DALE-FOTBALLEN. sesongen Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda"

Transkript

1 DALE-FOTBALLEN sesongen 2010 Foto: Asgeir Årdal, Firda Dale IL-Fotball sin hovudsponsor:

2 Ingen veit kva morgondagen bringer Ei god forsikring kan gi tryggleik for framtida Ingen veit kva morgondagen bringer. Heldigvis kan ein kanskje seie, men uføresette hendingar kan inntreffe oss alle. Då er det ofte for seint å vere etterpåklok og angre på manglande forsikringsdekning. Ver heller føre var ved å ta ein grundig gjennomgang av kva forsikringer du har i dag - og sjå på kva områder dei dekkar. Vurder dine behov og still deg spørsmålet: Er eg riktig forsikra for framtida? Kontakt oss for ein samtale om forsikring! Internett: Tlf.: E-post: Fax.:

3 FOTBALLSTYRET 2010: Ståle Haugen leiar Alf Magne Salbu nestleiar Arve Helle sportsleg leiar Svein Magne Myklebust medlem Magn Helge Brattelid medlem Inge Jacob Nyland medlem Odd Helge Aase medlem Oversikt over trenarar og lagleiarar i fotballgruppa Lag Lagleiar Trenarar A-lag Kjartan Leirpoll Stian Neset/Erik Dale Andrelag Jarl Egil Haugsbø Idar Haugen Rochlenge/Cato Ness Damer Hugo Fretland Hugo Fretland Gutar 15/16 år Odd Helge Aase Odd Helge Aase/Kennet Vik Jenter 15/16 år Ståle Brattelid Arne Osland/Ingvard Flekke Gutar 13/14 år Gunnar Ulvik Gunnar Ulvik/Jørn Dyrstad/Knut Arne Kummeneje Jenter 13/14 år Ståle Haugen Ståle Haugen/Werner Garre Gutar 11/12 år Roger Solheim Roger Solheim Jenter 11/12 år Miniputt (8 lag) Øyvind Helle 3

4 Til husstandane i Fjaler og Hyllestad Du har no i hende fotballgruppa i Dale IL sitt programhefte for sesongen Med dette heftet ønskjer vi å presentere fotballgruppa til eit breiare publikum enn dei som går på kampane på Dingemoen. Aktiviteten i fotballgruppa er også dette året svært høg. Omlag 250 aktive spelarar i alderen 7-50 år fordelt på nærare 20 lag, - samt omlag 50 tillitsvalde- gjer at vi er den i særklasse største friviljuge organisasjonen i kommunen. Fjorårets sesong i 4.divisjon vart ei einaste lang triumfferd. Vi vann alle heimekampane og i motsetnad til i 2008 plukka vi også rikeleg med poeng borte. Vi tapte berre 2 kampar heile sesongen og sikra oss både opprykk og KM-tittel lenge før serieslutt. Ein sterk prestasjon av eit mannskap som store deler av sesongen hadde ein snittalder på om lag 18 år! Dermed er vi endeleg tilbake i Firdaligaen og det betyr at vi kan tilby vårt trufaste publikum på Dingemoen spel i fylket sin øverste divisjon etter to sesongen i 4.divisjon. Årets sesong vert spesiell sidan seriesystemet skal leggast om. Kort fortalt betyr dette at dei 6 beste laga i årets Firdaliga kjem med i den nye 3. divisjon. Sjølvsagt er målet vårt å bli blant dei 6 beste. Noko anna ville vore altfor defensivt. Samstundes skal vi vere realistiske nok til å innsjå at mykje skal gå vår veg om vi skal greie det. Vi stiller til årets sesong med eit svært ungt mannskap. Samstundes er også nokre av veteranane i bra trening og melder seg nok på i kampen om plass i førsteellevaren etter kvart. Med solid treningsvilje og eit godt læringsmiljø trur vi dei unge spelarane har tatt eit langt steg vidare sidan i fjor og vil gje Dingemoen-pulikummet mange hyggelege stunder. Førebuingane til årets sesong har vore i gong lenge. Allereie i november starta A-laget sine treningar. Været har gjort til at treningstilhøva har vore elendige denne vinteren. Vi hadde ikkje første treninga på bana før i byrijinga av mars, så det har blitt mykje springing langs vegane og innandørsfotball. Heldigvis har vi ei haldningssterk spelargruppe og dei har takla dette svært profesjonelt. Dei dårlege treningstilhøva gjer at vi ikkje er komt så langt med spelemønster og samhandling som vi hadde håpa, men på den andre sida er vi i alle fall godt førebudde reint fysisk. Andrelaget skal også dette året spele i 5. divisjon etter ein god fjorårssesong. Sjølv om det av og til kan vere vanskeleg å stable på beina nok folk er det svært viktig at vi har dette kamptilbodet. I tillegg til at det gjev verdfull kamptrening til innbyttarane på A-laget er det også eit godt tilbod til dei som ikkje tek fotballen så alvorleg, men kun vil ha eit trenings- og kamptilbod for å halde seg i form. Andrelaget gjer dermed at vi beheld fleire innanfor fotballen og er difor med å bidreg til at vi kan innfri ei viktig målsetjing med aktiviteten vår. På damesida stille vi i år eit 7ar-lag i 4. divisjon. Sjølvsagt skulle vi aller helst hatt eit 11-ar lag, men vi er dessverre ikkje nok folk til det. Samstundes kan vi gle oss over at vi har lag i alle klassar nedover på jentesida, og det gjer von om at vi om ikkje altfor lenge kan få eit 11- ar lag damer på fote igjen. I aldersfastlagde klassar er aktiviteten som før nemnt stor, og no held dei fleste laga treningane i gong heile året. Auka treningsmengde og gode treningstilhøve i kombinasjon med kompetanseheving i trenarkorpset trur vi skal gjere oss i stand til å skape gode fotballspelarar i Dale i framtida. Vi meiner å sjå resultat allereie gjennom at vi no er svært godt representert med spelarar på ulike kretstiltak. I skuleåret har vi også fotballakademi for dei aldersfastlagde spelarane. Vi har hatt tilbod om inntil 2 ekstra økter i veka i tillegg til lagstreningane. Dette har blitt eit populært tilbod som mange har nytta seg av, og som vi er sikre på vil gje resultat på sikt. I tillegg til spelarutvikling er også trivsel og gode haldningar viktig i fotballopplæringa, og vi sender i den samanheng ei stor takk til dei mange som stiller opp og gjer ein fantastisk jobb med dei yngre spelarane i klubben. Vi ber deg lese programheftet vårt og på den måten bli oppdatert på kva som skjer og kven som er med i Dale-fotballen. I heftet finn du 4

5 mellom anna terminlister og presentasjon av A- stallen og våre tillitsvalde. Den store aktiviteten vår gjer til at det kostar nærare ein million i året å halde hjula i gong. Som de ser har det lokale næringslivet vore med å støtta oss, noko vi er svært takknemlege for. Skal vi greie å oppretthalde den store aktiviteten vår, er vi heilt avhengige av velvilje frå næringslivet. I den samanheng vil vi spesielt nemne bedriftene i vårt sponsorlag. Dei går til saman inn med nærarer kroner til Dale-fotballen i årets sesong, og vi oppmodar folk om å bruke desse bedriftene aktivt. Interessa for Dale-fotballen er stor og det gler både spelarar og dei som står rundt laget. Vi ser difor fram til ein ny sesong med godt besøk på Dingemoen. Vi håpar at vi kan gje publikum gode opplevingar også denne sesongen, og ønskjer alle frå Dale og bygdene rundt velkommen til Dingemoen for å sjå eit ungt og spennande Dale-lag. Då står det berre att å ønskje samtlege hjarteleg velkomne til årets første heimekamp: MÅNDAG 26. APRIL KL MOT STRYN PÅ DINGEMOEN Med helsing Fotballgruppa i Dale IL TRENAR FOR A-LAGET: Stian Neset ASS. TRENAR Erik Dale SPORTSLEG LEIAR Arve Helle KEEPERTRENAR Åge Løseth OPPMANN Kjartan Leirpoll MATR. FORVALTAR: Jon Magnus Øen 5

6 Leiaren har ordet Eg vil med dette ynskje alle fotballvener velkomen til ein ny spanande sesong på Dingemoen Stadion/Dingemoen Idrettspark. Forrige sesong var ein fantastisk sesong i 4. divisjon. Vi leia serien gjennom heile sesongen. Det mest positive var alle dei unge lovande spelarane frå eigen stall som tok steget opp på seniornivå. Innsatsen på heimebane med 11 sigrar kan ikkje kallast anna enn imponerande. Her skuldar vi vårt engasjerte publikum ei stor takk. Dale 2 gjennomførte også ein flott sesong og kjempa på øvre del av tabellen i 5. divisjon. I årets Firdaliga er klubben sitt mål å kjempe om å vere blant dei 6 beste og som vert med i neste års 3. divisjon. Ut frå stall og konkurrentar meiner vi dette skal vere eit realistisk mål. I aldersgruppa 16 til 19 år har klubben no fleire svært lovande spelarar som er etablert i A-stallen. I vår sportslege plan er det eit mål å etablere eit 3. divisjonslag basert på lokale spelarar. Årets stall er både ung og lokal! Trenarteamet i år er framleis Stian Neset og Erik Dale, i tillegg har vi Åge Løseth som keepertrenar og Arve Helle som sportsleg ansvarleg i klubben. I denne kvartetten har klubben både kontinuitet og ressurspersonar som vi er svært godt nøgde med. Eg vil ynskje spelarar, trenarar og støtteapparat lykke til med årets sesong. Fotballgruppa oppfordrar publikum til også å ta turen innom dei aldersbestemte kampane i løpet av sesongen. Her er det mange talent og det vert lagt ned eit imponerande arbeid rundt dei ulike laga. Til slutt vil eg takke alle som støttar arbeidet vårt, både sponsorar og andre som nyttar av si fritid til å gjere ein jobb til beste for klubben og fotballen i kommunen vår. Sportsleg helsing Ståle Haugen, leiar Dale IL fotball Fotballgruppa sitt sponsorlag i 2010-sesongen: Dale BA SKAAR VVS Alf Salbu Sport og fritid Tlf

7 TRENG DU ELEKTRIKAR? Blikås Elektro Vi utfører alle typar elektroinstallasjonar i nybygg og rehabiliteringar av eldre bygg for både private og bedrifter. Tlf Dale i Sunnfjord Kjærvin mob / Tor Erik mob / Registrert elektroinstallatør 7

8 Trenarane har ordet Sesongen 2009 vart ein suksess frå A til Å! Berre eitt tap totalt, og har vunne dei siste 23 kampane på heimebane - smått imponerande. Enda meir imponerande når ein tenkjer på det unge laget vi hadde i heile fjor. I opprykkskampen borte mot Lærdal var snittalderen so vidt over 18 år. Sterkt! Vi kan ikkje rekne med at vi skal kunne repetere fjorårssesongen, men at vi skal bite godt frå oss er ikkje tvil om. Karane er vortne eitt år eldre og motivasjonen i å skulle ete kirsebær med dei «store» gjer til at vi reknar med at Dingemoen vil vere ein frykta arena i år også Vinteren har vore lang og hard sett med fotballauge. Kalendaren synte 15. mars før vi fekk den første skikkelege økta «pao krudlagraset». Det har me merka i treningskampane! Det kollektive både offensivt og defensive har vore so som so. Heldigvis ser vi framgang frå kamp til kamp, so vi håpar at den «trange fødselen» på sesongen ikkje vil merkast godt for deg som tilskodar. I år er det omlegging i divisjonssystemet. Det inneber at vi må bli blant dei 5 6 beste for å unngå eit halvt nedrykk (når det gjeld detaljar - høyr med Arve). Klarar vi det hamnar vi i 2011 i ei avdeling med 7 lag frå Hordaland og 7 lag her frå fylket. Dette er sjølvsagt ei gulrot for oss. Nærast alle dei «bortkomne sønene» har adresse Bergen, og målet er at dei skal vende nasen attende til hovudklubben i HAFS. Då vil vi kunne klare å halde på spelarane som kvart år forsvinn, og dermed hevde oss endå betre på det grøne rektangelet.. Mange vil seie det er ambisiøst, men vi har ingenting å tape på å satse skikkeleg i For å klare målet vårt er me avhengig av at DU som tilskodar er saman med oss på Dingemoen annakvar helg! Hjelp oss å behalde Fort Dingemoen utan skadar på murane Skulle det verte skadar treng me ivrige supportarar som hjelper spelarane til å rette opp dette. Vel møtt på Dingemoen 2010! Erik og Stian 8

9 Vi ønskjer lukke til med sesongen! -industri-petroleum-marine- IPM-teknikk a.s Tlf Postboks Dale i Sunnfjord Norway din lokale kraftleverandør EIN AKTIV STØTTESPELAR I LOKALMILJØET 9

10 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Knut Strand Løseth 20 år Sivil status: Single Student ved UiB Plass på bana: Keeper Antal kampar: 71 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Arsenal og Brann Favorittspelar: Peter Schmeichel Favorittmat: Raspeballar Favorittdrikke: Iskald Cola Tabell-tips for Dale: 6. plass Jostein Vagstad 19 år Sivil status: Flott kjærast! Badevakt / skuleelev Plass på bana: Midtbane Antal kampar: 41 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Liverpool FC Favorittspelar: Steven Gerrard og Xavi Hernandez Favorittmat: Plokkfisken til Aslaug Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 5-0 borte mot Årdal i siste og ein god 4. pl. Erlend Osland 19 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Midtstoppar/midtbane Antal kampar: 62 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: FK Haugesund og Man Utd Favorittspelar: Darren Fletcher Favorittmat: Pizza Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 9. plass Anders Furset 19 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Back/Kant Antal kampar: 53 Tidlegare klubbar: Fure IL Favorittlag: Sogndal Favorittspelar: Gianluca Zambrotta Favorittmat: Pizza Favorittdrikke: Iskald cola Tabell-tips for Dale: 8. plass 10

11 11

12 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Geir Loneland 18 år Sivil status: Har kjæraste Skuleelev Plass på bana: Midtstoppar/Back Antal kampar: 47 Tidlegare klubbar: Dale for alltid Favorittlag: Man Utd og Brann Favorittspelar: Kees Erstad og John O'Shea Favorittmat: Det meste Favorittdrikke: Mjølk Tabell-tips for Dale: Bergar plassen Martin Christiansen 19 Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Midtbana Antal kampar: 22 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Ashab Muskadzjijev Favorittmat: Lasagne Favorittdrikke: Kanaribrus Tabell-tips for Dale: plass Kristian Aase 18 år Sivil status: Kjæreste Skuleelev Plass på bana: Sentralt på midten Antal kampar: 36 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Paul Scholes Favorittmat: Ete da meste eg får tak i. Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 5. plass Magne Hillersøy 28 år Sivil status: Sambuar Maskinist Plass på bana: Dar Neset peika Antal kampar: 8 Tidlegare klubbar: Askvoll/Holmedal, Anga, Valder Favorittlag: Blackburn, Brann Favorittspelar: Vegard Dyrstad Favorittmat: Eple Favorittdrikke: Vatn Tabell-tips for Dale: 6. plass 12

13 ENØK-LØYSINGAR SOM GJEV INNSPARING GOLVVARME NYHEIT! golvvarmesystem LUFTVARMEPUMPE Varmar mest når det trengst Sanyo varmepumpe BEST I TEST Luft/vatn NORSK PATENT INVERTER R-410--A Din totalleverandør av varmepumpe kw 13

14 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Tim-André Folkestad 20 år Sivil status: Ukjent IKT-lærling/Student Plass på bana: Back/kant Antal kampar: 25 Tidlegare klubbar: Fure Favorittlag: Barcelona Favorittspelar: Roberto Carlos/Lionel Messi Favorittmat: Brød, graut og heimelaga pizza Favorittdrikke: Vatn/Saft og julebrus etter 1. des. og fram til 4. januar sjølvsagt Tabelltips for Dale: plass Alexander Myklebust 17 år Sivil status: Kjærast Skuleelev Plass på bana: Høgre back Antal kampar: 38 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Liverpool Favorittspelar: Daniel Agger Favorittmat: Raspekaker m/ tilbehør Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: 5. plass Vebjørn Samuelsen 19 år Sivil status: Fri og frank Skuleelev Plass på bana: Opp til Stian Antal kampar: 45 Favorittlag: Brann & Man. United Favorittspelar: Aloman Ioan Favorittmat: Sommarkotelettar Favorittdrikke: God og kald ein Tabelltips for Dale: 5. plass Eirik Systaddal 22 år Sivil status: I eit forhold Røktar Plass på bana: Midtbane Antal kampar: 89 Tidlegare klubbar: Hyllestad Favorittlag: Arsenal Favorittspelar: Robert Pires Favorittmat: Burger Favorittdrikke: Mjølk Tabelltips for Dale: 6. plass 14

15 På lag med fotballen! Tlf Dale i Sunnfjord Klausen Mek. Verkstad Tannlege Bjørn H. Leirpoll 6982 Holmedal Tlf Fax Storehagen 7, 6800 Førde Tlf A/S HELLE FABRIKKER N-6982 Holmedal Tlf

16 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Joakim Rakneberg 20 år Sivil status: Kjærast Betong og murar Plass på bana: Venstrekant/spiss Antal kampar: 66 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Arsenal Favorittspelar: Cesc Fabregas Favorittmat : Heimelaga pizza Favorittdrikke: Cola Tabelltips: plass Kees Erstad 21 år Sivil status: Ugift Student Plass på bana: Høgt og lågt Antal kampar: 38 and still counting... Tidlegare klubbar: Fure IL og AHIL Favorittlag: Damelag Favorittspelar: Geir «Cannavaro» Loneland Favorittmat: Alt som pappa fangar Favorittdrikke: Vatn Tabell-tips for Dale: Europacup plass Einar Furset 21 år Sivil status: Singel Student Plass på bana: Spiss Antal kampar: 59 Tidlegare klubbar: Fure, AHIL Favorittlag: Blackburn, Inter Favorittspelar: Javier Zanetti Favorittmat: Ribbe Favorittdrikke: Hansa julebrus Tabell-tips for Dale: 8. plass Martin Tonning 17 år Sivil status: Kjærast Student Plass på bana: Back/ving Antal kampar: Ny, frå Hyllestad Tidlegare klubbar: Hyllestad Favorittlag: Liverpool Favorittspelar: Steven Gerrard Favorittmat: Taco Favorittdrikke: Smoothie Tabelltips for Dale: Topp 6 16

17 17

18 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Jan-Anders Tonning Wichstrøm 17 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Spiss. venstre kant Antal kampar: Ny, frå Hyllestad Tidlegare klubbar: Hyllestad Favorittlag: Arsenal Favorittspelar: Fabregas Favorittmat: Kylling og ris Favorittdrikke: Vatn Tabelltips for Dale: plass Martin Myklebust 16 år Sivil status: Single Skuleelev Plass på bana: Venstre back. Antal kampar: Ny, frå eigen stall Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Rosenborg og Manchester United Favorittspelar: Mohammed Fellah og Gabriel Obertan. Favorittmat: God mat Favorittdrikke: Fanta og kald melk Tabelltips for Dale: 6. plass Tor Ivar Aase Dale 17 år Sivil status: Opptatt Skuleelev Plass på bana: Spiss Antal kampar: 25 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag:.? Favorittspelar: Thea (Kjartan som god nr. 2) Favorittmat: Raspekake Favorittdrikke: Yngve sin appelsinjuice Tabelltips for Dale: Ha da skøyigt Eirik Svorstøl 27 år Sivil status: Sambuar Bonde/forskalingsnekkar Plass på bana: Forsvar Tidlegare klubbar: Fure, Hyllestad, Askvoll/Holmedal Favorittlag: Ingen Favorittspelar: Ingen Favorittmat: Veit ikkje Favorittdrikke: Cola Tabell-tips for Dale: Topp 6 18

19 - Ein oase på kysten Vi har til ei kvar tid aktuelle bilar til gunstige prisar på utstillingsplassen ved Esso i Askvoll. I sentrum av Askvoll kan vi tilby service innanfor fleire områder: Marina med bensin og diesel Bensinstasjon og storkiosk Verkstad med kompetanse på bil, karosseri, båt, dekk og mykje meir Bilutleige Bilsal/kjøp/innbyte 16 medarbeidarar som vil yte den beste service I tillegg til det vi har på lager, skaffar vi det meste av merker og prisklassar. Våre prisar toler samanlikning! Møt oss i Askvoll til ein hyggjeleg bilprat! KJØP - SAL - INNBYTE - KOMMISJON Ikkje noko oppdrag er for lite og ikkje noko for stort AutoMarin as 6980 Askvoll (Terje mobil ) Tlf Faks E-post: 19

20 Dale IL-fotball sin A-stall sesongen 2010 Tommy Holm 21 år Sivil status: Single Operatør på Hydro Plass på bana: Spiss Antal kampar: 12 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Bob Kåre Favorittmat: Kjøtkakene til Besta Favorittdrikke: Redbull Tabelltips for Dale: 6. plass Aloman Ioan Ciprian 26 år Sivil status: Kjæreste Ser etter jobb Plass på bana: Keeper Tidlegare klubbar: - Favorittlag: Real Madrid Favorittlag: Zinedine Zidane Favorittmat: Tortelini Favorittrikk: Kaipirinha Tabelltips for Dale: 6. plass Vegard Eikevik Dyrstad 18 år Sivil status: Kjærast Skuleelev Plass på bana: Midtbane/Spiss Antal kampar: 44 Tidlegare klubbar: Ingen Favorittlag: Manchester United Favorittspelar: Lionel Messi Favorittmat: Taco Favorittdrikke: Urge Tabell-tips for Dale: 6. plass 20

21 DALE VIDAREGÅANDE SKULE POSTBOKS DALE Telefon Faks E-post: Internett: Mobil Dale Tlf Fax MASKINENTREPENØR KÅRE HAALAND A/S 6963 DALE MOBIL

22 DALE TAXI SERVICE BJARTE SKADAL Mobil Dale 24 timars service E-post: Reparasjon og sal av: FORSKALING OG BETONGARBEID UTFØRES AV: Køyrt ein Ford i det siste? Tlf Mobil

23 23

24 Forsikring Har du bil, båt, hus eller hund? Vi i lokalbanken kan forsikring. Ta kontakt med oss for ein gjennomgang av ditt forsikringsbehov. Internett: E-post: Telefon: Telefax:

25 ELIS AS driv utvikling, leveranse og support av programvare til everk Dale i Sunnfjord Tlf Fax E-post: Internett: FLEKKE 9 19 (16) drivstoff laurdagskafé Møbler og Utstyr A/S Postboks 143, 6961 Dale Tlf , Fax MØBLER GARDINER TEPPER GARDINOPPHENG SENGEUTSTYR 25

26 NOKO SKAL FEIRAST barnedåp, konfirmasjon, bryllaup, gebursdag, slektsstreff eller vennefest GJER DET HOS OSS! Ein koseleg stad i triveleg miljø god plass inne og ute Kurs Seminar Catering Selskap heime DAGENS RETT kvar dag frå kl RASPEBALLAR kvar torsdag VARMBUFFÈ kvar søndag frå kl VELKOMEN! 26

27 27

28 Dale Servicesenter a/s Etablert i 1975 Tlf Du betaler ingen årsavgift Du betaler ingen gebyrer ved kjøp av varer og tenester Du får inntil 40 dagers rentefri kreditt på varer og tjenester Du får 30 øre rabatt per liter drivstoff hos Esso Du får 20% på bilvask hos Esso EU- kontroll/service på alle bilmerke Du kan bruke Esso MasterCard på meir enn 29 mill. bruksstader verda over. 28

29 Adelskalendar Inkluderar A-kampar, rekrutt og old boys. Magnus Jørgensen 366 Helge Sørebø 352 Idar Haugen Rochlenge 350 Nils Nitter 319 Johan Hanssen 319 Leiv Jørgen Løseth 313 Rolf Kleiven 306 Bernt Ove Flekke 288 Finn Bjarne Brynestad 285 Jonn Helle 271 Geir Harald Langeland 270 Ingvard Flekke 244 Svein Hovland 224 Sigbjørn Solheim 215 Lars Hustveit 211 Olav Tessem 210 Asgeir Steindal 205 Norvald Solheim 201 Bjørn Ole Flekke 201 Ronny Øye 201 Frode Langeland 200 Inge Langeland 195 Frank Vik 194 Roger Solheim 181 Svein Magne Myklebust 174 Hugo Fretland 171 Kennet Vik 168 Øyvind Ness 164 Osvald Lykkebø 157 Stian Madsen 157 Jone Nes 154 Mads Ludvig Kapstad 152 Knut Bakkebø 150 Svein Lammetun 146 Are Gunnar Korsvoll 146 Tord Anton Haaland 143 Ingar Valvik 143 Dag Rune Skarstein 141 Tor Solheim 137 Bård Andrè Flekke 135 Lars Størseth 131 Kenneth Bakkebø 130 Sigvard Skaar 128 Arve Åsnes 127 Cato Ness 127 Leif Offerdal 112 Rolf Arne Haugen 112 Gaute Lundeland 112 Magn Helge Brattelid 111 Lars Ove Nistad 103 Birger Halsnes 96 Harry Standal 95 Vegard Skår 95 Odd Helge Aase 92 Odd Bjordal 90 Eirik Systaddal 89 Olav K. Strand 87 Arthur Boge 86 Anfinn Sletteland 82 Per Egil Akse 77 Magnus Løvik 75 Georg Skadal 75 Even Jarstad 73 Fredrik Solheim 73 Åge Løseth 72 Knut Strand Løseth 71 Vidar Mallesvik 70 Magnus Strand 67 Jan Kjøsnes 66 Joakim Rakneberg 66 Arild Laukeland 64 Bjørn Hanssen 64 Leif Helge Rivedal 64 Stian Neset 64 Tor Einar Erikstad 62 Erlend Osland 62 Hans Andrè Lammetun 61 Magnar Hellebø 60 Einar Furset 59 Ole Petter Mundal 58 Frank Rune Sellevoll 57 Kent-Gunnar Stølen 56 Arne Strand 55 Jørgen Alisøy 55 Einar Ullebø 54 Steinar Skadal 54 Terje Eikerol 53 Anders Furset 53 Sverre Holmelid 52 Ola Furnes Ness 52 29

30 Gratis huskatalog som også handler om å leve Ta kontakt for katalog og ein en husprat Grytøyra, 6967 Hellevik i Fjaler Tlf Fax

31 31

32 Adelskalendar Inkluderar kun seniorkampar i divisjonssystemet. Namn Sesongar aktiv Kampar Sørebø, Helge 74-89, Rochlenge, Idar Haugen 89-93,95-00, 03-04, Jørgensen, Magnus Brynestad, Finn Bjarne 79,81,87-99, Langeland, Geir Harald 93, Flekke, Bernt Ove 88-02, Hanssen, Johan Sigmund 75-89, Kleiven, Rolf Helge 75-88, Flekke, Ingvard 80-92,94, Løseth, Leiv Jørgen 68-69, Langeland, Frode Solheim, Sigbjørn 74-75, Nitter, Nils 66-81, Øye, Ronny Vik, Frank 96-02, Steindal, Asgeir 91-98,00-04, Solheim, Norvald 81-84,86-93, Hustveit, Lars 73-79, Solheim, Roger 93-97, Langeland, Inge Flekke, Bjørn Ole Vik, Kennet Ness, Øyvind Myklebust, Reidar Madsen, Stian Fretland, Hugo Myklebust, Svein Magne Korsvoll, Are Gunnar Lykkebø, Osvald Kapstad, Mads Ludvig 99-04, Skarstein, Dag Rune Valvik, Ingar 86-97, Nes, Jone 89-95,97-99, Lammetun, Svein 75-80, Haaland, Tord Anton Bakkebø, Kenneth Ness, Cato 97-03, 05, Helle, Jonn Lorents Solheim, Tor Lammetun, Oddgeir Åsnes, Arve Haugland, Rune Lundeland, Gaute Hovland, Svein Flekke, Bård Andrè 89-92, Langeland, Arne

33 Hovland, Jarle 88-95, Nitter, Christian Nistad, Lars Ove 87,89-94,99-00,03 96 Skår, Vegard Systaddal, Eirik Ullebø, Agnar 84-85, Tessem, Olav 65-71, Haugen, Rolf Arne 82-86,89 86 Strand, Olav K Aase, Odd Helge Sletteland, Anfinn Bakkebø, Knut 65-67, Akse, Per Egil 95, Brattelid, Magn Helge 87-89,92-94, Skadal, Georg Halsnes, Birger Bjordal, Odd 62-65, Jarstad, Even Solheim, Fredrik Løseth, Knut Strand Mallesvik, Vidar 95, Skaar, Sigvard 78,81-83, Kjøsnes, Jan Rakneberg, Joakim Strand, Magnus Rivedal, Leif Helge 02, Erikstad, Tor Einar Osland, Erlend Lammetun, Hans Andrè Hanssen, Bjørn Hellebø, Magnar Furset, Einar Mundal, Ole Petter 02, Neset, Stian Sellevoll, Frank Rune Stølen, Kent-Gunnar 01-02, Eikerol, Terje 03-06, Furset, Anders Laukeland, Arild Størseth, Lars Ness, Ola Furnes Alisøy, Jørgen Holmelid, Henning 69,71-75,77 50 Haaland, Øystein Haugsbø, Elias

34 Utmerkingar: John Hopes minnepokal: 1977: Nils Nitter 1993: Finn Bjarne Brynestad 1978: Magnus Jørgensen 1994: Magnar Myklebust 1979: Frode Langeland 1995: Bernt Ove Flekke 1980: Helge Sørebø 1996: Roger Solheim 1981: Rolf Kleiven 1997: Ingar Valvik 1982: Johan Hanssen 1998: Asgeir Steindal 1983: Sigbjørn Solheim 1999: Øyvind Ness 1984: Johan Hanssen 2000: Ronny Øye 1985: Ingvard Flekke 2001: Jonn Helle 1986: Svein Magne Myklebust 2002: Geir Harald Langeland 1987: Tord Anton Haaland 2003: Stian Madsen 1988: Osvald Lykkebø 2004: Hugo Fretland 1989: Helge Sørebø 2005: Richard Skår 1990: Tord Anton Haaland 2006: Gaute Lundeland 1991: Idar Haugen Rochlenge 2007: Eirik Systaddal 1992: Bjørn Ole Flekke 2008: Åge Løseth 2009: Geir Loneland Årets spelar blant spelarane: 1995: Roger Solheim 2002: Geir Harald Langeland 1996: Roger Solheim 2003: Idar Haugen Rochlenge 1997: Idar Haugen Rochlenge 2004: Gaute Lundeland 1998: Idar Haugen Rochlenge 2005: Frank Vik 1999: Geir Harald Langeland 2006: Gaute Lundeland 2000: Mads Ludvig Kapstad 2007: Tor Einar Erikstad 2001: Finn Bjarne Brynestad 2008: Erlend Osland 2009: Eirik Systaddal Årets mest framgangsrike spelar: 1998: Are Gunnar Korsvoll 2004: Tor Einar Erikstad 1999: Mads Ludvig Kapstad 2005: Eirik Systaddal 2000: Frank Vik 2006: Glenn Brynestad 2001: Stian Madsen 2007: Knut Strand Løseth 2002: Fredrik Solheim 2008: Anders Furset 2003: Anfinn Sletteland 2009: Alexander Myklebust 34

35 VELKOMEN TIL BADING PÅ HAUGLAND OPNINGSTIDER fredag kl søndag kl Prisar: Vaksne 70,- Studentar/skuleelev 55,- Barn 3 16 år 40,- Barn under 3 år gratis 35

36 Vi utfører elektriske installasjonar I nybygg rehabelitering. Vi leverer: Lamper/belysning Varmekabler Antenneanlegg Varmepumper Registrert elektroinstallatør (medlem av nelfo) Sentral godkjenning Registrert teleinstallatør Tlf: Fax: Epost: 36

37 37

38 Vi forhandlar båtar fleire merke; Yamaha motorar, service av alle motorar, innbytte Bilverkstad, rep av alle merke. Dekkservice.Periodisk Køyrekontroll PKK. Vi lagar flyebryggje, halvfabrikat eller ferdig med dekke. Mekanisk verkstad 38

39 Hafstadveien 38, FØRDE Telefon e-post: 39

40 40

41 BENGT HELLEBUST ESPEN BERGE S&S Stillasutleige/liftutleige 6963 Dale Tlf Vi tilbyr overnatting, kurs og konferanse, arrangement, bryllaup, matservering m.m. Tlf NORDDAL LAKKERING ALT I BILLAKKERING Postboks 15, 6961 Dale Tlf Faks Mobil E-post: TLF

42 42

43 SOM MEDLEM I COOP DALE HAR DU FØLGJANDE FORDELAR - 3% kjøpeutbytte på kjøp i Coop Dale - 1% kjøpeutbytte på kjøp i andre lag - 3% medlemsrabatt KappAhl - 30 øre i rabatt pr. liter drivstoff (ESSO) - 30 øre i rabatt pr. liter drivstoff (Statoil) - 15 øre i rabatt pr. liter fyringsolje (ESSO/Statoil) - 10% rabatt på NetCom - Rabatt på hotellopphald BRUK MEDLEMSKORTET KVAR GONG DU HANDLAR Dale BA Tlf Firda Media AS. Trykk: IHP

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Samlagstemnet Felt Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag

Samlagstemnet Felt Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V55 29/12 5/0 5/3 39/3 Gylt Medalje 2 Jørgen Skivenesvåg Hyllestad 5 28/15 4/0 6/4 38/4

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Premieliste kl 2-5, V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 5

Premieliste kl 2-5, V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 5 Premieliste kl 2-, V 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 6/ 6/3 6/6 6/2 6/3 3/1 9 2 Ole Martin Erdal Førde 4 6/ 6/ 6/6 6/1 6/4 3/1 6 3 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 6/1 6/1 6/3 6/3 6/1 3/9 4 Øystein Hoff Viksdalen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Gutar 16 Informasjonshefte Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Innleiing I dette heftet er det samla litt informasjon om dei første dagane under Norway Cup. Veien vidare frå tysdag er

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 Klare til kamp Sesongen på Valdervoll har ikkje lenger nokon slutt. Vi har eit anlegg der fotball vert spelt året rundt. Då kunstgraset kom vart det ei ny

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Tradisjonell Kadett 1. Elias Klåpbakken Drønen Laugen Bueskytterklubb 86 86 0 /0 Compound Kadett Jenter 1. Runa Grydeland Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe 314 314 36 /9 2.

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2014

Årsmelding Øystese Fotball 2014 Årsmelding Øystese Fotball 2014 Styret Leiar: Terje Melstveit Kasserar Martin Lunestad Skrivar: Ove Sandven Styremedlem: Siri Kaale Styremedlem: Elisabeth Henriksen Valkomité: Rekneskap: Rune Vik, Hallgeir

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Toyota Cup 2015 Resultat Hyen miniatyr, 13.-14. februar 2015. Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Andre klassevinnarar: Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 340 poeng Eldre rekrutt:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer