NY SENTRUMSPLAN - OMRÅDE OG KAPASITETSSTUDIER - LØKKEVEIEN OMRÅDE B. ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY SENTRUMSPLAN - OMRÅDE OG KAPASITETSSTUDIER - LØKKEVEIEN OMRÅDE B. ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects"

Transkript

1 NY SENTRUMSPLAN - OMRÅDE OG KAPASITETSSTUDIER - LØKKEVEIEN OMRÅDE B ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects - DESEMBER 2013

2 Innhold: Registrering Oppgave 1 Oppgave 2 By-tetthet Eksisterende omformingspotensiale Hvordan revitalisere Løkkeveien Funksjoner Adkomst Introducing: Lucky-Løkk Visjon Virkemidler Nye Løkkeveien Arbeidsplasser Studenter Strøksgate Maksimal omformingskapasitet OMRÅDE B - LØKKEVEIEN

3 HVORDAN REVITALISERE LØKKEVEIEN? Med de utfordringer sentrum står ovenfor er det et viktig mål for sentrumsplanen å legge til rette for en økt befolkning i sentrum. Det er behov for flere bybrukere, som bruker kultur- og servicetilbud og ikke minst, handler i sentrum. Gjeldende planer og rammer er tydeligvis ikke nok. Det er behov for et tilskudd. Oppgaveprogrammet nevner nye m2. Det er et betydelig tall. Er det nok? Er det for mye? Viktigst er at tilskuddet ikke kommer som botox (syntetisk byenklave uten tilkopling til byen). Eller doping ( usunn og kunstig innsprøytning som øker ytelsen, men skader kroppen). Det må være et tilskudd som støtter opp om riktig kosthold - et vitamintilskudd (tiltrengt programtilskudd). Vi ønsker en ansvarlig og bærekraftig byutvikling. Løkkeveien er i dag et stedvis trist syn, men har likevel en del funksjoner som det er mulig å bygge videre på. Løkkeveien blir dermed ryggraden i utviklingen. Området har god tilgjengelighet, særlig den sørlige delen av Løkkeveien, som ligger nær både togstasjon og fremtidige Buss-way-ruter. I dag er det problemer med tilgjengelighet over skrenten til sentrum. Bebyggelsen som ligger i skrenten har ikke i høy nok grad inkorporert bevegelsen fra platået til sentrum. Det er viktig at alle nye bygg i området har en god plan for dette. LUCKY LØKK Vi har arbeidet ut fra en 3-delt visjon for området. Vi ønsker at Løkkeveien skal være en strøksgate for de tilgrensende boligområdene, et sted for arbeidsplasser (business disctrict), og den bærende ryggraden i den nye sentrumsnære studentsatsingen. Strøksgaten skal inneholde dagligdagse funksjoner og tilbud. Central Business District har uovertrufne adkomstmuligheter, og har Løkkeveien i bakhånd som utmerket lunsjsted og etter-jobb-shopping. Studentnettverket kobler sammen de nye fakultetene i Hermetikken, det gamle sykehuset og kultur-fakultetet i Bjergsted. I tillegg blir det lagt til rette for studentboliger langs Løkkeveien. På denne måten får Løkkeveien en stor bredde i brukere, og dermed også stor bredde i tilbud. Løkkeveiens noe trasige tilstand i dag, blir snudd til det motsatte. Vi introduserser: LUCKY LØKK - et bra sted å være! Virkemidlene vi benytter for oppnå våre visjoner for Løkkeveien kan deles inn i 3 hovedgrupper: Fortetting (fortettingsstrategier som er stedspesifikke), Nye forbindelser (som styrker sirkulasjonen i området og tilgjengeligheten til sentrum), og Re-programmering av eksisterende bygninger (området har flere bygninger som med fordel kan få et nytt og livligere liv). Målet er at Lucky Løkk blir en levende og ikke minst, synlig del av byen. Et sted som er noe annet enn middelaldersentrumet, et sted hvor det er fart i sakene og mennesker i gatene. Lucky Løkk ruler byen!

4 REGISTRERING

5 KARAKTER: GATELØP

6 KARAKTER: UNIKUM BYGG

7 KARAKTER: SKYSKRAPERBYEN

8 KARAKTER: MUTASJONSBYEN

9 KARAKTER: SKYLINE

10 SVAKE FORBINDELSER

11 BLOKKERTE GATELØP

12 LEDIGE TOMTER

13 TRANSFORMASJON - OMPROGRAMMERINGSPOTENSIALE

14 LØKKEVEIEN I FORFALL TREHUSBYEN - et vakkert og intimt gaterom... - aktivitene dør med aktørene - viktig identitetsbygger

15 Rutenettet svikter i skrenten De store prosjektene kom der rutenettet sviktet Skrentbebyggelsen fungerer som en stoppkloss og hindrer tilgjengelighet til sentrum

16

17 STAVANGER STAVANGER (Louis Khan) EN BY ER ET STED, DER EN LITEN GUTT NÅR HAN GÅR OMKRING, KAN KOMME TIL Å OPPDAGE HVA HAN VIL GJØRE RESTEN AV SITT LIV OPPGAVE 1 Vurdering/konkretisering av inspill gitt i de 13 utførte ide- og konseptarbeidene Vurdering av de 13 ideskissene - 1.BYENE I BYEN "DET ER LANGT(NEI KJEDELIG OG VANSKELIG) Å GÅ TIL SENTRUM" TILTAK: - SPRITE OPP VEIEN FOR DE SOM PASSERER GJENNOM - GJØRE GJENNOMFARTEN ENKLERE/MER TILGJENGELIG MED BEDRE KOBLINGER - GI OMRÅDET EN EGEN IDENTITET: "LØKKÅ" (SOM "LØKKA I OSLO") - FORBEDRE KOLLEKTIVTILBUDET: BYBANE? TAUBANE NED TIL TORGET? - LEVENDE "BYDELSGATE"/"STRØKSGATE"(EN "STJERNEARM") - ETABLERE MØTESTEDER OG KATALYSATORER 12. MATBYEN - MATHALL - URBAN FARMING LØKKÅ Utvikle strategier som forsterker og videreutvikler eksisterende kvaliteter og attraksjoner Eksisterende attraksjoner - aktuelle strategier en Sjøfartsmuseet og Galleri Sult (Atlantic og Rica) Sykehusparken. 2. STUDENTBYEN - UNDERVISNINGSFASILITETER - STUDENTBOLIGER - KULTURTILBUD - OSV 8. TEMA?? "REISER?" - RULLETRAPP TIL EIGANES - ÅPNE DEN GAMLE JERNBANETUNNELEN - UTGANG TIL GJENÅPNET JERNBANE - OLJEHUSET PÅ TIVOLIFJELLET: OLJEMINISTERENS KONTOR? - NYTT FAKULTET VED UIS - LOKK OVER KRYSSET V/TEATERET - INNGANG TIL TIVOLI GJENNOM TIVOLIFJELLET Studentinjeksjonen kan tenkes i to scenarier: byen - og gir en innsprøytning i sentrumslivet universitetet og universitetet gjenbruker byen studenttilbud Gml Stav Sykehus Strategi

18 Idé og konseptutvikling for Kulturbyen Stavanger Presentasjon 19. mars 2013 KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN ENERGIBYEN Arbeidsgruppen Einar Skjæveland Eli Sirnes Willumsen Ketil Dybvig Per Arne Tengesdal* Peter Gabriel Måsvær Moi** Anne-Sofie Nielsen (fasilitator) *Representert på første møte **Representert på andre møte Kan utviklingen av et bysentrum bidra til økt livskvalitet for byens innbyggere og besøkende? - og i tilfelle hvordan? Og ut fra et rent folkehelseperspektiv - hvordan skulle sentrum vært da? Idé og konseptutvikling for Folkehelse og Livskvalitet i Stavanger 1 Idé og konseptutvikling for Kulturbyen Stavanger ein heilt ålrieit by med masse potensial! cultura amini, av latin - dyrkelse av ånden (omsorg for sjelens vekst) DESTINAsjON STAVANGER TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY Folkehelse og Livskvalitet i Stavanger HVEM ER STAVANGER? KAN STAVANGER FORTSATT VAERE OLJEBYEN? 3. KULTURBYEN - NYE BRUKSOMRÅDER FOR DET NYE KONSERTHUSET - GALLERIER/KUNSTNERE I ST.OLAVS BLOKKENE - MUSIKKRUTER 11.KULTURARENAENE - ØVINGSHOTELL - BJERGSTEDPARKEN - NYTT TEATER PÅ AKROPOLIS K-DISTRIKTET - Fra Teateret til Konserthuset Utvikle strategier som forsterker og videreutvikler eksisterende kvaliteter og attraksjoner Eksisterende attraksjoner - aktuelle strategier men gjennom sykehusparken og reprogrammere det gamle sykehusbygget 4.GLOBALISERING/GENTRIFISERING/URBANISERING - HØYHUS TIL STAVANGER - MOTVIRKE GENTRIFISERING: *TILBY BILLIGERE BOLIGER I VÅRE HØYHUS *TILBY BILLIGE LOKALER FOR KUNSTNERE OG ANDRE KREATIVE (LEGGE SOM KRAV DERSOM MAN SOM UTBYGGER VIL BYGGE I HØYDEN) - BIDOMRÅDER MED EGNE STYRER: FINNE EN NØKKELPERSON/ILDSJEL ALA VARDØEN SOM DRIVER UTVIKLINGEN AV "LØKKÅ". - UTNYTTE POTENSIALET I OFFENTLIG ROM: FOLKEN MER UTADVENDT? KONSERTHUSET? - LEKEPLASS VED STRAENSENTERET? 10.DESTINASJON STAVANGER - OPPDAGE EKSISTERENDE ATTRAKSJONER - ETABLERE NYE ATTRAKSJONER - NATUREN INN I SENTRUM - FORTETTE FUNKSJONER planlagte T. Svilands Strategi 5.ENERGIBYEN - FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER I NYE HØYHUS-HELE BYDELEN PRO DUSERER MER ENERGI ENN DEN BRUKER - ENERGIRENOVERING AV DET EKSISTERENDE - HOLDNINGSKAMPANJER - MILJØGATE - MANGE BYSYKKELPUNKT - ALT. TRANSPORT I BYKJERNEN 7.TILGJENGELIGE SENTRUM -DEN INVITERENDE BY - FORBEDRE TVERRGÅENDE FORBINDELSER: *HANDEL *REKREATIV *ENTERTAINMENT - FORBEDRE DIALOG MELLOM SENTRUM OG BYDELEN Strategi 6. FOLKEHELSE OG LIVSKVALITET I STAVANGER - FLERE BOLIGER I SENTRUM - BILLIGERE BOLIGER I SENTRUM - BELYSNING - BEDRE SYKKELNETTVERK OG "GRØNNE RUTER" - BYSYKLER - FLERKULTURELL BY - AKTIVE BYROM 9. HVEM ER STAVANGER? FORTSATT VÆRE OLJEBYEN? verstingskolen bytilbud Strategi

19 OPPGAVE 2 BUSSRUTER - bussway ved Kannik HUB - siktlinjer til Breiavannet (beholde + styrke) - koble teater / akropolis til Breiavannet - skala rundt Breiavannet (lavt ved vannet - høyere bakover - teater + tinghus plassering KANNIK - velkommen til byen - gate vs vei (hvordan bygge by) - fotgjengeren i fokus - studentboliger ved Stavanger Sykehus? SENTTRUMSHAVN URBANE INTERAKSJONER HANDLEVANER og som bruker størst bredde av tilbud. Ergo er denne gruppen den som lager mest livlig byliv. GATE INTERAKSJON OFFENTLIGE ROM - en del manglende / svake forbindelser - noen av parkene har behov for oppgradering PARKERING - Jorenholmen rules! Hvorfor? parkeringsplassene ikke blir brukt?) SYKKELRUTE TEATER RAPPORT

20 OMRÅDE B BYTETTHET Utnyttelsesgrad i perspektiv 0.6km2

21 OSLO - Grunerløkka KØBENHAVN - Vesterbro m m2

22 STAVANGER - Løkkeveien Utnyttelsesgrad: 0.6km2 = LAV TETTHET m2

23 EKSISTERENDE OMFORMINGSPOTENSIALE

24 Eksisterende endringspotensiale Følgende størrelser ligger til grunn: - landsgate. 000m2 ny bebyggelse.

25 Usynlig gate har regulert inn muligheter for vekst og endring. Løkkeveien er ikke synlig som motor eller ryggrad. Det manglende endringsrommet fører til forfall.

26 HVORDAN REVITALISERE LØKKEVEIEN? BOTOX? Gjeldende planer og rammer er tydeligvis ikke nok. Det er behov for et tilskudd. Oppgaveprogrammet

27 DOPING? VITAMIN Løkkeveien Viktigst er at tilskuddet ikke kommer som botox (syntetisk byenklave uten tilkopling til byen) eller doping støtter opp om riktig kosthold - et vitamintilskudd (tiltrengt programtilskudd) km lange ryggraden mellom Sykehusparken v/ Akropolis og Bjergstedparken. Linjen rommer et spenn fra de nyeste bitene av byen til de eldste.

28 EKSISTERENDE FUNKSJONER NYE FUNKSJONER

29 ADKOMST

30 = CENTRAL BUSINESS DISTRICT

31 = LØKKEVEIEN REVITALISERES

32 Straen 108 Posten 176 Square Hotel 310 St. Olav 484 BUSSWAY-FEED PARKERINGSHUS

33 KOMMUNENS REGISTRERING AV SVAKE FORBINDELSR GATENE ENDER BLINDT PÅ TOPPEN AV SKRENTEN SVAKE FOTGJENGERFORBINDELSER VÅR SPESIFISERING AV SAMME (SE BILDEMATERIALE I REGISTRERING)

34 Introducing: LUCKY-LØKK

35 STRØKSGATE Løkkeveien tilhører nabolaget

36 STUDENTNETTVERK

37 CENTRAL BUSINESS DISTRICT

38 OMRÅDE B: VISJON - STRØKSGATE - STUDENT-AKSE

39 NYE LØKKEVEIEN - en del av byen

40 LØKKEVEIEN ER RYGGRADEN

41 1) FORTETTING VIRKEMIDLER 2) NYE FORBINDELSER 3) RE-PROGRAMMERING

42 VI VIL HA FLERE ARBEIDSPLASSER Det typiske Forus-kontorbygget fyller 2 kvartaler. Det har kun en inngangsdør. LØKKEVEIEN AKA FORUS- STRIP

43 LØKKEVEIENS ROMLIGE VARIASJON tikkvinduene som henvender seg gata og de mange ulike husene som dnner fasaderekken. Det er store utfordringer forbundet med utbygging av hele kvartaler. Man

44 MANGLENDE TILKOPLING Hotellet er en velykket bymessig tilpasning av hotellfunskjonene i gatenettet. Byg- og livløs. Den inneholder kun 1 inngangsdør.

45 SUKSESSFAKTOR gatas mange butikkvinduer og aktive fasader. nygg skal bringe med seg og etablere en makslengde for ny gatefasade. LØKKEVEIEN MED VARIERT BYGNINGSHØYDE

46 FORBINDELSER

47 VI VIL HA FLERE ARBEIDSPLASSER

48 Bjergsted Studentboliger Bjergsted Fakultet VI VIL HA STUDENTENE HIT

49 FAKULTET STUDENT-BIBLIOTEK FAKULTET STUDENTBOLIG

50 VI VIL HA STRØKSGATE Løkkeveien er den nye spesialbutikk- og lunsjgata

51

52 LUCKY LØKK

53 BJERGSTED kun 3 deler med utbyggingspotensiale. Tanke Svilandskvartalet er - derved et fortettingspotensiale. volum. GATEN intim. Alle butikkvinduene og de mange ulike fasadene gjør at denne KJØRE-REGLER STORSKALA SKRENT-BEBYGGELSE - gene bedre. SKYSKRAPERBYEN I denne delen er det etablert mange høyhus. Det er potensiale for skalafølsom bebyggelse i kirkeanlegget som bør hensyntas.

54 ST. OLAV GALLERI En ny forbindelse Det der er Løkkeveien

55 Snarvei

56 o_ft13 o_avt5 o_ft6 o_ft5 o_ft7 o_kv1 o_avt9 o_avt13 o_avt10 o_avt8 o_avt15 o_ft3 o_avt2 o_ft9 o_avt9 o_avt11 o_ft2 o_avt3 o_ft16 o_avt12 o_avt17 o_ft1 o_avt4 o_avt1 o_kv1 o_ft8 o_ft12 A1 1:500 / A3 1:1000 STAVANGER KOMMUNE SAKSBEHANDLING PLANEN ER UTARBEIDET FOR PLAN NR 2369P ID NR KORREKSJONER DATO SIGN KORREKSJONER DATO SIGN PLANEN ER UTARBEIDET AV TEGNFORKLARING DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN, STREKNINGEN FRA MADLAVEIEN TIL EIGANESVEIEN. EIGANES OG VÅLAND BYDEL. STATENS VEGVESEN DATO ST. OLAV o_ft4 o_avt6 o_avt7 o_ft11 o_ft10

57 KANNIK PORTAL Hva om innkjøring til St Olav p-hus var ramper rett inn i enden av Løkkeveien Hvis koplingen for den som har parkert og skal ut i byen blir tilsvarende enkel og god.

58 MAKSIMALT OMFORMINGSPOTENSIALE

59 VI FANT m2

60 Løkkeveien 99; fortetting som punkt i enden av gatas akse, som trappes ned mot Gamle Stavanger, og danner torg mot Løkkeveien, og gir nye og bedre forbindeser mellom Stokkaveien og Gamle Stavanger

61

62

63

64

65 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG Det planlegges ny bebyggelse her - den kunne romme kommunale funksjoner. Da huset. oppdeling i volumer. Bygget vil aktivisere parkrommet gjennom sine mange vin- ker). - Vitamin K; kommunen på Straensenteret (skissen har utviklingspotensiale!)

66 NYE KANNIK -

67

68 NY BY under planlegging i Straensenteret\Ankerkvartalet. en lang rekke nye kafeer og butikker.

69 DAGENS SITUASJON FREMTIDENS LØKKEVEIEN

70 METODE: ARKITEKTKONKURRANSE Å invitere nye stemmer inn.? - kunne man utskrive en arkitektkonkurranse for utformingen av en trapp. Dette er - Arkitektur er identitet. Man kommuniserer hvem man er gjennom arkitektur.

71 VITAMIN P - FOR PARKERING OG PANORAMA Vitamin P for Parkering og Panoramabad. - St Olav. hentes ut av sjøen og fra tilliggende butikk og kontorbygg.

72 VITAMIN T - FOR TINGHUS OG TEATER Vitamin T for Tinghus og Teater tomt for nybygg til disse funksjonene.

73

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5

INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5 INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5 GRØNLIOMRÅDET - SENTRUM 6 - ny jernbanestasjon på Grønli 7 - aksen:

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

KULTURARENAENE K A P / H L 0 2. 0 5.1 3

KULTURARENAENE K A P / H L 0 2. 0 5.1 3 KULTURARENAENE Hanne Vasshus - 11.03 Finn Gjedebo - 11.03 Marthe Haaland - 11.03 Christian Buch Hansen - 21.03 Thomas Bendiksen - 21.03 Siri Aavitsland - 21.03 Marit Egaas - 11.03 og 21.03 Henrik Lundberg

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum Byer og tettsteder i Akershus Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum By- og tettstedsprosjektet Akershus fylkeskommune Innhold Konsulent: Gehl Architects

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Kartlegging av Tromsø sentrum

Kartlegging av Tromsø sentrum Kartlegging av Tromsø sentrum Sentrumsløftet, mars 2011 Kart over Tromsø sentrum fra Hansjordnesbukta til Hålogaland Teater Prosjektet tar utgangspunkt i samme arealmessige avgrensning som kommunedelplanen

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer