MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 10/15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar /2303 OS 8/15 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord OS 9/15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet 2015/2193 OS 10/15 Orientering om søkertall for studieåret 2015 / /2276 OS 11/15 Evaluering av HEL /1526 OS 12/15 Vitenskapelig publisering ved Det helsevitenskapelige fakultet /2314 OS 13/15 Status HMS - Det helsevitenskapelige fakultet /560 OS 14/15 Økonomirapport pr. 1. tertial Det helsevitenskapelige fakultet 2015/345 FS 11/15 Reviderte rutiner for forvaltning av BOA ved Helsefak 2015/345 FS 12/15 Håndtering av rekrutteringsstillinger fra budsjettår /345 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 FS9/15Godkjenningavinnkallingogsaksliste/ Side3

4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2303/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar Begrunnelse: Referatet har vært merknadsbehandlet av fakultetsstyret. Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant, forlot møtet Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Medlem Studentrepresentant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant, deltok fra Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Fartun Yusuf Hussein Medlem Studentrepresentant Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kari Ripel Eie Varamedlem Studentrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Steinar Johansen Varamedlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anders Ågmo Åshild Fause Fast vitenskapelig ansattrepresentant Reidar Darre Arnesen Harald Lind Teknisk-administrativ ansattrepresentant, deltok fra kl og forlot møtet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnfinn Sundsfjord Dekan Kjetil Kvalsvik Fakultetsdirektør Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nina Emaus Instituttleder IHO Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side5

6 Elin Skog Kine Nilsen Stein Bjørnar Holmbukt Åshild Strømmesen Seksjonsleder i Seksjon for utdanningstjenester Rådgiver økonomiseksjonen Rådgiver økonomiseksjonen Stab Merknader Fakultetsstyret takket professor Nina Emaus for en interessant presentasjon. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 FS 4/15 OS 1/15 OS 2/15 OS 3/15 OS 4/15 OS 5/15 OS 6/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar 2015 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Orientering om møte i felles ledermøte mellom UNN og Helsefak Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 på UiT Norges arktiske universitet Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Helsefak Orientering om status MH II og mandat for arbeidsgrupper Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/ / / / / /6189 OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Helsefak 2014/1482 FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Helsefak - høsten2015/vår /666 FS 8/15 Handlingsplan for Helsefak /1597 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2 Side6

7 FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innkallingen og sakslisten ble godkjent FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 1. desember Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. FS 4/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar /1086 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. Orienteringssaker OS 1/15 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Finnmarksmodellen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3 Side7

8 Tildeling av ERC til professor Eiliv Lund Professor Nina Emaus er tilsatt som ny instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Regionalt utdanningssamarbeid har hatt sitt første møte 6. februar, og ledes av Lars Vorland. Ønsker å utrede hvor våre studentene arbeider etter endt utdanning og hvor mange trenger vi å utdanne for å ivareta samfunnsoppdraget i nord. Dekanmøte i medisin juni 2015, på Svalbard, er både et internt møte mellom de fire fakultetene som tilbyr medisinerutdanning og et politisk møte MH II. Grunnarbeidet starter denne uken. Stenging av AKM, medfører et behov for alternativ oppstalling. Helsefak har tre miljøer som ønsker å søke på SFF utlysningen UiT fyrtårnsmidler for å øke og sette fokus på utdanningskvalitet. Helsefak ønsker å posisjonere seg for å søke SFU. UiTs budsjettkonferanse 18. mai 2015 vil bidra til en mer helhetlig og et langsiktig perspektiv på fordeling av handlingsrommet. Desentralisert sykepleierutdanning har 25 års jubileum, markeres 9. oktober, på Finnsnes Ergoterapiutdanningen har 25 års jubileum og vil blant annet markere dette med bokutgivelse Fusjoner i universitets- og høgskolesektoren Institutt for klinisk odontologi har lyst ut stillingen som instituttleder. Stillingen som instituttleder ved Regional kunnskapssenter for barn og unge vil i løpet av kort tid bli utlyst. Presentasjon av Studiebarometret ved seksjonsleder Elin Skog. Begge studiene som fikk lav score ved Helsefak, hadde enten påbegynt eget revisjonsarbeid eller var i oppstartsfasen. Studiene vil bli bedt om å ha fokus på deltagelse i undersøkelsen høsten Presentasjon av Tromsø 7 av prodekan forskning Sameline Grimsgaard. Ønskelig med finansiering tilsvarende HUNT. T7 mangler fortsatt finansiering og det arbeides med å løse de økonomiske utfordringene. Datatilsynet har ikke gitt sin godkjenning og det medfører at T7 må forskyve oppstarten. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsprosessen vil fremskynde en strukturdebatt i sektoren. Styret ba om en skriftlig orientering på neste møte om hva som ligger i kjernefasilitetene. Vedtak Styret tar sakene til orientering. OS 2/15 Orientering om møter i felles ledermøte mellom UNN og Det helsevitenskapelige fakultet 2015/1131 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4 Side8

9 OS 3/15 Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 ved UiT 2015/1105 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 4/15 Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Det helsevitenskapelige fakultet 2015/180 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 5/15 Orientering om status MH2 og mandat for arbeidsgrupper 2015/1151 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 6/15 Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/6189 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5 Side9

10 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner omfordeling og disponering av avsetninger uten forpliktelser pr slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg. 2. Fakultetsstyret ber om at ISM og IKM budsjetterer med å halvere avviket mellom avsetninger og forpliktelser i IPS bes om å budsjettere med å ha avsetninger lik forpliktelser ved utgangen av Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med 1,6 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1482 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjon i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6 Side10

11 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak i FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende forslag til vedtak ble fremlagt i møtet av professor Eiliv Lund: A) Skillet mellom ikke-eksperimentell og eksperimentell drift fjernes. Drift for rekrutteringsstillinger er primært for å sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask etc. Det er ikke foretatt noen kvalitets sikring av de reelle forskjeller i stipendiat prosjektenes kostnader. Forslaget er kostnadsnøytralt. Forslag til vedtak: Det innføres felles drift for rekrutteringsstillinger på kr per år. Tillegg ny følger samme prinsipp om lik fordeling. B) Rekrutteringsstillingene fullfinansieres fra HF, bortsett fra 1. år der lønn dekkes med 95 %. Gjøres gjeldende fra Styret gjorde følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjonen i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk og ber fakultetsadministrasjonen korrigere beregningsgrunnlaget. 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. 5. Fakultetsstyret ba om at skillet mellom driftskostnader til ikke-eksperimentell og eksperimentell stipendiatstillinger fra UiT-poolen fjernes på fakultetsnivå. Det tidligere tydelige skillet mellom eksperimentelle og ikke eksperimentelle stillinger eksisterer ikke lengre og driftskostnader skal sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask, etc. Ny tilsatte stipendiater får tildelt lik finansiering fra Fakultetsstyret ba administrasjonen utrede muligheten for at rekrutteringsstillinger fullfinansieres av fakultetet til neste møte. FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet - høst 2015 / vår /666 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, IHO 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7 Side11

12 4. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3500 og HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU NORD 5. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: PSY-3023 og PSY-3024, IPS Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: 1. Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, ved IHO godkjennes. Fakultetsstyret ber om en språkvask og tydeliggjøring av læringsmål i tråd med de anbefalinger som fremkom i møtet. De reviderte læringsmål legges fram for fakultetsstyret sammen med en evalueringsrapport etter første gangs gjennomføring. 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM HEL-3500 Hel Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber RKBU Nord om å begrunne endring av eksamensform for emnet HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU Nord. Endringen kan godkjennes av dekan på fullmakt. 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord PSY Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner ikke at følgende emne opprettes: PSY-3024 Emnebeskrivelsen returneres og bes formulert i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fakultetsstyret presiserte at alle emnebeskrivelser skal utformes basert på malen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Instituttene bes gjennomgå målene for læringsutbytte og utarbeide fullverdige emneplaner i tråd med retningslinjene i «Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø». Styret ber om at nye studieprogram og emner følger evalueringsprosedyrene ved UiT og at administrasjonen kvalitetsikrer emnebeskrivelser før de fremmes for fakultetsstyret. FS 8/15 Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet /1597 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen slik framlagt i saksframlegget Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 8 Side12

13 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 9 Side13

14 Orienteringssaker Side14

15 Orienteringssaker Side15

16 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2193/VWO000 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet har rapportert 10. april 2015 til Universitetsdirektøren om arbeidet med utdanningsvirksomhet og utdanningskvalitet i kalenderåret Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og suksessområdene i utdanningsvirksomheten. Årets rapport anses som et svar på bestillingen fra UTA i brev datert «Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014» (ephorte 2014/6024). I samsvar med vedtaket i universitetsstyret (ephorte 2014/2360) ble det foretatt endringer i forhold til siste utdanningsmeldingen. Nøkkeltallene er presentert kortfattet og uten inngående analyser. Videre bes det om å være bevisst på mottakergruppen. Utdanningsmeldingen ble tidligere rettet mot ledelsen på institusjons- og fakultetsnivå, men sjelden til instituttene, som skal følge opp tiltak. I bestillingen ble fakultetet bedt om å gjøre rede for 1. Gjennomføring og frafall 2. Internasjonalisering 3. Karakterbruk og fordeling 4. Evalueringsarbeid 5. Suksessarbeid Seksjon for utdanningstjenester har forholdt seg til denne henvendelsen på best mulig måte og laget en rapport som er anvendelig for videre saksbehandling. Rapporten ble godkjent på fullmakt av dekan 9.april, og oversendt universitetsdirektøren 10.april Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Elin Skog leder seksjon for utdanningstjenester saksbehandler: rådgiver Verena Woltering Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side16

17 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side17

18 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2014/6024 Dato: Avdeling for utdanning Rapportering fra Helsefak til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 Vi viser til brev fra 15. desember 2014 og oversender med dette rapport til forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 fra Det helsevitenskapelige fakultet. Vennlig hilsen Elin Skog seksjonsleder Verena Woltering rådgiver Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side18

19 Vedlegg 1: Typer frafallsproblematikk studieprogrammene opplevde for studieåret 2014 Studieprogram Frafall mellom søknadsfrist og omprioriteringsfrist (15.april 1.juli) Frafall/ikke møtt til studiestart Frafall mellom studiestart og registreringsfristen Frafall i løpet av første studieår (etter 1.september) Frafall i resten av studieløpet IFA Bachelor i farmasi x x x x x Master i farmasi x x IHO Jordmor x x x x x Radiografi x x x x x Fysioterapi x Master i helsefag x x x x x Master i sykepleie x x x x x Ergoterapi x x x x x Bachelor i sykepleie campus Hammerfest x x x x x Bachelor sykepleie Campus Tromsø x x x x x IKO Bachelor i tannpleie x x x Master i odontologi x x x Stort frafall etter første studieår. IMB Bach. Bioingeniørfag x x x x x Bach. biomedisin x x x x x Master biomedisin x x - - x ISM Side19

20 Master Public Health x x IKM Master i telemedisin og e-helse x x IPS Årsstudiet x x x x ikke relevant Bachelor x Master x Profesjon RKBU Master i barnevern x x x Medisinstudiet Profesjonsstudiet medisin 13 studenter trakk seg før studiestart 1 student sluttet 20.8 grunnet suppleringsopptak ved UiO 6 studenter registrert sluttet i perioden studenter har meldt fra at de med stor sannsynlighet slutter jan15. Side20

21 Vedlegg 2: Rekrutteringstiltak, erfaringer og resultater for studieåret 2014 ved instituttene ved Helsefak Institutt Gjennomførte tiltak Erfaringer Resultater IFA Bachelor i farmasi Utdanningsmesse Noe interesse Utsending av info til videregående skoler i Nord-Norge Forskningstorget Godt besøkt Skolebesøk Mange positive tilbakemeldinger Master i farmasi Utdanningsmesse Forskningstorget Farmasidagene IHO Bachelorutdanninga i radiografi Sammen med Norsk Radiografforbund (NRF) har utdanningen hatt økt fokus på rekruttering. NRF har som konsekvens av stort frafall ved alle landets utdanningssteder laget en informasjonskapsel som vår 2014 gikk som vedlegg til Dagbladet for å øke kunnskapen om studiet Bachelorutdanninga i sykepleie Opprettholder mindre grupper med ca. 15 studenter og kontaktlærer for hver gruppefunksjon i 1. og 2. studieår pga. store kull Samtaler med studentene både av studiekonsulent og lærere Henvist studenter til Studentrådgivningstjenesten ved UIT. Studieleder og lærer har møter med studentrådgivingstjenesten om enkeltstudenter der det er spesielle utfordringer. Frafall på bakgrunn av flere stryk på eksamen er det vanskelig å iverksette andre tiltak enn å oppmuntre til bedre studieteknikk. Der utdanninga får kontakt med studentene før de velger å avslutte studiet gis det veiledning og iverksettes individuelle tiltak så langt det er mulig innenfor regelverket, og studenten ønsker det. Masterutdanningene Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (UNN), kommunenes sentralforbund (KS) og fylkesmennene om behov for utdanning. Opptaksreglementet, spesielt metodekravet. Søknadsfristene, spesielt tidlig opptak og mulighetene for ny søknadsfrist Lage en nettside, og her må det settes av interne ressurser til arbeidet Studieretningene lager egne konkrete planer for rekruttering til opptak 2015 Å lage en konkret kommunikasjonsplan for opptak Ca. 10% økning i søkertall fra 2013 til 2014 Stabilt søkertall, positivt med tanke på opprettelsen av 2- årig master ved NTNU. NRF evaluerer i ettertid virkninga av dette tiltaket. Side21

22 Studieretning Aldring og eldreomsorg Utdanningen har gjort 3 emner tilgjengelige som enkeltemner, slik at de er åpne også for studenter som ikke er tatt opp til masterprogrammet. Mastergradsprogrammet i sykepleie har et ønske om å tilby kliniske emner i programmet, da det heri ligger et stort potensiale for studentrekruttering. Instituttet har godkjent opprettelsen av tre nye emner i distriktsykepleie som fra og med høsten 2015 vil inngå i studieprogrammet. Det forventes at emnene vil bidra til økt rekruttering til studieprogrammet, i tråd med at kommunehelsetjenesten har etterspurt en fagfordypning som imøtekommer kompetansebehovet relatert til samhandlingsreformens utfordringer. Emnene promoteres blant annet i direkte møte med rådmenn, etatsledere og ordførere på politiske rådsmøter i fylkene. IKO Deltatt på undervisningsmesser og skolebesøk i regi av UiT. Gode Vet ikke IMB IMB Gjenbruk av filmene for biomedisin, bioingeniørfag og rettsgenetikk Skolebesøk. Instituttet bidratt med forskjellige undervisningsopplegg til skoleklasser på impuls. IMB / bioingeniørfag ISM/ Master Public Health IKM/master i telemedisin og e- helse Vi har hatt møte med formidlingsseksjonen og fikk vite om lektor II ordning. Vi undersøker nå om det er mulig at vi kan være lektor II på videregående skole og på den måte kunne reklamere for faget. Dette vil vi arbeide med videre i Annonsering i regionale og nasjonale aviser, samt faglige tidsskrifter. Film for masterstudiet er lagt ut på nett i studiekatalogen og andre nettsider ved UiT. Informasjonsfolder ble distribuert på UNN/NST/Linken/legekontorer. Direkte kontakt med nøkkelpersoner ved UNN og NST for rekruttering av UNN-ansatte som studenter. NST reklamerer for studiet via sin hjemmeside. Gode. Studiet blir kjent blant folk. Dette er et bra opplegg som vi er fornøyd med. Vår alumniundersøkelse i 2014 viste at de fleste søkere fikk vite om programmet fra venner, UiT.no og andre studieportaler på nett. Stor økning av studenter på bachelor i biomedisin. Fornøyde lærere tar kontakt år etter år. Vi har tilfredsstillende søkertall både internasjonalt og blant norske. Det vurderes å redusere på annonseringen 2015 på bakgrunn av vår undersøkelse som viste at de aller fleste studentene fikk informasjon om studiet gjennom bruk av internett (studentportaler osv.). Flere potensielle søkere har tatt kontakt pga. filmen. Nettsidene har fått positiv tilbakemelding fra Side22

23 Nettverksbygging ved forskningsopphold i utland. Infofolder ble sendt aktuelle konferanser og potensielle samarbeidspartner. Masteren er lagt ut i internasjonale portaler for høyere utdanning. Internasjonale eposthenvendelser der det opplyses om studietilbudet. Forsøke å lage flere utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet. Utvekslingsstudenter formidler videre etter hjemkomst. Master i psykologi Masterstevne Dette arrangeres hvert vårsemester og fungerer som en fin arena å rekruttere studenter på og reklamere for masterstudiet. Master i barnevern Annonsering i sosiale nettverk og media I forhold til 2013 var søkertallet halvert søkere. Flere UNN- og NSTansatte har søkt masterstudiet. Etterspørsel etter masterstudiet har økt betydelig, både nasjonalt og internasjonalt. Utvekslingsstudenter fra samme lærersteder kommer tilbake. Flere søkere fra bachelor i psykologi. Medisinstudiet Noe frafall ved studiestart må påregnes da mange studenter står på venteliste ved læresteder lengre sør i landet. Vi overbooker for å ta høyde for dette. Utsending av brev til førsteprioritet søkere samt brev til de som fikk opptak på programmet. Rikelig med informasjon ved studiestart. Tilgjengelighet i administrasjonen for spørsmål og veiledning. Betydelig behov for veiledning på det personlige plan for studenter tidlig i studiet. Side23

24 Vedlegg 3: Utveksling ved Helsefak Institutt Er studieprogram mene fornøyd med antall inn/ut studenter for kalenderåret 2014? Hvilke tiltak kan gjøres for å øke antall studenter (både INN/UT) i fremtiden? IFA NEI Vi søker også å etablere utvekslingsmuligheter for bachelorstudenter, men det er en utfordring å tilpasse utveksling i programmet uten å miste ett år i studieprogresjonen. Blir de innreisende studentene integrert i et kull/læringsmiljø nå de kommer hit på utveksling/praksis? IHO JA Regelen er at dette fungerer godt ved IHO, og særlig fadderordningen får gode tilbakemeldinger. IKM NEI Nye avtaler og fokus på flere og kvalitetssikrede avtaler IKO NEI Det viser deg at de ofte trekker seg når det nærmer seg utreisetidspunkt. Studentene på JA JA Utvekslingsstudenter blir godt ivaretatt av studentene Hva kan eventuelt gjøres for å øke graden av integrering av internasjonale studenter? Identifisere utenlandske studieprogram der enkeltemner er av likt innhold og omfang som emner ved egen institusjon. Innføring av engelskspråklige emner er noe som diskuteres på utdanningene Innreisende studenter er godt integrert i miljøet. I tillegg er størrelsen på hvert kull liten. Hvordan sikres attraktive og aktive avtaler som er forankret både i fagmiljøet og på ledelsesnivå, og som er relevant i henhold til læringsutbyttet? Kontakter etableres via forskningsnettverk og gjennom European Association for Faculties of Pharmacy. Dette arbeidet ledes av internasjonale kontakter på de ulike utdanningene. Operative avtaler evalueres kontinuerlig, og oppretting av nye avtaler vurderes fortløpende. Forskningsgruppe Telemedisin og e-helse har et stort internasjonalt nettverk og forskere fra gruppen deltar hyppig på konferanser i utlandet og har opphold ved utenlandske institusjoner - De fleste av IKOs vitenskaps ansatte er Hvordan tilrettelegges det for internasjonal mobilitet på instituttnivå og hvordan kvalitetssikre utvekslingsoppholdene? Utveksling utføres i samarbeid med etablerte forskningsnettverk der ansatte på IFA kjenner miljøet og aktivitetene godt. Internasjonal kontakt ved utdanningene informerer i klassene om utvekslingsmulighetene på studieprogrammet samt den faglige kvalitetssikringa av utvekslingsoppholdet. - De fagansatte ved IKO har stor mobilitet med hensyn til Side24

25 Master i odontologi er hele 7.semester på ekstern praksis, og noen har gitt tilbakemelding om at det blir utfordringer ved å reise på utveksling i 3 mnd. kort tid etter ekstern praksis perioden. IKO prøver å få til noen kortere utvekslingsavtaler IMB NEI Vi vil prøve å reklamere bedre for utveksling blant våre studenter. I samarbeid med fakultetet vil vi være med å videreutvikle informasjonsmøtet for Helsefaks studenter som er interessert i å dra på utveksling. IPS JA, men kunne vært høyere Instituttet ønsker i fremtiden å legge bedre til rette for at særlig studentene på mastergradsprogrammet i psykologi skal kunne reise på utveksling. Et tiltak for å øke antallet innreisende studenter til instituttet vil være å publiserer de engelskspråklige emnene for hele studieåret, vil vi kunne skape en større grad av forutsigbarhet både for studentene og for IPS. ISM NEI Opprettelse av flere formelle samarbeids- og utvekslingsavtaler vil kunne øke INN andelen. Når det gjelder UT delen erfarer vi i stor grad at studentene prioriterer utreisemål der det ikke alltid er faglig relevans som er høyest prioritert. på det aktuelle kullet og inkludert i sosiale aktiviteter. Noen studenter blir integrert i kullene, men det kan også være vanskelig å få dette til. På bachelor i bioingeniørfag kommer gjerne utvekslingsstudentene for å få praksis på sykehuset, og de er dermed ikke med på undervisningen som våre studenter tar. Det gjøres pr i dag ingen egne tiltak for å bedre integreringen av de innreisende studenter i kull/læringsmiljøet. Studieadministrasjonen har tatt imot INN studenter og gjort dem kjent på programmets fasiliteter Vi vil vurdere om vi skal innføre en fadderordning der studenter på kullet får ansvar for hver sin utvekslingsstudent. Bachelor i bioingeniørfag er med i et nordisk bioingeniørnettverk. utenlandske, og har et bredt nettverk for samarbeid om forskning og undervisning Endring i programledelse - En avklaring på dette det nærmeste året bør også styre det internasjonale samarbeidet til programmet. Høsten 2014 ble også programstrukturen endret for å videre forenkle muligheter for utveksling. Det har blitt gjennomført muntlig evaluering av utvekslingsopphold etter hjemkomst. sin bakgrunn og deltar jevnlig på internasjonale aktiviteter. UT studenter må få forhåndsgodkjenning av sine emner innen de drar. Programledelsen har strukket seg langt for å godkjenne eksterne emner for å muliggjøre utveksling. Side25

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 19.03.2014 Tidspunkt: 08.30-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 20.02.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10.30-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

UNVERSITETET I TROMSØ U1T

UNVERSITETET I TROMSØ U1T UNVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET Orienteringssak FS Hesefak 2012 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuitet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4247 MSI000/

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 Dato: 21.11.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH-bygget Møtedato: 01.12.2014

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon.

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon. DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møteleder/referent: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Møtedato: 24. oktober 2011 Arkivref.: 2011/3

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.03.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak»

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Hvorfor en tiltaksplan for rekruttering? «I konkurranse med andre

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder Åshild Tempel Seniorrådgiver Elin Holm Rådgiver. Merknader

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder Åshild Tempel Seniorrådgiver Elin Holm Rådgiver. Merknader MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eyvind J. Paulssen Medlem/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Gabo, Finnmarksfakultetet, Campus Alta Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Fast vitenskapelig

Detaljer

Pilot høsten Gjennomføring i full skala høst 2012

Pilot høsten Gjennomføring i full skala høst 2012 Herunder følger en redegjørelse for helsefakultetets store satsing på implementering av fellesemne for alle helsefagstudentene. Helsefaks unike utgangspunkt med nærmest alle helsefaglige utdanninger samlet

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Malangen Brygger Møtedato: 23.09.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201 Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Terje

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 19.04.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 20.09.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet på forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet på forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning Det helsevitenskapelige fakultet Deres ref.: Vår ref.: 2017/4681 Dato: 27.10.2017 Universitets- og høgskolerådet Att. Trine Grønn Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet på forslag til nasjonale

Detaljer

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent.

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent. MØTEREFERAT Møtedato: 1.desember 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Åge Danielsen/ Åshild Strømmesen Åge Danielsen Marit Lind Åshild Fause (09:25) Ellisiv B. Mathisen Martin R. Eisemann Eva Sjøttem

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN PM 14-2010 Til: Programstyret i medisin Møtedato: SIRKULASJONSSAK - merknadsfrist 08.03.10 - kl. 1400 Arkivref.: 2010/1655 ATE001/ PM 14/2010:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon

Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon Tromsø 19. april 2017 Arnfinn Sundsfjord, Dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT arnfinn.sundsfjord@uit.n o 2009 UiT + HiTø

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Magritt

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEV1ENSKAPELJGE FAKULTET Sak FS Helsefak 221 2 Til: Fakuftetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.06.12 Arkivref.: 2012/3069 BJOO1 6/ Orienteringssak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlemm ISM. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlemm ISM. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 16.11.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET Sak SREVMED O72O1 2 Til: Styringsgruppen for implementering av fly medisinsk studieplan Møtedato: 27. mars 2012 Arkivref.: 2011/5096-28 ENIOO1/333

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan.

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan. Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/247 Dato: 20.09.15 Saksnr.: KF 17-15 SAK KF 17/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 25.09.2015 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer