( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(2004 2005) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken"

Transkript

1 Dokument nr. 24 ( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken Avgitt 20. september 2005 Rapport fra Stortingets granskningskommisjon for luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982 (Hovedrapport)

2 Dokument nr. 24 ( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken Avgitt 20. september 2005 Rapport fra Stortingets granskningskommisjon for luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982 (Hovedrapport)

3

4 Til Stortinget Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken, oppnevnt av Stortingets presidentskap 30. januar 2003 i henhold til Stortingets vedtak 16. desember 2002, legger med dette frem sin rapport. Rapporten er enstemmig. I tillegg til denne hovedrapporten er sentrale vedlegg samlet i to vedleggsrapporter. Oslo, 20. september 2005 Gaute Gregusson leder Brit Seim Jahre Ranveig Kviseth Tinmannsvik Torstein K. Fanneløp Lars Deremo Svein-Erik Hamran Ola Steinholt Gudrun B. Rollefsen Gunnar Larsen Richard Saue (til ) Mari Mæland

5

6 Innhold Side Sammendrag DEL I Innledning Bakgrunn Ulykken ved Gamvik 11. mars Flyhavarikommisjonens undersøkelser Flyhavarikommisjonens konklusjoner i Den utvidede Flyhavarikommisjonens konklusjoner i Saksgjennomgang i 1997 ved Havarikommisjonen for sivil luftfart Bakgrunnen for oppnevnelse av ny kommisjon Oppnevning og mandat Stortingets behandling av spørsmålet om å oppnevne ny granskningskommisjon Granskningskommisjonens mandat Granskningskommisjonens sammensetning Rapportens struktur Mandatets første del Mandatets andre del Vedlegg til rapporten Arbeidet i kommisjonen Forståelse av mandatet Taushetsbelagte opplysninger Høringer Befaringer og møter Samarbeid med de pårørende Bevisinnsamling Innhenting av dokumentasjon Vitneforklaringer Vitnepsykologi Søk etter savnet vrakdel sommeren Bruk av sakkyndige Havariet søk og berging Havaristen LN-BNK Besetning og passasjerer Ruten mellom Berlevåg og havaristedet Søk etter havaristen Berging av omkomne Heving av flyvraket Oppsummering og vurdering Side DEL II Tekniske, meteorologiske og andre undersøkelser knyttet til rute WF 933 mellom Berlevåg og Mehamn, 11. mars Allmenne betraktninger Innledning Selskapet Flyet LN-BNKs tekniske tilstand før havariet Innledning Tidligere granskningers funn og konklusjoner Mehamnkommisjonens vurdering av visse tekniske forhold Sprekkdannelse i høyderorets innfesting til torque tube Jetblast -episode og mulig hard landing Andre tekniske forhold Rapporteringsrutiner vedrørende skader og uhell Kommisjonens vurderinger Analyse av vraket Kommisjonens forutsetninger Erfaringer fra andre havarier Havarier med Twin Otter-fly i Norge Utenlandske havarier med Twin Otter-fly Ny gjennomgang av vrakdeler på bakgrunn av FHKs analyse Skader på finne og sideror Skader på stabilisator og høyderor Flutter Skader på vinger og motorer Skader på cockpit, sikkerhetsbeltene Airstair door Fly- og motorinstrumenter Flykontrollsystemet Korrosjon Analysen av vraket og mulig kollisjon Flystabiliteten etter tap av deler av finne og sideror Retnings- eller girstabilitet... 57

7 Side Høydereduksjon Tyngdepunktsleiet Strømforholdene nær havaristedet Utgangspunkt Funnsteder og tidspunkt Metode og resultater Oppsummering Radarobservasjoner og tolkninger Innledning Radarobservasjoner Radardekning Radarclutter Kystradarstasjon Berlevåg Tolkninger Tolkning Tolkning Diskusjon om ukjent fly Oppsummering Problemstillinger og observasjoner knyttet til havariet Kollisjon med flygende objekt Skader ved en kollisjon Kollisjon med fugl Kollisjon med løs bagasje Kollisjon med jagerfly Skader påført ved sammenstøtet med havflaten Værforhold langs flytraseen for ulykkesflyet Beskrivelse av LN-BNKs siste ferd basert på verifiserbare opplysninger Meteorologiske forhold og turbulens Vær- og vindforhold ulykkesdagen Turbulens som medvirkende ulykkesårsak Modeller for beregning av aerodynamisk last Rekonstruksjon av værforholdene 11. mars Beregninger utført av Vector AS Beregninger utført av Meteorologisk institutt Beregninger utført av Storm Weather Center AS Kompletterende beregninger og validering Introduksjon Kompletterende beregninger Side Validering Oppsummering Meteorologiske sammenhenger og begreper Aerodynamiske undersøkelser Beregning av det aerodynamiske strømningsfeltet Belastning på finne, mulig kollisjon med løs last og åpen airstair door Aerodynamisk belastning på finne Objekt løsrevet fra fremre bagasjerom Effekt av åpen airstair door Belastning og mulig brudd på horisontale haleflater på grunn av vindbyger Elementære begreper Beregninger utført av FOI Dynamisk respons basert på CFD og flight test data Oppadrettet vindbyge kombinert med høyderorsutslag Flutter og andre aeroelastiske problem Belastning på flyet ved sterk atmosfærisk turbulens Flyets tilstand Valg av test cases Flygning i turbulens resultat av simuleringer Oppsummering Aerodynamisk grunnlag Pitch opp/ned-bevegelser i urolig luft Medisinske/helsemessige forhold Regelverket Flyhavarikommisjonens rapport Etterfølgende debatt Den utvidede Flyhavarikommisjonens rapport Mortifikasjonssøksmål Oslo byretts dom av 27. februar Høyesteretts dom av 7. februar Kommisjonens undersøkelser Innledning Bakgrunnsmaterialet Nyere medisinsk viten Simuleringer Skulderklaffer med distinksjoner Setebelter Oppsummering

8 Side DEL III Undersøkelser knyttet til trafikkbildet og flyobservasjoner i Troms og Finnmark ulykkesdagen Tilbakeblikk og tilnærmingsmåte Tilbakeblikk Flyhavarikommisjonens rapport Den utvidede Flyhavarikommisjonens rapport Nye anførsler og undersøkelser vinteren NRK Brennpunkt Vanskelige vitner Stortingsoppnevnt granskningskommisjon Kommisjonens undersøkelser Flyhavarikommisjonens arkiver Arkivmateriale fra sivile og militære myndigheter Kontakt med fremmede lands myndigheter Vitneavhør, møter og befaringer Kontakt med NRK Kontakt med private interesserte Opplegg for fremstillingen Trafikkbildet over Troms og Finnmark 11. mars Norsk luftterritorium og tilknyttet regelverk Norsk luftterritorium norsk overhøyhet Alliert flygning øst for 24. lengdegrad regelverk og dispensasjoner Utenlandske jagerfly i landsdelen i mars NATO-øvelsen Alloy Express RAF 1. skvadrons luftoperasjoner med utgangspunkt fra Langnes flystasjon Skvadronen og Langnes flystasjon Innføringer i den militære trafikkjournalen på Langnes problemstillinger Gir trafikkjournalene ved Langnes flystasjon et korrekt bilde over militær lufttrafikk til og fra Langnes 11. mars 1982? Vitner som oppgir å ha sett Harriere i Finnmark 11. mars Luftforsvarets kontroll- og varslingstjeneste Per Gavin Luftforsvarets stasjon Vardø (RP Vardø) observasjoner 11. mars Side Forsvarets Stasjon Vardø (FSTV) opplysninger fra Ivar Balto Observasjoner fra Widerøe-flygere og andre ved Langnes 11. mars Opplysninger fra britiske myndigheter, arkiver og fra flygere tilknyttet RAF 1. skvadron i mars RAF 1. skvadron - kommisjonens konklusjoner HMS Invincible og 801 Fleet Air Arm Squadron HMS Invincible og RN 801. skvadron Flyhavarikommisjonens undersøkelser opplysninger fra britiske myndigheter Rykter i 1997 om Sea Harriere over Gamvik 11. mars Nye anførsler om at fly fra HMS Invincible var ved havariområdet 11. mars Kommisjonens anmodninger overfor britiske myndigheter Redegjørelse til kommisjonen fra MoD/Fleet Air Arm Museum. Dokumentinnsyn Skvadron 801, HMS Invincible - kommisjonens konklusjoner Bardufoss flystasjon RAF 41. skvadron Skvadronen og dens opphold i Norge i mars Bardufoss flystasjon Flyhavarikommisjonens undersøkelser Kommisjonens innsynsanmodning overfor britiske myndigheter. Opplysninger og dokumenter Slutninger som kan trekkes ut fra opplysninger mottatt fra britiske myndigheter Anførsler om irregulær aktivitet fra RAF 41. skvadron RAF 41. skvadron - kommisjonens konklusjoner Andøya flystasjon - CAF 433. og 434. skvadron Skvadronene og oppholdet i Norge i mars Andøya flystasjon Flyhavarikommisjonens undersøkelser Kommisjonens undersøkelser kontakt med kanadiske myndigheter CAF 433. og 434. skvadron - kommisjonens konklusjoner

9 Side 13.6 Bodø hovedflystasjon USAFE 23. og 53. skvadron, RNLAF 314. skvadron Skvadronene og oppholdet i Norge i mars Bodø hovedflystasjon Flyhavarikommisjonens undersøkelser Kommisjonens undersøkelser USAFE 23. og 53. skvadron, RNLAF 314 skvadron - kommisjonens konklusjoner Bevegelser av luftfartøy tilhørende Sovjetunionen Kommisjonens første henvendelse til russiske myndigheter droner og generell etterretningsinformasjon Kommisjonens andre henvendelse til russiske myndigheter hangarskipet Kiev Informasjon om sovjetiske luft- og flåtebevegelser mottatt fra Forsvarets etterretningstjeneste Sovjetiske luftfartøy kommisjonens konklusjoner Bevegelser av norske militære luftfartøy Innledning skvadron, Rygge hovedflystasjon (F-5 Freedomfighter) skvadron, Sola flystasjon (F-5 Freedomfighter) skvadron, Ørlandet flystasjon (F-5 Freedomfighter) skvadron, Bodø hovedflystasjon (F-104 Starfighter og F-16 Falcon) skvadron, Bodø hovedflystasjon (CF-104 Starfighter) skvadron, Rygge hovedflystasjon (F-5 Freedomfighter og F-16 Falcon) skvadron B-Wing, Gardermoen flystasjon (DA-20 Falcon Jet) skvadron, Gardermoen flystasjon (C-130 Hercules) skvadron, Andøya flystasjon (P-3B Orion) skvadron, Bodø hovedflystasjon (DHC-6 Twin Otter) skvadron, Banak flystasjon (Sea King helikopter) skvadron, Bardufoss flystasjon (Lynx helikopter) skvadron, Bardufoss flystasjon (Bell UH-1B helikopter) Norske militære luftfartøy kommisjonens konklusjoner Side 13.9 Bevegelser av sivile luftfartøy Innledning Sivile ruteflygninger Fly tilhørende andre flyselskaper Privatfly Sivile luftfartøy kommisjonens konklusjoner Oppsummering og foreløpige konklusjoner Observasjoner av lufttrafikk over Finnmark 11. mars Observasjoner fra vitner i eller ved Gamvik Innledning Vitner første gang avhørt av Flyhavarikommisjonen 13. mars Vitner som ble avhørt for første gang av Flyhavarikommisjonen i Vitner fra Gamvik som første gang er avhørt av kommisjonen Oppsummering og foreløpige konklusjoner Observasjoner fra vitner i eller ved Berlevåg Innledning Vitner fra Berlevåg som første gang ble avhørt av Flyhavarikommisjonen i Vitner fra Berlevåg som første gang ble avhørt av Flyhavarikommisjonen i Vitner fra Berlevåg første gang avhørt av kommisjonen Oppsummering og foreløpige konklusjoner Observasjoner fra vitner om bord i båter Innledning Observasjoner fra MS Benum Senior Selius Samuelsen Observasjoner fra MS Nordholm Gunnar Andreassen Observasjoner fra MS Stig Thorbjørn Observasjoner fra KV Møgsterfjord Oppsummering og foreløpige konklusjoner Observasjoner fra vitner i eller ved Mehamn Innledning Vitner som første gang ble avhørt av Flyhavarikommisjonen i Vitner som første gang er avhørt av kommisjonen

10 Side Oppsummering og foreløpige konklusjoner Observasjoner fra vitner andre steder i Finnmark Innledning Vitneforklaringer som kommisjonen har mottatt Oppsummering og foreløpige konklusjoner Sammenfatning og konklusjon DEL IV Vurderinger og konklusjoner Vurdering av mulige årsaker til havariet Mulig kollisjon med fly Trafikkjournaler, logger og autorisasjonsbøker Vitneforklaringer Radar og vrakanalyse Oppsummering Mulig kollisjon med drone, missil, ballong eller fugl Kollisjon med drone, missil eller ballong Kollisjon med fugl Brann Helsemessige/medisinske forhold Mulig havari med basis i tekniske og meteorologiske forhold Utgangspunkt FHKs havarihypotese Meteorologiske undersøkelser Radarobservasjoner Flyets tilstand - funn på vraket Flyets ferd mot havaristedet Brudd på finne og sideror alternative scenarier Konklusjon havariets årsak DEL V Norske myndigheters bistand til tidligere granskninger og andre aktørers opptreden i saken Kommisjonens vurdering av norske offentlige myndigheters medvirkning ved de tidligere granskninger av ulykken Opplegg for gjennomgangen Justisdepartementet/Politiet Forsvarsdepartementet/Forsvaret/Etterretningstjenesten Andre myndighetsorganer Samferdselsdepartementet/Luftfartsverket Sosialdepartementet/Helsevesenet Konklusjon Side 17. Kommisjonens inntrykk av andre aktørers opptreden i saken Innledning Flyhavarikommisjonen/Havarikommisjonen for sivil luftfart De tidligere kommisjoners arbeid Presentasjonen av havarirapporten 20. juli Flyfabrikken Widerøes Flyveselskap A/S Utenlandske myndigheter Transport Canada NATO Storbritannia Canada USA Russland NRK Innledning Presse og etermedias vurdering av NRKs programproduksjon Forskjeller i metodisk tilnærming Kildegrunnlaget for kommisjonens vurderinger kommisjonens kontakt med NRK Kommisjonens vurderinger Avsluttende bemerkninger om NRK Andre private aktører Avsluttende kommentarer Den kalde krigen og utbredt skepsis til myndighetene Historier og påstander uten rot i virkeligheten Angivelig ordre om taushetsplikt i forbindelse med Harrierflyet som landet på Bardufoss ulykkesdagen Historien om elektrikeren som slettet en radartape En stortingskomitéformann med militær bakgrunn som visste Mehamn-ulykken et eksempel på en vellykket dekkoperasjon? Alarmerende opplysninger om hendelser på Reitan ulykkesdagen Myten om de mange krenkelser av flyforbudssonen øst for 24. lengdegrad 331 Diverse tillegg Innhold Vedleggsrapport Innhold Vedleggsrapport Forkortelser

11

12 Dokument nr. 24 ( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken Avgitt 20. september 2005 Rapport fra Stortingets granskningskommisjon for luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982 (Hovedrapport) SAMMENDRAG Del I: Innledning Kapittel 1: Bakgrunn Det gis i dette kapittel en kort sammenfatning av ulykkesforløpet i den grad det er kjent: LN-BNK havarerte i sjøen ved Omgang på vei fra Berlevåg til Mehamn den 11. mars Det redegjøres for hovedpunktene i Flyhavarikommisjonens sterkt omstridte havarirapport fra 1984 og i den utvidede Flyhavarikommisjons rapport fra 1988, som heller ikke skapte ro omkring ulykken. Havarikommisjonens gjennomgang i 1997 av omstendighetene omkring ulykken omtales, like så NRK Brennpunkt-program Vanskelige vitner og Stortingets beslutning om å oppnevne en ny granskningskommisjon. Kommisjonens sammensetning og mandat refereres, og rapportens disposisjon og oppbygning forklares. Kapittel 2: Arbeidet i kommisjonen Kapitlet redegjør for kommisjonens forståelse av sitt mandat, og for hvordan kommisjonen har forsøkt å gjennomføre sitt arbeid. Det fremheves at det har vært lagt vekt på åpenhet og på god kontakt med de pårørende. Graderte dokumenter er i størst mulig utstrekning blitt avgradert. Til sammen 197 vitner har forklart seg i åpne høringer. Bare fire vitner er etter eget ønske avhørt i lukkede høringer, men innholdet i deres forklaringer er, i forståelse med dem selv, i sin helhet blitt gjort kjent. Det redegjøres videre for kommisjonens møter og befaringer, og for innhenting og systematisering av dokumentasjon. Et særskilt avsnitt er viet vitnepsykologi. Videre omtales det resultatløse søk sommeren 2003 etter den savnede delen av sideroret til ulykkesflyet, og det gjøres rede for kommisjonens bruk av sakkyndige. Kapittel 3: Havariet søk og berging Her gis det en kort beskrivelse av ulykkesflyet, av traseen det fulgte før ulykken, og hvordan det i noen minutter ble fulgt på radar. Det gis en oversikt over besetning og passasjerer, i alt femten personer. Videre omtales organiseringen av søket etter havaristen, arbeidet med å heve vraket, og bringe på land de fjorten omkomne som ble funnet. Den store innsats av en rekke personer fremheves, men kommisjonen påpeker samtidig det beklagelige i at ikke større ressurser ble stilt til disposisjon for redningsarbeidet, og finner det også beklagelig at det på den tid ikke var større forståelse for behovet av krisehjelp til pårørende og hjelpemannskaper. Del II: Tekniske, meteorologiske og andre undersøkelser knyttet til rute WF 933 mellom Berlevåg og Mehamn, 11. mars 1982 Kapittel 4: Innledning Som innledning til Del II pekes det i dette kapitlet på en rekke områder som kommisjonen har gjort til gjenstand for inngående undersøkelser og som det blir redegjort for i rapporten. Widerøes Flyveselskap først på 80-tallet blir omtalt. Twin Otter-flyet beskrives som et fly opprinnelig konstruert for anleggs- og taxiflygning, med flyegenskaper som gjorde det godt egnet til å betjene norske kortbaneflyplasser, men med minimal komfort og utrustning. Ulykkesflyet LN-BNK hadde f. eks. verken autopilot, flight recorder eller taleregistrator.

13 12 Dokument nr Kapittel 5: LN-BNKs tekniske tilstand før havariet Her gjennomgås ulykkesflyets tekniske tilstand før ulykken, slik den er kjent gjennom innhentet dokumentasjon og muntlige opplysninger. Likeså gjennomgås flyselskapets rutiner for rapportering av skader/avvik, og praktiseringen av disse. Det pekes spesielt på den sprekkdannelse i høyderorets innfestning til torque tube, som ble oppdaget av Transport Canada i 1982, men ikke tillagt noen betydning for ulykkesforløpet av flyfabrikken og de tidligere kommisjoner. Undersøkelser som nå er utført, viser imidlertid at en slik sprekkdannelse kan ha svekket strukturen med mer enn 50 %. Jetblast -episoden i 1980 og en påstått hard landing i november 1981 blir omtalt. En stor del av kapitlet er viet problematikken med airstair door på flytypen Twin Otter. Ifølge vitneprov hadde det hendt at døra åpnet seg under flygning, noe som ikke synes å ha vært tilstrekkelig kjent for selskapet. Videre redegjøres det for forhold som tyder på svikt i selskapets ettersyns- og rapporteringsrutiner, noe som bl.a. førte til at en stor del av de skader som oppsto under bakkeopphold, ikke ble meldt. Kapittel 6: Analyse av vraket Kapitlet omhandler fire forskjellige problemstillinger. Først omtales erfaringer innhentet fra andre havarier med Twin Otter-fly, både i Norge og i utlandet, særlig havarier og hendelser som var forårsaket av kontrollproblemer, eller som skyldtes kollisjoner med andre fly. Et interessant funn her er at de alvorlige ulykkene først og fremst har inntruffet på grunn av feil eller skader på høyderorstyringen. Ved feil på siderorstyringen har ulykkene vært få og ikke så alvorlige. Havarier som skyldes kollisjoner, er sjeldent forekommende, men en ulykke hvor rotoren på et helikopter kom for nær en Twin Otter, og slo av en større del av finne og sideror på flyet, viser at dette ikke hindret Twin Otteren i å fly videre. Dernest følger en gjennomgåelse av FHKs analyse av vrakdelene. Gjennomgåelsen gir grunnlag for å stille spørsmål ved hypotesen om at finne og sideror ble brukket av i lufta. Isolert sett tyder bruddmønsteret på at dette skjedde ved sammenstøtet med havflaten. Det pekes også på at tidligere undersøkelser av sideror og finne synes å ha vært mer inngående enn granskningen av stabilisator og høyderor. I forbindelse med undersøkelsen av den tidligere omtalte jetblasten finnes f.eks. ingen dokumentasjon som viser at jetblastens betydning for høyderoret har vært undersøkt. Sprekkdannelsen ved innfestningen av høyderoret til torque tube blir også trukket frem, og det utelukkes ikke at venstre halvdel av høyderoret kan ha løsnet fra innfestningen slik at det ikke kunne manøvreres ved hjelp av stikka. Likeså omtales funnene av korrosjon som ble gjort på vraket, og på grunnlag av det foreliggende materiale anser kommisjonen at det kan ha forekommet korrosjon flere steder på LN-BNK. Videre vurderes kollisjonshypotesen ut fra skademønstret slik det fremgår av rapporter og bilder. Skademønstret taler ikke for at en kollisjon har skjedd. Undersøkelser viser dessuten at tap av øvre del av sideroret ikke vil virke nevneverdig inn på flyets retningsstabilitet, og et slikt tap gir heller ingen forklaring på hvorfor flyet mistet høyde, forutsatt at høyderoret fungerte. Forskyvning av tyngdepunktsleiet ved tap av øverste del av sideroret ville være minimal. Endelig drøftes det forhold at finne og sideror ikke ble funnet sammen med resten av vraket. Det foreligger forskjellige opplysninger om disse delenes avstand til vraket, når de ble funnet og når de ble tatt opp. Det redegjøres for de beregninger av strømforholdene som nå er blitt utført, og for beregningenes begrensninger. Dersom finne og sideror ble brukket av ved sammenstøtet med havflaten, forutsetter det at strømninger i vannet har kunnet flytte de nevnte delene under vann i betydelig grad. De forskjellige opplysninger om hvor delene ble funnet og hvor de befant seg da de senere ble tatt opp, gir liten veiledning om hvorvidt en slik forflytning har skjedd. Kapittel 7: Radarobservasjoner og tolkninger Det redegjøres her for hvordan flytrafikken ble registrert av Forsvarets kontroll- og varslingskjede i det aktuelle området. Radarbildet fra Honningsvåg, som viser lufttrafikken i området 11. mars 1982 i tiden kl :00 til 13.28:10, presenteres, og plottet som viser ulykkesflyets ferd like før havariet, beskrives i detalj. En radarobservasjon fra Vardø ved tiden for ulykken omtales. Det redegjøres for radardekningen fra så vel Honningsvåg som fra Vardø, og for muligheten av at radaren i Vardø kunne se et fly over Omgang i fots høyde, noe som ikke utelukkes. Fenomenet clutter (falske ekko) forklares. Det konstateres at kystradarstasjonen Berlevåg ikke var bemannet 11. mars 1982, og at radarbildet fra ulykkestidspunktet derfra ikke er kjent. To mulige tolkninger av det foreliggende radarplott av ulykkesflyet presenteres, og spørsmålet drøftes om noen av ekkoene her kan stamme fra et ukjent fly. Det konkluderes med at radarplottet verken kan bekrefte eller avkrefte at LN-BNK var eneste fly i området ved ulykkestidspunktet, og at det ikke er mulig på grunnlag av radarobservasjonene alene å si noe sikkert om hva som hendte med ulykkesflyet. Det legges til grunn at i valget mellom forskjellige tolkninger, vil den som inneholder færrest kompliserende faktorer, være den mest sannsynlige. I dette tilfelle er den mest nærliggende tolkning at LN-BNK etter siste radiokontakt, gikk ned fra fot til under fot over Omgang, og deretter styrtet i havet noen kilometer lenger vest. De

14 Dokument nr ekko som skaper tolkningsproblemer, skyldes mest sannsynlig clutter. Kapittel 8: Problemstillinger og observasjoner knyttet til havariet Her gis det en oversikt over og en foreløpig drøftelse av de hypoteser som har versert omkring LN- BNKs havari, med hovedvekt på de tekniske momenter. Etter en kort beskrivelse av hvilke skader som må forventes dersom et fly kolliderer med en annen flygende gjenstand, drøftes muligheten for kollisjon med fugl, løs bagasje og med jagerfly. Det anføres forskjellige forhold som taler mot slike hypoteser, først og fremst skademønstret. Deretter gis en beskrivelse av de skader som ble påført flyet ved sammenstøtet med havflaten. I denne forbindelse stilles det spørsmål ved beregningsgrunnlaget bak hypotesen om at ulykken skyldtes brudd på finne og ror pga. overbelastning. Videre følger en foreløpig redegjørelse for værforholdene langs LN-BNKs trasé mellom Berlevåg og Mehamn, basert på beregninger av værbildet ulykkesdagen. På bakgrunn av verifiserbare opplysninger beskrives LN-BNKs siste ferd mot havaristedet. Kapittel 9: Meteorologiske forhold og turbulens I dette kapittel redegjøres det først nærmere for fenomenet turbulens. Typisk for turbulens er at den varierer sterkt med tid og sted. Det redegjøres videre for de beregningsmodeller som brukes av flykonstruktører for å beregne den belastning flyet utsettes for under turbulens. Det orienteres videre om de muligheter man i dag har, takket være utviklingen i datateknologi og numeriske beregningsmetoder, til å rekonstruere værforhold f.eks. over Omgangslandet ulykkesdagen med utgangspunkt i topografiske grunnlagsdata og et verdensomspennende datasett av værparametre for hver 6. time, lagret i en database for alle år siden Slike beregninger er på kommisjonens initiativ foretatt av firmaet Vector as, Meteorologisk institutt og Storm Weather Center as ut fra forskjellige modeller. Også SINTEFs SIMRA-modell har vært anvendt ved valideringen av beregningene. Dette har vært et pilotprosjekt som har gitt detaljert kjennskap til værforholdene der ulykken skjedde. Beregningene viser at forholdene varierer sterkt i tid og rom. Over alt langs LN-BNKs trasé er turbulensen sterk, men strekningen kan deles inn i tre områder med ulike turbulensforhold: Over Tanafjorden var forholdene mest stabile. Over Omgang opptrer de sterkeste vindbygene helt opp til fots høyde, både medvinds- og motvindsbyger, oppvind og nedvind. I strandsonen vest for Omgang, der LN-BNK havarerte, var vindhastigheten mer moderat, men her opptrer de sterkeste gradienter og vindskjær. Kapitlet avslutter med et avsnitt som gir innføring i meteorologiske begreper og sammenhenger. Kapittel 10: Aerodynamiske undersøkelser Her redegjøres det først for hvordan det aerodynamiske strømningsfelt beregnes, deretter for beregninger av den aerodynamiske last som måtte til for at LN-BNKs finne og sideror skulle brytes av i lufta. Disse viser at finna ikke ville nå bruddgrensen ved den belastning FHK forutsetter at den var utsatt for: uheldig kombinasjon av turbulens og rorbruk, samt anslag fra et flygende objekt (bagasje) fra fremre lasterom. Beregninger viser også at virkningen på flyets manøvrerbarhet som inntrer dersom passasjerdøra ( airstair door ) åpner seg helt i lufta, er minimale. Det sies likevel at airstair door på LN-BNK kan ha åpnet seg over Omgang, og et funn av en wire i Tanafjorden kan tyde på at dette faktisk skjedde. En slik hendelse kan være et tegn på kraftig turbulens. Videre gis en orientering om høyderorets funksjon og betydning. Det vises til at det er dokumentert skader både på LN-BNKs høyderor og torque tube, og at trimtab en var i en ekstremt nedoverrettet posisjon. Det redegjøres for de beregninger som er gjort av laster på haleseksjonen, forårsaket av oppadrettede vindbyger og med forskjellige høyderorsutslag. Beregningene viser belastninger på haleflaten som er under bruddlast. Tilfeller hvor Twin Otterfly har vært utsatt for steep dives, dvs. stort høydetap pga. turbulens, omtales. Enkelte slike har vært fatale. Videre gis det en orientering om fenomenet flutter, som imidlertid ikke har forekommet i dette tilfelle. Det redegjøres også for bruk av tredimensjonale simuleringer som på kommisjonens ønske har vært brukt til å analysere flyets dynamiske respons. Spesielt har en i denne forbindelse vært opptatt av høydetap og hastighetsøkninger som kan oppstå under turbulens, og forløpet av slike dersom det oppstår feil med høyderorskontrollen. En kan f.eks. tenke seg at flyet treffes av en medvindsbyge som reduserer den relative hastighet sterkt nok til at flyet går i stup. Turbulens kan ha forårsaket at babord høyderorshalvdel har løsnet fra innfestningen til torque tube pga. store belastninger på en del som var svekket av sprekkdannelse. Vrakanalysen har også vist at støtstangen push-pull rod var skadet. Denne skaden kan ha inntruffet i lufta under kraftig bruk av stikka. I så fall ville høyderoret være låst og gjøre manøvreringen enda vanskeligere. Piloten ville da være henvist til å bruke et trimhjul i cockpit, men det ville ta lengre tid å få flyet ut av stup. I stup kan flyet oppnå en så stor hastighet at lastene fra denne i kombinasjon med lasten fra en sterk sidevindsbyge vil overstige bruddlasten for finna.

15 14 Dokument nr Kapittel 11: Medisinske/helsemessige forhold Her redegjøres det for FHKs rapport 1984 (R84) som i henhold til gjeldende regelverk også omtaler pilotenes medisinske og helsemessige tilstand, og som retter et kritisk søkelys mot fartøysjefens medikamentbruk. R84 konkluderer imidlertid med at det ikke finnes beviser for at besetningen ut fra medisinske eller andre forhold har tilskyndet havariforløpet. Det pekes i kapitlet på at fartøysjefens medikamentbruk ikke desto mindre ble et sentralt moment i den påfølgende debatt, og at den utvidede Flyhavarikommisjon fikk i oppdrag å utrede dette forhold spesielt. Konklusjonen i dennes rapport, som kom i 1988, er i sak sammenfallende med 84-rapportens. Videre omtales mortifikasjonssøksmålet som fartøysjefens enke anla mot FHK på grunn av enkelte formuleringer i FHKs omtale av fartøysjefens bruk av medisiner, en sak som ble avgjort ved Høyesteretts enstemmige dom 7. februar 1990 hvor de saksøkte ble frifunnet. Det redegjøres deretter for kommisjonens innhenting av opplysninger fra Luftfartstilsynets flymedisinske seksjon, som ut fra nyere medisinsk viten kan påvise at det ikke er mer enn en hypotetisk mulighet for at LN-BNKs havari kan tilskrives medisinske/helsemessige forhold, noe kommisjonen legger til grunn. Kapitlet drøfter også mulige forklaringer på mysteriet med de avrevne skulderklaffene med kapteinsdistinksjoner som ble funnet ved vraket. Ingen av de forklaringer som har vært lansert, utpeker seg som den sannsynligvis riktige. Det redegjøres også for undersøkelsen av setebeltene. Konklusjonen er at Mehamnkommisjonen ikke har funnet holdepunkter for at fartøysjefens medisinske eller helsemessige forhold har hatt noen innvirkning på ulykkesforløpet. Del III: Undersøkelser knyttet til trafikkbildet og flyobservasjoner i Troms og Finnmark ulykkesdagen Kapittel 12: Tilbakeblikk og tilnærmingsmåte Del III handler i hovedsak om vitneobservasjoner i forbindelse med kollisjonshypotesen. Som innledning til denne delen gir dette kapittel et tilbakeblikk på hva havarirapportene fra 1984 og 1988 sier om muligheten for at ulykken skyldtes en kollisjon, likeså refereres resultatet av den gjennomgang av saken som ble foretatt i 1997, og påstander i NRK Brennpunkt-program Vanskelige vitner høsten Også opprettelsen av nærværende kommisjon omtales, og dens arbeid med å samle inn og systematisere dokumenter, avhøre vitner m.m., og hvilke instanser også utenlandske som kommisjonen har vært i kontakt med. I denne forbindelse nevnes at kommisjonen av NRK er nektet tilgang til upublisert materiale om ulykken. Deretter gis en orientering om fremstillingen: Verken vrakanalysen eller analysen av radarobservasjoner har gitt holdepunkter for at ulykken skyldes en kollisjon, men de har heller ikke helt kunnet utelukke en slik hypotese. På denne bakgrunn gjenstår det å se nærmere på vitneobservasjoner av fly. Noen vitner mener å ha sett en spesiell flytype, den britiske Harrier, og dette undersøkes særskilt. Ettersom fly må komme fra og lande på - en lufthavn eller et fartøy, har kommisjonen også undersøkt trafikkbildet over Troms og Finnmark ulykkesdagen med utgangspunkt i flyplasser og hangarskip. Kapittel 13: Trafikkbildet over Troms og Finnmark 11. mars 1982 Dette er et hovedkapittel i rapporten, og det mest omfattende. For oversiktens skyld kan det i sammendraget derfor være nyttig å dele opp kapitlet ved å fremheve noen viktige momenter i delkapitlene. 13.1: NORSK LUFTTERRITORIUM OG TILKNYTTET REGELVERK Det redegjøres her for regelverket tilknyttet norsk luftterritorium, og spesielt om forbudet for utenlandske/allierte fly mot å operere øst for 24. lengdegrad. Forbudet er fra 1. april 1965, og det ble ikke gitt dispensasjoner fra dette i forbindelse med øvelse Alloy Express i Et brudd på dette forbudet, som er kjent og som skjedde 13. mars 1985, omtales, likeså de såkalte silent flights, som var utenlandske spionfly i stor høyde og etter alt å dømme utenfor norsk territorium. Det gis også en oversikt over utenlandske jagerfly i Nord-Norge 11. mars 1982 i anledning øvelsen Alloy Express, og hvilket område øvelsen omfattet. 13.2: RAF 1. SKVADRONS LUFTOPERASJONER MED UTGANGSPUNKT FRA LANGNES FLYSTASJON Ettersom Harrierfly har vært spesielt nevnt i forbindelse med en mulig kollisjon ved Gamvik, redegjøres det særskilt for RAF 1. skvadron, som var stasjonert på Langnes og i 1982 utstyrt med 9 Harrierfly, modellversjon GR.3, og ett tosetersfly (T4) av samme modell. Trafikkjournalen ved Langnes flystasjon Kommisjonen er i besittelse av en kopi av trafikkjournalen for ulykkesdagen, og denne viser at ingen av flyene fra 1. skvadron var på vingene mellom kl og kl lokal tid denne dagen. Det er imidlertid kommet påstander om at trafikkjournalen ikke er fullstendig ført, evt. at den er manipulert. Det redegjøres i kapittel for kommisjonens undersøkelser av disse påstander, herunder arbeidet med å oppspore den originale trafikkjournalen for ulykkesdagen, som imidlertid synes å være makulert i henhold til Luftfartsverkets regelverk. Det redegjøres for

16 Dokument nr de tidligere kommisjonsrapporter som ikke reflekterer noen usikkerhet knyttet til trafikkjournalen. Forskjellige medieoppslag og uttalelser fra 1997 blir referert, likeså Luftfartsverkets interngranskning i av påstandene om manipulering av trafikkjournalen. Det har i debatten vært knyttet en særlig oppmerksomhet til to Harrierfly som ifølge trafikkjournalen tok av kl (lokal tid) under kallesignal RED 1 og RED 2. Trafikkjournalen ved Langnes viser at RED 1 returnerte til Langnes kl , mens vaktloggen for tårnet ved Bardufoss tyder på at RED 2 nødlandet der kl Vitner har fortalt om prioriterte landinger av Harrierfly på Langnes. Landinger av angivelig skadede Harrierfly har av mange vært satt i forbindelse med ulykken ved Gamvik. Det redegjøres for kommisjonens egne undersøkelser med bl.a. avhør av personellet ved tårnet på Tromsø lufthavn og granskning av eksisterende loggmateriale fra Bardufoss flystasjon fra ulykkesdagen med tilhørende vitneavhør. Undersøkelsene styrker påliteligheten av den foreliggende trafikkjournalen. Det vises også til flygerloggboken til sjefen for 1. skvadron, Peter Squire, hvor det fremgår at han 11. mars 1982 foretok en flight med tosetermodellen T4 og med en maj. Vollstat som passasjer, dvs. daværende major Bjørnar Vollstad. Med sin forklaring for kommisjonen, hvor han riktignok ikke kan gi nøyaktig tidspunkt for flighten, sannsynliggjør Vollstad likevel påliteligheten av opplysningene fra trafikkjournalen på Langnes om flighten RED 1, og at RED 2 fikk problemer og landet på Bardufoss. Det vises til at ettersom vaktloggen på Bardufoss bare kjenner én slik landing ulykkesdagen, må den etter alt å dømme gjelde det flyet som tok av fra Langnes kl under kallesignal RED 2. Landingstidspunktet kl lokal tid tilsier på selvstendig grunnlag at dette flyet ikke kan ha hatt noe med ulykken å gjøre. Det vises til at kommisjonen heller ikke har funnet holdepunkter for at trafikkjournalen skulle være ufullstendig ført. Vitner som mener å ha sett Harrierfly i Finnmark 11. mars 1982 I alt fire vitner har ment at de så Harrierfly nær ulykkesområdet ved tiden for ulykken. Noen andre som hevder å ha sett jagerfly i samme tid, har i tillegg plukket ut Harrierfly fra fotomappen under høring, som det flyet som lignet mest på det de hadde sett. Enkelte mener de kan ha sett Sea Harrier. Dersom det er korrekt, får deres observasjon konsekvenser for vurderingen av dokumentene fra hangarskipet HMS Invincible som var moderskip til 801. skvadron, oppsatt med Sea Harriere. Det er imidlertid meget som tyder på at mange ikke har vært oppmerksom på at Harrierflyet fantes i to utgaver, GR.3 og FRS.1, hvorav sistnevnte er Sea Harrier. I kapittel blir de nevnte fire vitnenes forklaringer gjennomgått i detalj. Konklusjonen er at forklaringene ikke minst på bakgrunn av de hensyn som må tas til vitnepsykologiske erkjennelser ikke kan legges til grunn som bevis for at det var Harrierfly ved Gamvik i det kritiske tidsrom. Det trekkes ikke i tvil at vitnene har observert fly. Deres forklaringer tas derfor med i vurderingen sammen med andre vitneobservasjoner av fly, og i den sammenheng blir også tidspunktene de har oppgitt for sine observasjoner, nærmere vurdert. Per Gavins observasjon Rapporten redegjør i kapittel for kommisjonens undersøkelser av Per Gavins observasjoner. I NRK Brennpunkt-program Vanskelige vitner fortalte pensjonert oberstløytnant Per Gavin, som i mars 1982 var sjef for CRC Sørreisa, at han ulykkesdagen var på vakt som Master Controller, at han da hadde sett to fly som tok av fra Tromsø og fløy østover. Flyene ble identifisert som Harrierfly. Noen minutter senere fikk han telefon fra CRP Kautokeino som meldte at flyene passerte 24 grader øst. Ettersom dette var ulovlig, ringte han ifølge sin forklaring den britiske skvadronssjefen og beordret skvadronens fly satt på bakken. Han har videre forklart at han senere samme dag ble kontaktet av den ene Harrierpiloten på tilbaketur fra Finnmark. Piloten ba om prioritert landing på Langnes, men svarte ikke på spørsmål om hva som var galt med flyet. Tilsvarende opplysninger hadde, med Gavin som kilde, vært fremsatt i media også i Rapporten redegjør først for Gavins forklaringer fra 1997 til 2002, dernest for hans forklaringer i åpen høring for kommisjonen. Gavin sier at han beordret hendelsen loggført, og at han så til at dette skjedde. Loggmaterialet som normalt ville ha vært makulert på grunn av foreldelse, foreligger i kopi fra undersøkelsene i , da det ble innhentet slikt materiale både fra CRC Sørreisa og de underliggende stasjoner CRP Honningsvåg, CRP Kautokeino og RP Vardø. Fra Kautokeino foreligger også de originale logger. Det redegjøres for kommisjonens undersøkelse av loggføringen, hvor det ikke gjenfinnes noe om det Gavin forteller. Det fremgår heller ikke at Gavin var på vakt ulykkesdagen. Til sammenligning har kommisjonen også skaffet til veie loggmateriale fra det kjente brudd på flyforbudssonen 13. mars Her er hendelsen innført. Videre redegjøres det for de omfattende høringer av personellet ved CRC Sørreisa og CRP Kautokeino. Av disse er det bare noen få som et stykke på vei kan sies å støtte Gavins beretning. Det vises til at da representanter for den utvidede Flyhavarikommisjon i 1987 besøkte CRP Honningsvåg, hvor Gavin i mellomtiden var blitt sjef og deltok i møte med FHKs representanter, fortalte han ingen ting om det han tifemten år senere hevder å ha observert. I kommisjonens oppsummering legges det i tillegg vekt på det uforklarlige i at Gavin ifølge egen forklaring ikke

17 16 Dokument nr gjorde noe forsøk på å bringe de Harrierfly han hadde sett, tilbake til lovlig luftrom, og han beordret heller ikke utskrift av radartape for å sikre spor. Dessuten vises det til at det har skjedd en glidning i Gavins forklaringer fra den tankerekke han ønsket å lufte i 1997 om hva som kunne ha foregått og til den fremstilling han ga i NRK Brennpunkt-program. På denne bakgrunn hevdes det at det Gavin forteller ikke kan ha skjedd ulykkesdagen, og at hans forklaring derfor ikke er egnet til å svekke påliteligheten til den militære trafikkjournalen på Langnes. Radarstasjonene i Vardø I kapittel og tas det opp spesielle forhold ved de to radarstasjonene i Vardø. Den ene, Luftforsvarets stasjon Vardø, også kalt RP Vardø, var underlagt CRC Sørreisa. Den andre, Forsvarets stasjon Vardø (FSTV), var underlagt Forsvarets overkommando, Etterretningstjenesten (FO/E). En radaroperatør ved RP Vardø observerte ulykkesdagen ved tiden noen ekko som han mente kom fra LN-BNK. Observasjonen ble ikke loggført. Da han kort tid senere fikk høre om flyet som var savnet, fortalte han om observasjonen, og etter hukommelsen oppga han tidspunkt og posisjon. Dette ble meddelt videre til Flyhavarikommisjonen. Observasjonen drøftes i kapittel 7.3, mens kapittel refererer kommisjonens undersøkelser omkring denne. I kapittel redegjøres det for undersøkelser i forbindelse med brev av 20. februar 1997 som Ivar Balto, sivilt ansatt ved FSTV fra 1977 til 1989, skrev til Øverstkommanderende for Nord-Norge og til Etterretningstjenesten. Her opplyser han at han, mens han var i tjeneste 11. mars 1982, mottok melding om at britiske Sea Harriere var observert øst for Tanafjorden. Disse meldinger bekreftes imidlertid ikke av logger knyttet til Luftforsvarets kontroll- og varslingstjeneste. Det vises til at Balto i avhør gir uttrykk for at han er usikker på om han mottok nevnte melding ulykkesdagen eller en annen dag. Hans forklaring kan derfor ikke brukes som bevis for at allierte fly har vært øst for 24. lengdegrad ulykkesdagen. Også forholdet mellom de to radarstasjonene omtales, herunder arrangementet med kameraer som skulle filme radarbildet ved RP Vardø for FSTV, et system som av tekniske grunner ikke fungerte da ulykken skjedde. Film fra tiden før den tekniske svikt oppsto, er opplyst å være makulert som uaktuell. Også kommisjonens resultatløse forsøk på å finne arkivmateriale av betydning ved FO/Es nedlagte stasjon på Barhaug omtales. Observasjoner fra Widerøe-flygere og andre ved Langnes 11. mars 1982 I kapittel redegjøres for undersøkelser i anledning anførsler om en prioritert landing av en Harrier på Langnes ca minutter etter ulykken ved Gamvik. Den første anførsel om dette finnes i en høringsuttalelse fra Karin Hovring, enken etter fartøysjefen på LN-BNK, til FHKs første rapportutkast i Ved den utvidede Flyhavarikommisjons undersøkelser i 1987, var det ingen som ga uttrykk for kjennskap til en slik landing. Det kan for Karin Hovring ha skjedd en sammenblanding med den skadede Harrieren som landet på Bardufoss ulykkesdagen. I 1997 blir det imidlertid igjen hevdet at en prioritert landing skulle ha funnet sted i Tromsø om lag 40 minutter etter havariet. Om dette skulle vise seg å være korrekt, ville det rokke ved påliteligheten til den militære trafikkjournalen på Langnes ulykkesdagen. Kommisjonens undersøkelser refereres og viser at flere har observert prioriterte landinger av Harriere i Tromsø denne dagen. Ingen slike er notert i noen logg ved lufthavnen, men vitner hevder at prioriterte landinger ofte forekom, og dersom situasjonen ikke var spesielt dramatisk, ble intet annet enn selve landingstidspunktet loggført. Blant dem som så slik landing ulykkesdagen var besetningen på to forskjellige Widerøe-fly: Sigurd Oleivsgård/Stein-Kjetil Svendsen hadde en landing i Tromsø denne dagen, og Svendsen har fortalt, at mens han og Oleivsgård var i tårnet i Tromsø for å rapportere om en near miss, forårsaket av to britiske Jaguarfly over Sørkjosen tidligere samme dag, observerte han en slik landing. Besetningen Steinar Bragstad/Øystein Sund hadde tre landinger i Tromsø denne dagen, den siste kl lokal tid. Øystein Sund hevder at de i forbindelse med den siste landingen observerte en Harrier som foretok en prioritert landing. Den militære trafikkjournalen viser ingen Harrierlanding før 1 time og 7 minutter senere, og må være misvisende dersom Sund husker rett. Brev fra Steinar Bragstad til Havarikommisjonen for sivil luftfart i 1997 tyder på at observasjonen kan ha vært gjort ved deres andre landing kl I så fall er det en mulighet for at de har observert den samme landing som Stein-Kjetil Svendsen. Observasjon av en slik landing til dette tidspunkt er forenlig med innføring av Harrierlandinger i trafikkjournalen. Det samme gjelder Bragstads og Sunds første landing i Tromsø kl Av Bragstads forklaring til kommisjonen fremgår at han ikke husker ved hvilken landing observasjonen skjedde. Etter å ha referert og gjennomgått en rekke vitneutsagn, konkluderes det med at anførsler om prioritert landing av Harrier på Langnes ulykkesdagen ikke gir grunnlag for å reise tvil om at den militære trafikkjournalen ved Langnes gir et korrekt bilde av flygningene til og fra Langnes denne dagen. Kommisjonens besøk i London 20. september 2004 I kapittel redegjøres det for kommisjonens kontakt med britiske myndigheter, og besøket i Lon-

18 Dokument nr don 20. september 2004 med bl.a. avhør av tre britiske Harrierpiloter. Autorisasjonslogger og tekniske vedlikeholdslogger fra 1982 som var blant de dokumenter kommisjonen hadde ønsket å se, er ifølge gjeldende regelverk makulert, men arkivmateriale som kunne være relevant, ble stilt til disposisjon ved kommisjonens besøk ved RAF Air Historical Branch. Det gis videre inngående referater av avhørene med de tre pilotene, Peter Squire, som var sjef for RAF 1. skvadron i 1982, og de to daværende Squadron Leaders, Gavin Hector MacKay og Robert Douglas Iveson. Samtlige hadde på forhånd sett NRKs TV-programmer Hva hendte? fra 1988 og Vanskelige vitner fra De forklarte seg bl.a. om holdningen til forbudet mot å fly øst for 24. lengdegrad, som de hevdet ble respektert, og om innholdet i Gavins forklaring, som de stilte seg spørrende til. Ingen av dem hadde noen erindring om at han hadde beordret skvadronen satt på bakken. Vitnene forklarte seg også om Harrierflyenes rekkevidde og hevdet at en Harrier ikke kunne fly Tromsø Gamvik - Tromsø eller en stor del av denne distansen i lav høyde fordi brenselsforbruket ved lavt-flygningen ville være for stort. Flyet måtte, i tilfelle det skulle kunne fly en slik distanse, gå så høyt at det ville bli sett av radar. Også kommisjonens egne beregninger av Harrierens rekkevidde stemmer med de nevnte forklaringer. Kommisjonen mottok kopier av pilotenes personlige flygerloggbøker for 11. mars Deres forklaringer mht. rekkevidde ble bekreftet av Air Vice Marshall David Walker ved Ministry of Defence, tidligere Harrierpilot, da representanter for kommisjonen hadde et møte med ham ved avslutningen av London-oppholdet. Andre flygere fra RAF 1. skvadron Det gis i kapittel , punkt 10 en omtale av Tony Harper, som har sendt kommisjonen sin flygerloggbok sammen med en skriftlig uttalelse. Under samme kapittel omtales ytterligere en pilot fra RAF 1. skvadron i mars 1982, John Rochfort. Noen år etter ulykken var han i kontakt med norske flygere, og av dem ble han oppfattet slik at verken de britiske piloter eller deres overordnede respekterte flyforbudet øst for 24. lengdegrad, og at han selv hadde fløyet både over Varangerfjorden og Vardø. Det orienteres videre om at Rochfort har vært oppsøkt i sitt hjem og intervjuet av journalist Oddvar Kristoffersen, som også fikk tatt opp et av intervjuene på video, et opptak som kommisjonen forgjeves har forsøkt å oppspore. Det refereres utførlig fra Rochforts forklaring for kommisjonen i åpen høring 25. januar 2005, der han bestemt avviser at han har uttalt seg slik han er blitt sitert av de norske flygerne. Han hevdet at han ikke kjente stedsnavnet Varangerfjorden, men mente at han kunne ha snakket om Ramfjorden, og at han med sin engelske uttale av navnet kunne ha blitt misforstått. Han hevdet at forbudet mot flygning øst for 24. lengdegrad ble respektert, og i denne forbindelse siteres i rapporten fra et notat av Oddvar Kristoffersen som synes å bekrefte at Rochfort har sagt det samme til ham. Kommisjonens avsluttende konklusjon mht. RAF 1. skvadron Når det gjelder RAF 1. skvadron konkluderes i kapittel med at kommisjonen, etter de undersøkelser det er redegjort for, ikke finner det sannsynlig at fly fra skvadronen var i lufta da LN-BNK havarerte. 13.3: HMS INVINCIBLE OG 801 FLEET AIR ARM SQUADRON Det pekes i dette kapittel på at da Mehamn-saken kom opp til ny granskning i 1987, meldte det seg vitner som mente å ha sett Sea Harriere i nærheten av Omgang ulykkesdagen. Slike fly måtte i så fall ha kommet fra HMS Invincible som deltok i øvelsen Alloy Express 82. Der var 801. skvadron stasjonert, normalt med fem Sea Harriere. De var malt med hvit underside og blå overside. Undersøkelsene fra refereres, herunder opplysninger som ble innhentet fra britiske myndigheter. I forbindelse med HSLs gjennomgang av saken i 1997 var det mest tale om RAF Harriere fra Langnes. I NRK Brennpunkt-program Vanskelige vitner var det bare tale om RAF Harriere. Det redegjøres for kommisjonens henvendelse til britiske myndigheter for å få innsyn i dokumenter på tilsvarende måte som en hadde gjort når det gjaldt RAF Harrierne. Ved møtet i RAF Air Historical Branch i London deltok også Richard Mortimer fra Fleet Air Arm Museum. Han kunne fortelle at man også i marinen makulerte autorisasjonsbøker med jevne mellomrom, men først etter å ha kopiert dem over på mikrofilm. Kommisjonen fikk tilgang til så vel autorisasjonsboka for 801. skvadron, som til HMS Invincibles originale skipsdagbok for ulykkesdagen. Skipsdagboka bekreftet tidligere mottatte opplysninger om skipets posisjon 11. mars 1982 kl Det lå i Vestfjorden, syd av Lofoten og vest av Bodø. Ifølge så vel skipsdagbok som autorisasjonsbok var ingen fly fra HMS Invicible på vingene da LN-BNK havarerte. Kommisjonen fikk også tilgang til skipsdagboka for 13. mars 1985, da det skjedde et brudd på forbudet mot flygning øst for 24. lengdegrad. Dette bruddet var anmerket i skipsdagboka. Men for 11. mars 1982 var det ingen slik anmerkning. Kommisjonen har dessuten fått tilsendt flygerloggbok fra Nigel MacCartan-Ward som var sjef for

19 18 Dokument nr skvadron, og to av skvadronens piloter, Ian Mortimer og Douglas Hamilton. Det henvises til en e-post fra Oddvar Kristoffersen til Ulf Larsstuvold 30. januar Der nevnes navnene på tre piloter som kan ha vært med Mehamn. Den ene er den tidligere omtalte John Rochfort, den andre er MacCartan-Ward, og den tredje er Senior Pilot ved 801. skvadron, Douglas Hamilton. Når det gjelder MacCartan-Ward, viser autorisasjonsboka at han bare utførte én flight ulykkesdagen. Det skjedde tidlig på morgenen, og flighten var på 1 time og 15 minutter. Flygerloggboka bekrefter dette. Angående Douglas Hamilton dokumenteres det at han ikke deltok i øvelsen Alloy Express 82 pga. sykdom. Ettersom også Rochforts loggbok og trafikkjournalen på Langnes viser at han ikke var på vingene da LN-BNK havarerte, konkluderes det følgelig med at alle de tre mistenkte er utkvittert av saken. Bjørn Nilsen og hans anonyme vitne Det redegjøres videre for henvendelsen fra Bjørn Nilsen som satte kommisjonen i forbindelse med et vitne som ønsket anonymitet av personlige grunner, noe som ble imøtekommet. Vitnet fortalte at han en gang på slutten av 80- eller begynnelsen av 90-tallet hadde truffet en mann på en pub i London. Denne mannen hadde, slik vitnet oppfattet ham, fortalt at han hadde vært om bord på et hangarskip under øvelsen i mars Det hadde da kommet om bord et Harrierfly som hadde landet på en norsk flyplass, men var blitt fraktet langs landeveien og ført om bord i hangarskipet. Flyet hadde noen mindre skader, men ble ifølge mannen tatt med til England og kondemnert. Slik vitnet oppfattet det, satte vedkommende dette flyet i forbindelse med en ulykke i Norge, formodentlig Mehamn-ulykken. Vitnet selv var usikker på verdien av innholdet i det vedkommende fortalte, ettersom mannen var påvirket av alkohol og virket svært sentimental. Vitnet hadde ikke vurdert saken som så viktig at han hadde gått videre til FHK med den. Imidlertid hadde han fortalt om episoden til en mann han kom i prat med. Bjørn Nilsen hadde deretter kontaktet vitnet. Bjørn Nilsen hadde ifølge sin forklaring oppfattet det anonyme vitnet slik at flyet returnerte fra en sortie, og landet på dekket til HMS Invincible, men først etter tredje forsøk. Det redegjøres videre for at kommisjonen har forelagt disse versjoner for MacCartan-Ward, som bestemt avviser dem som pure fiction. Han hevder at i hans tid som sjef for skvadronen skjedde ikke noen uhell hvor fly fra skvadronen var involvert, bortsett fra under Falklandskrigen. Det vises også til at skipsdagboka heller ikke har noen merknader om noen slik episode : OVERSIKT OVER FLYAKTIVITET ULYKKESDAGEN FRA ANDRE UTEN- LANDSKE FLYSKVADRONER Det redegjøres i tre påfølgende delkapitler om flyaktiviteten ulykkesdagen til utenlandske flyskvadroner som under øvelsen Alloy Express 82 var forlagt på flystasjonene Bardufoss, Andøya og Bodø. Det dreier seg om RAF 41. skvadron som var oppsatt med flytypen Jaguar (Bardufoss), de kanadiske skvadronene CAF 433 og 434, som var oppsatt med CF-5 Freedomfighter (Andøya), de amerikanske skvadronene USAFE 23 og 53 som var oppsatt med henholdsvis F-4D Phantom II og F-15 (Bodø), samt den nederlandske skvadron RNLAF 314 som var oppsatt med NF-5 Freedomfighter (Bodø). Kildegrunnlaget er først og fremst kopier av militære trafikkjournaler for 11. mars 1982, som ble innhentet i 1987 av den utvidede Flyhavarikommisjonen, samt logger fra Luftforsvarets kontroll- og varslingstjeneste. Når det gjelder 41. skvadron foreligger det også opplysninger fra britiske myndigheter, gitt i 1987, om skvadronens aktiviteter. Det orienteres om kommisjonenes henvendelser til kanadiske myndigheter og NATO for om mulig å få flere opplysninger. Det vises til at ingen vitner har hevdet at noen av disse flyene har vært øst for 24. lengdegrad denne dagen, eller hatt befatning med havariet til LN-BNK, og det konkluderes med at det er usannsynlig at noen fly fra disse skvadronene var i lufta, evt. var i lufta øst for 24. lengdegrad, da ulykken skjedde. 13.7: BEVEGELSER AV LUFTFARTØY TILHØRENDE SOVJETUNIONEN Det orienteres om to henvendelser til russiske myndigheter, den ene for om mulig å få opplysninger om sovjetiske fly som kan ha vært over området nær Omgang ulykkesdagen, den andre for om mulig å få opplysninger som kunne vært innhentet av hangarskipet Kiev som ifølge vitner lå i havet utenfor Finnmark denne dagen. På begge henvendelser mottok kommisjonen svar som gikk ut på at russiske myndigheter ikke har noe materiale som kunne gjelde ulykken ved Gamvik. Det orienteres også om kommisjonens kontakt med Etterretningstjenesten som heller ikke har opplysninger om russisk flyaktivitet over norsk territorium denne dagen. Etterretningstjenesten opplyste at hangarskipet Kiev med tilhørende flåtegruppe befant seg på øvelse utenfor Murmansk 10. mars 1982, og at skipene neppe kunne ha rukket så langt vest som til Finnmarkskysten påfølgende dag. Det konkluderes med at det ikke er grunnlag for å anta at det har vært sovjetiske fly eller luftfartøy over norsk territorium i Finnmark 11. mars 1982.

20 Dokument nr : BEVEGELSER AV NORSKE MILITÆRE LUFTFARTØY Det gis videre en redegjørelse for bevegelsene til norske militære fly og helikoptre ulykkesdagen. Formålet er å få en best mulig oversikt over hvilke fly som var i lufta over Finnmark i tiden rundt havariet, ikke minst med tanke på de mange observasjoner av fly som vitner har meldt om fra denne dagen. Kildegrunnlaget er bevarte militære trafikkjournaler fra flyplassene i Kirkenes, Banak, Tromsø, Evenes og Bodø, dernest skvadronenes autorisasjonsbøker og annet loggmateriale, f.eks. fra Luftforsvarets kontroll- og varslingskjede, og endelig forklaringer innhentet fra flygere og flymannskap. Redegjørelsen omfatter 336. skvadron med base på Rygge, utstyrt med F-5 Freedomfighter og som deltok i øvelse Alloy Express 82 med utgangspunkt Bardufoss; 718. skvadron med base på Sola, utstyrt med F-5 Freedomfightere og som deltok i øvelsen med utgangspunkt Evenes; 338. skvadron med base på Ørlandet, oppsatt med F-5 Freedomfighter; 331. skvadron med base i Bodø, som nettopp hadde gått over fra F-104 Starfighter til F-16 Fighting Falcon; 334. skvadron med base i Bodø, oppsatt med CF-104 Starfighter; 332. skvadron med base på Rygge, en øvingsskvadron for utdanning av operative jagerflygere på nye flytyper; 335. skvadron B-Wing, med base på Gardermoen, oppsatt med tre fly av typen Dassault DA- 20; 335. skvadron med base på Gardermoen, oppsatt med C-130 Hercules; 333. skvadron med base på Andøya, oppsatt med P-3B Orion; 719. skvadron med base i Bodø, oppsatt med Twin Otter; 330. skvadron med base på Banak, oppsatt med Sea-King helikoptre; 337. skvadron med base på Bardufoss, oppsatt med Lynx helikoptre; 339. skvadron med base på Bardufoss, oppsatt med Bell UH-1B helikoptre. Det redegjøres for tokt som ble foretatt denne dagen. Blant annet foretok to CF-104 Starfightere en avskjæring nord for Nordkapp tidlig på morgenen ulykkesdagen og landet på Banak. Derfra tok de av kl lokal tid og deltok i søket etter det savnede flyet. Også et tokt fra 333. skvadron med en Orion omtales. Dette kan NRK Brennpunkt muligens ha forvekslet med et amerikansk etterretningsfly i programmet Hemmeligheten, sendt i Konklusjonen på gjennomgangen er at det ikke er noen holdepunkter for at norske militære luftfartøy var i luftrommet over Nordkinn-halvøya da LN-BNK havarerte, eller at området ble overfløyet av norske militære luftfartøy i nærheten av dette tidspunkt. Det holdes åpent om to F-5 Freedomfightere fra 718. skvadron (kallesignal EL 01 og 02) fløy over Nordkinn-halvøya før landing på Banak kl lokal tid, og om to F-5 Freedomfightere fra 338. skvadron (kallesignal M5540 og M5440) fløy over Nordkinn-halvøya før de landet på Banak henholdsvis kl og kl : BEVEGELSER AV SIVILE LUFTFARTØY Endelig redegjøres det for sivile flygninger som kan tenkes å ha hatt betydning for vitners observasjoner av fly, særlig i området Berlevåg Gamvik Mehamn. Kildegrunnlaget er sivile trafikkjournaler fra 11. mars 1982, som ble innhentet av FHK ved undersøkelsene i Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å anta at det var sivile fly i eller nær ved havaristedet i tiden omkring ulykken : OPPSUMMERING Til slutt gis en oppsummering av hele kapittel 13, med de konklusjoner som er redegjort for i sammenfatningen. Kapittel 14: Observasjoner av lufttrafikk over Finnmark 11. mars 1982 Her drøftes i fem underkapitler vitneforklaringer fra Gamvik og Berlevåg, fra båter nær ulykkesområdet, fra Mehamn, og fra andre steder i Finnmark. Det dreier seg om observasjoner som kan gi grunnlag for å danne seg en oppfatning av om det var ukjente jagerfly i ulykkesområdet ca. kl den 11. mars Flere av vitnene fra Gamvik, Berlevåg og Mehamn har vært avhørt i forbindelse med de tidligere granskningene. Underkapitlene er bygd opp slik at dersom vitner har avgitt forklaringer i og/eller , tas disse forklaringene først, og til slutt gjennomgås forklaringene fra vitner som første gang er blitt hørt av Mehamnkommisjonen. Dette gjøres likevel slik at de forskjellige forklaringer til et vitne som er avhørt flere ganger, behandles i sammenheng og kronologisk. I tillegg til vitners forklaringer, blir også eventuelle politiforklaringer de har avgitt, og uttalelser de har gitt til media, referert. Forklaringene vurderes så opp mot hverandre, og opp mot andre vitners forklaringer. Fremfor alt vurderes de opp mot faste holdepunkter som finnes i forskjellige logger, f.eks. lensmannsloggen, trafikkjournaler og loggen fra Vardø radio. Også vitnepsykologiske erkjennelser blir tatt hensyn til. Særlig interesse har vært knyttet til Grete Mortensens forklaringer. De refereres og drøftes inngående. Hun sto på en haug utenfor barnehagen i Gamvik og hørte en spesiell, hysterisk lyd og et splash. Lydene kom fra Omgangslandet, og da hun så dit, så hun noe som hun tok for å være snøfokk. Hun så på klokka som viste 13.30, men som gikk litt for fort. Da hun så i retning av lyden, så hun ikke noe fly. Men en stund etter så kom det et jetfly. Dessverre ble hennes forklaring på dette punkt ikke fulgt opp, slik

Innst. S. nr. 125. (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 24 (2004-2005)

Innst. S. nr. 125. (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 24 (2004-2005) Innst. S. nr. 125 (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 24 (2004-2005) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets

Detaljer

Den vanskelige ulykken

Den vanskelige ulykken Den vanskelige ulykken Dessverre vil trolig jakten på spøkelser i Mehamn fortsette. Kristoffer Egeberg, KOMMENTAR (Dagbladet.no): I over 20 år har pårørende, konspirasjonsteoretikere og journalister jaktet

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Mehamn-saken. Vanskelige vitner

Mehamn-saken. Vanskelige vitner SKUP 02 43 Prosjekt: Vanskelige vitner Medarbeider: Lars O. Toverud m.fl. Publikasjon: NRK Brennpunkt Publisert: November 02 Medium: Fjernsyn Tema: Mehamn-saken Vanskelige vitner Metoderapport til SKUP

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Avgitt desember 2015 RAPPORT SL 2015/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03.

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03. UNDERSØKELSESKOMMISJONEN ETTER UTVIK SENIORS FORLIS Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Tlf.: 22 24 54 50 Telefaks 22 24 27 22 Formann Brit Ankill tlf.: 75 52 40 66 Sekretær Matias Nissen-Meyer tlf.: 22 24 54

Detaljer

10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE

10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE NOTAT Til: Fra: Anne Kirsti Lunde Vår ref. Dato: 10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 Anonymisert uttalelse Norwegians vilkår om at rullestolbrukere må ha med ledsager OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Avgitt oktober 2016 RAPPORT SL 2016/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET HEFTE NR. 7 Junker Ju 52 Olve Dybvig Innhold Innledning Junker Ju 52 i Luftforsvaret Farger - Merking - Koder Profiler Liste over fly Bilder Kilder Forsidebilde: Ju

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME Avgitt juli 2014 RAPPORT SL 2014/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Avgitt november 2015 RAPPORT SL 2015/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 30.08.2007 SL Rapport: 2007/27 Denne

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 9/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 27. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC Avgitt mai 2010 RAPPORT SL 2010/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD Avgitt oktober 2011 RAPPORT SL 2011/31 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 20/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 19. august 1999 Luftfartøy -type og reg.: de Havilland DHC-8-103, LN-WIE -fabr. år: 1993 -motor: PW-121 Radiokallesignal:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Avgitt juni 2009 RAPPORT SL 2009/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Avgitt september 2011 RAPPORT SL 2011/26 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør

Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør METinfo Nr. 20/15 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Oslo, 02.06.2015 Rapport etter økt overvåking av pinsenedbør Nedbør mellom Lyngsalpan og Tanafjorden pinsen 2015 Sammendrag Et relativt stillstående nedbørområde

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Helikopterulykke på vei til Statfjord

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Kafé - førerhund nektet adgang

Kafé - førerhund nektet adgang Vår ref.: Dato: 11/602-10- ASI 16.02.2012 Kafé - førerhund nektet adgang Svaksynt mann diskriminert da han ikke fikk ha førerhunden liggende under bordet i restaurant En mann klagde til Likestillings-

Detaljer

RAPPORT FRA GRANSKNING AV MIKROFLYULYKKE

RAPPORT FRA GRANSKNING AV MIKROFLYULYKKE RAPPORT FRA GRANSKNING AV MIKROFLYULYKKE Ulykkesrapport 1, hendelse 8-2010 utgitt av: HAVARIKOMITEEN, MIKROFLYSEKSJONEN, Norges Luftsportforbund Postboks 383 Sentrum 0102 OSLO Telefon 23 01 04 50 Telefax

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TISLEIFJORDEN I GOL 10. FEBRUAR 2008 MED PIPER PA , LN-KAD

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TISLEIFJORDEN I GOL 10. FEBRUAR 2008 MED PIPER PA , LN-KAD Avgitt Mai 2008 RAPPORT SL 2008/05 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ TISLEIFJORDEN I GOL 10. FEBRUAR 2008 MED PIPER PA-18-150, LN-KAD Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 41/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 25. oktober 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

The Downwind Turn. Mange piloter har sterke meninger om dette med å svinge inn i medvind!

The Downwind Turn. Mange piloter har sterke meninger om dette med å svinge inn i medvind! The Downwind Turn Mange piloter har sterke meninger om dette med å svinge inn i medvind! Å svinge inn i medvind med vitenskapelig glød! De som forstår seg på fysikk, og bare ser fysikken, vil påpeke at

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-095 (arkivnr: 17/1089) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett

Detaljer

12/1541-30- MH 07.01.2014

12/1541-30- MH 07.01.2014 Vår ref.: Dato: 12/1541-30- MH 07.01.2014 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1541 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 14. juni 2013 Den 10. juni 2011 oppsøkte A Sentrum politistasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. november 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN Avgitt april 2016 RAPPORT SL 2016/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN English summary included Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP Avgitt februar 2013 RAPPORT SL 2013/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ LUNDE FLYPLASS 7. DESEMBER 2008 MED PIPER L-18C ARMY CUB, LN-ACG

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ LUNDE FLYPLASS 7. DESEMBER 2008 MED PIPER L-18C ARMY CUB, LN-ACG Avgitt august 2009 RAPPORT SL 2009/18 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ LUNDE FLYPLASS 7. DESEMBER 2008 MED PIPER L-18C ARMY CUB, LN-ACG Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer.

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer. 1 Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO TLF.: +47-22 47 78 50 EPOST: postmottak@riksadvokaten.no Asker, 19. juni 2014 SCANDINAVIAN STAR Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15.

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Avgitt mai 2011 RAPPORT SL 2011/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ Avgitt september 2009 RAPPORT SL 2009/21 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets

Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om EOSutvalgets taushetsplikt overfor evalueringsutvalget og evalueringsutvalgets tilgang

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 90/2000 Telefaks: Avgitt: 13. desember 2000

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 90/2000 Telefaks: Avgitt: 13. desember 2000 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 90/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 13. desember 2000 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

RAPPORT SL 2014/09. Avgitt august 2014

RAPPORT SL 2014/09. Avgitt august 2014 Avgitt august 2014 RAPPORT SL 2014/09 RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE OVER TYSFJORDEN, NORLAND 14. AUGUST 2013 MED CIRRUS SR20, SE-LUH, OPERERT AV TRAFIKFLYGHÖGSKOLAN VED LUNDS UNIVERSITET, SVERIGE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/649-17/LDO-//SHH 21.11.07 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK OM AVVISNING

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om etnisk diskriminering - tollvesenet

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om etnisk diskriminering - tollvesenet Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om etnisk diskriminering - tollvesenet A klagde til LDO på en hendelse i tollkontrollen på Flesland flyplass som han mener er i strid med diskrimineringslovens

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 43/2000 Telefaks: Avgitt: 23. august 2000

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 43/2000 Telefaks: Avgitt: 23. august 2000 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 43/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 23. august 2000 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Av Morten Jentoft, journalist i utenriksredaksjonen, NRK, tel 23048210/99267524 Redaksjonens adresse: NRK - utenriks 0342 Oslo Følgende

Detaljer

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn. RAPPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 14.2.2006 JB Rapport: 3/2006 Denne

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

RAPPORT. Flygeforhold: VMC

RAPPORT. Flygeforhold: VMC RAPPORT Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 RAP: 05/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. februar 2000 Luftfartøy -type og reg.: Brditschka HB-21-2400, SE-TUM og Piper Cherokee Archer II PA-28-181,

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Omlastingsregler 1.3. Hva er undersøkt 1.4. Kvoter 2. Analysen 2.1. Rammer

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer