Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modum Bads kurs- og kompetansesenter"

Transkript

1 åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful 33 PMeningsfulle opplevelser - Påfyll - Faglig kompetanse - Naturopplevelser - Kultur -

2 innhold Fortsatt Foreldre - kurs for foreldre etter samlivsbrudd side 4-5 Kurs for par berørt av rus & avhengighet side 6-7 Veiledningssamtaler for par side 8-9 PREP kommunikasjonskurs for par side PREP opplæringskurs side 12 Seminar om Motiverende Intervju side 13 Seminar om krisehåndtering side 14 Seminar om komplisert sorg side 15 Innføringskurs i Vita-modellen side Djerv og diakonal - samling for diakonale ledere side 18 Seminar for helsesøstre og jordmødre - foreldreveiledning til mødre med spiseforstyrrelser Side 19 Det kommer mer... side 20 Kurs ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo Side 21 Villa Sana - Ressurssenter for forebygging av utbrenthet Kurs for leger side Parkurs for leger side Rådgivningssamtaler for leger side 23 Kurs for sykepleiere Nullstille for å omstille side Rådgivningssamtaler for sykepleiere Side 25 Kursmateriell Side 26 Nettbutikk side 27 Gudstjenester i Olavskirken side 28 Kulturkalender vår 2012 side 28 Naturopplevelser og aktivitetstilbud side 29 Opplevelsesdagen side 30 Modum Bad-dagen side 31 Gordon Johnsens Minneforelesning side 31 Kultur og opplevelser Læring og mestring Faglig utvikling Læring og mestring Læring og mestring Faglig utvikling Kultur og opplevelser 2

3 Et sted å komme til.. Vi er på vei mot noe nytt et kurs- og kompetansesenter. Modum Bad gjør et nytt løft for å nå målene om å fremme psykisk helse, livskvalitet og gode familierelasjoner gjennom behandling, forskning og forebygging. Et løft forankret i visjonen om å være en kilde til liv. Denne katalogen gir en oversikt over planlagt utadrettet virksomhet i regi av Modum Bad i Det går langt utover hva som skal inn i et nytt kurs- og kompetansesenter. Her er informasjonen samlet om utadrettet formidling. Det nye senteret har begynt arbeidet med å profesjonalisere og ekspandere kursvirksomheten, som er en viktig del av formidlingsoppgaven. Katalogen annonserer mange spennende tilbud. Særlig rettet mot satsingen på helsefremmende og forebyggende virksomhet. Vi må nå flere for å forebygge psykiske lidelser. Vi vet at det er mulig. Visjonen i visjonen er at dette skal lede til etableringen av Kildehuset, som blir et nytt sted å komme til for enkeltmennesker og familier som opplever kriser og utfordrende livssituasjoner for fagpersoner som ønsker faglig utvikling og utveksling Dette får vi til! Ole Johan Sandvand adm. direktør, Modum Bad 3

4 Læring og mestring Fortsatt Foreldre Kurs for foreldre etter samlivsbrudd Årlig er det rundt barn som opplever at foreldrene skiller lag. Målet med Fortsatt Foreldre er å styrke foreldres evne til å samarbeide etter samlivsbrudd, og dermed bidra til å fremme en trygg og stabil oppvekst for barna. Kurset er utviklet ved Modum Bads Senter for familie og samliv, i samarbeid med sentrale fagpersoner. I 2010 ble Fortsatt Foreldre overtatt av Bufetat, og er nå et fast tilbud ved mange familievernkontorer. Men Fortsatt Foreldre er mer enn et kurs. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av egen rolle som forelder og samarbeidspartner. Håpet er at dette kan gi konstruktive innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet. Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker faglige innspill og støtte til å skape et godt nok foreldresamarbeid med en ekspartner til beste for barna å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte å legge samlivsbruddet bak deg, og se fremover i livet 4

5 Min ekskone gikk på forrige kurs, og jeg merker forskjell på henne etter det. Vi samarbeider bedre allerede. Jeg har også hatt stort utbytte av kurset og tror samarbeidet vårt vil bedre seg enda mer nå. Kursdeltaker Temaer på kurset: Bruddprosessen Kommunikasjon, konflikt og samspill Å se barnas livssituasjon Foreldresamarbeid Veien videre Kurs i 2012: januar Sted: Modum Bad Kurset blir ledet av personale fra Modum Bads Senter for familie og samliv For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

6 Læring og mestring Kurs for par berørt av rus & avhengighet Rusproblemer rammer ikke bare den som har kjent det selv på kroppen, men også partner, barn, familie og nettverk. Mange familier sliter med kommunikasjon selv om rusen har opphørt. Et kurs som gir dere mulighet til å utvikle parforholdet og som inneholder: Korte innlegg fra kursledere Parvise samtaler Frivillig plenumsdeltagelse Humor og alvor Et møtested med andre par som har erfaringer knyttet til ulike rus- og avhengighetsproblemer. Ved å lytte til andres erfaringer og løsninger kan en få et nytt perspektiv på eget liv. Kurset bygger på forskning om hva som fremmer kommunikasjon og gode relasjoner, samt forskning rundt avhengighet og relasjoner. 6

7 Vi har lært å forstå hverandre bedre. Kurset var på en måte vår siste utvei, og det ble både lærerikt og morsomt Kursdeltaker For hvem? Par med ulike typer rus- og avhengighetsproblemer Par som ønsker fokus på parforholdet etter behandling Par som ikke er i aktiv rus På kurset får dere: Se på ressurser og muligheter i parforholdet Lære nyttige metoder for konflikthåndtering Lære nye måter å kommunisere på Mulighet til å dele erfaringer med andre, blir kjent med andre par Hyggelige omgivelser, god mat og tid til å være sammen Kurs i 2012: januar Fredag kl søndag kl på Villa Sana, Modum Bad Egenandel: Kr ,- pr. par Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf For søknad om deltakelse: Ta kontakt med Birte Stenbro på tlf eller e-post: 7

8 Læring og mestring Veiledningssamtaler for par Et samliv kan til tider være krevende. Ulike påkjenninger og hendelser i livet kan tære på forholdet og fylle oss med vanskelige følelser, uro eller ensomhet. Da kan det være til hjelp å invitere en nøytral person inn i de aktuelle utfordringene i samlivet. Senter for familie og samliv kan tilby: veiledning og hjelp i møte med en av våre kvalifiserte og erfarne familieterapeuter en god ramme rundt våre møter i hyggelige og stemningsfulle omgivelser Vi ønsker at vår veiledning kan bidra til økt forståelse og nødvendig avklaring, stimulere til konstruktiv endring og gi håp for veien videre. Vår veiledningstjeneste er et forebyggende tilbud for par som ønsker å styrke forholdet. Vi henter ikke inn informasjon og bakgrunnsopplysninger fra våre klienter, og veiledningen journalføres ikke. Den er tenkt som et avgrenset tilbud, hvor vi ikke går inn i omfattende prosesser. Ved fastlåste problemer kan vi gi veiledning om hvor videre hjelp kan søkes. 8

9 Veldig greit å få innspill fra en fagperson på at våre vanskeligheter er vanlige og kanskje kan løses Inger 45 år Våre priser og tider: Veiledningen er ikke en helsetjeneste som gir rett til refusjon, men må fullt ut dekkes av det enkelte par. Tilbudet foregår over halve og hele dager fra mandag til fredag på Modum Bad. En halv dag foregår i tidsrommet eller og koster kr ,-. En hel dag koster kr ,-. Lunsj er inkludert i prisen. Overnatting Vi kan tilby rimelig overnatting i vakre omgivelser. Det er et tilbud med begrenset kapasitet. Andre overnattingsmuligheter i nærheten er Tyrifjord hotell. Ventetid Ventetiden på veiledningssamtaler kan variere. For informasjon og bestilling av konsultasjon: Ta kontakt med Birte Stenbro på tlf eller e-post: 9

10 Læring og mestring Prep kommunikasjonskurs for par Hva er prep? PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bads Senter for familie og samliv. PREP-kurs holdes i hele Norge, av kursledere som har fått opplæring gjennom oss. Virker PREP? PREP stimulerer par til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen. Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme parenes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid. 10

11 Kurs i 2012 : januar Tyrifjord hotell, Vikersund mars Tyrifjord hotell, Vikersund mai Dr. Holms hotell, Geilo juni Eilert Sundtsgate 34, Oslo august Eilert Sundtsgate 34, Oslo 7. september - 9. september Dr. Holms hotell, Geilo oktober Eilert Sundtsgate 34, Oslo (oppfølgingskurs) november Tyrifjord hotell, Vikersund Se våre nettsider for en oversikt over andre arrangører av PREP-kurs. PREP for 2 Dette kurset følger samme øvelser som vanlige PREP-kurs, men programmet tilpasses ønsker og behov hos det enkelte par. Kurset starter med en grunnpakke som går over en dag (mandag til fredag), med oppstart ca. kl og avsluttes ca Underveis er det lagt opp til en times lunsjpause. Eksempler på temaer: Forventninger og roller Kommunikasjonshinder Fire faresignaler (om kommunikasjonsmønstre som sliter på forholdet) En metode for trygg kommunikasjon Hva er problemet egentlig? Kurset foregår på Modum Bad og koster kr , inkl. to arbeidsbøker, DVD og enkel lunsj. Ønsker dere mer enn en dag kan dere bygge på med flere halve eller hele dager. Halve dager koster kr , - og hele dager kr ,- Hele dager inkluderer lunsj. Ventetiden kan variere. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf For informasjon og påmelding: Ta kontakt med Birte Stenbro på Tlf eller e-post: 11

12 Faglig utvikling Bli kursholder og veileder i PREP Kurs i 2012 : april Modum Bad september Modum Bad DESEMBER Med utgangspunkt i PREP-programmet kan du holde kommunikasjonskurs for par og bruke elementer fra programmet i rådgivning og terapeutisk arbeid med par. Vi arrangerer opplæringskurs i PREP for fagpersoner med minst treårig høgskole- eller profesjonsutdanning, for eksempel innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller teologi. Innhold: Innføring i innholdselementene i PREP Øvelse i å fremlegge fagstoff og lære par kommunikasjonsferdigheter Erfaring med å forberede deler av et kursopplegg For å bli sertifisert som kursholder og veileder i PREP, må du undertegne en avtale med Modum Bads Senter for familie og samliv, som har copyright til PREP - programmet. Personlig egnethet er også en forutsetning. Kurset er godkjent som meritterende for: Norsk Psykologforening som 14 timers fritt spesialkurs og 14 timers vedlikeholdsaktivitet Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer til ergoterapispesialist i allmennhelse, folkehelse og psykisk helse. Norsk Sykepleierforbund med 14 timer for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Fellesorganisasjonen (FO) med 14 timer for klinisk vernepleier Utdanningsforbundet som fritt valgt kurs i spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. For søknad om deltakelse og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

13 Faglig utvikling 13. januar kl Modum Bad - Festsalen Motiverende Intervju Modum Bads faggruppe for rus og avhengighet inviterer til seminar med psykologspesialist Tom Barth: Ambivalensens rolle i endringsprosessen. Hvordan forsterke pasientenes egen motivasjon for endring? Innhold: Motiverende Intervju (MI) er sentrert rundt å hente frem og forsterke pasienters egen motivasjon for forandring. Man er særlig opptatt av deres ambivalens, og hvordan hjelpere kan forholde seg til den naturlige vekslingen mellom motivasjonsog motstandselementer. MI er en anerkjent metode i mange former for endringsarbeid både innen spesialisthelsetjeneste,førstelinjetjeneste, helsefremmende arbeid og rehabilitering. Tom Barth var med og utformet tilnærmingen for ca 20 år siden har arbeidet med MI i behandling av misbruk og avhengighet drevet veiledning, kurs og opplæringsprogrammer medforfatter i fagbøker om temaet aktiv i teoretisk og praktisk utvikling av MI på internasjonalt nivå Seminaret vil bestå av en innføringsforelesning, korte praktiske øvelser og filmdemonstrasjoner. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

14 Faglig utvikling Etter 22. juli: Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding Kurs i 2012 : 22. mars Modum Bad Temaer som vil bli behandlet: Krisehåndtering: Utfordringer og fallgruver Normalreaksjoner ved kriser kropp og følelser Den historiske og narrative sannhet Å arbeide med sanseinntrykk og de indre bildene Den kompliserte sorgen Dette kurset har som mål å bistå behandlere i førstelinjetjenesten med oppdatert kunnskap, perspektiver og metoder i arbeidet med en fortsatt emosjonell bearbeiding etter et nasjonalt traume som rammer enkeltindivider på ulikt vis. Fagekspertise fra Modum Bad bistod overlevende, etterlatte og frivillige redningsarbeidere i følelsesmessig håndtering umiddelbart etter Utøya 22.juli og vil gjøre det videre i tiden som kommer. Traumeerfaringer tilnærminger og behandlingsprinsipper Barn og ungdom med langvarige krisereaksjoner og sorg Familie- og kjønnsperspektiver - ulike forløp i ulik takt Eksistensielle temaer og håp Faglig ansvarlig for kurset er spesialpsykolog Gry Stålsett, i samarbeid med andre erfarne klinikere fra de ulike behandlingsenhetene ved Modum Bad. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

15 Faglig utvikling 15. oktober 2012 kl Modum Bad - Festsalen Tap og traumer tar ikke bare fra oss gleden. Det kan også frarøve oss sorgen. Komplisert sorg diagnostikk og behandling Ved uventede dødsfall som mord, selvmord og ulykker, har de pårørendes sorg en tendens til å vokse seg utover det vanlige og bli komplisert. Vanlig sorg er en helt naturlig følelse vi alle har når vi mister noen. Det er en hensiktsmessig følelse som ofte blir fulgt av lettelse fordi vi gjennom sorgen får bearbeidet tapet og savnet. Komplisert sorg gir en høy og langvarig intensitet i følelser relatert til tapet. Dette gjør det vanskelig å fungere sosialt og i jobb. Grensen mellom vanlig sorg og komplisert sorg er flytende. Betegnelsen komplisert sorg har erstattet begreper som patologisk, traumatisk eller langvarig sorg. Komplisert sorg er en betydelig risikofaktor for utvikling av så vel psykiske som fysiske lidelser. 15 Dette seminaret tar for seg nyere forskning om sorg og sorgbehandling. Det utdypes hva som inkluderes i komplisert sorg som ny diagnostisk kategori, og hvilke behandlingstilnærminger som kan nyttes i arbeidet med komplisert sorg. Hovedfokus vil være behandling rettet mot voksne som sliter med komplisert sorg. Målgruppe: Helsepersonell i første- og andrelinjetjeneste, kirkelig ansatte, andre som i sitt arbeid møter mennesker som har komplisert sorg. Psykolog og dr. philos Atle Dyregrov leder Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han har i 30 år arbeidet med enkeltmennesker som har opplevd dødsfall, andre kriser og traumer, samt vært involvert i oppfølgingsarbeid i kjølvannet av større nasjonale og internasjonale ulykker og katastrofer. Han har forfattet en rekke bøker, bokkapitler og fagartikler innen krise- og sorgområdet (se For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf MED psykolog Atle Dyregrov

16 Faglig utvikling Innføringskurs i VITA - modellen Eksistensielle og religiøse tema i terapi Ved Modum Bad har vi sett at pasienter ofte strever med følelser knyttet til religiøse spørsmål og sin relasjon til en Gud de tror eller ikke tror på. Religion som verdi og normgrunnlag, indre subjektiv livsverden og gudsrelasjon er ofte blitt holdt utenfor terapien, dels oppfattet som irrelevant, dels som fallende utenfor psykiatriens fagområde. Gudsbildets betydning for selvbildet De senere års teoriutvikling har endret synet på religiøsitetens betydning for psykisk helse. Nyere forskning innenfor psykoanalytisk objektrelasjonsteori har vist at menneskers indre gudsbilde og gudsrelasjon kan ha sentral betydning for selvbilde, mellommenneskelige forhold og psykisk helse. VITA-modellen Ved Modum Bad er det utviklet en behandlingsmodell som fokuserer på eksistensielle temaer, tro og følelser som viser seg å treffe målgruppen og ha god effekt: VITA-modellen. 16

17 Faglig utvikling 19.april 2012 kl Modum Bad - Festsalen I et multi-religiøst samfunn og i en tid hvor mange uttrykker åndelig lengsel, er det i økende grad behov for kompetanse i å adressere religiøs tro i terapi. Et sentralt kjennetegn ved mange psykiske lidelser er rigiditet unyanserte indre oppfatninger av en selv og andre. VITA-modellen er skreddersydd til å oppløse en slik rigiditet ved et gjennomtenkt behandlingsprogram med spesifikke strategier og komponenter. Pasienten skal i løpet av tre måneder tegne selvbilde, foreldrebilder og gudsbilde flere ganger, skrive sin livshistorie flere ganger, lære å differensiere mellom følelser og eksistensielle tema og utvikle meta-refleksjon som skal forebygge tilbakefall. VITA-modellen er utviklet for inneliggende pasienter, men har behandlingsprinsipper, strategier og komponenter som også kan brukes poliklinisk. Pasientene i VITA-avdelingen har vanligvis tilbakevendende depresjon og personlighetsproblematikk (Cluster C), men behandlingsmodellen kan også anvendes for en bredere pasientgruppe. Kurset gir: Innføring i psykoterapiens mandat i møte med eksistensielle og religiøse erfaringer og de fire hovedtilnærmingene: Eksistensiell -, narrativ -, dynamisk - og affektteori. Introduksjon av de tre m'er : mindfulness, mentalisering og metarefleksjon Kursansvarlige er spesialpsykolog Gry Stålsett, psykiater Arne Austad og professor i teologi Leif Gunnar Engedal. Doktorgradsstipendiat Kari Halstensen vil også delta. Det vil bli gitt kursbevis for deltagelse. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

18 Faglig utvikling mai 2012 på Villa Sana, Modum Bad og oktober 2012 på Haraldsplass, Bergen Makt & mening - djerv & diakonal Ledelse ved diakonale institusjoner Samlinger for inviterte ledere ved diakonale virksomheter i Norge. Målet med samlingene er å skape forståelse, identitet og stolthet knyttet til det å være leder ved virksomheter med et slikt særpreg. Det legges vekt på å bevisstgjøre og tydeliggjøre lederrollen, og utfordringene ved å være leder i tillegg til å bygge og utvikle nettverk. Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad Blant temaene som belyses er: Makt og mening kløkt og klokskap. Den visjonære, verdibevisste, virkningsfulle leder Ledelse og personlighet Ledelse som utfordrer og våger Ledelse som samhandling mellom ulike roller og arenaer Bidragsytere er blant andre: Tidligere generalsekretær i Blå Kors, Geir Gundersen Psykolog Gry Stålsett Idrettspedagog Bjørnar Johannessen Prestasjonsutvikler Johan Kaggestad Vertskap: Rollaug Waaler forstanderinne og daglig leder ved Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Ole Johan Sandvand direktør ved Modum Bad Gordon Johnsens Stiftelse Haraldsplass, Bergen For informasjon og påmelding:. eller - Tlf.:

19 Faglig utvikling Foreldreveiledning til mødre med spiseforstyrrelser Seminar for helsesøstre og jordmødre Kvinner som sliter med spiseforstyrrelser og samtidig skal være gode mødre, står i en svært krevende situasjon. Det er viktig å bygge opp kompetanse i behandlingsapparatet på hvordan man kan møte disse kvinnene på en god måte. Søker de behandling, skal de få hjelp til sine spiseproblemer samtidig som det er viktig å komme inn i en konstruktiv dialog om hvilke utfordringer de har i forholdet til barna sine. Gravide og mødre som lider av spiseforstyrrelser opplever ofte møtet med helsevesenet som vanskelig. De som jobber i helsevesenet opplever også ofte hjelpeløshet og er usikre på hvordan de skal møte disse kvinnene og barna deres. På Modum Bad har vi etter flere års arbeid med nettopp denne gruppen pasienter fått mye kunnskap og erfaring. Vi ønsker derfor å invitere helsesøstre og jordmødre til en dag med faglig input og erfaringsdeling. Program Erfaringer fra kurs for mødre med spiseforstyrrelser, med fokus på foreldrerollen Barn som pårørende til mødre med spiseforstyrrelser Erfaringer fra en mors møte med helsetilbudet Diskusjon og erfaringsutveksling Kurset blir ledet av personale fra Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

20 Det kommer mer... tiden krever at vår spesialistkompetanse kommer flere til gode på flere måter enn før. Det er ikke nytt at Modum Bad arrangerer kurs og fagseminarer. Ved flere avdelinger utgjør nettopp kurs, veiledning og annen formidling en stor del av virksomheten. Slik sett kunne denne katalogen kommet tidligere. Samtidig er det noe nytt som skjer nå. Det blir lagt til rette for at mer av kompetansen i de kliniske avdelingene blir formidlet ut. Forebygging og fagformidling skal bli et prioritert arbeid. Det dreier seg om å rydde plass, legge til rette og jobbe fram. Samtidig som vi jobber for å skape noe nytt, er vi i full gang med å drifte en allerede eksisterende virksomhet. Tiden krever det av oss I forordet til Kildekatalogen gir direktøren et løfte om at det vil komme flere kurs fra Modum Bad i fremtiden: Forebyggende kurs som skal gi styrke til mennesker som står i krevende livssituasjoner, og kurs som skal gi fagfolk utvikling og kompetanse. Bakgrunnen for løftet er at tiden krever at vår spesialistkompetanse kommer flere til gode på flere måter enn før. Omfanget av psykiske lidelser er høyt, og flere unge blir uføre. Svaret er ikke først og fremst mer behandling. Effekten av behandlingsmetoder og kapasiteten til å gi tilbud er begrenset. Svaret må heller være at flere får kortvarig hjelp - i tide. Før lidelsen kvalifiserer for behandling. Før lidelsen fører til tap av arbeid, inntekt og sosiale relasjoner. Forskning, klinisk kompetanse innenfor en bredt felt av psykiske lidelser, tilbakemelding fra brukere og erfaring med forebyggende arbeid, gir Modum Bad grunnlag for å formidle kunnskap om hvordan vi kan forstå, behandle og forebygge psykiske lidelser. Ønsket er å drive mer helsefremmende arbeid, og at kompetanse blir utvekslet mellom ulike tjenestenivåer innen psykisk helsevern. Slik tiden krever av oss. Følg med! Mye skal skje fremover. Vi skal utvikle nettsidene våre. Flere kurs og seminarer er på planleggingsstadiet. De blir fortløpende annonsert på Modum Bads hjemmesider. Er du ute etter noe spesielt? Vi formidler kontakt med fagpersoner som kan utarbeide et tilbud tilpasset din bestilling. Har du innspill og tilbakemeldinger, hører vi gjerne fra deg! Kristin Tafjord Lærum Utviklingsleder Kildehuset - Modum Bads kurs- og kompetansesenter Et løft Vi arbeider for å realisere en visjon. Og vi begynner for alvor å tro at den vil inkludere et nytt bygg: - Kildehuset. Kanskje må det bygges i flere trinn. Først gode læringslokaler, så overnatting og til sist juvelen i kronen en moderne versjon av det gamle Kildehuset ved Modum Bad: Et åttekantet hus med ornamenter og en liten kuppel på toppen. På midten av 1800-tallet lot våre forfedre seg modig inspirere av orientalsk stil, og blandet det med sveitsisk og norsk byggeskikk. Vi vil også utvise mot og skape et sted å komme til som er litt annerledes. Et sted med stil og varme. Et sted med utsikt over rolig landskap. 20 Kanskje klarer vi å bygge alt i en omgang? Allerede er det noen som deler vår visjon, og som har gitt oss sjenerøse økonomiske tilskudd. Det gjør at vi tror mer, arbeider hardere og kommer nærmere målet. Uansett hva vi får til, vil det bli noe mer. Det er vi mange som skal sørge for. Vi er ledergruppen, med direktør og klinikkdirektør i spissen. Vi er alle de ulike fagpersonene ved Modum Bad som vil dele av sin fagkompetanse. Vi er informasjonsavdelingen og driftsavdelingen i særdeleshet. Og vi er fire ansatte som har fast forankring i Kildehuset - Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

21 Faglig utvikling Foreløpig kursoversikt 2012: Modum Bad Oslo 10. februar og 20. april: Opplæring i semistrukturelt intervju, utredning av dissosiative og andre traumerelaterte symptomer (over to dager). 2. mars: Forståelse og behandling av dissosiativ identitetsforstyrrelse. 9. mars: Evidensbasert traumebehandling. Generell forståelse, dissosiasjonsbegrepet og traumers påvirkning på hjernen. Ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo arbeider vi med å utvikle traumebehandling og kompetanseheving innenfor traumefeltet. I vårt kurslokale i Eilert Sundts gate 34, Oslo ønsker vi å invitere til inspirerende fagdager med fokus på kliniske problemstillinger. Med små deltakergrupper, vil det bli anledninger til dialog og fordypning. 19. april og 15. juni: Oppmerksomt nærvær for å komme i kontakt med egne ressurser og styrke egen tilstedeværelse i møte med pasienten (over to dager). Dag 1: Fokus på en selv Dag 2: Fokus på møte med pasienten. 4. mai: Traumer hos barn. Tilrettelegging og behandling. 8. juni: Diffrensialdiagnostikk i forhold til traumelidelse, psykose og personlighetsproblematikk. 14. september Kultursensitiv traumebehandling Vi har også mulighet for å arrangere tilpassede workshops. For informasjon og påmelding: Anne Kongsness e-post: eller på tlf Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på 21

22 Læring og mestring Villa Sana - Ressurssenter for forebygging av utbrenthet Villa Sana drives av Modum Bad i samarbeid med Legeforeningen. Tilbudet til leger er finansiert fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Ressurssenteret Villa Sana består av to vakre hus plassert i landskapet på Modum Bad. Tilbud til leger Ressurssenteret Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke bevisstheten om egen identitet, fremme helse og livskvalitet, og forebygge utbrenning. Tilbudet vårt retter seg mot alle leger primært leger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv, helse og/eller fritid. I målgruppen er også leger som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Ukeskurs Et kurstilbud for åtte leger, eller parkurs for fire par (der minst en i forholdet er lege). Varighet fra lunsj mandag til og med lunsj fredag. Kurset består av erfaringsbasert undervisning, gruppe- og individualsamtaler, egentid og fellesaktiviteter. Det er innslag av fysisk aktivitet og kulturopplevelser i rammer som fremmer gode møter mellom kolleger og med en selv. Undervisningen knytter an til temaene Identitet Grenser Roller Å utøve autoritet Balansen mellom hjem og jobb Mestringsstil 22

23 Husene gir en god ramme for virksomheten. Det er mye plass og bokstavelig talt god takhøyde. Det er et ønske at hverdagene og arbeidet på Villa Sana blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro. Ressurssenteret har åtte komfortable enkeltrom, herav fire dobbeltrom, og drives av en velkvalifisert, tverrfaglig stab. Kursuker i 2012: Uke 4 uke 7 uke 11 (parkurs) uke 17 uke 23 Uke 35 uke 39 uke 44 (parkurs) uke 46 Rådgivningssamtaler Kurs- og reiseutgifter (egenandel på 500,- kr) dekkes av Den norske legeforening og SOP. Eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes ikke. I tillegg blir det gitt opplæring i konkrete tiltak og øvelser i stressmestring, selvivaretakelse og forebygging av utbrenning. Kursledere: Olav Lund: Enhetsleder, lege, spesialist i psykiatri. Erfaring fra allmennmedisin, distriktspsykiatri, forskning og forvaltning. Karin Isaksson Rø: Seniorforsker, lege, PhD., spesialist i arbeidsmedisin. Oddveig Hellebust: Spesialpedagog og gruppeanalytiker. Et tilbud hvor leger kan søke råd og veiledning. Dette tilbys i en samtale med en eller flere ansatte ved Villa Sana. Vi tilbyr også parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen. En rådgivningssamtale foregår over en dag og ved behov finnes mulighet for overnatting. Utgifter i forbindelse med rådgivning, inklusive reise (egenandel kr.500,-) dekkes av Den norske legeforening og SOP. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Søknadsskjema til legekurs finner du på /innsoeking. Brev med bekreftelse om plass på kurs vil bli sendt ut ca. tre uker før kursstart. For informasjon: /Villa Sana ta kontakt på Tlf eller e-post: 23

24 Læring og mestring Tilbud til sykepleiere Sykepleieryrket er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Når man i sitt arbeid har fokus på omsorg for andre, er det viktig å passe på omsorgen for seg selv. Ulike livsfaser setter ulike krav til den enkelte det betyr blant annet at man må arbeide med å balansere jobbdelen med andre aspekter gjennom livet. Kurset Nullstille for å omstille Ressurssenteret Villa Sana ønsker å bidra til å forebygge at helsearbeidere går tomme, stagnerer, føler håpløshet eller mismot. Vi tilbyr et kurs som inneholder teknikker for å fremme helse og livskvalitet, og forebygge utbrenthet. Kurset er primært rettet mot sykepleiere, men vi åpner også for andre faggrupper innen helsevesenet. Tema på kurset: Trøtthetens tid: Om slitenhet og utbrenning Mindfulness: Oppmerksomhetstrening Stressmestring: Fra å gjøre til å være De nødvendige grensene: Krav - kontroll støttemodellen 24

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

Modum Bad 2013. innhold:

Modum Bad 2013. innhold: Modum Bad 2013 innhold: 2-5 Styret har ordet 6-8 Satsing på traumefeltet 9-11 Doktorgrader 12-13 Pasientene har ordet 14 Helseministerhonnør 16 Gir familien et språk 17 Økonomisjefen rapporterer 18-19

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

hovedtema:rus og psykiatri Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum Bad med tilbud i Oslo Opplevelsesdagen 2008

hovedtema:rus og psykiatri Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum Bad med tilbud i Oslo Opplevelsesdagen 2008 Nr. 2/2008-17. årgang klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana - institutt for sjelesorg Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum

Detaljer

Nr. 2/2013-22. årgang. Badeliv. Et magasin fra MODUM BAD

Nr. 2/2013-22. årgang. Badeliv. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 22 Ansvarlig redaktør: Ole Johan Sandvand Redaktør: Unni Tobiassen Lie Redaksjonsråd: Jon-Erik

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no

Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no Plan for diakoni TIPS og inspirasjon til lokalt arbeid (Heftet oppdateres underveis etter innsendte innspill og bidrag.) Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no DEN NORSKE KIRKE Tunsberg

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2010-19. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD 25 I T U T E T w e n t y f i v e y e a r A n n i v e r s e r y year 1985-2010 S M o d u m B a d R E S E A R C H I N S T Hovedtema: Forskning Jubileum

Detaljer

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 Modige møter Utfordringer i arbeid med ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < Ja visst, det nytter 3 < På

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Kognitiv terapi i møte med sørgende LUB har overtatt Englesiden Forsknings- og prosjektpresentasjon Leder Sterkere, saktere, enklere, varmere Den siste tiden har

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang SPOR Informasjon 1 1 10 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer