Til våre kunder og andre forretningsforbindelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til våre kunder og andre forretningsforbindelser"

Transkript

1 Samferdselskatalog

2 Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Du sitter nå med Draka Norsk Kabels nye Samferdselskatalog. Vi håper at du finner mye nyttig informasjon i denne katalogen og at den kan bli et godt oppslagsverk og verktøy for deg. For å sikre riktige produkter og levering i henhold til avtaler arbeider vi etter strenge kvalitets- og miljøsystemer. Vi er sertifisert av Det Norske Veritas og imøtekommer kravene i ISO 14001, OHSAS og ISO Vi legger stor vekt på at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige stoffer og at de er risikofrie ved anvendelse. Konstruksjons-/normendringer og eventuelle endringer i direktiver kan forekomme mellom hver revisjon av denne katalogen. Siste utgave av datablader og teknisk informasjon vil til enhver tid være å finne på, eller ta kontakt med Mvh Draka Norsk Kabel Januar

3 Samferdsel Draka Norsk Kabel Draka Norsk Kabel er en del av Prysmian Group, verdens største leverandør av kabelløsninger. Draka Norsk Kabel er vårt juridiske selskapsnavn og er vel anerkjent av våre kunder. Vi er stolte av å være en del av Prysmian Group, noe som gir oss en tyngde som er til stor fordel for våre kunder. Samtidig er vi med på å utvikle innovative, sikre og miljøvennlige kabler tilpasset lokale krav og normer. I energisektoren opererer vi i bransjen for kraftoverføringskabler og -systemer både på land og til havs. Vi tilbyr spesialkabler for bruk i mange forskjellige industrisektorer, mellom- til lavspenningskabler for bygge-, anleggs- og infrastrukturindustrien (veier, jernbane, tunneler m.m.). I telekommunikasjonssektoren tilbyr vi kabler og tilleggsutstyr for lyd-, video- og dataoverføring. Videre tilbyr vi et komplett utvalg av optiske fiberkabler, kobberkabler og tilkoblingssystemer. I Draka Norsk Kabel er et av våre mål å forutse og raskt dekke kundebehov. Vi kan tilby løsninger som ikke bare dekker gjeldende standarder, men også tilfredsstiller spesifikke kundekrav. Draka Norsk Kabel er en tilpasningsdyktig organisasjon som er i stand til å ta raske og riktige beslutninger. Samferdsel Samferdsel omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt. Til samferdselssektoren hører planlegging, forvaltning og drift av anlegg (veg, bane, telefonlinjer, bredbånd osv) samt utvikling, vedlikehold og kontroll av transportmidler (bil, jernbane, båt osv). Vi kommer til å få mer trafikk og et annerledes trafikkbilde i Norge i årene som kommer. Vi blir flere, vi vil bo tettere og miljøkravene vil øke. Det vil bli behov for nye løsninger på mange områder. Våre halogenfrie og flammehemmende kabler er med på å gjøre samferdsel så sikkert som mulig i omgivelser med høy risiko. Enten det gjelder streng kulde, fuktighet eller fare for brann, har vi løsningene. Vi har ca veitunneler innen riksog fylkesveinettet, og 50 nye er under bygging ( Tunneler i Norge føres opp under tøffe norske klimaforhold. Kravene til sikkerhet er mange og Draka Norsk Kabel kan oppfylle alle krav m.h.t kabel. Halogenfritt - Afumex I forbindelse med ovennevnte har Draka Norsk Kabel lansert Afumex. Dette er en serie halogenfrie og flammehemmende kabler som bidrar til å redde liv, samt sparer kostnader ved brann. Borte er all den svarte og giftige røyken som gjør det vanskelig/ umulig å se og puste ved en eventuell rømning fra et brennende lokale. Halogenfrie og flammende kabler utvikler ikke de korrosive gassene som ødelegger for elektroniske komponenter og maskinger. De er i dag også like lette å installere som tradisjonelle PVC-kabler. 3

4 Afumex Hvorfor velge Afumex Halogenfri kabel Liten røykutvikling Lys og lite røyk, lett å finne rømningsveier Få giftige gasser, enklere evakuering Danner ufarlig hvitt pulver, skader derfor ikke elektroniske komponenter og maskiner Enklere saneringsprosess, kortere avbrudd i produksjon Bedre for miljøet Tradisjonell PVC kabel Stor røykutvikling Svart, tett røyk, vanskelig å finne rømningsveier Giftige gasser, hindrer evakuering Danner saltsyre, forringer elektroniske komponenter, metall og maskiner Kompliserer sanering, lengre produksjonsstopp Mer miljøfarlig, kan inneholde ftalater og dioksiner Afumex - Redder liv Det finnes tre avgjørende faktorer som påvirker muligheten til å finne en rømningsvei så raskt som mulig: Røykutvikling, sikt og mengde gift som pustes inn. Ved brann i halogenfrie og flammehemmende kabler utvikles mindre og lysere røyk enn når det brenner i PVC. De som befinner seg i et lokale der det brenner i halogenfrie kabler vil ikke miste sikten eller puste inn tykk giftig røyk. De vil kunne finne veien ut fort. Halogenfrie kabler bidrar til å redde liv! Afumex - Spar penger En brann innebærer ofte store økonomiske tap i form av skader på elektroniske komponenter, maskiner og bygg. En medvirkende årsak til dette er saltsyren som utvikles fra brennende PVC. Saltsyren forringer de elektroniske komponentene, metaller og maskiner. Brenner det imidlertid i halogenfrie kabler utvikles ikke denne saltsyren, og skadeomfanget blir kraftig redusert. Dette fører til kortere produksjonsstans. Afumex - Bedre helse og miljø PVC-kabler kan være tilsatt ulike typer av ftalater og dioxiner. Dette for å gjøre plasten myk og formbar. De seneste årenes forskning har imidlertid vist at denne plasten er skadelig. Det er blant annet årsak til hormonforstyrrelser og kreft. Ved brann av PVC frigjøres dioxiner som er farlig for miljøet. De er vanskelige å bryte ned og lagrer seg i fettlag hos både mennesker og dyr. Ettersom halogenfrie kabler hverken frigjør ftalater eller dioxiner ved brann, er de det beste valget for helse og miljø. Det er på tide å velge en ny og bedre vei! Den trygge og sikre veien Afumex! VI BRYR OSS! Draka Norsk Kabel 4

5 Innholdsfortegnelse Statens vegvesen Side Statens vegvesen 6-7 Kabelklasse 8-9 Standarder NEK-, og CENELEC-normer Installasjon og e-verk (Datablad og EFK) IFSI-EMC 1kV Cu IFSI-EMC 1kV AI IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 750V Firetuf BFSI-EMC 1kV Firetuf BI 500V PROlight 0,6/1kV Afumex Easy RQ 750V TSLI 6/10(12)kV TSLI 12/20(24)kV TSLF 6/10(12)kV TSLF 12/20(24)kV FEBI 750V ER/FR FEBI 750V FR KHF 49 KGF 50 Data- og telekommunikasjon (Datablad og EFK) QXXE O/DT-JM/W QXXI-I/O-JM/W LSHF QXAI-I/O/RG-JM/W LSHF QXXI-I/O-JM/W LSHF-FR AXAI-I/O-W LSHF-FR ES AXXI-I/O-W LSHF-FR ES Firetuf OFC-LT-CST Firetuf DATA 4P LSHF-FR ICS IE SuperCat 7 HS23 Cat RG-58, 50 ohm koaks Tekniske opplysninger Optiske fibre - Spesifikasjoner Typebetegnelser for kabel 84 CENELEC - europeisk standard for kabel og ledninger 85 Trommel - håndtering, lagring og transport Kabelgrøft Installasjonsveiledning 91 Belastningstabeller 92 Trommel - opptakskapasitet i meter 93 Lederfarger for lavspentkabel 94 Fargekode for fiberoptiske kabler 95 Fargekode for fiberoptiske kabler 96 Kvalitet-, miljø- og arbeidssertifisering 97 Produktgaranti 98 Regionsansvarlige selgere 99 Notater

6 Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen («SVV») er forvaltere og brukere av de fleste veg- og tunnelinstallasjoner i Norge. De har laget egne håndbøker som bygger på FEL, FEU og NEK400 Vegtunneler: Håndbøker og rundskriv vedrørende nybygg, drift og vedlikehold av vegtunneler: Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler. Håndbok N500 Vegtunneler (2010). Håndbok R510 Vann og frostsikring i tunneler (2006). Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, Del 1; tilpasning til ny forskrift om ny tunnelsikkerhet (tunneldirektivet) (2007). St.prp.nr. 63 ( ) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnellar i det transeuropeiske vegnett. NA-rundskriv 2007/03; Planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegtunneler. Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold (Mai 2003). Temahefte til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold (Intern rapport 2337) Nov Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning (Juni 2008). I tillegg skal brannsikkerheten avklares lokalt i forbindelse med planbehandling etter Plan- og bygningsloven. I de senere år har det blitt importert og benyttet kabeltyper som ikke tilfredstiller gjeldende normer og forskrifter ved installasjoner i vei- og tunnelprosjekter. Draka Norsk Kabel ønsker å belyse de lovmessige kriterier og ansvarsforhold tilknyttet til de produktvalg som gjøres. Vi spør oss: Hvem har ansvaret? Hva sier lovverket? Hva er argumentene for valg av kabel? Har sikkerhet i tunneler noe med pris å gjøre? Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget, som igjen skal være oppført etter lovgivningen. Se figur 1. 6

7 Statens vegvesen ANSVARS-HIERARKIET Lover (El-tilsynsloven) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektriske utstyr. (1929) Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredsskap, DSB Forskrifter FEL - Forskrift om el. Lavspenningsanlegg, FEU - Forskrift om elektrisk utstyr. SYV N500 SVV V124 Normer Minimumsløsninger for å oppfylle forskriftene NEK400, NEK420, NEK440 osv. Bransjeretningslinjer Håndbøker, REN publ. Brukerguide Norsk Elektroteknisk komité Detaljerte løsninger som er mer tilpasset de praktiske forhold. Bygger på forskrifter og normer. Fokus på arbeidsprosesser. Eier setter gjerne bort alt forarbeidet til Engineering/Arkitekt/Consulting og installasjonen til Aut. El.enterprenør som utfører. Prosjektør Omsetter Installatør Bruker Eier 7

8 Statens vegvesen Statens vegvesen kabelklasser Kabler som skal benyttes i tunnel inndeles i tre kabelklasser definert av SVV, avhengig av hvilke krav som settes. EX-kabler skal ikke benyttes. Best beskyttelse mot brann og skader ved påkjørsel oppnås ved å legge kabler i egen kabelgrøft. For åpen forlegning av kabler skal det skilles mellom kabler som forsyner utstyr som skal fungere i en brannsituasjon (kabelklasse 3) og kabler til ikkekritisk utstyr (kabelklasse 2). Kabler skal merkes for å skille de enkelte kabelklasser. I tillegg bør kabler i kabelklasse 3 ha fargekoding. Kabler i tunnelen skal seksjoneres slik at ved brudd på en eller flere kabler i en seksjon skal de andre seksjonene fortsatt fungere. Anlegget skal være funksjonsdyktig også ved lokale brudd. Kabelklasse 1 Gjelder kabler som inneholder halogener. Kablene benyttes i grøft, i trekkerør forlagt i grøft samt der hvor kablene er forlagt i andre brannsikre føringssystemer. Kabelklasse 2 Gjelder kabler for ikke-kritisk utstyr på åpen forlegning. Kablene skal ha halogenfri og flammehemmende ytterkappe, som tilfredstiller følgende normer: Kabelklasse 3 Gjelder kabler som skal fungere i en brannsituasjon (funksjonssikre kabler). Kablene skal i tillegg til kravene for kabelklasse 2 tilfredsstille kravene til funksjonssikkerhet. Elektrisk funksjonsevne under brann: IEC Optisk funksjonsevne under brann: IEC Se fig. 3 på side 9 Kilde: Statens vegvesen Håndbok N500:2010 Oppdatert og korrekt informasjon kan til enhver tid finnes på Draka Norsk Kabel ser på økonomisk tverrsnitt Mye produsert kraft går til spille i distribusjonsnettet. Ca % forsvinner som overføringstap. En god del energi kan spares og kabelfeil unngås ved å øke ledertverrsnittet. Dette gir også bedre levevilkår for kablene, og levetiden øker betraktelig. Et økonomisk tverrsnitt vil redusere risikoen for overbelastning i kabelen, og ved en eventuell utvidelse av strømnettet vil et større tverrsnitt spare kostnader på sikt. Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Se fig. 1 og 2 på side 9 Dette er myndighetenes minstekrav. 8

9 Statens vegvesen Testing av selvslukkende egenskaper IEC Top clamp Cable sample Testen er bestått dersom: Kabelprøven ikke er brent opp Flammen slukker av seg selv Flammeskaden ikke har nådd angitt avstand fra øvre ende (ihht standard) Testing av selvslukkende egenskaper IEC Gas burner Fig. 1 En 60cm kabelprøve festes vertikalt, en 1kW brenner plasseres 45 på aksen og flammen ca 100mm over prøvens nedre ende. Flammepåvirkning: 1-2 min. Testen er bestått dersom: Kabelprøven ikke er brent opp Flammen har slukket av seg selv Flammeskaden ikke har nådd minimum 5 cm under øvre feste (top clamp) Testing av selvslukkende egenskaper IEC Fig. 3 Kabelprøven blir horisontalt utsatt for flammer, minimum 750 C i 90 min. Kabelen skal fortsatt være funksjonsdyktig under og etter testen. Røyktetthet klasse 2 og 3 Våre halogenfrie kabler tilfredsstiller IEC /-2 0 Light transmittance 25 PVC 50 Limit 75 Halogenfree min Time Fig cm med kabelprøver festes til en teststige som henger vertikalt 150mm fra en brannmur. 30 cm av kabelprøvene påføres en flamme med temperatur på min 800 C fra en gassbrenner med flammevidde på ca 250mm. Flammepåvirkning: 20 min eller 40 min. Fig. 4 Illustrerer lysgjennomtrengning ved brann der det er benyttet halogenfri kabel og PVC kabel. Resultatene viser at lysgjennomtrengningen der det brenner i PVC kabler er mye dårligere enn der det brenner i halogenfrie kabler 9

10 Standarder NEK-, IEC- og CENELEC-normer Materiellkrav, dimensjonering og prøving blir regulert av nasjonale og internasjonale normer for kabel og ledninger. NEK (Norsk Elektroniske Komite) NEK-normer er en nasjonal standard som utarbeides og utgis av Norsk Elektroteknisk Komité. Ofte blir internasjonale normer fra for eksempel CENELEC ikraftsatt som norsk norm. CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) CENELEC-normer er en europeisk standard som utarbeides og utgis av medlemslandene. En ferdig standard publiseres enten som EN eller HD: EN - Europa standard HD - Harmonisert Dokument IEC (International Electrotechnical Commission) IEC-normer er en verdensomfattende standard som utarbeides og utgis av medlemslandene. Mange land fra hele verden er medlem av IEC, som har sitt kontor i Genevé. Standarder for våre kabler På neste side følger en tabell med standarder som er representative for våre kabler. Draka Norsk Kabel har også en samsvarserklæring som bekrefter at produktene imøtekommer kravene i FEU (se figur 1 s. 7). Lavspenningsdirektivet (LVD): Kabelprodukter med driftsspenning fra 50 til 1000V AC eller 75 til 1500V DC blir omfattet av dette direktivet. Draka Norsk Kabel har lagt inn disse sikkerhetskravene i sine produkter og kan derfor hevde at vi sikrer omgivelsene mot: Elektrisk støt Mekanisk påvirkning Forhøyet temperatur Brannspredning Farlig stråling Eksplosjon, implosjon og farlige gasser I tabellen på neste side er noe av informasjonen ikke oversatt. Dette fordi NEK (standard.no) ikke har oversatt standardtekst til norsk. For å ivareta fakta rundt standardtekstene har vi valgt å ikke oversette. Spørsmål kan sendes til * Flere standarder finnes på de enkelte databladene i denne katalogen 10

11 Standarder Typebetegnelse kabel Gjeldende std. Beskrivelse EN Cables with special fire performance - Flexible cables with halogenfree thermoplastic insulation, and low emission of smoke IX, RQ EN Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke PR og PFXP 500V NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V PFSP og PFXP HD 603-3J Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kv, kabler med og uten konsentrisk leder TFXP HD 603-5M Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kv, kabler uten konsentrisk leder IFLI, IFXI NEK 591 Flammehemmende, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V BI NEK 591 Flammehemmende, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V IFSI 1kV HD 604-5D Kraftkabler, 0,6/1 kv, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner, kabler med kobber og aluminium ledere og metallskjerm BFSI 1kV HD 604-5D Kraftkabler, 0,6/1 kv, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner, kabler med kobber og aluminium ledere og metallskjerm IFSI 500V HD 627-7B1 500V Multipair or quad cables with metallic covering IFSI 750V HD 627-7B2 750V Multicore cables with a metallic covering IEC IEC TSLI HD 620 Part 10 Seksjon K og M Kraftkabler med merkespenning på 1kV og 3kV Kraftkabler med merkespenning over 1kV og opp til 30kV Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kv til 28,8/36 (42) kv Tabell

12 Standarder Definisjon Gjeldende std. Beskrivelse Ledertype IEC Ledere benyttet som isolerte kabler Lederfarger HD 308 Identifikasjon av ledere i kabler IEC Standard colors for insulation for low-frequency cables and wires Halogenfri EN/IEC Bestemmelse av innhold av halogensur gass Halogenfri EN/IEC Bestemmelse av surhetsgrad (ved ph måling) og konduktivitet Liten røykutvikling EN/IEC Måling av røyktetthet fra kabler som brenner under definerte forhold - Del 1: Prøveutstyr Liten røykutvikling EN/IEC Måling av røyktetthet fra kabler som brenner under definerte forhold - Del 2: Prøveprosedyrer og krav Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv and with an overall diameter exceeding 20 mm Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv and with an overall diameter not exceeding 20 mm Funksjonssikker EN Prøvemetode for brannmotstand av ubeskyttede små kabler til bruk nødsystemer Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv tested in a metal enclosure Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 11: Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750 C Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 23: Procedures and requirements - Electric data cables Tabell

13 Standarder Definisjon Gjeldende std. Beskrivelse Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 25: Procedures and requirements - Optical fibre cables Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kw pre-mixed flame Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame Flammehemmende på stige EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables Apparatus Flammehemmende på stige EN/IEC Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige EN/IEC EN/IEC EN/IEC EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D Tabell

14 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 1kV Cu IFSI 1kV Cu (EMC-Line) Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Kraftkabel med inntil 1 kv driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 4mm². Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet Oppbygging Leder Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Leveringsform Entrådet eller flertrådet kobber Kryssbundet polyetylen, PEX Halogenfri 1,5-2,5 mm² har aluminiumbånd med bileder. >4 mm² har kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm Halogenfri Polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår. Trommel Halogenfri installasjonskabel med kobberleder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: N1ZA5Z1-U N1ZC7Z1-R N1ZC7Z1-S Normer Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /-2 Røyktetthet: IEC Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

15 IFSI - EMC 1kV Cu IFSI 1kV Cu (EMC-Line) Tverrsnitt mm² Leder type *) ER = Entrådet rund FR = Flertrådet rund FV = Flertrådet sektorformet Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 2 x 1,5/1,5 ER 10±0, x 2,5/2,5 ER 11±0, x 4/4 ER 12,5±0, x 6/6 ER 13,5±0, x 10/10 FR 17±0, x 16/16 FR 19,5±0, x 1,5/1,5 ER 10,5±0, x 2,5/2,5 ER 11,5±0, x 4/4 ER 13±0, x 6/6 ER 14±0, x 10/10 FR 18±0, x 16/16 FR 20,5±1, x 25/16 FR 21,5±1, x 35/16 FR 23,5±1, x 50/25 FV 23±1, x 70/35 FV 27,5±1, x 95/50 FV 31,5±1, x 120/70 FV 37±1, x 150/70 FV 37,5±1, x 185/95 FV 46±2, x 240/120 FV 52,5±2, x 1,5/1,5 ER 11,5±0, x 2,5/2,5 ER 12,5±0, x 4/4 ER 14±0, x 6/6 ER 15±0, x 10/10 FR 19,5±0, x 16/16 FR 22,5±1, x 25/16 FR 23±1, x 50/25 FV 27,5±1, x 70/35 FV 31±1, x 95/50 FV 38±1, x 120/70 FV 41,5±2, x 150/70 FV 45,5±2, x 185/95 FV 51,5±2, x 240/120 FV 64,5±3, Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 15 Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpen

16 IFSI 1kV Cu (EMC-Line) IFSI-EMC 1kV Cu IFSI-EMC Cu 1kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Halogenfri installasjonskabel med kobberleder Egenskaper Fordeler Max ledertemperatur: 90 C Konsekvenser Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV Bruksområde Kraftkabel Halogenfri med inntil 1 kv driftsspenning. Ikke Tillatt korrosive innendørs, utendørs gasser og som jordkabel Ikke sekundære CENELEC betegnelse: skader på N1ZA5Z1-U uten (IEC ekstra &2) beskyttelse. Cu-skjermen er v/brann 100% tett, har lav koblingsimpedans elektronikk og etc N1ZC7Z1-R oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 4mm². N1ZC7Z1-S Halogenfri Liten røykutvikling kabel anbefales brukt når det Bedre er viktig sikt å unngå i rømningsveier dannelse av tett røyk Redder og liv korrosive (IEC 61034) gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Normer Isolasjonsmaterialet PEX-isolert er PEX, med god sjøvannsbestandighet Høy ledertemperatur (90 C) Mindre lagerhold, Konstruksjon: høyere HD 604-5D belastning Isolasjon: med lavt tverrsnitt IEC Oppbygging Flammehemmende: IEC (Cat C) Leder UV-bestandig Entrådet eller Tåler flertrådet sol over kobber Bredere Halogenfri: bruksområde IEC /-2 Isolasjon Kryssbundet tid/flerbrukskabel polyetylen, PEX Røyktetthet: IEC Fyllkappe/båndering Halogenfri Hindrer spredning av Kan brukes innen-/utendørs Konsentrisk leder 1,5-2,5 mm² har aluminiumbånd med bileder. (IEC ) brann (PE/PEN-leder) >4 mm² har kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm Vannbestandig Lengre levetid, gode Kan forlegges på land og i vann Kappe Halogenfri Polymer korrosjonsegenskaper (ned til 20 meter, ingen Farge Sort sjøkabel) Merking Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Unik merking Leveringsform Metermerking Behøver og produksjonsår. ikke bruke Trommel merkestrips Sparer tid og penger Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv (IEC ) Kan også installeres sammen med andre kabler ihht IEC Installeres der mange kabler er nødvendig Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

17 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 1kV Al (EMC-Line) 1kV AI Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Oppbygging Leder Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Flertrådet aluminium Kryssbundet Halogenfri Polymer Halogenfri Kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm. Halogenfri Polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og Halogenfri installasjonskabel med aluminiumsleder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: N1ZC7Z1-AR N1ZC7Z1-AS Normer Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Leveringsform Trommel Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El nummer Tverrsnitt mm² 3 x 25/10 AFR 21,5±1, x 50/16 AFV 23±1, x 95/35 AFV 31±1, x 150/50 AFV 37,5±1, x 240/70 AFV 45,5±2, x 25/10 AFR 23±1, x 50/16 AFV 27±1, x 95/35 AFV 37,5±1, x 150/50 AFV 42±2, x 240/70 AFV 51,5±2, AFR = Aluminium flertrådet rund AFV = Aluminium flertrådet sektorformet Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle 17 normendringer

18 IFSI-EMC 1kV AI IFSI-EMC Al 1kV Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Unik merking Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Behøver ikke bruke merkestrips Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Sparer tid og kostnader Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 18

19 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 500V Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100 % tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4 kobles til par osv. Oppbygging Leder Mangetrådet kobber, klasse 5 IEC Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN -leder) Kryssbundet halogenfri polymer Halogenfri Kobberfolie med overlapp og konsentrisk leder Halogenfri skjermet signalkabel Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 300/500V CENELEC betegnelse: N05ZCZ1-K Normer Konstruksjon: HD 627 7B1 Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC Halogenfri: IEC og -2 Røyktetthet: IEC Kappe Farge Merking Leveringsform Halogenfri polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse, dimensjon og metermerking. Isolerte ledere er tallmerket Trommel Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Tverrsnitt mm² Lev. lengde Lev. form Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 4x0,75 MR 10,5±0, K x0,75 MR 15,5±0, K x0,75 MR 16±0, K x0,75 MR 19,5±0, K x0,75 MR 20,5±1, K MR = Mangetrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer 19 som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

20 IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 500V Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Kryssbundet halogenfri isolasjon Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 20

Til våre kunder og andre forretningsforbindelser

Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Samferdselskatalog Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Du sitter nå med Draka Norsk Kabels Samferdselskatalog. Vi håper at du finner mye nyttig informasjon i denne katalogen og at den kan

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ.

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett på alle måter.

Detaljer

PFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al

PFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al Et utvalg av våre mest brukte kraftkabler PFSP 1kV Al PFSP 1kV Cu IFSI EMC 1kV Al IFSI EMC 1kV Cu BFSI 1kV - EMC Cu KOBLINGSKABEL TXXP 1kV KOBLINGSKABEL IXXI (RZ1-K) 1kV TSLF 12-24kV TSLF OJ 24kV TFXP

Detaljer

Produktkatalog. Installasjon, kraft, signal og svakstrøm

Produktkatalog. Installasjon, kraft, signal og svakstrøm Produktkatalog Installasjon, kraft, signal og svakstrøm Kjære kunde Du sitter nå med Draka Norsk Kabels oppdaterte produktkatalog. Dette er et oppslagsverk for våre løsninger som er delt inn i 4 områder:

Detaljer

KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon. 2. utgave

KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon. 2. utgave KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon 2. utgave Verdensomspennende virksomhet med kundens behov i fokus Innholdsfortegnelse Kabeltype Bruksområde Side PFXP 500V Installasjonskabel 3

Detaljer

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg!

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg! Afumex halogenfrie kabler Et trygt og sikkert valg! Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie kabler det beste og eneste fornuftige valget. Halogenfrie kabler redder liv når uhellet er ute. Andre

Detaljer

Kabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393

Kabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Kabler og Ledninger Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Side 386 www.jfknudtzen.no PN 750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Takes power where you need it

PRODUKTKATALOG. Takes power where you need it PRODUKTKATALOG Takes power where you need it Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Halogenfrie kabler Halogen- og

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen 2009

Installasjonskabelkatalogen 2009 Installasjonskabelkatalogen 2009 Installasjonskabelkatalogen 2009 Innholdsfortegnelse Del 1 Installasjonskabler 05 PR Pluss 300/500 V 07 PR Minus 300/500 V 08 PFXP 300/500 V 09 PFXP-Light 300/500 V 10

Detaljer

Produktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture

Produktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture Produktkatalog Kabler og ledninger Member of the NKT Group Completing the picture Innholdsfortegnelse Installasjonskabel PR, ulimt skjerm... 2 PR, limt skjerm... 4 PR brun, limt skjerm... 6 PR sort, limt

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen 2006

Installasjonskabelkatalogen 2006 INSTALLASJONSKABEL Installasjonskabelkatalogen 006 Nexans Norway AS Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler.

Detaljer

Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger

Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Halogenfrie kabler Halogen- og PVC-frie Materialene kan lett gjenvinnes Utvikler

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold

Kabel og ledninger. Innhold Kabel og ledninger Innhold A AXCLH-O 24 kv Hengekabel... 92 Alarmkabel...119 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel...1 Autokabel...118 B BFSI Halogenfri og funksjonssikker kabel m/kobberleder...11 BLL og BLX,

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold

Kabel og ledninger. Innhold Kabel og ledninger Innhold A AICI-I/O/RM-W Innendørs/utendørs kabel, fast kledning LSFROH... 95 AXCLH-O 24 kv Hengekabel... 87 Alarmkabel...115 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel... 6 Autokabel...114 B

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10 Kabel og ledninger Innhold 1 1 kv Koblingskabel 53 A AXCLH-O 24 kv Hengekabel 58 Alarmkabel 87 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel 81 Autokabel 85 B BFOU (i) 250 V Offshorekabel 64 BFOU 1 kv Offshorekabel

Detaljer

Installasjonskabelkatalog

Installasjonskabelkatalog Installasjonskabelkatalog Frem Ü Nexans Norway gir deg direkte informasjon på nettet. www.nexans.no Klikk deg inn på Nexans hjemmeside www.nexans.no og du får direkte tilgang til våre servicetjenester

Detaljer

Ledninger. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Ledninger. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Ledninger Oversikt SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Ledning H07V-R PN750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt

Detaljer

Produktkatalog El-distribusjon

Produktkatalog El-distribusjon Produktkatalog El-distribusjon REKA El-distribusjon 2012 NOTATER 2 REKA El-distribusjon 2012 Innhold 3 Fordelingskabel 1 kv PFSP Cu 0,6/1 kv 4 PFSP Al 0,6/1 kv 5 IFSI-EMC Cu 0,6/1 kv 6 IFSI-EMC Al 0,6/1

Detaljer

FlexFlame BFOU(i) 150/250(300)V S3/S7 Instr. kabel

FlexFlame BFOU(i) 150/250(300)V S3/S7 Instr. kabel Side 1 of 5 5 4 1 2 3 Funksjonssikker, selvslukkende halogenfri instrument kabel. Mud bestandig BFOU(i) 150/250(300)V MGT/EPR/EPR/TCWB/EVA NEK TS 606 KodeS3/S7 Max driftstemperatur : 90 C Drifts Spenning

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10 Kabel og ledninger Innhold A AXCLH-O 24 kv Hengekabel... 85 Alarmkabel...114 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel.... 6 Autokabel...113 B BLL og BLX, trippelekstrudert line... 86 BUS kabel...114 Badstukabel...

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen

Installasjonskabelkatalogen Installasjonskabelkatalogen 2015-2017 19 8 7-2 0 0 0 2 0 0 0-19 8 7 19 3 4-19 8 7 1915-19 3 4 www.nexans.no Installasjonskabler fra Nexans Nexans har lang og god erfaring med kabelproduksjon i Norge. I

Detaljer

Reka kabler til vindkraftindustrien

Reka kabler til vindkraftindustrien Vindkraftkabler Reka kabler til vindkraftindustrien Vindmølleparker som er plassert i åpne landskap, er idelle for produksjon av ren fornybar vindenergi. Områder som er egnet finnes gjerne i landskap i

Detaljer

Blåboka Håndbok for installasjonskabler

Blåboka Håndbok for installasjonskabler Blåboka Håndbok for installasjonskabler www.nexans.no Forord Blåboka er tatt frem som et hurtig oppslagsverk for installasjons- og 1kVkabel fra Nexans. Boka er først og fremst ment å fungere som et praktisk

Detaljer

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 SIGNALKABEL TYPE MEBI 1KV 4X2X1,5MM 2...2 1.1 Parkabel...2 1.2 Merking...2 1.3 Jording...3 1.4 Elektriske data...3 1.4.1 Isolasjonsmotstand...3 1.4.2 Ledermotstand...3

Detaljer

Produktoversikt. 5. Elektriske verdier 5.1 Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans

Produktoversikt. 5. Elektriske verdier 5.1 Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans Kabelboka KABELBOKA Produktoversikt 1. Normer 2. De forskjellige kabeltyper 2.1 Norske Typebetegnelser for kabler 2.2 Cenelec Typebetegnelse 2.3 Typebetegnelse på blank tråd og line 2.2.1 TFXP 1 kv fireleder

Detaljer

Kabelboka. Kabelboka

Kabelboka. Kabelboka Kabelboka Kabelboka Innholdsfortegnelse Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjonsog varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore kontrollkabler og høyspente

Detaljer

Kabelboka. Håndbok for e-verkskabler. www.nexans.no

Kabelboka. Håndbok for e-verkskabler. www.nexans.no Kabelboka Håndbok for e-verkskabler www.nexans.no Forord Kabelboka er et komplett oppslagsverk for e-verkskabler fra Nexans. Den gir en oversikt over hvilke kabeltyper vi fører, konstruksjonsdata og tekniske

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold

Kabel og ledninger. Innhold Kabel og ledninger Innhold A ADC Krone Kat6A... 5 ADC Krone Kategori 5e... 4 ADC Krone Kategori 6... 4 ADC Krone Kategori 7... 5 ADSS General Cable... 1 ADSS kabel... 99 AXAI-I/O-W innendørs/utendørs -

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Utendørs kobberkabel Mai 2004. Nexans Produktsortiment Kobberkabel

Utendørs kobberkabel Mai 2004. Nexans Produktsortiment Kobberkabel Utendørs kobberkabel Mai 2004 Nexans Produktsortiment Kobberkabel Utendørs kobberkabel 3 Leder. 3 Plaststoffer 3 Lederisolasjon. 3 Par/firer/gruppeoppbygging 3 Vann beskyttelse 4 Kappemateriale 4 Skjerming

Detaljer

QXAI Micro Sheath B-VE R- NO- 1-52 000- GG- DS

QXAI Micro Sheath B-VE R- NO- 1-52 000- GG- DS DS-GG-00025-1-NO-REV-B QXAI Micro Sheath QXAI Micro Sheath er en stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 .DEHODQOHJJ Side: 1 av 10 +(16,.72*20)$1* )81.6-21(//(.5$9 3DUNDEHO )LEHUNDEHO *5(16(61,77.5$97,/6,..(5+(7 3HUVRQVLNNHUKHW /DVHUO\V,QGXVHUWHVSHQQLQJHU.9$/,7(7 7LOJMHQJHOLJKHWVEHUHJQLQJHU (UIDULQJVWDOONDEHO

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI Euro System Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks:

Detaljer

Kabel/El. Elrør. Elrør, PowerLine og tilbehør

Kabel/El. Elrør. Elrør, PowerLine og tilbehør Kabel/El Elrør Elrør, PowerLine og tilbehør Korrugerte El-rør PVC NEMKO-godkjent Pliable conduits PVC Tomme korrugerte el-rør i PVC. For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25 C og +60 C. Stivhetsklasse

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10.a Belastningsberegninger Rev.: 0 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Mate- og returkabel Side: 2 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG Det er laget

Detaljer

Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandling for kjøp av kabel og kabelmateriell for kabling av 132 kv og 52 kv luftlinjer Grålum Sarpsborg

Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandling for kjøp av kabel og kabelmateriell for kabling av 132 kv og 52 kv luftlinjer Grålum Sarpsborg Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandling for kjøp av kabel og kabelmateriell for kabling av 132 kv og 52 kv luftlinjer Grålum Sarpsborg Sarpsborg kommune 2011 Vedlegg 1: 151-04 132 kv kabelanlegg

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser Monteringsanvisning Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser El nummer 11 654 74 El nummer Type Tverrsnitt 12 kv Ø1 mm 11 654

Detaljer

En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør

En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør Utstyr for sjøkabel Arbeid med sjøkabel ENSTO har årelang erfaring

Detaljer

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3 Monteringsanvisnin EPJMe-1C-12/24-D-T3 EL NR 11 652 00 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper tråd

Detaljer

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel.

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. TEKNOLOGI OG METODIKKER Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no 1 Innhold Design (12 /24 kv PEX-kabler) Feiltyper Diagnostiske

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter Skjøtesett LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel Skjøtesett LV-Kit inneholder de nødvendige deler for å gjøre en vanntett kobling. Et kit inneholder 4 innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.

Detaljer

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 24 kv inkludert mekaniske skjøtehylser

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 24 kv inkludert mekaniske skjøtehylser Monteringsanvisning Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 24 kv inkludert mekaniske skjøtehylser El nummer 11 654 83 El nummer Type Tverrsnitt 24 kv Ø1 mm 11 654

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

Kabler for krevende industrimiljø

Kabler for krevende industrimiljø INDUSTRIKABLER Kabler for krevende industrimiljø Industrikabel mer en produktkvalitet Effektiv industridrift krever høy kvalitet i alle ledd og god dokumentasjon. Med vårt industrikabelsortiment, tilbyr

Detaljer

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel Oppbygging: Kabel med senterleder, isolasjon (dielektrikum) og ytre leder (skjerm) som består av en eller flere folier

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS

NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS www.prysmiangroup.no NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel har sammen med andre kabelleverandører gjort endringer på en rekke el-nummer fra 1. juli 2013. Bakgrunnen for dette

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Kabellegging og kabelkanaler Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 GENERELLE KRAV...3 2.1 Kabelfritt profil...3 2.2 Retur- og matekabler...4 2.3 Beskyttelsesledere...4 2.4 Tillatte konfigurasjoner av

Detaljer

Halogenfrie, røyksvake og funksjonssikre kabler

Halogenfrie, røyksvake og funksjonssikre kabler ALSECURE Safety Sécurité Sicurezza Veiligheid Seguridad Sikkerhet Güvenlick ALSECURE Halogenfrie, røyksvake og funksjonssikre kabler Brannsikkerhet begynner med kabler Kabler representer mindre enn 0,5%

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0778-NO-7/09 MB-701. Raychem endeavslutning, Raytop utendørs for 12 og 24 kv 1-leder PEX-kabel Type: TSLP, TXSE, TSLE og TSLF

Montasjebeskrivelse EPP-0778-NO-7/09 MB-701. Raychem endeavslutning, Raytop utendørs for 12 og 24 kv 1-leder PEX-kabel Type: TSLP, TXSE, TSLE og TSLF Montasjebeskrivelse EPP-0778-NO-7/09 MB-701 Raychem endeavslutning, Raytop utendørs for 12 og 24 kv 1-leder PEX-kabel Type: TSLP, TXSE, TSLE og TSLF 25-800 mm 2 Før start Forsikre deg om at det utstyret

Detaljer

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL 4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL UTILITY NETWORKS Krympeslanger og Isolasjonsmateriell Side 41 Krympeslange 1 kv Thermofit krympeslange Finnes i et stort utvalg av bestrålte, tverrbundne spesialmatrialer

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 Temperaturforhold elektriske installasjoner i isolert vegg Nils Magnus Hagen ELKO AS Stikkontakter Verden: IEC (International Electrotechnical Commission )er verdens ledende

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15 Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSSS-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Varmekabel metervare for utendørs montasje

Varmekabel metervare for utendørs montasje Varmekabel metervare for utendørs montasje DSIA Armert 1-leder varmekabel for anlegg hvor det kreves sterkere kabel, for eksempel tungtransport, frostsikring av fryseromsgulv og mot armering. Leveres også

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14 Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSES-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4120 Kabel (ID=92) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Elektrisk eller optisk leder. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

AXAI I/O-W FRLSZH -D V -RE -1-NO -00002 -GG S D

AXAI I/O-W FRLSZH -D V -RE -1-NO -00002 -GG S D AXAI I/O-W FRLSZH DS-GG-00002-1-NO-REV-D Fleksibel stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet for både innendørs

Detaljer

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8 1 GENERELT... 2 2 ELEKTRISKE DATA... 3 2.1 Isolasjonsresistans... 3 2.2 Lederresistans... 3 2.3 Kapasiteter... 3 3 MATERIALER... 4 4 TEKNISKE DATA... 5 4.1 Tekniske

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Kraftkabel med fiberrør fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og rør for fiberblåsing. Kraftkabel med fiberrør

Kraftkabel med fiberrør fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og rør for fiberblåsing. Kraftkabel med fiberrør Kraftkabel med fiberrør fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og rør for fiberblåsing Kraftkabel med fiberrør Hvorfor en kombinert løsning med kraft- og fiberkabler? Vi lever i et informasjonssamfunn

Detaljer

Energy Division. KKSMA Kaldkrymp Alt i ett en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV

Energy Division. KKSMA Kaldkrymp Alt i ett en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Energy Division KKSMA Kaldkrymp Alt i ett en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV KKSMA Kaldkrymp en-leder, alt i ett, skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Egenskaper Skjøtekropp, jordingssystem

Detaljer

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Godkjenninger: INSTA-CERT for trykkrør CE / NEMKOgodkjennelse Byggforsk produktsertifikat (sanitærmateriell) Dimensjoner: Trykkrør/Ytterrør 32 / 60 mm 40

Detaljer

Energy Division. KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV

Energy Division. KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Energy Division KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Egenskaper Pre-ekspandert, silikongummi skjøtekropp

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Samsvarserklæring. Egersund 01/04-2011. Etman Distribusjon AS Gamle Eigerøyvei 87, 4370 EGERSUND. Tlf.: 47 47 30 00 - Fax: 51 49 08 38

Samsvarserklæring. Egersund 01/04-2011. Etman Distribusjon AS Gamle Eigerøyvei 87, 4370 EGERSUND. Tlf.: 47 47 30 00 - Fax: 51 49 08 38 Produktkatalog 2011-2012 Samsvarserklæring Vi bekrefter herved at alt utstyr som er levert av oss, tilfredsstiller kravene i forskrift av 7. desember 1990 om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr,

Detaljer

Distribusjonsnett - Kabel - Montasje. Hva skal utføres: Referanser. REN blad 9000 versjon 2 5/2007

Distribusjonsnett - Kabel - Montasje. Hva skal utføres: Referanser. REN blad 9000 versjon 2 5/2007 REN blad 9000 versjon 2 5/2007 Distribusjonsnett - Kabel - Montasje. Hva skal utføres: Kabel skal håndteres på en riktig måte ved oppbevaring, transport, utdraging, forlegging og montasje. Dette bladet

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 EL NR 11 652 03 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Raychem Skjermet koblingskontakt 800 A for gjennomføring profil C iht EN 50181 for 1-leder Pex-isolert kabel 12/24 kv 10-240 mm² Type: RSTI-CC-58xx Sikkerhetsadvarsel

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

De vanligste. Varme- og installasjonsprodukter 2015-2017. www.nexans.no

De vanligste. Varme- og installasjonsprodukter 2015-2017. www.nexans.no De vanligste Varme- og installasjonsprodukter 2015-2017 www.nexans.no Hvorfor Nexans? Hvorfor velge installasjons- og varmekabel fra Nexans? Norge har et spesielt klima i forhold til mange deler av Europa,

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10 Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FUNKSJONELLE KRAV... 3 2.1 Parkabel... 3 2.2 Fiberkabel... 3 3 GRENSESNITT... 4 3.1 Balansert... 4 3.2 Halvfelt... 4 4 KRAV TIL SIKKERHET... 5 4.1 Personsikkerhet...

Detaljer

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU K-FLEX SOLAR SYSTEM KOMPLETT UTVALG AV ISOLASJONSPRODUKTER FOR SOLVARMESYSTEMER RASK & ENKEL INSTALLASJON UV-BESTANDIG UTFORMET SPESIELT FOR SOLFANGERE L'ISOLANTE K-FLEX TILBYR ET KOMPLETT UTVALG AV PRODUKTER

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Kabel/El. Elrør. Elrør, QuickLine og tilbehør

Kabel/El. Elrør. Elrør, QuickLine og tilbehør Kabel/El Elrør Elrør, QuickLine og tilbehør Korrugerte El-rør PVC NEMKO-godkjent Pliable conduits PVC For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25 C og +60 C El Dim Innv. diameter Lengde nr mm mm

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

En velkjent metode for etablering av elektriske forbindelser er kontaktpressing, basert på materialdeformasjon.

En velkjent metode for etablering av elektriske forbindelser er kontaktpressing, basert på materialdeformasjon. Kontaktpressing En velkjent metode for etablering av elektriske forbindelser er kontaktpressing, basert på materialdeformasjon. Før Pressing Sekskantpress Etter pressing Blant forskjellige varianter av

Detaljer

De vanligste 2013/2014 Varme- og installasjonsprodukter

De vanligste 2013/2014 Varme- og installasjonsprodukter De vanligste 2013/2014 Varme- og installasjonsprodukter Med nye el.nr. gjeldende fra 1. juli 2013 Med nye el.nr. gjeldende fra 1. juli 2013 www.nexans.no Hvorfor Nexans? Hvorfor velge installasjons- og

Detaljer