Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)"

Transkript

1 Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Tildeling av Den Høye Sannhets grad. Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt, mens et nytt og ubrukt stå foran oss med ukjent innhold. På grunn av ombyggingen av ordenslokalene har dette vært et år der vi ikke har fått avholdt våre ordinære logemøter siden mai måned. Hva har dette å si for oppmøtet når vi nå starter opp møtevirksomheten straks over nyttår? En vet av erfaring at er en borte fra logemøtene over tid uansett årsak så er det tungt å kom-me tilbake. Jeg håper at jeg tar feil i mine antakelser og at når vi nå starter opp igjen over nyttår så håper jeg at brødrene vil finne veien tilbake til våre logemøter i nye og nyoppussede lokaler i Hauggt. Rune Sæther Per Robert Gaupset og Geir Ole Neerland fikk den 16 november sammen med 2 brødre fra Sunndalsøra tildelt logens høyeste grad i regi av Loge Driva. 12 av loge Runes brødre som var tilstede fikk overvære en fin og stilfull seremoni. Vi hadde også et eget logemøte sammen med loge Driva tidligere i høst der flere av våre brødre deltok. Takk til loge Driva som stilte sine lokaler til disposisjon. Flere av logens brødre deltok på minneloge i Molde den 21. november. Jeg vil med dette ønske hver og en med sine familier en riktig god jul og et godt nyttår og håper at året som vi nå snart skal gå inn i blir til berikelse både for en selv og sine medmennesker og at logemøtene på onsdager fortsatt vil ha sin naturlige møteplass i en travel og hektisk arbeidsuke. Arne Bårseth overmester Brr Rune Sæter, Per Robert Gaupseth og Geir Ole Neerland fikk den 16. november tildelt graden. Seremonien ble gjennomført i loge nr 12 Drivas lokaler. Fribrev til en fremtidig europæisk Storloge

2 2 Til minne. Atter en gang har logen mistet en av sine trofaste brødre. Bror Martinus Hoem døde den 25 oktober nær 91 år gammel. Han ble innviet i Ordenen den og vill således neste år ha hatt 50 års medlemskap i Koge Rune. Bror Martinus var en av våre ivrigste brødre og var vel av de brødre som hadde størst fremmøte. Det var i de senere år at han av helsemessige grunner ikke møtte så regelmessig som før. Logen lå han hjerte nær og han fulgte godt med i det som foregikk både rituelt og ellers. Bror Martinus hadde sin arbeidplass hos E.A.Smith fra han ble ansatt i 1936 og frem til han gikk av med pensjon i Han var først selger og fra 1961 ble han ansatt som disponent frem til pensjonsalder. Også her kom firmaet i første rekke. Interessen for firmaet varte faktisk helt frem til han døde. Sin ukentlige onsdagstur til kontoret på Innlandet for å høre nytt, hadde han i mange år etter han sluttet i firmaet. Loge Rune har mistet en god og ivrig logebror som vil bli savnet lenge. Vi lyser fred over Martinus Hoem sitt minne. IL LEIR NR. 18 AMBOLTEN En kort forhistorie basert på Kristiansund Leirforenings møteprotokoll. I Kristiansund Leirforenings protokoll fra møtet den 24/9-82 står det bl.a.: «1. HM refererte til telefonsamtale med HP Johan Ratvik, som meddelte at det vil bli leirslagning i Kristiansund den 12/11 i Den Gyldne Leveregels grad. HP Johan Ratvik nevnte også at det muligens kan komme forslag om å dele Leiren i to». Dette synes å være første gang en eventuell deling av Leiren er nevnt i et møtereferat. På Leirforeningsmøtet i september 1984 ble det enighet om å spørre patriarkene Ingolv Halvorsen, Karl Hjelseth, Arnt Mokkelbost, Eivind Rosbach, Anton Pettersen, Audun Skjevling og Jarl Alstad om de vil være med i et utvalg som «skal vurdere alle sider ved det å påta seg de oppgaver en Leir vil medføre». På møtet den 26/10-84 ble samtlige av de nevnte oppnevnt til dette utvalget, med patriark Audun Skjevling som formann. Den 25/1-85 legger utvalget frem sin vurdering angående opprettelse av en ny leir. Dette førte til en lengre meningsutveksling og debatt hvor en rekke av patriarkene deltok. Selv om det fremkom en del uoppklarte spørsmål, syntes det som om det store flertall av patriarkene var enig med utvalget, som konkluderer med at «patriarkene i Kristiansund alene kan bemanne og holde vedlike embedskollegiet i den nye leir». Nå ble det fart i arbeidet med å opprette en ny leir, og patriark Kjell Høegh Krohn, Leir nr. 4, kommer mer inn i bildet. Under en leirslagning i Patriarkgraden i Molde i mars var Storlogen representert og hovedtema var ny Leir i Møre og Romsdal. Forut for dette var det ivrige diskusjoner i Kristiansund Leirforening hvor det bl. a. var stor stemning for at setet for Leiren skulle være i Kristiansund. Det ser ut som om diskusjonen om hvor setet for Leiren skal være raskt dør ut, da dette ikke er nevnt i de etterfølgende møteprotokoller for Kristiansund Leirforening. Allerede i april 1985 er det iflg møteprotokoll oppnådd enighet mellom de berørte angående opprettelse av en nye Leir, «- og søknad om dette er sendt til Storlogen». Følgende står som chartermedlemmer: Torbjørn Tingvoll, Loge # 11 Olav Brunvoll, Loge # 101 Elling Reiso, Loge # 80 Iver Aga, Loge # 6 Gunnar Egon Nilsen, Loge # 39. Tiden fremover ble sterkt preget av praktiske oppgaver i forbindelse med den nye Leir, bl.a. anskaffelse av manglende utstyr. Stjernehimmelen ble også nevnt i denne forbindelse, og det ble antydet at denne måtte kunne utstå for å dempe utgiftene i startfasen. På leirmøtet i Ålesund den 21/10-85 ble avholdt 1. gangs nominasjon på valgembedsmenn til den nye Leir: HP Iver Aga, Rune YP Torbjørn Tingvoll, Veøy 1. HM Gunnar Holm, Veøy 2. HM Ingolv Halvorsen, Rune Sekr. Gunnar Egon Nilsen, Ankeret Kass. Karl Hjelseth, Ankeret Sk.M. Otto Barsten, Fanne Disse ble også nominert 2. gang og senere valgt til sine embeder. Tidspunktet for instituering av den nye Leir ble på et tidlig tidspunkt fastsatt - sammen med Storlogen - til 15. mars Den nye Leir vil bli nr. 18, og det forelå følgende forslag på navn, som det ble votert over den i Kristiansund Leirforening: Ambolten stemmer Reinsfjell... 8 «Leia... 3 «Tingvoll... 0 «Saltsten... 0 «Norom... 2 stemmer Gemini... 0 «Ambolten var foreslått av Kjell Høeg Krohn. Navnet Syvstjernen ble også lansert, men dette ble droppet, da det var en Frimurerloge med samme navn. Pat Iver Aga hadde tegnet et utkast til segl for den nye Leir, og dette ble godkjent av Storlogen med noen små endringer. Kristiansund Leirforening holdt sitt siste møte fredag den 28. februar Påtroppende HP Iver Aga orienterte om det arbeidet som var gjort i forbindelse med anskaffelse av regalier, drakter og andre ting som den nye Leir må ha. Videre ble det opplyst at vedtekter for den nye Leir vil bli de samme som vedtektene for Leir nr. 4 De Tre Søyler. Både Pat. Karl Hjelseth og påtroppende HP Iver Aga ytret noen vemodige tanker om nedleggelsen av Leirforeningen etter 50 års virksomhet - men at gleden over å få vår egen leir var stor. Møtet ble avsluttet kl patriarker var tilstede. Gunnar Egon Nilsen, Sekretær

3 Intervju med husstyrets leder Magne Gulla. 3 De to «oppussingsgeneralene» Magne Grav (Byggeleder) og Magne Gulla (Formann i husstyret). Disse to fortjener stor honnør for sin innsats. Huset i Hauggata er under full renovering og vi ser vel snart ferdigstillelse og mulighet for oppstart i Logene. Når regner du med at alt vil være klart? Logesalen vil kunne tas i bruk 2. januar 2007under forutsetning av at vi får den dispensasjon søknaden vi har inne hos off. myndighet i Kristiansund blir godkjent. Når resten av huste kan brukes er per i dag noe usikker all den tid dette avhenger nå av i rekkefølge; elektriker, rørlegger og oss selv. De fleste rom er nå så langt kommet mot ferdigstillelse at det stor sett er listing, og vasking som gjenstår. TOTALT ferdig vil vi ikke være før frem mot sommeren 2007 dersom man noen gang kan si seg ferdig når det gjelder å vedlikeholde en så stor eiendom som det vi har i Hauggt Det siste som kommer på plass blir heis og siste rest av ventilasjon i næringslokalene. Det har sikkert vært et hardt press for å få alt til å fungere hva har vært de største problemene? Det å trekke frem en spesiell utfordring tror jeg ikke er riktig. Noe av det som har vert utfordrende er den faktiske situasjonen i at bygget er tre bygg i ett. Med det mener vi; det er utleie/selskapslokaler, det er næringslokaler og det er leilighet. Alle disse tre forhold gjør at vi kommer i berøring med de flest forhold hva angår forskrifter for bygg, noe som igjen har gitt oss stadig nye utfordringer med tanke på; brannsikring, ledelys, nødlys, sikring generelt osv. Selvsagt har den situasjonen vi har i arbeidsmarkedet blant profesjonelle håndverkere (som ikke er å oppdrive) vert an av de aller største utfordringene. Dette har blant annet medført at dem som leder prosjektet statig har tatt på større oppgaver for egen regning dugnad.. Mange er spente på økonomien. Holder budsjettene? Slik det ser ut per i dag så ser vi ikke noen signaler på at budsjettene skal sprekke. Vi er klar over overskridelser på noen områder men har samtidig hentet inn mye på andre områder så vi sover tidvis bra når det gjelder denne delen av prosjektet... Hvordan har det vært med oppmøte på dugnaden, har en mistanke om at det har vært Tordenskjolds soldater slik det vanligvis blir? Det er nok en riktig oppfatning at det er gjengangerne som dra! Her som ellers i livet ser det ut som at det er 20/80 regelen som gjelder. Det vil si at av 100 så

4 4 NYTT FRA LEIR NR 18 AMBOLTEN. Ny patriark Harald Clausen loge nr 6 Rune er det 20 som stiller og av disse siste 100 er det 20 som igjen blir (er) Tordenskjolds soldater Jeg føler mange ganger at dette har vert ett vanskelig og tungt tema - men jeg mener det beste vi kan gjøre nå er å være glad for alle dem som stiller og at vi alle takker dem hjerteligst for deres innsats, uten dem hadde ikke dette gått så bra som det kan se ut til at det gjør. Ingen skal nevnes spesielt MEN Magne Grav som leder av byggekomiteen må trekkes frem for den fenomenale innsatsen han utøver, det er flere med han men, jeg vet Magne vi dele denne rosen med dem han vet fortjener det. Det blir et vesentlig større areal som blir til disposisjon. Hva med utnyttelsen av huset vil det bli tale om generell utleie eller blir det kun for medlemmer? Styret har hele tiden lagt opp til at dersom det er ledig kapasitet etter at loger og leir samt Odd Fellow ordenens medlemmer har fått sine behov og ønsker oppfylt, skal lokalen leies ut til eksterne, men det må alltid stå en søster eller bror bak den som leier.det er satt opp greie utleie avtaler for alle anledninger Hva med vaktmestertjeneste er det noen ansatt? Ja, vaktmester er ansatt og denne vil også bo i Hauggt 18. Vi håper at selve vaktmester funksjon kan begynne for vedkommende fra tidlig på nyåret og at han kan flytte inn hos oss omtrent samtidig med at han tar til i jobben. Detter er en deltidsjobb og det er utarbeidet grei stillings beskrivelse for hva vedkommende skal (og ikke skal) utføre av arbeider. Vedkommende som er ansatt har en 100 % stilling hos en annen arbeidsgiver. Det har sikkert vært mange problemer med tilpasninger ettersom eiendommen består av to hus med forskjellig etasjehøyde? Dette har gått over all forventning bra og jeg tror alle som kommer og tar huset i bruk når det nå om ikke så lenge blir ferdig vil se at de løsninger som er valgt er gode. Intervjueren og mange med ham er spente på orgelplasseringen blir det på galleriet? Slik situasjonen er nå i dag 28. november kan vi fortsatt ikke gi noe definitivt svar på dette. Det arbeides fortsatt med sikte på at orgelet fortsatt skal være oppe på orgelgalleriet, MEN det begynner å komme flere utfordringer for å få dette til enn hva som kanskje er mulig å løse. De musikkansvarlige i alle loger har uttalt seg på nytt vedr dette spørsmålet. Dette for at vi dermed har fått nye innspill fra dem som trolig vil føle en ev. flytting mest på kroppen. Dette var svarene på det som gjelder husstyrets disposisjoner og ansvar noe som i denne omgang høres positive. Vi takker formannen i husstyret for en grei orientering. Kirkesøndag

5 5 Kirkesøndag Også i år arrangerte logen kirkesøndag hvor vi også tradisjonelt sto for kirkekaffen. Gudstjenesten var arrangert som familiegudstjeneste hvor menighetens 2- åringer fikk tildelt hver sin spisebrikke. Det var stort oppmøte og det ble også en spesiell gudstjeneste i og med at det var hele 5 barn som ble båret frem til dåp. Brødrene er ikke flinke nok til å møte opp så til neste år så bør vi stille mer mannjevnt opp. Kirka vil gjerne ha oss der. Privatnevnda hadde gjort en kjempejobb med masse gode kaker i alle fasonger så de skal ha all honnør for sin innsats. IL VIKTIGE SANNHETER OM Å BLI GAMMEL. 1. Gammel blir du uansett. Å bli voksen er mer frivillig. 2. Glem helsekost! Du trenger alle de konserveringsmidler du kan få i deg. 3. Når du faller, lurer du på hva du kan foreta deg mens du nå en gang er der nede. 4. Du er i ferd med å bli gammel når du blir like begeistret i en gyngestol som du en gang ble i en berg-og-dalbane. 5. Det er frustrerende å vite alle svarene når ingen gidder å stille deg alle spørsmålene. 6. Tiden kan lege alle sår, men noen stor kosmetiker er den ikke. 7. Visdom kommer med alderen. Av og til kommer alderen helt alene. Kirkesøndag Noen kom med kaker, mens andre sto for serveringen. Du er voksen når du velger frokostblanding etter fiberinnholdet og ikke etter leketøyet som følger med pakken CoreTrek har blitt enige med Odd Fellow ordenen (Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen) om leveranse av nytt nettsted. Nettstedet vil inneholde undersider til de lokale logene og leirene rundt om i landet, butikk for loge-medlemmer og en egen integrasjon mot ordenens medlemsregister. Førsteamanuensis Anners Lerdal har fått tildelt kr ,- fra Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond til forskning innen temaet fatigue ved multippel sklerose. Hva står det i leksikon (Caplex)? Odd Fellow Ordenen, lukket, filantropisk orden (oppr. antakelig oathfellows, edsbrødre), første gang organisert i Manchester i 1813, fikk fotfeste i USA blant innvandrerne tidlig på 1800-tallet. I Norge siden Det hemmelige ved O. er vesentlig opptaksseremoniene og opprykkingen i høyere grader. Virksomheten ellers består av et åpent og omfattende sosialt hjelpearbeid. De kvinnelige medl., Rebekkasøstrene, har egne losjer. Ca medl. over hele verden, i Norge (2002).

6 United Nations Pilgrimage for Youth juli 2006 UNP Reisebrev av Svein Oskar Smogeli Etter at eg vant Odd Fellow organisasjonen sin årlege stilkonkuranse om FN, har eg fått veldig mange spørsmål, bade om korleis eg har hatt det, og kva eg har opplevd. Så no tenkte eg at det var på tide å dele opplevingane. Organisasjonen som arrangerte det heile, er det ikkje så mange som har noko kjenskap til. Organisasjonen heiter Odd Fellow og dei driv ein del veldedigheitsarbeid, og UNP er en del av undomsarbeidet deira. Kvart år gir dei ei muligheit for ungdom frå heile verda til å delta på UNP. I hovudsak er ungdomen frå USA. UNP er eit studieprogram der dei som deltek får eit betre innsyn i korleis FN arbeidar. Alle som deltek må gå på fem forelesningar i FN, og på slutten av veka blir det halde ein talekonkurranse der oppgåva er relatert til foredraga i FN. Alle som deltek legg også ut på ein tur den andre veka. Under turen får alle som deltek betre innsyn i amerikansk historie. Då eg kom til Gardemoen møtte eg mange av dei andre norske som skulle delta. Tilsaman var vi vel 11 norske pluss reiseleiaren vår, Gunn-Helen Øye. Flyturen gjekk mot Frankfurt der vi skulle mellomlande. Utsikta var god under turen over Atlanteren, og vi fekk server både mat og drikke under heile flyturen. Etter åtte og ein halv time i fly, landa vi endeleg i Philadelphia. Då vi gjekk ut døra på flyplassen, blei me neste slått over ende av ca. 35 varmegrader og veldig høg luftfuktigheit. Der ifrå blei me kjørt med minibuss til hotellet. Etter frokosten, gjekk turen inn til Philadelphia der me fekk omvisning i Liberty Hall. Der frihetserklæringa blei underteikna 4. juli 1776, og etter det gjekk me vidare til eit museum der Liberty Bell hang til utstilling. Då me var ferdig i Liberty Hall gjekk me til Christ Church, Benjamin Franklin museet og huset til Betsy Ross. Klokka var ca. 4 då vi starta på vegen opp til New York, og etter ca. 2 timer kunne me endeleg sjå Manhattan. I New York blei me tatt imot på Affinia Manhattan Hotell som var eit stort suitehotell. Me hadde på forhånd blitt delt opp på romma, og å vere på rom med ein norsk kom ikkje på tale. Eg blei plassert saman med 3 amerikanarar på eit rom i 25 etasje. Utsikta var god, og eg kunne sjå rett ned på Madison Squear Garden. Me frå Noreg synes at det blei litt strenge reglar då det var grunn til heimsending viss me gjekk på romma til kvarandre. Mandag: I dag var vel den første store dagen. Forelesnigar i FN. Så fekk me den vanlege turisomvisninga, og hadde deretter lunch i UNICEF bygningen på andre sida av gata. Då me skulle tilbake 6 var det storkontroll på at alle hadde FN-passa for å komme inn i møtelokala. I dag var me på 2 forelesingar. Den eine om fredsbevaring og den andre om terrorisme. Etter forelesingane i FN, var det tid for shopping på 5th Avenue. Tysdag: Dagen i dag bestod for det meste av å vere turist. Etter frokost kom beskjeda at me skulle line up by colour and numbers, so we can get going please!. Då me først hadde komt oss på bussen gjekk turen til Ground Zero. Stillheit senka seg over bussen då me kom nærare og mange av dei amerikanske byrja å grine. Det var eigentleg ein ganske sterk oppleving å sjå kor mykje følelsar som framleis sit igjen etter 9/11. Vidare gjekk turen til Battery Park der dei stillar ut eit kunstverk som var i World Trade Center. Så var det å stille i opp i gruppa igjen og gå ned til South Sreet Seaport der båten låg og venta for å ta oss over til Liberty Island og Ellis Island. Kvelden var satt av til talentshow, og amerikanarane tok det sjølvsagt veldig seriøst. Me frå Noreg derimot gjekk opp og sang Jeg er en liten undulat. Sjølv om det ikkje var det mest imponerande innslaget, var det definitivt blant dei mest populære. Onsdag: Etter frokost var det som vanleg eit stress å komme ut i bussen og til bake til FN. I dag skulle vi på dei 3 siste forelesingane. Alle skulle vere etter kvarandre, og det begynte med Flyktninger, Nødhjelp og ei heilheitsoversikt over kva FN har gjort opp gjennom tida. Då me kom tilbake til hotellet fekk me ein time til å skifte før me skulle ete middag på Rosie O Grady s, som var ein finare restaurant like ved Broadway. Etter middag gjekk me til Operaen på Broadway der dei viste Phantom of the Opera. Absolutt ei heilt fantastisk forestilling, og folk trengte å få gjere noko avslappande etter alle forelesingane. Torsdag: Den store dagen. Speech contest, eller talekonkurransen, men først skulle vi gå ein tur til Empire State Building. Utsikta var veldig bra, men heisa opp gjekk så fort at ein fekk propper i ørene. Etter at ein kom ned igjen, var det alle som hasta tilbake til hotellet for å skrive talen. Me var delt i grupper på ca. 15,

7 7 og dei 12 beste til saman gjekk vidare til finalen etter middag. I gruppa mi kom alle me norske ganske høgt fordi me hadde forstått oppgåva, medan mange av dei amerikanske ikkje hadde forstått den, og snakka om feil ting. Etter middag var det klart for finalen, og Mari frå Noreg hadde komt vidare til finalen. Vinnaren vart ein amerikanar (ikkje overraskande) som sikkert kunne ha jobba for CNN. Premien var vel på rundt 1000$, som visstnok var nok til å dekke en god del av utdanninga. Då konkurransen var over, fekk alle utdelt deltakarpremiar av to høgtståande personar i Odd Fellow og Rebekka organisasjonen. Fredag: Vel, det er som R.E.M. syng: Leaving New York is never easy. Alle som skulle vidare vart delt på 3 bussar, og det å ta farvel var ikkje av det enklaste for dei fleste. Me norske hadde for det meste fått venner frå Arizona og California, og ingen av dei skulle vere på vår buss. Alt i alt var det ein trist dag. Då me hadde komt oss på bussen gjekk turen til Gettysburg der eit av dei største slaga under borgarkrigen blei utkjempa. Ein kan framleis sjå hola i veggane etter kulene og kanonane. Guiden vår var veldig engasjer og fekk fram mykje av historia til byen (som berre bestod av minnesmerker). Laurdag: I dag reiste me inn til Washington D.C. og til Arlington Memorial. Der fekk me sjå grava til John F. Kennedy og den ukjente soldats grav. Me fekk også sjå vaktskifte av soldat foran grava. Etter Arlington reiste me ned til sentrum og gjekk på Naturhistorisk Museum og Luft- og Romfartsmuseet. På Naturhistorisk Museum fekk me blant anna sjå verdas største diamant. Søndag: I dag startet vi med et besøk utenfor Det Hvite Hus. Der var det en del protestanter og krigsmotstandarar som sat. Ein av dei hadde vert der kvar dag sidan Ganske utruleg. Etter det gjekk turen til Capitol Hill, høgsterett og nasjonal biblioteket. Etter det blei det til Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Koreakrigen sitt minnesmerke, Vietnam-krigen sitt minnesmerke og til slutt World War 2 Memorial. Utanfor WW2 Memorial var det ein haug med ekorn, og dei blei sjølvsagt fotoobjekt med ein gong. Etter ein travel dag gjekk me tilslutt i dyrehagen. Mandag: Dette må ha vore den lengste dagen på heile turen. 10 timar i buss frå Washington D.C. til Ottawa i Canada. Turen gjekk greit og me kom tilslutt til grensa. Tysdag: Regjeringsbygget var det me skulle besøke i dag. Eit fantastisk, stort gotisk slott. Litt spøkelsesaktig eigentleg. Me blei guida rundt, og fekk inn i nasjonalbiblioteket. Onsdag: I dag var kjøredag nr. 2. Fra Ottawa til Niagara Falls og det regna. På vegen kjørte vi gjennom Toronto sånn at me skulle få sjå CN tårnet, men på grunn av regnet såg me ikkje meir enn konturane. Då me kom til Niagara Falls var det dei fleste som tok seg ein tur med Maid of the Mist. Det er dei båtane som gjeng inn i fossen, og alle blei ganske våte. Torsdag: Då kom dagen då heimreisa skulle begynne. Turen var lang og me skulle nesten ned til Philadelphia igjen, og etter ei lang tid i buss kom me endeleg fram til hotellet. Fredag: Den triste dagen. Heimreise. Bussen reiste tidleg frå hotellet, og satte kursen mot Philadelphia Airport. Der møtte me overraskande igjen dei andre bussane, og alle fekk sagt ordentleg ha det. Det var ganske trist å seie ha det til alle dei nye vennene me fekk, men ved hjelp av litt epost kan vi vel klare å halde kontakta. Etter å ha venta lenge på flyplassen fekk me omsider gå om bord i Lufthansa sitt fly som skulle ta oss med tilbake til Noreg. Takk til Odd Fellow og Rebekka losjen for at eg fekk bli med som deltakar i UNP. Det har vert ei oppleving for livet. Denne terminen har vært preget av ombyggingen av logelokalene, arbeidet skrider fremover med stormskritt og mange av brødrene har bidratt med hjelp på dugnadskveldene. Vi både håper og tror at vi får tidsmessige lokaler som tilfredstiler logenes behov. Den 18. september ble det holdt klubbaften på Hotell Fosna, br OM orienterte om møteprogrammet fremover. Den 18. oktober ble det også klubbaften samme sted, og her ble de diskusjon om Storbyprosjektet i regi av Odd Fellow sentralt. Dette var et tema som engasjerte brødrene. 2. november var vi på Sunndalsøra og holdt møte sammen med loge nr 80 Driva, og vi fikk gjort unna en del avstemninger i forbindelse med gradspasseringer. 16. november ble tre av våre brødre: Rune Sæter, Per Robert Gaupseth og Geir Ole Neerland tildelt Den Høye Sannhets grad. Seremonien foregikk i Loge nr 80 Drivas lokaler. 21. november var det minneloge i regi av loge nr 11 Veøy i Molde, og her var det deltagelse fra logene i Molde og Kristiansund. Loge Runes julemøte ble avholdt den 13. desember på Hotell Fosna. Det er med forhåpning vi ser frem til møtestart i januar i våre lokaler som framstår som nye, og det er bare og ønske brødrene vel møtt til en termin som vil innholde det meste av ritualmessig arbeid, både med innvielser, 25-års veteranjuvel tildeling og temaaften samt nominasjon og valg av nytt embedskollegium. Likeledes vil det i mars bli festmøte med damer. Jeg vil ønske alle brødre av Loge nr 6 Rune en riktig God Jul og et Godt Nytt år. Ole Neerland sekretær Efter års heftige diskussioner med the Sovereign Grand Lodge i Amerika lykkedes det den 24. august i år, at formå en enig Sovereign Grand Lodge til at udstede et fribrev til en europæisk Storloge, og det var en stolt og bevæget formand for Federationen af europæiske jurisdiktioner, Stor Sire Hans Pedersen, Danmark, flankeret af Stor Sire Harald Thoen, Norge, Stor Sire Lars Fryklund, Sverige og Stor Sire Tapio Katajamäki, Finland, der på Federationens vegne fik overrakt dette dokument af Sovereign Grand Master Michael Dutton ved en ceremoni med tilstedeværelse af 748 ordenssøskende på Embassy Hotel, Winston-Salem, North Carolina. Svein Oskar Smogeli

8 8 Program våren O og O 25 års Ve.Ju Galla = Nyttårsloge AEGRT Regi G Kl O og O og XX Regnskap TW O + Galla O Temaaften O og Rap. nevnder Infomøte AGR Regi R Skreikveld O og Fellesmøte RF. Regi F Festmøte med damer O og Innstilt O + Galla O og 1. g. N O 25 års Ve.Ju Galla O og 2.g. N/V Innstilt Kaffe i lokalene AEGRT Regi T O og Sommermøte VALGTE EMBEDSMENN 2006/2007 Str.rep. Dagfinn Blakstad Fung. Eks OM.Gudmund J. Bratrud OM Arne Bårseth UM Svein Ottesen Sekr. Ole Neerland Skattm.Magne Grav Kass. Hans Ivar Mundal UTNEVNTE EMBEDSMENN CM Birger Enaasen Kap. Ditts Eliassen Insp. Edmund Johnsen IV Sigvart O. Sivertsen YV Frank Roger Steigedal Arkivar Per Erling Eide Organist Per Olav Tellesbø LIVETS FIRE STADIER. 1. Du tror på Julenissen. 2. Du tror ikke på Julenissen. 3. Du ER Julenissen. 4. Få se nå... hva var det igjen... Akk ja. Odd Fellow Foreningen Costa del Sol Foreningen ble stiftet 16. november 2002 og er i etableringsfasen. For tiden har foreningen ca. 25 medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige. For mer informasjon kontakt: Formann: Flemming Halberg (DK). Tel Sekretær: Bjørnulf Heggen (N). Tel Runeskriften utgis av Loge nr 6 Rune IOOF Hauggt.18/20, Kristiansund Redaktører: Ingvar Langseth Ole Neerland Arve Stokke Et nytt år nærmer seg slutten, og Runeskriften kommer ut med sitt 43. nummer. På grunn av lite møtevirksomhet, noe som skyldes ombygging av lokalene, har det vært svært få møter, og lite aktivitet i loge Rune. Vi vurderte å hoppe over dette julenummeret, men innså at den nå kanskje er viktigere enn noen gang å være et «samlingspunkt» for brødrene. Vi ser faren i at man kommer ut av vanen med å gå på logemøte når hele høsten går uten nevneverdige aktiviteter, Vi håper derfor at nyåret skal bli en aktiv periode med mange brødre på møtene. Det skal jo bli spennende å se hva som møter oss når vi kommer til de «nye» lokalene med bl.a. nye stoler i logesal og spisesal, nytt kjøkken, bedre plass osv. Vi i redaksjonen vil stå på for at Runeskriften fortsatt skal bringe (forhåpentligvis) interessant stoff til logens medlemmer, men vi vil atter en gang minne brr på at bidrag alltid er velkomne. Til slutt ønsker vi alle en God Jul og et Godt Nytt År! Arve, Ingvar, Ole

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nr 45 Julen 2007 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Nr 45 Julen 2007 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 45 Julen 2007 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nye brødre Den 24. oktober hadde vi gleden av å innvie to nye brødre i Loge nr 6 Rune. Kjære logebrødre Gjennom

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

United Nations Pilgrimage for Youth, summer 2006

United Nations Pilgrimage for Youth, summer 2006 Odd Fellow - FN : 1. 15. Juli 2006 I over 50 år har UNP samlet ungdommer fra USA, Canada og Europa til et utdannelsesog opplevelsesprogram i New York. UNP`s hovedintensjon er å belyse FNs rolle i den globale

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Innvielse. 25 års veteraner. Kjære brødre! Nr 40 Sommer 2005 I redaksjonen: Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. 25 års veteraner. Kjære brødre! Nr 40 Sommer 2005 I redaksjonen: Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 40 Sommer 2005 I redaksjonen: Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse 13. april: Kjære brødre! Vi fryder oss over at det ennå blir lysere for hver dag som går. Vårterminen ebber samtidig ut, og

Detaljer

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI NORSK ODD FELLOW AKADEMIS SYMPOSIUM SYMPOSIUM NR 5 GJØVIK 16. 18. juni 2017 kan vi ønske velkommen til symposium

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Begrunnelse for navn og segl

Begrunnelse for navn og segl 1 Begrunnelse for navn og segl ISTINDENE er en fjellformasjon geografisk beliggende i området mellom Målselv og Bardu kommuner, som er hovednedslagsfeltet for rekruttering av nye medlemmer til vår loge.

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Gutar 16 Informasjonshefte Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Innleiing I dette heftet er det samla litt informasjon om dei første dagane under Norway Cup. Veien vidare frå tysdag er

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI Rådsmøte 20. april 2016 Tilstede: Morten Buan, Preses Odd Gulbrandsen, Sekretær Lasse Hegge Hanna-Kari Thue Selle

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89,660.56 Bedriftspartner 2 15,000.00 Sum;driftsinntekter 104,660.56 Driftskostnader Husleie 80,714.00 Labutstyr 3 3,327.00

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

25 års veteranjuvel. Den høye sannhets grad. Nr 47 Julen 2008 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

25 års veteranjuvel. Den høye sannhets grad. Nr 47 Julen 2008 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 47 Julen 2008 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) 25 års veteranjuvel Den 8. oktober var en ny milepæl for Loge Rune da bror Arnsberg Hanssen ble tildelt 25 års

Detaljer

Innvielse av ny bror. 25 års veteranjuvel. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Innvielse av ny bror. 25 års veteranjuvel. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Innvielse av ny bror Kjære logebrødre Julen står for døra og vi har lagt bak oss den første terminen etter at det nye embedskollegiet

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12 Lårdal Desse møtte: Styret, varamedlemmar og avlsutvalet var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Celina Lindeborg, Tom Tengesdal og Finn

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb Årsmelding Voss Hang & Paragliderklubb 2012 1 1. Styret si sammensetning FUNKSJON NAMN Valg / år På valg Leiar: Øyvind Kindem 0 Ja Nestleiar: Christian Hagen 1 Nei Skrivar : Hildegunn Pettersen 1 Nei Økonomi

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer