Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter"

Transkript

1 Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Klokkerlia, 3531 Krokkleiva Fris fra kr ,- til kr ,- + omk Hønefoss Eiendom AS Nordre Torv 4 - Tlf Fax eie eiendomsmegling, prosjekt tlf: / fax: e-post:

2

3

4 Eiendomstype Eneboligtomter - Parseller som skal skilles ut fra gnr. 232, bnr. 39 i Hole Adresse Klokkerlia, 3531 KROKKLEIVA Selger Hole Kommune org nr har hjemmel til grunn. Selger er Ringerike Eiendomsutvikling AS org.nr Selger har opsjon på kjøp av tomteområdet fra Elstangen AS org nr , som har innestått for at Hole kommune som hjemmelshaver forplikter seg til å utstede generalfullmakt til utbygger når opsjonen er tiltrådt og parsellen(e) er opprettet i grunnboken med eget gnr/bnr. Beliggenhet Tomtene ligger fantastisk og svært naturskjønt til med spektakulær utsikt til vakre Tyrifjorden. Tomtene ligger innerst og fremst på en brink uten foranliggende bebyggelse i et nyetablert og attraktivt boligområde ved Elstangen, ca. 2 km syd for Sundvollen retning Oslo. Det tar ca. 20 min. med bil til Sandvika (ca 25 km), og 10 minutter til Hønefoss (ca 15 km), steder som kan by på det meste av fasiliteter. Tomtene vil få svært gode lys og solforhold, og spektakulær utsikt mot Tyrifjorden. De har vestlig orientering. Tomte- og boligfeltet ligger til rolig blindvei, i randsonen til frilufts/ utmarksområde. Området vil bli svært barnevennlig og godt tilrettelagt for barnefamilier. Det vil bli tilknyttet et sammenhengende gang-/sykkelveinett som går helt fram til Hønefoss via Sundvollen og Vik. Det er trafikksikker adkomst frem til ny skole på Sundvollen, hvor en også finner barnehage, hotell, dagligvare og bensinstasjon. Det er kun 8 min. med bil til Vik som er kommunesenteret med lege, tannlege, butikker barnehage, barne- og ungdomsskole. Det er gangvei til offentlig kommunikasjon med hyppige avganger for buss mellom Hønefoss og Oslo. I nærområdet ellers, finner man Tyrifjorden og Steinsfjorden som byr på alt av bade-, båtliv og fiske. I tillegg ligger den store flotte golfbanen til Tyrifjord Golfklubb på Storøen i gangavstand fra boligene. Det er flere båthavner i nærområdet, både ved Storøya og på Valtersbråten båthavn, som tilhører Tyrifjorden Båtforening. Disse har vaktordning i sommerhalvåret. Adkomst Fra Sandvika: Følg E16 Retning Hønefoss. Når du kommer ned bakken mot fjorden ta av veien til høyre skiltet, Storøya golf, og Utvika. Ta deretter første vei opp til venstre (rett før du kjører under E16 igjen). Følg veien oppover til venstre opp til toppen og videre mot høyre til den nyere blokkbebyggelsen på venstre side. Tomtene blir liggende på motsatt side av veien for blokken helt fremst på flaten. Feltet er merket med stor informasjonsskilt. Tomt Det viktigste når man skal realisere drømmen om å bygge egen bolig er beliggenheten på tomten. Bygningen kan senere gjøres om. Beliggenheten på tomten kan man aldri påvirke. Ytterst på Elstangen tilbys en sjelden mulighet for åtte heldige kjøpere til å sikre seg høykvalitets boligtomter uten byggeklausul. Tomtene får spektakulær panoramautsikt over Tyrifjorden. Dette er en, ytterst sjelden, mulighet til å sikre seg det beste vi kan tilby av boligtomter. Her gjelder prinsippet førstemann til mølla, så tomtene selges fortløpende At tomtene ikke har byggeklausul gjør at du står fritt i valg av husleverandør og derfor har du større mulighet til å oppnå en bedre pris på huset du skal bygge. Boligtomtene er selveiertomter fra 572 til 956 kvm Se vedlagte situasjonsplan, hvor tomtene er merket med T og angivelse av nr fra 1-8 med estimert tomteareal. Tomtene er ikke fradelt og blir etter salg og delingsforretning gitt eget gnr/bnr med utstedelse av matrikkelbrev (tidligere målebrev). Selger vil søke tildelt gnr/ bnr ved midlertidig delilingsforretning. Tomtene overtas straks gnr/bnr er tildelt og slik at kjøper må akseptere at endelig oppmåling av tomtene kan bli etter kjøpers overtagelse. Tomtene leveres byggeklare for byggestart fra våren 2013, med vei, vann, avløp og strøm ført til tomtegrensen. Reguleringsplanen krever at området støyskjermes. Dette utføres av selger for selgers regning. På grunn rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan kan overtagelse av tomtene først foretas når infrastruktur, fradeling og støyskjerming er gjennomført. Etsimert overtagelse vil være vinteren/våren Forbehold Tomtene selges etter avhendingslovens bestemmelser. Selger tar forbehold om at reguleringsplan godkjennes slik den er fremlagt for Hole kommune. Selger tar videre forbehold om salg av tilstrekkelig antall enheter, og forbeholder seg rett til å endre priser på usolgte enheter uten varsel. Tomtene skal ha pliktig medlemskap i Elstangen velforening, og pliktig deltagelse/utgiftsdekning på vedlikehold og drift av felles adkomstvei. Bebyggelse På tomtene kan det bygges eneboliger med bileilighet. FRITT VALG AV BOLIGLEVERANDØR Tomtene har ingen forpliktelser på valg av boligleverandør, her kan man velge fritt, og forhandle med flere om pris på drømmeboligen. HØY UNYTTELSESGRAD % BYA på bygningsmasse må ikke overstige 35%. Det vil forenklet si at bygningenes avtrykk på tomten, medregnet påkrevd areal til parkering ikke skal overstige 35 % av tomtens totalareal. Dette vil igjen si at grunnflate inkludert parkering kan utgjøre fra ca 228 kvm til 323 kvm avhengig av tomtestørrelse. Se vedlagte reguleringsplan med bestemmelser for nærmere informasjon. FLERE ETASJER Maks høyde må ikke overstige 7,5 m i forhold til høyeste terrengnivå. Dette gir i kombinasjon med høy utnyttelsesgrad mulighet for oppføring av en stor bolig over flere etasjer. Se vedlagte reguleringsplan med bestemmelser for nærmere informasjon. Parkering Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for min 4 biler på egen grunn, hvorav 2 plasser i carport/garasje. For bileilighet i enebolig kreves det 2 ekstra biloppstillingsplasser. Plasseringen av parkeringsplass/garasje/carport/gjesteparkering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen. Påbudt areal til parkering (18 kvm pr biloppstillingsplass) skal medregnes i % av BYA utnyttelsesgrad.

5 Reguleringsplaner Området er under regulering (reguleringsplan er pr april 2012 ikke formelt fullført i kommunen). Området vil bli regulert blant annet til boligformål. jfr. reguleringskart for BK 1, og BK2, F12, og F13 på Elstangen med bestemmelser som ligger vedlagt prospektet. Enkelte naboeiendommer er under utvikling og kjøper må påregne at det kan bli byggeaktivitet i tilknytning til dette. Vei/Vann/Kloakk Vei, vil bli privat. Veirett sikres over felles adkomstvei på naboeiendommen hvor selger har boligprosjekt for salg. Vann og kloakk blir tilknyttet offentlig nett. Tilkoblingsavgift betales til Hole kommune etter de til enhver tid gjeldende satser for tilkobling, og utgjør kr ,- for Lign. Verdi Tomteparsellene er ikke fradelt. Ligningsverdi fastsettes av skattemyndigheten etter fradeling. Tinglyste forpliktelser/rettigheter På eiendommen parsellene skal skilles ut fra er det den tinglyst bestemmelser om veg med flere bestemmelser hvor eiendommen gnr 2327bnr 70 er rettighetshaver. Tomtene skal ha pliktig medlemskap i Elstangen velforening, og pliktig deltagelse/utgiftsdekning på vedlikehold og drift av felles adkomstvei. Som tinglyses i forbindelse med salget. Offentlige avgifter Byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende satser ved innlevering av byggesøknad. Etter oppføring av bygning betales følgende offentlige avgifter (2012 satser) Renovasjon kr 2 913,-, feie- og tilsynsavgift kr 478,-, vann og kloakkavgift etter forbruk med kr.43,44 pr. kbm. Normalt forbruk pr. husstandsmedlem er ca 50 kbm. Kr 125,- pr. år for leie av vannmåler. Utleie Boligene tillates oppført med egen utleiedel (bileilighet). Diverse LOVVALG - Tomtene selges etter avhendingslovens bestemmelser. ODEL - Det er ikke odel på eiendommen. KONSESJON - I forbindelse med overskjøting av tomtene til kjøper kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. SIKKERHETSSTILLELSE - Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding at dette er ønskelig. HVITVASKINGSLOVEN - Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglers Vederlag Megler har fast provisjon pr. solgte tomt i prosjektet, som utgjør kr ,- eks mva pr solgte enhet. Omkostninger til megler betales av selger. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger til staten. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysingsgebyr for skjøte til staten kr ,-. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon til staten kr ,-. Attestasjonsgebyr kr 202,- Prisantydning Tomtene selges med faste priser. Det vises til vedlagte prisliste. Oppgjør Lovens normalordning om levering av ytelse mot ytelse fravikes slik at 10 % av kjøpesummen betales ved kontrakts underskrift, forutsatt at selgers forbehold ikke er tiltrådt. Resten betales innen overtagelsesdato. Innbetalt forskudd betraktes som depositum som sikkerhet for kjøpers forpliktelser etter avtalen og utbetales ikke selger før etter overtagelse. Besiktigelse Etter avtale med megler. Fellesvisninger vil bli annonsert. Oppdragsansvarlig Hønefoss Eiendom AS, Nordre Torv 4, Pb 279 Sentrum, 3502 Hønefoss, org nr: Og In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt, Vækerøveien 26, 0282 Oslo, org.nr Ansvarlig megler er: Advokat Thor Einar Kristiansen MNA Daglig leder, Fagansvarlig og Megler MNEF Telefon direkte: / E-post: Ansvarlig megler bistås av: Eiendomsmegler Trygve Riise Bergsrud Telefon direkte / E-post: Eiendomsmegler Trine Engnestangen Telefon direkte / E-post: Megler Stein Bakken Telefon direkte / E-post: Eiendomsmegler Helle Thorsdalen Megler Tomas Nordgård Gabrielsen Megler Eileen Vammervold Dreyer Eiendomsmeglerfullmektig Chris Robin Nordby Budgivning Faste priser. Se prisliste og kjøpetilbud. Selger står fritt til å akseptere den enkelte kjøper. Bindende avtale er ikke kommet i stand før kjøpetilbud er meddelt akseptert av selger. Andre faste utgifter Velforeningsavgift kr 400,- pr år (opplysninger fra selger), estimert andel av utgifter til brøyting og vedlikehold av felles adkomstvei, inklusiv utgifter til gatelys kr 800,- pr år (estimat fra selger).

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Prisliste tomter Tomtenr Str Pris eks omk T kr T kr T kr T kr T kr T kr T kr T kr

19

20

21 BESTEMMELSER TIL DETALJ PLAN FOR FELT BK1, BK2, F12 OG F13 PÅ ELSTANGEN HOLE KOMMUNE. PLAN NR Ringerike Eiendomsutvikling, AS Cowi AS. Hønefoss, februar SHG. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER COWI AS Vedtatt av Hole kommunestyre xx.xx.xxxx, som sak nr xxxx Revisjon xx.xx.xxxx 1 FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er å legge til rette for fradeling og utbygging av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 REGULERINGSFORMÅL Området hvor reguleringsplanen gjelder er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planen omfatter del av eiendommen gnr 232, bnr 39 som er ubebygd. Området innfor reguleringsgrensen er regulert til tilfølgende arealformål, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling, plan og bygningsloven (PBL): 1. Bebyggelse. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 1) a. Konsentrert småhusbebyggelse (Bk1_ og Bk2_) b. Frittliggende småhusbebyggelse (A_Bf) c. Felles lekeplass (f_lek) d. Lekeplass (LEK) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 2. a. Veg (f_veg) b. Parkeringsplasser (Pl) 3. Grønnstruktur. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 3. a. Turvei (TV) 4. Hensynssoner. Jfr. PBL 12-6 a. Sikringssone. Frisikt. (H140_)

22 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 3.1 Veisystemet De respektive vegene skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis. Veg 1 for område Bk1_1, Bk1_2 og A_Bf1. Veg2 for område Bk2_1, Bk2_2, Bk2_3 og A_Bf2. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Støy Nødvendige støydempende tiltak skal opparbeides før det gis brukstillatelse. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Lekearealer Lekeplasser skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for områdene BK1_1, BK1_2 og A_Bf1 samt BK2_1, BK2_2, BK2_3 og A_Bf2. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr FELLESBESTEMMELSER 4.1 Areal og volumberegninger Areal og volum skal beregnes i henhold til Plan- og bygningsloven, byggeforskriftene og NS (Tallene dokumenteres i søknaden.) 4.2 Avkjørsler Den eksakte plassering av atkomst til de enkelte områdene eller tomter fastlegges gjennom byggemelding. 4.3 Parkering Parkering dekkes innenfor tomta til hver bolig. I tillegg legges det opp til 4 stk gjesteparkeringsplasser ved enden av f_veg2 og 2 stk gjesteparkeringsplasser ved vendehammer i f_veg Gjerder og skjermvegger Gjerder og skjermvegger skal godkjennes av kommunen. Maksimal høyde på gjerder mot veg er 80 cm. 4.5 Støy For områdene gjelder Miljøverndepartementets retningslinje T Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 8. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr.6.

23 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Utomhusplan Ved byggemelding skal det utarbeides plan for de private uteområdene og redegjøres for utforming av utearealene. Planen skal vise detaljert opparbeidelse med høyder, avvanning, eksisterende og ny vegetasjon. 5.2 Konsentrert småhusbebyggelse (Bk1_1, Bk1_2, Bk2_1, Bk2_2 og Bk2_3) a) Områdene for konsentrert småhusbebyggelse kan fradeles og byggemeldes med hjemmel i detaljplanen. Feltene for konsentrert småhusbebyggelse må byggemeldes under ett og situasjonsplan og utomhusplan må vise fellesområder, lekeplass og gangforbindelser. b) Områdene skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. Maks høyde må ikke overstige 7,5 m i forhold til høyeste terrengnivå. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. c) Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for min. 3 biler på egen grunn, hvorav en plass i carport/garasje. Plasseringen av parkeringsplass/garasje/carport/gjesteparkering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 7. d) %BYA må ikke overstige i Bk1_1 60%, Bk1_2 50%, Bk2_1 50%, Bk2_2 55% og i Bk2_3 60%. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. e) Plan for uteområder og lekeområder skal sendes inn og godkjennes som en del av byggemeldingen. Uteområdet skal være opparbeidet i hht vedtatt plan før bygningene tas i bruk. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Frittliggende småhusbebyggelse (A_Bf1 og A_Bf2) a) Områdene skal bebygges med eneboliger. Maks høyde må ikke overstige 7,5 m i forhold til høyeste terrengnivå. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. b) Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for min 4 biler på egen grunn, hvorav 2 plasser i carport/garasje. For bileilighet i enebolig kreves det 2 ekstra biloppstillingsplasser. Plasseringen av parkeringsplass/garasje/carport/gjesteparkering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 7. c) %BYA må ikke overstige 35% i A_Bf1 og A_Bf2. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. d) Plan for uteområder og lekeområder skal sendes inn og godkjennes som en del av byggemeldingen. Uteområdet skal være opparbeidet i hht vedtatt plan før bygningene tas i bruk. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Lekeplass (LEK) a) Området er felles for eiendommene i felt Bk2_1, Bk2_2, Bk2_3 og A_Bf2 og skal driftes av alle eiendommene i de respektive feltene, jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 14. Det skal opparbeides i henhold til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, vedtatt ved Kgl.res. av 19. juli Lekeplass / ballslette (f_lek1 og f_lek2) a) Områdene er felles for alle eiendommene innenfor reguleringsplan for Elstangen vedtatt , og skal driftes av fellesskapet. b) Innenfor området f_lek1 skal det etableres nærlekeplass for tilgrensende boligfelt. c) I felt f_lek2 skal det anlegges ballslette. Ballsletta skal være ferdig opparbeidet før innflytting i området.

24 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 6.1 Veg (f_veg1 og f_veg2) a) Veg f_veg1 og f_veg2 er private veger. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 14. I området for veg kan det anlegges kjøreveger med kryss, etc. Her inngår areal til kjørebane og veiskulder. b) f_veg1 skal være atkomstvei til eiendommene i Klokkerbråten, sørvest for Bk1. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr Parkeringsplasser (Pl) a) Innenfor området er det tillatt med parkeringsplasser. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr GRØNNSTRUKTUR 7.1 Turvei (TV1 og TV2) a) Turveiene kan opparbeides med fast dekke. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr HENSYNSSONE 8.1 Sikringssone (H140_1 og H140_2) Sikringssonene H140_1 og H140_2 er frisiktsone ved veg. a) Frisiktsoner skal være i hht vegvesenets handbok 017 "Veg - og gateutforming". Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1. b) I kryss er frisikt vist med mål på reguleringsplanen. c) Gjerder og beplantning i frisiktsonene skal ikke være høyere enn 0,5 m. Jfr. PBL 12-7, 1. ledd nr. 1.

25 ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien Hønefoss Norge TLF WWW cowi.no FEBRUAR 2012 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN OPPDRAGSNR. A UTGIVELSESDATO Februar 2012 UTARBEIDET hsso KONTROLLERT shg

26 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 5 1 Bakgrunn På oppdrag for Ringerike Eiendomsutvikling AS er det utarbeidet forslag til detaljert reguleringsplan for felt Bk1, Bk2, F12 og F13 i eksisterende reguleringsplan på Elstangen i Hole kommune. Området gjelder gnr/bnr 232/39. Bk1 i eksisterende reguleringsplan omfatter A_Bf1, Bk1_1 og Bk1_2 i forslag til detaljert reguleringsplan. Bk2 i eksisterende reguleringsplan omfatter A_Bf2, Bk2_1, Bk2_2 og Bk2_3 i forslag til detaljert reguleringsplan. Områdene er tidligere regulert til boligområder i reguleringsplan nr. 220 vedtatt Områdene inngår også i kommuneplanen som utbyggingsområde. Eksisterende plan har bestemmelser som sier at før feltet kan bebygges kreves det bebyggelsesplan dersom det søkes om å endre utbyggingen fra gjeldende illustrasjonsplan. Det var etter gammel planlov. Ny planlov har ikke plantypen bebyggelsesplan lenger. Kommunen har derfor besluttet å kreve detaljert reguleringsplan, da denne ligger nærmest den gamle bebyggelsesplanen i form og innhold. Av samme grunn er også bestemmelsene omarbeidet.

27 6 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN 2 Varsel om regulering Planarbeidet ble varslet på vanlig måte med brev av til offentlige myndigheter og naboer, samt med annonse i Ringerikes Blad. Det ble også varslet oppstart for felt Bk4 samtidig. Se vedlegg 1 for varselbrevet. Det er kommet følgende innspill: 1. Fylkesmannen i Buskerud. Brev av Påpeker krav til støyutredning, rikspolitiske retningslinjer for barn og unge med vekt på tilstrekkelige lekeområder, hensynet til naturlandskapet langs bekkedrag, redegjørelse av miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven, landskapsestetiske forhold, universell utforming og nasjonal målsetting om energieffektive bygninger (gjerne varmepumper). Kommentar: Det er utarbeidet nytt støysonekart for området, se vedlegg 2. I den eksisterende reguleringsplanen for Elstangen inngår rikelig med lekeområder, i tillegg til at området er omkranset av store LNF-områder. Denne planen ivaretar grønnstrukturen i den store planen og det er avsatt en lekeplass i området. Det går 3 små bekker gjennom området, to av disse gjennom grøntarealer (f_lek). Alle disse bekkene er små og har ikke vannføring gjennom hele året. Hvis det trengs konkrete tiltak vil dette bli utført i byggeperioden. Det er ikke gjort spesielle undersøkelser mht naturmangfold i denne planen. En kjenner ikke til at det innenfor dette området på ca 25 daa skulle være forekomster som krever særskilt vern. Bebyggelsen blir eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Det borger ikke for at landskapstrekkene i denne delen av bygda skal bli spesielt påvirket i negativ retning av den planlagt bebyggelsen her. Innenfor feltet vil det bli mulig å bygge boliger med universell utforming. Tomtene er dessuten relativt slake. Vegen opp fra E16 til planområdet har

28 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 7 nok stigningsforhold som er brattere enn anbefalingene mht universell utforming, men det er naturgitt og lite å gjøre noe med. 2. Edel Johanne og Olav Børslett. Naboer til Bk1/Bk2. Brev av Bekymret for stenging av utsikt og bratte atkomster. Ønsker seg knyttet til atkomsten til Bk1, men en slik som blir lagt diagonalt slik at høydeforskjellene blir mindre. Kommentar: Den aktuelle eiendommen ligger på linje med det nederste feltet i Bk1, A_Bf1. Utbygging her vil ikke påvirke utsikt mot fjorden. Adkomst til Bk1 er lagt opp slik at den lett kan forlenges ut av planområdet og gi god adkomst også til den aktuelle eiendommen. 3. Buskerud Fylkeskommune. Brev av Kjenner ikke til om det er automatisk fredede kulturminner i området. Krever å undersøke om rådet om mulige automatisk fredede kulturminner. Ber om midler til dette. (Kr ). Kommentar: Planområdet ble befart i 2011, og det ble gjort funn av en rydningsrøys. Se vedlagt befaringsrapport. Viser ellers til reguleringsplanbestemmelsene som sier at hvis man treffer på automatisk fredete kulturminner under byggeperioden/anleggsperioden skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. 4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Brev av Fare for flom, erosjon og skred utredes i hht NVE's retningslinjer. Viser også til at det er flere små vassdrag i området. Vurdere ny bebyggelse mht skred. Eventuelle fareutsatte soner vises som hensynssoner. Kommentar: Det går 3 små bekker gjennom området. Disse vurderes å ha uvesentlig størrelse og til ikke være kritiske med tanke på flom, erosjon og skred. Skulle det vise seg at konkrete tiltak må utføres gjøres dette i byggeperioden. Grunnen i området består hovedsakelig av fjell i dagen. Steinskred er svært lite trolig og Skrednetts vurderingskart viser heller ikke at området ligger i en slik sone. Mht snøskred viser Skrednetts kart at området ligger i et potensielt utløpsområde mht snøskred. Men vanlig forekommende snømengder og retningen mot vest tilsier at dette er svært teoretisk. Med herskende

29 8 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN vindretning fra sydvest vil det i praksis aldri bli skavldannelser ovenfor feltet. Det er ikke kjent at disse områdene har vært utsatt for snøskred, og tiltak mot dette er derfor ikke vurdert. 5. Statens vegvesen. Brev av Ber om avklaring mht kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Forutsetter at eksisterende veg og parkeringsarealer innenfor planområdet er opparbeidet i hht gjeldende plan. Viser til planlegging av ny E16 og at ny trasé ikke er fastlagt. Ber om oppdaterte støyberegninger og at hastigheten vil bli 100 km/t. Varsler innsigelser dersom støyforholdene ikke blir tilfredsstillende ivaretatt. Kommentar: Ved E16 går det hyppige busser i retningene til og fra Oslo. Grunnlaget for egne bussruter frem til feltet er ikke til stede ennå. Med mer bebyggelse i området kan det bli mulig. Feltet er knyttet til overordnet gang-/og sykkelvegnett i kommunen. Ny gang-/sykkelveg nordover mot E16 er planlagt bygd nå dette året, og en videreføring mot Sundvollen ligger også inne i kommunens planer fremover. En har laget støysonekart for området. Viser her til vedlegg 2 med støyberegningsrapport med illustrasjoner. Det viser at gul støysone i hht støyretningslinjen T-1442 når frem til områdene A_Bf1 og A_Bf2. Her må det gjøres tiltak for å redusere støyen. Planforslaget viser en støyskjerm langs planens avgrensning i nord. 6. Kristian Gullaksen. Brev via mail mottatt Er som nærmeste nabo bekymret for egen utsikt til fjorden. Viser til at da Elstangen AS, ved Garanti Ringbo AS og han inngikk kontrakt om tomtekjøp ble det sagt at Klokkerlia skulle bli et område med godt med luft mellom husene. Ønsker ikke at området heves ved oppfylling. Mener vegen til området og barnehagen er bygget for høyt. Ber om å få se tegningene av boligene. Ønsker at bebyggelsen skal passe den øvrige bebyggelse i området. Kommentar: Gjelder felt Bk4. Ikke aktuelt for felt Bk1 og Bk2. 7. Monica og Ole Einar Gulbrandsen. Mail mottatt Som nabo på gnr 232/48 er også han bekymret for egen utsikt til fjorden.

30 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 9 Ber om et terrengsnitt som viser hvordan husene i Bk2 vil ligge i terrenget og deres høyde. Ber om at det blir satt maks kotehøyde på møne/gesims. Ønsker fartsdumper. Ber om rekkefølgebestemmelser for at det gis bidrag til bygging av gang- /sykkelveg til Sundvollen oppvekstsenter, i fall det ikke er satt av midler til den i kommunen. Kommentar: Boligene er satt med maks mønehøyde på 7,5 m i bestemmelsene. Det vil være et grøntområde (f_lek2) mellom den aktuelle eiendommen og utbyggingen i felt Bk2, og terrenget skrår nedover. Noe forringelse av utsikten kan dog forventes. Kommunen har satt av midler til gangvei. Bygging av fartsdumper vises ikke i reguleringsplaner.

31 10 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN 3 Planområdet Arealoversikt: Boligområder 14,97 daa Lekeområder 6,34 daa Lekeplass 0,63 daa Turveg/Sti 0,2 daa Veg 2,81 daa Sum 24,95 daa Topografi Feltet består av slak, skrånende li ned mot nordvest. Meget bra sol- og utsiktsforhold. Vegetasjon Området er i hovedsak bevokst med lave lauvtrær. Bruken blir såpass intens at en ikke kan forvente at noe vegetasjon blir bevart på tomtene, men i de tilliggende friområdene vil det kunne være naturlig voksende vegetasjon. I dette planområdet vil det kunne plantes i hht eiernes ønsker. Tekniske anlegg Knyttes til stedlig offentlig nett. Overvann knyttes også til stedlig overvannsnett. Bebyggelsen Det legges opp til kjedede eneboliger i felt Bk1_1, Bk1_2, Bk2_1, Bk2_2 og Bk2_3. Dette er illustrert i plankartet med 26 boenheter. I felt A_Bf1 og A_Bf2 legges det opp til frittliggende småhusbebyggelse. Dette er illustrert i plankartet med 8 tomter. Det er satt maks takhøyde til 7,5 m i reguleringsplan. Gjeldene plan har bestemmelser om gesimshøyde og tillat takvinkler som i sum vil kunne gi tilsvarende maks takhøyde. Illustrasjonen viser også forslag til to utvendige biloppstillingsplasser for hver bolig. I tillegg er det en plass i garasje/carport. Der det er illustrert 3

32 PLANBESKRIVELSE FOR ELSTANGEN BK1 OG BK2 11 boliger i kjede får den midterste boligen dobbelgarasje. I enden av f_veg2 er det lagt opp til fire gjeste-/fellesparkeringsplasser. I forslaget til bestemmelser har en satt en prosentandel bebygd areal, BYA. I BYA inngår også biloppstillingsplasser. Pga at en definerer lekeområder, lekeplasser, vegarealer, turveier/stier mv utenfor tomtene blir de reguleringstekniske utnyttelsesgradene på hhv 50, 55 og 60 %. Sett i forhold til hele planområdet (ekskl. områder regulert til f_lek) blir den reelle utnyttelsesgraden ca. 35%. Gjeldende reguleringsplan har 30%, men da var ikke biloppstillingsplassene medregnet. De utgjør ca. 4-5%, slik at i utnyttelsen er lik den som er satt i eksisterende plan. I planområdet er felles lekeområder, lekeplass, gjesteparkering og turveg/sti vist som egne formålsfelt. Grøntområder Grøntområdene er vist i eksisterende reguleringsplan som felt F12 og F13, og er definert med formål Felles lekeplass etter gammel Plan- og bygningslov. Disse områdene er omdefinert til Lekeplass med felles eierform etter ny Plan- og bygningslov. Felt Bk2_2 går inn i F13, men dette har det blitt kompensert for ved at områdene A_bf2 og Bk2_3 har blitt smalere og dermed blir lekeområdet her større enn det orginale F13 området. Atkomster og parkering Atkomster til områdene skjer via regulerte veger i områdene. Tilhørende parkeringsplasser vises av illustrasjonen på plankartet. Det legges opp til fire stk parkeringsplasser i enden av f_veg2 ved den innerste tomten i felt A_Bf2 og to stk gjesteparkeringsplasser langs f_veg1. All annen parkering skjer på egen tomt. Støy Boligfeltene ligger relativt langt fra eksisterende og evt. ny E16, men over i terrenget slik at områdene her kan være støyutsatt. Nytt støysonekart for dette planområdet er beregnet. Støyberegningsrapport med illustrasjoner finnes i vedlegg 2. Ut i fra støysonekart 1 under ser man at gul støysone går inn over felt A_Bf1 og A_Bf2. Her må det tiltak til for å reduser støyen. Reguleringsplanforslaget viser støyskjerm satt i enden av tomtene til A_Bf1 og A_Bf2. Denne støyskjermen står på 1,5-2 m fylling / mur fra eksisterende terreng og skjermhøyde på 1,5 m (se prinsippskisse i vedlegg 2). Dette vil være tilstrekkelig for å komme under grensen for støy, se støysonekart 2. Bestemmelsene En har så langt det passer forsøkt å avstemme eksisterende bestemmelser fra reguleringsplanen for Elstangen med denne planen, men ny planlov gir noen andre begreper. Se disse. Viktigste endringer er inndelingen i kapitler og

33 12 PLANBESKRIVELSE ELSTANGEN tilpassing til nye formålsbegreper. Bestemmelsene mht faktiske muligheter og begrensninger i bebyggelse og anlegg er svært identiske.

34 K J Ø P S T I L B U D Sendes Hønefoss Eiendom AS, faks nr Les forbrukerinformajon om budgivning på baksiden før tilbud inngis. Undertegnede gir herved bindende tilbud på kjøp av eiendommen: Tomt nr i TYRIFJORDEN PANORAMA parsell av gnr 232 bnr 39 Hole kommune med bnr (påføres dersom det er tildelt gnr på aktuelle tomt og gnr fremgår av prospektet). 1. Kjøpesum: kr 00/100 som også skrives med bokstaver kroner I tillegg til kjøpesummen betales omkostninger slik som beskrevet i salgsoppgaven/prospektet som jeg/vi samtidig bekrefter å ha mottatt og lest. 2. Oppgjør. Ved kontraktsinngåelse betales 10 % av kjøpesummen angitt i pkt 1 som betraktes som depositum som sikkerhet for kjøpers forpliktelse. Restbeløp betales senest innen overtagelsen av tomten 3. Min/vår finansiering: a) Egenkapital, disponibelt i kontanter kr b) Egenkapital bundet i nåværende bolig/eiendom kr c) Lånetilsagn/mulighet for lån i følgende bank(er)/kredittinstitusjon(er). Bank/Institusjon/kontakt/referanse: Tlf til kontakt/referanse: 4. Betingelser/forutsetninger (fyll ut /kryss evt. av i felt eller stryk ut) Overtagelse av tomten forutsettes/ønsket pr Budet er gitt under forutsetning av at ovennevnte lån blir innvilget Budet står ved lag til den (dato) kl Andre forbehold ved handelen: 5. Når dette tilbud er akseptert av selger innenfor budfristen i pkt 4, gjelder det som foreløpig kontrakt, og binder begge parter. Tilbudet kan ikke trekkes tilbake innenfor akseptfristen dersom selger eller megler er gjort kjent med tilbudet. Selger kan akseptere eller forkaste ethvert tilbud. 6. Opplysninger om budgiver(e) Personalia Signatur Dato: Sted: Budgiver 1: Navn: Telefon: (Arb/mobil/hjem) Personr./org nr (11/9 siffer) Budgiver 2: Navn: Telefon: (Arb/mobil/hjem) Personr./org nr (11/9 siffer) Adresse: Post nr/sted: SIGNATUR(ER):

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044)

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044) Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre xx.xx.xxxx Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BURUMSKOGEN DETALJREGULERING

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BURUMSKOGEN DETALJREGULERING Ås kommune Plan nr.: R-271 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BURUMSKOGEN DETALJREGULERING Reguleringsbestemmelser datert: 19.04.2012 Kart datert: 19.04.2012 Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Planbestemmelser 2044 RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Arkivsak: 10/1272 Arkivkode: PLANR 2044 Sakstittel: REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN GNR. 15/30,346,947 Godkjent i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde Arkivsak: 2011/6787 Arkivkode: 1718r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 24.02.2011, sak 21/2011 Plankartets

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Salgsoppgave Adresse Skolejordet, 2008 FJERDIGBY Kommune Rælingen Matrikkel B25-14: gnr. 96, bnr. 247 B25-15:

Detaljer

HÅMOEN 21-29 5 ENEBOLIGTOMTER PÅ HÅMOEN, MOSBY. Nye

HÅMOEN 21-29 5 ENEBOLIGTOMTER PÅ HÅMOEN, MOSBY. Nye HÅMOEN 21-29 5 ENEBOLIGTOMTER PÅ HÅMOEN, MOSBY Nye Nye Bensinstasjon og butikk 3 HÅMOEN 21-29 Fem eneboligtomter Eneboligtomtene på Håmoen 21-29 ligger solrikt og vestvendt til i nytt boligområde sentralt

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

LØKKEVIKA, HVALER KOMMUNE

LØKKEVIKA, HVALER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LØKKEVIKA, HVALER KOMMUNE Dato for kommunestyrets godkjenning: Dato for siste rev. av bestemmelsene: 10.06.2013 1. GENERELT 1.1 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Prospekt. 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg

Prospekt. 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg Prospekt 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg Salgsstart: Onsdag 14. juni 2017 kl. 16.00 Selger: Stiger Sanness vei Boligprosjekt AS, org. nr. 985 297 282 c/o AS Kongsberg Tomteselskap Dyrmyrgata

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

12 flotte eneboligtomter på toppen av Heptekjerr REVESTIEN 1-19, 31 OG 33. Hellåslia PROSJEKT AS

12 flotte eneboligtomter på toppen av Heptekjerr REVESTIEN 1-19, 31 OG 33. Hellåslia PROSJEKT AS Hellåslia 12 flotte eneboligtomter på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Vakker beliggenhet & utsikt Hellåslia Tomter fra 690 840 m 2 Kort vei til skole, barnehage, butikk, badeplass, flott turterreng og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole (nasjonal plan-id: G-683)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole (nasjonal plan-id: G-683) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole (nasjonal plan-id: G-683) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Halden bystyre xx.xx.xxxx Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE 38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE Furestøyl Aust Pris: Fra kr. 490.000.- til 690.000,- + ca. 2,5% omk. til staten Furestøyl Aust Tomt: Eiertomt FAKTA OM EIENDOMMEN Betalingsbetingelser Selgeren

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no

1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter. www.hogevarde.no 1000 moh - under 2 timer fra Oslo Sydvestvendte hyttetomter www.hogevarde.no Jakt- og fiske vil bli forsøkt tilrettelagt for tomtekjøpere som ønsker dette. Helpreparerte skiløyper rett ved tomtene med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Arkivsak: 16/1518 Arkivkode: PLANR 4071 Sakstittel: PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. HTM 8.6.2017 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer