Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modum Bads kurs- og kompetansesenter"

Transkript

1 åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful 33 PMeningsfulle opplevelser - Påfyll - Faglig kompetanse - Naturopplevelser - Kultur -

2 innhold Fortsatt Foreldre - kurs for foreldre etter samlivsbrudd side 4-5 Kurs for par berørt av rus & avhengighet side 6-7 Veiledningssamtaler for par side 8-9 PREP kommunikasjonskurs for par side PREP opplæringskurs side 12 Seminar om Motiverende Intervju side 13 Seminar om krisehåndtering side 14 Seminar om komplisert sorg side 15 Innføringskurs i Vita-modellen side Djerv og diakonal - samling for diakonale ledere side 18 Seminar for helsesøstre og jordmødre - foreldreveiledning til mødre med spiseforstyrrelser Side 19 Det kommer mer... side 20 Kurs ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo Side 21 Villa Sana - Ressurssenter for forebygging av utbrenthet Kurs for leger side Parkurs for leger side Rådgivningssamtaler for leger side 23 Kurs for sykepleiere Nullstille for å omstille side Rådgivningssamtaler for sykepleiere Side 25 Kursmateriell Side 26 Nettbutikk side 27 Gudstjenester i Olavskirken side 28 Kulturkalender vår 2012 side 28 Naturopplevelser og aktivitetstilbud side 29 Opplevelsesdagen side 30 Modum Bad-dagen side 31 Gordon Johnsens Minneforelesning side 31 Kultur og opplevelser Læring og mestring Faglig utvikling Læring og mestring Læring og mestring Faglig utvikling Kultur og opplevelser 2

3 Et sted å komme til.. Vi er på vei mot noe nytt et kurs- og kompetansesenter. Modum Bad gjør et nytt løft for å nå målene om å fremme psykisk helse, livskvalitet og gode familierelasjoner gjennom behandling, forskning og forebygging. Et løft forankret i visjonen om å være en kilde til liv. Denne katalogen gir en oversikt over planlagt utadrettet virksomhet i regi av Modum Bad i Det går langt utover hva som skal inn i et nytt kurs- og kompetansesenter. Her er informasjonen samlet om utadrettet formidling. Det nye senteret har begynt arbeidet med å profesjonalisere og ekspandere kursvirksomheten, som er en viktig del av formidlingsoppgaven. Katalogen annonserer mange spennende tilbud. Særlig rettet mot satsingen på helsefremmende og forebyggende virksomhet. Vi må nå flere for å forebygge psykiske lidelser. Vi vet at det er mulig. Visjonen i visjonen er at dette skal lede til etableringen av Kildehuset, som blir et nytt sted å komme til for enkeltmennesker og familier som opplever kriser og utfordrende livssituasjoner for fagpersoner som ønsker faglig utvikling og utveksling Dette får vi til! Ole Johan Sandvand adm. direktør, Modum Bad 3

4 Læring og mestring Fortsatt Foreldre Kurs for foreldre etter samlivsbrudd Årlig er det rundt barn som opplever at foreldrene skiller lag. Målet med Fortsatt Foreldre er å styrke foreldres evne til å samarbeide etter samlivsbrudd, og dermed bidra til å fremme en trygg og stabil oppvekst for barna. Kurset er utviklet ved Modum Bads Senter for familie og samliv, i samarbeid med sentrale fagpersoner. I 2010 ble Fortsatt Foreldre overtatt av Bufetat, og er nå et fast tilbud ved mange familievernkontorer. Men Fortsatt Foreldre er mer enn et kurs. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av egen rolle som forelder og samarbeidspartner. Håpet er at dette kan gi konstruktive innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet. Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker faglige innspill og støtte til å skape et godt nok foreldresamarbeid med en ekspartner til beste for barna å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte å legge samlivsbruddet bak deg, og se fremover i livet 4

5 Min ekskone gikk på forrige kurs, og jeg merker forskjell på henne etter det. Vi samarbeider bedre allerede. Jeg har også hatt stort utbytte av kurset og tror samarbeidet vårt vil bedre seg enda mer nå. Kursdeltaker Temaer på kurset: Bruddprosessen Kommunikasjon, konflikt og samspill Å se barnas livssituasjon Foreldresamarbeid Veien videre Kurs i 2012: januar Sted: Modum Bad Kurset blir ledet av personale fra Modum Bads Senter for familie og samliv For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

6 Læring og mestring Kurs for par berørt av rus & avhengighet Rusproblemer rammer ikke bare den som har kjent det selv på kroppen, men også partner, barn, familie og nettverk. Mange familier sliter med kommunikasjon selv om rusen har opphørt. Et kurs som gir dere mulighet til å utvikle parforholdet og som inneholder: Korte innlegg fra kursledere Parvise samtaler Frivillig plenumsdeltagelse Humor og alvor Et møtested med andre par som har erfaringer knyttet til ulike rus- og avhengighetsproblemer. Ved å lytte til andres erfaringer og løsninger kan en få et nytt perspektiv på eget liv. Kurset bygger på forskning om hva som fremmer kommunikasjon og gode relasjoner, samt forskning rundt avhengighet og relasjoner. 6

7 Vi har lært å forstå hverandre bedre. Kurset var på en måte vår siste utvei, og det ble både lærerikt og morsomt Kursdeltaker For hvem? Par med ulike typer rus- og avhengighetsproblemer Par som ønsker fokus på parforholdet etter behandling Par som ikke er i aktiv rus På kurset får dere: Se på ressurser og muligheter i parforholdet Lære nyttige metoder for konflikthåndtering Lære nye måter å kommunisere på Mulighet til å dele erfaringer med andre, blir kjent med andre par Hyggelige omgivelser, god mat og tid til å være sammen Kurs i 2012: januar Fredag kl søndag kl på Villa Sana, Modum Bad Egenandel: Kr ,- pr. par Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf For søknad om deltakelse: Ta kontakt med Birte Stenbro på tlf eller e-post: 7

8 Læring og mestring Veiledningssamtaler for par Et samliv kan til tider være krevende. Ulike påkjenninger og hendelser i livet kan tære på forholdet og fylle oss med vanskelige følelser, uro eller ensomhet. Da kan det være til hjelp å invitere en nøytral person inn i de aktuelle utfordringene i samlivet. Senter for familie og samliv kan tilby: veiledning og hjelp i møte med en av våre kvalifiserte og erfarne familieterapeuter en god ramme rundt våre møter i hyggelige og stemningsfulle omgivelser Vi ønsker at vår veiledning kan bidra til økt forståelse og nødvendig avklaring, stimulere til konstruktiv endring og gi håp for veien videre. Vår veiledningstjeneste er et forebyggende tilbud for par som ønsker å styrke forholdet. Vi henter ikke inn informasjon og bakgrunnsopplysninger fra våre klienter, og veiledningen journalføres ikke. Den er tenkt som et avgrenset tilbud, hvor vi ikke går inn i omfattende prosesser. Ved fastlåste problemer kan vi gi veiledning om hvor videre hjelp kan søkes. 8

9 Veldig greit å få innspill fra en fagperson på at våre vanskeligheter er vanlige og kanskje kan løses Inger 45 år Våre priser og tider: Veiledningen er ikke en helsetjeneste som gir rett til refusjon, men må fullt ut dekkes av det enkelte par. Tilbudet foregår over halve og hele dager fra mandag til fredag på Modum Bad. En halv dag foregår i tidsrommet eller og koster kr ,-. En hel dag koster kr ,-. Lunsj er inkludert i prisen. Overnatting Vi kan tilby rimelig overnatting i vakre omgivelser. Det er et tilbud med begrenset kapasitet. Andre overnattingsmuligheter i nærheten er Tyrifjord hotell. Ventetid Ventetiden på veiledningssamtaler kan variere. For informasjon og bestilling av konsultasjon: Ta kontakt med Birte Stenbro på tlf eller e-post: 9

10 Læring og mestring Prep kommunikasjonskurs for par Hva er prep? PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bads Senter for familie og samliv. PREP-kurs holdes i hele Norge, av kursledere som har fått opplæring gjennom oss. Virker PREP? PREP stimulerer par til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen. Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme parenes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid. 10

11 Kurs i 2012 : januar Tyrifjord hotell, Vikersund mars Tyrifjord hotell, Vikersund mai Dr. Holms hotell, Geilo juni Eilert Sundtsgate 34, Oslo august Eilert Sundtsgate 34, Oslo 7. september - 9. september Dr. Holms hotell, Geilo oktober Eilert Sundtsgate 34, Oslo (oppfølgingskurs) november Tyrifjord hotell, Vikersund Se våre nettsider for en oversikt over andre arrangører av PREP-kurs. PREP for 2 Dette kurset følger samme øvelser som vanlige PREP-kurs, men programmet tilpasses ønsker og behov hos det enkelte par. Kurset starter med en grunnpakke som går over en dag (mandag til fredag), med oppstart ca. kl og avsluttes ca Underveis er det lagt opp til en times lunsjpause. Eksempler på temaer: Forventninger og roller Kommunikasjonshinder Fire faresignaler (om kommunikasjonsmønstre som sliter på forholdet) En metode for trygg kommunikasjon Hva er problemet egentlig? Kurset foregår på Modum Bad og koster kr , inkl. to arbeidsbøker, DVD og enkel lunsj. Ønsker dere mer enn en dag kan dere bygge på med flere halve eller hele dager. Halve dager koster kr , - og hele dager kr ,- Hele dager inkluderer lunsj. Ventetiden kan variere. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf For informasjon og påmelding: Ta kontakt med Birte Stenbro på Tlf eller e-post: 11

12 Faglig utvikling Bli kursholder og veileder i PREP Kurs i 2012 : april Modum Bad september Modum Bad DESEMBER Med utgangspunkt i PREP-programmet kan du holde kommunikasjonskurs for par og bruke elementer fra programmet i rådgivning og terapeutisk arbeid med par. Vi arrangerer opplæringskurs i PREP for fagpersoner med minst treårig høgskole- eller profesjonsutdanning, for eksempel innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller teologi. Innhold: Innføring i innholdselementene i PREP Øvelse i å fremlegge fagstoff og lære par kommunikasjonsferdigheter Erfaring med å forberede deler av et kursopplegg For å bli sertifisert som kursholder og veileder i PREP, må du undertegne en avtale med Modum Bads Senter for familie og samliv, som har copyright til PREP - programmet. Personlig egnethet er også en forutsetning. Kurset er godkjent som meritterende for: Norsk Psykologforening som 14 timers fritt spesialkurs og 14 timers vedlikeholdsaktivitet Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer til ergoterapispesialist i allmennhelse, folkehelse og psykisk helse. Norsk Sykepleierforbund med 14 timer for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Fellesorganisasjonen (FO) med 14 timer for klinisk vernepleier Utdanningsforbundet som fritt valgt kurs i spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. For søknad om deltakelse og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

13 Faglig utvikling 13. januar kl Modum Bad - Festsalen Motiverende Intervju Modum Bads faggruppe for rus og avhengighet inviterer til seminar med psykologspesialist Tom Barth: Ambivalensens rolle i endringsprosessen. Hvordan forsterke pasientenes egen motivasjon for endring? Innhold: Motiverende Intervju (MI) er sentrert rundt å hente frem og forsterke pasienters egen motivasjon for forandring. Man er særlig opptatt av deres ambivalens, og hvordan hjelpere kan forholde seg til den naturlige vekslingen mellom motivasjonsog motstandselementer. MI er en anerkjent metode i mange former for endringsarbeid både innen spesialisthelsetjeneste,førstelinjetjeneste, helsefremmende arbeid og rehabilitering. Tom Barth var med og utformet tilnærmingen for ca 20 år siden har arbeidet med MI i behandling av misbruk og avhengighet drevet veiledning, kurs og opplæringsprogrammer medforfatter i fagbøker om temaet aktiv i teoretisk og praktisk utvikling av MI på internasjonalt nivå Seminaret vil bestå av en innføringsforelesning, korte praktiske øvelser og filmdemonstrasjoner. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

14 Faglig utvikling Etter 22. juli: Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding Kurs i 2012 : 22. mars Modum Bad Temaer som vil bli behandlet: Krisehåndtering: Utfordringer og fallgruver Normalreaksjoner ved kriser kropp og følelser Den historiske og narrative sannhet Å arbeide med sanseinntrykk og de indre bildene Den kompliserte sorgen Dette kurset har som mål å bistå behandlere i førstelinjetjenesten med oppdatert kunnskap, perspektiver og metoder i arbeidet med en fortsatt emosjonell bearbeiding etter et nasjonalt traume som rammer enkeltindivider på ulikt vis. Fagekspertise fra Modum Bad bistod overlevende, etterlatte og frivillige redningsarbeidere i følelsesmessig håndtering umiddelbart etter Utøya 22.juli og vil gjøre det videre i tiden som kommer. Traumeerfaringer tilnærminger og behandlingsprinsipper Barn og ungdom med langvarige krisereaksjoner og sorg Familie- og kjønnsperspektiver - ulike forløp i ulik takt Eksistensielle temaer og håp Faglig ansvarlig for kurset er spesialpsykolog Gry Stålsett, i samarbeid med andre erfarne klinikere fra de ulike behandlingsenhetene ved Modum Bad. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

15 Faglig utvikling 15. oktober 2012 kl Modum Bad - Festsalen Tap og traumer tar ikke bare fra oss gleden. Det kan også frarøve oss sorgen. Komplisert sorg diagnostikk og behandling Ved uventede dødsfall som mord, selvmord og ulykker, har de pårørendes sorg en tendens til å vokse seg utover det vanlige og bli komplisert. Vanlig sorg er en helt naturlig følelse vi alle har når vi mister noen. Det er en hensiktsmessig følelse som ofte blir fulgt av lettelse fordi vi gjennom sorgen får bearbeidet tapet og savnet. Komplisert sorg gir en høy og langvarig intensitet i følelser relatert til tapet. Dette gjør det vanskelig å fungere sosialt og i jobb. Grensen mellom vanlig sorg og komplisert sorg er flytende. Betegnelsen komplisert sorg har erstattet begreper som patologisk, traumatisk eller langvarig sorg. Komplisert sorg er en betydelig risikofaktor for utvikling av så vel psykiske som fysiske lidelser. 15 Dette seminaret tar for seg nyere forskning om sorg og sorgbehandling. Det utdypes hva som inkluderes i komplisert sorg som ny diagnostisk kategori, og hvilke behandlingstilnærminger som kan nyttes i arbeidet med komplisert sorg. Hovedfokus vil være behandling rettet mot voksne som sliter med komplisert sorg. Målgruppe: Helsepersonell i første- og andrelinjetjeneste, kirkelig ansatte, andre som i sitt arbeid møter mennesker som har komplisert sorg. Psykolog og dr. philos Atle Dyregrov leder Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han har i 30 år arbeidet med enkeltmennesker som har opplevd dødsfall, andre kriser og traumer, samt vært involvert i oppfølgingsarbeid i kjølvannet av større nasjonale og internasjonale ulykker og katastrofer. Han har forfattet en rekke bøker, bokkapitler og fagartikler innen krise- og sorgområdet (se For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf MED psykolog Atle Dyregrov

16 Faglig utvikling Innføringskurs i VITA - modellen Eksistensielle og religiøse tema i terapi Ved Modum Bad har vi sett at pasienter ofte strever med følelser knyttet til religiøse spørsmål og sin relasjon til en Gud de tror eller ikke tror på. Religion som verdi og normgrunnlag, indre subjektiv livsverden og gudsrelasjon er ofte blitt holdt utenfor terapien, dels oppfattet som irrelevant, dels som fallende utenfor psykiatriens fagområde. Gudsbildets betydning for selvbildet De senere års teoriutvikling har endret synet på religiøsitetens betydning for psykisk helse. Nyere forskning innenfor psykoanalytisk objektrelasjonsteori har vist at menneskers indre gudsbilde og gudsrelasjon kan ha sentral betydning for selvbilde, mellommenneskelige forhold og psykisk helse. VITA-modellen Ved Modum Bad er det utviklet en behandlingsmodell som fokuserer på eksistensielle temaer, tro og følelser som viser seg å treffe målgruppen og ha god effekt: VITA-modellen. 16

17 Faglig utvikling 19.april 2012 kl Modum Bad - Festsalen I et multi-religiøst samfunn og i en tid hvor mange uttrykker åndelig lengsel, er det i økende grad behov for kompetanse i å adressere religiøs tro i terapi. Et sentralt kjennetegn ved mange psykiske lidelser er rigiditet unyanserte indre oppfatninger av en selv og andre. VITA-modellen er skreddersydd til å oppløse en slik rigiditet ved et gjennomtenkt behandlingsprogram med spesifikke strategier og komponenter. Pasienten skal i løpet av tre måneder tegne selvbilde, foreldrebilder og gudsbilde flere ganger, skrive sin livshistorie flere ganger, lære å differensiere mellom følelser og eksistensielle tema og utvikle meta-refleksjon som skal forebygge tilbakefall. VITA-modellen er utviklet for inneliggende pasienter, men har behandlingsprinsipper, strategier og komponenter som også kan brukes poliklinisk. Pasientene i VITA-avdelingen har vanligvis tilbakevendende depresjon og personlighetsproblematikk (Cluster C), men behandlingsmodellen kan også anvendes for en bredere pasientgruppe. Kurset gir: Innføring i psykoterapiens mandat i møte med eksistensielle og religiøse erfaringer og de fire hovedtilnærmingene: Eksistensiell -, narrativ -, dynamisk - og affektteori. Introduksjon av de tre m'er : mindfulness, mentalisering og metarefleksjon Kursansvarlige er spesialpsykolog Gry Stålsett, psykiater Arne Austad og professor i teologi Leif Gunnar Engedal. Doktorgradsstipendiat Kari Halstensen vil også delta. Det vil bli gitt kursbevis for deltagelse. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

18 Faglig utvikling mai 2012 på Villa Sana, Modum Bad og oktober 2012 på Haraldsplass, Bergen Makt & mening - djerv & diakonal Ledelse ved diakonale institusjoner Samlinger for inviterte ledere ved diakonale virksomheter i Norge. Målet med samlingene er å skape forståelse, identitet og stolthet knyttet til det å være leder ved virksomheter med et slikt særpreg. Det legges vekt på å bevisstgjøre og tydeliggjøre lederrollen, og utfordringene ved å være leder i tillegg til å bygge og utvikle nettverk. Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad Blant temaene som belyses er: Makt og mening kløkt og klokskap. Den visjonære, verdibevisste, virkningsfulle leder Ledelse og personlighet Ledelse som utfordrer og våger Ledelse som samhandling mellom ulike roller og arenaer Bidragsytere er blant andre: Tidligere generalsekretær i Blå Kors, Geir Gundersen Psykolog Gry Stålsett Idrettspedagog Bjørnar Johannessen Prestasjonsutvikler Johan Kaggestad Vertskap: Rollaug Waaler forstanderinne og daglig leder ved Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Ole Johan Sandvand direktør ved Modum Bad Gordon Johnsens Stiftelse Haraldsplass, Bergen For informasjon og påmelding:. eller - Tlf.:

19 Faglig utvikling Foreldreveiledning til mødre med spiseforstyrrelser Seminar for helsesøstre og jordmødre Kvinner som sliter med spiseforstyrrelser og samtidig skal være gode mødre, står i en svært krevende situasjon. Det er viktig å bygge opp kompetanse i behandlingsapparatet på hvordan man kan møte disse kvinnene på en god måte. Søker de behandling, skal de få hjelp til sine spiseproblemer samtidig som det er viktig å komme inn i en konstruktiv dialog om hvilke utfordringer de har i forholdet til barna sine. Gravide og mødre som lider av spiseforstyrrelser opplever ofte møtet med helsevesenet som vanskelig. De som jobber i helsevesenet opplever også ofte hjelpeløshet og er usikre på hvordan de skal møte disse kvinnene og barna deres. På Modum Bad har vi etter flere års arbeid med nettopp denne gruppen pasienter fått mye kunnskap og erfaring. Vi ønsker derfor å invitere helsesøstre og jordmødre til en dag med faglig input og erfaringsdeling. Program Erfaringer fra kurs for mødre med spiseforstyrrelser, med fokus på foreldrerollen Barn som pårørende til mødre med spiseforstyrrelser Erfaringer fra en mors møte med helsetilbudet Diskusjon og erfaringsutveksling Kurset blir ledet av personale fra Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

20 Det kommer mer... tiden krever at vår spesialistkompetanse kommer flere til gode på flere måter enn før. Det er ikke nytt at Modum Bad arrangerer kurs og fagseminarer. Ved flere avdelinger utgjør nettopp kurs, veiledning og annen formidling en stor del av virksomheten. Slik sett kunne denne katalogen kommet tidligere. Samtidig er det noe nytt som skjer nå. Det blir lagt til rette for at mer av kompetansen i de kliniske avdelingene blir formidlet ut. Forebygging og fagformidling skal bli et prioritert arbeid. Det dreier seg om å rydde plass, legge til rette og jobbe fram. Samtidig som vi jobber for å skape noe nytt, er vi i full gang med å drifte en allerede eksisterende virksomhet. Tiden krever det av oss I forordet til Kildekatalogen gir direktøren et løfte om at det vil komme flere kurs fra Modum Bad i fremtiden: Forebyggende kurs som skal gi styrke til mennesker som står i krevende livssituasjoner, og kurs som skal gi fagfolk utvikling og kompetanse. Bakgrunnen for løftet er at tiden krever at vår spesialistkompetanse kommer flere til gode på flere måter enn før. Omfanget av psykiske lidelser er høyt, og flere unge blir uføre. Svaret er ikke først og fremst mer behandling. Effekten av behandlingsmetoder og kapasiteten til å gi tilbud er begrenset. Svaret må heller være at flere får kortvarig hjelp - i tide. Før lidelsen kvalifiserer for behandling. Før lidelsen fører til tap av arbeid, inntekt og sosiale relasjoner. Forskning, klinisk kompetanse innenfor en bredt felt av psykiske lidelser, tilbakemelding fra brukere og erfaring med forebyggende arbeid, gir Modum Bad grunnlag for å formidle kunnskap om hvordan vi kan forstå, behandle og forebygge psykiske lidelser. Ønsket er å drive mer helsefremmende arbeid, og at kompetanse blir utvekslet mellom ulike tjenestenivåer innen psykisk helsevern. Slik tiden krever av oss. Følg med! Mye skal skje fremover. Vi skal utvikle nettsidene våre. Flere kurs og seminarer er på planleggingsstadiet. De blir fortløpende annonsert på Modum Bads hjemmesider. Er du ute etter noe spesielt? Vi formidler kontakt med fagpersoner som kan utarbeide et tilbud tilpasset din bestilling. Har du innspill og tilbakemeldinger, hører vi gjerne fra deg! Kristin Tafjord Lærum Utviklingsleder Kildehuset - Modum Bads kurs- og kompetansesenter Et løft Vi arbeider for å realisere en visjon. Og vi begynner for alvor å tro at den vil inkludere et nytt bygg: - Kildehuset. Kanskje må det bygges i flere trinn. Først gode læringslokaler, så overnatting og til sist juvelen i kronen en moderne versjon av det gamle Kildehuset ved Modum Bad: Et åttekantet hus med ornamenter og en liten kuppel på toppen. På midten av 1800-tallet lot våre forfedre seg modig inspirere av orientalsk stil, og blandet det med sveitsisk og norsk byggeskikk. Vi vil også utvise mot og skape et sted å komme til som er litt annerledes. Et sted med stil og varme. Et sted med utsikt over rolig landskap. 20 Kanskje klarer vi å bygge alt i en omgang? Allerede er det noen som deler vår visjon, og som har gitt oss sjenerøse økonomiske tilskudd. Det gjør at vi tror mer, arbeider hardere og kommer nærmere målet. Uansett hva vi får til, vil det bli noe mer. Det er vi mange som skal sørge for. Vi er ledergruppen, med direktør og klinikkdirektør i spissen. Vi er alle de ulike fagpersonene ved Modum Bad som vil dele av sin fagkompetanse. Vi er informasjonsavdelingen og driftsavdelingen i særdeleshet. Og vi er fire ansatte som har fast forankring i Kildehuset - Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

21 Faglig utvikling Foreløpig kursoversikt 2012: Modum Bad Oslo 10. februar og 20. april: Opplæring i semistrukturelt intervju, utredning av dissosiative og andre traumerelaterte symptomer (over to dager). 2. mars: Forståelse og behandling av dissosiativ identitetsforstyrrelse. 9. mars: Evidensbasert traumebehandling. Generell forståelse, dissosiasjonsbegrepet og traumers påvirkning på hjernen. Ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo arbeider vi med å utvikle traumebehandling og kompetanseheving innenfor traumefeltet. I vårt kurslokale i Eilert Sundts gate 34, Oslo ønsker vi å invitere til inspirerende fagdager med fokus på kliniske problemstillinger. Med små deltakergrupper, vil det bli anledninger til dialog og fordypning. 19. april og 15. juni: Oppmerksomt nærvær for å komme i kontakt med egne ressurser og styrke egen tilstedeværelse i møte med pasienten (over to dager). Dag 1: Fokus på en selv Dag 2: Fokus på møte med pasienten. 4. mai: Traumer hos barn. Tilrettelegging og behandling. 8. juni: Diffrensialdiagnostikk i forhold til traumelidelse, psykose og personlighetsproblematikk. 14. september Kultursensitiv traumebehandling Vi har også mulighet for å arrangere tilpassede workshops. For informasjon og påmelding: Anne Kongsness e-post: eller på tlf Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på 21

22 Læring og mestring Villa Sana - Ressurssenter for forebygging av utbrenthet Villa Sana drives av Modum Bad i samarbeid med Legeforeningen. Tilbudet til leger er finansiert fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Ressurssenteret Villa Sana består av to vakre hus plassert i landskapet på Modum Bad. Tilbud til leger Ressurssenteret Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke bevisstheten om egen identitet, fremme helse og livskvalitet, og forebygge utbrenning. Tilbudet vårt retter seg mot alle leger primært leger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv, helse og/eller fritid. I målgruppen er også leger som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Ukeskurs Et kurstilbud for åtte leger, eller parkurs for fire par (der minst en i forholdet er lege). Varighet fra lunsj mandag til og med lunsj fredag. Kurset består av erfaringsbasert undervisning, gruppe- og individualsamtaler, egentid og fellesaktiviteter. Det er innslag av fysisk aktivitet og kulturopplevelser i rammer som fremmer gode møter mellom kolleger og med en selv. Undervisningen knytter an til temaene Identitet Grenser Roller Å utøve autoritet Balansen mellom hjem og jobb Mestringsstil 22

23 Husene gir en god ramme for virksomheten. Det er mye plass og bokstavelig talt god takhøyde. Det er et ønske at hverdagene og arbeidet på Villa Sana blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro. Ressurssenteret har åtte komfortable enkeltrom, herav fire dobbeltrom, og drives av en velkvalifisert, tverrfaglig stab. Kursuker i 2012: Uke 4 uke 7 uke 11 (parkurs) uke 17 uke 23 Uke 35 uke 39 uke 44 (parkurs) uke 46 Rådgivningssamtaler Kurs- og reiseutgifter (egenandel på 500,- kr) dekkes av Den norske legeforening og SOP. Eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes ikke. I tillegg blir det gitt opplæring i konkrete tiltak og øvelser i stressmestring, selvivaretakelse og forebygging av utbrenning. Kursledere: Olav Lund: Enhetsleder, lege, spesialist i psykiatri. Erfaring fra allmennmedisin, distriktspsykiatri, forskning og forvaltning. Karin Isaksson Rø: Seniorforsker, lege, PhD., spesialist i arbeidsmedisin. Oddveig Hellebust: Spesialpedagog og gruppeanalytiker. Et tilbud hvor leger kan søke råd og veiledning. Dette tilbys i en samtale med en eller flere ansatte ved Villa Sana. Vi tilbyr også parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen. En rådgivningssamtale foregår over en dag og ved behov finnes mulighet for overnatting. Utgifter i forbindelse med rådgivning, inklusive reise (egenandel kr.500,-) dekkes av Den norske legeforening og SOP. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Søknadsskjema til legekurs finner du på /innsoeking. Brev med bekreftelse om plass på kurs vil bli sendt ut ca. tre uker før kursstart. For informasjon: /Villa Sana ta kontakt på Tlf eller e-post: 23

24 Læring og mestring Tilbud til sykepleiere Sykepleieryrket er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Når man i sitt arbeid har fokus på omsorg for andre, er det viktig å passe på omsorgen for seg selv. Ulike livsfaser setter ulike krav til den enkelte det betyr blant annet at man må arbeide med å balansere jobbdelen med andre aspekter gjennom livet. Kurset Nullstille for å omstille Ressurssenteret Villa Sana ønsker å bidra til å forebygge at helsearbeidere går tomme, stagnerer, føler håpløshet eller mismot. Vi tilbyr et kurs som inneholder teknikker for å fremme helse og livskvalitet, og forebygge utbrenthet. Kurset er primært rettet mot sykepleiere, men vi åpner også for andre faggrupper innen helsevesenet. Tema på kurset: Trøtthetens tid: Om slitenhet og utbrenning Mindfulness: Oppmerksomhetstrening Stressmestring: Fra å gjøre til å være De nødvendige grensene: Krav - kontroll støttemodellen 24

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres.

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres. På et PREP kommunikasjonskurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Kurslederopplæring. Fagutvikling. Tilbud

Kurslederopplæring. Fagutvikling. Tilbud klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana samlivssenteret Ønsker du og din kjære ny inspirasjon i forholdet? Vil dere lære å kommunisere bedre? Trenger dere å snakke

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Avdeling for spiseforstyrrelser er en del av Modum Bad klinikken som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser er en del av Modum Bad klinikken som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. Modum Bad november 2007 Avdeling for spiseforstyrrelser er en del av Modum Bad klinikken som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. Modum Bad klinikken består av seks avdelinger:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre Synes du samarbeidet med en ekspartner om felles barn er utfordrende?

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

KILDEKATALOGEN KILDEHUSET HØST 2012/VÅR 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEKATALOGEN KILDEHUSET HØST 2012/VÅR 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf KILDEKATALOGEN Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Modum Bads kurs- og kompetansesenter HØST 2012/VÅR 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd rfaringsdeling

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017

Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017 Erfaringer med å holde KIB- kurs i Risør Fagdag for Frisklivssentralene, desember 2017 v/ Christine Sønningdal Fysioterapeut/Folkehelsekoordinator Risør kommune Agenda Hva er KID og KIB KIB i Risør- bakgrunn

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet FORORD Denne boka er en bruksbok for deg som ønsker å begynne i behandling for psykiske plager og problemer, eller for deg som står i en livskrise av et eller annet slag. Terapi hva passer for meg? er

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust SORG OG SYKDOM - HÅP Kildehuset 20.01.2017 Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust 1 HVA ER SORG? Sorg er et begrep, men sorgen bærer den enkeltes historie med seg Sorg oppleves individuelt Sorg kan forstås

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy,

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01//0435 Prosjektnavn: En annen virkelighet Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi ved psykoselidelser er en 30 minutters

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Lærings- og mestringssenteret Leder Lene Pedersen Rådgiver Tone Bentzen Hvorfor læring- og mestring? - Økende antall lever

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA Psykolog Marianne Straume Senter for Krisepsykologi Copyright Straume 2012 Återställa psykisk och fysisk hälsa Utfordringer/utmaningar når barn dør av cancer: Integrere

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Prosjektrapport. To i spann

Prosjektrapport. To i spann Prosjektrapport To i spann Kommunikasjons- og samlivskurs for par hvor den ene har en ervervet hjerneskade. Forebygging og mestring av hverdagens utfordringer og vansker Prosjektnummer: 2011/1/0474 Virksomhetsområde:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre + Nærværskompetanse møte med deg selv og andre Fagdager i Alta, 1. 2. april 2008, Stiftelsen Betania Førsteamanuensis Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger + Relasjoner

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Spesialergoterapeut Svein Erik Larsen Henvisning Må ha dokumentert diagnose fra lege Fastlege, 2. linjetjenesten eller fra CFS/ME senter(3. linje)

Detaljer

RPH, Molde Veiledet selvhjelp

RPH, Molde Veiledet selvhjelp RPH, Molde Veiledet selvhjelp Utgangspunkt for RPH, Moldes strategi for bruk av Veiledet selvhjelp Mandat om å bruke en trappetrinnsmodell hvor veiledet selvhjelp skulle være et trinn i tillegg til kurs

Detaljer