Kunnskap er et felles gode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap er et felles gode"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Patent & varemerke 5. utgave - mai 2008 kampen mot piratkopiering: epo-tilslutning: VARMERKEKONFLIKTER: Ulovlig bruk av programvare Les mer side 12 Antall patenter kan tredobles Les mer side 16 Må du i retten? O Les mer side 8 Nå på nett: N L I N E Patentvern er en forusetning for nasjonal innovasjon. Thor Amlie, daglig leder i Norsk Biotekforum Les mer side 11 Sikre deg mot tidligere ansatte Les mer side 7 Nye Mer fokus på immaterielle verdier Norske bedrifter blir flinkere til å beskytte egne interesser, og fokuserer i større grad på IPR Les mer side Les mer side 4 tollregler Det er enkelt å piratkopiere, og sjansen for å bli tatt er langt mindre enn for mange andre former for kriminalitet, fastslår Gulbrandsen. John S. Gulbrandsen i advokatfirmaet Wiersholm Les mer side 14 ANNONSE6 ANNONSE6 Din idé er ikke din egen før den er beskyttet...

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal: Utfordringer Vi må utvikle mer effektive samarbeidsformer mellom universitetene og norsk næringsliv We succeed if you succeed Kunnskap er et felles gode Forskningsrådets nye prinsipp for håndtering av immaterielle rettigheter forutsetter at universitetene har både evne og vilje til å fylle en ny rolle. Universitetene har tre samfunnsoppgaver: forske, undervise og formidle sin kunnskap. Dette forutsetter akademisk frihet frihet til å selv å velge både tema og samarbeidspartnere for den faglige virksomheten, og frihet til å offentliggjøre resultatene. Det vil si å synliggjøre forskningen for resten av samfunnet, og å gjøre den tilgjengelig gjennom effektive systemer for kunnskaps- og teknologioverføring til næringslivet. Offentlig finansierte forskningsresultater ved universitetene representerer et felles gode som kontinuerlig fornyes og øker i verdi. Profesjonell og samfunnsbevisst sikring, foredling og forvaltning av denne kapitalen og tilhørende immaterielle rettigheter (IPR) er avgjørende for norsk verdiskaping i en stadig mer kunnskapsintensiv verden. Effektiv innovasjon er en forutsetning for Norges fremtid. Derfor blir kompetanse om IPR stadig viktigere. Vi må også utvikle mer effektive samarbeidsformer mellom universitetene og norsk næringsliv. Eierskap til IPR Med lovendringen i 2003 fikk universitetene klare pålegg om å bidra mer aktivt til kunnskapsbasert næringsutvikling, samtidig som de fikk utvidede eierrettigheter til resultatene av egen forskning. Denne utviklingen er i tråd med etablert praksis i de fleste land vi liker å sammenligne oss med. I april i år fulgte Norges forskningsråd opp med å fastsette nye prinsipp for håndtering av IPR i samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører. Den formelle eiendomsretten til forskningsresultatene skal nå som hovedregel tilfalle de virksomhetene som har utført arbeidet. Intensjonen er at forskningsprosjekt som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler skal gi størst mulig nytteverdi for samfunnet. Bedriftene får de nødvendige, kommersielle bruksrettighetene til forskningsresultatene, både i form av ekslusive og ikkeekslusive lisenser, mens universitetet beholder eierrettigheter til de resultatene de selv har frembrakt. Økt tilgjengelighet Endringene i nasjonal IPR-politikk, både i 2003 og 2008, handler om å øke tilgjengeligheten av resultatene fra offentlig finansiert forskning. Et forskningsresultat kan ha mange ulike anvendelser, og det er viktig å sikre kommersiell utnyttelse på flest mulig bruksområder. Ta NTNUs brede forskningsinnsats på CO2-rensing. Her har vi mange teknologier under utvikling, og flere av disse kan brukes til mer enn å rense CO2 fra et gasskraftverk, eksempelvis til rensing av avgass fra kullkraft, renseanlegg på tankskip og rensing av anestesigass under narkose. Hver anvendelse krever et dedikert utviklingsløp fra forskning til forretning og dermed verdiskapning for samfunnet. Ved å la universitetene eie sin egen IPR øker sannsynligheten for at forskningsresultatene blir foredlet til økt konkurransekraft hos flere bedrifter samtidig. Jo, flere bedrifter som får bruksrett til samme oppfinnelse eller teknologi, gjerne gjennom eksklusive bruksrettigheter innenfor de ulike bedriftenes forretningsområder, jo større avkastning vil den offentlig finansierte forskningen gi. Stort ansvar Forutsetningen for alt dette er at universitetene tar sitt ansvar som IPR-eier på fellesskapets vegne på alvor. Vi må bli enda mer forutsigbare og profesjonelle samarbeidspartnere for bedriftene. Alle de norske universitetene har etablert egne enheter for teknologioverføring, med formål å styrke denne samhandlingen gjennom profesjonell håndtering av IPR og effektiv prosjektledelse. Oppbygging og drift av disse enhetene er muliggjort gjennom FORNY-programmet i Norges forskningsråd. Vi som arbeider med teknologioverføring er ydmyke i forhold til de forventninger som stilles til oss, både innenfra og utenfra, men vi mener selv vi er godt i gang med å fylle vår rolle. Det har vært uttrykt bekymring for at universitetene skal utvikle seg til å bli kommersielle næringslivsaktører med salg av IPR som forretningsområde. Det er en misforståelse. Ingen av universitetene har noen drøm om å tjene store penger på IPR, men alle har en ambisjon om å gjøre universitetenes forskning enda mer tilgjengelig for næringslivet og derigjennom bidra enda sterkere til en bærekraftig utvikling av det norske samfunn i den globale kunnskapsøkonomien. Karl Klingsheim Adm. direktør i NTNU Technology Transfer AS Vi hjelper våre lesere til å lykkes Patent & Varemerke 5. utgave Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Layout: Millimeterpress Prosjektleder for utgivelsen: Siv Elen Martinsen Telefon: e-post mediaplanet.com Distribuert med Dagens Næringsliv, mai 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. P A T E N T V A R E M E R K E D E S I G N Bryn Aarflot AS Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: Faks: Stol på dine idéer og oss Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

3 B&M_HelSAnn_Mergers&Acqusitions_TH_8569.qxd:Layout :33 Side 1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 ANNONSE6 B A U M E & M E R C I E R & M E Photo Robert Erdmann Design: It s TIME to make a difference. To learn more about how Baume & Mercier and TERI HATCHER contribute to programs that improve education for our children, seek to cure cancer and protect the environment, please visit: OSLO: PROTID URMAKER PER H. CHRISTENSEN, Karl Johans gt. 39 Palèet DAVID-ANDERSEN, Karl Johansgt. 20 Egertorget PROTID URMAKER MALMNES, Bogstadveien HEYERDAHL GULLSMED URMAKER, CC-Vest HEYERDAHL GULLSMED & URMAKER, Sjølyst Allè BERGEN: PROTID J. GJERTSEN, Torgalmenningen Galleriet PROTID URMAKER IVERSEN & CO, Strandgt PROTID URMAKER IVERSEN & CO UR & SMYKKER, Lagunen Kjøpesenter HAUGESUND: PROTID LERVIK UR AS, Haraldsgt KONGSVINGER: GULLSMED KRISTOFFERSEN, Glommengt KRISTIANSAND: JUVELEN, Markensgate SANDVIKA: PROTID URMAKER KJELL LARSEN, Sandvika Storsenter SARPSBORG: URMAKER ERIK ØDEGAARD, Karl Johansgt. 8, SKIEN: GULLÅREN HERKULES, Ulefossveien 32b STAVANGER: OTTEREN URMAKER & GULLSMED, Kirkegt STRØMMEN: PROTID URMAKER Ø. THOMASSEN, Strømmen Storsenter TRONDHEIM: PROTID URMAKER HÅKON LIAN, Nordregt PROTID URMAKER NÆSS, Byhaven PRODUCT LINE AS Tlf: D I A M A N T Fra veil. kr ,- Avbildet modell veil. kr ,-

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Større fokus på IPR De siste årene har etterspørselen etter juridisk kompetanse innen immaterielle rettigheter/intellectual Property Rights (IPR) økt betydelig. Dette er blant de juridiske fagfeltene hvor det for tiden er sterk vekst. Det kan være mange grunner til dette, men det er en klar trend at norske bedrifter i stadig større grad fokuserer på viktigheten av IPR. Tom Amriati-Løvås Jeg vil tro at den økte pågangen blant annet er et resultat av de gode tidene vi har hatt de siste årene, sier Nina Melandsø, advokat og assosiert partner i Haavind Vislie AS. I gode tider har bedriftene ressurser til å reflektere over disse utfordringene. De har også større mulighet til å begynne prosessene i forkant, noe som lønner seg i lengden, sier hun. Det økte fokuset på IPR skyldes nok også samfunnsutviklingen generelt, sier Anne Marie Sejersted, advokat og partner i Haavind Vislie AS. Vi er inne i en veldig konkurranseutsatt tid, og det er viktigere enn noensinne at bedriftene har noe som er unikt. Jeg tror at mange bedrifter er blitt mer oppmerksomme på dette, og dermed også mer opptatt av å beskytte og håndheve sine rettigheter i markedet, påpeker hun. Det er illustrerende at bedrifter forsøker å skaffe seg enerett til form og farge på vasketabletter, piller og karameller. Vi må også huske at vi snakker om mange forskjellig typer rettigheter, skyter Melandsø inn. En ting er patenter, der det ofte er store bedrifter med egne forskningsavdelinger og større krefter som ligger bak. Her har bevisstheten rundt IPR tradisjonelt vært høy. En annen ting er beskyttelse av navn, logo og design. Et kjent merke i et marked med stor etterspørsel, er naturlig nok spesielt utsatt for forsøk på etterligninger, sier hun. Store verdier Gevinsten ved å sikre egne rettigheter ligger først og fremst i å unngå tap ved at noen kopierer det unike for bedriften og utnytter arbeidet som er lagt ned, sier Sejersted. Man må huske på at det ikke er tilstrekkelig bare å ha en rettighet. En rettighet blir fort verdiløs hvis bedriften ikke følger den opp, og gjerne har en langsiktig strategi for å bevare eierskapet til det unike, sier hun. For vår del merker vi En rettighet blir fort verdiløs hvis bedriften ikke følger den opp etterspørsel etter både den umiddelbare sikringen av et unikt merke eller produkt, og oppfølgingsarbeid i et lengre perspektiv, sekunderer Melandsø. Fordi det er et stadig tøffere marked innenfor en rekke områder, har behovet for en IPRstrategi blitt stadig tydeligere for mange bedrifter. Vi ser jo at grensene mellom akseptabel og utilbørlig produktlikhet stadig presses. Innenfor merkevare er det litt den samme trenden; det gir en gevinst i å følge et etablert merke og utnytte andres arbeid, sier Melandsø. Derfor er det også en risiko for Anne Marie Sejersted, advokat og partner i haavind Vislie as at man selv kan komme til å trå andre for nære, sier Sejersted. Og man kan ikke bare forholde seg til andre norske bedrifter, men også i stadig større grad se til utlandet. Et eksempel er restauranten Champagneria i Oslo, som har kommet i konflikt med franske champagneprodusenter på grunn av navnevalget. Vi vil nok se stadig flere tvister om geografiske opprinnelser og rett til å bruke betegnelser som for eksempel parmesan eller feta. Generelt er det viktig å ha rettighetsspørsmål med seg om man

5 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Inside Kan noen stjele eller utnytte mitt firmanavn? Unngå navnestrid: Beskytt din bedrifts domenenavn og kjennetegn! Magnus Ødegaard har relasjoner til utlandet eller skal etablere seg der, poengterer Melandsø. Her vil et forarbeid være spesielt viktig, legger hun til. Å ha en IPR-strategi kan være avgjørende i flere situasjoner, sier Sejersted. I tillegg til å beskytte selve oppfinnelsen, varen eller merket, vil en riktig beskyttelse også kunne få store utslag ved eventuelle salg. Er man i en due diligence-prosess, og det kommer frem at vesentlige produkter eller et bestemt merke ikke er beskyttet, kan man i verste fall oppleve store verditap. Økt juridisk kompetanse Mange advokatkontor øker nå bemanningen innen IPR. Dette vil også på sikt kunne øke fokuset på IPR innenfor mange bransjer som i dag ikke har rettighetsbeskyttelse på agendaen. Det er en klar trend å etablere internasjonale nettverk, som sitter på juridisk kompetanse i markeder med en annen forretningskultur. Kravet til flere og kompetente advokater innenfor IPR merkes, og det er nok ikke bare vi som styrker staben og det internasjonale nettverket for å møte pågangen, sier Sejersted. IPR-sjekkliste 1. Sørg for at bedriften anskaffer nødvendig IPR-kompetanse. 2. Etabler en IPR-strategi. Dette er et lite tillegg til virksomhetens forretningsstrategi. 3. Kartlegg bedriftens IPR. 4. Beskytt de rettighetene som finnes i bedriften: Patenter, registrer varemerker og så videre. 5. Etabler IPR-rutiner slik at bedriften sikrer IPR både ved produktutvikling, anskaffelser og salg. Partner i advokatfirmaet Hodneland Bedrifter som eier domenenavn uten varemerkebeskyttelse, risikerer at andre bedrifter krever domenenavnet overført til seg gratis fordi domenenavnet er likt deres varemerker. Uten registrering eller innarbeidet kjennetegn, kan en bedrift ikke hindre andre i å bruke lignende navn på firma og varemerke. Tandberg.com først i tid, best i rett I 2002 kranglet Tandberg Data ASA (datalagring) og Tandberg ASA (videokonferanse) om førstnevntes domenenavn tandberg. com. Tandberg ASA påsto at ingen andre kunne bruke navnet TANDBERG alene. Siden Tandberg Data hadde registrert varemerket TANDBERG, fikk Tandberg Data beholde domenet sitt. Uten slik varemerkebeskyttelse ville Tandberg Data ha tapt tandberg.com. Takket være varemerkebeskyttelse av sitt domenenavn, fikk Tandberg Data i 2007 USD 1,5 millioner fra Tandberg ASA for å overdra tandberg.com. Dermanor-dommen merkebruk kan gi tilstrekkelig beskyttelse Dermanor AS er den ledende leverandøren i Norge av kjente merkevarer innen hudpleie. I 2006 ble selskapet klar over at Isaksen Per A. Martinsen, advokat og daglig leder ved Oslo Patentkontor Uten slik varemerkebeskyttelse ville Tandberg Data tapt tandberg.com & Co markedsførte og solgte en svensk hudpleieserie under varemerket DERMANORD. Dermanor AS tapte i tingretten. Advokatfirmaet Hodneland bisto Dermanor AS for lagmannsretten og Høyesterett. De la vekt på å dokumentere all bruk av DERMANOR som kjennetegn utad, herunder at Dermanor AS hadde brukt sitt merke i 10 år. Dermanor AS vant fullt ut i lagmannsretten, og i april stadfestet Høyesterett at lagmannsrettens dom blir stående. Ingen av partene hadde registrert noe varemerke. Det var uten betydning at DERMANORD er registrert som varemerke i Sverige. Takket være dokumentasjon på innarbeidet rett til DERMANOR som varekjennetegn før motpartens bruk, forbys Isaksen & Co nå å bruke kjennetegnet DERMANORD ved omsetning og markedsføring i Norge. ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - entusiastiske og fokuserte lagspillere Wiersholm er et internasjonalt orientert advokatfirma, konsentrert om å dekke næringslivets behov for forretningsjuridisk rådgivning, juridisk bistand og prosedyre. Wiersholm bistår regelmessig klienter med immaterialrett, herunder patent-, varemerke-, design-, markedsførings- og opphavsrett. Vi søker nå etter kandidater med interesse, kompetanse og/eller erfaring innen dette fagfeltet. Nyutdannede kan også søke. Du må ha gode eksamensresultater, kommersiell forståelse og en effektiv arbeidsstil. Du bør være utadvendt, ha legning for verdiskapende og løsningsorientert rådgivning og ha lyst til å arbeide i et inspirerende og dynamisk miljø hvor du vil møte faglige og personlige utfordringer. Kontakt: John S. Gulbrandsen, / Hans Erik Johnsen, Les mer om oss på Søknadsfrist: Snarest Søknad med vedlegg sendes til: Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS - M.N.A. Ruseløkkveien 26, Oslo. T:

6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 ANNONSE6

7 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Sikre deg mot tidligere ansatte Tandbergs Patentkontor har tilsammen 34 ansatte. Våre tekniske og juridiske spesialister bistår norsk og utenlandsk næringsliv i forbindelse med patenter, varemerker og design i Norge og utlandet. ANNONSE6 Hva bør du gjøre for å sikre at en tidligere medarbeider ikke tar med seg din forretningsidé, dine kunder eller din design? Nina Kraft Få det regulert i arbeidskontrakten at medarbeideren, hvis han slutter, ikke har anledning til å ta arbeid i konkurrerende bedrift i løpet av en viss tid, sier advokat og daglig leder Per A. Martinsen ved Oslo Patentkontor. Hvis kontrakten medarbeideren undertegner når han blir ansatt er for uspesifisert, er den neppe nyttig i et eventuelt søksmål senere. Få juridisk bistand for arbeidskontrakten. Hvis du som arbeidsgiver går for langt i å sikre deg, kan det være i strid med avtaleloven, tilføyer Magnus Ødegaard, partner i Advokatfirmaet Hodneland. Registrere Å gå til søksmål når skaden er skjedd, kan bli dyrt og utfallet er usikkert. Derfor er det viktig å registrere patenter, varemerke og design hos patentstyrene i Norge, EU og USA. Det er billigere enn mange tror. For noen tusenlapper kan man sikre seg midlertidig patent i USA, og dermed kanskje øke verdien på sin bedrift i millionklassen, sier Ødegaard. Råd nummer tre fra advokatene er å dokumentere alt arbeid i bedriften, slik at man etterpå kan påvise at medarbeideren gjorde arbeidet i selskapets regi. Det stilles større krav til arbeidsgiver nå som så mange har hjemmekontor eller tar med seg jobben på reiser og ferier. Derfor bør man kreve at alt egenutviklet materiale lagres på arbeidsgivers server, og alt bør registreres forløpende med dato. Dokumentér for eksempel reklamemateriell for gamle kampanjer for å vise at varemerket ditt er grundig innarbeidet over mange år, oppfordrer de. Gråsone Det er vanskelig å definere hvor grensen går for plagiat. Hvor mye kunne medarbeideren før han kom? Hvor likt må varemerket, nettsiden eller forretningsideen være for at det kan defineres som kopi? Det er problematisk i praksis å håndheve forbud mot at folk tar med seg det de har i sitt eget hode, påpeker Ødegaard. Det kan være vanskelig å få medhold i at det er utilbørlig at kundene følger med en tidligere ansatt som begynner for seg selv eller for en konkurrent. Det oppstår ofte tillitsforhold. Mange ønsker å følge personer de kjenner over i ny virksomhet. Det er ikke lett å påvise at medarbeideren på en utilbørlig måte oppfordret kundene til å følge med, sier Martinsen. Ødegaard mener at vi vil se en økning av utro tjenere pga. større Per A. Martinsen, advokat og daglig leder ved Oslo Patentkontor konkurranse om arbeidskraften. En WIPO-undersøkelse fra 2006 viste at immaterielle verdier overstiger selskapers fysiske eiendeler. Arbeidstakerne vet hva kunnskaper om tidligere arbeidsgivere er verdt, og det er lett å falle for fristelsen når konkurrenter tilbyr dobbelt så høy lønn. Brutus-regelen Fast praksis i Næringslivets konkurranseutvalg er at den som har vært en betrodd medarbeider i en bedrift, og som siden kopierer en forretningsidé, et patent, en design eller lignende, blir strengere dømt enn personer som ikke har hatt tilknytning til bedriften. Praksisen kalles Brutus-regelen etter Gaius Julius Cæsars siste ord etter at han ble knivstukket av sine politiske mostandere: Også du, min sønn Brutus! Attentatmannen, Marcus Junius Brutus, var for øvrig ikke Cæsars sønn, men en protesjé og nær medarbeider. Din IPR- Partner. Patent Varemerke Design Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Creating possibilities since 1893 Tlf: Uranienborg Terrasse 19 Oslo, Pb 7085 Majorstua, N-0306 Oslo, Norway Sørg for at arbeidskontraktene sikrer deg mot at tidligere ansatte løper avgårde med dine forretningsidéer, kunder og design. Foto: shutterstock

8 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed En løpende navnetvist Det er ikke bare innenfor landets grenser at retten til et navn kan krenke. Tom Amriati-Løvås Foto: shutterstock Aftenposten Aften meldte den 5. november i fjor at Patentstyret innen utgangen av november 2007 skulle avgjøre en sak der de franske vinbøndene i distriktet Champagne i Frankrike gjennom organisasjonen CIVC hadde nedlagt innsigelse mot navnet på sprudlevannsrestauranten Champagneria på Frogner i Oslo. Tvisten skyldes at Champagne-navnet er en geografisk indikasjon på hvor produktet kommer fra, og således vernet og forbeholdt dem som faktisk lager musserende vin i Champagnedistriktet. Ettersom restauranten også selger det spanske vinmerket Cava, mener organisasjonen for Champagne-vinbøndene at det er misvisende å bruke foretaksnavnet Champagneria. Etter at Patentstyret avgjorde saken i favør av restauranten Champagneria, meldte Finansavisen 7. mars 2008 at saken nå fortsetter i retten. CIVC krever at foretaksnavnet kjennes ugyldig. De krever også at restauranten forbys å bruke tilsvarende navn som inneholder champagne, sjampagne, sjampagneria, sjampis, shamp og champ. Denne saken blir det spennende å følge fremover. VI KAN NA VN tlf Kjente merkenavn som Nike er spesielt utsatt for kopiering, men stadig flere opplever tilsvarende situasjoner. Varemerkekonflikter hva gjør du? Stadig flere kommer i en konfliktsituasjon rundt varemerket sitt. Det kan være bevisst kopiering eller noen som i god tro benytter et navn eller et merke som er nærmest identisk med et registrert varemerke. Tom Amriati-Løvås Konflikter kan oppstå der noen har registrert et varemerke eller foretaksnavn. Så oppdages det at en konkurrent benytter et varemerke som er identisk, eller ligner så mye at det oppstår en forvekslingsfare, forklarer advokat og partner i Acapo AS, Kjersti Rogne. Motivene kan variere. Noen ganger er det gjort bevisst at noen velger å legge seg tett opp til etablerte merker for å få drahjelp av dette. Andre ganger kan det være tilfeldig, der den nyeste aktøren ikke var klar over likheten, sier hun. Når konflikten er et faktum, er det flere fremgangsmåter. Dersom noen har søkt om et varemerke du mener er for likt ditt eksisterende merke, har du mulighet til å innklage dette til Patentstyret. Det er også vanlig å kontakte den man mener krenker eget merke og forklare at du anser dette som en inngripen i Kjersti Rogne, partner i Acapo AS. eget merke, og at kjennetegnsmisbruket må opphøre. Dersom det gjelder en konflikt om et uregistrert varemerke, eller et varemerke der fristen for å klage til Patentstyret har gått ut, vil saken måtte bringes inn for domstolene. Det viktigste er å handle raskt når slike saker oppstår. Jo tidligere man retter en henvendelse til den andre parten, jo større er muligheten til å få stoppet krenkelsen raskt, sier Rogne. Noen ganger vil det være tilstrekkelig å opplyse inngriperen om at det foregår en krenkelse, mens andre ganger løses ikke saken seg i minnelighet og saken går til domstolen. Jo lenger tid det tar før det reageres, jo mindre lyst har inngriperen til å slippe merket. Vi snakker ofte om store summer i markedsføring, som stadig øker etter hvert som tiden går. Så oppfordringen blir å reagere så tidlig som mulig,understreker hun. Overvåkning Det har liten hensikt å beskytte varemerket sitt uten å følge det opp, sier Rogne. Mange oppdager krenkelser tilfeldigvis i annonser eller på Internett, i forbindelse med egen virksomhet. Andre ganger er det kunder som opp- dager en konkurrent med identiske varemerker. For å kunne reagere raskt på eventuelle krenkelser, vil det kunne være lurt å ha en form for overvåkning. Det er mulig å overvåke Varemerkeregisteret og Foretaksregisteret. Her kan man fange opp etablering av virksomheter og registrering av varemerke, forklarer Rogne. Det er mange profesjonelle som tar på seg slike overvåkningsoppgaver, sier hun. Konsekvenser For den som har krenket en annens varemerke, vil konsekvensen normalt være å måtte avstå fra å bruke merket. I verste fall kan de bli idømt å betale erstatning til den krenkede. I alle tilfeller betyr en slik utgang på saken tap av både arbeidsinnsats og den økonomiske investeringen i markedsføringen, avslutter Rogne. Dataduster og andre duster Er det så lurt å kalle sitt dataselskap for Dataduster? Er Picken det ideelle navn for en boblejakke? Hva med kloakkservicefirmaet Bøgballe? Foto: Nike Eksemplene er hentet fra hjemmesiden til NameAbrand, som har utlyst konkurranse for å finne frem til Norges rareste eller dårligste firmanavn. Det første er navnet på et finsk firma, og det er nok meningen at man skal tenke engelsk noe å pusse støv med. Det andre selskapet er italiensk, og der har trolig navnet ingen spesielle konnotasjoner. Det tredje firmanavnet er hentet fra et sted i Danmark, hvor firmaet holder til. Men hvis disse selskapene skal etablere seg i nye markeder, kan de få problemer, sier Tove Pharo Ronde i NameAbrand. Hun mener at mange norske selskaper også velger upassende eller rare navn. Navnet er en viktig del av selskapets identitet. Navnet må være kulturelt og fonetisk akseptabelt, det må ikke kunne bli forvekslet med negativt ladede ord og navn, og det må være registrerbart i ulike registre, sier hun. Vi er ikke ute etter å henge ut noen med denne konkurransen. Vi ønsker snarere å bidra til en bevisstgjøring rundt viktigheten av å utvikle gode navn. Selskaper som er i ferd med å etablere seg, bør finne gode navn som avspeiler deres kjerneverdier og som gir de rette signalene, sier Pharo Ronde.

9 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet dokumenthuset.no

10 10 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed Universitetene må forvalte de immaterielle verdier som skapes på en tilfredsstillende måte for samfunnet. Lars Aukrust, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet Hvor skal rettighetene ligge? Det er fortsatt en debatt om rettighetsplassering. Diskusjonen har gått høyt, både i media og andre organer. Tom Amriati-Løvås Vi mener at det i utgangspunktet er den som skal utnytte rettighetene kommersielt som bør ha eierskapet, sier advokat Per Martinsen i Oslo Patentkontor. Om en arbeidsgiver har ansatt en som finner opp et nytt produkt i tilknytning til arbeidet, da har arbeidsgiver rett til å overta eierskapet til oppfinnelsen. Er man i et ansettelsesforhold, er arbeidstaker forpliktet til å bidra til å overføre rettighetene. Dette er klare regler som bidrar til å få tilvirket og solgt produkter som vil tjene samfunnet, sier han. Dette gjelder også om en oppfinner har funnet opp noe selv om det ikke er oppdraget, understreker han. Rettighetene har gått til industrien Jeg vil begynne med å kommentere lovendringene og fjerningen av det såkalte lærerunntaket, sier Lars Aukrust, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet. Lærerunntaket fungerte slik at hvis en universitetsforsker tok patent på sin oppfinnelse, så gikk eierskapet til forskeren personlig. En tilsvarende forsker ved en bedrift eller et forskningsinstitutt måtte overføre alle rettigheter til sin arbeidsgiver. Da lærerunntaket ble fjernet, trådte de samme bestemmelsene i kraft for alle forskere uansett arbeidsgiver. Det betyr at en oppfinnelse gjort ved et universitet, blir universitetets eiendom dersom universitetet ønsker det, forklarer han. Samtidig gir den nye universitets- og høyskoleloven institusjonene en utvidet oppgave med at deres aktiviteter klarere skal komme samfunnet til nytte og bidra til verdiskaping. Universitetene skal bidra til at de forskningsresultater som kan skape verdier, skal Foto: shutterstock kommersialiseres. Dette har ført til at institutter og universiteter står sterkere enn tidligere. Forskningsrådets praksis i dag er at den prosjektansvarlige får alle rettigheter og forpliktelser, sier han. Disse lovendringene har ført til at vi i Forskningsrådet har revidert vår praksis, sier Aukrust. Vi legger opp til en stor grad av avtalefrihet mellom deltakerne i prosjekter med flere deltakende virksomheter. Men det er klart at lovgivers intensjon må legges til grunn, og jeg mener at vi nå har en god lovgivning, med FØYEN Advokatfirma DA består av ca 30 advokater som dekker de fleste forretningsjuridiske fagområder. Vi legger vekt på faglig spisskompetanse og bransjekunnskap, og er opptatt av å gi våre kunder løsningsorienterte og praktiske anvendelige råd av høy kvalitet. Våre transaksjonsadvokater er organisert i bransjeavdelinger for Eiendom og Entreprise og IKT og Media, og har spesialisert sin kompetanse innen de særlige problemstillinger som reiser seg der. FROKOSTSEMINAR: STYREVERVET PLIKTER OG ANSVAR I PRAKSIS Det pålegges stadig nye plikter for styremedlemmer, og flere stiller spørsmål om hva dette innebærer. FØYEN Advokatfirma DA inviterer til seminar med følgende hovedtemaer: Tid: Sted: For kursprogram og påmeldingsinformasjon: FØYEN Advokatfirma DA Postadresse: Postboks 7086, St. Olavs Plass, N-0130 Oslo, Besøksadresse: C.J.Hambros Plass 2 A, N-0164 Oslo Telefon: , Telefaks: , E-post:

11 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 11 Thor Amlie, daglig leder i Norsk Biotekforum flere lover, som er i overensstemmelse med internasjonale regler og praksis, sier Aukrust. Men det betyr også at universitetene må skaffe seg kompetanse og kapasitet til å ivareta sin nye rolle, og forvalte de immaterielle verdier som skapes på en tilfredsstillende måte for samfunnet, legger Aukrust til. Norsk Biotekforum er bekymret Et effektivt patentvern for oppfinnelser er en forutsetning for effektiv nasjonal innovasjon, sier daglig leder i Norsk Biotekforum, Thor Amlie. Norsk Biotekforum mener at samfunnet vil være best tjent med at en profesjonell part håndterer kommersialiseringen, som omfatter å eie alle rettigheter og stå for alle forpliktelser. Norsk Biotekforum er derfor bekymret over effekten av de nye prinsippene for Forskningrådets rettighetspolitikk. Prinsippene gir mange føringer for innholdet i de konsortieavtaler som skal inngås mellom industri og universitet om forskningssamarbeid med offentlig støtte. Industrien frykter at med for sterke føringer, vil det kunne bli vanskeligere å få på plass avtaler om samarbeid mellom forskningsmiljøene og de kommersielle aktørene, mener han. Det er flere punkter i forslaget til praksis fra Forskningsrådet som gir grunn til bekymring. Generelt sett vil universitets- og høyskolemiljøet aldri kunne få samme bransjekunnskap som industribedrifter som kjenner dynamikken i deres bransjer, noe som er meget viktig for å kunne kommersialisere oppfinnelser. Oppbygging av kompetanse på patentspørsmål i universitets- og høyskolemiljøet vil dra ressurser vekk fra hovedoppgavene til forskningsinstitusjonene. Forskningsinstitusjonene vil kunne risikere å miste oppdrag fra industrien i betydelig grad hvis samarbeidet ikke fungerer, understreker han. Vår konklusjon er at Forskningsrådet ikke har gjort et godt nok forarbeid før de foreslo å endre praksis, sier Amlie. Vi ser utviklingen i Danmark som et eksempel på de utfordringene vi er bekymret for. Der har samarbeidet med innenlandske institusjoner blitt redusert, og samarbeidet med utenlandske forskere har økt. Dette er en utvikling ingen vil tjene på i lengden, avslutter Amlie. Beskytt det du skal leve av I en undersøkelse foretatt av Patentstyret, bekrefter hele 48 prosent av eksportbedriftene at de har blitt utsatt for forsøk på ulovlig kopiering. Hvilke tiltak bør man gjennomføre for å sikre seg? Tom Amriati-Løvås For det første vil jeg understreke hvor viktig det er å håndheve rettighetene sine, sier Tove Berg, kommunikasjons Patent i utlandet Her finner du mye informasjon og svar på spørsmål om patentering i utlandet: Tove Berg, kommunikasjonsdirektør i Patentstyret. direktør i Patentstyret. Dokumentasjon er essensielt, og kan i mange tilfeller forhindre at en sak går helt til retten. Det hjelper likevel ikke å ha et pent dokument hengende på veggen, om man ikke bruker det til å beskytte det man skal leve av, sier hun. Mange bedrifter som ønsker å etablere seg i utenlandske markeder, opplever å få rettighetene sine krenket. Dette kan skyldes flere faktorer, men manglende kompetanse om beskyttelse i norske bedrifter er en viktig grunn. I møtet med andre og mer aggressive forretningskulturer, er det spesielt viktig å vite hvordan man skal møte slike krenkelser. Et godt utgangspunkt er å ha dokumenterte rettigheter som patenter, understreker Berg. Få en førstevurdering Mitt beste råd er å komme til Patentstyret her hjemme først. Der får man hjelp til en førstevurdering, og videre informasjon om hvordan man bør gå frem for å søke patent i andre aktuelle land, sier Berg. Med mindre man besitter høy kompetanse på dette området internt, går veien videre via et patentkontor eller et advokatkontor. Her kan man også få bistand ved eventuelle rettslige konflikter. Mange velger å samarbeide med kontorer i de mest aktuelle landene, som også kjenner markedene godt, sier hun. BIA i fokus! BIA ble startet opp i Programmet er rettet mot næringslivet, og har et budsjett for 2008 på ca. 300 millioner kroner. Bedrifter kan søke om delfinansiering av FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i deres egne strategier og utfordringer uavhengig av bransjer og faglige temaer. Det skal være prosjekter som kan gi høy verdiskaping for bedriftene selv og for samfunnet, og som har et internasjonalt perspektiv. Prosjektene organiseres i konsortier, hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider om resultatene. B l å B o k s t a v e r : F o t o : E i n a r A s l a k s e n O rd e n p å ret t i g h ete n e? IPR/immaterialrett er en viktig satsning for Haavind Vislie. Vi ønsker å ivareta den økte etterspørselen fra klienter og næringsliv innenfor dette området best mulig. Vi tilbyr rådgivning innenfor bl.a. patent, varemerker og opphavsrett. Alle våre advokter som jobber med IPR/immaterialrett har solid kompetanse. Vi legger stor vekt på å ha et bredt internasjonalt nettverk. Kontakt: Anne marie Sejersted Nina Melandsø Helge Olav Bergan

12 12 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed Vil vinne kampen mot piratkopiering Microsofts Grete Faremo er optimist. Hun tror opplysning virker, og at politi og påtalemyndighet dessuten tar piratkopiering av software stadig mer seriøst. Foto: shutterstock Nina Kraft 35 prosent av all programvare som brukes i offentlig og privat sektor i Norge er piratkopiert, og bransjeorganisasjonen Business Software Alliance (BSA) regner med at mørketallene er betydelige. Grete Faremo, Microsofts direktør for jus og samfunnskontakt, nekter allikevel å være pessimist. Microsoft satser fremdeles på informasjon, i stor grad via BSA. Vi jobber for å skape forståelse og respekt for immaterielle rettigheter. Beskyttelse av åndsarbeid og oppfinnelser er et bidrag til å sikre verdiskapningen som vi alle er avhengig av. Et softwareselskap har like stort behov for å kunne sikre sine verdier som en plateprodusent, en musiker eller en filmskaper har for å sikre sine åndsverk, sier Faremo i erstatning Strafferammen i Norge for piratkopiering er på tre år, men ingen har hittil endt i fengsel. Det vanligste er å reise sivil sak eller å løse saken utenomrettslig. Hittil har det vært flere saker mot dataforhandlere, og to av dem i Aust-Agder og Nordland har måttet betale kroner hver i erstatning. Politiet og påtalemyndighetene er langt mer offensive enn for bare få år siden, men de kan fortsatt bli bedre. Vi er bare på begynnelsen av et område som er nytt for mange, men vi vinner stadig små seiere, sier Faremo. Vi ser en sterk økning i antall saker. BSA får stadig flere tips fra kunder, tidligere ansatte eller konkurrenter til norske selskaper. Du utsetter deg for en stor risiko ved å bruke ulovlig programvare. Ofte tar folk sjansen, selv om det kanskje koster under tusenlappen å gjøre det lovlig, sier advokat Thor B. Mosaker. Han er partner i Zacco, et selskap som spesialiserer seg på immaterielle rettigheter, og representerer BSA og en rekke softwareprodusenter. Mosaker opplyser at flere dataforhandlere laster ned programvare på datamaskiner som de selger videre til kunder, og brukerne ender opp med programvare som ikke er lovlig lisensiert, som kanskje er mindre sikker og ikke oppdatert, og hvor det ikke finnes teknisk support. Moral Det er et betydelig samfunnsproblem at mange synes det er mindre galt å stjele i den digitale verden enn i den virkelige, og behovet for kjøreregler og kunnskap er stort. Jeg er mer opptatt av de som svindler med overlegg enn ungdom som sitter og eksperimenterer på PC-en. Mange virksomheter som Vi bygger bro mellom idé og marked Moelven Utvikling AS ACAPO AS P.b Nordnes 5817 Bergen E-post: Besøksadresser: BERGEN: Strandgaten 198 Tlf: Moelven Utvikling AS - rugekasse for gode idéer Er du gründer eller idéhaver tilbyr vi: Bistand til forretningsutvikling og finansiering Hjelp til produkt- og prosessutvikling Plass i vår industri-inkubator og lokaler til prøveproduksjon Nettverk til kunder og samarbeidspartnere Moelven Utvikling AS Telefon: HVEM BESKYTTER DINE RETTIGHETER? Acapo AS gir råd om vern av immaterielle rettigheter som varemerker, patent og design. Våre dyktige jurister og ingeniører har spesialkompetanse på området. Vi setter kundens behov i fokus, og legger vekt på å yte god service til konkurransedyktige priser. Ta gjerne kontakt for en samtale om bedriftens muligheter. TRONDHEIM: Pirsenteret, Havnegata 9 Tlf: OSLO: C.J Hambrosplass 2C Tlf: Design Design by MaritimeColours by

13 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 13 Grete Faremo, direktør for jus og samfunnskontakt i Microsoft. jukser gjør det kanskje i god tro. Men noen vil alltid forsøke å omgå loven. De profesjonelle svindlermiljøene er den største utfordringen, sier Faremo. BSA har drevet en bevisstgjøringskampanje fra 2006, men statistikk viser at nordmenn fremdeles er mindre bevisste enn i Sverige og Danmark, sier Mosaker. Norge og EPC Etter at Norge har tilsluttet seg EPC, er det mange som spør seg om hvilke konsekvenser dette vil få for norske bedrifter. Tom Amriati-Løvås Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en avtale mellom europeiske land som har til hensikt å gjøre det enklere og billigere å få patent for medlemslandene. Den europeiske patentmyndigheten (European Patent Office-EPO) behandler og avgjør europeiske patentsøknader. Hvilke endringer medfører så den norske tilslutningen til EPC? Norske bedrifter har også tidligere kunnet innlevere europeisk patentsøknad og oppnå europeisk patent på linje med søkere i medlemslandene, sier advokat Svein Ruud Johansen i advokatfirmaet Grette. En forskjell er at søknaden og patentet nå også kan omfatte Norge. Dessuten vil norske autoriserte patentfullmektiger kunne kommunisere direkte med EPO. Tilslutningen vil trolig føre til et økende antall patenter med virkning i Norge, sier han. Jeg tror nok at vi får se færre direkte søknader til Norge. I stedet tror jeg at det vil være betydelig flere utenlandske søkere som søker patent også gjeldende i Norge, understreker han. EPO sitter på et betydelig større saksarkiv enn det norske Patentstyret. Derfor vil det være naturlig at rettslige tvister avgjøres med utgangspunkt i EPOs praksis. Det er nå en sak der lagmannsretten har kommet til en avgjørelse som klart slår fast at EPOs praksis også er en tungtveiende rettskilde i Norge, sier Ruud Johansen. Denne saken kan bli anket (etter avsluttet redaksjon, jour. anm.), derfor vil jeg ikke å gå i detaljer, men om lagmannrettens avgjørelse blir stående, er det en betydelig avklaring i forhold til dagens praksis, sier han. Ulovlig Patentnytt 35 prosent av programvare i offentlig og privat sektor i Norge er piratkopiert. Seks av ti kommuner har avdekket bruk av ulisensiert programvare. Halvparten vet ikke om de bruker ulisensierte produkter. 90 prosent av alle avgangsstudentene i økonomi- og ingeniørfag på BI og NTNU har brukt ulovlig programvare privat. (Kilde: BSA) nttn246x181:layout Hovedkvarteret 09:43 Side for den 1 europeiske patentmyndigheten i München. Foto: EPO I forbindelse med Norges tiltredelse til EPC 1. januar 2008, er det nå endringer i patentforskriften. Inntil nå har nøkkelopplysninger som bl.a. søker, tittel osv. blitt publisert i Norsk Patenttidende i forbindelse med innlevering av nye patentsøknader. Dette er nå opphørt. Endringen i patentforskriften innebærer at alle opplysninger om en ny patentsøknad er unntatt offentlighet frem til søknaden blir allment tilgjengelig (18 måneder fra inngivelsesdato, eller tidligere dersom søker ber om dette). Norwegian Technology Transfer Network Vi sikrer profesjonell patentering og teknologioverføring fra universitetene Universitetenes teknologioverføringskontor (TTO) skaper verdier fra forskning. Vi sikrer immaterielle rettigheter blant annet ved patentering. Forskningsresultater utvikles til nye produkter og tjenester og kommersialiseres gjennom etablering av bedrifter og lisensiering til eksisterende næringsliv. Foto: Johs Bøe Om oss TTO Norge er et nettverk for universitetenes teknologioverføringskontorer. For informasjon om våre innovasjonsprosjekter, lisenser og bedriftsetableringer, se våre nettsider

14 14 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Hvor likt er likt? Hvor går grensen mellom direkte piratkopi og en vare som ligner den opprinnelige varen? I motebransjen er grensene flytende. Alle designere jobber i et trendbilde hvor de mottar inspirasjon fra hverandre og fra gatebildet. Når noe er i ferd med å bli moderne, lanseres ofte produkter som ligner hverandre nesten samtidig. En sak mellom Viking Fottøy AS og Nilson Group AB/Nilson Group AS (billigkjeden Din Sko) illustrerer denne gråsonen. Viking lanserte i 2003 en langskaftet gummistøvel med snøring og blomstermønster kalt Retro. Kort tid etter begynte Din Sko å selge barnestøvler med blomster. Støvlene lignet, men var uten Viking-merke. Viking fikk 4. mars 2008 en midlertidig forføyning det vil si en kjennelse i retten uten muntlige forhandlinger hvor de fikk delvis medhold og slik stoppet konkurrenten. Men Nilson Group klaget og krevde muntlige forhandlinger, og retten kom da til et annet resultat. I en kjennelse fra Oslo byfogdembete 22. april 2008 skriver dommeren at langskaftede snørestøvler i gummi har vært solgt siden 1950-tallet, og denne typen støvler har vært i motebildet flere ganger siden. Blomstermønsteret var heller ikke så originalt at Nilsons støvler ble vurdert som en kopi. Dessuten er Nilsons støvler mye billigere og selges i andre butikker enn de relativt dyre Viking-støvlene. Derfor mente retten at kundene neppe vil tro at de kjøper samme vare. I tillegg til å tape saken, måtte Viking betale motpartens saksomkostninger på kroner. Nye tollregler gir flere beslag Etter at tollerne fikk lov til å åpne sendinger på egen mistanke, har de funnet store partier med piratkopierte varer men fremdeles tar de kun en brøkdel. Nina Kraft Fra september i fjor da den nye loven trådte i kraft og ut året, stoppet tollerne kun 0,3 prosent av varepartiene på eget initiativ, ifølge rådgiver Per Olav Sønju i Tollregion Oslo og Akershus. Men ca. 30 prosent av de piratkopierte varene som tollerne i hovedstadsområdet la beslag på, fant de på eget initiativ. Årsaken er at hvert av de partiene vi stopper uten midlertidig forføyning, vanligvis er svært store. Men fremdeles regner vi med at vi bare tar en brøkdel av det som blir smuglet inn, sier Sønju. Varsle innen fem dager Tollerne kan nå stoppe mistenkelige varepartier og varsle rettighetsinnehaver, som så har fem dager på seg til å skaffe midlertidig forføyning fra namsretten, slik at de fortsatt kan holde varene tilbake. Lovendringen kom delvis som en følge av press fra EU, fordi det var mistanke om at Norge ble brukt som transittland for piratkopivarer til Europa. Tall fra EU viser at piratkopieringen siden 2003 har økt med 12 prosent, og siden 1998 med hele 1000 prosent. OECD anslår at markedet for piratkopier utgjør 5 7 prosent av verdenshandelen, og at det er vel så lukrativt å selge piratkopier som narkotika. Piratprodukter blir ifølge advokat Anna E. Nordbø i NHO gjerne solgt for ti ganger produksjonskostnaden, og piratkopieringen skjer i stor grad som organisert kriminalitet. Klær, sko og viagra Klær, klokker og andre forbruksvarer med kjente merkenavn er fremdeles

15 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 15 John S. Gulbrandsen i advokatfirmaet Wiersholm etterlyser mer effektive relger når det gjelder salg av piratkopier på nett. Til høyre Per Olav Sønju, rådgiver i Tollregion Oslo og Akershus. Inside Kamp i varehandelen med Markedsføringsloven som våpen Veiledende priser og bruk av før- og etterpris har klare rettningslinjer. blant de vanligste piratkopierte varene som strømmer inn til Norge, ifølge Sønju. Vi finner også en del elektroniske varer, for eksempel deler til mobiltelefoner. Blant de piratkopierte medisinene, er det nesten bare én type nemlig Viagra. Mye av piratkopieringen har alltid funnet sted i Asia. Det nye er at Kina både er blitt et av de største produsentlandene og samtidig et av de største piratlandene, forteller partner John S. Gulbrandsen i advokatfirmaet Wiersholm. Han kjenner konkrete tilfeller hvor både originalen og kopien ble Det er lettere for eiere av nettbutikker å vri seg unna ansvaret enn for butikkeiere. produsert i den samme bedriften. Det er ikke uvanlig at de som har drevet piratkopiering har en tilknytning til bedriften som produserer originalvaren, for eksempel at de er eller har vært ansatt der. En ansatt i en bedrift i Kina som produserer en kjent merkevare, kan skaffe seg en lukrativ binæring ved å produsere kopier i den samme fabrikken på kveldstid. Da kan piratkopien være lik, eller nesten lik, originalvaren. Andre ganger er piratkopien av langt dårligere kvalitet. Dette varierer. Det er veldig alvorlig dersom det dreier seg om medisiner. Per Olav Sønju, rådgiver i Tollregion Oslo og Akershus. Enkelt og lav strafferamme Det er enkelt å piratkopiere, og sjansen for å bli tatt er langt mindre enn for mange andre former for kriminalitet, fastslår Gulbrandsen. Det nye er at piratkopier selges på nettet i stor stil. Det er lettere for eiere av nettbutikker å vri seg unna ansvaret enn for butikkeiere. De som er ansvarlige for nettsiden kommer med alle slags bortforklaringer, og det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig med bevis. Her kan det være behov for mer effektive regler, sier Gulbrandsen. Terje Sverdrup Mår Advokatfirmaet Nordia DA Et butikkvaremerke bør helst ha en positiv klang, og forbrukers forestilling om butikkens redelighet er her et viktig punkt. Hvis det eksempelvis oppstår tvil om sannhetsinnholdet i butikkens opplysninger om prisnivå vil varemerket normalt bli skadelidende. En forestilling om gunstige priser er sterkt salgsfremmende, og slik forestilling krever en referanse. Det betyr at utsalgsprisen må sammenlignes med noe. Sammenligninger med før-pris eller med Veil. pris er begge svært effektive. Her nærmer vi oss den slagmarken hvor aktørene angriper hverandres varemerke gjennom å skape mistillit. Usanne opplysninger om prisnivået innebærer lovbrudd (Markedsføringsl. 2), og en historie med lovbrudd vil skade butikkvaremerket. Dermed får aktørene en god mulighet til å skade hverandre gjennom anmeldelser for ulovlig markedsføring. I praksis er det utviklet et detaljert regelsett mht lovlig markedsføring, og disse reglene er ofte vanskelige å etterleve mht prissammenligninger. Bruk av Før-pris krever dokumentasjon for salg til Før-prisen i minst 6 uker forut for annonseringen. Det blir dermed umulig å drive felles markedsføring med Før-pris i større butikkjeder, siden man da må vite at ingen av butikkene i kjeden har solgt varen til lavere pris i de siste 6 ukene. Bruk av Veil. pris er enda mer krevende. Butikken må da dokumentere at minst 1/3-del av omsetningen innen det aktuelle markedsområdet skjer til Veiledende priser. I praksis er dette så godt som umulig å dokumentere, bl.a. fordi butikken da må kjenne til utsalgsprisene i alle butikkene innenfor hans markedsområde. Likevel er det mye annonsering med prissammenligninger, og synderegisteret synes svært omfattende. Det er Forbrukerombudet som har den utakknemlige oppgaven å overvåke markedsføringens lovlighet. Men butikkene og ombudet vil ofte ha felles målsetting i å ta synderne, om enn med noe ulike begrunnelser. Flere aktører vil naturligvis slå ned på ulovligheter for å skape konkurranse på like premisser, men situasjonen er også en gylden mulighet til å svekke konkurrentenes varemerke. Reaksjonen fra ombudet vil oftest være et tvangsgebyr, som jo kan være ille nok. Men det er verre at Forbrukerombudet publiserer sine avgjørelser, slik at all verden får vite at butikken har forsøkt å lure kundene sine. Da er varemerket blitt den store taperen. UTSTYR: Elektronisk klimaanlegg Aluminiumspaneler Bi-Xenon hovedlys Regnsensor Ryggesensor Hill Descent Control Volvo Alarm Innsynsvern Stålgitter 16 aluminiumsfelger Cruisecontrol Audio High Performance Metallic lakk Skinn interiør Koppeholder bak Parkeringsvarmer m/timer Bluetooth handsfree Av-bryter for airbag passasjer Barneseter bak, 2 stk. Volvo XC D5-185HK - Momentum kr ,-. Begrenset antall! Illustrasjonsfoto. Tillegg for årsavgift. Gj.snitts forbruk 7,3 l/100 km. CO2 193 g/km Follo Tlf Fornebu Tlf Lillestrøm Tlf Økern Tlf Åpningstider Man - ons + fre: 8-17 Tor: 8-19 Lør: Besøk oss på - betjent med edialog 8-22 hver dag. Drammen Jessheim Kongsvinger Hønefoss Gol Hamar Gjøvik Lillehammer Stavanger - BilForum - en del av Bilia-kjeden Forus Bryne

16 16 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed EPC Nå kan norske patentsøkere søke patent for sin oppfinnelse utelukkende i den europeiske patentorganisasjonen EPO, og patentet kan da også gjøres gjeldende i Norge. De aller fleste norske patentsøkere kommer trolig til å forsette å søke i Norge først. Det er billigere og raskere, og svaret gir er god pekepinn på om man også får ja internasjonalt. EPC ble gjeldende i Norge fra januar EPC betyr at det blir litt enklere og billigere for nordmenn å søke patent i Europa. EPC betyr også at mange flere utlendinger vil få patent i Norge. EPC betyr også at norske bedrifter er mer sårbare dersom de bruker metoder eller lager produkter som utlendinger har patent på. EPC kan føre til at norske bedrifter kan bli saksøkt dersom de ikke er klar over at noen andre har patent på det de arbeider med. London-avtalen kan medføre at det meste av teksten i et patent som er gjeldende i Norge ikke står på norsk. Kan saksøkes Norske bedrifter bør passe nøye på etter at Norge ble medlem av den europeiske patentorganisasjonen EPO. Antall patenter som blir gjeldende i Norge kan tredobles. Nina Kraft Even O. Helliesen, daglig leder ved Tandbergs Patentkontor Dersom en bedrift i sin produksjon bruker en oppfinnelse som er patentgodkjent av en annen, kan bedriften saksøkes av patentinnehaver. Da Finland ble medlem av EPO, opplevde landet at de fikk omtrent tre ganger så mange godkjente patenter. Nå er også Norge medlem bestemmelsen trådte i kraft ved nyttår. Nå må bedriftene følge ekstra godt med, sier daglig leder Even O. Helliesen ved Tandbergs Patentkontor og partner Per A. Martinsen ved Oslo Patentkontor. Patentrettigheter har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft, så alle europeiske patenter blir ikke automatisk gjeldende også i Norge. Enklere for utlendinger Før, da man måtte søke separat patent i Norge, var det mange utlendinger som ikke brydde seg om det. Nå kan patentsøkerne som søker patent i hele EPO bare krysse av en boks hvor det står Norge, og så er det søkt også her, sier Martinsen. Foto: shutterstock Men siden det gjerne tar noen år før et patent innvilges, kommer vi ikke til å se en voldsom økning før i 2010/2011, tilføyer Helliesen. I EPO er målet å komme ned på en saksbehandlingstid på i snitt tre år. Det betyr en vesentlig effektivisering. På norsk eller fransk? I dag må patenter oversettes til norsk. Norsk tilslutning til EPO innebærer trolig også at Norge slutter seg til London-avtalen, som Storbritannia, Tyskland, Frankrike og flere mindre land allerede har undertegnet. Hvis Norge også sier ja, vil et stort antall patenter kunne gjøres gjeldende i Norge med beskrivelse på engelsk, tysk eller fransk. Kun patentkravene en liten del av søknaden vil være på norsk. Litt billigere for nordmenn For nordmenn kan det bli litt enklere å søke i Europa, men forskjellen blir ikke så stor. Før måtte man søke europeisk patent separat via en europeisk patentfullmektig; nå kan et norsk kontor ta seg av både den norske og den europeiske søknaden. Det kan bety en del timer mindre i honorar særlig for kompliserte patentsøknader at ikke to patentfullmektiger i hvert sitt land må sette seg inn i søknaden, sier Martinsen. Det er neppe store kostnadsbesparelser, men det kan oppleves som enklere å forholde seg til et norsk kontor i så kompliserte spørsmål, mener Helliesen. Og herved erklærer jeg min nye bedrift for åpnet! Den dagen du starter en bedrift, er virkelig en merkedag. Når så snoren er klippet over, og hverdagen kommer, husk å få på plass en løsning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Vi tilbyr en av markedets enkleste og mest oversiktlige løsninger til alle nystartede bedrifter. Kontakt nærmeste bankkontor eller ring oss på så ordner vi det hele. Johan Sedal, bedriftsrådgiver Gjør det mulig

17 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 17 Lær mer om økonomi: Aksjehandel på Internett - en revolusjon! Stein Gjøen, styremedlem i dataforeningens faggruppe for innovasjon og entrerpenørskap, mener at nordmenn har en tendens til å undervurdere oppfinnernes talent. Norge er et umodent patentland Norske oppfinnere og bedrifter vet for lite om immaterielle rettigheter, mener Stein Gjøen og Vibeke Gjøsdal, styremedlemmer i Dataforeningens Faggruppe for Innovasjon og Entreprenørskap. Nina Kraft Jeg har i løpet av to år som patentfullmektig møtt et tredvetalls oppfinnere som føler seg dårlig behandlet. Deres arbeidsgivere tar det for gitt at oppfinnelsen tilhører dem, sier Gjøen i Tandbergs Patentkontor, som uttaler seg som medlem av styret i Faggruppen for Innovasjon og Entreprenørskap. Det er en liten gruppe mennesker som står for svært mange av de oppfinnelsene næringslivet nyter godt av. Gjøen mener at nordmenn har en tendens til å undervurdere disse få oppfinnernes talent. kursbo behandles, mener Gjøen. Gir god salgspris Når man fastsetter verdier i et konkursbo, er man nøye på å dele på bord og stoler, men man selger gjerne det som finnes av IPR tilbake til opprinnelig eier for en symbolsk sum, sier han. Når norske bedrifter er seg bevisst hva de sitter på av immaterielle verdier og sørger for å få dem beskyttet, kan de også selges med stor fortjeneste. Det norske selskapet Fast ble nylig solgt til Microsoft og fikk godt betalt fordi de hadde gjort patenteringsjobben skikkelig, tilføyer Gjøsdal, som er partner i Yamanu Norge. I mer modne patentland har dette lenge vært en selvfølge. Se bare på Coca-Cola et brunt sukkervann med et sterkt varemerke og image. De sikret seg beskyttelse tidlig, og ble en enorm verdenssuksess, sier Gjøsdal. Inn i daglige styringssystemer Gjøsdal anbefaler bedrifter å være seg bevisst hva man bør beskytte av oppfinnelser, varemerker og design. Men vel så viktig er det, mener hun, å ta IPR inn i alle styringssystemer i bedriften, og ikke kun behandle bedriftens IPR overfladisk og sporadisk. Det er et paradoks at det tas svært alvorlig dersom ledelsen ikke får de forventede økonomiske resultater, mens det ikke ser ut til Vibeke Gjøsdal, partner i Yamanu Norge. Dreper gullhøna Dersom deres arbeidsgiver sier Ja, det kunne jo alle har gjort og behandler oppfinneren i bedriften som en hvilken som helst annen ansatt, så ødelegger de for motivasjonen til disse talentfulle menneskene. De dreper gullhøna som legger gullegget, sier Ljøen. Samtidig sender de et signal til patentkontoret om at oppfinnelsen nok ikke har oppfinnelseshøyde nok. Da ødelegger de for muligheten til å få et patent som kanskje ville kunne blitt svært verdifullt for bedriften, påpeker han. Den manglende forståelsen for IPR (Intellectual Property Rights) avspeiles i hvordan norske konå være så strenge reaksjoner hvis ledelsen unnlater å beskytte bedriftens immaterielle kjerneverdier, sier hun. Forskningsrådet dårlig informert Et tegn på umodenhet, er at Forskningsrådet og Innovasjon Norge på sine hjemmesider opplyser om et såkalt verdenspatent, uten å si at dette ikke er noe egentlig patent, men en uttalelse, sier Gjøen videre. Det er dyrt å søke patent og ved å gå veien om en PCT-søknad (Patent Cooperation Treaty) i stedet for å søke om nasjonale patenter direkte, kan man utsette kostnadene før man søker faktisk patent. Mens man venter på svar, er man også delvis beskyttet. Og hvis man får en positiv PCT-uttalelse, pleier nasjonale og regionale patentstyrer å benytte den i sin vurdering. Lovens bokstav Det er oppfinneren som har rett til oppfinnelsen, men den kan overdras til hans arbeidsgiver mot en rimelig kompensasjon. Arbeidstaker har plikt til å varsle om at han har gjort en oppfinnelse, og arbeidsgiver har plikt til å svare innen fire måneder. Med Internett har det skjedd en demokratisering av aksjemarkedet, og en revolusjon sett med privatpersoners øyne. Vi kan nå agere profesjonelt, samle informasjon og gjøre våre aksjehandler selv på enkel og billig måte. Det sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet. På Mediaplanet Online kan du lese hans ekspertkommentar om aksjehandel på Internett. Aksjeskole i samarbeid med Aksjonærforeningen Vi har også produsert en serie for web-tv i samarbeid med Aksjonærforeningen, kalt Aksjeskolen. Her kan du lære deg syv gyldne regler for aksjesparing på en spennende og lett måte. Mye å spare På portalen har du også tilgang til flere hundre gode artikler om økonomi. Her får du enkle økonomitips, du kan lære om hvordan du sparer i eiendom, samt gode innspill til enkel sparing i aksjer og fond. Les ekspertkommentarer, grundige artikler og se web-tv på våre nettsider: www. mediaplanetonline.no. Vil du bli vår ekspert? En du er person som har stor kompetanse innenfor et fagområde? Og kan tenke deg å skrive for oss? Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt på: eller Internet-AnnonserIng Mediaplanets redaksjonelle innhold skal hjelpe leserne å lykkes. De avdekker og bevisstgjør behov for forandring. Og motiverer samtidig til å gjøre noe med problemet, ved å vise idealsituasjonen. 90 prosent av alle avgjørelser starter med et søk på Internet. Annonsering på Internet økte med 40,1 prosent i Internet blir den store vinneren også i 2008, uttaler Arne-Inge Christophersen, adm. dir i Initiative Universal Media, til Finansavisen.

18 18 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed Fremtiden ligger i samarbeid Utvilklingen av moderne nanoteknologi er utenkelig uten et tett samarbeid mellom forskning og industri. Å fange oppfinnelser, sikre patenter og sørge for at de blir kommersielt utnyttet på en sunn og bærekraftig måte i Norge, krever tålmodighet, langsiktighet og tung faglig kompetanse. Likevel vil internasjonalt samarbeid bli en stor del av fremtiden. Tom Amriati-Løvås Samarbeidet mellom industri og forskningsinstitusjoner krever kompetanse hos begge parter, sier adm.dir. i Birkeland Innovation, Frank Larsen. For Norge er det selvsagt en fordel om bedrifter som springer ut fra oppfinnelser som er unnfanget her, får vokse seg store her i landet, sier han. Det viktigste er å bygge en helhetlig verdikjede, der oppfinner, og eventuelt gründer, er sikret midler til å utvikle driften videre. Jeg mener at dette er et offentlig ansvar å få på plass, helst i samarbeid med industrien. Poenget er likevel at så snart en bedrift har vist sin rett i markedet og landet sine første kontrakter, bør det finnes midler til rådighet for å bygge driften videre. Da snakker vi ikke om kortsiktige private midler, men et instrument for langsiktig finansiering for å utvikle bedrifter her i landet, understreker han. Å hevde seg i toppforskning Når det gjelder samarbeid om utvikling, ser vi at de store universitetene på kontinentet og i USA skviser ut de små. Det er vanskelig å hevde seg og ligge i front med forskning om man ikke er en del av et tungt institutt, sier Larsen. Her er det litt paradoksalt at vi i Norge går mot strømmen og etablerer flere mindre universiteter og høyskoler. Vi må lære oss at det kun er toppforskning som gjelder i dag, spesielt om målet er å være et forskningsuniversitet. Det blir litt som å spille VM i fotball med et lite klubblag, Frank Larsen, adm. dir. i Birkeland Innovation. smiler han. Jeg mener bestemt at selv Universitetet i Oslo blir for lite til å hevde seg internasjonalt, og at de bør søke å finne internasjonale samarbeidspartnere, hevder Larsen. I dette ligger kanskje også et krav om at Birkeland Innovasjon også må samarbeide internasjonalt for å ivareta forpliktelsene vi er pålagt, sier han ettertenksomt. TTO ved UiO Foto: shutterstock Universitetet i Oslo (UiO) etablerte 1. januar 2004 Birkeland Innovasjon som universitetets Technology Transfer Office (TTO). Birkeland Innovasjon har ansvaret for å: sikre og forvalte UiOs intellektuelle rettigheter til forskningsresultater, og stimulere til kunnskapsbasert innovasjon ved å drive opplysende virksomhet ved UiO om betydningen av innovasjon og nyskaping som en del av UiOs virksomhet. velge ut og drive frem prosjekter som er egnet for kommersialisering. ÅRETS PATENTKONFERANSE: PATSOFT 2008 Patentering av software - beskyttelse av kunnskap! Påmelding, siste sjanse: Book siste plass! Trondheim juni Skandse World Class IPR Competence

19 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 19

20 20 ANNONSE 6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE Kreative produkter verden venter på - IRIS setter forskning ut i livet friskt sjøvann opp fra 80 meters dyp ytterst i Byfjorden, noe som gir forskerne mulighet til å simulere aktuelle situasjoner og teste miljøeffekten direkte. - Det viktigste suksesskriteriet for IRIS Biomiljø er kvalitet på forskningen. Solid kunnskapsbase gir et vindu mot nye teknologiske muligheter, og danner grunnlaget for utvikling, spinoff og tiltrekning av selskaper, sier Lædre. Dette omsetter vi til kommersielt interessante produkter gjennom solid nettverk og internasjonale samarbeidsrelasjoner, og gjør at vi på utvalgte områder klarer å være markedsledende. IRIS International Research Institute of Stavanger er på Norgestoppen i kommersialisering. Drevet av et sterkt fokus på kunnskapsbasert innovasjon, tar forskerne sammen med flere eksterne samarbeidspartnere ideene fra FoU til ferdige produkter. Nærhet til markedet gir suksess - Vi har fått til mye i årene vi har lagt bak oss. Takket være det nære samarbeidet med oljeindustrien, har vi fått store og spennende utfordringer av så vel nasjonalt som internasjonalt format, sier Päivi A. T. Lædre, direktør for IRIS Biomiljø. rentshavet. Så langt er det gjort forholdsvis lite forskning på miljøeffekter i disse områdene, derfor er det avgjørende at vi nå er i stand til å ta pulsen på disse viktige havområdene. Her snakker vi om forskning som blir til kommersielle produkter som vil kunne redde vår fremtid, sier Lædre. Produkter for vår fremtid - Fellesnevneren for prosjekter mellom IRIS og oljebransjen er krav til resultater. Anvendt forskning blir gjort til kommersielt interessante produkter, gjennom krevende og ressurssterke kunder. Fokus på oljens effekt på miljøet har gitt en rekke internasjonalt anerkjente produkter, som også kommer andre samfunnssektorer til gode. - Arbeidet IRIS står for er svært viktig, ikke minst ettersom petroleumsaktivitet utvides til nordområdene, eksempelvis Ba- Biomarkører fungerer som tidligvarslere - Forskerne kan i praksis måle så vel puls som DNA skader, føderate og bevegelser hos ulike sjødyr, som er følsomme for endringer i miljøforholdene i havet. På den måten kan man også på et tidlig tidspunkt iverksette miljøtiltak, forklarer Lædre. Biomarkørene, eller tidligvarslerne som forskerne ved IRIS har bidradt til å utvikle, fungerer som sensorer og måleparametere for ulike former for miljøpåvirkning. Deler NYVINNINGER FRA IRIS BIOTA GUARD AS Overvåker liv i havet Päivi A. T. Lædre, direktør for IRIS Biomiljø av denne sensorteknologien kommersialiseres nå gjennom Biota Guard AS (www. biotaguard.no), og har allerede høstet anerkjennelse gjennom DNB NORs innovasjonspris for Rogaland og Agder Fylkene. Et annerledes laboratorium - Fullskala testanlegg står til disposisjon for IRIS Biomiljø, gjennom datterselskapet Akvamiljø AS i Mekjarvik ved Stavanger. Her hentes Mer enn bare miljø - Medarbeiderne på IRIS har høy kompetanse innen flere andre områder, blant annet diagnostikk og forskning på protein. Et tett og godt samarbeid med kreftforskerne ved Stavanger Universitetssykehus er bare ett av utslagene av denne satsningen. Bruk av naturgass til produksjon av matprotein er et annet. - For oss er markedets og oppdragsgivernes behov og ønsker viktigst. Uten mulighet og vilje til medfinansiering, vil vi komme til kort. Alle må tro på det vi gjør, og satse deretter. Selv om vi er 90 prosent prosjektfinansiert, og kun mottar 10 prosent støtte fra staten, er vårt samarbeid med for eksempel Innovasjon Norge avgjørende for det vi oppnår, avslutter Lædre. IRIS Biomiljø GENDERGUIDE AS Mer effektiv matproduksjon Et internasjonalt forskningssenter med til sammen 45 ansatte fra ti land. Her utføres prosjekter innen økotoksikologi, miljørisikovurdering, overvåkning offshore og i kystsonen, mikrobiell økt oljeutvinning og anvendt bioteknologi. Vi er et ledende fagmiljø på effektstudier av miljøgifter i det marine miljø. Mer enn 20 diagnostiske metoder har blitt implementert og videreutviklet. I tillegg utvikler senteret neste generasjons metoder for miljøovervåking basert på sanntidsmåling av fysiske, kjemiske og biologiske parametre, samt på et helhetlig system for miljøstyring. Utvikling av biosensorer designet for å gjenkjenne biologiske molekyler er en viktig del av FoU-aktiviteten. Kjernekompetanse: Økotoksikologi Marinbiologi Bioteknologi IRIS Biomiljø, Mekjarvik 12, 4070 Randaberg Tel Fax Økofysiologi Mikrobiologi Organisk og uorganisk kjemi 6

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Barrierer for å ta i bruk IPR systemet Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant mikro-,

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter?

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? ved Katja Reitan TEKMAR konferansen, 4.-5. desember 2007, Trondheim ACAPO AS Acapo AS er resultatet av fusjon mellom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter

FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter I VFO (Innovasjon Norges Veiledning for Oppfinnere) bistår vi gründere og mindre bedrifter med å utrede hvilke muligheter et antatt unikt produkt

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. oktober 2009 Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett

Detaljer

Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn

Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn Solrun Dolva Seksjonssjef, Design- og varemerkeavdelingen E-post: sdo@patentstyret.no 2007.11.21 Patentstyret Patentstyret - styret for det

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011

God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011 God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011 Daglig leder, advokat og partner i acapo Hilde Vold Aunebakk Hvem er acapo? Konsulentbyrå spesialisert på rådgiving og bistand i spørsmål om immaterielle

Detaljer

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier Bedriftsinterne kurs gjør ideer til verdier Kunnskap er første skritt på veien Stadig flere opplever at egne produkter, tjenester, logoer eller design blir kopiert av andre. En av tre norske bedrifter

Detaljer

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia?

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Odd M. Reitevold Spesialrådgiver Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå? Større bevissthet

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND

Detaljer

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003 NOTAT Til Fra Norges forskningsråd v/stein Øberg Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen Dato 5. februar 2003,00$7(5,(//(5(77,*+(7(55(777,/3526-(.75(68/7$7(5 )256.1,1*65c'(76.2175$.769,/.c5 6DPPHQIDWQLQJ±IRUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOH

Detaljer

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Arne Flåøyen, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet Forskningsinstitutt med basisbevilgning fra

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Industrielle rettigheter i Norge

Industrielle rettigheter i Norge Industrielle rettigheter i Norge En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 6. desember 2004 Patentstyret Innhold Resultater Generelle funn (Spørsmål

Detaljer

Varemerke- og designbeskyttelse

Varemerke- og designbeskyttelse Varemerke- og designbeskyttelse Foredrag for Norsk Biotekforum Knut Andreas Bostad Seksjonssjef kab@patentstyret.no Oslo, den 12.oktober 2010 alle gode ting er TRE Teknikken er patentert Utseendet er designbeskyttet

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din?

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Stavanger, 3. juni 2015 www.innovationnorway.no Hva er immaterielle verdier og IPR? Hvordan beskytte og utnytte IPR? - Verktøykassen Patent, varemerke, design

Detaljer

Produktrettigheter en trussel mot samarbeid?

Produktrettigheter en trussel mot samarbeid? Produktrettigheter en trussel mot samarbeid? TekMar 2004 Endre Woldstad Onsagers AS, Tromsø tlf. 77 67 05 00 endre.woldstad@onsagers.no Produktrettigheter! Patent Teknisk løsning på praktisk problem! Design

Detaljer

i m m a t e r i e l l e

i m m a t e r i e l l e i m m a t e r i e l l e v e r d i e r o g IPR En innføring 2 x 45 min d e f i n i s j o n e r (Hva legger dere i begrepene) Patent Varemerke Design Opphavsrett Markedsføringsloven Know-how Hva er og hvordan

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

IPR seminar 9. oktober 2008

IPR seminar 9. oktober 2008 IPR seminar 9. oktober 2008 Patenter på legemidler før 1992 Originalprodusentenes syn Vidar Sie MSD (Norge) AS MSDs forretningsstrategi Merck will continue to focus exclusively on our priorities: Turning

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER HØRINGSNOTAT Patentstyret Februar 2011 ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER 1. Hovedinnholdet i høringsnotatet I notatet foreslås

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Oslo, 14. februar 2014 Deres ref.: 13/4456-2 boe Vår ref.: KR Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser. Eirik Røhmen ONSAGERS AS

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser. Eirik Røhmen ONSAGERS AS Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser Eirik Røhmen ONSAGERS AS Disposisjon Hvorfor bry seg meg immaterielle rettigheter? Hvorfor skal en gründer tenke patent? Patentloven Innføring i

Detaljer

Felles Europeisk patentdomstol (UPC)

Felles Europeisk patentdomstol (UPC) Felles Europeisk patentdomstol (UPC) Foredrag Norsk Biotekforum Møteplass IPR 29. april 2014 v/advokat Ingvild Hanssen-Bauer 1 Felles europeisk patentdomstol Avtale om felles europeisk patentdomstol "Unified

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 Relevant kompetanse i alle faser Reidun Gangdal Nyskapingssjef markedsøkonom Ketil Rønning

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 1. juni 2011 HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Innledning. Tekna har mottatt høringen,

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. G602.doc Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 12. februar 2014 Vår ref.: G10000NO141 / SAH Lars-Fredrik Urang Deres ref.: 2013/1641 Høring tilslutning

Detaljer

Rettspraksis om retten til domenenavn

Rettspraksis om retten til domenenavn Rettspraksis om retten til domenenavn Simen Strand Avdeling for Teknologi og Media Immaterialrett (varemerker, opphavsrett m.m.) IKT-rett Markedsføringsrett Voldgiftssaker for WIPO Arbitration and Mediation

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Q 194 ( Sameie i immaterialrettigheter og dets konsekvenser for rettighetenes utnyttelse ) Bakgrunn Sameie i immaterialrettigheter

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr

Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr (Innlegg på ca. 20 minutter) Takk for denne anledningen til å presentere enkelte punkter i regjeringens

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Offentlige anskaffelser av forskning - utfordringer og eksempler 08.04.2014

Offentlige anskaffelser av forskning - utfordringer og eksempler 08.04.2014 Offentlige anskaffelser av forskning - utfordringer og eksempler Forskningsinstituttene og NIFU Instituttsektoren 57 institutter (51) Årsverk 9000 (6300) Omsetning 12,5 mrd (8,7 mrd) Oppdragsinntekter

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

DOK-2015-23 sesamportalen.no

DOK-2015-23 sesamportalen.no DOK-2015-23 sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-05-22 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-23 STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer