Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag"

Transkript

1 Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

2 nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) Mälsetting Hva loven omfatter Arbeidstaker Arbeidsgiver Ufravikelighet Meldeplikt 40 Kap. II Krav til arbeidsmiljoet ( 7-13) Generelle krav Arbeidsplassen Tekniske innretninger og utstyr (Opphevet ved lov 26. juni 1992 nr. 90) Giftige og andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale Tilrettelegging av arbeidet Sserlig om yrkeshemmede arbeidstakere 85 Kap. III Arbeidsgiverens og arbeidstakernes plikter ( a) Arbeidsgiverens plikter Flere arbeidsgivere pä samme arbeidsplass Arbeidstakernes plikter a 111 Kap. IV Ansvar for produsenter, leverandorer m.v. ( 17-18) Produsenter, leverandorer og importerer av tekniske innretninger og utstyr Produsenter og importier av giftige og andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale 122

3 Kap. V Arbeidstilsynets samtykke ved oppforing av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. ( 19) Kap. VI Registrering og melding av arbeidsulykke og yrkessykdom ( 20-22) Registrering av skader og sykdommer Arbeidsgiverens meldeplikt Leges meldeplikt 141 Kap. VII Verneombud, arbeidsmiljoutvalg, verneog heisepersonale ( 23-30) Arbeidsmiljoutvalg Arbeidsmiljoutvalgets oppgaver Verneombud Verneombudets oppgaver Verneombudets rett til ä stanse farlig arbeid Ssrskilte lokale eller regionale verneombud og arbeidsmiljoutvalg Andre bestemmelser Verne- og helsepersonale 182 Kap. VIII Rett til fri fra arbeidet ( C) Svangerskap og fodsel A. Delvis permisjon Adopsjon m.v Fri i forbindelse med amming A. Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom B. Rett til fri ved pleie av pärarende C. Rett til fri pä grunn av utforing av offentlige verv 213 Kap. VIII A Utdanningspermisjon D. Rett til utdanningspermisjon 215

4 Kap. IX Arbeid av barn og ungdom ( 34 40) Forbud mot barnearbeid Unntak Arbeidstid Forbud mot nattarbeid Helsekontroll Hvilepauser og fritid Arbeid i tilfelle ulykker, naturkatastrofer o.l 238 Kap. X Arbeidstid ( 41-54) Arbeid som ikke gär inn under reglene om arbeidstid Nattarbeid Nattarbeid etter saerskilt tillatelse eller avtale Son- og helgedagsarbeid Son- og helgedagsarbeid etter sserskilt tillatelse eller avtale A. (Opphevet ved lov 6. jan nr. 2 (i kraft 1. feb. 1995, iflg. res. 6. jan nr. 16)) Lengden av den alminnelige arbeidstid A. Rett til redusert arbeidstid Gjennomsnittsberegning av arbeidstida Arbeidsplan Overtidsarbeid og merarbeid Lengden av overtidsarbeid Hvilepauser og fritid Lonningslister Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene Dogn og uke 322 Kap. XI Utbetaling av lonn og feriepenger ( 55) Kap. XI A Tilsetting ( 55 A-55 F) A. Ansettelse B. Arbeidsavtalen C D. Endringer i arbeidsforholdet 351

5 10 INNHOLD 55 E. Overgangsbestemmelse F. Pälegg om ä utforme arbeidsavtale G. (Opphevet ved lov 8. des nr. 85 (i kraft 1. jan. 2001, iflg. res. 8. des nr. 1234)) 355 Kap. XI B Innleie av arbeidstakere ( 55 K og 55 L) K Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som har til formal ä drive utleie L. Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formal ä drive utleie 364 Kap. XII Oppsigelse og avskjed m.m. ( 56-73) Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt A. Informasjon ved masseoppsigelser Oppsigelsens form, avgivelse og innhold Oppsigelsesfrister A. Midlertidig tilsetting Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses Vern mot usaklig oppsigelse Tvist om usaklig oppsigelse m.v A. Behandling av andre krav, forliksmegling m.v B. Saerskilte herreds- og byretter og meddommerutvalg C. Hovedforhandling, ankefrist m.v D. Voldgiftsavtaler Virkningene av usaklig oppsigelse Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med besternt provetid Oppsigelsesvern ved sykdom m.v Oppsigelsesvern ved svangerskap, etter fodsel og adopsjon A. Oppsigelsesvern ved militsrtjeneste m.v Avskjed Fortrinnsrett til ny tilsetting Attest Arbeidsreglement Fastsettelse av arbeidsreglement Frist for innsendelse av arbeidsreglement Arbeidsreglementets gyldighet Endringer i arbeidsreglement 505

6 Kap. XII A Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse m.v. ( 73 A-73 E) A. Hva kapitlet omfatter B. Lonns- og arbeidsvilkär C. Vern mot oppsigelse D. Vern av tillitsvalgte E. Informasjon og drafting 526 Kap. XII B Utsendte arbeidstakere ( 73 K-73 Q) K. Hva kapitlet omfatter L. Definisjoner M. Arbeids- og ansettelsesvilkär N. Informasjon O. Domsmyndighet P. Utsending fra Norge Q. Straffebestemmelser 543 Kap. XIII Arbeidstilsynet ( 74-84) Tilsynet med loven (Opphevet ved lov 6. jan nr. 2 (i kraft 1. feb iflg. res. 6. jan nr. 16)) (Opphevet ved lov 6. jan nr. 2 (i kraft 1. feb iflg. res. 6. jan nr. 16)) Arbeidstilsynets vedtak Tvangsmulkt Oppnevning av sakkyndige og granskingskommisjon Arbeidstilsynets adgang til virksomheten Beskyttelse av kilder Opplysninger Avgifter - Gebyrer (Opphevet ved lov 6. jan nr. 2 (i kraft 1. feb iflg. res. 6. jan nr. 16)) 568 Kap.XIV Straffebestemmelser ( 85-92) Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Ansvar for arbeidstakere 583 II

7 87. Ansvar for juridisk person Ansvar for foreldre og foresatte Ansvar for ä hindre offentlig myndighet Offentlig tjenestemann Pätalen Forseelse 600 Kap. XV Ikraftsetting. Endring i andre lover ( 93) Ikraftsetting. Endringer i andre lover 602 Litteratur 604 Forkortelser 605 Vedlegg Ikrafttredelse av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljo 606 Unntak og tilpassingsbestemmelser 606 Instruks for Arbeidstilsynet 610 Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade 614 Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade 617 Rundskriv fra Riksadvokaten R. 94/1152 Del II - nr. 1/ Emneregister 628

ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag

ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag ARBÈIDSMILJ0LOVEN Kommentarer til lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmilj0 m.v. med endringer, sist ved endringslov av 30. april 1998 nr. 24 av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO 7. reviderte

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Torgeir Aarvaag Stokke Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo Torgeir Aarvaag Stokke Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 1 Fafo 2002 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...4

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover

Innholdsfortegnelse. Skolelover. Skolelover Innholdsfortegnelse Skolelover Lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 15 Forskrift 23.06.2006 nr. 724 til opplæringslova... 48 Lov 04.07.2003 nr. 84 om private

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer