if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/"

Transkript

1 ----~ Buskerud Sentra'i..::~~»:'_.~:-! i _._..._' J i5sá at.mar2015 J, Dato:'71 i? Signert arbeidsgiverzífl/å Si n rt tillitsvalgt/an IA avtalen Mål og handlingsplan for Buskerud fylkeskommune for perioden attrepresentant: Signert Fylkeshovedverneomnbud I g if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/ Buskerud fylkeskommunes visjon er " Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling". Visjonen sier noe om hva vi ønsker å oppnå i fremtiden, og er en drivkraft til å gjennomføre organisasjonens oppgaver. Fylkeskommunens verdier legger grunnlaget for å innfri visjonen og kjennetegner fylkeskommunen som organisasjon: Raushet- toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv Ãpenhet - utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt. Være en åpen og tilgjengelig organisasjon Mot - våge å satse,tenke nytt og ta initiativ Entusiasme - skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon Buskerud fylkeskommune er en styrkebasert organisasjon som ved en styrkebasert tilnærming til individuell og felles læring tar utgangspunkt i hva som fungerer godt og hva som er "beste praksis" for å oppnå et godt arbeidsmiljø. Det er fylkesrådmannen som er ansvarlig for handlingsplan for IA-arbeid i Buskerud fylkeskommune. Oppfølgingen av avtalen rapporteres til Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) ved fylkesrådmannen. har ansvarfor resultatmâlene, effektmålene og tiltak på konsernnivå i handlingsplanen. ne har ansvar for lokale resultatmål og tiltak. ' i 'i h. M 'a.~»'w!, mi.!7'_ c \.,(]"vwi \. L ikt _ :7:"=." "ii

2 . i n fv, - Dam l 7 v0 5/ Signert arbeidsgiverr" { V.I ~. cf CCCI.Cl Signert tiliitsvaigt/ansattrepresentant: 0; w / SignertFylkesláedverneombud WCEHIC L.wq 0(0~?(/ Som en IA-bedrift skal Buskerud fylkeskommune på konsernnivå og virksomhetsnivå to ganger i året sette IA-arbeidet på agendaen som en integrert del av det systematiske HMS-arbeid. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert i henhold til avtalen. Den enkelte virksomhet skal sette mål og utarbeide en lokal plan for IA basert på denne konsernplanen og tilpasset virksomhetens behov. Overordnet plan behandles i HAMU og lokal plan med tiltak skal sendes HR-seksjonen innen 12 uker etter vedtak i HAMU. Ved behov for bistand i arbeidet kan HR-seksjonenog arbeidslivssenteret kontaktes. Sentrale dokumenter å se i sammenheng med arbeidet med handlingsplanen er: Handlingsplan for helse og miljø og sikkerhet 2015, arbeidsgiverstrategi for Buskerud fylkeskommune \_.\.l \ \.<\.. =

3 Delmål 2 Personer med redusert funksjonsevne Dato: H '/Z01 j' Signert arbeidsgivfix. d' L/J4 Signert tiiiitsvalgt/ansattrepresentant: {W =,- /Lá/ í iimz,ia<,~.,wfyq \ ie/ Signert/Fylkeshovedver/neombud Bakgrunn/ Utfordringer Effektmål Resultatmål Tiltak Tidsfrist Ansvar BFKskal kjennetegnes av en positiv holdning til forskjellighet og mangfold. BFKhar ikke en samlet oversikt over antall plasserfor personer med redusert funksjonsevne. BFKtilbyr gode arbeidsutprøvingsplasser. Ha gode rutiner og sette mål for antall plasserfor personer med redusert funksjonsevne. Kartlegge virksomhetens standard i forhold til BFKs plan for universell utforming. Kartlegge hvilke typer oppgaver som kan tilbys og hvor mange som kan tas imot. Utarbeide og implementere rutine for å ivareta personeri målgruppen. i.1;-i z.;i 1:2. -cf. imim: '1.;u.\l~.iQ1i\ ".. _1.. x,-.1 \Iw~..Q;C L ~,\?, "H~_.i

4 Dato: 281' 5" Signertar b gél.{é Signer t tilfi1?/falgt/ansattrepresentant:» Sig/rfertFylkeshovedverneombud Delmål 1 Sykefravær Hovedmål: Frískhetsnærvær på minimum 95 % Let; ~. L,c«*LLeM]c{O/b \ - Bakgrunn/Utfordringer Effektmål Resultatmål Tiltak Tidsfrist Ansvar Fylkeskommunens mål for nærvær er på 95%. Statistikker viser at det totale nærværet virker å være stabilt over tid. I perioden har nærværet vært mellom 94,4% og 94,6%, men det er forskjeller i sykefraværet mellom virksomhetene. Virksomheter med lavt nærvær over tid forventes å iverksette tiltak og be om assistanse for å oppnå målsettingen. At alle virksomheter jobber systematisk og langsiktig for å nå målet om 95% nærvær. Alle virksomheter setter eget mål for nærvær. Analysere eget sykefravær og eventuelt iverksette nødvendige tiltak Følgerutiner for tett og tidlig oppfølging av alle sykmeldte (Ref. Brosjyre: Oppfølging av sykmeldte fra nav) Opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte i IA-arbeid. Bruk av NAV og arbeidslivssenterets virkemidler I løpet av 12 uker etter ved- tak og revideres årlig. Umiddelbart Fortløpende

5 Dato: /32515 Signertarbeidsgiver:,de/Lí.f/pá Signert tillitsvalgt/ansattrepresentant: Delmål 3 Avgangsalder Hovedmål: Øke gjennomsnittlig avgangsalder til 65. Bakgrunn/Utfordringer Effektmål Resultatmål Fylkeskommunen vil arbeide Arbeidet organiseres Avgangsalder Økes for bedre fokus på Iivsfase og og tilpasses den med en halv individuell tilrettelegging, enkelte/individuell prosent hvert år. tilrettelegging 7' W, Signert Fylkeshovedverneombud Halo; watt/ppm \ `\] Tiltak Tidsfrist Ansvar Seniorkurs to ganger i Vår og høst HR-seksjonen året Livsfasesamtalefor ansatte fra 55år. Leder med Eget tema i Fortløpende personalansvar tilknytning til MUSTsamtale eller egen samtale Kartlegge ansatte fra 55års egne ønsker Årlig Leder med for å stå lenger i personalansvar arbeid _\

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014 ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 1 HANDLINGSPLAN HMS 2014 - ALTA KOMMUNE 1. INNLEDENDE DEL - FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer