Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!)"

Transkript

1 NS 3420 Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) HefteID 1 NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien Grunnleggende termer A NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser A NS-INSTA 800 engjøringskvalitet System for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet BE NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser BE NS 3420-F Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del F: Grunnarbeider del 1 BE NS 3420-L Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del L: Betongarbeider BE NS 3420-N Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del N: Murerarbeider BE NS 3420-P Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del P: Metallarbeider BE NS 3420-Q Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del Q: Tømrerarbeider BE NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del : Montasje- og innredningsarbeider BE NS 3420-S Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del S: Isolering, tetting og tekking BE NS 3420-T Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del T: Maler- og beleggarbeider BE NS 3451 Bygningsdelstabell BE NS 8175 Lydforhold i bygninger Lydkasser for ulike bygningstyper BE NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer BE NS-EN 1990+NA Eurokode Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner BE NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer Varmemotstand og varmegjennomgang Beregningsmetode (ISO 6946:2007) BN FG egelverk egelverk for automatiske brannalarmanlegg:2007 Utgitt av Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd BN NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner BN NEK EN Nødlyssystemer for rømningsveier BN NEK EN Informasjonsteknologi Installasjon av kabling Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring BN NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser BN NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del Elkraft og teleinstallasjoner BN NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del Installasjon av teleteknisk utstyr BN NS 3451 Bygningsdelstabell BN NS Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk Del 1: Planlegging og utforming BN NS Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk Del 2: Laboratoriemåling og måling på stedet av etterlysende produkter BN NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse BN NS-EN Lys og belysning Belysning av arbeidsplasser Del 1: Innendørs arbeidsplasser BN NS-EN Lys og belysning Belysning av arbeidsplasser Del 2: Utendørs arbeidsplasser BN NS-EN 1838 Anvendt belysning Nødbelysning BQ ISO Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility ules for safety, dimensions functional operation Part 2: Powered stairlifts moving in inclined plane for seated, standing wheelchairs users BQ NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser BQ NS 3811 Løfteinnretninger Trappeheiser for persontransport BQ NS-EN Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau Del 1: Utførelse og installasjon BQ NS-EN Elektromagnetisk kompatibilitet Produktfamiliestandarder for heiser, rulletrapper og rullende fortau Utstråling BQ NS-EN Elektromagnetisk kompatabilitet Produktfamiliestandarder for heiser, rulletrapper og rullende fortau Immunitet BQ NS-EN Vedlikehold av heiser og rulletrapper egler for vedlikeholdsinstruksjoner BQ NS-EN 81-1+A2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger Del 1: Elektriske heiser BQ NS-EN 81-1/A1 Endringsblad A1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger Del 1: Elektriske heiser BQ NS-EN 81-2+A2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger Del 2: Hydrauliske heiser BQ NS-EN 81-2/A1 Endringsblad A1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger Del 1: Hydrauliske heiser BQ NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Heiser for transport av personer og varer Del 28: Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser BQ NS-EN 81-3 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser BQ NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle heiser for transport av personer og varer Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet BQ NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer BQ NS-EN 81-70/A1 Endringsblad A1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer BQ NS-EN A1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser Del 71: Vandalsikre heiser BQ NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Del 72: Brannmannsheiser BQ NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser Del 73: Heisers virkemåte i tilfelle brann BQ pren 81-21:2003 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger Del 21: Nye heiser i eksisterende bygg B NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet Generisk norm for utstråling B NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet Generisk norm for immunitet B NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser BS NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser BS NS-EN Ståltau Sikkerhet Del 8: Trekk- og bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker BS NS-EN Ståltau Sikkerhet Del 9: Lukkede, spiralslåtte, bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Kvalitetskontroll BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 1: Kriterier for valg av tau og dets endefester BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 2: Sikkerhetsfaktorer BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 3: Langspleis til 6-partige trekk- og bæretau BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 4: Endefester BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 5: Oppbevaring, transportering, installering og stramming BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Generelle krav Del 1: Krav for alle installasjoner BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Generelle krav Del 2: Tilleggskrav for to-tauspendelbaner uten fangbrems BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Beregninger BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Anleggsarbeider BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Drivsystemer og annet mekanisk utstyr BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Elektrisk utstyr til annet enn drivsystemer (innbefattet rettelsesblad AC:2005) BS NS-EN Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Kjøretøy Del 1: Klemmer, løpeverk, fangbremser, kabiner, stoler, vogner, vedlikeholdsvogner, medbringere BS NS-EN 1709 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Forhåndsgodkjenning, vedlikehold og driftskontroller BS NS-EN 1907 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Terminologi BS NS-EN 1908 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Strammeinnretninger BS NS-EN 1909 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport edning og evakuering B NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser B NS 8175 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper B NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer B NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer Varmemotstand og varmegjennomgang Beregningsmetode (ISO 6946:2007) C NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser C NS 3423 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger C NS 3451:2008 Bygningsdelstabell D ASTM D Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear Testing of Cohesive Soils D CEN ISO/TS Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser Feltundersøkelser Del 10: Dreiesondering D Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser, Statens vegvesen, D Håndbok 015 Feltundersøkelser, Statens vegvesen, D NGF melding nr. 2 Veiledning for symboler og definisjoner i geoteknikk Presentasjon av geotekniske undersøkelser D NGF melding nr. 6 Veiledning for måling av grunnvannstand og poretyrkk D NGF melding nr. 7 Veiledning for utførelse av dreietrykksondering

2 D NGF melding nr. 9 Veiledning for utførelse av totalsondering D NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser D NS 8001 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Støtflytegrensen D NS 8002 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Konusflytegrensen D NS 8003 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Plastisitetsgrensen D NS 8004 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Svinngrensen D NS 8005 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Kornfordelingsanalyse av jordprøver D NS 8011 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Densitet D NS 8012 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Korndensitet D NS 8013 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Vanninnhold D NS 8017 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Bestemmelse av endimensjonale konsolideringsegenskaper ved ødometerprøving Metode ved trinnvis belastning D NS 8018 Geoteknisk prøving Laboratoriemetoder Bestemmelse av endimensjonale konsolideringsegenskaper ved ødometerprøving Metode med kontinuerlig belastning D NS-EN ISO Geoteknikk Identifisering og klassifisering av jord Del 1: Identifisering og beskrivelse (ISO :2002) D NS-EN ISO Geoteknikk Identifisering og klassifisering av jord Del 2: Klassifiseringsprinsipper (ISO :2004) D NS-EN ISO Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser Prøvetakingsmetoder og grunnvannsmålinger Del 1: Tekniske utførelsesprinsipper (ISO :2006) D NS-EN ISO Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser Feltundersøkelser Del 2: amsondering (ISO :2005) D pren ISO :2005Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser Feltundersøkelser Del 1: Elektrisk CPT/CPTU (trykksondering) (ISO/DIS :2005) F Håndbok 018 Vegbygging. Vegdirektoratet. Oslo 2005/2008 (http://www.vegvesen.no/vegnormaler/hb/018/index.stm) F Massevirke Målereglement Norsk Virkesmåling F NS 3065:1987 Plastrør Drensrør og drensrørdeler F NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser F NS 3458:2004 Komprimering Krav og utførelse F NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner Allmenne regler (Erstattes av NS-EN når denne kommer, trolig i løpet av 2009) F NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner Beregnings- og konstruksjonsregler F NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 2: Kamstenger B500NB F NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 3: Kamstenger B500NC F NS-EN Varselinnretninger i plast med visuelle kjennetegn for nedgravde kabler og rørledninger F NS-EN Idrettsdekker Bestemmelse av vanninfiltrasjonsevne F NS-EN Overflateegenskaper for veger og flyplasser Prøvingsmetoder Del 7: Jevnhetsmåling av vegdekker Måling med rettholt F NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) Krav (innbefattet rettelsesblad AC:2005) F NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkframstilte produkter av ekstrudert polystyrenskum (PS) Krav (innbefattet endringsblad A1:2004 og rettelsesblad AC:2005) F NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkframstilte produkter av celleglass (CG) Krav (innbefattet endringsblad A1:2004 og rettelsesblad AC:2005) F NS-EN Mekanisk stabiliserte masser Spesifikasjoner F NS-EN Grøftekasser Del 1: Produktkrav F NS-EN Vassbyggingsstein Del 1: Spesifikasjoner F NS-EN Maling og lakk Organisk pulverbelegg for galvaniserte og sheradiserte stålprodukter for konstruksjonsformål F NS-EN Varmeisolasjonsprodukter i bygninger Plassformede produkter av lettklinker Del 1: Krav til løsfyllprodukter før installasjon F NS-EN Varmeisolering og produkter til lette fyllinger til anleggsformål Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) Krav F NS-EN Varmeisolering og produkter til lette fyllinger til anleggsformål Fabrikkframstilte produkter av ekstrudert polystyrenskum (PS) Krav F NS-EN 1610:1997 Utførelse og prøving av avløpsledninger F NS-EN 805:2000 Vannforsyning Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger F NS-EN ISO 1461 Varmforsinkede belegg på fabrikkerte jern- og stålprodukter Spesifikasjoner og prøvingsmetoderhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= F NS-ENV 1046:2001 ørledninger og kabelrør/varerør av plast Systemer utenfor bygningen for føring av vann eller avløp Veiledning for installering over og under grunnen G ASTM D1434 Standard test method for determining gas permeability characteristics of plastic film and sheetinghttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= G ASTM D5397 Standard test method for evaluation of stress crack resistance of polyolefin geomembrans using notched constant tensile load test G ASTM D5887 Standard test method for measurement of index flux through saturated geosyntetic clay liner specimens using a flexible wall permeameter G ASTM D5890 Standard test method for swell index of clay mineral component of geosyntetic clay liners G ASTM D696 Standard test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics between -30 ºC and 30 ºC G CEN/TS 14416:2005 Geosynthetic barriers Test method for determining the resistance to roots (Geosyntetiske membraner Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot røtter) G CEN/TS 14417:2005 Geosynthetic barriers Test method for the determination of the influence of wetting-drying cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers (Geosyntetiske membraner Prøvingsmetode for bestemmelse av innflytelsen av fuk G CEN/TS 14418:2005 Geosynthetic barriers Test method for the determination of the influence of freezing-thawing cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers (Geosyntetiske membraner Prøvingsmetode for bestemmelse av innflytelsen av f G ISO 34-1:2004 ubber, vulcanized or thermoplastic Determination of tear strength Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces G NS 3086 Sement med spesielle egenskaper G NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser G NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner Allmenne regler MEKNAD NS 3465 vil bli erstattet av NS-EN : Utførelse av betongkonstruksjoner G NS :2005 Armeringsstål Mål og egenskaper Del 1: Kamstenger B500NA G NS :2005 Armeringsstål Mål og egenskaper Del 2: Kamstenger B500NB G NS :2005 Armeringsstål Mål og egenskaper Del 3: Kamstenger B500NC G NS-EN Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål Generelle tekniske leveringsbetingelser G NS-EN Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegerte konstruksjonsstål G NS-EN 10204:2004 Metalliske produkter Typer av inspeksjonsdokumenter G NS-EN 1109 Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av asfalt Bestemmelse av kuldemykhet G NS-EN 12063:1999 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Spuntvegger G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av motstand mot forvitring G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Metode for bestemmelse av mikrobiologisk bestandighet ved prøver nedgravd i jord G NS-EN Tetningsmaterialer på rull Del 1: Takbelegg av asfalt Bestemmelse av rivestyrke ved spikerstamme G NS-EN Tetningsmaterialer på rull Del 1: Takbelegg av asfalt Bestemmelse av strekkegenskaper G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Utsilingsprøving for bestemmelse av motstand mot hydrolyse i vann G NS-EN 12699:2000 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Peler med massefortrengning G NS-EN 12715:2000 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Injeksjon G NS-EN 12716:2001 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Jetinjisering G NS-EN Prefabrikkerte betongprodukter Fundamentpæler G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved bygging av veger og andre trafikkarealer (unntatt jernbaner og asfaltdekker) G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved bygging av jernbaner G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved grunnarbeider, fundamenter og støttekonstruksjoner G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper i dreneringssystemer G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved erosjonsforebyggende arbeider (kystsikring, elveforbygninger) G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved bygging av reservoarer og dammer G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved bygging av kanaler G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved bygging av tunneler og undergrunnskonstruksjoner G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved deponering av fast avfall G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Krav til egenskaper ved inneslutning av flytende avfall G NS-EN Geosyntetiske membraner Krav til egenskaper ved bygging av reservoarer og dammer G NS-EN Geosyntetiske membraner Krav til egenskaper ved bygging av kanaler G NS-EN Maling og lakk - Organisk pulverbelegg for galvaniserte og sheradiserte stålprodukter for konstruksjonsformål G NS-EN Geosyntetiske membraner Krav til egenskaper ved bygging av tunneler og undergrunnskonstruksjoner G NS-EN Geosyntetiske membraner Krav til egenskaper ved bygging av permanente og midlertidige deponier for flytende avfall og oppsamlingsbassenger G NS-EN Geosyntetiske membraner Krav til egenskaper til bruk ved lagring og deponering av fast avfall G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av langtids beskyttelsesvirkning av geotekstiler i kontakt med geosyntetiske membraner G NS-EN 14150:2006 Geosyntetiske membraner - Bestemmelse av permeabilitet for væsker G NS-EN Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Prøvingsmetoder for måling av masse per arealenhet av geosyntetiske leirmembraner G NS-EN 14199:2005 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Mikropeler G NS-EN Geosynteter Utsilingsprøving for bestemmelse av kjemisk motstand ved anvendelse i deponier

3 G NS-EN Geosyntetiske membraner Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot utluting G NS-EN Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Armert jord G NS-EN Geosyntetiske membraner Utsilingsprøving for bestemmelse av motstand mot oksidasjon G NS-EN Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Dypstabilisering G NS-EN Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Grunnforsterkning ved dypkomprimering G NS-EN 15237:2007 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Vertikaldrenering G NS-EN 1536:1999 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Borede peler G NS-EN 1537:1999 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Stagforankringer G NS-EN 1538:2000 Utførelse av spesielle geotekniske arbeider Slissevegger G NS-EN Tetningsmaterialer på rull Bestemmelse av tykkelse og flatedensitet Del 1: Takbelegg av asfalthttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= G NS-EN Tetningsmaterialer på rull Bestemmelse av tykkelse og flatedensitet Del 2: Takbelegg av plast eller gummi G NS-EN 1897 Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av krypegenskaper for trykkbelastning G NS-EN Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar G NS-EN Tre- og trebaserte produkters holdbarhet Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrengning og opptak G NS-EN Tetningsmaterialer på rull Prøving av kuldemykhet ved bretting Del 5: Takbelegg av plast eller gummi G NS-EN ISO Geosynteter Termer og definisjoner (ISO 10318:2005) G NS-EN ISO Geotekstiler Strekkprøving på brede prøvelegemer (ISO 10319:1993) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Identifisering på byggeplassen (ISO 10320:1999) G NS-EN ISO Geotekstiler Strekkprøving av skjøter/sømmer på brede prøvelegemer (ISO 10321:1992) G NS-EN ISO Geosynteter Framgangsmåte for vurdering av mekanisk skade under gjentatt belastning Skade grunnet granulære materialer (ISO 10722:2007) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av permeabilitet normalt på planet uten belastning (ISO 11058:1999) G NS-EN ISO Prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning Antennelighet av byggeprodukter ved direkte påvirkning av flamme Del 2: Prøving med én enkelt flamme (ISO :2002) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Statisk gjennomhullingsprøving (CB-prøving)(ISO :1996) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av karakteristisk åpningsstørrelse (ISO :1999) G NS-EN ISO Geosynteter Bestemmelse av friksjonsegenskaper Del 1: Direkte skjærprøving (ISO :2005) G NS-EN ISO Geosynteter Bestemmelse av friksjonsegenskaper Del 2: Prøving på skråplan (ISO :2005) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av strømningskapasitet i planet (ISO :1999) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Simulering av slitasjeskade (glideblokkprøving)(iso :1998) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Bestemmelse av kryp og krypbrudd ved strekkbelastning (ISO 13431:1998) G NS-EN ISO Geosynteter - Dynamisk gjennomhullingsprøving (konusprøving)(iso 13433:2006) G NS-EN ISO Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter Utsilingsprøving for bestemmelse av motstand mot oksidasjon (ISO 13438:2004) G NS-EN ISO 1461 Varmforsinkede belegg på fabrikkerte jern- og stålprodukter Spesifikasjoner og prøvingsmetoderhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= G NS-EN ISO Plast Bestemmelse av strekkegenskaper Del 1: Generelle prinsipper (ISO 527-1:1993, innbefattet rettelsesblad 1:1994) G NS-EN ISO Plast Bestemmelse av strekkegenskaper Del 3: Prøvingsbetingelser for film og folie (ISO 527-3:1995) (innbefattet rettelsesblad AC:2002) G NS-EN ISO 5817 Sveising - Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer (strålesveising ikke inkludert) - Kvalitetsnivåer for uregelmessigheter G NS-EN ISO Metalliske materialer Brinell hardhetsmåling Del 1: Prøvingsmetode G NS-EN ISO Geosynteter Bestemmelse av tykkelse ved angitte trykk Del 1: Enkeltlag (ISO :2005) G NS-EN ISO 9864 Geosynteter Prøvingsmetode for bestemmelse av masse per arealenhet av geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter (ISO 9864:2005) G pren 14151:2001 Geosynthetics Determination of burst strength (Geosynteter Bestemmelse av oppsprekkingsstyrke) G Statens vegvesen Håndbok Vann og frostsikring i tunneler. Vegdirektoratet. Oslo, J BSL E 3-2 Forskrift for utforming av store flyplasser J Håndbok 018 Statens vegvesen. Vegbygging. Vegdirektoratet. Oslo, 2005, med endringer i kapittel 6 og 10 av januar J Håndbok 049 Vegoppmerking Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (oppmerkingsnormal). Statens vegvesen. Vegdirektoratet. Oslo, 2001 J Håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr. Statens vegvesen. Vegdirektoratet. Oslo, J Håndbok 198 Kalde bitumenstabiliserte bærelag. Statens vegvesen. Vegdirektoratet. Oslo, oktober J Håndbok 246 Asfalt Materialer og utførelse. Statens vegvesen. Vegdirektoratet. Oslo, J NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser J NS 3458 Komprimering Krav og utførelse J NS-EN Overflatebehandling Krav J NS-EN Bitumen og bituminøse bindemidler Spesifikasjoner for bitumen til vegformål J NS-EN Bitumen og binuminøse bindemidler Terminologi for bitumen J NS-EN Bituminøse masser Prøvingsmetoder for varmblandet asfalt Del 41: Bestandighet mot avisingsvæsker J NS-EN Overflateegenskaper for veger og flyplasser Prøvingsmetoder Del 1: Måling av dekkeoverflaters makroteksturdybde ved bruk av volumetrisk teknikk J NS-EN Overflateegenskaper for veger og flyplasser Prøvingsmetoder Del 7: Jevnhetsmåling av vegdekker Måling med rettholt J NS-EN Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealerhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= J NS-EN 13242:2003 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging J NS-EN Hydraulisk stabiliserte masser Spesifikasjoner Del 1: Sementstabiliserte masser for bærelag J NS-EN 1423 Vegmerkingsmaterialer Avstrøingsmaterialer Glassperler, friksjonsforbedrende tilslag og en blanding av disse J NS-EN 1424 Vegmerkingsmaterialer Forhåndsblandede glassperler J NS-EN 1436 Vegmerkingsmaterialer Funksjonskrav til vegmerking J NS-EN Vegmerkingsmaterialer Vegbanereflektorer Del 1: Funksjonskrav i ny tilstand J NS-EN Utendørs idrettsdekker av kunststoff Krav J NS-EN Idrettsdekker Krav til kunstgressdekker og nålefiltdekker til utendørs bruk Del 1: Spesifikasjon for kunstgressdekker J NS-EN 1790 Vegmerkingsmaterialer Prefabrikkerte vegmerkingsmaterialer J NS-EN 1871 Vegmerkingsmaterialer Fysiske egenskaper J V-0856-B Kulturdepartementet. Idrettsavdelingen: Standard anbudsbeskrivelse for vanngjennomslippelige kunststoffdekker til friidrett. J V-0857-B Kulturdepartementet. Idrettsavdelingen: Standard anbudsbeskrivelse for kunstgress til fotball. J V-0919 Kultur- og kirkedepartementet: Kunstgressboka. Oslo, J V-0929 B Kultur- og kirkedepartementet: Vedlikehold av kunstgressbaner. Oslo, K CEN/TS Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein K NS Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger K NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser K NS 3458:2004 Komprimering Krav og utførelse K NS 3932 Innvendige trapper Terminologi, funksjonsmål og generelle bestemmelser K NS 4400 Planteskolevarer Generelle regler for sortering, bunting og merking K NS 4401 Planteskolevarer Vegetativt formerte roseplanter Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4402 Planteskolevarer Løvtrær Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4403 Planteskolevarer Frukttrær Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4404 Planteskolevarer Busker Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4405 Planteskolevarer Stauder Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4406 Planteskolevarer Slyngplanter og klatreplanter Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4410 Planteskolevarer Hekkplanter og masseplanter Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4411 Planteskolevarer Planter til viderekultur Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS 4413 Planteskolevarer Barplanter (koniferer) Kvalitet, sortering, bunting og merking K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 1: Sink- og sinklegeringsbelagt piggtråd K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 2: Heksagonal stålnetting til bruk for landbruk, isolering og gjerdeformål K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 3: Heksagonal netting for konstruksjonsformål K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 4: Sveiset nettinggjerde K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 5: Knutet netting med vevd hengslet skjøt K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 6: Kjedeforbundet nettinggjerde K NS-EN Tråd og trådprodukter for gjerder Del 7: Sveiste paneler av tråd For gjerding K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 10: Spesielle tillleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for fullstendig innelukket lekeutstyr

4 K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 11: Spesielle tillleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for tredimensjonale klatrenett K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 2: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 3: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for rutsjebaner K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 4: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 5: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 6: Spesielle tillleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr K NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift K NS-EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder K NS-EN Porter Mekaniske egenskaper Krav K NS-EN Naturstein Terminologi K NS-EN Ettergivende konstruksjoner for vegutstyr - Krav, klassifisering og prøvingsmetoder K NS-EN Prefabrikkerte betongprodukter Elementer for gjerder K NS-EN Gjødsel og kalkingsmidler Terminologi Del 1: Generelle termer K NS-EN Gjødsel og kalkingsmidler Terminologi Del 2: Termer knyttet til gjødsel K NS-EN Gjødsel og kalkingsmidler Terminologi Del 3: Termer knyttet til kalkingsmidler K NS-EN Mekanisk stabiliserte masser Spesifikasjoner K NS-EN 1338:2003 Belegningsstein av betong Krav og prøvingsmetoder K NS-EN Vassbyggingsstein Del 1: Spesifikasjoner K NS-EN 1339:2003 Betongheller Krav og prøvingsmetoder K NS-EN 1340:2003 Betongkantstein Krav og prøvingsmetoder K NS-EN 1341:2001 Plater av naturstein til utendørs bruk Krav og prøvingsmetoder K NS-EN 1342:2002 Gatestein av naturstein til utendørs belegg Krav og prøvingsmetoder K NS-EN 1343:2001 Kantstein av naturstein til utendørs belegg Krav og prøvingsmetoder K NS-EN 1344:2002 Belegningsstein av tegl Krav og prøvingsmetoder K NS-EN Terrazzofliser Del 2: Terrazzofliser til utendørs bruk K NS-EN 1469 Natursteinprodukter Plater for kledninger Krav K NS-EN NA Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar K NS-EN Tre og trebaserte produkters holdbarhet Heltre behandlet med beskyttelsesmiddel Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrengning og opptak K NS-EN Krav til murprodukter Del 1: Murprodukter av tegl K NS-EN Krav til murprodukter Del 2: Murprodukter av kalksandstein K NS-EN Krav til murprodukter Del 3: Murprodukter av betong (tunge og lette tilslag) K NS-EN Krav til murprodukter Del 4: Murprodukter av trykkherdet lettbetong K NS-EN Krav til murprodukter Del 5: Murprodukter av støpt stein K NS-EN Krav til murprodukter Del 6: Murprodukter av naturstein K NS-EN Krav til mørtel for murverk Del 2: Murmørtel L BSL E 3-2 Forskrift for utforming av store flyplasser L CEN/TS Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong Del 1: ealkalisering L Håndbok 018 Statens Vegvesen. Vegbygging. Vegdirektoratet. Oslo 2005, med tillegg av januar L NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser L NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 1: Kamstenger B500NA L NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 2: Kamstenger B500NB L NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 3: Kamstenger B500NC L NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 4: Sveiste armeringsnett L NS 3932 Innvendige trapper Terminologi, funksjonsmål og generelle bestemmelser L NS-EN Armeringsstål Sveisbar armering Del 1: Generelle krav L NS-EN 1168 Prefabrikkerte betongprodukter Hulldekker L NS-EN Overflateegenskaper for veger og flyplasser Prøvingsmetoder Del 7: Jevnhetsmåling av vegdekker Måling med rettholt L NS-EN Prefabrikkerte betongprodukter ibbedekkeelementer L NS-EN Prefabrikkerte betongprodukter Lineære konstruksjonselementer L NS-EN Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter L NS-EN NA Utførelse av betongkonstruksjoner L NS-EN Vegdekker av betong Del 1: Materialer L NS-EN Varmpåførte fugemasser Del 1: Prøvingsmetode for bestemmelse av densitet ved 25 C L NS-EN Kaldpåførte fugemasser Prøvingsmetoder Del 9: Funksjonsprøving av fugemasser L NS-EN Materialer for fylling og tetting av fuger Del 1: Spesifikasjoner for varmpåførte fugemasser L NS-EN Materialer for fylling og tetting av fuger Del 2: Spesifikasjoner for kaldpåførte fugemasser L NS-EN NA Sprøytebetong Del 1: Definisjoner, spesifikasjoner og samsvar L NS-EN NA Sprøytebetong Del 2: Utførelse L NS-EN Prefabrikkerte betongprodukter Trapper L NS-EN Prefabrikkerte betongprodukter Firkantkulverter L NS-EN Prefabrikerte betongprodukter Fundamenter L NS-EN Prefabrikerte betongprodukter Veggelementer L NS-EN 1504+felles NA Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar (alle deler) L L L L L L L NS-EN NA Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar L NS-EN 476 Generelle krav til komponenter brukt i avløpsrør og avløpsledninger for selvfallssystemer L pren Katodisk beskyttelse av stål i betong L Publikasjon nr. 7 Norsk Betongforening. Sprøytebetong til fjellsikring. Oslo N ISO Epoxy-coated steel for the reinforcement of concrete N NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser N NS-EN Bygningsglass Glassbyggestein og -fortausstein Del 1: Definisjoner og beskrivelse N NS-EN Lim for fliser Definisjoner og krav N NS-EN Natursteinprodukter Modulære fliser Krav N NS-EN Natursteinprodukter Plater for gulv og trapper Krav N NS-EN Prefabrikkerte armerte elementer av trykkherdet lettbetong N NS-EN Tilslag for mørtel N NS-EN Ildsteder Peisinnsatser med eller uten dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt med fast brensel Krav og prøvingsmetoder N NS-EN 1339 Betongheller Krav og prøvingsmetoder N NS-EN 1341 Plater av naturstein til utendørs bruk Krav og prøvingsmetoder N NS-EN Terrassofliser Del 1: Terrassofliser til innvendig bruk N NS-EN Terrassofliser Del 2: Terrassofliser til utendørs bruk N NS-EN Mørtler for fliser Definisjoner og krav N NS-EN Keramiske fliser Definisjoner, klassifisering, egenskaper og merking N NS-EN 1469 Natursteinsprodukter Plater for kledninger Krav N NS-EN 1520 Prefabrikkerte armerte elementer av lettklinkerbetong med åpen struktur N NS-EN Spesifikasjoner for utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler N NS-EN Sement Del 1: Sammensetning, krav og samsvarskriterier for ordinære sementtyper N NS-EN 1990+NA Eurokode Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

5 N NS-EN Prosjektering av murkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner N NS-EN Tre og trebaserte produkters holdbarhet Heltre behandlet med trebeskyttelses-middel Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak N NS-EN Mursement Del 1: Sammensetning, krav og samsvarskriterier N NS-EN Bygningskalk Del 1: Definisjoner, krav og samsvarskriterier N NS-EN Krav til murprodukter Del 1: Murprodukter av tegl N NS-EN Krav til murprodukter Del 2: Murprodukter av kalksandstein N NS-EN Krav til murprodukter Del 3: Murprodukter av betong (tunge og lette tilslag) N NS-EN Krav til murprodukter Del 4: Murprodukter av trykkherdet lettbetong N NS-EN Krav til murprodukter Del 5: Murprodukter av støpt stein N NS-EN Krav til murprodukter Del 6: Murprodukter av naturstein N NS-EN Krav til tilbehør for murverk Del 1: Bindere, strekkbånd, oppleggskomponenter N NS-EN Krav til tilbehør for murverk Del 2: Overdekninger N NS-EN Krav til tilbehør for murverk Del 3: Liggefugearmering av strekkmetall N NS-EN Krav til mørtel for murverk Del 1: Utvendig og innvendig pussmørtel N NS-EN Krav til mørtel for murverk Del 2: Murmørtel P NS 1456:1967 Mål på åpninger for innsetting av dører og vinduer P NS 3232 ekkverk og håndlister P NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser P NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner Krav til pålitelighet P NS Prosjektering av konstruksjoner Dimensjonerende laster Del 4: Vindlaster P NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 3: Tekniske krav til utførelse av aluminiumkonstruksjoner P NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 2: Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner P NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter P NS-EN ørledninger av plast for regnvann til bruk utvendig over grunnen Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system P NS-EN 1418:1998 Sveiseteknisk personell Godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer P NS-EN 1462 Takrennekroker Krav og prøving P NS-EN 287-1:2004 Godkjenning av sveisere Smeltesveising Del 1: Stål P NS-EN 501 Takplater av metall Krav til understøttede sinkplater P NS-EN 502 Takplater av metall Krav til understøttede plater av rustfritt stål P NS-EN 504 Takplater av metall Krav til understøttede kopperplater P NS-EN 505 Takplater av metall Krav til understøttede stålplater P NS-EN 507 Takplater av metall Krav til understøttede aluminiumplater P NS-EN 516 Prefabrikert tilbehør for tak Utstyr for takatkomst Takbruer, brede og smale taktrinn P NS-EN 517 Prefabrikkert tilbehør for tak Taksikringskroker P NS-EN 607 Takrenner og tilbehør av polyvinylklorid uten mykner Definisjoner, krav og prøving P NS-EN 612 Takrenner og nedløpsrør av metall Definisjoner, klassifisering og krav P NS-EN 988 Sink og sinklegeringer Krav til valsede flate produkter for bygningsformål P NS-EN ISO Maling og lakk Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer Del 2: Klassifisering av miljøet (ISO :1998) P NS-EN ISO Maling og lakk Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer Del 5: Beskyttende malingssystemer (ISO :2007) P NS-EN ISO Maling og lakk Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer Del 1: Generell introduksjon (ISO :1998) P NS-EN ISO Termisk sprøyting Tråd, staver og kjernetråd for flamme og lysbue Klassifisering Tekniske leveringsbetingelser (ISO 14919:2001) P NS-EN ISO 8501 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter Visuell bedømmelse av overflaterenhet Del 3: engjøringsgrad av sveis, kanter og andre områder med overflatedefekter (ISO 85013:2006) P NS-EN ISO 8501 Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter Visuell bedømmelse av overflaterenhet Del 1: ustgrader og forbehandlingsgrader av ubehandlede ståloverflater og av ståloverflater etter fullstendig fjer Q NS 3184 Høvellast - Glattkant Q NS 3187 Høvellast - Innvendig listverk av tre Q NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 0: Orientering Q NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser Q NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner Q NS 3932 Innvendige trapper - Terminologi, funksjonsmål og generelle bestemmelser Q NS 3933 Innvendige trapper av tre - Krav til egenskaper Q NS-EN 300 Plater av tynne,lange spon med en bestemt orientering (OSB)- Definisjoner, klassifisering og spesifikasjoner Q NS-EN 312 Sponplater - Klassifiseringskrav Q NS-EN Kryssfiner - Klassifikasjon og terminologi - Del 1: Klassifikasjon Q NS-EN 336 Konstruksjonstrevirke - Størrelser, tillatte avvik Q NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke - Styrkeklasser Q NS-EN Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak Q NS-EN 520 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder Q NS-EN 622 (alle deler) Trefiberplater - Krav Q NS-EN 634 (alle deler) Sementbundne sponplater - Spesifikasjoner Q NS-EN 636 Kryssfiner - Krav Q NS-EN 912 Treforbindelsesmidler - Krav til tømmerforbindere Q NS-EN 1313 (alle deler) Tømmer og skurlast - Tillatte avvik og anbefalte dimensjoner Q NS-EN 1912 Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser - Tilordning av visuelle sorteringsklasser og treslag Q NS-EN Trebaserte plater - telsesspesifikasjoner og krav til bærende plater til bruk i gulv, vegger og tak Q NS-EN Plater av heltre - Klassifisering etter overflatens utseende - Del 1: Bartrevirke Q NS-EN Tregulv - Massive parkettstaver med not og/eller fjær Q NS-EN Tregulv - Massive parkettstaver uten not og fjær Q NS-EN Tregulv - Massiv treparkett inklusive parkettemner med et sammenføyningssystem Q NS-EN Plater av heltre - Krav Q NS-EN Tregulv - Staver til mosaikkparkett Q NS-EN Tregulv - Flersjiktsparkett Q NS-EN Tregulv - Gulvbord av løvtre, heltre og sammensatte Q NS-EN Tregulv - Terminologi Q NS-EN Trebaserte plater - Flytende gulv - Del 1: telsesspesifikasjoner og krav Q NS-EN Tregulv - Massive gulvbord av bartre Q NS-EN Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav Q NS-EN (alle deler)trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt Q NS-EN Trekonstruksjoner - Produktkrav for prefabrikkerte takstoler med spikerplater Q NS-EN LVL-virke - Definisjoner, klassifisering og spesifikasjoner Q NS-EN Trebaserte plater - Melaminbelagte plater for innvendig bruk - Definisjoner, krav og klassifiseringhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= Q NS-EN Trekonstruksjoner - Konstruktivt LVL-virke - Krav Q NS-EN Panelbord og kledningsbord av heltre - Bord av bartre med not og fjær Q NS-EN Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking Q NS-EN Panel og kledning av løvtrevirke - Høvlede bord med og uten not og fjær Q NS-EN Panelbord og kledning av heltre - Bord av bartre uten not og fjær Q NS-INSTA 142 Nordiske regler for visuell styrkesortering av trelast Q CEN/TS Trebaserte plater - Veiledning for bruk av bærende plater i gulv, vegger og tak Q SN/TS 3183 Heltrepanel av bartre til innvendig bruk Q SN/TS 3186 Heltrekledning av bartre til utvendig bruk FG-112 Innbruddsikring for næringslivet. Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd, FG-240 Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav. Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd, 2010 FG-310:1 egler for FG-godkjent lås og beslag. Informasjon og krav. Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd, GSB AL 631 International Quality egulations for coating of aluminium building components. GBS International, 2012

6 ISO Safety ay Guidance Systems (SGS) NEK IEC Industrial systems, installations and equipment and industrial products Structuring principles and reference designations Part 1: Basic rules NEK IEC Industrial systems, installations and equipment and industrial products Structuring principles and reference designations Part 2: Classification of objects codes for classes NS Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger NS 3041 Informasjonsskilt egler for plassering og utforming NS 3157 Dører Krav til innbruddssikkerhet for dørkarmens innfesting NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser NS 3451 Bygningsdelstabell NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg Krav til klasser i ulike anvendelsesområder NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater NS 4051 Merkingsbestemmelser m.v. for slanger og ledningsuttak for medisinske gasser NS 549 Høyre- og venstrebetegnelse for dører, vinduer og tilhørende beslag NS 5575 Ventilasjonskanaler Fargemerking NS 813 ørsystemer Fargemerking for angivelse av innhold NS 8175 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper NS 832 Fargemerking av rørsystemer for industrielle gasser NS 8340 Byggetegninger Installasjoner Tegnesymboler for vann-, varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegghttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NS-EN 1036 Speil av sølvbelagt floatglass til innendørs bruk NS-EN Transportable gassflasker Kjennetegn Del 3: Fargekoding NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner NS-EN Bygningsglass Belagt glass NS-EN 1116 Kjøkkeninnredninger Koordineringsmål for kjøkkeninnredninger og kjøkkenutstyr NS-EN 1121 Dører eaksjon ved forskjellig klima på hver side Prøvingsmetode NS-EN 1125 Panikkbeslag som betjenes med horisontal stang Krav og prøvingsmetoder NS-EN Verdioppbevaringsenheter Krav, klassifisering og prøvingsmetoder for fastsettelse av sikkerhetsgrad mot innbrudd Del 1: Verdiskap, hvelvdører og hvelv NS-EN 1154 Bygningsbeslag Dørlukkere med kontrollert lukking Krav og prøvingsmetoder NS-EN 1155 Bygningsbeslag Elektrisk drevne dørholdere for sidehengslete dører Krav og prøvingsmetoderhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NS-EN 1155 Bygningsbeslag Elektrisk drevne dørholdere for sidehengslede dører Krav og prøvingsmetoderhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NS-EN 1158 Bygningsbeslag Dørkoordinatorer Krav og prøvingsmetoder NS-EN 1192 Dører Klassifisering av krav til styrke NS-EN Mekanisk drevne skodder og markiser Sikkerhet ved bruk Måling av overføringskraft NS-EN Bygningsbeslag Dør- og vindusskåter Krav og prøvingsmetoder NS-EN Faste brannslokkesystemer Komponenter til CO2-systemer Del 7: Krav og prøvingsmetoder for dyser NS-EN (alle deler) Bygningsglass Termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass NS-EN Skodder og utvendige og innvendige persienner Feilaktig bruk Prøvingsmetoder NS-EN Gymnastikkutstyr Svingstang Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS-EN Vinduer og dører Luftstrøm Klassifisering NS-EN Vinduer og dører Vanntetthet Klassifisering NS-EN Bygningsbeslag Låser og fallelåser Mekanisk betjente låser, fallelåser og beskyttelseskåper Krav og prøvingsmetoder NS-EN Vinduer og dører Motstand mot vindlast Klassifisering (innbefattet rettelsesblad AC:2002) NS-EN Terminologi og definisjoner for markiser og skodder (Engelsk versjon) NS-EN Dører Betjeningskraft Krav og klassifisering NS-EN Dører Klimapåvirkninger Krav og klassifisering NS-EN Faste brannslokkesystemer Deler til sprinkler og vannspraysystemer Del 1: Sprinkler NS-EN Faste brannslokkesystemer Deler til sprinkler og vannspray systemer Del 2: Våtanlegg med alarmventil NS-EN Faste brannslokkesystemer Deler til sprinkler og vannspraysystemer Del 3: Tørranlegg med alarmventil NS-EN Bygningsbeslag Hengelåser og hengelåsbeslag Krav og prøvingsmetoder NS-EN 12337(alle deler)bygningsglass Kjemisk herdet kalksodasilikatglass NS-EN Bygningsglass Kjemisk herdet kalksodasilikatglass Del 2: Evaluering av samsvar NS-EN Gymnastikkutstyr ibber, klatretau og klatrestativer Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS-EN Vinduer og dører Mekanisk bestandighet Krav og klassifikasjon NS-EN Faste brannslokkesystemer Pulversystemer Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter NS-EN Faste brannslokkesystemer Pulversystemer Del 2: Planlegging, utførelse og vedlikehold NS-EN Porter Motstand mot vindlast Klassifisering NS-EN Porter egntetthet Klassifisering NS-EN Porter Luftstrømtetthet Klassifisering NS-EN 12433(alle deler)porter Terminologi NS-EN Porter Sikkerhet ved bruk av maskindrevne porter Krav Sjekket gyldighet av standarder til hit NS-EN Klatreanlegg (alle delene) NS-EN Porter Mekaniske egenskaper Krav NS-EN Profiler av polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) for produksjon av dører og vinduer Klassifisering, krav og prøvingsmetoder NS-EN Porter Installering og bruk NS-EN Gymnastikkutstyr inger Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN 1270 Sportsplassutstyr Basketballutstyr Krav til funksjon og sikkerhet, prøvingsmetoder NS-EN 1271 Sportsplassutstyr Volleyballutstyr Krav til funksjon og sikkerhet, prøvingsmetoder NS-EN Møbler Fastmonterte stolrader Prøvingsmetoder og krav til styrke og bestandighet NS-EN Bygningsglass Isolerruter Del 3: Langtidsprøving og krav til gasstetthet samt toleranser for gasskonsentrasjon NS-EN Bygningsglass Isolerruter Del 5: Evaluering av samsvar NS-EN Hevede installasjonsgulv NS-EN Faste brannslokkesystemer Automatiske sprinklersystemer Dimensjonering, installering og vedlikehold NS-EN Faste trafikkskilt Del 1: Skilt NS-EN Trafikkskilt Skilt med variable meldinger Part 1: Produktstandard NS-EN Porter Sikkerhetsinnretninger for mekanisk drevne porter Krav og prøvingsmetoder NS-EN Bygningsglass Termisk herdet borsilikat-sikkerhetsglass Del 2: Evaluering av samsvar NS-EN Bygningsglass Termisk herdet borsilikat-sikkerhetsglass Del 2: Evaluering av samsvar NS-EN 1303 Bygningsbeslag Låssylindere Krav og prøvingsmetoder NS-EN Vinduer Myke og tunge støt Prøvingsmetode, krav til sikkerhet og klassifisering NS-EN Vinduer Klassifisering av mekaniske egenskaper Forskyvning, vridning og betjeningskrefter NS-EN Påhengsvegger Terminologi NS-EN Vinduer, dører og skodder Motstand mot eksplosjonstrykk Krav og klassifisering Del 1: Sjokkrør NS-EN Vinduer, dører og skodder Eksplosjonsmotstand Krav og klassifisering Del 2: Prøving utendørshttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NS-EN Installasjonsgulv (gulv med hulrom) NS-EN Porter og bommer Produktstandard Del 1: Produkter uten brannmotstands- og røyktetthetsegenskaper NS-EN Porter og bommer Produktstandard Del 1: Produkter uten brannmotstands- og røyktetthetsegenskaper NS-EN (alle deler) Svømmebassengutstyr

7 NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer NS-EN Bygningsglass Sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av eksplosjonsmotstand NS-EN Skodder Krav til ytelse og sikkerhet NS-EN Påhengsvegger Produktstandard NS-EN Nedsenkede himlinger Krav og prøvingsmetoder NS-EN Påhengsvegger Slagstyrke telseskrav NS-EN Tretrapper Terminologi NS-EN Bygningsglass Varmeprøvd termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass Del 1: Definisjon og beskrivelse NS-EN Persienner og skodder/sjalusier Egnethet for bruk av rørformet og firkantet motorisasjon Krav og prøvingsmetoder NS-EN Bygningsglass Termisk herdet jordalkalisilikat-sikkerhetsglass Del 1: Definisjon og beskrivelse NS-EN NA Vinduer og dører Produktstandard, egenskaper Del 1: Vinduer og ytterdører uten krav til motstand mot røyklekkasje ved brann, men med krav for takvinduer til utvendige brannegenskaper (med nasjonalt tillegg) NS-EN Bygningsglass Laminert glass og laminert sikkerhetsglass Evaluering av samsvar NS-EN Persienner, sjalusier og skodder Komfort med hensyn til varme og lys telseskarakteristikker og klassifisering NS-EN Selvbærende sandwich-element med kjerne av isolasjon og ytterhud av metallplater Fabrikkframstilte produkter Spesifikasjoner NS-EN Dører og vinduer som kan åpnes, med brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper Krav og klassifisering NS-EN 1469 Natursteinsprodukter Plater for kledninger Krav NS-EN Oppbevaringsenheter og benkeplater til hjem og kjøkken Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS-EN Bygningsbeslag Låse og fallelåser Elektromekanisk drevne låser og sluttstykker Krav og prøvingsmetoder NS-EN 1509 Sportsplassutstyr Badmintonutstyr Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN 1510 Sportsplassutstyr Tennisutstyr Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN 1522 Vinduer, dører, skodder og persienner Motstand mot prosjektiler Krav og klassifisering NS-EN 1527 Bygningsbeslag Beslag for skyve- og foldedører Krav og prøvingsmetoder NS-EN 1529 Dørblad Høyde, bredde, tykkelse og rettvinklethet Toleranseklasser NS-EN 1530 Dørblad Generell og lokal planhet Toleranseklasser NS-EN Bygningsglass Produktstandard for lastbærende og/eller UV-bestandige fugemasser (til bruk i limte helglassfasader og/eller isolerruter med eksponert forsegling) NS-EN 1627 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet Krav og klassifisering NS-EN 1628 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand under statisk belastning NS-EN 1629 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand under dynamisk belastning NS-EN 1630 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot manuelle innbruddsforsøk NS-EN 1670 Bygningsbeslag Korrosjonsmotstand Krav og prøvingsmetoder NS-EN Bygningsglass Spesielle basisprodukter Borsilikatglass Del 1-1: Definisjoner og generelle fysiske og mekaniske egenskaper NS-EN Bygningsglass Spesielle basisprodukter Del 2: Glasskeramikk NS-EN 179 Bygningsbeslag Nødutgangsbeslag som betjenes med dørhåndtak eller trykkplate Krav og prøvingsmetoder NS-EN 1838 Anvendt belysning Nødbelysning NS-EN Bygningsglass Varmeforsterket kalksodasilikatglass Del 2: Evaluering av samsvar / Produktstandard NS-EN 1873 Prefabrikkert tilbehør for tak Taklys av plast Produktspesifikasjon og prøvingsmetoder NS-EN 19 Industriventiler Merking av metalliske ventiler NS-EN 1906 Bygningsbeslag Vridere og kulevridere Krav og prøvingsmetoder NS-EN 1935 Bygningsbeslag Hengsler med én hengselbolt Krav og prøvingsmetoder NS-EN 2 Klassifisering av branner NS-EN 3-7 Brannmateriell Håndslokkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder NS-EN Tre og trebaserte produkters holdbarhet Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrengning og opptak NS-EN 357 Bygningsglass Gjennomsiktige eller gjennomskinnelige glasskonstruksjoner Klassifisering av brannmotstand NS-EN 572 (alle deler) Bygningsglass Basisprodukter av kalksodasilikatglass NS-EN Bygningsglass Basisprodukter av kalksodasilikatglass Del 9: Evaluering av samsvar NS-EN Faste brannslokkesystemer Slangesystemer Del 1: Slangetromler med formstabil slange NS-EN 694 Brannslanger Formstabile slanger for faste systemer NS-EN 748 Sportsplassutstyr Fotballmål Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN 749 Sportsplassutstyr Håndballmål Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder NS-EN 913 Gymnastikkutstyr Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS-EN 942 Trelast til snekkeriprodukter Klassifisering av trelastkvalitet NS-EN 957 (alle deler) Stasjonært treningsutstyr NS-EN ISO Byggematerialer og -produkter Hygrotermiske egenskaper Tabulerte dimensjonerende verdier og prosedyrer for bestemmelse av deklarerte og praktiske termiske verdier (ISO 10456:2007) NS-EN ISO Akustikk - Lydabsorbenter til bruk i bygninger Vurdering av lydabsorpsjon (ISO 11654:1997) NS-EN ISO Akustikk Lydabsorbenter til bruk i bygninger Vurdering av lydabsorpsjon (ISO 11654:1997) NS-EN ISO Bygningsglass Laminert glass og laminert sikkerhetsglass Del 2: Laminert sikkerhetsglass NS-EN ISO Bygningsglass Laminert glass og laminert sikkerhetsglass Del 3: Laminert glass NS-EN ISO Bygningsglass Laminert glass og laminert sikkerhetsglass Del 5: Mål og kantbehandling NS-EN ISO Bygningsglass Laminert glass og laminert sikkerhetsglass Del 6: Utseende NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer Varmemotstand og varmegjennomgang Beregningsmetode (ISO 6946:2007) NS-EN ISO 7599 Anodisering av aluminium og dets legeringer Generelle spesifikasjoner for anodiske oksidasjonsbelegg på aluminium NS-INSTA 251 Lagringsinnretninger Småvarereoler NS-ISO Grafiske symboler Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking NS-ISO Grafiske symboler Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking NS-ISO 7010 Grafiske symboler Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter egistrerte sikkerhetsskilter NT Dok.1:2011 Nordisk trebeskyttelsesråd: Nordiske trebeskyttelsesklasser Del 1: Furu og andre lett impregnerbare bartreslag. Norsk Impregneringskontroll, Oslo 2011 Qualicoat Specifications for a quality label for liquid and powder organic coatings on aluminium for architechtural applications SINTEF Energieffektive bevaringsverdige vinduer Målinger og beregninger SN/TS 3183 Heltrepanel av bartre til innvendig bruk S NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser S NS Prosjektering av konstruksjoner Dimensjonerende laster Del 4: Vindlaster S NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater

8 S NS-EN Gjennomskinnelige profilerte takplater av plast for enkle tekninger Del 1: Krav og prøvingsmetoder S NS-EN Gjennomskinnelige profilerte plastplater for enkle tak Del 2: Krav og prøvingsmetoder for plater av glassfiberarmert polyester (GP) S NS-EN Gjennomskinnelige profilerte takplater av plast for enkle tekninger Del 3: Krav og prøvingsmetoder for plater av polyvinylklorid (PVC) S NS-EN Gjennomskinnelige profilerte plastplater for enkle tak Del 4: Krav, prøvingsmetoder og ytelse for plater av polykarbonat (PC) S NS-EN Gjennomskinnelige profilerte plastplater for enkle tak Del 5: Krav, prøvingsmetoder og ytelse for plater av polymetylmetakrylat (PMMA) S NS-EN Kontinuerlig varmdyppbelagte plater og bånd av konstruksjonsstål - Tekniske leveringsbetingelserhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= S NS-EN Kontinuerlig varmdyppbelagte plater og bånd av lavkarbonstål for kaldforming - Tekniske leveringsbetingelser S NS-EN Leirskifer til taktekking og fasadekledning Del 1: Produktkrav S NS-EN Støpeasfalt til tetningssjikt Definisjoner, krav og prøvingsmetoder S NS-EN 1304 Tegltakstein for tekking med omlegg Produktkrav og definisjoner S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkfremstilte produkter av mineralull Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkfremstilte produkter av ekspandert polystyren Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkfremstilte produkter av ekstrudert polystyrenskum Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkfremstilte produkter av stivt polyuretanskum Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkfremstilte produkter av celleglass Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkfremstilte produkter av treull - Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkfremstilte produkter av ekspandert perlitt Kravhttp://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkframstilte produkter av trefiber (F) Krav S NS-EN 13403:2003 Ventilasjon i bygninger Ikke-metalliske kanaler Kanaler fremstilt av isolasjonsplater S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter i bygninger Utvendig sammensatte varmeisolasjonssystemer (ETICS) basert på ekspandert polystyren Krav S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter i bygninger Utvendig sammensatte varmeisolasjonssystemer (ETICS) basert på mineralull Krav S NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning S NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer S NS-EN :2006 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av asfalt med stamme Definisjoner og kjennetegn S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak Del 1: Undertak for tekninger med omlegg S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak Del 2: Vindsperre til vegg S NS-EN Vanntette belegg på rull Takbelegg av plast eller gummi Definisjoner og kjennetegn S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Bygningsmembraner av plast eller gummi Definisjoner og kjennetegnhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Bygningsmembraner av asfalt Definisjoner og kjennetegn S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Dampsperrer av asfalt Definisjoner og kjennetegn S NS-EN Tetningsmaterialer på rull Dampsperrer av plast eller gummi Definisjoner og kjennetegn S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter i bygninger Plassformede produkter av lettklinker Del 1: Krav til løsfyllprodukter før installasjon S NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanalsystem Måling av overflateareal av kanalsystem. S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Varmeisolasjon formet på stedet av ekspanderte perlittprodukter (EP) Del 1: Krav til avbundne produkter og løsfyllprodukter før installasjon S NS-EN :2007 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Varmeisolasjon formet på stedet av ekspanderte perlittprodukter (EP) Del 2: Krav til de installerte produktene S NS-EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Varmeisolasjon formet på stedet av avskallede vermikulittprodukter (EV) Del 1: Krav til avbundne produkter og løsfyllprodukter før installasjon S NS-EN :2007 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Varmeisolasjon formet på stedet av avskallede vermikulittprodukter (EV) Del 2: Krav til de installerte produktene S NS-EN Selvbærende metallplater for taktekking, fasadekledning og innvendig kledning Produktspesifikasjon og krav S NS-EN 14933:2007 Varmeisolering og produkter til lette fyllinger til anleggsformål Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) Krav S NS-EN 14934:2007 Varmeisolering og produkter til lette fyllinger til anleggsformål Fabrikkframstilte produkter av ekstrudert polystyrenskum (PS) Krav S NS-EN 1745 Murverk og murprodukter Metoder for bestemmelse av praktiske termiske verdier S NS-EN 1931 Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av asfalt, plast eller gummi Bestemmelse av vanndampoverføringsegenskaper S NS-EN 490 Takstein og tilbehørstein av betong Produktkrav S NS-EN 506 Takplater av metall Krav til selvbærende plater av kopper eller sink S NS-EN Takplater av metall Krav til selvbærende plater av stål, aluminium eller rustfritt stål Del 1: Stålhttp://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= S NS-EN Takplater av metall Krav til selvbærende plater av stål, aluminium eller rustfritt stål Del 2: Aluminium S NS-EN Takplater av metall Krav til selvbærende plater av stål, aluminium eller rustfritt stål Del 3: ustfritt stål S NS-EN 534 Asfalt-bølgeplater S NS-EN 544 Asfalt-takshingel med mineralsk og/eller syntetisk stamme S NS-EN Krav til murprodukter Del 3: Murprodukter av betong (tunge og lette tilslag) S NS-EN Krav til murprodukter Del 4: Murprodukter av trykkherdet lettbetong S NS-EN ISO Byggematerialer og -produkter Hygrotermiske egenskaper Tabulerte dimensjonerende verdier og prosedyrer for bestemmelse av deklarerte og praktiske termiske verdier (ISO 10456:2007) S NS-EN ISO Byggevirksomhet Sammenføyningsprodukter Klasseinndeling og krav til fugemasser (ISO 11600:2002) S NS-EN ISO 9229 Isolasjon Materialer, produkter og systemer Terminologi S NS-ISO 6927 Byggvirksomhet Sammenføyningsprodukter Fugemasse Terminologi (= EN 26927:1990) (ISO 6927:1981) S pren :2000 Thermal insulation products for buildings In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products Part 2: Specification for the installed products S pren :2004 Thermal insulation products for buildings In-situ formed loose-fill mineral wool products Part 1: Specification for the loose-fill products before installation S pren :2004 Thermal insulation products for buildings In-situ formed loose-fill mineral wool products Part 2: Specification for the installed products S pren 14303:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made mineral wool (M) products Specification S pren 14304:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products Specification S pren 14305:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made cellular glass (CG) products Specification S pren 14306:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made calcium silicate (CS) products Specification S pren 14307:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made extruded polystyrene foam (PS) products Specification S pren 14308:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made rigid polyurethane foam (PU) polyisocyanurate foam (PI) products Specification S pren 14309:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made products of expanded polystyrene (EPS) Specification S pren 14313:2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations Factory made polyethylene foam (PEF) products Specification S pren :2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations In-situ formed dispensed rigid polyurethane foam (PU) products Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation S pren :2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations In-situ formed dispensed rigid polyurethane foam (PU) products Part 2: Specification for the installed insulation products S pren :2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations In-situ formed sprayed rigid polyurethane foam (PU) products Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation S pren :2002 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations In-situ formed sprayed rigid polyurethane foam (PU) products Part 2: Specification for the installed products S TPF5:2005 Takprodusentenes forskningsgruppes informasjonsblad nr. 5 Festing av fleksible takbelegg, dimensjonering og utførelse. S TPF6 Takprodusentenes forskningsgruppes informasjonsblad nr. 6 Branntekniske konstruksjoner for tak. S TPF7:1996 Takprodusentenes forskningsgruppes informasjonsblad nr. 7 Dampsperrer i tak. T (Uten nr.) Konkurransegrunnlag for idrettsgulv i haller (arbeidstittel på en publikasjon som Kulturdepartementet vil utgi i 2013) T Byggdetaljer Måling av fukt i bygninger. SINTEF Byggforsk T CEN/TS Halvharde gulvbelegg, laminatgulv og tekstile gulvbelegg Planlegging, underlag og legging Del 1: Allment T CEN/TS Halvharde gulvbelegg, laminatgulv og tekstile gulvbelegg Planlegging, underlag og legging Del 4: Halvharde gulvbelegg T CEN/TS Halvharde gulvbelegg, laminatgulv og tekstile gulvbelegg Planlegging, underlag og legging Del 2: Tekstile gulvbelegg T CEN/TS Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein T ISO Textile floor coverings Guidelines for installation and use on stairs T NEK EN Live working Electrical insulating matting T NS Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger T NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser T NS 3420-S Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del S: Isolering, tetting, og tekking T NS 3932 Innvendige trapper Terminologi, funksjonsmål og generelle bestemmelser T NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt T NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider T NS-EN Maling og lakk Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur og betong Del 1: Klassifisering T NS-EN Halvharde gulvbelegg Korkunderlag Krav T NS-EN Halvharde gulvbelegg Korkfliser Krav T NS-EN Halvharde gulvbelegg Korkfliser Krav T NS-EN Halvharde gulvbelegg Krav til homogene og heterogene profilerte gummibelegg

9 T NS-EN Halvharde gulvbelegg Krav til underlag av korkment T NS-EN Halvharde gulvbelegg Terminologi T NS-EN Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi T NS-EN Veggkledninger Krav til korkplater T NS-EN 1307 Tekstile gulvbelegg Klassifisering av tepper med luv T NS-EN Veggkledninger Krav til kork på rull T NS-EN Tekstile gulvbelegg Klassifisering av nålefiltbelegg med luv T NS-EN Maling og lakk Belegg og beleggsystemer for innvendige vegger og tak Klassifisering T NS-EN Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer Definisjoner T NS-EN Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med fylt fiberbakside Krav T NS-EN Bindemidler, kompositte bindemidler og fabrikkfremstilte mørtler for støpte gulvbelegg (avrettingslag) basert på kalsiumsulfat Del 1: Definisjoner og krav T NS-EN Halvharde gulvbelegg Våtromsbelegg av polyvinylklorid Krav T NS-EN Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer Materialer Egenskaper og krav T NS-EN Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med partikler som gir forbedret sklisikkerhet Krav T NS-EN Halvharde gulvbelegg, laminatgulv og tekstile gulvbelegg Måling av dynamisk friksjonskoeffisient på tørre gulv T NS-EN Skjøte- og sparkelmasser for gipsplater Definisjoner, krav og prøvingsmetoder T NS-EN Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv Grunnleggende krav T NS-EN Gulvlim Krav til mekaniske og elektriske egenskaper T NS-EN Tekstile gulvbelegg Minstekrav til teppeunderlag T NS-EN Halvharde gulvbelegg Krav til glatte gummibelegg med eller uten skumbakside og med mønstret sjikt T NS-EN Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av syntetiske termoplastiske polymerer Krav T NS-EN Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner Prøvingsmetoder Bestemmelse av karbonatiseringsdybde i herdnet betong med fenolftalein-metode T NS-EN 1470 Tepper Klasseinndeling av nålefiltbelegg uten luv T NS-EN Idrettsdekker Innendørs dekker for allsidig bruk Krav T NS-EN Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar Del 2: Systemer for overflatebehandling T NS-EN Dekorative veggkledninger Produkter på rull og i plateform T NS-EN Tekstile gulvbelegg Klassifisering av tekstile gulvbelegg uten luv T NS-EN 15251/NA Inneklimaparametere 1) for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk / Nasjonalt tillegg (under utarbeidelse) T NS-EN 1816 Halvharde gulvbelegg Krav til homogene og heterogene glatte gummibelegg med skumbakside T NS-EN 1817 Halvharde gulvbelegg Krav til homogene og heterogene glatte gummibelegg T NS-EN NA Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar T NS-EN 233 Veggkledninger på rull Krav til papirtapeter, vinyltapeter og homogene plasttapeter T NS-EN 235 Veggkledninger Terminologi og symboler T NS-EN Veggkledninger på rull Veggkledninger for hard belastning Del 1: Krav T NS-EN 266 Veggkledninger i baner Krav til tekstiltapet T NS-EN 300 Plater av tynne, lange spon med en bestemt orientering (OSB) Definisjoner, klassifisering og spesifikasjoner T NS-EN 649 Halvharde gulvbelegg Homogene og heterogene gulvbelegg av polyvinylklorid Krav T NS-EN 650 Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med bakside av jutefilt eller polyesterfilt eller på polyesterfilt med bakside av polyvinylklorid Krav T NS-EN 651 Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med skumsjikt Krav T NS-EN 652 Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med bakside av kork Krav T NS-EN 655 Halvharde gulvbelegg Fliser av kork med slitesjikt av polyvinylklorid Krav T NS-EN 686 Halvharde gulvbelegg Krav til ensfarget og mønstret linoleum med skumbakside T NS-EN 687 Halvharde gulvbelegg Krav til ensfarget og mønstret linoleum med bakside av korkment T NS-EN 688 Halvharde gulvbelegg Krav til korklinoleum T NS-EN Krav til murprodukter Del 4: Murprodukter av porebetong T NS-EN 923 Lim Termer og definisjoner (Kun på engelsk) T NS-EN 927 (alle deler) Maling og lakk Belegg og beleggsystemer for utvendig behandling av tre T T T T T NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg Heterogene gulvbelegg av polyvinylklorid Krav T NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg Halvstive fliser av polyvinylklorid eller kopolymerer (vinylfliser) Krav T NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv Klassifisering T NS-EN ISO Byggevirksomhet Sammenføyningsprodukter Klasseinndeling og krav til fugemasser T NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg Krav til ensfarget og mønstret linoleum T NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med mønstret skumsjikt Krav T NS-EN ISO 2808 Maling og lakk Bestemmelse av filmtykkelse T NS-EN ISO 2813 Maling og lakk Bestemmelse av reflekterende glans av ikke-metalliske malingsfilmer ved 20 o, 60 o og 85 o T NS-EN ISO 4618 Maling og lakk Termer og definisjoner (kun på engelsk) T NS-EN ISO 4624 Maling og lakk Prøving av vedheftingsevne ved avtrekk T SN-publikasjon Universell utforming av byggverk- Veifinning T Veileder nr. V-0690 Flerbrukshaller Planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Kulturdepartementet 2005 (under revisjon) U CEN/TS ørledningssystemer av plast for vannforsyning og avløp Glassfiberarmert herdeplast (GP) basert på umettet polyesterharpiks (UP) Installasjonsveiledning U ENV ørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygningen Termoplast Installasjonsveiledning U ENV Plastics piping systems for water supply Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) Part 6: Guidance for installation U NEK EN Elektriske klesvasktørkere for husholdningsbruk Målingsmetoder for ytelse U NEK EN Elektriske oppvaskmaskiner til husholdnings bruk Prøvingsmetoder for måling av ytelse U NEK EN Vaskemaskiner for husholdningsbruk Målemetoder for ytelse U NEK EN Prøvingskode for bestemmelse av luftbåren akustisk støy avgitt fra husholdnings og lignende elektriske apparater Del 2: Spesielle krav til oppvaskmaskiner U NEK EN Prøvingskode for bestemmelse av luftbåren akustisk støy avgitt fra husholdnings og lignende elektriske apparater Del 2: Spesielle krav til vaskemaskiner og sentrifuger U NEK EN Prøvingskode for bestemmelse av luftbåren akustisk støy avgitt fra husholdnings og lignende elektriske apparater Del 2: Spesielle krav til tørketromler U NS 1508 Sanitærporselen Kvalitet og prøvning U NS 153 Flenser Tilknytningsmål U NS 1540 Atmosfæriske tanker av stål for lagring av B- og C-væsker Liggende, sylindriske tanker 1,2 til 50 kubikkmeter for nedgraving U NS 1541 Atmosfæriske tanker av stål for lagring av A-væsker Liggende, sylindriske tanker 3 til 50 kubikkmeter for nedgraving U NS 1542 Oljetanker av stål U-formede innendørs tanker 0,8 til 3,2 kubikkmeter U NS 1543 Oljetanker av stål ektangulære innendørstanker U NS 1544 Vertikale sylindriske tanker av stål for lagring av brannfarlige A-, B- og C-væsker ved internt trykk tilnærmet lik atmosfæretrykk U NS 1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester (GUP) Liggende sylindriske tanker 1,2 til 50 kubikkmeter U NS 1546 Atmosfæriske tanker av stål for lagring av A-, B- og C-væsker Liggende, sylindriske overgrunnstanker 1,2 til 50 kubikkmeter U NS 1547 Atmosfæriske tanker av stål for lagring av A-, B- og C-væsker Stående, sylindriske overgrunnstanker med flat bunn og konisk tak 3 til 50 kubikkmeter U NS 1548 Atmosfæriske tanker av stål for lagring av A-, B- og C-væsker Stående, sylindriske overgrunnstanker med kuvede endebunner 3 til 50 kubikkmeter U NS 157 Pakninger for flenser med ansats og for plane flenser Dimensjoner og krav til kvalitet Nominelt trykk PN 2,5 til PN 40 U NS 1700 ørarmatur Tekniske leveringsbetingelser for rørarmatur av metalliske materialer U NS 1702 ørarmatur Ventiler for rørsystemer Definisjoner og terminologi U NS 1703 ørarmatur Gjengede tilknytninger, lange Utvendige koniske og innvendige sylindriske gjengerhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= U NS 1705 ørarmatur Gjengede tilknytninger, normale, NT 16 Innvendige sylindriske gjenger U NS 171 Tetningskonstruksjoner for flenser Tetning not og fjær NT U NS 1713 ørarmatur Spindelfirkanter og nav med skrå sideflater U NS 1714 ørarmatur Spindelfirkanter og nav med parallelle sideflater U NS 1715 ørarmatur att med skrå sideflater i nav U NS 1716 ørarmatur att med parallelle sideflater i nav

10 U NS 172 Tetningskonstruksjon for flenser Tetning list og fals NT U NS 1721 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av messing Innvendig gjenget tilknytning 3/8 til 2 Gjenget deksel, stigende spindel Ikke metallisk tetning Nominelt trykk PN 16 Maks. arbeidstemperatur 90 C U NS 1722 ørarmatur Sluseventiler av messing Innvendig gjenget tilknytning 3/8 til 3 Gjenget deksel Ikke stigende spindel Nominelt trykk PN 16 Maks. arbeidstemperatur 90 C U NS 1723 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av rødmetall Innvendig tilknytning 3/8 til 2 Gjenget deksel Stigende spindel Metalltetning Nominelt trykk PN 16 Maks. arbeidstemperatur 225 C U NS 1724 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av rødmetall med flenser ett løp DN 10 til DN 80 Gjenget deksel Stigende spindel Metalltetning U NS 1725 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av rødmetall med flenser Vinkelløp DN 10 til DN 80 Gjenget deksel Stigende spindel Metalltetning Nominelt trykk PN 16 Maks. arbeidstemperatur 225 C U NS 1726 ørarmatur Sluseventiler av rødmetall med flenser DN 15 til DN 100 Gjenget deksel Ikke stigende spindel Nominelt trykk PN 16 Maks. arbeidstemperatur 150 C U NS 1727 ørarmatur Sluseventiler av rødmetall Innvendig gjenget tilknytning 3/8 til 4 Gjenget deksel U NS 1728 ørarmatur - Seteventiler - Tilbakeslagsventiler av messing - Innvendig gjenget tilknytning 3/8 til 2- Gjenget deksel - Fjærbelastet kjegle - Ikke-metallisk tetning - Nominelt trykk PN 16 - Maks. arbeidstemperatur 90 C U NS 1729 ørarmatur Seteventiler Tilbakeslagsventiler av rødmetall Innvendig gjenget tilknytning 3/8 til 3 Gjenget deksel Fjærbelastet kjegle Metalltetning Nominelt trykk PN 16 Maks. arbeidstemperatur 225 C U NS 173 Tetningskonstruksjon for flenser Tetning for O-ring NT U NS 1730 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av rødmetall Med flenser, rett løp Boltet deksel Nominelt trykk PN 10 til PN 16 Maks. temperatur 225 C U NS 1731 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av rødmetall Med flenser, vinkelløp Boltet deksel Nominelt trykk PN 10 til PN 16 Maks. temperatur 225 C U NS 1732 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av støpejern Med flenser, rett løp DN 15 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Maks. temperatur 220 C U NS 1733 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av støpejern Med flenser, vinkelløp DN 15 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Maks. temperatur 220 C U NS 1734 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av kulegrafittjern Med flenser, rett løp DN 65 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk N 10 og PN 16 Maks. temperatur 350 C U NS 1735 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av kulegrafittjern Med flenser, vinkelløp DN 65 til NS 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Maks. temperatur 350 C U NS 1736 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av stål Med flenser, rett løp Boltet deksel Nominelt trykk PN 40 Maks. temperatur 400 C U NS 1737 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av stål Med flenser, vinkelløp Boltet deksel Nominelt trykk PN 40 Maks. temperatur 400 C U NS 1738 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av kulegrafittjern Med flenser, rett løp DN 15 til DN 80 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 25 Maks. temperatur 350 C U NS 1739 ørarmatur Seteventiler Stengeventiler av kulegrafittjern Med flenser, vinkelløp DN 15 til DN 80 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 25 Maks. temperatur 350 C U NS 1740 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av støpejern Med flenser, rett løp DN 15 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 - Maks. temperatur 220 C U NS 1741 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av støpejern Med flenser, vinkelløp DN 15 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Maks. temperatur 220 C U NS 1742 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av kulegrafittjern Med flenser, rett løp DN 65 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Maks. temperatur 350 C U NS 1743 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av kulegrafittjern Med flenser, vinkelløp DN 65 til DN 300 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Maks. temperatur 350 C U NS 1744 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av kulegrafittjern Med flenser, rett løp DN 15 til DN 80 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 25 Maks. temperatur 350 C U NS 1745 ørarmatur Seteventiler Stengbare tilbakeslagsventiler av kulegrafittjern Med flenser, vinkelløp DN 15 til DN 80 Boltet deksel Stigende spindel og ratt Nominelt trykk PN 25 Maks. temperatur 350 C U NS 1746 ørarmatur Seteventiler Tilbakeslagsventiler av støpejern Med flenser, rett løp DN 15 til DN 150 Boltet deksel Nominelt trykk PN 6 Maks. temperatur 220 C U NS 1747 ørarmatur Seteventiler Tilbakeslagsventiler av kulegrafittjern Med flenser, rett løp DN 15 til DN 80 Boltet deksel Nominelt trykk PN 25 Maks. temperatur 350 C U NS 1756 ørdeler Klemringskoplinger for kobberrør Sanitær og generell teknisk bruk U NS 1761 Sveiseflenser med hals Nominelt trykk PN 6 U NS 1762 Sveiseflenser med hals Nominelt trykk PN 10 U NS 1763 Sveiseflenser med hals Nominelt trykk PN 16 U NS 1764 Sveiseflenser med hals Nominelt trykk PN 25 U NS 177 unde gjengeflenser med krage Nominelt trykk PN 10 og 16 U NS 1775 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpejern Nominelt trykk PN 2,5 U NS 1776 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpejern Nominelt trykk PN 6 U NS 1777 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpejern Nominelt trykk PN 10 U NS 1778 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpejern Nominelt trykk PN 16 U NS 1779 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpejern Nominelt trykk PN 25 U NS 1781 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpestål Nominelt trykk PN 16 U NS 1782 Flenser Konstruksjonsmål for flenser av støpestål Nominelt trykk PN 25 U NS 184 Flenser Løsflenser for rør med krage, sveisekrage, sveisering Nominelt trykk PN 6 U NS 1845 Skruer og muttere Varmforsinking Tekniske leveringsbetingelser U NS 185 Flenser Løsflens med krage, sveisekrage, sveisering Nominelt trykk PN 10 U NS 186 Pakninger for flenser Tetningskonstruksjon not og fjær U NS 187 Pakninger for flenser Tetningskonstruksjon list og fals U NS 188 Pakninger for flenser Tetningskonstruksjon for O-ring U NS 1972 Metallbelegging Sinkbelegg på stålrør ved varmforsinking Tekniske leveringsbetingelser U NS 1978 Uorganiske belegg Sinkbelegg påført ved stykkevis varmforsinking Generelle opplysninger og krav U NS 1990 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder - Flytende rammer, klasse D 400 U NS 1991 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder - Faste rammer, klasse D 400 U NS 1992 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder - Kumlokk, klasse D 400 U NS 1995 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder - istlokk, klasse D 400 U NS 2961 Plastrør ør og rørdeler med konstruert rørvegg av polyetylen (PE) for trykkløse overvannsledninger i grunnen U NS 2962 Plastrør ør og rørdeler med konstruert rørvegg av polypropylen (PP) for trykkløse overvannsledninger i grunnen U NS 2963 Plastrør ør og rørdeler med konstruert rørvegg av polyvinyklorid uten mykner (PVC-U) for trykkløse overvannsledninger i grunnen U NS ørledningssystem i grunnen av polyvinylklorid med høy slagfasthet (PVC-HI) for gassforsyning Del 1: ør med høyeste driftstrykk på 200 mbar (20 kpa) U NS ørledningssystem i grunnen av polyvinylklorid med høy slagfasthet (PVC-HI) for gassforsyning Del 2: ørdeler med høyeste driftstrykk på 200 mbar (20 kpa) U NS ørledningssystem i grunnen av polyvinylklorid med høy slagfasthet (PVC-HI) for gassforsyning Del 3: Anboringssadler for høyeste driftstrykk på 200 mbar (20 kpa) U NS ørledningssystem i grunnen av polyvinylklorid med høy slagfasthet (PVC-HI) for gassforsyning Del 4: Veiledning for utførelse, håndtering og installasjon U NS 3065:1987 Plastrør Drensrør og drensrørdeler U NS 3066 Avløpsrør og -rørdeler av støpejern U NS 3121 ør og rørdeler av betong Uarmert, stålfiberarmert og armert betong U NS 3124 Sjøledninger Belastningslodd av betong U NS 3139 Kummer av betong Uarmert, stålfiberarmert og armert betong U NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser U NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner Allmenne regler U NS 3930 Sanitærinstallasjoner Plassering av utstyr U NS 5585 Sømløse og sveiste stålrør for generelle formål Materialkvaliteter Tekniske leveringsbetingelserhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= U NS 5592 ørdeler Bend av stål Type 3d, 45, 90 og 180 grader U NS 5593 ørdeler Bend av stål Type 5d, 45, 90 og 180 grader U NS 5594 ørdeler T rør av stål U NS 5595 ørdeler eduksjonsstykker av stål U NS 5596 ørdeler ørkapper av stål U NS 5597 ørdeler Salstykker av stål PN 16 U NS 5598 ørdeler Salbend av stål PN 16 U NS 7305 ørarmatur - Sluseventiler av støpejern - Med flenser DN 40 til DN Tilknytningsmål for PN Ikke-stigende spindel - Nominelt trykk PN 2, 5, 4, 6 og 10 - Maks. temperatur 220 C U NS 7306 ørarmatur - Sluseventiler av kulegrafittjern - Med flenser DN 40 til DN Tilknytningsmål for PN 10 og PN 16 - Ikke-stigende spindel - Nominelt trykk PN 4, 6, 10 og 16 - Maks. temperatur 350 C U NS 7307 ørarmatur Sluseventiler av støpestål Med flenser DN 40 til DN 500 Fleksibel sluse Tetning av rustfritt stål Stigende spindel Nominelt trykk PN 16 Maks. temperatur 400 C U NS 7308 ørarmatur Sluseventiler av støpestål Med flenser DN 40 til DN 500 Fleksibel sluse Tetning av rustfritt stål Stigende spindel Nominelt trykk PN 25 Maks. temperatur 400 C U NS 7309 ørarmatur Sluseventiler av støpestål Med flenser DN 40 til DN 500 Fleksibel sluse Tetning av rustfritt stål Stigende spindel Nominelt trykk PN 40 Maks. temperatur 400 C U NS 7320 ørarmatur Dreiespjeldventiler av støpejern for innspenning DN 50 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 Myktetning U NS 7321 Dreiespjeldventiler av støpejern med flenser DN 10 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 Myktetning U NS 7322 Dreiespjeldventiler av kulegrafittjern for innspenning DN 50 til DN 600 Nominelt trykk PN 16 Myktetning U NS 7323 Dreiespjeldventiler av kulegrafittjern med flenser DN 100 til DN 600 Nominelt trykk PN 16 Myktetning U NS 7324 Dreiespjeldventiler av støpestål med flenser DN 100 til DN 600 Nominelt trykk PN 25 Myktetning U NS 7325 Dreiespjeldventiler av støpestål DN 100 til DN 600 Nominelt trykk PN 40 Myktetning U NS 7326 Dreiespjeldventiler av støpestål med sveiseender DN 100 til DN 1200 Nominelt trykk PN 16 Myktetning U NS 7327 Dreiespjeldventiler av støpestål med sveiseender DN 100 til DN 1200 Nominelt trykk PN 25 Myktetning U NS 7340 Kuleventiler av støpejern med flenser, redusert løp DN 65 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Myktetning U NS 7341 Kuleventiler av stål Innvendig gjenget tilknytning, redusert løp 3/8 til 2 Nominelt trykk PN 40 Myktetning U NS 7342 Kuleventiler av stål Med flenser, fullt løp DN 65 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Myktetning

11 U NS 7343 Kuleventiler av stål Med flenser, redusert løp DN 65 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Myktetning U NS 7344 Kuleventiler av stål Med flenser, fullt løp DN 15 til DN 600 Nominelt trykk PN 25 og PN 40 Myktetning U NS 7345 Kuleventiler av stål Med flenser, redusert løp DN 15 til DN 600 Nominelt trykk PN 25 og PN 40 Myktetning U NS 7346 Kuleventiler av rustfritt stål Innvendig gjenget tilknytning, redusert løp 3/8 til 2 Nominelt trykk PN 40 Myktetning U NS 7347 Kuleventiler av rustfritt stål Med flenser, fullt løp DN 40 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Myktetning U NS 7348 Kuleventiler av rustfritt stål Med flenser, redusert løp DN 40 til DN 600 Nominelt trykk PN 10 og PN 16 Myktetning U NS 7349 Kuleventiler av rustfritt stål Med flenser, fullt løp DN 15 til DN 600 Nominelt trykk PN 25 og PN 40 Myktetning U NS 7350 Kuleventiler av rustfritt stål Med flenser, redusert løp DN 15 til DN 600 Nominelt trykk PN 25 og PN 40 Myktetning U NS 884 Kobberrør i rette lengder Kaldformet eller glødet U NS-EN Kompressorer og vakuumpumper Sikkerhetskrav Del 2: Vakuumpumper U NS-EN Stålrør for rørledninger for brennbare fluider Tekniske leveringsbetingelser Del 1: ør i klasse Ahttp://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= U NS-EN Stålrør for rørledninger for brennbare fluider Tekniske leveringsbetingelser Del 2: ør i klasse Bhttp://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= U NS-EN Ulegerte stålrør og rørdeler for transport av vannaktige væsker, inkludert drikkevann Tekniske leveringsbetingelser U NS-EN Gjengede rørdeler av stål U NS-EN Gjengede rørdeler av aduserjern U NS-EN ørdeler for buttsveising Del 1: Smidd karbonstål for generell bruk og uten bestemte kontrollkravhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= U NS-EN Ulegerte stålrør egnet for sveising og gjenging Tekniske leveringsbetingelser U NS-EN ørdeler av aduserjern med pressforbindelser for rørsystemer av polyetylen (PE) U NS-EN Stålrør og rørdeler for rørledninger på land og offshore - Innvendig belegg for friksjonsreduksjon ved transport av ikke-korrosiv gass U NS-EN Forbindelser for sammenkobling av stålrør og rørdeler for transport av vann og andre vannaktige væsker U NS-EN Sveiste rustfrie stålrør for transport av vannaktige væsker, inkludert drikkevann Tekniske leveringsbetingelser U NS-EN 1057 Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde kobberrør for vann og gass for bruk i sanitær- og oppvarmingsanlegg U NS-EN Ventiler for vannforsyning Funksjonelle krav og kontrollprøvinger Del 1: Generelle krav U NS-EN Ventiler for vannforsyning Funksjonelle krav og kontrollprøvinger Del 2: Isolerende ventiler U NS-EN Ventiler for vannforsyning Funksjonelle krav og kontrollprøvinger Del 3: Tilbakeslagsventiler U NS-EN Ventiler for vannforsyning Funksjonelle krav og kontrollprøvinger Del 4: Luftventiler U NS-EN Ventiler for vannforsyning Funksjonelle krav og kontrollprøvinger Del 5: Kontrollventiler U NS-EN Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med PN-angivelse - Del 1: Stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med PN-angivelse - Del 2: Flenser av støpejern U NS-EN Flenser og forbindelser - Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med PN-angivelse - Del 3: Flenser i kobberlegeringer U NS-EN 111 Vegghengte håndvasker Tilknytningsmål U NS-EN 1111 Sanitær tappearmatur Termostatbatterier (PN 10) Generelle tekniske krav U NS-EN 1112 Sanitærutstyr Dusjhoder for sanitær tappearmatur for forsyningssystem type 1 og type 2 Generelle tekniske krav U NS-EN 1113 Sanitærutstyr Dusjslanger for sanitær tappearmatur for forsyningssystem type 1 og type 2 Generelle tekniske krav U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste varmforsinkede stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 1: Krav, prøving og kvalitetskontroll U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste varmforsinkede stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 2: Mål U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste varmforsinkede stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 3: Mål og spesielle krav til vakuumavløpssystemer og til avløpssystemer i skip U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste rustfrie stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 1: Krav, prøving, kvalitetskontroll U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste rustfrie stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 2: System S; Mål U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste rustfrie stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 3: System ; Mål U NS-EN ør og rørdeler av langsømsveiste rustfrie stålrør med muffe og spissende til bruk i avløpssystemer Del 4: Deler til avløpssystemer under vakuum og til avløpssystemer på skip U NS-EN Gassforsyningssystemer ørledninger for driftstrykk til og med 16 bar Del 1: Generelle funksjonelle anbefalinger U NS-EN Gassforsyningssystemer ørledninger for driftstrykk til og med 16 bar Del 2: Spesifikke funksjonelle anbefalinger for polyetylen (MOP til og med 10 bar) U NS-EN Gassforsyningssystemer ørledninger for driftstrykk til og med 16 bar Del 3: Spesifikke funksjonelle anbefalinger for stål U NS-EN Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng Prinsipper for konstruksjon og prøving Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann U NS-EN Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng Prinsipper for konstruksjon og prøving Del 2: Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann U NS-EN Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng Prinsipper for konstruksjon og prøving Del 3: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede bruksområder U NS-EN Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng Prinsipper for konstruksjon og prøving Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløp U NS-EN Avløpssystemer med selvfall i bygninger Del 1: Generelle krav og ytelseskrav U NS-EN Avløpssystemer med selvfall i bygninger Del 5: Utførelse og prøving, instruksjoner for drift, vedlikehold og bruk U NS-EN Avløpssystemer under vakuum innvendig i bygninger U NS-EN Slanger og slanger med koplinger av gummi og termoplast til bruk for kjemikalier i væske- eller gassform - Krav U NS-EN 1213 Bygningsventiler Stengeventiler av kobberlegeringer for drikkevannforsyning i bygninger Prøvinger og krav U NS-EN ørledninger av plast for regnvann til bruk utvendig over grunnen Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyetylen (PE) Del 1: Generelt U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyetylen (PE) Del 2: ør U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyetylen (PE) Del 3: ørdeler U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyetylen (PE) Del 4: Ventiler U NS-EN Sentrifugalpumper Tekniske dokumenter Termer, leveringsomfang, layout U NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhetsbrytere for trykkbegrensning Krav og prøving U NS-EN Gassforsyningssystemer Trykkreguleringsinstallasjoner på forsyningsledninger Funksjonskrav U NS-EN Industriventiler Sluseventiler av kobberlegering U NS-EN Industriventiler Tilbakeslagsventiler av støpejern U NS-EN Lufteventiler for avløpssystemer Krav, prøvingsmetoder og evaluering av samsvar U NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder - Konstruksjonskrav, typeprøving, merking og kvalitetskontroll U NS-EN Ikke-destruktiv prøving av sveiser Del 1: Evaluering av sveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og legeringer ved radiografiprøving Akseptnivåer U NS-EN Sluk i bygninger Del 1: Krav U NS-EN Sluk i bygninger Del 4: Atkomstdeksler U NS-EN Sluk i bygninger Del 5: Sluk med vannlukke for lette væsker U NS-EN Kobber og kobberlegeringer ørdeler Del 1: ørdeler med ender for kapillarlodding og hardlodding til kobberrør U NS-EN Kobber og kobberlegeringer ørdeler Del 2: ørdeler med pressforbindelser for bruk sammen med kobberrør U NS-EN Kobber og kobberlegeringer ørdeler Del 3: ørdeler med pressforbindelser for bruk sammen med plastrør U NS-EN Kobber og kobberlegeringer ørdeler Del 4: ørdeler som kombinerer andre endestykker med kapillarforbindelse eller pressforbindelse U NS-EN Kobber og kobberlegeringer ørdeler Del 5: ørdeler med korte ender for kapillarhardlodding til kobberrør U NS-EN Korrosjonsbeskyttelse av metaller Elektropletterte belegg av nikkel, nikkel pluss krom, kobber pluss nikkel og kobber pluss nikkel pluss krom U NS-EN Sanitærarmatur Spyleventiler med automatisk hydraulisk lukking PN 10 for C og urinaler (U61) U NS-EN Flenser og forbindelser - Pakninger for klassebetegnede flenser - Del 1: Ikke-metalliske plane pakninger med eller uten bindinger U NS-EN Flenser og forbindelser Pakninger for klassebetegnede flenser Del 2: Spiralpakninger for stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser Pakninger for klassebetegnede flenser Del 3: Ikke-metalliske PTFE-omsluttede pakninger U NS-EN Flenser og forbindelser Pakninger for klassebetegnede flenser Del 4: Korrugerte, plane eller spisskantede metalliske pakninger og metalliske pakninger med fylling for stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser Pakninger for klassebetegnede flenser Del 5: Metalliske ringsporpakninger for stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser Pakninger for klassebetegnede flenser Del 6: Dekkede, kamprofilerte metallpakninger for stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser Pakningsdimensjoner for klassebetegnede flenser Del 7: Dekkede, metallinnkapslede pakninger for stålflenser U NS-EN Små renseanlegg for opptil 50 PE Del 1: Prefabrikkerte slamavskillere U NS-EN Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 personekvivalenter (PT) Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet U NS-EN Sveisede, stasjonære, ikke trykksatte termoplasttanker Del 1: Generelle prinsipper U NS-EN Sveisede, stasjonære, ikke-trykksatte termoplasttanker Del 2: Beregning av vertikale, sylindriske tanker U NS-EN Sveisede, stasjonære, ikke trykksatte termoplasttanker Del 3: Konstruksjon og beregning av én veggede rektangulære tanker U NS-EN Sveisede, stasjonære, ikke trykksatte termoplasttanker Del 4: Konstruksjon og beregning av flenseforbindelser U NS-EN 126 Flerfunksjonsstyringsinnretninger for gassforbrukende apparater U NS-EN Varselinnretninger i plast med visuelle kjennetegn for nedgravde kabler og rørledninger U NS-EN Væskepumper og pumpeenheter egler for støyprøving Nøyaktighetsgrad 2 og 3. U NS-EN ørledninger av plast for trykkløse avløpsledninger i grunnen Polyetylen (PE) Del 1: Krav til ledninger, rørdeler og system

12 U NS-EN Væskepumper Generelle termer for pumper og installasjoner Definisjoner, størrelser, bokstavsymboler og enheter U NS-EN Tilbakestrømningsbeskyttelse (ventil) med kontrollerbar sone med redusert trykk Gruppe B Type A U NS-EN Gassforsyningssystemer Sveising av stålrørledninger Funksjonskrav U NS-EN Kobber og kobberlegeringer Sømløse, runde kobberrør for luftkondisjonering og kjøling Del 1: ør for rørsystemer U NS-EN Kobber og kobberlegeringer Sømløse, runde kobberrør for luftkondisjonering og kjøling Del 2: ør for utstyr U NS-EN Sanitærutstyr Krav til boblebad U NS-EN ørdeler av duktilt støpejern for rørsystemer av PVC-U eller PE Krav og prøvingsmetoder U NS-EN 1286 Sanitær tappearmatur Mekaniske blandebatterier i lavtrykksanlegg Generelle tekniske krav U NS-EN 12889:2000 Grøfteløs legging og prøving av avløpsledninger U NS-EN 1293 Generelle krav til komponenter brukt i pneumatiske trykkavløpsledninger U NS-EN Plastsveiseteknisk personell Godkjenning av sveisere Sveiste forbindelser av termoplast U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming Uinnskrenket luftgap gruppe A Type A U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming Luftgap med ikke sirkulært overløp (uhindret) Gruppe A Type B U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming Luftgap med ikke sirkulært overløp (uhindret) Gruppe A Type C U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming Luftgap med injektor Gruppe A Type D U NS-EN Midler for å tette gjengede forbindelser i gassrørledninger i bygninger U NS-EN Glassfiberarmerte tanker og beholdere for bruk over bakken Del 1: åmaterialer Betingelser for spesifikasjon og aksept U NS-EN GUP tanker og beholdere over bakkenivå Del 4: Levering, montering og vedlikehold U NS-EN Trykkrørledninger av plast for bruksvann og avløp i og over grunnen Polyetylen (PE) Del 1: Generelt U NS-EN Trykkrørledninger av plast for bruksvann og avløp i og over grunnen Polyetylen (PE) Del 2: ørhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= U NS-EN Trykkrørledninger av plast for bruksvann og avløp i og over grunnen Polyetylen (PE) Del 3: ørdeler U NS-EN Trykkrørledninger av plast for bruksvann og avløp i og over grunnen Polyetylen (PE) Del 4: Ventiler U NS-EN ørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygningen Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system U NS-EN Kjøkkenvasker Funksjonelle krav og prøvingsmetoder U NS-EN 1333 Flenser og forbindelser ørledningsdeler Definisjon og utvalg av PN U NS-EN Stasjonære tanker av termoplastmaterialer for lagring over bakken av lette fyringsoljer, parafin og dieseloljer Tanker av formblåst polyetylen, sentrifugalstøpt polyetylen og polyamid 6 ved anionisk polymerisasjon Krav og prøvingsm U NS-EN Kobber og kobberlegeringer Sømløse, runde kobberrør for medisinske gasser eller vakuum U NS-EN Generelle krav til komponenter brukt til renovasjon og reparasjon av avløpsledninger utenfor bygninger U NS-EN Veggurinaler Funksjonskrav og prøvingsmetoder U NS-EN Metalliske industrielle rørsystemer Del 1: Generelt U NS-EN Metalliske industrielle rørsystemer Del 2: Materialer U NS-EN Metalliske industrielle rørsystemer Del 4: Produksjon og installasjon U NS-EN Metalliske industrielle rørsystemer Del 5: Inspeksjon og prøving U NS-EN Metalliske industrielle rørsystemer - Del 6: Tilleggskrav for nedgravde rørledninger U NS-EN Tilstanden av stikklednings og hovedledningssystemer utenfor bygninger Del 2: Kodesystem for visuell inspeksjon U NS-EN Krav til ekstruderte plater av slagfastmodifisert akryl for dusjkar til boliger U NS-EN Krav til koekstruderte plater av slagfastmodifisert ABS/akryl for bade og dusjkar til boliger U NS-EN Høyvannslukkere for bygninger Del 1: Krav U NS-EN ørledninger av plast for rehabilitering av trykkløse avløpsledninger i grunnen Del 1: Generelt U NS-EN ørledninger av plast for rehabilitering av trykkløse avløpsledninger i grunnen Del 3: Tett tilsluttende rør U NS-EN ørledninger av plast for rehabilitering av trykkløse avløpsledninger i grunnen Del 4: Strømpeforing herdet på stedet U NS-EN ørledninger av plast for nedgravde trykkløse avløpsledninger Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U), polypropylen (PP) og polyetylen (PE) Del 1: Krav til spesielle rørdeler medregnet grunne inspeksjonskummer U NS-EN 1360 Gummi- og plastslanger og slanger med koplinger for tapping av brensel Krav U NS-EN 1361 Gummislanger og slanger med koblinger for fylling av flydrivstoff Krav U NS-EN Veiledning for klassifisering og utførelse av plastrørledninger brukt til rehabilitering U NS-EN Fargekoding av tappearmatur og ventiler til bruk i laboratorier U NS-EN Bygningsventiler Manuelt betjente kuleventiler av kobberlegeringer og rustfritt stål til bruk i drikkevannsforsyning i bygninger Prøving og krav U NS-EN Dimensjonering og installering av preisolerte rørsystemer for fjernvarme U NS-EN Tilbakeslagsventiler DN 6 til og med 250, gruppe E, type A, B, C og D U NS-EN ørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system U NS-EN Fylleventiler for spylesisterner med intergrert overløp U NS-EN Sanitærutstyr Vaskerenner for felles bruk i bygninger U NS-EN Brannkummer U NS-EN Tilbakestrømmingsbeskyttelse med forskjellige ikke kontrollerbare soner Gruppe C Type A U NS-EN Brannhydranter U NS-EN Fastmonterte stiger i kummer U NS-EN Dusjavlukker Funksjonskrav og prøvingsmetoder U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming Vakuumventil i rørledning DN 8 til og med DN 80 Gruppe D, type A U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming øravbryter DN 10 til og med DN 20 med lufting og bevegelig del Gruppe D, type B U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming øravbryter DN 10 til og med DN 20 med fast lufting Gruppe D, type C U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming Slangekobling DN 15 til og med DN 32 med tilbakestrømmingsbeskyttelse Gruppe H, type A U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming Trykksatt luftinntaksventil DN 15 til og med DN 32 Gruppe L, type A og type B U NS-EN Utstyr for beskyttelse mot forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming Automatisk omstiller Gruppe H, type C U NS-EN ørledninger av plast for kloakk- og spillvannsavløp (lav og høy temperatur) i bygningen - Polypropylen (PP)- Del 1: Krav til rør, rørdeler og rørledningssystemet U NS-EN Badekar for boliger U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Generelt U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 2: ør U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 3: ørdeler U NS-EN ørledninger av plast for vannforsyning Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 4: Ventiler og tilbehør U NS-EN Dusjkar for boliger U NS-EN Bideer Funksjonskrav og prøvingsmetoder U NS-EN ørledninger av plastrør med konstruert rørvegg for avløp (lav og høy temperatur) i bygninger Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Krav til rør og system U NS-EN ørledninger av plast for grunnavløp og avløp over terrengnivå under trykk Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 1: Krav til komponenter og system U U U U U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrøming Luftgap med sirkulært overløp (begrenset) Gruppe A, type F U NS-EN Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrøming Luftgap med overløp (prøvd ved vakuummåling) Gruppe A, type G U NS-EN ørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer Polypropylen modifisert med mineraler (PP M) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system U NS-EN 1487 Bygningsventiler Hydraulisk sikkerhetsgruppe Prøvinger og krav U NS-EN 1488 Bygningsventiler Ekspansjonsgrupper Prøvinger og krav U NS-EN 1489 Bygningsventiler Sikkerhetsventiler Prøvinger og krav U NS-EN 1490 Bygningsventiler Kombinerte temperatur og trykkstyrte sikkerhetsventiler U NS-EN 1491 Bygningsventiler Ekspansjonsventiler Prøvinger og krav U NS-EN Flenser med forbindelser Dimensjoner på pakninger for flenser med PN-angivelse Del 1: Ikke-metalliske plane pakninger med eller uten bindinger U NS-EN Flenser med forbindelser Dimensjoner på pakninger for flenser med PN-angivelse Del 2: Spiralpakninger for stålflenser U NS-EN Flenser med forbindelser Dimensjoner på pakninger for flenser med PN-angivelse Del 3: Ikke-metalliske PTFE omsluttede pakninger U NS-EN Flenser med forbindelser Dimensjoner på pakninger for flenser med PN-angivelse Del 4: Korrugerte, plane eller spisskantede metalliske pakninger og metalliske pakninger med fylling for stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser Pakningsdimensjoner for PN-klassebetegnede flenser Del 6: Dekkede, kamprofilerte metallpakninger for stålflenser U NS-EN Flenser med forbindelser Dimensjoner på pakninger for flenser med PN-angivelse Del 7: Dekkede, metallinnkapslede pakninger for stålflenser U NS-EN Flenser og forbindelser Pakningsdimensjoner for flenser med PN-angivelse Del 8: O-ringer av gummi for flenser med spor U NS-EN ørledninger av plast for bortledning av avløpsvann(lav og høy temperatur) i bygninger Polyetylen (PE) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system

13 U NS-EN ørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel Polyetylen (PE) Del 1: Generelt U NS-EN ørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel Polyetylen (PE) Del 2: ør U NS-EN ørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel Polyetylen (PE) Del 3: ørdeler 2003 inkl NS-EN Endringsblad A1 ørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel Polyetylen (PE) Del 3: ørdeler 2005 U NS-EN ørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel Polyetylen (PE) Del 4: Ventiler U NS-EN ørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel Polyetylen (PE) Del 5: Systemets egnethet for formålet U NS-EN ørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygningen - Styrenkopolymer-blandinger (SAN+PVC)- Del 1: Krav til rør, rørdeler og rørledningssystemet U NS-EN 1567 Bygningsventiler eduksjonsventiler og kombinerte reduksjonsventiler for vannforsyning Krav og prøvinger U NS-EN 1594 Gassforsyningssystemer ørledninger med maksimum driftstrykk over 16 bar Funksjonskrav U NS-EN 161 Automatiske stengeventiler for gassbrennere og gassforbrukende apparater U NS-EN 1610:1998 Utførelse og prøving av avløpsledninger U NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning U NS-EN 1736 Kuldeanlegg og varmepumper Fleksible rørelementer, vibrasjonsisolatorer og ekspansjonsforbindelser Krav, konstruksjon og montering U NS-EN Flenser og forbindelser Sirkulære flenser for rør, ventiler, rørdeler og tilbehør, klasseangivelse Del 1:Stålflenser, NPS ½ til 24 U NS-EN Flenser og forbindelser Sirkulære flenserfor rør, ventiler, rørdeler og tilbehør med klasseangivelse Del 3: Flenser i kobberlegeringer U NS-EN 1762 Gummislanger og -slangeforbindelser for flytende petroleumsgass, LPG (væske- eller gassfase), og naturgass inntil 25 bar (2,5 MPa) Krav U NS-EN 1765 Gummislangeforbindelser for oppsuging og tømming av olje Krav til forbindelsene U NS-EN 1775 Gassforsyning Gassrørledninger for bygninger Maksimalt arbeidstrykk mindre enn eller lik 5 bar Funksjonelle anbefalinger U NS-EN 1796 ørledninger av plast for vannforsyning med og uten trykk Glassfiberarmert herdelast (GP) basert på umettet polyesterplast (UP) U NS-EN Fettutskillere Del 1: Prinsipper for utførelse, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll U NS-EN Fettutskillere Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold U NS-EN ørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer Polypropylen (PP) Del 1: Krav til rør, rørdeler og system (innbefattet endringsblad A1:2002) U NS-EN 200 Sanitær tappearmatur Generelle tekniske krav til tappeventiler og tappeblandere (nominell størrelse 1/2) PN 10 Minste strømningsmotstand 0,05 MPa (0,5 bar) U NS-EN 215 Termostatiske radiatorventiler Krav og prøvingsmetoder U NS-EN 232 Badekar Tilkoplingsmål U NS-EN 246 Sanitærarmatur Alminnelige krav for vannstråleregulatorer U NS-EN 248 Sanitærarmatur Generelle krav til elektrolytiske nikkel/krombelegg U NS-EN 251 Dusjkar Tilkoblingsmål U NS-EN 253 Fjernvarmerør Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett ørsystem av stålrør med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen U NS-EN 257 Mekaniske termostater for gassforbrukende utstyr U NS-EN 263 Sanitærutstyr Støpte kryssbundne akrylplater til badekar og dusjkar i boliger U NS-EN Avløpsventiler til sanitærutstyr Del 1: Krav U NS-EN Enkle ikke fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen Del 1: Trykkbeholdere for generell bruk U NS-EN Godkjenning av sveisere Smeltesveising Del 1: Stål U NS-EN 31 Servanter for søylemontering Tilknytningsmål U NS-EN 32 Servanter for boltefeste Tilknytningsmål U NS-EN 33 Vannklosett (gulvmodell) med direktekoplet sisterne Tilknytningsmål U NS-EN 34 Veggklosett med sisterne Tilknytningsmål U NS-EN 35 Gulvbidé med vanntilførsel ovenfra Tilknytningsdimensjoner U NS-EN 36 Veggbideer med tilførsel ovenfra Tilknytningsmål U NS-EN 37 Vannklosetter med separat vannforsyning Tilknytningsmål U NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier U NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon U NS-EN 38 Veggklosett med separat vanntilførsel Tilknytningsmål U NS-EN 448 Fjernvarmerør Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett ørdeler til fjernvarmerør av stål med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen U NS-EN 476 Generelle krav til komponenter brukt i avløpsrør og avløpsledninger for selvfallssystemer U NS-EN 488 Fjernvarmerør Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett Stålventiler for fjernvarmerør av stål med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen U NS-EN 489 Fjernvarmerør Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett Sammenføyning for fjernvarmerør av stål med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen U NS-EN 545 Vannledninger ør, rørdeler, tilbehør av duktilt støpejern og deres sammenføyninger Krav og prøvingsmetoder U NS-EN 598 ør, rørdeler, tilbehør og sammenføyninger av duktilt støpejern for bruk innenfor avløp Krav og prøvingsmetoder U NS-EN Elastomere pakninger - Krav til materialer for pakninger i rørskjøter for vann- og avløpsinstallasjoner - Del 1: Vulkanisert gummi U NS-EN Elastomere pakninger - Krav til materialer for pakninger i rørskjøter for vann- og avløpsinstallasjoner - Del 2: Termoplastiske elastomerer U NS-EN Elastomere pakninger - Krav til materialer for pakninger i rørskjøter for vann- og avløpsinstallasjoner - Del 3: Skummaterialer av vulkanisert gummi U NS-EN Elastomere pakninger - Krav til materialer for pakninger i rørskjøter for vann- og avløpsinstallasjoner - Del 4: Støpte tetningselementer av polyuretan U NS-EN 682 Elastomere pakninger Materialkrav for pakninger brukt i rør og rørdeler som fører gass og hydrokarbonvæsker U NS-EN 695 Kjøkkenvasker Tilkoplingsmål U NS-EN 733 Sentrifugalpumper med aksialt innløp, 10 bar med lagerbrakett Nominell ytelse, hoveddimensjoner, betegnelsessystem U NS-EN 734 Sidekanalpumper PN 40 Nominell ytelse, hoveddimensjoner, betegnelsessystem U NS-EN 735 Hoveddimensjoner for rotodynamiske pumper Toleranser U NS-EN Ventiler Terminologi Del 1: Definisjon av ventiltyper U NS-EN Ventiler Terminologi Del 2: Definisjon av ventildeler U NS-EN Ventiler Terminologi Del 3: Definisjon av termer U NS-EN Sentralgassanlegg for medisinske gasser Del 3: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum U NS-EN Medisinske sentralgassanlegg Del 4: Inntaksposter for anestesigassfjerning U NS-EN Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser Del 1: Trykkregulatorer og trykkregulatorer med utstyr for gasstrømmålinger U NS-EN Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser Del 2: Trykkregulatorer for rør og rørforgreininger U NS-EN Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler U NS-EN Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser Del 4: Lavtrykksregulatorer beregnet på tilkobling til medisinsk utstyr U NS-EN 739 Lavtrykks slangesystemer for medisinske gasser U NS-EN Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 1: Generelt. Definisjoner U NS-EN 773 Generelle krav til komponenter brukt i hydrauliske trykkavløpsledninger U NS-EN 80 Veggurinaler Tilkoblingsmål U NS-EN 805:2000 Vannforsyning Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger U NS-EN Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger Del 1: Generelt U NS-EN Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger Del 2: Utførelse U NS-EN 809 Pumper og pumpeenheter for væsker Generelle sikkerhetskrav U NS-EN 816 Sanitær tappearmatur Automatiske stengeventiler PN 10 U NS-EN 817 Sanitær tappearmatur Mekaniske blandere (PN 10) Generelle tekniske krav U NS-EN Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin) Del 1: Prinsipper for utforming, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll U NS-EN Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin) Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold U NS-EN 877 ør og rørdeler av støpejern, med tilbehør og sammenføyninger, for tømming av vann fra bygninger Krav, prøvingsmetoder og kvalitetssikring U NS-EN 88 Trykkregulatorer for gassforbrukende apparater med innløpstrykk opptil 200 mbar U NS-EN 969 ør, rørdeler og tilbehør av duktilt støpejern, samt deres sammenføyninger for gassrørledninger Krav og prøvingsmetoder U NS-EN 997 Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås U NS-EN ISO ørledninger Korrugerte metallslanger og slangeforbindelser (ISO 10380:2003) U NS-EN ISO Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier Del 1: Felleskrav U NS-EN ISO Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier Del 3: Vaskerimaskineri inklusive komponentmaskiner U NS-EN ISO Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier Del 4: Lufttørkere U NS-EN ISO Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier Del 5: Strykemaskiner, tilbringere og brettemaskiner for plane tekstiler U NS-EN ISO Sikkerhetskrav for maskiner i industrielle vaskerier Del 6: Stryke- og fikserpresser U NS-EN ISO ørledninger ørdeler for korrugerte metallslanger (ISO 10806:2003) U NS-EN ISO 1127 ustfrie stålrør Dimensjoner, toleranser og masse per lengdeenhet U NS-EN ISO Maling og lakk Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer Del 2: Klassifisering av miljøet U NS-EN ISO 1403 Tekstilforsterkede gummislanger for vann til vanlig bruk Krav

14 U NS-EN ISO Petroleums og naturgassindustri Glassfiberarmerte plastrør (GP) Del 1: Terminologi, symboler, anvendelse og materialer U NS-EN ISO Petroleums og naturgassindustri Glassfiberarmerte plastrør (GP) Del 2: Kvalifisering og tilvirkning U NS-EN ISO Petroleums og naturgassindustri Glassfiberarmerte plastrør (GP) Del 4: Fabrikasjon, installasjon og drift U NS-EN ISO Fortrengningspumper med positiv rotasjon Generelle krav U NS-EN ISO Sentrifugalpumper uten akseltetning Klasse II Spesifikasjon (ISO 15783:2002) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Polypropylen (PP) Del 2: ør (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Polypropylen (PP) Del 3: ørdeler (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Kryssbundet polyetylen (PE ) Del 1: Generelt (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Kryssbundet polyetylen (PE ) Del 2: ør (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Kryssbundet polyetylen (PE ) Del 3: ørdeler (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Polybutylen (PB) Del 1: Generelt (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Polybutylen (PB) Del 2: ør (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Polybutylen (PB) Del 3: ørdeler (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Klorert polyvinylklorid (PVC-C) Del 1: Generelt (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Klorert polyvinylklorid (PVC-C) Del 2: ør (ISO :2003) U NS-EN ISO ørledninger av plast for kaldt og varmtvannsinstallasjoner Klorert polyvinylklorid (PVC-C) Del 3: ørdeler (ISO :2003) U NS-EN ISO Fortrengningspumper med stempel og pumpeenheter Tekniske krav (ISO16330:2003) U NS-EN ISO 2398 Tekstilforsterkede gummislanger for trykkluft Krav U NS-EN ISO 5198 Sentrifugalpumper, halvaksial og aksialpumper egler for hydrauliske ytelsesprøving Nøyaktighetsklasse U NS-EN ISO 5199 Tekniske spesifikasjoner for sentrifugalpumper Klasse II (ISO 5199:2002) U NS-EN ISO 5817 Sveising Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer (strålesveising ikke inkludert) Kvalitetsgrupper fro uregelmessigheter U NS-EN ISO 9905 Tekniske spesifikasjoner for sentrifugalpumper Klasse I U NS-EN ISO 9906 Sentrifugalpumper Hydrauliske godkjenningsprøvinger av ytelse Klasse 1 og 2 U NS-EN ISO 9908 Tekniske spesifikasjoner for sentrifugalpumper Klasse III U NS-EN ISO 9969 ør av termoplast Bestemmelse av ringstivhet U NS-ENV 1046:2001 ørledninger og kabelrør/varerør av plast Systemer utenfor bygninger for føring av vann eller avløp Veiledning for legging over og under grunnen U NS-ENV ørledninger av plast Anbefalt praksis og utførelse av installasjoner for trykkledninger for varmt og kaldt forbruksvann i bygninger U NS-ENV :2001 ørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) Del 3: Installasjonsveiledning U NS-ISO 2858 Sentrifugalpumper med aksialt innløp (PN 16) Betegnelse, nominell ytelse og dimensjoner U NS-ISO Petroleums og naturgassindustri Stålrør for rørledninger Tekniske leveringsbetingelser Del 1: ør i kvalitetsklasse A U NS-ISO Petroleums og naturgassindustri Stålrør for rørledninger Tekniske leveringsbetingelser Del 2: ør i kvalitetsklasse B U NS-ISO Petroleums og naturgassindustri Stålrør for rørledninger Tekniske leveringsbetingelser Del 3: ør i kvalitetsklasse C U NS-ISO 3304 Sømløse presisjonsstålrør med glatte ender Tekniske leveringsbetingelser U NS-ISO 3305 Sveiste presisjonsstålrør med glatte ender Tekniske leveringsbetingelser U NS-ISO 3306 Sveiste presisjonsstålrør med glatte ender og kalibrert før varmebehandling Tekniske leveringsbetingelser U NS-ISO 3661 Sentrifugalpumper med aksielt innløp Grunnplate og installasjonsmål U NS-ISO 4200 Sømløse og sveiste stålrør med glatte ender Grunnstandard for dimensjoner og masse U NS-ISO 6554 Automatiske kondenspotter med flenser Byggelengder U NS-ISO 6704 Automatiske kondenspotter Typebestemmelser U NS-ISO 7598 ustfrie stålrør egnet for gjenging etter NS 5580 (ISO 7-1) U pren :2007 C Flushing cisterns Part 1: Flushing cisterns with internal overflow and valve outlet mechanism (Spylesisterne for vannklosett Del 1: Spylesisterne med innvendig overløp og tømmemekanisme) U prns 2965 Plastrør - ør og rørdeler med konstruert rørvegg av polypropylen (PP) for trykkløse avløpsledninger i grunnen U U U prns 8172:1998 Lydforhold i bygninger Målinger av lydnivå fra tekniske installasjoner (revisjon av NS 8172:1988)http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= V HO-3/2000 øykventilasjon, temaveileder fra Direktoratet for byggkvalitet V NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Installasjoner V NS 1971 Metallbelegging Elektrolytisk forsinking av jern og stål Tekniske leveringsbetingelser V NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser V NS 8172 Lydforhold i bygninger Målinger av lydnivå fra tekniske installasjoner V NS-EN Kontinuerlig varmdyppbelagte plater og bånd av lavkarbonstål for kaldforming Tekniske leveringsbetingelser V NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanalanlegg Krav til kanalkomponenter for å lette vedlikehold av kanalanlegg V NS-EN Brannventilasjonssystemer Del 3: Spesifikasjon for mekaniske brannventilasjonsanlegg V NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanalanlegg Sirkulære flenser til vanlige ventilasjonsdimensjoner V NS-EN Ventilasjon i bygninger Opphengings- og støtteanordninger Krav til styrke V NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanalsystem Styrke og lekkasje for sirkulære kanaler av metallplater V NS-EN Ventilasjon i bygninger Ventiler og rister Luftteknisk prøving og klassifisering av ventiler for omrøringsventilasjon V NS-EN Ventilasjon i bygninger Ventiler og rister Luftteknisk prøving og klassifisering av ventiler for fortrengningsventilasjon V NS-EN Ventilasjon i bygninger Plenumskamre Luftteknisk prøving og klassifisering av plenumskamre med konstant og variabel luftstrøm V NS-EN Ventilasjon i bygninger ister telsesprøving av rister utsatt for simulert regn V NS-EN Ventilasjon i bygninger Luftbehandlingsaggregater Klassifisering og ytelse for enheter, komponenter og seksjoner V NS-EN Ventilasjon i bygninger telsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon Del 3: Kjøkkenhetter for boliger V NS-EN Ventilasjon i bygninger telsesprøving av komponenter/produkter for boligventilasjon Del 4: Vifter brukt i ventilasjonssystemer for boliger V NS-EN Ventilasjon i bygninger Komponenter/produkter for boligventilasjon Påkrevde og valgfrie ytelseskarakteristikker V NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanaler Dimensjoner og mekaniske krav for fleksible kanaler V NS-EN Ventilasjon i bygninger Ventiler og rister telsesprøving av rister utsatt for simulert sand V NS-EN Ventilasjon i bygninger Ventiler innfelt i gulv Prøving for klassifisering av styrke V NS-EN Ventilasjon i bygninger Ikke-metalliske kanaler Kanaler fremstilt av isolasjonsplater V NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og byggeelementer Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og elementer brukt i ventillasjonsinstallasjoner: kanaler og spjeld med brannmotstand V NS-EN Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner Del 2: Brannspjeld V NS-EN Ventilasjon i yrkesbygninger telseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer V NS-EN Ventilasjon i bygninger telsesprøving og installasjonskontroll av ventilasjonssystemer i boliger V NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanalsystem Måling av overflateareal av kanalsystem V NS-EN 1505 Ventilasjon i bygninger Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med rektangulært tverrsnitt Dimensjoner V NS-EN 1506 Ventilasjon i bygninger Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med sirkulært tverrsnitt Dimensjoner V NS-EN 1507 Ventilasjon i bygninger ektangulære ventilasjonskanaler av metall Krav til styrke og tetthet V NS-EN 1751 Ventilasjon i bygninger Luftfordelingsutstyr Aerodynamisk prøving av spjeld og ventiler V NS-EN Høyeffektive luftfiltre (HEPA og ULPA) Del 1: Klassifisering, ytelsesprøving, merking V NS-EN 1886 Ventilasjon i bygninger Luftbehandlingsaggregater Mekanisk ytelse V NS-EN 247 Varmevekslere Terminologi V NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhets- og miljøkrav Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier V NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhets- og miljøkrav Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon V NS-EN 779 Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon Bestemmelse av filtreringsevnen V NS-EN 810 Avfuktingsaggregater med elektrisk drevne kompressorer telsesprøving, merking, funksjonskrav og tekniske datablad V NS-EN ISO Akustikk Målinger av lyddempere på bruksstedet V NS-EN ISO 1460 Metalliske belegg Varmforsinkede belegg på jernholdige materialer Gravimetrisk bestemmelse av masse per flateenhet (ISO 1460:1992) V NS-EN ISO 5135 Akustikk Bestemmelse av lydeffektnivå for ventilasjonsutstyr Måling av støy fra sluttapparater, til- og fraluftsventiler, spjeld og ventiler i klangrom V NS-EN ISO 5136 Akustikk Bestemmelse av avgitt lydeffekt til en kanal fra vifter og liknende luftbehandlingsutstyr Kanalmålemetode (ISO 5136:2003) V NS-EN ISO 7235 Akustikk Målemetoder for lyddempere i kanaler Innskuddstap, støy fra luftgjennomstrømning og totalt trykktap V NS-EN ISO 9969 ør av termoplast Bestemmelse av ringstivhet V NT VVS 095 Nordtest method: Fume hoods (in laboratories) Performance V pren 12599:2010 Ventilasjon i bygninger Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av installerte ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg EN Central power supply systems

15 IEC Low-voltage fuses IEC Tests for electric cables under fire conditions Circuit integrity Part 23: Procedures and requirements Electric data cables IEC Tests for electric cables under fire conditions Circuit integrity Part 25: Procedures and requirements Optical fiber cables IEC Dry-type power transformers IEC Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors IEC/T Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-4: Limits Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A IEC/T Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3: Limits Section 5: Limitation of voltage fluctuations flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A ISO eciprocating internal combustion engines Performance Part 1: Standard reference conditions, declarations of power, fuel lubricating oil consumptions, test methods ISO 6826 eciprocating internal combustion engines Fire protection ISO eciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets Part 2: Engines NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv (unntatt gruver) NEK Selvslokkende, halogenfrie kabler og ledninger for merkespenninger opp t.o.m. 0,6/1 kv Del 1: Fellesbestemmelser NEK Selvslokkende, halogenfrie kabler og ledninger for merkespenninger opp t.o.m. 0,6/1 kv Del 2: Prøvemetoder NEK Selvslokkende, halogenfrie kabler og ledninger for merkespenninger opp t.o.m. 0,6/1 kv Del 3: Halogenfrie enleder ledninger for fast forlegning NEK Selvslokkende, halogenfrie kabler og ledninger for merkespenninger opp t.o.m. 0,6/1 kv Del 4: Halogenfrie 1 kv kabler for fast forlegning NEK Selvslokkende, halogenfrie kabler og ledninger for merkespenninger opp t.o.m. 0,6/1 kv Del 5: Halogenfrie 500 V kabler for fast forlegning NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet Generisk norm for emisjon Del 1: Bolig, kommersiell sektor og lett industri NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet Generisk norm for emisjon Del 2: Industrielle omgivelser NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet Generisk norm for immunitet Del 1: Bolig, kommersiell sektor og lett industri NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet Generisk norm for immunitet Del 2: Industrimiljø NEK EN Kabelkanalsystemer for innlegging eller inntrekking av kabler for elektriske installasjoner (hele serien) NEK EN Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) Del 1-1: Generelle krav og sikkerhetsbestemmelser for UPS brukt i operatørtilgjengelige områder NEK EN Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) Del 1-2 Generelle krav og sikkerhetsbestemmelser for UPS brukt i områder med begrenset adgang NEK EN Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) Del 2 EMC-krav NEK EN Kapslingsklasser for elektrisk utstyr mot ytre mekanisk støt (IK kode) NEK EN Alarmsystemer Innbruddsalarmer Del 6: Strømforsyning NEK EN Komponenter for lynbeskyttelse (LPC) Del 1: Krav til koplingskomponenter NEK EN Komponenter for lynbeskyttelse (LPC) Del 2: Krav til ledere og jordelektroder NEK EN Lightning Protection Components (LPC) Part 3: equirements for isolating spark gaps NEK EN Nødlyssystemer for rømningsveier NEK EN Felles prøvemetoder for kabler under brannresistens (Erstatter NEK HD 405 Prøving av elektriske kablers brannresistens) NEK EN Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteri-installasjoner Del 2: Stasjonære batterier NEK EN Metalliske fler-elementers kabler benyttet i analoge og digitale kommunikasjons- og kontrollsystemer NEK EN Informasjonsteknologi Kablingsinstallasjoner Prøving av installert kabling NEK EN oterende elektriske maskiner Del 1: Merkedata og karakteristikker NEK EN oterende elektriske maskiner Del 12: Startdata for enhastighets trefase burviklings induksjonsmotorer for spenninger opp til og med 660 V, 50 Hz NEK EN oterende elektriske maskiner Del 18: Vurdering av isolasjonssystemers virkemåte Seksjon 1: Generelle retningslinjer NEK EN otating electrical machines Part 8 Terminal markings and direction of rotation NEK EN oterende elektriske maskiner Del 9: Støygrenser NEK EN Krafttransformatorer Del 1: Generelt NEK EN Krafttransformatorer Del 2: Temperaturstigning NEK EN Krafttransformatorer Del 3: Isolasjonsnivåer, gjennomslagsfasthet og utvendige klaringer i luft NEK EN Bly startbatterier Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder NEK EN Bly startbatterier Del2: Dimensjonering av batterier og dimensjonering og merking av terminalerhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NEK EN Halvleder kraftomformere Generelle krav og nettkoblede strømrettere Del 1-1: Spesifikasjon av grunnleggende krav NEK EN Halvleder kraftomformere Generelle krav og nettkoblede strømrettere Del 1-3: Transformatorer og reaktorer NEK EN Mekaniske strukturer for elektronisk utstyr Dimensjoner for mekaniske strukturer av 482,6 mm (19 in) serien NEK EN Lavspennings koblings- og kontrollanlegg Del 1: Krav til typeprøvd og delvis typeprøvd utstyr NEK EN Lavspennings koblings- og kontrollanlegg Del 2: Spesielle krav til kanalskinnesystemer NEK EN Lavspennings koblings- og kontrollanlegg Del 3: Spesielle sikkerhetskrav til lavspennings koblings- og kontrollanlegg som er forutsatt installert på steder hvor ufaglærte personer har adgang Fordelingsskap/sikringsskap NEK EN Beskyttende kapsling NEK EN Kontaktskinnesystemer for lysarmaturer NEK EN Lysarmaturer Del 2-18: Spesielle krav til armaturer for svømmebassenger og liknende anvendelserhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NEK EN Lysarmaturer Del 2-25: Spesielle krav til armaturer for bruk i kliniske områder av sykehus og helsebygninger NEK EN Lysarmaturer Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for veg- og gatebelysning NEK EN Elektromedisinsk utstyr Del 1: Generelle sikkerhetskrav NEK EN Elektromedisinsk utstyr Del 1: Generelle sikkerhetskrav 1. Sideordnet norm: Sikkerhetskrav til medisinske elektriske systemer NEK EN Elektromedisinsk utstyr Del 1: Generelle sikkerhetskrav 2. Sideordnet norm: Elektromagnetisk kompatibilitet Krav og prøvinger NEK EN Fiberoptikk Del 2: Produktspesifikasjon Generelt NEK EN Fiberoptiske kabler Del 2: Innendørs kabler Seksjonsspesifikasjoner NEK EN Fiberoptiske kabler Del 3: Utvendige fiberoptiske kabler Seksjonsspesifikasjon NEK EN Stasjonære blyakkumulatorer Generelle krav og prøvingsmetoder Del 1: Ventilert type NEK EN Stasjonære blyakkumulatorer Del 22: Ventilregulerte typer Krav NEK EN Parallelle kraftkondensatorer av ikke autoregenererende type med merkespenning opp til og med 1 kv AC NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del3: Grenseverdier Seksjon 2: Grenseverdier for emisjon av harmoniske strømmer (Utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase) NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del3: Grenseverdier Seksjon 3: Grenseverdier vedrørende spenningsfluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførselssystemer for utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A NEK EN Lavspennings strømforsyningsapparater med likestrømsutgang Egenskaper og sikkerhetskrav NEK EN Elektrisk sikkerhet i lavspente forsyningssystemer med vekselspenninger opp til 1 kv og likespenninger opp til 1,5 kv Utstyr for prøving, måling og overvåkning av beskyttelsesmetoder Del 1: Generelle krav NEK EN Elektrisk sikkerhet i lavspente forsyningssystemer med vekselspenninger opp til 1 kv og likespenninger opp til 1,5 kv Utstyr for prøving, måling og overvåkning av beskyttelsesmetoder Del 6: eststrømsutstyr (CD) i TT-, TN- og IT-sy NEK EN Elektrisk sikkerhet i lavspente forsyningssystemer med vekselspenninger opp til 1 kv og likespenninger opp til 1,5 kv Utstyr for prøving, måling og overvåkning av beskyttelsesmetoder Del 8: Isolasjonsovervåkning for IT-systemer NEK EN Elektrisk sikkerhet i lavspente forsyningssystemer med vekselspenninger opp til 1 kv og likespenninger opp til 1,5 kv Utstyr for prøving, måling og overvåking av beskyttelsesmetoder Del 9: Utstyr for lokalisering av isolasjonsfeil i IT- NEK EN Elektriske motordrifter for variabelt turtall Del 1: Spesifikasjoner for lavspennings motordrifter, likespenning NEK EN Elektriske motordrifter for variabelt turtall Del 2: Generelle krav Spesifikasjoner for lavspennings motordrifter, vekselspenning, med variabel frekvens NEK EN Elektriske motordrifter for variabelt turtall Del 3: EMC produktnorm inklusive spesifikke prøvingsmetoder NEK EN Effekttransformatorer, strømforsyningsenheter og tilsvarende EMC-krav NEK HD 361 S2 System for kabelbetegnelse NEK IEC Prøving av elektriske kabler under brann Kretsintegritet Del 21: Prosedyrer og krav Kabler med merkespenning opp til og med 0,6/1,0 kv NEK IEC Stabilisert kraftforsyning med likestrømsutgang Del 2: Måling og funksjonalitet NEK IEC Stabilisert kraftforsyning med vekselstrømsutgang ikke erstattet (tilbaketrukket) NEK IEC Varmekabler NEK IEC Installasjonsstikkontakter og plugger Del 2-4: Spesielle krav til plugger og stikkontakter for SELVhttp://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= NEK IEC <referanse></referanse>iec system for plugger og stikkontakter for husholdnings- og liknende bruk - Del 3: SELV plugger og stikkontakter 16 A 6V, 12V, 24V, 48V, ac og dc

16 NEK-EN ørsystemer for elektriske installasjoner Spesielle krav til nedgravde rørsystemer NEK-EN Overspenningsavledere Del 1: Spenningsavhengig motstand for spaltede overspenningsavledere for vekselstrømsystemer NEK-EN Overspenningsavledere Del 4: Metalloksidavledere uten gnistgap for vekselspenningsystemer NEK-EN Brytere for høyspenning Del 1: Lastbrytere for merkespenning inntil 52 kv NEK-EN Lavspennings koblings- og kontrollanlegg Del 5: Spesielle krav til anlegg som er beregnet på installasjon utendørs på offentlig sted Kabelfordelingsskap (CDC) for fordelingsnett NEK-EN Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 3: Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere og sikringskombinasjonsenheter NEK-EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 2: Miljø Seksjon 4: Kompatibilitetsnivåer for lavfrekvente leningsbundne forstyrrelser i industrianlegg NEK-EN Overspenningsledere koblet til lavspente effektsystemer Del 11: Krav og prøver NEK-IEC Belastningsprøvinger av master for luftlinjer NS 2968 Kabelrør av plast med konstruert rørvegg NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser NS Armeringsstål Mål og egenskaper Del 1: Kamstenger B500NA NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger Planlegging og utførelse av installasjoner for elkraft, informasjons- og kommunikasjonsteknologi NS EN ISO Grunnleggende og sikkerhetsmessige prinsipper for mann-maskin grensesnitt, merking og identifisering NS-EN <referanse></referanse>innvendig og/eller utvendig beskyttende belegg for stålrør - Spesifikasjon for varmforsinkede belegg påført i automatiske anlegg NS-EN Trestolper for luftlinjer Krav til holdbarhet NS-EN Varselinnretninger i plast med visuelle kjennetegn for nedgravde kabler og rørledninger NS-EN Ettergivende konstruksjoner for vegutstyr Krav, klassifisering og prøvingsmetoder NS-EN Stempelforbrenningsmotorer Sikkerhetskrav for utforming og konstruksjon av motorer for bruk i potensielle eksplosive omgivelser Del 1: Gruppe II-motorer for bruk i omgivelser med antennbare gasser NS-EN Stempelforbrenningsmotorer Sikkerhetskrav for utforming og konstruksjon av motorer for bruk i potensielle eksplosive omgivelser Del 2: Gruppe I-motorer for bruk i undergrunnsutgravinger følsomme for gassblandinger og/eller br NS-EN Stempelforbrenningsmotorer Sikkerhetskrav for utforming og konstruksjon av motorer for bruk i potensielle eksplosive omgivelser Del 3: Gruppe II-motorer for bruk i antennbart luftstøv NS-EN 1838 Anvendt belysning Nødbelysning NS-EN 40-5 Lysmaster Del 5: Spesifikasjon for stålmaster NS-EN 40-6 Lysmaster Del 6: Spesifikasjon for aluminiumsmaster NS-EN 40-7 Lysmaster Del 7: Spesifikasjon for lysmaster av fiberforsterkede polymerkompositter NS-EN Medisinske sentralgassanlegg Del 1: Uttaksposter for komprimerte medisinske gasser, inntaksposter for vakuum NS-EN Medisinske sentralgassanlegg Del 3: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum NS-EN 793 Særlige krav til sikkerhet for medisinsktekniske forsyningsenheter NS-EN ISO Stempelforbrenningsmotorer Håndtering av startutrustning Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingerhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NS-ISO 6309 Brannvern Varselskilt Post- og teletilsynet: etningslinjer for beskyttelse av elektroniske installasjoner i totalforsvaret mot elektromagnetisk puls (EMP). Samferdselsdepartementet, Oslo, 24. mars pren :2007 Lightning protection components (LPC) Part 4: equirements for conductor fasteners prns 2967 Kabelrør av plast med glatt rørvegg IEC Alarm systems - Part 1: General requirements - Section 1: General IEC Alarm systems - Part 2: General requirements - Section 2: Power units, test methods and performance criteria IEC Alarm systems - Part 3: General requirements - Section 3: Environmental testing IEC Alarm systems - Part 2: equirements for intruder alarm systems - Section 2: equirements for detectors General IEC Alarm systems - Part 2: equirements for intruder alarm systems - Section 3: equirements for infrared-beam interruption detectors in buildings IEC Alarm systems - Part 2: equirements for intruder alarm systems - Section 4: Ultrasonic Doppler detectors for use in buildings IEC Alarm systems - Part 2: equirements for intruder alarm systems - Section 5: Microwave Doppler detectors for use in buildings IEC Alarm systems - Part 2: equirements for intruder alarm systems - Section 6: Passive infra-red detectors for use in buildings IEC Alarm systems - Part 2: equirements for intruder alarm systems - Section 7: Passive glass-break detectors for use in buildings NEK EN Elektromagnetisk kompabilitet - Generisk norm for emisjon - Del 1: Bolig, kommersiell sektor og lett industri NEK EN Elektromagnetisk kompabilitet - Generisk norm for emisjon - Del 2: Industrielle omgivelser NEK EN Elektromagnetisk kompabilitet - Generisk norm for immunitet - Del 1: Bolig, kommersiell sektor og lett industri NEK EN Elektromagnetisk kompabilitet - Generisk norm for immunitet - Del 2: Industrimiljø NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 1: Sikkerhetskrav NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 2: EMC-krav til materiell NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 3: Aktivt bredbåndsmateriell for coaxialkabel distribusjonssystemer NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 4: Passivt bredbåndsmateriell for coaxialkabel distribusjonssystemer NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 5: Hovedsentral NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 6:Optisk utstyr NEK EN Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns-, lyd- og interaktive multimediesignaler - Del 9: Grensesnitt for CATV/SMATV hovedsentral og tilsvarende profesjonelt utstyr for DVB/MPEG-2 transportstreamer NEK EN Alarmsystemer - Elektromagnetisk kompabilitet Produktfamiliestandard: Immunitetskrav til komponenter for brann, innbrudd og sosiale alarmer NEK EN Alarmsystemer - Innbruddalarmer - Del 1: Generelle krav NEK EN Alarmsystemer - Innbruddalarmer - Del 6: Strømforsyning NEK EN Alarmsystemer - Alarmoverføringssystemer og utsty - Del 2-1: Generelle krav til alarmoverføringsutstyr NEK EN Alarmsystemer - Alarmoverføringssystemer og utstyr - Del 2-2: Krav til utstyr benyttet i systemer som benytter spesifikke alarmveier NEK EN Alarmsystemer - Alarmoverføringssystemer og utstyr - Del 2-3: Krav til utstyr benyttet i systemer med digitalt samband over det offentlige telefonnettet NEK EN Alarmsystemer - Alarmoverføringssystemer og utstyr - Del 2-4: Krav til utstyr benyttet i systemer som benytter analogt samband over det offentlige telefonnettet NEK EN Elektromagnetisk immunitet for kringkastingsmottakere og tilleggsutstyr NEK EN Elektromagnetisk kompabilitet - Produktfamiliestandard for audio, video, audiovisuelle og underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt bruk - Del 1: Emisjon NEK EN Elektromagnetisk kompabilitet - Produktfamiliestandard for audio, video, audiovisuelle og underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt bruk - Del 2: Immunitet NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 1: Definisjoner og generelle krav som er felles for alle delene NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 2: Spesielle krav til ammetere og voltmetere NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 3: Spesielle krav til wattmetere og var-metere NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 4: Spesielle krav til frekvensmetere NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 5: Spesielle krav til fasemetere, effektfaktormetere og synkronoskoper NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 6: Spesielle krav til ohmmetere (impedansmetere) og ledningsevnemetere NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 7: Spesielle krav til multifunksjonsinstrumenter NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 8: Spesielle krav til tilbehør til måleinstrumenter NEK EN Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter med tilbehør - Del 9: Anbefalte prøvingsmetoder NEK EN Grunnleggende og sikkerhetsmessige prinsipper for menneske-maskin grensesnitt, merking og identifisering NEK EN Magnetbånd lydinnspillings- og avspillingssystemer - Del 1: Generelle betingelser og krav NEK EN Konnektorer for frekvenser under 3 MHz - Del 9: unde konnektorer for radio og tilhørende lydutstyr NEK EN Lydsystemutstyr - Del 5: Høyttalere NEK EN Klasse 0,5, 1 og 2 vekselstrøms kilowattimemålere NEK EN :1995 Termoelementer - Del 1: eferansetabeller NEK EN :1993 Termoelementer - Del 2: Toleranser NEK EN Lydnivåmålere NEK EN Elektroniske vekselstrøms energimålere for aktiv energi (Klasse 0,2S og 0,5S) NEK EN Måleomformere for konvertering fra vekselstrømsstørrelser til analoge eller digitale signaler NEK EN Sikkerhetskrav til laserprodukter - Del 1: Utstyrklassifikasjon, krav og bruksanvisning NEK EN Sikkerhetskrav til laserprodukter - Del 2: Sikkerhet ved kommunikasjonssystemer med optiske fibere NEK EN Lydsystemer for nødstilfeller NEK EN Audio, video og audiovisuelle systemer - Sammenkoblinger og tilpasningsverdier

17 NEK EN Elektroniske vekselstrøms energimålere for aktiv energi (Klasse 1 og 2) NEK EN Elektroniske rippelkontroll mottakere for tariff- og lastkontroll NEK EN Tidsbrytere for tariff- og lastkontroll NEK EN Datautveksling for måleravlesning, tariff- og laststyring - Direkte lokal datautveksling NEK EN Programmerbare logiske styringer (PLS)(alle deler) NEK EN Tellerstandsoverføring, tariff- og lastkontroll - Datautveksling over lokalbuss NEK EN Vekselstrøms statisk var-time målere for reaktiv energi (Klasse 2 og 3) NEK EN Optiske fiberforsterkere - Del 1: Generisk spesifikasjon NEK EN Godkjenningsinspeksjon av direkte tilkoblede statiske kh målere for aktiv energi for vekselstrøm (Klasse 1 og 2) NEK EN Audiovisuelle systemer - Interaktivt tekstoverføringssystem (ITTS) NEK EN Elektrisitetsmålere (vekselspenning)- Spesielle krav Del 31: Utstyr for pulsutgang for elektromekaniske og elektroniske målere (kun for to ledere) NEK HD 553 S2 Strømtransformatorer NEK HD 554 S1 Spenningstransformatorer NEK IEC Høykvalitets (HiFi) lydsystemer og utstyr - Minstekrav til ytelse - Del 1: Generelt NEK IEC Part 12: Sound output of television tuners NEK IEC Høykvalitets (HiFi) lydsystemer og utstyr - Minstekrav til ytelse - Del 3: Utstyr for avspilling av plater NEK IEC Høykvalitets (HiFi) lydsystemer og utstyr - Minstekrav til ytelse - Del 4: Utstyr for magnetisk opptak og avspilling NEK IEC Høykvalitets (HiFi) lydsystemer og utstyr - Minstekrav til ytelse - Del 5: Mikrofoner NEK IEC Høykvalitets (HiFi) lydsystemer og utstyr - Minstekrav til ytelse - Del 7: Høyttalere NS 1438 Tekniske tegninger - Symboler for prosessmåling, styring og instrumentering - Grunnleggende definisjoner og symboler NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser NS 4210 Varselfarger og varselskilt NS 8342 Byggetegninger, installasjoner - Tegnesymboler for automatisk styring NS-EN Varmemålere - Del 1: Generelle krav NS-EN Varmemålere - Del 2: Konstruksjonskrav NS-EN Varmemålere - Del 3: Datautveksling og grensesnitt NS-EN Varmemålere - Del 4: Typegodkjenningsprøving NS-EN Varmemålere - Del 5: Mottaksprøving NS-EN Varmemålere - Del 6: Installering, ferdigstilling, driftsovervåkning og vedlikehold NS-EN 457 Maskinsikkerhet - Lydsignaler for fare - Generelle krav, utforming og prøving NS-EN 54-1 Brannalarmanlegg - Del 1: Innledning NS-EN 54-2 Brannalarmanlegg - Del 2: Kontroll- og signalutstyr NS-EN 54-3 Brannalarmanlegg - Del 3: Akustisk alarmorgan NS-EN 54-4 Brannalarmanlegg - Del 4: Kraftforsyningsutstyr NS-EN 54-5 Brannalarmanlegg - Del 5: Varmefølsomme detektorer - Punktdetektorer NS-EN 54-7 Brannalarmanlegg - Del 7: Punktrøykdetektorer - Detektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering NS-EN 81-1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser NS-ISO 8201 Akustikk - Lydsignal for rømming i nødsituasjoner IEC Household and similar electrical appliances Safety Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters ISO Photography - Projection in indoor rooms - Part 1: Screen illumination test for still projectors ISO Photography - Projection in indoor rooms - Part 2: Screen luminance test for still and video projection NEK EN Elektriske oppvaskmaskiner til husholdnings bruk Prøvingsmetoder for måling av ytelse NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet - Produkt-familiestandard for audio, video, audiovisuelle og underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt bruk - Del 1: Emisjon NEK EN Elektromagnetisk kompatibilitet - Produkt-familiestandard for audio, video, audiovisuelle og underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt bruk - Del 2: Immunitet NEK EN Prøvingskode for bestemmelse av luftbåren akustisk støy avgitt fra husholdnings-og lignende elektriske apparater Del 2: Spesielle krav til oppvaskmaskiner NEK EN Audio-, video- og audiovisuelle systemer - Sammenkoblinger og tilpasningsverdier NS 1702 ørarmatur - Ventiler for rørsystemer - Definisjoner og terminologi NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser NS-EN Kompressorer og vakuumpumper Sikkerhetskrav Del 1: Kompressorer NS-EN Kompressorer og vakuumpumper Sikkerhetskrav Del 2: Vakuumpumper NS-EN 1020 Gassfyrte konveksjonsvarmere med vifter for oppvarming av ikke-bebodde rom, med brennere med vifter og nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 300 k NS-EN Ventilasjon i bygninger Kanalanlegg Krav til kanalkomponenter for å lette vedlikehold av kanalanlegg NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhetsbrytere for trykkbegrensning Krav og prøving NS-EN Kjølesystemer og varmepumper Ventiler Krav, prøving og merking NS-EN Skorsteiner Utførelsesstandard for metallskorsteiner Del 1: Skorsteiner for ikke-romluftavhengige ildsteder NS-EN Installasjoner for oljeforsyningssystemer for oljebrennere Del 1: Sikkerhetskrav og prøvinger; deler, matepumper for olje, kontroll- og sikkerhetsutrustning, forsyningstanker NS-EN Gassforsyningssystemer Kompressorstasjoner Funksjonskrav NS-EN Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installering NS-EN Væskepumper Generelle termer for pumper og installasjoner Definisjoner, størrelser, bokstavsymboler og enheter NS-EN Vannforsyning - Krav til indirekte oppvarmede uventilerte (lukkede) vannvarmere NS-EN Kjølekompressorer Betingelser for bestemmelse av egenskaper, toleranser og presentasjon av ytelsesdata fra produsenten NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 1: Generelt NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 10: Krav til sikkerhetsinnretninger mot trykkoverskridelser NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 13: Krav til rensesystemer for avgass NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 6: Inspeksjon under bygging, dokumentasjon og merking av trykkpåkjente deler NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 7: Krav til utstyr for kjeler NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 8: Krav til fyringssystemer for flytende og gassformige brennstoffer NS-EN Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner Del 9: Krav til fyringssystemer for pulveriserte faste brennstoffer NS-EN øykrørkjeler Del 1: Generelt NS-EN øykrørkjeler - Del 13: Betjeningsinstrukser NS-EN øykrørkjeler Del 5: Inspeksjon under bygging, dokumentasjon og merking av trykkpåkjente deler NS-EN øykrørkjeler Del 6: Krav til kjelutstyr NS-EN øykrørkjeler Del 7: Krav til fyringssystemer for flytende og gassformige brennstoffer NS-EN 1319 Gassfyrte konveksjonsvarmere med vifter for romoppvarming i husholdninger, med brennere med vifter og nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 70 k NS-EN Kondenseringsenheter for kjøling Graderingsbetingelser, toleranser og presentasjon av tilvirkers ytelsesdata NS-EN Frittstående gassfyrte romvarmere med åpen front NS-EN 1333 Flenser og forbindelser ørledningsdeler Definisjon og utvalg av PN NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og byggeelementer Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og elementer brukt i ventillasjonsinstallasjoner: kanaler og spjeld med brannmotstand NS-EN Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner Del 2: Brannspjeld NS-EN Oljefyrte luftvarmere med tvangsstyrt konveksjon Stasjonære og transportable for romoppvarming NS-EN Takmonterte varmepaneler for vannbåren varme under 120 C Del 1:Tekniske spesifikasjoner og krav NS-EN Elektriske dampkjeler av rustfritt stål NS-EN Skorsteiner Elastomeriske tetninger og elastomeriske tetningsmidler Materialkrav og prøvingsmetoder Del 1: Tetninger i innvendige røykkanaler NS-EN Varmesystemer i bygninger Installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer NS-EN 1443 Skorsteiner Generelle krav NS-EN Tavler for undervisningsinstitusjoner - Ergonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige krav og prøvingsmetoder NS-EN Skorsteiner Systemskorsteiner med innvendige røykkanaler av plast Krav og prøvingsmetoderhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid=139508

18 NS-EN Klimaaggregater, vannavkjølende grupper og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer for oppvarming og avkjøling av rom Del 4: Krav NS-EN Spesifikasjon for apparater for flytende petroleumsgass Terrassevarmere Pipeløse terrassevarmere for flytende petroleumsgass for bruk utendørs og i ventilerte områder NS-EN 1596 Spesifikasjon for gassapparater Flyttbare og bærbare konveksjonsvarmere med vifter for direkte oppvarming av ikke-bebodde rom NS-EN 1673 Næringsmiddelmaskiner Ovner med roterende stativ Sikkerhets- og hygienekrav NS-EN 1678 Næringsmiddelmaskiner Grønnsakkuttemaskiner Sikkerhets- og hygienekrav NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning NS-EN 1736 Kuldeanlegg og varmepumper Fleksible rørelementer, vibrasjonsisolatorer og ekspansjonsforbindelser Krav, konstruksjon og montering NS-EN Skorsteiner Krav til metallskorsteiner Del 1: Komponenter til systemskorsteiner NS-EN Skorsteiner telseskrav for metallskorsteiner Del 2: Innvendige røykkanaler og forbindelsesdeler av metall NS-EN 247 Varmevekslere Terminologi NS-EN Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer Oppvarming Del 2: Prøving og krav til merking av apparater for romoppvarming NS-EN Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer Oppvarming Del 4: Krav til aggregater for romoppvarming og til aggregater for produksjon av varmt tappevann NS-EN 26 Gassfyrte momentanvannvarmere for sanitære formål med atmosfæriske brennere NS-EN 264 Sikkerhetsstengeinnretninger for oljefyrte anlegg Sikkerhetskrav og prøving NS-EN 267 Oljebrennere med vifte Definisjoner, krav, prøving, merking NS-EN 293 Trykkforstøvningsdyser for olje Minstekrav Prøving NS-EN 297 Gassfyrte sentralvarmekjeler Type B 11 og B 11 BS-kjeler med atmosfæriske brennere med nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 70 k NS-EN 298 Automatiske styresystemer for gassbrennere og gassforbrukende apparater, med eller uten vifterhttp://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid= NS-EN Husholdningskokeapparater for gassformig brensel Del 1-1: Sikkerhet Generelt NS-EN Husholdningskokeapparater for gassformig brensel Del 1-2: Sikkerhet Apparater som har komfyr og/eller grill med sirkulasjonsvifte NS-EN Husholdningskokeapparater for gassformig brensel Del 1-3: Sikkerhet Apparater med keramisk kokeplate NS-EN Husholdningskokeapparater for gassformig brensel Del 1-4: Sikkerhet Apparater med en eller flere brennere med automatisk brennerkontrollsystem NS-EN 303 (alle deler) Varmekjeler NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhets- og miljøkrav Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhets- og miljøkrav Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon NS-EN Kuldeanlegg og varmepumper Sikkerhets- og miljøkrav Del 3: Oppstillingssted og personvern NS-EN 411 Sanitærarmatur - Avløpsventiler for kjøkkenvasker - Generelle tekniske spesifikasjoner NS-EN adiatorer/konvektorer Del 1: Tekniske spesifikasjoner og krav NS-EN adiatorer og konvektorer Del 2: Prøvingsmetoder og effektinndeling NS-EN 453 Næringsmiddelmaskiner Deigblandere Sikkerhets- og hygienekrav NS-EN 483 Gassfyrte sentralvarmekjeler Type C-kjeler med nominell varmetilførsel ikke over 70 k NS-EN 484 Spesifikasjon for gassapparater Frittstående kokeplater, inklusive kokeplater med grill for utendørs bruk NS-EN 498 Spesifikasjon for gassapparater Griller for utendørs bruk NS-EN 509 Gassapparater med dekorativ effekt NS-EN 613 Frittstående konveksjonsvarmer for gassformig brensel NS-EN 621 Gassfyrte konveksjonsvarmere med vifter for oppvarming av ikke-bebodde rom, med nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 300 k, uten vifte for transport av forbrenningsluft og/eller forbrenningsprodukter NS-EN 625 Gassfyrte sentralvarmekjeler Spesielle krav til produksjon av varmt forbruksvann fra kombinasjonskjeler med nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 70 k NS-EN 676 Automatiske viftebrennere for gassformig brensel NS-EN 677 Gassfyrte sentralvarmekjeler Spesifikke krav for kondenskjeler med nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 70 kw NS-EN 736 (alle deler) Ventiler Terminologi NS-EN 778 Gassfyrte konveksjonsvarmere med vifter for romoppvarming i husholdninger, med nominell varmetilførsel mindre enn eller lik 70 k, uten vifte for transport av forbrenningsluft og/eller forbrenningsprodukter NS-EN Trillbare avfallsbeholdere Del 1: Beholdere, med 2 hjul med kapasitet fra 80 l til 390 l, for kamløfter Dimensjoner og utforming NS-EN Trillbare avfallsbeholdere Del 2: Beholdere, med kapasitet fra 500 l til 1200 l, med 4 hjul og flatt lokk, for løftetapp og/eller kamløfter Dimensjoner og utforming NS-EN Trillbare avfallsbeholdere Del 3: Beholdere, med kapasitet fra 770 l til 1300 l, med 4 hjul og buet lokk, for løftetapp og/eller kamløfter Dimensjoner og utforming NS-EN Trillbare avfallsbeholdere Del 4: Beholdere, med kapasitet fra 750 l til 1700 l, med 4 hjul og flatt lokk for bred løftetapp eller beholdergriper og/eller kamløfter Dimensjoner og utforming NS-EN Trillbare avfallsbeholdere Del 5: telsekrav og prøvingsmetoder NS-EN Trillbare avfallsbeholdere Del 6: Helse- og sikkerhetskrav NS-EN 89 Gassfyrte vannvarmere for lagring av varmtvann i husholdninger (innbefattet endringsblad A1:1999) NS-EN ISO Skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer Del 2: Klassifisering, krav og prøvingsbetingelser NS-EN ISO 4871 Akustikk Deklarering og verifikasjon av støyemisjonsverdier for maskiner og utstyr NS-EN ISO 5136 Akustikk Bestemmelse av avgitt lydeffekt til en kanal fra vifter og liknende luftbehandlingsutstyr Kanalmålemetode (ISO 5136:2003) NS-EN ISO 7235 Akustikk Målemetoder for lyddempere i kanaler Innskuddstap, støy fra luftgjennomstrømning og totalt trykktap NS-ISO 6758 Sveiste stålrør for varmevekslere Dimensjoner, toleranser og masser per lengdeenhet Ulegerte, legerte og austenittiske rustfrie stål NS-ISO 6759 Sømløse stålrør for varmevekslere Dimensjoner, toleranser og masser per lengdeenhet Ulegerte, legerte og austenittiske rustfrie stål prns 8172 Lydforhold i bygninger Målinger av lydnivå fra tekniske installasjoner (revisjon av NS 8172:1988)http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID= Z NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 2: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 3: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for rutsjebaner Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 4: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner Z NS-EN Lekeplassutsyr og underlag - Del 5: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 6: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 10: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for fullstendig innelukket lekeutstyr Z NS-EN Lekeplassutstyr og underlag - Del 11: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for tredimensjonale klatrenett Z NS-EN 1177 Støtdempende lekeplassunderlag - Bestemmelse av kritisk fallhøyde

NrmBetegnelse NrmNavn ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!)

NrmBetegnelse NrmNavn ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) NS 3420 HefteID NrmBetegnelse NrmNavn ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) 1 NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien Grunnleggende termer http://www.standard.no/no/sok-og-kjop/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid=133821

Detaljer

NS 3420 Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!)

NS 3420 Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) NS 3420 Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) 2016-02 HefteID 1 NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien Grunnleggende termer http://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid=133821

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

Fagsamling for kommunalteknikk

Fagsamling for kommunalteknikk Fagsamling for kommunalteknikk Oversikt over standarder innen kommunalteknikk Pronorm AS Strandveien 18 Postboks 252 1326 Lysaker pronorm@standard.no www.standard.no Oversikt over standarder innen kommunalteknikk

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

EU- kommisjonens vedtak om prosedyre for attestering av samsvar. 95/467 lex.europa.eu/lexuriserv/lexuris

EU- kommisjonens vedtak om prosedyre for attestering av samsvar. 95/467  lex.europa.eu/lexuriserv/lexuris EU- kommisjonens vedtak om prosedyre for attestering av samsvar Produkt(er) Rettsakt Link Skorstein, røykrør og særlige byggevarer 95/467 http://eur- lex.europa.eu/lexuriserv/lexuris erv.do?uri=consleg:1995d0467:

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx Teknisk rådgivning Retningslinjer for montering av trygghetsruter Foto: xxxx En veileder fra Glass og Fasadeforeningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Krav... 3 3. Referanser... 4 4. FG godkjente

Detaljer

Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer

Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.11.2015 Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer Tabell 1 Produktområder

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Fra norske til europeiske standarder - betydning for norske trelastprodusenter

Fra norske til europeiske standarder - betydning for norske trelastprodusenter Fra norske til europeiske standarder - betydning for norske trelastprodusenter Audun Øvrum, Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt, www.treteknisk.no Innhold Hvordan fungerer standardiseringen Praktisk

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Nyttig om glass. Oppgradering rådgivere mai 2013. 27.05.2013 Glass og Fasadeforeningen 1

Nyttig om glass. Oppgradering rådgivere mai 2013. 27.05.2013 Glass og Fasadeforeningen 1 Nyttig om glass Oppgradering rådgivere mai 2013 27.05.2013 Glass og Fasadeforeningen 1 Grunnleggende om glass Glass i heis, utstillingsvinduer, gulv, institusjoner Bøyd glass Montering Rekkverk Herdet

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

Nye standarder for gulv, og panel

Nye standarder for gulv, og panel Nye standarder for gulv, og panel Vegard Kilde NS 3180 slukes av EN-standarder Stadig flere av temaene i NS 3180 serien blir dekket av ENstandarder Samtidig kommer harmoniserte ENstandarder Når en ny standard

Detaljer

AVKLARING AV OMFANG AV EN

AVKLARING AV OMFANG AV EN AVKLARING AV OMFANG AV EN 1090-1 CEN/TC135 sitt svar på forespørselen fra EU-kommisjonens DG Enterprise and Industry, på omfanget av EN 1090-1. Tilfeller hvor CE-merking i henhold til EN 1090-1 er nødvendig

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1 FOREDRAG KL 17.45 18.1515 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING - NS 3420 og installasjoner Et komplett system for

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Standarder som brukes sammen med teknisk forskrift til pbl (TEK) og veiledningen til TEK Generelt

Standarder som brukes sammen med teknisk forskrift til pbl (TEK) og veiledningen til TEK Generelt Standarder som brukes sammen med teknisk forskrift til pbl (TEK) og veiledningen til TEK Generelt Dette dokumentet inneholder henvisninger til standarder som kan være til hjelp for å oppfylle funksjonskravene

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Trelastprodukter, standarder, NS- og CE-merking

Trelastprodukter, standarder, NS- og CE-merking Trelastprodukter, standarder, NS- og CE-merking Audun Øvrum, Treteknisk Må man følge standarder? Standarder kan brukes som verktøy for å oppfylle krav i regelverket (PBL og TEK) Inneholder mer spesifikke/detaljerte

Detaljer

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser NS-EN 81-1:1998+A3:2009 NOK 1 449,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser Språk: NS-EN 474-1:2006+A4:2013 NOK 621,00 (eks. mva) Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: Kapittel: 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: 0 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 90 790,00 90 790,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Membraner i Miljøkonstruksjoner. Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011

Membraner i Miljøkonstruksjoner. Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011 Membraner i Miljøkonstruksjoner Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011 Anleggstyper Avfallsanlegg - Topptetting av avfallsdeponi (hindre vanninntregning og gasslekkasje) - Bunn- og sidetetting

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

PrEN 1634-2 Date: 2003-09

PrEN 1634-2 Date: 2003-09 PrEN 1634-2 Date: 2003-09 Fire resistance tests for door and shutter assemblies Part 2: Fire door hardware Building hardware for fire resisting doorsets and openable windows Standard for testing av beslag

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

Sikkerhetsglass. Sikkerhetsrute 17.01.2012

Sikkerhetsglass. Sikkerhetsrute 17.01.2012 Sikkerhetsglass Sikkerhetsrute glassrute som består av ett eller flere lag glass med egenskaper eller sammensetning slik at den forhindrer eller minsker risikoen for personskade ved sammenstøt (personsikkerhetsrute),

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Glass som sikrer mot:

Glass som sikrer mot: Glass og sikkerhet Glassrådgiverkurs 2012-13 Oslo 23.jan 2013 Glass som sikrer mot: personskade Krav om bruk av glass som sikrer mot personskade er gitt i TEK hærverk innbrudd prosjektiler - skudd Krav

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 8: Stålkonstruksjoner Kristian Berntsen Hva er nytt? Kapittelet er noe stokket om for å samsvare bedre med Eurokoden Mindre henvisninger til Eurokoden. Eurokodens

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP John- Erik Holmli Tyco FPP Oslo, 13.02.2012 NS INSTA900-2, komponentstandarden for boligsprinklere TEK10, krav til boligsprinkling NS INSTA900-1 13.02.2012 2 NS INSTA900-2 UL1626 Alternativt dokumentert

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Dr. ing. Thore Hagberg 1 KONSEPTET FOR EN 1090 EN 1090 består av tre deler, med hovedtittel: Utførelse av

Detaljer

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje.

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lett vekt Enkel montasje og vedlikehold Bestandig mot UV, olje og kjemikalier Isolering

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 ETAG 026 del 3:2011 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil -670 Fire

EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 ETAG 026 del 3:2011 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil -670 Fire EN 156511:2012 EN 156514:2012 ETAG 026 del 3:2011 14 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil 670 Fire 02 05 04 03 0000 000 106 1104 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Detaljer

Nytt fra Byggforskserien

Nytt fra Byggforskserien Norsk murdag 2013 Nytt fra Byggforskserien Tore Kvande 1 Dagens tema Klikk og finn Egen inngang til passivhusrelevante anvisninger Nye anvisninger siden sist 2 Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

FG-310:2. FG-regler for lås og beslag. Informasjon og krav. Gyldig fra

FG-310:2. FG-regler for lås og beslag. Informasjon og krav. Gyldig fra FG-310:2 FG-regler for lås og beslag Informasjon og krav Gyldig fra 6.12.17 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Omfang... 4 1.4 Revisjon... 4 Revisjonshistorikk...

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

Brannsikkerhet og prosjektering. Knut Erik Ree, Gardermoen

Brannsikkerhet og prosjektering. Knut Erik Ree, Gardermoen Brannsikkerhet og prosjektering Knut Erik Ree, Gardermoen 12.11.2012 Brannprosjektering Forutsetninger: tiltaksklasse, brannklasse og risikoklasse. Prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser eller

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger.

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Utgave 1, oktober 2014 NORSK PRODUKT STANDARD FOR TAKBELEGG

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

FG-320:2. Bygningskonstruksjoner. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Gyldig fra

FG-320:2. Bygningskonstruksjoner. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Gyldig fra FG-320:2 Bygningskonstruksjoner Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Gyldig fra 06.12.17 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Tunneler/Prosjektering og bygging/vann- og frostsikring Fra Teknisk regelverk utgitt 27. august 2013 < Tunneler Prosjektering

Detaljer

FG-regler for lås og beslag

FG-regler for lås og beslag FG-regler for lås og beslag Informasjon og krav FG-310:1 Gyldig fra 1.9.2012 Erstatter tidligere utgave fra august 2000 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Dekningsområde og

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Tunneler/Prosjektering og bygging/vann og frostsikring Fra Teknisk regelverk utgitt 27. august 2013 < Tunneler Prosjektering

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

Dokumentasjon av brannegenskaper

Dokumentasjon av brannegenskaper Dokumentasjon av brannegenskaper Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Innhold Litt om brann Standardisert

Detaljer

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) UV- og værbestandig Passende albuer og T-deler i metallisk look Lett installasjon og rengjøring Støvfritt Korrosjonsbestandig

Detaljer

Status på utgivelse av Eurokoder

Status på utgivelse av Eurokoder Nye Eurokoder. Status Ståldag 2008 Gunnar Solland, Det e Veritas Onsdag 29. oktober, Grand Hotel, Oslo Status på utgivelse av Eurokoder I det følgende vil status på de viktigste standardene vedrørende

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer