Rapport frå fagtur til Det Norske Amerika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå fagtur til Det Norske Amerika"

Transkript

1 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 1 Rapport frå fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Innhald: Side: Innleiing 2 Program 2 Deltakarliste 4 Kart 5 Besøk på USA-turen 6 Amerikansk mål og vekt 21 Statistikk 22 Arrangørar: TINE Meieriet Vest BA Postboks 6030 Postterminalen 5892 Bergen i samarbeid med Norse America Travel AS Storgata Halden

2 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 2 Innleiing: I eit samarbeid mellom TINE Meieriet Vest og reisebyrået Norse America Travel AS vart det i tida 22. september 1. oktober 2004 arrangert ein fagtur til Det Norske Amerika. Programmet var lagt opp av Norse America Travel med assistanse av det amerikanske reisebyrået Brekke Tours & Travel i Grand Forks i North Dakota. Reiseleiar på turen var Harald Fevang. Han har arbeidd i Amerika, og er svært godt kjend i området. Bjørn Klette frå TINE Meieriet Vest var med som fagleg reiseleiar og har utarbeidd denne rapporten. Program: Dag 1 - Onsdag 22. september Avreise med Icelandair frå Oslo lufthavn Gardermoen kl lokal tid. Kort mellomlanding ca 1 time på Keflavik flyplass ved Reykjavik, Island. Ankomst Charles Lindbergh Intl. Airport i Minneapolis/St. Paul kl lokal tid. Busstransport til Hospitality Inn and Suites i Bloomington like sør for Minneapolis, der vi budde dei to fyrste nettene. Om kvelden: Bli kjent med einannan - samling på hotellet. Flytida var 9 timar fordelt med 2 timar og 40 minuttar på Oslo-Reykjavik og 6 timar og 20 minuttar på Reykjavik-Minneapolis/St. Paul. Tidsskilnaden mellom Noreg og Midtvesten i USA er 7 timar. Dag 2 - Torsdag 23. september Vi starta dagen med besøk på kornbørsen i Minneapolis, der vi fekk ei grundig orientering og omvising. Så var vi på ein rundtur i tvillingbyane Minneapolis/St. Paul med svensktalande guide. Vi såg ymse område i byane, innsjøane, Minnehaha-parken og Capitolbygningen. Vi avslutta dagen med eit besøk på Mall of America, kjent som verdens største kjøpesenter. Dag 3 - Fredag 24. september Vi forlet Minneapolis og køyrde nordvestover mot Red River Valley, eit av dei mest fruktbare jordbruksområda i verda. Fyrste stopp var The Runestone Museum i den vesle byen Alexandria. Deretter vitja vi mjølkeprodusenten Orin Sorum i Pelican Rapids lenger vest, og i kveldinga kom vi fram til Fargo, North Dakota, til middag hos Sons of Norway i Kringen Lodge med påfølgjande samvær med norskætta amerikanarar. Dag 4 - Laurdag 25. september Vi vitja fyrst The Heritage Hjemkomst Interpretive Center i Moorehead, som er bygt rundt Hjemkomsten, ein kopi av Gokstadskipet, som vart bygt i USA og segla til Bergen og Oslo i Museet har også ein nøyaktig kopi av Hopperstad stavkyrkje i Vik i Sogn, og ei utstilling frå livet i Red River Valley. Så køyrde vi eit par mil sør-austover til Sabin, der vi vitja Claris og Rodny Smith, som driv potet-, sukkerbete-, og kornproduksjon i stor skala, ca mål i alt. Etter lunch vitja vi Bonanzaville Museum i West Fargo, som er eit museum med sam-lingar og ulike bygningar frå nybyggjartida. Det inneheld også eit bil- og flymuseum.

3 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 3 Dag 5 - Sundag 26. september Vi køyrde sørover frå Fargo til Wyndmere, North Dakota, der fyrste stopp var Riverwiev Bison Farm, som vert driven av Dave og Debbie Krause. Produksjon av bisonkjøt (buffalokjøt) er ein nisjeproduksjon i landbruket. Kjøtet er dyrt, og vert marknadsført som meir helsesamt og smakfullt enn anna kjøt. Så vitja vi the Bagg Bonanza Farm i Mooreton. Bonanza-farmane var store farmar som oppsto i samband med at jernbanen i området vart bygd ut. Dei hadde sin glans-periode frå 1870 til fyrst på 1900-talet. Etter ein velsmakande lunch i hovudbygningen på the Bagg Bonanza Farm, held vi fram mot sør til Pipestone heilt sørvest i Minnesota. Dette er eit såkalla National Monument, dvs. ein nasjonalpark. Grunnen til at Pipestone National Monument vart oppretta var at det var der indianarane fann den spesielle raude steinen som dei laga fredspiper av. Etter besøket i Pipestone køyrde vi vestover til Sioux Falls i Sør-Dakota for overnatting. Dag 6 - Måndag 27. september Vi starta dagen med besøk på Krogstad Brothers Dairy Farm. Dette er eit mjølkeproduksjonsbruk med ca. 400 kyr, som ligg i Baltic, Sør-Dakota, eit par mil nord for Sioux Falls. Så følgde ein lang transportetappe gjennom Minnesota og Iowa til Waterloo i Iowa og overnatting. Dag 7 Tysdag 28. september Einaste besøk denne dagen var traktorfabrikken til John Deere i Waterloo. I tillegg til omvising i fabrikken fekk vi orientering om John Deere frå starten i eit skur i 1837 til dagens multinasjonale konsern. Etter besøket hos John Deere køyrde vi austover til Madison i Wisconsin og overnatting. Dag 8 Onsdag 29. september Heile dagen vart brukt på World Dairy Expo i Madison. Dette er ei stor utstilling for mjølkeproduksjon med deltaking frå heile verda. M.a. har GENO (Norsk Rødt Fe) hatt stand der i fleire år. Om kvelden hadde vi avsluttingsmiddag for turen på hotellet med gjester frå GENO. Dag 9 Torsdag 30. september Fyrste stopp var American Breeding Services i Deforest, 15 km nord for Madison. Dette er ein avlsorganisasjon for storfe med seminstasjonar i 6 land og verda som marknad. Siste besøk på turen var the Schottler Family Dairy Farm i Somerset i Wisconsin, som er eit stort mjølkeproduksjonsbruk med ca 800 kyr og intensivt driftsopplegg. Etter besøket hos Schottler køyrde vi vestover inn i Minnesota til flyplassen i Minneapolis/St. Paul. Heimreisa skjedde same veg som reisa til USA. Avreise frå Charles Lindbergh Intl. Airport i Minneapolis/St. Paul kl lokal tid. Kort mellomlanding ca 1 time på Keflavik flyplass ved Reykjavik, Island. Ankomst Oslo lufthavn Gardermoen den 1. oktober kl lokal tid. Etter kvart besøk vart det føreteke ei oppsummering i bussen. Oppsummeringa omfatta faktiske opplysingar frå besøket og faglege kommentarar til drift m.m.

4 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 4 Deltakarliste: Av omsyn til personvernet vil vi ikkje leggja ut deltakarlista på internett. Turen var i utgangspunktet tenkt som ein tur for mjølkeprodusentar i TINE Meieriet Vest sitt område. Vi fekk ikkje nok påmelding til at det var mogeleg, og etter avtale med dei andre meieriselskapa i TINE vart turen annonsert i heile landet. Då var det ikkje problem med å fylla han opp, og ved utløpet av påmeldingsfristen hadde vi ein del folk på venteliste. Fordelt på områda til dei fem meieriselskapa i TINE fordelte deltakarane seg slik: TINE Meieriet Vest 13 TINE Meieriet Sør 24 TINE Meieriet Øst 4 TINE Meieriet Nord 3 TINE Midt-Norge ingen Tal deltakarar frå Noreg 44 I tillegg til dette kjem sjåføren vår i Amerika, som var tidlegare farmar i Minnesota, slik at vi i alt var 45 personar i bussen. Dei fleste deltakarane var praktiserande eller pensjonerte mjølkeprodusentar. Det var også med nokre med andre yrke.

5 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 5

6 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 6 Besøk på USA-turen: Nummeret framfor kvart besøk viser til nummeret på kartet på side 5. (1) Minneapolis Grain Exchange, Minneapolis Grain Exchange = kornbørs, dvs. ein plass der ein kjøper og sel korn. Kornbørsen held til i ein gedigen gamal bygning sentralt i Minneapolis. Ray (Raymond) Erickson tok mot oss, orienterte om børsen og viste rundt. Jernbanen vart bygd ut rundt 1860, og i åra kom det mange emigrantar til området. Styresmaktene i USA ynskte busetnad i Midtvesten og tildelte land gjennom den såkalla Homestead Act, som vart vedteken i Kvar busetjar fekk tildelt 160 acres (= 648 dekar) land. Vilkåra for å få land på denne måten var at ein forbetra eigedomen. Ein måtte byggja eit hus og dyrka jorda. Etter 5 år var busetjaren eigar av staden utan andre hefte enn ei registreringsavgift på 18 dollar. Eigedomane vart kalla Homesteads ( bureisingsbruk ) og eigarane Homesteaders ( bureisarar ). Somrane i området er som regel fine, og tilhøva for jordbruk er gode, men vintrane kan vera harde. Det siste opplyste ikkje styresmaktene om. Klimaet høver godt for dyrking av kveite til brødbaking. Det såkalla wheat belt (kveitebeltet) omfattar nordvestre delar av Minnesota, heile Nord-Dakota, nordre delar av Sør-Dakota og delar av Montana. Det strekkjer seg nordover og inn i Canada. Ein av dei viktigaste delane av kveitebeltet er The Red River Valley (Raud-elv-dalen). Det meste av Minnesota er rikt på innsjøar, men når ein kjem over i Red River Valley, som hallar nordover mot Canada, endrar dette seg. I starten ville ikkje emigrantane busetja seg i Red River Valley, m.a. fordi det ikkje var innsjøar der. I dag er Red River Valley eit av dei rikaste jordbruksområda i verda. Missisippi renn gjennom Minneapolis, og dannar delvis grensa mellom byane Minneapolis og St. Paul. I Minneapolis er det ein foss i elva, St. Anthony Falls, og ved denne vart det etter kvart bygt opp 25 møller som konkurrerte om kornet. Omsetnaden var ikkje organisert, og det var vanskar med å skaffa nok korn til møllene utanom innhaustingsperioden. Det var problem med transport for å få kornet fram til møllene. Kornbørsen starta i Minneapolis som ein møtestad for kornkjøparar og seljarar på ein open plass utandørs i I 1883 vart det bygt hus. Dette vart påbygt rundt 1900, og kornbørsen har vore i dagens bygning i litt over 100 år. I starten var det berre snakk om kjøp mot kontant betaling, såkalla cash trade. I starta ein med trading for future, handel for framtida, dvs. kjøp og sal av korn som ikkje er produsert. Problemet er å spå prisen, for ein veit ikkje korleis hausten vil bli. Ray Erickson fortalde at prisen i mai hadde vore $ 3.75 pr. bushel ved framtidig levering og i september $ 3.65 pr. bushel. Då vi var der var prisen ved cash trade $ Dette tilsvarer kr. 1,- pr. kg. Den vanlege eininga ved kjøp og sal er bushels. Dette tilsvarer 136 tonn. Børsen er framleis organisert på gamlemåten. Handelen foregår i ein stor sal. Dei som handlar, The Traders (kjøparar og seljarar), held til nede på golvet i salen, som vert kalla The Pit (gropa). På eit podium, The Pulpit (preikestolen), sit kontrollørar som overvakar at alt går rett for seg. Alt kjøp og sal vert ført på skjema som må leverast til kontrollørane kvar halve time. Ved dagens slutt vert det kontrollert at kvantum kjøpt stemmer med kvantum selt. Alle traders må vera medlemer i kornbørsen. Det kostar ca kroner pr. år å vera medlem. Kornbørsen har for tida 402 medlemer. For å sikra trygg handel må medlemene ha bankgaranti. Sjølve handelen forgår ved at prisane vert ropte ut, og ved teikn med hendene. For ein som ikkje kjenner systemet

7 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 7 ser det kaotisk ut, men for dei som kan det fungerer det tydelegvis. Prisane ved kjøp og sal vert vist på lystavler på veggen, og desse vert oppdatert fortløpande. Der vert også prisane på Chicago-børsen vist. I Minneapolis vert det berre handla med kveite. I Chicago vert det også handla med mais og soya. Vi fekk opplyst at kvart parti kveite i gjennomsnitt vert kjøpt og selt 10 gonger på vegen frå jord til bord. Dette er uttrykk for at dei som handlar på børsen prøver å tena pengar på sjølve handelen. Det skjer ikkje noko anna enn at kornet, som kanskje ikkje er produsert eingong, skifter eigar. Til slutt kom vi inn på framtida til kornbørsen, og Ray Erickson fortalde at det vi hadde sett mest truleg ville vera museum om få år. Framtida er elektronisk. Det går i retning av at kjøp og sal vil skje via Internett, og kornbørsen i Minneapolis vil starta med dette i desember (2) Minneapolis / St. Paul Guiden vår var ei svensk dame som hadde budd ca. 30 år i Minneapolis, og vi fekk orientering på behageleg svensk. Namnet Minnesota er sett saman av to indianske ord, minne som tyder vatn og sota som tyder himmelblå, dvs. himmelblått vatn. Bakgrunnen for namnet er alle innsjøane i staten. Bynamnet Minneapolis tyder byen ved vatna. Både i og utanfor byen er det mange innsjøar som rettferdiggjer namnet. Det bur ca. 2,5 mill innbyggjarar i Minneapolis/St. Paul med tilstøytande område (av 4,7 mill i staten Minnesota), og byane er eit viktig knutepunkt for samferdsle, finans, handel og industri i eit vidstrakt jordbruksområde. Byen Minneapolis ligg på begge sider av Missisippi. I starten var byen berre på austsida. Utbygginga vest for elva starta i 1837 etter avtale med indianarane. Grunnlaget for utviklinga av byen var fossen St. Anthony Falls. Ved denne vart det bygt opp møller på begge sida av elva for å ta unna den stadig aukande kornproduksjonen i området. Det seier noko om kor omfattande dette var at møllene i Minneapolis kontrollerte 97 % av alt mjøl i USA fyrst på 1900-talet, og byen var kjend som the Flour Milling Capital of the World (møllehovudstaden i verda). I dag er møllene nedlagde og området er museum. På grunn av alle våtmarkene er det mykje mygg i området, og vi fekk fortalt at når alle vindaugo såg ut til å vera mørke, var det pga. at alle hadde myggnett. Området er opphaveleg prerieland, og alle tre, som det er mange av, er planta dei siste 100 åra. I Minnesota bur det 50 tusen indianarar, og det er 11 indianar-reservat i staten. 6 for chipewyan-stamma og 5 for dakota-stamma. I Minneapolis/St.Paul bur det 15 tusen indianarar. Vi besøkte Minnehaha-parken, oppkalla etter ei indianarkvinne som heitte Minnehaha (= leande vatn). Parken ligg ved Minnehaha creek (= bekk). I parken er det ein foss (Minnehaha Falls), og ved den står ein statue av Minnehaha og Hiawatha. Ganske idyllisk. The Twin Cities, tvillingbyane, Minneapolis og St. Paul, har vakse saman, og for ein som ikkje er kjend er det det ikkje så lett å vita om ein er i den eine eller den andre byen. Eit spesielt trekk i bybiletet er såkalla crosswalks, innebygde bruer mellom bygningane i sentrum av byane. Klimaet kan vera hardt om vinteren, og for å sleppa å gå ut, har ein bygt bruer mellom bygningane. Desse er så høgt over bakken at trafikken passerer uhindra under, og gjer at ein kan gå frå hus til hus utan å gå ut. Ein kan gå på kontoret, i butikken, på restaurant, osv. utan å gå ut. St. Paul er hovudstaden i Minnesota. Alle amerikanske statar har ein capitolbygning, og vi besøkte capitolbygningen i St. Paul. Vi fekk fortalt at den var ganske lik den i Washington, berre mindre. Ein av dei mest kjende guvernørane i Minnesota er Knute Nelson, av mange

8 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 8 rekna som den mest kjende nordmann i Amerika. Han er heidra med ein statue på æresplassen framfor capitolbygningen. Der er han framstilt i tre livssituasjonar, på den eine sida av sokkelen som liten gut saman med mor si Ingebjørg, på den andre sida som soldat i den amerikanske borgarkrigen, og på toppen tronar han som guvernør og senator i all sin velde. Han heitte opphaveleg Knud Kvilekval og var frå Evanger vest for Voss. Som 6-åring reiste han i 1849 til Amerika saman med mor si, Ingebjørg. Mora var ikkje gift i Noreg, men gifte seg i Amerika med Niels Olson Grjotland frå Voss. Knud vart så glad over å få ein stefar at han tok namnet Nelson (etter Niels) og forandra Knud til Knute. 18 år gamal melde han seg i hæren til nordstatane og var med i den amerikanske borgarkrigen. Han vart såra og teken til fange. Etter krigen studerte han jus og opna advokatkontor i Alexandria, Douglas County i Minnesota (der Runestone Museum ligg). Dette opna vegen til politikken, og i 1875 vart han vald inn i senatet i staten Minnesota. I 1892 vart han vald til guvernør og i 1895 kom han inn i senatet i USA i Washington. Der vart han attvald heile 6 gonger, og han tente under 6 presidentar. Ingen dårleg karriere for ein liten gut som kom til det forjettede land utan anna jordisk gods enn det han sto og gjekk i. (3) Mall of America, Bloomington, Minnesota På nettsidene til Mall of America vert senteret presentert som the nations largest retail and entertainment complex (nasjonens største handels- og underhaldningskompleks). Nokre data om senteret: - byggjekostnad 4,5 mrd kroner - totalt golvareal 390 dekar - golvareal til utleige 233 dekar - forretningar over restaurantar 50 - nattklubbar 8 (!) - fast tilsette parkeringsplassar Midt inne i senteret ligg eit svært tivoli som heiter Camp Snoopy. Årleg omsetnad ligg på 12 mrd kroner. Det er for såvidt eit interessant tal. Det er om lag som TINE. Som nordmenn kan vi ha litt problem med å forstå kvifor amerikanarane legg slik vekt på eit kjøpesenter, men for dei er det ein attraksjon, og dei fortel historier om japanske reisebyrå som har arrangert turar frå Japan berre for å besøkja Mall of America. For nokre er det også ein stad å vera. Ein eldre mann vi snakka med fortalde at han bruka å dra til Mall of America and walk - gå tur. (4) Runestone Museum, Alexandria, Minnesota Under dyrkingsarbeid sommaren 1898, på farmen sin i den vesle bygda Kensington i Douglas County, fann den svenske utvandraren Olof Öhman ein flat stein innfiltra i røtene på ei stor osp. Den ti år gamle sonen hans Edvard var den fyrste som fekk auga på dei mystiske teikna på steinen. Indianarteikn, trudde guten. Greske, meinte naboen, som var frå Noreg. Men det viste seg å vera skandinaviske runer. Den tydinga som no er den offisielle, er følgjande: 8 göter og 22 nordmenn på oppdagingsferd frå Vinland til Vesten. Vi hadde leir ved to skjær ei dagsreis nord for denne stein. Vi var og fiska ein dag. Etter vi kom heim fann vi ti menn raude av blod og døde. Ave Maria. Frels frå det vonde. Har ti menn ved havet for å sjå etter skipa våre fjorten dagars reis frå denne øy. År The Runestone Museum er bygt opp omkring dette funnet, som er omstridd, for å sei det mildt. Kan det verkeleg vera mogeleg at skandinavar var på prærien i Minnesota 130 år før Columbus kom til Amerika? Vi veit at det var nordmenn på Newfoundland rundt år Dei kom frå Grønland, der det

9 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 9 var norsk busetnad då. Men i 1362? Då hadde busetjarane på Grønland slutta å gje lyd frå seg, og den norsk/svenske kongen Magnus Eriksson sende ut ein ekspedisjon i 1354 under leiing av Paul Knutsson for å finna ut kva som hadde skjedd. Tilhengjarane av at Kensingtonsteinen er ekte, hevdar at det må vera denne ekspedisjonen som hamna på prærien 8 år seinare. Dei kom til Grønland, men der fann dei ikkje folk. Så segla dei vidare til Amerika og held fram leitinga der. Etter kvart kom dei inn i Hudson Bay, tok seg opp Nelson River, over Lake Winnipeg og opp Red River. Der var dei nær vasskiljet før elvane byrjar å renna sørover og austover. Kanskje dei ville ta snarvegen heimatt då dei kom ut for indianarar og miste livet. Vi veit ikkje. Kanskje kan det finnast opplysingar i eit arkiv ein eller annan stad som kan kasta ljos over hendinga. Til så lenge står steinen der i glasmonteren sin og dei lærde stridest. I tillegg til runesteinen inneheld museet ein rekkje historiske gjenstandar, utstillingar og bygningar som det er interessant å sjå. (5) Orrin Sorum Farm, Pelican Rapids, Minnesota Vi vart mottekne av Orrin og Bonnie Sorum og son deira, Todd. Orrin Sorum snakka godt norsk. Han fortalde at bestefar hans kom frå Noreg i Då var han 19 år gamal. Før han emigrerte hadde han m.a. arbeidd på Hadelands Glassverk. I Noreg var namnet Sørum. På engelsk har dei ikkje ø, difor vart det til Sorum i Amerika. Eldste son til Orrin og Bonnie, Todd, hadde teke over farmen. Han snakka ikkje norsk, men gav uttrykk for at det var interessant med besøk og at han framleis ville ta mot grupper frå Noreg. Arealet på farmen var 1600 dekar. Avlinga på dekar av dette vart brukt til mjølkekyrne. Resten vart selt. Foret som vart dyrka var Alfa-alfa (luserne), mais og betar. Buskapen var på 107 mjølkekyr og 200 storfe i alt. Det var bygt nytt fjøs i Det var eit lausdriftsfjøs med tradisjonell mjølkestall med 2 x 6 fiskebeinssystem der det vart mjølka med 6 organ. Lite automatikk og mykje handarbeid. T.d. hadde dei ikkje automatisk avtakar i mjølkestallen. Dei nyfødde kalvane vart plassert i glasfiberboksar som sto utandørs. Det var ei god halmseng i kvar boks, men elles var boksane uisolerte. Vi fekk opplyst at dette fungerte godt også om vinteren, sjølv om det kunne vera kaldt. Mjølkinga starta klokka kvart over 4 om morgonen og kvart på 4 om ettermiddagen. Dvs. mjølking 2 gonger i døgeret. Ytinga vart oppgjeven til ca liter pr. ku. Celletalet i mjølka låg i medel på 200 tusen pr. ml. Brukaren hadde gått kurs i inseminering og inseminerte sjølv. Dei hadde avtale med veterinær om fast besøk ein gong i månaden. Innleigd arbeidskraft var stort sett ungdomar frå Japan, Korea og Brasil. Ikkje amerikararar. Dei hadde eit par av desse utanlandske ungdomane på farmen om gongen, og dei fekk positiv omtale som flinke arbeidarar. Mjølkeprisen vart oppgjeven til 15 dollar pr. hundredweight (CWT), dvs. 15 dollar pr. 100 pund som er 45,4 kg. Med ein kurs på 7 kroner pr. dollar tilsvarer dette kr. 2,30 pr. liter. Statsstøtta varierte mellom og dollar ( kroner) etter marknaden. (Høg mjølkepris = lågare støtte og omvendt.) Etter at alle utgifter var betalt hadde familien att kroner til å leva av.

10 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 10 (6) Sons of Norway, Kringen Lodge, Fargo, North Dakota Nord-Dakota er den einaste staten i USA der etterkomarar til norske utvandrarar er den største befolkningsgruppa. Sons of Norway er ei forening for amerikanarar med norsk bakgrunn og har avdelingar over heile Amerika. Midtvesten er nok ein av dei stadene der foreninga står sterkast. Kringen Lodge er Sons of Norway sitt hus i Fargo. Det er ein stor låg bygning som inneheld ein møtesal, spisesal, kjøkken, bar (vi er i Amerika), diverse mindre rom og bibliotek med norske aviser og bøker. Då vi kom sto det ei gruppe amerikanarar utanfor inngangen. Den eine hadde ein plakat på brystet. På den sto det Lillestol. Det var Douane Lillestol som var på utkikk etter slektningen sin, Olav, frå Hornindal. Vi vart mottekne av Alice. Far hennar var frå Tynset, og ho snakka godt norsk. Ho fortalde frå oppveksten sin i Amerika at dersom det var nokon som prøvde å snakka engelsk i heimen hennar så sa faren: Hald opp med det tullet! Ho meinte likevel at det hadde vore heilt avgjerande å kunna engelsk for å klara seg i Amerika og ta del i samfunnslivet. Det slo oss at det var få av dei amerikanarane av norsk ætt vi møtte som kunne norsk, og vi konkluderte med at dei som lever no sannsynlegvis er siste generasjon amerikanarar som kan snakka norsk. Vi la også merke til at dei fleste av dei vi møtte i Kringen Lodge var godt vaksne. Laget har ei ungdomsgruppe og har ein del yngre medlemer. Nokre av dei var til stades, og dei sa at dei var stolte av opphavet sitt og interesserte i å føra tradisjonane vidare. Det er vel likevel slik at no har det gått over 100 år sidan dei fleste innvandrarane kom, og etterkomarane deira er amerikanarar med amerikansk språk og leversett. Dei er assimilerte i det amerikanske samfunnet, og det spørst kor lenge det norske kan overleva. Etter ein velsmakande middag samlast vi i baren, og Harald Fevang intervjua Douane Lillestol om hans liv som farmar i Red River Valley. Douane slo fast at den beste tida hadde vore tida som mjølkeprodusent. Diverre hadde han måtta gje seg med dette av helsemessige grunnar. Om utviklinga på landsbygda sa han dette: Everything is going big. Rural life in America is dying. (Alt blir større. Livet på landsbygda i Amerika døyr.) Det var ikkje noko ukjend problemstilling for oss heller. (7) Heritage Hjemkomst Interpretive Center, Moorhead, Minnesota Moorhead er tvillingbyen til Fargo. Dei to byane ligg i kvar sin stat, men dei heng saman og er berre skilde av Red River. Vi vart mottekne av direktøren for senteret, Dean Sather, og nestkommanderande John Peterson. Senteret har tre hovudattraksjonar. Det er Hjemkomsten, som er ein kopi av Gokstadskipet, ein kopi av Hopperstad stavkyrkje i Vik i Sogn, og Red River Valley Exhibit, som er ei utstilling frå livet i Red River Valley. Heritage tyder arv og interpret tolka, så eit forsøk på å omsetja namnet på senteret kan sjå slik ut: Hjemkomst-senteret for tolking av arven vår. Historia bak Hjemkomsten, som senteret er bygt opp rundt, er følgjande: Robert Asp, som var rådgjevar ved Moorhead Jr. High School, byrja i 1971 å leika med tanken om å byggja eit vikingskip og segla det til Oslo. I 1974 leigde han eit tidlegare potetlager i Hawley, 35 km aust for Moorhead, og starta bygginga. Som namn på skipet valde han Hjemkomst koma heim. Seks år seinare vart skipet sjøsett i Duluth, og Robert Asp fekk oppleva å segla

11 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 11 det på Lake Superior før han døydde av leukemi i desember same året. Borna og venene til Robert Asp gav likevel ikkje opp tanken på å segla skipet til Noreg, og sommaren 1982 la dei ut frå Duluth og segla over dei store sjøane, gjennom Erie-kanalen, ned Hudson River til New York og tvers over Atlanterhavet til Bergen. Ein strekning på nesten km. Skipper på turen var nordmannen Erik Rudstrøm frå Nesodden. Nokre av oss, inkl. underteikna, såg Hjemkomsten då ho låg på heidersplassen ved Festningskaien i Bergen, og å sjå skipet att var som å møta ein gamal kjenning. Frå Bergen segla skipet til Oslo, slik Robert Asp opphaveleg hadde tenkt. Der vart mannskapet m.a. mottekne av kong Olav om bord i kongeskipet. Etter avslutta tur vart Hjemkomsten teken attende til USA på ein fraktebåt. Originalen til den andre attraksjonen, Hopperstad stavkyrkje, står på garden Hopperstad i Vik i Sogn. Kyrkja i Moorhead er ein nøyaktig kopi i full skala. Mannen bak prosjektet er Guy Paulson frå Sør-Dakota. Han har norsk bakgrunn, er utdanna i husdyrbruk og har ein doktorgrad i biokjemi. Han arbeidde i mange år i Fargo som forskar for det amerikanske landbruksdepartementet før han førtidspensjonerte seg i Då hadde han drive med treskjæring som hobby i mange år. Stavkyrkjeprosjektet starta han på i januar 1997, og det tok 5 år å fullføra det. Det som tok mest tid, ca. 4 år, var treskjæringane, som er laga av Paulson sjølv. Kyrkja er bygd i furu, med utsmykking utandørs av redwood og takspon av sedertre. Ho er ei gåve til byen Moorhead frå Guy Paulson, kona hans Beva og systera hans DeMaris Mathison. Utanfor kyrkja står ein kopi av ein keltisk kross, som er ei gåve frå pastor Arial Molldrem og kona hans Myrtle Sellie Molldrem (det må vel vera Moldrheim!). Originalen, som er over 1000 år gamal, står på kyrkjegarden i Loen i Nordfjord. Den tredje attraksjonen, utstillinga frå Red River Valley vart det lite tid til å sjå på. Vi konsentrerte oss om Hjemkomsten og stavkyrkja. Mottoet til senteret er Dare to Dream (våg å drøyma), og dei har to draumar som har vorte verkelege, vikingskipet og stavkyrkja. (8) Clarice and Rodney Schmidt Farm, Sabin, Minnesota Farmen til Clarice og Rodney Schmidt ligg i Sabin, eit par mil sør-aust for Fargo/Moorhead. Det er ein kjempefarm etter våre forhold. Eige areal er dekar. I tillegg vert det leigt dekar. Dvs dekar under plogen. Produksjonane er potet, sukkerbetar og vårkveite i eit 3-årig vekstskifte. Det hadde vore regn i ca ein månad, og Rodney Schmidt beklaga at vi ikkje kunne få sjå haustemaskinane i arbeid. Til det var det for blautt. Det var fyrste solskinsdag etter regnet, og han måtte ha 3-4 dagar med godt ver før han kunne koma utpå. Ein stor firehjulsdriven traktor som sto på tunet fanga interessa, særleg til mannfolka, og fleire måtte prøva å sitja på han. Schmidt var ikkje heilt sikker på kor tung han var, men motoren var på 350 hestekrefter. Schmidt fortalde at både far og bestefar hans hadde vore potetfolk. Bestefaren hadde kome til USA frå Tyskland. Han fortalde om son sin, som var 13 år og hadde lama som 4H-oppgåve. Sonen var interessert i gardsdrifta, men Schmidt ville ikkje rå han til å bli bonde. Det gjorde inntrykk på oss. Når ein farmar, som utan tvil var svært dyktig, med mål i eit av dei beste jordbruksområda i verda ikkje vil rå sonen til å overta, kva skal vi sei då? Sabin ligg i Red River Valley, som er botnen av ein gamal innsjø som blir kalla Lake Agassiz. Sjøen vart demd opp av is som låg over Canada lenger nord. Avløpet var sørover gjennom Missisippi. På sitt

12 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 12 største hadde Lake Agassiz, saman med Lake Ojibway lenger aust, ei overflate om lag dobbel så stor som det Kaspiske havet. Her må vi ta med litt meir: For om lag 8400 år sidan braut isen som låg over Hudson Bay saman, og Lake Agassiz tømde seg nordover i løpet av ca. 1 år. Det kom så mykje ferskvatn ut i Nord-Atlanteren at det påverka Golfstraumen, og det er registrert ei markert breframrykking fleire stader i Sør-Noreg i denne perioden. På oss verkar det rart å kalla Red River Valley for ein dal. Det er ein del av prerien, og det er heilt flatt. Det er ikkje fjell eller andre høgdedrag nokon stad. Det einaste som stikk opp i landskapet er hus og eit og anna tre. Men lendet hallar så mykje at vatnet sig inn mot Red River, som snakes (slangar seg) nordover mot Canada og Hudson Bay. Grunnlaget for jordbruket er cm svart jord som ligg på leire. Vi konsentrerte oss om potetproduksjonen. Schmidt fortalde at han dyrka 12 ulike sortar. Dette var lokale sortar med lokale namn, ukjende for oss. Det var både raude og kvite sortar. Avlinga låg på 200 hundredweights pr. acre. Dette tilsvarer 2,2 tonn pr. dekar. Ca. 10 % av potetene vart sortert frå og kasta. Potetene vart sprøytte kvar veke frå riset var 20 cm høgt. I løpet av sesongen vart det 6-8 sprøytingar. Han hadde vore i Danmark og Sverige og sett på sprøyteutstyr, og hadde to danske Hardy-sprøyter. Haustinga føregjekk ved at potetene vart køyrde opp med ein opptakar som tok 6 rader om gongen. Kapasiteten låg på dekar i timen. Etter at potetene hadde tørka på jordet, vart dei plukka opp med ein annan maskin og køyrde til eit lager nokre km unna. Det hadde han nyleg kjøpt av ei skild bondekone. Der føregjekk også pakkinga av potetene. Pakningsstorleikane var 10 pounds (4,5 kg), 50 pounds (22,7 kg) og 100 pounds (45,4 kg). Han selde berre uvaska poteter. For å auka innteninga tok Schmidt seg av omsetnaden av potetene sjølv. Kundane var grossistar over heile USA, mest sørover. Han leigde lastebilar og ordna med transporten sjølv. I haustetida hadde han 8 tilsette, og i pakkesesongen frå november og utover 5-6 tilsette. Han kom fleire gonger inn på at det var vanskar med å skaffa arbeidskraft i området. Mexikanarane, som er viktige i jordbruket andre stader i USA, ville ikkje arbeida der fordi det var for kaldt og amerikanarar var vanskelege å få. Betaling til arbeidarane låg på dollar pr. time ( kroner). (9) Bonanzaville Museum, West Fargo, North Dakota Museet vert drive av Cass County Historical Society. Foreninga vart starta i 1954 av Daughters of the Dakota Pioneers i eit kjellarrom ved North Dakota State University i Fargo. I 1967 flytta Red River Valley Fair (Raud-elv-dals-marknaden) til West Fargo, og foreninga fekk spørsmål om å byggja den historiske landsbyen ved marknadsplassen. Ein meinte at ei slik samlokalisering ville styrkja både marknaden og museet. Foreninga aksepterte tilbodet og 20 dekar land, og har sidan halde til på denne staden. I dag er arealet utvida til 60 dekar og samlingane består av 40 bygningar og over dokumenterte gjenstandar. Det minner om eit folkemuseum, slik vi finn dei i Noreg. I tillegg til hovudbygninga, som inneheld kontor og utstillingar, er det ei rekkje historiske bygningar som er flytt til området. Mellom dei finn vi kyrkje, skule, rettssal, bank, brannstasjon, ymse forretningar og bustadhus. Samlingane har det fyrste huset i Fargo og hus av torv ( sod house ) som var brukt som bustadhus på farmane i nybyggjartida. Det er også eit traktor-museum, bilmuseum og eit flymuseum på området. Nokre av bygningane er i aktiv bruk. Vi var der ein laurdag ettermiddag, og då kom det eit ungt par som skulle gifta seg i kyrkja på museet.

13 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 13 Bakgrunnen for namnet Bonanzabyen er dei mange bonanzafarmane som var i området. (10) Riverwiew Bison Farm, Wyndmere, North Dakota Eigarane av farmen, Dave og Debbie Krause, orienterte og viste rundt. Foreldra til Dave, William og Arlene Krause, deltok også. Dei dreiv med kjøtproduksjon på Aberdeen Angus på ein annan farm. Som namnet tyder på hadde familien Krause tysk bakgrunn. Bison vert ofte kalla buffalo, men det rette namnet er bison. Dei mest kjende typane er amerikansk og europeisk bison. Amerikansk bison er det største landdyret i Nord-Amerika. Handyra kan ha ei mankehøgde på 180 cm og vekt på over 900 kg. Hodyra er mindre, mankehøgde 150 cm og vekt 450 kg. Fyrst på 1800-talet var det 60 millionar bison i Canada, USA og delar av Mexico. I perioden 1830 til 1899 vart det drive jakt på bison i stor stil, mykje som sport. Dette var rein rovdrift, som regel vart berre dei beste delane av dyra nytta, og i 1899 var det berre ca 1500 dyr att. Då greip regjeringa i USA inn og oppretta spesielle parkar der det ikkje var lov å driva jakt, og etter det har stamma teke seg gradvis opp. Produksjon av bisonkjøt er teke opp som ein nisjeproduksjon i landbruket. I Nord-Dakota er det 130 farmar som driv med bison. Kjøtet er dyrt og vert marknadsført som tastyer and healtier meat (smakfullare og helsesamare kjøt). Det er magrare, og har lågare kolesterol og høgare mineralinnhald enn storfekjøt. Dyra til Krause går på eit område som er inngjerdt med eit høgt elektrisk gjerde med fleire trådar. Dei kan til ein viss grad venja seg til folk, men dei er ikkje tamme, og dei kan vera farlege å arbeida med, særleg hvis dei er åleine. Det er viktig å vera roleg og forsiktig under arbeidet. Dave fortalde at han sende grupper av levande dyr til slakteri, men dersom han skulle slakta enkeltdyr, vart dei skotne ute på beitet som på jakt. Dyra vart slakta ved 18 månaders alder. Levandevekta var då 450 kg og slaktevekta 270 kg. Pris til produsent vart oppgjeve til $ 1.65 pr. pound varm vekt, dvs. 25 kr. pr. kg. Pr. dyr blir det kroner. Det var ikkje noko klassifisering av kjøtet. Bisonkjøt blir brukt på same måten som storfekjøt. Familien Krause hadde 4 farmar på dekar i alt. Bisonproduksjonen var under oppbygging, og førebels hadde dei 50 mordyr. Knapt 500 dekar av arealet vart nytta til beite til desse. Det vart drive skiftebeiting. Hodyra er kjønnsmodne ved to års alder og paringa skjer i august/september. Dei går drektige i 9 månader, og kalvane vert fødde i mai/juni. Dei er godt tilpassa det barske klimaet på prærien, t.d. kalvar dei berre i godt ver. Ved fødselen er kalvane gule. Handyra er ikkje klar til å para seg før dei er ca 6 år gamle. Alle dyra vart avhorna, vaksinerte og handsama mot innvolsorm. Når dette skulle gjerast vart dyra drivne inn i ein innretning som vart kalla for the shoot. Det var ei renne av solide stålrøyr der eitt og eitt dyr vart låst fullstendig fast under behandlinga. Avhorninga skjedde utan bedøving når dei var litt under 1 år gamle. Det blir drive avl på bison. Det skjer ved at ein kjøper avlsdyr av gode stammer. Dave rekna The Custer Blood frå Black Hills i Sør-Dakota for å vera den beste stamma. Dyra vert omsette på offentlege auksjonar. Dyra er svært raske, og kan springa opp til 65 km i timen. Dave viste til bilete av indianarar som jakta bison med pil og boge på hesteryggen. Dette var berre tull, sa han. Bison var så raske at dei sprang frå hestane. I staden hadde indianarane jakta ved å jaga dyra utfor stup o. l. Ved slutten av besøket sa Krause senior, William, noko som vi merka oss. Det

14 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 14 var at grunnlaget for suksess i eikvar bedrift var leiarskap og å vera til stades. Han viste til eit par tilfelle i området der finansfolk hadde prøvt å driva store farmar med leigefolk. Dette hadde ikkje gått bra, og dei hadde gjeve opp. (11) The Bagg Bonanza Farm, Mooreton, North Dakota I 1860-åra bestemte ei gruppe av entreprenørar frå austkysten av USA seg for å byggja ein jernbane frå Wisconsin til Stillehavet. Prosjektet fekk namnet The Northern Pacific Railroad (NP). Regjeringa i USA gav fri grunn. Dette er den største tildelinga av land i amerikansk historie. For å finansiera prosjektet allierte entreprenørane seg med finansmannen Jay Cooke, og i 1872 hadde jernbanen kryssa Red River og var komen inn i Nord-Dakota. Diverre gjekk selskapa til Cooke konkurs året etter, og dermed hamna NP-selskapet i ei finansiell krise. For å skaffa pengar til å halda fram med arbeidet vart delar av den jorda NP-selskapet hadde fått av regjeringa seld til aksjonærarane til gunstige prisar. Dette er bakgrunnen for Bonanza-farmane, som vi berre finn i Minnesota og Nord- Dakota, og spesielt i Red River Valley. Ordet Bonanza tyder lukke eller hell, og vart fyrst brukt då sølvgruvene i Nevada vart oppdaga i Bonanza-farmane var svært store. Hiram Drache definerer ein Bonanza-farm som ein farm på 3000 acres (= dekar) eller meir. Dei største var på opp til acres (= dekar). Dei dyrka berre kveite, og baserte seg i stor grad på leigd sesongarbeidskraft. I starten var det ingen som ville kjøpa land i Nord-Dakota, som på dei fleste kart i den tida var avmerkt som Great American Desert (Den store amerikanske ørkenen). For å bevisa at landet var fruktbart etablerte direktøren og ein av styremedlemene i NP Railroad ein demonstrasjonsfarm 3 mil vest for Fargo. I 1885 var denne farmen, The Cass-Cheney Farm, på acres ( dekar) og produksjonen var bushels kveite pr. år (= tonn). Arbeidsstyrken var 600 mann om våren og 800 mann om hausten. Farmen hadde 200 plogar, 200 sjølvbindarar og 30 dampdrivne treskjeverk. Det var 400 hesteog muldyrspann, som regel to dyr pr. spann. Det gjekk ikkje lenge før andre store farmar såg dagens ljos i Red River Valley. Klimaet, topografien (heilt flatt) og jorda var ideell for storskala-farming. Og straumen av emigrantar frå Europa forsynte området med folk som ikkje var redde for dei kalde vintrane. Glanstida for Bonanza-farmane var frå 1870 til fyrst på 1900-talet. Farmane var svært lønsame på grunn av effektivt utstyr og god tilgang på billeg arbeidskraft. I 1920-åra tok bonanza-perioden slutt. Prisane på arbeidskraft og utstyr hadde auka og kveiteprisane hadde gått ned. Skattane og prisane på jord hadde auka. Dei store farmane vart delte opp og selde eller leigde bort. Dei hadde likevel hatt sin misjon. Dei hadde vist at Red River Valley var fruktbar og mange busetjarar hadde kome til området. Investorane i NP hadde fått att pengane sine og jernbanen var bygd ut. Bonanza-farmane bidrog også til den teknologiske utviklinga i jordbruket. The Bagg Bonanza Farm, som vi besøkte, er eit museum som vert drive av The Bagg Bonanza Farm Historic Preservation Society, ein ideell stiftelse med ca. 400 medlemer, stifta i Stiftelsen har overteke tunet på farmen på 60 dekar med 21 bygningar. Målet er å restaurera alle bygningane og å driva historisk jordbruk frå Bonanza-perioden på areala ved tunet. Museet er den einaste restaurerte Bonanzafarmen i Amerika. Vi vart mottekne Pat Warden, som driv museet, og Wayne Egenes, som er barnebarn til grunnleggjarane av farmen, F. A. Bagg og Sophia Larson. F. A. Bagg var fødd i Massachusetts, så han var amerikanar, men Sophia Larson var norsk, fødd i Kristiania i Borna deira, Roy Bagg og

15 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 15 Ella Bagg Egenes, som er døde no, var sentrale i arbeidet med å oppretta museet. Det vart fyrst vist ein film som tok for seg historia til Bonanza-farmane, og så vart det servert ein velsmakande lunch i hovudhuset på farmen. Til slutt gjekk vi rundt og såg på dei ulike bygningane og dei utstilte gjenstandane. Det hadde møtt fram fleire amerikanarar av norsk ætt, som det var gildt å få møta. (12) Pipestone National Monument, Pipestone, Minnesota For lenge sidan sto Den Store Ånd på klippeveggen i skikkelsen til ein stor fugl og kalla alle stammene til seg. Han braut eit stykke av den raude steinen, forma det som ei pipe og røykte det. Røyken rulla over heile folkemengda. Så fortalde han dei raude borna sine at den raude steinen var deira kjøt, at dei var laga av steinen, at dei måtte røykja til han gjennom steinen, at dei ikkje måtte bruka han til noko anna enn piper, at steinen høyrde like mykje til alle stammer, at grunnen var heilag, og at ingen våpen måtte verta brukt eller bringa opp på han. Dette er sioux-legenden om opphavet til pipesteinen, nedskrive av George Catlin i Piper av stein har lenge vore kjent mellom indianarane. Det ser ut for at steinbrota ved Pipestone vart opna på talet. Det var Dakota Sioux-stamma som kontrollerte dei, og steinen var ei handelsvare. Seremoniell røyking vart brukt for å markera hendingar i livet indianarane, og den raude steinen, som var god å arbeida med og lett å forma, var eit ettertrakta materiale å laga piper av. Pipesteinen er rosa til raudbrun på farge, og så mjuk at han kan filast med ei vanleg fil eller skjærast med skjærfil. Men han er ikkje lett å få tak i fordi han ligg under eit ca. 2 meter tjukt lag av kvartsitt, som er noko av det hardaste som finst av stein. Pipesteins-laget er berre ca 10 cm tjukt, og det ligg på eit nytt lag av kvartsitt. Utover på 1800-talet overtok den føderale amerikanske regjeringa etter kvart landet frå indianarane. Det siste området i Minnesota som indianarane held fast på var eit 2500 dekar stort område omkring steinbrota i Pipestone. Dette overtok ikkje regjeringa før i Etter lokalt initiativ vart Pipestone National Monument oppretta i I dag er det berre indianarar som har lov til å utvinna pipestein, og det meste av han blir brukt til å laga suvenirar som blir selt til turistar som besøkjer parken. Det er mogeleg å få kjøpt seg ei ekte fredspipe, om ein skulle ha bruk for det. (13) Krogstad Brothers Dairy Farm, Baltic, South Dakota Krogstad Brothers Dairy Farm er eit familiebruk med foreldra Ordell og Doris og sønene Ronald og Kristi, Rob og Jana og Craig og Lora som deltakarar. Bestefar til Ordell Krogstad kom til USA frå Trondheim i 1880 og far til Doris kom frå Vintertun ved Odda like etter Bakgrunnen er altså svært så norsk og både han og kona hadde vore i Noreg. No var han 75 år gamal, og dreiv farmen saman med sønene og familiane deira. Arealet var på 600 acres (= dekar). Av dette vart 80 acres leigt. Buskapen var på 450 mjølkekyr. Av desse var det 350 som var i produksjon. Gjeldkyrne sto i ein annan bygning. Alle kvigekalvane vart påsette, og oksekalvane vart selde til kjøtprodusentar. Prisen for ein oksekalv var $ 150 (ca kr. ikkje så verst). Kyrne var av Holstein-rase (amerikansk frieser), som er den mest talrike rasen i USA. Om lag 80 % av alle mjølkekyr i USA er Holsteins. Driftsbygningen var frå 1995, og var ei såkalla curtain barn ( gardinløe ), dvs. at veggene er av duk som kan heisast opp og ned etter kor varmt det er. Det var montert

16 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 16 vifter inne i bygningen for kjøling av dyra på varme dagar. Det var liggjebåsar med gummimatter. Oppå mattene vart det lagt ca 10 cm sagflis. Det var tett betonggolv utan kjellar under. Måkinga skjedde med ein Bobcat (liten frontlastar) og gjødsla vart pumpa til ein utandørs lagune for lagring. Mjølkestallen var eit 2 x 8 fiskebeinssystem. Gardstanken var på liter. Dei var i gang med å planleggja nybygg. Då vi kom pågjekk innhaustinga av mais til ensilering for fullt. Foret vart lagt i plansiloar utandørs og pakka med traktor. Dei hadde tre plansiloar ( bunkers ), to med støypt botn, og ein som berre var ei grop i bakken. I alt rekna dei med å ha tonn silo når dei var ferdige + høy. Forsetelen til dyra besto av ensilert mais og alfa-alfa, høy, bomullsfrø, maismjøl, konsentrat, mineral og vitaminar. Det meste av dette dyrka dei sjølve. Dei kjøpte maismjøl, konsentrat, mineral, vitamin og litt høy. Foringa skjedde med fullfor etter appetitt og kyrne inndelt i grupper etter yting. Det vart mjølka 3 gonger i døgeret. Mjølkinga starta kl 6 om morgonen, kl 2 om ettermiddagen og kl 10 om kvelden. Ytinga pr. år låg på pund (= kg) pr. ku. Medelytinga pr. dag låg på 35 liter pr. ku. Dei som mjølka mest kom opp mot 70 liter. Med den oppgjevne ytinga ligg dagsproduksjonen på liter. Mjølkeprisen vart oppgjeven til $ 14 pr. hundredweight (= kr. 2,15 pr. liter) som basispris. Det vart gjeve tillegg for kvalitet, celletal, valium/premium (bonus) og PPD (= producer price differential eit slags trofasthetstillegg som meieriet betaler for å halda på produsentane noko å tenkja på i konkurransen med Q?) I området er det 4-5 meieri som konkurrerer om mjølka. Prisen då vi var der låg på $ 16 pr. hundredweight (= kr. 2,47 pr. kg), som vart rekna for ein god pris. Dette hadde samanheng med restriksjonar på flytting av dyr på grunn av sjukdom (kugalskap). M.a. fekk ein ikkje importera livdyr frå Canada. Resultatet var lite mjølk og høg pris. Det hadde også ført til høge livdyrprisar, $ 1800 (= kr ) for ei kvige og $ 600 (kr ) for ein kvigekalv. Dei hadde besøk av klauvskjærar nokre gonger i året. Halane på dyra var kutta av omsyn til reinhaldet. Brukstida på dyra vart oppgjeven til 3 år, dvs. at dei er 5 år gamle ved utrangering. Det vart brukt hormon (BST) i produksjonen til om lag halvparten av kyrne. Dette vert gjeve som eit shot kvar 14 dag frå 80 dagar etter kalving til 6 veker før avgjelding. Verknaden er at ytinga held seg oppe utover i laktasjonen. Alt i alt må ein sei at Krogstadfarmen hadde eit typisk amerikansk opplegg. Det kunne kanskje vore litt ryddigare nokre stader, og nokre av dyra såg ut til å ha litt problem med beina. Foringa var amerikansk med ein forsetel som vi berre kan drøyma om i Noreg. Mykje av grunnlaget for den høge ytinga ligg her. I tillegg har vi mjølking 3 gonger i døgeret og bruk av hormon, som også aukar ytinga. (14) John Deere Waterloo Works, Waterloo, Iowa John Deere er i dag eit multinasjonalt konsern med verksemd i 160 land og tilsette. Som for Kvernelandkonsernet var starten meir beskjeden, og parallellen er tydeleg. Det heile starta i Grand Detour i Illinois i 1837, då smeden John Deere laga sin fyrste plog av eit sagblad. I 1848 flytta han verksemda til Moline i Illinois, der hovudkontoret for det verdsomspennande konsernet framleis ligg. I 1868 vart Deere & Company skipa med John Deere som adm. direktør og sonen Charles Deere som viseadm. direktør. Selskapet er i dag den største produsenten i verda av utstyr til landbruket. Det er også det einaste, saman med Caterpillar, som har overlevt heilt frå starten utan å verta innlemma i eller oppkjøpt av andre selskap.

17 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side var eit merkeår innan traktorproduksjon. Då lanserte Henry Ford den fyrste Fordson-traktoren, og John Deere satsa for fullt på jordbrukstraktorar ved at selskapet kjøpte The Waterloo Gasoline Engine Company og rettane til Waterloo Boy-traktoren. Deere hadde nokre år tidlegare utvikla ein motorisert plog, som det vart laga ca. 100 eksemplar av, men etter kjøpet av fabrikken i Waterloo vart produksjonen av plogen innstilt og i staden satsa ein for fullt på the Waterloo Boy. Denne traktoren er utgangspunktet for dei berømte modellane som kom seinare, og som vart kjende som Johnny Poppers på grunn av den spesielle lyden frå den to-sylindra motoren dei var utstyrde med. I fabrikkhallen i Waterloo står det eit eksemplar av the Waterloo Boy, nydeleg restaurert. Under den andre verdskrigen produserte fabrikken krigsutstyr. Krigen markerte eit skifte på den måten at kvinner byrja å arbeida i fabrikken. Dette var naudsynt for å skaffa arbeidskraft. I dag er kvinnene eit naturleg innslag i arbeidsstokken, og til ein del arbeid, som krev særleg fingernemme arbeidarar, vil ein helst bruka kvinner. M.a. gjeld dette for innreiingsarbeid i traktorhyttene. Fram til 1950-åra held John Deere seg stort sett til USA. Rett nok eksporterte selskapet maskinar og utstyr til andre land, men det var i hovudsak eit amerikansk selskap som produserte for heimemarknaden. I 1956 kjøpte John Deere Heinrich Lanz Aktiengesellschaft i Mannheim i Tyskland, og dermed var kursen mot ei verdsomfattande verksemd sett. Lanzselskapet var etablert av Heinrich Lanz i 1859 og er kjent for Lanz Bulldog-traktorane. I dag ligg Europa-kontoret til John Deere i Mannheim, og fabrikken der er ein av dei viktigaste i John Deere-konsernet. Elles har selskapet fleire fabrikkar kringom i verda, og det eit utstrakt samarbeid mellom dei for å rasjonalisera produksjonen. Fabrikken i Waterloo, som vi besøkte, er ny, bygd i åra , og produksjonen er konsentrert om traktorar i 7000, 8000 og 9000 serien. Det er 1240 tilsette. Vi vart mottekne av ein kvinneleg avdelingsleiar som ganske snart overlet ordet til assistenten sin. Kvifor ho gjorde det forsto vi då han byrja å snakka på klingande trønderdialekt. Han var frå Nord-Fosen og var utdanna elektroingeniør i Amerika. Besøket omfatta ein video om John Deere og ein rundtur i fabrikken. På rundturen fekk vi utlevert vernebriller og headsets og vart plasserte på to små tog (små vogner som vart trekte av ein liten John Deere traktor). Vi fekk ikkje forlata vognene under rundturen. Omvisaren orienterte heile tida om det vi såg, og Harald Fevang tolka det til norsk etter kvart, slik at alle fekk det med seg. Alle som arbeider i fabrikken arbeider på akkord. Traktorane som er under montering står på vogner som går sakte framover. Normalt vert traktoren flytt til ein ny stasjon kvart 8. minutt. Det tar 10 timar å setja saman ein traktor. Fabrikken har ei eiga avdeling for store traktorar (9000-serien). Dei største av desse går på gummibelte, har motor på 450 hestekrefter og ein drivstofftank som tar over 1000 liter. Men dei fleste av traktorane vi såg var ikkje så ulike det som er vanleg i Noreg, sjølv om dei nok gjennomgåande var litt større. For kundane er det høve til å koma på fabrikken og henta traktoren. Kunden får då lov til å vera den fyrste som startar traktoren, og køyrer sjølv traktoren ut av fabrikken. Desse kundane vert kalla Gold Key Customers (Gullnøkkelkundar), og dei får ein spesiell gullnøkkel som er deira personlege nøkkel til traktoren. Vi såg eit ungt par ved enden av samlebandet som tydelegvis var Gold Key Customers. (15) World Dairy Expo, Madison, Wisconsin Med sine 1,2 millionar mjølkekyr fordelt på knapt buskapar var Wisconsin lenge mjølkeprodusentstaten framom nokon i USA. California gjekk forbi

18 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 18 når det gjeld kutal i 1993, og har no 1,7 millionar. Wisconsin er framleis den staten som produserer mest ost. Det er difor ikkje så rart at det som amerikanarane kallar for The largest dairyfocused trade show in the world (det største handels-show i verda med fokus på mjølkeproduksjon) kom i gang nettopp her. Og stort er det. 650 selskap deltar, det er 1500 utstillingar og besøkjande er innom dei 5 dagane utstillingar varer. Det offisielle programmet for utstillinga er på 100 sider. Vi gjev oss likevel ikkje over. Når det gjeld besøkstal er Dyrsku n i Seljord like stor, om ikkje større, og Etne-marknaden og Trøndersk landbruk med ca besøkjande er heller ikkje å forakta. Messeområdet i Madison er ikkje større enn at det går greitt å få oversikt over det med hjelp av kartet i programmet. Det som skil utstillinga frå våre heimlege utstillingar er det internasjonale tilsnittet. Vi var der berre ein kort dag, men rakk på den stunda å snakka med husdyrfolk frå Australia, Sverige, Tyskland, USA og Noreg. Arrangørane legg stor vekt på å ta seg godt av utlendingane, som har status som internasjonale gjester. Dei har tilgang til spesielle lokale og blir invitert til særskilde arrangement. Utstillinga er også meir showprega enn vi er van med, og det er meir dyr. I USA blir det rekna med at ein har 7 rasar av mjølkekyr. Det er Ayrshire, Brown Swiss, Red & White, Holstein, Milking Shorthorn, Guernsey og Jersey. For alle desse blir det køyrt show i utstillingshallen (Coliseum). Den dagen vi var der var det Guernsey og Milking Shorthorn som var i ringen. Dyra var strigla som mannekengar, og ringen var fint strødd og vart halden eksemplarisk rein. Dersom nokon av dyra var uheldige og sleppte frå seg noko, vart det fjerna øyeblikkeleg. Den beste kua uansett rase blir kåra til Supreme Champion, og det er ei stor ære. Det betyr også mykje for sal av alvsmateriale etter kua, t.d embryo. GENO har hatt stand på World Dairy Expo i fleire år, og i år var standen bemanna med avlssjef Torstein Steine, dagleg leiar i GENO Global Tor-Arne Sletmoen og avlsforskarane Astrid Karlsen og Ina Ranberg. Vi hadde gleda av å ha dei to damene med oss på avsluttingsmiddagen for turen på hotellet i Madison om kvelden. GENO har dei siste åra satsa meir på eksportmarknaden og då er World Dairy Expo ein viktig møteplass. Interessa for Norsk Rødt Fe har auka etter vellukka forsøk i Irland og California. Det er særleg når det gjeld fruktbarhet og livskraft hos kalvane at NRF har vist seg å vera betre enn andre rasar. Det viktigaste grunnlaget for å driva avl på desse eigenskapane er den norske husdyrkontrollen, som er eit verktøy dei fleste land, inkl. USA, ikkje har. - Dette er eit konkurransefortrinn som norske storfebønder kan vera svært stolte av, og som dei må ta vel vare på, sa avlsforskar Astrid Karlsen til oss. Vi deltok også på ein såkalla Virtual Farm Tour (virtuelt gardsbesøk). Dette er bønder som held foredrag med lysbilete om farmen sin og drifta. Dei vi høyrde på var Monica og Andy Dejno frå Dejno Acres Family Farm. Det som slo oss var kor flinke dei var, og kor stolte dei var av det dei hadde å fortelje om. Her har norske bønder mykje å læra. For meir opplysingar blir det vist til programmet, World Dairy Expo 2004 Official Program, som alle turdeltakarane fekk utdelt. (16) American Breeding Services Global, Deforest, Wisconsin ABS Global er eit av dei største selskapa i verda for produksjon og sal av sæd og embryo frå storfe. Dei har seminstasjonar i 6 land, USA, Canada, Storbritannia, Italia, Australia og Brasil. Totalt har dei over 1000 representantar i meir enn 70 land. Hovudkontoret og den største seminstasjonen ligg i Deforest. Selskapet sitt motto er Service Science Success, utdjupa slik: Service is

19 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 19 everything (service er alt) Grounded in science (på grunnlag av vitskap) Motivated by success (motivert av suksess). Vi vart mottekne av Vern Meier som orienterte om drifta og viste ein video om ABS Global. Deretter vart vi vist rundt på stasjonen. Under omvisinga deltok også Stormy Cooley, som hadde ansvaret for dyra på stasjonen. Omvisinga føregjekk på den måten at Vern og Stormy var med i bussen og orienterte medan den køyrde rundt på området. Dette har vi vore med på andre stader i USA også, og det blir ofte gjort på den måten for å sikra seg mot skadar på besøkjande, og dermed unngå evt. erstatningssøksmål. Eit anna moment er å redusera faren for smittspreiing, og før vi fekk køyra inn på stasjonsområdet vart hjula på bussen desinfiserte. Ved inntak på stasjonen står dyra 60 dagar i karantene. Kvar bygning, som det er 6 av, blir handsama separat om helseomsyn. Alle som arbeider med dyra har sin personlege hund som dei har med seg under arbeidet. Dette blir gjort av omsyn til tryggleiken for dei tilsette. På stasjonen er det ca. 800 dyr. (Den dagen vi var der var det 853 heilt nøyaktig.) I Deforest har dei to rasar, Holstein og Jersey. Hovudvekta er på Holstein (amerikansk frieser). Minstekravet til kalvar som skal inn på stasjonen er eliteforeldre i USA. Prisen pr. oksekalv er $ (= kr.). Dei er då dagar gamle. Tal testa oksar pr. år ligg på 275. Av desse står 200 på stasjonen i Deforest og resten på dei andre stasjonane. 1 av 10 testa oksar når fram til sædproduksjon. I gjennomsnitt står dei oksane som blir godkjende i sædproduksjon i 5 år. Dei beste står på livstid. Det blir teke dosar sæd pr. okse til testing (avkomsgransking). ABS har avtale med 1000 testbuskapar. Her er vi ved kjernen i det amerikanske avkomsgranskingssystemet jamført med det norske. Amerikanarane har ikkje husdyrkontroll slik vi kjenner han, og dermed ikkje moglegheit til å bruka nesten heile kupopulasjonen som testgrunnlag, slik vi gjer. I staden har avlsselskapa avtaler med testbuskapar som utfører dei naudsynte registreringane mot betaling frå avlsselskapet. Dette fører til at avkomsgruppene blir små, døtrer pr. okse, medan vi ligg på over døtrer er nok til å driva avl på eigenskapar med høg arvegrad, som eksteriør og mjølkeyting, men altfor lite til å gjera eit sikkert utval for eigenskapar med låg arvegrad, som fruktbarhet og helse. Det er dette norske storfebønder, gjennom samvirkeavl og husdyrkontroll, har fått til, og det er det som er bakgrunnen for utlendingane si interesse for NRF. Eit anna motiv er ynskjet om å driva kryssingsavl for å oppnå heterosis (kryssingsfrodighet) og dermed høgare produksjon og livskraft. Kryssingsavl er vanleg når det gjeld gris og fjørfe, men har til no ikkje vore mykje brukt for storfe. I eit kryssingsforsøk i California der ein samanlikna rein Holstein med Holsteinkryssingar med ulike rasar, kom kryssingane av Holstein og Scandinavian best ut, og betre enn rein Holstein, for eigenskapane mjølkeyting, feitt og protein, kalvingsvanskar og dødfødslar. (Scandinavian er her brukt som fellesbetegnelse på NRF og SRB, som er dei raude rasane i Noreg og Sverige.) Etter at vi kom heim frå Amerika har GENO signert ein avtale om distribusjon av sæd med det kanadiske selskapet Semex Alliance. Dette selskapet er om lag 10 gonger så stort som GENO, og er den største eksportøren av oksesæd i verda med 4 millionar eksporterte dosar i ABS Global, som vi vitja, ligg på andreplass med 3,5 mill eksporterte dosar. GENO og NRF er i ferd med å ta steget ut i verda, og det blir interessant å sjå kva det vil føra til når ein skal eta kirsebær med dei store.

20 Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 20 (17) The Schottler Family Dairy Farm, Somerset, Wisconsin Schottler-farmen er på acres (= dekar) og har 800 mjølkekyr med fullt påsett. Eigarane, John og Georgine Schottler, var i Madison på World Dairy Expo, og vi vart mottekne og vist rundt av driftsleiaren, Travis. Sjølv om besøket vart relativt kort fordi vi måtte tenkja på heimreisa, vart det eit godt og interessant besøk. Travis var flink å fortelja og hadde god oversikt, og farmen presenterte seg på ein god måte. Driftsopplegget var svært intenst. Etter kalving vart kyrne mjølka 4 gonger i døgeret dei to fyrste månadene. Deretter gjekk ein over til mjølking 3 gonger i døgeret. Det vart mjølka 24 timar i døgeret, og dei stoppa berre for vask av mjølkeanlegget. Mjølkinga føregjekk i ein side by side mjølkestall med 18 plassar på kvar side. ( Side by side vil sei at kyrne står ved sida av einannan med bakenden rett mot mjølkegrava.) Det vart brukt hormon (BST) kvar 14. dag frå 80 dagar etter kalving til 6 veker før avgjelding. Ytinga låg på kg pr. ku pr. år. Celletalet i mjølka vart oppgjeve til 150 tusen pr. ml, og bakterietalet til 1-2 tusen. M.a.o. god mjølkekvalitet. Med levering kvar dag, og ein dagsleveranse på ca liter, er kvaliteten sikkert også svært stabil. Foringa var tradisjonell amerikansk, dvs. fullfor med surfor av mais og alfa-alfa som grovfor. Det var 100 % kunstig inseminasjon i buskapen. Dette vart utført som eigeninseminering, og det var 4-5 personar på farmen som var utdanna som inseminørar. Drifsbygningen var spesiell på den måten at det var spaltegolv med gjødselkjellar under. Dette er ikkje vanleg i USA. Som regel har ikkje bygningane kjellar, og gjødsla blir lagra i ein lagune ute. Datateknikken gjer at ein kan halda god oversikt også i store buskapar. Mjølkeanlegget er kobla direkte til data-anlegget på farmen, der ein også legg inn opplysingar om inseminering, kalving og veterinærbehandling av kvart dyr. På Schottlerfarmen oppdaterte dei registera dagleg, og dei tok vare på data om selde dyr

"Eg til Amerika i vår lyt driva..."

Eg til Amerika i vår lyt driva... " Egt i lamer i kaivårl ytdr i va..... " -Vi senesom vandr avest-kvarvar tdeiav? Ei ndokument asj onavnor skf ol kesongimi dt vest eniusa. Mast er gr adsavhandl i ng I ngerli en " Egt i lamer i kaivårl

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013 www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober...

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

Årbok for. Sykkylven SYKKYLVEN SOGENEMND

Årbok for. Sykkylven SYKKYLVEN SOGENEMND Årbok for Sykkylven 1995 SYKKYLVEN SOGENEMND INNHALD: Side Astrid Falkum: Fjell... 1 Roald Solheim: Føreord... 2 Jostein Drabløs: Myre-stova... 3 Eldar Høidal: Rapport frå Sykkylven sogenemnd... 5 Biletkavalkade...

Detaljer

Pedro. eit møbeleventyr

Pedro. eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Av Eldar Høidal Norsk Møbelfaglig Senter Grafisk design og produksjon: Hatlehols AS 051310-09, Brattvåg november 2005 Papir: 150 g Gallerie Silk ISBN: 82-92055-21-5

Detaljer

Driftsgranskingane 100 år

Driftsgranskingane 100 år N O T A T 2 0 1 4 14 Litt om jordbruket i 1910 og det første rekneskapsopplegget AGNAR HEGRENES E: STOCK.XCHNG Agnar Hegrenes Serie Redaktør Tittel Notat Sjur Spildo Prestegard. Litt om jordbruket i 1910

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2005 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Styre og nemnder... s. 4 Espevær-bilete... s. 5 Frå Norsemann til Roerwater... s.

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr. 60.- Innhald Side Kjære medlem og lesar...................... 3 Bømlo Tur og Sogelag 30 år.................. 4 Frå båtboka................................ 6

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no NR. 3 MARS 2011 fylkesmagasinet.no 7350 egg pr dag Side 12-15 M2 Harevadet Hyttegrend side 32-33 REPORTASJE Yndestad Mekaniske side 28-31 LITE NYTT The Aller Best of 2010 side 46 LIVET ER MEIR ENN BILAR.

Detaljer

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17.

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 1 2015 Krigseglaren Side 6 Rekneskapslaget 50 år Side 10-11 Brigt Skrettingland Side 12 Fotoklubb Side 16-17 Ungdomsklubben Side 31 Det vårast! Adelen på Jæren - Du

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

Fiskerimagasin. frå Austevoll 2008-2010

Fiskerimagasin. frå Austevoll 2008-2010 Fiskerimagasin frå Austevoll 2008-2010 1 Innhald Arbeidsjernet Anders 5 Anders Våge Med hjarta for havet 9 Birger Drønen Forliset av Møgsterøy 11 John Hanøy forel I Njords nåde 14 Olav Endre Drønen På

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer