katalog 20 katalog k t l barnetrinnett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "katalog 20 katalog k t l 0 20 9 0 barnetrinnett"

Transkript

1 katalog 2009 barnetrinnet

2 Kontakt oss! Sentralbord: Kundeservice: E-post: Faks: GYLDENDAL UNDERVISNING Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Mona Kristin Austad Markedskonsulent Telefon: Øyvind Stenseth Markedskonsulent Telefon: Grunnskoleredaksjonen Ulv Pedersen Redaksjonssjef Telefon: Elisabeth Reizer Redaktør Engelsk 1 7 Telefon: Fride Bergem Redaktør Norsk 1 7 Telefon: Inger Barstad Marbach Redaktør Spansk, tysk Telefon: Birgitte Larsen Redaktør Norsk 8 10, fransk Telefon: Bjørn Møst Redaktør Natur- og samfunnsfag 1 7, RLE 1 4 Telefon: Thor-Atle Refsdal Redaktør Matematikk 1 10 Telefon: Guro Marie Jørgensen Redaktør Matematikk 1 10 Telefon: Camilla Glende Redaktør Engelsk 8 10, RLE 5 10 Telefon: Lise Lahn-Johannessen Redaktør Naturfag 8 10, Samfunnsfag 8 10 Telefon Alexander Henriksen Redaktør Zoom 8 10 Telefon

3 Nyhetsbrev! Gyldendal Undervisning vil for fremtiden informere mer og mer gjennom nyhetsbrev sendt på mail. Vi oppfordrer derfor alle lærere til å melde seg på våre nyhetsbrev. Nyhetsbrevene blir sendt direkte til din mailadresse. Du vil kun motta informasjon i de fagene som er interessante for deg. Nyhetsbrevene inneholder: Fagstoff Undervisningstips Informasjon om våre læremidler Kurstilbud Spesialtilbud Slik gjør du: Gå inn på: Klikk på nyhetsbrev Velg fag Kurskalender Informasjon om vårens og høstens kurs og inspirasjonsdager m.m. vil fra nå av finnes i vår nye kurskalender på nett. I kurskalenderen kan du lese om de forskjellige kursene samt melde deg og dine kolleger på til de dere finner interessante. Norsk Språksprell i skolen Safari 1 2 Lese- og skrivestart Safari 1 2 Bokstavbøker Safari 1 2 ABC Safari 3 7 Agora 3 7 NY! Innhold Matematikk Multi 1 4 Multi 5 7 Naturog samfunnsfag Gaia 1 4 Gaia 5 7 Naturfag Gaia 5 7 Samfunnsfag Religion, livssyn og etikk VIVO Engelsk Steps 1 4 Steps fremmedspråk C est chouette Amigos Auf Deutsch Gyldendals ordlister Digitale læremidler For informasjon om 8 10 trinn, se vår ungdomstrinns katalog. Kunnskapsforlaget Tilleggslitteratur 34 Diglib 36 Prisliste 37 Lærerplanlegger 57

4 2 Norsk Norsk Lise Olvik og Anne Marit Valle SPRÅKSPRELL I SKOLEN forberedende leseopplæring gjennom lek Forskning viser at det å øve opp språklig bevissthet samtidig med leseopplæring gir gode resultater. Språksprell i skolen kombinerer språklig bevissthet med fokus på morfemer og grunnleggende begreper. Språksprell i skolen har i tillegg enkle og morsomme leker som skal sikre en vellykket leseopplæring. Språksprell i skolen gir mange fordeler: Lærere får oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, noe som er med på å forebygge lese- og skrivevansker blant elevene Bildekortene som følger med er en svært god støtte også til fremmedspråklige elever Velegnet verktøy for begynneropplæringen på 1. trinn Læreverket kan brukes som supplement i leseopplæringen helt opp til 3. trinn Lærerpermen inneholder: 47 språkleker Bildekort Aktivitetsbok, eget lærereksemplar Observasjonsskjema Aktivitetsboka: I Aktivitesboka kan elevene selv øve videre på ferdigheter som ligger til grunn for begynneropplæringen. Aktivitetsboka kan brukes uavhengig av lærerpermen.

5 Norsk Fra Språksprell i skolen, Aktivitetsbok FARG LIKE TALL SETT RING Lekene er delt inn i seks språklige områder: Oppmerksomhet for lyd Rim og regler Stavelser Ordanalyse Ord- og setningsbevissthet Morfemer Bildekort SPRÅKSPRELL I SKOLEN 1 2 Metodeperm med språkleker Aktivitetsbok = engangsmateriell

6 4 Norsk Norsk Arbeidsheftet finnes både med små og store bokstaver Kåre Kverndokken SAFARI 1 2 Lese- og skrivestart den første norskboka Den første lese- og skrive opplæringen Safari 1 2 Lese- og skrivestart er elevenes første lese- og skrivebok. Lese- og skrivestart er en innføringsbok før ABC-verket. Her blir elevene blant annet kjent med bokstavene, starter utlytting av lyder, får den første skrivetreningen og begynner med felleslesing. På alle bokstavoppslagene vises det til tastaturoppgaver. Elevene skal finne bokstaver, lage tasteborder, skrive av og skape tekst selv. Slik får elevene gradvis IKTferdigheter og erfaring med bruk av datamus og tastatur. Arbeidsheftet skal sikre at elevene forstår grunnleggende begreper knyttet til form, retning, posisjon og størrelsesforhold. Lese- og skrivestart finnes både i store og små bokstaver. Lese- og skrivestart har egne aktiviteter knyttet til hver bokstav i alfabetet på det prisbelønte nettstedet til Safari 1 2 ABC: Felles ressursperm til Lese- og skrivestart og Bokstavbøker Lese- og skrivestart og Bokstavbøker har en felles lærerveiledning med mange kopioriginaler og kon krete råd til den viktige første lese- og skriveopplæringen. Det er separate utgaver for bokmål og nynorsk.

7 Norsk Fra Safari 1 2, Lese- og skrivestart S LYTTE SAMTALE Se på bildene over. Hva ser du? Lytt etter ord med S-lyd først. Hører du S-lyd inne i noen ord? Sist? Først og sist i samme ord? Klapp ordene/klapp stavelsene: sel ett klapp Har alle ett klapp? Les skiltene sammen. Finn S-ene. Kan du andre tall med S i? Lytt til SAKS og SEKS? Hva er forskjellen? SKRIVE S Sett pekefingeren på toppen av S-en, i startpunktet. Skriv over S-en med fingeren. Skriv S-er først en bue til venstre, så en bue til høyre. Skrive og spore LESE SAMMEN SARAS SKI HAR SUPER GLID. SARAS SKI ER SMØREFRI. Lite S-rim hvor S-en er tydelig markert LESE RIM Se på tegningene, «les» ordene. Hva rimer på kåpe? Lytt til ordene, finn rimpar. Sett strek mellom rimordene. LESE RIM TEGNE OG SKRIVE LESE SAMMEN Les S-teksten om Sara sammen. Flytt fingeren under lesingen. Til hvert bokstavoppslag finnes et pedagogisk opplegg til å lytte, skrive, tegne og lese Finn S-ene.Tell dem. Skriv over S-ene med blått. Les bare S-ordene sammen. Les hele teksten etterpå. Finn like ord i teksten. TEGNE OG SKRIVE Tegn og skriv noe med S i seg. Du kan bruke hemmelig skrift. Skriv stor S på tastaturet. S Lag border med tre og tre S-er: SSS SSS SSS, med IS IS IS IS 14 Tegneog skrive felt for elevene 15 Fra Safari 1 2, Lese- og skrivestart DYRELYDER SAMTALE LESE SAMMEN Tell alle dyrene og fuglene. Hva heter de, hva sier de? Hvilke har fire bein? Pek.Tell. Ett dyr er ikke husdyr. Hvilket? KY-KE-LI-KY KRA-KRA U-HU KO-KO Hvilket er størst? Minst? Les boblene sammen. Begynn med ordene med to bokstaver. Pek på bokstaver som du kjenner, og si navnet på dem. Hvor mange ord har to bokstaver? Tre? Fire? NØFF VOFF MJAU Hvilket ord er lengst? Finn dyrelydene i boblene igjen i firkantene nede på siden. BÆ BRUM Lag dyregåter, for eksempel: Den har flat nese og har krøll på halen. Den er litt rosa. Den sier nøff, nøff. Det er? MØ TEGNE Tegn rett dyr i firkantene. Prøv å tegne og lese dyrelydene i firkantene, mens du holder over tegningene dine. Etter hvert endrer dere rekkefølgen i ordene dere leser. LILL OG LEO Les sammen hva Lill sier. Tegne og fortelle Hva betyr det som står i boblen over Leo? HI HI! BJØRN : BRUM KU : MØ HUND : VOFF SAU : BÆ KRÅKE : KRA-KRA Z Z Z UGLE : U-HU KATT : MJAU GJØK : KO-KO GRIS : NØFF HANE : KY-KE-LI-KY SAFARI 1 2, LESE- OG SKRIVESTART 1 2 Lese- og skrivestart (arbeidshefte). Små eller store bokstaver Ressursperm = engangsmateriell

8 6 Norsk Norsk Bokstavbøkene finnes både med små og store bokstaver Kåre Kverndokken og Sissel E. Blandehoel SAFARI 1 2 Bokstavbøker til samtale, språklig bevisstgjøring og samlesing Den første lese- og skrive opplæringen Bokstavbøkene (A Å) tar for seg alle bokstavene i alfabetet, og er velegnet til veiledet og individuelt tilpasset lesing. Hver bok er på 16 sider med økende vanskegrad, og har en øvedel og en lesedel. Både lesedelen og øvedelen har flere nivåer. Øvedel: Utlytting av lyder, rimøvelser, gjenkjenning av stavelser i ord, oppmerksomhet mot ord i ulike bøyningsformer, helordslesing av ord som er mye brukt, sammensatte ord og enkle konsonant forbindelser. Lesedel: Rim, regler, sanger og fargetekster. Fortsatt arbeid med språklig bevissthet, men fokus på samlesing og samtale om innhold og form. Heftene bruker ulike lesemåter som korlesing, ekkolesing og veksellesing. Alle sidene har spalter med leseøvelser og aktivisering av tekst. Bøkene selges enkeltvis og som klassesett. Bokstavbøkene er også egnet for elever med behov for repetisjon og tettere oppfølging i overgangen til 3. trinn. Felles ressursperm til Lese- og skrivestart og Bokstavbøker Lese- og skrivestart og Bokstavbøker har en felles lærerveiledning med mange kopi originaler og konkrete råd til den viktige første leseog skrive opplæringen. Bokstavbøkene finnes i store og små bokstaver. De selges enkeltvis og i kassett á 25 hefter.

9 Norsk Fra Safari 1 2, I-boka (store bokstaver) A B C D E F G H I J K L M N O Finn rimordene ØVE P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å ØVE IS RIS GRIS PARADIS NI TI BRILLE IS TIGER ITALIA IS ITALIA INDIANER- FJÆR Veiledet lesing på flere nivåer 2 RIMORD Finn ordene som rimer. Hvilke ord begynner med i-lyd? Hvilke har i inne i seg? Finn flere rimord til BIL og PIL. Sett F foran IS, så får du Sett GL foran IS, så får du ILD GRILL BIL PIL I STIGE TI INDIANERFJÆR FIRE SKI I-LYDEN Si ordene. Hvor mange begynner med i-lyden? Hvilke ord har i-lyden inne i seg? Til slutt? Se på ordene under bildene. Finn ordene i spalten til høyre. Kjenner du noen med i-lyd i navnet sitt? FIRE BRILLE TIGER STIGE PIGGSVIN TI SKI PIGGSVIN Illustrasjoner med i-lyd i ordet I 3 Fra Safari 1 2, H-boka (små bokstaver) Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo LESE ØVE Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Å å LESE ØVE Hassan og Helene Her er Hassan. Han har ei hytte. Her er hytta hans. Her er Helene. Hun har en hund. Her er hunden hennes. ØVE Hassan har ei hytte. Helene har en hund. Hoppe sa gåsa Hoppe sa gåsa. Danse sa reven. Så hopper vi, så danser vi, så setter vi oss ned en, to, tre. ØVE gåsa reven hoppe danse en to tre I bokstavbøkene finnes også en lesedel med rim, regler, sanger og faktatekst 10 Lese sammen Se på ordene i spalten til høyre. Finn dem i teksten. Les teksten. Hvor mange ord begynner på h? Hvor mange ganger står det: Hun? Han? Her? Se på ordene hun og hund. Hva er forskjellen? H Lese sammen Klapp regla. Finn ordene med en stavelse, ett klapp. Med to. Se på spalten til høyre. Finn ordene igjen i regla. Ta vekk h fra hoppe. Hvilket ord blir det? Les verset mange ganger. Lær det utenat. h 11 SAFARI 1 2, LESE- OG SKRIVESTART 1 2 Bokstavbøker. Kassett med alle 25 hefter (felles bok for C, X, Y og Z) små eller store bokstaver Ressursperm

10 8 Norsk Norsk Markedsleder Kåre Kverndokken og Trine Solstad SAFARI 1 2 ABC grunnpilaren i lese- og skriveopplæringen Den første lese- og skrive opplæringen ABC-boka har et rikt tekstutvalg med illustrasjoner av høy kvalitet. Tekstene gir mange valgmuligheter og åpner for gode fellesopplevelser for elevene. Tydelig instruksjoner i margen åpner for en god dialog om læringsprosessen mellom hjem og skole. Boka er en klassiker og har over fornøyde brukere. Differensieringen ivaretas gjennom ulike tekstnivåer på oppslagene i den store bokstavinnlæringsdelen. Andre komponenter støtter dette, som bruk av Les mer-bøkene, nettstedet og Bokstavbøkene. Til ABC-verket hører oppgavebøker og skrivebøker. Oppgavebøkene gir et variert tilbud til en bredt sammensatt elevgruppe. Oppgavebok A følger leseboka tett, mens Oppgavebok B gir flere oppgaver og større utfordringer. Skrivebok A og B støtter selve bokstav- og ordinnlæringen og gir grunnleggende skrivetrening. Skrivebok A kommer i trykk-, stav-, og løkkeskrift, og Skrivebok B i stav- og løkkeskrift. Safari 1 3, Les mer A D Les mer-serien består av fire lesebøker med tilhørende oppgaver for en differensiert undervisning. Les mer A følger ABC-boka og tilbyr enkle øvetekster for elever som har knekt lesekoden tidlig. Les mer B D er gode overgangsbøker til 3. trinn.

11 Norsk Fra Safari 1 2 ABC Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh I i Jj Kk Ll Mm Nn Oo Yy øy Hver bokstav har eget oppslag. Illustrasjonene egner seg godt til samtale. Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Å å ØVE yr dyr mye styr fy fly flytte hytte øy høy gøy jeg bøyer jeg tøyer NOE Å GJØRE HJEMME: Finn andre ord med y i. Sett inn y først, og få ord som begynner med y: -r, -ggdrasil, -ttertøy Sett y inni og få ord som har y i seg: Les annethvert øveord for gr-n, s-n, d-ne, t-v hverandre. ØVE Yggdrasil er navnet på tun-treet i Åsgard. LESE Yggdrasil De norrøne gudene bodde i Åsgard. Midt i Åsgard vokste Yggdrasil, verdens-treet. Det var en kjempe-stor ask. Denne asken var gudenes tun-tre. 62 Oppslag består av: Øveord, noe å gjøre hjemme og lesetekst 63 Samtalebilde SAFARI 1 2 ABC ABC, (små eller store bokstaver) ABC, Oppgavebok A, (små eller store bokstaver) ABC, Oppgavebok B ABC, Skrivebok A (med enten trykk-, stav- eller løkkeskrift) ABC, Skrivebok B (med enten stav- eller løkkeskrift) ABC, Storblokka ABC, CD med innleste tekster ABC, Lærerens bok SAFARI 1 3, Les mer A D = engangsmateriell

12 10 Norsk Norsk Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke SAFARI 3 7 en reise til lesemestring og opplevelse Den videre lese- og skrive opplæringen Safari 3 7 består av to lesebøker for hvert trinn, med et felles lesehefte til begge bøkene. Tekstene er hentet både fra den norske og den globale tekstkulturen og følges av oppgaver som styrker lese kompetansen på flere plan. Elevene vil kunne reflektere over innhold, virkemidler og forskjellige måter å lese en tekst på. De blir også introdusert for ulike arbeidsmåter knyttet til gjen fortelling, lese strategiske valg, bildeforståelse og arbeid med muntlige tekster og fremføring. I leseheftene finner du oppgaver til leseboka på ord- og setningsnivå.

13 Norsk Fra Safari 3, Lesebok B Ordforklaringer Forfatterportrett Møte med forfatteren Arne Svingen Da jeg var barn, drev jeg med hundre forskjellige ting hele tiden, sier forfatteren Arne Svingen. Jeg spilte fotball, var på epleslang, dro på sykkelturer, gikk på kino og mye annet. Men jeg fikk alltid tid til å lese også! De gøyale barnebøkene av Roald Dahl var favorittene. Nå liker han selv å skrive humoristiske tekster. Den første boka begynte Svingen å skrive på i 5. klasse. Den ble ikke særlig bra, men det var god trening, sier han. Siden har forfatteren laget mange bøker både for barn og voksne. Han er kanskje mest kjent for alle barnebøkene om Hubert. Det er en gutt som ofte havner i trøbbel. I boka Musetrøbbel, for eksempel, tar Hubert med seg seks mus på skolen. Det er ikke populært hos lærer Nilsen, som er skolen strengeste lærer. Nilsen hater dyr med pels. I boka Flekken får Hubert hundetiss på buksa akkurat midt mellom beina. Hubert dikter opp sprø historier og lager rare kroppsbevegelser for at ingen skal se tisseflekken. Han er livredd for å få kallenavnet Tisselasse. Forfatteren hører alltid på musikk når han skriver. Derfor har han en stor cd-samling. Først noterer han både gode og dårlige ideer med penn. Så skriver han historiene på pc. Om forfatteren kan gi et godt skriveråd til en ung skriver? Lag mange slutter på en historie, sier Svingen. Så fortsetter han: Velg den slutten som du tror vil overraske leseren din mest! Spaltetekst med aktiviteter knyttet til teksten 130 LES OG FINN I hvilket avsnitt står det om boka Flekken? I hvilket avsnitt står det om et godt skriveråd? Hva er rådet? Hvor står det om Arne Svingens favorittforfatter? Hva heter han? TENK OVER Hubert dikter opp sprø historier for å skjule hundetiss på buksa. Hva finner han på, tror dere? 131 Fra Safari 6, Lesebok A Hilsen en som elsker deg Boka Hilsen en som elsker deg åpner slik: Lesetips Samtale om bildet Siste time gikk mot slutten. Anne Sofie, læreren deres, hadde sagt at de skulle pakke sammen. Maria løftet opp skolesekken sin og så at det var stukket et ark ned i den. Det lå halvt brettet sammen, oppå alle bøkene, og hadde ikke vært der for et par minutter siden. Hun lirket det ut og la det på pulten, det sto to linjer på det, skrevet på en PC. De ordene Maria leste, forvirret henne, og hun merket nesten ikke at hun satt og hvisket dem: «Elskede Maria. Du er så søt. Hilsen en som elsker deg.» LESETIPS Teksten i boka er et utdrag fra boka Hilsen en som elsker deg. Den er utgitt i ett bind sammen med en bok til, som heter Luft og kjærlighet. Maria blir forvirret og lurer på hvem som kan ha gjort det. Kan det være Oskar? Oskar var lys og tynn med store, brune øyne, og han kunne snakke fransk. Eller var det Torgrim, den største og sterkeste gutten i klassen. Torgrim hadde rødt, kortklippet hår og var alltid litt hes. Alle går de i samme 6. klasse. I fortsettelsen skal dere få lese noen scener fra boka: SCENE 1 Maria sitter og snakker med venninnen sin, Kristine, som sier: Jeg kjeder meg i hjel, mens du går omkring og får kjærlighetsbrev og alt mulig. Maria fikk nesten ikke til å si ordet: Kjærlighetsbrev? Ja, det er det du sitter med i hånden, sa Kristine irritert. Mens jeg ligger her og råtner. FRANSK På fransk: - Je t'aime /sjø tem/ jeg elsker deg - amour /ámor/ kjærlighet - école /e'kål/ skole - ami /a'mi/ venn LES BILDET Hvilket inntrykk får dere av Maria? På bildet er det streker som kan minne om en labyrint. Hva kan meningen være? SAFARI Lesebok A Lesebok B Lesehefte til Lesebok A og B Lærerens bok = engangsmateriell

14 12 Norsk Norsk Kari Beck, Tor Gunnar Heggem, Kåre Kverndokken og Linn T. Sunne AGORA 3 7 et språktorg for elevene Den videre lese- og skrive opplæringen Agora er et nyutviklet språkverk som viderefører tanker og prinsipper fra det velkjente Språket ditt. Brukere av Språket ditt har bidratt med erfaringer og tilbakemeldinger, som sammen med føringene fra Kunnskapsløftet, har vært viktig i utviklingen av Agora. Agora hjelper elevene til å ut vikle muntlig og skriftlig språk- og tekst kompetanse, og legger opp til grundig og inspirerende språkarbeid på ord-, setnings- og tekstnivå. Hovedsjangrene fortelling, dikt og saktekster blir utførlig behandlet på hvert årstrinn, med tydelige språklige modeller. Spennende illustrasjoner og moderne design gir et godt utgangspunkt for samtaler, tolkinger og egen tekstskaping. Språkbøkene legger til rette for tilpasset opplæring ved å skape språklige rom der elevene kan løse oppgaver på sitt nivå. I tillegg har Øvebøka oppgaver på to mestrings nivåer, noe som gjør differensieringen enklere. Overgangen til ungdomstrinnet er godt ivaretatt ved at forfatter av Agora 3 7, Tor Gunnar Heggem, også er forfatter av norskverket Kontekst 8 10, som er markedsleder på ungdomstrinnet.

15 Norsk Fra Agora 7, Språkbok 5 Språk og kommunikasjon Etter dette kapitlet skal du Hva er kommunikasjon? Vi bruker språket til å kommunisere med, og da mener vi språket i vid betydning: tale, skrift, bilder, kroppsspråk, musikk osv. Verbet kommunisere betyr å snakke sammen, eller å meddele noe til noen. Substantivet kommunikasjon betyr overføring av informasjon, det at vi snakker sammen, eller det at vi formidler et budskap til noen. sender budskap kanal Kommunikasjonssituasjon Når vi beskriver hvordan kommunikasjon foregår, bruker vi disse faguttrykkene: sender budskap mottaker kommunikasjonskanal Faglige mål for kapitlet mottaker La oss si at du sender denne meldingen til en venn: Kino 18? Da er du sender, vennen din er mottaker, budskapet ditt er at du vil vite om vennen din blir med på kino klokka 18, og kanalen du bruker, er mobiltelefonen. Hvis vennen din svarer, blir han eller hun sender, og du blir mottaker. Kommunikasjonskanaler Vi kan velge mellom mange kommunikasjonskanaler. Hva vi velger, er avhengig av kommunikasjonssituasjonen. Hvis senderen og mottakeren står ansikt til ansikt, kan de kommunisere direkte, ved å snakke, eller kanskje ved å smile eller vinke. Er mottakeren langt unna, kan senderen velge mellom mange ulike kanaler, for eksempel: telefon data (sms, mms, chatt ) radio, tv, film aviser, bøker og tidsskrifter brev skilt reklameplakater lysreklame SNAKK SAMMEN 1 2 a Nevn flest mulig kommunikasjonskanaler. Skriv liste. b 3 En sender kan kommunisere direkte til en mottaker: personlig kommunikasjon mottakere samtidig, for eksempel gjennom radio eller reklameplakater: ikke-personlig kommunikasjon. Skriv en liste over all den ikke-personlige kommunikasjonen dere kan møte i løpet av en SKRIV 4 sender, mottaker, budskap, kommunikasjonskanal. Skriveråd Ord å huske 66 Del 2 Språk og kommunikasjon kommunisere meddele, underrette, være i forbindelse, snakke sammen kommunikasjon av latinsk: comunicare gjøre felles; overføring av informasjon, budskapsformidling kommunikasjon samferdsel transport av personer og varer fra ett sted til et annet; bussforbindelser, samferdselsmidler. samferdsel Tekster og kommunikasjon transport 67 Fra Agora 7, Øvebok Oppslagsverk Leksikon bruker du for å finne informasjon om et bestemt tema. Fordelen med leksikon er at informasjonen er svært pålitelig, og at du raskt får en oversikt over temaet. Leksikon er enkelt å finne fram i med litt øvelse. Ulempen med leksikon er at språket kan være vanskelig. Det finnes ulike typer ordbøker: Rettskrivingsordbok bruker du for å finne ut hvordan et ord skrives og bøyes. Fremmedordbok bruker du for å finne ut hva et ord betyr. Synonymordbok bruker du for å finne synonymer ord som betyr omtrent det samme. Fremmedspråklige ordbøker bruker du for å finne ut hva ord betyr på andre språk. 203 Slå opp i leksikon og finn informasjon. Skriv nøkkelord. a bever b totaktsmotor c Johann Gutenberg 204 I rettskrivingsordbøker står det hvilket kjønn substantiv har. Slå opp aller først i ordboka for å finne ut hvordan det vises. Deretter slår du opp i ordboka og finner ut hvilket kjønn disse ordene har. belte pære frukt hanske bur spray fisk kjede øye tall sjekte kompliment Oppgaver på to nivåer, rød og blå 207 Hva er likt, og hva er forskjellig? 208 Bruk ordene under eller finn egne ord. 209 Bruk en synonymordbok, og finn synonymer til: a snill c skrike b hus d yrke 210 Bruk ordbok, og finn ut hva disse ordene heter på engelsk eller et annet språk. a briller e b eksos f mur c lommetørkle g fengsel d uniform 211 Bruk fremmedordboka, og finn ut hva disse ordene betyr: absurd kastell numismatiker difteri opinion humid tander suffisanse sivil kaprifol fez 205 Finn ut hva disse fremmedordene betyr, ved hjelp av en fremmedordbok. administrasjon metan timotei remis innovasjon à jour optiker donasjon tolerere 206 Lag tankekart, nøkkelord eller nøkkelsetninger ut fra leksikonartikler om a radar b Marie Curie c Irland TANKEKORN Vet du om oppslagsverk på Internett? Er det bruk for ordbøker og leksikon som papirbøker lenger, synes du? 94 Del 4 Tekstkunnskap Marie Curie Del 4 Tekstkunnskap 95 AGORA Språkbok Øvebok Lærerens bok

16 14 Matematikk Matematikk Markedsleder Bjørnar Alseth, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland MULTI 1 4 engasjerende, meningsfull og morsom start på matematikk! Multi gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! Verket holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode. Gode og fargerike illustrasjoner som tar utgangspunkt i kjente situasjoner og motiverer til økt arbeidsinnsats. Kapitlene er konkrete i starten med et samtalebilde som det kan knyttes aktiviteter til, for så å bli mer abstrakte og formelle. Multi gir lærerne trygghet ved å ha tydelig faglig fokus og progresjon i tråd med læreplanen. Nye emner i planen, som måling, presenteres som egne kapitler. Multi gir en presisering av kompetansemålene i læreplanen på hvert trinn, og fremhever hvilke mål som er sentrale i hvert kapittel og på hver side. Samme forfattere på hele barnetrinnet sikrer en god overgang mellom trinnene. Multi har: Grunnbok som er delt i kapitler med faglige overskrifter Oppgavebok som er organisert tematisk med samme kapitler som grunnbøkene. Kapitlene har oppgaver på ulike nivåer. Lærerens bok som er lærerens nøkkelverktøy. Den følger grunnboka side for side. Kopiperm 1 4 som inneholder et stort antall kopioriginaler med ulik vanskegrad til de forskjellige temaene Halvårs- og helårsprøver Multis halvårs- og helårsprøver Er et hjelpemiddel til kartlegging av hver enkelt elev Fokuserer på det mest sentrale fagstoffet Er laget over samme lest som lærebøkene, og er på den måten nært knyttet til undervisningen Har en kort veiledning til hvordan prøveresultatet kan følges opp i undervisningen, og har konkrete forslag til hvordan læreren kan hjelpe de elevene som hadde problemer med hele eller deler av prøven Et engangshefte som inneholder både høstprøven og vårprøven Ett hefte for hvert trinn Nyhet!

17 Matematikk Fra Multi 4a, Grunnbok Samtalebilder som det kan knyttes aktiviteter til Faglige mål for kapitlet 4 Tid, klokka I dette kapitlet skal elevene lære å måle tid i minutter og sekunder, og de skal utvikle fornemmelse for slike tidsintervaller. De lærer å angi klokkeslett både digitalt (med siffer) og analogt (med visere), og de lærer å regne med klokkeslett knyttet til timer og minutter. Matematisk innhold Praktisk bruk av tidsmåling og tidsangivelser Lengden på ett minutt Faglig innhold for hvert oppslag Utstyr Modellklokke (Kopioriginal 3 bak i boka) Stoppeklokke Hva skal gjøres? Side 68 Samtalebilde Snakk om tid: Hva vi gjør til forskjellige tider på dagen, og hvor lang tid ulike ting tar. Still spørsmål til bildet og til elevenes dagligliv: Hvordan angir vi tid? (For eksempel klokkeslett, kalender, år.) Når har vi bruk for klokke? (Når vi skal møtes til avtalt tid, når vi vil se et bestemt TV-program eller rekke en buss, når vi skal møte på skolen, komme til rett tid hos tannlegen ) Når har vi bruk for kalender/tid? (Vite når vi har bursdag, eller når vi skal fly på ferie, hvilken dag vi har gym, hvilket år vi ble født.) Når trenger vi å måle tid? (I forskjellige idretter, når vi arbeider og får timelønn, når vi får spille to timer data for dagen, hvor lang tid det tar å reise et sted, hvor mange dager det er til jul eller bursdag.) 68 Diskuter forskjellige tidsintervaller: Hvor lenge varer en fotballkamp? Hvor lenge pleier dere å se på TV om ettermiddagen/kvelden? Hvor lenge varer en sommerferie? Hvor lang tid tar det å pusse tenner? Hvor lenge klarer vi å holde pusten? Samtal om bildet i boka Hva er det på bildet som har med tid å gjøre? (Klokka på veggen og på TV, når forskjellige TV-programmer begynner, når bussen går, kalender på veggen, når butikken er åpen) Hva er forskjellen på de ulike klokkene? (Den ene er med visere og den andre bare med tall.) Bruk modellklokka og repeter tidsanvisningen på klokka. Sett viserne på ulike klokkeslett, og spør elevene hva klokka er. Start med hele og halve timer, og fortsett med kvart på og kvart over, osv. Vi prøver å danne oss et bilde av hvor fortrolig de enkelte elevene er med klokka. Fibo og Fiboline driver på med et eksperiment. De skal finne ut hvor mange ganger de klarer å gå opp og ned på en stol på ett minutt. Prøv gjerne dette i klassen. Læreren eller en elev i hver gruppe tar tiden. To og to elever arbeider sammen, den ene teller, og den andre går opp og ned. Etterpå bytter de roller. Ideer til hvordan lære - stoffet kan gjøres enklere, og hvordan det kan tilpasses elever som ønsker flere utfordringer Side 69 Samtalebilde om ett minutt Diskuter hvor lenge ett minutt varer. Hva kan du gjøre i løpet av ett minutt? Nr. 1 Se hvor mange regnestykker elevene klarer å regne i løpet av ett minutt. Et alternativ er at vi tar tiden og sier start og stopp. En annen mulighet er at elevene går sammen to og to. Så tar den ene tiden mens den andre regner. Deretter bytter de på. Bruk én kolonne om gangen. I hvilken kolonne klarte dere flest oppgaver? I hvilken klarte dere færrest? Forenkling Tips til andre aktiviteter med samme faglige mål Sannsynligvis vil det være stor spredning i elevenes ferdigheter til å beregne tid. Noen elever er usikre på både klokke og kalendertid, som ukedagene i rekkefølge og månedene. Dette vil selvsagt få følger for hvordan vi arbeider i dette kapitlet. Vi bør hele tiden komme med alternative oppgaver og aktiviteter til de elevene som ikke har særlig erfaring med klokka. For de svakeste elevene bør dere i tillegg til arbeidet med klokka legge vekt på hverdagsuttrykkene vi bruker for å plassere ting i tid og for å beskrive et tidsforløp. Legg særlig vekt på å bruke ord som: morgen, dag, midt på dagen, ettermiddag, kveld, natt i går, i dag, i morgen, forgårs, overmorgen uke, ukedag, helg, måneder Fra Multi 4a, Lærerens bok Mine ideer Plass til egne notater Vi anbefaler også at elevene lager en modellklokke som de har tilgjengelig i denne perioden. Se Kopioriginal 3 bak i boka. Mer utfordring og flere aktiviteter Mer eller mindre enn 1 minutt? Gjør oppgaven Mer eller mindre enn 1 minutt på Kopioriginal 4.41 i Kopiperm 1 4. Mitt døgn Elevene kan lage en tabell eller tegneserie som viser hva de gjør til forskjellige tider i døgnet. Tegn klokker i venstre kolonne, så kan elevene tegne eller skrive det de gjør på den tiden, i høyre kolonne. Aktuelle tidspunkter kan være 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, og MULTI Grunnbok Lærerens bok Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok Fasit til Oppgavebok Fasit til 4B + Oppgavebok 4 Lærerens bok A Lærerens bok B Kopiperm 1 4 Fasit til Kopiperm 1 4 Halvårs- og helårsprøver = engangsmateriell

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

Studieplan for 7. trinn

Studieplan for 7. trinn Studieplan for 7. trinn Uke 42, 43 og 44 Navn: SPESIELT. UKE 42: Tirsdag: Prøve i matematikk kap. 1 «Tall». Torsdag: DKS «Flying Start» Møt opp til vanlig tid på skolen! Vi blir kjørt til Flymuseet med

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: HUSK festen vår onsdag 26.november kl. 18.00. Det blir en skikkelig talentpresentasjon

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

PERIODEPLAN 4.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

PERIODEPLAN 4.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 4.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: VENNSKAP PRAKTISK INFORMASJON: Det er mye uro rett og slett bråk i klassen for tida. Dagen begynner stille og greit,

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 1 GODT NYTTÅR! Velkommen til skolen igjen. Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Ikke svømming fra nyttår. Det vil bli kroppsøving i

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 1.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 1.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnelse. Emne/Tema 35 36 37 38 39 -Jeg og mine venner. -Huset mitt. -Bli kjent med skolens regler og rutiner. -Språkleker; Jørgen Frost -Riming -Stavelser 40 HØSTFERIE

Detaljer

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk 6. trinn lage spørsmål RLE og norsk Fyll inn: Hva? Hvem? Når? Hvordan? Hvorfor? 1 2 3 4 5 6 7 Skole: Lesestrategi: Trinn: 6. Fag: Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) Fremgangsmåte: Førlesing

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Velkommen til presentasjon av Multi!

Velkommen til presentasjon av Multi! Velkommen til presentasjon av Multi! Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i Oslo Dagsoversikt Ny læreplan,

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 40 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Oppstart av elevsamtaler denne uka. BOKLÅN onsdag. Ta med låneboka om du har ei hjemme. Ukens

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 NAVN... INFO NÅR UKE 22/MANDAG Uke 22/tirsdagonsdag HVA OG NÅR FRI- PINSE HVEM OG HVOR Spansk Hortensia/Kathleen Uke 22/tirsdag Uke 22/onsdag

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Anne Grete I. Husan Inger Kristine Jensen Marit Johnsrud Guri Langholm ARBEIDSBOK NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR BARNETRINNET

Anne Grete I. Husan Inger Kristine Jensen Marit Johnsrud Guri Langholm ARBEIDSBOK NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR BARNETRINNET Anne Grete I. Husan Inger Kristine Jensen Marit Johnsrud Guri Langholm ARBEIDSBOK NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR BARNETRINNET 1 Familien før og nå Familier er forskjellige Lisa bor sammen med mamma, pappa

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Trinn: 2. Piode: Vår, 2012 FAG: Norsk HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Område Muntlige tekst Skriftlige tekst Sammensatte tekst Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekst Mål for opplæringen at

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 36 FJELLTUR Vi har planlagt tur til Myklebusthornet TIRSDAG. Vi tar buss til Vik og går opp derifra. Elevene bør ha med godt med mat og drikke (ikke brus). Kjeks

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 3 18 19 20 21 22 Helg Ukens vits - Å, Henry, jeg kan ikke gå fra deg. - Er du så glad i meg? Elsker du meg så høyt? Forguder du meg så over alt annet? Synes

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole. Plan for perioden: skoleåret 12/13

Kyrkjekrinsen skole. Plan for perioden: skoleåret 12/13 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: skoleåret 12/13 Fag: Norsk År: 2012-2013 Klasse: 1.trinn Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Lese- og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 17 FORESATTE! Husk at fristen for å være med på Brukerundersøkelsen er 30.april. Vi hopper tau også denne uka. TORSDAG har vi planlagt MATEMATIKK- DAG hele dagen.

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 40 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Oppstart av elevsamtaler denne uka. BOKLÅN onsdag. Ta med låneboka om du har ei hjemme. Ukens

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 42 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Vi fortsetter med elevsamtaler denne uka. Oppstart med SAMTALEMØTE i uke 43. Innkalling blir

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 14 BRUKERUNDERSØKELSE Før påske fikk alle elevene med seg hjem informasjon om brukerundersøkelsen for foreldre. Det er ønskelig at så mange som mulig er med

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug og Stine

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 Dette skal vi gjøre! NAVN: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

Studieplan for 7. trinn

Studieplan for 7. trinn Studieplan for 7. trinn Uke 48, 49 og 50 Navn: SPESIELT. UKE 48: UKE 49: UKE 50: Tirsdag og onsdag blir det felles juleverksted på Smia. MAN TIRS ONS TORS FRE 0825 GYM 0825 LESEKVART 0825 LESEKVAR T 0825

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 36 Husk foreldremøte kl. 19.00 5.klasse har nasjonal prøve i engelsk lesing FREDAG 4.september. Onsdag og fredag vil elevene ha tilsammen fire timer der de skal

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 46 Vi starter med forberedelser til programmet på adventsfesten. 6.- og 7.klasse vil få ansvar for en del oppgaver på festen. Husk INNESKO til gymtimene! Ukens

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 17 FORESATTE! Husk at fristen for å være med på Brukerundersøkelsen er 30.april. Vi hopper tau også denne uka. TORSDAG har vi planlagt MATEMATIKK- DAG hele dagen.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 39 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus NASJONAL PRØVE i regning (PC) Kartlegging i norsk (lesing og orddiktat) denne uka. MATPAKKEUKE

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 43 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus SAMTALEMØTER starter i uke 44. Innkalling blir sendt i løpet av uke 43. Vedlagt innkallinga

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 21 FØRSKOLEDAG Onsdag 26.mai blir det avviklet førskoledag for de nye 1. klassingene. I år er det 22 elever som begynner i 1. klasse. På grunn av det høye elevtallet

Detaljer

Språk og bokstavmoro. Målet er å få gode, trygge og raske lesere Hvordan får vi dette til allerede i 1.klasse??

Språk og bokstavmoro. Målet er å få gode, trygge og raske lesere Hvordan får vi dette til allerede i 1.klasse?? Språk og bokstavmoro Målet er å få gode, trygge og raske lesere Hvordan får vi dette til allerede i 1.klasse?? Læringssyn Motiverte, kompetente, systematiske og engasjerte lærere legger grunnlaget for

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold:

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Les diktet: «(tittelen på diktet)» (hele diktet/x vers) Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Samtale

Detaljer

STUDIEPLAN 7. TRINN - UKE 12

STUDIEPLAN 7. TRINN - UKE 12 FEVANG SKOLE STUDIEPLAN 7. TRINN - UKE 12 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 12/ mandag Uke 12 Tirsdag Uke 12 onsdag Uke 12 torsdag Uke 12 fredag DKS Tegneserie-verksted: Buss 8:45 Foreldremøte:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 46 Vi starter med forberedelser til programmet på adventsfesten. 6. og 7.klassevil få ansvar for en del oppgaver på festen. Husk INNESKO til gymtimene! Ukens

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 21 FØRSKOLEDAG Onsdag 26.mai blir det avviklet førskoledag for de nye 1. klassingene. I år er det 22 elever som begynner i 1. klasse. På grunn av det høye elevtallet

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21 NAVN: PRAKTISK INFORMASJON: HUSK GYMTØY OG HÅNDKLE tirsdager. Det er alt for mange elever som glemmer gymtøy. Det er svært viktig at alle får de gymtimene

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 10 SAMTALEMØTE (se tidligere utsendt innkalling). Statusrapport blir sendt ut i dag (se vedlegg). Ukens vits 8 9 10 11 12 Helg - Kan jeg få låne en tier av deg

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Metoder og læringsressurser

Metoder og læringsressurser Tema Kompetansemål Læringsmål 34 ns bokstav: I (i) og LL Tema: Skal vi være venner Skolestart og vennskap. Leke, improvisere og Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Arbeide kreativt med

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 39 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Kartlegging i norsk (lesing og orddiktat) denne uka. MATPAKKEUKE denne uka. Vi kommer til å

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Studieplan for 7. trinn

Studieplan for 7. trinn Studieplan for 7. trinn Uke 45, 46 og 47 Navn: SPESIELT. UKE 45: Onsdag: Prøve i RLE -Islam Fredag: Del 1 M6 UKE 46: Tirsdag: Del 2 M6 Fredag: Elevfri, du har langhelg etter fysisk på torsdag UKE 47: Vi

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 2-4 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 38 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Nasjonal prøve i lesing ( på papir) torsdag Kartleggingsprøve i matematikk denne uken. Kartleggingsprøver

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: NYHETER PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År:2012/13 Trinn og gruppe: 4. trinn, klasse 4a/b Lærer: Line Amundsen Grunnleggende ferdigheter i faget arbeides det med kontinuerlig gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer