knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G utover det forventede

2 Kjære medarbeider Det pågår for tiden mange spennende debatter knyttet til kollektiv transport. I Rogaland har økt bilbruk med der tilhørende køer satt fart i diskusjonen om hvilke virkemidler som bør benyttes for sikre fremkommeligheten for næringsliv og innbyggere. Dessverre har media med god hjelp av politikerne valgt å vinkle dette som en diskusjon for eller i mot bybane. Jeg mener at vi må tørre å lage langsiktige planer, gjerne år frem i tiden. I den sammenheng kan bybane eller bussvei være et utmerket supplement til bussen. Vi snakker ikke om, enten eller, men både og. Det er etter min mening en avsporing av debatten som heller bør fokusere på byutvikling og infrastruktur i en total sammenheng. Som et eksempel vil jeg nevne nyetablerte Risavika havn. En av landets største havner er bygget uten at omliggende veinett og infrastruktur er dimensjonert for landbasert transport. Jeg mener at vi må tørre å lage langsiktige planer, gjerne år frem i tiden. I den sammenheng kan bybane eller bussvei være et utmerket supplement til bussen. Vi snakker ikke om, enten eller, men både og. Langsiktige planer er liten trøst for våre sjåfører og kunder som daglig opplever kø problematikken. Jeg har stor sympati for sjåførenes frustrasjon og mener at det er fult ut mulig å iverksette strakstiltak som vil bedre bussens fremkommelighet i form av flere kollektivfelt og trafikkregulering til fordel for bussen. Samferdselsetaten har allerede planene klare. La oss ikke håpe politikerne sporer av i debatten for eller i mot bybane. I forrige lederartikkel gratulerte jeg Gråkallbanen med 20 års jubileum. Det er med stor beklagelse jeg i denne utgaven av Knutepunktet meddeler at Trondheim`s største trikkeforkjemper Erlend Solem slutter som daglig leder i Veolia Transport Bane i februar Erlend har takket ja til en lederstilling i offentlig virksomhet. Samtidig som vi beklager denne beslutningen gleder vi oss over at Erlend har takket ja til videre innsats for trikken som nytt styremedlem i Veolia Transport Bane f.o.m Til slutt vil jeg takke alle våre medarbeidere og sam arbeidspartnere som har arbeidet med anbudet på Kystruta (Hurtigruten). Veolia Transport planla å levere et sterkt miljøalternativ med LNG drevne fartøy. Vårt konsept kunne ha bidratt til en dramatisk reduksjon i utslippene av miljøskadelige klimagasser og ville samtidig ha vært et sterkt bidrag til Norge`s forpliktelse i.h.t Gøteborg-protokollen (Norge har forpliktet seg til ikke å slippe ut mer enn tonn NOx per år). Kystruta har vært et meget komplekst prosjekt der vi hele tiden har jobbet mot klokken. Dessverre holdt det ikke helt inn. Basert på en totalvurdering besluttet vi ved anbudsfristens utløp ikke å levere tilbud. Risikoen og usikkerhetsfaktorene ble for høy. Bla. kan jeg nevne at det skulle bygges 12 nye skip med byggetid på knappe 2 år. Tiden og innsatsen som er lagt ned i dette prosjektet er ikke bortkastet, det har tvert i mot gitt oss verdifull kompetanse i å mestre komplekse prosjekt. Videre er jeg stolt over at våre medarbeidere som de eneste utenom Hurtigruten hadde mot og vilje til å ta utfordringen med å regne på Kystruta. Vi ønsker Hurtigruten lykke til med videre drift av et av Norges nasjonalikon. Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold november 2010 Iherdig innsats gir nye sikkerhetstiltak i Sandnes Veolia gjenvant Sør-Troms Fra anbudsarbeid til kommersiell bussdrift! Statusrapport: Kompetansehevning i samsvar med Bussbransjeavtalen Troverdig debut som skuespiller Vi vil løfte fram hverdagsheltene Tørsteslukker som påminnelse på vår miljøforpliktelse Bilfri dag for full musikk Norges mest presise busslærling Karrieredagen NTNU Trondheim Bussens dag på Revheim Seriemestere med Veolia på laget Service utover det forventede på glatt føre! Gå for grønt 2010/ September/oktober Fotball det 20ende århundres mest populære sport? Vintersykling og vedlikehold Jubilanter Side 5 Side 8 Side 16 knutepunktet Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr utover det forventede Høst Med vinteren like om hjørnet og julemarsipanen på kassadiskene er det like godt å hoppe i det som å krype. Allerede i midten av oktober måtte mange av oss her på det sørlige vestlandet skifte over til vinterhjul på bilene våre. Problemet for min del er at jeg fremdeles har piggdekkene som fulgte bilen når den ble erhververt for et par år siden. I og med at den rekordtidlige vinteren sluttet like brått som den begynte betyr det at nå jeg ruller stille av gårde når jeg kjører på jobb om morgenen. Det må jeg nok gjøre i en tid fremmover. I skrivende stund er vi igjen oppe i vestlandske sommertemperaturer på hele 12 grader. Men det hindrer oss ikke i å være i gang med årets julenummer, som skal i trykken om en snau måned, det betyr travle tider for oss i redaksjonen og alle dem som skal og vil bidra til at årets juleutgave blir like fyldig som matrettene på årets julebord. Velkommen til å bidra, info finner du nede på siden. Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsleder. Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 3. desember.

4 Ruten i Sandnes er et knutepunkt med høyt aktivitetsnivå. Iherdig innsats gir nye sikkerhetstiltak i Sandnes Rutebilstasjonen i Sandnes er et viktig knutepunkt for tog- og busspassasjerer i regionen. Den er utformet som en stor åpen plass med et mylder av busser og mennesker og kalles Ruten på folkemunne. Av Anders Erik Hansen Foto: Terje Kvalbein Rasmussen Siden en tragisk dødsulykke skjedde på område for tre år siden på har Veolia Transport vært en aktiv pådriver for å få bedret sikringstiltakene på Ruten for både busser og passasjerer. Våren 2010 skjedde en klemulykke der en kvinne ble skadet, da ble nok en bekymringsmelding sendt til Sandnes kommune på vegne av Veolia og de ansatte. Området som ble bygget for en hel del år tilbake har i takt med utbyggingene av Sandnes hatt en stor vekst av brukere. Sandnes, er i dag Norges sjette største by. Rutebilstasjonen ligger i tilknytning til jernbanestasjonen og det hender ofte at folk springer utenfor de sikre sonene og over plassen fordi det er to minutter til toget går. Det nylig åpnede dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger har også ført til økt trafikk på Ruten, i tillegg ligger en av regionens største videregående skoler med 850 elever lokalisert like ved. Vår erfaring er at sjåførene er forsiktige og ekstra observante inne på Ruten fordi de vet hvor lett faresituasjoner kan oppstå der. Sandnes Kommune har nå innsett alvoret i situasjonen og valgte å innby til samarbeide med Veolia og Politiet for å forsøke finne bedre løsninger. Målsetningen er å forhindre flere 4

5 ulykker på området, samt gjør det mer bruker vennlig både for dem som jobber der og dem som ferdes der. Dette samarbeidet medførte til at det i løpet av kort tid kom endringer på og flytting av alle avgangsholdeplassene, stengning av tre holdeplasser samt fysiske hindringer som ledegjerder som leder de reisende utenom de områdene hvor bussene kjører. Det er også innført enveiskjøring på området og satt opp tydelige skilt. Disse tiltakene skal fjerne all tvil om hvordan man skal bevege seg på området. Vi har også etablert et godt samarbeid med Politiet i denne saken. Blandt annet var Politiet invitert til et sjåførmøte der de informerte om ansvar, risiko samt kommet med gode råd og tips for ferdsel i og rundt området. Dette var verdifullt og ble satt pris på av sjåførene som under møtet fikk svar på mange av spørsmålene de hadde. I tillegg til dette har vi hatt egne folk til stede for å veilede sjåførene under arbeidet med endringene med de nye ordningene om plassering og kjøring på området. Dette ble også veldig godt mottatt. Og fordi de fysiske barrierene kom raskt på plass økte tryggheten blant sjåførene raskt. Etterhvert har Sandnes kommune også kommet sterkere på banen. Foreløpi har de sagt at de vil bruke en million kroner på ulike sikringstiltak på Ruten. I skrivende stund har rådmannen funnet noe over halvparten av disse pengene. En søknad om penger fra fylkets kollektiv pakke er foreløpig avslått. Sikkerhetsfokus har meget høy prioritet i Veolia Transport i Rogaland, noe som det legges vekt på i opplæringen av sjåførene. Spesielt er risiko i møte med myke trafikanter noe som vektlegges spesielt siden dette medføre store konsekvenser for de involverte. Som knutepunkt utgjør Ruten spesielt risikoområde, noe vi har sterkt fokus på i dialog med sjåførene. Nå ser sjåførene at det er mulig å få til viktige endringer og gode løsninger, og vi setter vår lit til at de fortsatt vil være aktive til å melde inn om sikkerhetsrisiko de møter i hverdagen slik at vi kan tak i det og forhåpentligvis senke risikoen for ulykker i fremtiden. Daglig leder i VTN Stig Solheim (til høyre) mottar blomster fra fylkesordfører i Troms Terje Olsen. Foto: Stian Saur, Troms Fylkeskommune. Veolia gjenvant Sør-Troms Veolia Transport Nord har gjenvunnet kontrakten for rutekjøring med buss i Sør-Troms. Kontrakten omfatter 40 busser for rutekjøring i kommunene Harstad, Skånland, Bjarkøy og Kvæfjord, og utgjør ca 1,6 millioner rutekilometer per år. Av Sune Aabø Parker Ved anbudsstart 1. mai 2011 vil selskapet stille med 32 nye miljøvennlige busser i tillegg til åtte brukte busser. - Dette er en betydelig standardheving som publikum vil nyte spesielt godt av, sier fylkesordfører i Troms Terje Olsen og fortsetter. - Rutetilbudet i Harstad er utvidet noe. Blant annet er tilbudet på rute 11 styrket på strekningen Harstad - Ruggevik ved at vi fra 1. mai også betjener øvre trasé på strekningen Kanebogen-Ruggevik. Det er en klar målsetting å øke andelen som tar buss iharstad. Det er også opprettet en ny avgang tur/retur Narvik- Harstad. Tilbudet er kommet i stand etter dialog med Helse Nord. - Vi er stolte og glade over å blitt vist fornyet tillit i et ettertraktet område. Jeg ønsker å gratulere driftssjef Steinar Johnsen, anbudsleder Rolf Michael Odland og daglig leder Stig Solheim og alle andre som bidro med å gjenvinne denne viktige kontrakten, sier konsernleder Kjetil Førsvoll. 5

6 Fra anbudsarbeid til kommersiell bussdrift! Mathias Højsgaard (27) tiltrer i disse dager stillingen som Avdelingsleder TEF (tur, ekspress, flybuss) i Veolia Transport Sør. Han blir dermed den nye Kolumbus-direktøren Odd Akslands arvtaker. Den unge ryfylkingen gleder seg stort til operativt arbeid. TEF disponerer en busspark på 27 busser fordelt mellom flybusser, kystbusser og busseiere og har en omsetning på omtrent 75 millioner. Højsgaard tror likevel at det ligger rom for ytterligere vekst. 6

7 Mange kjenner også Højsgaard som en entusiastisk lagbygger og -leder for det beryktede bedriftsfotballaget til Veolia, disse egenskapene kan komme til nytte i den nye jobben. Hvor ligger de største utfordringene, slik du ser det? - I utgangspunktet er det bare artige utfordringer. Vi ønsker å ta markedsandeler og hvordan disse skal tilstrebes vil være sentralt i vårt arbeid. Våre konkurrenter legger også ned et godt stykke arbeid, derfor må vi tilstrebe å være i forkant med gode ideer og yte en service utover det forventede til våre kunder og oss selv. Personalhåndtering vil også bli en spennende utfordring som jeg gleder meg til. Jeg er blitt godt skolert allerede og gleder meg til fortsettelsen. Hvilke tanker gjør du deg om det markedet du nå skal bearbeide? - Det er i høyeste grad et utfordrende marked som kjemper hardt og intenst om oppdragene hver eneste dag. Jeg mener at noe av nøkkelen her ligger via proaktivt arbeid og langsiktig salg og markedsføring. Hvor ligger det største potensialet for vekst? - Vi bør ha forutsetninger for større utnyttelse av dagens materiell. Hele avdelingen på Revheim besitter i dag regionens største busspark, det må arbeides godt for å få utnyttet denne best mulig. Dette krever godt samarbeid, muligens på tvers av avdelinger, noe vi selvklart skal få til. Statusrapport: Kompetansehevning i samsvar med Bussbransjeavtalen Det er nå gått over to år siden de første bussjåførene startet arbeidet med kompetansemodulene i Bussbransjeavtalen. Ut i fra tall hentet fra Norsk Interaktiv er det 323 som pr som har bestått samtlige modultester, og dermed har økt kompetansen og bidratt til å øke omdømmet til yrket. Dette er tall vi så lang er fornøyde med, selv om målet er at flere fullfører modulene. Av Per Anders netland Hvilke av dine egenskaper tror du blir viktige i din nye jobb? - Erfaringene jeg har opparbeidet meg gjennom anbudsarbeid og oppstart av prosjekter vil nok komme godt med, både med tanke på prising og kommunikasjon ut i markedet. Jeg gleder meg dessuten til å tilegne meg mange nye egenskaper fra nye kolleger. Hva gleder du deg mest til? - Nye utfordringer! Få lov å begynne på noe nytt, forsøke nye uprøvde veier. Forsette å bygge opp et lag av ansatte og busseiere som skal ta markedsandeler, dette via å hjelpe hverandre til å yte det beste som bor i oss. Jeg er personlig opptatt av lagfølelse og gjøre hverandre gode, dette kan oppnås via god og klar kommunikasjon, avslutter den ferske avdelingslederen. I VTNord er det 176 som har gjennomført alle modultestene, de ligger da ett noe foran VTSør som har 145 beståtte. I hele konsernet er det lagt ned over timer i forbindelse med de webbaserte kompetansemodulene, og da er samlingene som avholdes i tilknytning til modulene ikke regnet med. Det finnes fremdeles mange som ikke har kommet i gang med kompetansemodulene, henstillingen til disse er å ta kontakt med sine lokale opplæringsansvarlige for å få den nødvendige informasjonen til komme i gang. Intensjonen bak kompetanse modulene var å øke yrkesstatusen og omdømmet for yrket gjennom kompetansehevning. For å lykkes med dette vil det derfor være av største betydning at så amnge som mulig av sjåførene melder seg på og fullfører disse kursene. Høyere lønn bør også være en motivasjonsfaktor for den enkelte. Uten den enkeltes innsats og vilje vil det være vanskelig å lykkes. At jobben som bussjåfør er samfunnsnyttig, miljørettet og framtidsrettet blir det satt mer og mer fokus på. For å tilfredsstille kundenes behov for profesjonalitet og kompetanse i fremtiden vil opplæring og videreutdanning være nøkkelord. Derfor er det viktig for oss, både som bedrift og bransje at flere og flere tar seg tid til å gjennomføre disse modulene. Stå på, og lykke til med omdømmehevningen! 7

8 Jan Gunnar Sjøthun spiller bussjåføren som fant politimannen drept og har en sentral rolle i slutten av NOKAS-filmen. Foto: Sandrew Metronome/Alligator Film - Jeg er glad jeg stilte opp på dette, det har vært en spennende erfaring å ta med seg. Spesielt hyggelig er alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått fra mange hold, det gav mersmak. Nå har jeg i tillegg stilt opp i Kolumbus reklamefilm, forteller Jan Gunnar Sjøthun Troverdig debut som skuespiller 8

9 Veolias egen Jan Gunnar Sjøthun spiller bussjåføren Gard som har en sentral rolle i avslutningsscenen i den kinoaktuelle spillefilmen NOKAS. Filmen gjenforteller det brutale ranet i Stavanger for over seks år siden sett fra tre sider; ranslaget, politiet og de bankansatte. Filmen skildrer avslutningsvis en bussjåfør, som i likhet av resten av Stavangers inn byggere, ikke helt forsto hva som skjedde rundt dem. Av: Sune Aabø Parker Bussen som Sjøthun kjører stod plassert rett bak kommandobilen som ble beskutt, og det er også sjåføren som i følge filmen finner politibetjent Klungland skutt og drept. På tross av dette fortsatte Gard ruten sin den skjebne svangre dagen. Den korte, ordknappe scenen med Jan Gunnar Sjøthun som bussjåfør på plassen i sluttminuttene sier mye om hvor ufattbart det hele oppleves. Men publikum ser alt og føler hendelsene på kroppen. Når det hele er over er man selv frustrert og andpusten. Og føler man har vært vitne til en god film, skriver VG og triller terningen til 5 i sin anmeldelse. Dagens Næringsliv er ikke snauere i sin anmeldelse, og kaller samme scene for filmens beste, som på en god måte oppsummerer sjokket over tragedien sett med bussjåførens øyne. Vi spurte Sjøthun om hvordan det var å være med foran kamera og prege filmen. Hvordan havnet du i filmen? - Representanter for produsenten Alligator film stod flere ganger på Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes, og spurte sjåfører om de kunne bli med i filmen. Noen få meldte seg, men ikke nok. De oppsøkte da Revheim og Sandneskontoret og søkte på samme måte. Jeg sa meg interessert i dette, og ble med på en audition. Det gikk veldig bra og var faktisk kjempekjekt. Jeg prøvefilmet flere scener, av forskjellige kategorier, som ikke hadde noe med Nokas å gjøre. Dette var veldig tøft. Jeg måtte gjøre alt fra drama til action, og jeg lurte en stund på hva i alle dager jeg hadde begitt meg ut på. Jeg var reelt redd i et par scener, og det var nok da regissør Erik Skjoldbjærg så at han kunne jobbe videre med meg. Du er sentral i den nevnte avslutningsscenen, hvordan forbereder man seg til en såpass dramatisk scene? - Jeg er jo amatør, og vet egentlig ikke hvordan forberedelser skal gjøres, men regissøren hjalp meg med puste- og stemmeøvelser. Når det skal filmes om igjen mange ganger kan det være hardt for stemmebånd. Alle i film teamet hjalp til med å psyke opp skuespillere på en veldig bra måte. Vi var alle i et positivt kollegialt miljø, og jeg følte vi hadde vert bekjente lenge. Kan du selv huske hva du gjorde ransdagen? - Jeg var jeg selv på rute 2 og kjørte forbi politikammeret og så den brennende lastebilen som blokkerte utkjørselen. Jeg husker at jeg selv slapp ut en buss som rygget seg ut av situasjonen i Kongsgaten. Siden kjørte jeg omkjøring om havneringen egentlig uten å vite alvoret i dramaet og hvor nært innpå situasjonen jeg var. Hva synes du om filmen og forstår du at prosjektet har hatt sine kritikere? - Som mangeårige kollegaer i Haga Buss og privat bekjente, syns jeg det er en ære å få være med å minnes den høyt respekterte politimannen Arne Sigve Klungland. Jeg er jo ikke helt objektiv, men registrerer at filmen fra flere hold er blitt oppfattet respektfull overfor hans person og familie. Man må samtidig huske på at alle skuespillerne som er med er amatører. Det var applaus i salen da jeg så filmen på Sandnes kino, avslutter Sjøthun. Scene fra filmen der Jan Gunnar Sjøtun spiller bussåføren Gard. Foto: Alligator Film. 9

10 Kommunikasjonsdirektør med rak Rygg; Knutepunktet var på tur med NSBs Anne Haabeth Rygg. Foto: NSB Vi vil løfte fram hverdagsheltene Knutepunktet fikk anledning til å ta en togtur på Jærbanen sammen med kommu nikasjonssjef i NSB Persontog, Anne Haabeth Rygg. Der fikk vi anledning til å høre litt om utfordringene i NSB og hvordan de som statseid bedrift jobber med kommunikasjon i forhold til presse, befolkning og politikk. Det viste seg raskt at det finnes mange fellestrekk med oss i Veolia. Av Sune Aabø Parker Rygg (37) har vært kommunikasjonsrådgiver i i-kommunikasjon, og tidligere politisk rådgiver for daværende moderniseringsminister Morten Meyer i Moderniseringsdepartementet. Hun har også jobbet som byrådssekretær for Erling Lae, byrådsleder i Oslo, og som byrådssekretær for Hilde Barstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Så kjennskapen til de politiske mekanismene og prosessene er det ingenting å si på. Togkaos Det statseide NSB har vært gjennom en knallhard vinter og vår, med togkaos på flere strekninger på Østlandet og oppstartsproblemer på Jærbanen. Likevel føler de seg mer oppreist for tiden, enn på lenge. Det som er viktig for oss å få frem er en realistisk beskrivelse av situasjonen, og der gjelder tre hovedutfordringer. For det første opplever vi en sterk befolkningsvekst, noe som setter krav til økt produksjon og nye togsett. Nummer to er at vi disponerer en delvis nedslitt togsystem med flere vognsett som er år gamle. For det tredje er vi avhengig av andre aktører for å få trafikken til å flyte som vi gjerne vil, forteller hun. Debatt og informasjon - Summen av disse utfordringene har ført til at vi aktivt har reist en togdebatt, som har holdt høy temperatur inn i sommeren. Vi føler at vi har lykkes å få frem at det er flere aktører som bærer ansvaret sammen og ikke bare NSB. Vi er nesten som SAS som er avhengige av Avinor, der vi er avhengige av infrastrukturen til Jernbaneverket. Det er ikke lett når publikum oppfatter oss som samme enhet, fortsetter Rygg. - I slike situasjoner er det viktig å samtidig fokusere på god passasjerinformasjon, der vi har lansert en SMS-tjeneste der en kan abonnere på sitt tog. Ellers har vi erfart at det gjelder tre leveregler i møte med pressen i disse situasjonene: Forberedelser, forberedelser og forbere delser. Samtidig har vi et system 10

11 som skal lete fram de positive pressesakene, der vi bruker de som er strekningsansvarlige som lokale spyd spisser. Vi i kommunikasjons avde lingen har som mål å levere åtte skredder sydde saker til dem, og vi ønsker dobbelt så mange saker tilbake fra dem, sier hun videre. Rekruttering og internkommunikasjon Selskapet har fremdeles mange utfordringer, ikke ulikt mange av dem vi i Veolia opplever i vår del av transportnæringen. Rygg forteller at NSB alene skal rekruttere tusen medarbeidere innen 2012, med stor overvekt på lokførere. - Her bruker vi ressurser på en kampanje med budskapet En jobb med gode utsikter, der en spiller på både tryggheten og opplevelsen ved å føre et tog. Det tar i følge Rygg to år å bli lokfører, der siste halvåret er ren praksis. - Som dere i Veolia mangler de fleste av våre medarbeidere tilgang til internett i sin arbeidshverdag. Derfor gir også vi ut et magasin i papir 8 ganger i året. Vingehjulet heter vårt internblad og er et godt organ å benytte for å nå våre drøye ansatte i NSB. Ellers benytter vi en del ambassadører, eller endringsagenter som vi velger å kalle dem, ute i felten til å gjennomføre interne kampanjer og aktiviteter. Jeg vil understreke at disse nødvendigvis ikke er ledere. Hverdagshelter - Alle våre ansatte gjør en kjempejobb, og blant dem finnes mange hverdagshelter. Vi er stadig på jakt etter dem for å løfte dem frem. Dette er med på å skape spennende historier som har stor verdi i både vår interne og eksterne kommunikasjon. Jeg kan nevne til eksempel historien om en konduktør som fridde over høyttaleranlegget, til en hund som reiste alene fra Drammen til Kristiansand, smiler Rygg. - I vår strategi for markedskommunikasjon og reklame har vi en strategi om å spille på at den tiden du bruker om bord i toget skal holde høy kvalitet og har en verdi. Man kan koble av eller koble på, bokstavlig talt, da målet er å kunne tilby internett på alle våre tog etter hvert, avslutter kommunikasjonssjefen. Vi i Knutepunktet takker for turen, neste stopp: Stavanger S. For ordens skyld, helt i rute. HMSK leder Anne-Kristin S. Hansen har nylig fått fast tilholdssted i Stavanger og var godt fornøyd med kassene som ventet henne på kontoret. Tørsteslukker som påminnelse på vår miljøforpliktelse Som et nytt ledd i Veolia Trasnport Norges internkampanje for å markere vår ISO sertifisering, har alle avdelingskontorer fått levert et parti med vårt egenproduserte mineralvann. Vår oppfordring er fortsatt å promotere vår forpliktelse til miljøet ut til våre kunder; oppdragsgivere og reisende. Av Sune Aabø Parker Konsernleder Kjetil Førsvoll hadde lenge gått med en idé om å få et eget spesial produsert parti mineralvann med kullsyre. Det viste seg at mange av de etablerte produsentene ikke gjør dette på oppdrag med annen profilering enn sin egen. Heldigvis finnes det fremdeles noen mindre produsenter igjen som tilbød dette. Valget falt på den lille mineral vannsfabrikken Roma i Lillestrøm. Fabrikken har produsert drikkevarer siden 1920, og tredje generasjon Bergersen var snar å ta i mot ut ford ringen fra Veolia Transport. Hele flasker ble produsert med egen etikett og distribuert avdelingene nå i høst. Miljøvennlige panteflasker og kasser var en av forutsetningene for prosjektet. Det ble raskt bestemt at panten, som tilvarer hele kroner, skulle gå til lokale velferdstiltak. Vi håper at alle ansatte har smakt. Hver avdelingsleder styrer bruken ut over dette til glede på kundemøter, interne møter og kanskje som en påskjønnelse til passasjerer. Skål for miljøet, og håper Veoliavannet falt i smak. 11

12 Bluesartisten Olav Larsen og bassisten fra bandet hans The Alabama Rodeo Stars, trosset plassproblemer og ga passasjerene amerikanske tilstander.

13 Bilfri dag for full musikk På den internasjonale bilfrie dagen, onsdag 22. september, ønsket Kolumbus å oppmuntre sine passasjerer med flere minikonserter med artister som er i ferd med å etablere seg i Stavanger-regionen. Noen av artistene som stilte opp var Poor Edward, Brigade, Olav Larsen og Elise Vatsvåg. Av: Sune Aabø Parker Foto: Andreas Grepstad, Kolumbus Vi spurte fungerende kommunikasjonssjef Cecilie Dybdahl Birkeland om det spontane kulturinnslaget. Hvordan fikk dere ideen til dette stuntet? - I forkant av Bilfri dag har vi gjennom flere kanaler oppfordret trofaste bilister til å la bilen stå. På selve dagen ønsket vi å belønne dem som faktisk greide det, og samtidig skape litt positiv oppmerksomhet rundt kollektivtilbudet. Glad musikk smitter over på humøret. Vi tenkte at noen spontane minikonserter på våre mest trafikkerte ruter ville være en flott måte å spre litt glede på en travel onsdag ettermiddag! Hvordan gikk det? - Stuntet i seg selv fikk masse oppmerksomhet i flere lokale medier. Det var kjekt å se folk smile og ta bilder av artistene med mobilene sine. Vi har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding. Hva synes passasjerene om slike stunt? - Mange ble nok litt overrasket med en gang. Det er ikke hver dag busspassasjerene på Nord-Jæren får livemusikk på turen hjem. Men artistene fikk god applaus og mange vennlige smil fra tilhørerne. Vi har i ettertid også fått flere positive tilbakemeldinger via våre kanaler i sosiale medier. Duoen Poor Edward består av brødrene Martin og Kristian Tungland Rinde fra Stavanger med kassegitarer og rustne viser. De spiller akustisk også på plate og er aktuell med EPen Soldiers & Sundays. Det er neppe optimalt å avholde konserter på bussen, hva syntes artistene? - Det var ikke vanskelig å se at det var en utfordring for enkelte å holde en jevn tone over brosteinene i Stavanger sentrum. Men artistene tok utfordringen på strak arm og gav uttrykk for at de syntes det var en spennende jobb. Frister det til gjentakelse? - Absolutt! Om det skal bli en fast tradisjon eller om vi skal gå nye veier for å gi folk en opplevelse på bussen kan vi ikke si her og nå, men det er ingen tvil om at vi får mye igjen for å skape en litt ekstra kjekk tur for passasjerene våre en gang i blant. Samme dag lanserte Kolumbus muligheten for å gå på bussen både bak og framme. Det er nå satt opp kortlesere bak i bussen. I tillegg ble det også innført gratis sykkelfrakt på enkelte ruter. 13

14

15 knutepunktets kryssord nr premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 3. desember Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

16 Skandinavisk trafikksenter i Kristiansand var verter for årets Lærlingmesterskap i transportteknikk. Norges mest presise busslærling Han er en av de yngste og ferskeste bussjåførene i Veolia Transport. 22 år gamle Tor Hammer fra Harstad, deltok nylig i lærlingmesterskap i transportteknikk på Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand. Der gikk han rett og slett til topps og kan smykke seg med tittelen Norges beste lærling på buss i presisjonsøvelser. Av: Sune Aabø Parker Foto: Steve Rokstad og Odd Leif Andreassen Tor Hammer er den første busslærlingen i Harstad noensinne, og har sitt daglige virke i Veolia Transport Nord avdeling Hålogaland Buss. Han ble plukket opp gjennom samarbeidet avdelingen har med Opplærings kontoret for transportfag i Finnsnes. - Av de omtrent 60 lærlingene innen transportfag, var Tor den eneste som ble busslærling. Sammen med Veolia er vi rundt på skolene i fylket og oppfordrer elever til å velge transportfag, da det viser seg å være en tilnærmet garanti for jobb, og vi satser på tett oppfølging av de som får lærlingplass, sier daglig leder ved Opplæringskontoret Steve Rokstad. Det var også Rokstad som var pådriver å få meldt på Hammer til Norgesmesterskapet, og med Hammers innsats angrer han ikke på det. Hva må til for å få flere som Tor Hammer til å velge buss fremfor langtransport? - Det som helt klart må til er at alders grensen for lærlinger på buss senkes fra 21 til 18 år. Dette er nok dessverre et politisk spørsmål som Samarbeidsforumet for opplæringskontor i Norge (Sotin), jobber med og få senket. Men vi trenger drahjelp av de andre store organisasjonene i Norge som TL og bedriftene. Sotin er positive til at aldersgrensen senkes til 18 år for bussjåfører og vi er i dialog med bl.a. TL. Vi må kunne fronte og vise til resultater og statistikker for blant annet Statens vegvesen, om at yngre bussjåfører ikke er noen trussel i trafikkbildet. Samtidlig som vi må synliggjøre at det er et enormt behov for bussjåfører. Flott ungdom i flott uniform, kan det bli bedre, spør Rokstad. 16

17 Best på buss etter 6 1/2 måned ute i kjøring; en overrasket Tor Hammer mottok gavesjekken som bevis på at han er Norges beste busslærling. Karrieredagen NTNU Trondheim Tor Hammer, fortell om øvelsene som du måtte gjennom? - Vi måtte gjennom flere øvelser der det meste gikk ut på å kunne beregne avstand og valg av plassering av kjøretøyet. Det var totalt 10 øvelser der en gikk ut på å treffe en blink med et lodd som hang foran på bussen, forteller norgesmesteren. Heldigvis visste han hvilke øvelser som ventet, og innrømmer at han fikk øvd litt på forhånd. - Tittelen som Norges beste lærling betyr mye for meg. Jeg får bare lyst til å kjøre mer, vise hva jeg kan og lære det jeg ikke kan. Jeg stortrives som busslærling i Harstad, og det hjelper på med positive tilbakemeldinger, det hjelper godt på selvtilliten og humøret resten av dagen. Nå er det bare å konsentrere seg om siste år som lærling og forberede seg til fagprøven til neste år. Hvem ville du anbefalt jobben din til? - Jeg vil anbefale dette yrket for alle og da særlig dem som liker å kjøre og koser seg blant folk. Å være hyggelig og imøtekommende betaler seg da dette er ett yrke hvor nettopp du kan være den positive energien for en trivelig dag for både små og store. Hvilke råd har du til dem som jobber med rekrutteringen til yrket? - Gi folk en mulighet til å se hvordan miljøet, arbeidsplassen og rutinene er innenfor bussjåføryrket. Vis dem de gode tilbudene man har på arbeidsplassen. Den fleksible arbeidstiden er også en fordel. For å få inn flere lærlinger innenfor dette yrket må man bare få ned aldersgrensen til 20 år eller lavere. Jeg tror det er ingen som vil vente tre år med å kjøre opp til buss når den har mulighet til å kjøre opp til lastebil / vogntog som 18åring. - Jeg er i alle fall glad at jeg valgte buss, og det å bli best på buss etter 6 1/2 måned ute i kjøring, det hadde jeg ikke tro på. Jeg dro derfor ned for å gjøre mitt beste i konkurransen og det gikk overraskende bra hele veien. Nå er jeg er interessert i å få mest mulig timer for å kunne oppnå en god lønn, og lære det som jeg ikke kan, avslutter han ydmykt. I regi av Norges tekniskvitenskapelige universitet arrangeres det hver høst en karrieredag hvor bedrifter og studenter kan møtes. I år deltok 86 bedrifter og studenter var invitert. av Inger Lise Reiestad Veolia Transport, Veolia Miljø og Veolia Vann var representert med fire deltakere på en felles stand. Vi viste godt igjen og fikk besøk av mange studenter som var nysgjerrige på de mange jobbog karrieremulighetene i Veolia Transport og ellers i konsernet. Et flertall av studentene vi møtte hadde et ønske om å jobbe i en miljøvennlig bransje og betraktet våre aktiviteter som spennende, meningsfulle og framtidsrettede. 17

18 Værforholdene tvang eggeløpet inn i vaskehallen. Komiker Kristian Arntsen alias Kolbjørns Bingobussa var et populær innslag. Av praktiske årsaker var eggene hardkokte. Bussens dag på Revheim Av B.J. Foto: Sune Aabø Parker, Kåre Dalaker og B.J. Med veteranbusser og bråstoppen på plass, grillen fylt med burgere og pølser, kantinevogn stuet med brus og is, underholdning på høyt nivå og planer om en masse leker for barna lå alt til rette for en spennende og underholdende familiedag på Revheim, men så kom regnet.

19 Lørdag 11. september inviterte VTS-sør på Revheim alle ansatte med familie og venner til det som skulle bli den første bussens dag. På tross av at regnet høljet ned, viste temperaturmålingene seg fra sin beste side, dette gjorde at mange lot regn være regn og møtte opp til dette fine arrangementet som arrangørene håper skal bli en årevis foreteelse. Selve arrangementet hadde et tett program for de tre timene det var ment å vare. Rutebilhistorisk forening stilte, foruten egen stand, opp med fem veteranbusser. Kolumbus stilte med Kolbjørn s Bingobuss i Kristian Arntsens skikkelse og Volvo hadde omvisning på verkstedet. Rundturene med de gamle bussene ble raskt populære, spesielt med den eldste, en 1948 modell White. Det ble også mulig å ta en rundtur med de toppmoderne dobbeltdekkerne. Veteranbussene til Rutebilhistorisk Forening var et populært innslag under arrangementet. Ellers var det lagt opp til en mengde andre aktiviteter som drakamp, fotballkamp mellom Norge - Polen, utprøving av bråstoppen. Dessverre for arrangørene gjorde været til at en del av disse aktivitetene måtte flyttes inn i servicehallen og dermed mistet noe av underholdningsverdien. Tilstedeværelsen til den lokale komikeren, Kristian Arntsen, ble også litt hemmet av været, da det viste seg umulig å få samlet de fremmøtte på et sted. På tross av alt dette, så det ut til at folk hygget seg, spesielt fikk pølsene og burgerne til grillmester Reidar Eriksen ben å gå på. Ellers kan det nevnes at under fotballkampen mellom Norge Polen ble det plutselig opphold i regnet og at kampen til slutt endte med 3-2 til det sammensatte norske laget, jippi! Så i det store og det hele var det et vellykket arrangement, der et håpes på at været blir bedre dersom det blir et lignende arrangement neste år. - Teknisk sett gikk arrangementet veldig godt, takket være innsatsen til de frivillige som hadde lagt ned et betydelig arbeid i dette, sier Leder for arrange mentkomiteen, Eddie Pettersen og sier videre at med over 300 besøkende ble det en vellykket dag på tross av at værgudene ikke helt var på vår side denne septemberlørdagen, og avslutter med å si at man håper på å få til en familiedag også neste år. Selv om de aller fleste bussjåførene har vært ute en regnværsdag før, var det mange som trakk inn i ly når det høljet som verst. Rundturene med Veteranbussene ble raskt populære i regnværet. Arrangementet ble avsluttet med en fotballkamp mellom Norge og Polen, det norske laget vant til slutt 3-2. Grillmesterne, Reidar Eriksen og Anne Siv Haugen hadde god avsetning på pølser og burgere. Balonger må man ha, Tor Arild Sande og Ove Helgøy sørget for utdelingen. 19

20 Seriemestere med Veolia på laget UiS Volley ble unnfanget på en lekter i Vågen i Stavanger under VM i Sandvolleyball i Med entusiasme og pågangsmot som drivkrefter, dro klubben i gang noe som av mange i volleyball-norge ble dømt nord og ned. På tross av dette hadde jentene god tro og gjorde bedreviterne til skamme. Av Sune Aabø Parker Foto: Lars Kristian Aalgård Debutsesongen endte med seriemesterskap i norsk eliteserie 2010, og i tillegg ble det gull i U-21 NM Seieren ble svært godt mottatt fra Universitetet i Stavanger. Universitetsdirektør Per Ramvi fikk stolt overta ansvaret for pokalen. UiS Volley ble stiftet i juni 2009 med en stamme av spillere fra det tidligere elitelaget KFUM Stavanger. I tillegg har klubben fått flere spillere fra andre klubber som søkte seg til UiS Volley og Universitetet i Stavanger. - Veolia Transport synes det den nystartede klubben stod for var forenlig med vår egen satsing. Vi i Veolia er i likhet med Universitetet i Stavanger opptatt av kompe tanse, og med vår egen satsing på Veolia-skolen, så det svært forenlig å samarbeide med klubben. Derfor er vi en av hovedsponsorene. Klubben har vist at man kan sette høye mål og i tillegg lykkes, sier konsernleder Kjetil Førsvoll. Etter å ha vunnet ligaen på første forsøk, kvalifiserte UiS Volley seg til spill i europacupen, og lagets første tur til kontinentet gikk ned til Slovakia for å møte Doprestav Bratislava. Dessverre viste slovakene seg for sterke denne gang. Veolia Transport ønsker jentene lykke til med sesongen med vår logo på drakten. UiS Volley spillerne Eline Bakkan Landsnes, til venstre, og Hanne Haugen Aase jubler for matchpoeng i europacupen med Veolia på laget. 20

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

#talesomted - Introduksjon

#talesomted - Introduksjon #talesomted - Introduksjon Dette skal du lære Å sammenligne likheter og forskjeller. (kontraster) Å kunne presentere en tale, muntlig og skriftlig Å formulere egne meninger, setninger. En egen tekst. Å

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer