Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2005"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Ideen om Europa

2 Det er lett å stresse seg opp over alle vala vi har i arbeidslivet. Målsetjinga er, uansett korleis ein vrir og vendar på det, å byggje ei karriere. Ein må ta mange val på vegen, brått dukkar det opp småvegar og ein bør svinge av frå "motorvegen". Ikkje minst er ein sjølv ansvarleg for resultatet. Du er din eigen lykkes smed, heiter det så fint. Kvar du hamnar er opp til deg sjølv. Vi veit så altfor godt at så mange sjansar ligg der og ventar - og at kvar du endar opp eller kva veg du tek inn på, må du sjølv stå til rekneskap for. For ein månads tid sidan var eg og såg ein film på Gunn Kvalsvik, redaktør filmfestivalen "Film frå Sør". Det var ein argentinsk film som skildra ein ung manns liv og skjebne. Det er litt tilfeldig at det vart akkurat denne filmen, det kunne like gjerne vore ein breiare film noko med høge sjåartal. Men altså, det vart denne filmen, ei estetisk oppleving av dei sjeldne. Den argentinske landsbygda er tydelegvis så vakker på film at sjølv den grimmaste fattigdom vert eit pryd for auge. Gamle forfalne hus ser vakre ut i solnedgangen. I filmen møter vi ein ung mann som vi vert introdusert til på ein togstasjon. Det vil seie; han hoppar av toget rett før endestasjonen, og vi vert "fortalt" at han ikkje har pengar. Vi forstår fort at han er åleine i verda. Etterkvart som historia rullar over lerretet ser vi inn i livet til ein foreldrelaus gut, som etter at bestemora døydde ikkje har noko att. Han ender opp med å arbeide for kost og losji hjå ei familie som bur i nærleiken av togstasjonen. Mannen i huset drikk og slår kona helselaus, og det endar opp med at den unge fattige guten tek med seg babyen til Buenos Aires. Historia endar tragisk, sjølvsagt. Guten vert skoten i eit forsøk på å jobbe som tjuv og babyen endar opp i slummen. Kva er poenget mitt her då? Endå ei historie som endar i tragedie? Vi har høyrt slikt før, sett det i filmar eller lese om det i bøker. Fattigdomspornografi. Det harde livet for fattige folk. Nei, eg har rett og slett behov for å plassere liva våre litt på hald. Patetisk eller kanskje litt kjedeleg i ironiens og sarkasmens tid å lage poeng av kontrastar. Likevel var det noko med å setje to livshistorier opp mot kvarandre, den fattige guten og "oss". Når ein som verst slit med å posisjonere seg i arbeidslivet og sveittar over alle vala, kan slike historier hjelpe oss litt ut av vår eigen navle og glede oss over at vi faktisk har val. Den fridomen vi har er unik; dei vala vi kan gjere er ganske unikt i verdshistoria. Dette veit vi alle, inst inne veit vi det, men det er lett å gløyme det når ein er midt opp i sitt eige liv og fokuset ligg på kor vidt ein skal søkje ny jobb, ta vidareutdanning, posisjonere seg slik eller slik eller kanskje byggje ut nettverket sitt for å klatre. God jul! Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviternes fagforening Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Odd Jenvin og Silje Opheim. Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 5600 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviternes fagforening. Trykk: Symbolon AS Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/06-22.februar - uke 10 (mars) 02/06-23.mai - uke 23 (juni) 03/ august - uke 36 (september) 04/ november - uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6000,-/4500,- 1/2 side: (130 x 180 mm) 4000,-/2500,- 1/4 side: (130 x 90 mm) 3000,-/2000,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne på nett:.www.samfunnsviterne.no 2

3 innhold J OBB OG INTER- ESSE I ETT I DEER OM EUROPA ANDSMØTE 2005L E T UVANLIG SPRANG les side 5 I vår utgav jeg boka Automobil. Settingen er som følgende. Jeg gifter meg, og kjøper et vrak av en Ford Scorpio 86 en greker i Asker for kroner. Så legger vi ut på en tre måneder lang litterær-historisk-filosofisk-bryllupsreise, fra Oslo til Istanbul langs ensomme østeuropeiske grusveier, mørke autostradaer og kaotiske storbygater. Les Morten Strøksnes sitt innlegg. side 8 Hovedstyrets forslag til organisasjonsendring fikk ikke den nødvendige oppslutning på Samfunnsviternes landsmøte i oktober. Det endelige landsmøtevedtaket gir imidlertid det nye hovedstyret anledning til å jobbe videre innenfor de prinsippene som lå til grunn for forslaget. Den store endringen i denne omgang var vedtaket om at det skal etableres lokallag. side 12 Ingen valgte å utfordre valgkomiteens forslag til ny leder, nestleder og hovedstyre for perioden , og landsmøtet sluttet enstemmig opp om Odd Jenvin som leder og Arnt-Einar Litsheim som nestleder. side 14 - Vi er veldig fornøyd med de endelige vedtakene på landsmøtet, sier Anne Laukli, leder i prosjektgruppa for internasjonal solidaritet i Samfunnsviterne, og delegat fra Buskerud fylkeslag. Både Buskerud og Troms fylkesavdeling fremmet forslag til landsmøtet om at internasjonal solidaritet skal være en del av foreningens aktivitet og inngå i måldokumentet. side 15 Med en ren sektororganisering vil studentmedlemmene i Samfunnsviteren falle utenfor, mener studentdelegatene på landsmøtet. side 16 - Det var etter at jeg skrev en artikkel om hovedoppgaven i ukeavisen Morgenbladet at tidligere direktør Peter Butenschøn i Norsk Form tok kontakt. Han trengte noen som kunne lage et forprosjekt om boliger i by, forteller samfunnsgeograf Guro Voss Gabrielsen. Nå er hun aktuell med boka som oppsummerer konklusjoner fra side 20 Det er ingen hemmelighet at de fleste samfunnsvitere finner seg jobb innenfor offentlig forvaltning. Og at en etter den første jobben gjerne har en livslang karriere i offentlig sektor, er kanskje enda mer sant. Men det gjelder ikke alle. Og vet du, det går faktisk an å skifte beite undervegs. side 22 De fleste som organiserer seg gjør det fordi det er en forsikring mot vilkårlig behandling i arbeidslivet, samt for å bli hjulpet i lønnsforhandlinger. Jeg vil påstå at begge begrunnelsene er mer relevante nå enn på lenge. Spørsmålet må derfor ikke være om man skal organisere seg, men hvor man bør organisere seg. 3

4 styret Landsmøtet ga tilslutning til styrking av tariffpolitikk og demokratiske prosesser Det femte landsmøtet i Samfunnsviternes fagforening ga sin tilslutning til at hovedstyret jobber videre med å styrke foreningens tariffpolitiske arbeid og ikke minst en bredere forankring av tariffpolitikken hos foreningens lokale tillitsvalgte. Dette er et viktig demokratisk prinsipp. Akademikernes og Samfunnsviternes lønnspolitikk innebærer at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt. Samtidig krever flere arbeidsgivere at de lokale forhandlingene skal ivaretas av lokale tillitsvalgte. Etablering av lokale enheter og rekruttering av lokale tillitsvalgte er derfor en av våre aller viktigste oppgaver. Synnøve Bøen leder Med vedtektsfesting av lokallag i foreningen har vi endelig fått et kart som stemmer med terrenget. Partsforholdet i lokale forhandlinger ligger som kjent hos lokale tillitsvalgte. Vedtektsfesting har dessuten betydning for hvilke virkemidler og ressurser man kan benytte i etableringen av et lokalt tillitsvalgtapparat. Det kan dessuten være avgjørende for hvilke permisjonsrettigheter tillitsvalgte har i forhold til å møte i foreningens sentrale fora. Landsmøtet er gitt bred dekning senere i magasinet, men det bør nevnes her at landsmøtet vedtok et viktig prinsipp om at ressurser skal følge av aktivitet i foreningen. Dette gir hovedstyret bedre mulighet til å sette inn nødvendige ressurser der de trengs. Egen kandidatundersøkelse for samfunnsvitere Kandidatundersøkelsen som det samfunnsvitenskapelige fakultet og det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo gjennomfører høsten 2005 (omtalt senere i magasinet) kan gi nyttig informasjon om hvordan samfunnsvitere lykkes i arbeidslivet. Fra før har vi data som Norsk institutt for forskning og utdanning (NIFU) samler inn gjennom sine faste kandidatundersøkelser av alle kandidater. Nå vil vi få tilgang på mer grundige data om våre utdanningsgrupper spesielt. Det overordnede målet med undersøkelsen er å styrke våre kandidaters stilling på arbeidsmarkedet. Men det sies også at resultatene skal benyttes i utdanningsøyemed. Det er ønskelig at man ser på mulighetene for anvendelse av våre teoribaserte utdanninger i arbeidslivet. Kun om lag 20 % av alle samfunnsvitere jobber innenfor forskning. Men for oss som har vært en stund i arbeidslivet, ville det også vært fint om universitetet så på muligheten for å utvikle et etter- og videreutdanningstilbud for samfunnsvitere og utfordret BI som er den store aktøren på dette markedet Regjeringsskiftet - ny arbeidsmiljølov og nytt statsbudsjett Regjeringsskiftet har gitt oss et nytt statsbudsjett og forslag til ny arbeidsmiljølov. Statsbudsjettet innebærer en redusert innsats på forskning. Dette kan på sikt svekke mulighetene for å skape et konkurransedyktig og framtidsrettet arbeidsliv og nye arbeidsplasser. Positivt er det at det forslås økt fradrag for fagforeningskontingenten. Forslaget til arbeidsmiljølov ivaretar ikke i tilstrekkelig grad arbeidstakernes behov for vern av arbeidstid. Men vi kan forvente oss en reversering av vedtaket om økt adgang til midlertidige ansettelser, sikring av stillingsvernet og retten til å stå i stilling under ankebehandling av en tvistesak, samt en gjeninnføring av ventelønnsordningen i staten. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg som frikjøpt leder for foreningen i fire år og (foreløpig) for 13 år som tillitsvalgt på alle nivåer i foreningen. Jeg vil imidlertid fortsatt arbeide for å ivareta Samfunnsviternes interesser i Akademikernes styre. Jeg har satt stor pris på å jobbe sammen med ansatte og tillitsvalgte i foreningen for å fremme samfunnsviteres interesser og kompetanse i arbeidslivet. Det er min klare oppfatning at samfunnsvitenskapelig utdanning er i ferd med å bli mer verdsatt og ettertraktet i større deler av arbeidslivet, men det trengs fortsatt aktiv markedsføring! Jeg ønsker det nye hovedstyret lykke til! Med dette ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nytt år! 4

5 EUROPA Ideer om Europa AV MORTEN STRØKSNES I vår utgav jeg boka Automobil. Settingen er som følgende. Jeg gifter meg, og kjøper et vrak av en Ford Scorpio 86 en greker i Asker for kroner. Så legger vi ut på en tre måneder lang litterær-historisk-filosofisk-bryllupsreise, fra Oslo til Istanbul langs ensomme østeuropeiske grusveier, mørke autostradaer og kaotiske storbygater. Vi krysser ni grenser i løpet av nesten tre måneder Sverige, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Bulgaria, Romania og Tyrkia. Jernbanestasjonen i Kiev. I Norge og Vest-Europa generelt, tenker vi gjerne på Øst-Europa som et litt kjedelig og statisk område. Begrepet Øst-Europa skaper ikke akkurat mentale fyrverkeri i hjernen på folk. Snarere ser folk for seg et felt av tristesse mens de kanskje kjenner lukten av fuktige frakker av filt. Øst-Europa forbindes med korrupsjon, prostitusjon, kriminalitet, mafia, gatebarn, vulgære nyrike, fattige - om vodka, dårlig mat og dårlig råd. Asymmetrien mellom øst og vest er påfallende. Europa stiller krav til østlige europeiske land - for at de skal få slippe inn i Europa. Før var de kommunister. Nå vil de gjerne bli som oss. De oppfattes nesten som barn eller tilbakestående fettere i den europeiske familien. Hvorfor ser det slik ut? Jo, fordi ordet Europa ikke betegner et geografisk område, men en idé. Europa har en blodig historie, fylt av religiøs og ideologisk fanatisme. For under 60 år siden lå hele Europa i ruiner, etter en verdenskrig der 35 millioner mennesker ble drept, hvorav halvparten var sivile. I dag betegner imidlertid Europa en idé som handler om den demokratiske rettsstat, blandingsøkonomi, moderasjon, samarbeid, sivilisasjon Motsatsen kommer fra øst, som står for barbari i lang rekke forskjellige varianter. I denne transaksjonen, som er preget av hukommelsessvikt, får Øst-Europa litt for dårlig vekslingskurs og Vest- Europa litt for god. Det som kjennetegner Øst-Europa er faktisk en variasjon, som er langt større enn i Skandinavia. Hvis vi tar vårt land, så er det slik at Norge har vært Norge i nesten 1000 år, og det landområdet som kalles Norge har hele tiden vært bebodd av nordmenn. 5

6 EUROPA I Øst-Europa har grensene alltid har vært i bevegelse. Imperier, sivilisasjoner og folkeslag har i mange tusen år stått mot, blandet seg eller fordrevet hverandre. Noen har kommet mens andre har gått, men ikke uten å etterlate seg kulturelle avleiringer. Noe av det jeg ville med Automobil, var å gi de Østeuropeiske landene en egen historie, å få fram deres forskjellighet og individuelle ansiktstrekk, og vise i hvor stor grad de har sine egne historier, språk, kultur, mentaliteter, erfaringer og landskap at området på ingen måte er grått eller ensartet. Historien er ennå ikke slutt i Øst-Europa. Der pågår det dramatiske prosesser, som lett kan komme ut av kontroll. Alle landene i det gamle Øst-Europa er inne i en prosess der de må gjenoppfinne og rekonstruere sin identitet. Den gamle, kommunistiske ble erklært verdiløs, nærmest over natten. Slike identitetstap er alltid traumatiske, de fører nesten automatisk til psykoser eller nevroser. Disse gir seg utslag i nostalgisk nasjonalisme, hukommelsestap, selvforakt, politisk idoldykning og andre ting som gir grobunn for voldelig politikk. Noen av landene - Hviterussland, Ukraina og Moldova - har i realiteten aldri vært selvstendige som moderne nasjoner. De er nå i ferd med å skape sammenhengende fortellinger om hvor de kommer fra, og hvor de er på vei. Det drives med andre ord nasjonsbygging, men fortellingene skapes med bestemte føringer. På grunn av de historiske omstendighetene, leter de med lys og lykte etter sin (vest) europeiske arv. Som vi har sett ligger det en skjevhet i dette. Men uansett hva man mener om EU, eller norsk EUmedlemskap: Det er vanskelig å ikke prise seg lykkelig over EUs politiske innflytelse i Øst-Europa, siden EU legger lokk på en rekke potensielt voldelige konflikter. Hva skjer i Automobil? Vi drar på camping i de hviterussiske skoger, på Verdenskongress for poeter i Jasi i Romania. Bilen havarer i Gagauzia, som er en autonom moldovsk republikk bebodd av kristne tyrkere. Jeg robbes pent av sigøynere i Sliven i Bulgaria. Vi drar på kasino i Chisinau, for i Øst-Europa har svært mange funnet ut at det er like greit å legge pengene rett på spillebordet, istedenfor å gå omveien innom aksjemarkedet. Den kanskje merkeligste plassen vi kommer til er Transdniestr. Det er en selverklært uavhengig kommunistisk operetterepublikk, langs den tynne landstripa mellom Ukraina i øst og elven Dniestr i vest. Vi treffer forfattere, intellektuelle, politikere og vanlige folk. En av de mer uvanlige, traff vi i nevnte Trandniestr. Denne kullsvarte afrikaneren het Chidi. Han så ut som en rapper, og stakk seg mildt sagt ut i en by av bleike sovjettro russere. Chidi var en nigeriansk fotballproff, som hadde forvillet seg til FC Tirasapol, fordi sønnen til presidenten brukte store summer, tjent på lyssky våpensalg og smugling, på å bygge opp et fotballag. Han fortalte blant annet at det aldri kom folk på kampene, enda det var gratis å komme inn. Folk jubler jo ikke engang når jeg skorer! sa Chidi, nesten sjokkert over sin egen observasjon. Nærmest for å trøste, sa jeg at publikum kanskje ikke høres så godt på de enorme stadionene. Chidi så opp fra colaen, og rett på meg. Publikum?! Spillerne på mitt eget lag, jubler ikke engang! En av de mer intellektuelle typene jeg traff var den jiddiske forfatteren Josef Burg. Han har en ekstremt interessant livshistorie, og kommer fra et like interessant område. Burg ble født i 1912 i en liten jødisk landsby utenfor byen Tsjernivtsi i Bukovina. Tidligere har Bukovina vært en del av både Polen, Det osmanske riket og av Russland. Da Burg ble født var Bukovina en del av det Habsburgske imperium. Før han begynte på skolen var regionen blitt rumensk. Under andre verdenskrig ble den en del av Sovjetunionen. Nå er den en del av den uavhengige staten Ukraina. Det er ikke tid til å si så mye om dette møtet i denne sammenheng, jeg vil bare nevne en episode. Før og under andre verdenskrig gjennomlevde Burg en dramatisk flukt gjennom hele Europa. Til slutt kom han seg i trygghet til Sovjetunionen, og ende opp i Sentral-Asia. i den usbekistanske byen Tasjkent. Her fikk Burg arbeid som tysklærer på en skole. Det fantes allerede en tysklærer ved skolen. Første dag på jobb, ble Burg ført inn i denne tysklærerens klasse mens undervisningen pågikk. Burg trodde ikke sine egne ører. I klasserommet snakket de ikke tysk, og det som stod skrevet på tavlen var heller ikke i nærheten. Tysklæreren var en jødisk parykkmaker som hadde flyktet fra Riga sammen med sin familie. Han underviste for å få penger til å brødfø sin familie. Problemet var at han ikke kunne et ord tysk. Jiddisk snakket og skrev han derimot flytende. Siden Usbekistan lå så langt unna Europa at ingen visste hvordan tysk lyder uansett, lærte han like godt barna jiddisk! Bilen er den tredje hovedpersonen i Automobil. Ingen annen gjenstand, inkludert datamaskinen, har omformet verden mer i sitt bilde. Hvordan vi bor, forbruker, ferierer og arbeider er langt på vei bestemt av bilen. Bilisme analyseres som en isme på linje med andre ismer. Gjennom motorveimeditasjoner benyttes bilen som et prisme for å se på 6

7 kapitalisme, kommunisme, individualitet, massekonsum og frihet. I boka finner jeg også slektskap mellom superkapitalismen Henry Ford og de sovjetkommunistiske lederne Lenin og Stalin. Det fordistiske produksjonssystemet var nemlig Lenin og Stalins store forbilde, de beundret Henry Ford like mye som de beundret Karl Marx. Stalin modellerte den sovjetiske produksjonen ut fra Fords revolusjonære prinsipper. I et veldig sveip skulle alt det gamle fjernes. Ut fra de moderne fabrikkene skulle det vandre en ny mennesketype, som levde sine liv rundt maskinene og samlebåndene. Hele samfunnet var rettet inn mot masseproduksjon og fremmedgjøring. KANDIDATUNDERSØKELSE Automobil er en reiseskildring, men handler også om slike ting. Om kreftene som beveger verden. Om teknologi, kjærlighet og historie. Morten A. Strøksnes er idéhistoriker og har de siste ti årene jobbet som journalist og forfatter, ikke minst i Morgenbladet. I 2001 utgav han sin første bok, Hellig grunn. En reiseskildring fra Midt-Østen. Automobil er hans tredje bok. Nå bor han i London, der han freelancer for flere norske aviser. Men først og fremst arbeider med en biografi om den norske etnografen og oppdageren Carl Lumholtz ( ). Strøksnes skal følge i Lumholtz fotspor til Australia, Sierra Madre, Sonora-ørkenen og gjennom Borneos indre. At det autoritære og hierarkiske Ford-systemet ble innførte i arbeiderparadiset Sovjetunionen, er en viktig men oversett årsak til at det gikk så galt som det gjorde. For systemet manglet all fleksibilitet, og kjempefabrikkene rustet sakte i stykker, mens de produserte stadig mindre varer, eller ting som folk verken trengte eller ønsket. Kandidatundersøkelse høsten 2005 Høsten 2005 gjennomfører SV-fakultetet en kandidatundersøkelse i samarbeid med HF-fakultetet ved UiO. Undersøkelsen går ut til samtlige kandidater som fullførte en grad i perioden SV-fakultetet vil kun spørre kandidater på høyere grad (ca 1500 stk) mens HF-fakultetet vil spørre kandidater på både høyere og lavere grad (ca 2500 stk). Sentrale spørsmål i undersøkelsen er; Hva kjennetegner arbeidssituasjonen for våre kandidater? Hvilken sektor, næring og bransje havner de i? Hvilke oppgaver har de i stillingen? Hvor tilfredse er de? Hvordan er overgangen mellom studier og jobb? Hvor lang tid tar det å komme i jobb, og hva slags jobber får man som nyutdannet fra vårt fakultet? Hva synes kandidatene om tilbudet innen studie- og karriereveiledning ved UiO? Har de relevant jobb i forhold til utdanningen de har tatt? Hvilke deler av utdanningen opplever de at de har mye/lite nytte av? Hvor fornøyd er de med valg av utdanning i ettertid? Ville de valgt det samme igjen? Vil de anbefale utdanningen til andre? Har de tanker om hva som kan gjøre utdanningen vår bedre? I hvilken grad ønsker de kontakt med fagmiljø/uio etter at de er uteksaminert? Hensikten med undersøkelsen er å få informasjon om sammenhengen mellom studier og jobb for våre kandidater. Denne informasjonen skal benyttes til å bedre studieinformasjon og studieveiledning. Den vil også gi verdifulle bidrag til utviklingen av studietilbudet ved fakultetet. Det overordnede målet er å styrke våre kandidaters stilling på arbeidsmarkedet. Rapport fra undersøkelsen vil foreligge medio januar 06. 7

8 LANDSMØTE '05 Hovedstyremedlem og organiasjonsutvalagsleder Arnt Einar Litsheim innledet om organiseringen av Samfunnsviternes fagforening. 8

9 LANDSMØTE '05 SAMFUNNSVITERNE ER IKKE KLARE FOR EN STOR OMORGANISERING Hovedstyrets forslag til organisasjonsendring fikk ikke den nødvendige oppslutning på Samfunnsviternes landsmøte i oktober. Det endelige landsmøtevedtaket gir imidlertid det nye hovedstyret anledning til å jobbe videre innenfor de prinsippene som lå til grunn for forslaget. Den store endringen i denne omgang var vedtaket om at det skal etableres lokallag. TEKST OG FOTO: KARI-ANNE ULFSNES Nyvalgt leder Odd Jenvin sier han er veldig fornøyd med at hovedstyret fikk støtte for prinsippene til sektororganisering, og for en dreining mot at finansiering og ressursfordeling i sterkere grad kobles til aktivitet. Årets store sak - Nå må vi ha fokus på målene og ikke bare på virkemidlene, sa avtroppende leder Synnøve Bøen til landsmøtet i sin åpningshilsen, med referanse til årets store sak, omorganisering av Samfunnsviternes fagforening. Høringsuttalelsene fra fylkesavdelingene til forslaget fra organisasjonsutvalget som ble nedsatt etter forrige landsmøte bar bud om at man måtte forvente debatt når forslag om ny organisering av Samfunnsviterne ble lagt frem på årets landsmøte. Organisasjonsutvalgets mandat var både å gå gjennom foreningens organisasjonsstruktur og ressursbruk, og utrede mulige fremtidige organisasjonsmodeller. Deres arbeid munnet ut i flere konkrete anbefalinger om reorganisering, for både å tydeliggjøre skillet mellom politiske og administrative nivåer i foreningen, for å få til et sterkere lokalt tillitsvalgapparat, for å få en bredere deltakelse i politikkutforming og for å få en bedre ressursbruk. Geografi versus sektor Helt overordnet konkluderte utvalget i sin anbefaling at en ren sektororganisering ville være den beste løsningen for å ivareta målene for foreningen. Anbefalingen innebar blant annet at fylkeslagene erstattes av lokallag på den enkelte arbeidsplass. Utvalget argumenterte for at en slik modell vil være mer egnet enn dagens geografiske modell, basert på fylkesavdelinger, for å ivareta både det operative forhandlingsarbeidet og for å få til gode tariffpolitiske diskusjoner. De argumenterte for at forskjellene på tariffområdene er store, og at en oppdeling vil skape større engasjement fordi diskusjoner vil ha større relevans for egen arbeidssituasjon. Høringssvarene fra fylkesavdelingene var i overveiende grad skeptiske til utvalgets foreslåtte modell. Noen mente sektorinndeling kan virke splittende på medlemsmassen, mens andre var opptatt av at sektorinndeling og lokallag er vanskelig å få til i områder av landet hvor samfunnsvitere arbeider spredt. Det ble også argumentert for at fylkesavdelingene ivaretar muligheten for å betrakte foreningens virksomhet med et blikk for viktige geografiske variasjoner. 9

10 LANDSMØTE '05 Organisasjonsutvalget mener imidlertid at den geografiske dimensjonen blir opprettholdt gjennom deltakelse på sentrale konferanser, selv om dette blir gjennom arbeidsplass, og ikke gjennom fylkestilhørighet. Også i hovedstyret har et mindretall av medlemmene vært i mot sektorinndeling som prinsipp for organisering. Motstanderne av sektormodellen mener det er mulig å møte utfordringene Samfunnsviterne står overfor med justeringer innen dagens organisasjonsmodell. På bakgrunn av de ulike innspillene, fra blant annet fylkeslagene, justerte hovedstyret kursen og foreslo for landsmøtet en løsning hvor man oppretter sektorutvalg, men samtidig beholder fylkesavdelingene. Etter en debatt som ble omtalt som engasjert, anstendig, ryddig og rolig endte imidlertid landsmøtet opp med et vedtak som innebærer at hovedstyret ikke fikk tilslutning til sitt forslag om organisasjonsendring, men hvor de fikk støtte for prinsippene som lå bak forslaget. Kommentarer til vedtaket Hardt mot hardt - Det endelige forslaget fra hovedstyret var vel en måte å komme ut av dette med æren i behold, mener delegat Morten Jahren fra Møre og Romsdal. Hvis de hadde stått på sitt opprinnelige forslag, hadde det nok kommet et motforslag, sier han. - Hva mener du med æren i behold? - Det springende punktet for mange av delegatene var dette med sektor. Foreningen er ikke moden for sektororganisering ennå. Dette var tydelig både i høringsuttalelsene og i debatten på landsmøtet. Mange av oss som deltok på landsmøtet syntes det var rart at de ikke tok hensyn til dette. De kunne kuttet sektorforslaget og fått gjennomslag for mange av de andre forslagene til organisasjonsendring. De valgte heller å sette hardt mot hardt. Hovedstyret har lagt mye arbeid i dette forslaget. Da går det også prestisje i å få det til. Nå gikk det ikke denne gangen. Da kommer vel saken opp igjen på neste landsmøte. Geografi sk representasjon er viktig for demokratiet i foreningen, mener Siri Johnsen. Vil ikke styrke demokratiet - Jeg synes ikke forslaget, slik det fremstod på landsmøtet, var ferdig gjennomarbeidet, sier Siri Johnsen, delegat fra Troms fylkeslag. Hun sier at hun ikke forstår hvordan sektormodellen, slik den ble presentert, skal bidra til å styrke demokratiet i foreningen. - I den modifiserte sektormodellen ble det blant annet foreslått at sektorutvalgene får veldig mange forskjellige oppgaver, herunder valg av representanter til det nye fylkesstyret. Jeg mener at medlemmer til et fylkesstyre skal velges av medlemmene i det respektive fylket. Hvordan skal 3-5 personer i et sektorutvalg vite hvem som kan velges inn i fylkesstyrene i hele landet? spør Johnsen. - Det er også uheldig med en modell hvor sektorlederne kan bli sittende i mange styrende organer på ulike nivå. Det kan by på rolleproblemer, mener Johnsen. Hun er også skeptisk til en modell som legger for mange oppgaver på sektorlederne, fordi det kan medføre rekrutteringsproblemer. Jeg håper at fylkeslagene gis mulighet til å bidra i den videre prosessen, slik at modellen blir med på å styrke demokratiet i foreningen, sier Johnsen. - Jeg mener at en sektororganisering er veien å gå, men modellen er ikke ferdig tenkt, det er mange utfordringer som ikke er problematisert, sier Famara Alieu Sanyang, avtroppende medlem i hovedstyret. Ikke ferdig tenkt - Jeg mener at en sektororganisering er veien å gå, men modellen er ikke ferdig tenkt, det er mange utfordringer som ikke er problematisert, sier Famara Alieu Sanyang, avtroppende medlem i hovedstyret. - Jeg mener landsmøtet har fattet et klokt vedtak, som aksepterer prinsippene i sektortenkingen. Så kan saken tas opp igjen på neste landsmøte. For liten modningstid Heide Mari Olsen, delegat fra Akershus/Oslo fylkesavdeling, sier at hun ikke ble overrasket over det endelige utfallet. - Jeg oppfatter at den reviderte sektormodellen ikke var tilstrekkelig kjent blant fylkeslag og medlemmer før ganske nært opptil landsmøtet i tid. Hadde man startet før med å markedsføre revidert sektormodell, kunne forslaget ha modnet mer og kanskje fått 10

11 LANDSMØTE '05 fokuset på tariffpolitikk, med utgangspunkt i de ulike sektorene, sier Jenvin. Vedtektsfesting av lokallag Den største endringen for Samfunnsviteren i denne omgang er vedtaket om oppretting av lokallag som eget styringsorgan. Den reviderte sektormodellen burde blitt markedsført tidligere, mener Heide Mari Olsen. større gjennomslag. Det jeg sier her, er basert på hva jeg oppfatter har vært prosessen, sier Olsen. - Utover dette tror jeg nok at flere av fylkeslagene ikke ønsket å sage over greina de selv sitter på. Reaksjonen fra flere fylkeslag, bl.a. Oslo/Akershus om hvor usikkert alt ville bli med en sektormodell, bunner nok i ønske om å beholde fylkeslaget ut fra argumentasjonen vi vet hva vi har. Det er synd, fordi fylkeslaget ikke bidrar vesentlig i å bygge opp tillitsvalgtapparatet og har heller ingen naturlig kontakt med lokallagene/lokale tillitsvalgte. Det er det viktige arbeidet Samfunnsviterne må ta tak i videre. Som tidligere tillitsvalgt og leder av Oslo/Akershus fylkeslag tror jeg at styrking av lokallagene og styrking av sektor er veien å gå, sier Olsen. Ikke lett å endre etablerte strukturer - Landsmøtet ga ikke den tilslutning vi hadde håpet til å sette i gang en større omorganisering, men vi fikk i alle fall en tilslutning til hovedprinsippene, sier Synnøve Bøen. Jeg er organisasjonsteoretiker av utdanning, og har lært at det er ikke lett å endre på etablerte strukturer! I dag velges delegatene til landsmøtet av fylkesstyrene, og det er forståelig at delegatene ikke ønsker å ramme den virksomheten de selv representerer. Poenget er jo at de samme tillitsvalgte vil kunne være like aktive innenfor den nye strukturen, sier Bøen. - Dette eplet har vært modent lenge, sier Odd Jenvin. I henhold til de nye vedtektene får lokallaget en særlig viktig oppgave i forhold til lokale lønnsforhandlinger. - Samfunnsviternes fagforening har en lønnspolitikk hvor målet er at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje nærmest mulig egen arbeidsplass. Dette forutsetter aktive medlemmer på lokalt nivå. Fylkesavdelingene er viktige støttespillere i denne sammenhengen, men vi ser at på arbeidsplasser med aktive tillitsvalgte har det vært lettere å få gjennomslag for Samfunnsviternes lønnskrav. Foreningens største utfordring er å få på plass og vedlikeholde et tillitsvalgtsapparat som kan bistå medlemmene, og jeg tror at lokallag er en riktig vei å gå for å få dette til, sier Jenvin. Fagdag Landsmøtet i Samfunnsviterne ble innledet med en fagdag, hvor styrerådgiver Tore W. Topp, partner i Collegium-Consulting, foredro om styreog organisasjonsarbeid. Temaet var ment å skulle gi et forståelsesgrunnlag for landsmøtets store sak, omorganisering av foreningen. Godt gjennomarbeidet sak - Det er sjeldent at en sak som er så gjennomarbeidet, blir nedstemt på landsmøtet, sier Odd Jenvin. Vi kan leve godt med den organiseringen vi har i dag, fortsetter han. - Men jeg mener at sektorinndeling er den riktige veien å gå. Vi må tilpasse oss verden rundt oss, den verden vi skal delta i, og den er sektorinndelt. Særlig i forhold til tariffpolitikk må vi bli mer dynamiske. - Hva ligger det i at landsmøtet sluttet seg til prinsippene bak forslaget til organisasjonsendring? Hva slags mandat gir det til hovedstyret de neste to årene? - Dette er noe vi i det nye styret må sette oss ned å se på selvsagt, men jeg opplever at det dette betyr er blant annet at landsmøtet ga oss tilslutning til å øke 11

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule,

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2002. Tre fra UDI: - Negativ omtale gjør oss sammensveiset

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2002. Tre fra UDI: - Negativ omtale gjør oss sammensveiset Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2002 Tre fra UDI: - Negativ omtale gjør oss sammensveiset 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør et er sumar igjen! Noko som mellom anna fører

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Valdagen nærmar seg med stormsteg. Og fortvila sappar eg rundt på ulike tv-kanalar og radiostasjonar som sender valinformasjon. Argumenta går

Detaljer

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget!

Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2002 HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør eigentleg

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer