Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002

2 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Nerstranda Bolig AS Sentrum Terrasse AS Integrator AS Sjøgata 6 AS Nissen Eiendom AS Portal Eiendomsutvikling AS 100% 50% 33% 40% 50% 20% 20% Nøkkeltall Driftsinntekter (Mill.NOK) 157, Resultat før skattekostnad (Mill.NOK) 9, Egenkapital (Mill.NOK) 56, Totale eiendeler (Mill.NOK) Antall ansatte Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø.

3 Langsiktighet og verdiskapning Barlindhaugkonsernets forretningskonsept er basert på kombinasjon av spisskompetanse og stor bredde i tjenestetilbudet. Gjennom en organisering i egne selskaper med forskjellige forretningsområder og med ulik kompetanse, tilbyr vi: Utvikling av bolig- og næringseiendommer Etter Snøhvit har Barlindhaug fokus på de utfordringer og muligheter som den kommende petroleumsutvikling i Barentshavet vil representere. Novaja Zemlja Tekniske konsulenttjenester med bla. stor Barentshavet vekt på kaldt klima Rådgivning og produksjonsplanlegging innen fiskeri og havbruk Snøhvit? Samfunnsplanlegging og utredninger Nøkkelferdige nybygg og totalansvar for Hammerfest ombyggings- og renoveringsprosjekter Norge Tromsø Murmansk Finland Russland millioner kroner Resultat før skatt Virksomheten 2002 Barlindhaugkonsernet har gjennomført et godt økonomisk år som føyer seg inn i den positive utviklingen selskapet har hatt de siste årene. Staben, som pr. årskifte utgjør ca. 120 medarbeidere, har gjort en flott innsats gjennom å løse interessante og kompliserte prosjekter. Vi har gjennomført flere oppdrag i allianse med andre selskaper. Denne samarbeidsformen bidrar til økt faglig bredde og økonomisk evne til å nå målene for våre oppdragsgivere. Snøhvitprosjektet har i 2002 slått ut i full blomst for oss og gitt meget høy aktivitet. Våre engasjement tilknyttet eiendoms- og utviklingsprosjekter har også gitt gode økonomiske resultater. Barlindhaugkonsernet merker også konsekvensene av de markedsendringer som skjer. I 2002 har dette påvirket vår virksomhet innenfor fiskerinæringen. 3

4 Konsernledelsen Johan Petter Barlindhaug Adm. dir. Barlindhaug AS Åge Fossum Viseadm. dir. Barlindhaug AS Marit Skog Økonomisjef Barlindhaug AS Truls Mølmann Adm. dir. Barlindhaug Consult AS Jens-Arne Johnsen Adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS Bjørn Schøning Adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS Erling Bangsund Adm. dir. Norfico Consult AS Nøkkeltall konsern Resultatregnskap Driftsinntekter* Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat etter avskrivninger , Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsandel Årsresultat Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum total eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld * Store entreprenør- og utbyggingsoppgaver vil føre til store årlige svingninger i omsetning. i styret for Barlindhaug AS: Tromsø Peter Arbo Harald Overvaag Guri Ugedahl Svein Hugo Hansen Styrets leder Tor-Arne Antonsen Knut S. Pedersen Johan Petter Barlindhaug Adm. dir.

5 Foto: Lundblad Media AS Fremtiden Barlindhaugkonsernet trives med de vanskelige, spesielle og kompliserte utfordringene. Vår lokalisering i nord gir oss kompetansemessige fortrinn i forhold til nordnorske problemstillinger. Vi kobler samfunnsendringer til nye prosjekter og nye produkter. Vårt langsiktige perspektiv gjør oss i stand til å være til stede med riktige løsninger til rett tid. Barlindhaugkonsernet har over lang tid engasjert seg stort i utfordringene om utvinning av olje og gass i Barentshavet. Vår kompetanse på bygg og anlegg i kaldt klima er i den sammenheng et meget viktig fortrinn. Barlindhaugkonsernet er aktivt med i de samfunnsog markedsmessige endringer som skjer. Dette for å sikre at våre tjenestetilbud hele tiden ligger i forkant av disse endringer. INord-Norge er offentlig sektor stor og omstillingen av denne vil få stor betydning også for privat sektor. De nye satsingsområder på dette området er regionalt samarbeide og partnerskap offentlig/privat. Barlindhaugkonsernet ser på denne utviklingsprosessen som spesielt viktig i tiden fremover og vil på egne vegne, og sammen med våre kunder og partnere, legge ressurser ned i utviklingen av gode partnerskapsprosjekter. 5

6 Vi gjør byene bedre Barlindhaug Eiendom driver investering, utvikling og salg av eiendom. I tillegg er selskapet rådgiver overfor andre byggherrer. Vi gjør byene bedre er et løfte og et presist uttrykt konkurransefortrinn som dessuten stiller betydelige krav til egen adferd i alle faser av eiendomsutvikling. Virksomheten i var et godt og aktivt år for Barlindhaug Eiendom, men også et år preget av sterk konkurranse. Mens det for relativt få år siden var få som investerte i eiendom med utviklingspotensial, har dette endret seg. Det er nå flere som har gått inn i markedet ut fra store forventninger til avkastning basert på kortsiktige spekulasjoner. For Barlindhaug Eiendom skal verdien av en investering fremkomme gjennom den verdiskapning vi kan tilføre. For de aller fleste prosjekter betyr det en utviklings- og gjennomføringsfase inneholdende offentlige myndighetsavklaringer, utbyggingsalternativer, lønnsomhetsanalyser, utleie, entrepriseinnhenting og styring av utbyggingen. Når utbyggingsfasen er over og driftsfasen starter, kan verdiskapningen i prosjektet dokumenteres. I denne fasen reduserer vi vanligvis vårt eierskap for å Sjøgata 6 i Bodø kunne gå inn i nye prosjekter. Fremover vil det nok bli flere prosjekter hvor vi i partnerskapsmodeller vil velge å fortsette på eiersiden i prosjekter vi har utviklet. 6 Nissen Eiendom, Hammerfest Prosjekteksempler Nissen Eiendom, Hammerfest: Nybygg og renovering av eiendom i Hammerfest sentrum med handel og kontorer. 1. byggetrinn er på m 2 og 2. byggetrinn på samme størrelse - samlet m 2, derav m 2 kjøpesenter og m 2 kontorer. Kontordelen er leid ut på langsiktige avtaler til SIVA/Hammerfest Næringshage og Husbanken. Domus i Tromsø: Et bygg for hotell og handel, der Barlindhaug Eiendom er tjenesteleverandør. Coop Nord, Norges Råfisklag og Olav Thon gruppen er prosjekteiere, og utviklingsfasen pågår. Prosjektet representerer fornyelse av et område av Tromsø sentrum som har stagnert.

7 Fagereng i Tromsø Foto: Lundblad Media AS Margarinfabrikken i Bodø: Den gamle margarinfabrikken midt i sentrum ble kjøpt i 2001, og eiendommen er senere prosjektert til handel, kontorer og boliger. Reguleringen startet i 2002 planlagt byggestart i Fagereng i Tromsø: En av de viktigste investeringene Barlindhaug Eiendom har foretatt, da området ble kjøpt for ti år tilbake. I 2002 har engasjementet på Fagereng handlet om byggeaktivitet (byggetrinn 2 på felt C), og forberedelser av omregulering til boligformål av et helt nytt felt. Salsida i Hammerfest: Sentral tomt i Hammerfest sentrum, og en investering som ble foretatt i god tid før Snøhvit-vedtaket var gjort. Prosjektet består av boliger 35 enheter som er salgsklare i Fremtiden Markedsutsiktene er forholdsvis uforutsigbare, i en situasjon der hotellmarkedet sliter med beleggsnedgang, der prisøkningen på boliger fortsatt er urimelig høy og der andelen handelsbygg og kjøpesentra kan hevdes å nærme seg et metningspunkt. I Nord-Norge er potensialet helt klart størst innen offentlig virksomhet eksempelvis gjennom partnerskap ved bygging og drift av offentlige bygninger, eller drift av tekniske anlegg. Begrensningen ligger i at offentlige aktører i nord vegrer seg for slike løsninger. Utviklingen er kommet betydelig lengere i utlandet enn i Norge og tilsvarende mye lenger i Sør-Norge enn i nord. Dermed risikerer man at oppgavene, når de en gang i fremtiden konkurranseutsettes, blir overtatt av sørnorske eller utenlandske tilbydere som har rukket å skaffe seg den nødvendige erfaring på dette området. 7

8 Samarbeid for lønnsomhet Barlindhaug Consult tilbyr flerfaglig rådgivning og prosjektadministrasjon. Selskapet driver sin virksomhet i nært samarbeid med kundene, og med kundenes behov som utgangspunkt. Lønnsomhet er selskapets løfte til kundene: Det skal lønne seg å benytte Barlindhaug Consult, fremfor noen annen i bransjen. Barlindhaug Consult står for innovative og lønnsomme løsninger. Foto: BC Virksomheten i var et svært godt år for Barlindhaug Consult, både økonomisk og faglig. Snøhvit har stått sentralt i virksomheten et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Multiconsult AS. Parallelt med en tung satsing på Snøhvit mot slutten av 90-tallet, ble strategien lagt for å få et bedre grep om markedet i Nordland. Etableringen av avdelingen i Bodø var et faktum i 2000, og kontoret her har hatt en jevn vekst siden oppstarten. Den internasjonale satsingen er konsentrert om Russland, både gjennom kontoret i Kirkenes og avdelingen i St. Petersburg et kontor som i løpet av 2002 er bygd opp med høyt kvalifiserte russiske medarbeidere. Barlindhaug Consults satsing i Russland har vært langsiktig, og langsiktigheten har demonstrert selskapets genuine interesse i samarbeid med russerne. Dette har gitt selskapet en tillit, som sammen med den faglige kunnskapen, er et stort konkurransefortrinn i et voksende marked. Høgskolen i Bodø Gruvedalen, Svalbard Prosjekteksempler Høgskolen i Bodø: Nybygg, der Barlindhaug Consult har ansvar for byggeledelse. Gruvedalen på Svalbard: Nybygg av boliger 22 leiligheter i Longyearbyen. Theodors brygger i Tromsdalen: Prosjektutvikling på vegne av Widding Boligutvikling AS. Konseptet er ferdig og reguleringsplanarbeidet pågår. Prosjektet omfatter 650 boliger ut mot sundet sør for Tromsøbrua. Bagasjescreening på flyplasser: I forbindelse med screening av bagasje i internasjonal flytrafikk, har Barlindhaug Consult i 2002 gjennomført oppdrag ved Stavanger lufthavn Sola, Kristiansand lufthavn Kjevik, Trondheim lufthavn Værnes, Malmö-Sturup Flygplats.

9 Bilder fra Snøhvit, Hammerfest Foto: BC Foto: BC Foto: Statoil Snøhvit: I 2002 har Snøhvit-engasjementet bestått av detaljprosjektering og byggeledelse. Fremtiden Fremtidsutsiktene på kort sikt gir grunnlag for optimisme. Dog er selskapet forberedt på at markeder kan svinge. Barlindhaug Consult jobber målbevisst med å bringe inn nye oppgaver til erstatning for Snøhvit når dette avsluttes i 2005/06. Veien til å klare dette går gjennom en sterk profilering av egne konkurransefortrinn. Barlindhaug Consult behersker bygg og anlegg i kaldt klima. Dette er et særdeles viktig fortrinn ikke minst i forhold til petroleumsindustrien. 9

10 Totalansvar og gjennomføring Barlindhaug Utbygging er entreprenørvirksomheten i Barlindhaugkonsernet, og tar totalansvar i utbyggingsprosjekter enten alene eller i arbeidsfellesskap. Virksomheten i 2002 Barlindhaug Utbygging har over lang tid vært i jevn og positiv utvikling var ikke noe unntak. Selskapet har i 2002 hatt en viss Snøhvit-effekt ved å jobbe nedstrøms med forretningsbygg og kontorbygg i Hammerfest. Vi er også i posisjon for å starte prosjekt i Bodø, noe som gir selskapet et bredere geografisk område, og større fleksibilitet enn tidligere. Coop Prix, Elverhøy Et generelt positivt trekk for virksomheten i 2002, er at alle prosjektene ble gjennomført tilfredsstillende, og at Barlindhaug Utbygging kunne holde sitt kundeløfte: Levering til riktig tid og avtalt pris. Foto: Lundblad Media AS Forskningsparken i Tromsø

11 Sentrum Terrasse Foto: Lundblad Media AS Prosjekteksempler Vinmonopolet: Ombygginger og ominnredninger på Jekta Handelssted, Amfi kjøpesenter, Storsteinnes og i Sentrum Terrasse. Prix: Ombygginger på Elverhøy og på Håpet. Forskningsparken: Videreføring av prosjekt med oppstart i Planlagt ferdig i Fagereng første byggetrinn på C2: Prosjekt med 70 boliger. Påbegynt i Sentrum Terrasse: Avsluttet i Kvartalet: Avsluttet i Fremtiden Barlindhaug Utbygging er ikke upåvirket av den generelle lavkonjunkturen i markedet, selv om denne foreløpig ikke har rammet selskapet direkte. Det viktigste virkemidlet for å møte en langvarig lavkonjunktur på, er ytterligere fokus på egne konkurransefortrinn: Evnen og viljen til å ta ansvar, både for planlegging og bygging. Erfaringene har vist at Barlindhaug Utbygging har en høy kundelojalitet hos profesjonelle utbyggere. Særlig i tider som preges av usikkerhet, vender disse tilbake til den tryggheten kundeforholdet til Barlindhaug Utbygging representerer. Leilighet i Sentrum Terrasse. Foto: FotoNord/Bjørn Joachimsen Vinmonopolet på Sentrum Terrasse. Foto: FotoNord/Bjørn Joachimsen

12 Tromsø Havn, Breivika Vi skaper utvikling og lønnsomhet Norfico Consult er et tverrfaglig rådgivningsselskap innen fiskeri og akvakultur. Selskapet tilbyr konseptutvikling og bistand til gjennomføring for næringsliv og offentlige myndigheter. Foto: Eiliv Leren, Billedmontasje: Barlindhaug Consult ved Truls Liset 12 Virksomheten i var et vanskelig år for norsk fiskerinæring. Hele næringen fra bunn til munn fikk svekket konkurransekraft som følge av sterk norsk kronekurs, et kostbart lønnsoppgjør, høyt rentenivå og høye råstoffpriser. Naturlig nok ble også Norfico Consult påvirket av lavkonjunkturen både i form av lavere etterspørsel, men også på grunn av omstruktureringer, sammenslåinger og liten kapitaltilgang i næringen. Norfico Consult har møtt den nye situasjonen offensivt og fremtidsrettet med å foreta nødvendige omstillinger i organisasjonen og i nye tjenesteprodukter. Prosjekteksempler Kræmer, Løksfjord: Oppgradering av fiskeproduksjonsanlegg. Oppstart sommeren Torsk: Tromsø er gjort til norsk hovedstad for forskning og utvikling av oppdrett på torsk, og Norfico har i 2002 deltatt i prosjekter på Rubbestad i Tranøy, Steinar Pettersen i Kvaløyvågen og Kræmer-konsernet. Fisk 2002: Norfico Consult er deleier i konferansen som hver høst arrangeres i Tromsø. I de to siste årene har Norfico Consult også hatt sekretariatsansvar. Internkontroll og HMS i fiskeindustrien: Økonomisk-strategisk rådgivning, gjennomført løpende gjennom hele året med ulike oppdragsgivere. Biprodukter: FoU-orientert arbeid, primært om gelatin, gjennomført i samarbeid med Kræmerkonsernet og amerikanske FMC. Konsesjonssøknader og oppfølging: 7-10 ulike prosjekter med miljøundersøkelser, kartlegginger og egnethetsstudier. Fremtiden Norfico Consult ser utfordringer i tiden som kommer. Med basis i de overordnede utviklingstrekk som nå avtegnes, vil selskapet satse offensivt innenfor tre hovedområder. Det første er sjømatnæringen, hvor den tradisjonelle fiskerinæringen står foran vesentlige omstruktureringer i alle ledd, og hvor utviklingen innenfor oppdrett og biprodukter representerer betydelige muligheter. Det andre hovedområdet er regional omstilling og utvikling, med strategisk rådgivning overfor offentlig og halvoffentlig virksomhet. Her vil analyser og rådgivning spesielt knyttet til offentlig rammevilkår være et viktig markedsområde. Det tredje hovedområdet er infrastruktur, transport og logistikk, hvor havneutvikling og sjøtransport er hovedelementene, spesielt som viktig faktor i regional utvikling og økt konkurransekraft.

13 Vi utvikler Finnmark Finnut Consult er et rådgivningsselskap. Basert på faglig og analytisk kompetanse skal selskapet tilby løsningsorienterte og handlingsrettede tjenester, i tillegg til å være kreativ og nyskapende i sitt arbeid. Forretningsområdene er næringsutvikling og samfunnsutvikling. Virksomheten i 2002 Året 2002 var preget av trygghet og stabilitet for Finnut Consults del. Selskapet produserte et positivt økonomisk resultat i et år da de fleste konkurrentene opplevde motgang. Internt ble året preget av at selskapet flyttet. I dag befinner selskapet seg i den nye Hermetikken næringshage i Vadsø et fellesskap der kunst, kultur og næringsliv er smeltet sammen, og hvor Finnut Consult er største aktør. Også på personalsiden opplevde selskapet stabilitet i Finnut Consult består i dag av direktør, kontorleder og sju høyt kvalifiserte seniorrådgivere alle med kompetanse direkte relatert til selskapets oppgaver, visjoner og mål. Prosjekteksempler Varanger-regionen: Fem kommuner i frivillig interkommunalt samarbeid ledet av Finnut Consult. Tema er både forvaltningsoppgaver (som felles økonomistyringssystemer) og utviklingsoppgaver (som posisjonering i forhold til olje- og gassutvinning i Barentshavet). Driftsplan for Tana-vassdraget: Et konfliktfylt oppdrag for å avklare rettigheter, eierskap og mulighet for turisme. Oppdragsgiver: Laksebreveierne, finansiert av Fylkesmannen. Innkjøpssirkelen: Et operativt innkjøpssamarbeid for kommunene i Finnmark, drevet av Finnut Consult. Ordningen ble etablert i 1997, og er ytterligere utviklet i I dag deltar 16 av 19 kommuner i ordningen. Leverandørutvikling: På oppdrag fra SND og Næringsdepartementet leder Finnut Consult programmet som tar sikte på å gjøre bedrifter i Finnmark konkurransedyktig på leveranser av varer og tjenester til offentlig sektor. Etter tre år viser resultatene større innflagging av oppdrag til Finnmark enn utflagging, og kombinert med Innkjøpssirkelen er det dermed skapt en vinn-vinn-situasjon. Nasjonal innkjøpssentral for helsesektoren: Ble etablert i Vadsø i desember 2002, etter lang tids forarbeid av Finnut Consult. Fremtiden Nye Hermetikken Næringshage der Finnut Consult er en ledende aktør - renovert i For Finnut Consult er fremtiden lys, men krevende. Selskapet har en solid ordrereserve, og har allerede ved utgangen av 2002 solgt inn 75% av budsjettet for Det er likevel nødvendig å forankre nye oppgaver, for å sikre langsiktighet. Også markedssituasjonen, og prognosene for nye oppgaver, er gunstig. Markedet til Finnut Consult offentlig sektor vil etter all sannsynlighet ikke få bedret økonomi i fremtiden, men står likevel overfor store utfordringer i form av omstillingskrav og nye reformer.

14 Kompetanse og trivsel Modelltesting av lastesystemer i istank, Hamburg doktorgradsnivå. I 2002 hadde Barlindhaug tre doktorgradsstudenter blant sine ansatte. Evers Kompetansebygging er en utfordring som favner videre enn til bare egen organisasjon. I løpet av de siste tiårene har rekrutteringen til realfagene ved norske høgskoler og universiteter vært nedadgående, noe som gjør at det utdannes færre innenfor teknologi. For å bøte på dette er Barlindhaug aktiv i nettverk blant næringsliv, skole og universitet for å skape interesse for realfagene allerede på grunnskolenivå slik at tilgangen på kompetent arbeidskraft i fremtiden bedres. 14 For Barlindhaug henger begrepene kvalitet og kunnskap nøye sammen med hensynet til miljøet. I 2002 ble Barlindhaug sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifikatet stiller krav til selskapets virksomhet på en rekke områder, som for eksempel inneklima, miljøvennlige innkjøp og transport osv. Selskapet er kommet langt med å innfri disse kravene, og i godkjenningen heter det at Barlindhaugs HMS-arbeid er et skoleeksempel på hvordan en skal jobbe med disse spørsmålene. Kompetanseutvikling Barlindhaug består av ressurssterke medarbeidere som ønsker å realisere seg selv for derigjennom å utvikle selskapet. Gjennom medarbeidersamtalene drives aktiv karriereplanlegging for de ansatte, der hver enkelt får definere sitt individuelle program for å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap. Ut fra dette driver Barlindhaug systematisk kursvirksomhet for ansatte både internt og eksternt. Ansatte tilbys permisjon for å ta utdanning som gir akademisk grad på ingeniør-, sivilingeniør- og Kunnskap og trivsel For alle Barlindhaugs kunder er det viktig at Barlindhaug makter å innfri sin egen ambisjon om å være en innovativ kompetansebedrift. Men enda viktigere er det for kundene at kunnskapen og erfaringene faktisk er tilgjengelig. Det er den i Barlindhaug. Frafallet av medarbeidere med høy kompetanse er liten. Og sykefraværet er også svært lavt 1,9 prosent i En bevisst satsing på trivsel på arbeidsplassen har skapt et arbeidsmiljø preget av entusiasme og kreativitet. Tiltakene spenner fra tilsynelatende små bagateller til mer omfattende reformer: Bedriftsidrett, sommerlige båtturer, skihelg i Levi for hele familien og en kontinuerlig jobbing for å bedre kommunikasjonsflyten gjennom det interne nettverket Kompis. Trivsel på arbeidsplassen er viktig. Dette skal smitte over på våre kunder. Barlindhaugs kunder skal være trygge på at de blir assistert av medarbeidere som ikke bare har høy kompetanse, men også preges av entusiasme, overskudd og kreativitet.

15 15

16 Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Alta Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Kirkenes Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: Sortland Telefon: Telefax: E-post: Longyearbyen Telefon: Telefax: E-post: Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Hermetikken Næringshage Postboks Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Grafisk produksjon: Lundblad Media AS, Tromsø, tlf

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1)

Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1) Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1) Nordnorsk bedrifter har stort potensial for økonomisk samarbeid med Russland: Russisk økonomi i sterk utvikling; energisektor, infrastruktur, boligsektor, forbruksvarer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Nær Offensiv Humørfylt Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Hva skaper attraktive lokalsamfunn? Arbeidsplasser Attraktivt lokalsamfunn Sentrums- og bomiljø/ Kultur og fritidstilbud Nær

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2010

AF Gruppen 2. kvartal 2010 AF Gruppen 2. kvartal 2010 20. august 2010 Krysseren Murmansk Kjelsås Skole 1 Høydepunkter Nytt sterkt kvartal Godt resultat før skatt 2. kvartal MNOK 82 (77) 1. halvår MNOK 173 (127) God kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Nordområdekonferanse Norges Forskningsråd Tromsø November 2006

Nordområdekonferanse Norges Forskningsråd Tromsø November 2006 Nordområdekonferanse Norges Forskningsråd Tromsø 13-14 November 2006 Samfunnsmessige forutsetninger Ringvirkninger av Petroleumsvirksomheten Forskningas rolle belyst primært gjennom følgeforskninga av

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer