Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II"

Transkript

1 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl og Katrin G. Brubakk Tlf.: Psykologisk institutt Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Målform/språk: Bokmål Antall sider: 2 Antall sider vedlegg: 0 Kontrollert av: Dato Sign Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Besvar kun 3 av de 4 oppgitte oppgavene: Klinisk voksen: 1. Beskriv kjennetegn ved forskningsmetoden kalt for «randomisert kontrollert studie» og drøft hvilke styrker og svakheter som finnes ved denne metoden. 2. Drøft styrker og svakheter i to ulike terapiformer som Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi, og Kognitiv atferds terapi Klinisk barn: 1. Beskriv minst to ulike behandlingstilnærminger for barn med atferdsvansker. Drøft deres styrker og svakheter. 2. Hvordan vil du legge opp tiltak for en 12-åring henvist til psykologiske poliklinikker for bekymringsangst og skolevegring?

3 Sensurveiledning våren , voksen Generelt i vurderingen av oppgavene gjelder at: Man henter informasjonsgrunnlaget fra pensum (ikke bare «common sense») At man besvarer oppgaven på en direkte og klar måte At man er presis og klar i gjengivelse og drøfting av teori At man har en evne til å drøfte eller belyse saksforhold fra flere sider eller fra flere modeller At man har en viss struktur og klarhet i fremstillingen. At man drøfter begrensinger ved studier eller teorier Oppgave 1: Beskriv kjennetegn ved forskningsmetoden kalt for «randomisert kontrollert studie» og drøft hvilke styrker og svakheter som finnes ved denne metoden. Pensum er hentet fra Roth og Fonagy 2006, de første tre kapitler. Noen sentrale kjennetegn kan være: Skille mellom aktiv-kontroll eller to aktive behandlinger Utfordring med kontrollgruppe (heterogenitet) Randomisering- tilfeldig fordeling mellom betingelser Manualer (rigiditet vs konsistens) Statistisk styrke- og utvalgsstørrelse må kalkuleres Effekt størrelse og klinisk endring er mulig å beregne. Klinisk signifikant endring kan beregnes Momenter I vurdering av styrke ved RCT: Gir eksperimentell kontroll over betingelser- robust Gir like betingelser mellom grupper vha randomisering Viser til hvilke som er primære utfalls mål- Høy intern validitet (lik gyldighet) Er gullstandarden i måling av terapi Momenter I vurdering av svakheter ved RCT:

4 Krever store grupper I mange situasjoner er RCT ikke egnet, for eksempel ved små sykdomsgrupper Kostnads og ressurskrevende Kan ha lav generaliserbarhet (lav ytre validitet) Evt Oppgave 2. Drøft styrker og svakheter i to ulike terapiformer som psykoanalytisk/ psykodynamisk terapi, og Kognitiv atferds terapi Pensum er hentet fra Roth og Fonagy: What works for whom (2 ed) og fra Gabbard, Beck & Holmes, 2005 (kap 1,2, 10 og 43) samt fra forelesningene. Her skal man beskrive de sentrale kjennetegn ved begge modeller og sette de opp i en drøfting opp mot hverandre. Målet er at studentene skal kunne si noe om likheter og forskjeller også, samt forsøke å se ulike sider ved behandlingsmetodene som kan illustrere nytteverdi i forhold til ulike kliniske problemstillinger. Eksamen i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II H sensorveiledning Klinisk barn Oppgave 1. Beskriv minst to ulike behandlingstilnærminger for barn med atferdsvansker. Drøft deres styrker og svakheter. Sensorveiledning - Ettersom studentene kan velge hvilke behandlingsmetoder de her velger å skrive om, er kravet om presisjon desto høyere. De to metodene de beskriver må kunne beskrives i detalj, både metodemessig, hva slags type problematikk det gjelder for, aldersgruppe og eventuell kjent effekt av behandlingen. I I tillegg skal studentene kunne gi en redegjørelse for hva atferdsvansker er, dvs. skillet mellom ODD og CD, og hvordan disse arter seg. Gode besvarelser vil også inneholde noe om risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og opprettholdende faktorer samt hvordan slike vil spille inn i forhold til gjennomføring av behandling. - En må forvente at studentene skal kunne beskrive både individuelle og systemiske tiltak i den gitte metoden, samt hvordan de ulike delene vektlegges. Hvilke metoder som studenten velger å beskrives må begrunnes faglig ut fra slike forhold som gjennomførbarhet og dikomentert effekt. Dersom dette metoder som krever at andre tiltak først er prøvd (slik som MST eller Multifunc), skal dette også nevnes.

5 - En vektlegger at studenten utdypende kan beskrive de to metodenes styrker og svakheter, samt vise til forskning der dette foreligger. - I tillegg til pensum, har studentene arbeidet med dette inngående gjennom at de har vært ute på ulike arbeidsplasser og snakket med fagfolk som bruker det ulike behandlingsmetodene. Dette arbeidet er skriftliggjort og presentert for hele kullet. Dermed skal de ha inngående kunnskap om metodene og kunne drøfte godt rundt disse. Derfor er kravene til presisjon og evne til drøfting høye for å oppnå en god karakter. - Metoder som er gjennomgått er Webster- Stratton, Multifunc, PMT-O og MST, samt miljøterapi i institusjoner. I pensum redegjøres det også for CBT og PSST. Oppgave 2. Hvordan vil du legge opp tiltak for en 12-åring henvist til psykologiske poliklinikker for bekymringsangst og skolevegring? Sensorveiledning - Studenten bør kunne redegjøre for utrening og verktøy (CBCL, Kiddie SADS og de som er mer spesifikt rettet mot angst). I forbindelse med utredningen bør studenten drøfte mulige alternative vansker eller problemområder på bakgrunn av at henvisninggrunn og reelt problem ikke alltid er det samme. - Redegjøre for skolevegring og angst, og drøfte om det er andre former for angst som kan være mere beskrivende for vanskene slik som sosial angst og separasjonsangst. Kandidaten bør drøfte hva som kan være bakenforligende vansker slik som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, kommunikajson/ samspill i familien som opprettholdende faktor, mobbing eller andre problem på skolen. - Studenten bør drøfte individuell vs systemrettet behandling - Gode besvarelser vil også inneholde utviklingspsykologisk kunnskap knyttet til å gi behandling til 12 åringer, inklusive drøfting av kognitiv modenhet og pubertet, samt barnets forståelse av (eventuelle) vansker. - Klinisk kunnskap og evne til å integrere dette med teori og forskning bør belønnes. Generell kunnskap om utvikling og behandling av barn/ungdom bør være til stede i diskusjonen. - Besvarelsen må redegjøre for hva man vet om effekten av behandling av generalisert angst hos barn og av skolevegring, og basere sine begrunnede valg ut fra effekt av tiltak. Gode besvarelser vil også drøfte hvordan slike tiltak bør tillempes den aktuelle situasjonen, inklusive hvordan å jobbe med foreldre og skole/lærer og samarbeid mellom skole og hjem.

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer