Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002

2 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Nerstranda Bolig AS Sentrum Terrasse AS Integrator AS Sjøgata 6 AS Nissen Eiendom AS Portal Eiendomsutvikling AS 100% 50% 33% 40% 50% 20% 20% Nøkkeltall Driftsinntekter (Mill.NOK) 157, Resultat før skattekostnad (Mill.NOK) 9, Egenkapital (Mill.NOK) 56, Totale eiendeler (Mill.NOK) Antall ansatte Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø.

3 Langsiktighet og verdiskapning Barlindhaugkonsernets forretningskonsept er basert på kombinasjon av spisskompetanse og stor bredde i tjenestetilbudet. Gjennom en organisering i egne selskaper med forskjellige forretningsområder og med ulik kompetanse, tilbyr vi: Utvikling av bolig- og næringseiendommer Etter Snøhvit har Barlindhaug fokus på de utfordringer og muligheter som den kommende petroleumsutvikling i Barentshavet vil representere. Novaja Zemlja Tekniske konsulenttjenester med bla. stor Barentshavet vekt på kaldt klima Rådgivning og produksjonsplanlegging innen fiskeri og havbruk Snøhvit? Samfunnsplanlegging og utredninger Nøkkelferdige nybygg og totalansvar for Hammerfest ombyggings- og renoveringsprosjekter Norge Tromsø Murmansk Finland Russland millioner kroner Resultat før skatt Virksomheten 2002 Barlindhaugkonsernet har gjennomført et godt økonomisk år som føyer seg inn i den positive utviklingen selskapet har hatt de siste årene. Staben, som pr. årskifte utgjør ca. 120 medarbeidere, har gjort en flott innsats gjennom å løse interessante og kompliserte prosjekter. Vi har gjennomført flere oppdrag i allianse med andre selskaper. Denne samarbeidsformen bidrar til økt faglig bredde og økonomisk evne til å nå målene for våre oppdragsgivere. Snøhvitprosjektet har i 2002 slått ut i full blomst for oss og gitt meget høy aktivitet. Våre engasjement tilknyttet eiendoms- og utviklingsprosjekter har også gitt gode økonomiske resultater. Barlindhaugkonsernet merker også konsekvensene av de markedsendringer som skjer. I 2002 har dette påvirket vår virksomhet innenfor fiskerinæringen. 3

4 Konsernledelsen Johan Petter Barlindhaug Adm. dir. Barlindhaug AS Åge Fossum Viseadm. dir. Barlindhaug AS Marit Skog Økonomisjef Barlindhaug AS Truls Mølmann Adm. dir. Barlindhaug Consult AS Jens-Arne Johnsen Adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS Bjørn Schøning Adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS Erling Bangsund Adm. dir. Norfico Consult AS Nøkkeltall konsern Resultatregnskap Driftsinntekter* Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat etter avskrivninger , Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsandel Årsresultat Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum total eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld * Store entreprenør- og utbyggingsoppgaver vil føre til store årlige svingninger i omsetning. i styret for Barlindhaug AS: Tromsø Peter Arbo Harald Overvaag Guri Ugedahl Svein Hugo Hansen Styrets leder Tor-Arne Antonsen Knut S. Pedersen Johan Petter Barlindhaug Adm. dir.

5 Foto: Lundblad Media AS Fremtiden Barlindhaugkonsernet trives med de vanskelige, spesielle og kompliserte utfordringene. Vår lokalisering i nord gir oss kompetansemessige fortrinn i forhold til nordnorske problemstillinger. Vi kobler samfunnsendringer til nye prosjekter og nye produkter. Vårt langsiktige perspektiv gjør oss i stand til å være til stede med riktige løsninger til rett tid. Barlindhaugkonsernet har over lang tid engasjert seg stort i utfordringene om utvinning av olje og gass i Barentshavet. Vår kompetanse på bygg og anlegg i kaldt klima er i den sammenheng et meget viktig fortrinn. Barlindhaugkonsernet er aktivt med i de samfunnsog markedsmessige endringer som skjer. Dette for å sikre at våre tjenestetilbud hele tiden ligger i forkant av disse endringer. INord-Norge er offentlig sektor stor og omstillingen av denne vil få stor betydning også for privat sektor. De nye satsingsområder på dette området er regionalt samarbeide og partnerskap offentlig/privat. Barlindhaugkonsernet ser på denne utviklingsprosessen som spesielt viktig i tiden fremover og vil på egne vegne, og sammen med våre kunder og partnere, legge ressurser ned i utviklingen av gode partnerskapsprosjekter. 5

6 Vi gjør byene bedre Barlindhaug Eiendom driver investering, utvikling og salg av eiendom. I tillegg er selskapet rådgiver overfor andre byggherrer. Vi gjør byene bedre er et løfte og et presist uttrykt konkurransefortrinn som dessuten stiller betydelige krav til egen adferd i alle faser av eiendomsutvikling. Virksomheten i var et godt og aktivt år for Barlindhaug Eiendom, men også et år preget av sterk konkurranse. Mens det for relativt få år siden var få som investerte i eiendom med utviklingspotensial, har dette endret seg. Det er nå flere som har gått inn i markedet ut fra store forventninger til avkastning basert på kortsiktige spekulasjoner. For Barlindhaug Eiendom skal verdien av en investering fremkomme gjennom den verdiskapning vi kan tilføre. For de aller fleste prosjekter betyr det en utviklings- og gjennomføringsfase inneholdende offentlige myndighetsavklaringer, utbyggingsalternativer, lønnsomhetsanalyser, utleie, entrepriseinnhenting og styring av utbyggingen. Når utbyggingsfasen er over og driftsfasen starter, kan verdiskapningen i prosjektet dokumenteres. I denne fasen reduserer vi vanligvis vårt eierskap for å Sjøgata 6 i Bodø kunne gå inn i nye prosjekter. Fremover vil det nok bli flere prosjekter hvor vi i partnerskapsmodeller vil velge å fortsette på eiersiden i prosjekter vi har utviklet. 6 Nissen Eiendom, Hammerfest Prosjekteksempler Nissen Eiendom, Hammerfest: Nybygg og renovering av eiendom i Hammerfest sentrum med handel og kontorer. 1. byggetrinn er på m 2 og 2. byggetrinn på samme størrelse - samlet m 2, derav m 2 kjøpesenter og m 2 kontorer. Kontordelen er leid ut på langsiktige avtaler til SIVA/Hammerfest Næringshage og Husbanken. Domus i Tromsø: Et bygg for hotell og handel, der Barlindhaug Eiendom er tjenesteleverandør. Coop Nord, Norges Råfisklag og Olav Thon gruppen er prosjekteiere, og utviklingsfasen pågår. Prosjektet representerer fornyelse av et område av Tromsø sentrum som har stagnert.

7 Fagereng i Tromsø Foto: Lundblad Media AS Margarinfabrikken i Bodø: Den gamle margarinfabrikken midt i sentrum ble kjøpt i 2001, og eiendommen er senere prosjektert til handel, kontorer og boliger. Reguleringen startet i 2002 planlagt byggestart i Fagereng i Tromsø: En av de viktigste investeringene Barlindhaug Eiendom har foretatt, da området ble kjøpt for ti år tilbake. I 2002 har engasjementet på Fagereng handlet om byggeaktivitet (byggetrinn 2 på felt C), og forberedelser av omregulering til boligformål av et helt nytt felt. Salsida i Hammerfest: Sentral tomt i Hammerfest sentrum, og en investering som ble foretatt i god tid før Snøhvit-vedtaket var gjort. Prosjektet består av boliger 35 enheter som er salgsklare i Fremtiden Markedsutsiktene er forholdsvis uforutsigbare, i en situasjon der hotellmarkedet sliter med beleggsnedgang, der prisøkningen på boliger fortsatt er urimelig høy og der andelen handelsbygg og kjøpesentra kan hevdes å nærme seg et metningspunkt. I Nord-Norge er potensialet helt klart størst innen offentlig virksomhet eksempelvis gjennom partnerskap ved bygging og drift av offentlige bygninger, eller drift av tekniske anlegg. Begrensningen ligger i at offentlige aktører i nord vegrer seg for slike løsninger. Utviklingen er kommet betydelig lengere i utlandet enn i Norge og tilsvarende mye lenger i Sør-Norge enn i nord. Dermed risikerer man at oppgavene, når de en gang i fremtiden konkurranseutsettes, blir overtatt av sørnorske eller utenlandske tilbydere som har rukket å skaffe seg den nødvendige erfaring på dette området. 7

8 Samarbeid for lønnsomhet Barlindhaug Consult tilbyr flerfaglig rådgivning og prosjektadministrasjon. Selskapet driver sin virksomhet i nært samarbeid med kundene, og med kundenes behov som utgangspunkt. Lønnsomhet er selskapets løfte til kundene: Det skal lønne seg å benytte Barlindhaug Consult, fremfor noen annen i bransjen. Barlindhaug Consult står for innovative og lønnsomme løsninger. Foto: BC Virksomheten i var et svært godt år for Barlindhaug Consult, både økonomisk og faglig. Snøhvit har stått sentralt i virksomheten et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Multiconsult AS. Parallelt med en tung satsing på Snøhvit mot slutten av 90-tallet, ble strategien lagt for å få et bedre grep om markedet i Nordland. Etableringen av avdelingen i Bodø var et faktum i 2000, og kontoret her har hatt en jevn vekst siden oppstarten. Den internasjonale satsingen er konsentrert om Russland, både gjennom kontoret i Kirkenes og avdelingen i St. Petersburg et kontor som i løpet av 2002 er bygd opp med høyt kvalifiserte russiske medarbeidere. Barlindhaug Consults satsing i Russland har vært langsiktig, og langsiktigheten har demonstrert selskapets genuine interesse i samarbeid med russerne. Dette har gitt selskapet en tillit, som sammen med den faglige kunnskapen, er et stort konkurransefortrinn i et voksende marked. Høgskolen i Bodø Gruvedalen, Svalbard Prosjekteksempler Høgskolen i Bodø: Nybygg, der Barlindhaug Consult har ansvar for byggeledelse. Gruvedalen på Svalbard: Nybygg av boliger 22 leiligheter i Longyearbyen. Theodors brygger i Tromsdalen: Prosjektutvikling på vegne av Widding Boligutvikling AS. Konseptet er ferdig og reguleringsplanarbeidet pågår. Prosjektet omfatter 650 boliger ut mot sundet sør for Tromsøbrua. Bagasjescreening på flyplasser: I forbindelse med screening av bagasje i internasjonal flytrafikk, har Barlindhaug Consult i 2002 gjennomført oppdrag ved Stavanger lufthavn Sola, Kristiansand lufthavn Kjevik, Trondheim lufthavn Værnes, Malmö-Sturup Flygplats.

9 Bilder fra Snøhvit, Hammerfest Foto: BC Foto: BC Foto: Statoil Snøhvit: I 2002 har Snøhvit-engasjementet bestått av detaljprosjektering og byggeledelse. Fremtiden Fremtidsutsiktene på kort sikt gir grunnlag for optimisme. Dog er selskapet forberedt på at markeder kan svinge. Barlindhaug Consult jobber målbevisst med å bringe inn nye oppgaver til erstatning for Snøhvit når dette avsluttes i 2005/06. Veien til å klare dette går gjennom en sterk profilering av egne konkurransefortrinn. Barlindhaug Consult behersker bygg og anlegg i kaldt klima. Dette er et særdeles viktig fortrinn ikke minst i forhold til petroleumsindustrien. 9

10 Totalansvar og gjennomføring Barlindhaug Utbygging er entreprenørvirksomheten i Barlindhaugkonsernet, og tar totalansvar i utbyggingsprosjekter enten alene eller i arbeidsfellesskap. Virksomheten i 2002 Barlindhaug Utbygging har over lang tid vært i jevn og positiv utvikling var ikke noe unntak. Selskapet har i 2002 hatt en viss Snøhvit-effekt ved å jobbe nedstrøms med forretningsbygg og kontorbygg i Hammerfest. Vi er også i posisjon for å starte prosjekt i Bodø, noe som gir selskapet et bredere geografisk område, og større fleksibilitet enn tidligere. Coop Prix, Elverhøy Et generelt positivt trekk for virksomheten i 2002, er at alle prosjektene ble gjennomført tilfredsstillende, og at Barlindhaug Utbygging kunne holde sitt kundeløfte: Levering til riktig tid og avtalt pris. Foto: Lundblad Media AS Forskningsparken i Tromsø

11 Sentrum Terrasse Foto: Lundblad Media AS Prosjekteksempler Vinmonopolet: Ombygginger og ominnredninger på Jekta Handelssted, Amfi kjøpesenter, Storsteinnes og i Sentrum Terrasse. Prix: Ombygginger på Elverhøy og på Håpet. Forskningsparken: Videreføring av prosjekt med oppstart i Planlagt ferdig i Fagereng første byggetrinn på C2: Prosjekt med 70 boliger. Påbegynt i Sentrum Terrasse: Avsluttet i Kvartalet: Avsluttet i Fremtiden Barlindhaug Utbygging er ikke upåvirket av den generelle lavkonjunkturen i markedet, selv om denne foreløpig ikke har rammet selskapet direkte. Det viktigste virkemidlet for å møte en langvarig lavkonjunktur på, er ytterligere fokus på egne konkurransefortrinn: Evnen og viljen til å ta ansvar, både for planlegging og bygging. Erfaringene har vist at Barlindhaug Utbygging har en høy kundelojalitet hos profesjonelle utbyggere. Særlig i tider som preges av usikkerhet, vender disse tilbake til den tryggheten kundeforholdet til Barlindhaug Utbygging representerer. Leilighet i Sentrum Terrasse. Foto: FotoNord/Bjørn Joachimsen Vinmonopolet på Sentrum Terrasse. Foto: FotoNord/Bjørn Joachimsen

12 Tromsø Havn, Breivika Vi skaper utvikling og lønnsomhet Norfico Consult er et tverrfaglig rådgivningsselskap innen fiskeri og akvakultur. Selskapet tilbyr konseptutvikling og bistand til gjennomføring for næringsliv og offentlige myndigheter. Foto: Eiliv Leren, Billedmontasje: Barlindhaug Consult ved Truls Liset 12 Virksomheten i var et vanskelig år for norsk fiskerinæring. Hele næringen fra bunn til munn fikk svekket konkurransekraft som følge av sterk norsk kronekurs, et kostbart lønnsoppgjør, høyt rentenivå og høye råstoffpriser. Naturlig nok ble også Norfico Consult påvirket av lavkonjunkturen både i form av lavere etterspørsel, men også på grunn av omstruktureringer, sammenslåinger og liten kapitaltilgang i næringen. Norfico Consult har møtt den nye situasjonen offensivt og fremtidsrettet med å foreta nødvendige omstillinger i organisasjonen og i nye tjenesteprodukter. Prosjekteksempler Kræmer, Løksfjord: Oppgradering av fiskeproduksjonsanlegg. Oppstart sommeren Torsk: Tromsø er gjort til norsk hovedstad for forskning og utvikling av oppdrett på torsk, og Norfico har i 2002 deltatt i prosjekter på Rubbestad i Tranøy, Steinar Pettersen i Kvaløyvågen og Kræmer-konsernet. Fisk 2002: Norfico Consult er deleier i konferansen som hver høst arrangeres i Tromsø. I de to siste årene har Norfico Consult også hatt sekretariatsansvar. Internkontroll og HMS i fiskeindustrien: Økonomisk-strategisk rådgivning, gjennomført løpende gjennom hele året med ulike oppdragsgivere. Biprodukter: FoU-orientert arbeid, primært om gelatin, gjennomført i samarbeid med Kræmerkonsernet og amerikanske FMC. Konsesjonssøknader og oppfølging: 7-10 ulike prosjekter med miljøundersøkelser, kartlegginger og egnethetsstudier. Fremtiden Norfico Consult ser utfordringer i tiden som kommer. Med basis i de overordnede utviklingstrekk som nå avtegnes, vil selskapet satse offensivt innenfor tre hovedområder. Det første er sjømatnæringen, hvor den tradisjonelle fiskerinæringen står foran vesentlige omstruktureringer i alle ledd, og hvor utviklingen innenfor oppdrett og biprodukter representerer betydelige muligheter. Det andre hovedområdet er regional omstilling og utvikling, med strategisk rådgivning overfor offentlig og halvoffentlig virksomhet. Her vil analyser og rådgivning spesielt knyttet til offentlig rammevilkår være et viktig markedsområde. Det tredje hovedområdet er infrastruktur, transport og logistikk, hvor havneutvikling og sjøtransport er hovedelementene, spesielt som viktig faktor i regional utvikling og økt konkurransekraft.

13 Vi utvikler Finnmark Finnut Consult er et rådgivningsselskap. Basert på faglig og analytisk kompetanse skal selskapet tilby løsningsorienterte og handlingsrettede tjenester, i tillegg til å være kreativ og nyskapende i sitt arbeid. Forretningsområdene er næringsutvikling og samfunnsutvikling. Virksomheten i 2002 Året 2002 var preget av trygghet og stabilitet for Finnut Consults del. Selskapet produserte et positivt økonomisk resultat i et år da de fleste konkurrentene opplevde motgang. Internt ble året preget av at selskapet flyttet. I dag befinner selskapet seg i den nye Hermetikken næringshage i Vadsø et fellesskap der kunst, kultur og næringsliv er smeltet sammen, og hvor Finnut Consult er største aktør. Også på personalsiden opplevde selskapet stabilitet i Finnut Consult består i dag av direktør, kontorleder og sju høyt kvalifiserte seniorrådgivere alle med kompetanse direkte relatert til selskapets oppgaver, visjoner og mål. Prosjekteksempler Varanger-regionen: Fem kommuner i frivillig interkommunalt samarbeid ledet av Finnut Consult. Tema er både forvaltningsoppgaver (som felles økonomistyringssystemer) og utviklingsoppgaver (som posisjonering i forhold til olje- og gassutvinning i Barentshavet). Driftsplan for Tana-vassdraget: Et konfliktfylt oppdrag for å avklare rettigheter, eierskap og mulighet for turisme. Oppdragsgiver: Laksebreveierne, finansiert av Fylkesmannen. Innkjøpssirkelen: Et operativt innkjøpssamarbeid for kommunene i Finnmark, drevet av Finnut Consult. Ordningen ble etablert i 1997, og er ytterligere utviklet i I dag deltar 16 av 19 kommuner i ordningen. Leverandørutvikling: På oppdrag fra SND og Næringsdepartementet leder Finnut Consult programmet som tar sikte på å gjøre bedrifter i Finnmark konkurransedyktig på leveranser av varer og tjenester til offentlig sektor. Etter tre år viser resultatene større innflagging av oppdrag til Finnmark enn utflagging, og kombinert med Innkjøpssirkelen er det dermed skapt en vinn-vinn-situasjon. Nasjonal innkjøpssentral for helsesektoren: Ble etablert i Vadsø i desember 2002, etter lang tids forarbeid av Finnut Consult. Fremtiden Nye Hermetikken Næringshage der Finnut Consult er en ledende aktør - renovert i For Finnut Consult er fremtiden lys, men krevende. Selskapet har en solid ordrereserve, og har allerede ved utgangen av 2002 solgt inn 75% av budsjettet for Det er likevel nødvendig å forankre nye oppgaver, for å sikre langsiktighet. Også markedssituasjonen, og prognosene for nye oppgaver, er gunstig. Markedet til Finnut Consult offentlig sektor vil etter all sannsynlighet ikke få bedret økonomi i fremtiden, men står likevel overfor store utfordringer i form av omstillingskrav og nye reformer.

14 Kompetanse og trivsel Modelltesting av lastesystemer i istank, Hamburg doktorgradsnivå. I 2002 hadde Barlindhaug tre doktorgradsstudenter blant sine ansatte. Evers Kompetansebygging er en utfordring som favner videre enn til bare egen organisasjon. I løpet av de siste tiårene har rekrutteringen til realfagene ved norske høgskoler og universiteter vært nedadgående, noe som gjør at det utdannes færre innenfor teknologi. For å bøte på dette er Barlindhaug aktiv i nettverk blant næringsliv, skole og universitet for å skape interesse for realfagene allerede på grunnskolenivå slik at tilgangen på kompetent arbeidskraft i fremtiden bedres. 14 For Barlindhaug henger begrepene kvalitet og kunnskap nøye sammen med hensynet til miljøet. I 2002 ble Barlindhaug sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifikatet stiller krav til selskapets virksomhet på en rekke områder, som for eksempel inneklima, miljøvennlige innkjøp og transport osv. Selskapet er kommet langt med å innfri disse kravene, og i godkjenningen heter det at Barlindhaugs HMS-arbeid er et skoleeksempel på hvordan en skal jobbe med disse spørsmålene. Kompetanseutvikling Barlindhaug består av ressurssterke medarbeidere som ønsker å realisere seg selv for derigjennom å utvikle selskapet. Gjennom medarbeidersamtalene drives aktiv karriereplanlegging for de ansatte, der hver enkelt får definere sitt individuelle program for å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap. Ut fra dette driver Barlindhaug systematisk kursvirksomhet for ansatte både internt og eksternt. Ansatte tilbys permisjon for å ta utdanning som gir akademisk grad på ingeniør-, sivilingeniør- og Kunnskap og trivsel For alle Barlindhaugs kunder er det viktig at Barlindhaug makter å innfri sin egen ambisjon om å være en innovativ kompetansebedrift. Men enda viktigere er det for kundene at kunnskapen og erfaringene faktisk er tilgjengelig. Det er den i Barlindhaug. Frafallet av medarbeidere med høy kompetanse er liten. Og sykefraværet er også svært lavt 1,9 prosent i En bevisst satsing på trivsel på arbeidsplassen har skapt et arbeidsmiljø preget av entusiasme og kreativitet. Tiltakene spenner fra tilsynelatende små bagateller til mer omfattende reformer: Bedriftsidrett, sommerlige båtturer, skihelg i Levi for hele familien og en kontinuerlig jobbing for å bedre kommunikasjonsflyten gjennom det interne nettverket Kompis. Trivsel på arbeidsplassen er viktig. Dette skal smitte over på våre kunder. Barlindhaugs kunder skal være trygge på at de blir assistert av medarbeidere som ikke bare har høy kompetanse, men også preges av entusiasme, overskudd og kreativitet.

15 15

16 Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Alta Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Kirkenes Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: Sortland Telefon: Telefax: E-post: Longyearbyen Telefon: Telefax: E-post: Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Hermetikken Næringshage Postboks Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Grafisk produksjon: Lundblad Media AS, Tromsø, tlf

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1)

Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1) Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1) Nordnorsk bedrifter har stort potensial for økonomisk samarbeid med Russland: Russisk økonomi i sterk utvikling; energisektor, infrastruktur, boligsektor, forbruksvarer

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

Finnmarks fremtidige arbeidsmarked. Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as

Finnmarks fremtidige arbeidsmarked. Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as Finnmarks fremtidige arbeidsmarked Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as 1 Finnmarks fremtidige arbeidsmarked handla 1.1.26 om 37762 personar (35614 sysselsette og 2148 ledige), som

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Roms visjon, verdier og hovedmål

Roms visjon, verdier og hovedmål Rom Eiendom AS ROM for byutvikling og gode møteplasser Ottar Remman regiondirektør Trondheim 23.03.2010 Roms visjon, verdier og hovedmål Visjon: bedre byrom der mennesker møtes Verdier: romslig offensiv

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer