DALE-FOTBALLEN. sesongen Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda"

Transkript

1 DALE-FOTBALLEN sesongen 2010 Foto: Asgeir Årdal, Firda Dale IL-Fotball sin hovudsponsor:

2 Ingen veit kva morgondagen bringer Ei god forsikring kan gi tryggleik for framtida Ingen veit kva morgondagen bringer. Heldigvis kan ein kanskje seie, men uføresette hendingar kan inntreffe oss alle. Då er det ofte for seint å vere etterpåklok og angre på manglande forsikringsdekning. Ver heller føre var ved å ta ein grundig gjennomgang av kva forsikringer du har i dag - og sjå på kva områder dei dekkar. Vurder dine behov og still deg spørsmålet: Er eg riktig forsikra for framtida? Kontakt oss for ein samtale om forsikring! Internett: Tlf.: E-post: Fax.:

3 FOTBALLSTYRET 2010: Ståle Haugen leiar Alf Magne Salbu nestleiar Arve Helle sportsleg leiar Svein Magne Myklebust medlem Magn Helge Brattelid medlem Inge Jacob Nyland medlem Odd Helge Aase medlem Oversikt over trenarar og lagleiarar i fotballgruppa Lag Lagleiar Trenarar A-lag Kjartan Leirpoll Stian Neset/Erik Dale Andrelag Jarl Egil Haugsbø Idar Haugen Rochlenge/Cato Ness Damer Hugo Fretland Hugo Fretland Gutar 15/16 år Odd Helge Aase Odd Helge Aase/Kennet Vik Jenter 15/16 år Ståle Brattelid Arne Osland/Ingvard Flekke Gutar 13/14 år Gunnar Ulvik Gunnar Ulvik/Jørn Dyrstad/Knut Arne Kummeneje Jenter 13/14 år Ståle Haugen Ståle Haugen/Werner Garre Gutar 11/12 år Roger Solheim Roger Solheim Jenter 11/12 år Miniputt (8 lag) Øyvind Helle 3

4 Til husstandane i Fjaler og Hyllestad Du har no i hende fotballgruppa i Dale IL sitt programhefte for sesongen Med dette heftet ønskjer vi å presentere fotballgruppa til eit breiare publikum enn dei som går på kampane på Dingemoen. Aktiviteten i fotballgruppa er også dette året svært høg. Omlag 250 aktive spelarar i alderen 7-50 år fordelt på nærare 20 lag, - samt omlag 50 tillitsvalde- gjer at vi er den i særklasse største friviljuge organisasjonen i kommunen. Fjorårets sesong i 4.divisjon vart ei einaste lang triumfferd. Vi vann alle heimekampane og i motsetnad til i 2008 plukka vi også rikeleg med poeng borte. Vi tapte berre 2 kampar heile sesongen og sikra oss både opprykk og KM-tittel lenge før serieslutt. Ein sterk prestasjon av eit mannskap som store deler av sesongen hadde ein snittalder på om lag 18 år! Dermed er vi endeleg tilbake i Firdaligaen og det betyr at vi kan tilby vårt trufaste publikum på Dingemoen spel i fylket sin øverste divisjon etter to sesongen i 4.divisjon. Årets sesong vert spesiell sidan seriesystemet skal leggast om. Kort fortalt betyr dette at dei 6 beste laga i årets Firdaliga kjem med i den nye 3. divisjon. Sjølvsagt er målet vårt å bli blant dei 6 beste. Noko anna ville vore altfor defensivt. Samstundes skal vi vere realistiske nok til å innsjå at mykje skal gå vår veg om vi skal greie det. Vi stiller til årets sesong med eit svært ungt mannskap. Samstundes er også nokre av veteranane i bra trening og melder seg nok på i kampen om plass i førsteellevaren etter kvart. Med solid treningsvilje og eit godt læringsmiljø trur vi dei unge spelarane har tatt eit langt steg vidare sidan i fjor og vil gje Dingemoen-pulikummet mange hyggelege stunder. Førebuingane til årets sesong har vore i gong lenge. Allereie i november starta A-laget sine treningar. Været har gjort til at treningstilhøva har vore elendige denne vinteren. Vi hadde ikkje første treninga på bana før i byrijinga av mars, så det har blitt mykje springing langs vegane og innandørsfotball. Heldigvis har vi ei haldningssterk spelargruppe og dei har takla dette svært profesjonelt. Dei dårlege treningstilhøva gjer at vi ikkje er komt så langt med spelemønster og samhandling som vi hadde håpa, men på den andre sida er vi i alle fall godt førebudde reint fysisk. Andrelaget skal også dette året spele i 5. divisjon etter ein god fjorårssesong. Sjølv om det av og til kan vere vanskeleg å stable på beina nok folk er det svært viktig at vi har dette kamptilbodet. I tillegg til at det gjev verdfull kamptrening til innbyttarane på A-laget er det også eit godt tilbod til dei som ikkje tek fotballen så alvorleg, men kun vil ha eit trenings- og kamptilbod for å halde seg i form. Andrelaget gjer dermed at vi beheld fleire innanfor fotballen og er difor med å bidreg til at vi kan innfri ei viktig målsetjing med aktiviteten vår. På damesida stille vi i år eit 7ar-lag i 4. divisjon. Sjølvsagt skulle vi aller helst hatt eit 11-ar lag, men vi er dessverre ikkje nok folk til det. Samstundes kan vi gle oss over at vi har lag i alle klassar nedover på jentesida, og det gjer von om at vi om ikkje altfor lenge kan få eit 11- ar lag damer på fote igjen. I aldersfastlagde klassar er aktiviteten som før nemnt stor, og no held dei fleste laga treningane i gong heile året. Auka treningsmengde og gode treningstilhøve i kombinasjon med kompetanseheving i trenarkorpset trur vi skal gjere oss i stand til å skape gode fotballspelarar i Dale i framtida. Vi meiner å sjå resultat allereie gjennom at vi no er svært godt representert med spelarar på ulike kretstiltak. I skuleåret har vi også fotballakademi for dei aldersfastlagde spelarane. Vi har hatt tilbod om inntil 2 ekstra økter i veka i tillegg til lagstreningane. Dette har blitt eit populært tilbod som mange har nytta seg av, og som vi er sikre på vil gje resultat på sikt. I tillegg til spelarutvikling er også trivsel og gode haldningar viktig i fotballopplæringa, og vi sender i den samanheng ei stor takk til dei mange som stiller opp og gjer ein fantastisk jobb med dei yngre spelarane i klubben. Vi ber deg lese programheftet vårt og på den måten bli oppdatert på kva som skjer og kven som er med i Dale-fotballen. I heftet finn du 4

5 mellom anna terminlister og presentasjon av A- stallen og våre tillitsvalde. Den store aktiviteten vår gjer til at det kostar nærare ein million i året å halde hjula i gong. Som de ser har det lokale næringslivet vore med å støtta oss, noko vi er svært takknemlege for. Skal vi greie å oppretthalde den store aktiviteten vår, er vi heilt avhengige av velvilje frå næringslivet. I den samanheng vil vi spesielt nemne bedriftene i vårt sponsorlag. Dei går til saman inn med nærarer kroner til Dale-fotballen i årets sesong, og vi oppmodar folk om å bruke desse bedriftene aktivt. Interessa for Dale-fotballen er stor og det gler både spelarar og dei som står rundt laget. Vi ser difor fram til ein ny sesong med godt besøk på Dingemoen. Vi håpar at vi kan gje publikum gode opplevingar også denne sesongen, og ønskjer alle frå Dale og bygdene rundt velkommen til Dingemoen for å sjå eit ungt og spennande Dale-lag. Då står det berre att å ønskje samtlege hjarteleg velkomne til årets første heimekamp: MÅNDAG 26. APRIL KL MOT STRYN PÅ DINGEMOEN Med helsing Fotballgruppa i Dale IL TRENAR FOR A-LAGET: Stian Neset ASS. TRENAR Erik Dale SPORTSLEG LEIAR Arve Helle KEEPERTRENAR Åge Løseth OPPMANN Kjartan Leirpoll MATR. FORVALTAR: Jon Magnus Øen 5

6 Leiaren har ordet Eg vil med dette ynskje alle fotballvener velkomen til ein ny spanande sesong på Dingemoen Stadion/Dingemoen Idrettspark. Forrige sesong var ein fantastisk sesong i 4. divisjon. Vi leia serien gjennom heile sesongen. Det mest positive var alle dei unge lovande spelarane frå eigen stall som tok steget opp på seniornivå. Innsatsen på heimebane med 11 sigrar kan ikkje kallast anna enn imponerande. Her skuldar vi vårt engasjerte publikum ei stor takk. Dale 2 gjennomførte også ein flott sesong og kjempa på øvre del av tabellen i 5. divisjon. I årets Firdaliga er klubben sitt mål å kjempe om å vere blant dei 6 beste og som vert med i neste års 3. divisjon. Ut frå stall og konkurrentar meiner vi dette skal vere eit realistisk mål. I aldersgruppa 16 til 19 år har klubben no fleire svært lovande spelarar som er etablert i A-stallen. I vår sportslege plan er det eit mål å etablere eit 3. divisjonslag basert på lokale spelarar. Årets stall er både ung og lokal! Trenarteamet i år er framleis Stian Neset og Erik Dale, i tillegg har vi Åge Løseth som keepertrenar og Arve Helle som sportsleg ansvarleg i klubben. I denne kvartetten har klubben både kontinuitet og ressurspersonar som vi er svært godt nøgde med. Eg vil ynskje spelarar, trenarar og støtteapparat lykke til med årets sesong. Fotballgruppa oppfordrar publikum til også å ta turen innom dei aldersbestemte kampane i løpet av sesongen. Her er det mange talent og det vert lagt ned eit imponerande arbeid rundt dei ulike laga. Til slutt vil eg takke alle som støttar arbeidet vårt, både sponsorar og andre som nyttar av si fritid til å gjere ein jobb til beste for klubben og fotballen i kommunen vår. Sportsleg helsing Ståle Haugen, leiar Dale IL fotball Fotballgruppa sitt sponsorlag i 2010-sesongen: Dale BA SKAAR VVS Alf Salbu Sport og fritid Tlf

7 TRENG DU ELEKTRIKAR? Blikås Elektro Vi utfører alle typar elektroinstallasjonar i nybygg og rehabiliteringar av eldre bygg for både private og bedrifter. Tlf Dale i Sunnfjord Kjærvin mob / Tor Erik mob / Registrert elektroinstallatør 7

8 Trenarane har ordet Sesongen 2009 vart ein suksess frå A til Å! Berre eitt tap totalt, og har vunne dei siste 23 kampane på heimebane - smått imponerande. Enda meir imponerande når ein tenkjer på det unge laget vi hadde i heile fjor. I opprykkskampen borte mot Lærdal var snittalderen so vidt over 18 år. Sterkt! Vi kan ikkje rekne med at vi skal kunne repetere fjorårssesongen, men at vi skal bite godt frå oss er ikkje tvil om. Karane er vortne eitt år eldre og motivasjonen i å skulle ete kirsebær med dei «store» gjer til at vi reknar med at Dingemoen vil vere ein frykta arena i år også Vinteren har vore lang og hard sett med fotballauge. Kalendaren synte 15. mars før vi fekk den første skikkelege økta «pao krudlagraset». Det har me merka i treningskampane! Det kollektive både offensivt og defensive har vore so som so. Heldigvis ser vi framgang frå kamp til kamp, so vi håpar at den «trange fødselen» på sesongen ikkje vil merkast godt for deg som tilskodar. I år er det omlegging i divisjonssystemet. Det inneber at vi må bli blant dei 5 6 beste for å unngå eit halvt nedrykk (når det gjeld detaljar - høyr med Arve). Klarar vi det hamnar vi i 2011 i ei avdeling med 7 lag frå Hordaland og 7 lag her frå fylket. Dette er sjølvsagt ei gulrot for oss. Nærast alle dei «bortkomne sønene» har adresse Bergen, og målet er at dei skal vende nasen attende til hovudklubben i HAFS. Då vil vi kunne klare å halde på spelarane som kvart år forsvinn, og dermed hevde oss endå betre på det grøne rektangelet.. Mange vil seie det er ambisiøst, men vi har ingenting å tape på å satse skikkeleg i For å klare målet vårt er me avhengig av at DU som tilskodar er saman med oss på Dingemoen annakvar helg! Hjelp oss å behalde Fort Dingemoen utan skadar på murane Skulle det verte skadar treng me ivrige supportarar som hjelper spelarane til å rette opp dette. Vel møtt på Dingemoen 2010! Erik og Stian 8

9 Vi ønskjer lukke til med sesongen! -industri-petroleum-marine- IPM-teknikk a.s Tlf Postboks Dale i Sunnfjord Norway din lokale kraftleverandør EIN AKTIV STØTTESPELAR I LOKALMILJØET 9

10 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Knut Strand Løseth 20 år Sivil status: Single Student ved UiB Plass på bana: Keeper Antal kampar: 71 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Arsenal og Brann Favorittspelar: Peter Schmeichel Favorittmat: Raspeballar Favorittdrikke: Iskald Cola Tabell-tips for Dale: 6. plass Jostein Vagstad 19 år Sivil status: Flott kjærast! Badevakt / skuleelev Plass på bana: Midtbane Antal kampar: 41 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Liverpool FC Favorittspelar: Steven Gerrard og Xavi Hernandez Favorittmat: Plokkfisken til Aslaug Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 5-0 borte mot Årdal i siste og ein god 4. pl. Erlend Osland 19 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Midtstoppar/midtbane Antal kampar: 62 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: FK Haugesund og Man Utd Favorittspelar: Darren Fletcher Favorittmat: Pizza Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 9. plass Anders Furset 19 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Back/Kant Antal kampar: 53 Tidlegare klubbar: Fure IL Favorittlag: Sogndal Favorittspelar: Gianluca Zambrotta Favorittmat: Pizza Favorittdrikke: Iskald cola Tabell-tips for Dale: 8. plass 10

11 11

12 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Geir Loneland 18 år Sivil status: Har kjæraste Skuleelev Plass på bana: Midtstoppar/Back Antal kampar: 47 Tidlegare klubbar: Dale for alltid Favorittlag: Man Utd og Brann Favorittspelar: Kees Erstad og John O'Shea Favorittmat: Det meste Favorittdrikke: Mjølk Tabell-tips for Dale: Bergar plassen Martin Christiansen 19 Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Midtbana Antal kampar: 22 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Ashab Muskadzjijev Favorittmat: Lasagne Favorittdrikke: Kanaribrus Tabell-tips for Dale: plass Kristian Aase 18 år Sivil status: Kjæreste Skuleelev Plass på bana: Sentralt på midten Antal kampar: 36 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Paul Scholes Favorittmat: Ete da meste eg får tak i. Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 5. plass Magne Hillersøy 28 år Sivil status: Sambuar Maskinist Plass på bana: Dar Neset peika Antal kampar: 8 Tidlegare klubbar: Askvoll/Holmedal, Anga, Valder Favorittlag: Blackburn, Brann Favorittspelar: Vegard Dyrstad Favorittmat: Eple Favorittdrikke: Vatn Tabell-tips for Dale: 6. plass 12

13 ENØK-LØYSINGAR SOM GJEV INNSPARING GOLVVARME NYHEIT! golvvarmesystem LUFTVARMEPUMPE Varmar mest når det trengst Sanyo varmepumpe BEST I TEST Luft/vatn NORSK PATENT INVERTER R-410--A Din totalleverandør av varmepumpe kw 13

14 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Tim-André Folkestad 20 år Sivil status: Ukjent IKT-lærling/Student Plass på bana: Back/kant Antal kampar: 25 Tidlegare klubbar: Fure Favorittlag: Barcelona Favorittspelar: Roberto Carlos/Lionel Messi Favorittmat: Brød, graut og heimelaga pizza Favorittdrikke: Vatn/Saft og julebrus etter 1. des. og fram til 4. januar sjølvsagt Tabelltips for Dale: plass Alexander Myklebust 17 år Sivil status: Kjærast Skuleelev Plass på bana: Høgre back Antal kampar: 38 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Liverpool Favorittspelar: Daniel Agger Favorittmat: Raspekaker m/ tilbehør Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 5. plass Vebjørn Samuelsen 19 år Sivil status: Fri og frank Skuleelev Plass på bana: Opp til Stian Antal kampar: 45 Favorittlag: Brann & Man. United Favorittspelar: Aloman Ioan Favorittmat: Sommarkotelettar Favorittdrikke: God og kald ein Tabelltips for Dale: 5. plass Eirik Systaddal 22 år Sivil status: I eit forhold Røktar Plass på bana: Midtbane Antal kampar: 89 Tidlegare klubbar: Hyllestad Favorittlag: Arsenal Favorittspelar: Robert Pires Favorittmat: Burger Favorittdrikke: Mjølk Tabelltips for Dale: 6. plass 14

15 På lag med fotballen! Tlf Dale i Sunnfjord Klausen Mek. Verkstad Tannlege Bjørn H. Leirpoll 6982 Holmedal Tlf Fax Storehagen 7, 6800 Førde Tlf A/S HELLE FABRIKKER N-6982 Holmedal Tlf

16 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Joakim Rakneberg 20 år Sivil status: Kjærast Betong og murar Plass på bana: Venstrekant/spiss Antal kampar: 66 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Arsenal Favorittspelar: Cesc Fabregas Favorittmat : Heimelaga pizza Favorittdrikke: Cola Tabelltips: plass Kees Erstad 21 år Sivil status: Ugift Student Plass på bana: Høgt og lågt Antal kampar: 38 and still counting... Tidlegare klubbar: Fure IL og AHIL Favorittlag: Damelag Favorittspelar: Geir «Cannavaro» Loneland Favorittmat: Alt som pappa fangar Favorittdrikke: Vatn Tabell-tips for Dale: Europacup plass Einar Furset 21 år Sivil status: Singel Student Plass på bana: Spiss Antal kampar: 59 Tidlegare klubbar: Fure, AHIL Favorittlag: Blackburn, Inter Favorittspelar: Javier Zanetti Favorittmat: Ribbe Favorittdrikke: Hansa julebrus Tabell-tips for Dale: 8. plass Martin Tonning 17 år Sivil status: Kjærast Student Plass på bana: Back/ving Antal kampar: Ny, frå Hyllestad Tidlegare klubbar: Hyllestad Favorittlag: Liverpool Favorittspelar: Steven Gerrard Favorittmat: Taco Favorittdrikke: Smoothie Tabelltips for Dale: Topp 6 16

17 17

18 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Jan-Anders Tonning Wichstrøm 17 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Spiss. venstre kant Antal kampar: Ny, frå Hyllestad Tidlegare klubbar: Hyllestad Favorittlag: Arsenal Favorittspelar: Fabregas Favorittmat: Kylling og ris Favorittdrikke: Vatn Tabelltips for Dale: plass Martin Myklebust 16 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Venstre back. Antal kampar: Ny, frå eigen stall Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Rosenborg og Manchester United Favorittspelar: Mohammed Fellah og Gabriel Obertan. Favorittmat: God mat Favorittdrikke: Fanta og kald melk Tabelltips for Dale: 6. plass Tor Ivar Aase Dale 17 år Sivil status: Opptatt Skuleelev Plass på bana: Spiss Antal kampar: 25 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag:.? Favorittspelar: Thea (Kjartan som god nr. 2) Favorittmat: Raspekake Favorittdrikke: Yngve sin appelsinjuice Tabelltips for Dale: Ha da skøyigt Eirik Svorstøl 27 år Sivil status: Sambuar Bonde/forskalingsnekkar Plass på bana: Forsvar Tidlegare klubbar: Fure, Hyllestad, Askvoll/Holmedal Favorittlag: Ingen Favorittspelar: Ingen Favorittmat: Veit ikkje Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: Topp 6 18

19 - Ein oase på kysten Vi har til ei kvar tid aktuelle bilar til gunstige prisar på utstillingsplassen ved Esso i Askvoll. I sentrum av Askvoll kan vi tilby service innanfor fleire områder: Marina med bensin og diesel Bensinstasjon og storkiosk Verkstad med kompetanse på bil, karosseri, båt, dekk og mykje meir Bilutleige Bilsal/kjøp/innbyte 16 medarbeidarar som vil yte den beste service I tillegg til det vi har på lager, skaffar vi det meste av merker og prisklassar. Våre prisar toler samanlikning! Møt oss i Askvoll til ein hyggjeleg bilprat! KJØP - SAL - INNBYTE - KOMMISJON Ikkje noko oppdrag er for lite og ikkje noko for stort AutoMarin as 6980 Askvoll (Terje mobil ) Tlf Faks E-post: 19

20 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Tommy Holm 21 år Sivil status: Single Operatør på Hydro Plass på bana: Spiss Antal kampar: 12 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Bob Kåre Favorittmat: Kjøtkakene til Besta Favorittdrikke: Redbull Tabelltips for Dale: 6. plass Aloman Ioan Ciprian 26 år Sivil status: Kjæreste Ser etter jobb Plass på bana: Keeper Tidlegare klubbar: - Favorittlag: Real Madrid Favorittlag: Zinedine Zidane Favorittmat: Tortelini Favorittrikk: Kaipirinha Tabelltips for Dale: 6. plass Vegard Eikevik Dyrstad 18 år Sivil status: Kjærast Skuleelev Plass på bana: Midtbane/Spiss Antal kampar: 44 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Lionel Messi Favorittmat: Taco Favorittdrikke: Urge Tabell-tips for Dale: 6. plass 20

21 DALE VIDAREGÅANDE SKULE POSTBOKS DALE Telefon Faks E-post: Internett: Mobil Dale Tlf Fax MASKINENTREPENØR KÅRE HAALAND A/S 6963 DALE MOBIL

22 DALE TAXI SERVICE BJARTE SKADAL Mobil Dale 24 timars service E-post: Reparasjon og sal av: FORSKALING OG BETONGARBEID UTFØRES AV: Køyrt ein Ford i det siste? Tlf Mobil

23 23

24 Forsikring Har du bil, båt, hus eller hund? Vi i lokalbanken kan forsikring. Ta kontakt med oss for ein gjennomgang av ditt forsikringsbehov. Internett: E-post: Telefon: Telefax:

25 ELIS AS driv utvikling, leveranse og support av programvare til everk Dale i Sunnfjord Tlf Fax E-post: Internett: FLEKKE 9 19 (16) drivstoff laurdagskafé Møbler og Utstyr A/S Postboks 143, 6961 Dale Tlf , Fax MØBLER GARDINER TEPPER GARDINOPPHENG SENGEUTSTYR 25

26 NOKO SKAL FEIRAST barnedåp, konfirmasjon, bryllaup, gebursdag, slektsstreff eller vennefest GJER DET HOS OSS! Ein koseleg stad i triveleg miljø god plass inne og ute Kurs Seminar Catering Selskap heime DAGENS RETT kvar dag frå kl RASPEBALLAR kvar torsdag VARMBUFFÈ kvar søndag frå kl VELKOMEN! 26

27 27

28 Dale Servicesenter a/s Etablert i 1975 Tlf Du betaler ingen årsavgift Du betaler ingen gebyrer ved kjøp av varer og tenester Du får inntil 40 dagers rentefri kreditt på varer og tjenester Du får 30 øre rabatt per liter drivstoff hos Esso Du får 20% på bilvask hos Esso EU- kontroll/service på alle bilmerke Du kan bruke Esso MasterCard på meir enn 29 mill. bruksstader verda over. 28

29 Adelskalendar Inkluderar A-kampar, rekrutt og old boys. Magnus Jørgensen 366 Helge Sørebø 352 Idar Haugen Rochlenge 350 Nils Nitter 319 Johan Hanssen 319 Leiv Jørgen Løseth 313 Rolf Kleiven 306 Bernt Ove Flekke 288 Finn Bjarne Brynestad 285 Jonn Helle 271 Geir Harald Langeland 270 Ingvard Flekke 244 Svein Hovland 224 Sigbjørn Solheim 215 Lars Hustveit 211 Olav Tessem 210 Asgeir Steindal 205 Norvald Solheim 201 Bjørn Ole Flekke 201 Ronny Øye 201 Frode Langeland 200 Inge Langeland 195 Frank Vik 194 Roger Solheim 181 Svein Magne Myklebust 174 Hugo Fretland 171 Kennet Vik 168 Øyvind Ness 164 Osvald Lykkebø 157 Stian Madsen 157 Jone Nes 154 Mads Ludvig Kapstad 152 Knut Bakkebø 150 Svein Lammetun 146 Are Gunnar Korsvoll 146 Tord Anton Haaland 143 Ingar Valvik 143 Dag Rune Skarstein 141 Tor Solheim 137 Bård Andrè Flekke 135 Lars Størseth 131 Kenneth Bakkebø 130 Sigvard Skaar 128 Arve Åsnes 127 Cato Ness 127 Leif Offerdal 112 Rolf Arne Haugen 112 Gaute Lundeland 112 Magn Helge Brattelid 111 Lars Ove Nistad 103 Birger Halsnes 96 Harry Standal 95 Vegard Skår 95 Odd Helge Aase 92 Odd Bjordal 90 Eirik Systaddal 89 Olav K. Strand 87 Arthur Boge 86 Anfinn Sletteland 82 Per Egil Akse 77 Magnus Løvik 75 Georg Skadal 75 Even Jarstad 73 Fredrik Solheim 73 Åge Løseth 72 Knut Strand Løseth 71 Vidar Mallesvik 70 Magnus Strand 67 Jan Kjøsnes 66 Joakim Rakneberg 66 Arild Laukeland 64 Bjørn Hanssen 64 Leif Helge Rivedal 64 Stian Neset 64 Tor Einar Erikstad 62 Erlend Osland 62 Hans Andrè Lammetun 61 Magnar Hellebø 60 Einar Furset 59 Ole Petter Mundal 58 Frank Rune Sellevoll 57 Kent-Gunnar Stølen 56 Arne Strand 55 Jørgen Alisøy 55 Einar Ullebø 54 Steinar Skadal 54 Terje Eikerol 53 Anders Furset 53 Sverre Holmelid 52 Ola Furnes Ness 52 29

30 Gratis huskatalog som også handler om å leve Ta kontakt for katalog og ein en husprat Grytøyra, 6967 Hellevik i Fjaler Tlf Fax

31 31

32 Adelskalendar Inkluderar kun seniorkampar i divisjonssystemet. Namn Sesongar aktiv Kampar Sørebø, Helge 74-89, Rochlenge, Idar Haugen 89-93,95-00, 03-04, Jørgensen, Magnus Brynestad, Finn Bjarne 79,81,87-99, Langeland, Geir Harald 93, Flekke, Bernt Ove 88-02, Hanssen, Johan Sigmund 75-89, Kleiven, Rolf Helge 75-88, Flekke, Ingvard 80-92,94, Løseth, Leiv Jørgen 68-69, Langeland, Frode Solheim, Sigbjørn 74-75, Nitter, Nils 66-81, Øye, Ronny Vik, Frank 96-02, Steindal, Asgeir 91-98,00-04, Solheim, Norvald 81-84,86-93, Hustveit, Lars 73-79, Solheim, Roger 93-97, Langeland, Inge Flekke, Bjørn Ole Vik, Kennet Ness, Øyvind Myklebust, Reidar Madsen, Stian Fretland, Hugo Myklebust, Svein Magne Korsvoll, Are Gunnar Lykkebø, Osvald Kapstad, Mads Ludvig 99-04, Skarstein, Dag Rune Valvik, Ingar 86-97, Nes, Jone 89-95,97-99, Lammetun, Svein 75-80, Haaland, Tord Anton Bakkebø, Kenneth Ness, Cato 97-03, 05, Helle, Jonn Lorents Solheim, Tor Lammetun, Oddgeir Åsnes, Arve Haugland, Rune Lundeland, Gaute Hovland, Svein Flekke, Bård Andrè 89-92, Langeland, Arne

33 Hovland, Jarle 88-95, Nitter, Christian Nistad, Lars Ove 87,89-94,99-00,03 96 Skår, Vegard Systaddal, Eirik Ullebø, Agnar 84-85, Tessem, Olav 65-71, Haugen, Rolf Arne 82-86,89 86 Strand, Olav K Aase, Odd Helge Sletteland, Anfinn Bakkebø, Knut 65-67, Akse, Per Egil 95, Brattelid, Magn Helge 87-89,92-94, Skadal, Georg Halsnes, Birger Bjordal, Odd 62-65, Jarstad, Even Solheim, Fredrik Løseth, Knut Strand Mallesvik, Vidar 95, Skaar, Sigvard 78,81-83, Kjøsnes, Jan Rakneberg, Joakim Strand, Magnus Rivedal, Leif Helge 02, Erikstad, Tor Einar Osland, Erlend Lammetun, Hans Andrè Hanssen, Bjørn Hellebø, Magnar Furset, Einar Mundal, Ole Petter 02, Neset, Stian Sellevoll, Frank Rune Stølen, Kent-Gunnar 01-02, Eikerol, Terje 03-06, Furset, Anders Laukeland, Arild Størseth, Lars Ness, Ola Furnes Alisøy, Jørgen Holmelid, Henning 69,71-75,77 50 Haaland, Øystein Haugsbø, Elias

34 Utmerkingar: John Hopes minnepokal: 1977: Nils Nitter 1993: Finn Bjarne Brynestad 1978: Magnus Jørgensen 1994: Magnar Myklebust 1979: Frode Langeland 1995: Bernt Ove Flekke 1980: Helge Sørebø 1996: Roger Solheim 1981: Rolf Kleiven 1997: Ingar Valvik 1982: Johan Hanssen 1998: Asgeir Steindal 1983: Sigbjørn Solheim 1999: Øyvind Ness 1984: Johan Hanssen 2000: Ronny Øye 1985: Ingvard Flekke 2001: Jonn Helle 1986: Svein Magne Myklebust 2002: Geir Harald Langeland 1987: Tord Anton Haaland 2003: Stian Madsen 1988: Osvald Lykkebø 2004: Hugo Fretland 1989: Helge Sørebø 2005: Richard Skår 1990: Tord Anton Haaland 2006: Gaute Lundeland 1991: Idar Haugen Rochlenge 2007: Eirik Systaddal 1992: Bjørn Ole Flekke 2008: Åge Løseth 2009: Geir Loneland Årets spelar blant spelarane: 1995: Roger Solheim 2002: Geir Harald Langeland 1996: Roger Solheim 2003: Idar Haugen Rochlenge 1997: Idar Haugen Rochlenge 2004: Gaute Lundeland 1998: Idar Haugen Rochlenge 2005: Frank Vik 1999: Geir Harald Langeland 2006: Gaute Lundeland 2000: Mads Ludvig Kapstad 2007: Tor Einar Erikstad 2001: Finn Bjarne Brynestad 2008: Erlend Osland 2009: Eirik Systaddal Årets mest framgangsrike spelar: 1998: Are Gunnar Korsvoll 2004: Tor Einar Erikstad 1999: Mads Ludvig Kapstad 2005: Eirik Systaddal 2000: Frank Vik 2006: Glenn Brynestad 2001: Stian Madsen 2007: Knut Strand Løseth 2002: Fredrik Solheim 2008: Anders Furset 2003: Anfinn Sletteland 2009: Alexander Myklebust 34

35 VELKOMEN TIL BADING PÅ HAUGLAND OPNINGSTIDER fredag kl søndag kl Prisar: Vaksne 70,- Studentar/skuleelev 55,- Barn 3 16 år 40,- Barn under 3 år gratis 35

36 Vi utfører elektriske installasjonar I nybygg rehabelitering. Vi leverer: Lamper/belysning Varmekabler Antenneanlegg Varmepumper Registrert elektroinstallatør (medlem av nelfo) Sentral godkjenning Registrert teleinstallatør Tlf: Fax: Epost: 36

37 37

38 Vi forhandlar båtar fleire merke; Yamaha motorar, service av alle motorar, innbytte Bilverkstad, rep av alle merke. Dekkservice.Periodisk Køyrekontroll PKK. Vi lagar flyebryggje, halvfabrikat eller ferdig med dekke. Mekanisk verkstad 38

39 Hafstadveien 38, FØRDE Telefon e-post: 39

40 40

41 BENGT HELLEBUST ESPEN BERGE S&S Stillasutleige/liftutleige 6963 Dale Tlf Vi tilbyr overnatting, kurs og konferanse, arrangement, bryllaup, matservering m.m. Tlf NORDDAL LAKKERING ALT I BILLAKKERING Postboks 15, 6961 Dale Tlf Faks Mobil E-post: TLF

42 42

43 SOM MEDLEM I COOP DALE HAR DU FØLGJANDE FORDELAR - 3% kjøpeutbytte på kjøp i Coop Dale - 1% kjøpeutbytte på kjøp i andre lag - 3% medlemsrabatt KappAhl - 30 øre i rabatt pr. liter drivstoff (ESSO) - 30 øre i rabatt pr. liter drivstoff (Statoil) - 15 øre i rabatt pr. liter fyringsolje (ESSO/Statoil) - 10% rabatt på NetCom - Rabatt på hotellopphald BRUK MEDLEMSKORTET KVAR GONG DU HANDLAR Dale BA Tlf Firda Media AS. Trykk: IHP

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Gutelaget i 1982 på Norway Cup. Bak f.v. Stig Gjerde (trenar), Asbjørn Sivertsen, Jan Rune Kalsvik, Alf Øverland, Joar Årøen, Geir Sande, Tor Hjalte, Frank Midtbø og Arne Petter Grindheim (reiseleiar).

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Program. Arna-Bjørnar. 2. pinsedag, måndag 12. mai 2008 3. divisjon avd. 14 4. serierunde. På vitjing i dag:

Program. Arna-Bjørnar. 2. pinsedag, måndag 12. mai 2008 3. divisjon avd. 14 4. serierunde. På vitjing i dag: Program 2. pinsedag, måndag 12. mai 2008 3. divisjon avd. 14 4. serierunde På vitjing i dag: Arna-Bjørnar Vi presenterer Arna-Bjørnar av Are Ulseth - før seriestart! Arna-Bjørnar er Hordalands 4.største

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 3. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 3. JUNI 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 3. JUNI 2010 1 TORSDAG 3 JUNI 2010 NR 21 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Tonar i sommarsol Syvde skulekorps inviterte søndag lokale korpsmusikantar til sonestemne. Julianne og bror Robert Midtbø

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer