Mediehåndbok. Retningslinjer for mediehåntering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mediehåndbok. Retningslinjer for mediehåntering"

Transkript

1 Mediehåndbok Retningslinjer for mediehåntering 2010

2 KONTAKTPERSONER Norges Fotballforbund: TV- og Mediedirektør: Knut Kristvang, Arrangementssjef: Dag Vestlund, Mediesjef: Jon Jamessen, Norsk Toppfotball: Administrerende Direktør: Niels Røine, Markedssjef: Iren Brynhildsen, Fotball Media: Direktør Medieproduksjon: Hallbjørn Saunes, CMS-ansvarlig: Pearse Connolly, OB-Team as: Produsentansvarlig: Micke Pettersson, Produksjonsansvarlig: Per Arild Berge, Servicesjef, teknisk: Dag-Olav Sivertsen, Personellkoordinator: Paal Arne Berg, MEDIEPARTNERE: TV 2: Produsent: Jon Rype, Redaksjonssjef: Vegard Jansen Hagen, Redaksjonell koordinator: Remi Taule, / Teknisk koordinator: Magne Tombre, NRK: Produsent: Morten Johannessen, Redaksjonssjef: Sjur Molven, Redaksjonell koordinator: Erik Strand, Teknisk koordinator: Erik Frafjord, Altiboks: Produktsjef, fotball: Hans Bjarne Solheim, Absolutt Fotball (VG Live og 100% Fotball): Redaktør, 100% Fotball: Sondre M. Knutsen, Leder, VG Live: Thomas M. Hønningstad,

3 Arenaorganisering Alle involverte er forpliktet til å legge forholdene best mulig til rette for at TV- og radio-selskapene, journalister, fotografer, TV-seere og publikum på tribunene skal kunne få en så god opplevelse som mulig. Dette betinger at vi i fellesskap må sørge for optimale arbeidsforhold for alle involverte. Dette gjelder ikke minst for hovedaktørene, spillerene. En grunnleggende organisering av arenaene er derfor svært viktig. En ren og velorganisert arena vil gi et godt helhetsinntrykk, og seerne / publikum vil oppleve Tippeliga-, Adeccoliga- og Toppseriearenaene som vel tilrettelagt for alle. Definisjoner: Teknisk område: Teknisk sone: Mixed zone: Området strekker seg til 1 meter ut til siden fra benkene/innbytterboksene og inntil 1 meter fra sidelinjen. Området der spillerne normalt oppholder seg før, under og etter en fotballkamp. Spillebanen, benkområdet, tunnelen, garderober, mixed zone, etc. (se illustrasjon). Stedet der spillerne møter pressen etter kamp. Området skal ligge i området fra og med garderobene og til spillerbuss. Superflash-intervju: TV-intervju med aktuelle spillere/trenere for rettighetshavende TV-selskap umiddelbart etter kampslutt. Intervjuposisjon er på anvist plass i teknisk sone, men utenfor teknisk område (minimum 5 meter fra innbytterbenken). 3

4 Flash-intervju: Arenareklame: 3D-reklame: TV-intervju for rettighetshavere med aktuelle spillere/trenere. Intervjuposisjon er på anvist plass i teknisk sone, fortrinnsvis innendørs. Reklamebakvegg skal benyttes. Rekken med reklameskilt som er plassert på bakkenivå rundt banen utenfor sikkerhetssonen. Skilthøyden (totalt) skal ikke være høyere enn maksimalt 1 meter. Anbefalt høyde er 0,9 meter. Tredimensjonal reklame. Er et teppe som kan plasseres i sikkerhetssonen, på en side av målet i en avstand av minimum 1 meter fra dødlinjen. Reklameteppet må ikke være av slikt materiale at det kan være til fare for spillerne. (glatt, til å snuble i etc.) Sikkerhetssonen: Området mellom mållinjene/sidelinjene og arenareklamen (se også skjematisk tegning). Blindsidereklame: Den delen av arenareklamen som er plassert på den langsiden der TV-produksjonen foretas. Rettighetshaver: TV-selskap(ene) som representerer kjøperne av senderettighetene for levende bilder slik Medieavtalen beskriver. Ikke-rettighetshaver: Alle andre medieaktører som ikke har senderettigheter for levende bilder. Akkrediteringssystem: Offisielt sikkerhets- og identifikasjonssystem for funksjonærer, journalister, TV-medarbeidere, fotografer, etc. TV-vest: Foto-vest: ENG-kamera: ENG-crew: Produsent: Nummerert vest med påskrift TV, for medarbeidere i TVproduksjonen på indre bane. Nummerert vest med påskriften FOTO for fotografer på anvist plass på indre bane. TV-kamera (Electronic News Gathering). Opptakskamera som brukes i produksjon av andre innslag. Ikke med i selve kampproduksjonen. Normalt to personer, en kameramann og en reporter. Benytter vest med påskrift ENG og har adgang til samme posisjoner som tradisjonelle fotografer. Personen som velger bildene som sendes på TV. Hovedansvarlig for TV-produksjonen. Innspillingsleder: TV-selskapets representant på indre bane. Koordinerer alt fra arena opp mot OB-buss og produsent. Den fra TV-selskapet som kan kontaktes av arrangør under sending. Skal benytte særskilt vest. OB busser: Steady Cam: OB=Outside broadcast. OB busser er trailere som inneholder en regikontroll. Håndholdt, bevegelig og ofte trådløst kamera som er i bevegelse langs sidelinjen under kamp. Eneste kamera som kan (etter avtale) gå ut på banen. Før kamp ved presentasjon av line up og/eller etter kamp for å følge spillere av banen. 4

5 Arenaene skal organiseres etter følgende modell; Ufravikelige prinsipper: Avstanden fra sidelinjen til arenareklamen (første hindring) skal være minst 4 meter. Avstanden fra mållinjen til arenareklamen (første hindring) skal være minst 5 meter bak mål. Arealet mellom sidelinje/dødlinje til arenareklamen benevnes sikkerhetssonen. I sikkerhetssonen skal det ikke være noe, verken personer eller gjenstander, med unntak av evt. 3D-reklame etter nærmere retningslinjer. Unntak kan også være fjernstyrte små TV-kamera og/eller fotoapparat plassert bak målnettet og på en slik måte at det ikke er noen sikkerhetsfare og ikke kan nås hvis noen faller inn i nettet. TV-produksjonen skal foretas fra den siden som TV-selskapet/NFF/klubb har avtalt og bestemt (normalt fra den siden som ikke gir motlys til kameraene og med tribune i bakgrunn). Kommentatorplasser for TV skal alltid være på samme side som produksjonen foretas fra. TV-intervjuer for rettighetshavere skal foretas på et bestemt sted som skal være mellom spillebanen og garderobene. Stedet er avtalt mellom klubb, TV-selskapene og NFF for hver enkelt arena. Alle TV-installasjoner, herunder kameraer, antenner, mikrofoner, tårn, etc., skal ikke være plassert slik at det er en sikkerhetsrisiko for spillere, publikum, funksjonærer eller andre. Ingen representanter fra TV, øvrig presse eller fotografer, har anledning til å være på spillebanen verken før, under eller etter kampen. Unntak kan være TVproduksjonens steady-cam ved filming av line up før kamp og/eller ved følge spillere av banen etter kamp. Kameraet mellom benkene, kamera 3, skal plasseres minst 4 meter fra sidelinjen, 5 meter fra hver innbytterbenk og ikke foran linjen mellom forkanten av de to benkene. Det siste kravet kan avvikes etter avtale dersom det benyttes et lavt kamera (med sittende kameramann) og dette ikke fjerner for mye av sikten fra benkene. Kamera 3s plassering er avtalt på alle Tippeliga-, Toppserie- og Adeccoligaarenaer. Mixed Zone skal være et egnet intervjusted i området fra og med garderobene og til spillerbussen/spillerutgangen. Mixed sone blir fortrinnsvis benyttet etter kampslutt og skal være godt avskjermet fra publikum og er forbeholdt akkreditert media samt spillere/trenere. Mixed sone skal være uformet på en slik måte at spillere/trenere skal kunne gå uhindret gjennom området når de forlater stadion, men samtidig være tilgjengelig for intervjuer. Arenareklamen (totalt) skal ikke være høyere enn 1 meter. Anbefalt 0,90 meter. Arrangerende klubb har sikkerhetsansvaret for området der TV-selskapet har sin bilflåte (parkeringsområde for OB-busser). Sikkerhetsgjerder skal settes opp ved behov, og kontinuerlig vakthold er obligatorisk. 4.dommerens plass er mellom spillerbenkene, ved siden av kamera 3. 5

6 6

7 Øvrige regler og retningslinjer: Akkreditering: Det bør ved alle kampene i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien være forhåndsakkreditering for all presse. Fristen for slik forhåndsakkreditering fastsettes av arrangerende klubb. Anbefalt frist er 4 dager før kamp. Akkreditering er et adgangskort og skal vise vedkommenes arbeidsområde og funksjon. Medieresepsjon hvor registrering skjer og akkreditering utleveres skal være plassert på det første punkt hvor media møter arenaen. Medieresepsjon bør også være sted for oppbevaring av ikke-rettighethaveres utstyr og rommet må således være kontinuerlig bemannet eller låsbart. Parkering: Arrangøren plikter å avsette forskjellige områder til parkering for ulike grupper innenfor presse og media som følger: Presse (akkrediterte journalister og fotografer) så nær presseinngangen som mulig. TV skal ha reservert et område på minst 400 m². Dette området skal være så nær arenaen som mulig (for tekniske detaljer - se eget avsnitt).. Bevertning: Arrangøren er forpliktet til følgende bevertning i forbindelse med kamper i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien; Til TV-selskap (ved briefing/matpause) på definert sted ca to timer før avspark: kaffe, te, mineralvann, varmrett. Skrivende journalister: Journalistene henter sin billett og akkreditering på dertil avtalt sted. Akkreditering gir adgang til følgende steder: Presserom, pressens arbeidsrom Angitt plass på pressetribunen Mixed sone etter kamp Evt. pressekonferanse NB! Akkrediterte journalister (skrivende presse) har ikke på noe tidspunkt adgang til indre bane. Til øvrig akkreditert presse i pressens arbeidsrom fra ca. en time før avspark: kaffe, te, mineralvann, rundstykker el. Fotografer: Fotografer skal i utgangspunktet, når det gjelder akkreditering, behandles som journalister. En fotografs akkrediteringskort kan være nummerert fotovest. Fotovest skal bæres av samtlige arbeidende fotografer. Fotografens arbeidssted er anvist plass på indre bane. Før kampen kan de oppholde seg på indre bane, i nærheten av spillertunnelen, og andre steder, men ikke på selve spillefeltet. Etter målvalg skal fotografene ta plass bak reklamen på spillebanens kortside. Dersom arenaens utforming tillater dette, kan fotografer også benytte langsidene fra cornerflagg til forlengelse av 16-meterslinjen (bak reklame og utenfor sikkerhetssone). For pausen gjelder det samme som før kampstart. Etter kampen skal fotografene ta seg fra sitt arbeidssted og til arbeidsrom/mixed zone. 7

8 Ikke-rettighetshavere: Alle TV- og web-tv selskaper, med unntak av rettighetshavere, har ingen rettigheter til levende bilder fra kampene, og skal ikke gis adgang med TV-, video eller web-kameraer. Representanter fra ikke-rettighetshavere gis adgang til pressetribunen. Arrangør har ansvaret for oppbevaring av ikke-rettighetshavers utstyr under kampens gang. Kamerautstyr leveres tilbake etter kampslutt slik at rettighetshaver kan gjøre intervjuer i mixed zone og/eller ved evt. pressekonferanse. Dersom ikke-rettighetshavere skal kunne komme inn på arenaen med kamera(er) skal skriftlig godkjenning av NFF foreligge. Godkjenning skal fremlegges på TV-møtet. Radio: NRK Radio og P4 har ikke-eksklusive rettigheter for fotballsesongen Det vil si at de skal ivaretas som rettighetshavere med dertil tilhørende fasiliteter, blant annet med hver sin kommentatorposisjon på stadion med plass til inntil 2 personer. NRK Radio og P4 skal etter kamp foreta sine intervjuer fra mixed sone. De kan også foreta intervju fra flashposisjon etter kampslutt. Dette skal i så fall avtales og bekreftes i TV-møtet før kamp. Lokalradio som kan fremvise skriftlig bekreftelse fra NFF om at de har inngått avtale om senderettigheter skal også gis mulighet til å referere/kommentere fra kampene. Lokalradiostasjoner foretar sine intervjuer etter kamp fra mixed sone/pressekonferanse. Storskjerm-produksjon: Produksjon av TV-bilder til storskjerm på arenaen er definert i egen avtale mellom Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Av produksjonstekniske forhold kan nevnes at TV-kamera fra storskjermproduksjonen ikke skal bevege seg ut på spillefeltet. Dette gjelder også under oppvarming, under kamp og etter kamp frem til spillere/dommere har forlatt spillefeltet. For detaljer rundt regelverket for storskjerm henvises til nevnte storskjermavtale. Klubb-TV: Klubbens eget TV-selskap eller det TV-medie som representerer klubben er å definere som en ikke-rettighetshaver i forhold til opptak av kampbilder. Klubb-TV kan, etter særskilt avtale, oppholde seg i arenaens definerte ENG-posisjoner under kamp for opptak av publikumsbilder. Klubb-TV kan opptre inne i egen garderobe. Alle vilkår for klubb-tv muligheter og begrensninger er definert i særskilt avtale mellom klubbene og Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Pressebilletter: Medlemmer i Norske Sportsjournalisters Forening har krav på 1 billett til arrangementet hvis de ikke er på jobb. Av hensyn til klubb og arbeidende presse skal fribillett fortrinnsvis være på vanlig tribuneplass. Øvrige pressekort har ingen krav på fribillett. TV-møte: TV-møte skal gjennomføres 150 minutter før kampstart ved alle direktesendte TVkamper. Møteansvarlig er hjemmelagets mediesjef. Hjemmelagets mediesjef er også møteleder. Alle rettighetshavere med intervju-, kommentator og/eller studioønsker på den aktuelle kamp er pålagt å delta. Også radiostasjoner med rettigheter (ikke lokalradio) deltar på TV-møte der de fysisk er til stede. Ytterligere informasjon se også egen agenda for TV-møtet (se side 21). 8

9 Nedtelling til avspark: Det er svært viktig at planen følges nøye, slik at avspark skjer så presist som mulig. NB! Det er viktig at dersom det fra arrangørens side skal legges inn seremonier etc. før avspark, må dette gjøres slik at det ikke endrer starttidspunktet for kampen. Planen for nedtelling til avspark skal alltid bekreftes i TV-møtet ved direktesendte TVkamper. -00:10 Absolutt seneste tidspunkt for avslutning av oppvarming -00:09 Innmarsj for deltakere i midtsirkelseremonien -00:07 Lagpresentasjoner, bortelaget først -00:06 Spillerne klare i spillertunnelen -00:05 Utstyrskontroll i spillertunnel -00:04 Utmarsj til TL/AL/TS-fanfare -00:02:30 Håndhilsningsprosedyre / klubbsang kan spilles av over PA-anlegg -00:02 Midtsirkelseil bæres av banen -00:02 Lagfotografering -00:01:30 Myntkast :30 Evt. Klubbsang slutt 00:00 Avspark 9

10 Forberedelser til TV-kamp Eksklusive rettigheter og visningsrett Mediepartnere som har eksklusive rettigheter er beskrevet i MEDIEAVTALE VEDRØRENDE VISNINGSRETT TIL NORSK FOTBALL. Denne visningsrett gjelder levende bilder gjengitt på forskjellige plattformer som tradisjonelt TV, web-tv og IP-TV. TV-produksjoner generelt Fotball Media, som er et eget selskap eid 50/50 av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, er hovedansvarlig for alle Media-produksjonene i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien for Fotball Media vil i all hovedsak benytte OB-team som både teknisk og redaksjonelt produksjonsselskap, mens TV2/OBTeam og NRK vil være produsenter for kamper der henholdsvis TV 2 og NRK har visningsrett. Det produksjonsselskap som forestår TV-produksjonen vil være definert som vertskringkaster eller "Host Broadcaster" (HB). TV-bildene vil bli produsert i henhold til rammevilkårene som er forklart i denne håndboken. Fotball Media vil, gjennom sitt produksjonsselskap, varsle de enkelte klubbene og NFF en uke før arrangementet finner sted om hvor stor produksjon det legges opp til. Størrelsen på produksjonen, samt dens behov er beskrevet i denne manualen. Hver enkelt arrangørs arena er beskrevet med 4, 6 og 10 kameras nivå. Det er i tillegg beskrevet en generell produksjonsleveranse på i alt 22 kameraer dersom det i et gitt tilfelle skulle bli aktuelt med ett eller flere tilleggskamera. Denne skjematiske beskrivelse er ikke arenaspesifik og vil kun bli aktuell i særskilte tilfeller som vil bli behandlet separat. Forberedelser til TV-produksjon: (Se også Tidsplan ved direktesendte TV-kamper, side 20) 1 uke før kamp: Fotballmedia skal koordinere og levere produksjonsinformasjon til arrangør, NFF, NTF og rettighetshavere. Den skal inneholde informasjon vedrørende: Nivå TV-produksjon. Ankomsttid for produksjonsbuss og TV-ansatte til arena Navn på produsent/innspillingsleder Spesielle behov, redaksjonelle eller tekniske. 6 timer før avspark OB parkering er klar. Stadion er tilgjengelig for rigg og en lokal representant skal være på stadion for å ta imot TV. 5 timer før avspark Start rigging for TV-produksjon. Første briefingmøte for TV. 2 1/2 timer før avspark TV-møte som ledes av hjemmelagets mediesjef TV-møtet gjennomføres i hht egen agenda Produsent og/eller innspillingsleder fra Host Broadcaster deltar Bortelagets medieansvarlig deltar Kommentator/reporter fra rettighetshavende TV- og radio deltar NFFs delegat deltar Antatt lagoppstilling inkl. formasjon leveres HB Evt. skriftlige tillatelser for ikke-rettighetshavere fremlegges 2 timer før avspark Matservering for TV ansatte 90 minutter før avspark Kameratest. Gjennomgang av TV-bildene som vises fra hovedkamera for å optimalisere TV-sendingen fra arenaen. Presseansvarlig, innspillingsleder og produsent deltar. 75 minutter før avspark Frist for innlevering av offisielle lagoppstillinger. Endelig lagoppstilling med formasjon leveres innspillingsleder snarest mulig. Kampstart: Kampen skal startes presis i henhold til oppsatt tid. Pause: Pausens varighet, fra siste fløytesignal i 1. omgang til igangsetting av 2. omgang, skal være 15 minutter. Arrangementsansvarlig samarbeider med innspillingsleder og dommere om dette. 10

11 Klubbenes ansvar Klubbene som er involvert i fotballavtalen har også et ansvar overfor rettighetshavende TV. Alle punktene under vil spesifiseres for den enkelte stadion i denne håndboken. Kravene over er ufravikelige i Tippeligaen. For andre serier kan det innvilges dispensasjon. Kommunikasjon Arrangørens kommunikasjon vedrørende utstyr og plassering av dette skal skje fra arrangørens TV-koordinator til innspillingsleder og/eller produsent. Spørsmål om utstyrplassering godkjennes på TV-møtet. Henvendelser etter kamp/sendestart skal kun skje via innspillingsleder. HBs produsent avgjør om utstyr eventuelt kan flyttes med mindre det av sikkerhetsmessige årsaker må fjernes eller flyttes umiddelbart. Videre kommunikasjon foretas i ettertid som en klagesak til NFF/Fotballmedia. Vanning Vanning skal varsles på kampmøtet og skal være avsluttet 60 minutter før kampstart dersom ikke annet er avtalt på kampmøtet. Informasjon om eventuell vanning skal formidles i TV-møtet. Kameraplasser og posisjoner Arrangør skal ha egnede og godkjente kameraposisjoner ifølge nivå som er aktuelt på den enkelte arena. Alle kameraposisjoner skal tilrettelegges av klubbene og tilfredsstille Arbeidsmiljøloven, samt dens forskrifter. Parkering for OB busser. Vatret parkering for produksjonsbusser, følgebil, uplink. Dette området må være minimum 250 m² for nasjonale kamper (min. 400 m² ved internasjonale kamper). Parkeringen kan også være parkering for ENG-biler. Underlaget skal ha fast dekke. Parkeringsplassen skal være ryddet og tilgjengelig 6 timer før kampstart (se dagsplan). Arrangøren skal stille med en person ved OB parkering ved bussens ankomst som har nøkler til alle nødvendige steder. Sikkerhet Alle nødvendige sikkerhetstiltak rundt TV produksjonen (parkeringsområdet) er klubbens/arrangørens ansvar. Sikkerhetsgjerder skal settes opp dersom området naturlig ikke er fullstendig avskjermet. Nødvendig fysisk vakthold er obligatorisk. Kabler mellom buss og arena Det må legges til rette for en sikker kabelføring mellom buss og arena og til hvert enkelt kamera. For å unngå at kabler for en TV-produksjon legges i områder hvor det er risiko for publikum eller kabelen, er det nødvendig med prekabling til mange steder. I områder hvor kabler kan ligge risikofritt (for eksempel indre bane) trenger prekablingen bare å ende i sentralt plasserte skap. 11

12 Rigg av utstyr og sikkerhet under bruk Utstyret som skal rigges før og benyttes under TV produksjonen er tungt. Arrangøren skal legge til rette arenaen slik at Arbeidsmiljøloven, samt dens forskrifter, kan følges under rigg. Området for opphold under produksjon skal tilrettelegges under de samme krav. Hvis kamera er plassert i områder hvor publikum kan være en risiko for utstyr eller fotograf, skal det sikres spesielt. Nødvendig også å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for publikum i forbindelse med teknisk utstyr, kameralinser og annet tilbehør i de forskjellige kameraposisjoner. Krav til strøm TV-produksjon er strømkrevende. Generelt bruker én TV-produksjonsbuss (OB-buss) to 63A 3-fase alene. I tillegg kommer strøm til lys i studio, satellittopplinkbil og diverse bilde- og lydutstyr forskjellige steder på banen. Som et minimum foreslås: 2 stk. 63A 3-fase ved OB-buss parkering. 1 stk. 32A 3-fase ved satellittopplink hvis dette ikke er i umiddelbar nærhet av OB buss 1 stk. 32A 3-fase og 1 stk 16A 1-fase til TV2-studio. 5 stk. 16A 1-fase: En for superflash, en på hver side av spillebenkene, og en bak hvert mål. Trådløse frekvenser TV produksjonen bruker de samme frekvensene som lokale PA- og lyd- firmaer bruker. Ved større lokale arrangement må bruk av frekvenser alltid godkjennes av teknisk leder for TV produksjonen. Generelt er det uproblematisk å bruke frekvenser under mhz. Plassering av mikrofoner: Ved bruk av motoriserte reklameskilt skal det være satt av plass til mikrofoner mellom sikkerhetssonen og reklamen. Når mikrofonene settes foran reklamen skal de stå plassert mellom de enkelte annonsørene slik at de skjermer minst mulig. Satellittmottak, bredbånd- og ISDN-linjer: Det produserende TV-selskapet skal ha avsatt plass for montering av parabol. HB trenger også bredbånd- og ISDN-linje. Stadioneier/klubb sørger for tillatelse for benyttelse av avtalt plass, mens brukeren (produksjonsselskapet) selv bestiller linjer og tar kostnadene med etablering og bruk. Dette skal være i umiddelbar nærhet til OB-parkeringen og avtales mellom stadioneier/klubb og bruker i hvert enkelt tilfelle. 12

13 Lys: Alle kamper som skal produseres må ha flomlys, 1200 lux som minimum, målt i retning fra hovedkamera 1,5 meter over spilleflaten. Spilleflaten skal være jevnt belyst over hele spilleflaten. Det belyste området skal rekke én meter utover spilleflaten. Arenareklame Maks høyde på reklame skal ikke være høyere enn 100 cm (anbefalt 90 cm). Det skal ikke settes opp reklame bak mål som skaper konflikt for kameraene. I dag forsvinner ballen på enkelte arenaer idet ballen får en høyde som matcher reklamen bak mål og seerne får ikke sett ballens bane. Det anbefales at reklamen ikke trykkes på hvit bakgrunn. Negative trykk, eller bruk av farge på bakgrunn er det som fungerer absolutt best på TV. Oppholdsrom og mat Det skal klargjøres et møte/oppholdsrom til disposisjon fra TV personellet ankommer areaen og som står til deres disposisjon frem til 90 minutter før avspark. Servering av varmmat/drikke skal skje i henhold til nærmere avtale. Kommentatorposisjoner for TV To kommentatorposisjoner avsatt og godt merket på ALLE arenaer. En posisjon med plass til 3 personer. En posisjon med plass til 2 personer. Disse plassene skal fortrinnsvis være plassert på samme høyde som kamera 1. Fra posisjonene skal kommentatorene se hele banen uten konflikt med bygningsmasse eller publikum. Vinduene bør kunne skyves fra eller fjernes da de fleste kommentatorene ønsker å få med stemningen fra kampen. Begge posisjonene skal fortrinnsvis inneholde: 2 høye barkrakker med rygg Bord i riktig høyde Varme 2 stk. strømuttak, 220 V, 16 amp. Klart utsyn til hele banen Plass til 2 monitorer. Tilleggsplasser for eventuelle øvrige rettighetshavende TV-kommentatorer skal ivaretas på tilfredsstillende måte. 13

14 FX-reporter Definert plass for TV-reporter som under sending rapporterer direkte til rettighetshavers TV-sendte sportsmagasin. Reporter har eget minikamera som kun viser reporteren i TV-bildet. Plassering av reporter og teknisk utstyr skal være i en posisjon som ikke er til sjenanse for verken publikum eller presse. Posisjon skal således ikke være i publikumsområder, men kan være i TV-studio, på pressetribune eller annet egnet mediedefinert område (ikke indre bane). Der er ikke tillatt ha spillefeltet i bakgrunnen av TV-bildet. Studio Det skal settes av plass til studio under tak, men som kan være ute. Minstemål for studio skal være 5x5 meter. Hvis innendørs så skal minimumshøyden være 2,6 meter. Studioet skal være plassert slik at en enkelt kan få studiogjester til området. Strømbehov: 1 stk. 32A 3-fase og 1 stk 16A 1-fase til TV2-studio. Studioets plassering er definert på alle arenaene i Tippeligaen. TV-intervjuer (Se også Tidsplan produksjonsteknisk og redaksjonell styring for direktesendte TV-kamper, side 20) Før kamp. Rettighetshavende TV-selskap kan ha intervjuer med gjester fra studioposisjon på arenaen. Nødvendig akkreditering for bl.a. studiogjester avtales direkte mellom TVselskapet og den arrangerende klubb. Eventuelle TV-intervjuer med lagenes trenere og/eller andre personer knyttet til lagene avtales direkte med det enkelte lags presseansvarlige. Intervjubehov meldes inn i henhold til gjeldende akkrediteringsfrist. Alle intervjuer skal bekreftes på TV-møte. Intervjusted er på anvist og avtalt sted, i flashposisjon, hvor reklamebakvegg skal benyttes. Under kamp. Host Broadcaster har, etter nærmere avtale, mulighet til ett intervju med hvert av lagenes hovedtrener/assistenttrenere per omgang. Intervjuet har en maksimum lengde på 45 sekunder og skal foregå i superflashposisjon. Klubbenes presseansvarlige formidler ønsket. TV-selskapet skal ikke hente trener fra benken. 14

15 I pausen. Host Broadcaster kan ha ett intervju med hvert av lagenes hovedtrener/assistenttrener umiddelbart etter første omgang slutt. Intervjuet skal foregå fra (super)flashposisjon med reklamebakvegg. Maksimum lengde på intervjuene er totalt 60 sekunder. Etter kamp. Host Broadcaster har rett til et superflash-intervju like etter kampslutt. Ønske om intervjuobjekt koordineres med den enkelte klubbs presseansvarlige. Intervjuposisjon er enten superflash- eller flashposisjon. Reklamevegg skal benyttes. Rettighetshavere (TV og web) vil kunne få spillere og begge lags trenere til flashintervju etter kamp. Disse intervjuer skal foregå i flashposisjon med reklamebakvegg. Intervjuobjekter avtales med lagenes presseansvarlige. Mixed sone. Alle spillere skal passere gjennom mixed sone for å være tilgjengelig til å gjøre intervjuer med ikke-rettighetshavende TV-media, radio og øvrig media. Mixed sone skal være utformet på en slik måte at spillere/trenere skal kunne gå uhindret, men samtidig være tilgjengelig for intervjuer. 15

16 Kameraplassering Kameraer skal ikke ødelegge tilskueres utsikt til banen. Det skal heller ikke benyttes løse kameraer blant publikum da dette kan forårsake skade på publikum. Fastsatte kameraposisjoner skal påse at dette ikke skjer. Arrangøren må selv sørge for å evaluere hvilke plasser som mister utsikt for de aktuelle posisjonene i henhold til varslet nivå på produksjonen. Arrangøren kan selge plasser som normalt er avsatt til TV når klubben mottar informasjon om vertskringkasters behov til den enkelte kamp, men ikke la noen av disse plassene være en del av sesongkort. Det skal ikke foregå noe bevegelse/transport av folk/utstyr som kan komme imellom TV kameraer og banen/spillere annet enn ved behov for akutt førstehjelp eller rømning. Alle aktuelle kameraposisjoner skal være klare for montering av TV utstyr minst 8 timer før kampstart. Alle avsatte plasseringer skal tilfredsstille Arbeidsmiljøloven, samt dens forskrifter Følgende rammebetingelser skal tilfredstilles for kameraene og plassering av disse: POSISJON 1 - Hovedkamera Plassert midt på banen, utenfor sikkerhetssone, høyt oppe på dedikert posisjon. Bør ikke ha solen mot seg. Må være på samme side som kommentatorene. Skal se hele banen uten konflikt med bygningsmasse eller publikum. Posisjonen skal ha plass til 3 kameraer, minimum størrelse er 6x2 meter. POSISJON 2 og 12 Nærbildekamera høyt Plassert midt på banen, utenfor sikkerhetssone, høyt oppe på dedikert posisjon. Bør ikke ha solen mot seg. Må være på samme side som kommentatorene. Skal se hele banen uten konflikt med bygningsmasse eller publikum. Posisjonen skal ha plass til 3 kameraer, minimum størrelse er 6x2 meter. 16

17 POSISJON 3 Nærbildekamera lavt Kamera på lavt stativ, såkalt sportsdolly med sittende fotograf. Plassert sentrert på banen side, minimum 4 meter fra sidelinjen på samme side som hovedkamera. Kamera skal være plassert ved siden av 4.dommer, 5 meter fra benkene og ikke foran linjen mellom forkant av de to benkene. Det siste kravet kan avvikes dersom det ikke fjerner for mye av sikten fra benkene. Skal kunne se alle cornerflagg. Posisjonen er definert spesifikt for hver arena. POSISJON 4 og 5 Bak mål høyt Plasseres høyt og mest mulig sentrert bak mål. Skal kunne se begge cornerflagg på sin side. Skal kunne se straffemerke over tverrligger. Skal se hele banen uten konflikt med bygningsmasse eller publikum. Vanligvis vil dette si at kamera er plassert ca. 5 meter over banenivå. POSISJON 6 og 16 Steadycam Steadycam, som er et løst kamera som opererer langs sidelinjen på venstre (6) og/eller Høyre (16) side under kamp. Kamera skal operere utenfor sikkerhetssonen, minimum 4 meter fra sidelinjen, under kamp. Fotograf og kamera har tillatelse til å gå inn i spillersluse før kamp, inn på spillefeltet før kamp for å filme lagpresentasjon, til spillersluse i pausen og etter kamp for å filme superflash-intervjuer. Når steadycam er trådløst skal det kunne bevege seg på banen etter at dommeren har blåst av kampen for å fange opp stemningen blant spillerne. POSISJON 7 og 8 - Offside Plasseres høyt på tribunen, omtrent i samme høyde som hovedkamera (posisjon 1), ca. 20 meter fra mållinjen. Skal se hele banen uten konflikt med bygningsmasse eller publikum. 17

18 POSISJON 9 Reverse angle Lav motsatt. Kamera på stativ (eller sportsdolly der det er nødvendig), litt over midtbanen på siden asst.dommer ikke løper. Skal kunne se alle cornerflagg. POSISJON 10 Trenerkamera 1 Står på motsatt side, helst litt høyt hvis mulig, men ellers ved siden av posisjon 9. Samme forutsetninger som posisjon 9. POSISJON 11 Trenerkamera 2 Står på motsatt side, helst litt høyt hvis mulig, men ellers ved siden av posisjon 9. Samme forutsetninger som posisjon 9. Benyttes som regel kun ved landskamper og NM-finaler. POSISJON 13 og 14 Bak mål lavt Plasseres utenfor sikkerhetssonen bak mål, på bakkenivå, ca meter fra målstolpen (retning posisjon 1). Skal kunne se hele banen uten å komme i konflikt med andre personer eller gjenstander bak målene. 18

19 POSISJON 15 Flash og superflash Kamera på stativ som også kan jobbe håndholdt. Brukes til intervjuer i superflash og flash, standup på indre bane, og bilder fra tunnel/knottekontroll. Er vanligvis ubemannet under kamp. POSISJON 17 og 18 Minikamera bak målnett Minikamera som henges opp i festeanordning til målnettet eller plasseres i henhold til sikkerhetsforskriftene tett bak målnettet. Kamera/kameralinse skal ikke berøre målnettet og linsen kan heller ikke stikke gjennom nettmaskene. POSISJON 19 og 20 Nærbilde halvhøy/lav 16 meter Plasseres enten sittende på banenivå (sportsdolly) eller på avtalte posisjoner på tribunen, ikke for høyt. Dette er IKKE avtalefestede posisjoner, og eventuell bruk må avklares mellom vertskringkaste, arrangør og NFF. POSISJON 21 og 22 Nærbilde reverse halvhøy/lav 16 meter Plasseres enten sittende på banenivå (sportsdolly) eller på avtalte posisjoner på tribunen, ikke for høyt. Dette er IKKE avtalefestede posisjoner, og eventuell bruk må avklares mellom vertskringkaste, arrangør og NFF. POSISJON 23 og 24 Kamerakran bak mål Plasseres bak mål, utenfor sikkerhetssonen. Base og operatør skal ikke være til hinder for tilskuere på tribunen. Det må også være fri passasje mellom kamerakran og tribune for fotografer, ballhentere osv. NB: Dette er ikke avtalefestede posisjoner, og bruk må avklares mellom vertskringkaster, arrangør og NFF i hvert enkelt tilfelle. POSISJON 25 og 26 Kameraskinne bak mål Bevegelig, fjernstyrt kamera på skinne som plasseres bak mål, utenfor sikkerhetssone og etter nærmere avtale. Viktig: Dette er en ikke avtalefestede posisjon, og eventuell bruk må først avklares mellom vertskringkaster, arrangør og NFF og ha en spesifik godkjenning. POSISJON 27 Beauty/taktisk kamera Der det er mulig plasseres dette kamera høyt oppe, på tak eller lignende sted. Det er også mulig å benytte lift. Denne posisjon er frivillig for arrangør, men vertskringkaster har mulighet til å avtale direkte med klubben. Gir flotte bilder av stadion, samt gode oversiktsbilder til analyse. 19

20 Tidsplan ved direktesendte TV-kamper: Tidspunkt Hendelse Hendelse Kommentar 7 dager Akkrediteringsfrist produksjonsselskap Kommer samlet. Ansvar FotballMedia. 4 dager Redaksjonell akkrediteringsfrist Melde personer og rolle samt behov for intervju, kommentator etc. Sesongakkreditering mulig (alle endringer til aktuell kamp MÅ da meldes innen frist). 360 minutter Oppmøte OB 300 minutter Start rigging Crew OB Inkl. første brief for HB crew 180 Kampmøte I hht NFFs bestemmelser 150 TV møte Ledes av mediesjef hjemmelag. Egen agenda utarbeidet. Alle rettighetshavere (inkl. radio) med innmeldte behov må delta for å ha rett til å gjøre intervjuer / kommentere fra stadion etc. Bortelags medieansvarlig må også delta i møtet. 120 Komplett teknisk test inkl. lyd for kommentatorer Teknisk test, kamerainspeksjon + medarbeider til å fylle ut disse og sende dem på mail, SMS el.l. til Mediesjef hjemmelag skal i disse minuttene ha dedikert Offentliggjøring brief og buss, intervjuere, kommentatorer og andre. 75 lagoppstillinger matpause Distribusjonsalternativ avklares på TV møtet. crew Deretter produksjon og distribusjon av lagoppstillinger til øvrig media Tidslomme intervjuer Behov meldes v/akkreditering. Må bekreftes og avklares på TVmøte. Max tid 90 sek pr intervju. Priorekkefølge lik flashintervju etter kamp. Tidspunkt kan bli noe forskjøvet (ut fra prod.selskap / trenerbehov) Stand up pitchside Behov meldes v/akkreditering. Må avklares på TV møte. 15 Start felles tv signal Hovedrunden 15 min / øvrige kamper 5 min 10 Nedtellingsprosedyre starter 4 Innmarsj Bekreftes på TV møte +00:00 Kampstart Første omgang Pause Andre omgang +00:00 Kampslutt umiddelbart Mulighet til intervju med trener/ass.trener fra begge lag Flashintervju begge lags trener Mulighet til intervju med trener/ass.trener fra begge lag Superflash intervju +5 Slutt felles TV signal Flash intervjuer slot oppdelt +15 (+20) Nedrigg lys m.m. i flash +15 (+20) Mulig Eng intervjuer Felles tvsignal, fra 15 min (hovedrunde) eller 5 min (øvrige kamper) til +5 min KUN HB! Kun med lyd. Avklares på TV møtet. Pool intervju utført av Host Broadcaster. Skjer i flash eller superflash rett etter første omgang. Max 60 sek. KUN HB! Kun med lyd. Avklares på tv møtet. Poolintervju av begge lags trener (evt spiller). Gjøres av Host Broadcaster. Egen prioritetsliste som gås gjennom og bekreftes på TV møte. Dersom det er praktisk mulig i forhold til nedrigg og annet, kan rettighetshavere utføre ENG intervjuer i flash. Gjøres evt. på eget utstyr. Alternativt gjøres dette i mixed sone. Avklares Snarest mulig Hvis aktuelt Radiointervju NRK / P4 Mixed zone Pressekonferanse Tidspunkt (rekkefølge) og sted avklares på TV møtet. Gjøres evt. nær flash. Kun NRK/P4 mulighet, hvis de ønsker og det er egnet plass. Mixed sone er alternativet. Lokalradio alltid i mixed sone. Begge lag representert i mixed sone snarest mulig. Alle spillere og trenere skal passerer gjennom mixed sone før de forlater stadion. Vurderes der det er spesielle saker eller spesielle behov. Styres av mediesjef. Avklares på TV møtet. 20

21 AGENDA TV-MØTE Kamp: Dato: Kl.: Sted: Møte innkalt av: mediesjef hjemmeklubb Møtedeltakere: Obligatoriske: Mediesjef hjemmelag, medieansvarlig bortelag, produsent/innspillingsleder (HB), kommentator/reporter for rettighetshavere TV og radio, NFF-delegat. Andre ved behov: For eksempel arrangementsjef, sikkerhetssjef m.v. 1. Velkommen Innledning v/mediesjef hjemmelag o Presentasjon av nøkkelpersoner tilstede o Informasjon fra kampmøte o Informasjon om evt. spesielle aktiviteter o Nedtelling til avspark Navn og funksjon på alle møtedeltakere 2. TV-produksjon Produksjonsplan TV v/produsent HB o o o o Gjennomgang av kameraplan Spesielle bildeønsker før kampstart Tidsplan for TV-produksjon Behov for/ønske om kamerasjekk fra buss Gjennomgang av kameraplan Forslag/valg av kampprofil fra hvert lag for bildefokus før kamp. Gjennomgang av tidsplan. 3. Praktisk gjennomføring Intervjuer og posisjoner v/mediesjef hjemmelag o o Bekrefte posisjoner (superflash, flash, pitchreporter, evt. stand up m.v.) Avtalte intervjuer o Før kamp o 1. omgang o Pause o 2. omgang o Super flash o Flash o Evt. andre (etter avsluttet slot) Bekreftelse av tidspunkt og posisjon for hver posisjon og punkt 4. TV-/Radio kommentatorer Kommentator-/reporterposisjoner (v/mediesjef hjemmelag) o o o Bekrefte kommentatorplasser Akkreditering OK Adgang til intervjuposisjon ved behov (veibeskrivelse fra kommentatorboks til intervjuposisjon) Sjekk utstyr OK i kommentatorposisjon Adgang/akkreditering for flashområde OK? 5. Diverse o Mixed sone plassering o Evt. pressekonferanse o Koordinering mediesjefer/rettighetshavere for intervjuønsker før, under, i pause og etter kamp. o Kommunikasjon med HB og rettighetshavere (SMS el.l.) for effektiv line up-prosedyre før kamp. o Annet 6. Slutt o Takk for møtet og god kamp! 21

22 xx totaloppsett Totaloppsett for de fleste kameraposisjoner som i gitte tilfeller kan benyttes. Oppsettet er i utgangspunktet ikke aktuelt å benytte fullt ut ved serie- eller cupkamper, men viser mulige posisjoner for en større TV-produksjon.

23 5 4-5 kamera produksjon Posisjon 1 Posisjon 2 Posisjon 3 Posisjon 4/5 Posisjon 15 Hovedkamera (liten linse) på hovedkameraplatting. Nærbildekamera (stor linse) på hovedkameraplatting Nærbildekamera (mellomstor linse) på banenivå Høy bak mål venstre eller høyre mål (liten/mellomstor linse) Indrebane; Intervjukamera, superflash, spillersluse før kamp. 23

24 4 6 kamera produksjon Posisjon 1 Posisjon 2 Posisjon 3 Posisjon 4 Posisjon 13 Posisjon 5 Posisjon 14 Posisjon 10 Posisjon 15 Hovedkamera (liten linse) på hovedkameraplatting. Nærbildekamera (stor linse) på hovedkameraplatting Nærbildekamera (mellomstor linse) på banenivå (mellom benker/midten) Høy bak mål venstre (mellomstor linse) ELLER Lav bak mål venstre (mellomstor linse) Høy bak mål høyre (mellomstor linse) ELLER Lav bak mål høyre (mellomstor linse) Trenerkamera motsatt. Indrebane; Intervjukamera, superflash, spillersluse før kamp. 24

25 3 10 kamera produksjon Posisjon 1 Posisjon 2 Posisjon 3 Posisjon 4 Posisjon 13 Posisjon 5 Posisjon 14 Posisjon 6 Posisjon 12 Posisjon 7 Posisjon 8 Posisjon 9 Posisjon 10 Posisjon 15 Posisjon 27 Hovedkamera (liten linse) på hovedkameraplatting. Nærbildekamera (stor linse) på hovedkameraplatting Nærbildekamera på banenivå (mellom benker/midten), superslow Høy bak mål venstre, eller Lav bak mål venstre Høy bak mål høyre, eller Lav bak mål høyre Steadycam v/sidelinjen. Spillersluse før kamp, inn på banen ved line-up og etter kamp. Ekstra kamera på hovedplattform som alterantiv til steadycam Offside venstre, 20 meter fra mållinja, ca 8 meter opp Offside høyre, 20 meter fra mållinja, ca 8 meter opp Lav motsatt, stor linse, skal se begge cornerflagg, superslow Trenerkamera motsatt. Indrebane; Intervjukamera, superflash, spillersluse før kamp. Beautykamera. Avtales i hvert enkelt tilfelle 25

26 Dagsplaner TV DAGSPLAN SØNDAG 20: :00 OB busser parkeres. 15:00 Oppmøte ved OB-buss for alle. Brief og rigg begynner. 17:30 TV-møte for produsent/innspillingsleder/kommentatorer/reportere. 17:30 Komplett teknisk test av alt, ledes av TOM og/eller Bildemiks. 18:00 Mat/red.møte 18:30 Bemanning for kamp 18:45 Lagoppstilling offisiell 20:00 Kampstart 22:05 Flashintervju til mediepartnere 22:30 Nedrigg DAGSPLAN MANDAG 19: :00 OB busser parkeres. 13:30 Oppmøte ved OB-buss for alle. Brief og rigg begynner. 16:30 TV-møte for produsent/innspillingsleder/kommentatorer/reportere. 16:30 Komplett teknisk test av alt, ledes av TOM og/eller Bildemiks. 17:00 Mat/red.møte 17:40 Bemanning kamp 17:45 Lagoppstilling offisiell 19:00 Kampstart 21:05 Flashintervju til mediepartnere 22:00 Nedrigg DAGSPLAN SØNDAG 18: :00 OB busser parkeres, oppmøte Teknisk leder :00 Oppmøte ved OB-buss for alle. Brief og rigg begynner. 15:30 TV-møte for produsent/innspillingsleder/kommentatorer/reportere. 16:00 Komplett teknisk test av alt, ledes av TOM og/eller Bildemiks. 16:00 Mat/møte 16:45 Bemanning kamp 16:45 Lagoppstilling offisiell 18:00 Kampstart 20:05 Flashintervju til mediepartnere DAGSPLAN LØRDAG 17: :00 OB busser parkeres. 12:00 Oppmøte ved OB-buss for alle. Brief og rigg begynner. 14:30 TV-møte for produsent/innspillingsleder/vaktsjef (ev. komm/rep). 15:00 Komplett teknisk test av alt, ledes av TOM og/eller Bildemiks. 15:00 Mat/red.møte 15:45 Lagoppstilling Offisiell 15:45 Bemanning for kamp 17:00 Kampstart 19:05 Flashintervju til mediepartnere DAGSPLAN SØNDAG 16:00 5/4 10:00 OB busser parkeres. 11:00 Oppmøte ved OB-buss for alle. Brief og rigg begynner. 13:30 TV-møte for produsent/innspillingsleder/kommentator/reporter. 13:30 Komplett teknisk test av alt, ledes av TOM og/eller Bildemiks. 14:00 Mat/redaksjonsmøte 14:45 Lagoppstilling offisiell 14:45 Bemanning for kamp 16:00 Kampstart 18:05 Flashintervju til mediepartnere 18:30 Nedrigg DAGSPLAN LØRDAG 14: :00 OB busser parkeres. 10:00 Oppmøte ved OB-buss for alle. Brief og rigg begynner TV-møte for produsent/innspillingsleder/kommentator/reporter 12:00 Komplett teknisk test av alt, ledes av TOM og/eller Bildemiks. 12:00 Mat/redaksjonsmøte 12:45 Bemanning Lagoppstilling offisiell 14:00 Kampstart 16:05 Flashintervju til mediepartnere. 26

27 2010

28 SK BRANN SK Brann, Kniksens plass 1, 5063 Bergen Telefon Hjemmeside Daglig leder Bjørn Dahl, , Arrangementssjef Knut Iversen, , Mediesjef Gorm Natlandsmyr, , Markeds- og Tone Hagen Fanebust, , mediakoordinator Stadionadresse Brann Stadion, Kniksens plass 1, Bergen Stadionansvarlig Terje Reistad, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse På egen plass bak ny hovedtribune (ved kablingsskap) På vei ovenfor OB-parkering (TV 2 har egen Tvips installert) Plasseres i studio i hjørnet Eget TV-gantry i toppetasjen på ny hovedtribune Egen platting i hjørnet mellom Frydenbø-tribunen og gammel hovedtribune Mellom benkene Egen posisjon inne mellom garderobene Møtelokale innerst i Brann-administrasjonens lokaler, venstre kortside Rom bak gantry ved FotballMedia produksjoner, større rom behøves ved Nivå 3 produksjoner Arena er prekablet. Kameraposisjon 5 fungerer ikke tilfredsstillende, blir dekket K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting øverst 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, platting ved trapp (DEKKET SIKT) 3 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, VIP 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, VIP 3 K9 motsatt, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, STÅENDE 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K14 - lav bak mål høyre 3,4 K27 På tak eller i studio (bemannet/ubemannet) 3 28

29 FK HAUGESUND FK Haugesund, Rogalandsgate 92, Postboks 406, 5501 Haugesund Telefon Hjemmeside Daglig leder Jan Hauge, , Arrangementssjef Jan Hauge, , TV-koordinator Svein Hegland, , Medieansvarlig Svein Hegland, , Stadionadresse Haugesund Stadion, Karmsundgaten 169, Haugesund Stadionansvarlig Kåre Steinsnæs, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Nord for vestre inngang, langs gjerdet Ved OB-parkering På hovedkameraplatting, ved siden av K1 I nytt kommentatorbygg, over vestre inngang På indre bane, hjørne nordvest (ved OB-parkering) Mellom benkene I spillerslusen, på utsiden Vaktmesterkontoret, motsatt side Klubbhuset (motsatt side) eller leide lokaler fra Norsk Folkehjelp rett ved OB-parkering Kabling langs indre bane K1 hovedkamera hovedkameraplatting (høyre rom) 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting (venstre rom) 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, LIFT eller PLATTING 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, LIFT eller PLATTING 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, platting ytterst på ny kommentatorbod 3 K8 - offside høyre, på platting oppunder tak tribune eller lift foran tribune 3 K9 motsatt, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, rett over tunnel, nedenfor handicapplasser (sittende) 3,4 K12 nærbildekamera på hovedplatting (ved siden av K1 høyre rom) 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 Hjørne ståtribunen (bak toalettene) eller tak av OB-buss 3 29

30 HØNEFOSS BK Hønefoss BK, Postboks 199, 3502 Hønefoss Telefon Hjemmeside Daglig leder Geir Håvard Solvang, , Arrangementssjef Arne Broberg, , TV-koordinator Ivar Gunnar Lia, , Medieansvarlig Ivar Gunnar Lia, , Stadionadresse AKA ARENA, Hønefoss Idrettspark, Ringeriksgaten, Hønefoss Stadionansvarlig Ringerike kommune v/banemester Arild Bjerkerud, Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse I enden av ny hovedtribune, på siden mot klubbhuset Ved OB-parkering Studio på ny hovedtribune I TV-tårn, øverste etasje Repos over spillerinngang. Trapp må fjernes. Motsatt side. Mellom benkene I spillerslusen, på utsiden ved godt vær, innenfør dørene ved garderobene ellers Presserom, 2. etasje i hovedtribunen Oppholdsrom 2. etasje i klubbhuset Produksjon fra TV-tårn, kabling langs indre bane K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, LIFT eller PLATTING 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, platting på topp av tribune 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, LIFT eller PLATTING 3 K8 - offside høyre, LIFT eller PLATTING 3 K9 motsatt, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, rett over tunnel (ved studioposisjon) 3,4 K12 nærbildekamera på hovedplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 henges opp i stender på kortsiden bak bortesupportere. 3 Rettighetshaver på selv medbringe spesialfeste 30

31 KONGSVINGER IL Kongsvinger IL, Brugata 47B, 2212 Kongsvinger Telefon Hjemmeside Daglig leder Arrangementssjef Anne Faret, , TV-koordinator Tor Inge With, , Medieansvarlig Philip Bourne, , Stadionadresse Gjemselund Stadion, Brugata 47B, Kongsvinger Stadionansvarlig Jan Erik Hansen, Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Bak ny langside ved veien Ved OB-parkering På hovedkameraplatting, eller i kommentatorbod ved dårlig vær (nytt TV-tårn) I TV-tårn, øverste etasje Indre bane i hjørnet mot Kongsvingerhallen Mellom benkene I spillerslusen, på utsiden 3. etasje i hovedtribunen, motsatt side Peisestua i klubbhuset, motsatt side Produksjon fra TV-tårn, kabling langs indre bane K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera foran gjerde SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, LIFT eller PLATTING 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, LIFT eller permanent PLATTING inne i tribunen 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinjen (like høy som hovedkamera) 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinjen (like høy som hovedkamera) 3 K9 motsatt, SPORTSDOLLY mellom benkene 3 K10 trenerkamera, hovedkameraplatting eller indre bane sittende 3,4 K12 nærbildekamera på hovedplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 på stang eller pylon i hjørnet av ny sittetribune (ikke under tak) 3 31

32 LILLESTRØM SK Lillestrøm SK, C. J. Hansensv. 3B, 2007 Kjeller Telefon Hjemmeside Daglig leder Frank Grønlund, , Arrangementssjef Kjell Hulby, , TV-koordinator Ole Kristian Bakkene, , Medieansvarlig Ole Kristian Bakkene, , Stadionadresse Åråsen Stadion, C. J. Hansensv. 3B, Kjeller Stadionansvarlig Kjell Hulby, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Langs vei utenfor bilbutikk, ved medieskap I forlengelsen av OB-bussene, nærmest hjørnet mot Lillestrøm sentrum Plasseres i studio i hjørnet Egne kommentatorboder på begge sider av hovedkameraplattingen Mulig for plass til ett kommentatorpar ute på plattingen Egen platting i hjørnet nærmest OB-parkering, litt liten (ca 3,5x3,5m). Markise over På motsatt side, ved spillersluse På trimrommet inne i gammel hovedtribune, motsatt side Losje/møterom i ny hovedtribune, inngang gjennom LSKs resepsjon Rom midt på gammel hovedtribune, motsatt side. Inngang fra tribunen. Arena er delvis prekablet K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting øverst på tribune 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, platting øverst på tribunen 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, bak trapp med eget feste 3 K8 - offside høyre, bak trapp med eget feste 3 K9 motsatt, plassert på banenivå, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, sittende på tribunestol over spillersluse 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting (sjekk festeløsning) 3 K13 - lav bak mål venstre, bak reklamen 3,4 K14 - lav bak mål høyre, bak reklamen 3,4 K27 hjørnet, under tak (ubemannet) 3 32

33 MOLDE FK Molde FK, Julsundvegen 14, 6412 Molde Telefon Hjemmeside Daglig leder Tarje Nordstrand Jacobsen, , Arrangementssjef Aadne Orvik, , TV-koordinator Tove Berget, , Medieansvarlig Tove Berget, , Stadionadresse Aker Stadion, Julsundvegen 14, Molde Telefon stadion Stadionansvarlig Aadne Orvik, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse På parkeringsplass mellom Aker stadion og hotell Seilet, i hjørnet ved medieskap Ved OB-buss PÅ hovedkameraplatting, evt i ledig kommentatorboks Egne kommentatorboder på begge sider av hovedkameraplattingen Mulig for plass til ett kommentatorpar ute på plattingen Platting over tribune i hjørnet nærmest OB-parkering, settes opp ved behov Mellom benkene Inne i spillersluse, mellom garderobene Presserom i 1. etg ved spillerinngang Rom bak hovedkameraplatting og kommentatorplasser Arena er hovedsakelig prekablet K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 offside venstre, 20m fra mållinje, kurv på veggen 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje, kurv på veggen 3 K9 motsatt, plassert på banenivå, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, banenivå, STÅENDE 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 på tak eller stolpe hjørne motsatt (Bemannet/ubemannet) 3 33

34 ODD GRENLAND Odd Grenland, Postboks 5 Falkum, 3705 Skien Telefon Hjemmeside Daglig leder Hans Erik Utne, , Arrangementssjef Ole Larsen, , TV-koordinator Bjørn W. Hogstad, , Medieansvarlig Bjørn W. Hogstad, , Stadionadresse Skagerak Arena, Fridtjof Nansensgt 21, 3722 Skien Stadionansvarlig Leif Otto Brekka, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse I egen busslomme bak kamerasiden Ved OB-buss På hovedkameraplatting, evt i ledig kommentatorboks Egne kommentatorboder ved hovedkameraplattingen Platting over tribune i hjørnet på gammel tribune, nærmest TV-siden Mellom benkene motsatt side Ved trapp opp fra garderobene, kortside venstre (gammel tribune). Bak mål venstre. Tårnet, Tribune Vest Oppholdsrom i Odd sine lokaler rett innenfor OB-parkering Arena er hovedsakelig prekablet, det som skal til indre bane på banenivå må trekkes fra buss. K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom reklameboards SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting på tribune (MÅ AVTALES HVIS BRUK) 3 K5 høy bak mål høyre, platting øverst på tribunen midt på nedre del 3,4,5 (felt J1. Plassene på rad 13 og 14 fjernes) K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, over inngang 3 (felt R2, plassene 1-5 på rad 18, festes i gjerdet) K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, over inngang 3 (felt N2, plassene på rad 18, festes i gjerdet) K9 motsatt, plassert på banenivå, STÅENDE nedenfor spillebenken 3 der AD ikke løper (evt SPORTSDOLLY mellom benker) K10 trenerkamera på hovedkameraplatting 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 - lav bak mål venstre, foran gamle hovedtribunen 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 i hjørnet, under tak 3 34

35 ROSENBORG BK Rosenborg Ballklub, Lerkendal Stadion, 7492 Trondheim Telefon Hjemmeside Daglig leder Nils Skutle, , Arrangementssjef Tove Moe Dyrhaug, , TV-koordinator Harald Pedersen, , Medieansvarlig Nils Heldal, , Stadionadresse Lerkendal Stadion, Klæbuveien 125, 7492 Trondheim Stadionansvarlig Arne Lorentsen, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse På parkeringplass et stykke unna stadion, ved Medieskap Ved OB-buss I studioposisjon over spillersluse Egne kommentatorboder På hovedtribunen, kamera venstre over spillerslusen (nær handikapplasser) Mellom benkene Inne i korridor mellom garderobene Møterom i 2. etasje på RBK-brakka Møterom i 2. etasje på RBK-brakka Arena er prekablet fra OB-parkering, noe mangelfull i forhold til standardproduksjon Kun 2 fiberkabler til indre bane K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt banenivå, STÅENDE 3 K10 lav motsatt på trenere, STÅENDE 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting (evt over spillertunnel) 3 K13 - lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 på tak kortside eller hjørne under tak (bemannet/ubemannet) 3 35

36 SANDEFJORD FOTBALL Sandefjord Fotball, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord Telefon Hjemmeside Daglig leder Øystein Ulsnæs, , Arrangementssjef Per Ketil Berg, , TV-koordinator Per Moe Arnesen, , Medieansvarlig Per Moe Arnesen, , Stadionadresse Komplett.no Arena, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord Stadionansvarlig Per Ketil Berg, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Ved høyre kortside, inntil strømskap ved jorde Ved OB-buss Studio i hjørnet ved OB-parkering Egne kommentatorboder I hjørnet ved OB-parkering, egen platting. Mellom benkene Inne i korridor under hovedtribunen Presserom i hovedtribunen Presserom eller VIP-rom i toppen av hovedtribunen Kabler må krysse vei gjennom grøft til stadion Kabler strekkes langs toppen av hovedtribunen, viktig å ivareta sikkerheten K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, egen platting 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, egen platting 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 lav motsatt på trenere, STÅENDE 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 stolpe i hjørne (ubemannet) eller studio 3 36

37 STABÆK FOTBALL Stabæk Fotball AS, Postboks 178, 1326 Lysaker Telefon Hjemmeside Daglig leder Jon Tunold, , Arrangementssjef Knut Bjørn Nordheim, , TV-koordinator Kjetil Ekeli, , Medieansvarlig Jørgen Roll, , Stadionadresse Telenor Arena, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu Stadionansvarlig Jørgen Engebretsen, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse På parkeringsplass, ved OB-skap, kortside sørvest Ved OB-buss Studio Egne kommentatorboder Studio på egen posisjon over inngang, hjørnet kamerasiden/kortside nordøst Mellom benkene Mellom benkene, samme sted som superflash Presserom i 1. etg på hovedtribunen Presserom i 1. etg på hovedtribunen Fullstendig prekablet stadion K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, egen platting 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, egen platting 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, egen plass på VIP 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, egen plass på VIP 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, ved siden av K9 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre (på asfalt) 3,4 K14 lav bak mål høyre (på asfalt) 3,4 K27 på tribunen i hjørne (MÅ AVTALES) 3 37

38 IK START Start Toppfotball, Postboks 1533 Valhalla, 4688 Kristiansand Telefon Hjemmeside Daglig leder Sveinung Hovstad, , Arrangementssjef Bjørn Berthelsen, , TV-koordinator Roy Emanuelsen, , Mediesjef Roy Emanuelsen, , Pressekoordinator Per Svein Bostrøm, , Stadionadresse Sør Arena, Stadionveien 21, 4632 Kristiansand Stadionansvarlig Per Egil Andreassen, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse På egen plass nær spillerinngang, på sjøsiden. Ved OB-skap Ved OB-buss Hovedkameraplatting Egne kommentatorboder Platting i hjørnet nærmest OB-parkering, ikke permanent Mellom benkene Eget rom ved spillerinngang Sikkerhetsrom i øverste etasje på hovedtribunen Oppholdsrom bak hovedkameraplatting/kommentatorplasser Fullstendig prekablet stadion K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, luke i vegg 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, luke i vegg 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 hjørne, under tak 3 38

39 STRØMSGODSET TF Strømsgodset Toppfotball, Øvre Eiker vei 25, 3048 Drammen Telefon Hjemmeside Daglig leder Erik Espeseth, , Arrangementssjef Kjell Arne Bergstrøm, , John Arnesen, , TV-koordinator Helge Helgesen, , Medieansvarlig Helge Helgesen, , Stadionadresse Marienlyst Stadion, Schwartsgate 2, Drammen Stadionansvarlig Tor Gundersen, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Inngjerdet plass mellom Drammenshallen og Nye Marienlyst Ved OB-buss Studio i hjørnet mot Klokkesvingen Host kommentator på hovedkamerplatting, andre rettighetshavere på presseplasser på tribunen Egen posisjon i hjørnet mellom hovedsiden og Klokkesvingen. Mellom benkene Korridor mellom garderobene Losje/oppholsrom i øverste etasje på TV-tribunen Kafeteria i Drammenshallen ved siden av OB-parkering Mye prekabling fra OB-parkering K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre på platting i klokkesvingen 3,4 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, i trapp (TRENGER 1M PLATTING) 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, i trapp (TRENGER 1M PLATTING) 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere SITTENDE på platting over Gml spillersluse 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting (sjekk festemulighet) 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 - lav bak mål høyre på 1m platting bak reklamen 3,4 K27 studio 3 39

40 TROMSØ IL Tromsø IL, Postboks 5, 9251 Tromsø Telefon Hjemmeside Adm. direktør Stig-Ove Sandnes, , Arrangementssjef Bente Hagland, , TV-koordinator Eirik Haldorsen, , Medieansvarlig Eirik Haldorsen, , Stadionadresse Alfheim Stadion, Stadionveien 3/5, Tromsø Stadionansvarlig Stig-Ove Sandnes, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse OB-parkering bak kortside høyre Ved OB-buss Presstribunen. Må ta hensyn til omgivelsene i forhold til lys og annet utstyr Egne kommentatorboder I enden av TV-tribunen, mot OB-parkering. Ikke permanent løsning Mellom benkene motsatt side Korridor mellom garderobene, motsatt side Presserom i TV-tribunen Oppholdsrom bak tribune motsatt side Prekablet nær OB-parkering K1 hovedkamera hovedkameraplatting KURV VIA TAKET 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting KURV VIA TAKET 3,4,5 K3 nærbildekamera på hovedtribune SPORTSDOLLY PÅ TRIBUNEN 3,4,5 K4 høy bak mål venstre LIFT 3,4 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, KURV VIA TAKET 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, KURV VIA TAKET 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 trenerkamera, ved siden av K3, SITTENDE PÅ TRIBUNEN 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting KURV VIA TAKET 3 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 hjørne 3 40

41 VIKING FK Viking FK, Jåttåvågveien 11A, 4020 Stavanger Telefon Hjemmeside Direktør Bjarne Berntsen, , Arrangementssjef Gisle Oseberg, , TV-koordinator Eirik Arntsen, , Medieansvarlig Eirik Arntsen, , Stadionadresse Viking Stadion, Jåttåvågveien 11A, Stavanger Stadionansvarlig Gisle Oseberg, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Ved spillerinngang tett inntil stadionbygg Ved OB-buss På hovedkameraplatting På hovedkameraplatting I åpning ved OB-parkering, arrangør bygger platting Mellom benkene Eget rom inne i hovedtribune, ved garderobene Møterom i hovedtribunen, bak losjer Oppholdsrom ved Viking-administrasjon Prekablet fra indre bane, kables fra buss til indre bane K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, VIP 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, VIP 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K12 Nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K27 hjørne 3 41

42 VÅLERENGA FOTBALL Vålerenga Fotball, Vallhall Fotballhall, Innspurten 16, 0663 Oslo Telefon Hjemmeside Daglig leder Pål Breen, , Arrangementssjef Frida Blomgren, , TV-koordinator Svein Graff, , Medieansvarlig Svein Graff, , Stadionadresse Ullevaal Stadion, Sognsveien 75 J, Oslo Stadionansvarlig Kjell Borgersen, , Parkering SNG FX-posisjon Kommentatorplasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse Mot Ringveien, bak forretningsbygg, ved medieskap Litt nedenfor OB-parkering, hjørnet ved ICA I innendørsstudio i 6. etasje. Bakgrunn mot VG-sving i bildene Egne kommentatorboder i 6. etasje I Sektor ved inngang bortesupportere, egen platting I spillerslusen, på utsiden av dørene I spillerslusen, på innsiden av dørene, ved garderobene Presserom/fotorom i 1. etasje Presserom i 6. etasje, bak kommentatorboder Arena er prekablet fra OB-Parkering Alternativ parkering er på Bergbanen, brukes kun ved landskamper/internasjonale kamper/cupfinale K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting over inngang 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, platting øverst på tribunen nedre del 3,4 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, plassert på banenivå, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere på platting øverst nedre felt langside 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre, bak reklamen 3,4 K14 lav bak mål høyre, bak reklamen, foran bortesupportere 3,4 K27 på tak eller stolpe i hjørne (bemannet/ubemannet) 3 42

43 AALESUNDS FK Aalesunds FK, Postboks 193, 6001 Ålesund Telefon Hjemmeside Klubbdirektør Henrik Hoff, , Arrangementssjef Øyvind Vebenstad, , TV-koordinator Øyvind Vebenstad, , Medieansvarlig Frank Lunde, , Stadionadresse Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Stadionansvarlig Øyvind Vebenstad, , Parkering SNG FX-posisjon Komm. plasser Studio Superflash Flash TV-møte Mat Diverse I hjørnet av hovedtribunen, mellom stadion og Sunnmørshallen Ved OB-parkering På hovedkameraplatting Egne kommentatorboder I hjørnet ved OB-parkering Mellom benkene I spillerslusen, på innsiden av dørene, ved garderobene Presserom/fotorom i øverste etasje Presserom/fotorom i øverste etasje Prekablet fra OB-parkering K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting midt på tribune 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, platting på topp av tribune 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, egen posisjon 3 K8 - offside høyre, egen posisjon 3 K9 motsatt, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, rett over tunnel. 3,4 K12 nærbildekamera på hovedplatting 3 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre (foran Stormen) 3,4 K27 festes i stolpe i hjørnet, motsatt høyre (ubemannet) 3 43

44 44

45 2010

46 ALTA IF Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta Telefon Hjemmeside Daglig leder Aina Hindenes, , Arrangementssjef Arvid Nilsen, , TV-koordinator Rune Berger, , Medieansvarlig Rune Berger, , Stadionadresse Finnmarkshallen, Alta Stadionansvarlig Arvid Nilsen, , Spiller inne i Finnmarkshallen Klubb/halleier lager ferdig hovedplatting (ny etasje på den eksisterende) med plass til både kameraer og kommentatorer. Frigjør plass til kamera 3 under pressetribune/kameraplatting ved behov. OB-parkering i hjørne av hallen, syd v/ungdomsskole Studio: Ved behov kan hjørne syd (ved inngang TV) benyttes Flash-intervu (HB): Hallvegg mellom mållinje og innbytterboks retning garderober. Trekkes fra avtalt sted til OB-parkering. Mixed sone: Kantine Matservering: Kantine K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre (platting 2x2 meter etableres ved behov) 4,5 K5 høy bak mål høyre (element på gesims settes opp ved behov) 4,5 K10 trenerkamera motsatt nederst på tribunen (tot. 13 seter fjernes) 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 46

47 FK BODØ/GLIMT FK Bodø/Glimt, Postboks 179, 8001 Bodø Telefon Hjemmeside Daglig leder Bjørn-Tore Hansen, , Arrangementssjef Fredric Persson, , TV-koordinator Jan-Erik Andreassen, , Medieansvarlig Fredric Persson, , Stadionadresse Aspmyra Stadion, Fridtjof Nansensvei 3, Bodø Stadionansvarlig Tor Ove Falch, , Prekablet lyd og bilde til flash-rom under tribune motsatt. HB-kommentatorer ute på hovedkameraplatting, andre i kommentatorboder eller på pressetribune (innendørs kommentator har noe dekket utsyn til banen) Flash-posisjon: Ved spillerinngang, under tribune, motsatt side FX-reporter: Anbefaler å plassering på pressetribune på gammel hovedtribune, så langt ned som mulig, med kamera mot publikum. Alternativt posisjon til høyre offsidekamera på nivå 5 produksjoner. OB parkering langs vei bak gammel hovedtribune Strøm ved OB-parkering: 2*63 230V i tribunen, 1 stk 63a 400V og 1 stk 32a 400V i lysmast 50m unna Studio i hjørnet ved buss, ingen prekabling SNG i fremkant av buss Mat: Glimt-hytta i hjørnet TV-møte: Losje motsatt side K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting midt på tribune, Glimt bygger ca 1m høy 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje, mellom ytterste stolpe og enden av 3 tribunen, Glimt bygger platting K8 - offside høyre, 20m fra mållinje, plassering som over 3 K9 motsatt, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, STÅENDE 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkamerplatting 3 K13 lav bak mål, venstre 4 K14 - lav bak mål, Glimt bygger platting ca 50cm høy 3,4 K15 intervjukamera, flash 3,4,5 47

48 BRYNE FK Bryne FK, Postboks 257, 4349 Bryne Telefon Hjemmeside Daglig leder Ole Seldal, , Arrangementssjef Øyvind Haara, , TV-koordinator Ole Johan Røykenes, , Medieansvarlig Ole Johan Røykenes, , Stadionadresse Bryne Stadion, Trallfaveien 3, Bryne Stadionansvarlig Ivar Alstadsæter, , K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K7 offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 48

49 FOLLO FK Follo FK, Gamleveien 37, 1400 Ski Telefon Hjemmeside Admin leder Tove Haugen, , Arrangementssjef Pål Eilertsen, , TV-koordinator Vegard Skagseth, , Medieansvarlig Vegard Skagseth, , Stadionadresse Idrettsveien 35, 1400 Ski Stadionansvarlig Ski Kommune, Frank Karoliussen, Ikke prekablet. Kabler må trekkes fra buss til alle posisjoner. Strøm hentes fra håndballhall (grå dør innenfor inngjerdet OB-buss parkering) HB-kommentatorer i mediebygg (kommentatorboks). Flash: Egen posisjon i hjørne ved conerflagg OB-parkering mellom mediebygg og håndballhall SNG parkerer ved OB-parkeringen. Studio: I hjørne bak conerflagg på indre bane. Partytelt kan benyttes. Mixed sone: Innendørs ved garderober (i vrimleareale). Mat: 2 etg. I klubbhus K1 hovedkamera hovedkameraplatting (på toppen av Mediahuset) 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre (klubb etablerer ved behov) 4,5 K5 høy bak mål høyre (klubb etablerer ved behov) 4,5 K7 offside venstre, 20m fra mållinje (klubb etablerer ved behov) 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje (klubb etablerer ved behov) 3 K10 motsatt på trenere (bakkenivå) STÅENDE 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 49

50 FREDRIKSTAD FK Fredrikstad FK, Postboks 300, 1601 Fredrikstad Telefon Hjemmeside Daglig leder Per-Erik Jacobsen, , Arrangementssjef Thomas Torjusen, , TV-koordinator Thomas Torjusen, , Medieansvarlig Thomas Torjusen, , Stadionadresse Nye Fredrikstad Stadion, K.G. Meldahlsvei 9, Kråkerøy Stadionansvarlig Tormod Hermansen, , Komplett prekablet arena triax og HD Kommentatorer i kommentatorbod bak platting Flash-posisjon: Inne bak spillersluse, trang korridor FX-reporter: Studio eller på hovedkameraplatting. OB parkering bak hovedtribunen Studio i venstre VIP ved kamera 7, bruker både VIP-losje og plassen utenfor (plassene 28-37) SNG parkeres i fremkant av OB-buss Mat: Eget rom ved presserom TV-møte: Kafeterian til høyre på hovedtribunen K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benker SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre, platting øverst på tribune 3,4,5 K5 høy bak mål høyre, platting øverst på tribunen 3,4,5 K7 - offside venstre, plassert i VIP på platting 3 K8 - offside høyre, plassert i VIP på platting 3 K9 motsatt, plassert på banenivå, SPORTSDOLLY 3 K10 motsatt på trenere, på avsats foran kiosk 3,4 K12 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål, på asfalt bak reklamen 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 50

51 FC LYN OSLO FC Lyn Oslo, Ullevaal Stadion, oppgang C, 2.etg., 0805 Oslo Telefon Hjemmeside Daglig leder Rolf Magne Walstad, , Arrangementssjef Truls Olsen, , TV-koordinator Medieansvarlig Jan Briseid, , Stadionadresse Bislett Stadion, Dalsbergstien 17, 0170 Oslo Stadionansvarlig Rune Stenersen, , Befaring gjennomføres før første direktesendte TV-kamp K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre, egen platting eller lift 4,5 K5 høy bak mål høyre, egen platting eller lift 4,5 K7 offside venstre, 20m fra mållinje på fast plass (på tribunen) 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje på avsats utenfor VIP-lokale, 2. etg. 3 K9 motsatt, STÅENDE på løpebane 3 K10 lav motsatt på trenere, STÅENDE på løpebane 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 51

52 LØV-HAM FOTBALL Løv-Ham Fotball, Postboks 3684 Fyllingsdalen, 5845 Bergen Telefon Hjemmeside Daglig leder Thomas Nordal, , Arrangementssjef Thomas Nordal, , TV-koordinator Dan Mikael Ihlen Hansen, , Medieansvarlig Elling Utne, , Stadionadresse Varden Amfi, Allestadveien 14, Fyllingsdalen Stadionansvarlig Trond Fjeldstad, TV-produksjon til motsatt side av hovedtribune OB parkering i sørvestre hjørnet bak TV-langsiden Nytt mediehus med kameraplatting og kommetatorplasser. SNG parkeres bak OB-buss (må sjekkes) Superflash mellom benkene Flash ved klubbhus/stadionbygg, under tak fra balkongen over K1 hovedkamera hovedkameraplatting (Nytt mediebygg) 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting (nytt mediebygg) 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 52

53 MJØNDALEN IF Mjøndalen IF, Hagatjernsveien 17, 3050 Mjøndalen Telefon Hjemmeside Daglig leder Kenneth W Karlsen, , Arrangementssjef Tor R. Jensen, , TV-koordinator John Olsen, / , Medieansvarlig John Olsen, / , Stadionadresse Nedre Eikser Stadion, Hagatjernveien, Mjøndalen Stadionansvarlig Nedre Eiker Kommune. Kontaktperson: Arnfinn Fredriksen. Ikke prekablet. Kabler må trekkes fra buss til punktene ved flash og hovedplatting. Strømuttak ved buss HB-kommentatorer på v.side av kameraplatting i mediebygget. Innendørs hvis dårlig vær (kommentatorboks). Flash: Egen posisjon innendørs mellom garderober OB-parkering bak venstre mål mellom kiosk/toaletter og Hjelpemiddelsentralen SNG parkerer ved OB-parkeringen. Studio: Bak venstre mål mot garderobebygg. Partytelt kan benyttes. Flash: Under tak rett utenfor garderoben. SNG parkeres bak OB-buss Mixed sone: Innendørs ved garderober (i vrimleareale). Mat: Kafeteria i 2 etg. K1 hovedkamera hovedkameraplatting (2. etg. Mediahuset) 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 53

54 MOSS FK Moss FK, Nordahl Griegs gate 26, 1524 Moss Telefon Hjemmeside Daglig leder Frode Andresen, Arrangementssjef Truls Andersen, , TV-koordinator Henning Bredesen, , Medieansvarlig Henning Bredesen, , Stadionadresse Melløs Stadion, Nordahl Griegs gate 26, Moss Stadionansvarlig Rolf Erik Henriksen, K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 54

55 NYBERGSUND IL - TRYSIL Nybergsund IL -Trysil, Idrettsvegen 5, P. 38, 2422 Nybergsund Telefon Hjemmeside Daglig leder Bjarne Sletten, , -fotball.no Arrangementssjef Rolf Hagen, , TV-koordinator Ola Matsson, , Medieansvarlig Ola Matsson, , Stadionadresse Nybergsund Stadion, Idrettsvegen 5, Nybergsund Stadionansvarlig Helge Haugen, , Kommentatorer på hovedkameraplatting i nytt Mediehus Flashposisjon på veggen i nytt mediehus, mellom benkene FX-reporter: Hovedkameraplatting OB parkering bak klubbhuset Arrangør må bygge platting bak venstre mål SNG parkeres ved OB-buss Mat/møte: Kafeteria i klubbhuset Det er veldig bratt og overvinklet fra hovedkameraplatting K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY (høyre side av lysmast) 3,4,5 K4 høy bak mål venstre (arrangør bygger platting) 3,4,5 K5 høy bak mål høyre (TV egen zip-up) 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 55

56 RANHEIM FOTBALL Postboks 8602, 7452 Trondheim Telefon / Hjemmeside Daglig leder Sølve Fottland, , Arrangementssjef Bjørn Larsen, , TV-koordinator Sølve Fottland, , Medieansvarlig Sølve Fottland, , Stadionadresse Hjemmekamp 1-6: Abrahallen, Trondheim. F.o.m. hjemmekamp nr. 7 (10. juli): Ranheim Idrettspark, Ranheimsveien 166, 7053 RANHEIM Stadionansvarlig Rune Venås ( ), Ny stadion planlagt i bruk fra 10.juli. Egen befaring påkrevd (standard oppsett) K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 motsatt på trenere STÅENDE 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål, høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 56

57 SANDNES ULF Postboks 49, 4301 Sandnes Telefon Hjemmeside Daglig leder Tom Rune Espedal, , Arrangementssjef Ny se hjemmeside. TV-koordinator Kjetil Nordbø, , Medieansvarlig Kjetil Nordbø, , Stadionadresse Jønningheiveien 40, 4317 Sandnes Stadionansvarlig Pål Thornes, , Kommentatorer på hovedkameraplatting Flash: mot nordveggen i spillerslusen, under tak (mellom "sykerom" og hcp.toalett). FX-reporter: Hovedkameraplatting OB parkering bak hovedtribunen, på nordsiden av spillerslusen Arrangør må bygge platting bak venstre mål SNG parkeres ved OB-buss Mat/møte: TV 2 benytter presserom bak hovedkameraplatting til seriekampene. Flyttes til klubbhuset eller Giskehallen ved større produksjoner Kameraplassering KAM K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre (egen zip-up) 4,5 K5 høy bak mål høyre (arrangør bygger platting) 4,5 K10 motsatt på trenere STÅENDE 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 57

58 SARPSBORG 08 FOTBALLFORENING Sarpsborg 08 FF, P.boks 1021, Sarpsborg Stadion, 1705 Sarpsborg Telefon Hjemmeside Daglig leder Terje Nicolaysen, , Arrangementssjef Rolf I. Holøien, , TV-koordinator Ann Kathrin Juul, , Medieansvarlig Ann Kathrin Juul, , Stadionadresse Sarpsborg Stadion, Haftor Jonssonsgate, Sarpsborg Stadionansvarlig Rolf I. Holøien, , Kommentatorer ute på hovedkameraplatting i TV-tårn Flash-posisjon: I spillerslusen motsatt side FX-reporter: I kommentatorbod, motsatt side OB parkering ved garasje i hjørnet ved treningsbanen motsatt side. Strømuttak bak TV-tårnet som skal benyttes av SNG ved 1-kamera eller av OB65. SNG parkeres bak OB-buss. Mat: Rom bak kommentatorboder motsatt side K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre (TV egen zip-up) 3,4,5 K5 høy bak mål høyre (arrangør bygger platting) 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 - offside venstre, 20m fra mållinje (platting bak tribune) 3 K8 - offside høyre, 20m fra mållinje (platting bak tribune) 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 58

59 SOGNDAL FOTBALL Sogndal Fotball, Fosshaugane Campus, Postboks 164, 6851 Sogndal Telefon Hjemmeside Daglig leder Egil B. Mundal, , Arrangementssjef Geir Inge Heggestad, , TV-koordinator Torgeir Skålid, , Medieansvarlig Torgeir Skålid, , Stadionadresse Fosshaugane Campus, Sogndal Stadionansvarlig Anne Vedvik, , K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre 3,4,5 K5 høy bak mål høyre 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 offside venstre, 20m fra mållinje 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje 3 K9 motsatt, høyre side av inngang, STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 59

60 STRØMMEN IF Strømmen IF, Postboks 74, 2010 Strømmen Telefon Hjemmeside Daglig leder Per Nygren, , Arrangementssjef Per Nygren, , TV-koordinator Stein Bingen, , Medieansvarlig Stein Bingen, , Stadionadresse Strømmen Stadion, Strømsveien 16b, 2010 Strømmen Stadionansvarlig Per Nygren, , Ikke prekablet. Kabler må trekkes fra buss til alle punkter. Strømuttak etableres ved bussparkering HB-kommentatorer i kommentatorboks i mediebygget (står ferdig til seriestart) Flash: Egen posisjon i bakkant (ved mediebygg) mellom benkene OB-parkering bak høyre mål fra port til indre bane og langs gjerde retning klubbhus Studio: Bak cornerflagg/høyre mål. Kan også bruke posisjon ved cornerflagg nærmere gardeobebygg. Partytelt kan benyttes. Flash: Under tak rett utenfor garderoben. Mixed sone: Utendørs ved garderobebygg (takløsning etableres av klubb). Mat: Klubbhus. K1 hovedkamera hovedkameraplatting 3,4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 3,4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 3,4,5 K4 høy bak mål venstre (platting bygges av klubb) 3,4,5 K5 høy bak mål høyre (settes opp av klubb ved behov) 3,4,5 K6 Steadycam langs sidelinjen 3 K7 offside venstre, 20m fra mållinje (etableres ved behov) 3 K8 offside høyre, 20m fra mållinje (etableres ved behov) 3 K9 motsatt, på bakkenivå STÅENDE 3 K10 motsatt på trenere, på bakkenivå STÅENDE 3,4 K13 lav bak mål venstre 3,4 K14 lav bak mål høyre 3,4 K15 intervjukamera, flash 4,5 60

61 TROMSDALEN UIL Telefon Hjemmeside Daglig leder Arrangementssjef TV-koordinator Medieansvarlig Stadionadresse Stadionansvarlig Tromsdalen UIL, Boks Tromsø Roger Ness, , Robin Sommerseth, , Yngvar Stoltz, , Yngvar Stoltz, , Tromsdalen Fotball, Elvestrandveien 29, 9020 Tromsdalen Ørjan Kalinin, , K1 hovedkamera hovedkameraplatting K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY K4 høy bak mål venstre K5 høy bak mål høyre K10 motsatt på trenere STÅENDE K13 lav bak mål venstre K14 lav bak mål høyre K15 intervjukamera, flash 4,5 4,5 4,5 4,5 4, ,5 61

62 62

63 2010

64 AMAZON GRIMSTAD Amazon Grimstad FK, Postboks Grimstad. Telefon / Hjemmeside Daglig leder Sven-Erik Hanssen, , Arrangementssjef Berit Songe Iversen, , TV-koordinator Tor Magne Ostad, , Medieansvarlig Jørgen Ugland, , Stadionadresse Levermyr stadion, Grimstad. Stadionansvarlig Ove Bach, , Egen TV-befaring nødvendig før første direktesendte TV-kamp. Kameraposisjon K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 Motsatt på trener 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 64

65 ARNA-BJØRNAR ARNA-BJØRNAR FOTBALL Arna-Bjørnar Fotball, Postboks 247 Indre Arna, 5888 Bergen Telefon Hjemmeside Daglig leder Erik Bertelsen, , Arrangementssjef Hans Lokøy, , TV-koordinator Hans Lokøy, , Mediaansvarlig Lars Hauge, , Stadionadresse Arna Idrettspark, 5260 Indre Arna Stadionansvarlig Karsten Andersen, , Plasseres på TV-plattform, i eget rom på taket av Stadionbygget Flash: I gang i Stadionbygget, mellom garderobene OB-parkering: innkjøring til Stadionbygget, egen parkeringsplass øst for det Ved behov for høy kameraposisjon bak mål må platting bygges SNG parkeres ved OB-buss K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene. SPORTSDOLLY. 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 trenerkamera motsatt 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 65

66 FK DONN Donn Toppfotball Telefon Hjemmeside Daglig leder Nils Christiansen, , Arrangementssjef Rune Andersen, , TV-koordinator Svein Olaf Olsen, , Mediaansvarlig Svein Olaf Olsen, , Stadionadresse Kristiansand Stadion, Østre Ringvei 2, 4632 Kristiansand Stadionansvarlig Kristiansand Kommune. FK Donn spiller sine hjemmekamper på Kristiansand Stadion som har kjente fasiliteter for TV-produksjoner. K1 hovedkamera 4,5 K2 nærbildekamera 4,5 K3 nærbildekamera 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 66

67 IF FLØYA IF Fløya, Postboks 946, 9260 Tromsø Telefon Hjemmeside Daglig leder Ian Clayton, , Arrangementssjef Margrethe Nordahl, , TV-koordinator Ian Clayton, , Mediaansvarlig Ian Clayton, , Stadionadresse Alfheim Stadion, Idrettsbygget, Stadionveien 3, 9007 Tromsø Stadionansvarlig Atle Oppheim, , Prekablet fra OB-parkering. Flash: I spillerslusen, mellom garderobene (motsatt side) OB parkering bak høyre kortside Studio må avtales fra gang til gang SNG parkeres ved OB-buss Mat: Kafeteria/VIP-servering på motsatt side K1 hovedkamera hovedkameraplatting KURV VIA TAKET 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting KURV VIA TAKET 4,5 K3 nærbildekamera på egen plass på hovedtribunen SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 67

68 KATTEM FOTBALL Kattem Fotball, Gulspurvvegen 33, 7082 KATTEM Telefon Hjemmeside Daglig leder Steinar Mikkelsen, , Arrangementssjef Olav Bjørnås, , TV-koordinator Martin Hoem, , Mediaansvarlig Kristian Killi Olsen,, , Stadionadresse Orkdalsbanken stadion Eksisveien 3, 7320 Fannrem Stadionansvarlig Eivind Ustad, , Mediebygg med kameraplatting og kommentatorplasser bygges på motsatt side av tribuner OB-parkering bak tribuner med kabelstrekk i rør under banen Strøm til buss i vegg ved parkering Egen befaring påkrevd ved evt. direktesendt TV-kamp K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 68

69 KLEPP IL Klepp IL, Stasjonsvegen 24, 4352 Kleppe Telefon / / Hjemmeside Daglig leder Torbjørn Hovland, , Arrangementssjef Stefan Blanckaert, , TV-koordinator Stefan Blanckaert, , Mediaansvarlig Stefan Blanckaert, , Stadionadresse Klepp Stadion, Ole Kyllingstad veg 5, 4352 Kleppe Stadionansvarlig Aage Roaldkvam, , K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 69

70 KOLBOTN IL FOTBALL KVINNER KOLBOTN IL FOTBALL KVINNER Kolbotn IL Fotball Kvinner, Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr Telefon Hjemmeside Daglig leder Svein Angvik, , Arrangementssjef Geir Solstad, , / Tore B. Ramton, , TV-koordinator Svein Angvik, , Mediaansvarlig Svein Angvik, , Stadionadresse Sofiemyr Stadion, Kongeveien 44, Sofiemyr Stadionansvarlig Ola Skarderud, , Kommentatorer i TV-tårn Flash: Ved benkene OB parkering bak kioskbygning i enden av hovedtribunen SNG parkeres ved OB-buss Arrangør bygger platting for kamera høyt bak venstre mål K1 hovedkamera hovedkameraplatting (Nytt TV-tårn) 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting (Nytt TV-tårn) 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre 4,5 K10 indrebane/motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 70

71 LINDERUD-GREI Linderud-Grei Toppfotball, Pb. 40, Vollebekk, 0516 Oslo Telefon Hjemmeside Daglig leder Jan Erling Nilsen, , Arrangementssjef Jan Wang TV-koordinator Jan Erling Nilsen, , Mediaansvarlig Candida Reyes Stadionadresse Apalløkkveien, Oslo Stadionansvarlig Roar Johannesen. TV-tårn på motsatt side for hovedtribune Kommentatorer i nytt TV-tårn Flash: Mellom benkene OB parkering på grusbanen SNG parkeres ved OB-buss Strømtilførsel ved OB-parkering (arrangør legger opp nødvendig opplegg) Arrangør bygger platting for kamera høyt bak mål etter behov Opprykksjubel hos Linderud/Grei i 2009 K1 hovedkamera hovedkameraplatting (Nytt TV-tårn) 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting (Nytt TV-tårn) 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre (arrangør setter opp ved behov) 4,5 K5 høy bak mål høyre (zip-up ved behov) 4,5 K10 motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 Intervjukamera, flash 4,5 71

72 LSK KVINNER FK LSK Kvinner FK, C.J. Hansensvei 3 b, 2007 KJELLER Telefon Hjemmeside Daglig leder Elisabeth Reymert, , Arrangementssjef Silje Bakke, , TV-koordinator Erik Lerberg, , Mediaansvarlig Elisabeth Reymert, , Stadionadresse LSK-hallen, Leiraveien, Lillestrøm Stadionansvarlig Kjell Hulby, , Skal spille i LSK-hallen Kommentatorer på hovedkameraplatting Flash: Ved benkene OB parkering ved siden av fyrhuset, ved dør nr 2 på kortsiden SNG parkeres ved OB-buss Mat/møte: Kafeteria i Skedsmohallen Arrangør bygger platting for kamera høyt bak venstre mål (på grusbanen) K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre (arrangør bygger platting) 4,5 K5 høy bak mål høyre (egen zip-up) 4,5 K10 motsatt under kamp (øverst på tribune mellom spillerinngang og søyle, 4 egen 1m platting må medbringes. Kamerahøyre for spillersluse) K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 72

73 RØA IL Røa IL, Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo Telefon / Hjemmeside Daglig leder Lars Buer, , Arrangementssjef Harald Nickelsen, , TV-koordinator Lars Buer, , Mediaansvarlig Ragnar Austad, , Stadionadresse Røa Idrettsplass, Kristian Auberts vei 20, Oslo Stadionansvarlig Roger Haugen, , TV-tårn på motsatt side for hovedtribune Kommentatorer i nytt TV-tårn Flash: Ved benkene OB parkering på grusbanen SNG parkeres ved OB-buss Arrangør bygger platting for kamera høyt bak venstre mål (på grusbanen) K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4-5 K2 nærbildekamera på hovedkameraplatting 4-5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4-5 K4 høy bak mål venstre (arrangør bygger platting) 4-5 K5 høy bak mål høyre (egen zip-up) 4-5 K10 motsatt under kamp 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 73

74 STABÆK FOTBALL KVINNER Stabæk Fotball kvinner, Telenor Arena, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu Telefon Hjemmeside Daglig leder Cathrine Harlem, mob , Arrangementssjef Rebecca Haven Berg, , TV-koordinator Elin Thorvaldsen, , Mediaansvarlig Elin Thorvaldsen, , Stadionadresse Nadderud Stadion, Gl. Ringeriksvei 59, Bekkestua Stadionansvarlig Tor Hornburg, , Kables fra OB-buss til alle posisjoner. Kommentatorer inne i kommentatorbod Flash: I spillersluse, utendørs, trangt FX: Studio OB parkering bak langside uten tak Studio på platting ved OB-parkering, bak presserom SNG parkeres foran OB-buss Mat: Presserom rett ved OB-parkering Sikkerhetsmøte: Møterom ved inngang til hovedtribunen K1 hovedkamera hovedkameraplatting 4,5 K2 nærbildekamera ved siden av kommentatorplass (under hovedkamera) 4,5 K3 nærbildekamera mellom benkene SPORTSDOLLY 4,5 K4 høy bak mål venstre 4,5 K5 høy bak mål høyre, egen platting (bygges av arrangør) 4,5 K10 motsatt på trenere, på platting over spillertunnel 4 K13 lav bak mål venstre 4 K14 lav bak mål høyre 4 K15 intervjukamera, flash 4,5 74

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL...

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL... 1 Innholdsfortegnelse KONTAKTPERSONER... 5 Arenaorganisering... 5 Definisjoner:... 6 Rettighetsbelagt område:... 6 Teknisk område... 6 Teknisk sone... 6 Mixed sone... 6 Superflash-intervju... 7 Hyperflash-intervju...

Detaljer

PRODUKSJONSMANUAL FOTBALL 2010

PRODUKSJONSMANUAL FOTBALL 2010 PRODUKSJONSMANUAL FOTBALL 2010 Produksjonsmanual 2010 Side 1 Innhold Dagsplan: Søndag 18.00 Nivå 5 5-kamera... 4 Nivå 5: 5-kamera teknikk... 5 KAMERAPOSISJONER... 5 OB-TEKNIKK... 6 KOMMENTATORER... 6 FLASH...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015

Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015 Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015 Innledning Dette er et hefte som vi håper kan være til nytte for alle klubbene i Mizunoligaen når det gjelder det å arrangere en kamp. Mange av våre

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Arrangements- Håndbok

Arrangements- Håndbok Arrangements- Håndbok 2010/2011 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 1 av 46 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 2 av 46 nnhold nnhold... 3 nnledning... 4 Organisasjonskart...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER INNLEDNING Det er utarbeidet en manual for eliteserien. Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE HÅNDBOK For ARRANGEMENTET Europas lengste og verdens nordligste sledehundløp 2011 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning... 4 2.0 Finnmarksløpets organisasjon... 5 3.0 Årsplan

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010

REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010 REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010 IKKE BRUK AV HVITT ELLER BLÅTT KORT De bruker ikke lenger det HVITE eller det BLÅ kortet i kamper der dommerne benytter walkie talkie eller annen trådløs kommunikasjon.

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert år 2006 FITA UTENDØRSRUNDER (ART. 4.5.1)...2 FITA INNENDØRSRUNDER (ART. 4.5.2.)...3 UTLEGG AV UTENDØRSBANE (ART. 7.1)...4 UTLEGG AV INNENDØRSBANE (ART. 8.1.)...8

Detaljer

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser 2011-2012 Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer