Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne."

Transkript

1 Kurt Eirik Bekkevold Eventyrv.20A 2016 Frogner & Roy Håkstad Erikjordv Tromsdalen 7.oktober 2013 Det Frivillige Skyttervesen v/ Norges Skytterstyre Postboks 298 Økern 0511 Oslo Kopi DFS administrasjon: Gen. sekretær Jarle Tvinnereim Ass. Gen. Sekretær Terje Vestvik Leder NC-komite` Toni Hovdedalen Sak til Norges Skytterstyre: Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne. Ber Norges Skytterstyre om å ta opp til behandling forslag om innføring av Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting, som prøveprosjekt i I tillegg er det medtatt forslag til videreutvikling av denne etter 2014.

2 Saksframlegg: Innhold: - Bakgrunn - Intensjon - Mål - Organisering - Gjennomføring - Resultatservice - Innskudd / Premiering. - Økonomi / Ressurser. - Ønske om bistand fra Administrasjon i DFS - Status for gjennomføringen pr.1.oktober Bakgrunn: Undertegnede fremmer saken etter mange oppfordringer blant hurtigskyttere rundt om i landet. Vi er kjent med at saken har vært oppe i administrasjon og Skytterstyret for noen år tilbake. Saken burde også være svært aktuell i forbindelse med DFS Langtidsplan Intensjon: Skape en arena for alle stang- og felthurtigskyttere i Norge. Denne vil igjen kunne gi en solid grobunn for økt satsing sportslig, rekruttering, stevnetilbud og bedring av anleggssiden. Dette være seg både lokalt og regionalt. Summen av dette er økt status for hurtigdisiplinene og rekruttering til DFS. I tillegg vet man at hurtigskytingene er populære publikumsdisipliner fra LS (ref. NRK sine sendinger og seertall). Her ligger det et, til nå, beskjedent utnyttet rekrutteringspotensiale. Mål: * For 2014: Få satt i gang en egen Norgescup i Stang og Felthurtig som et prøveprosjekt. Dette med 2 stevnehelger, en på Østlandet og en i Nord-Norge. * For 2015 og videre: Utvide til 3 stevnehelger pr. år. Utvikle konseptet, slik at det kan bli arrangert i samarbeid med NC-bane. Dette kan være NCbane arrangøren, eller en arrangør i geografisk nærhet med hurtigskytingsfasilitet. Få på plass helt klare retningslinjer/statutter etter samme prinsipp som for NC-bane. DFS (adm.) overtar konseptet etter samme prinsipp som for NC-bane.

3 Organisering: For 2014 har hver av de 2 stevnehelgene en egen komité. Denne består av en koordinator og en representant fra hver av de 3 stevnearrangørene (4 personer). På Østlandet er Kurt Eirik Bekkevold koordinator, og i Nord-Norge er Roy Håkstad koordinator. Så snart DFS er klar til det, overtar De administrasjon av Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting, etter samme prinsipp som for NC-bane. Gjennomføring for 2014: 2 stevnehelger med 3 stevner hver helg. Dette gir totalt 6 stevner i NC Første stevnehelg gjennomføres på sentralt Østlandet, og 2. helg i Nord-Norge, Troms. Nærmere detaljer angående stevnehelgene, omtales under Status pr. 1.oktober. Det tilstrebes at det i forbindelse med hvert stevne arrangeres baneskyting, eller at det er banestevner i samme området. Dette for å gjøre stevnene enda mer attraktiv for skytterne. Ved totalt 6 stevner teller de 4 beste av dem i NC, og de 2 dårligste stevner kan strykes. Innledende skyting på hvert stevne: Felthurtig: Hver skytter har 2 forsøk, der beste tid er tellende i konkurransen. Stang: Hver skytter har 1 forsøk. Forslag til poengsystem: Poeng til de 15 beste i hver disiplin. 1.pl = 25p. 2.pl = 20p. 3.pl = 15p. 4.pl = 12p. 5.pl = 11p. 6.pl = 10p. 7.pl = 9p. 8.pl = 8p. 9.pl = 7p. 10.pl = 6p. 11.pl = 5p. 12.pl = 4p. 13.pl = 3p. 14.pl = 2p. 15.pl = 1p. Her er det noe vanskelig å balansere hvor mange som skal få poeng, da vi vet lite om deltakelsen. Men det er bedre for motivasjon til å delta, at mange får poeng, enn at få får poeng. Finale i både Stang- og Felthurtig avslutter hver stevnehelg, en såkalt superfinale : Hver NC-runde avsluttes med en egen superfinale, hos forhåndsbestemt arrangør. (Forutsetter duellanlegg på felthurtig). Hensikten med Superfinalen er å få et avsluttende høydepunkt på stevnehelgen både sportslig og for medieoppmerksomheten. I 2014 er Asker og Storfjord klare som arrangør for disse. Kvalifiseringen til superfinalen, er ut i fra resultatene oppnådd på det stevnet som arrangerer superfinalen, alternativt teller resultat i alle 3 stevnene sammenlagt til kvalik for Superfinalen. Dette må vurderes nærmere. Finalen er ikke tellende for å oppnå poeng i NCèn, der gjelder kun innledende skyting. Superfinalen består av 16 deltakere på felthurtig og 10 deltakere på stang. De 14 beste på felthurtig er kvalifisert for finalen. I tillegg har beste kvinne og junior fast plass i finalen, til sammen 16 deltakere. Hvis en junior/kvinne er blant de 14 beste, går nr.15 inn i finalen osv. De 8 beste på stang er kvalifisert for finalen. I tillegg har beste kvinne og junior fast plass i finalen, til sammen 10 deltakere. Hvis en kvinne/junior er blant de 8 beste, går nr.9 inn i finalen osv. Årsaken til at det er foreslått 10 deltakere på finalen i Stang, er at finalen ikke skal ta for lang tid.

4 Gjennomføring 2015 og videre: 3 stevnehelger med 3 stevner. Det blir 9 stevner der for eksempel de 5 beste er tellende i NCèn. Dette betyr at for å vinne NCèn sammenlagt, kan det holde med å delta på 2 stevnehelger, og man slipper å reise på alle. På lengre sikt, kan dette endres hvis man får samkjørt stevnehelgene med NC-bane. Avsluttende finale på NC: Etter 2014 bør det vurderes å arrangeres en egen finale i Norgescupen der det kåres Norgescup-vinnere i Stang- og Felthurtig. Dette vil kunne være en ekstra motivasjon for skytterne for å delta på flest mulig stevner. En slik finale vil muligens kunne være interessant for NRK? 16 finalister i begge disipliner, arrangeres etter samme prinsipp, som for stang- og felthurtig finalene under LS. Etter at alle stevner er gjennomført, er de 14 beste sammenlagt i hver disiplin, kvalifisert til en avsluttende finale. I finalen avgjøres den endelige rekkefølgen i Norgescupen. Beste junior og beste kvinne er direkte kvalifisert. Er noen av disse to blant de 14 beste, går nr.15 inn i finalen osv. For full deltakelse og profilering av finalen, vil det være store fordeler å legge finalen i tilknytning til Landsskytterstevnet, både i tid og sted. Et alternativ kan være å ha finalen dagen før LS-åpningen, altså på torsdag. For eksempel torsdags ettermiddag, etter at prøvestevnet og Mil. NM i felt er over. I finalen kunne man ha benyttet anlegget, som allerede står oppe klargjort til de innledende skytingene på LS. Et annet alternativ er at en arrangør (skytterlag) i geografisk nærheten av LS/ NC-bane, gjennomfører NC-finalen for eksempel onsdag / torsdag før LS. Dette forutsetter at fasilitetene for duellskyting er på plass. F. eks er det i Troms i dag 2 anlegg som kunne ha tatt et slikt finalearrangement (elektronisk duellanlegg). Begge arenaene ligger kun min. kjøring fra selve LS-arenaen i Øverbygd. Evaluering av gjennomføring/konsept hvert år med endringer. Resultatservice for Hver arrangør oppdaterer resultatene fortløpende under stevnehelgen. - Resultatlister sendes ut snarest etter stevnets slutt. - Arrangørene sender res.lister til lokale aviser (samme dag). - Det opprettes underveis en avisbank. Her samles e-postadresse til alle aviser, som har skyttere fra sitt nedslagsfelt med i cupen. Skytterlagene bør være behjelpelig med dette for å få servet media best mulig. - Sammenlagtlister i cupen oppdateres etter hver stevnehelg. Ansvarlig blir NC-komite som har aktuell stevnehelg. - DFS bistår med å legge ut resultatene på dfs sin hjemmeside med linker til arrangørene?

5 Premiering / innskudd for 2014: Påmeldingsavgift foreslås satt til kr.125,- for hver disiplin (sum 250,- for både stang og felthurtig). (50,- arr., 50,- pengepremie, 25,- til premiepott for Norgescupen sammenlagt). Innledende skytinger premieres klassevis med pengepremier jfr. skyteboka. Superfinale hver stevnehelg premieres med gjenstandspremier til minimum de 5 beste i begge disipliner. Alle 3 stevnehelgarrangørene samarbeider om å innhente gjenstandspremiene. Norgescupen sammenlagt for 2014 foreslås premiert med krystall/glasspremier til minimum de 8 beste i hver disiplin. I tillegg medalje til de 3 beste i hver disiplin. Premiepotten avgjør hvor mange krystall/glasspremier man kan dele ut i NC-finalen, men minimum til de 8 beste i hver disiplin. Hvis alle 32 finalistene skal ha premie, utgjør det i snitt pr. premie 250,- x 32 =8000,-. Med finaleavgift på 25,- pr. skytter, må det være totalt 320 deltakere på stang og felthurtig som betaler innskudd. Med 6 innledende stevner, må det være 53 deltakere (sum stang og felthurtig) på hvert stevne. (320:6=53). Dette burde være overkommelig slik at alle 32 kan få gravert krystall/glasspremie i finalen. I framtiden bør de 16 beste sammenlagt i hver disiplin premieres. Egen premie til beste Junior og beste Kvinne. Beste Hurtigskytter : Premie til de 3 beste sammenlagt (antall NC-poeng) for både stang og felthurtig. Økonomi / ressurser: Prøveprosjektet i 2014 skal være selvbærende økonomisk. Dvs. at premieringen til avsluttende NC-finale må minst gå i null. De lokale stevnearrangører samarbeider om å skaffe gjenstandspremier til superfinalene. I framtiden overtar DFS den økonomiske styringen etter modell for Norgescup for bane. Hvilken bistand ønsker vi av DFS sentralt for 2014?: (forutsatt at ikke DFS ønsker å overta prosjektet for 2014). - Bifalle statusen som prøveprosjekt med tittel Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting. - Bistå prosjektet med råd og veiledning. - Utarbeide sammenlagtlister etter hver runde. (ref. NC bane). - Behjelpelig med markedsføring via DFS sin nettside (ref. NC bane). - NST dekker cupen underveis og evt. sponser stevneannonse i NST.

6 STATUS pr. 1.oktober 2013: Det jobbes nå mot følgende opplegg for 2014: 1.stevnehelg mai, Østlandet. (arrangører positiv, Rælingen usikker - venter på bekreftelse). 2. stevnehelg juni, Nord-Norge (alle arrangører bekreftet med) Erfaringsmessig skal ikke disse helgene kollidere med noen Landsdelskretsstevner? 1. Stevnehelg mai Østlandet: Høland og Bjørkelangen, Rælingen og Asker (superfinale søndag i Asker) NC-komite`: Kurt Eirik Bekkevold (Oslo Østre), Vidar Myhrer (Rælingen), Per Åge Mortensen (Høland og Bjørkelangen) og Øyvind Engen (Asker). Asker arrangerer banestevne samtidig, men ikke Høland og Bjørkelangen og Rælingen. Det planlegges 4-5 andre banestevner denne helgen i samme område. Logistikk: Disse 3 lagene ligger i Oslos nærområde Lengste kjøretid er mellom Asker og Høland og Bjørkelangen ca.90 minutter. Rælingen ligger ca. midt i mellom. Nærmeste flyplass er Gardermoen, ca.35 min kjøretid fra Oslo. Gode overnattingsmuligheter i nærområdet. Fasiliteter: Rælingen skytterlag: (Fellemyra) Felthurtig: Egen bane med selvanvisere (100m-170m). Tidtakersystemet er en Timer som starter ved startsignal og reagerer på skuddlyden. Dette gjør at tiden blir helt nøyaktig og 100 % rettferdig for alle skyttere. Stang: Pappskiver, 5 stk ¼-fig og 5 stk småen. Skivene er mobil, og kan settes på ønsket avstand. Bane: MegaLink, 16 skiver 200m og 10 skiver 100m. Moderne skytterhus med gode parkeringsmuligheter. Kjøretid til Asker er ca.50 min. (57 km), Høland og Bjørkelangen ca. 50 min. (54 km). Høland og Bjørkelangen skytterlag: (Grasåsen skytesenter). Felthurtig: Egen bane med selvanvisere (100m-210m). Tidtakersystemet er en Timer som starter ved startsignal og reagerer på skuddlyden. Dette gjør at tiden blir helt nøyaktig og 100 % rettferdig for alle skyttere. Stang: Megalink, 100 og 200 m. Bane: MegaLink, 16 skiver 200m og 10 skiver 100m. Moderne skytterhus med gode parkeringsmuligheter. Kjøretid til Asker er ca. 80 min. (92 km), Rælingen ca. 50 min. (54 km). Asker skytterlag: (Olledalen skytesenter). Felthurtig: MegaLink Duellanlegg. Avstander: ca.100m 130m 210m. Stang: MegaLink, 2 skiver etter behov. Avstander 130m og 210m (simulert 240m) Bane: MegaLink, 16 skiver 200m og 12 skiver 100m. Flott skytearena, alle fasiliteter. Kjøretid til Rælingen ca.50 min (57 km), Høland og Bjørkelangen ca.80min (92 km). Superfinaler søndag (senest kl p.g.a. reisende).

7 2. Stevnehelg juni Nord-Norge: Balsfjord, Lakselvdal og Storfjord (superfinale søndag i Storfjord). NC-komite`: Koordinator Roy Håkstad, Børre Pedersen (Lakselvdal), Hans Lockert (Balsfjord) og Jonn Arne Iversen (Storfjord). (Lakselvdal og Storfjord arrangerer banestevne samtidig avventer svar fra Balsfjord.) Logistikk: Disse 3 lagene ligger svært tett på hverandre. Lengste kjøretid er mellom Storfjord og Lakselvdal ca.35minutter. Balsfjord ligger ca. midt i mellom. Nærmeste flyplasser er Tromsø, ca.50min kjøretid til Balsfjord. Bardufoss Lufthavn har ca.50 min kjøretid til Balsfjord. Overnatting: Nordkjosbotn Gjestestue, Lyngskroa Hotell, Hatteng Camping, Olderdalen Camping, og camping på Brenna skytesenter for campingvogn/bobil. Fasiliteter: Balsfjord Skytterlag: (Russenes, Nordkjosbotn) Felthurtig: Egen bane med selvanvisere (110m-160m). Det arbeides nå med tippemiddelsøknad, for anskaffelse av MegaLink Felthurtiganlegg. Om dette er på plass til stevnet i 2014 er uvisst, men det er fullt mulig å kjøre innledende skytingen på selvanvisere. Tidtakersystemet er en Timer som starter ved startsignal og reagerer på skuddlyden. Dette gjør at tiden blir helt nøyaktig og 100 % rettferdig for alle skyttere. Stang: Egen bane med MegaLink skiver, 1 stk ¼-fig og 1 stk småen. Skivene er mobil, og kan settes på ønsket avstand. Bane: MegaLink, 10 skiver 200m og 6 skiver 100m. Moderne skytterhus med gode parkeringsmuligheter. Kjøretid til Storfjord er ca.20min., Lakselvdal ca. 15min. Lakselvdal skytterlag: (Lakselvdalen ved kommunegrensa mellom Balsfjord og Tromsø). Felthurtig og stang: Sius Lomah PopUp, elektronisk duellanlegg for felthurtig og stangskyting (2 el. skiver). Avstander: Felthurtig 98m 135m 207m. Stang: 98 eller 135m, og langhold på 207m. Bane: MegaLink, 10 skiver 200m, 6 skiver 100m. Skytterhus med gode parkeringsmuligheter. Ikke internettdekning. Kjøretid til Storfjord ca.35min., Balsfjord ca.15min. Storfjord skytterlag: (Brenna, Hatteng). Felthurtig: MegaLink Duellanlegg. Avstander: ca.120m 130m 215m. Stang: MegaLink, 1-5 skiver etter behov. Avstander m og 200/215m Bane: MegaLink, 20 skiver 200m og 10 skiver 100m. En av Norges fineste skytearena, alle fasiliteter. Kjøretid til Balsfjord ca.20min, Lakselvdal ca.35min. Superfinaler søndag (senest kl p.g.a. reisende). Med skytterhilsen Roy Håkstad & Kurt Eirik Bekkevold

8

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2011. Norges Badminton Forbund

Forord. Oslo, mai 2011. Norges Badminton Forbund Forord Norges Badminton Forbund (NBF) har i de siste årene satset mer på å rekruttere unge badmintonspillere gjennom flere ulike prosjekter. Et av disse prosjektene er å oppfordre klubber tilknyttet NBF

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Takk for at du tar verv! DFS er fundamentert på frivillighet. Organisasjonen kan derfor kun fungere om verv blir bekledd og oppgaver løst av motiverte tillitsvalgte. DFS er avhengig

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 2, 2008 2010 26. september 2008 Quality Airport Airport Hotell Gardermoen Oslo, 26. September 2008 R.R.

Detaljer