3-årsmelding fra styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-årsmelding fra styret"

Transkript

1 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING

2 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i perioden, og vi har i 3-årsmeldingen skissert mange av de områdene vi har arbeidet med. Når vi nå er i ferd med å avslutte perioden, er det noen saker vi vil nevne spesielt. Utdanningsforbundet Bergen deltok i 2008 i tre streiker av helt ulik karakter. Vi streiket for privat tariffavtale ved den internasjonale skolen i Bergen, vi deltok i KS- streiken sammen med de andre UNIO organisasjonene i Bergen, og vi avsluttet 2008 med en politisk demonstrasjonsstreik mot budsjettkutt i barnehagesektoren. I tillegg til årlige lokale forhandlinger i kapittel 3 og kapittel 5 i KS området, har vi i 2006 og 2008 også hatt lokale forhandlinger i kapittel 4 som en del av hovedtariffoppgjørene. Felles for begge disse forhandlingene var at de tok svært lang tid. Det gir særskilte utfordringer når et tariffoppgjør ikke blir ferdig før nesten et år etter virkningsdato. Her har partene noe å jobbe med i årene som kommer. Nytt i denne perioden var også at lærernes arbeidstidsavtale skulle drøftes på skolenivå og forhandles på kommunenivå. Dette har vist seg som et svært arbeidskrevende prosjekt, som ennå ikke har medført de store endringer, og i hvert fall ikke forbedringer, i lærernes arbeidsvilkår. Det blir spennende å se om dette arbeidet vil fortsette etter 2010, eller om partene sentralt igjen inngår en felles kollektiv avtale for alle skoler i landet. Bergen kommune har arbeidet hardt for å oppnå full barnehagedekning i perioden. Vi i Utdanningsforbundet Bergen har bidratt i drøftinger med kommunen om dette, og ikke minst har vi vært med i tilsettingsprosesser for mange nye styrere, pedagogiske ledere og førskolelærere. Den største utfordringen for oss videre blir å sikre at det satses på kvalitet i sektoren i en periode der politiske myndigheter har vært mest opptatt av brukervennlighet. Til sist vil vi takke alle tillitsvalgte og medlemmer for et godt samarbeid i denne 3- årsperioden. Vi vinner ikke alle slag, men det gjøres et godt og viktig arbeid på alle nivå i organisasjonen! Bergen 3. mars 2009 for Utdanningsforbundet Bergen Grete M. Ingebrigtsen leder Bjarne Mohn Olsvold nestleder 2

3 INNHOLD ÅRSMELDING Side 1. SAMMENSETNING AV STYRE, SEKSJONER OG UTVALG LOKALLAGSSTYRET OG ANDRE SOM HAR MØTT I STYRET I PERIODEN SEKSJONSSTYRENE VALGKOMITE I PERIODEN HOVEDTILLITSVALGTE OG VARA I PERIODEN UTVALG OPPNEVNT AV LOKALLAGSSTYRET I PERIODEN UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS REPRESENTASJON UTAD BYRÅDAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE UTVALG I UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS STATUS OG AKTIVITET MEDLEMSTALL STYREMØTER/FU-MØTER SKOLERINGSVIRKSOMHET/MØTER FOR TILLITSVALGTE INTERN OG EKSTERN INFORMASJON Intern informasjon Ekstern informasjon KLUBBOPPFØLGING Klubbutviklingsprosjektet grunnskole Klubbutviklingsprosjektet barnehage MEDLEMSSERVICE SAMARBEID MED STORBYENE NORDISK SAMARBEID SAMARBEID MED UNIO-ORGANISASJONENE KORTE MELDINGER FRA DE HOVEDTILLITSVALGTE I VAPPUS OG I STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN Vappus Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) KORTE MELDINGER FRA SEKSJONENE Seksjon barnehage Seksjon skoleledere Seksjon grunnskole SAMARBEIDS-, FORHANDLINGS- OG DRØFTINGSSAKER MED BERGEN KOMMUNE INNLEDNING DRØFTINGER Kvalitetsmeldingen fra BBS Støttepedagogene og spesialpedagogene i barnehagene samt logopedene Omorganisering av PPT Skolebruksplan/barnehagebruksplan Kunnskapsløftet SFO Vikarservice Ledelsesmodeller Balansert målstyring - målekort Tilsyn med kommunale og private barnehager Driftsstyrer ved skolene IKT i skolen Praktisering av Hovedavtalen

4 Bruk av vikarbyrå Beregningsgrunnlag for timelønn i skolen Lønnstillegg til personalet i midlertidige barnehager Praktisering av fortrinn til ledige stillinger Lønnsplassering ved konstituering/stedfortredertjeneste Veiledning for pedagoger i PPT FORHANDLINGER Lokale lønnsforhandlinger i kap 4 pr Lokale lønnsforhandlinger i kap 4 pr Kap 5.2-forhandlinger Kap forhandlinger (ledere) Kap 4.A.2-forhandlinger Kap 5.3-forhandlinger Forhandlinger om lokal arbeidstidsavtale, skoleåret 07/ Forhandlinger om lokal arbeidstidsavtale, skoleåret 08/ Forhandlinger om lokal særavtale i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Forhandlinger om lokal særavtale i byrådsavdeling for barnehage og skole ANDRE SAMARBEIDSSAKER Budsjettarbeidet Arbeidsmiljø Tilsettinger Tilsettinger i grunnskolen Tilsettinger i barnehagene Finansieringsmodell for barnehagene Barnehageloven Samlokalisering skole - barnehage Fellesskolering om hovedavtale, arbeidstidsavtale, tilsettinger med Bergen kommune Sammenslåing av enheter/nedlegging av skoler Nærværsprosjektet Mangfoldsmeldingen Etikkmeldingen Omorganisering av morsmålsopplæringen/tospråklige assistenter i barnehagene STREIK KOMMUNAL SEKTOR 2008 OG VED DEN INTERNASJONALE SKOLEN I BERGEN SAMT POLITISK STREIK BERGEN KOMMUNE STREIK VED INTERNATIONAL SCHOOL OF BERGEN (ISB) TARIFFSTREIK I KS-OMRÅDET POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK BARNEHAGEOMRÅDET FORHANDLINGER PRIVAT SEKTOR LOKALE FORHANDLINGER HSH LOKALE FORHANDLINGER STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN LOKALE FORHANDLINGER VAPPUS LOKALE FORHANDLINGER KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON INNGÅELSE AV TARIFFAVTALER MED PRIVATE BARNEHAGER OG SKOLER TILPASNINGSFORHANDLINGER VED SKIFTE AV TARIFFOMRÅDE MEDARBEIDERE PÅ KONTORET

5 1. SAMMENSETNING AV STYRE, SEKSJONER OG UTVALG 1.1 LOKALLAGSSTYRET OG ANDRE SOM HAR MØTT I STYRET I PERIODEN Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Grete Myrland Ingebrigtsen Nestleder: Bjarne Mohn Olsvold Styremedlem: Grete Monsen Asle Flatøy Børje Helander Åse Opheim Ragnfrid M. N. LLano Trond Øverli/Jørgen Dræge/Åse Opheim Jon Severud/Per Kristian Rasmussen Olaug Karin Borge Turid Strømmen leder seksjon grunnskole leder seksjon barnehage videregående opplæring leder seksjon skoleledere videregående opplæring Følgende har vært varamedlem i perioden: Eirin Skaale Hauge Arild Reigstad Kristine Halvorsen Hanne Guri Hellevang Anders Pedersen Møte- og talerett på styremøtene: Hovedverneombudene i Bergen kommune HT Vappus og HT SiB 1.2 SEKSJONSSTYRENE Grunnskole: Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Ragnfrid M. N. LLano Nestleder: Børje Helander/Grete Monsen Styremedlem: Asle Flatøy Grete Monsen Anders Pedersen Odd Petter Jensen Øyvind Fredriksen Mette Johnsen Walker Følgende har vært varamedlem i perioden: Bente Myrtveit Barnehage: Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Trond Øverli/Jørgen Dræge/Åse Opheim 5

6 Nestleder: Jørgen Dræge/Åse Opheim Styremedlem: Åse Opheim Lilly Korsvold Ingunn Talhaug Rasmussen Kristin Haugsbø Gerd Dingsør Birgitte Flom Følgende har vært varamedlem i perioden: Kristine Halvorsen Siren Risti Elin Gravdal Skoleledere: Følgende har vært styremedlem i perioden: Leder: Olaug Karin Borge Nestleder: Nora Henden Stegane Styremedlem: Magne Blom Liv Sæbø Fausa Marit Brekke Følgende har vært varamedlem i perioden: Hanne Guri Hellevang Sigrid Bleie Omland 1.3 VALGKOMITE I PERIODEN Valgkomite: 1. Linda Eide Storetveit skole Seksjon grunnskole 2. Karen Gro Rosenlund Ytre Arna skule Seksjon grunnskole 3. Eirik Rustand Loddefjord skole Seksjon grunnskole 4. Gudrun E Hanssen Rothaugen skole Seksjon grunnskole 5. Marianne Levin Blokkhaugen barnehage Seksjon barnehage 6. Wenche Monsen Lyngfaret barnehage Seksjon barnehage 7. Berit Skeie Skjoldtun Barnehage Seksjon barnehage 8. Harald Hermansen Sandsli vgs Seksjon videregående 9. Brita Bøyum Laksevåg vgs Seksjon videregående 10. Ivar Skjelten Ortun skole Seksjon skoleledere 11. Turid Klyve Nordvik skole Seksjon skoleledere Vara: 1. Ola Kulild Lynghaug skole Seksjon grunnskole 2. Kari Fløysand Olsen Ulsetskogen skole Seksjon grunnskole 3. Trond Torgilstveit Ny Krohnborg skole Seksjon grunnskole 4. Vera Espeland Rothaugen skole Seksjon grunnskole 5. Oddbjørg Henden Laksevåg Kirkes bhg Seksjon barnehage 6. Randi Fyhn Myrholtet barnehage Seksjon barnehage 7. Grete Hårvik Sandviken men. bhg Seksjon barnehage 6

7 8. Hans Erik Johanson Fyllingsdalen vgs Seksjon videregående 9. Jan Kåre Greve Årstad vgs Seksjon vidergående 10. Hans Erik Schmidt Breimyra skole Seksjon skoleledere 11. Tove Kayser Tveiterås skole Seksjon skoleledere 1.4 HOVEDTILLITSVALGTE OG VARA I PERIODEN Private områder og hovedtillitsvalgte i Bergen kommune valgt i 2006: Stiftelsen Husmødrens barnehager (nå Vappus): HT: Lilly Korsvold/Elin Gravdal Vara: Elin Gravdal Studentsamskipnaden i Bergen: HT: Toril Stenseth/Odd Arild Viste Vara: Odd Arild Viste Bergen kommune - den kommunale hovedavtalen utenfor grunnskolen: HT: Kristine Halvorsen Bergen kommune - den kommunale hovedavtalen innenfor grunnskolen: HT: Arild Reigstad Vara: Asle Flatøy 1.5 UTVALG OPPNEVNT AV LOKALLAGSSTYRET I PERIODEN Skoleringsutvalg: Ragnfrid M. N. LLano, Jon Severud, Trond Øverli, Grete Monsen, Børje Helander Personalnemnd: Arild Reigstad, Trond Øverli, Olaug Borge, Jørgen Dræge, Grete M. Ingebrigtsen, Kristine Halvorsen Fellespolitisk Utvalg (FU): Grete Monsen, Grete M Ingebrigtsen, Bjarne M Olsvold, Åse Opheim, Turid Strømmen, Jon Severud 2. UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS REPRESENTASJON UTAD 2.1 BYRÅDAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Sentralt samarbeidsutvalg: Grete Ingebrigtsen 7

8 Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU): Representant: Grete Ingebrigtsen Vara: Bjarne Mohn Olsvold Gruppe for kompetansekartlegging: Grete M. Ingebrigtsen Arbeidsgruppe seniorpolitikk: Arild Reigstad Lønnspolitisk arbeidsgruppe: Grete M Ingebrigtsen Utvidet prosjektgruppe Nærværsprosjektet: Grete M Ingebrigtsen, Arild Reigstad Mangfold i praksis: Grete Monsen Oppretting av vikarpool: Asle Flatøy, Ragnfrid LLano 2.2 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Arbeidsmiljøutvalget (AMU-BBS): Representanter i perioden: Arild Reigstad, Kristine Halvorsen, Ragnfrid LLano, Bjarne Olsvold Vara: Ragnfrid M. N. LLano, Grete Monsen AMU-Bygg: Representanter i perioden: Vara: Kristine Halvorsen Grete Monsen Referansegruppe kunnskapsløftet: Ragnfrid LLano Arbeidsgruppe: Håndtering av vold, trakassering og trusler i Bergensskolen Arild Reigstad Omorg. av morsmål/2-språklige ass.: Arild Reigstad Rekruttering av menn til barnehagen: Jørgen Dræge/Trond Øverli Skolearena: Ragnfrid LLano 8

9 Referansegruppe IKT i skolen: Ragnfrid LLano Rekruttering av personale med kompetanse i barnehage: Kristine Halvorsen 2.3 UTVALG I UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND Utvalg for privat tariff (Utdanningsforbundet Hordaland): Arild Reigstad, Jørgen Dræge Utvalg for små medlemsgrupper: Jørgen Dræge, Arild Reigstad Utvalg for ung-politikk: Jørgen Dræge/Anders Pedersen Skoleringsutvalget: Børje Helander/Grete Monsen 3. UTDANNINGSFORBUNDET BERGENS STATUS OG AKTIVITET 3.1 MEDLEMSTALL Pr februar 2009: Herav: Grunnskole: Barnehage: Videregående opplæring: 942 Skoleledere: 200 HUK: 133 Andre: STYREMØTER/FU-MØTER Det har vært 26 styremøter hvor 378 saker har vært behandlet. Det har også vært 5 FU-møter (Fellespolitisk Utvalg) der representanter for ulike medlemsgrupper har vært representert. 3.3 SKOLERINGSVIRKSOMHET/MØTER FOR TILLITSVALGTE Utdanningsforbundet Hordaland har ansvar for grunnskoleringen av de plasstillitsvalgte i Bergen kommune. Grunnskoleringen er oppdelt i tre moduler: Lokal introduksjon, Lov og avtaleforståelse og VOKS (Videre opplæring i kommunikasjon og samhandling). Det første kurset er et dagskurs, mens de to andre går over henholdsvis tre og to dager (reise- 9

10 vekk-kurs). Utdanningsforbundet Hordaland arrangerer også en regional dagsamling for henholdsvis AT-g og AT-b. Hovedtillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget deltar i vesentlig grad i gjennomføringen av denne skoleringen. I denne valgperioden har Utdanningsforbundet Bergen, seksjon grunnskole gjennomført et årlig Bergenskurs for plasstillitsvalgte i grunnskolen. Ett av disse kursene var et samarbeid med fylket (regional opplæring for AT-g). I tillegg til grunnskoleringen har seksjon grunnskole i Bergen hatt fire årlige nettverssamlinger for AT-g og seksjon barnehage har hatt to årlige nettverkssamlinger for AT-b. Som en del av konfliktberedskapsplanen har det vært skolering av de plasstillitsvalgte innenfor KS-området. 3.4 INTERN OG EKSTERN INFORMASJON Intern informasjon Utdanningsforbundet Bergen har en vedtatt informasjonsplan for årsmøteperioden I denne er det skissert tiltak for å forbedre den interne informasjonen. Med intern informasjon menes informasjon til medlemmer og tillitsvalgte. Informasjon til medlemmene gis i flere kanaler. Utdanningsforbundet Bergen har egennettside som fortløpende oppdateres med aktuell informasjon. I løpet av januar 2009 var besøkstallet her på De ulike seksjonene sender ut info-ark til medlemmer i egen seksjon med ulik frekvens. I tillegg gir Utdanningsforbundet Bergen ut eget informasjonsblad, som utgis 1-2 ganger i året. Lokallaget har også prøvd å øke frekvensen på klubbesøk i perioden, og her ser fremdeles styret et utviklingspotensial. Informasjon til tillitsvalgte gis i tillegg gjennom skolering i lokal- og fylkeslagets regi. Utover dette brukes e-post som informasjonskanal til alle tillitsvalgte Ekstern informasjon Informasjon til offentligheten utover egne medlemmer gis stort sett gjennom redaksjonelt stoff i media. Det er vanskelig å planlegge dette i og med at det er media som selv styrer dagsorden, men Utdanningsforbundet Bergen har fått god oppslutning om flere utspill i perioden. Spesielt i forhold til streik og budsjettsituasjonen til Bergen kommune har vi vært hyppig i media. Utdanningsforbundet Bergen har prøvd å være aktiv i media for å fremme våre interesser, og dette er et arbeid som vil fortsette. 10

11 3.5 KLUBBOPPFØLGING Klubbutviklingsprosjektet grunnskole Utdanningsforbundet Bergen ved seksjon grunnskole startet i perioden opp et klubbutviklingsprosjekt for grunnskole. 8 skoler ble plukket ut etter å ha signalisert ønske om å delta. Målet for prosjektet var å: 1. Øke det enkelte medlems fagforeningsbevissthet. 2. Dyktiggjøre At-g i medbestemmelsesprosessene i forhold til arbeidsgiver. 3. Dyktiggjøre At-g i prosessene i klubb og organisasjons arbeid. 4. Bevisstgjøre klubben og klubbstyret i deres rolle som støtte for At-g 4 personer har hatt ansvar for 2 skoler hver. Vi har hatt jevnlige samlinger med tillistvalgt og klubbstyret der det har vært gjennomgått ulike utfordringer rundt klubbarbeid og medbestemmelse. Til hjelp i det daglige arbeidet har de tillitsvalgte fått tilsendt diverse maler for eksempel mal for referat og innkalling til klubb- og drøftingsmøter. Skolene har etter ønsker hatt besøk av sin kontaktperson på klubbmøtene. Prosjektet skal evalueres i løpet av Klubbutviklingsprosjektet barnehage På årsmøtet i 2006, sak F10.4, ble det vedtatt at lokallaget skulle jobbe med å øke/styrke klubbaktiviteten i inneværende valgperiode, blant annet gjennom et klubbsatsingsprosjekt. Generelt har vi i seksjonen gått ut med flere henvendelser til arbeidsplassene med tilbud om hjelp til å komme i gang med klubbarbeid. Dette i form av veiledning og råd på telefon, og tilbud om å komme på klubbesøk. I tillegg har vi med jevne mellomrom gitt eksempel på klubb- og drøftingssaker i UFO-infoen. I forhold til et spesielt klubbsatsingsprosjekt, er vi nå i gang. I januar 2009 inviterte vi styrer og arbeidsplasstillitsvalgte i noen utvalgte barnehager til et 2-dagers kurs. Få påmeldte gjorde at tilbudet gikk til alle. 21 barnehager deltok, både kommunale og private. Målet for kurset var felles forståelse/praktisering av Hovedavtalen, og et aktivt klubbarbeid. Tilbakemeldingene var veldig gode, blant annet ble det påpekt verdien av at styrer og tillitsvalgte deltok sammen. Vi vil følge disse barnehagene spesielt opp etter kurset, og håper nå at det blir lagt gode rutiner for medbestemmelse som kan videreføres til resten av barnehagene. 3.6 MEDLEMSSERVICE Utdanningsforbundet Bergen har som målsetting å gi best mulig service til våre medlemmer når de trenger en direkte hjelp utover det den klubbtillitsvalgte kan gi. I tillegg til alle de henvendelsene om saker som tas opp i organisasjonssystemet, går andre saker ofte i forhold til rettigheter etter hovedavtaler og tariffavtaler og i forhold til arbeidsgiver. Mye går på rettigheter i forhold til lønn, ansiennitet, arbeidstidsavtaler, ferie, pensjon og permisjoner. En type saker som krever mye tid er konfliktsaker der HT må bistå enkeltmedlemmer eller personale/deler av personale. Etter vår oppfatning registrerer vi fortsatt et økende antall i slike saker. Denne registreringen har vi gjort uten å se nærmere på årsakssammenheng og uten å ha 11

12 trukket noen konklusjoner, men at det kan ha sammenheng med et økende tidspress og knappe ressurser i forhold til forventningene til omfanget av arbeidsoppgaver som skal utføres, er en nærliggende tanke. Selv om mange sikkert føler at de kunne fått raskere hjelp, bruker de hovedtillitsvalgte mye av sin tid til medlemsservice. De hovedtillitsvalgte har etter hvert god kompetanse på dette feltet, og bruker fylkeslaget, sentralleddet og advokatkontoret i Utdanningsforbundet som støttepunkter. Utdanningsforbundet Bergen har hatt et økt fokus på klubbesøk, og har i perioden besøkt over halvparten av grunnskoleklubbene og mange klubber utenom grunnskolen. Lokallaget arrangerer også medlemsmøter for ulike medlemsgrupper, hvor også elementer innenfor medlemsservicefeltet berøres. 3.7 SAMARBEID MED STORBYENE Utdanningsforbundet har ikke vedtektsfestet at det skal være et formelt samarbeid mellom storbyene. Men det var gode erfaringer med et slikt samarbeid fra Lærerforbundet og Norsk Lærerlag. På nyåret 2007 tok Utdanningsforbundet Trondheim initiativ til en samling for de 10 største kommunene. Valget av disse ti er basert på KS sitt storbysamarbeid mellom kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Drammen, Bærum, Sandnes og Fredrikstad. I KS er disse ti kommunene grunnlag for datainnsamling i et system kalt ASSS: Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Det gis ut årlige ASSS-rapporter med informasjon om økonomi og resultater, basert bl.a. på Kostra - og GSI tall. Dette er nyttig informasjon for oss, særlig i forbindelse med budsjettarbeid og kvalitetsrapporter. Storbynettverket er nå i godt gjenge. To fra lokallaget deltar i et todagersmøte pr. halvår, der arrangementet går på omgang mellom deltakerne. Våren 2008 besluttet sentralstyret i Utdanningsforbundet å arrangere en egen storbysamling, der 3 fra hvert lokallagsstyre + fylkesleder var invitert. Våren 2009 blir det en tilsvarende samling. For oss er dette viktig, da dette gir storbynettverket en legitimitet og forankring i organisasjonen. Storbynettverket gir oss mulighet til å innhente informasjon om hva som gjøres andre steder, og det har vi nytte av i konkrete saker. Arbeidet med barnehagebudsjettet for 2009 er eksempel på en slik sak. 3.8 NORDISK SAMARBEID Lærerorganisasjonene i vennskapsbyene Bergen, Århus, Gøteborg og Åbo har lang tradisjon med å samles til konferanse hvert annet år. I denne perioden har konferansene vært i Århus (2006) og i Åbo (2008). Konferansene fungerer godt som erfaringsutveksling og påfyll for styremedlemmer og hovedtillitsvalgte, og vi har latt disse konferansene bli en tradisjon for alle i styret pluss de ansatte. Det viser seg at det er de samme tingene som skjer i de nordiske land, bare til litt ulik tid. Konferansene gir derfor utbytte både faglig og sosialt. 12

13 3.9 SAMARBEID MED UNIO-ORGANISASJONENE Representasjon i råd og utvalg i Bergen kommune baseres på hovedsammenlutningene. Utdanningsforbundet er den største av UNIO-organisasjonene i Bergen, og får dermed sete i alle relevante råd og utvalg. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er også representert i månedlig drøftingsmøte med arbeidsgiverseksjonen, og i HAMU. Utdanningsforbundet er eneste representant for UNIO i Sentralt samarbeidsutvalg med byrådet. Vi formidler relevant info til de andre organisasjonene om arbeidet i dette utvalget. Det er ellers kun ved konfliktberedskap at UNIO -organisasjonene i Bergen har et formelt samarbeid. Dette skjedde både ved tariffberedskap i 2006, og i forbindelse med tariff 2008 da UNIO i Bergen var i streik KORTE MELDINGER FRA DE HOVEDTILLITSVALGTE I VAPPUS OG I STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN Vappus Lilly Korsvold fra Trollsteinen barnehage var Hovedtillitsvalgt fra til Lilly Korsvold fikk da fast stilling som daglig leder i Ospeli. Høsten 2007 hadde VAPPUS ingen HTV. Elin H. Gravdal overtok som HTV HTV har hatt frikjøp i 20 %. Utdanningsforbundet har ca 100 medlemmer i VAPPUS barnehagene. Skiftet navn fra Stiftelsen Husmødrenes barnehager til VAPPUS barnehagene Gikk over fra KS-bedrift til PBL-A , fra ny tariffavtale med PBL-A. Drøftings- og informasjonssaker Videreutvikling av kriteriebasert lønnssystem for styrerne. Godtgjørelse ved overnattingsturer. Kursprogram for felleskurs i HA og HTA: Det blir felles skolering for styrerne og de tillitsvalgte Omfang av skolering for de tillitsvalgte. Tilbakemelding om bruk av ubunden tid knyttet til foreldresamtaler. Faktisk arbeidstid og avlønninger av pedagoger som er timelønnvikarer. Permisjonsrettigheter ved årsmøte hos Utdanningsforbundet Bergen. Avspasering og sykdom. Når inntrer egenmelding dersom man går hjem fra jobb grunnet sykdom. Vurdering av videre drift i Grønnestølen barnehage. Fellesmøter for plasstillitsvalgte. Gjennomgang av særavtaler i VAPPUSbarnehagene og videreføring av disse i overgangen fra KS-bedrift til PBL-A Arbeidsreglement Forskjøvet arbeidstid Skolering av tillitsvalgte og daglige ledere i PBL-avtalen, Permisjonsreglement, pkt 9.1 Rett til ulønnet permisjon Permisjonsreglement, pkt 7.2 Tillitsvalgtes deltakelse på kurs. Praksis i forhold til tillitsvalgtes deltakelse i ansettelser. 13

14 Avlønning ved overnattingsturer med barnehagene, SGS1010. Ny styreleder og styreleders rolle i drøftingsmøtene. Profil Vappusbarnehagene Lønnsforhandlinger for daglige ledere Nedleggelse av Vappus Fløen Utsatt Nedleggelse av Vappus Sentralbadet Utsatt Valg av ansatterepresentanter til styret i Vappusbarnehagene Ny tittel for assistenter, Pedagogisk medarbeider, ikke vedtatt Opprettholdelse av merinntaket også i 2009 Økning i satsen til OU-fondet Hovedverneombudets rolle i drøftinger. Mulig oppkjøp av Vågedalen barnehage Nytt fra VAPPUSbarnehagene i perioden: Livsfasepolitikk Seniorpolitikk: prosjektstart høsten 2006 Gravid og i arbeid: prosjektstart våren 2009 Felles mål og visjoner Arbeidet startet da vi fikk nytt navn. Arbeid med verdier for barnehagene. Forhandlinger Høsten 2006 ble det avholdt lokale forhandlinger. Høsten 2008 er vi i PBL-A og har ikke lokale forhandlinger, men det ble likevel avholdt lokale forhandlinger om lønn til daglige ledere. Kurs Vår 2006 fellesskolering for tillitsvalgte og daglige ledere i HA og HTA KS-bedrift. Vår 2008 fellesskolering for tillitsvalgte og daglige ledere i HA og HTA PBL-A TU (Utvalg for tillitsvalgte): : Lilly Korsvold, HTV, Linn Vatnedal, Øvsttun, Kristin Eriksen, Allestadhaugen, Bente Gjerde, Inndalen. 2008: Elin Gravdal, HTV, Tone Lirhus, Ladegården, Mona Sekkingstad, Ospeli, Irene Mathiassen, Nyhavn Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) I inneværende periode har hovedtillitsvalgt deltatt på regelmessige drøftings- og informasjonsmøter med bedriften, samt møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det planlegges et møte for ledere og tillitsvalgte i bedriften som skal omhandle mobbing/trakassering/ varsling, og sykefravær. Andre saker: - Andelen av de aller yngste barna (under 1 år), som har vært økende de siste årene, og belastningene som det medfører. - Andelen pedagogiske ledere i forhold til kravene i barnehageloven, i forbindelse med at ped.lederstillinger er blitt gjort om til førskolelærerstillinger. 14

15 - Det er blitt ført en uenighetsprotokoll i spørsmålet om ubunden tid og avspasering. Arbeidsgiver mener at når man avspaserer for eksempel ei uke fører man 37,5 time, mens vi mener at det ubundne tida skal holdes utenfor. Saken er blitt sendt videre til partene sentralt, som skal avgjøre. Det har tatt veldig lang tid fra saken ble oversendt sentralt til det skjedde noe. - Det har vært drøftinger omkring praksisen omkring bruken av K-trinn, hvor vi fikk klarlagt ting og kom fram til en felles forståelse. - Gratis trening har vært et tema på drøftingsmøtene i forbindelse med at SiB fjernet dette som et gode i Vi markerte at vi var i mot dette sammen med de andre fagforeningene i SiB. Klimaet i de bedriftsvise forhandlingene må betegnes som godt. Partene er hovedsaklig innstilt på å komme til løsninger uten sentral bistand. Styrerne ble hevet opp i mot nivået i KS i 2006, men har siden på nytt sakket kraftig akterut. Forskjellen mellom SiB og KS generelt har de siste årene utviklet seg til å bli stor. Vi ligger ganske langt bak, på enkelte trinn i størrelsesorden rundt for pedagogiske ledere. I oppgjøret i 2008 fikk vi et brukbart kronetillegg, men ikke mer enn at forskjellene ble opprettholdt. SiB ønsker ikke å være lønnsledene, men vi opplevde under forhandlingene i 2008 at det ble etablert en felles forståelse for at det er et problem at vi ligger så langt etter. Arbeidsgiver fremmet under forhandlingene i 2008 krav om en overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert. Dette ble avvist av alle fagforeningene og lagt på is. Arbeidsgiver fikk inn en tilleggsprotokoll på at det i tariffperioden skulle settes ned et utvalg som skulle gå gjennom spørsmålet, hvor fagforeningene skulle være en del av utvalget. Det har så langt ikke kommet noe initiativ fra arbeidsgiver på dette. I forkant av forhandlingene arrangerte vi i samarbeid med NTL og Parat et møte for alle ansatte i SiB om pensjon, med innleder fra lokallaget. Det kom mange fra NTL på dette møtet, men få av våre medlemmer. HT, tillitsvalgt for assistentene, barnehagesjef og velferdsdirektør utgjør et uformelt samarbeidsforum som møtes 1-2 ganger i halvåret og samtaler om saker som angår barnehagene. Hovedtillitsvalgt jobber for å få etablert formelle drøftinger med barnehagesjefen. Han har så langt vært uvillig til dette. Saken tas derfor videre til drøftinger med administrerende direktør. Klubbmøter er avholdt 2-3 ganger per semester. Engasjementet har til tider vært lavt, med noen oppsving omkring spørsmål om to arbeidsmiljøsaker, og om opplæringa for barnehagene. Det er i perioden blitt avholdt to møter for de tillitsvalgte i SiB. Fylkeslaget har vært fullmektige for to medlemmer i henholdsvis to ulike arbeidsmiljøsaker i perioden. HT har deltatt på en del møter i forbindelse med disse sakene. Opplæringa og den pedagogiske plattformen til SiB har kommet under lupen i forbindelse med disse sakene, og HT har hatt noen innspill i forhold til dette i prosessen. I kjølvannet av disse sakene, har SiB avsluttet samarbeidet med en konsulent som var sentral i opplæringa, og startet et arbeid med å skriftliggjøre den pedagogiske plattformen. HT har deltatt i gruppe for å utarbeide skriftlig plattform, og i gruppe for å lage et utkast til ny opplæringsplan. I desember deltok klubben i politisk streik mot forslag til budsjettkutt i Bergen kommune. Klubben laget et skriv om saken som vi sendte til gruppelederne i bystyret, som i tillegg kom 15

16 inn som leserbrev i BA. Andre saker fra klubbmøtene: - Bedriftsvise forhandlinger. - Felles arrangement for barnehagedagen Opplæringa og arbeidsmiljøsaker. Samarbeidet mellom Utdanningsforbundet og bedriften fungerer i all hovedsak godt KORTE MELDINGER FRA SEKSJONENE Seksjon barnehage Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvor 1. vara er møtende. Det har vært avholdt 24 styremøter og styret har behandlet 217 saker til februar Vi har arrangert medlemsmøter, bl.a. i forbindelse med budsjettsaken høsten-08. I januar-08 holdt Magne Raundalen foredrag om nytt fra hjerneforskingen og førskolelærerens betydning for barns utvikling. Seksjon barnehage er et rådgivende organ for lokallagsstyret. Seksjonens oppgave er å diskutere saker som særskilt angår medlemmer i barnehage, hente signaler fra medlemmene og bringe dette inn for lokallagsstyret. I mange av sakene har vi samarbeidet med de andre seksjonsstyrene. Medlemstallet i seksjonen er ca 1200 og omfatter medlemmer i kommunale og private barnehager, samt spesialpedagoger og støttepedagoger i barnehager. Viktige saker seksjonsstyret har jobbet med, med utgangspunkt i handlingsplan : - Styrke grunnbemanningen - Vikarbruk/vikarordninger - Øke pedagogtetthet - Kvalitetsutvikling - Ubunden tid - Ansettelsespolitikk - Medlemsengasjement - Barnehageutbygging - Rekruttering av førskolelærere - Profesjonsbevissthet - Lønnspolitikk - Seniorpolitikk - Samlokalisering/oppveksttun - Overgang barnehage- skole - Styrerne sin plass i organisasjonen - Budsjett - Ubunden tid/arbeidstid 16

17 Mange av sakene har vi jobbet med sammen med seksjon barnehage på fylkesnivå. Vi har et tett og fruktbart samarbeid her. Gjennom dette samarbeidet får vi også gehør for våre saker i seksjonen sentralt. Det er utfordrende at lovverket på mange måter er utydelig og rammepreget. Vi møter ofte dilemmaet mellom hva som er beste pedagogiske og personalmessige praksis, og hva som er økonomisk mulig. Fokus på ulike medlemsgrupper: Styrerne Nok tid til ledelse og økonomi har vært to gjengangere. Det er ulikt hvordan hver eier velger å disponere sin styrer. Seksjonen har derfor jobbet både for kollektive grupper innenfor større eiere og mer individuelt for dem som er tilsatt under enkelteiere. Det er svært ulikt hvilke fullmakter den enkelte styrer har, og dette skaper svært ulike arbeidsforhold og ansvarsområder. Balansert målstyring/styringskort: I samarbeid med seksjon skoleledere har vi påpekt en rekke uheldige konsekvenser av denne metoden for oppfølging og vurdering av ledere. Det har vært arrangert felles inspirasjonsdager med seksjon skoleledere. Samarbeid styrer/tillitsvalgt: Det har blitt arrangert ulike former for fellesskolering for tillitsvalgte og styrer. Vi har ved aktuelle saker kalt inn til styrerforum. Seksjonen har i hele perioden hatt fokus på å møte styrerne på deres problemstillinger, i skjæringspunktet mellom rollen som arbeidsgivers representant og en viktig aktør i det pedagogiske arbeidet i barnehagene og som arbeidstaker. Det er blant annet debattert rundt behovet for å opprette et eget utvalg for styrere i neste årsmøteperiode. Pedagogiske ledere De fleste av våre medlemmer er pedagogiske ledere. Seksjonen har mottatt og behandlet svært mange henvendelser som dreier seg om pedagogiske ledere sin arbeidssituasjon. Det har handlet om ubunden tid, størrelser på barnegrupper, pedagogtetthet og ansvar for administrative oppgaver som vikarbruk, vaktplaner, ferieavvikling og lignende. Spesialpedagogene og støttepedagogene Innføring av fagsentermodellen har skapt nye utfordringer. Seksjonen har vært opptatt av å beholde den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagen og sikre gode arbeidsvilkår for spesialpedagogene og støttepedagogene i ny organisering. Dette arbeidet er vi ikke i mål med, vi venter bl.a. på en evaluering av hele modellen. Utfordringer fremover: Det har vært svært stor aktivitet i barnehagesektoren i Bergen i denne perioden. Fra å være en av de dårligste kommunene i landet når det gjaldt dekningsgrad, har en massiv utbygging nå 17

18 ført til at Bergen nærmer seg landsgjennomsnittet. Til tross for dette kan ikke full dekning påregnes før i Vi har sett at denne storstilte utbyggingen har ført til at kvaliteten på barnehagetilbudet ikke har fått det fokus som vi skulle ønske. Det har vært vanskelig å rekruttere nok førskolelærere til alle stillingene, og noen private eiere har gått inn i markedet med, etter vår mening, feil motivasjon. Både leder og nestleder har brukt størsteparten av sin tid på typiske hovedtillitsvalgtoppgaver, og det har blitt lite kapasitet til å drive med mer typisk seksjonsarbeid. Vi ser viktigheten av at lovverket forbedres og at finansieringsordninger blir avklart. Når disse sentrale elementene er på plass, ser vi mange spennende lokale utfordringer på barnehagesektoren i årene som kommer. Våren-09 er det varslet en stortingsmelding om Kvalitet og innhold i barnehagen. Vi ser med forventning frem til at den kommer! Seksjon skoleledere Styremøter Det har vært avholdt 21 styremøter i perioden. Medlemsmøter Det har vært avholdt 11 medlemsmøter/fagdager i perioden: 23/08 06: Medlemsmøte inspektører. Inspektørenes rolle i Bergen kommune, lønnutvikling. Strategi, aktuelle saker. 31/08 06: Medlemsmøte rektorer. Lønnsutvikling, strategiplan, aktuelle saker. 26/01 07: Fagdag. Arbeidstidsavtale, lønnspolitikk kap. 3 og 4, balansert målstyring. 03/06 07: Medlemsmøte rektorer. Lønnsforhandlinger kap , Skjema til individuell lønn, samlingsstyrerfunksjonene. 12/09 07: Medlemsmøte felles. Samarbeid skoleledere plasstillitsvalgte, tid til ledelse, lønn, strategi. 10/12 07: Bergenskurset 11/12 07: Bergenskurset. Seniorpolitikk for ledere, tid til ledelse, avtaleverket. 24/01 08: Medlemsmøte felles. Skoleledernes plass i organisasjonen ved Tove Marie Børresen. Inspektørenes lønnsutvikling, hverdagsproblemer. 10/04 08: Medlemsmøte rektorer. Lokale lønnsforhandlinger kap , aktuelle saker. 17/09 08: Medlemsmøte inspektører. Lokale lønnsforhandlinger kap. 4, skjema til individuell lønn. 09/12 08: Fagdag. Emosjonell intelligens sett i et ledelsesperspektiv. Skoleledere og styrere. 09/12 08: Medlemsmøte felles. Resultat lokale lønnsforhandlinger kap. 3 og 4, Avdelingsledernes status i ledelsen, fagoppfølging av skolene. Saker som seksjonen har arbeidet med og uttalt seg om: Tid til ledelse. Balansert målstyring: Se punkt nedenfor. Samlingsstyrerfunksjonen. Sendt uttalelse på vegne av rektormedlemmene i Utdanningsforbundet Bergen, til arbeidsgiverseksjonen og Byrådsavdelingen om å la samlingsstyrerfunksjonen bestå. Innspill til forhandlingsdelegasjonen ved de lokale forhandlingene. 18

19 360-graders evaluering av rektorer. Drøftinger med byrådsavdelingen. Resultat: Fra pålegg for alle, til frivillig deltakelse av et prøveprosjekt. Baseskoler. Drøfting med BBS. Budsjett til skolene. Uttalelse om konsekvenser. Samlokalisering skole - barnehage. Drøftinger med BBS. Diskusjon om alternative ledelsesmodeller. Konsekvenser ved å omgjøre inspektørstillinger til avdelingsledere. Avdelingsledernes arbeidsoppgaver i skolen. Skoleledernes plass i organisasjonen. Struktur i Utdanningsforbundet. Innspill til SK sentralt angående inspektørlønn. Individuell lønn til rektorer og inspektører. Stillingens lønn. Lokale lønnsforhandlinger. Kursing av skoleledere sammen med plasstillitsvalgt. Seksjonens rolle for skoleledere i konflikt. Seniorpolitikk for skoleledere. Drøfting med BBS. Arbeidstidsavtalen. Rektorer som byggeledere for Bergen kommune. Drøftinger med BBS. Avspasering for skoleledere. Styringsstrukturen i videregående. Informasjonsarbeid: I løpet av har vi laget 1 infoark (Ufo-info) med innhold rettet spesielt mot skoleledere i Bergen kommune. Leder av seksjonen har jevnlig sendt ut personlige mailer til alle medlemmene med nyheter og betraktninger. Utfordringer for seksjonen: Fortsette arbeidet med å sikre skolelederne gode lønns - arbeidsforhold. Å være en pådriver i lokallaget i forhold til drøftinger og forhandlinger. Synliggjøre det gode arbeidet lokallaget faktisk gjør i forhold til skolelederne. Skape gode møteplasser for alle skoleledere. Jobbe for en utvikling av strukturen i Utdanningsforbundet, slik at ledergruppenes særlige behov blir ivaretatt, men at vi også er inkludert i organisasjonens felles-arenaer. Utfordring å inkludere skolelederne i videregående. Få nye skoleledere i vår organisasjon. Verving. Gjøre en så god jobb mot medlemmene våre at de føler at de blir ivaretatt. Mer faglig/pedagogisk ledelse. Kurs. Det lokale lønnsforhandlingssystem. Få tilbake funksjonsordningene i skolen. Bli tydeligere i forhold til Byråd for barnehage og skole Seksjon grunnskole Generelt om styret og styremøter: Seksjon grunnskole har fungert siden høsten 2006 og styret består av 6 medlemmer og 2 vara. Vara har møtt fast på seksjonsmøtene. Eirin Hauge og Odd Petter Jensen har i løpet av perioden fratrådt styret. Anders Pedersen og Bente Myrtveit har trådt inn som vara medlem. 19

20 Styret har avholdt 24 møter i perioden. Alle seksjonsstyremedlemmene har deltatt på Fellespolitisk utvalg en gang i halvåret. Seksjon grunnskole er et rådgivende organ for lokallagstyret. Videre skal seksjonen ivareta ulike gruppeinteresser og seksjonen kan behandle alle saker som en ønsker å forholde seg til. Seksjonens aktivitet skal ta utgangspunkt i de interesser medlemmene har som arbeidstakere i utdanningssystemet. Arbeid gjennomført perioden 2006/2009: Et av de største arbeidene vi har gjort i perioden har vært arbeidet med P4 (penger, politikk, pedagogikk og profesjon). Resultatet av dette arbeidet har blitt lagt frem på nettverk og fremmes som egen sak på årsmøtet. Målet er å få saken opp på landsmøtet. Videre har seksjonen jobbet med: Klubbutviklingsprosjekt (se punkt ovenfor). Gjennomført ulike høringer og undersøkelser knyttet til arbeidsforhold for undervisningspersonalet. Høringsuttalelser til formålsparagrafen Arbeidstidsordningene reforhandling av arbeidstidsavtalen Høring til struktursaken Personalpolitisk handlingsplan Nasjonale prøver Høringsuttalelser til overgang barnehage/skole Bruken av ressurs til byrdefull undervisning Vikarbruk i skolen Budsjett Informasjonsarbeid Kurs, nettverk for ATg Arbeidet videre: Seksjon grunnskole ser store utfordringer for skolen fremover. Seksjonen ønsker bl.a. å ta fatt i et arbeid rundt: I samarbeid med seksjon barnehage å gå grundigere inn i pedagogiske utfordringer med oppveksttun. Rekruttering av nye lærere, Styrke lærertettheten Baseskoler Arbeidstidsavtalene Kompetanseheving Spesialundervisning Øking i tilfeller av vold og trusler mot lærere 20

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde. Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009

Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde. Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009 Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009 Utdanningsforbundet Bergen Utdanningsforbundet Bergen har

Detaljer

Valg på særmøtene i seksjonene:

Valg på særmøtene i seksjonene: Årsmøte 30. - 31. mars 2009 Sak F8 Valg Sak F8.0 Valg som stadfestes på årsmøtet / F8.7 Valg av styremedlemmer fra seksjonene HT private barnehageområder: Vappus barnehager: HT: Elin Gravdal Vara: Elisabeth

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder:

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder: Dato: 10. januar 2009 Byrådsak 23/09 Byrådet Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv INKV SARK-0005-200802557-5 Hva saken gjelder: Bystyret fattet 15.10.07, i sak 233-07 (Prinsipper for deltakelse

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013 Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen Klubbene utgjør fagforeningen sin grunnmur Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen SFS 2201 - KS BRUDD 14. august møttes partene igjen og stod like langt fra hverandre som før sommeren. Særavtalen går videre til nemnd. s2 PBL-A Veiledning til de 5 nye punktene

Detaljer

Caser:Møte med arbeidsgiver

Caser:Møte med arbeidsgiver BASISKURS NYE TILLITSVALGTE Caser:Møte med arbeidsgiver TARIFFOMRÅDE KS Case #1: Nedbemanning Det er snakk om en begrenset nedbemanning i avdelingen og sykepleieledelsen er opptatt av å beholde spesialkompetanse.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret -årsmelding fra styret Perioden 0 - Innledning Utdanningsforbundet Bergen har i perioden 0- hatt ulike utfordringer. Lokallaget har arbeidet med mange små og store saker i perioden, det vil fremgå av

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Lokale forhandlinger 2010

Lokale forhandlinger 2010 Lokale forhandlinger 2010 Bjarne Mohn Olsvold Lokale forhandlinger s2 Utgangspunkt Tariff 2010 avsatt til lokale forhandlinger 0,85% - pr 1.8.10 0,25% - pr 1.1.11 Tjener du 400 000kr i året, er din andel

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 30. - 31. mars 2009 Sak F4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitisk grunnsyn Utdanningsforbundet Bergen mener at lønn skal fordeles etter objektive, etterprøvbare kriterier. Lønnsdannelse er viktig

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage Styrer i barnehage Som hovedregel hel stilling All

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer