NY SENTRUMSPLAN - OMRÅDE OG KAPASITETSSTUDIER - LØKKEVEIEN OMRÅDE B. ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY SENTRUMSPLAN - OMRÅDE OG KAPASITETSSTUDIER - LØKKEVEIEN OMRÅDE B. ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects"

Transkript

1 NY SENTRUMSPLAN - OMRÅDE OG KAPASITETSSTUDIER - LØKKEVEIEN OMRÅDE B ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects - DESEMBER 2013

2 Innhold: Registrering Oppgave 1 Oppgave 2 By-tetthet Eksisterende omformingspotensiale Hvordan revitalisere Løkkeveien Funksjoner Adkomst Introducing: Lucky-Løkk Visjon Virkemidler Nye Løkkeveien Arbeidsplasser Studenter Strøksgate Maksimal omformingskapasitet OMRÅDE B - LØKKEVEIEN

3 HVORDAN REVITALISERE LØKKEVEIEN? Med de utfordringer sentrum står ovenfor er det et viktig mål for sentrumsplanen å legge til rette for en økt befolkning i sentrum. Det er behov for flere bybrukere, som bruker kultur- og servicetilbud og ikke minst, handler i sentrum. Gjeldende planer og rammer er tydeligvis ikke nok. Det er behov for et tilskudd. Oppgaveprogrammet nevner nye m2. Det er et betydelig tall. Er det nok? Er det for mye? Viktigst er at tilskuddet ikke kommer som botox (syntetisk byenklave uten tilkopling til byen). Eller doping ( usunn og kunstig innsprøytning som øker ytelsen, men skader kroppen). Det må være et tilskudd som støtter opp om riktig kosthold - et vitamintilskudd (tiltrengt programtilskudd). Vi ønsker en ansvarlig og bærekraftig byutvikling. Løkkeveien er i dag et stedvis trist syn, men har likevel en del funksjoner som det er mulig å bygge videre på. Løkkeveien blir dermed ryggraden i utviklingen. Området har god tilgjengelighet, særlig den sørlige delen av Løkkeveien, som ligger nær både togstasjon og fremtidige Buss-way-ruter. I dag er det problemer med tilgjengelighet over skrenten til sentrum. Bebyggelsen som ligger i skrenten har ikke i høy nok grad inkorporert bevegelsen fra platået til sentrum. Det er viktig at alle nye bygg i området har en god plan for dette. LUCKY LØKK Vi har arbeidet ut fra en 3-delt visjon for området. Vi ønsker at Løkkeveien skal være en strøksgate for de tilgrensende boligområdene, et sted for arbeidsplasser (business disctrict), og den bærende ryggraden i den nye sentrumsnære studentsatsingen. Strøksgaten skal inneholde dagligdagse funksjoner og tilbud. Central Business District har uovertrufne adkomstmuligheter, og har Løkkeveien i bakhånd som utmerket lunsjsted og etter-jobb-shopping. Studentnettverket kobler sammen de nye fakultetene i Hermetikken, det gamle sykehuset og kultur-fakultetet i Bjergsted. I tillegg blir det lagt til rette for studentboliger langs Løkkeveien. På denne måten får Løkkeveien en stor bredde i brukere, og dermed også stor bredde i tilbud. Løkkeveiens noe trasige tilstand i dag, blir snudd til det motsatte. Vi introduserser: LUCKY LØKK - et bra sted å være! Virkemidlene vi benytter for oppnå våre visjoner for Løkkeveien kan deles inn i 3 hovedgrupper: Fortetting (fortettingsstrategier som er stedspesifikke), Nye forbindelser (som styrker sirkulasjonen i området og tilgjengeligheten til sentrum), og Re-programmering av eksisterende bygninger (området har flere bygninger som med fordel kan få et nytt og livligere liv). Målet er at Lucky Løkk blir en levende og ikke minst, synlig del av byen. Et sted som er noe annet enn middelaldersentrumet, et sted hvor det er fart i sakene og mennesker i gatene. Lucky Løkk ruler byen!

4 REGISTRERING

5 KARAKTER: GATELØP

6 KARAKTER: UNIKUM BYGG

7 KARAKTER: SKYSKRAPERBYEN

8 KARAKTER: MUTASJONSBYEN

9 KARAKTER: SKYLINE

10 SVAKE FORBINDELSER

11 BLOKKERTE GATELØP

12 LEDIGE TOMTER

13 TRANSFORMASJON - OMPROGRAMMERINGSPOTENSIALE

14 LØKKEVEIEN I FORFALL TREHUSBYEN - et vakkert og intimt gaterom... - aktivitene dør med aktørene - viktig identitetsbygger

15 Rutenettet svikter i skrenten De store prosjektene kom der rutenettet sviktet Skrentbebyggelsen fungerer som en stoppkloss og hindrer tilgjengelighet til sentrum

16

17 STAVANGER STAVANGER (Louis Khan) EN BY ER ET STED, DER EN LITEN GUTT NÅR HAN GÅR OMKRING, KAN KOMME TIL Å OPPDAGE HVA HAN VIL GJØRE RESTEN AV SITT LIV OPPGAVE 1 Vurdering/konkretisering av inspill gitt i de 13 utførte ide- og konseptarbeidene Vurdering av de 13 ideskissene - 1.BYENE I BYEN "DET ER LANGT(NEI KJEDELIG OG VANSKELIG) Å GÅ TIL SENTRUM" TILTAK: - SPRITE OPP VEIEN FOR DE SOM PASSERER GJENNOM - GJØRE GJENNOMFARTEN ENKLERE/MER TILGJENGELIG MED BEDRE KOBLINGER - GI OMRÅDET EN EGEN IDENTITET: "LØKKÅ" (SOM "LØKKA I OSLO") - FORBEDRE KOLLEKTIVTILBUDET: BYBANE? TAUBANE NED TIL TORGET? - LEVENDE "BYDELSGATE"/"STRØKSGATE"(EN "STJERNEARM") - ETABLERE MØTESTEDER OG KATALYSATORER 12. MATBYEN - MATHALL - URBAN FARMING LØKKÅ Utvikle strategier som forsterker og videreutvikler eksisterende kvaliteter og attraksjoner Eksisterende attraksjoner - aktuelle strategier en Sjøfartsmuseet og Galleri Sult (Atlantic og Rica) Sykehusparken. 2. STUDENTBYEN - UNDERVISNINGSFASILITETER - STUDENTBOLIGER - KULTURTILBUD - OSV 8. TEMA?? "REISER?" - RULLETRAPP TIL EIGANES - ÅPNE DEN GAMLE JERNBANETUNNELEN - UTGANG TIL GJENÅPNET JERNBANE - OLJEHUSET PÅ TIVOLIFJELLET: OLJEMINISTERENS KONTOR? - NYTT FAKULTET VED UIS - LOKK OVER KRYSSET V/TEATERET - INNGANG TIL TIVOLI GJENNOM TIVOLIFJELLET Studentinjeksjonen kan tenkes i to scenarier: byen - og gir en innsprøytning i sentrumslivet universitetet og universitetet gjenbruker byen studenttilbud Gml Stav Sykehus Strategi

18 Idé og konseptutvikling for Kulturbyen Stavanger Presentasjon 19. mars 2013 KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN ENERGIBYEN Arbeidsgruppen Einar Skjæveland Eli Sirnes Willumsen Ketil Dybvig Per Arne Tengesdal* Peter Gabriel Måsvær Moi** Anne-Sofie Nielsen (fasilitator) *Representert på første møte **Representert på andre møte Kan utviklingen av et bysentrum bidra til økt livskvalitet for byens innbyggere og besøkende? - og i tilfelle hvordan? Og ut fra et rent folkehelseperspektiv - hvordan skulle sentrum vært da? Idé og konseptutvikling for Folkehelse og Livskvalitet i Stavanger 1 Idé og konseptutvikling for Kulturbyen Stavanger ein heilt ålrieit by med masse potensial! cultura amini, av latin - dyrkelse av ånden (omsorg for sjelens vekst) DESTINAsjON STAVANGER TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY Folkehelse og Livskvalitet i Stavanger HVEM ER STAVANGER? KAN STAVANGER FORTSATT VAERE OLJEBYEN? 3. KULTURBYEN - NYE BRUKSOMRÅDER FOR DET NYE KONSERTHUSET - GALLERIER/KUNSTNERE I ST.OLAVS BLOKKENE - MUSIKKRUTER 11.KULTURARENAENE - ØVINGSHOTELL - BJERGSTEDPARKEN - NYTT TEATER PÅ AKROPOLIS K-DISTRIKTET - Fra Teateret til Konserthuset Utvikle strategier som forsterker og videreutvikler eksisterende kvaliteter og attraksjoner Eksisterende attraksjoner - aktuelle strategier men gjennom sykehusparken og reprogrammere det gamle sykehusbygget 4.GLOBALISERING/GENTRIFISERING/URBANISERING - HØYHUS TIL STAVANGER - MOTVIRKE GENTRIFISERING: *TILBY BILLIGERE BOLIGER I VÅRE HØYHUS *TILBY BILLIGE LOKALER FOR KUNSTNERE OG ANDRE KREATIVE (LEGGE SOM KRAV DERSOM MAN SOM UTBYGGER VIL BYGGE I HØYDEN) - BIDOMRÅDER MED EGNE STYRER: FINNE EN NØKKELPERSON/ILDSJEL ALA VARDØEN SOM DRIVER UTVIKLINGEN AV "LØKKÅ". - UTNYTTE POTENSIALET I OFFENTLIG ROM: FOLKEN MER UTADVENDT? KONSERTHUSET? - LEKEPLASS VED STRAENSENTERET? 10.DESTINASJON STAVANGER - OPPDAGE EKSISTERENDE ATTRAKSJONER - ETABLERE NYE ATTRAKSJONER - NATUREN INN I SENTRUM - FORTETTE FUNKSJONER planlagte T. Svilands Strategi 5.ENERGIBYEN - FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER I NYE HØYHUS-HELE BYDELEN PRO DUSERER MER ENERGI ENN DEN BRUKER - ENERGIRENOVERING AV DET EKSISTERENDE - HOLDNINGSKAMPANJER - MILJØGATE - MANGE BYSYKKELPUNKT - ALT. TRANSPORT I BYKJERNEN 7.TILGJENGELIGE SENTRUM -DEN INVITERENDE BY - FORBEDRE TVERRGÅENDE FORBINDELSER: *HANDEL *REKREATIV *ENTERTAINMENT - FORBEDRE DIALOG MELLOM SENTRUM OG BYDELEN Strategi 6. FOLKEHELSE OG LIVSKVALITET I STAVANGER - FLERE BOLIGER I SENTRUM - BILLIGERE BOLIGER I SENTRUM - BELYSNING - BEDRE SYKKELNETTVERK OG "GRØNNE RUTER" - BYSYKLER - FLERKULTURELL BY - AKTIVE BYROM 9. HVEM ER STAVANGER? FORTSATT VÆRE OLJEBYEN? verstingskolen bytilbud Strategi

19 OPPGAVE 2 BUSSRUTER - bussway ved Kannik HUB - siktlinjer til Breiavannet (beholde + styrke) - koble teater / akropolis til Breiavannet - skala rundt Breiavannet (lavt ved vannet - høyere bakover - teater + tinghus plassering KANNIK - velkommen til byen - gate vs vei (hvordan bygge by) - fotgjengeren i fokus - studentboliger ved Stavanger Sykehus? SENTTRUMSHAVN URBANE INTERAKSJONER HANDLEVANER og som bruker størst bredde av tilbud. Ergo er denne gruppen den som lager mest livlig byliv. GATE INTERAKSJON OFFENTLIGE ROM - en del manglende / svake forbindelser - noen av parkene har behov for oppgradering PARKERING - Jorenholmen rules! Hvorfor? parkeringsplassene ikke blir brukt?) SYKKELRUTE TEATER RAPPORT

20 OMRÅDE B BYTETTHET Utnyttelsesgrad i perspektiv 0.6km2

21 OSLO - Grunerløkka KØBENHAVN - Vesterbro m m2

22 STAVANGER - Løkkeveien Utnyttelsesgrad: 0.6km2 = LAV TETTHET m2

23 EKSISTERENDE OMFORMINGSPOTENSIALE

24 Eksisterende endringspotensiale Følgende størrelser ligger til grunn: - landsgate. 000m2 ny bebyggelse.

25 Usynlig gate har regulert inn muligheter for vekst og endring. Løkkeveien er ikke synlig som motor eller ryggrad. Det manglende endringsrommet fører til forfall.

26 HVORDAN REVITALISERE LØKKEVEIEN? BOTOX? Gjeldende planer og rammer er tydeligvis ikke nok. Det er behov for et tilskudd. Oppgaveprogrammet

27 DOPING? VITAMIN Løkkeveien Viktigst er at tilskuddet ikke kommer som botox (syntetisk byenklave uten tilkopling til byen) eller doping støtter opp om riktig kosthold - et vitamintilskudd (tiltrengt programtilskudd) km lange ryggraden mellom Sykehusparken v/ Akropolis og Bjergstedparken. Linjen rommer et spenn fra de nyeste bitene av byen til de eldste.

28 EKSISTERENDE FUNKSJONER NYE FUNKSJONER

29 ADKOMST

30 = CENTRAL BUSINESS DISTRICT

31 = LØKKEVEIEN REVITALISERES

32 Straen 108 Posten 176 Square Hotel 310 St. Olav 484 BUSSWAY-FEED PARKERINGSHUS

33 KOMMUNENS REGISTRERING AV SVAKE FORBINDELSR GATENE ENDER BLINDT PÅ TOPPEN AV SKRENTEN SVAKE FOTGJENGERFORBINDELSER VÅR SPESIFISERING AV SAMME (SE BILDEMATERIALE I REGISTRERING)

34 Introducing: LUCKY-LØKK

35 STRØKSGATE Løkkeveien tilhører nabolaget

36 STUDENTNETTVERK

37 CENTRAL BUSINESS DISTRICT

38 OMRÅDE B: VISJON - STRØKSGATE - STUDENT-AKSE

39 NYE LØKKEVEIEN - en del av byen

40 LØKKEVEIEN ER RYGGRADEN

41 1) FORTETTING VIRKEMIDLER 2) NYE FORBINDELSER 3) RE-PROGRAMMERING

42 VI VIL HA FLERE ARBEIDSPLASSER Det typiske Forus-kontorbygget fyller 2 kvartaler. Det har kun en inngangsdør. LØKKEVEIEN AKA FORUS- STRIP

43 LØKKEVEIENS ROMLIGE VARIASJON tikkvinduene som henvender seg gata og de mange ulike husene som dnner fasaderekken. Det er store utfordringer forbundet med utbygging av hele kvartaler. Man

44 MANGLENDE TILKOPLING Hotellet er en velykket bymessig tilpasning av hotellfunskjonene i gatenettet. Byg- og livløs. Den inneholder kun 1 inngangsdør.

45 SUKSESSFAKTOR gatas mange butikkvinduer og aktive fasader. nygg skal bringe med seg og etablere en makslengde for ny gatefasade. LØKKEVEIEN MED VARIERT BYGNINGSHØYDE

46 FORBINDELSER

47 VI VIL HA FLERE ARBEIDSPLASSER

48 Bjergsted Studentboliger Bjergsted Fakultet VI VIL HA STUDENTENE HIT

49 FAKULTET STUDENT-BIBLIOTEK FAKULTET STUDENTBOLIG

50 VI VIL HA STRØKSGATE Løkkeveien er den nye spesialbutikk- og lunsjgata

51

52 LUCKY LØKK

53 BJERGSTED kun 3 deler med utbyggingspotensiale. Tanke Svilandskvartalet er - derved et fortettingspotensiale. volum. GATEN intim. Alle butikkvinduene og de mange ulike fasadene gjør at denne KJØRE-REGLER STORSKALA SKRENT-BEBYGGELSE - gene bedre. SKYSKRAPERBYEN I denne delen er det etablert mange høyhus. Det er potensiale for skalafølsom bebyggelse i kirkeanlegget som bør hensyntas.

54 ST. OLAV GALLERI En ny forbindelse Det der er Løkkeveien

55 Snarvei

56 o_ft13 o_avt5 o_ft6 o_ft5 o_ft7 o_kv1 o_avt9 o_avt13 o_avt10 o_avt8 o_avt15 o_ft3 o_avt2 o_ft9 o_avt9 o_avt11 o_ft2 o_avt3 o_ft16 o_avt12 o_avt17 o_ft1 o_avt4 o_avt1 o_kv1 o_ft8 o_ft12 A1 1:500 / A3 1:1000 STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLING PLANEN ER UTARBEIDET FOR PLAN NR 2369P ID NR KORREKSJONER DATO SIGN KORREKSJONER DATO SIGN PLANEN ER UTARBEIDET AV TEGNFORKLARING DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN, STREKNINGEN FRA MADLAVEIEN TIL EIGANESVEIEN. EIGANES OG VÅLAND BYDEL. STATENS VEGVESEN DATO ST. OLAV o_ft4 o_avt6 o_avt7 o_ft11 o_ft10

57 KANNIK PORTAL Hva om innkjøring til St Olav p-hus var ramper rett inn i enden av Løkkeveien Hvis koplingen for den som har parkert og skal ut i byen blir tilsvarende enkel og god.

58 MAKSIMALT OMFORMINGSPOTENSIALE

59 VI FANT m2

60 Løkkeveien 99; fortetting som punkt i enden av gatas akse, som trappes ned mot Gamle Stavanger, og danner torg mot Løkkeveien, og gir nye og bedre forbindeser mellom Stokkaveien og Gamle Stavanger

61

62

63

64

65 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG Det planlegges ny bebyggelse her - den kunne romme kommunale funksjoner. Da huset. oppdeling i volumer. Bygget vil aktivisere parkrommet gjennom sine mange vin- ker). - Vitamin K; kommunen på Straensenteret (skissen har utviklingspotensiale!)

66 NYE KANNIK -

67

68 NY BY under planlegging i Straensenteret\Ankerkvartalet. en lang rekke nye kafeer og butikker.

69 DAGENS SITUASJON FREMTIDENS LØKKEVEIEN

70 METODE: ARKITEKTKONKURRANSE Å invitere nye stemmer inn.? - kunne man utskrive en arkitektkonkurranse for utformingen av en trapp. Dette er - Arkitektur er identitet. Man kommuniserer hvem man er gjennom arkitektur.

71 VITAMIN P - FOR PARKERING OG PANORAMA Vitamin P for Parkering og Panoramabad. - St Olav. hentes ut av sjøen og fra tilliggende butikk og kontorbygg.

72 VITAMIN T - FOR TINGHUS OG TEATER Vitamin T for Tinghus og Teater tomt for nybygg til disse funksjonene.

73

EN BY ER ET STED, DER EN LITEN GUTT NÅR HAN GÅR OMKRING, KAN KOMME TIL Å OPPDAGE HVA HAN VIL GJØRE RESTEN AV SITT LIV.

EN BY ER ET STED, DER EN LITEN GUTT NÅR HAN GÅR OMKRING, KAN KOMME TIL Å OPPDAGE HVA HAN VIL GJØRE RESTEN AV SITT LIV. EN BY ER ET STED, DER EN LITEN GUTT NÅR HAN GÅR OMKRING, KAN KOMME TIL Å OPPDAGE HVA HAN VIL GJØRE RESTEN AV SITT LIV (Louis Khan) Hva hvis sentrum hadde blitt slettet, eller erstattet med noe annet? Hadde

Detaljer

BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 -

BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 - BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 - Fase 1a: Idé- konseptutvikling Her skal et mangfold av ideer fram på bordet. Ideene skal ikke bare løftes fram. De skal videreutvikles,

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

POTENSIAL OG MULIGHETER

POTENSIAL OG MULIGHETER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 3, 28. NOVEMBER 2013 POTENSIAL OG MULIGHETER Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt

Detaljer

Bjergsted Hotell. Presentasjon Stavanger kommune 18.12.2013

Bjergsted Hotell. Presentasjon Stavanger kommune 18.12.2013 Bjergsted Hotell Presentasjon Stavanger kommune 18.12.2013 Dagens tekst Vi har levert «Visjon og konsept» Stavanger kommune har stilt oppfølgningsspørsmål Vi vil svare presentere oss og vise at vi har

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Cathrine Mariero. Hei

Cathrine Mariero. Hei Cathrine Mariero Fra: Tor Brynjar Welander Sendt: 19. oktober 2016 22:38 Til: Felles Postmottak for KBU Kopi: Tønnes Thorsen Emne: VS: Respons på Ditt innspill til ny sentrumsplan Knyttes til arkivdok

Detaljer

til leie bassengbakken 2

til leie bassengbakken 2 til leie bassengbakken 2 sammendrag Bassengbakken 1 er en næringstomt med glimrende eksponering og sentral beliggenhet på Nedre Elvehavn, Trondheim sentrum. Tomten er regulert til kontor. Området er i

Detaljer

1. Feste Landskap 2. Bakgrunn 2. Byen og tema - handel - bo i byen - infrastruktur - aktivitet, lek og opplevelser 3. Visjon og strategi for byen

1. Feste Landskap 2. Bakgrunn 2. Byen og tema - handel - bo i byen - infrastruktur - aktivitet, lek og opplevelser 3. Visjon og strategi for byen 1. Feste Landskap 2. Bakgrunn 2. Byen og tema - handel - bo i byen - infrastruktur - aktivitet, lek og opplevelser 3. Visjon og strategi for byen (sentrum). 4. Utviklingsprosjekt Gårdeierprosjektet

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Høringsuttalelsen fra Stavanger Sentrum AS er strukturert etter planens delmål om kapasitet, innhold og tilgjengelighet.

Høringsuttalelsen fra Stavanger Sentrum AS er strukturert etter planens delmål om kapasitet, innhold og tilgjengelighet. Stavanger kommune, Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Høringsuttalelse fra PLAN 129 K, KDP STAVANGER SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) INNLEDNING Stavanger sentrum har som regionens handelsområde

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY EFFEKTIVE STAVANG R SERVICE RUTEEN HYGGELIGE STAVAN GER HANDELS LABYRINTEN KUNST I STAVANGE R KREATIVE ØST STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 Idé-

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum 4 SKEIVEGEN SENTRUM PRESENTERER SEG SENTRUM ROMSLIG - MULIGHETER FOR FORTETTING V I S J O N: Surnadal sentrum skal bli et STED med LANDSBYENS

Detaljer

EUROPAN 13 BERGEN GRØNNEVIKSØREN

EUROPAN 13 BERGEN GRØNNEVIKSØREN EUROPAN 1 BERGEN GRØNNEVIKSØREN 1 HVOR ER VI Bergen har ca 268.000 innbyggere fordelt på 8 bydeler. Grønneviksøren inngår i Bergenhus bydel som i hovedsak omfatter Bergen sentrum. Bydelen har ca 0.000

Detaljer

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n TREKANTTOMTEN k u n s t r e i s e n t e n k om en kunstreise kunne være et bindeledd mellom bydeler? Frogner Slottsparken Henrik Ibsensgate Vika Munkedamsveien Sentrum Trekanttomten E18 Aker Brygge Filipstad

Detaljer

Figur 57 Løkkeveien nord i dag. Figur 58 Løkkeveien midtre parti i dag

Figur 57 Løkkeveien nord i dag. Figur 58 Løkkeveien midtre parti i dag 3.3.1.6.1 Løkkeveien Løkkeveien i dag Løkkeveien markerer allerede i dag overgangen mellom sentrum og boligbebyggelsen på Vestre platå, samtidig som den er en viktig kommunikasjonsåre nord syd. Løkkeveien

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid EN INFILL BOLIG Diplom NTNU 2014 Forarbeid vår 2014 et diplomprosjekt av Kjersti Lindheim veileder Torbjørn Tryti INNHOLDSFORTEGNELSE Problemstilling 4 Bakgrunn 6 Sted Tomt Situasjon 8 Bruker 20 Romprogram

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback Minde -stedet ved vannene prøvefelt Mindemyren dynamisk planlegging Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback april 2009 november 2009 FORESTILL DERE ikke

Detaljer

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie HASLEVOLLEN Mulighetsstudie SJ arkitekter AS 09.12.2015 INNHOLD Tomten og området - 3 Størrelse og skala - 4 Mulighetsstudie 1 Konsept - 5-8 Situasjonsplan - 9 Næringstårn - 28 Plan 1. etasje - 29 Plan

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Overordnede føringer for byomforming

Overordnede føringer for byomforming Overordnede føringer for byomforming Per Erik Fonkalsrud Arkitekt i Regionalenheten Odysseen: Odyssevs møter Sirenene som vil lokke ham ut i grunnstøting og død, og han velger å la seg binde seg til masten,

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

Nok en pris for byutviklingen i Drammen

Nok en pris for byutviklingen i Drammen Nok en pris for byutviklingen i Drammen Hva har vi gjort på Union Brygge, som gjør oss fortjent til å vinne City-prisen? Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling AS And the winner is Tidligere vinnere, få

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Trondheim Bolig og byplanforening, 21.01.2015 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle Stavanger sentrum

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

INNOV ASJON JØRPE LAND

INNOV ASJON JØRPE LAND INNOV JØRPE LAND INNOV! Innovasjon Jørpeland AS Børge Oanes, styrets leder Tore Bakken, daglig leder/breeze EiendomAS Kåre Nygård/Skom Holding AS Jan Jansen/Janja Eiendom AS Steinar Skjervik/Steinar Skjervik

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

TEGNINGSVEDLEGG Plan ID Detaljregulering for Kanalbyen

TEGNINGSVEDLEGG Plan ID Detaljregulering for Kanalbyen TEGNINGSVEDLEGG Plan ID 1400 - Detaljregulering for Kanalbyen Dato: 11.12.2014 Vedlegg 15 BAKGRUNN 2 Detaljregulering for Kanalbyen Plan ID 1400 Dato 11.12.14 Siloen Silokaia Planens avgrensning KART Planområdets

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Deres ref.: Ant sider: 8 Vår ref.: AB.8.17 høring st.k.innspill 11.082017.docx Sted, dato: Stavanger, 11.08.17 Høringsinnspill kommunedelplan

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Innledning Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til det utsendte høringsutkastet og

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

UTTALELSE KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM

UTTALELSE KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM Til Stavanger kommune UTTALELSE KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM Undertegnede foreninger vil i dette felles brevet uttale oss om den framlagte Sentrumsplanen. Elementer i planen innebærer vesentlige

Detaljer

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte på Hadsel rådhus 28/2-2017 i kommunestyresalen. Innlegg v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Hensikten med innlegget

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder Andreas G Stensland sivilarkitekt og prosjektleder Byløft II - Tjenna i sentrum 2036 Bakgrunn Kommunestyrets bestilling Formålet med et mulighetsstudie Involvering Organisering Avgrensing m/fokusområder

Detaljer

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2 Oppdragsgiver: Froland kommune Oppdrag: 532442 Osedalen helhetsplan Dato: 2013-07-17 Skrevet av: Espen Evensen Reinfjord Kvalitetskontroll: Roar Melsom OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM INNHOLD

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Levanger havn Forslag til reguleringsplan

Levanger havn Forslag til reguleringsplan Levanger havn Forslag til reguleringsplan Orienteringsmøte i Levanger kommune 14. januar 2008 LEVANGER SENTRUM EN VAKKER BY Levanger ble kjøpstad i 1836 og det oppsto en uregelmessig bebyggelse mot Sundet

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

BYSTRATEGI TREHUSBYEN LEVANGER

BYSTRATEGI TREHUSBYEN LEVANGER BYSTRATEGI TREHUSBYEN LEVANGER Tove Nordgaard, Byantikvar/Sivilarkitekt MNAL, Levanger kommune Per Anders Røstad, Fagansvarlig plan-og miljø, Innherrred samkommune Ti byutviklingsråd 1. Menneskene er

Detaljer

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING.

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. Selskapet Urban Sjøfront, i området Stavanger øst brukes som casestudie. Kongsberg, 21.11.2012 Innhold: AKSJESELSKAP SOM SELGER KONSULENTTJENESTER

Detaljer

Kristin Gustavsen, prosjektleder

Kristin Gustavsen, prosjektleder Kristin Gustavsen, prosjektleder MODELL FOR MER BÆREKRAFTIG OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID OM SENTRUM Utvikling og drift Kapital - felles kultur (ref. Morten) INNHOLD BAKGRUNN ORGANSIERING ANSVARSOMRÅDER EKSEMPLER

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER Kommunal- og moderniseringsdepartementet LEVENDE GRØNNE BYER 23.05.2017 BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen Seniorrådgiver

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

Strategisk kart til kommuneplanen

Strategisk kart til kommuneplanen Strategisk kart til kommuneplanen 20.09.2016 Mette Svanes Plan og geodata / Plan- og bygningsetaten Kommuneplanprosessen 06-2015 01-2013 11-2014 KPA 2017 KPS 2030 Hovedutfordringer Klima 50 % reduksjon

Detaljer

Kjennetegn og forutsetninger for gode byrom Plangrep og planløsninger

Kjennetegn og forutsetninger for gode byrom Plangrep og planløsninger 111 3.3.2 Etablere nye og utbedre eksisterende byrom (2) Dette kapittelet gir utdypende beskrivelser av hvordan planforslaget etablerer nye og utbedrer eksisterende byrom. Kapittelet viser hvordan tiltak

Detaljer

BYEN det menneskelige habitat

BYEN det menneskelige habitat BYEN det menneskelige habitat TILHØRIGHET//SAMHOLD//GLEDE//OPPLEVELSE//EIERSKAP//ANSVARSFØLELSE INKLUDERING//INTEGRERING//MANGFOLD//RAUSHET//SAMARBEID TAKTISK URBANISERING/BYGDEUTVIKLING Urban Sjøfront

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE Kommunedelplan for Ødegården, vedtatt av Komunestyret 29.09.2010 Forslag til planavgrensning for helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde Kommunedelplan for Ødegården:

Detaljer

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Arendal anno 1528 Arendal har historie tilbake til 1500-tallet. Bebyggelsen ble etablert på 7 holmer der Nidelva møter Galtesund. De gode havneforholdene ga

Detaljer

REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERING NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN

REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERING NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN ENDRING AV UTBYGGINGSKONSEPT - SVAR PÅ FAGETATEN KOMMENTARER FRA 25.05.2016 - KONSEPT/ UTFORMING: Reduserte bygningshøyder Tettere bygningskonsept Hopen

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Utvikling av Otta som regionsenter 21 mai 2014 Prosjektleder Line Brånå FOTO: HARALD VALDERHAUG Bakgrunn Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer