Totaloversikten. Frukt og grønnsaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totaloversikten. Frukt og grønnsaker"

Transkript

1 Totaloversikten Frukt og grønnsaker mars 2009

2 Innholdsfortegnelse En nyttig oversikt s. 2 Markedssituasjonen for hagebrukssektoren 2008 s. 4 Generell kildeinformasjon s. 6 Tonnasjetall inn til grossist - Forbruksutvikling siste 10 år s. 3 - Forbrukstrender i EU s. 3 - Andel norske frukt og norske grønnsaker i forhold til import 2008 (tonn) s. 6 - Topp 50 importland s. 7 - Totaloversikten frukt og grønnsaker s Salg i verdi ut fra butikk - Salget av frukt og grønnsaker i norsk dagligvare s Grønnsaker eks. poteter totalt, salg s Frukt totalt, salg s Poteter totalt, salg s Grønnsaker, frukt og poteter totalt, salg s Ferdigpakket/PLU s Verdiandel av grønnsaker totalt s Verdiandel av frukt totalt s. 18 En nyttig oversikt Totaloversikten har til hensikt å gi en objektiv og nøytral oversikt over utviklingen av forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Som basis for beregningen av Totaloversikten er tonnasje ut fra grossist benyttet. Hjemmedyrking er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Det er heller ikke gjort korrigeringer for handel utenom de offisielle kanalene, ei heller er det gjort justeringer for svinn. Vekstsesongene går generelt i toårs syklus. Det vil si, er det en god vekstsesong et år, så vil det typisk gå to år før det kan forventes at det kommer en tilsvarende sesong. Det er viktig å ha dette klart for seg når man leser Totaloversikten. Man kan lett få et feilaktig inntrykk av vekst eller tilbakegang for enkeltprodukter om man kun ser på bevegelser fra et år til det neste. Statistikken fra Nielsen Norge AS er basert på hva som i kroner faktisk blir registrert på kassaapparatene i dagligvarebutikkene. Med andre ord, det forbrukeren kjøper av frukt og grønnsaker. Guttorm Rebnes, direktør Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no FGS Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor 2

3 Forbruksutvikling siste 10 år Konsum per capita (kilogram) Kilder: SSB / FGS / SLF / ØT Frukt 53,6 56,3 56,9 58,4 59,4 62,3 64,8 68,1 69,4 73,3 75,1 Grønnsaker 39,5 36,4 36,7 37,9 38,8 39,7 41,2 40,6 42,1 43,1 45,7 Sum F&G 93,0 92,8 93,6 96,3 98,2 102,0 105,9 108,7 111,5 116,5 120,8 Poteter 26,6 27,0 30,5 30,4 26,5 24,9 23,1 21,5 20,0 20,2 21,1 Sum F&G og poteter 119,7 119,8 124,0 126,7 124,8 126,9 129,0 130,2 131,4 136,7 141,9 Forbrukstrender i EU Daglig inntak - per-capita i gram av friske frukt og grønnsaker ekslusive poteter. 27 EU land + Norge sortert etter totalt forbruk. Kilde: Freshfel Europe ( gj.snitt forbruk av frisk frukt (gr/capita/dag) 2007 gj.snitt forbruk av friske grønnsaker (gr/capita/dag) 2007 gj.snitt forbruk av friske frukt & grønnsaker (gr/capita/dag) Land Hellas 556,2 460,4 1016,6 Kypros 524,3 304,0 828,3 Ungarn 301,2 416,8 718,0 Italia 398,9 317,9 716,8 Romania 239,8 412,6 652,4 Belgia 184,2 467,9 652,1 Spania 308,2 333,9 642,1 Portugal 333,0 303,0 636,0 Østerrike 394,6 212,8 607,3 Malta 235,2 350,4 585,5 Alle EU land 249,7 285,2 534,9 Frankrike 226,8 246,7 473,5 Polen 133,3 316,2 449,5 Holland 239,9 177,9 417,8 Danmark 216,6 193,0 409,6 Slovenia 239,0 151,3 390,3 Tsjekkia 218,5 164,7 383,2 Sverige 190,6 179,1 369,7 Storbritannia 172,8 190,5 363,3 Latvia 166,9 192,1 359,0 Bulgaria 149,1 203,9 353,0 Slovakia 126,2 226,0 352,3 Luxemburg 217,5 126,8 344,4 Tyskland 178,5 149,9 328,4 Estonia 159,2 163,2 322,3 Norge 200,9 118,1 319,1 Finland 145,6 159,8 305,4 Irland 114,1 165,0 279,0 Litauen 73,6 141,6 215,2 3

4 Markedssituasjonen for hagebrukssektoren 2008 Veksthusgrønnsaker Tomat De første norske tomatene fra den tradisjonelle produksjonen kom på markedet i starten av april. I begynnelsen var produksjonen liten og prisen relativt høy. Ved målprisperiodens start i uke 20 var det en stor norsk produksjon av tomater. Frem mot 10. mai, hvor den ordinære tollsatsen går fra 0 til 12,21 kr per kg, ble det importert store mengder tomat. Sammen med den store norske produksjonen førte dette til at det var mye tomat i markedet. De første ukene i målprisperioden 2008 ble prisen notert mer enn 4 kroner under målpris. Etter en periode med noe uryddig og uoversiktlig lagersituasjon stabiliserte prisen seg rundt en krone under målprisen midtsommers Omsetningen av vanlige norske tomater var på topp i uke 21, med over 400 tonn. Videre utover sommeren lå omsetningen på omtrent 360 tonn i uka, før den utover ettersommeren og høsten sank jevnt. Utover høsten er norske tomater mindre foretrukket av norske forbrukere. Gjennom hele sesongen tilføres markedet betydelige mengder importert tomat, og da særlig spesialtomater som cherry-, plomme og klasetomat med flere. Agurk Sesongen 2008 var preget av perioder med til dels store lager og påfølgende prispress. Gjennom vinteren og tidlig på våren var salget av norsk agurk lett, og ved målprisperiodens inngang lå noteringsprisen like under målpris. I slutten av april hadde det bygget seg opp store lagerbeholdninger av agurk. Oppbyggingen av lager kom hovedsakelig som en følge av overproduksjon. I midten av juli var det igjen store lager av agurk. I håp om at en lav pris skulle øke omsetningen ble prisen satt kraftig ned i midten av juli. Årsaken til den uheldige lagersituasjonen var igjen at produksjonen var større enn normalavsetningen i disse ukene. Lang lagringstid forringer kvaliteten på agurken, men bortsett fra dette holdt norsk agurk høy kvalitet gjennom hele sesongen. Sommergrønnsaker Mange steder i landet var sommeren 2008 preget av meget gode vekstforhold for frilandsgrønnsaker. Deler av sommeren var det enkelte steder et problem med varmen som preget Sør-Norge, og som medførte problemer knyttet til tørke i deler av landet. Blomkål På forsommeren var kvaliteten på den norske blomkålen ujevn. Utover sommeren bedret kvaliteten seg og prisen lå stort sett over målpris. Prismessig var sesongen preget av to perioder med meget høy noteringspris. Dette kom som en følge av underdekning av norsk blomkål, samtidig som det var vanskelig å få tak i importert blomkål av god kvalitet. Kraftige varmeperioder sommeren 2008 er en del av forklaringen på underdekningen av norsk blomkål i perioder hvor en normalt har full markedsdekning med norsk vare. Varmen førte til at utviklingen av plantene ble utsatt, noe som endret leveringsplanene til produsentene. Utover høsten var det en kald værtype som bidro til at det ble underdekning. Isbergsalat På forsommeren var produksjonen og omsetningen av norsk isbergsalat stor, og i starten av juni var det full markedsdekning av norsk vare. Gjennom juli og august var omsetningen i overkant av stk. i uka, men i enkelte uker var omsetningen over stk. For hele sesongen var det noe varierende kvalitet på isbergsalaten. Det kom stadige meldinger om problemer med blant annet sykdom og for løse hoder. Lagringsgrønnsaker Kepaløk Den tørkede kepaløken kom ikke på markedet før i august 2008, slik det har vært de siste årene. Omsetningen av norsk løk steg raskt, og lå på mellom 250 og 300 tonn i uka nesten hele perioden frem mot årsskiftet. Avlingene var i 2008 større enn på mange år, og en mangeårig trend med stadig lavere produksjon av kepaløk ble snudd. Kvaliteten på løken har vært varierende. Det kom en del nedbør i mange distrikter i månedsskiftet august-september, mens det enda lå mye løk til tørking ute på jordene. Dette førte til en del skade på løken, blant annet på skallkvaliteten. I tillegg var det utover høsten noen utfordringer knyttet til råte. Det ble sortert hardt på pakkeriene, og den løken som ble tilbudt forbrukerne var stort sett av god kvalitet. Hvitkål Den første norske hvitkålen var på markedet i uke 21, og noteringsprisen var høy. Etter hvert som volumene økte sank prisen. Kvaliteten på den norske kålen har vært god gjennom hele sesongen, men en effekt av den gode vekstsesongen var at det ble en uforholdsmessig høy andel med kålhoder av stor størrelse. De norske forbrukerne er ikke interessert i stor kål og følgelig er denne uegnet for det norske markedet. Omsetningen av norsk hvitkål har med unntak av noen uker i fårikålsesongen ligget på rundt tonn i uken. I løpet av noen uker i månedsskiftet september/oktober ble det omsatt like mye hvitkål som resten av første halvdel av avtaleåret til sammen. Gulrot Gulrot er et produkt som selger godt. Avlingen fra sommeren 2008 var stor. På våren var det tørke i flere gulrotdistrikter, som hadde noe ujevn spiring. Resultatet av dette var at en del av buntene var av liten størrelse tidlig i sesongen. Avlingene som ble høstet på sensommeren og høsten inneholdt derimot mye stor gulrot. Pakkeriene forteller derfor om en unormalt stor utsortering i år. 4

5 For øvrig har det ikke vært noen spesielle problemer med kvaliteten på gulrota. Den første norske gulrota var på markedet i starten av juni. Tilførslene økte raskt, og kom opp i over 400 tonn i uken fra og med uke 27. Utover høsten var omsetningen relativt stabil på rundt 500 tonn i uken. Prognose over varetilgang Sesongens første lagertelling ble utført den 1. november, og viste som ventet at det var mye grønnsaker på lager. Med unntak av purre var det for samtlige lagringsgrønnsaker en økning i beholdningen sammenlignet med 1. november For enkelte grønnsaker var det en økning på bortimot 50 prosent fra forrige år. Undersøkelsen som ble utført 1. januar 2009 viste fortsatt store lagre, men for enkelte av sortene var reduksjonen av lagrene større enn forventet. Frukt 2008 var et godt år for mange fruktdyrkere, særlig var avlingsnivået for epler høyt, og kvaliteten på frukten var generelt god. Etter fjorårets dårlige år, med lave avlinger og varierende kvalitet på frukten, var det ventet at årets avlinger skulle bli store. I epleproduksjonen er det i stor grad vekselbæring, dvs. at et dårlig avlingsår etterfølges av et godt år. Det var derfor ikke overraskende da fruktlagerinspektøren tidlig på høsten varslet et godt år. I tillegg var det minimale angrep av rognebærmøll, som ødela store deler av forrige års avling av epler på Østlandet. Epler De første norske eplene kom på markedet i uke 33. Produksjonen av tidligeplene var større enn tilsvarende produksjon i 2007, men fortsatt er denne produksjonen langt fra stor nok til at den kan dekke det norske markedet tidlig i sesongen. Omsetningen økte relativt raskt. Men i starten av sesongen var det snakk om beskjedne mengder, og det var ikke noe problem å få omsatt varene. Utover høsten steg leveransene, og kom helt opp i 650 tonn i uke 38. Utover sesongen holdt prisen seg stabil, og omsetningen var stor både i oktober og i starten av november, med en ukesomsetning på mellom 700 og 800 tonn. I denne perioden var de norske eplene viet stor plass i butikk, og de lave prisene til forbruker bidro til det gode salget. Det var sortene Aroma (vanlig og rød), Rød Gravenstein og Summerred som dominerte markedet i oktober og november. Kvaliteten på det som ble solgt i butikk var i denne perioden generelt meget god. Pærer I butikkene var årets norske pæresesong over i løpet av fire uker i månedsskiftet september/oktober. Produksjonen av norske pærer er veldig liten sammenlignet med produksjonen av epler. Sortene Philip og Moltke var dominerende, men det var også en viss produksjon av Clara Frijs og Ingeborg. Store deler av årets pæreproduksjon i Sogn gikk rett til juiceproduksjon. Plommer Utviklingen for norske plommer er fortsatt positiv. Omsetterne ønsker større volumer, og prisene som oppnås er høye. En av hovedårsakene til denne utviklingen er fokuset på kvalitet helt fra produsent og til varen er i butikkhylla. En stadig større andel av plommene blir solgt i ferdigpakkede beger, noe som begrenser svinnet og gjør det mulig og ta en høyere pris. Samtidig har kravene til sortering, både når det gjelder kvalitet og størrelse, blitt strengere. De første volumene kom på markedet i uke 31, og ved målprisperiodens inngang i uke 35 var omsetningen på over 120 tonn i uken. Toppen ble nådd i uke 37 med en omsetning på 150 tonn. To uker senere var de norske plommene utsolgt. Poteter De første norske potetene kom på markedet i starten av juni. Prisen var høy og leveransemengden økte raskt. I slutten av juni var omsetningen av norske poteter på omtrent 800 tonn i uken. Sommeren 2008 var det lett å selge, og kvaliteten var god. Deretter gikk det opp for flere og flere av aktørene at sesongens avlinger var store. Store kvantum norske poteter førte til at det i hele høstsesongen var et kraftig press på prisen. Dette har særlig kommet fra produsenter som ikke har faste avtaler på leveranser av poteter. De store omsetterne hadde alle nok potet til å dekke egne behov. Dermed måtte produsenter uten leveringsavtale sette prisen kraftig ned for å få levert poteter. Men for første halvdel av avtaleåret sett under ett ble det altså likevel tatt ut en pris som lå over målpris. Dette kom hovedsakelig av den høye prisen i starten av perioden. Prisen som ble tatt ut både i november og desember var under målpris. Prognose over varetilgang Resultatet av beholdningsundersøkelsen per 1. januar 2009 viste at det lå omtrent tonn poteter klasse 1 beregnet til vanlig konsum på lager. Dette var en økning på hele tonn, eller 39 prosent fra året før og en økning på 13 prosent sammenlignet med 1. januar Legges tallene fra lagerundersøkelsen per 1. januar til grunn for en videre prognose kan en forvente at norsk lagringspotet vil være tilgjengelig til langt ut på sommeren Dette forutsetter en ukesomsetning på 1500 tonn i uken og et normalt lagersvinn. Utover våren vil nok omsetningen, som en følge av importerte nypoteter, synke betydelig under 1500 tonn. På grunn av de store mengdene potet som ligger på lager har Omsetningsrådet vedtatt markedsregulering av potet. Inntil 5000 tonn potet beregnet på konsummarkedet kan tas ut av markedet og leveres til industriproduksjon. Kilde: Statens landbruksforvaltning 5

6 Andel norsk frukt og norske grønnsaker i forhold til import 2008 (tonn) Kilde: SSB/SLF GRØNNSAKER Norsk 2008 Import 2008 Total 2008 %-andel norske varer 2008 Endring i %-poeng fra 07 til 08 Rapidsalat % 0% Kålrot % 2% Rosenkål % 3% Hodekål % 0% Gulrot % 0% Annen KILDE: salat SSB / SLF % -3% Agurk % -2% Kinakål % 3% Løk % -3% Sellerirot % -8% Purre % 1% Blomkål % -1% Isbergsalat, issalat % -1% Stilkselleri % 2% Tomat % -2% Brokkoli % 3% Andre friske grønns % 3% Sjampinjong % -3% Annen sopp % 1% Asparges % 0% Paprika % 0% Hvitløk % 0% Sum grønnsaker % 0% POTETER Norsk 2008 Import 2008 Total 2008 %-andel norske varer 2008 Endring i %-poeng fra 07 til 08 Friske poteter % -7% FRUKT OG BÆR Norsk 2008 Import 2008 Total 2008 %-andel norske varer 2008 Endring i %-poeng fra 07 til 08 Bringebær % 7% Jordbær % -2% Kirsebær/Moreller % 6% Plommer % 1% Epler % 5% Pærer % 0% Appelsiner % 0% Sitroner % 0% Bananer % 0% Ananas % 0% Meloner % 0% Kiwi % 0% Druer % 0% Klementiner % 0% Fersken/Nektariner % 0% Grapefrukt % 0% Avocado % 0% Andre inkl. nøtter % 0% Sum frukt og bær % 1% Totalt grønnsaker, poteter, frukt og bær % 0% Generell kildeinformasjon Kilde import: Statistisk sentralbyrå (SSB) og Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor (FGS) Kilde norsk produksjon basert på tonnasje ut fra grossist: Statens landbruksforvaltning (SLF), Økern Torvhall (ØT), Grøntprodusentenes Samarbeidstråd (GPS) og andre frittstående grossister og produsenter. Kilde omsetning ut av butikk: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Noe av utviklingen i varegruppen fersk frukt og ferske grønnsaker kan tilskrives forbedrede registreringsrutiner i butikkene og dermed noe høyere identifiseringsgrad av varelinjer fra 2008 sammenlignet med

7 Topp 50 importland - frukt og grønnsaker i mengde (tonn) og verdi (1000 kroner) Totalimport frisk frukt og grønnsaker og alle andre posisjoner under tolltariffens kapittel 7 - grønnsaker og kapittel 8 - frukt. Sortert etter verdi Kilde SSB/FGS 2007 Mengde tonn Verdi (1000 NOK) 2008 Mengde tonn Verdi (1000 NOK) Verdiendring fra '07 - ' Andel total mengde 2008 Andel total verdi Spania ,9 % 17,1 % 18,1 % Nederland ,7 % 6,3 % 9,6 % Italia ,5 % 8,1 % 9,1 % U S A ,3 % 9,0 % 7,2 % Belgia ,8 % 3,5 % 4,1 % Sør-Afrika ,1 % 2,8 % 3,9 % Costa Rica ,0 % 5,5 % 3,7 % Frankrike ,7 % 6,4 % 3,6 % Brasil ,9 % 3,2 % 3,2 % Tyskland ,4 % 1,7 % 2,9 % Polen ,0 % 1,9 % 2,7 % Sverige ,8 % 1,4 % 2,6 % Chile ,1 % 1,6 % 2,1 % Kina ,9 % 2,3 % 2,0 % Ecuador ,8 % 2,7 % 1,8 % Tyrkia ,8 % 0,9 % 1,8 % Danmark ,5 % 4,8 % 1,7 % Thailand ,6 % 1,5 % 1,7 % Israel ,2 % 2,0 % 1,6 % Colombia ,0 % 2,4 % 1,5 % Panama ,2 % 1,5 % 1,1 % New Zealand ,5 % 1,1 % 1,1 % Peru ,9 % 0,5 % 1,0 % Argentina ,2 % 1,2 % 1,0 % India ,8 % 0,4 % 0,9 % Storbritannia ,8 % 1,1 % 0,8 % Hellas ,7 % 0,7 % 0,8 % Canada ,3 % 2,6 % 0,8 % Vietnam ,5 % 0,2 % 0,8 % Portugal ,3 % 0,6 % 0,7 % Egypt ,1 % 0,5 % 0,6 % Sveits ,2 % 0,3 % 0,6 % Kenya ,7 % 0,2 % 0,6 % Marokko ,1 % 0,6 % 0,5 % Østerrike ,3 % 0,3 % 0,5 % Indonesia ,5 % 0,2 % 0,3 % Guatemala ,8 % 0,1 % 0,3 % Australia ,6 % 0,4 % 0,3 % Ungarn ,2 % 0,2 % 0,2 % Mexico ,4 % 0,1 % 0,2 % Kypros ,9 % 0,4 % 0,2 % Finland ,1 % 0,2 % 0,2 % Dominikanske Republ ,2 % 0,2 % 0,2 % Filippinene ,6 % 0,2 % 0,2 % Pakistan ,8 % 0,1 % 0,2 % Elfenbeinskysten ,6 % 0,1 % 0,1 % Iran ,8 % 0,1 % 0,1 % Honduras ,2 % 0,1 % 0,1 % Bolivia ,8 % 0,0 % 0,1 % Saudi-Arabia ,5 % 0,1 % 0,1 % Russland ,7 % 0,0 % 0,1 % Andre land ,2 % 0,5 % 0,7 % Total ,6 % 100,0 % 100,0 % 7

8 Totaloversikten frukt og grønnsaker Marked i tonn for kommersielt salg (norsk og import) på grossistnivå av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Som basis for beregningen av forbruk har man benyttet varer gått ut fra grossist. Ferskforedlet produksjon er inkludert i tallene fra og med Hjemmedyrking er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Man har heller ikke gått inn og gjort justeringer for handel utenom den offisielle handelen som registreres av SSB; ei heller er det gjort justeringer for svinn. Copyright Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr. cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,5 % 11,2 % 0,6 % 39, ,0 % 1,1 % 0,3 % 53, ,5% 3,2% 0,4% 93, ,9 % 95,0 % 6,0 % 26, ,5 % 5,7 % 1,6 % 119,69 8

9 Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr. cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,0 % 6,9 % -7,1 % 36, ,1 % 6,6 % 5,8 % 56, ,6% 6,7% 0,3% 92, ,5 % 38,0 % 2,1 % 27, ,5 % 8,3 % 0,7 % 119, ,3 % -7,9 % 1,6 % 36, ,0 % 1,1 % 1,6 % 56, % -0,9% 1,6% 93, ,0 % 38,6 % 13,5 % 30, ,5 % 1,7 % 4,3 % 124,04 9

10 Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr. cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,5 % 12,6 % 3,9 % 37, ,0 % 3,5 % 3,3 % 58, ,5% 5,4% 3,5% 96, ,3 % -3,3 % 0,3 % 30, ,2 % 4,6 % 2,7 % 126, ,7 % 1,5 % 2,8 % 38, ,4 % 0,5 % 2,3 % 59, ,5% 0,7% 2,5% 98, ,3 % -34,3 % -12,2 % 26, ,7 % -2,2 % -1,1 % 124,77 10

11 Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr. cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,0 % 9,7 % 2,7 % 39, ,0 % 7,1 % 5,2 % 62, ,1% 7,7% 4,2% 102, ,4 % 71,8 % -5,7 % 24, ,1 % 11,2 % 2,1 % 126, ,7 % 0,2 % 4,5 % 41, ,6 % 3,4 % 4,9 % 64, ,8% 2,7% 4,7% 105, ,2 % -25,8 % -6,6 % 23, ,8 % 0,3 % 2,5 % 129,03 11

12 Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr. cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,8 % 6,9 % 0,1 % 40, ,5 % 8,4 % 6,5 % 68, ,4% 8,0% 4,0% 108, ,8 % -29,9 % -5,5 % 21, ,8 % 5,6 % 2,3 % 130, ,8 % 13,5 % 4,43 % 42, ,6 % 2,0 % 2,84 % 69, ,1% 4,5% 3,43% 111, ,4 % 17,6 % -6,43 % 19, ,8 % 5,1 % 1,80 % 131,42 12

13 Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr. cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,0 % 6,7 % 3,75 % 43, ,1 % 8,5 % 6,97 % 73, ,2% 8,1% 5,75% 116, ,9 % -5,7 % 2,62 % 20, ,5 % 7,4 % 5,28 % 136,71 13

14 Folketall - Kilde SSB GRØNNSAKER Gulrot Tomat Løk Agurk Hodekål Kålrot Isbergsalat, issalat Blomkål Kinakål Paprika Brokkoli Sjampinjong Purre Stilkselleri Annen salat Rapidsalat Sellerirot Hvitløk Asparges Rosenkål Annen sopp Andre friske grønns. Sum grønnsaker Kg. grønnsaker pr. cap. pr. år FRUKT OG BÆR Bananer Epler Appelsiner Klementiner Druer Pærer Meloner Fersken/Nektariner Jordbær Bringebær Plommer Sitroner Kiwi Ananas Avocado Grapefrukt Kirsebær/Moreller Andre inkl. nøtter Sum frukt og bær Kg. frukt pr. cap. pr. år Sum frukt og grønnsaker Kg. frukt og grønnsaker pr.cap. POTETER Sum friske poteter Kg. poteter pr. cap. pr. år TOTAL Totalt antall tonn frukt, grønnsaker, bær og poteter Kg. F&G+poteter pr. cap. pr. år ,3 % 7,5 % 7,40 % 45, ,7 % 3,0 % 3,72 % 75, ,9% 4,1% 5,08% 120, ,0 % 41,8 % 5,81 % 21, ,1 % 5,6 % 5,19 % 141,94 Vekst i % ,44 % 7,49 % 8,01 % 3,62 % 1,03 % 13,32 % 4,50 % 8,84 % -8,26 % 7,17 % 13,42 % -0,87 % -1,03 % 14,23 % 15,59 % -14,15 % 25,73 % -0,99 % 16,06 % -10,02 % 27,15 % -3,04 % 7,40 % 6,01 % Vekst i % ,48 % 0,08 % -3,42 % 1,43 % 9,33 % 8,87 % 10,42 % -2,24 % -6,90 % 27,84 % -7,86 % 4,41 % 6,63 % 6,90 % 19,57 % 3,22 % -4,21 % 5,75% 3,72% 2,37 % 5,08 % 3,72% Vekst i % ,81 % 4,44 % Vekst i % ,19 % 3,83 % Gj.snitt. årlig vekst i % 1,70 % 4,50 % 2,14 % 3,13 % -3,56 % -0,18 % 7,57 % -2,43 % -8,85 % 7,56 % 2,45 % 4,91 % 0,66 % 0,70 % 20,62 % -4,55 % 1,97 % 5,72 % 18,47 % 0,15 % 22,27 % 9,48 % 2,33 % 1,48 % Gj.snitt. årlig vekst i % 3,68 % 2,80 % 1,15 % 2,24 % 6,62 % 5,23 % 8,92 % 8,77 % 6,43 % - 6,00 % 3,30 % 6,40 % 21,71 % 12,62 % 1,62 % 10,09 % 5,98 % 4,29% 3,43 % 3,50 % 2,65 % Gj.snitt. årlig vekst i % -1,47 % -2,29 % Gj.snitt. årlig vekst i % 2,57 % 1,72 % Kg pr. capita pr. år i ,89 6,86 4,81 4,15 2,42 2,40 3,30 1,82 1,12 2,94 1,82 1,14 0,74 0,38 1,39 0,12 0,23 0,17 0,28 0,08 0,18 2,44 45,72 Kg pr. capita pr. år i ,41 12,82 8,26 5,75 6,64 5,23 4,81 2,05 1,56 0,16 0,84 0,89 1,02 1,64 0,80 0,31 0,29 4,61 75,09 120,80 Kg pr. capita pr. år i ,14 141,94 14

15 Salget av frukt og grønnsaker i norsk dagligvare Norske dagligvarebutikker omsatte frukt og grønt for 11,8 milliarder kroner i Dette tilsvarer en økt omsetning på 563 millioner kroner, eller 5 % sammenlignet med En verdivekst på 5 % er noe lavere enn vekstraten totalt i norsk dagligvare i Grønnsaker har hatt en betydelig volumvekst. Samtidig har aktørene gjennom hele 2008 opplevd en betydelig priskonkurranse på frukt og grønt, noe som har bidratt til en relativt lav prisvekst. Bredden og sortimentet er betydelig utviklet innen enkelte segmenter som f.eks. tomater. Innen varegruppen grønnsaker er det tomater som har hatt den største prosentvise veksten i 2008 med en verdiandel av veksten på 28,9 %. Totalt i norsk dagligvare ble det solgt tomater i 2008 for 987 millioner kroner. største prosentvise veksten i 2008 med en verdiandel av veksten på 23,7%. Totalt i norsk dagligvare ble det solgt jordbær i 2008 for 358 millioner kroner. Det er fremdeles stort fokus på EAN merking av produkter innen varegruppen frukt og grønt, det er en betydelig økning av EAN merkede produkter sammenlignet med året før. Innen grønnsaker har det vært en økning på 26,3% på EAN merkede produkter, grønnsaker uten EAN merking har gått tilbake -7,8%. Poteter med EAN merking har gått frem 17,1%, poteter uten EAN merking har gått tilbake -15,3%. Frukt med EAN merking har gått frem 25,4% mens frukt uten EAN merking har gått tilbake -0,2%. Kilde: Nielsen Scan*Track dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Poteter vokste kun 0,5 % i Innen segmentet poteter er det øvrige poteter som vokser mest, 3,2 %. Øvrige poteter består av nypoteter, løsvektspoteter, EMV, importpoteter og andre poteter som ikke er registrert ved scanning. Ringeriks- potet går også frem. Ellers går Kerrs Pink og Laila mest tilbake. Innen varegruppen frukt er det jordbær som har hatt den 15

16 Grønnsaker eks. poteter totalt, salg Denne tabellen viser andeler per segment, salg i verdi oppgitt i 1000 NOK inkl. MVA samt endringen fra 2007 til 2008 innenfor varegruppen grønnsaker, eksklusiv poteter. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Noe av utviklingen i varegruppen fersk frukt og ferske grønnsaker kan tilskrives forbedrede registreringsrutiner i butikkene og dermed noe høyere identifiseringsgrad av varelinjer fra 2008 sammenlignet med Endring i % Endring i % Salg i verdi fra 2007 til Salg i verdi fra 2007 til Verdiandel (1000 NOK) 2008 Verdiandel (1000 NOK) 2008 Grønnsaker totalt, eks. poteter 100% ,5 % Grønnsaksfrukter 41,6 % ,1 % Salat og bladgrønnsaker 12,8 % ,5 % Kålvekster 14,9 % ,0 % Rotvekster 12,2 % ,6 % Løk og purrevekster 9,0 % ,8 % Frø og belgvekster 2,8 % ,4 % Sopp 2,0 % ,3 % Urter friske 2,6 % ,1 % Stengelvekster 2,0 % ,6 % Grønnsaksfrukter totalt ,1 % Agurk 27,2 % ,7 % Tomat 44,7 % ,6 % Paprika 18,9 % ,9 % Avocado 5,4 % ,7 % Squash 1,8 % ,0 % Chili 1,0 % ,1 % Aubergine 0,5 % ,4 % Grønnsaksfrukter øvrige 0,3 % ,7 % Artisjokk 0,2 % ,4 % Kålvekster totalt ,5 % Broccoli 29,3 % ,6 % Blomkål 25,1 % ,8 % Hodekål 14,3 % ,6 % Kålrot 16,3 % ,0 % Kinakål 11,6 % ,1 % Rosenkål 2,6 % ,4 % Kålvekster øvrige 0,8 % ,7 % Salat-og bladgrønnsaker totalt ,0 % Isbergsalat 31,9 % ,9 % Salat-og bladgrønnsaker øvrige 41,8 % ,5 % Hjertesalat 10,4 % ,9 % Rucculasalat 6,5 % ,0 % Rapidsalat 5,0 % ,5 % Lollosalat 2,4 % ,2 % Spinat 1,5 % ,3 % Ekebladsalat 0,5 % ,0 % Rotvekster totalt ,6 % Gulrot 88,5 % ,0 % Reddik 2,2 % ,4 % Sellerirot 3,9 % ,9 % Persillerot 1,5 % ,4 % Ingefærrot 1,3 % ,5 % Rotvekster øvrige 1,4 % ,5 % Neper 1,3 % ,4 % Løk-og purrevekster totalt ,8 % Kepaløk gul 39,5 % ,1 % Kepaløk rød 12,7 % ,9 % Hvitløk 9,5 % ,4 % Vårløk 13,0 % ,1 % Purre 13,6 % ,7 % Sjalottløk 5,9 % ,7 % Løk-og purrevekster øvrige 5,8 % ,1 % Frø- og belgvekster totalt ,4 % Sukkerert 75,3 % ,7 % Mais 17,8 % ,1 % Bønner 3,8 % ,8 % Spire 3,1 % ,7 % Frø-og belgvekster øvrige 0,0 % 67-76,9 % Urter friske totalt ,3 % Kruspersille 20,9 % ,0 % Dill 16,6 % ,8 % Basilikum 20,6 % ,9 % Gressløk 6,5 % ,9 % Urter øvrige 13,4 % ,2 % Koriander 6,0 % ,4 % Bladpersille 3,2 % ,6 % Timian 3,5 % ,7 % Rosmarin 3,3 % ,7 % Sitronmelisse 3,5 % ,9 % Oregano 1,3 % ,0 % Mynte 1,3 % ,3 % Sopp totalt ,1 % Sjampinjong 84,1 % ,6 % Kantarell 8,1 % ,0 % Aromasopp 3,8 % ,2 % Sopp øvrige 1,9 % ,3 % Østerssopp 2,1 % ,0 % Stengelvekster totalt ,6 % Stangselleri 36,4 % ,6 % Asparges 58,6 % ,6 % Fennikel 4,1 % ,4 % Stengelvekster øvrige 0,9 % ,3 % 16

17 Frukt totalt, salg Denne tabellen viser andeler per segment, salg i verdi oppgitt i 1000 NOK inkl. MVA samt endringen fra 2007 til 2008 innenfor varegruppen frukt. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Noe av utviklingen i varegruppen fersk frukt og ferske grønnsaker kan tilskrives forbedrede registreringsrutiner i butikkene og dermed noe høyere identifiseringsgrad av varelinjer fra 2008 sammenlignet med Poteter totalt, salg Denne tabellen viser andeler, salg i verdi oppgitt i 1000 NOK inkl. MVA samt endringen fra 2007 til 2008 innenfor varegruppen poteter. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Noe av utviklingen i varegruppen fersk frukt og ferske grønnsaker kan tilskrives forbedrede registreringsrutiner i butikkene og dermed noe høyere identifiseringsgrad av varelinjer fra 2008 sammenlignet med Verdiandel Salg i verdi (1000 NOK) Endring i % fra 2007 til 2008 Verdiandel Salg i verdi (1000 NOK) Endring i % fra 2007 til 2008 Frukt totalt 100% ,5 % Bløtfrukter 42,7 % ,5 % Kjernefrukter 23,3 % ,1 % Sitrusfrukter 16,8 % ,5 % Steinfrukter 8,3 % ,7 % Bær 8,5 % ,4 % Frukter øvrige 0,4 % ,5 % Bløtfrukter totalt ,5 % Banan 39,3 % ,8 % Drue 40,9 % ,7 % Kiwi 5,3 % ,7 % Melon 10,7 % ,2 % Ananas 3,2 % ,0 % Bløtfrukter øvrige 0,6 % ,9 % Kjernefrukter totalt ,1 % Eple 73,2 % ,5 % Pære 26,8 % ,2 % Kjernefrukter øvrige 0,0 % ,4 % Sitrusfrukter totalt ,5 % Appelsin 49,3 % ,2 % Klementin 38,1 % ,1 % Sitron 7,8 % ,3 % Grapefrukt 2,0 % ,9 % Lime 2,7 % ,9 % Sitrusfrukter øvrige 0,1 % ,2 % Steinfrukter totalt ,7 % Nektarin 34,6 % ,4 % Mango 15,9 % ,6 % Plomme 23,0 % ,5 % Fersken 3,3 % ,4 % Morell 20,5 % ,6 % Steinfrukter øvrige 2,6 % ,8 % Bær totalt ,4 % Jordbær 77,4 % ,4 % Bringebær 18,4 % ,7 % Bær øvrige 2,5 % ,7 % Blåbær 1,0 % ,1 % Tyttebær 0,8 % ,7 % Frukter øvrige totalt ,5 % Frukter øvrige andre 55,9 % ,1 % Granateple 15,7 % ,8 % Kokosnøtt 4,3 % ,1 % Pasjonsfrukt 17,6 % ,8 % Bløtfrukter øvrige 5,5 % ,8 % Pitahaya 3,2 % ,1 % Kaktusfiken 1,4 % ,9 % Mangostan 1,9 % ,7 % Poteter totalt 100% ,5 % Poteter øvrige 77,7 % ,2 % Mandelpotet 9,6 % ,5 % Beate Potet 4,1 % ,1 % Bakepotet 2,2 % ,7 % Asterix Potet 2,3 % ,0 % Pimpernell Potet 2,4 % ,6 % Kerrs Pink Potet 1,0 % ,8 % Folva Potet 0,4 % ,4 % Laila Potet 0,3 % ,7 % Ringerikspotet 0,2 % ,5 % * Poteter øvrige inneholder blant annet nypoteter, løsvektspoteter, EMV, importpoteter og andre poteter som ikke er registrert ved scanning. Grønnsaker, frukt og poteter totalt, salg Denne tabellen viser fordelingen mellom grønnsaker, poteter og frukt, med andel, salg i verdi oppgitt i 1000 NOK inkl. MVA samt endringen fra Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Noe av utviklingen i varegruppen fersk frukt og ferske grønnsaker kan tilskrives forbedrede registreringsrutiner i butikkene og dermed noe høyere identifiseringsgrad av varelinjer fra 2008 sammenlignet med Verdiandel Salg i verdi (1000 NOK) Endring i % fra 2007 til 2008 Total grønnsaker, poteter og frukt 100% ,0 % Grønnsaker eks poteter 44,8 % ,5 % Poteter 9,0 % ,5 % Frukt totalt 46,3 % ,5 % 17

18 Ferdigpakket/PLU Det er et tydelig fokus på EAN merking av produkter. Innen grønnsaker var andelen EAN merkede produkter 50%. Innen poteter var andelen 57%, mens den innen frukt var 22%. Grønnsaker eksklusive poteter Poteter Frukt Verdi ut av butikk Utvikling fra Verdi ut av butikk Utvikling fra til til 2008 Ferdigpakket ean merkede produkter 42% 50% 7,8 % ,3 % Produkter uten ean 58% 50% -7,8 % ,8 % Ferdigpakket ean merkede produkter 49% 57% 8,0 % ,1 % Produkter uten ean 51% 43% -8,0 % ,3 % Ferdigpakket ean merkede produkter 18% 22% 3,7 % ,4 % Produkter uten ean 82% 78% -3,7 % ,2 % Verdiandel av grønnsaker totalt Bidragsyterne til vekst innenfor grønnsaker Total grønnsaker vokste med 328 millioner NOK inkl. MVA ut av butikk. Denne grafen viser varegruppene innen grønnsaker sin andel av den totale veksten på 328 millioner NOK oppgitt i prosent. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar Poteter øvrige inneholder blant annet nypoteter, løsvektspoteter, EMV, importpoteter og andre poteter som ikke er registrert ved scanning som Beate, Asterix, Pimpernell, Kerrs Pink, Laila, Folva, Ringerikspotet, Mandelpotet eller bakepotet. Verdiandel av frukt totalt Bidragsyterne til vekst innenfor frukt Total frukt vokste med 235 millioner NOK inkl. MVA ut av butikk. Denne grafen viser varegruppene innen frukt og bær sin andel av den totale veksten på 235 millioner NOK oppgitt i prosent. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 4. januar

19 FGS Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor

Totaloversikten Frukt og grønnsaker

Totaloversikten Frukt og grønnsaker Totaloversikten Frukt og grønnsaker 1997 2007 Mars 08 En nyttig oversikt Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, i samarbeid med Frukt- og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor, Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Totaloversikten Frukt og grønnsaker

Totaloversikten Frukt og grønnsaker Totaloversikten Frukt og grønnsaker 1996 2006 En nyttig oversikt Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, i samarbeid med Frukt- og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor, Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Totaloversikten Frukt og grønnsaker

Totaloversikten Frukt og grønnsaker Totaloversikten Frukt og grønnsaker 1999- Mars 2010 Forbrukstrender i Europa Langt igjen til målet om «5 om dagen» Nedgang i volum svak vekst i verdi En nyttig oversikt Innholdsfortegnelse En nyttig oversikt

Detaljer

Totaloversikten Frukt og grønnsaker

Totaloversikten Frukt og grønnsaker Totaloversikten Frukt og grønnsaker 2000- Nullvekst i volum svak vekst i verdi Forbruksutviklingen siste 10 år 5 om dagen En nyttig oversikt Innholdsfortegnelse En nyttig oversikt 2 Nedgang i volum 3 Forbruksutviklingen

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Salg i norsk dagligvare. Endring i volum og verdi 2015. Andel norsk i forhold til import

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Salg i norsk dagligvare. Endring i volum og verdi 2015. Andel norsk i forhold til import Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 21 215 Oppdatert pr. dato.år Endring i volum og verdi 215 Salg i norsk dagligvare Andel norsk i forhold til import INNHOLDSFORTEGNELSE Fakta om Totaloversikten

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 2004 2013 Oppdatert pr. 19. mars 2014 Forbruksutviklingen siste 10 år Andel norske varer i forhold til import Drivere for et økt forbruk Innholdsfortegnelse

Detaljer

TOTAL- OVERSIKTEN 2016 Aktuell statistikk og innsikt om frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge

TOTAL- OVERSIKTEN 2016 Aktuell statistikk og innsikt om frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge TOTAL- OVERSIKTEN 2016 Aktuell statistikk og innsikt om frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge Endring i volum og verdi 2016 Salg i norsk dagligvare Andel norsk i forhold til import Innholdsfortegnelse

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Hva kjennetegner forbrukernes preferanser?

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Hva kjennetegner forbrukernes preferanser? Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 2010 2014 Vekst i volum og verdi Hva kjennetegner forbrukernes preferanser? Drivere for et økt forbruk INNHOLDSFORTEGNELSE En nyttig oversikt En

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. siste 10 år

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. siste 10 år Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 2003 2012 Oppdatert pr. 19. mars 2013 Forbruksutviklingen siste 10 år Trender og måltidsvalg Drivere for et økt forbruk Innholdsfortegnelse En nyttig

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Totaloversikten Frukt og grønnsaker 2001-2011

Totaloversikten Frukt og grønnsaker 2001-2011 Totaloversikten Frukt og grønnsaker 2001-2011 Forbruksutviklingen siste 10 år Frukt og grønt i den norske befolkningen Middagsvaner og holdninger til frukt og grønt Innholdsfortegnelse En nyttig oversikt

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt 2225 Kongsvinger Hagebruksundersøkelsen 2016 Produksjon på friland og i veksthus Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Skjema skal besvares i Altinn (www.altinn.no). For de som er trukket ut til å være

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2011

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2011 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler Gjeldende fra 1. juli 2011 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2013

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2013 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler Gjeldende fra 1. juli 2013 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2014

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler. Gjeldende fra 1. juli 2014 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler Gjeldende fra 1. juli 2014 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt NOTAT Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt GRY-HEIDI RUUD-WETHAL 29.10.2010 ii INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 KORN, OLJEFRØ, ERTER TIL MODNING OG ENGFRØ... 3 1.1 Hvete... 3 1.2

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser. grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2015

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser. grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2015 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2015 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Medalhus Andelslandbruk 08.02.2015 Innhold 1 Evaluering av sesongen 2014... 2 1.1 Rammer for undersøkelsen... 2 2 Resultat... 2 2.1 Hvordan har du fått

Detaljer

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I 2015 Presentasjon 18.03.2016 PRODUKSJON AV ØKOLOGISKE JORDBRUKSVARER I 2015 Julie Kilde Mjelva 2 PRODUKSJONSGRUNNLAGET - AREAL 2013 2014 2015 Endring siste år Økologisk

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2016

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2016 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2016 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrense for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2017

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrense for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2017 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrense for poteter, grønnsaker og epler GJELDENDE FRA 1. JULI 2017 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen for

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

SLF-660. Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og frukt Gjeldende fra 1. juli 2009

SLF-660. Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og frukt Gjeldende fra 1. juli 2009 SLF-660 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og frukt Gjeldende fra 1. juli 2009 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen

Detaljer

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike og Spania Gjennomført av Kantar TNS på vegne av Stiftelsen Opplysningskontoret

Detaljer

Notat. Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Notat. Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Notat Vår referanse: Til: ARA Fra: SMP Dato: 13.01.2014 SMP LER JES Kopi til: Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Bakgrunn Statens landbruksforvaltning har gått gjennom en

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

Den norske organisasjonen Frukt og grønnsaker

Den norske organisasjonen Frukt og grønnsaker Den norske organisasjonen Frukt og grønnsaker 3 REGIONER Organisert i en integrert varekjede fra produsent til forbruker Nordgrønt BA Frukt, friland, poteter og veksthusgrønnsaker Produsent struktur 325

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Unntatt offentlighet Rapport Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt Rapport-nr.: 23/2015 Rapport: Avdeling: Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over alle prøveuttak

Vedlegg 2: Oversikt over alle prøveuttak Vedlegg 2: Oversikt over alle prøveuttak Virksomhet Land Produkt Dato Salmonella Campylobacter e. coli (µg/kg) RASFF nr ABAH ABDALLA Kypros Koriander 10.04.13 - -

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer