Merverdiavgift for energibedrifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merverdiavgift for energibedrifter."

Transkript

1 Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen

2 ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma DA 11:00-11:15 Kaffe 11:15-12:15 - Konsesjonskraft v/erlend Øen - Uttaksregler -MVA-kompensasjon -Veilys 12:15-13:15 Lunch 13:15-14:15 - Justering av inngående MVA v/ Erlend Øen -Dokumentasjon -Frikraft -Utland - Fradrag for inngående MVA 14:15-14:30 Kaffe 14:30-15:45 - Fast eiendom, v/ Erlend Øen - Organisatoriske endringer; MVA konsekvenser - Finansiell krafthandel - Klima, kvoter og sertifikater 15:45-16:00 Pause 16:00-16:50 Andre nyheter mm. v/ Erlend Øen 16:25-16:30 Avslutning v/ Tom Wigdahl Deloitte Advokatfirma DA

3 Innledning/hovedregler. -- Omsetning -- Avgiftsplikt -- Avgiftsgrunnlag

4 Deloitte Advokater DA kort presentasjon Ett av Norges største advokatkontorer Forretningsjuridiske tjenester Skatt, avgift, selskap, kontrakt Annen forretningsjuss Kjøp og salg av virksomheter ERLEND ØEN fast advokat ved kontoret i Bergen - arbeider særlig innen fagfeltet avgiftsrett - bistår bl.a. store aktører i kraftsektoren Deloitte Advokatfirma DA

5 Avgiftsplikt - transaksjonsbasert Omsetning Levering av varer/tjenester mot vederlag. Innførsel Uttak Avgiftspliktig Ikke avgiftspliktig Deloitte Advokatfirma DA

6 Avgiftspliktig omsetning MVAL. 13 Det skal betales avgift av omsetning av varer og tjenester som er omfattet av loven i henhold til bestemmelsene i kapittel I. omsetning varer og tjenester som er omfattet (= ikke unntatt) Deloitte Advokatfirma DA

7 Avgiftspliktig omsetning Mval. 13 * All omsetning av varer -Varebegrepet er definert i 2 * All omsetning av tjenester -Tjenester er definert i 2 2. ledd...alt som kan omsettes og som ikke er å anse som vare Deloitte Advokatfirma DA

8 Avgiftspliktig omsetning Omsetning legaldefinisjon 3 Levering av vare/tjeneste mot vederlag Også mot vederlag i annet enn penger (byttehandel) Prinsipp om gjensidighet Deloitte Advokatfirma DA

9 Spesielle (a-typiske) inntekter Fellesføring: Netteier lar andre benytte kabelgrøft/stolper mot betaling Ex. Teleselskap eller lignende Avgiftsmyndighetene har ansett dette som avgiftspliktig omsetning Yter en tjeneste mot vederlag Frikraft / gratiskraft Historisk betinget vederlag for fallretter eller annet Deloitte Advokatfirma DA

10 Erstatning HUSK! Erstatning er ikke omsetning Energibedriften mottar erstatning Skal ikke beregne utgående avgift Beløpet er ikke vederlag for levering av vare eller tjeneste Konkret om flytting av stolper Ref tidligere praksis, erstatningslignende Energibedriften påfører andre skade Fradragsrett ved kjøp av varer/tjenester for å rette opp i skaden Deloitte Advokatfirma DA

11 Avgiftspliktige ytelser - skillet mellom UNNTAK og FRITAK Unntak utenfor merverdiavgiftsloven, omfattes ikke av loven Ingen fradragsrett for inngående MVA Fritak innenfor merverdiavgiftsloven, men slipper å beregne utgående avgift ved salg 0-sats Ordinær fradragsrett til bruk i avgiftspliktig virk. nær og naturlig tilknytning Deloitte Advokatfirma DA

12 Unntak fra merverdiavgift - utenfor avgiftsområdet Omsetningen er utenfor merverdiavgiftslovens område Omfattes ikke av merverdiavgiftsloven Reguleres ikke av loven Ikke utgående avgift ved salg Omsetningen skal ikke innberettes (Kun post 1 = Statistisk sentralbyrå) Ikke fradragsrett for mva ved kjøp av varer og tjenester til slik virksomhet Deloitte Advokatfirma DA

13 Avgiftspliktig omsetning Unntak - Subjekt Subjekt-unntak HVEM - HVA Opphavsmenn - egen utnyttelse av opphavsrett Tannteknikere - egenfremstilte tanntekniske produkt Museer, arrangører - kataloger,,suvenirer mm Org. og foreninger - kontingent Boligbyggelag - forvaltningstjenester m.fl Deloitte Advokatfirma DA

14 5a. UNNTAK FAST EIENDOM omsetning og utleie av fast eiendom rettighet til fast eiendom. omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien. Unntak fra unntaket : (= Likevel avgiftspliktig): parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet, omsetning av romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (siste del fra ) Selskapslokaler - i forbindelse med servering, Rett til å disponere plass for reklame, oppbevaringsbokser, Trær og avling på rot, rett til å ta ut naturalier av grunn, jakt og fiske. P.S.: Reglene om frivillig registrering (Forskrift 117) for utleie av fast eiendom til avgiftspliktig leietaker omtales senere Deloitte Advokatfirma DA

15 5b. Unntak etter tjenestens art Helsetjenester : Se forskrift 119 -Helserelaterte tjenester -Helselovene, herunder helsepersonelloven, utøvers autorisasjon -Ftl kap 5 -Ambulansetjenester Sosiale tjenester : Forskrift nr 118 Undervisningstjenester : Ikke forskrift Tjenestens art Ikke formen ex e-læring fritatt Formål kunnskapsformidling Kurs / konferanse Grensen mot konsulenter Varer som omsettes som naturlig ledd Utleie Formidling Deloitte Advokatfirma DA

16 Unntak Tjenstens art forts 5b. Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for omsetning av: 4.Finansielle tjenester, herunder a)forsikring og formidling av forsikring, b)finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing, c)utførelse av betalingsoppdrag, d)gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning, e)finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning, f)forvaltning av verdipapirfond. I alt 13 (mer eller mindre presise) UNNTAK Stadig endring Ref: Kulturmomsutvalger (NOU ) Deloitte Advokatfirma DA

17 Fritak 0-sats ikke utgående MVA fradrag for inngående MVA Eksport Elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland Aviser / bøker El-biler Deloitte Advokatfirma DA

18 Beregning av avgiften Når det er konstatert at en OMSETNING ikke er UNNTATT eller FRITATT: Avgiftssats x avgiftsgrunnlag = avgiften Grunnlaget (vederlaget til selger) + MVA (statens andel) = det kunden betaler Deloitte Advokatfirma DA

19 AVGIFTSSATSER Type År IVA 13 % 10 % Mai-okt 9 Fra nov:7 7% 7% 7% Fra 1. okt opphevet MVA, ordinær 20 % 20 % 20 % 22 % 23 % 24 % 24% 25 % 25 % 25 % MVA, middels 1. juli: 12 % 12 % 11 % 13 % 14% MVA, lav 1. juli: 6 % 6 % 7 % 8 % 8 % Deloitte Advokatfirma DA

20 Avgiftsgrunnlag 18. Vederlaget for den avgiftspliktige omsetning. Selve avgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget. Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen emballasje, forsendelse, forsikring o.l. som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for Ex reise/overnatting for konsulenter 2. Toll og andre avgifter i henhold til lov. Dette gjelder ikke avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift. 3. Tilknytningsavgifter, gebyrer og andre beløp som påløper i forbindelse med leveringen av varer eller tjenester. 4. Auksjonssalær, provisjoner o.l. 5. Betjeningsavgift, serveringstillegg o.l Deloitte Advokatfirma DA

21 Avgiftsgrunnlag SMITTEREGELEN Omkostninger FOR Å OPPFYLLE AVTALEN Nødvendige omkostninger for å kunne levere ytelsen Avtale tolkning Betydningen av anvendte incoterms Avgiftspliktige ytelser Ikke avgiftspliktige ytelser Ex : Advokat skal prosedere en sak i en annen by Faktura for advokattjenester (med MVA) Flybillett (ikke pliktig) Hotellovernatting (ikke pliktig) Gebyr til retten (ikke pliktig) Ex : Fraktkostnader DDP / FOB Deloitte Advokatfirma DA

22 Avgiftsgrunnlag Vederlag for omsetning Motsatt: -Utlegg / refusjon -Erstatning Ex Inkasso erstatning for innfordringskostnader Deloitte Advokatfirma DA

23 Avgiftsgrunnlag 19. Særlig i atypiske tilfeller Byttehandel Ikke avtalt vederlag Interessefellesskap Uttak prisen på den leverte ytelse Evt. den alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende vare eller tjenester Deloitte Advokatfirma DA

24 Regelverk. -- Anleggsbidrag -- Konsesjonskraft -- Veilys -- MVA-kompensasjon -- Uttaksregler

25 Anleggsbidrag Brev fra Skattedirektoratet av Egentlig vedr. et teleselskap Kortfattet endring i avgiftshåndboken 2. UTG. Generell ang anleggsbidrag Uttalelser fra ulike fylkesskattekontor Uensartet praksis Uttalelser fra Skd. Beløp som kreves med hjemmel i lov Brev fra SKD Fortolkningsuttalelse til KS-bedrift og EBL BFU 33/05 lignende situasjoner hjemmel i avtale ( ) BFU 33/07 anleggsbidrag ved fjernvarme/kjøleanlegg ( ) Ikke lovhjemlet = vederlag er OMSETNING Deloitte Advokatfirma DA

26 Omsetningsbegrepet Anleggsbidrag hva er GJELDENDE RETT? Partenes forpliktelser Forholdet til erstatning Gjensidighet Forhold til tidligere forvaltningspraksis tonet ned Lovpålegg Tariffestet anleggsbidrag Betydningen av lov / forskrift Brev fra SKD til kraftbransjen Betaling i hht. Tarifferingsforskriftens 17-5 er ikke omsetning, og er derfor ikke-pliktig anleggsbidrag Deloitte Advokatfirma DA

27 Konsesjonskraft - kommunen kjøper konsesjonskraft i henhold til avtalen Kommuner har rett til å kjøpe en viss mengde kraft fra konsesjonær Konsesjonskraftprisen fastsettes av myndighetene Lavere enn markedspris (?) = fortjenestepotensiale Salg av konsesjonskraft fra kraftprodusent (konsesjonær) til kommune med kjøpsrett Ordinært salg 25 % utgående avgift Avgiftsgrunnlaget er den fastsatte konsesjonskraftpris Fradragsrett/kompensasjonsrett for kommunen Dersom kraften brukes i avgiftspliktig/komp.berettiget virksomhet Deloitte Advokatfirma DA

28 Konsesjonskraft - kommunen ønsker ikke den aktuelle kraftmengde selv Kommunen vil selge kraften videre til markedspris To avgiftspliktige transaksjoner Konsesjonær til kommune ordinær omsetning 25 % mva Kommune til bruker ordinær omsetning 25 % mva Administreres ofte av en 3. part Utgangspunkt AVTALEN med kommunen Administrasjonstjeneste = 25 % Mange kommuner ikke klar over mva-plikt!! Deloitte Advokatfirma DA

29 Konsesjonskraft - kommunen selger konsesjonskraftrettigheten tilbake til konsesjonær Konsesjonskraftrettigheten selges tilbake til konsesjonær Immateriell rettighet? Opsjon (finansiell/unntatt) eller varerepresentativ? Anses som tjeneste i merverdiavgiftsloven Ikke fritak/unntak for slike tjenester Merverdiavgiftsplikt 25 % Jfr skd brev Deloitte Advokatfirma DA

30 Veilys Hvem er eier? egenregi eller fremmedregi? Omsetning av strøm til veilysene Ordinær avgiftspliktig omsetning 25 % Oppføring av veilysanlegg utført av kraftverk Avgiftspliktige entreprenørtjenester 25 % Deloitte Advokatfirma DA

31 Veilys Overdragelse av veilysanlegg overdragelse av fast anlegg unntatt 5a, 1. ledd Utleie kan sannsynligvis frivillig registreres etter F. 117 Vedlikehold/drift av veilysene utført av kraftverket Omsetning av avgiftspliktige tjenester 25 % Deloitte Advokatfirma DA

32 Kompensasjon for MVA Egen lov 12. des (ikr ) Kommuner, fylkeskommuner, andre som produserer helse, sosial, undervisnings- eller barnehagetjenester som kom./fylke er pålagt Kompensasjon for inngående MVA IKKE dersom ord. fradragsrett Begrensning som i mval. 22 IKKE fradrag ved ansk. Til bygg/anl. For salg/utleie(*) Ordningen finansieres ved tilsvarende reduksjon i overføringer Deloitte Advokatfirma DA

33 Uttak

34 UTTAK - MVA Uttak knytter seg til situasjoner der varer / tjenester i virksomhet IKKE omsettes, men brukes på et vis som ikke ville gitt fradrag for MVA dersom varen/tjenesten ble anskaffet til denne bruken EX Innehaver av dagligvareforretning konsumerer varer fra beholdningen EX Snekkeren bygger sin egen private garasje Deloitte Advokatfirma DA

35 DELT VIRKSOMHET, forholdsmessig fradrag / uttak ANSKAFFELSE BRUK / OMSETNING Pliktig virksomhet FRADRAG Avgiftspliktig IKKE FRADRAG UTTAK Unntatt Ikke pliktig / privat Deloitte Advokatfirma DA

36 ENDRING i uttaksreglene fra 1. jan 08 Fra 1. jan er det endrede regler omkring uttak Sammenheng med justeringsreglene Sterkere skille mellom varer / tjenester Deloitte Advokatfirma DA

37 Uttak av varer Avgiftsplikten for uttak av varer opprettholdes Dette betyr at det skal foretas uttaksberegning når en vare tas ut til bruk privat eller til andre formål utenfor loven Området for avgiftsplikt ved uttak av varer er således som før, jf. 14 første ledd Deloitte Advokatfirma DA

38 Uttak av varer Vilkår for uttaksberegning av varer Uttaksavgift skal bare beregnes i den utstrekning det forelå fradragsrett ved anskaffelsen eller fremstillingen av varen Vilkåret er tatt inn i 14 annet ledd og gjelder i den grad den næringsdrivende har hatt fradragsrett. Dette betyr at forholdsmessig fradrag vil gi delvis uttaksberegning Deloitte Advokatfirma DA

39 Uttak av varer Dokumentasjon Den avgiftspliktige må dokumentere at den varen som tas ut ikke har gitt rett til fradrag for inngående avgift ved anskaffelsen, 14 annet ledd, tredje punktum Den avgiftspliktige har således ingen valgmulighet med hensyn til å fradragsføre inngående avgift ved anskaffelsen Deloitte Advokatfirma DA

40 Uttak av varer Forholdet til justeringsreglene - 14 første ledd, annet punktum og 26 d, femte ledd Ved uttak av kapitalvare som ikke er fast eiendom skal uttaksreglene benyttes når uttaket skjer til privat bruk til andre formål utenfor den samlede virksomheten I disse tilfellene er uttak av kapitalvarer likestilt med uttak av varer som ikke omfattes av justeringsreglene Deloitte Advokatfirma DA

41 Uttak av tjenester Avgiftsplikten for uttak av tjenester er regulert i 14 tredje ledd Etter bestemmelsens første punktum skal det bare beregnes avgift ved uttak av tjeneste til Privat bruk og til andre formål utenfor den samlede virksomheten Dette representerer en betydelig endring IKKE UTTAKS-MVA AV TJENESTER INNEN VIRKSOMHETEN Vilkåret om fradragsrett gjelder ikke for uttak av tjenester Deloitte Advokatfirma DA

42 Uttak av tjenester Uttak til ikke-avgiftspliktig del av virksomhet Avgiftsplikten er begrenset til uttak til andre formål utenfor den samlede virksomheten Innebærer at det ikke lenger skal beregnes avgift ved uttak til bruk i del av virksomhet utenfor avgiftsområdet Skal også gjelde ved fellesregistrering Skal gjelde uansett om og i hvor stort omfang vedkommende tjenesten også omsettes til andre 20%-regelen anses opphevet fra ikrafttredelsen av de nye reglene Deloitte Advokatfirma DA

43 Uttak av tjenester Avgrensninger Midlertidig bruk av driftmidler/omsetningsvarer privat eller til formål utenfor loven skal ikke avgiftsberegnes Dette gjelder selv om virksomheten driver utleie av driftsmidler Dette er en lemping av tidligere regler NB: For kapitalvarer kan justeringsreglene komme til anvendelse For mindre anskaffelser skal det foretas en fordeling når det på anskaffelsestidspunktet er forutsatt delt bruk Deloitte Advokatfirma DA

44 Særlig om byggebransjen Likevel uttak ved egenregi Dagens 20 %-regel med hjemmel i 70 oppheves Dette innebærer avgiftsskjerpelse for byggebransjen Deloitte Advokatfirma DA

45 Regelverk. -- Fradrag for inngående MVA -- Justering av inngående MVA -- Dokumentasjon -- Frikraft -- Utland

46 Grunnleggende byggestein i avgiftssystemet Avgiftspliktige beregner utgående MVA av sin omsetning Avgiftspliktige fradragsfører inngående avgift på sine anskaffelser Avgiftsbelastningen rulleres frem til sluttbruker Deloitte Advokatfirma DA

47 Fradragsrett for inngående avgift - MVA på hvilke kostnader kan fradragsføres? Vilkår at anskaffelsen er..til bruk i den avgiftspliktige virksomheten Relevante anskaffelser for den avgiftspliktige (delen av) virksomheten Fellesanskaffelser Brukes dels innenfor den avgiftspliktige delen av virksomheten og dels utenfor Delvis fradrag iht. bruk Alternativ omsetning eller areal Deloitte Advokatfirma DA

48 Fradragsrett Til bruk i avgiftspliktig virksomhet Privat bruk F. ex.: Ansattes telefoner mv. ( 22, 3 jfr 14, 2. ledd nr.1) Hjemme PC-ordinger Erstatning Utbedring av forvoldt skade Deloitte Advokatfirma DA

49 Hjemme PC Uttalelse fra Sivilombudsmannen og Finansdepartementet Følgende forhold trekker (iflg. Fin. Dep) i retning av fradragsrett: Hjemmekontor/avtale om hjemmearbeid Eneste datamaskin fra jobben (altså ikke en på jobb og en hjemme) Utførelse av konkrete oppdrag hjemmefra Oppkobling til virksomhetens nettverk hjemmefra Opplæringsprogram Spesifikk øvelsesbruk som gir økt ferdighet til konkrete arbeidsoppgaver - Finansieringen (trekk i bruttolønn) ikke avgjørende - MVA i størrelsesorden %. - Kravene foreldes suksessivt (3 år?) Deloitte Advokatfirma DA

50 Fradragsrett Relevanskriteriet Ansk. Som er relevant for den avgiftspliktige omsetningsvirksomheten En rekke dommer vedr dette kriteriet har utvidet fradragsretten i forhold til avgiftsmyndighetenes praksis Deloitte Advokatfirma DA

51 Fradragsrett for inngående avgift Sira-Kvina (Rt ) Konsesjonsvilkår NC (Rt ) Kontraktsforpliktelse Hunsbedt Racing (Rt ) Primær bruk HR : Etter min oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold Porthuset (Rt ) Primær bruk definitivt avvist - rettspraksis Dyreparkdommen (tingrettsavgjørelse påanket) Fradragsrett for fór og bur en sammensatt attraksjon Deloitte Advokatfirma DA

52 Dyreparkdommen faktum: Dyreparken produserer bøker, CD'er, DVD'er, suvenirer og salgsvarer som er bygget på dyrene og basert på dyrene, på temaene i parken og på parkens logo og på parken som konsept og merkevare. Dyreparken tilbyr underholdning, fritidsopplevelser og fornøyelser av forskjellig karakter. Publikum betaler en inngangsbillett og billetten gir deretter fri adgang til alle attraksjonene. Dyreparken tilbyr serveringssted for varm og kald mat, drikke, is og godterier, og en butikk for salg av et stort varesortiment som er direkte eller tematisk basert på dyrene i parken og på de øvrige attraksjonene. vanlig kiosksalg av konsum- og andre forbruksvarer, rundt omkring i Dyreparken er det videre en rekke serveringssteder, butikker og kiosker i direkte tilknytning til dyrene og andre attraksjoner Det er dessuten utplassert mange automater langs naturstiene og veiene mellom attraksjonene, og i butikkene og på serveringsstedene. Automater, isdisker, endel av attraksjonene, serveringsstedene og lignende bærer gjennomgående reklame for eksklusive leverandører. Serveringssteder og serveringsstedenes menyer bærer også navn relatert til dyrene eller andre attraksjoner i parken, og de er også for øvrig regelmessig innrettet og utstyrt med assosiasjoner til dyr og dyretema i parken Deloitte Advokatfirma DA

53 Dyreparkdommen faktum forts : Serveringsstedene, butikkene, kioskene, automatene, parkeringen, tralleleie, eksklusiv reklame og royaltyinntekter generer avgiftspliktig omsetning som gir rett til fullt fradrag for inngående merverdiavgift. Vel 40 % av inntektene er resultat av den avgiftspliktige omsetningen Saken gjelder om Dyreparken også har krav på forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift av kostnadene til investeringer og drift av de ikke avgiftspliktige attraksjonene ansett som fellesanskaffelser Deloitte Advokatfirma DA

54 Dyreparkdommen rettens begrunnelse: Etter tingrettens syn er det en utvilsom økonomisk tilknytning mellom attraksjonene og de avgiftspliktige virksomhetene som skjer i Dyreparken eller som er basert på Dyreparkens attraksjoner. Det ville ikke vært noen avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester overhodet på det aktuelle området eller med utgangspunkt i området dersom ikke parken var anlagt der med sine attraksjoner Den avgiftspliktige omsetningen i Dyreparken er meget betydelig. Den økonomiske tilknytningen gjelder Dyreparken som et totalkonsept der publikum på grunn av inngangsprisen, parkens omfang og attraksjonenes mangfold lar seg fange innenfor parkens område til et mange timers opphold omgitt av avgiftspliktige nødvendigheter, bekvemmeligheter og andre fristelser, og der Dyreparken har utnyttet attraksjonenes og parkens merkevare- og markedsverdi til å generere inntekter i form av reklame, royalties og salg av produkter som er preget av eller forbundet med parken og attraksjonene. parkrommet med alle attraksjonene fremstår som en innsatsfaktor for omsetning av avgiftspliktige ytelser (jfr. Porthuset). Som driftsmiddel genererer dette totalkonseptet betydelig og variert spekter av avgiftspliktige ytelser den avgiftspliktige omsetningen danner et vesentlig økonomisk fundament for oppbyggingen og driften av attraksjonene (jfr. Porthuset og Hunsbedt) Deloitte Advokatfirma DA

55 Dyreparkdommen begrunnelse forts : Den økonomiske tilknytningen mellom attraksjonene som avgiftsfrie innsatsfaktorer og de ulike former for avgiftspliktige varer og tjenester er relevant, nær og natulig, nettopp fordi hele det avgiftspliktige omsetningsregisteret er resultat av en bevisst, målrettet og profesjonell markedsføring og kommersialisering av et integrert totalkonsept Attraksjonene kan ikke skilles fra den avgiftspliktige omsetningen, men utgjør integrerte deler av samme virksomhet det ikke ville vært noen avgiftspliktig omsetning på eller med utgangspunkt i området uten attraksjonene omvendt ville det for øvrig neppe heller vært en Dyrepark med et slikt innhold og slike proporsjoner på stedet uten den avgiftspliktige omsetningen. Produksjon og salg av kosedyr, suvenirer, bøker, CD-er, T-skjorter og liknende som er kopier av attraksjonene eller som er bygget på og preget dem, handler også om at attraksjonene er til direkte bruk i den avgiftspliktige omsetningen. Også ut over det generelt økonomiske, må tilknytningsforholdet vurderes på totalkonseptet og av samme grunn som for den økonomiske. Det er således ikke bare de mer oppsiktsvekkende og merkevarepregede dyrene og opplevelsene som er relatert, tilknyttet eller til direkte faktisk bruk i avgiftspliktig omsetning. Sammenhengen i hele parkens faktiske og tematiske fauna, flora og topografi utgjør en samlet innsatsfaktor i den avgiftspliktige omsetningen uten at den enkelte høne, geit, slange eller ape bærer eget navn, reklame på ryggen, har tigerstatus eller en egen salgbar historie. Attraksjonene virker for øvrig ikke dersom dyrene dør av sult, sykdom eller flykter, og statens dyrefor-, og dyrlege- og bureksempel synes således lite relevant. Uten å ta eksplisitt stilling til om rent økonomisk tilknytning etter Husbedt og Porthuset er nok, er retten etter dette kommet frem til at tilknytningsforholdet mellom attraksjonene og de avgiftspliktige virksomhetene i Dyreparken ifølge rettspraksis uansett er tilstrekkelig relevant, naturlig og nær som grunnlag for forholdsmessig fradrag i den inngående merverdiavgiften selskapet betaler for anskaffelse og drift av attraksjonene Deloitte Advokatfirma DA

56 Fradragsrett Aktsomhetskriteriet Korrekt salgsbilag? Tvil om materiell avgiftsplikt? Kun dersom kjøper er kvalifisert uaktsom Deloitte Advokatfirma DA

57 Ikke fradragsrett for enkelte kostnader Selv om de brukes i avgiftspliktig virksomhet Aldri fradragsrett for anskaffelser som fremgår av 14, 2. ledd, til bruk som Velferdstiltak Kost, naturalytelser og gaver Representasjon Personbiler Fast eiendom som dekker bolig eller fritidsbehov Deloitte Advokatfirma DA

58 Ikke fradragsrett Varer/tjenester som brukes til kost- og naturalavlønning Julebord, blåtur, vår- og høstfest mv. Anskaffelser av sosial art, abonnement i helsestudio Avgiftsreglene strengere enn skattereglene Deloitte Advokatfirma DA

59 Ikke fradragsrett Varer/tjenester til fast eiendom som skal dekke bolig- og velferdsbehov, ferie- og fritidsbehov mv., samt løsøre/utstyr til slike eiendommer Bedriftshytter, fritidsbåt, trimrom Bolighus for de ansatte Deloitte Advokatfirma DA

60 Ikke fradragsrett Kostnader knyttet til smøring av kunder eller representanter for pressen mv. Middagsbesøk Opphold på bedriftens hytte Spandering Deloitte Advokatfirma DA

61 Delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet - forholdsmessig fradragsrett ml. 23 Brukes anskaffelsen både i virksomhet innenfor avgiftsområdet og virksomhet utenfor avgiftsområdet? FELLESANSKAFFELSER Da skal inngående avgift fordeles etter bruk Kartlegge bruken hvor mye brukes varen i virksomhet innenfor avgiftsområdet? Deloitte Advokatfirma DA

62 Fellesanskaffelser - Hvordan fordeler vi momsen? Første spørsmål: Kan vi henføre anskaffelsen til avgiftspliktig eller ikkeavgiftspliktig virksomhet? Nei? Da er det en FELLESANSKAFFELSE mva fordeles/forholdsmessig fradrag Forskrift nr. 18 regulerer fordelingen Hovedregel bruk Alternativ areal (bygg) Omsetningstall Deloitte Advokatfirma DA

63 Justeringsregler -nytt fra 1. januar 2008

64 JUSTERINGSREGLER MVAL 26 b e Forskrift nr 132 (19. des. 2007) Kommentar til forskriften Uttalelse fra avgiftsmyndighetene Forarbeider Deloitte Advokatfirma DA

65 Rettslig plassering MVA systemet Hensikten med uttaksreglene er å likestille avgiftsregistrerte med unntatt omsetning skal ikke ha en avgiftsfordel gjennom fradragsretten Uttak beregnes normalt ( 19) ved at alminnelig omsetningsverdi på uttakstidspunktet fastsettes Justeringsreglene blir fra en del av denne likestillingen, men på en mer avdempet måte. I stedet for uttaksberegning skal fradragsretten for den historiske inngående avgift justeres ned eller opp i forhold til endret bruk Deloitte Advokatfirma DA

66 DELT VIRKSOMHET, forholdsmessig fradrag / uttak FRADRAG Avgiftspliktig FORHOLDSMESSIG FRADRAG IKKE FRADRAG UTTAK / TILBAKEFØRING Unntatt Deloitte Advokatfirma DA

67 Nye regler om justering Kort oversikt Hva er Justering? Fradraget for inngående MVA tilpasses faktisk bruk over tid Fradragsretten vurderes som i dag på anskaffelsestidspunktet Hele avgiftsbeløpet behandles ved anskaffelsen Ikke periodisert fradrag fremover Justering gjennomføres dersom bruken endres i løpet av justeringsperioden 5 år for løsøre, 10 år for fast eiendom NB: Dersom justering - ikke uttak Justering i forhold til historisk inngående avgift Uttak - omsetningsverdien på uttakstidspunktet Deloitte Advokatfirma DA

68 DELT VIRKSOMHET, justering ved endret bruk ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 FRADRAG Avgiftspliktig FORHOLDSMESSIG FRADRAG IKKE FRADRAG Unntatt Deloitte Advokatfirma DA

69 UTTAK / JUSTERING UTTAK dersom bruk utenfor den samlede virksomheten 12-3 HOLDING AVGIFTS- PLIKTIG UNNTATT EGET SELSKAP Deloitte Advokatfirma DA

70 Justeringsregler - Hvilke kapitalvarer omfattes? Driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst NOK (netto anskaffelsespris over ) Verdigrensen gjelder hver enkelt anskaffelse Fast eiendom, (nybygg, påbygging og ombygging) der inngående merverdiavgift utgjør minst NOK (netto pris over ) Tiltak som utføres av eier slås sammen med tiltak som utføres av leier!!! NB! Kan innebære behov for kontraktsrevisjon Deloitte Advokatfirma DA

71 Justeringsregler - Hvilke kapitalvarer omfattes? Opprinnelig anskaffelse til bruk i næringsvirksomheten (innenfor eller utenfor MVA-loven) Opprinnelig anskaffelse delvis til bruk privat og delvis til bruk i virksomhet innenfor loven Kun nedjustering ved økt privat bruk Ikke økt fradrag dersom privatbruk reduseres og a.p. bruk øker Opprinnelig privat anskaffelse som senere tas i bruk i virksomhet innenfor loven faller utenfor Deloitte Advokatfirma DA

72 Hva utløser justering? når bruken endres Hvilke bruksendringer omfattes? Kun bruksendringer av betydning (= 10 prosentpoeng) Terskel for bruksendring Endring til ugunst for den næringsdrivende er pliktig dersom fradragsretten er endret med 10 prosentpoeng eller mer Endring til gunst for den næringsdrivende Kan velge å ikke justere Kan ikke velge å justere i de tilfelle endringen i fradragsretten er under 10 prosentpoeng Deloitte Advokatfirma DA

73 Hva utløser justering? Hvilke bruksendringer omfattes? Kun bruksendringer av betydning Faktisk bruk eller økonomisk bruk? Terskel for bruksendring Minimum endring på 10 prosentpoeng Bygget som hele - eller - m2 for m2? Endring til ugunst for den næringsdrivende er pliktig dersom fradragsretten er endret med 10 prosentpoeng eller mer Endring til gunst for den næringsdrivende Kan velge å ikke justere Ingen rett til å justere dersom endringen i fradragsretten er under 10 prosentpoeng Deloitte Advokatfirma DA

74 EKSEMPEL Opprinnelig fradragsrett 70 % Bruken endres Justering? 1) Etter endring er fradragsrett 77 % (10%, men bare 7 %-POENG) Ikke rett til å justere fradraget 2) Etter endring fradragsrett er økt til 80 % Retttil å justere fradraget 3) Etter endring fradragsrett er redusert til 60 % Plikt til å justere fradraget Deloitte Advokatfirma DA

75 Hva utløser justering? Justeringsregler - Hvilke bruksendringer kan omfattes? Endring i faktisk bruk eller økonomisk bruk Eksempler på hendelser: Driftsmidler som tas mer i bruk utenfor loven Driftsmidler som tas mer i bruk innenfor loven Opphevelse eller etablering av fellesregistrering Omorganisering Overføring innen konsern Salg /Bytte Opphør/sletting av virksomhet Dødsfall, konkurs, ekspropriasjon Overføring uten vederlag (generasjonsskifte, gave, ol) Overdragelse som ledd i overdragelse av virksomhet etter 16 nr 6 Utleiebygg; Utleie av eget bygg (brukt i egen avgiftspliktig virksomhet) uten at det er frivillig registrert Bygg brukt i egen virksomhet utenfor loven som senere blir frivillig registrert F 117-bygg; Ny leietaker med annen avgiftsmessig status F 117-bygg; Eksisterende leietaker endrer avgiftsmessig status F 117-bygg; Tomme lokaler er ingen bruksendring Deloitte Advokatfirma DA

76 Hva utløser justering? Hvilke bruksendringer omfattes? Ved overdragelse av fast eiendom Justeres til fullt ut ikke-avgiftspliktig formål Overføring av del av eiendom; kun justering for delen som overføres Ved endret bruk Justering av IMVA knyttet til det arealet som har fått endret bruk Deloitte Advokatfirma DA

77 Hva utløser justering? Når vare / fast eiendom selges Ved virksomhetsoverdragelse KAN UNNLATES DERSOM KJØPER OVERTAR JUSTERINGSFORPLIKTELSEN Særskilte materielle og formelle krav (dokumentasjon) Bør reguleres særskilt i kontrakt ved overdragelse Maksimumsgrense for justeringsbeløpet For å forhindre at justeringsbeløpet overstiger utgående merverdiavgift ved salg av driftsmidler, kan justeringsbeløpet ikke overstige 25 % av salgsprisen (mva ikke medregnet) Deloitte Advokatfirma DA

MVA for energibransjen - utfordringer 21. april 2010

MVA for energibransjen - utfordringer 21. april 2010 MVA for energibransjen - utfordringer 21. april 2010 v/ adv. Erlend Øen eoen@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS 1000 1005 Agenda Åpning Tom Wigdahl, EnergiNorge 1005 1100 1115 1215 Innledning / hovedregler

Detaljer

MVA for energibransjen - utfordringer

MVA for energibransjen - utfordringer MVA for energibransjen - utfordringer 6. april 2011 v/ adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS 1000 1005 Agenda Åpning EnergiNorge 1005 1100 1115 1215 MVA-loven Sentrale begreper

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Harald Th. Rød 02.07.2007 Telefon 22 07 79 84 Deres referanse Vår referanse 2007/228225/RR- AV/HRO/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift og uttak

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom?

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom? Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer - Merverdiavgiftsloven 26 b-e I lov 29. juni 2007 nr. 45 vedtok Stortinget flere

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift At kommunesektoren må forholde seg til to regelsett ved behandling av merverdiavgift, reiser noen problemstillinger. Artikkelen omhandler

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser NE KUNNSKAP desember 2011 Hallgeir Østrem Innhold - introduksjon til enkelte hovedspørsmål Innledning Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT Estate konferanse, Grand Hotel, 3. mars 2016 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Vilkårene for fradragsrett for MVA på

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE JANUAR 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV MOMSREFUSJON AVTALE OM TILBAKEBETALING AV MERVERDIAVGIFT MELLOM UTBYGGER OG KOMMUNE AVTALE OM OVERDRAGELSE

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Praktisk husleierett. Estate 26. februar 2015. Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull

Praktisk husleierett. Estate 26. februar 2015. Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull Praktisk husleierett Estate 26. februar 2015 Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull Grunnleggende krav til fradragsrett Frivillig registrering for utleie av fast eiendom 2-3 Arealet

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Oversikt over justeringsreglene

Oversikt over justeringsreglene Oversikt over justeringsreglene for fast eiendom Artikkelen gir en oppdatert oversikt over justeringsreglene for fast eiendom. Reglene har vært gjeldende i snart fire år, og mange synes å ha behov for

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Hva er sponsing? Wikipedia: En sponsor er en person eller organisasjon

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013 Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter (Merverdiavgiftsloven 1-3 første ledd bokstav a og 3-1 første ledd) Et selskap

Detaljer

MVA og justering noen enkeltspørsmål (I)

MVA og justering noen enkeltspørsmål (I) MVA og justering noen enkeltspørsmål (I) Skattedirektoratet mottar jevnlig henvendelser knyttet til justeringsreglene, og rettstilstanden er fortløpende oppe til vurdering. Meldingen omhandler noen utvalgte

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492 (

Detaljer

2. Sørum kommunes kostnader med å administrere ordningen, i tillegg til et risikopåslag, skal som et minimum dekkes av kommunens kontraktspart.

2. Sørum kommunes kostnader med å administrere ordningen, i tillegg til et risikopåslag, skal som et minimum dekkes av kommunens kontraktspart. Arkivsak-dok. 15/03661-1 Saksbehandler Anita Sandnes Saksgang Økonomi- og administrasjonsutvalget Kommunestyret Møtedato BOLIGPROSJEKTER - MERVERDIAVGIFT - JUSTERINGSMODELLEN Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett Høringsnotat Overføring av justeringsplikt og rett 2010/1731 Side 2 av 12 1 Innledning: Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av kapitalvarer utløser

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/01 01/564 C TT/ISa MERVERDIAVGIFTSREFORMEN KOMPENSASJON TIL STATLIG FORVALTNING

Nr. Vår ref Dato R-2/01 01/564 C TT/ISa MERVERDIAVGIFTSREFORMEN KOMPENSASJON TIL STATLIG FORVALTNING Rundskriv Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/01 01/564 C TT/ISa 01.02.2001 MERVERDIAVGIFTSREFORMEN 2001 - KOMPENSASJON TIL STATLIG FORVALTNING 1. BEREGNING AV MERUTGIFTER

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Radisson Blu Plaza Hotel, 11. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokat Christian O. Hartmann Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Detaljer

SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM NOVEMBER Av advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR DA

SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM NOVEMBER Av advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR DA SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM NOVEMBER 2017 Av advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR DA SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM Skatt og avgift er i stor

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke over dom, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet?

Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet? Moms ved oppføring av kommunal infrastruktur - Del II Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet? Advokat Alexander With E-post: awith@deloitte.no

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Fellesregistrering. en felle for eiendomsbransjen?

Fellesregistrering. en felle for eiendomsbransjen? Fellesregistrering en felle for eiendomsbransjen? Advokat Siri Midling Larsen EY Tax & Law Advokat Agnete Haugerud Partner EY Tax & Law I denne artikkelen setter vi et særlig fokus på avgiftsmessige konsekvenser

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSRETT MELLOM FJORDHUS AS ORG. NR OVERDRAGER SOGNDAL KOMMUNE ORG. NR MOTTAKER

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSRETT MELLOM FJORDHUS AS ORG. NR OVERDRAGER SOGNDAL KOMMUNE ORG. NR MOTTAKER AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSRETT MELLOM FJORDHUS AS ORG. NR 961 165 288 OVERDRAGER OG SOGNDAL KOMMUNE ORG. NR 936 401 651 MOTTAKER 1. BAKGRUNN Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Advokat Torgils Bryn, e-post: tb@kluge.no, mob 95 17 26 00 1 24 May 2012 2 Hvem skal betale for infrastrukturen?

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Er fisjon og fusjon «omsetning»?

Er fisjon og fusjon «omsetning»? Er fisjon og fusjon «omsetning»? Et helt grunnleggende spørsmål er merkelig nok ikke entydig løst etter gjeldende rett: innebærer fisjon og fusjon at det skjer «omsetning», eller eventuelt «uttak», i henhold

Detaljer

Retningslinjer for behandling av MVA

Retningslinjer for behandling av MVA Retningslinjer for behandling av MVA HOOPLA AS TAR IKKE NOE ANSVAR FOR AT ARRANGØR FYLLER INN KORREKT INFORMASJON. RETNINGSLINJNEN ER KUN MENT SOM VEILEDENDE INFORMASJON OG HOOPLA AS TAR ER IKKE ANSVARLIG

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22.

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22. HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY Finansdepartementet 22. desember 2006 1 HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS...1 OMREGISTRERINGSAVGIFT

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler Beregning og bokføring innførselsmva Introduksjon og eksempler Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS

MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010 Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS 2 Innledning MVA systemet Rettskilder Ny MVA lov AGENDA

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg

MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg Presentasjon på MOMSKONFERANSEN- Lerkendal 07.12.2006 MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg OPPSUMMERING: Refusjon/ kompensasjon av mva ved bygging og drift av idrettsanlegg. Utarbeidet av: Sivilingeniør KJELL IVAR

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift

Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift Tilordning av kostnader i lys av fradragsretten for merverdiavgift Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: 25.04.14 Antall ord: 15 620 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema for oppgaven... 1 1.2 Kort

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer