Leietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom. r f. i r. s k. a t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom. r f. i r. s k. a t"

Transkript

1 eietakerhåndboktt.qxd:ayout Page 1 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom k o b d n å h r e k a t eie etakere av i e l r g o r f o b s k i r d Fre om Eiend plass Bytt vekst Skap

2 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom Velkommen Innhold Vi håper dere vil trives i de nye lokalene! Avantor Drift AS skal sørge for at lokalene fungerer i henhold til avtale. Vi forvalter i dag kvm, 1. Velkommen til oss 2. Fredriksborg Eiendom 3. Kontaktinformasjon 4. Eiendomsinformasjon 5. Generell informasjon 6. Brannvern 7. Samarbeidsavtaler 8. Drift og vedlikehold i leieforholdet 9. Fordeling av drift- og vedlikeholdskostnader es mer om prosjekter og eiendom på Bytt plass Skap vekst

3 eietakerhåndboktt.qxd:ayout Page 3 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 1. Velkommen til oss Vi er glade for å ha dere som leietaker og håper dere trives i lokalene deres! takere av Fredriksborg Eiendom kan benytte seg av disse tilbudene. Vårt mål er å legge leieforholdet så godt til rette at dere kan konsentrere dere fullt om eget arbeid. Eller for å si det på en annen måte: Jo mindre dere tenker på oss, jo bedre. I tillegg har vi også en egen leietakerside på våre hjemmesider. Der legger vi ut praktisk informasjon, hvem vi har avtaler med og kontaktinformasjon. Se mer på For å gjøre dette enklest mulig har vi laget denne leietakerhåndboken. På de neste sidene finner dere praktisk informasjon rundt leieforholdet, samt informasjon om hvor dere skal henvende dere med eventuelle spørsmål. Det viktigste for oss er de som befinner seg inne i lokalene våre; kundene. Alle våre leietakere skal til enhver tid oppleve oss som en fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert utleieaktør. Vi har også forhandlet frem gode avtaler med flere av våre samarbeidspartnere. Disse avtalene innebærer gunstige priser på produkter og tjenester som naturlig hører til i et vanlig leieforhold. Alle leie- Det skal lønne seg å være leietaker hos Fredriksborg Eiendom! Med vennlig hilsen Fredriksborg Eiendom AS 3

4 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 4 2. Fredriksborg Eiendom Fredriksborg AS har sin kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av næringseiendom i Østfold. Vi ble etablert i 1990, men har røtter tilbake til slutten av 1940 tallet. Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad. Vår målsetting er å legge til rette for vekst og utvikling for kundene våre gjennom å tilby gode, fleksible og problemfrie leieforhold. Fredriksborg Eiendom eier og forvalter næringseiendom i Østfold. I tillegg har Fredriksborg tvikling interesser i andre selskaper gjennom hel- og deleierskap. Vår strategi er å investere i sentralt beliggende eiendommer, med fokus på de fire store byene: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden. Vi tilbyr høy kompetanse og lang erfaring med forvaltning og drift av næringslokaler. Våre ansatte har bred erfaring med drift og utleie av næringseiendom. I samarbeid med kunden er vi behjelpelig med utarbeidelse av standard og utforming på våre lokaler, og basert på kundens ønsker fastsetter vi en konkurransedyktig pris. Ved behov for ombygging eller andre justeringer underveis i leieperioden er vi også behjelpelig med dette. Jo enklere hverdag for kundene våre, jo bedre har vi lykkes. Fredriksborg har som strategi å være en miljøbevisst eiendomsaktør og er derfor medlem av Grønn Byggallianse, Norges største nettverk for miljøbevisste eiendomsaktører. I tillegg har vi sammen med et sekstitalls av landets ledende aktører i bygg og eiendomsbransjen vært med og etablere Norwegian Green Building Council (NGBC), en landsdekkende forening som skal jobbe for at norske bygg skal få høy miljøstandard. Dersom dere har forslag til miljøtiltak i deres lokaler ta kontakt med oss. 3. Kontaktinformasjon Vanlig drift og vedlikehold Ved spørsmål om vanlig drift og vedlikehold rundt leieforholdet kan dere i kontortiden kontakte oss på sentralbordet, eller direkte til den ansvarlige for det dere lurer på. Oversikt over ansatte og ansvarsområder finner dere på nettsiden vår. Det er også mulig å kontakte oss per e-post. Telefon: Postadresse: Pb 814, 1670 Kråkerøy Besøksadresse: Gamle Beddingsvei 21, 1671 Kråkerøy Vakttelefon Ved akutte driftsproblemer i leiearealene som har behov for rask responstid vil dere få hjelp ved å ringe: Telefon:

5 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 5 4. Eiendomsinformasjon I vår eiendomsportefølje har vi kontorlokaler, butikklokaler og kombinasjonslokaler. Vår målsetting er at alle eiendommer til enhver tid skal være mest mulig funksjonelle, rasjonelle og tilpasset leietakernes behov, slik at leietakerne har et mest mulig problemfritt leieforhold. For at leietakerne skal kunne fokusere best mulig på egen næringsvirksomhet, legger vi vekt på å følge opp hver enkelt leietaker med egne ansatte og samarbeid med andre leietakere. For at vi som utleier skal kunne gi leietakerne best mulig service, er vi avhengig av god kommunikasjon og godt samarbeid. Vi har med bakgrunn i dette lagd noen felles spilleregler som vi håper alle leietakerne følger for å få et best mulig leieforhold: 1. Ta kontakt med Fredriksborg Eiendom dersom dere oppdager forhold som kan skade eiendommen, så som brannfarlig virksomhet og annen virksomhet som kan medføre skader på eiendommen. 2. tøv deres egen virksomhet slik at den er til minst mulig sjenanse og skade for øvrige leietakere, naboer og miljøet. 3. Hold det ryddig rundt egen virksomhet og bring søppel til anvist plass. 4. Parker på anvist plass i henhold til avtale. 5. a kun kvalifisert personell betjene tekniske anlegg. 6. Avtal alltid ny skilting med utleier. 7. Følg opp det lovpålagte brannvernet som gjelder i eget leieforhold i samarbeid med de andre leietakerne i eiendommen og huseier. 8. Alle bygningsmessige endringer i egne lokaler må avklares med Fredriksborg Eiendom i forkant. Ikke vær redd for å kontakte oss ved spørsmål. Vi er her for dere!

6 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 6 5. Generell informasjon Nøkkelsystem Nøkler og adgangskort bestilles via Fredriksborg Eiendom. Alle etterbestillinger utover det som er avtalt ved oppstart av leieforholdet, faktureres etter for tiden gjeldende satser. Ved behov, ta kontakt med vår forvaltningsavdeling. Alarm/vakthold I de eiendommer som har alarm- og/eller vakthold, må alle leietakere med ansatte sette seg inn i alarminstruksene på anlegget. Ved feilutløste alarmer, står leietakeren som utløste denne selv ansvarlig for evt kostnader som påføres ved utrykning av vaktselskap. Dersom man har vært uheldig å feilutløse en alarm, kontakt Fredriksborg Eiendom på vakttelefon , så skal vi være behjelpelig med å avstille alarmen og kontakte vaktselskap. Parkering Eiendommene til Fredriksborg Eiendom har forskjellige løsninger når det gjelder parkering. Dette står vanligvis beskrevet i leiekontrakten og det henvises til å følge det som er avtalt der. Renovasjon Det er vanligvis egne søppelcontainere satt ut på de enkelte eiendommene for felles bruk for alle leietakerne, men på enkelte eiendommer har leietaker egen renovasjon. Det oppfordres til kildesortering der hvor det er mulig. Ventilasjon De fleste av våre eiendommer har ventilasjonsanlegg med kjøling og varme. Det vil si at luften fra anlegget er oppvarmet om vinteren og nedkjølt om sommeren. For best utnyttelse av kjøleanlegget om sommeren, er det viktig at solavskjerming brukes aktivt der det finnes og at de senkes etter endt arbeidstid. Ventilasjonsanlegget er spesielt innregulert for hvert kontor og det er derfor viktig å ikke åpne vinduer og tette/justere ventiler slik at det ødelegger balansen i anlegget. Selv om det er kjøleanlegg på ventilasjonsanlegget, vil det i mange tilfeller ikke fungere optimalt på de varmeste dagene i løpet av sommeren. Ta kontakt med Fredriksborg Eiendom om det er spørsmål rundt dette og ikke gjør endringer i ventilasjonssystemet selv, da det kan forårsake større problemer.

7 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 7 6. Brannvern Brannvern Alle leietakere plikter å følge de retningslinjer som er satt opp av Fredriksborg Eiendom i forhold til brannsikkerhet og rømningsveier. Alle leietakere skal snarest mulig etter innflytting velge en brannansvarlig som følger opp brannvernarbeidet i bedriften, både internt og i samarbeid med huseier og de andre leietakerne i eiendommen. Tidsur bør monteres på kaffetraktere, kopimaskiner osv, og det bør ikke brukes levende lys uten oppsikt. Det vises ellers til egen beskrivelse om brannvernarbeid i din bedrift og egen brannverndokumentasjon for eiendommen. Krav Det er offentlig krav til både eier og bruker om brannforebyggende tiltak i hvert brannobjekt. Den som har bruksrett (leietaker) til et brannobjekt har plikt til å innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå. eietakerne er med dette forpliktet til å føre tilsyn med at de bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes i sitt leieobjekt. Bruker har plikt til å rapportere til eier av eiendommen, alle forhold av betydning som forringer sikringstiltakene. For eiendommer med flere leietakere skal alle leietakere utnevne sine egen brannvernansvarlig. Denne personen skal følge opp brannvernarbeidet i sitt leieobjekt i samarbeid med ansvarlig brannvernleder fra Fredriksborg Eiendom. I eiendommer hvor det kun er én leietaker på hele eiendommen, er brannvernansvarlig for leietaker den samme som brannvernleder for eiendommen. 1-3 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, FOBTOT, viser hvilke ansvar du har som bruker. Brukerne må gi sine ansatte opplæring i brannvern (dette gjelder i alle brannobjekter ihht FOBTOT 1-3, veiledningen). Dette må dokumenteres med navn til hver enkelt deltaker, tidspunkt og hva opplæringen inneholdt. Vi anbefaler at nyansatte og vikarer vises rømningsveier, møteplass ved brannalarm og branntekniske installasjoner før de settes i arbeid. Bruker skal ha egen brannvernansvarlig. Om bruker leier flere etasjer, anbefales det å opprette etasjeansvarlig som har som primæroppgave å kontrollere at etasjen er forlatt ved brannalarm. Er han/hun usikker på dette, må dette meldes til brannvesenet. Er bruker i tvil om hva som skal gjøres, ta kontakt Fredriksborg Eiendom, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe dere. Brannbok Alle Fredriksborg Eiendoms eiendommer skal være utstyrt med egen brannbok med branntekniske opplysninger om bygget og generelle opplysninger om leietakerne. For større leietakere er det vanlig at leietakeren i tillegg har sin egen brannbok for sin egen interne brannvernoppfølging. I brannboken skal det også ligge branntegninger av bygningen som viser hvilke vegger som har brannbegrensende funksjon (branncellevegg eller brannvegg). Branntegningene viser også plassering av slukkemidler, brannmeldere, alarmklokker, rømningsveier osv.

8 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 8 7. Samarbeidsavtaler Fredriksborg Eiendom har gjennom sine samarbeidspartnere forhandlet frem gode priser på produkter og tjenester som naturlig hører til i et leieforhold. Våre fremforhandlede avtaler sikrer dere både gode priser, sikker leveranse og oppfølging av kundeforholdet. Type avtaler dere kan benytte dere av som leietakere hos oss er: Strømleveranse everanse av strøm er et viktig element i et leieforhold, både når det gjelder leveranse og pris. Ikke minst er strøm noe som alle leietakere er avhengige av. Serviceavtale bygg Mange av våre leietakere har i løpet av leieforholdet behov for å vedlikeholde lokalene de leier. For andre kan det oppstå ønsker om å gjøre byggtekniske endringer, som innebærer bruk av fagkompetanse innenfor byggfaget. Serviceavtale elektro/ svakstrøm/ventilasjon Ved behov for vedlikehold eller endringer i de tekniske installasjonene internt i leieforholdet. Serviceavtale rør Ved behov for vedlikehold eller endringer i vann og avløp internt i leieforholdet. Flytteoppdrag Ved behov for flyttehjelp ved innflytting/ utflytting av leieforholdet eller annet flyttebehov i løpet av leieforholdet. Drikkeautomater Kaffe-, te- og drikkevannsautomater er en naturlig del av et kontormiljø for å øke trivselen på arbeidsplassen. Mat Vi kan tilby alle våre leietakere ekstra gode rabattavtaler på mat i restaurantene tilknyttet Restaurantgruppen. unsj, overtidsmat, kundemiddager osv, er også noe vi kan bistå med. Trening eietakerne kan benytte seg av gunstige avtaler på treningssentre. Kontorrekvisita Gode priser på alt av kontorrekvisita. Avfallshåndtering Storkundepriser på kontainere og tømming av alle typer avfall. NB: De fremforhandlede avtalene kan forandre seg både i antall og leverandører. For en oppdatert oversikt over gjeldende avtaler ta kontakt på tlf , send e-post til eller gå inn på

9 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 9 8. Drift og vedlikehold i leieforholdet I de fleste leieforhold, avhengig av leiekontrakt, vil oppfølgingen av drift og vedlikehold rundt leieforholdet deles inn i tre: 1. Drift og vedlikehold som følges opp og belastes utleier (eksempelvis ytre vedlikehold). 2. Drift og vedlikehold som følges opp av huseier og belastes leietaker over felleskostnadene (eksempelvis felles tekniske anlegg, fellesarealer osv.). 3. Drift og vedlikehold som følges opp og belastes leietaker (eksempelvis drift og vedlikehold av leietakers eksklusive arealer). Det vises ellers til egen oversikt over fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader i vanlige leieforhold. I de forhold hvor leietaker selv har ansvar for oppfølging av drift og vedlikehold, kan Fredriksborg Eiendom være behjelpelig med å legge dette best mulig til rette, for å gjøre leieforholdet så uproblematisk som mulig. Ved behov for vaktmestertjenester, prosjektledelse av ombygning i leieforholdet, hjelp til intern brannvernoppfølging osv., kan disse tjenestene i de fleste tilfeller kjøpes direkte av oss. Dersom det er behov for mer omfattende arbeider/ tjenester bistår vi gjerne med hjelp og gjennomføring i samarbeid med våre samarbeidspartnere. I et leieforhold kan det også ofte være små praktiske ting en ønsker utført. Dette kan være alt fra små ombygginger, rydding, oppheng av bilder og andre forefallende oppgaver. Ved behov for hjelp til slike praktiske oppgaver kan disse tjenestene kjøpes timebasert direkte fra Fredriksborg Eiendoms egne vaktmestere. Dette er både enkelt og effektivt og gjør at man som leietaker kan forholde seg til en kjent part fremfor å kontakte og følge opp eksterne leverandører. Ved behov, ta kontakt enten via eller tlf Fredriksborg Eiendom har egne vaktmestere og eiendomsforvalter som kjenner bygningsmassen spesielt godt.

10 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom Velkommen Fordeling av drift- og vedlikeholdsutgifter Vi håper dere vil trives i de nye lokalene! Avantor Drift AS skal sørge for at lokalene fungerer i henhold til avtale. Vi forvalter i dag kvm, Kontorbygg Forretningsbygg Kombinasjonsbygg = tgifter som belastes leietaker over felleskostnadsregnskapet = tgifter som belastes utleier Punkter som ikke er aktuelle for gjeldende eiendom strykes eller ansees som ikke relevante i henhold til nærværende kontrakt. Nivå og behov for service, rep. og materiell vurderes mot sikkerhet og generelt vedlikehold. Bytt plass Skap vekst

11 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 11 = tgifter som belastes leietaker over felleskostnadsregnskapet = tgifter som belastes utleier Energi Strømforbruk (fellesanlegg) Brensel/olje Tekniske anlegg Ventilasjon Service/rep/materiell Ombygning/nyinvestering Driftstid (man.-fre ) Automatikk Service/rep/materiell Ombygning/nyinvestering Fyringsanlegg Service/rep/materiell Ombygning/nyinvestering Sentral Service/rep/materiell driftskontroll Ombygning/nyinvestering Kjøleanlegg Service/rep/materiell Ombygning/nyinvestering Driftstid (man.-fre ) Heiser Service/rep/materiell Ombygning/nyinvestering Brannvarslings- Service/rep/materiell anlegg Ombygning/nyinvestering El-installasjon Service/rep/materiell Ombygning/nyinvestering Sanitær/pumper/ Service/rep/materiell rør (felles) Ombygning/nyinvestering Anmerkninger som ikke er medtatt i denne listen skal bedømmes analogt med ovennevnte oppdeling.

12 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 12 = tgifter som belastes leietaker over felleskostnadsregnskapet = tgifter som belastes utleier Bygningsmessig tvendig tak Fasader Takrenner tskifting/vedlikehold Fellesarealer Vedlikehold trappeløp, rømningsveier, inngangspartier, dører, porter o.l. Glassruter Glasskader, innv. vegger mot fellesareal Glasskader utvendig samt tak og p.g.a. setninger m.v. Avløpsledn. og Vedlikehold/rensing brønner ute/inne tskifting Vannledninger Vedlikehold utvendig Vedlikehold innvendig Vann-/avløpsavgifter Småanskaffelser trustning fellesarealer, verktøy etc. Reklameskilt Anskaffelse og vedlikehold Trafikk- og anvisningsskilt Parkerings- Vedlikehold anlegg Nyetablering tebelysning Drift (utsk. lyskilder), vedlikehold Nyetablering Gressplener/ Vedl. inkl. plenklipp, utsk. planter m.v. beplantning Nyetablering Gjerder/ Vedlikehold/nyetablering stolper Anmerkninger som ikke er medtatt i denne listen skal bedømmes analogt med ovennevnte oppdeling.

13 eietakerhåndbok for leietakere av Fredriksborg Eiendom 13 = tgifter som belastes leietaker over felleskostnadsregnskapet = tgifter som belastes utleier Service Renhold/vask Fellesarealer tvendig vindusflater Toalettartikler Fellesarealer Service tolettanlegg Service toalettanlegg Avfallshåndtering Avgifter og tømming Felles musikkanl. Drift/vedlikehold Nyinvestering Snørydding, strøing, feiing Vaktmester- (Eks. andel ifm. parkering tjenester og oppdrag for utleier) Varemottak Planteservice Skadedyrbekjempelse Informasjonstjenester HMS-dokumentasjon og oppfølging Sikkerhet/vakthold inkl. drift/vedlikehold av alarmanlegg Nyinvestering av alarmanlegg Forsikring, eget utstyr i fellesareal Forsikring, fellesarealer/-anlegg Forsikring, eiendom Anmerkninger som ikke er medtatt i denne listen skal bedømmes analogt med ovennevnte oppdeling.

14 Fredriksborghar som mål å bidra til utvikling og vekst for leietakerne våre. Vi utvikler, kjøper og forvalter næringseiendom i Østfold. eietakere hos oss skal erfare tett oppfølging, fleksible avtaler og service over all forventning. Jo enklere hverdag for kundene våre, jo bedre har vi lykkes. es mer om prosjekter og eiendom på Fredriksborg Eiendom AS Postboks 814, 1670 Kråkerøy Besøksadresse: Gamle Beddingvei 21 Telefon: , telefaks: Bytt plass Skap vekst

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Lokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad. Kontorlokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad. Kontorlokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad Kontorlokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Storgata 32. Her kan vi tilby kontorlokaler

Detaljer

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad Til leie Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall, Fredrikstad Oppsummering Eiendom eier og forvalter eiendommen. Eiendommen ligger sentralt plassert mellom Fredrikstad og Sarpsborg, langs fylkesvei

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss. Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss

Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss. Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss Butikklokaler til leie Dronningens gate 1, Moss Meget sentralt beliggende butikklokaler i gågaten i Moss Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Dronningens gate 1 i Moss. Eiendommen

Detaljer

Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker. Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker. Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Lokaler til leie 109 Senteret, Greåker Meget godt eksponerte kontor/service lokaler langs hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Tamburveien

Detaljer

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum

Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum Lokale til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlig butikklokale i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Kontor, lager og verkstedhall til leie

Kontor, lager og verkstedhall til leie Kontor, lager og verkstedhall til leie Sentralt plassert mellom Fredrikstad og Sarpsborg i etablert bil/proffhandelsområde., Fredrikstad Oppsummering Eiendom eier og forvalter eiendommen. Eiendommen ligger

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Lokaler til leie Stabburveien 10, Fredrikstad. Kontorlokaler med meget god parkeringsdekning i etablert bilog proffhandelsområde

Lokaler til leie Stabburveien 10, Fredrikstad. Kontorlokaler med meget god parkeringsdekning i etablert bilog proffhandelsområde Lokaler til leie Stabburveien 10, Fredrikstad Kontorlokaler med meget god parkeringsdekning i etablert bilog proffhandelsområde Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Stabburveien

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Lokaler til leie Stabburveien 10, Fredrikstad. Kontorlokaler med meget god parkeringsdekning i etablert bilog proffhandelsområde

Lokaler til leie Stabburveien 10, Fredrikstad. Kontorlokaler med meget god parkeringsdekning i etablert bilog proffhandelsområde Lokaler til leie Stabburveien 10, Fredrikstad Kontorlokaler med meget god parkeringsdekning i etablert bilog proffhandelsområde Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Stabburveien

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Butikklokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad. Butikklokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum

Butikklokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad. Butikklokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum Butikklokaler til leie Storgata 32, Fredrikstad Butikklokaler sentralt i inngangsporten til Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Storgata 32. Her kan vi tilby

Detaljer

Oppdragsnr Næringseiendom. Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa

Oppdragsnr Næringseiendom. Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa Utleieprospekt Oppdragsnr. 48160176 Næringseiendom Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa Eksklusivt leieareal er ca. 338 kvm, i tillegg kommer 15% fellesareal.

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder?

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Kort om ISS Property Management Hvem er kunden? Hva forventer

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Leietakerhåndbok. Christian Jakhelln AS - Eiendom. Revisjon: 1.0 Dato revidert: 01.06.2015 Ansvarlig: Arve Pedersen. Side 1 av 8

Leietakerhåndbok. Christian Jakhelln AS - Eiendom. Revisjon: 1.0 Dato revidert: 01.06.2015 Ansvarlig: Arve Pedersen. Side 1 av 8 Leietakerhåndbok Christian Jakhelln AS - Eiendom Side 1 av 8 Velkommen som leietaker! Jakhellnkonsernet er en av Bodøs største eiere og forvaltere av næringseiendom. Vi tilbyr kontor- og forretningslokaler

Detaljer

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 FORANKRING AV MILJØSTRATEGI / FOKUS avantor.no avantor.no Miljøsertifisert ISO 14001 utslipp til luft,vann

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B.

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark Utleie Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Ca. 950-3.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 04/2008 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM 2007 - REDUSERTE FELLESKOSTNADER I FORHOLD TIL 2006 side 2/5 Mye å glede seg over for utleier og leietakerne! Gode

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG!

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! OM NEAS EFFEKTIVE BYGG NEAS er en av landets ledende aktører innen Teknisk Drift (Operation & Maintenance) av næringseiendommer. Vi har mer enn 20 års erfaring fra

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Leietakerhåndbok. for kunder av Avantor Eiendomsforvaltning AS

Leietakerhåndbok. for kunder av Avantor Eiendomsforvaltning AS Leietakerhåndbok for kunder av Avantor Eiendomsforvaltning AS Velkommen! Vi håper dere vil trives i lokalene! Avantor Eiendomsforvaltning skal sørge for at lokalene fungerer i henhold til avtale. Vi forvalter

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2015 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 4000 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Leietakerhåndbok. Christian Jakhelln AS - Eiendom. Revisjon: 1.03 Dato revidert: 04.12.2015 Ansvarlig: Arve Pedersen. Side 1 av 9

Leietakerhåndbok. Christian Jakhelln AS - Eiendom. Revisjon: 1.03 Dato revidert: 04.12.2015 Ansvarlig: Arve Pedersen. Side 1 av 9 Leietakerhåndbok Christian Jakhelln AS - Eiendom Side 1 av 9 Velkommen som leietaker! Jakhellnkonsernet er en av Bodøs største eiere og forvaltere av næringseiendom. Vi tilbyr kontor- og forretningslokaler

Detaljer

Effektiv drift energi og miljø

Effektiv drift energi og miljø Klikk for å redigere tittelstil Effektiv drift energi og miljø Grønn Byggallianse 18.11.2015 Presentasjon Rune Marius Skrødal Teknisk Sjef Region SørØst Rune.marius.skrodal@basale.no Jørgen Dammen Driftstekniker/Teamleder

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Nøkkelinformasjon: Adresse: Stavhusgaten 4 Areal: 3 etasjer à Kvm BTA Byggår: 1927 Totalt rehabilitert: 2000/2001 Eier: Bara Eiendom AS

Nøkkelinformasjon: Adresse: Stavhusgaten 4 Areal: 3 etasjer à Kvm BTA Byggår: 1927 Totalt rehabilitert: 2000/2001 Eier: Bara Eiendom AS TELEGRAFEN Nøkkelinformasjon: Adresse: Stavhusgaten 4 Areal: 3 etasjer à 1.441 Kvm BTA Byggår: 1927 Totalt rehabilitert: 2000/2001 Eier: Bara Eiendom AS Telegrafen er et av byens mest anerkjente og profilerte

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2016 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE 1 1. Innledende bestemmelser 1.1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for leie av alle kommunale arealer ved idrettshall og skoler

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon NæringsMegler 1 Oslo Akershus AS Postboks 88 Lilleaker, 0216 Oslo Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Matrikkelnr.:

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING. Tilbudsinnbydelse

LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING. Tilbudsinnbydelse LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING Tilbudsinnbydelse Eidsvoll kommune ved Eiendomsforvaltningen, kommer vegne av ORBRANN (Øvre Romerike Brann og Redning) med en tilbudsinnbydelse. Det ønskes tilbud på leie

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE. Revisjon 2017

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE. Revisjon 2017 UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Revisjon 2017 Vedtatt i kommunestyret 15.02.2017 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for leie av alle

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

ORDENSREGLER FOR SAMEIET (GALLERIET) (endret på ordinært sameiermøte )

ORDENSREGLER FOR SAMEIET (GALLERIET) (endret på ordinært sameiermøte ) ORDENSREGLER FOR SAMEIET (GALLERIET) (endret på ordinært sameiermøte 05.04.2017) 1. HJEMMEL OG FORMÅL Disse ordensregler er utarbeidet med hjemmel i sameiervedtektenes 2 og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE V. 02.2015 AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE m 2 er: 12-78,5 m 2 netto Felles kjøkken Eget kundesenter Resepsjonsservice Gratis Wi-Fi Parkering Felles møterom med alle fasiliteter Alt ferdig møblert God offentlig

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER ANSVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER I HENHOLD TIL STANDARD LEIEKONTRAKT

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER ANSVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER I HENHOLD TIL STANDARD LEIEKONTRAKT Bilag 3 DRIFT DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER ANSVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER I HENHOLD TIL STANDARD LEIEKONTRAKT Oversikten viser hvordan et for gjennomføringen av driftsoppgavene ene for disse

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Kontor: fra 220 til 361 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: fra 220 til 361 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: fra 220 til 361 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og

Detaljer

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg FORVALTNING Kommunale avgifter Vannavgift, Kloakkavgift, renovasjon. X P Forsikringer Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring X Økonomi Inventar som krever spesialforsikring. (Spesielt

Detaljer