INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING"

Transkript

1 INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD PROSJEKTDATA SIDE 2 LOVVERK SIDE 3 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE Om prosjektet, standard, tilvalg og endringer - Bebyggelsens arealer - Byggemåte - Boder og parkeringsplasser - Tomt, felles utearealer og Sentralparken - Næring GENERELL INFORMASJON TIL KJØPER SIDE 7 - Adgang til utleie - Stipulert ferdigstillelse/overtagelse - Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - Energimerking - Likningsverdi HEFTELSER SIDE 7 - Pengeheftelser - Tinglyste forpliktelser og rettigheter KOSTNADER SIDE 8 - Kjøpesum og omkostninger - Eiendommens faste løpende kostnader: - Fellesutgifter - Kommunal Eiendomsskatt - Kostnader ved avbestilling - Meglers vederlag REGULERING SIDE 9 - Forholdet til endelige offentlige planer SELGERS FORBEHOLD SIDE 9 SAMEIET SIDE 9-10 SALGSVILKÅR SIDE 10 FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD SIDE KJØPETILBUD Vedlegges som eget ark, eller lastes ned fra sorenga.no

2 Prosjektdata Prosjekt Sørenga 7 og 8 Eierform Eierseksjoner i sameie Antall boligseksjoner Antall næringsseksjoner 3-5 seksjoner Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal 96 seksjoner i trinn 7 og 28 seksjoner i trinn 8 Til sammen 124 seksjoner Sameiets tomt: Gnr. 234 bnr. 105 og bnr. 106 i Oslo kommune. Eiendommene vil bli sammenføyd og få et felles bnr.105 Eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel. Sameiets tomteareal består av to delfelt på Sørenga (D1b3 og D1b7 + andel av Lastegangen som samlet er oppgitt fra selger å være totalt ca. 5,3 mål. Pga. arealoverføring og grensejustering vil endelig eiendomsareal kunne avvike fra oppgitt areal. Hovedoppdragsnr og Selger Hjemmelshaver Meglerforetak Ansvarlig megler Navn: Sørenga Utvikling KS Adresse: Sørengkaia 69, 0194 Oslo Org. nr.: Navn: Hav Eiendom AS DNB Eiendom AS avd. Nybygg Adresse: Dronning Eufemias gate 30, Bygg M 14 Sør, 0021 Oslo org.nr Navn: Ingunn Iselin Husebø, Tittel: Jurist/prosjektmegler Mobil: Adresse: Dronning Eufemias gate 30, Bygg M 14 Sør, 0021 Oslo Fullmektig/megler Adresse Navn: Bente Stubberud, Tittel: Prosjektmegler Mobil: Adresse: Dronning Eufemias gate 30, Bygg M 14 Sør, 0021 Oslo Foreløpig adresse: Gateadresse er fastsatt til Sørengkaia, men gatenummer er ikke tildelt, 0194 Oslo LOVVERK Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. Bustadoppføringslova, 2

3 dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, vil selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. NÆROMRÅDET Beliggenhet Prosjektet har foreløpig adresse Sørengkaia og ligger ytterst på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Prosjektet får en meget god beliggenhet med store grøntarealer, sjø på tre kanter med havnepromenade og sjøbad. Fra Sørenga får man flott utsikt mot Akershus festning, Operaen, samt Ekebergåsen og Hovedøya. Sentral beliggenhet med kort gangavstand til alt den "nye bydelen" har å by på av parker, kulturtilbud, forretninger, kafeer og andre servicefasiliteter. Det etableres to barnehager i byggetrinn 3 og 4 på Sørenga og på nabotomten, rett innenfor Sørengutstikkeren, er det planlagt barneskole og et lite nærsenter med dagligvarebutikk er også under bygging. Kort gangavstand til offentlig kommunikasjon i Bjørvika med tog/flytog, trikk og buss. Adkomst Se kart med veibeskrivelse på Kommer du til fots anbefales gangbru fra Operaen til Sørenga. BYGGENE OG LEILIGHETENE Kort om prosjektet Sørenga 7 blir liggende nest ytterst på Sørengutstikkeren på siden mot Operaen og Akershus festning. Bygget har en sammenhengende bygningskropp som trappes ned mot syd og vest mot Hovedøya og innseilingen til Oslo, noe som gir flott utsikt og gode solforhold til leilighetene. Bygget har flere åpninger i bygningskroppen som gir gode siktlinjer og bidrar til god sjøkontakt for de fleste leilighetene. Bygget består av 96 selveierleiligheter og vil få 5 oppganger. Det blir 2-, 3- og 4-roms leiligheter fra 42 til 160 kvm BRA. Det er mange gode planløsninger å velge mellom. Trinn 7 har alt fra kompakte 2-roms til store 3- eller 4-roms leiligheter med store balkonger og takterrasser i tillegg til 6 flotte takhageleiligheter. Det er flere flotte gjennomgående 3-roms leiligheter på rundt 100 kvm med balkong og flott utsikt mot innseilingen, Akershus festning og kveldssolen. Her finner man også fine gjennomgående leiligheter med balkong/terrasse mot det frodige gårdsrommet, samt hyggelig uteareal mot tverrslag eller sentralpark. En fin tosidighet som gir sol både formiddag og ettermiddag/kveld og et fint gjennomlys til leilighetene. Sørenga 8 blir liggende ytterst på Sørengutstikkeren mot Hovedøya i front og med Akershus festning og skipsleden på siden. Bygget har en bygningskropp med 2 lameller som peker ut i sjøen mot syd og vest, noe som gir flott utsikt og gode solforhold til leilighetene. Bygget består av 28 selveierleiligheter og vil få 2 oppganger. Det blir 2-, 3- og 4-roms leiligheter fra 60 til 136 kvm BRA. Det blir mange gode løsninger å velge mellom. Trinn 8 har alt fra romslige 2-roms til store 4-roms leiligheter med store balkonger og takterrasser. Her finner man også fine gjennomgående leiligheter som får balkong så vel mot den ytterste del av sentralparken og sjøbadet som mot innseilingen og Akershus festning. En fin tosidighet som gir sol både formiddag og kveld og et fint gjennomlys til leilighetene. Alle leilighetene vil få balkong/terrasse. Det blir garasje med kjøpsplasser for de fleste leilighetene, samt boder i kjeller og heis til hvert leilighetsplan. Det vil bli adkomst fra byggetrinn 7 og 8 til p-plassene under byggetrinn 7. I prosjektets prisliste vil man finne en oversikt over samtlige leiligheter som legges ut for salg. Der fremgår de enkelte leilighetenes benevnelse med oppgang, etasje, leilighetsnummer, bruksareal, p-rom, terrasse- 3

4 /balkongstørrelse, pris og fellesutgifter, samt hvilke leiligheter som får mulighet til å kjøpe parkeringsplass. Det vil også bli 3-5 næringslokaler i byggetrinn 7 og 8. Se for øvrig leilighetsprospekt. Typebetegnelse/ teknisk standard Leilighetene vil få god byggestandard. Standardtype for alle leiligheter betegnes som Sjøfront. For beskrivelse av teknisk standard se prospekt og teknisk beskrivelse. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Bebyggelsens arealer Arealer pr. bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Arealet på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere romarealene og få bruksarealet. Kjellerboder og terrasser/balkonger inngår ikke i beregningen. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Der det leveres plantekasse på private terrasser regnes plantekassens areal med i det totale utearealet. Byggemåte Konstruksjon og fasade Bygningen vil bli utført med bærekonstruksjon i betong, betongelementer og stål. All bebyggelse fundamenteres med peler til fjell. Fasadeveggene vil utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong isolert med mineralull. Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med teglstein/teglmateriale og puss, men plater av ulike materialer og trepanel vil også kunne forekomme. Arkitekten vil ha noe frihet i forbindelse med endelig detaljering av bygget. Yttertak er utført i betong eller egne takelementer, belagt med 4

5 isolasjon og takpapp, samt en del sedum. Innvendig nedløp for takvann vil bli ført ut i sjøen. Overflatevann på bakken, føres via sandfang og ut i sjøen. Det henvises forøvrig til fremlagt teknisk beskrivelse for trinn 7 og 8. TV/internett Det er inngått avtale med Canal Digital om leveranse av kabel TV og internett. Dette er nærmere beskrevet under punktet Felleskostnader. Boder og parkeringsplasser Det medfølger en stk. sportsbod i felles bodareal i kjeller til hver leilighet. Til leiligheter hvor det ikke leveres bod i leiligheten, leveres det ekstra klimatisert bodareal i kjeller. Under Sentralparken er det bygget et parkeringsanlegg med utleieplasser for ca. 300 biler. Dette anlegget tilbyr boligparkering, gjesteparkering og parkering for næringseiendommene. Parkeringsanlegget under sentralparken er utskilt med eget gårds og bruksnummer og eies av Sørenga Parkering KS. Driften er satt bort til Europark AS. Leiligheter som ikke kjøper p- plass kan inngå leieavtale for 1 stk. parkeringstillatelse i felles garasje. Leieavtaler som inngås etter salgsstart må avklares med utbygger eller megler. Forutsatt at anlegget har ledig kapasitet, kan man inngå leieavtale med Europark til markedsvilkår for ekstra biler. Det leies ikke ut faste plasser, men etter fri flyt prinsippet. Fremleie er ikke tillatt. Utvalgte leiligheter i trinn 7 og 8 har anledning til å kjøpe garasjeplass i parkeringssystem under byggetrinn 7. Pris pr. plass er kr ,-. Det er et begrenset antall plasser for salg. Leiligheter som tilbys kjøp av garasjeplass er merket med «*» i prislisten. Organiseringen av garasjeplasser som kjøpes av beboer er ikke avklart på nåværende tidspunkt, men de antas søkt tinglyst som en ideell andel av parkeringsanlegget, alternativt som en vedtektsfestet eksklusiv bruksrett. Kjøpsplassene ligger under byggetrinn 7 og blir en del av boligsameiet. Eier må i tillegg til kjøpesum betale andel av månedlige felles driftskostnader til sameiet. Disse stipuleres til kr. 400,- pr. mnd. første driftsår. For mer informasjon om parkeringssystemet se teknisk beskrivelse eller ta kontakt med megler. Antallet p-plasser tilgjengelig er beregnet ut fra den gjeldende reguleringsplan for Bjørvika. Laveste fri takhøyde vil bli ca. 2,1 m. Stedvis kan det være lavere. Nærmere opplysninger om leie og salg av p-plasser og kriterier for dette kan fås ved henvendelse til megler. Tomt, felles utearealer og sentralparken Eiendommene vil bli sammenføyd og få et felles bnr I dag er eiendommen registrert som Gnr. 234 bnr. 105 og 106., samt del av Gnr. 234 bnr Driftskostnadene for fellesarealene for hele Sørenga fordeles etter følgende hovedprinsipper: Hvert kvartal (trinn 7 og 8 regnes i denne sammenheng som et kvartal) inklusive gårdsrom er fradelt med eget gårds- og bruksnummer hvor grensen legges inntil byggene. Utearealene inne i hvert kvartal og mellom trinn 7 og 8 vil eies og driftes av det aktuelle eierseksjonssameiet. Hvert kvartal seksjoneres med egne seksjonsnummer for hver leilighet og hver næringsseksjon. 5

6 Adkomstveien, havnepromenadene, offentlig park syd på utstikkeren og badeanlegget eies ikke av selger, og forventes overtatt og driftet av Oslo Kommune. Parkeringsanlegget under Sentralparken er fradelt som eget gårds- og bruksnummer, og eies av Sørenga Parkering AS. Kostnadene til drift og vedlikehold av utomhusarealene som ikke overtas av Oslo Kommune, belastes alle sameiene på Sørenga som da har like rettigheter og plikter i forhold til bruk, vedlikehold etc. Utomhusarealene som skal driftes av sameiene i fellesskap vil opparbeides etappevis, og sameierne påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvaret i henhold til sin eierandel ved innflytting. Utbygger har ansvar for opparbeidelse av utearealene, og har herunder også rett til å bestemme endelig utforming og leveranse. Dette gjelder ikke de utearealene som vil bli offentlige friområder. Alle utearealer på Sørenga unntatt gårdsrommene i hvert kvartal skal være tilgjengelige for og kunne benyttes av allmennheten. Det er mottatt rammetillatelse for prosjektet men selger tar forbehold om endelig godkjenning og eventuelle endringer som følge av krav og innspill fra myndighetene, tekniske utfordringer mv. Det meste av utearealet (sentralparken og gårdsrommene) vil bli opparbeidet som felles oppholdsarealer. Se for øvrig behandling av dette temaet over. Unntakene kan være mindre områder langs noen av fasadene hvor leiligheter på bakkenivå vil kunne få bruksrett. Det opparbeides felles gårdsrom med beplantning og dekke. Tilgjengeligheten til de ulike deler av utomhusanlegget vil generelt være god, også for bevegelses- og orienteringshemmede, syklister og barnevogner. Sentralparken mellom kvartalene bygges ut av Sørenga Utvikling KS. Sentralparken og tilhørende fellesareal, herunder tverrslagene ut mot havnepromenaden og de to korte kanalene, er regulert til fellesområde som skal være tilgjengelig for allmenheten og eies i dag av Sørenga Utvikling KS. Etter at alle byggetrinnene på Sørenga er ferdigstilt og overlevert de respektive eierseksjonssameiene og kjøperne, vil eiendommen som består av Sentralparken med tilhørende fellesareal overdras til et fellesarealsameie som skal bestå av alle eierseksjonssameiene på Sørenga. Dette fellesarealsameiet skal forestå drift og vedlikehold av Sentralparken og det felles utearealet. Fellesarealet skal forbli tilgjengelig for allmenheten i henhold til reguleringen. Fellesarealet skal driftes av Sørenga Utvikling KS, inntil det overdras til fellesarealsameiet, anslagsvis i løpet av Eierseksjonssameiet for trinn 7 og 8 skal forbli eiere av tverrslaget mellom disse to byggene, men fellesarealsameiet skal ha lik rett til bruk og plikt til drift og vedlikehold til dette tverrsalget, som det øvrige fellesarealet som eies av fellesarealsameiet. Det vil bli tinglyst en servitutt på tverrslaget mellom trinn 7 og 8, som sikrer fellesarealsameiet slik rett og plikt. Ca. 2/3 av sentralparken vil være uteareal for barnehager om dagen. Disse delene er lokalisert lenger inn på utstikkeren, utenfor byggetrinn 3 og 4. Utenfor byggetrinn 7 og 8 vil parken være fri, det vil si at det ikke vil være uteareal for barnehage her. Parken åpner seg mot sjøbadet og fjorden utenfor trinn 7 og 8. Som nevnt over vil deler av arealet langs noen av fasadene kunne bli underlagt eksklusiv bruksrett for enkeltleiligheter eller som uteserveringsareal for næring. Utearealet som skal eies og driftes av fellessameiet grenser til det offentlige friområdet rundt Sørenga, som ender i offentlig park syd på utstikkeren med havnepromenade og badeanlegget. 6

7 Det offentlige friarealet i forbindelse med havnepromenaden inngår som en del av bebyggelsesplanen for Sørenga. Så vel havnepromenaden som parkarealet vil bli bygget av HAV Eiendom AS/Bjørvika Infrastruktur AS i takt med boligbyggingen, se for øvrig informasjon i salgsprospektet. Næring Reguleringsplanen for Sørenga tillater en mindre andel næringsvirksomhet. Det er foreløpig planlagt 3-5 næringslokaler i dette sameiet ut mot havnepromenaden og sjøbadet. Bruken er ikke avklart, men lokalene egner seg for restauranter.. GENERELL INFORMASJON TIL KJØPER Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Det er adgang til å leie ut leilighetene. Stipulert ferdigstillelse/overtagelse Overtakelse av leilighetene antas å finne sted fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Dersom bygging ikke er besluttet innen , kan partene fritt trekke seg fra avtalen. Senest ved utløpet av Selgers frist for å løfte forbehold (jf. side 10 i dette skriv) skal Selger angi et halvår for overtakelse. Selger skal videre senest 12 måneder før overtakelse angi i hvilken tremånedersperiode Boligen vil være ferdigstilt. Selgeren skal gi Kjøperen melding senest 70 kalenderdager før ferdigstillelse med angivelse av endelig dato for overtakelse. Oversittelse av halvårsperioden, tremånedersperioden eller endelig overtakelsesdato gir Kjøper rett til dagmulkt. Overtakelse skal skje mellom kl og på overtakelsesdagen. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet ferdigstillelse ved kontraktsinngåelse (dvs. annet halvår 2016.). Dersom det oppstår forhold som vil medføre at Selgeren blir forsinket med sin utførelse, skal Selgeren innen rimelig tid varsle Kjøperen. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Energimerking Megler har forespurt selger om energimerking og har fått opplyst at dette ikke foreligger, men vil bli foretatt innen overlevering. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) utgjør 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 60% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal, for skatteår Se nærmere info på 7

8 Pengeheftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste forpliktelser og rettigheter HEFTELSER Det er tinglyst rettighet til at gangvei på eiendommens fellesareal skal være tilgjengelig for allmenheten og rettigheter for naboeiendommene for tilgang til reparasjon og vedlikehold av egne eiendommer, se under: datert : Best. om adkomstrett: Gjelder gangatkomst/rømningsveier Erklæring/avtale: Bestemmelse om reparasjon og vedlikehold. Erklæring/avtale: Gjelder kjøreatkomst, gangatkomst, lek/opphold Erklæring/avtale: Fellesareal (parkeringsanlegg/anleggseiendom Best. om adkomstrett Bestemmelse om parkering Bestemmelse om bebyggelse: Bestemmelse om balkong over nabogrunn Bestemmelse om vann/kloakkledning: Vann- og avløpsanlegg; stikkledning gjennom annen eiers grunn. Bestemmelse om vann/kloakkledning: Vann- og avløpsanlegg; felles stikkledning Best. om adkomstrett: Gangvei for allmennheten m. fl. best. Kjøpesum og omkostninger Se vedlagte prisliste. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel endres av selger. Betalingsplan og kjøpsbetingelser Se vedlagte prisliste. Eiendommens faste, løpende kostnader KOSTNADER 1) Fellesutgifter Driftskostnader eller fellesutgifter fremgår av prislisten og er beregnet av Usbl som vil være forretningsfører for prosjektet og er beregnet for første driftsår. Fellesutgifter dekker blant annet forsikring, kommunale avgifter, vaktmestertjeneste, normale drifts- og vedlikeholdsutgifter, forretningsfører og revisor. Felleskostnadene omfatter også TV og internett med grunnpakke som består av ca. 49 kanaler hvorav flere HD-kanaler samt 15 analoge kanaler, internett med hastighet 12 mb/sek begge veier, analoge radiokanaler samt mulighet for IP-telefoni. I tillegg til driftskostnadene betaler hver seksjonseier for eget forbruk av strøm og fjernevarme (oppvarming/tappevann). De årlige fellesutgifter vedtas på første årsmøte avhengig av hvilke aktiviteter boligsameiet igangsetter eller ønsker. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til 8

9 fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader for kjøpt biloppstillingsplass i garasjekjeller stipuleres til kr. 400,- pr. mnd. første driftsår. Sameiet er forpliktet til å vedlikeholde sin andel av fellesarealer/park på Sørenga. Kostnader til dette inngår i a konto fellesutgifter. 2) Kommunal eiendomsskatt Det er ikke kommunal eiendomsskatt knyttet til eiendommen. Eventuelle gjenstående arbeider Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- inkl. mva. pr. enhet for leiligheter solgt på salgsmøtet og kr ,-inkl. mva. for leiligheter solgt etter salgsmøtet. Dette inkluderer oppgjørstjenester. I tillegg kommer bonus på kr ,- dersom nødvendig salg oppnås for beslutning om byggestart innen 3 mnd. etter salgsstart. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader kr. 525,- Grunnboksutskrift kr. 172,- pr. utskrift Firmaattest kr. 77,- pr. utskrift Formidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. REGULERING Forholdet til endelige offentlige planer Reguleringsbestemmelser for Bjørvika - Bispevika Lohavn vedtatt av Oslo Bystyre , sak 274 gjelder for Sørenga. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt Søknad om endring av rammetillatelse er innsendt, men svar ikke mottatt pr. dags dato. 9

10 SELGERS FORBEHOLD Selger er ikke bundet dersom 50 % av prosjektverdien ikke er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene ikke er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen har Selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader, tak og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke fra selger. Sørenga Utvikling KS forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på leiligheter som ikke er solgt fra og med Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. SAMEIET Sørengutstikkeren er planlagt å bestå av syv boligsameier. Sameiet for trinn 7 og 8 er planlagt å bestå av boligseksjoner, totalt 124 stk. boligseksjoner, samt 3-5 næringsseksjoner. Antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver boligseksjon har en stemme i sameiermøtet. (tekst vdr. stemmerett for næringsseksjoner ref. Usbls kommentar?) Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggetrinnene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, iht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. 10

11 SALGSVILKÅR Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Teknisk beskrivelse datert ) Kontraktstegning vedlegges kjøpekontrakt 3) Fasadetegninger- vedlegges kjøpekontrakt 4) Prisliste datert ) Selgers prospekt med plantegninger 6) Foreløpige vedtekter vedlegges kjøpekontrakt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Informasjonsskrivet er ufullstendig uten alle vedlegg. FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPSTILBUD Gi kun skriftlige bud. Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e- post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Innlevert kjøpstilbud er bindende for kjøper. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpstilbud. Megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 11

12 Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Dette dokumentet er sist revidert dato:

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 BARNEVENNLIG MED GANGAVSTAND TIL HEGGEDAL SENTRUM Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1-7 ER DNB Eiendom har solid

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

12 leiligheter i nytt byggetrinn

12 leiligheter i nytt byggetrinn 12 leiligheter i nytt byggetrinn 1 Tulipan planteslekt i liljefamilien. Løkplanter med smale blad og opprette skåleller klokkeformede blomster. Ca. 80 arter er viltvoksende i vestre og midtre Asia og i

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND / MINDE WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND HAGE - FALSENS VEI 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 28. 45. 61. Utbygger: Fakta om eiendommen Nabolaget Dette

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer