Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møte er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 65/15 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 66/15 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 18/15 Ønske om ungdomskontakt / ungdomsarbeidar 2015/640 RS 19/15 Hareid kommunes krav til ideelle organisasjonar 2015/576 Politiske saker PS 67/15 Søknad om skjenkeløyve - Napoli Restaurant 2015/478 PS 68/15 Møteplan hausten 2015 for kommunestyret, 2015/404 formannskapet og faste utval PS 69/15 Årsmelding 2014 Hareid kommune 2015/566 PS 70/15 Kommunerekneskapen /589 PS 71/15 Rekneskapsrapport pr. 1 tertial /460 PS 72/15 Budsjettrevisjon -juni /662 PS 73/15 Forskrift om foreldrebetaling i barnehage - endring 2015/665 gjeldande frå PS 74/15 Søknad om kjøp av delar av eigedomen 47/ /489 PS 75/15 Motorferdsel på Snipsøyrvatnet 2014/2116 PS 76/15 Gangsti - Skolgemyrane / Plassane 2013/1391 PS 77/15 Krav om endring av NFFFA -sjøområde i Brandal kommuneplanen 2014/416 Lukka møte: Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt PS 78/15 Ekstra utgifter - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/631 PS 79/15 Fritak for betaling ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/631 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS66/15Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 H A l KO M M U N E Til W" i " ""_'W -"Wm "" H reid K: Ordførar: Anders Rise *""" '.$_N \<._ _.1._--._s.>,.D ; MAI 2015 Leiar for kultur: Oddbjørn Grimstad Rådmann: Bent Arild Gryttsêårff; 'i I V,.,_ K ass..av i. U! _...._.._..... På FAU møter ved Hareid ungdomsskule har vi ved fleire høve diskutert ungdomskafeen i Hareid sentrum. Slik vi har forstått det er der ingen vaksen ungdomskontakt/ungdomsarbeidar ved klubben. Dette gjer at mange foreldre i bygda ikkje ynskjer at barna deira skal henge på klubben. Vi kjenner oss utrygge for kva som kan hende når mange ungdomar samlast utan vaksne. Vi veit at natteramnane går innom klubben, men er dette nok? Natteramnane er foreldre som går kvar sin kveld i året, det vil seie at det er nye vaksne kvar helg. Det ungdomane våre treng er vaksne som dei har nære relasjonar til, som dei tør å prate med, som kan skape eit trygt og godt miljø på kafeen. Vi i FAU ynskjer eit trygt og godt sentrumsmiljø kommune bør absolutt ha det som mål. for barna våre, og Hareid Vi vil med dette setje trykk på det politiske og administrative apparatet i kommunen vår. Det er viktig at de prioriterer midlar, slik at vi kan setje fokus på eit særs viktig arbeid for ungdomane våre i bygda. Det må tilsetjast ein ungdomsarbeidar som kan ha ungdomskafeen under sitt arbeidsområde, men som også generelt kan arbeide inn mot ungdomane i bygda vår. Frå, Hareid ungdomsskule FAU v/nina Løvik Mm W, Med støtte frå Hareid Barneskule FAU v/jan Einar Hovden Bigset Barneskule FAU v/johnny Stokkevåg Hjørungavåg Barneskule FAU v/trine Pilskog Side7

8 Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Hareid kommune Oslo, BH/LR KRAV TIL IDEELLE ORGANISASJONER Innsamlingskontrollen (IK) gleder seg over at mange norske kommuner støtter ideelle organisasjoner. I den anledning henvender vi oss til dere for å opplyse om Innsamlingsregisteret og for å forespørre informasjon om hva slags krav dere setter til organisasjoner som dere eventuelt velger å støtte. Det finnes få lovbestemmelser i Norge for hvordan en pengeinnsamling skal foregå, og det er også få restriksjoner på hvem som kan samle inn penger og hvilke formål de kan gå til. IK er den eneste aktøren i Norge som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. IK er registerfører for Innsamlingsregisteret der seriøse innsamlingsorganisasjoner er registrerte. Innsamlingsregisteret representerer en stor bredde av organisasjoner med mange ulike formål og størrelse. Det er gratis å få innsyn i registeret som er tilgjengelig på Innsamlingsrådet i NRK krever nå at organisasjoner som ønsker å søke om TV-aksjonen må være registrerte i Innsamlingsregisteret. Norad anbefaler også organisasjoner som søker om pengestøtte å være registrerte i Innsamlingsregisteret. Dette er også et krav større bedrifter og betydelige bidragsytere opplyser at de vil legge til grunn ved fremtidige vurderinger av organisasjoner. Vi håper at dere vil ta i bruk Innsamlingsregisteret når dere skal vurdere å støtte en organisasjon. Dermed kan vi sammen gjøre det vanskeligere for useriøse innsamlere å få grobunn i Norge. Med vennlig hilsen Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Børre Hagen Daglig leder Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Org.nr.: Øvre Slottsgt. 7 Postboks 395, Sentrum Oslo 0103 Oslo Side8

9 Politiskesaker Side9

10 Politiskesaker Side10

11 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/478 Løpenr. 3473/2015 Klassering U63 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 33/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet Kommunestyret SØKNAD OM SKJENKELØYVE - NAPOLI RESTAURANT / 2015/478 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Napoli Restaurant (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 22 vol. % for skjenkestaden i Kjøpmannsgata 28. Skjenketida for alkohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (frå 4,7 til 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Utvida skjenketid i romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) til kl for varegruppe 1 og 2 Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 30 minutt etter at skjenketida er ute. Henriette Møller vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Munir Rajab vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Løyve gjeld frå vedtaksdato til 30. juni Side11

12 Grunngjeving: (denne delen kan takast bort, men skal vere med i klagesaker, les meir om grunngjeving av enkelt vedtak i forvaltningsloven kap. V). Vedtaket for løyve til skjenking er gjort med heimel i alkohollova 1-6, c, 2-1, 3-1 og , alkoholforskrifta 8-2 og rusmiddelpolitisk plan for Hareid kommune. Levekårsutvalet si handsaming: Ottar Røyset H la fram fyljande endringsforslag: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Napoli Restaurant (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 60 vol. % for skjenkestaden i Kjøpmannsgata 28. Skjenketida for alcohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (frå 4,7 til 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 3 (frå 22 til 60% vert avgrensa til mellom kl alle dager. Utvida skjenketid i romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) til kl for varegruppe 1 og 2 Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 30 minutt etter at skjenketida er ute. Henriette Møller vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Munir Rajab vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Røysting: Det vart bestemt at endringsforslaget og tilrådinga skulle røystast kvar for seg, og det vart røysta slik: Endringsforslaget vart røysta opp mot tilrådinga. Med leiar si dobbeltstemme vart endringsforslaget vedteke med 3 røyster for og 3 røyster mot. Utvalssak nr: Side: 2 av 6

13 Levekåret si tilråding i møtet Ottar Røyset H la fram fyljande endringsforslag: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Napoli Restaurant (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 60 vol. % for skjenkestaden i Kjøpmannsgata 28. Skjenketida for alcohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (frå 4,7 til 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 3 (frå 22 til 60% vert avgrensa til mellom kl alle dager. Utvida skjenketid i romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) til kl for varegruppe 1 og 2 Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 30 minutt etter at skjenketida er ute. Henriette Møller vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Munir Rajab vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 6

14 Uprenta saksvedlegg: Nr. Namn 1. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 2. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv 3. Ruspolitisk handlingsplan Løyvepolitikken (forkorta til RPH i dokumentet) 4. Delegasjonsreglement 5. Dokumentasjon på kunnskapsprøve og etablerarprøve for skjenkestyrar, avløysar og dagleg leiar 6. Leigekontrakt for lokalet, Kjøpmannsgata 28 (gbnr. 41/247), mellom Awara Majid Abdulrahman og Munir Maarij Rajab 7. Uttale frå Ulstein og Hareid lensmannskontor 8. Uttale frå Skatt Midt Norge Dokumentasjon som bør ligge ved saka, men som ikkje er motteke: Uttale frå NAV Sosial Samandrag av saka: Napoli Restaurant søkjer om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 inne. Dei ynskjer utvida skjenketid i påske- og juleveka. Saksopplysningar: Driftskonseptet er restaurant og pub. Lokala er tidlegare godkjende som skjenkestad under same namnet. Serveringsarealet er på 150 m2 og med 60 seteplassar. Areal for uteservering - det vert ikkje søkt om uteservering. Det vert søkt om alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 60 vol. % for verksemda sine lokale. Ønskte skjenketider for det omsøkte lokalet er maksimaltida kommunen har og som då ligg innanfor ramma som er sett i rusmiddelpolitisk plan. Jamfør kapittel I tillegg vert det søkt om utvida skjenketid for romjula og påskeveka. Kunnskapsprøve og etablerarprøve. Skjenkestyrar har bestått kunnskapsprøva om alkohollova og etablerarprøva for serveringsverksemd. Vara for styrar har bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Internkontrollsystem. Søkjar har ikkje levert inn dokumentasjon på opplegg for internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha eit opplegg for slik internkontroll. Jamfør alkoholforskrifta 8-2. Rettleiar frå sosial- og helsedirektoratet Internkontroll etter alkoholloven vert sendt i lag med vedtaket i saka. Alkohollova pålegg skjenkemynde å hente inn fråsegn frå sosialteneste og politi før saka vert avgjort jf. 1-7, 2. ledd. I tillegg hentar kommunen inn fråsegn frå kemneren/ skatteetaten, og andre instansar, dersom det skulle vere naudsynt. Dette er innarbeidde rutinar i samband med handsaminga av denne typen saker. Skatt Midt Norge der er motteke uttale med merknad i saka. Avløysar har vore dagleg leiar for eit liknande konsept i Vestnes som no er konkurs. Restanse på uteståande krav vert betalt månadleg Ulstein og Hareid lensmannskontor det er motteke uttale utan merknad i saka. NAV Sosial det er ikkje motteke uttale i saka. Ansvarleg vertskap. Dette er eit konsept som er sett i gang for å betre alkoholhåndtering i kommunane. Her vil bransjen, politi og kommunane møtast og Utvalssak nr: Side: 4 av 6

15 saman skape ein betre samhandling og styrke kunnskapen til dei som driv og jobbar på utestadar. Vurdering og konklusjon: Delegasjonsreglement og rusmiddelpolitisk handlingsplan sei noko om korleis desse sakene skal handsamast. Rusmiddelpolitisk handlingsplan løyvepolitikk vart vedteke i kommunestyret og Delegasjonsreglementet vart vedteke i kommunestyret Eg må i forhold til delegasjon om kven som er vedtaksføre forhalde meg til delegasjonen som sist vart vedteke og det er Delegasjonsreglementet. I følgje delegasjonsreglementet er det kommunestyret som har kompetanse til å handsame søknader om alminneleg skjenkeløyve på grunnlag av reglane i alkohollova. Det har vore drive skjenkestad i dei omsøkte lokala i fleire periodar tidlegare. Søknaden medfører ikkje auke i talet på skjenkestadar, sett i høve det som har vore vanleg dei siste åra. Talet på skjenkestadar har lagt nokolunde stabilt, pr. dags dato seks stk., fire av desse ligg i sentrum. Hareid kommune har ikkje innført avgrensingar i talet på skjenkestadar (RPH pkt. 1.2), noko som er ein medviten politikk for å ikkje hindre etablering av nye gode konsept. Ved kvar einskild søknad skal det takast ei objektiv vurdering. Konseptet er alkoholservering i restaurant og pub. Dei omsøkte skjenketidene er innanfor dei rammene som rusmiddelpolitisk plan set. Det er søkt om skjenking innanfor maksimaltida Hareid kommune har. Det er og søkt om løyve for brennevin og utvida skjenketid romjula og påskeveka. Etter tildeling av skjenkeløyve i 2012 har 3 av dei 6 skjenkestadane i Hareid løyve til skjenking av alkohol inntil 60 %. I RPH vedlegg 1-1 står det noko om konsept og kva løyve det anbefalast at dei kan få. Napoli Restaurant AS kjem etter det eg kan sjå inn under konseptet pub,bar med restaurant. Dette gir skjenkeløyve for alkohol inntil 22 %. Etter særleg løyve kan det vurderast skjenkeløyve inntil 60 %. Med tanke på at løyva skal fornyast neste år og at liknande etablissement ikkje har fått løyve på inntil 60 % vel vi å avslå dette utan nærare grunngjeving. Vi kan då ta ei samla vurdering på alle skjenkestadane. Vi set krav om å delta i kurs «ansvarleg vertskap» som skal vere med på å gi verksemda meir kunnskap om alkoholhandtering og dermed betre føresetnad til å forstå løyve som er gitt, takle uføresette episodar og skape samhald mellom bransjen, politi og kommunen. Kommunane har sett ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe med å få på plass dette, gruppa skal vere samansett av representant frå politiet, skjenkestadar, kommunar og kontrollør. For å kunne få tildelt skjenkeløyve er det ein føresetnad at to sentrale personar i verksemda har klart kunnskapsprøva. Desse skal fungere som styrar og vara for løyvet. Hareid kommune har fått merknad frå Skatt midt på avløysar for skjenkeløyve etter ein konkurs i Vestnes. Vedkommande betalar månadleg for å gjere opp for seg. Vi vel difor å sjå positivt på dette og godkjenne avløysar. Hareid kommune il sjølvsagt vurdere dette igjen våren 2016 når alle løyva skal opp igjen til vurdering. Dagleg leiar for verksemda har bestått etablerarprøva. Kommunen har difor gitt serveringsløyve, delegert serveringsløyve 1/15. Alle løyvehavarar pliktar å ha eit opplegg for slik internkontroll. Jamfør alkoholforskrifta 8-2. Alle tilsette må gå gjennom intern opplæring og kvittere for dette i internkontrollsystemet. Rådmannen føreset at dette vert gjort i samband med den interne opplæringa, som vil følgje av eit eventuelt løyve. Utvalssak nr: Side: 5 av 6

16 På bakgrunn av attendemeldingane og dokumentasjon vurderar rådmannen det slik at serveringsstaden og dei ansvarlege oppfyller alle kriteria som er sett for å få skjenkeløyve. Rådmannen viser til saksutgreiinga ovanfor og går inn for at løyve vert gitt i møte, med løyve for følgjande, og på følgjande vilkår: Alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 22 vol. % for skjenkestaden i Kjøpmannsgata 28. Skjenketida for alkohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 inntil 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 30 minutt etter at skjenketida er ute. Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Løyvet vert gjort gjeldande fråvedta ksdato til 30. juni Heimelsgrunnlaget er å finne i alkohollova 1-6, c, 2-1, 3-1 og , alkoholforskrifta 8-2 og rusmiddelpolitisk plan for Hareid kommune. Konsekvensar for folkehelsa: få eller ingen direkte konsekvensar Miljøkonsekvensar: ingen Økonomiske konsekvensar: ingen Beredskapsmessige konsekvensar: ingen Konsekvensar for barn og unge: få eller ingen direkte konsekvensar Hareid, Nils Yngve Nupen konstituert rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 6 av 6

17 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/404 Løpenr. 4322/2015 Klassering 033 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 24/15 Næring og miljøutvalet /15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet Kommunestyret MØTEPLAN HAUSTEN 2015 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE UTVAL / 2015/404 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret godkjenner møteplan for kommunestyre, formannskap, levekårsutval og næring- og miljøutval for hausten 2015 slik den går fram av vedlegg 1. Næring og miljøutvalet si handsaming: NMU set opp ekstramøte i veke 26, det kjem nærare tilbakemelding om dato. Røysting: Tilrådinga med tillegg samrøystes vedteke. Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte : Kommunestyret godkjenner møteplan for kommunestyre, formannskap, levekårsutval og næring- og miljøutval for hausten 2015 slik den går fram av vedlegg 1. NMU set opp ekstramøte i veke 26. Side17

18 Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Tilrådinga med tillegg samrøystes vedteke. Levekårs utvalet si tilråding i møte : Kommunestyret godkjenner møteplan for kommunestyre, formannskap, levekårsutval og næring- og miljøutval for hausten 2015 slik den går fram av vedlegg 1. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 3

19 Vedlegg: Nr. Namn 1 Møteplan for politiske utval hausten Samandrag av saka: Rådmannen legg med dette fram forslag til møteplan for hausten 2015 slik det går fram av vedlegg 1. Møtefrekvensen for dei aktuelle politiske organa er om lag på same nivå som hausten Saksopplysningar: Det er ikkje gjort noko særlege endringar frå planen som var i Det er gjort ei vurdering av møtedatoane i forhold til økonomirapportering og budsjettprosessen. Rådmannen tilrår vidare eit reint budsjett arbeidsmøte i formannskapet 16. november. Det er lagt inn to dagar til folkevaltopplæring for det nyvalde kommunestyre 7. og 8. oktober. 15. september er det valstyremøte for godkjenning av valet. Det er teke omsyn til heilagdagar og haustferieveke ved utforming av planen, der dette er muleg, både når det gjeld dagen møtet vert halde på og utsending som må skje veka før. Det ikkje gjort endringar på møtedagar eller møtetider samanlikna med Møtetida vert som hausten 2014: Kommunestyret kl Formannskapet kl Næring- og miljøutvalet kl Levekårsutvalet kl Vurdering og konklusjon: Rådmannen ber kommunestyret om å ta stilling til møteplanen. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Møtegodtgjersle som det er budsjettert for Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Nils Yngve Nupen konstituert rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 3 av 3

20 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVAL HAUST 2015 Kommunestyre, formannskap, næring- og miljøutval og levekårsutval Juli veke Ma Ti On To Fr Lø Sø Oktober veke Ma Ti On To Fr Lø Sø August veke Ma Ti On To Fr Lø Sø November veke Ma Ti On To Fr Lø Sø September veke Ma Ti On To Fr Lø Sø Desember veke Ma Ti On To Fr Lø Sø Kommunestyret Møtestart - Kl er det godkjenning av val, val av ordførar m.m val av nemnder og utval m.m. Formannskapet Møtestart - Kl er det valstyremøte Arbeidsmøte handlingsprogrammet Næring- og miljøutvalet Møtestart - Kl Levekårsutvalet Møtestart - Kl Folkevalsopplæring Møtestart - Heile dagen Valdag 2015 Helgedagar Vinter- og haustferie skulane Side20

21 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/566 Løpenr. 4142/2015 Klassering 210 Sakshandsamar: Nils Yngve Nupen, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 26/15 Næring og miljøutvalet /15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet Kommunestyret ÅRSMLEDING 2014 HAREID KOMMUNE / 2015/566 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2014 for Hareid kommune til vitande. Næring og miljøutvalet si handsaming: PS 26/15 vart handsama før PS 25/15. Røysting: Samrøystes Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte : Kommunestyret tek årsmeldinga for 2014 for Hareid kommune til vitande. Side21

22 Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes Levekårsutvalet si tilråding: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2014 for Hareid kommune til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 3

23 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram årsmeldinga for 2014 for Hareid kommune. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Nils Yngve Nupen konstituert rådmann Utvalssak nr: Side: 3 av 3

24 ÅRSMELDING 2014 Godkjent av kommunestyret i sak Side24

25 Årsmelding 2014 Innhold Forord... 3 Politisk organisering - hovudstruktur... 4 Hareid kommunestyre Hareid formannskap Hareid næring og miljøutval Hareid levekårsutval Administrativ organisering - hovudstruktur... 7 Kommunen sin økonomiske stilling... 8 Utvikling av balanserekneskap pr. 31. desember... 8 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Nøkkeltal og utviklingstrekk Utvikling av realverdien av viktige økonomiske parameter Utvikling av dekningsgrader i % brutto utgifter eks. renter Utvikling av lånegjeld eks. pensjonsforpliktingar Utvikling av lønskostnadar Likestilling Helse-, miljø og sikkerheit Sektordel Forholdet mellom dei einskilde område Sektor for sentraladministrasjonen Sektorskildring Oversyn faste årsverk pr Ressursinnsats Måloppnåing Tilstandsvurdering Utfordringar i sektoren Sektor for oppvekst Sektorskildring Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret Ressursinnsats Måloppnåing Tilstandsvurdering Utfordringar i sektoren Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Sektorskildring Hareid kommune Side 1 av 64 Rådmannen

26 Årsmelding 2014 Ressursinnsats Måloppnåing Tilstandsvurdering Utfordringar i sektoren Sektor for kommunalteknisk drift Sektorskildring Ressursinnsats Resultatvurdering Måloppnåing Tilstandsvurdering Utfordringar i sektoren Sektor for velferd Sektorskildring Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret Ressursinnsats Måloppnåing Tilstandsvurdering Utfordringar i sektoren Hareid kommune Side 2 av 64 Rådmannen

27 Årsmelding 2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram årsmeldinga for Årsmeldinga er utarbeidd i samarbeid med sektorleiarane og då slik at sektorleiarane står bak tekstinnhaldet for sine sektorar. Den er sett opp etter same struktur som årsrekneskap og budsjett for I 2014 syner rekneskapen eit netto driftsresultat på mill. kroner og eit mindreforbruk på kr 1,486 mill. Utviklinga syner at kommunen no for fjerde år på rad, har betra det økonomiske resultatet. Årsrekneskapen for 2014 viser at kommunen fekk eit rekneskapsmessig mindreforbruk i tillegg til inndekninga av tidlegare års meirforbruk på 5,077 millionar kroner. Dersom kommunen nyttar mindreforbruket frå 2014 til å dekke inn tidlegare meirforbruk i år, vil det stå att om lag 9,3 millionar kroner til inndekning i 2015 og Sektorane har innfridd den økonomiske målsettinga i forpliktande plan. Etter gjeldande plan skal Hareid kommune ha dekka inn samla rekneskapsmessig meirforbruk innan Hareid kommune vil etter den planen bli meldt ut av Robek i 2017 når kommunestyret har vedteke rekneskapen for 2016 som viser at meirforbruk er dekt inn. Kommunen har eit svært stramt budsjett der det skal lite til for at det oppstår meirforbruk. Dette skaper ein viss frustrasjon i forhold til at viljen til å få til gode løysingar ofte er større enn det budsjettrammene legg opp til. Det har likevel vore mange ting å glede seg over i året som har gått. Dei tilsette gjer ein stor innsats for å yte gode tenester på alle felt til innbyggarane våre. Dei kommunale tenestene i Hareid held framleis et godt nivå, trass i tronge økonomiske rammer. Også i rekneskapsåret 2014 har administrasjonen halde fram med å forbetre rutinar og interne prosessar, med sikte på å yte betre service og tenester. I 2012 vart det gjort ei større organisatorisk endring som så langt ser ut til å fungere godt. Så langt som rådmannen kan sjå har omorganiseringa vore vellukka og framtidsretta. Resultata av arbeidet i Robeknettverket er og i ferd med å manifestere seg i kommunen sine styringsdokument. I 2014 har ein og bygd vidare på det regionale samarbeidet innan IKT og barneverntenester. Vidare er det etablert innkjøpssamarbeid med Ålesund kommune. Som Robek kommune har vi gjennom fleire år no sett at dei strenge føringane vi er underlagt m.o.t. nye låneopptak set ein kraftig dempar på muligheitene til å få på plass nye kommunale prosjekt, som byggefelt, miljøgate og utvikling av ytre hamn-område. Dette er prosjekt det hastar med å få realisert, då med tanke på at miljøskapande tiltak er viktig for etablering, tilflytting og nyskaping. Fylkesmannen er framleis svært restriktiv i høve godkjenning av låneopptak til anna enn naudsynte prosjekt på det sjølvfinansierande området Folketalet syner ein jamn vekst dei siste åra. Kommunen arbeider godt for å skape gode tenester for sine innbyggarar og for å ta godt imot dei som kjem frå andre land for å arbeide og bu i kommunen vår. Årets resultat gjev grunn til å halde fram det sterke fokuset på økonomien. Sjølv om utviklinga går i rett veg, er det enno eit stykke å gå. Oppgåva er overkomeleg, men krevjande, og både administrasjonen og politikarane må legge seg det på hjartet. Ting tar tid, spesielt når vi snakkar om større prosessar, der ein i stor grad må ta omsyn til ulike lovkrav på mange ulike område. Og demokratiprosessar krev og si tid. Til tilsette, politikarar og tillitsvalde - takk for innsatsen og samarbeidet i Hareid, mai 2014 Nils Yngve Nupen Konst. rådmann Hareid kommune Side 3 av 64 Rådmannen

28 Årsmelding 2014 POLITISK ORGANISERING - HOVUDSTRUKTUR Kommunestyre Kontrollutval Formannskap Levekårsutvalet Nærings og miljøutvalet Ordførar Interkommunale selskap Figur 1 Ordførar Anders Riise Hareid kommunestyre 2014 Arbeidarpartiet Stian Runne Brandal Siv-Marit Røyset Kaldhol Høgre Anders Riise Ottar Røyset Alice Strømmegjerde Jenny T.B. Nesset Vidar Vollsæter Venstre Einar Warholm Annika Brandal Ann Helen Grimstad Worren Fremskrittspartiet Perny-Ann Nilsen Kjartan Grimstad Øyvind Grimstad Truls Håbakk Folkelista Hareid kommune Side 4 av 64 Rådmannen

29 Årsmelding 2014 Dag Audun Eliassen Hallgeir Teigene Kristian Fuglseth Ingunn Pettersen Bjørn Overå Kristeleg Folkeparti Kjersti Røyset Topphol Marit Øien Sæverud 21 representantar Hareid formannskap 2014 Høgre Anders Riise FRP Perny Ann Nilsen Arbeidarpartiet Stian Runne Brandal Folkelista/Kristeleg folkeparti Dag Audun Eliassen Kjersti Røyset Topphol Hallgeir Teigene Venstre Einar Warholm 7 representantar Hareid næring og miljøutval 2014 Leiar Annika Brandal Høgre Jenny T B Nesset Håvard Alvestad FRP Kjartan Grimstad Arbeidarpartiet Siv Marit Røyset Kaldhol Kristeleg Folkeparti Kjartan Snipsøyr Folkelista Kristian Fuglseth Venstre Annika Brandal 7 representantar Hareid levekårsutval 2014 Leiar Ottar Røyset Høgre Ottar Røyset Alice Strømmegjerde Fremskrittspartiet Hareid kommune Side 5 av 64 Rådmannen

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer