3-årsmelding fra styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-årsmelding fra styret"

Transkript

1 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING

2 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i perioden, og vi har i 3-årsmeldingen skissert mange av de områdene vi har arbeidet med. Når vi nå er i ferd med å avslutte perioden, er det noen saker vi vil nevne spesielt. Utdanningsforbundet Bergen deltok i 2008 i tre streiker av helt ulik karakter. Vi streiket for privat tariffavtale ved den internasjonale skolen i Bergen, vi deltok i KS- streiken sammen med de andre UNIO organisasjonene i Bergen, og vi avsluttet 2008 med en politisk demonstrasjonsstreik mot budsjettkutt i barnehagesektoren. I tillegg til årlige lokale forhandlinger i kapittel 3 og kapittel 5 i KS området, har vi i 2006 og 2008 også hatt lokale forhandlinger i kapittel 4 som en del av hovedtariffoppgjørene. Felles for begge disse forhandlingene var at de tok svært lang tid. Det gir særskilte utfordringer når et tariffoppgjør ikke blir ferdig før nesten et år etter virkningsdato. Her har partene noe å jobbe med i årene som kommer. Nytt i denne perioden var også at lærernes arbeidstidsavtale skulle drøftes på skolenivå og forhandles på kommunenivå. Dette har vist seg som et svært arbeidskrevende prosjekt, som ennå ikke har medført de store endringer, og i hvert fall ikke forbedringer, i lærernes arbeidsvilkår. Det blir spennende å se om dette arbeidet vil fortsette etter 2010, eller om partene sentralt igjen inngår en felles kollektiv avtale for alle skoler i landet. Bergen kommune har arbeidet hardt for å oppnå full barnehagedekning i perioden. Vi i Utdanningsforbundet Bergen har bidratt i drøftinger med kommunen om dette, og ikke minst har vi vært med i tilsettingsprosesser for mange nye styrere, pedagogiske ledere og førskolelærere. Den største utfordringen for oss videre blir å sikre at det satses på kvalitet i sektoren i en periode der politiske myndigheter har vært mest opptatt av brukervennlighet. Til sist vil vi takke alle tillitsvalgte og medlemmer for et godt samarbeid i denne 3- årsperioden. Vi vinner ikke alle slag, men det gjøres et godt og viktig arbeid på alle nivå i organisasjonen! Bergen 3. mars 2009 for Utdanningsforbundet Bergen Grete M. Ingebrigtsen leder Bjarne Mohn Olsvold nestleder 2

3 INNHOLD ÅRSMELDING Side 1. SAMMENSETNING AV STYRE, SEKSJONER OG UTVALG LOKALLAGSSTYRET OG ANDRE SOM HAR MØTT I STYRET I PERIODEN SEKSJONSSTYRENE VALGKOMITE I PERIODEN HOVEDTILLITSVALGTE OG VARA I PERIODEN UTVALG OPPNEVNT AV LOKALLAGSSTYRET I PERIODEN UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS REPRESENTASJON UTAD BYRÅDAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE UTVALG I UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS STATUS OG AKTIVITET MEDLEMSTALL STYREMØTER/FU-MØTER SKOLERINGSVIRKSOMHET/MØTER FOR TILLITSVALGTE INTERN OG EKSTERN INFORMASJON Intern informasjon Ekstern informasjon KLUBBOPPFØLGING Klubbutviklingsprosjektet grunnskole Klubbutviklingsprosjektet barnehage MEDLEMSSERVICE SAMARBEID MED STORBYENE NORDISK SAMARBEID SAMARBEID MED UNIO-ORGANISASJONENE KORTE MELDINGER FRA DE HOVEDTILLITSVALGTE I VAPPUS OG I STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN Vappus Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) KORTE MELDINGER FRA SEKSJONENE Seksjon barnehage Seksjon skoleledere Seksjon grunnskole SAMARBEIDS-, FORHANDLINGS- OG DRØFTINGSSAKER MED BERGEN KOMMUNE INNLEDNING DRØFTINGER Kvalitetsmeldingen fra BBS Støttepedagogene og spesialpedagogene i barnehagene samt logopedene Omorganisering av PPT Skolebruksplan/barnehagebruksplan Kunnskapsløftet SFO Vikarservice Ledelsesmodeller Balansert målstyring - målekort Tilsyn med kommunale og private barnehager Driftsstyrer ved skolene IKT i skolen Praktisering av Hovedavtalen

4 Bruk av vikarbyrå Beregningsgrunnlag for timelønn i skolen Lønnstillegg til personalet i midlertidige barnehager Praktisering av fortrinn til ledige stillinger Lønnsplassering ved konstituering/stedfortredertjeneste Veiledning for pedagoger i PPT FORHANDLINGER Lokale lønnsforhandlinger i kap 4 pr Lokale lønnsforhandlinger i kap 4 pr Kap 5.2-forhandlinger Kap forhandlinger (ledere) Kap 4.A.2-forhandlinger Kap 5.3-forhandlinger Forhandlinger om lokal arbeidstidsavtale, skoleåret 07/ Forhandlinger om lokal arbeidstidsavtale, skoleåret 08/ Forhandlinger om lokal særavtale i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Forhandlinger om lokal særavtale i byrådsavdeling for barnehage og skole ANDRE SAMARBEIDSSAKER Budsjettarbeidet Arbeidsmiljø Tilsettinger Tilsettinger i grunnskolen Tilsettinger i barnehagene Finansieringsmodell for barnehagene Barnehageloven Samlokalisering skole - barnehage Fellesskolering om hovedavtale, arbeidstidsavtale, tilsettinger med Bergen kommune Sammenslåing av enheter/nedlegging av skoler Nærværsprosjektet Mangfoldsmeldingen Etikkmeldingen Omorganisering av morsmålsopplæringen/tospråklige assistenter i barnehagene STREIK KOMMUNAL SEKTOR 2008 OG VED DEN INTERNASJONALE SKOLEN I BERGEN SAMT POLITISK STREIK BERGEN KOMMUNE STREIK VED INTERNATIONAL SCHOOL OF BERGEN (ISB) TARIFFSTREIK I KS-OMRÅDET POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK BARNEHAGEOMRÅDET FORHANDLINGER PRIVAT SEKTOR LOKALE FORHANDLINGER HSH LOKALE FORHANDLINGER STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN LOKALE FORHANDLINGER VAPPUS LOKALE FORHANDLINGER KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON INNGÅELSE AV TARIFFAVTALER MED PRIVATE BARNEHAGER OG SKOLER TILPASNINGSFORHANDLINGER VED SKIFTE AV TARIFFOMRÅDE MEDARBEIDERE PÅ KONTORET

5 1. SAMMENSETNING AV STYRE, SEKSJONER OG UTVALG 1.1 LOKALLAGSSTYRET OG ANDRE SOM HAR MØTT I STYRET I PERIODEN Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Grete Myrland Ingebrigtsen Nestleder: Bjarne Mohn Olsvold Styremedlem: Grete Monsen Asle Flatøy Børje Helander Åse Opheim Ragnfrid M. N. LLano Trond Øverli/Jørgen Dræge/Åse Opheim Jon Severud/Per Kristian Rasmussen Olaug Karin Borge Turid Strømmen leder seksjon grunnskole leder seksjon barnehage videregående opplæring leder seksjon skoleledere videregående opplæring Følgende har vært varamedlem i perioden: Eirin Skaale Hauge Arild Reigstad Kristine Halvorsen Hanne Guri Hellevang Anders Pedersen Møte- og talerett på styremøtene: Hovedverneombudene i Bergen kommune HT Vappus og HT SiB 1.2 SEKSJONSSTYRENE Grunnskole: Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Ragnfrid M. N. LLano Nestleder: Børje Helander/Grete Monsen Styremedlem: Asle Flatøy Grete Monsen Anders Pedersen Odd Petter Jensen Øyvind Fredriksen Mette Johnsen Walker Følgende har vært varamedlem i perioden: Bente Myrtveit Barnehage: Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Trond Øverli/Jørgen Dræge/Åse Opheim 5

6 Nestleder: Jørgen Dræge/Åse Opheim Styremedlem: Åse Opheim Lilly Korsvold Ingunn Talhaug Rasmussen Kristin Haugsbø Gerd Dingsør Birgitte Flom Følgende har vært varamedlem i perioden: Kristine Halvorsen Siren Risti Elin Gravdal Skoleledere: Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Olaug Karin Borge Nestleder: Nora Henden Stegane Styremedlem: Magne Blom Liv Sæbø Fausa Marit Brekke Følgende har vært varamedlem i perioden: Hanne Guri Hellevang Sigrid Bleie Omland 1.3 VALGKOMITE I PERIODEN Valgkomite: 1. Linda Eide Storetveit skole Seksjon grunnskole 2. Karen Gro Rosenlund Ytre Arna skule Seksjon grunnskole 3. Eirik Rustand Loddefjord skole Seksjon grunnskole 4. Gudrun E Hanssen Rothaugen skole Seksjon grunnskole 5. Marianne Levin Blokkhaugen barnehage Seksjon barnehage 6. Wenche Monsen Lyngfaret barnehage Seksjon barnehage 7. Berit Skeie Skjoldtun Barnehage Seksjon barnehage 8. Harald Hermansen Sandsli vgs Seksjon videregående 9. Brita Bøyum Laksevåg vgs Seksjon videregående 10. Ivar Skjelten Ortun skole Seksjon skoleledere 11. Turid Klyve Nordvik skole Seksjon skoleledere Vara: 1. Ola Kulild Lynghaug skole Seksjon grunnskole 2. Kari Fløysand Olsen Ulsetskogen skole Seksjon grunnskole 3. Trond Torgilstveit Ny Krohnborg skole Seksjon grunnskole 4. Vera Espeland Rothaugen skole Seksjon grunnskole 5. Oddbjørg Henden Laksevåg Kirkes bhg Seksjon barnehage 6. Randi Fyhn Myrholtet barnehage Seksjon barnehage 7. Grete Hårvik Sandviken men. bhg Seksjon barnehage 6

7 8. Hans Erik Johanson Fyllingsdalen vgs Seksjon videregående 9. Jan Kåre Greve Årstad vgs Seksjon vidergående 10. Hans Erik Schmidt Breimyra skole Seksjon skoleledere 11. Tove Kayser Tveiterås skole Seksjon skoleledere 1.4 HOVEDTILLITSVALGTE OG VARA I PERIODEN Private områder og hovedtillitsvalgte i Bergen kommune valgt i 2006: Stiftelsen Husmødrens barnehager (nå Vappus): HT: Lilly Korsvold/Elin Gravdal Vara: Elin Gravdal Studentsamskipnaden i Bergen: HT: Toril Stenseth/Odd Arild Viste Vara: Odd Arild Viste Bergen kommune - den kommunale hovedavtalen utenfor grunnskolen: HT: Kristine Halvorsen Bergen kommune - den kommunale hovedavtalen innenfor grunnskolen: HT: Arild Reigstad Vara: Asle Flatøy 1.5 UTVALG OPPNEVNT AV LOKALLAGSSTYRET I PERIODEN Skoleringsutvalg: Ragnfrid M. N. LLano, Jon Severud, Trond Øverli, Grete Monsen, Børje Helander Personalnemnd: Arild Reigstad, Trond Øverli, Olaug Borge, Jørgen Dræge, Grete M. Ingebrigtsen, Kristine Halvorsen Fellespolitisk Utvalg (FU): Grete Monsen, Grete M Ingebrigtsen, Bjarne M Olsvold, Åse Opheim, Turid Strømmen, Jon Severud 2. UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS REPRESENTASJON UTAD 2.1 BYRÅDAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Sentralt samarbeidsutvalg: Grete Ingebrigtsen 7

8 Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU): Representant: Grete Ingebrigtsen Vara: Bjarne Mohn Olsvold Gruppe for kompetansekartlegging: Grete M. Ingebrigtsen Arbeidsgruppe seniorpolitikk: Arild Reigstad Lønnspolitisk arbeidsgruppe: Grete M Ingebrigtsen Utvidet prosjektgruppe Nærværsprosjektet: Grete M Ingebrigtsen, Arild Reigstad Mangfold i praksis: Grete Monsen Oppretting av vikarpool: Asle Flatøy, Ragnfrid LLano 2.2 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Arbeidsmiljøutvalget (AMU-BBS): Representanter i perioden: Arild Reigstad, Kristine Halvorsen, Ragnfrid LLano, Bjarne Olsvold Vara: Ragnfrid M. N. LLano, Grete Monsen AMU-Bygg: Representanter i perioden: Vara: Kristine Halvorsen Grete Monsen Referansegruppe kunnskapsløftet: Ragnfrid LLano Arbeidsgruppe: Håndtering av vold, trakassering og trusler i Bergensskolen Arild Reigstad Omorg. av morsmål/2-språklige ass.: Arild Reigstad Rekruttering av menn til barnehagen: Jørgen Dræge/Trond Øverli Skolearena: Ragnfrid LLano 8

9 Referansegruppe IKT i skolen: Ragnfrid LLano Rekruttering av personale med kompetanse i barnehage: Kristine Halvorsen 2.3 UTVALG I UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND Utvalg for privat tariff (Utdanningsforbundet Hordaland): Arild Reigstad, Jørgen Dræge Utvalg for små medlemsgrupper: Jørgen Dræge, Arild Reigstad Utvalg for ung-politikk: Jørgen Dræge/Anders Pedersen Skoleringsutvalget: Børje Helander/Grete Monsen 3. UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS STATUS OG AKTIVITET 3.1 MEDLEMSTALL Pr februar 2009: Herav: Grunnskole: Barnehage: Videregående opplæring: 942 Skoleledere: 200 HUK: 133 Andre: STYREMØTER/FU-MØTER Det har vært 26 styremøter hvor 378 saker har vært behandlet. Det har også vært 5 FU-møter (Fellespolitisk Utvalg) der representanter for ulike medlemsgrupper har vært representert. 3.3 SKOLERINGSVIRKSOMHET/MØTER FOR TILLITSVALGTE Utdanningsforbundet Hordaland har ansvar for grunnskoleringen av de plasstillitsvalgte i Bergen kommune. Grunnskoleringen er oppdelt i tre moduler: Lokal introduksjon, Lov og avtaleforståelse og VOKS (Videre opplæring i kommunikasjon og samhandling). Det første kurset er et dagskurs, mens de to andre går over henholdsvis tre og to dager (reise- 9

10 vekk-kurs). Utdanningsforbundet Hordaland arrangerer også en regional dagsamling for henholdsvis AT-g og AT-b. Hovedtillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget deltar i vesentlig grad i gjennomføringen av denne skoleringen. I denne valgperioden har Utdanningsforbundet Bergen, seksjon grunnskole gjennomført et årlig Bergenskurs for plasstillitsvalgte i grunnskolen. Ett av disse kursene var et samarbeid med fylket (regional opplæring for AT-g). I tillegg til grunnskoleringen har seksjon grunnskole i Bergen hatt fire årlige nettverssamlinger for AT-g og seksjon barnehage har hatt to årlige nettverkssamlinger for AT-b. Som en del av konfliktberedskapsplanen har det vært skolering av de plasstillitsvalgte innenfor KS-området. 3.4 INTERN OG EKSTERN INFORMASJON Intern informasjon Utdanningsforbundet Bergen har en vedtatt informasjonsplan for årsmøteperioden I denne er det skissert tiltak for å forbedre den interne informasjonen. Med intern informasjon menes informasjon til medlemmer og tillitsvalgte. Informasjon til medlemmene gis i flere kanaler. Utdanningsforbundet Bergen har egennettside som fortløpende oppdateres med aktuell informasjon. I løpet av januar 2009 var besøkstallet her på De ulike seksjonene sender ut info-ark til medlemmer i egen seksjon med ulik frekvens. I tillegg gir Utdanningsforbundet Bergen ut eget informasjonsblad, som utgis 1-2 ganger i året. Lokallaget har også prøvd å øke frekvensen på klubbesøk i perioden, og her ser fremdeles styret et utviklingspotensial. Informasjon til tillitsvalgte gis i tillegg gjennom skolering i lokal- og fylkeslagets regi. Utover dette brukes e-post som informasjonskanal til alle tillitsvalgte Ekstern informasjon Informasjon til offentligheten utover egne medlemmer gis stort sett gjennom redaksjonelt stoff i media. Det er vanskelig å planlegge dette i og med at det er media som selv styrer dagsorden, men Utdanningsforbundet Bergen har fått god oppslutning om flere utspill i perioden. Spesielt i forhold til streik og budsjettsituasjonen til Bergen kommune har vi vært hyppig i media. Utdanningsforbundet Bergen har prøvd å være aktiv i media for å fremme våre interesser, og dette er et arbeid som vil fortsette. 10

11 3.5 KLUBBOPPFØLGING Klubbutviklingsprosjektet grunnskole Utdanningsforbundet Bergen ved seksjon grunnskole startet i perioden opp et klubbutviklingsprosjekt for grunnskole. 8 skoler ble plukket ut etter å ha signalisert ønske om å delta. Målet for prosjektet var å: 1. Øke det enkelte medlems fagforeningsbevissthet. 2. Dyktiggjøre At-g i medbestemmelsesprosessene i forhold til arbeidsgiver. 3. Dyktiggjøre At-g i prosessene i klubb og organisasjons arbeid. 4. Bevisstgjøre klubben og klubbstyret i deres rolle som støtte for At-g 4 personer har hatt ansvar for 2 skoler hver. Vi har hatt jevnlige samlinger med tillistvalgt og klubbstyret der det har vært gjennomgått ulike utfordringer rundt klubbarbeid og medbestemmelse. Til hjelp i det daglige arbeidet har de tillitsvalgte fått tilsendt diverse maler for eksempel mal for referat og innkalling til klubb- og drøftingsmøter. Skolene har etter ønsker hatt besøk av sin kontaktperson på klubbmøtene. Prosjektet skal evalueres i løpet av Klubbutviklingsprosjektet barnehage På årsmøtet i 2006, sak F10.4, ble det vedtatt at lokallaget skulle jobbe med å øke/styrke klubbaktiviteten i inneværende valgperiode, blant annet gjennom et klubbsatsingsprosjekt. Generelt har vi i seksjonen gått ut med flere henvendelser til arbeidsplassene med tilbud om hjelp til å komme i gang med klubbarbeid. Dette i form av veiledning og råd på telefon, og tilbud om å komme på klubbesøk. I tillegg har vi med jevne mellomrom gitt eksempel på klubb- og drøftingssaker i UFO-infoen. I forhold til et spesielt klubbsatsingsprosjekt, er vi nå i gang. I januar 2009 inviterte vi styrer og arbeidsplasstillitsvalgte i noen utvalgte barnehager til et 2-dagers kurs. Få påmeldte gjorde at tilbudet gikk til alle. 21 barnehager deltok, både kommunale og private. Målet for kurset var felles forståelse/praktisering av Hovedavtalen, og et aktivt klubbarbeid. Tilbakemeldingene var veldig gode, blant annet ble det påpekt verdien av at styrer og tillitsvalgte deltok sammen. Vi vil følge disse barnehagene spesielt opp etter kurset, og håper nå at det blir lagt gode rutiner for medbestemmelse som kan videreføres til resten av barnehagene. 3.6 MEDLEMSSERVICE Utdanningsforbundet Bergen har som målsetting å gi best mulig service til våre medlemmer når de trenger en direkte hjelp utover det den klubbtillitsvalgte kan gi. I tillegg til alle de henvendelsene om saker som tas opp i organisasjonssystemet, går andre saker ofte i forhold til rettigheter etter hovedavtaler og tariffavtaler og i forhold til arbeidsgiver. Mye går på rettigheter i forhold til lønn, ansiennitet, arbeidstidsavtaler, ferie, pensjon og permisjoner. En type saker som krever mye tid er konfliktsaker der HT må bistå enkeltmedlemmer eller personale/deler av personale. Etter vår oppfatning registrerer vi fortsatt et økende antall i slike saker. Denne registreringen har vi gjort uten å se nærmere på årsakssammenheng og uten å ha 11

12 trukket noen konklusjoner, men at det kan ha sammenheng med et økende tidspress og knappe ressurser i forhold til forventningene til omfanget av arbeidsoppgaver som skal utføres, er en nærliggende tanke. Selv om mange sikkert føler at de kunne fått raskere hjelp, bruker de hovedtillitsvalgte mye av sin tid til medlemsservice. De hovedtillitsvalgte har etter hvert god kompetanse på dette feltet, og bruker fylkeslaget, sentralleddet og advokatkontoret i Utdanningsforbundet som støttepunkter. Utdanningsforbundet Bergen har hatt et økt fokus på klubbesøk, og har i perioden besøkt over halvparten av grunnskoleklubbene og mange klubber utenom grunnskolen. Lokallaget arrangerer også medlemsmøter for ulike medlemsgrupper, hvor også elementer innenfor medlemsservicefeltet berøres. 3.7 SAMARBEID MED STORBYENE Utdanningsforbundet har ikke vedtektsfestet at det skal være et formelt samarbeid mellom storbyene. Men det var gode erfaringer med et slikt samarbeid fra Lærerforbundet og Norsk Lærerlag. På nyåret 2007 tok Utdanningsforbundet Trondheim initiativ til en samling for de 10 største kommunene. Valget av disse ti er basert på KS sitt storbysamarbeid mellom kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Drammen, Bærum, Sandnes og Fredrikstad. I KS er disse ti kommunene grunnlag for datainnsamling i et system kalt ASSS: Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Det gis ut årlige ASSS-rapporter med informasjon om økonomi og resultater, basert bl.a. på Kostra - og GSI tall. Dette er nyttig informasjon for oss, særlig i forbindelse med budsjettarbeid og kvalitetsrapporter. Storbynettverket er nå i godt gjenge. To fra lokallaget deltar i et todagersmøte pr. halvår, der arrangementet går på omgang mellom deltakerne. Våren 2008 besluttet sentralstyret i Utdanningsforbundet å arrangere en egen storbysamling, der 3 fra hvert lokallagsstyre + fylkesleder var invitert. Våren 2009 blir det en tilsvarende samling. For oss er dette viktig, da dette gir storbynettverket en legitimitet og forankring i organisasjonen. Storbynettverket gir oss mulighet til å innhente informasjon om hva som gjøres andre steder, og det har vi nytte av i konkrete saker. Arbeidet med barnehagebudsjettet for 2009 er eksempel på en slik sak. 3.8 NORDISK SAMARBEID Lærerorganisasjonene i vennskapsbyene Bergen, Århus, Gøteborg og Åbo har lang tradisjon med å samles til konferanse hvert annet år. I denne perioden har konferansene vært i Århus (2006) og i Åbo (2008). Konferansene fungerer godt som erfaringsutveksling og påfyll for styremedlemmer og hovedtillitsvalgte, og vi har latt disse konferansene bli en tradisjon for alle i styret pluss de ansatte. Det viser seg at det er de samme tingene som skjer i de nordiske land, bare til litt ulik tid. Konferansene gir derfor utbytte både faglig og sosialt. 12

13 3.9 SAMARBEID MED UNIO-ORGANISASJONENE Representasjon i råd og utvalg i Bergen kommune baseres på hovedsammenlutningene. Utdanningsforbundet er den største av UNIO-organisasjonene i Bergen, og får dermed sete i alle relevante råd og utvalg. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er også representert i månedlig drøftingsmøte med arbeidsgiverseksjonen, og i HAMU. Utdanningsforbundet er eneste representant for UNIO i Sentralt samarbeidsutvalg med byrådet. Vi formidler relevant info til de andre organisasjonene om arbeidet i dette utvalget. Det er ellers kun ved konfliktberedskap at UNIO -organisasjonene i Bergen har et formelt samarbeid. Dette skjedde både ved tariffberedskap i 2006, og i forbindelse med tariff 2008 da UNIO i Bergen var i streik KORTE MELDINGER FRA DE HOVEDTILLITSVALGTE I VAPPUS OG I STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN Vappus Lilly Korsvold fra Trollsteinen barnehage var Hovedtillitsvalgt fra til Lilly Korsvold fikk da fast stilling som daglig leder i Ospeli. Høsten 2007 hadde VAPPUS ingen HTV. Elin H. Gravdal overtok som HTV HTV har hatt frikjøp i 20 %. Utdanningsforbundet har ca 100 medlemmer i VAPPUS barnehagene. Skiftet navn fra Stiftelsen Husmødrenes barnehager til VAPPUS barnehagene Gikk over fra KS-bedrift til PBL-A , fra ny tariffavtale med PBL-A. Drøftings- og informasjonssaker Videreutvikling av kriteriebasert lønnssystem for styrerne. Godtgjørelse ved overnattingsturer. Kursprogram for felleskurs i HA og HTA: Det blir felles skolering for styrerne og de tillitsvalgte Omfang av skolering for de tillitsvalgte. Tilbakemelding om bruk av ubunden tid knyttet til foreldresamtaler. Faktisk arbeidstid og avlønninger av pedagoger som er timelønnvikarer. Permisjonsrettigheter ved årsmøte hos Utdanningsforbundet Bergen. Avspasering og sykdom. Når inntrer egenmelding dersom man går hjem fra jobb grunnet sykdom. Vurdering av videre drift i Grønnestølen barnehage. Fellesmøter for plasstillitsvalgte. Gjennomgang av særavtaler i VAPPUSbarnehagene og videreføring av disse i overgangen fra KS-bedrift til PBL-A Arbeidsreglement Forskjøvet arbeidstid Skolering av tillitsvalgte og daglige ledere i PBL-avtalen, Permisjonsreglement, pkt 9.1 Rett til ulønnet permisjon Permisjonsreglement, pkt 7.2 Tillitsvalgtes deltakelse på kurs. Praksis i forhold til tillitsvalgtes deltakelse i ansettelser. 13

14 Avlønning ved overnattingsturer med barnehagene, SGS1010. Ny styreleder og styreleders rolle i drøftingsmøtene. Profil Vappusbarnehagene Lønnsforhandlinger for daglige ledere Nedleggelse av Vappus Fløen Utsatt Nedleggelse av Vappus Sentralbadet Utsatt Valg av ansatterepresentanter til styret i Vappusbarnehagene Ny tittel for assistenter, Pedagogisk medarbeider, ikke vedtatt Opprettholdelse av merinntaket også i 2009 Økning i satsen til OU-fondet Hovedverneombudets rolle i drøftinger. Mulig oppkjøp av Vågedalen barnehage Nytt fra VAPPUSbarnehagene i perioden: Livsfasepolitikk Seniorpolitikk: prosjektstart høsten 2006 Gravid og i arbeid: prosjektstart våren 2009 Felles mål og visjoner Arbeidet startet da vi fikk nytt navn. Arbeid med verdier for barnehagene. Forhandlinger Høsten 2006 ble det avholdt lokale forhandlinger. Høsten 2008 er vi i PBL-A og har ikke lokale forhandlinger, men det ble likevel avholdt lokale forhandlinger om lønn til daglige ledere. Kurs Vår 2006 fellesskolering for tillitsvalgte og daglige ledere i HA og HTA KS-bedrift. Vår 2008 fellesskolering for tillitsvalgte og daglige ledere i HA og HTA PBL-A TU (Utvalg for tillitsvalgte): : Lilly Korsvold, HTV, Linn Vatnedal, Øvsttun, Kristin Eriksen, Allestadhaugen, Bente Gjerde, Inndalen. 2008: Elin Gravdal, HTV, Tone Lirhus, Ladegården, Mona Sekkingstad, Ospeli, Irene Mathiassen, Nyhavn Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) I inneværende periode har hovedtillitsvalgt deltatt på regelmessige drøftings- og informasjonsmøter med bedriften, samt møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det planlegges et møte for ledere og tillitsvalgte i bedriften som skal omhandle mobbing/trakassering/ varsling, og sykefravær. Andre saker: - Andelen av de aller yngste barna (under 1 år), som har vært økende de siste årene, og belastningene som det medfører. - Andelen pedagogiske ledere i forhold til kravene i barnehageloven, i forbindelse med at ped.lederstillinger er blitt gjort om til førskolelærerstillinger. 14

15 - Det er blitt ført en uenighetsprotokoll i spørsmålet om ubunden tid og avspasering. Arbeidsgiver mener at når man avspaserer for eksempel ei uke fører man 37,5 time, mens vi mener at det ubundne tida skal holdes utenfor. Saken er blitt sendt videre til partene sentralt, som skal avgjøre. Det har tatt veldig lang tid fra saken ble oversendt sentralt til det skjedde noe. - Det har vært drøftinger omkring praksisen omkring bruken av K-trinn, hvor vi fikk klarlagt ting og kom fram til en felles forståelse. - Gratis trening har vært et tema på drøftingsmøtene i forbindelse med at SiB fjernet dette som et gode i Vi markerte at vi var i mot dette sammen med de andre fagforeningene i SiB. Klimaet i de bedriftsvise forhandlingene må betegnes som godt. Partene er hovedsaklig innstilt på å komme til løsninger uten sentral bistand. Styrerne ble hevet opp i mot nivået i KS i 2006, men har siden på nytt sakket kraftig akterut. Forskjellen mellom SiB og KS generelt har de siste årene utviklet seg til å bli stor. Vi ligger ganske langt bak, på enkelte trinn i størrelsesorden rundt for pedagogiske ledere. I oppgjøret i 2008 fikk vi et brukbart kronetillegg, men ikke mer enn at forskjellene ble opprettholdt. SiB ønsker ikke å være lønnsledene, men vi opplevde under forhandlingene i 2008 at det ble etablert en felles forståelse for at det er et problem at vi ligger så langt etter. Arbeidsgiver fremmet under forhandlingene i 2008 krav om en overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert. Dette ble avvist av alle fagforeningene og lagt på is. Arbeidsgiver fikk inn en tilleggsprotokoll på at det i tariffperioden skulle settes ned et utvalg som skulle gå gjennom spørsmålet, hvor fagforeningene skulle være en del av utvalget. Det har så langt ikke kommet noe initiativ fra arbeidsgiver på dette. I forkant av forhandlingene arrangerte vi i samarbeid med NTL og Parat et møte for alle ansatte i SiB om pensjon, med innleder fra lokallaget. Det kom mange fra NTL på dette møtet, men få av våre medlemmer. HT, tillitsvalgt for assistentene, barnehagesjef og velferdsdirektør utgjør et uformelt samarbeidsforum som møtes 1-2 ganger i halvåret og samtaler om saker som angår barnehagene. Hovedtillitsvalgt jobber for å få etablert formelle drøftinger med barnehagesjefen. Han har så langt vært uvillig til dette. Saken tas derfor videre til drøftinger med administrerende direktør. Klubbmøter er avholdt 2-3 ganger per semester. Engasjementet har til tider vært lavt, med noen oppsving omkring spørsmål om to arbeidsmiljøsaker, og om opplæringa for barnehagene. Det er i perioden blitt avholdt to møter for de tillitsvalgte i SiB. Fylkeslaget har vært fullmektige for to medlemmer i henholdsvis to ulike arbeidsmiljøsaker i perioden. HT har deltatt på en del møter i forbindelse med disse sakene. Opplæringa og den pedagogiske plattformen til SiB har kommet under lupen i forbindelse med disse sakene, og HT har hatt noen innspill i forhold til dette i prosessen. I kjølvannet av disse sakene, har SiB avsluttet samarbeidet med en konsulent som var sentral i opplæringa, og startet et arbeid med å skriftliggjøre den pedagogiske plattformen. HT har deltatt i gruppe for å utarbeide skriftlig plattform, og i gruppe for å lage et utkast til ny opplæringsplan. I desember deltok klubben i politisk streik mot forslag til budsjettkutt i Bergen kommune. Klubben laget et skriv om saken som vi sendte til gruppelederne i bystyret, som i tillegg kom 15

16 inn som leserbrev i BA. Andre saker fra klubbmøtene: - Bedriftsvise forhandlinger. - Felles arrangement for barnehagedagen Opplæringa og arbeidsmiljøsaker. Samarbeidet mellom Utdanningsforbundet og bedriften fungerer i all hovedsak godt KORTE MELDINGER FRA SEKSJONENE Seksjon barnehage Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvor 1. vara er møtende. Det har vært avholdt 24 styremøter og styret har behandlet 217 saker til februar Vi har arrangert medlemsmøter, bl.a. i forbindelse med budsjettsaken høsten-08. I januar-08 holdt Magne Raundalen foredrag om nytt fra hjerneforskingen og førskolelærerens betydning for barns utvikling. Seksjon barnehage er et rådgivende organ for lokallagsstyret. Seksjonens oppgave er å diskutere saker som særskilt angår medlemmer i barnehage, hente signaler fra medlemmene og bringe dette inn for lokallagsstyret. I mange av sakene har vi samarbeidet med de andre seksjonsstyrene. Medlemstallet i seksjonen er ca 1200 og omfatter medlemmer i kommunale og private barnehager, samt spesialpedagoger og støttepedagoger i barnehager. Viktige saker seksjonsstyret har jobbet med, med utgangspunkt i handlingsplan : - Styrke grunnbemanningen - Vikarbruk/vikarordninger - Øke pedagogtetthet - Kvalitetsutvikling - Ubunden tid - Ansettelsespolitikk - Medlemsengasjement - Barnehageutbygging - Rekruttering av førskolelærere - Profesjonsbevissthet - Lønnspolitikk - Seniorpolitikk - Samlokalisering/oppveksttun - Overgang barnehage- skole - Styrerne sin plass i organisasjonen - Budsjett - Ubunden tid/arbeidstid 16

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Fokus på førskolelærerne

Fokus på førskolelærerne nr. 3 2002 Fokus på førskolelærerne Fokus på førskolelærerne Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn!...3 2 Barnehagen er bra for barn...5 3 Partienes barnehagepolitikk...8 4 Lønnspolitikk...11

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer