Veiledning. for vaktmester. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. for vaktmester. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin"

Transkript

1 Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for vaktmester utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISK INFORMASJON OM VALGET... 3 BEMANNING OG OPPGAVER... 3 OPPGAVER/ANSVAR FØR VALGDAGEN... 3 Valgmateriell fra valgorganisasjonen... 3 Stemmesedler... 4 REGULERING AV TEMPERATUR... 4 PAUSE-/SPISEROM... 4 INNREDNING AV VALGLOKALET... 4 Sperrelinjer/sperrebånd... 5 Avkrysserbord... 5 Ventestripe... 5 Avlukkene... 5 OPPGAVER/ANSVAR PÅ VALGDAGEN FØR ÅPNING... 6 Frammøte, opplåsing og alarmavstilling... 6 Branninstruks... 6 Skilting... 6 Flaggdag... 7 ARBEIDSTID FOR VALGMEDARBEIDERE PÅ VALGDAGEN... 7 GODTGJØRING... 7 BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER... 7 Spisetider mandag... 7 TAUSHETSPLIKT... 8 ANSVARSFORHOLD I VALGLOKALET... 8 MEDIEHÅNDTERING... 8 OPPGAVER/ANSVAR FOR VAKTMESTER NÅR VALGLOKALET STENGER... 8 Omorganisering av valglokalet - ubrukte stemmesedler fjernes... 8 Demontering/rydding... 9 OPPGAVER/ANSVAR FOR VAKTMESTER ETTER VALGDAGEN... 9 Henting av materiell... 9 GENERELL VALGINFORMASJON... 9 ÅPNINGSTID OG STEMMETID... 9 HVEM HAR STEMMERETT?... 9 STEMMEGIVNING STEG FOR STEG KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON STEMMESEDLER/VALGLISTER Stemmesedler - Retting av stemmesedler STEMMEAVLUKKENE Stemmesedler Oppsett av stemmesedler i avlukkene Hjelp i stemmeavlukket MANNTALLET FORSTYRRELSER I VALGLOKALET ARBEID I OG UTENFOR VALGLOKALET MOTTAK AV VELGERE AVKRYSSING I ELEKTRONISK MANNTALL Velgere som ikke kan krysses - «ikke i manntall»/«stemt før» særskilte stemmegivninger Prosedyre ved feilregistrering STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN VALGURNENE STEMMEGIVNING UTENFOR VALGLOKALET LOGGBOK OG MØTEBOK

3 SAMETINGSVALGET Hvordan stemme ved sametingsvalget OPPGAVER I VALGLOKALET NÅR STEMMEGIVNINGEN ER SLUTT Stempler og beredskapsstemmer FORELØPIG OPPTELLING Sortering og telling av stemmesedler AVSLUTNING AV VALGARBEIDET OG PAKKING AV MATERIELL Pakking av særskilte stemmegivninger, stempler og sametingsstemmer Pakking av beredskapsstemmer Materiell som skal bringes til rådhuset Materiell som skal kastes Materiell som skal stå igjen i valglokalet BEREDSKAPSRUTINER VARSLING DERSOM EVA IKKE FUNGERER - BEREDSKAPSKONVOLUTTER Beredskapsrutiner for IKT-ansvarlig Beredskapsrutiner for vaktmester Beredskapsrutiner ved avkrysserbordet MANGEL PÅ URNER DERSOM STRØMMEN GÅR Strømmen går etter at lokalet er stengt BRANNALARMEN GÅR MOBILTELEFONEN VIRKER IKKE STIKKORDREGISTER

4 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGET BEMANNING OG OPPGAVER Valgmedarbeiderne (valgvertene) skal sammen sørge for at valget gjennomføres på en god og sikker måte. Som vaktmester er du leid inn for å gjøre spesielle oppgaver i forkant og etterkant av valgtinget, men under valgtinget deltar du i valgarbeidet på lik linje med de andre valgmedarbeiderne med unntak av arbeid ved avkrysserbordene. Oppgavene består blant annet av: Ta i mot og lagre valgutstyr Sette opp lokalet etter tegninger, samarbeide med IKT-team Bringe utstyr til valglokalet på valgdagen Låse opp og stenge valglokalene Montere plakater, seil og roll-up Gjennomgå branninstruks og rømningsveier Hjelpe til med klargjøring av avlukker mm Gi veiledning til velgerne både utenfor og inne i valglokalet Hjelpe til med å ha kontroll med stemmeavlukker under valgdagen Ordne køer både utenfor og inne i valglokalet Sikre parkering og god tilgjengelighet for velgerne Fjerne ubrukte stemmesedler før opptelling Rydde valglokalet, pakke plakater m.m. Hjelpe til med plassering av SIMULA-boks Lagre utstyr for henting Ditt arbeidssted på valgdagen er den skolen/valglokalet du har fått tildelt gjennom driftsenheten din. Du må ikke forlate skolen/valglokalet i løpet av valgdagen. Valglokalene er bemannet med valgmedarbeidere ut fra størrelse, men uansett størrelse vil alle lokaler har et stemmestyre som består av en leder, en nestleder og et medlem. Stemmestyrets leder har sammen med nestleder ansvar for å lede gjennomføringen av valgdagen. Alle valgmedarbeidere skal gå med jakkemerke som tydelig viser at de er valgmedarbeidere. Ingen kan bruke jakkemerker eller lignende med politisk innhold på valgdagen. OPPGAVER/ANSVAR FØR VALGDAGEN Vaktmesteroppgavene i forbindelse med valget medfører at noen oppgaver må gjøres før valgdagen, noen på selve valgdagen og noen etter valgdagen. VALGMATERIELL FRA VALGORGANISASJONEN Valgutstyret blir kjørt ut fra lageret på Midttun. Vaktmester tar i mot sendingen og sørger for at materiellet står avlåst fram til valgdagen. Kontroller at alt du trenger for å innrede lokalet ditt, er på plass. Se etter at all merking fra forrige valg er fjernet fra avlukker og lignende. 3

5 STEMMESEDLER Stemmesedlene blir kjørt ut til valglokalene av Byggvedlikehold. Vaktmester kontrollerer at stemmesedler for alle partier er på plass og at innholdet i eskene stemmer med det som står utenpå eskene. Ved feil eller mangler må valgorganisasjonen varsles på telefon Stemmesedlene oppbevares tørt og utilgjengelig for uvedkommende. Valgdagen må stemmesedlene være på plass i valglokalet når stemmestyreleder og nestleder kommer. Alle valglokaler skal ha følgende stemmesedler: 1. Arbeiderpartiet 2. De Kristne 3. Demokratene i Norge 4. Folkemakten 5. Fremskrittspartiet 6. Høyre 7. Kristelig Folkeparti 8. Kystpartiet 9. Miljøpartiet Dei Grøne 10. Norges Kommunistiske Parti 11. Pensjonistpartiet 12. Piratpartiet 13. Rødt 14. Senterpartiet 15. Sosialistisk Venstreparti 16. Venstre 17. Blanke stemmesedler REGULERING AV TEMPERATUR På forhånd må du treffe tiltak som regulerer temperaturen i valglokalet. På valgdagen skal det være samme temperatur i valglokalet som det er i andre oppholdsrom på skolen, ca. 21 grader. PAUSE-/SPISEROM Alle valglokaler skal ha et pause- og spiserom. I rommet må det være mulighet for å trekke kaffe og lage te. Se til at rommet er klart til bruk som spiserom/pauserom for valgmedarbeiderne. INNREDNING AV VALGLOKALET Valglokalet skal innredes før valgdagen. Et eget IKT-team vil reise rundt og trekke ledninger, flytte SIMULA-boks, montere ruter og kople opp datamaskiner for elektronisk avkryssing i manntallet. Avkrysserbordene må derfor være satt opp før IKT-teamet kan begynne monteringen. Innredningen skal skje i samsvar med utleverte tegninger. Er det klare feil på tegningen, må du straks orientere valgorganisasjonen på telefon Det samme nummeret ringer du straks du er ferdig med å innrede. Dette gjelder også på kveldstid. 4

6 SPERRELINJER/SPERREBÅND For å lede velgerne rett i valglokalet, er det viktig å sette opp sperrebånd/sperrelinjer (rød/hvit-stripet). Husk også at det ikke må være innsyn til avlukkene utenfra eller ovenfra (f.eks. sperr adkomst til gallerier og dekk eller trekk for gardiner for vinduer bak avlukkene der det er innsyn). AVKRYSSERBORD Ved avkrysserbordene skal det alltid sitte to personer: En som skal bruke datamaskin for å krysse i det elektroniske manntallet En som skal stemple stemmeseddelen og passe urnen. Bak hvert bord må det være plass til beredskapsutstyret som skal brukes dersom det elektroniske manntallet ikke er tilgjengelig: Urne merket «Beredskap» Eske med: o Stemmeseddelkonvolutter o Valgkort o Oransje omslagskonvolutter Velgerne skal ikke kunne gå bak avkrysserbordene. Det er valgmedarbeidernes sone. Bordene må ha god bredde slik at begge valgmedarbeiderne har arbeidsplass, eventuelt må en sette sammen flere bord. En bør prøve å unngå ledninger i publikumssonen. Må ledninger krysse steder der publikum går, må disse tapes godt fast til golvet. Løse ledninger må tapes til golvet selv om de ikke ligger i publikumssonen. VENTESTRIPE Ventestripen markeres med gul/svart tape på golvet slik innredningstegningen viser. Ventestripen skal vise hvor køen til avkrysserbordene begynner, ca. 1,5 meter foran avkrysserbordet. Velgerne skal vente bak "ventestripen"- kun en velger går fram til avkrysserbordet om gangen. Ved ventestripen settes det opp skilt med teksten «Vent her». AVLUKKENE Avlukker med gardin plasseres med åpning ut i valglokalet. Gamle avlukker av tre (fig.1) uten gardin må plasseres med åpning mot vegg, ca. 60 cm fra veggen. I avlukkene skal det monteres plastkassetter som stemmesedlene skal plasseres i. Fig. 1 Fig. 3 Fig. 2 5

7 Hvordan kassettene plasseres i avlukket, avhenger av utformingen av stemmeavlukket, men alle avlukker må ha plass til 17 stemmesedler og stemmesedlene må ikke stikke opp over kanten på avlukket. I noen valglokaler er det nødvendig å montere lys i avlukkene. Alle valglokaler skal ha et nytt universelt utformet avlukke (fig. 3). Dette er tilpasset funksjonshemmede og skal merkes tydelig. I avlukket skal det være blindeskrift på stemmeseddelkassettene. Til hjelp for svaksynte skal det også finnes en lupe med lys i dette avlukket. OPPGAVER/ANSVAR PÅ VALGDAGEN FØR ÅPNING FRAMMØTE, OPPLÅSING OG ALARMAVSTILLING Valgdagen må du bringe alt valgmateriell og stemmesedler fra oppbevaringsstedet til valglokalet. To timer før valglokalene åpner må du låse opp for stemmestyrets leder og nestleder. Eventuelle alarmer må avstilles. NB! Gjelder ikke brannalarm. BRANNINSTRUKS Om morgenen skal du - sammen med nestleder - gå gjennom branninstruksen. Alle valgmedarbeidere må gjøres kjent med branninstruks og rømningsveier. SKILTING Vaktmester er ansvarlig for at plakater som viser vei til stemmelokalet henges opp valgdagen, og at parkeringsplasser gjøres tilgjengelig utenfor valglokalet. Sjekk skiltingen jevnlig i løpet av dagen. Dersom trappefri inngang for rullestolbrukere o.a. er en annen enn den vanlige inngangen, må du sørge for å merke HC-inngangen. Merk også av egen parkeringsplass for funksjonshemmede like ved inngangen til valglokalet. Utenfor valglokalet skal det stå et segl som ønsker velkommen til valglokalet. Seilet er 4 meter høyt, og har en fot som kan fylles med 7 kg vann eller sand for å gi stabilitet. Seilet har VALG logo med riksvåpen, og påtrykk "Velkommen! Husk legitimasjon" Ved inngangen til selve valglokalet skal det plasseres en roll-up som forteller om gangen i stemmeavgivningen. Ta vare på emballasjen, den skal brukes når utstyret skal sendes tilbake. Roll-up som plasseres inne ved inngangen til valglokalet Seil som plasseres utenfor valglokalet 6

8 FLAGGDAG Valgdagen er offisiell flaggdag. Kl skal flagget heises og det skal fires kl ARBEIDSTID FOR VALGMEDARBEIDERE PÅ VALGDAGEN Stemmestyrets leder og nestleder skal møte i valglokalet 2 timer før åpningstid Andre valgmedarbeidere møter seinest en time før åpning av valglokalene. Som vaktmester må du være tilstede og åpne når stemmestyreleder og nestleder kommer to timer før åpningstid. På valgdagen må ingen forlate valglokalet. Arbeidstiden varer til grovopptelling er ferdig, møteboken er undertegnet og utstyret ber pakket ned. Stemmestyreleder og nestleder skal frakte stemmesedler og valgperm til rådhuset hvor møteboken skal kontrolleres. Vaktmester demonterer valglokalet. GODTGJØRING Kommunalt ansatte vaktmestre leverer timelister til driftslederen sin. Ikke-kommunale vaktmestre får utlevert lønnsavregningsskjema av stemmestyrets leder i valglokalet. Skjemaet fylles ut når arbeidet er ferdig og returneres for attestasjon til: Bergen kommune Bystyrets kontor v/arne Vågenes Postboks Bergen Lønnsskjema for renholdere vil bli sendt direkte til skolene som deretter leverer det ut til renholderne. BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER Alle valgmedarbeidere får tre måltider på valgdagen mandag. I tillegg serveres det frukt. Søndag blir det kun servert drikke og frukt. Leder setter opp en plan for avvikling av spisepausene. Serveringen skal ikke foregå i selve valglokalet, men i et eget pauserom. En må forsøke å legge måltidene til et rolig tidspunkt. SPISETIDER MANDAG Lunsj må starte seinest kl Kaffe/te/rundstykker leveres mellom kl Middag må starte seinest kl Middag og kvelds (snitter) leveres mellom kl Middagen, porsjonsesker og engangsbestikk, sendes ut i termokasser. Kvelds må starte seinest kl Siste spisepause må være ferdig i god tid før valglokalet stenger kl Det er beregnet to flasker mineralvann til hver valgmedarbeider. Leder peker ut en "kantinehjelper" blant medarbeiderne for tilbereding av kaffe/te og "servering" av middag. Spisepausene bør ikke være lengre enn nødvendig. 7

9 TAUSHETSPLIKT Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt og må underskrive taushetserklæring. Valgloven har bestemmelser som gjelder offentlighet og taushetsplikt: Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk Taushetsplikt om personopplysninger som står i manntallet og annet valgmateriell Forbud mot offentliggjøring av valgresultater og prognoser før valglokalet er stengt Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet er avsluttet ANSVARSFORHOLD I VALGLOKALET Stemmestyrets leder har ansvar for å lede arbeidet i valglokalet, føre møtebok, pakke og forsegle materiell. Alle valgmedarbeidere må sette seg godt inn i arbeidsoppgavene i valglokalet slik at de lett kan utføre ulike oppgaver når leder ber dem om det. Stemmestyret har i følge loven ansvar for å ta stilling til eventuelle prinsipielle spørsmål som oppstår, og de skal godkjenne og skrive under stemmestyrets møtebok. Stemmestyrets nestleder har ansvar for å åpne og lukke valgtinget til fastsatte tider, samt å organisere opptellingen i samarbeid med leder. Som vaktmester deltar du i valgarbeidet på lik linje med andre valgmedarbeidere. I tillegg har du ansvar for at lokalet er satt opp og merket i henhold til tegninger, og at lokalet fungerer tilfredsstillende i løpet av dagen. Du er også ansvarlig for at plakater som viser vei til stemmelokalet henges opp valgdagen, og at parkeringsplasser gjøres tilgjengelig utenfor valglokalet. MEDIEHÅNDTERING Valgorganisasjonen sender før valgdagen ut en pressemelding der pressen blir bedt om å varsle valgorganisasjonen i forkant dersom det skal lages reportasjer fra et valglokale. Dette for at stemmestyret kan informeres. Tar pressen direkte kontakt med et valglokale for å lage en reportasje, skal valgorganisasjonen sentralt varsles. Stemmestyrets leder og nestleder er ansvarlig for håndtering av pressen. Reportasjer i valglokalet må ikke forstyrre valghandlingen. Se også punktet om «Forstyrrelser i valglokalet». Pressen kan ikke ta bilder av velgere uten deres samtykke. Selv om velger gir sitt samtykke, kan en ikke ta bilder inne i avlukket. OPPGAVER/ANSVAR FOR VAKTMESTER NÅR VALGLOKALET STENGER OMORGANISERING AV VALGLOKALET - UBRUKTE STEMMESEDLER FJERNES Alle ubrukte stemmesedler (i avlukkene og i originalesker) må legges i svarte søppelsekker, lukkes med sperrebånd (rødt/hvitt) og fraktes bort fra lokalet. Dette må skje før urnene åpnes og tellingen tar til. Søppelsekker finnes i de grønne valgkassene. Søppelsekker med ubrukte stemmesedler og valgkort vil bli hentet og kjørt til Midttun. Her skal de oppbevares til valget er godkjent. Merk disse sekkene ved å bruke sperrebånd (rødt/hvitt) til å knytte for sekkene. 8

10 Valglokalet skal nå omorganiseres og bordene settes sammen klar til opptelling. Like etter at valglokalet er stengt, vil det komme en representant for valgorganisasjonen for å hente en forseglet pakke hos stemmestyrets leder. Pass på at dørene er åpne slik at vedkommende kommer inn. Mens opptellingen foregår, skal valglokalet være åpent for publikum som ønsker å se på opptellingen. Sperrebånd må settes opp slik at eventuelt publikum kan se, men ikke går i veien for opptellingen. DEMONTERING/RYDDING Skiltingen ute og inne tas ned og legges i tilbake i kassene utstyret ble sendt ut i. Når valgoppgjøret er ferdig, ryddes bord og stoler tilbake på plass. Avfall (unntatt stemmesedler og valgkort) kastes i skolens papir/søppelcontainer. Stemmeavlukker demonteres og utstyret bringes tilbake til midlertidig lagringsplass. OPPGAVER/ANSVAR FOR VAKTMESTER ETTER VALGDAGEN HENTING AV MATERIELL Ikke noe valgutstyr skal lagres på skolene/valgstedene. I ukene etter valget vil alt valgmateriell bli hentet av Byggvedlikehold. Det er viktig at materiellet er lagret på en hensiktsmessig plass fram til henting. Når alt er klart til henting, sender du melding/e-post til Arne Vågenes om hvor materiellet kan hentes. GENERELL VALGINFORMASJON ÅPNINGSTID OG STEMMETID Valglokalene åpner mandag kl og stenger kl For valglokaler med søndagsåpent er åpningstiden kl Velgere som har møtt fram ved valglokalet før stengetid, skal få avgi stemme (dvs. både velgere som er kommet inn i lokalet og velgere som står i kø utenfor lokalet). Det er viktig å markere hvem som står i kø på stengetidspunktet. De som kommer etter dette klokkeslettet, skal avvises. HVEM HAR STEMMERETT? Alle som står i manntallet har stemmerett. Reglene for å stå i manntallet til stortingsvalget er: En må være norsk statsborger. En må være 18 år eller fylle 18 år senest En må være - eller ha vært - innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge. Har en bodd mer enn 10 år i utlandet, må en søke om å bli innført i manntallet for å kunne stemme. 9

11 Ved ordinær stemmegivning skal velger gjøre følgende: 1. Gå til stemmeavlukket 2. Velge stemmeseddel 3. Brette stemmeseddelen 4. Gå til et ledig avkryssingsbord og ha legitimasjon og valgkort klart 5. Bli krysset i elektronisk manntall 6. Få stempel på stemmeseddelen 7. Legge seddelen i urnen 8. Gå ut av valglokalet STEMMEGIVNING STEG FOR STEG KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON I loven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. For å få lik behandling av alle velgere, betyr dette at alle skal vise legitimasjon for å få stemme. Gyldig legitimasjon skal inneholde navn, bilde og fødselsdato. Eksempler på gyldig legitimasjon: Pass Sertifikat Bankkort med bilde Postens ID-kort Lister i Hordaland ved årets stortingsvalg: STEMMESEDLER/VALGLISTER 1. Arbeiderpartiet 2. De Kristne 3. Demokratene i Norge 4. Folkemakten 5. Fremskrittspartiet 6. Høyre 7. Kristelig Folkeparti 8. Kystpartiet 9. Miljøpartiet Dei Grøne 10. Norges Kommunistiske Parti 11. Pensjonistpartiet 12. Piratpartiet 13. Rødt 14. Senterpartiet 15. Sosialistisk Venstreparti 16. Venstre Lister i Sør Norge krets ved årets sametingsvalg: 1. Arbeiderpartiet 2. Fremskrittspartiet 3. Høyre 4. Samer sørpå 5. Samefolkets parti 6. NSR 7. Arja 8. Nordkalottfolket I alle valglokaler skal det være blanke stemmesedler som velgerne kan bruke om de vil stemme blankt. Disse er merket BLANK STEMMESEDDEL. 10

12 STEMMESEDLER - RETTING AV STEMMESEDLER Velger kan endre på stemmeseddelen på følgende måte: Endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette et nytt nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Stryke kandidater ved å sette et merke (kryss eller hake) i ruten til høyre for navnet. STEMMEAVLUKKENE I Bergen har vi ulike typer stemmeavlukker i bruk. På Midttun kan du se de ulike avlukkene oppstilt. Det er viktig at avlukke, gardin og stemmeseddelkassetter passer sammen. De eldste avlukkene er laget i tre og er uten fortrekksgardin. Disse må plasseres med åpningen inn mot veggen og slik at andre ikke har innsyn til avlukket, ca. 60 cm avstand til veggen. Pass på at stemmesedlene ikke er synlige over kanten på avlukkene. Avlukke uten gardin Nyere stemmeavlukker har fortrekksgardin og plasseres med åpningen ut i rommet. Dette gjør avlukkene lettere tilgjengelige. Pass på at velgerne trekker gardinen for nå de er i avlukket. De nyeste avlukkene har universell utforming. Det finnes en lav skriveplate tilpasset rullestolbrukere og en høy skriveplate tilpasset stående. I disse avlukkene er stemmesedlene plassert liggende i kassettene og det er blindeskrift på kassetthyllene. Avlukke m/gardin I alle valglokaler skal det finnes minst et stemmeavlukke tilpasset rullestolbrukere og blinde velgere (blindeskrift på plastkassettene og lupe med lys). Ingen velgere må oppholde seg unødig lenge inne i selve stemmeavlukket. Nytt avlukke universell ut forming Avlukkene skal inneholde stemmesedler for alle partier/grupper som stiller til valg i Hordaland. STEMMESEDLER Listene til stortingsvalget er hvite inni og oransje utenpå. Alle avlukker skal ha blanke stemmesedler. Disse plasseres som siste liste. Valgmedarbeiderne må passe på at avlukkene til enhver tid har omtrent samme antall av hver enkelt liste. Ingen må gi opplysninger om forbruket av de ulike listene. 11

13 OPPSETT AV STEMMESEDLER I AVLUKKENE Listene plasseres alfabetisk. Start øverst til venstre og fyll rekken vannrett mot høyre. Stemmesedler til stortingsvalget i Bergen Arbeiderpartiet De Kristne Demokratene i Norge Folkemakten Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet Dei Grøne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Blanke Eks på plassering av stemmesedler i avlukket. Dersom en i løpet av dagen slipper opp for stemmesedler til et parti, må velgerne gjøres oppmerksom på dette og få beskjed om at de kan bruke den blanke seddelen som ligger sist i kassetten og skrive partinavn inni seddelen. HJELP I STEMMEAVLUKKET Har en velger behov for hjelp i avlukket, er det en valgmedarbeider som skal gi denne hjelpen. Bare i spesielle tilfeller (gjelder alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemmede) kan velgeren få peke ut sin egen hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. MANNTALLET Manntallet lages på bakgrunn av de opplysninger som er registrert om velgeren i folkeregisteret 30. juni. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet. For at manntallet skal være korrekt på valgdagen, oppdateres det kontinuerlig. Manntallet ligger til gjennomsyn i Bergen Rådhus fra slutten av juli slik at velgerne kan sjekke om de står korrekt oppført. Noen personer vil være oppført i Bergen Rådhus krets, selv om de ikke er bosatt i denne kretsen. Dette gjelder: norske statsborgere som bor i utlandet stemmeberettigede som har sperret adresse, og som er bosatt i Bergen personer som pr 30. juni ikke hadde fast bopel Manntallet vil i år kun finnes i elektronisk form i valglokalene. Avkrysser må derfor kunne betjene PC for å krysse velgerne i manntallet. Til hver datamaskin er det koplet en håndskanner som kan lese strekkoden/manntallsnummeret på velgerens valgkort. 12

14 FORSTYRRELSER I VALGLOKALET Stemmestyret har ansvar for at valget foregår slik loven foreskriver. Det skal ikke foregå noen form for agitasjon eller velgerundersøkelser, uvedkommende skal ikke få adgang til å føre kontroll med hvem som avgir stemme, og det skal ikke tillates at noen forstyrrer eller hindrer en normal gjennomføring av valghandlingen. Dette gjelder ikke bare for selve valglokalet, men også for tilstøtende rom, trapper, korridorer og lignende som velgerne må passere. Forbudet gjelder ikke gaten eller plassen utenfor valglokalet. De som opptrer i strid med dette, kan bortvises av stemmestyret. Den som blir bortvist, kan i følge valgloven fremme klage til valgstyret i Bergen. Ved forstyrrelser kan politiet kontaktes. Frelsesarmeen har fått tillatelse til å stå utenfor valglokalet med innsamlingsbøssene sine. ARBEID I OG UTENFOR VALGLOKALET Stemmestyrets leder og nestleder møter to timer før åpningstid. Andre valgmedarbeider møter én time før åpningstid. Vaktmester og et IKT-team har satt opp og kablet valglokalet etter tegninger. Stemmesedler må fylles i avlukkene og plakater må settes opp etter leder og nestleders anvisning. Alle valgmedarbeidere må kjenne branninstruksen og rømningsveiene i lokalet. MOTTAK AV VELGERE Alle velgere skal tilbys informasjon om framgangsmåten ved valg, om legitimasjonsplikt, om hva som skal skje i avlukket og ved avkrysserbordet. Utenfor alle valglokaler skal det stå et seil som ønsker velkommen til valg og minner velgerne om legitimasjonsplikten. Ved inngangen til selve valglokalet skal det settes opp en roll-up med informasjon om framgangsmåten ved valg. Valgmedarbeiderne bør bruke denne til å gi informasjon om framgangsmåten i valghandlingen før velgeren går inn i valglokalet. Be velgeren holde legitimasjonen klar ved avkrysserbordet. Stemmeseddelen skal brettes inne i avlukket slik at seddelen er klar til å stemples ved avkrysserbordet. En velger som ikke har brettet seddelen sin inne i avlukket, skal vises tilbake til avlukket slik at seddelen kan brettes «usett og i enerom». Roll-up v/inngang AVKRYSSING I ELEKTRONISK MANNTALL Bergen kommune er en av 16 kommuner som i år med i et forsøksprosjekt med elektronisk manntallsavkryssing på valgdagen(e). Det betyr at det ikke lenger finnes papirmanntall ute i valglokalene. Hvem som stemmer, registreres i det elektroniske valgadministrative systemet EVA. 13

15 Ved avkrysserbordet skal det sitte to personer som skal dele oppgavene mellom seg. Den ene valgmedarbeideren har ansvar for sjekking av identitet og kryssing i det elektroniske manntallet. Den andre har ansvar for stempling og at den stemplede seddelen kommer i urnen. Urnen må alltid plasseres så lavt at en har god kontroll med den, og slik at alle velgere (også kortvokste og rullestolbrukere) kan nå den. Avkrysserne skal ikke ta i stemmeseddelen. Dersom det elektroniske manntallet ikke er tilgjengelig, må en ved avkrysserbordet ta i bruk beredskapsrutinene. Se eget avsnitt om beredskapsrutiner sist i heftet. VELGERE SOM IKKE KAN KRYSSES - «IKKE I MANNTALL»/«STEMT FØR» SÆRSKILTE STEMMEGIVNINGER Én velger én stemme. Når en velger allerede er krysset i det elektroniske manntallet, kan han/hun ikke få legge en ny stemmeseddel i urnen. Velger må da henvises til stemmestyreleder som hvis velger insisterer på å stemme på nytt - vil motta stemmen i et særskilt omslag. Det samme gjelder for velgere som en ikke finner i avkryssingsmanntallet. Disse velgerne henvises også til stemmestyrets leder for særskilt stemmegivning. Slike stemmegivninger vil bli behandlet av valgstyret som godtar eller forkaster stemmegivningen. PROSEDYRE VED FEILREGISTRERING Dersom en registrerer en stemmegivning på feil person, må en straks melde fra til stemmestyrets leder som loggfører feilen. Kommer den feilavkryssede velgeren seinere og vil avgi stemme, må han/hun henvises til stemmestyrets leder for avgi en særskilt stemmegivning. En god loggføring av feilregistreringer vil være avgjørende for om velgerens stemmegivning vil bli godkjent. STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN Alle stemmesedler til stortingsvalget skal stemples. Stempel er et krav for at stemmeseddelen kan godkjennes, og stempelet må være satt inne i den merkede ruten. Stemmeseddelkonvolutter er ikke lenger i bruk til ordinære valgtingsstemmer Dersom avkrysser ikke treffer stempelruten første gang, må det stemple på nytt. Ved skanning av stemmeseddelen kontrolleres det at seddelen har stempel i stempelruten. Oppdager en at en velger legger en ustemplet seddel i urnen, kan velgeren få hente seg ny stemmeseddel, men episoden må meldes til leder. Leder loggfører dette i stemmestyrets protokoll og kan da holde rede på antall ustemplede sedler i urnene. Dette er viktig for at regnskapet i stemmestyrets protokoll skal stemme. Alle avvik må dokumenteres og forklares i protokollen. 14

16 VALGURNENE Ved hvert avkrysserbord skal det være en forseglet valgurne. Urnen plasseres slik at valgmedarbeideren, har god kontroll med at kun én stemplet stemmeseddel fra hver velger legges i urnen. Alle stemmesedler som legges i urnen, må være stemplet. Forsegling av urne En kan bruke spjeldet til å åpne urnen når velger skal legge i stemmeseddel og lukke etterpå. Et stivt hvitt ark fungerer også fint til å legge oppå urnen for å markere «stengt urne». Når velgeren er blitt avkrysset i det elektroniske manntallet på PC-en og stemmeseddelen er stemplet, skal velgeren selv putte stemmeseddelen i valgurnen før han/hun forlater valglokalet. Fulle urner erstattes av nye. Stemmestyrets nestleder - sammen med en annen valgmedarbeider - skal lukke spjeldet og forsegle urnen med et nytt segl i tillegg til det som allerede er på urnen. Urnene skal oppbevares på en trygg måte inne i valglokalet. Dersom det blir nødvendig å tømme urner under valgtinget (pga. mangel på urner), kan en bruke den grønne plastkassen og forsegle denne. Se reserverutiner/beredskapsrutiner. Forsegling av full urne STEMMEGIVNING UTENFOR VALGLOKALET Velgere som ikke er i stand til å komme inn i valglokalet, kan stemme ute. Blir det for eksempel arrangert kollektiv transport for beboere på et sykehjem, skal alle som er i stand til det, gå inn i valglokalet for å avgi stemme på vanlig måte. De øvrige kan avgi stemme i bussen/bilen. Også slik stemmegivning skal foregå usett av andre. Samtlige valglokaler har fått tilsendt et forheng som skal brukes i slike tilfeller. Framgangsmåten ved utestemming er følgende: 1. Valgmedarbeideren som står utenfor valglokalet, ber om valgkort og legitimasjon og sjekker disse mot hverandre. Hvis valgkort mangler, noterer valgmedarbeideren velgers navn, fødselsdato og adresse på en blokk. 2. Valgmedarbeideren går inn og informerer leder som gjør klart til utestemming. 3. To valgmedarbeidere skal sammen foreta stemmemottaket ute. Den ene går til avkrysserbordet og får velgeren krysset i det elektroniske manntallet. Den andre henter følgende utstyr hos stemmestyreleder: stemmeseddelsett stempel urne forheng 4. Velger får utlevert stemmeseddelsett. Usett av andre (bruk forhenget) finner velgeren fram ønsket stemmeseddel og bretter denne. 5. Stemmeseddelen stemples. 6. Velgeren putter stemmeseddelen i urnen. Velgeren skal beholde de stemmesedlene som ikke brukes. 7. Urne, stempel og forheng bringes tilbake til valglokalet. 15

17 LOGGBOK OG MØTEBOK Hendelser som har betydning for valget, skal loggføres kontinuerlig. Alle valgmedarbeidere plikter å melde fra til leder om hendelser som oppstår under valgarbeidet. Stemmestyrets møtebok underskrives av hele stemmestyret ved dagens slutt. Møteboka lages automatisk på bakgrunn av de opplysninger som legges inn i EVA. SAMETINGSVALGET Velgere som har stemmerett til sametingsvalget, kan avgi stemme til sametingsvalget i alle valglokaler. Det er stemmestyrets leder som administrerer stemmegivning til Sametinget. Alt utstyr til sametingsvalget er blått. HVORDAN STEMME VED SAMETINGSVALGET De blå listene til sametingsvalget finnes i stemmeseddelsett hos stemmestyreleder. Velgere som skal stemme ved sametingsvalget, henvises alltid til lederbordet. Stemmegivning til sametinget skal legges i en blå omslagskonvolutt. Slik foregår stemmegivning til sametinget: 1. Velger får utlevert et blått stemmeseddelsett og en blå stemmeseddelkonvolutt av stemmestyreleder. 2. Velger går til et avlukke og legger stemmeseddelen sin i stemmeseddelkonvolutten. 3. Velger går til lederbordet og leverer stemmeseddelkonvolutten. 4. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutt og valgkort i en blå omslagskonvolutt. Dersom valgkort mangler, må en skrive ut et manuelt valgkort. 5. Velger legger omslagskonvolutten i urnen for særskilte stemmegivninger. NB! Fordi velger legger stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten inne i avlukket, skal stemmeseddelen til sametingsvalget ikke stemples. OPPGAVER I VALGLOKALET NÅR STEMMEGIVNINGEN ER SLUTT Presis kl mandag og kl ved søndagsvalg stenges valglokalet. Stemmestyrets nestleder har ansvar for å gjøre dette. Alle som er møtt fram i tide, skal få avgi stemme. For lokaler med søndagsvalg: Når alle velgerne har avgitt stemme og forlatt lokalet, skal alle urner forsegles. Alle stempler samles inn og legges i forseglet pose sammen med særskilte stemmegivninger og stemmegivninger til sametingsvalget (grønne og blå omslagskonvolutter). Har en mottatt beredskapsstemmer, skal disse urnene tømmes og de oransje omslagskonvoluttene pakkes i egen plastsekk og merkes. Dette materiellet vil bli hentet og kjørt til Bergen Rådhus for sikker oppbevaring. Urner og stempel vil bli fraktet tilbake til stemmestedet før åpning på valgdagen mandag. Valgtinget mandag: Når alle velgerne har avgitt stemme og forlatt lokalet, leder stemmestyreleder og nestleder forskjellige arbeidsoppgaver. Alle valgmedarbeidere skal delta i arbeidet med opptelling av stemmesedler og rydding. 16

18 Alle stempler leveres til stemmestyrets leder. STEMPLER OG BEREDSKAPSSTEMMER Beredskapsurnene åpnes og antall oransje omslagskonvolutter telles og kontrolltelles. Antall beredskapskonvolutter leveres stemmestyrets leder som fører tallet inn i EVA. Beredskapskonvoluttene skal legges i en egen gjennomsiktig plastsekk som er merket til dette bruk. Sekken skal forsegles. FORELØPIG OPPTELLING Nestleder har ansvar for å gjøre klart til og å organisere opptellingen. Ingen urner må åpnes før alle stemplene er levert til leder og alle ubrukte stemmesedler er lagt i plastsekker og vaktmester har dem fjernet fra lokalet. Alle kretser i Bergen skal foreta en foreløpig opptelling av stemmesedlene (grovtelling) straks stemmegivningen er slutt. Bordene i lokalet settes sammen i passende seksjoner for tømming av urnene. På hver opptellingsseksjon må det settes fram en kassett for «Tvilsomme stemmesedler». SORTERING OG TELLING AV STEMMESEDLER «Tvilsomme stemmesedler» Når urnene tømmes, skal alle «tvilsomme stemmesedler» sorteres fra og legges i en egen kassett. Eksempel på «tvilsomme stemmesedler» er: o Sedler uten stempel. Sedler til sortering Resten av stemmesedlene skal sorteres etter parti, blanke sedler for seg. Alle sedlene legges samme vei. 1. Urnene tømmes. 2. "Tvilsomme stemmesedler" sorteres ut og legges i egen kassett. 3. Stemmesedler med stempel sorteres i bunker etter parti. 4. Blanke lister sorteres i egen bunke. Hver bunke telles og kontrolltelles og tall på stemmesedler til hvert parti, antall blanke og antall «tvilsomme» leveres stemmestyrets leder. Tallene legges så inn i EVA. Antall kryss i det elektroniske manntallet skal stemme med totalt antall stemmesedler i urnene. AVSLUTNING AV VALGARBEIDET OG PAKKING AV MATERIELL Alle skal delta i opprydding av lokalet. Arbeidet i valglokalet er ikke slutt før stemmestyreleder gir beskjed om det. Stempler og stemmegivninger i omslagskonvolutt blir hentet av valgorganisasjonen. Stemmesedlene i urnene skal grovtelles i stemmelokalet og fraktes til rådhuset av leder og nestleder. 17

19 PAKKING AV SÆRSKILTE STEMMEGIVNINGER, STEMPLER OG SAMETINGSSTEMMER I posen «Særskilte stemmegivninger» som finnes i valgpermen, legges følgende: Alle stemplene Eventuelle særskilte stemmegivninger grønne omslagskonvolutter Eventuelle blå omslagskonvolutter til sametingsvalget Posen må være ferdig forseglet når urnene tømmes. Strekkodelapp til stemmer i særskilt omslag: skriv på antall PAKKING AV BEREDSKAPSSTEMMER I den grønne kassen ligger det en gjennomsiktig plastsekk som skal brukes til eventuelle beredskapsstemmer (oransje omslagskonvolutter). Når beredskapsstemmene er lagt i sekken, forsegles sekken og en strekkode for beredskapsstemmer limes på sekken. Den forseglede sekken med Beredskapsstemmer og den forseglede plastposen med Særskilte stemmegivninger (inkl. stempler og eventuelle sametingsstemmer) hentes av valgorganisasjonen like etter at valglokalet er stengt. MATERIELL SOM SKAL BRINGES TIL RÅDHUSET Når tellingen er ferdig, og alle tall er på plass i EVA, skal stemmesedlene pakkes. Alle stemmesedler, inklusiv de blanke og de «tvilsomme», legges partivis og samme vei i tilsendte esker. Det skal ikke legges noen form for skilleark mellom de ulike stemmesedlene. Alle stemmesedlene vil bli lest maskinelt ved fintellingen. Stemmestyrets leder forsegler eskene med forseglingstape og til slutt limes en strekkodemerking på esken. I forseglede esker: Strekkodelapp til beredskapsstemmer: skriv på antall Stemmesedler som skal leses maskinelt I valgpermen: (hele permen legges i en forseglet plastpose, se illustrasjon) Underskrevet møtebok Bemanningsoversikt Underskrevne taushetserklæringer Drosjerekvisisjoner Mobiltelefon Utlevert mobiltelefon skal bringes tilbake til mottaket i rådhuset. Valgpermen m/innhold legges i forseglet pose 18

20 MATERIELL SOM SKAL KASTES Valgkort som er mottatt fra velgere Ubrukte stemmesedler Dette materiellet kan kastes, men plastsekkene må oppbevares til valgoppgjøret er ferdig. Sekkene merkes ved å bruke rødt/hvitt sperrebånd til å binde for sekkene. MATERIELL SOM SKAL STÅ IGJEN I VALGLOKALET Grønn valgkasse Før en forlater valglokalet, må alt valgmateriell som ikke skal fraktes til rådhuset, pakkes ned i de grønne kassene. Kassene og avlukkene vil bli hentet av valgorganisasjonen. Valgkasse IKT-kasse PC-er, strømadaptere, kortlesere, håndskannere og skriver pakkes i IKT-kasse(r). Bruk bobleplast for å sikre utstyret. PC-ene legges i IKT-kassen(e) med bobleplast mellom hver PC. Se til at utstyr og ledninger ikke ligger løst. Surr disse sammen og om mulig legg utstyret i egne plastposer. IKT-ansvarlig i lokalet rigger ned og pakker ruter/svitsj og alle datakabler. Hovedregelen er at SIMULA-boksen skal plasseres tilbake til opprinnelig plassering og nytt følgebrev festes på lokk til SIMULA-boks. Følgebrevet ligger i valgpermen. Under oppriggingen av valglokalet vil IKT-personell vise vaktmester hvor SIMULA-boks skal plasseres tilbake. For noen få valglokaler skal SIMULA.-boks i retur. Det kommer egne meldinger om dette. 19

21 BEREDSKAPSRUTINER VARSLING Dersom noe uforutsett skjer i valglokalet, må valgorganisasjonen varsles umiddelbart og hendelsen loggføres. DERSOM EVA IKKE FUNGERER - BEREDSKAPSKONVOLUTTER Når en avkrysser oppdager at EVA ikke lenger er tilgjengelig, må leder varsles straks. Leder avgjør når en begynner med beredskapsrutiner ved avkrysserbordene. BEREDSKAPSRUTINER FOR IKT-ANSVARLIG Når EVA ikke lenger er tilgjengelig, går IKT-ansvarlig straks i gang med å sjekke hva som er grunnen til at systemet ikke fungerer. Brukerfeil på PC (sjekk pålogging) Sjekk at nettkabel tilkoplet/strømtilførsel tilkoplet Sjekk nett-tilgang på PC Ring valgtelefonen, velg alternativ 3: IKT Gjennomfør rutiner som support gir beskjed om Strømmen gått vaktmester sjekker sikringer BEREDSKAPSRUTINER FOR VAKTMESTER Når nettet faller ut, må vaktmester straks undersøke om strømtilførselen til ruteren er intakt. Sjekk sikringer. Hvis en må gå over til å bruke mobilnettet, er det viktig at strømtilførselen til SIMULA-boksen fungerer. Sjekk også strømtilførsel til datamaskinene. BEREDSKAPSRUTINER VED AVKRYSSERBORDET Når leder gir beskjed, tar avkrysser straks i bruk beredskapsrutinen med stemmeseddelkonvolutt og oransje beredskapskonvolutt. Beredskapsutstyret skal være plassert i egen eske bak hvert avkrysserbord sammen med en urne merket «Beredskap». Beredskapsutstyr: Urne merket «Beredskap» Stemmeseddelkonvolutter Oransje beredskapskonvolutter Tomme valgkort for eventuell manuell utfylling 20

22 Prosedyre: Sett den vanlige stemmeseddelurnen ned på golvet bak deg, ta fram beredskapsurnen og beredskapsutstyret og bruk følgende prosedyre: 1. Be om valgkort og legitimasjon sjekk. 2. Hvis velger ikke har med valgkort, må du fylle ut et manuelt valgkort. 3. Stemple stemmeseddelen. 4. Lever ut en stemmeseddelkonvolutt og be velger legge stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten og lime denne igjen. 5. Legg stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en oransje beredskapskonvolutt. NB! Sjekk at opplysningene på valgkortet er synlige i vinduet før du limer igjen. 6. Velger legger selv den oransje beredskapskonvolutten i urnen merket Beredskap. Når nettilgang er på plass igjen, settes beredskapsutstyret og beredskapsurne tilbake bak avkrysserbordet. Vanlig seddelurne settes fram igjen og elektronisk registrering i manntallet fortsetter. MANGEL PÅ URNER Dersom en går tom for urner under valgtinget, må en tømme fulle urner og bruke urnene på nytt. Som midlertidig lagringsplass kan en bruke den grønne valgkassen. To stemmestyremedlemmer skal være tilstede når forseglingen på urnene brytes. Innholdet tømmes over i den grønne kassen som deretter forsegles. Tømmingen skal gjøres i offentlighet, ikke på «bakrommet». En forseglet valgkasse kan brukes som midlertidig lager for stemmesedlene Husk at før urnene tas i bruk på nytt, skal de forsegles. DERSOM STRØMMEN GÅR Vaktmester sjekker først om sikringene er gått. Dersom dette ikke er tilfelle, kontakt valgorganisasjonen. Hvilke tiltak som settes i gang, avgjøres av tidspunktet for strømbrudd og utbredelse av strømbruddet. Valget må fortsette og enten må strøm/lys bringes til valglokalet eller så må «lokalet» bringes til strømmen. Velgerne får avgi stemme i beredskapskonvolutter. STRØMMEN GÅR ETTER AT LOKALET ER STENGT Særskilte stemmegivninger (grønne konvolutter), eventuelle sametingsstemmer (blå konvolutter), stempler og beredskapskonvolutter (oransje konvolutter) må pakkes og forsegles før opptelling tar til uansett. Bruk om nødvendig lommelykten i valgkassen. Valgorganisasjonen ber stemmestyret (etter konferanse med strømleverandør) om å avvente situasjonen til strømmen eventuelt er kommet igjen. Det videre oppgjøret i valglokalet vil være avhengig av om strøm/lys kan tilføres tidsnok. Avgjørelsen vil bli tatt av valgorganisasjonen. Avgjørelsen vil være avhengig av hvor omfattende/langvarig strømbruddet er. 21

23 Hvis strømmen kommer tilbake innen rimelig tid, vil oppgjøret/tellingen foregå på vanlig måte. Dersom strømbruddet er geografisk avgrenset, kan det bli organisert transport som kan hente urner og valgpersonell, og frakte dem til lokaler hvor opptellingen kan foregå. Valglokalet vil da bli avlåst på vanlig måte av vaktmester. Er strømbruddet for omfattende, vil det bli tatt avgjørelse om at det videre valgoppgjøret må avbrytes. Lokalene vil da bli avlåst med vakt og samtlige valgmedarbeidere vil bli anmodet om å møte fram neste morgen kl for å fortsette valgoppgjøret. BRANNALARMEN GÅR Følg branninstruksen og bruk rømningsveiene som er gjennomgått tidligere på dagen. Valgmedarbeidernes viktigste oppgave er å evakuere alle som er i lokalet. Husk å stenge alle vinduer og dører. Nestleder har ansvar for at evakuering skjer i samsvar med branninstruks. Leder varsler brannvesenet på telefon 110 (eventuelt politi telefon 112). Valgmedarbeiderne ved avkrysserbordet tar med seg stempel og urne i det de forlater plassen sin. Vaktmester sørger for å lokalisere brannen eventuelt avstille klokkene dersom det er falsk alarm. Én valgmedarbeider må få ansvar for at brann/politi ikke hindres i å komme fram til valglokalet. Valgorganisasjonen må varsles så raskt som mulig. MOBILTELEFONEN VIRKER IKKE Skulle mobilnettet bli satt ut av drift, prøv å varsle via private mobiltelefoner som bruker andre nett. Alternativt kan vaktmester låse opp slik at skolens fastnett kan brukes. Får en ikke kontakt med valgorganisasjonen på , kan en prøve kommunens sentralbord NB! Sentralen er ikke bemannet for å ta i mot trafikk fra valglokalene, så bruk valgorganisasjonens telefonnummer dersom det er mulig. 22

24 STIKKORDREGISTER A alarm 6 ansvarsforhold 8 arbeidstid 7 avkrysserbord 15 avlukker 5 B bemanning 3 beredskapsrutiner 20; 21 beredskapsurne 17 beredskapsutstyr 5 blank stemmeseddel 10 blindeskrift 11 brannalarm 22 branninstruks 6; 22 D drosjerekvisisjon 18 E elektronisk manntallsavkryssing 13 evakuering 22 F Feil registrering 14 flagging 7 foreløpig opptelling 17 forheng 15 forsegle 15 forstyrrelser i valglokalet 13 frammøte 6 funkjonshemmede 6 funksjonshemmede 12 fødselsdato 15 G godtgjøring 7 H hjelp til velgere 12 håndskanner 19 I identitet 14 IKT-kasse 19 IKT-team 4 J jakkemerke 3 K kortleser 19 L legitimasjon 10 logg 14 loggbok 16 M mangel på urner 21 manntall 12; 15 manntallet 10; 12 mediehåndtering 8 mobiltelefon 22 O omslagskonvolutt blå 16 omslagskonvolutter oransje 18 opptelling foreløpig 17 P pause- og spiserom 4 presse 8 R renholder 7 reserverutiner 20 rette stemmeseddel 11 roll-up 6 23

25 S sametingsvalget 16 segl 6 SIMULA-boks 19 skilting 6 skriver 19 sortering av stemmesedler 17 sperrebånd 5 sperret adresse 12 spisepauser 7 stemmeavlukke 11 stemmegivning beredskap 21 ordinær 10 ute 15 stemmerett 9; 12 stemmeseddel 10 blank 10 retting 11 stemmeseddelkassetter 5 stemmeseddelkonvolutt 21 stemmesedler 4 i avlukkene 12 stemmestyret 8 stemmestyrets leder 8 stemmestyrets nestleder 8 stempel 10; 15 stempelrute 14 strømadaptere 19 strømbrudd 22 særskilt omslag 14 særskilte stemmegivninger 14 søndagsvalg 16 søppelsekk 8 T taushetsplikt 8 telling av stemmesedler 17 temperaturregulering 4 timelister 7 tvilsomme stemmesedler 17 U ubrukte stemmesedler 17 universell utforming 6; 11 urne for få 21 utestemming 15 V valgkort 12; 15; 21 tomme 20 valglister 10 valglokalet forstyrrelser 13 valgmateriell grønn kasse 19 IKT-kasse 19 valgurnene 15 velgerinformasjon 13 Vent her-skilt 5 ventestripe 5 Å åpningstid stemmetid 9 24

26 Valgtelefonen

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for stemmestyrer i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 13.30 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget Etter stenging

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 12.00 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE KURS FOR VALGMEDARBEIDERE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Veiledning for vedlikeholdstekniker stortings- og sametingsvalg 2017 GENERELL VALGINFORMASJON... 3

Veiledning for vedlikeholdstekniker stortings- og sametingsvalg 2017 GENERELL VALGINFORMASJON... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL VALGINFORMASJON... 3 ÅPNINGSTID OG STEMMETID... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 STEMMEGIVNING STEG FOR STEG... 3 KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON... 3 Stemmesedler -

Detaljer

Veiledning for vaktmester

Veiledning for vaktmester Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for vaktmester i stemmelokalet 14. september 2009 Utarbeidet av Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Veileder for vedlikeholdstekniker INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Veileder for vedlikeholdstekniker INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGET... 3 BEMANNING OG OPPGAVER... 3 OPPGAVER/ANSVAR FOR VEDLIKEHOLDSTEKNIKER FØR VALGDAGEN... 3 Valgmateriell fra valgorganisasjonen...

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset- 5 timer Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 8. og 9. september

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 8. og 9. september Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 8. og 9. september utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no V E L K O

Detaljer

Veiledning for vaktmester i valglokalet 12. september 2011

Veiledning for vaktmester i valglokalet 12. september 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for vaktmester i valglokalet 12. september 2011 Utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgtelefon: 55 56 64 10 Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/valg2011

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 11. september

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 11. september Stortings- og sametingsvalget 2017 Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokaler 11. september utarbeidet av Sigbjørg Brodin valg@bergen.kommune.no Innhold PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET FOR VALGMEDARBEIDERE...

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer.

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Varighet 4 timer 1 1 Kursinnhold Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver før åpning under

Detaljer

Kurs for vedlikeholdsteknikere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kurs for vedlikeholdsteknikere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kurs for vedlikeholdsteknikere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Hvorfor opplæring? Alle valgmedarbeidere får opplæring Valgmedarbeiderne er «valgets ansikt utad» Lik behandling av alle velgere Minske

Detaljer

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Velkommen som valgmedarbeider Valgdagene er søndag 13. og mandag 14. september 2015 Søndag er stemmestedene Veien og Ullerål

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes Stortingsvalget 2017 Mottak av valgtingsstemmer Rigmor Leknes Innhold Hensikt /mål Lov/forskrift/regler Formål, stemmerett, manntall Valgmateriell Gjennomføring Diverse informasjon, fremgangsmåte Beredskap

Detaljer

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 14 faste lokaler i Bergen: 10. august 11. september (1.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin.

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin. Stortings- og sametingsvalget 2017 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin valg@bergen.kommune.no Innhold ID-KORT... 3 GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Side nr 1 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 4 4

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE HANDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere. Tirsdag kl Eksterne Torsdag kl Ansatte

Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere. Tirsdag kl Eksterne Torsdag kl Ansatte Stortingsvalg 2017 Valgting 10. og 11. september Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere Tirsdag 29.08.2017 kl. 17.30 20.30 Eksterne Torsdag 31.08.2017 kl. 12.00 15.00 Ansatte Kurs ved politisk sekretariat:

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 Innhold GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG VALGKORT... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 LEGITIMASJON... 3 STEMMEGIVNING

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Skaun kommune: Stortingsvalg 11. september 2017

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Skaun kommune: Stortingsvalg 11. september 2017 Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Skaun kommune: Stortingsvalg 11. september 2017 September 2017 VELKOMMEN Valgdagen er mandag 11. september 2017 Stemmelokalene er åpne kl. 09:00 kl. 21:00 Valgdagen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold Innhold 1 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 2 1.1 KONTAKTPERSONER... 2 1.2 INNLEDNING... 2 1.3 PÅLOGGING... 2 1.4 VALGAGITASJON/RETNINGSLINJER... 2 1.5 STEMMEAVLUKKENE... 2 1.6 VELGERE SOM TRENGER

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokalene 12. september 2011

Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokalene 12. september 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for valgmedarbeidere i stemmelokalene 12. september 2011 Utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgtelefon: 55 56 64 10 Mer informasjon om valget finner du på

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Brukerhåndbok for gjennomføring av valgting Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 side 2 Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon om valgarbeidet... 5 Ansvarlig for praktisk gjennomføring...

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndsstemmemottakere faste forhåndsstemmelokaler Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Valgtelefon: 55 56 64 10 Mer informasjon om valget

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo

Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo Oslo kommune Bystyrets sekretariat VALG I OSLO Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo 13. og 14. september 2009 Innhold Innledning 2 1. Organisering av stemmegivingen på valgdagen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/5211-1 Dato: 13.07.2016 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALGDAG Vedlegg: Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.2016 Sammendrag:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013 Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Stortingsvalget søndag 8. og mandag 9. september 2013 Utarbeidet juni 2013 Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14.

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. september 2015 (Revidert 18.08.2015) Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer