranbusser. Kolumbus stilte med Kolbjørn s Bingobuss i Kristian Arntsens skikkelse og Volvo hadde omvisning på verkstedet. Rundturene med de gamle bussene ble raskt populære, spesielt med den eldste, en 1948 modell White. Det ble også mulig å ta en rundtur med de toppmoderne dobbeltdekkerne. Veteranbussene til Rutebilhistorisk Forening var et populært innslag under arrangementet. Ellers var det lagt opp til en mengde andre aktiviteter som drakamp, fotballkamp mellom Norge - Polen, utprøving av bråstoppen. Dessverre for arrangørene gjorde været til at en del av disse aktivitetene måtte flyttes inn i servicehallen og dermed mistet noe av underholdningsverdien. Tilstedeværelsen til den lokale komikeren, Kristian Arntsen, ble også litt hemmet av været, da det viste seg umulig å få samlet de fremmøtte på et sted. På tross av alt dette, så det ut til at folk hygget seg, spesielt fikk pølsene og burgerne til grillmester Reidar Eriksen ben å gå på. Ellers kan det nevnes at under fotballkampen mellom Norge Polen ble det plutselig opphold i regnet og at kampen til slutt endte med 3-2 til det sammensatte norske laget, jippi! Så i det store og det hele var det et vellykket arrangement, der et håpes på at været blir bedre dersom det blir et lignende arrangement neste år. - Teknisk sett gikk arrangementet veldig godt, takket være innsatsen til de frivillige som hadde lagt ned et betydelig arbeid i dette, sier Leder for arrange mentkomiteen, Eddie Pettersen og sier videre at med over 300 besøkende ble det en vellykket dag på tross av at værgudene ikke helt var på vår side denne septemberlørdagen, og avslutter med å si at man håper på å få til en familiedag også neste år. Selv om de aller fleste bussjåførene har vært ute en regnværsdag før, var det mange som trakk inn i ly når det høljet som verst. Rundturene med Veteranbussene ble raskt populære i regnværet. Arrangementet ble avsluttet med en fotballkamp mellom Norge og Polen, det norske laget vant til slutt 3-2. Grillmesterne, Reidar Eriksen og Anne Siv Haugen hadde god avsetning på pølser og burgere. Balonger må man ha, Tor Arild Sande og Ove Helgøy sørget for utdelingen. 19

20 Seriemestere med Veolia på laget UiS Volley ble unnfanget på en lekter i Vågen i Stavanger under VM i Sandvolleyball i Med entusiasme og pågangsmot som drivkrefter, dro klubben i gang noe som av mange i volleyball-norge ble dømt nord og ned. På tross av dette hadde jentene god tro og gjorde bedreviterne til skamme. Av Sune Aabø Parker Foto: Lars Kristian Aalgård Debutsesongen endte med seriemesterskap i norsk eliteserie 2010, og i tillegg ble det gull i U-21 NM Seieren ble svært godt mottatt fra Universitetet i Stavanger. Universitetsdirektør Per Ramvi fikk stolt overta ansvaret for pokalen. UiS Volley ble stiftet i juni 2009 med en stamme av spillere fra det tidligere elitelaget KFUM Stavanger. I tillegg har klubben fått flere spillere fra andre klubber som søkte seg til UiS Volley og Universitetet i Stavanger. - Veolia Transport synes det den nystartede klubben stod for var forenlig med vår egen satsing. Vi i Veolia er i likhet med Universitetet i Stavanger opptatt av kompe tanse, og med vår egen satsing på Veolia-skolen, så det svært forenlig å samarbeide med klubben. Derfor er vi en av hovedsponsorene. Klubben har vist at man kan sette høye mål og i tillegg lykkes, sier konsernleder Kjetil Førsvoll. Etter å ha vunnet ligaen på første forsøk, kvalifiserte UiS Volley seg til spill i europacupen, og lagets første tur til kontinentet gikk ned til Slovakia for å møte Doprestav Bratislava. Dessverre viste slovakene seg for sterke denne gang. Veolia Transport ønsker jentene lykke til med sesongen med vår logo på drakten. UiS Volley spillerne Eline Bakkan Landsnes, til venstre, og Hanne Haugen Aase jubler for matchpoeng i europacupen med Veolia på laget. 20

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 Ungdommen inn i Boreal Til USA med Boreal på laget Kryssord utover det forventede innhold april 2014 Kjære medarbeider I mars måned var elbilen Tesla

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter

knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2009 Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter utover det forventede Kjære medarbeider Vårens vakreste eventyr startet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge

knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2009 Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge utover det forventede Kjære medarbeider Vi kan etter snart 3 års

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2011 juni Og det nye navnet er: Boreal Transport Norge AS...........4 Nye busser og anbudsoppstart

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus utover det forventede Kjære medarbeider Basert på valgløfter om satsing på miljø

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011 Sikkerhet i høysetet Trivselruta Musikkvideo fra Gråkallbanen utover det forventede innhold november Kjære medarbeider 2011 Norge er et annerledes

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 3-2009 Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen utover det forventede Kjære medarbeider Kollektiv transport

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer