Ola Winsvold STAMI 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ola Winsvold STAMI 1"

Transkript

1 Ola Winsvold STAMI 1

2 Psykososialt arbeidsmiljø Organisering og ledelse Roller og ansvar Lover og regler STAMI 3. mai 2010 Ola Winsvold,

3 En ambisiøs arbeidsmiljølovlov Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon Tilrettelagt ut ifra den enkeltes forutsetninger (også for begavede) Faglig og personlig vekst, Fysisk aktivitet skal være vurdert Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Et inkluderende arbeidsliv. Ivaretakelse av integritet Medvirkning (AMU, verneombud), selvbestemmelse, samarbeid Ola Winsvold STAMI 3

4 Interessentene: Samfunnet, virksomheten og individet Inspektør Arbeidsgiver/daglig leder (styringsrett/plikt/ansvar) Mellomleder Arbeidstaker ( medvirkningsrett/plikt/ansvar) Verneombud Tillitsvalgt Ekspertene: Lege, ou-konsulent mv Ola Winsvold STAMI 4

5 Utsagn fra kollega Det er kort fra å mistrives til sykmelding, det har jeg selv erfart. Hva består (mis-)trivsel av? Jobben som ressurs og belastning. (eksempler) Ola Winsvold STAMI 5

6 Helse, trivsel, vekst God helse innebærer at du har det godt og kan ta vare på både deg selv, jobben og samfunnet. Fysisk og psykisk helse og velferd. Faglig vekst betyr at du blir dyktigere i jobben og personlig vekst at du endrer deg selv slik at du blir mindre avhengig av miljøet og samtidig viktigere for miljøet. Svekket helse innebærer behov for mer tilrettelegging og støtte. Ola Winsvold STAMI 6

7 Forebygging og tilrettelegging. Helseplager skal fortrinnsvis forebygges. Men arbeidsplassen må også legges til rette for den som er plaget (gjelder i noen grad, og fra tid til annen, alle). Er jobben faglig engasjerende og sosialt tilfredsstillende vil toleransen for en fysisk helseplage være større enn om en mistrives faglig og sosialt. Et inkluderende arbeidsliv uten plager er en utopi. Oppgavene, kunder, kolleger og ledere er også plagsomme innimellom: (Eksempler fra kirke, bank, utdanning, enkelthenvendelser, sykehjem) Ola Winsvold STAMI 7

8 Legen i arbeidslivet. Må ta stilling til mye i forbindelse med tilretteleggig, restarbeidsevne, Hva er dere trygge på? Hva er dere utrygge på? Dilemmaer. Samspillet med og forståelse for og fra andre roller dere må samarbeide med (interessenter og fag) Legen som melder til. Varsler Legen som arbeidstaker Legen som leder Ola Winsvold STAMI 8

9 Spilleregler i arbeidslivet I arbeidet møter vi andre i kraft av våre roller, for eksempel som leder eller arbeidstaker. Men vi møter også hverandre som personlighet og menneske. Respekter rollen Tolerer personligheten (innen visse grenser) Elsk mennesket Ola Winsvold STAMI 9

10 Lovregler Lao Tzu: Det beste samfunn/virksomhet/familie er ledet av visdom Men selv uten visdom finnes godhet Og selv uten godhet kan det finnes rettferdighet Og uten rettferdighet trengs klare regler - Men husk, regler er starten på kaos Ola Winsvold STAMI 10

11 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. (2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. (3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Forts.. Ola Winsvold STAMI 11

12 Bedriftshelsetjeneste (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre. (5) Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at bedriftshelsetjeneste etter denne paragraf må godkjennes av og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning Ola Winsvold STAMI 12

13 5-3. Leges meldeplikt (1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til. (2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiver underrettes om sykdommen. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av meldeplikten, herunder at den skal omfatte nærmere angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen. Ola Winsvold STAMI 13

14 Det vi kjenner/føler er faktum Årsakene til følelsene/lidelsene derimot kan være sammensatte. Mhp årsaker og tiltak må vi våge uenighet. Årsaker i og utenfor medisinen. Ærlighet med kjærlighet gir vekst. Ærlighet uten kjærlighet krenker (velter). Ola Winsvold STAMI 14

15 Hjalmar Söderberg. Dr. Glas (1905) Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad.. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Ola Winsvold STAMI 15

16 Fagperspektiver og helhet Ansvar er juristenes område Teknologi er ingeniørenes Organisering og ledelse er organisasjonsteoretikernes Psyken er psykologenes Kroppen og dens sykdommer er legenes, arbeidsgiver, arbeidstaker opplever helheten. Fagfolk må våge seg ut i naboens område, men erkjenne både sin styrke og sine begrensninger Ola Winsvold STAMI 16

17 Farlige og ufarlige temaer Inneklima, lysforhold, støy, velferdsturer og ergonomi er ufarlige temaer Farlige temaer kan være hvordan lønnssystemet påvirker relasjoner og selvfølelse. Følelsen av å være glemt og ikke sett. Krenkelser. At det straffer seg å si ifra. Statusforskjeller mellom grupper og individer. Særinteresser. Maktkamp. Uklare beslutningsstrukturer og uheldig lederatferd Arbeidstakerens ansvar Ola Winsvold STAMI 17

18 Arenaer for dialog mellom styringsretten og medvirkningsretten Tre viktige arenaer: AMU (arbeidsgiver arbeidstakerne) Leder verneombud Leder underordnet Forhandlingsapparatet er en kamparena hvor tid, penger og makt fordeles. Det den ene part vinner taper den andre Arbeidsmiljødialogen handler om at individet og fellesskapet må taes vare på samtidig. Friske, fornøyde, trygge, samarbeidende og kreative arbeidstakere er produktive. Å gjøre god jobb er et viktig aspekt av trivsel. Ola Winsvold STAMI 18

19 Logikken i arbeidsmiljøloven Ansvar Arb.giver Arb.taker Arb.tilsyn Miljø Org/ledelse Kultur Teknologi Belastning Mening Trygg Kontakt Selvstendig Respekt Støtte mm Helse Vekst Syk Ola Winsvold STAMI 19 Tiltak Begrunnelse

20 Jeg viser til hyggelig telefonsamtale og sender deg programutkast for obligatorisk kurs for leger (arbeidsmedisinere) under utdanning. Takk for at du ville påta deg oppdraget. Vi utbetaler et honorar i hht Legeforeningens takster. Forslag til program - Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet Sted: STAMI Tid: Mai, 2010 Mandag 3. Mai 9:30 Introduksjon velkomst 10:00 Kjennskap til aktuelle lover og forskrifter. Seniorrådgiver Ola Winsvold, AT, Oslo 10:45 Pause 11:00 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Levekårsdata. Seniorrådgiver Tom Sterud, NOA 12:30 Lunsj Med hilsen Marit Skogstad Ola Winsvold STAMI 20

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007

Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007 Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere EBL 17. april 2007 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer