Oppdragsnummer: Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge. Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnummer: 158264. Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge. Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid

2 VILKÅR EIE OG UTLEIEKONSEPT Hemsedal Alpin Lodge Kort om konsept leilighet i Hemsedal Alpin Lodge Hemsedal Alpin Lodge er leiligheter av god kvalitet bygd for utleie. Leilighetene har en tinglyst klausul om pliktig utleie til turister. Hemsedal Skisenter AS skal stå for utleie og drift av enhetene på samme basis som Veslestølen Hyttegrend. Kjøp av leilighet i Hemsedal Alpin Lodge blir ikke det samme som et tradisjonelt hyttekjøp. Leilighetene er i hovedsak ment for utleie. Målet er høyest mulig utleiegrad gjennom hele vintersesongen. Derfor må eiere bestemme seg for når de vil bruke leiligheten god tid i forveien. Eiere kan bruke leiligheten 42 valgfrie dager i vinterhalvåret, som basert på våre erfaringer er langt mer enn de fleste bruker fritidseiendommen sin. Det er noen ulemper for eier med denne eierformen, men det er imidlertid en stor fordel. Utleie gir betydelige inntekter på leiligheten. Hytteeiers egen bruk av leilighetene. Leilighetene selges med tinglyst klausul om pliktig utleie. Eier kan gjøre bruk av eiendommen totalt 42 valgfrie dager i perioden 15.november- 15. mai. Eier kan også bruke eiendommen 42 valgfrie dager i sommerhalvåret, perioden 16.mai 14. november. Mange av gjestene i Hemsedal bestiller vinterferie tidlig. Driftsselskapet er avhengig av å ha oversikt over hvilke leiligheter som er ledige på et tidlig tidspunkt. Eier må derfor gi beskjed innen 15. mai om når han ønsker å benytte leiligheten kommende vintersesong. I tilfeller hvor driftsselskapet ikke har fått leid bort kan eier benytte leiligheten uten at det påvirker antall bruksdager. Oppgaver for Hemsedal Skisenter AS og oppgaver for eier av leilighet: Hemsedal Skisenter AS står for: Booking og salg Markedsføring Drift av leiligheter Vask og klargjøring etter gjester. Enkle vaktmester tjenester Resepsjonstjeneste Foretningsførsel Fastesetting av priser for utleie. Vedlikehold (kostnad dekkes av fond eller eier) Eier trenger ikke å gjøre noe med leiligheten. Når eier kommer skal alt fungere som for en vanlig gjest. Hvis man kun ønsker å bruke leiligheten en kort tid og ha den som en investering trenger man ikke å bruke mer enn noen timer hvert år til å lese gjennom regnskaper og kommentarer.

3 Eier må selv gjøre rent leiligheten ved avreise etter egen bruk, eller bestille dette hos Hemsedal Skisenter AS. Driftsmodell Leilighetene plikter å være med i Sameiet Hemsedal Alpin Hotell, samt følge retningslinjene i Sameiet. Dette medfører at man må rette seg etter retningslinjer fastsatt i vedtektene. I vedtektene er det satt retningslinjer for å ivareta følgende forhold: Utomhusområder: Utvendige vedlikehold: Innvendig utstyr Innvendige farger etc. Området i og rundt Alpin Lodge bygget. Av hensyn til eksempelvis helhetlig utvendig fasade kan ikke hver enkelt eier beise sin del av bygget. Vedlikehold skjer ved at driftsselskap/foretningsfører leier inn eller utfører vedlikehold. Viktig for effektiv drift. Produktet skal oppfattes som enhetlig og av høy kvalitet. Det er satt opp vedtekter som kan virke omfattende. Bakgrunnen for mange av bestemmelsene er ønsket om en effektiv drift med høy utleiegrad, høyest mulig inntekt for eier og fornøyde gjester. Hver leilighet vil gi en stemme i Sameiet. Sameiet Alpin Hotell vil bestå av 45 enheter: 17 leiligheter på 69 kvm Bra. 3. Etasje. 18 leiligheter på 135 kvm Bra. 4. etasje over 2 plan. 8 hotellrom på 27,4 m2 i 3. og 4. etasje. 2 hjørne leiligheter i 5. Etasje Totalt 45 deltagere i sameiet Hemsedal Alpin Hotell AS - Hemsedal Skisenter AS: Nåværende eier av leilighetene. 100 % eiet av Hemsedal Skisenter AS. Driftselskap som ivaretar den daglige drift. Tilrettelegger og ansvarlig ved salget. Forretningsfører for Sameiet. Booking og salg via Hemsedal Booking som er en avdeling i Hemsedal Skisenter. Utleie og drift Utleie skal skje gjennom driftsselskapet Hemsedal Skisenter AS, som har egen avdeling for drift av overnattingsenheter. Hemsedal Skisenter AS vil stå for forretningsførsel for Sameiet.

4 Økonomi og regnskapsføring Hemsedal Skisenter AS står for den daglige drift av leilighetene. Driftsselskapet håndterer driftsinntekter og kostnader. Det blir utarbeidet et eget regnskap som viser hvor mye inntekter hver eier får. Sameiets felleskostnader vil også inngå i beregning av utbetaling til hver eier. Leieinntekter og reelle kostnadene vil avgjøre hvor mye eieren får utbetalt. Utbetalinger vil skje akonto gjennom sesongen med en avregning når endelig regnskap er klart. Vedlagt stipulert inntekts og kostnadsoversikt er utgangspunkt for disse beregningene. Organisering av oppgaver kan ha betydning for den avgiftsmessige behandling. Merverdiavgift Regjeringen har fra 1. Januar 2008 innført 8 % mva på næringsmessig utleie av fritidseiendom. Eier av leilighet er pliktig å registrere seg i mva registeret gjennom et foretak og eget organisasjonsnummer. Eiers bruk av leiligheten Når eier bruker leiligheten vil eier ikke få inntekter for denne uken. Siden leiligheten er mva registrert skal egen bruk regnes som uttak etter mva lovens bestemmelser. Eller etter egen forskrift. Vedlikehold Innvendig og utvendig vedlikehold av egen seksjon påhviler fullt ut, for egen regning og risiko, den enkelte sameier. Eier må påregne slit og elde som det vil bli med hard bruk ved utleie på ukebasis til turister. I vedlagt budsjett er det ikke satt av kostnader til vedlikehold utover vanlig drift gjennom sesongen. Det blir avsatt en sum pr år til slike kostnader i et vedlikeholdsfond. Dette medfører at kostnader til blant annet følgende må betales av eier: Utvendig beising Vedlikehold tak Utskifting av gardiner, møbler og inventar. Vedlikehold av innvendig panel, dører og skap. Grusing av veier. Vedlikehold vegetasjon i fellesareal. Vedlikehold telefon, It og tv anlegg. Leilighetene er innredet med materialer som skal tåle omfattende bruk. Fliser på gulv og trepanel på vegger, er materialer som erfaringsmessig er fornuftige valg for utleie. Trepanel er ferdigbehandlet med interiørbeis som skal gi en overflate som er vaskbar og holdbar. Ved valg av innredning har det vært fokus på å velge inventar som skal være holdbart. Likevel må leilighetseier påregne at inventaret må vedlikeholdes og etter hvert skiftes ut. Det antas at sofa og stoffmøbler har en levetid på mellom 5-10 år. Bordene er i eik, og det antas at disse har en lengre levetid. Erfaring viser at det særlig er behov for å skifte stoff (sofa og gardiner) som har vært utsatt for mye sollys.

5 Leilighetene er innredet med fliser på alle gulv og trepanel på vegger. Vedlikeholdet med gulv og vegger antas derfor å bli minimalt. Likevel er det klart at trepanel eldes og etter mange år vil det antagelig være behov for ny behandling. Leilighetene er tilkoblet telefon og tv i et fellesanlegg. Vedlikeholdet av disse anleggene vil påfalle eier av leilighetene. Leilighetene har vannboren varme som er tilkoblet Hemsedal Bioenergi. Bygget blir varmet opp ved trepellets/gass. Vedlikehold på rør i bygget, varmtvannstanker og fordelingsrom fordeles på brukere i hele bygget. Vedlikehold på felles; elektrisk anlegg, heis, brannanlegg og andre anlegg fordeles på hele bygget. HEMSEDAL FJELLANDSBY VELFORENING For å ha et helhetlig utomhusområde er Hemsedal Fjellandsby Velforening planlagt opprettet. Formålet med foreningen vil være å ha et velstelt, ryddig og pent utomhusområde. På bakgrunn av at det er praktisk å ha et opplegg for brøyting, eventuell fremtidig oppvarming av gangveier og plasser, rydding og søppelplukking mv er det behov for en koordinering av dette. Kostnadene i selskapet skal fordeles på: Leilighetseierne Næringslokaler, restauranter og butikker. Det er et mål om at kostnader skal fordeles mest mulig riktig. Områder for leilighetene i Hemsedal Alpin Hotell Utvendige fellesområder vil bli: Innkjøring Parkering, område på nordsiden av bygget mot Holdeskarveien, samt andel av interne veier i fremtidige Hemsedal Fjellandsby. Vedlikeholdsfond For at eier skal ha en så jevn kontantstrøm som mulig er det vedtektsfestet i Sameiet at man skal sette av et beløp til vedlikeholdsfond. Beløpet er fastsatt til kr ,- pr år for leilighet på 135 kvm Bra og kr 6 000,- for leilighet på 69 kvm Bra. Beløpet kan endres av sameiermøte. Ved underdekning av fond kan eier trekkes i løpende inntekter for å rette opp underbalanse. Parkering og fellesareal Hver leilighet vil ha tilgang til en parkeringsplass i parkeringsanlegg i kjeller. Leilighetene har i tillegg rett til utomhus parkering på anvist parkeringsplass i Hemsedal Skisenter. Av hensyn til brøyting vil det ikke bli egne merkede plasser. Eier må dekke en forholdsmessig kostnad ved vedlikehold og drift av disse parkeringene.

6 Styre og sameiermøte Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer med varamedlemmer. I tillegg skal en representant for Hemsedal Skisenter AS til enhver tid sitte i styret. Styret, med unntak av representanten fra Hemsedal Skisenter AS som utpekes av selskapet selv, velges av sameiermøtet med alminnelig flertall og for to år. Styret skal sørge for at vedlikehold og drift av eiendommen følger de retningslinjer som er utarbeidet av Hemsedal Alpin Hotell AS, samt de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte sameiers kjøpekontrakt med forpliktelse om tilbakeleie. For øvrig skal styret sørge for forvaltningen av Sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes en gang pr. år. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Hver seksjon har en stemme på sameiermøtet. Hemsedal Skisenter AS som forretningsfører og Sameiet er forpliktet å føre regnskap som skal godkjennes av en statsautorisert eller registrerte revisorer. Sameiermøtet velger revisor i Sameiet. Mislighold av eierens plikter Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonslovens 26. Dette kan være særlig aktuelt med hensyn til klausulen om pliktig utleie. Hemsedal Februar 2009

7 UTREGNING AV INNTEKTER Pooling av inntekter For at fordeling av inntekter skal skje på en rettferdig måte skal det være en deling av alle inntekter. Med dette menes at når eksempelvis 10 leiligheter er disponible en gitt uke skal total inntekt denne uken deles på 10 og fordeles på de hyttene som har vært disponible for utleie. Dette gjør at det ikke blir forskjellige inntekter til eier avhengig av om uke var - Leilighet som er leid ut søndag-søndag eller søndag-fredag og fredagsøndag. (deling gir høyere inntekt) - Noen leiligheter er utleid med rabatt. Utregningsmåte og retningslinjer for egen bruk. Delingen av inntekt skal skje ved at total inntekt for hver enkelt uke deles på antall disponible leiligheter for utleie. Når en eier velger å bruke leiligheten en uke vil han ikke være med i fordelingen av inntekten for denne uken. Når en eier velger å disponere leiligheten en weekend skal inntekten pooles ved at man deler leilighetene i to grupper. Den ene gruppen er de som har stilt enheten til disposisjon hele uken. Denne gruppen har første prioritet ved fylling. Det vil si at trafikk blir først kanalisert til disse enhetene. Den andre gruppen blir den som har kun stilt midtuka (søndag-fredag) til disposisjon for utleie. Byttedager Hytteeierens egen bruk av leiligheten må skje på vanlige byttedager. Dette innebærer for tiden bytte på fredager og søndager. Utleievilkår må tilpasses markedet og interne driftsforhold. Hvis det skulle vise seg nødvendig kan Driftselskapet endre byttedager for utleieperioder. Hemsedal Februar 2009

8 ØKONOMI OG AVKASTNING Drift av leilighetene Hemsedal Skisenter AS har siden desember 1998 drevet utleievirksomhet av hytter og leiligheter, bla Veslestølen Hyttegrend. På basis av erfaringer med inntektsnivåer på tilsvarende utleie objekt er det satt opp stipulerte inntekter, kostnader og netto inntekt. Nedenfor følger kommentarer til stipulerte inntekter og kostnader. Produkt, sammenligning og inntekt vintersesong Stor leilighet på 135 kvm Bra har 5 soverom og 14 senger. Stor stue med gasspeis og flatskjerm. Kjøkken løsning med 3 meter spisebord 3 bad, hvorav et med badstue Tv stue i øvre etasje med flatskjerm Fantastisk beliggenhet Denne leiligheten kan sammenlignes med store hytter, bl.a på Veslestølen. Fordelen med leilighetene er at de har en mer sentral beliggenhet. For småbarnsfamilier kan det være en fordel å bo i barneområdet slik at man kan se på barna som er på skiskole eller i barneområdet. Det er også en fordel at man har restaurant, lobbybar, matbutikk, sportsbutikk og andre tilbud i Hemsedal Fjellandsby i gangavstand. I forhold til Veslestølen har leilighetene mindre rom samt at Veslestølen er egne hytter som kan oppleves som en fordel. Veslestølen hadde sesongen 07/08 en inntekt på ,- med fire soverom. Foran sesongen 08/09 har prisene blitt økt i perioder. Med leilighetens sentrale beliggenhet og at det er 5 soverom tilsier erfaring at det kan budsjetteres med en brutto inntekt på kr ,- i vintersesongen. Leilighet på 69 kvm Bra har 3 soverom, 8 senger. Kompakt stue med gasspeis og flatskjerm. Kjøkken løsning med 2 meter spisebord 2 bad, hvorav et med badstue Fantastisk beliggenhet Denne leiligheten har 8 senger fordelt på 3 soverom. Leiligheten vil oppleves mer komfortabel ved 6-7 personer. Leilighetene er innredet med mange senger for å ha fleksibilitet i kundegrupper. Leiligheten kan sammenlignes med Staven Apt. Det er budsjettert med en brutto inntekt på kr ,- i vintersesong. Hemsedal Alpin Lodge skal bli kjent i markedet og det kan ta 1-3 år før en oppnår budsjetterte inntekter. Inntekter - Sommer I sommerhalvåret er det stipulert med en inntekt på kr og kr for leilighetene. Erfaringen er at sommergjestene reiser i en bil og er sjelden mer en fem personer. Det er derfor vanskelig å få ekstra betalt for en stor leilighet.

9 Begge leilighetene har et potensial som ikke er budsjettert i forhold til arrangement i sommer og høstsesong. Restaurant og bar i 1. etasje er godt egnet til bryllup, konfirmasjoner, kurs og andre samlinger. I sum gjør disse faktorene at man kan evt. begynne å konkurrere med andre fjellhotell. Kundene må i tillegg betale for strøm og oppvarming ved opphold. Vi har budsjettert inntekten til og kr pr år. Kunden betaler også for rengjøring av leiligheten etter avreise. Dette dekker kostnaden med å få gjort leiligheten ren. Sum inntekt for en stor leilighet er stipulert til kr kr og kr for liten leilighet. Det skal betales 8 % mva på leieinntektene. Salgs- booking- og driftskostnader Hemsedal Skisenter AS vil stå for salg, booking og drift og vil ta en provisjon på 32 % av brutto leie for disse tjenestene. Eiers bruk av leilighetene vil føre til reduserte inntekter og derigjennom en lavere inntekt til dekning av driftskostnadene. Det er derfor satt et nedre tak på salgs-, booking og driftskostnader som utgjør kr ,- pr år for stor leilighet og kr for leilighet på 69 kvm. Faste felleskostnader i sameiet Faste kostnader som; forsikring, strøm, oppvarming, vannboren varme, gass til peis, brøyting, renovasjon, vann og kloakk, strøm, telefon og eiendomsavgift er kostnader man uansett vil ha som eier av en fritidseiendom. Kostnadene til strøm, vann og kloakk blir høyere for en leilighet som drives i utleie. Som følge av at man er organisert med et sameie vil man måtte ha en forretningsførsel som vil kreve administrasjonskostnader og revisjonskostnader. Disse kostnadene vil bli bokført i sameiet. Kostnadene i sameiet er i stor grad basert på erfaringstall. Forsikringspolise er beregnet med utgangspunkt i en egenandel på over kr. Alpin Lodge er første hus som kobles på Hemsedal Biosentral. Det er derfor begrenset erfaringstall for forbruk og kostnad. I beregningene er det lagt til grunnen kostnad på linje med el-forbruk inkl. nettleie og avgifter. Renholdsmidler, kjøkkenutstyr, lyspærer og andre forbruksartikler som behøves i driften av leilighetene, kjøpes inn for alle enhetene og fordeles etter en nøkkel på hver enkelt leilighet. Utskifting av større gjenstander som tv, hvitevarer trekkes hver enkelt eier via vedlikeholdsfond. Vann og kloakk forbruk er beregnet med utgangspunkt i et forbruk på 90 kubikk og 160 kubikk for liten og stor leilighet. Det er telefon på leilighetene, disse er hovedsakelig ment for å ringe mellom leilighetene og resepsjonen. Mobilbruk tar mer og mer over for fast linje. Det er lagt opp til trådløst nettverk, med en betalingsløsning der det er bruker som betaler for tjenesten. Kostnaden for telefon og it er budsjettert til 1000 kr.

10 Det er vedtektsfestet og vanlig praksis i Hemsedal at alle som leier ut hytter og leiligheter til turister betaler 1,75 % av utleieinntekten, som kontingent til Hemsedal Turisttrafikklag. Hemsedal Turisttrafikklag har ansvar for betjening av turistkontor, markedsføring for sommeren, koordinering av aktiviteter og fellesskapet som driver turisme, samt andre servicetiltak. Vedlikeholdsfond Inventaret på leilighetene har begrenset levetid. Dette gjelder særlig inventar som er kledd med stoff. Sofaputer, madrasser, dyner og puter blir etter en tid slitt. I Sameiet er det vedtektsfestet at det årlig blir satt av til fond for å dekke disse kostnadene. Anskaffelser og komplettering over kr. 1000,- pr enkelttilfelle og pr. leilighet blir trukket av vedlikeholdsfondet. Dette kan være: - Inventar, utstyr og møbler. - Hvitevarer - Tv - Beising utvendig - Behandling av trepanel - Annet vedlikehold innvendig og utvendig. Utvendig vil det bli kostnader ved beising, tilsåing tak og annet vedlikehold. Komplettering Anskaffelser og komplettering av gjenstander under kr. 1000,- pr enkelttilfelle kjøpes inn samlet. Det blir ikke loggført forbruk pr. leilighet. Kostnadene fordeles på hver eier og blir trukket direkte i oppgjøret. Disse kostnadene går ikke på vedlikeholdsfondet. Hemsedal Februar 2009

11

12

13

14 Leiligheter over 1 plan. 2. etasje Leilighetsnummer Rom Etasje Bruksareal Pris leiligheter Omkostninger roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr roms 2 69 kr kr Prisen inkluderer en garasjeplass i felles garasjeanlegg. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å tildele/nummerere garasjeplassene. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Leiligheter merket med rødt er SOLGT!!

15 Leiligheter over 2 plan. Etasje 3+4 Leilighetsnummer Rom Etasje Bruksareal Pris leiligheter Omkostninger roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr roms kr kr Prisen inkluderer en garasjeplass i felles garasjeanlegg. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å tildele/nummerere garasjeplassene. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Leiligheter merket med rødt er SOLGT!!

16 Stipulerte inntekter og kostnader for Hemsedal Alpin Lodge Liten leil 69 kvm Stor leil 135 kvm UtleieInntekt vinter kr kr UtleieInntekt sommer kr kr Inntekt strøm og varme kr kr Sum inntekter kr kr Mva 8 % kr kr Inntekt eksl. Mva kr kr Booking/resepsjon/drift 32 % kr kr Netto leieinntekt kr kr Faste driftskostnader i sameiet Forsikring kr kr Strøm kr kr Oppvarming varmesentral kr kr Gass til peis kr kr Brøyting kr kr Renholdsmidler, kjøkkenutstyr, lyspærer etc kr kr Eiendomsskatt Vann og kloakk kr kr Telefon kr kr Nrk lisens + øvrige kanaler kr kr Forretningsførsel kr kr Vakthold kr kr Revisor kr kr Bidrag HTTL kr kr Faste kostnader i sameiet kr kr Vedlikeholdsfond, årlig avsetning kr kr Netto utbetalt til eier kr kr feb.09

17 Finansieringstilbud til kjøpere av leiligheter i Hemsedal Alpin Lodge SpareBank 1 Hemsedal kan tilby en attraktiv finansieringspakke til kjøpere av leiligheter i Hemsedal Alpin Lodge, i samarbeid med EiendomsMegler 1. Eksempel på finansiering: Pris for leilighet Egenkapital (25 %) Finansieringsbehov Rente (nom. per 17. februar 09) 4,15 % Nedbetalingstid 20 år. Inntil 5 års avdragsfrihet Dersom du ønsker tilbud på fastrentefinansiering, ta kontakt. To av våre rådgivere har satt seg ekstra godt inn i dette prospektet. De har også laget rutiner som sikrer rask saksbehandling av lånesøknader. Ta kontakt! Marte Hole Kunderådgjevar Telefon Postboks Hemsedal Sertifisert SpareBank 1 Rådgjevar Frode Kristoffersen Kunderådgjevar Telefon Postboks Hemsedal Sertifisert SpareBank 1 Rådgjevar Kundesenteret vårt kan hjelpe deg med dei fleste spørsmål innan bank og forsikring. Tlf (måndag-fredag ) Bank. Forsikring. Og deg.

18 Notater

19 Notater

20 Notater

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Midt i aktivitetsområdet på Savalen

Midt i aktivitetsområdet på Savalen Nissegata, Savalen Midt i aktivitetsområdet på Savalen 100 m til skiheis - 100 m til barnebakke - 300 m til Spa - 300 m til restaurant - 50 m til Skistadion - 150 m til Nissehuset Her spenner du på deg

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 04.11.2002, endret på sameiermøte 28.04.2003 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E Fastsatt i sameiermøte den 27. april 1999 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 28 Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøtet 09.04.2013 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Skolsegglia Sameie Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøtet 26.06.06 Endret på ordinært sameiermøte 29. april 2009 På ordinært sameiermøte 11. april 2012 Og på ordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! ENKELT Enkelt å bli utleier! Det er enkelt å leie ut hytta

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie

Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie Fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr.31, med endringer 30. mai 2007,28. april 2009, 6.juni 2013, 8. april 2014

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på sameiermøtet 29.3.17 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen II sameie, (heretter Sameiet ) omfatter

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 17 bnr. 923 i

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Louisesgt. 15

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Louisesgt. 15 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Louisesgt. 15 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 15.04.1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret 2. april 2014 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT BALKONG MED FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN PARKERING I FELLES GARASJE - KORT AVSTAND TIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON, POST- BANK,

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER Vedtekter for Sameiet Ilsetra Leiligheter, revidert 20. februar 2015 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Ilsetra Leiligheter. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 25.06.2003

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 Vedtatt på sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 Sist endret 09.04.2014 Disse vedtektene er ment å utfylle lov

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS

STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER ØST HAUGESUNDSGATE 7 D H0307, 4014 STAVANGER STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.01.2016

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

V E D T E K T E R FOR HAUGENSLETTEN BOLIGSAMEIE

V E D T E K T E R FOR HAUGENSLETTEN BOLIGSAMEIE V E D T E K T E R FOR HAUGENSLETTEN BOLIGSAMEIE Vedtektene er utarbeidet i henhold til Lov av 4. mars 1983 nr. 7 om eierseksjoner, og vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 13.06.1984, med senere endringer

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE BYGGE- OG FINANSIERINGSPLAN FOR OG LEIE FØR EIE BUDSJETTFORUTSETNINGER Vedlagte driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra utbygger. Det tas forbehold om endring i stipulerte driftskostnader,

Detaljer

Salgsoppgave Raulandsfjell

Salgsoppgave Raulandsfjell Salgsoppgave Raulandsfjell - Leilighet 212-52 kvm. med stor sydvendt terrasse vurderes solgt. - 2 soverom, 2 bad, stor stue med åpen kjøkkenløsning - 2 boder - Ligger ved alpinbakke med 2 heiser og 8 nedfarter

Detaljer

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser.

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser. VEDTEKTER /SAMEIEAVTALE FOR BÅTSAMEIET JARLSØ VEST Vedtatt av sameiermøtet 26.03.2014. 1. Bakgrunn og formål. Sameiegjenstand Sameiets navn er Bryggesameiet Jarlsø Vest, og består av et flytebryggeanlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING. (Vedtatt i konstituerende årsmøte den , endret i ordinært årsmøte og ).

VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING. (Vedtatt i konstituerende årsmøte den , endret i ordinært årsmøte og ). VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING (Vedtatt i konstituerende årsmøte den 07.12.2012, endret i ordinært årsmøte 28.03.15 og 19.3.16). 1 Formål Hafjell Fjellandsby Velforening (Velforeningen)

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 Vedtatt i sameiermøte den 23. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 30 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 19. august 2009 1 NAVN,

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer