Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002

2 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Nerstranda Bolig AS Sentrum Terrasse AS Integrator AS Sjøgata 6 AS Nissen Eiendom AS Portal Eiendomsutvikling AS 100% 50% 33% 40% 50% 20% 20% Nøkkeltall Driftsinntekter (Mill.NOK) 157, Resultat før skattekostnad (Mill.NOK) 9, Egenkapital (Mill.NOK) 56, Totale eiendeler (Mill.NOK) Antall ansatte Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø.

3 Langsiktighet og verdiskapning Barlindhaugkonsernets forretningskonsept er basert på kombinasjon av spisskompetanse og stor bredde i tjenestetilbudet. Gjennom en organisering i egne selskaper med forskjellige forretningsområder og med ulik kompetanse, tilbyr vi: Utvikling av bolig- og næringseiendommer Etter Snøhvit har Barlindhaug fokus på de utfordringer og muligheter som den kommende petroleumsutvikling i Barentshavet vil representere. Novaja Zemlja Tekniske konsulenttjenester med bla. stor Barentshavet vekt på kaldt klima Rådgivning og produksjonsplanlegging innen fiskeri og havbruk Snøhvit? Samfunnsplanlegging og utredninger Nøkkelferdige nybygg og totalansvar for Hammerfest ombyggings- og renoveringsprosjekter Norge Tromsø Murmansk Finland Russland millioner kroner Resultat før skatt Virksomheten 2002 Barlindhaugkonsernet har gjennomført et godt økonomisk år som føyer seg inn i den positive utviklingen selskapet har hatt de siste årene. Staben, som pr. årskifte utgjør ca. 120 medarbeidere, har gjort en flott innsats gjennom å løse interessante og kompliserte prosjekter. Vi har gjennomført flere oppdrag i allianse med andre selskaper. Denne samarbeidsformen bidrar til økt faglig bredde og økonomisk evne til å nå målene for våre oppdragsgivere. Snøhvitprosjektet har i 2002 slått ut i full blomst for oss og gitt meget høy aktivitet. Våre engasjement tilknyttet eiendoms- og utviklingsprosjekter har også gitt gode økonomiske resultater. Barlindhaugkonsernet merker også konsekvensene av de markedsendringer som skjer. I 2002 har dette påvirket vår virksomhet innenfor fiskerinæringen. 3

4 Konsernledelsen Johan Petter Barlindhaug Adm. dir. Barlindhaug AS Åge Fossum Viseadm. dir. Barlindhaug AS Marit Skog Økonomisjef Barlindhaug AS Truls Mølmann Adm. dir. Barlindhaug Consult AS Jens-Arne Johnsen Adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS Bjørn Schøning Adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS Erling Bangsund Adm. dir. Norfico Consult AS Nøkkeltall konsern Resultatregnskap Driftsinntekter* Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat etter avskrivninger , Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsandel Årsresultat Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum total eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld * Store entreprenør- og utbyggingsoppgaver vil føre til store årlige svingninger i omsetning. i styret for Barlindhaug AS: Tromsø Peter Arbo Harald Overvaag Guri Ugedahl Svein Hugo Hansen Styrets leder Tor-Arne Antonsen Knut S. Pedersen Johan Petter Barlindhaug Adm. dir.

5 Foto: Lundblad Media AS Fremtiden Barlindhaugkonsernet trives med de vanskelige, spesielle og kompliserte utfordringene. Vår lokalisering i nord gir oss kompetansemessige fortrinn i forhold til nordnorske problemstillinger. Vi kobler samfunnsendringer til nye prosjekter og nye produkter. Vårt langsiktige perspektiv gjør oss i stand til å være til stede med riktige løsninger til rett tid. Barlindhaugkonsernet har over lang tid engasjert seg stort i utfordringene om utvinning av olje og gass i Barentshavet. Vår kompetanse på bygg og anlegg i kaldt klima er i den sammenheng et meget viktig fortrinn. Barlindhaugkonsernet er aktivt med i de samfunnsog markedsmessige endringer som skjer. Dette for å sikre at våre tjenestetilbud hele tiden ligger i forkant av disse endringer. INord-Norge er offentlig sektor stor og omstillingen av denne vil få stor betydning også for privat sektor. De nye satsingsområder på dette området er regionalt samarbeide og partnerskap offentlig/privat. Barlindhaugkonsernet ser på denne utviklingsprosessen som spesielt viktig i tiden fremover og vil på egne vegne, og sammen med våre kunder og partnere, legge ressurser ned i utviklingen av gode partnerskapsprosjekter. 5

6 Vi gjør byene bedre Barlindhaug Eiendom driver investering, utvikling og salg av eiendom. I tillegg er selskapet rådgiver overfor andre byggherrer. Vi gjør byene bedre er et løfte og et presist uttrykt konkurransefortrinn som dessuten stiller betydelige krav til egen adferd i alle faser av eiendomsutvikling. Virksomheten i var et godt og aktivt år for Barlindhaug Eiendom, men også et år preget av sterk konkurranse. Mens det for relativt få år siden var få som investerte i eiendom med utviklingspotensial, har dette endret seg. Det er nå flere som har gått inn i markedet ut fra store forventninger til avkastning basert på kortsiktige spekulasjoner. For Barlindhaug Eiendom skal verdien av en investering fremkomme gjennom den verdiskapning vi kan tilføre. For de aller fleste prosjekter betyr det en utviklings- og gjennomføringsfase inneholdende offentlige myndighetsavklaringer, utbyggingsalternativer, lønnsomhetsanalyser, utleie, entrepriseinnhenting og styring av utbyggingen. Når utbyggingsfasen er over og driftsfasen starter, kan verdiskapningen i prosjektet dokumenteres. I denne fasen reduserer vi vanligvis vårt eierskap for å Sjøgata 6 i Bodø kunne gå inn i nye prosjekter. Fremover vil det nok bli flere prosjekter hvor vi i partnerskapsmodeller vil velge å fortsette på eiersiden i prosjekter vi har utviklet. 6 Nissen Eiendom, Hammerfest Prosjekteksempler Nissen Eiendom, Hammerfest: Nybygg og renovering av eiendom i Hammerfest sentrum med handel og kontorer. 1. byggetrinn er på m 2 og 2. byggetrinn på samme størrelse - samlet m 2, derav m 2 kjøpesenter og m 2 kontorer. Kontordelen er leid ut på langsiktige avtaler til SIVA/Hammerfest Næringshage og Husbanken. Domus i Tromsø: Et bygg for hotell og handel, der Barlindhaug Eiendom er tjenesteleverandør. Coop Nord, Norges Råfisklag og Olav Thon gruppen er prosjekteiere, og utviklingsfasen pågår. Prosjektet representerer fornyelse av et område av Tromsø sentrum som har stagnert.

7 Fagereng i Tromsø Foto: Lundblad Media AS Margarinfabrikken i Bodø: Den gamle margarinfabrikken midt i sentrum ble kjøpt i 2001, og eiendommen er senere prosjektert til handel, kontorer og boliger. Reguleringen startet i 2002 planlagt byggestart i Fagereng i Tromsø: En av de viktigste investeringene Barlindhaug Eiendom har foretatt, da området ble kjøpt for ti år tilbake. I 2002 har engasjementet på Fagereng handlet om byggeaktivitet (byggetrinn 2 på felt C), og forberedelser av omregulering til boligformål av et helt nytt felt. Salsida i Hammerfest: Sentral tomt i Hammerfest sentrum, og en investering som ble foretatt i god tid før Snøhvit-vedtaket var gjort. Prosjektet består av boliger 35 enheter som er salgsklare i Fremtiden Markedsutsiktene er forholdsvis uforutsigbare, i en situasjon der hotellmarkedet sliter med beleggsnedgang, der prisøkningen på boliger fortsatt er urimelig høy og der andelen handelsbygg og kjøpesentra kan hevdes å nærme seg et metningspunkt. I Nord-Norge er potensialet helt klart størst innen offentlig virksomhet eksempelvis gjennom partnerskap ved bygging og drift av offentlige bygninger, eller drift av tekniske anlegg. Begrensningen ligger i at offentlige aktører i nord vegrer seg for slike løsninger. Utviklingen er kommet betydelig lengere i utlandet enn i Norge og tilsvarende mye lenger i Sør-Norge enn i nord. Dermed risikerer man at oppgavene, når de en gang i fremtiden konkurranseutsettes, blir overtatt av sørnorske eller utenlandske tilbydere som har rukket å skaffe seg den nødvendige erfaring på dette området. 7

8 Samarbeid for lønnsomhet Barlindhaug Consult tilbyr flerfaglig rådgivning og prosjektadministrasjon. Selskapet driver sin virksomhet i nært samarbeid med kundene, og med kundenes behov som utgangspunkt. Lønnsomhet er selskapets løfte til kundene: Det skal lønne seg å benytte Barlindhaug Consult, fremfor noen annen i bransjen. Barlindhaug Consult står for innovative og lønnsomme løsninger. Foto: BC Virksomheten i var et svært godt år for Barlindhaug Consult, både økonomisk og faglig. Snøhvit har stått sentralt i virksomheten et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Multiconsult AS. Parallelt med en tung satsing på Snøhvit mot slutten av 90-tallet, ble strategien lagt for å få et bedre grep om markedet i Nordland. Etableringen av avdelingen i Bodø var et faktum i 2000, og kontoret her har hatt en jevn vekst siden oppstarten. Den internasjonale satsingen er konsentrert om Russland, både gjennom kontoret i Kirkenes og avdelingen i St. Petersburg et kontor som i løpet av 2002 er bygd opp med høyt kvalifiserte russiske medarbeidere. Barlindhaug Consults satsing i Russland har vært langsiktig, og langsiktigheten har demonstrert selskapets genuine interesse i samarbeid med russerne. Dette har gitt selskapet en tillit, som sammen med den faglige kunnskapen, er et stort konkurransefortrinn i et voksende marked. Høgskolen i Bodø Gruvedalen, Svalbard Prosjekteksempler Høgskolen i Bodø: Nybygg, der Barlindhaug Consult har ansvar for byggeledelse. Gruvedalen på Svalbard: Nybygg av boliger 22 leiligheter i Longyearbyen. Theodors brygger i Tromsdalen: Prosjektutvikling på vegne av Widding Boligutvikling AS. Konseptet er ferdig og reguleringsplanarbeidet pågår. Prosjektet omfatter 650 boliger ut mot sundet sør for Tromsøbrua. Bagasjescreening på flyplasser: I forbindelse med screening av bagasje i internasjonal flytrafikk, har Barlindhaug Consult i 2002 gjennomført oppdrag ved Stavanger lufthavn Sola, Kristiansand lufthavn Kjevik, Trondheim lufthavn Værnes, Malmö-Sturup Flygplats.

9 Bilder fra Snøhvit, Hammerfest Foto: BC Foto: BC Foto: Statoil Snøhvit: I 2002 har Snøhvit-engasjementet bestått av detaljprosjektering og byggeledelse. Fremtiden Fremtidsutsiktene på kort sikt gir grunnlag for optimisme. Dog er selskapet forberedt på at markeder kan svinge. Barlindhaug Consult jobber målbevisst med å bringe inn nye oppgaver til erstatning for Snøhvit når dette avsluttes i 2005/06. Veien til å klare dette går gjennom en sterk profilering av egne konkurransefortrinn. Barlindhaug Consult behersker bygg og anlegg i kaldt klima. Dette er et særdeles viktig fortrinn ikke minst i forhold til petroleumsindustrien. 9

10 Totalansvar og gjennomføring Barlindhaug Utbygging er entreprenørvirksomheten i Barlindhaugkonsernet, og tar totalansvar i utbyggingsprosjekter enten alene eller i arbeidsfellesskap. Virksomheten i 2002 Barlindhaug Utbygging har over lang tid vært i jevn og positiv utvikling var ikke noe unntak. Selskapet har i 2002 hatt en viss Snøhvit-effekt ved å jobbe nedstrøms med forretningsbygg og kontorbygg i Hammerfest. Vi er også i posisjon for å starte prosjekt i Bodø, noe som gir selskapet et bredere geografisk område, og større fleksibilitet enn tidligere. Coop Prix, Elverhøy Et generelt positivt trekk for virksomheten i 2002, er at alle prosjektene ble gjennomført tilfredsstillende, og at Barlindhaug Utbygging kunne holde sitt kundeløfte: Levering til riktig tid og avtalt pris. Foto: Lundblad Media AS Forskningsparken i Tromsø

11 Sentrum Terrasse Foto: Lundblad Media AS Prosjekteksempler Vinmonopolet: Ombygginger og ominnredninger på Jekta Handelssted, Amfi kjøpesenter, Storsteinnes og i Sentrum Terrasse. Prix: Ombygginger på Elverhøy og på Håpet. Forskningsparken: Videreføring av prosjekt med oppstart i Planlagt ferdig i Fagereng første byggetrinn på C2: Prosjekt med 70 boliger. Påbegynt i Sentrum Terrasse: Avsluttet i Kvartalet: Avsluttet i Fremtiden Barlindhaug Utbygging er ikke upåvirket av den generelle lavkonjunkturen i markedet, selv om denne foreløpig ikke har rammet selskapet direkte. Det viktigste virkemidlet for å møte en langvarig lavkonjunktur på, er ytterligere fokus på egne konkurransefortrinn: Evnen og viljen til å ta ansvar, både for planlegging og bygging. Erfaringene har vist at Barlindhaug Utbygging har en høy kundelojalitet hos profesjonelle utbyggere. Særlig i tider som preges av usikkerhet, vender disse tilbake til den tryggheten kundeforholdet til Barlindhaug Utbygging representerer. Leilighet i Sentrum Terrasse. Foto: FotoNord/Bjørn Joachimsen Vinmonopolet på Sentrum Terrasse. Foto: FotoNord/Bjørn Joachimsen

12 Tromsø Havn, Breivika Vi skaper utvikling og lønnsomhet Norfico Consult er et tverrfaglig rådgivningsselskap innen fiskeri og akvakultur. Selskapet tilbyr konseptutvikling og bistand til gjennomføring for næringsliv og offentlige myndigheter. Foto: Eiliv Leren, Billedmontasje: Barlindhaug Consult ved Truls Liset 12 Virksomheten i var et vanskelig år for norsk fiskerinæring. Hele næringen fra bunn til munn fikk svekket konkurransekraft som følge av sterk norsk kronekurs, et kostbart lønnsoppgjør, høyt rentenivå og høye råstoffpriser. Naturlig nok ble også Norfico Consult påvirket av lavkonjunkturen både i form av lavere etterspørsel, men også på grunn av omstruktureringer, sammenslåinger og liten kapitaltilgang i næringen. Norfico Consult har møtt den nye situasjonen offensivt og fremtidsrettet med å foreta nødvendige omstillinger i organisasjonen og i nye tjenesteprodukter. Prosjekteksempler Kræmer, Løksfjord: Oppgradering av fiskeproduksjonsanlegg. Oppstart sommeren Torsk: Tromsø er gjort til norsk hovedstad for forskning og utvikling av oppdrett på torsk, og Norfico har i 2002 deltatt i prosjekter på Rubbestad i Tranøy, Steinar Pettersen i Kvaløyvågen og Kræmer-konsernet. Fisk 2002: Norfico Consult er deleier i konferansen som hver høst arrangeres i Tromsø. I de to siste årene har Norfico Consult også hatt sekretariatsansvar. Internkontroll og HMS i fiskeindustrien: Økonomisk-strategisk rådgivning, gjennomført løpende gjennom hele året med ulike oppdragsgivere. Biprodukter: FoU-orientert arbeid, primært om gelatin, gjennomført i samarbeid med Kræmerkonsernet og amerikanske FMC. Konsesjonssøknader og oppfølging: 7-10 ulike prosjekter med miljøundersøkelser, kartlegginger og egnethetsstudier. Fremtiden Norfico Consult ser utfordringer i tiden som kommer. Med basis i de overordnede utviklingstrekk som nå avtegnes, vil selskapet satse offensivt innenfor tre hovedområder. Det første er sjømatnæringen, hvor den tradisjonelle fiskerinæringen står foran vesentlige omstruktureringer i alle ledd, og hvor utviklingen innenfor oppdrett og biprodukter representerer betydelige muligheter. Det andre hovedområdet er regional omstilling og utvikling, med strategisk rådgivning overfor offentlig og halvoffentlig virksomhet. Her vil analyser og rådgivning spesielt knyttet til offentlig rammevilkår være et viktig markedsområde. Det tredje hovedområdet er infrastruktur, transport og logistikk, hvor havneutvikling og sjøtransport er hovedelementene, spesielt som viktig faktor i regional utvikling og økt konkurransekraft.

13 Vi utvikler Finnmark Finnut Consult er et rådgivningsselskap. Basert på faglig og analytisk kompetanse skal selskapet tilby løsningsorienterte og handlingsrettede tjenester, i tillegg til å være kreativ og nyskapende i sitt arbeid. Forretningsområdene er næringsutvikling og samfunnsutvikling. Virksomheten i 2002 Året 2002 var preget av trygghet og stabilitet for Finnut Consults del. Selskapet produserte et positivt økonomisk resultat i et år da de fleste konkurrentene opplevde motgang. Internt ble året preget av at selskapet flyttet. I dag befinner selskapet seg i den nye Hermetikken næringshage i Vadsø et fellesskap der kunst, kultur og næringsliv er smeltet sammen, og hvor Finnut Consult er største aktør. Også på personalsiden opplevde selskapet stabilitet i Finnut Consult består i dag av direktør, kontorleder og sju høyt kvalifiserte seniorrådgivere alle med kompetanse direkte relatert til selskapets oppgaver, visjoner og mål. Prosjekteksempler Varanger-regionen: Fem kommuner i frivillig interkommunalt samarbeid ledet av Finnut Consult. Tema er både forvaltningsoppgaver (som felles økonomistyringssystemer) og utviklingsoppgaver (som posisjonering i forhold til olje- og gassutvinning i Barentshavet). Driftsplan for Tana-vassdraget: Et konfliktfylt oppdrag for å avklare rettigheter, eierskap og mulighet for turisme. Oppdragsgiver: Laksebreveierne, finansiert av Fylkesmannen. Innkjøpssirkelen: Et operativt innkjøpssamarbeid for kommunene i Finnmark, drevet av Finnut Consult. Ordningen ble etablert i 1997, og er ytterligere utviklet i I dag deltar 16 av 19 kommuner i ordningen. Leverandørutvikling: På oppdrag fra SND og Næringsdepartementet leder Finnut Consult programmet som tar sikte på å gjøre bedrifter i Finnmark konkurransedyktig på leveranser av varer og tjenester til offentlig sektor. Etter tre år viser resultatene større innflagging av oppdrag til Finnmark enn utflagging, og kombinert med Innkjøpssirkelen er det dermed skapt en vinn-vinn-situasjon. Nasjonal innkjøpssentral for helsesektoren: Ble etablert i Vadsø i desember 2002, etter lang tids forarbeid av Finnut Consult. Fremtiden Nye Hermetikken Næringshage der Finnut Consult er en ledende aktør - renovert i For Finnut Consult er fremtiden lys, men krevende. Selskapet har en solid ordrereserve, og har allerede ved utgangen av 2002 solgt inn 75% av budsjettet for Det er likevel nødvendig å forankre nye oppgaver, for å sikre langsiktighet. Også markedssituasjonen, og prognosene for nye oppgaver, er gunstig. Markedet til Finnut Consult offentlig sektor vil etter all sannsynlighet ikke få bedret økonomi i fremtiden, men står likevel overfor store utfordringer i form av omstillingskrav og nye reformer.

14 Kompetanse og trivsel Modelltesting av lastesystemer i istank, Hamburg doktorgradsnivå. I 2002 hadde Barlindhaug tre doktorgradsstudenter blant sine ansatte. Evers Kompetansebygging er en utfordring som favner videre enn til bare egen organisasjon. I løpet av de siste tiårene har rekrutteringen til realfagene ved norske høgskoler og universiteter vært nedadgående, noe som gjør at det utdannes færre innenfor teknologi. For å bøte på dette er Barlindhaug aktiv i nettverk blant næringsliv, skole og universitet for å skape interesse for realfagene allerede på grunnskolenivå slik at tilgangen på kompetent arbeidskraft i fremtiden bedres. 14 For Barlindhaug henger begrepene kvalitet og kunnskap nøye sammen med hensynet til miljøet. I 2002 ble Barlindhaug sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifikatet stiller krav til selskapets virksomhet på en rekke områder, som for eksempel inneklima, miljøvennlige innkjøp og transport osv. Selskapet er kommet langt med å innfri disse kravene, og i godkjenningen heter det at Barlindhaugs HMS-arbeid er et skoleeksempel på hvordan en skal jobbe med disse spørsmålene. Kompetanseutvikling Barlindhaug består av ressurssterke medarbeidere som ønsker å realisere seg selv for derigjennom å utvikle selskapet. Gjennom medarbeidersamtalene drives aktiv karriereplanlegging for de ansatte, der hver enkelt får definere sitt individuelle program for å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap. Ut fra dette driver Barlindhaug systematisk kursvirksomhet for ansatte både internt og eksternt. Ansatte tilbys permisjon for å ta utdanning som gir akademisk grad på ingeniør-, sivilingeniør- og Kunnskap og trivsel For alle Barlindhaugs kunder er det viktig at Barlindhaug makter å innfri sin egen ambisjon om å være en innovativ kompetansebedrift. Men enda viktigere er det for kundene at kunnskapen og erfaringene faktisk er tilgjengelig. Det er den i Barlindhaug. Frafallet av medarbeidere med høy kompetanse er liten. Og sykefraværet er også svært lavt 1,9 prosent i En bevisst satsing på trivsel på arbeidsplassen har skapt et arbeidsmiljø preget av entusiasme og kreativitet. Tiltakene spenner fra tilsynelatende små bagateller til mer omfattende reformer: Bedriftsidrett, sommerlige båtturer, skihelg i Levi for hele familien og en kontinuerlig jobbing for å bedre kommunikasjonsflyten gjennom det interne nettverket Kompis. Trivsel på arbeidsplassen er viktig. Dette skal smitte over på våre kunder. Barlindhaugs kunder skal være trygge på at de blir assistert av medarbeidere som ikke bare har høy kompetanse, men også preges av entusiasme, overskudd og kreativitet.

15 15

16 Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Alta Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Kirkenes Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: Sortland Telefon: Telefax: E-post: Longyearbyen Telefon: Telefax: E-post: Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien 2, postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Hermetikken Næringshage Postboks Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Grafisk produksjon: Lundblad Media AS, Tromsø, tlf

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

På få år har Russland reist seg fra økonomisk

På få år har Russland reist seg fra økonomisk Frode Mellemvik - direktør Nordområdesenteret for næringslivet, Handelshøgskolen i Bodø Leder Stor nabo i sterk utvikling På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 VISJON: Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER: selvstendig engasjert kunnskapsrik villig til å dele prestasjonsvillig Forsidefoto: Utsikt fra Sandstrand - Arild

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003 - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer