katalog 20 katalog k t l barnetrinnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "katalog 20 katalog k t l 0 20 9 0 barnetrinnett"

Transkript

1 katalog 2009 barnetrinnet

2 Kontakt oss! Sentralbord: Kundeservice: E-post: Faks: GYLDENDAL UNDERVISNING Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Mona Kristin Austad Markedskonsulent Telefon: Øyvind Stenseth Markedskonsulent Telefon: Grunnskoleredaksjonen Ulv Pedersen Redaksjonssjef Telefon: Elisabeth Reizer Redaktør Engelsk 1 7 Telefon: Fride Bergem Redaktør Norsk 1 7 Telefon: Inger Barstad Marbach Redaktør Spansk, tysk Telefon: Birgitte Larsen Redaktør Norsk 8 10, fransk Telefon: Bjørn Møst Redaktør Natur- og samfunnsfag 1 7, RLE 1 4 Telefon: Thor-Atle Refsdal Redaktør Matematikk 1 10 Telefon: Guro Marie Jørgensen Redaktør Matematikk 1 10 Telefon: Camilla Glende Redaktør Engelsk 8 10, RLE 5 10 Telefon: Lise Lahn-Johannessen Redaktør Naturfag 8 10, Samfunnsfag 8 10 Telefon Alexander Henriksen Redaktør Zoom 8 10 Telefon

3 Nyhetsbrev! Gyldendal Undervisning vil for fremtiden informere mer og mer gjennom nyhetsbrev sendt på mail. Vi oppfordrer derfor alle lærere til å melde seg på våre nyhetsbrev. Nyhetsbrevene blir sendt direkte til din mailadresse. Du vil kun motta informasjon i de fagene som er interessante for deg. Nyhetsbrevene inneholder: Fagstoff Undervisningstips Informasjon om våre læremidler Kurstilbud Spesialtilbud Slik gjør du: Gå inn på: Klikk på nyhetsbrev Velg fag Kurskalender Informasjon om vårens og høstens kurs og inspirasjonsdager m.m. vil fra nå av finnes i vår nye kurskalender på nett. I kurskalenderen kan du lese om de forskjellige kursene samt melde deg og dine kolleger på til de dere finner interessante. Norsk Språksprell i skolen Safari 1 2 Lese- og skrivestart Safari 1 2 Bokstavbøker Safari 1 2 ABC Safari 3 7 Agora 3 7 NY! Innhold Matematikk Multi 1 4 Multi 5 7 Naturog samfunnsfag Gaia 1 4 Gaia 5 7 Naturfag Gaia 5 7 Samfunnsfag Religion, livssyn og etikk VIVO Engelsk Steps 1 4 Steps fremmedspråk C est chouette Amigos Auf Deutsch Gyldendals ordlister Digitale læremidler For informasjon om 8 10 trinn, se vår ungdomstrinns katalog. Kunnskapsforlaget Tilleggslitteratur 34 Diglib 36 Prisliste 37 Lærerplanlegger 57

4 2 Norsk Norsk Lise Olvik og Anne Marit Valle SPRÅKSPRELL I SKOLEN forberedende leseopplæring gjennom lek Forskning viser at det å øve opp språklig bevissthet samtidig med leseopplæring gir gode resultater. Språksprell i skolen kombinerer språklig bevissthet med fokus på morfemer og grunnleggende begreper. Språksprell i skolen har i tillegg enkle og morsomme leker som skal sikre en vellykket leseopplæring. Språksprell i skolen gir mange fordeler: Lærere får oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, noe som er med på å forebygge lese- og skrivevansker blant elevene Bildekortene som følger med er en svært god støtte også til fremmedspråklige elever Velegnet verktøy for begynneropplæringen på 1. trinn Læreverket kan brukes som supplement i leseopplæringen helt opp til 3. trinn Lærerpermen inneholder: 47 språkleker Bildekort Aktivitetsbok, eget lærereksemplar Observasjonsskjema Aktivitetsboka: I Aktivitesboka kan elevene selv øve videre på ferdigheter som ligger til grunn for begynneropplæringen. Aktivitetsboka kan brukes uavhengig av lærerpermen.

5 Norsk Fra Språksprell i skolen, Aktivitetsbok FARG LIKE TALL SETT RING Lekene er delt inn i seks språklige områder: Oppmerksomhet for lyd Rim og regler Stavelser Ordanalyse Ord- og setningsbevissthet Morfemer Bildekort SPRÅKSPRELL I SKOLEN 1 2 Metodeperm med språkleker Aktivitetsbok = engangsmateriell

6 4 Norsk Norsk Arbeidsheftet finnes både med små og store bokstaver Kåre Kverndokken SAFARI 1 2 Lese- og skrivestart den første norskboka Den første lese- og skrive opplæringen Safari 1 2 Lese- og skrivestart er elevenes første lese- og skrivebok. Lese- og skrivestart er en innføringsbok før ABC-verket. Her blir elevene blant annet kjent med bokstavene, starter utlytting av lyder, får den første skrivetreningen og begynner med felleslesing. På alle bokstavoppslagene vises det til tastaturoppgaver. Elevene skal finne bokstaver, lage tasteborder, skrive av og skape tekst selv. Slik får elevene gradvis IKTferdigheter og erfaring med bruk av datamus og tastatur. Arbeidsheftet skal sikre at elevene forstår grunnleggende begreper knyttet til form, retning, posisjon og størrelsesforhold. Lese- og skrivestart finnes både i store og små bokstaver. Lese- og skrivestart har egne aktiviteter knyttet til hver bokstav i alfabetet på det prisbelønte nettstedet til Safari 1 2 ABC: Felles ressursperm til Lese- og skrivestart og Bokstavbøker Lese- og skrivestart og Bokstavbøker har en felles lærerveiledning med mange kopioriginaler og kon krete råd til den viktige første lese- og skriveopplæringen. Det er separate utgaver for bokmål og nynorsk.

7 Norsk Fra Safari 1 2, Lese- og skrivestart S LYTTE SAMTALE Se på bildene over. Hva ser du? Lytt etter ord med S-lyd først. Hører du S-lyd inne i noen ord? Sist? Først og sist i samme ord? Klapp ordene/klapp stavelsene: sel ett klapp Har alle ett klapp? Les skiltene sammen. Finn S-ene. Kan du andre tall med S i? Lytt til SAKS og SEKS? Hva er forskjellen? SKRIVE S Sett pekefingeren på toppen av S-en, i startpunktet. Skriv over S-en med fingeren. Skriv S-er først en bue til venstre, så en bue til høyre. Skrive og spore LESE SAMMEN SARAS SKI HAR SUPER GLID. SARAS SKI ER SMØREFRI. Lite S-rim hvor S-en er tydelig markert LESE RIM Se på tegningene, «les» ordene. Hva rimer på kåpe? Lytt til ordene, finn rimpar. Sett strek mellom rimordene. LESE RIM TEGNE OG SKRIVE LESE SAMMEN Les S-teksten om Sara sammen. Flytt fingeren under lesingen. Til hvert bokstavoppslag finnes et pedagogisk opplegg til å lytte, skrive, tegne og lese Finn S-ene.Tell dem. Skriv over S-ene med blått. Les bare S-ordene sammen. Les hele teksten etterpå. Finn like ord i teksten. TEGNE OG SKRIVE Tegn og skriv noe med S i seg. Du kan bruke hemmelig skrift. Skriv stor S på tastaturet. S Lag border med tre og tre S-er: SSS SSS SSS, med IS IS IS IS 14 Tegneog skrive felt for elevene 15 Fra Safari 1 2, Lese- og skrivestart DYRELYDER SAMTALE LESE SAMMEN Tell alle dyrene og fuglene. Hva heter de, hva sier de? Hvilke har fire bein? Pek.Tell. Ett dyr er ikke husdyr. Hvilket? KY-KE-LI-KY KRA-KRA U-HU KO-KO Hvilket er størst? Minst? Les boblene sammen. Begynn med ordene med to bokstaver. Pek på bokstaver som du kjenner, og si navnet på dem. Hvor mange ord har to bokstaver? Tre? Fire? NØFF VOFF MJAU Hvilket ord er lengst? Finn dyrelydene i boblene igjen i firkantene nede på siden. BÆ BRUM Lag dyregåter, for eksempel: Den har flat nese og har krøll på halen. Den er litt rosa. Den sier nøff, nøff. Det er? MØ TEGNE Tegn rett dyr i firkantene. Prøv å tegne og lese dyrelydene i firkantene, mens du holder over tegningene dine. Etter hvert endrer dere rekkefølgen i ordene dere leser. LILL OG LEO Les sammen hva Lill sier. Tegne og fortelle Hva betyr det som står i boblen over Leo? HI HI! BJØRN : BRUM KU : MØ HUND : VOFF SAU : BÆ KRÅKE : KRA-KRA Z Z Z UGLE : U-HU KATT : MJAU GJØK : KO-KO GRIS : NØFF HANE : KY-KE-LI-KY SAFARI 1 2, LESE- OG SKRIVESTART 1 2 Lese- og skrivestart (arbeidshefte). Små eller store bokstaver Ressursperm = engangsmateriell

8 6 Norsk Norsk Bokstavbøkene finnes både med små og store bokstaver Kåre Kverndokken og Sissel E. Blandehoel SAFARI 1 2 Bokstavbøker til samtale, språklig bevisstgjøring og samlesing Den første lese- og skrive opplæringen Bokstavbøkene (A Å) tar for seg alle bokstavene i alfabetet, og er velegnet til veiledet og individuelt tilpasset lesing. Hver bok er på 16 sider med økende vanskegrad, og har en øvedel og en lesedel. Både lesedelen og øvedelen har flere nivåer. Øvedel: Utlytting av lyder, rimøvelser, gjenkjenning av stavelser i ord, oppmerksomhet mot ord i ulike bøyningsformer, helordslesing av ord som er mye brukt, sammensatte ord og enkle konsonant forbindelser. Lesedel: Rim, regler, sanger og fargetekster. Fortsatt arbeid med språklig bevissthet, men fokus på samlesing og samtale om innhold og form. Heftene bruker ulike lesemåter som korlesing, ekkolesing og veksellesing. Alle sidene har spalter med leseøvelser og aktivisering av tekst. Bøkene selges enkeltvis og som klassesett. Bokstavbøkene er også egnet for elever med behov for repetisjon og tettere oppfølging i overgangen til 3. trinn. Felles ressursperm til Lese- og skrivestart og Bokstavbøker Lese- og skrivestart og Bokstavbøker har en felles lærerveiledning med mange kopi originaler og konkrete råd til den viktige første leseog skrive opplæringen. Bokstavbøkene finnes i store og små bokstaver. De selges enkeltvis og i kassett á 25 hefter.

9 Norsk Fra Safari 1 2, I-boka (store bokstaver) A B C D E F G H I J K L M N O Finn rimordene ØVE P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å ØVE IS RIS GRIS PARADIS NI TI BRILLE IS TIGER ITALIA IS ITALIA INDIANER- FJÆR Veiledet lesing på flere nivåer 2 RIMORD Finn ordene som rimer. Hvilke ord begynner med i-lyd? Hvilke har i inne i seg? Finn flere rimord til BIL og PIL. Sett F foran IS, så får du Sett GL foran IS, så får du ILD GRILL BIL PIL I STIGE TI INDIANERFJÆR FIRE SKI I-LYDEN Si ordene. Hvor mange begynner med i-lyden? Hvilke ord har i-lyden inne i seg? Til slutt? Se på ordene under bildene. Finn ordene i spalten til høyre. Kjenner du noen med i-lyd i navnet sitt? FIRE BRILLE TIGER STIGE PIGGSVIN TI SKI PIGGSVIN Illustrasjoner med i-lyd i ordet I 3 Fra Safari 1 2, H-boka (små bokstaver) Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo LESE ØVE Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Å å LESE ØVE Hassan og Helene Her er Hassan. Han har ei hytte. Her er hytta hans. Her er Helene. Hun har en hund. Her er hunden hennes. ØVE Hassan har ei hytte. Helene har en hund. Hoppe sa gåsa Hoppe sa gåsa. Danse sa reven. Så hopper vi, så danser vi, så setter vi oss ned en, to, tre. ØVE gåsa reven hoppe danse en to tre I bokstavbøkene finnes også en lesedel med rim, regler, sanger og faktatekst 10 Lese sammen Se på ordene i spalten til høyre. Finn dem i teksten. Les teksten. Hvor mange ord begynner på h? Hvor mange ganger står det: Hun? Han? Her? Se på ordene hun og hund. Hva er forskjellen? H Lese sammen Klapp regla. Finn ordene med en stavelse, ett klapp. Med to. Se på spalten til høyre. Finn ordene igjen i regla. Ta vekk h fra hoppe. Hvilket ord blir det? Les verset mange ganger. Lær det utenat. h 11 SAFARI 1 2, LESE- OG SKRIVESTART 1 2 Bokstavbøker. Kassett med alle 25 hefter (felles bok for C, X, Y og Z) små eller store bokstaver Ressursperm

10 8 Norsk Norsk Markedsleder Kåre Kverndokken og Trine Solstad SAFARI 1 2 ABC grunnpilaren i lese- og skriveopplæringen Den første lese- og skrive opplæringen ABC-boka har et rikt tekstutvalg med illustrasjoner av høy kvalitet. Tekstene gir mange valgmuligheter og åpner for gode fellesopplevelser for elevene. Tydelig instruksjoner i margen åpner for en god dialog om læringsprosessen mellom hjem og skole. Boka er en klassiker og har over fornøyde brukere. Differensieringen ivaretas gjennom ulike tekstnivåer på oppslagene i den store bokstavinnlæringsdelen. Andre komponenter støtter dette, som bruk av Les mer-bøkene, nettstedet og Bokstavbøkene. Til ABC-verket hører oppgavebøker og skrivebøker. Oppgavebøkene gir et variert tilbud til en bredt sammensatt elevgruppe. Oppgavebok A følger leseboka tett, mens Oppgavebok B gir flere oppgaver og større utfordringer. Skrivebok A og B støtter selve bokstav- og ordinnlæringen og gir grunnleggende skrivetrening. Skrivebok A kommer i trykk-, stav-, og løkkeskrift, og Skrivebok B i stav- og løkkeskrift. Safari 1 3, Les mer A D Les mer-serien består av fire lesebøker med tilhørende oppgaver for en differensiert undervisning. Les mer A følger ABC-boka og tilbyr enkle øvetekster for elever som har knekt lesekoden tidlig. Les mer B D er gode overgangsbøker til 3. trinn.

11 Norsk Fra Safari 1 2 ABC Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh I i Jj Kk Ll Mm Nn Oo Yy øy Hver bokstav har eget oppslag. Illustrasjonene egner seg godt til samtale. Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Å å ØVE yr dyr mye styr fy fly flytte hytte øy høy gøy jeg bøyer jeg tøyer NOE Å GJØRE HJEMME: Finn andre ord med y i. Sett inn y først, og få ord som begynner med y: -r, -ggdrasil, -ttertøy Sett y inni og få ord som har y i seg: Les annethvert øveord for gr-n, s-n, d-ne, t-v hverandre. ØVE Yggdrasil er navnet på tun-treet i Åsgard. LESE Yggdrasil De norrøne gudene bodde i Åsgard. Midt i Åsgard vokste Yggdrasil, verdens-treet. Det var en kjempe-stor ask. Denne asken var gudenes tun-tre. 62 Oppslag består av: Øveord, noe å gjøre hjemme og lesetekst 63 Samtalebilde SAFARI 1 2 ABC ABC, (små eller store bokstaver) ABC, Oppgavebok A, (små eller store bokstaver) ABC, Oppgavebok B ABC, Skrivebok A (med enten trykk-, stav- eller løkkeskrift) ABC, Skrivebok B (med enten stav- eller løkkeskrift) ABC, Storblokka ABC, CD med innleste tekster ABC, Lærerens bok SAFARI 1 3, Les mer A D = engangsmateriell

12 10 Norsk Norsk Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke SAFARI 3 7 en reise til lesemestring og opplevelse Den videre lese- og skrive opplæringen Safari 3 7 består av to lesebøker for hvert trinn, med et felles lesehefte til begge bøkene. Tekstene er hentet både fra den norske og den globale tekstkulturen og følges av oppgaver som styrker lese kompetansen på flere plan. Elevene vil kunne reflektere over innhold, virkemidler og forskjellige måter å lese en tekst på. De blir også introdusert for ulike arbeidsmåter knyttet til gjen fortelling, lese strategiske valg, bildeforståelse og arbeid med muntlige tekster og fremføring. I leseheftene finner du oppgaver til leseboka på ord- og setningsnivå.

13 Norsk Fra Safari 3, Lesebok B Ordforklaringer Forfatterportrett Møte med forfatteren Arne Svingen Da jeg var barn, drev jeg med hundre forskjellige ting hele tiden, sier forfatteren Arne Svingen. Jeg spilte fotball, var på epleslang, dro på sykkelturer, gikk på kino og mye annet. Men jeg fikk alltid tid til å lese også! De gøyale barnebøkene av Roald Dahl var favorittene. Nå liker han selv å skrive humoristiske tekster. Den første boka begynte Svingen å skrive på i 5. klasse. Den ble ikke særlig bra, men det var god trening, sier han. Siden har forfatteren laget mange bøker både for barn og voksne. Han er kanskje mest kjent for alle barnebøkene om Hubert. Det er en gutt som ofte havner i trøbbel. I boka Musetrøbbel, for eksempel, tar Hubert med seg seks mus på skolen. Det er ikke populært hos lærer Nilsen, som er skolen strengeste lærer. Nilsen hater dyr med pels. I boka Flekken får Hubert hundetiss på buksa akkurat midt mellom beina. Hubert dikter opp sprø historier og lager rare kroppsbevegelser for at ingen skal se tisseflekken. Han er livredd for å få kallenavnet Tisselasse. Forfatteren hører alltid på musikk når han skriver. Derfor har han en stor cd-samling. Først noterer han både gode og dårlige ideer med penn. Så skriver han historiene på pc. Om forfatteren kan gi et godt skriveråd til en ung skriver? Lag mange slutter på en historie, sier Svingen. Så fortsetter han: Velg den slutten som du tror vil overraske leseren din mest! Spaltetekst med aktiviteter knyttet til teksten 130 LES OG FINN I hvilket avsnitt står det om boka Flekken? I hvilket avsnitt står det om et godt skriveråd? Hva er rådet? Hvor står det om Arne Svingens favorittforfatter? Hva heter han? TENK OVER Hubert dikter opp sprø historier for å skjule hundetiss på buksa. Hva finner han på, tror dere? 131 Fra Safari 6, Lesebok A Hilsen en som elsker deg Boka Hilsen en som elsker deg åpner slik: Lesetips Samtale om bildet Siste time gikk mot slutten. Anne Sofie, læreren deres, hadde sagt at de skulle pakke sammen. Maria løftet opp skolesekken sin og så at det var stukket et ark ned i den. Det lå halvt brettet sammen, oppå alle bøkene, og hadde ikke vært der for et par minutter siden. Hun lirket det ut og la det på pulten, det sto to linjer på det, skrevet på en PC. De ordene Maria leste, forvirret henne, og hun merket nesten ikke at hun satt og hvisket dem: «Elskede Maria. Du er så søt. Hilsen en som elsker deg.» LESETIPS Teksten i boka er et utdrag fra boka Hilsen en som elsker deg. Den er utgitt i ett bind sammen med en bok til, som heter Luft og kjærlighet. Maria blir forvirret og lurer på hvem som kan ha gjort det. Kan det være Oskar? Oskar var lys og tynn med store, brune øyne, og han kunne snakke fransk. Eller var det Torgrim, den største og sterkeste gutten i klassen. Torgrim hadde rødt, kortklippet hår og var alltid litt hes. Alle går de i samme 6. klasse. I fortsettelsen skal dere få lese noen scener fra boka: SCENE 1 Maria sitter og snakker med venninnen sin, Kristine, som sier: Jeg kjeder meg i hjel, mens du går omkring og får kjærlighetsbrev og alt mulig. Maria fikk nesten ikke til å si ordet: Kjærlighetsbrev? Ja, det er det du sitter med i hånden, sa Kristine irritert. Mens jeg ligger her og råtner. FRANSK På fransk: - Je t'aime /sjø tem/ jeg elsker deg - amour /ámor/ kjærlighet - école /e'kål/ skole - ami /a'mi/ venn LES BILDET Hvilket inntrykk får dere av Maria? På bildet er det streker som kan minne om en labyrint. Hva kan meningen være? SAFARI Lesebok A Lesebok B Lesehefte til Lesebok A og B Lærerens bok = engangsmateriell

14 12 Norsk Norsk Kari Beck, Tor Gunnar Heggem, Kåre Kverndokken og Linn T. Sunne AGORA 3 7 et språktorg for elevene Den videre lese- og skrive opplæringen Agora er et nyutviklet språkverk som viderefører tanker og prinsipper fra det velkjente Språket ditt. Brukere av Språket ditt har bidratt med erfaringer og tilbakemeldinger, som sammen med føringene fra Kunnskapsløftet, har vært viktig i utviklingen av Agora. Agora hjelper elevene til å ut vikle muntlig og skriftlig språk- og tekst kompetanse, og legger opp til grundig og inspirerende språkarbeid på ord-, setnings- og tekstnivå. Hovedsjangrene fortelling, dikt og saktekster blir utførlig behandlet på hvert årstrinn, med tydelige språklige modeller. Spennende illustrasjoner og moderne design gir et godt utgangspunkt for samtaler, tolkinger og egen tekstskaping. Språkbøkene legger til rette for tilpasset opplæring ved å skape språklige rom der elevene kan løse oppgaver på sitt nivå. I tillegg har Øvebøka oppgaver på to mestrings nivåer, noe som gjør differensieringen enklere. Overgangen til ungdomstrinnet er godt ivaretatt ved at forfatter av Agora 3 7, Tor Gunnar Heggem, også er forfatter av norskverket Kontekst 8 10, som er markedsleder på ungdomstrinnet.

15 Norsk Fra Agora 7, Språkbok 5 Språk og kommunikasjon Etter dette kapitlet skal du Hva er kommunikasjon? Vi bruker språket til å kommunisere med, og da mener vi språket i vid betydning: tale, skrift, bilder, kroppsspråk, musikk osv. Verbet kommunisere betyr å snakke sammen, eller å meddele noe til noen. Substantivet kommunikasjon betyr overføring av informasjon, det at vi snakker sammen, eller det at vi formidler et budskap til noen. sender budskap kanal Kommunikasjonssituasjon Når vi beskriver hvordan kommunikasjon foregår, bruker vi disse faguttrykkene: sender budskap mottaker kommunikasjonskanal Faglige mål for kapitlet mottaker La oss si at du sender denne meldingen til en venn: Kino 18? Da er du sender, vennen din er mottaker, budskapet ditt er at du vil vite om vennen din blir med på kino klokka 18, og kanalen du bruker, er mobiltelefonen. Hvis vennen din svarer, blir han eller hun sender, og du blir mottaker. Kommunikasjonskanaler Vi kan velge mellom mange kommunikasjonskanaler. Hva vi velger, er avhengig av kommunikasjonssituasjonen. Hvis senderen og mottakeren står ansikt til ansikt, kan de kommunisere direkte, ved å snakke, eller kanskje ved å smile eller vinke. Er mottakeren langt unna, kan senderen velge mellom mange ulike kanaler, for eksempel: telefon data (sms, mms, chatt ) radio, tv, film aviser, bøker og tidsskrifter brev skilt reklameplakater lysreklame SNAKK SAMMEN 1 2 a Nevn flest mulig kommunikasjonskanaler. Skriv liste. b 3 En sender kan kommunisere direkte til en mottaker: personlig kommunikasjon mottakere samtidig, for eksempel gjennom radio eller reklameplakater: ikke-personlig kommunikasjon. Skriv en liste over all den ikke-personlige kommunikasjonen dere kan møte i løpet av en SKRIV 4 sender, mottaker, budskap, kommunikasjonskanal. Skriveråd Ord å huske 66 Del 2 Språk og kommunikasjon kommunisere meddele, underrette, være i forbindelse, snakke sammen kommunikasjon av latinsk: comunicare gjøre felles; overføring av informasjon, budskapsformidling kommunikasjon samferdsel transport av personer og varer fra ett sted til et annet; bussforbindelser, samferdselsmidler. samferdsel Tekster og kommunikasjon transport 67 Fra Agora 7, Øvebok Oppslagsverk Leksikon bruker du for å finne informasjon om et bestemt tema. Fordelen med leksikon er at informasjonen er svært pålitelig, og at du raskt får en oversikt over temaet. Leksikon er enkelt å finne fram i med litt øvelse. Ulempen med leksikon er at språket kan være vanskelig. Det finnes ulike typer ordbøker: Rettskrivingsordbok bruker du for å finne ut hvordan et ord skrives og bøyes. Fremmedordbok bruker du for å finne ut hva et ord betyr. Synonymordbok bruker du for å finne synonymer ord som betyr omtrent det samme. Fremmedspråklige ordbøker bruker du for å finne ut hva ord betyr på andre språk. 203 Slå opp i leksikon og finn informasjon. Skriv nøkkelord. a bever b totaktsmotor c Johann Gutenberg 204 I rettskrivingsordbøker står det hvilket kjønn substantiv har. Slå opp aller først i ordboka for å finne ut hvordan det vises. Deretter slår du opp i ordboka og finner ut hvilket kjønn disse ordene har. belte pære frukt hanske bur spray fisk kjede øye tall sjekte kompliment Oppgaver på to nivåer, rød og blå 207 Hva er likt, og hva er forskjellig? 208 Bruk ordene under eller finn egne ord. 209 Bruk en synonymordbok, og finn synonymer til: a snill c skrike b hus d yrke 210 Bruk ordbok, og finn ut hva disse ordene heter på engelsk eller et annet språk. a briller e b eksos f mur c lommetørkle g fengsel d uniform 211 Bruk fremmedordboka, og finn ut hva disse ordene betyr: absurd kastell numismatiker difteri opinion humid tander suffisanse sivil kaprifol fez 205 Finn ut hva disse fremmedordene betyr, ved hjelp av en fremmedordbok. administrasjon metan timotei remis innovasjon à jour optiker donasjon tolerere 206 Lag tankekart, nøkkelord eller nøkkelsetninger ut fra leksikonartikler om a radar b Marie Curie c Irland TANKEKORN Vet du om oppslagsverk på Internett? Er det bruk for ordbøker og leksikon som papirbøker lenger, synes du? 94 Del 4 Tekstkunnskap Marie Curie Del 4 Tekstkunnskap 95 AGORA Språkbok Øvebok Lærerens bok

16 14 Matematikk Matematikk Markedsleder Bjørnar Alseth, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland MULTI 1 4 engasjerende, meningsfull og morsom start på matematikk! Multi gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! Verket holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode. Gode og fargerike illustrasjoner som tar utgangspunkt i kjente situasjoner og motiverer til økt arbeidsinnsats. Kapitlene er konkrete i starten med et samtalebilde som det kan knyttes aktiviteter til, for så å bli mer abstrakte og formelle. Multi gir lærerne trygghet ved å ha tydelig faglig fokus og progresjon i tråd med læreplanen. Nye emner i planen, som måling, presenteres som egne kapitler. Multi gir en presisering av kompetansemålene i læreplanen på hvert trinn, og fremhever hvilke mål som er sentrale i hvert kapittel og på hver side. Samme forfattere på hele barnetrinnet sikrer en god overgang mellom trinnene. Multi har: Grunnbok som er delt i kapitler med faglige overskrifter Oppgavebok som er organisert tematisk med samme kapitler som grunnbøkene. Kapitlene har oppgaver på ulike nivåer. Lærerens bok som er lærerens nøkkelverktøy. Den følger grunnboka side for side. Kopiperm 1 4 som inneholder et stort antall kopioriginaler med ulik vanskegrad til de forskjellige temaene Halvårs- og helårsprøver Multis halvårs- og helårsprøver Er et hjelpemiddel til kartlegging av hver enkelt elev Fokuserer på det mest sentrale fagstoffet Er laget over samme lest som lærebøkene, og er på den måten nært knyttet til undervisningen Har en kort veiledning til hvordan prøveresultatet kan følges opp i undervisningen, og har konkrete forslag til hvordan læreren kan hjelpe de elevene som hadde problemer med hele eller deler av prøven Et engangshefte som inneholder både høstprøven og vårprøven Ett hefte for hvert trinn Nyhet!

17 Matematikk Fra Multi 4a, Grunnbok Samtalebilder som det kan knyttes aktiviteter til Faglige mål for kapitlet 4 Tid, klokka I dette kapitlet skal elevene lære å måle tid i minutter og sekunder, og de skal utvikle fornemmelse for slike tidsintervaller. De lærer å angi klokkeslett både digitalt (med siffer) og analogt (med visere), og de lærer å regne med klokkeslett knyttet til timer og minutter. Matematisk innhold Praktisk bruk av tidsmåling og tidsangivelser Lengden på ett minutt Faglig innhold for hvert oppslag Utstyr Modellklokke (Kopioriginal 3 bak i boka) Stoppeklokke Hva skal gjøres? Side 68 Samtalebilde Snakk om tid: Hva vi gjør til forskjellige tider på dagen, og hvor lang tid ulike ting tar. Still spørsmål til bildet og til elevenes dagligliv: Hvordan angir vi tid? (For eksempel klokkeslett, kalender, år.) Når har vi bruk for klokke? (Når vi skal møtes til avtalt tid, når vi vil se et bestemt TV-program eller rekke en buss, når vi skal møte på skolen, komme til rett tid hos tannlegen ) Når har vi bruk for kalender/tid? (Vite når vi har bursdag, eller når vi skal fly på ferie, hvilken dag vi har gym, hvilket år vi ble født.) Når trenger vi å måle tid? (I forskjellige idretter, når vi arbeider og får timelønn, når vi får spille to timer data for dagen, hvor lang tid det tar å reise et sted, hvor mange dager det er til jul eller bursdag.) 68 Diskuter forskjellige tidsintervaller: Hvor lenge varer en fotballkamp? Hvor lenge pleier dere å se på TV om ettermiddagen/kvelden? Hvor lenge varer en sommerferie? Hvor lang tid tar det å pusse tenner? Hvor lenge klarer vi å holde pusten? Samtal om bildet i boka Hva er det på bildet som har med tid å gjøre? (Klokka på veggen og på TV, når forskjellige TV-programmer begynner, når bussen går, kalender på veggen, når butikken er åpen) Hva er forskjellen på de ulike klokkene? (Den ene er med visere og den andre bare med tall.) Bruk modellklokka og repeter tidsanvisningen på klokka. Sett viserne på ulike klokkeslett, og spør elevene hva klokka er. Start med hele og halve timer, og fortsett med kvart på og kvart over, osv. Vi prøver å danne oss et bilde av hvor fortrolig de enkelte elevene er med klokka. Fibo og Fiboline driver på med et eksperiment. De skal finne ut hvor mange ganger de klarer å gå opp og ned på en stol på ett minutt. Prøv gjerne dette i klassen. Læreren eller en elev i hver gruppe tar tiden. To og to elever arbeider sammen, den ene teller, og den andre går opp og ned. Etterpå bytter de roller. Ideer til hvordan lære - stoffet kan gjøres enklere, og hvordan det kan tilpasses elever som ønsker flere utfordringer Side 69 Samtalebilde om ett minutt Diskuter hvor lenge ett minutt varer. Hva kan du gjøre i løpet av ett minutt? Nr. 1 Se hvor mange regnestykker elevene klarer å regne i løpet av ett minutt. Et alternativ er at vi tar tiden og sier start og stopp. En annen mulighet er at elevene går sammen to og to. Så tar den ene tiden mens den andre regner. Deretter bytter de på. Bruk én kolonne om gangen. I hvilken kolonne klarte dere flest oppgaver? I hvilken klarte dere færrest? Forenkling Tips til andre aktiviteter med samme faglige mål Sannsynligvis vil det være stor spredning i elevenes ferdigheter til å beregne tid. Noen elever er usikre på både klokke og kalendertid, som ukedagene i rekkefølge og månedene. Dette vil selvsagt få følger for hvordan vi arbeider i dette kapitlet. Vi bør hele tiden komme med alternative oppgaver og aktiviteter til de elevene som ikke har særlig erfaring med klokka. For de svakeste elevene bør dere i tillegg til arbeidet med klokka legge vekt på hverdagsuttrykkene vi bruker for å plassere ting i tid og for å beskrive et tidsforløp. Legg særlig vekt på å bruke ord som: morgen, dag, midt på dagen, ettermiddag, kveld, natt i går, i dag, i morgen, forgårs, overmorgen uke, ukedag, helg, måneder Fra Multi 4a, Lærerens bok Mine ideer Plass til egne notater Vi anbefaler også at elevene lager en modellklokke som de har tilgjengelig i denne perioden. Se Kopioriginal 3 bak i boka. Mer utfordring og flere aktiviteter Mer eller mindre enn 1 minutt? Gjør oppgaven Mer eller mindre enn 1 minutt på Kopioriginal 4.41 i Kopiperm 1 4. Mitt døgn Elevene kan lage en tabell eller tegneserie som viser hva de gjør til forskjellige tider i døgnet. Tegn klokker i venstre kolonne, så kan elevene tegne eller skrive det de gjør på den tiden, i høyre kolonne. Aktuelle tidspunkter kan være 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, og MULTI Grunnbok Lærerens bok Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok Fasit til Oppgavebok Fasit til 4B + Oppgavebok 4 Lærerens bok A Lærerens bok B Kopiperm 1 4 Fasit til Kopiperm 1 4 Halvårs- og helårsprøver = engangsmateriell

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Ny plan nye lærebøker

Ny plan nye lærebøker Et løfte om kunnskap Nye læreverk er løfter om kunnskap. Et moderne læreverk er ikke lenger en bok mellom to permer. Et læreverk er en egen verden du kan velge å gå inni eller ei. I tillegg til grunnboka

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer 10 Tid år årstid måned døgn time minutt sekund 4 Tid 5 Tid Om kapitlet Dette kapitlet handler om tid. Gjennom lesetekster og illustrasjoner får elevene mulighet til å utvikle kunnskap og nye begreper knyttet

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

En koffert full av følelser er udviklet af: Centre for Experiential Education, Belgien, www.cego.be

En koffert full av følelser er udviklet af: Centre for Experiential Education, Belgien, www.cego.be Titel: Veileder til En koffert full av følelser 2001 Cego Publishers 2013 Special-pædagogisk forlag Forfattere: Luk Depondt, Marina Kog, Julia Moons Layout: Typeface Illustratorer: Ann de Bode, Tine Vercruysse

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE SEKS Vanskelige valg Henvisninger Ester 2,19-23; kapittel 3 og 4; Alfa og Omega, bind 3, side 316-317. Minnevers: «Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Samuelsbok 16,7). Mål:

Detaljer

;Xe 4]VT] ^V 0]]T 1aXc 0]SaTPbbT] U^a bzaxucb_azz[xv dcexz[x]v Lesesenteret

;Xe 4]VT] ^V 0]]T 1aXc 0]SaTPbbT] U^a bzaxucb_azz[xv dcexz[x]v Lesesenteret Lesesenteret I 2002-2003 gjennomførte vi et utviklingsprosjekt der vi ønsket å kombinere ideer fra de tradisjonelle lesekursene med (for oss) relativt nye ideer fra New Zealand og USA om individuelle

Detaljer

Spenn opp fortellinga

Spenn opp fortellinga Spenn opp fortellinga Et informasjonshefte til Forfatterbesøk Av Mikkel Bugge 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Informasjon til lærere 3 Et vellykket forfatterbesøk 5 Diskusjon 6 Åtte spørsmål om litteratur

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

HØRSELS Boken. Ung og hørselshemmet hva behøver man å vite?

HØRSELS Boken. Ung og hørselshemmet hva behøver man å vite? HØRSELS Boken Ung og hørselshemmet hva behøver man å vite? 2004 Møller kompetansesenter, Trondheim, Nedre Gausen kompetansesenter, Holmestrand Trykk: Designtrykkeriet, Bergen Bestilles fra nettbutikken

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

DEL 2. metodiske forslag. Kontekst Basisbok metodiske forslag

DEL 2. metodiske forslag. Kontekst Basisbok metodiske forslag DEL 2 metodiske forslag Kontekst Basisbok metodiske forslag 49 Kontekst basisbok Kontekst Basisbok er en treårsbok. Den tar for seg disse hovedemnene: muntlig bruk av språket: framføring, videregående

Detaljer

Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit

Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit Innhold Målgrupper og hensikt 3 Bokas innhold 3 Arbeidsmetoder 4 Mål 5 Om fasiten 5 Fasit 6 2004 GAN Forlag, Oslo 2004 Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia

Detaljer