lyspunktet Ståle Gjersvold ny konsernsjef i TrønderEnergi KLP med historisk satsing i TrønderEnergi På linjebefaring etter Berit eid av trøndere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lyspunktet Ståle Gjersvold ny konsernsjef i TrønderEnergi KLP med historisk satsing i TrønderEnergi På linjebefaring etter Berit eid av trøndere"

Transkript

1 lyspunktet 4_2011 BEDRIFTSBLAD FOR TRØNDERENERGI Ståle Gjersvold ny konsernsjef i TrønderEnergi side 6 KLP med historisk satsing i TrønderEnergi side 20 På linjebefaring etter Berit side 28 eid av trøndere

2 2 INNHOLD s. 3 Redaktørens spalte s. 4 Konsernsjefens spalte s. 5 Lekkasjesøk med fluoriserende fargestoff s. 6 Ny konsernsjef i TrønderEnergi s. 9 Ny produksjonssjef på plass s. 10 Mikkelholmen - en sjøkabelepoke er over s. 12 Etikkrådet med Rune Bratseth s. 13 Hedret for 25 års tjeneste s. 14 TrønderEnergi Loqal Bredbånd utvider s. 16 TrønderEnergi trues av overtredelsesgebyr s. 18 Fjernstyrer ansatte i Uganda s. 20 KLP med historisk satsing i TrønderEnergi s. 22 Kraftverkpioner på helservice s. 24 Til Topps sommeren 2011 s. 26 Lysere tider i byens gater med LED s. 28 På linjebefaring etter Berit s juni blir D-dag for nye MAFI 4/2011 Desember 2011_24. årgang Organ for TrønderEnergi Postadresse Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim Tlf Nett: Loqal: Redaksjonsmedlemmer Ole Jørgen Frostad (red.) Cathrine Berger Steen Steve Halsetrønning Charlotte Wulff Tore Wuttudal Hanne Afseth Terje Storvik Kjell Dahle Eli Flakne Bladet sendes til ansatte, eiere, pensjonister, styremedlemmer, media, sørtrønderske stortingsrepresentanter, selskapets forbindelser samt øvrige interesserte. Grafisk formgiving HK Reklamebyrå Trykk TrykkPartner Grytting Artikler signert av andre enn redaksjonens medlemmer står for artikkelforfatterens regning, og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller utgiverens syn. s. 31 Samfunnsansvar i praksis s. 32 TrønderEnergi blant IA-bedriftene s. 34 Glimt fra... Forsiden: VAKKERT: En linjetrase i kjærlig førjulslys kan være et vakkert skue. Foto: Kjell Dahle

3 REDAKTØRENS SPALTE 3 Kraftmarkedet fungerer Strømpris vil alltid være et tema som vi i vår bransje til enhver tid må finne oss i å få spørsmål knyttet til, og oppmerksomheten rundt dette blir rimeligvis størst når prisene er høye eller på vei oppover. Grunnprinsippet er som kjent at strømprisen varierer i løpet av året, vanligvis etter et noenlunde forutsigbart mønster, hvor prisen er høyest om vinteren og lavest om sommeren. Det grunnleggende bak denne variasjonen er et tradisjonelt tilbuds-etterspørselsprinsipp, hvor prisen blir høyest når etterspørselen er størst og aller høyest når tilbudet samtidig er minst. I fjor på samme tid var spotprisen på rask vei oppover før den nådde en foreløpig topp i midten av desember på ca 80 øre/kwh. Da hadde vi en uvanlig lang sammenhengende kuldeperiode som startet allerede tidlig i november. Vi hadde samtidig vært gjennom en lang tørkeperiode og opplevd det vi i vår bransje kaller for et tørrår. Den hydrologiske balansen var helt nede på et historisk minimum, det vil si 40 TWh, mens den nå i flere uker har vært positiv. Dette har selvsagt sin bakgrunn i en svært våt periode med en tilhørende usedvanlig mild høst og førjulsvinter. Da blir strømforbruket lavt, og prisene faller tilsvarende. For en tilfeldig dag for ikke lenge siden var noteringen som Adresseavisen oppgir i sin spalte Spotpris strøm på 27,29 øre/kwh, mens den på samme tidspunkt i fjor var på 65,58 øre/kwh. Vi blir ofte spurt om hva vi tror om utviklingen av strømprisen framover, noe vi alltid er veldig forsiktige med å ha bombastiske meninger om. Men slik situasjonen er nå, kan vi vel si at sjansene for at vi vil oppleve høye priser i inneværende vintersesong er svært små. Men det kan aldri gis noen garanti for det. Vi er nemlig ikke bare avhengig av vannsituasjonen i Norge, men også hvordan produksjonsforholdene er i våre naboland. Som en del av et større kraftmarked får vi overført kraft fra Sverige, samtidig som vi i andre deler av året overfører kraft dit. Denne kraftutvekslingen er svært viktig for prisdannelsen, og førte i vinter til at vår kraftpris ikke ble på et enda høyere nivå enn det vi opplevde. Et velfungerende kraftmarked fungerer således slik at underskuddsområder kan få tilført kraft fra overskuddsområder og omvendt. I et nordisk perspektiv er det også en åpenbar fordel at vi har ulike produksjonskilder, som for eksempel svensk kjernekraft som kan kobles inn i deler av året hvor vannkraftanleggene ikke har nok drivstoff til å kunne kjøres for fullt.

4 4 KONSERNSJEFENS SPALTE 30 år i TrønderEnergi TrønderEnergi er et av vel 20 regionale energiselskaper i Norge. Det har gjennomgått en utvikling de senere årene som mange har lagt merke til og som vi kan være stolte av. Konsernet er preget av stor bredde i sin virksomhet og mange svært dyktige og kompetente arbeidstakere. Utviklingen har vært drevet fram av kompetansen i organisasjonen, og når jeg nå ser tilbake på tilgangen på kompetent ungdom til vår virksomhet, er jeg optimistisk med hensyn til framtidas utvikling for TrønderEnergi. Det hele startet med 1950 som det første driftsåret for Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk. Via Sør-Trøndelag Kraftselskap (S-TK) i 1970 til Trønder- Energi før årtusenskiftet. Det er mange forhold det kunne være verdt å dvele ved når jeg ser meg tilbake, men det ville føre alt for langt her. Jeg begynte i Sør-Trøndelag Kraftselskap 1. desember 1981, et selskap med 120 ansatte og en omsetning på 144 MNOK. Da hadde utbyggingen av Kraftverkene i Orkla kommet skikkelig i gang, og det preget selvfølgelig selskapet. S-TK hadde oppdekningsansvaret for kraftlagene i kommunene, dvs. ansvaret for å sikre tilstrekkelig krafttilgang for kundene i eierkommunene. Bygging av ny kraft var av den grunn viktig. Av andre ting som var av betydning i 80-årene, vil jeg kort nevne overtakelsen av Osen og Roan Kraftlag og byggingen av Astrid, Norges første moderne vindturbin. Osen og Roan Kraftlag var kimen i det som i dag er distribusjonsvirksomheten i TEN og sluttbrukervirksomheten i TEM. Astrid og etterfølgende Storebror var kimen i vår virksomhet på vindenergisiden. Den mest skjellsettende hendelse jeg kan komme på, var Stortingets vedtak av energiloven høsten Overgangen fra det gamle systemet der selskapene selv var ansvarlige for at det var tilstrekkelig tilgang på kraft, uansett temperatur og tilsigsforhold, til et system der kraftmarket skal gi signaler til utbygger om når det er fornuftig å bygge ut ny kraft, og til forbruker om når det er fornuftig å redusere forbruket. Overgangen mellom systemene var krevende, spesielt for aktører som relativt nylig hadde avsluttet store kraftutbygginger. Vi hadde derfor stort fokus på å få balanse i regnskapene de første årene etter Mange mente nok at det var for få overgangsordninger og at dette gikk vel fort, men det er også de samme menneskene som i dag sterkest forsvarer markedet og mener at det i det aller vesentligste fungerer etter forutsetningene. Gjennom 90-årene var utviklingen mot det kraftmarkedet vi ser i dag viktig. I tillegg hadde vi store saker knyttet til organisering, navn, eierskap og selskapsform fram mot at selskapet ble et aksjeselskap der Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke lenger var med som eier. Videre fram mot det konsernet vi utgjør i dag, ble det dratt i gang omfattende ny virksomhet. Konsernets investeringsvirksomhet i verdipapirer og industri er økt og profesjonalisert og lagt inn i et eget selskap og i et eget forretningsområde. Sluttbrukervirksomheten og vårt møte med markedet, kundene, er omorganisert og profesjonalisert. Vi har kommet svært godt i gang med bredbåndsvirksomhet som leverer internett, IP-telefoni og kabel TV. Virksomheten er organisert i et eget selskap, TrønderEnergi Loqal Bredbånd AS, og utgjør sammen med IKT-selskapet NidIT forretningsområdet IKT. Kjerneaktivitetene i nett og energiproduksjon er lagt i hvert sitt forretningsområde. Et vellykket oppkjøp av nettvirksomheten i Trondheim by med Klæbu og 50 prosent av vindkraftselskapet Sarepta er åpenbart viktige milepæler for konsernet. Begge deler er viktige bidrag til fornyet vekst i kjerneaktivitetene i konsernet. Med oppkjøpet av nettet i Trondheim, passerte konsernet nettkunder. Da gikk nettvirksomheten også over i et nytt reguleringsregime. Jeg må bekjenne at bevisstheten om nye krav til nettvirksomheten ikke lå tilstrekkelig høyt i den første tiden, og at vi derfor tråkket feil. Det beklager jeg sterkt. Dette har heldigvis ikke fått negative konsekvenser for noen. TrønderEnergi er et konsern som har vært og er i sterk utvikling. Det har vært en stor glede og et stort privilegium å få lov til å være en del av denne utviklingen. Jeg har ofte sagt og skrevet at denne utviklingen er kompetansedrevet. Det gjentar jeg svært gjerne. Det er alle dere som er ansatte som er TrønderEnergi og som sammen med styret og eierne driver det hele framover. Ståle Gjersvold tiltrer som ny konsernsjef ved årsskiftet. Det blir spennende å følge med den videre utviklingen i konsernet framover. Jeg ønsker Ståle velkommen til TrønderEnergi og ønsker ham og dere alle lykke til i det videre arbeidet. Så avslutter jeg her med en riktig god jul og et godt nytt år til dere alle.

5 LEKKASJESØK 5 HEMNE: -Dette er første gang TrønderEnergi bruker fargestoff ved lekkasjesøking i fyllingsdammer. Metoden ble utviklet ved vassdragslaboratoriet på SINTEF på 80-tallet. Prinsippet er egentlig ganske enkelt. Vi slipper ut fluoriserende rødfarge ved en rekke punkter på dammens innside, og registrerer tidspunktet for gjennomslag i lekkasjemålekummen på nedstrømssiden. Slik peiler vi oss inn mot lekkasjestedet. TEKST: STURE LIAN OLSEN I FOTO: MORTEN SKOGLUND Lekkasjesøk med fluoriserende fargestoff Morten Skoglund, senioringeniør og vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i TrønderEnergi Kraft, har tatt i bruk metoden på dammen ved Vasslivatnet i Hemne. Sammen med TrønderEnergis lokale tilsynsmann, Ola Erik Røttereng, gjennomførte han lekkasjesøket i høst med assistanse fra SINTEF og NVE. Morten Skoglund er VTA-ansvarlig for TrønderEnergis egne vassdragsanlegg, pluss Orkla og Driva. Lekkasjen er på ingen måte alarmerende, men det er registrert en svak økning de siste årene, og det vurderes tettetiltak. regnet. Med utgangspunkt i 270 meter netto fall, kwh i årsproduksjon, og en strømpris på 35 øre kilowattimen får vi et produksjonstap på over kroner i året. Da må dere vente til våren med å fullføre lekkasjesøket? Slikt kan gjøres også vinterstid. Da bruker man isfisker-metoden; borer en rekke små hull og firer ned flasker med fargestoff som sprenges ved ønsket dybde. Men vi har ingen hast. Det foreligger ikke noen fare, og lekkasjen overvåkes automatisk, time for time, med instrumenter i lekkasjemålekummen. Stiger lekkasjen over et visst nivå, ringer varselklokkene ved produksjonssentralen på Berkåk. Damanleggene inspiseres årlig av lokale tilsynsmenn, som rapporter til VTA og TrønderEnergis leder. VTA er med på et periodisk tilsyn annethvert år, og hvert femte år gjennomføres det et hovedtilsyn, der man går gjennom sjekklister, tegninger og beregninger; Da har jeg med en ekstern kontrollør med tilsvarende kompetanse som min, for eksempel en kollega fra NTE, Statkraft eller NEAS, avslutter Morten Skoglund. Hvor stor lekkasje er det snakk om? Dette er avhengig av vannstanden i magasinet, men ved fullt magasin er lekkasjen omtrent 20 liter pr sekund. Ved lav magasinfylling stopper lekkasjen nesten opp. Da tetningen på slike dammer er av morene, vil det alltid være en viss lekkasje, og på dam Vasslivatn ville den normalt ha vært 1-2 liter pr sekund. En dam som dette er bygd for å tåle lekkasjer på flere tusen liter i sekundet. Så det er ikke store skvetten, egentlig, heller ikke målt i tapte kilowatt? Dagens lekkasje tilsvarer kubikkmeter tapt vann i året, grovt Fluoriserende, rødt fargestoff slippes ned gjennom en slange, med fem meters mellomrom, og fem minutter mellom hvert utsett. Siget av farget vann gjennom dammen, og tidsforskjellene, registreres i lekkasjekummen på nedsiden. Etter hvert får man stadig klarere indikasjoner på hvor lekkasjestedet befinner seg. Vedlikeholdsleder Ola Erik Røttereng (tv) bistår Torgeir Jensen fra SINTEF Kyst- og Havteknikk.

6 6 NY KONSERNSJEF Påtroppende konsernsjef Ståle Gjersvold: - Alle har et talent som kan utvikles

7 NY KONSERNSJEF 7 TRONDHEIM: Han er den femte i rekken. I løpet av over 50 år! Et skifte av toppsjef i TrønderEnergi er ikke hverdagskost. Nå higer en organisasjon på rundt 500 medarbeidere etter å bli bedre kjent med den nye frontfiguren i organisasjonen. Hvem er han? Hvor vil han ta oss? Har jeg en framtid i hans regime? Kutter han? Øker han? Hvordan tenker han? Hva er viktig for ham? TEKST: KJELL DAHLE I FOTO: TORE WUTTUDAL Spørsmålene er mange. Organisasjonen har nærmest dirret i spenning etter at ansettelsen ble kjent på tampen av august. Svarene er ennå ikke der. Av den enkle grunn at påtroppende konsernsjef Ståle Gjersvold, som begynte i jobb i 7. etasje på hovedkontoret 21. november, er klar på at hans mandat først slår inn 1. januar Respekt Han har respekt for oppgaven han skal inn i, men han er også tydelig på at han ikke skal trå i beddet til avtroppende konsernsjef Rune Malmo før de to bokstavelig talt bytter kontor og roller 1. januar. For Rune Malmo skal fortsette i stilling i konsernet til 1. mars, da han formelt går over i pensjonistenes rekker. Jacob Salberg ble i august 1946 ansatt som overingeniør for fylkets elektrisitetsforyning og ble senere direktør. Knut Skrindo var den andre sjefen i daværende i Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk. Han ble senere etterfulgt av Leonard Solvi og siden 1992 av nåværende toppsjef, konsernsjef Rune Malmo. Under tidens ferd har selskapet skiftet navn både på konsernet, og på toppsjefstittelen. - Nå er jeg her for å lære organisasjonen å kjenne, jeg blander meg ikke bort i den daglige driften. Jeg gleder meg stort til å kunne bli bedre kjent med alle, og førsteinntrykket av organisasjonen så langt er veldig bra, smiler Ståle Gjersvold. - I den grad jeg skal presentere noe før årsskiftet, vil det gå mer på min egen bakgrunn og egne tanker. Først etter årsskiftet vil jeg signalisere noe om hvordan jeg ser på ting i konsernet. Men utgangspunktet er jo det aller beste, sier han. Topp attraktiv stilling Han forlot en attraktiv og stor stilling i Statoil, til fordel for det langt mindre selskapet ZXY Sport Tracking på Lerkendal. Bare for ett år siden. Det innga inspirasjon for mange i organisasjonen TrønderEnergi til å spørre og ikke minst undre seg om årsaken? - Jeg tok tilleggsutdanning i ledelse i Boston, den samme som nettdirektør Knut Ivar Nyhaug gjennomførte. Der fikk jeg et veldig engasjement for innovasjon, og valgte å hoppe av en videre karriere i Statoil. I tillegg hadde jeg behov for en annen type utfordringer, jeg valgte å følge hjertet, forteller han. Han endte opp som sjef for selskapet på Lerkendal som kartlegger fotballspilleres bevegelsesmønster i en kamp. Ved å plassere nødvendig teknologiske duppeditter på spillerne, er det mulig å registrere alle bevegelser. - Jeg ønsket å jobbe med innovasjon, som det denne stillingen bød på. Men så kom utlysningen av konsernsjefsstillingen i TrønderEnergi. For meg er dette om mulig det mest spennende industriselskapet i Midt-Norge, med fantastiske utviklingsmuligheter, framholder Ståle Gjersvold. Lokalt eierskap - På hvilken måte? - For meg betydde det mye at det er et lokalt eierskap til selskapet i Midt- Norge. Det blir spennende å kunne forvalte et stort ansvar på vegne av våre eiere. Og jeg har stor respekt for eierskapet, sier den påtroppende konsernsjefen. - Jeg gleder meg til å bli kjent med både alle ansatte, som jeg holder på med nå, og etter jul skal jeg besøke alle avdelingene utenfor huset. I februar kommer turen til eierne, som jeg ønsker å bli kjent med så fort som mulig, sier Ståle Gjersvold. Samtidig er det vel kjent at han kjenner mange av ordførere og rådmenn fra før, gjennom sine styreverv i Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag, samt NHO samme sted. Og ikke minst gjennom jobbene han har hatt i Statoil. Alle har et talent Ståle Gjersvold er bekvem med Trønder- Energis målbilde 2020, og vil sørge for å følge opp målsetningene her. Men han ser samtidig viktigheten av å motivere organisasjonen, og den enkelte medarbeider optimalt. - Alle har et talent. Alle har noe å by på, som kanskje ikke er så lett å se ved første øyekast. Jeg bruker ofte tilfellet med den skotske sangerinnen

8 8 NY KONSERNSJEF Susan Boyle som eksempel, forteller han. Alle husker de nedlatende blikkene som ventet da den 47 år gamle Susan Boyle entret scenen under den britiske versjonen av Idol i april Da hun begynte å synge stilnet dommerbordet, mens publikum tok av! Tårene kom til sist også til dommerbordet etter at Susan Boyle hadde overbevist alle. - Det er fint at folk er forskjellig, det liker jeg. Selv er jeg sosial av vesen og ser verdien av kaffekroker og skittprat i korridorene. Vi skal flire mye, det er viktig for tryggheten og inspirasjonen i hverdagen. Men samtidig skal vi ikke tape målene av syne, sier han. Kantina var fullsatt 2. desember da Ståle Gjersvold for første gang presenterte sine tanker for ansatte. I tillegg kunne utestasjoner følge det hele live på sine PC-er. Ikke sivilingeniør Da stillingen som konsernsjef skulle lyses ut, var det i de mest teknokratiske miljøene i TrønderEnergi underforstått at her måtte det komme en ny sivilingeniør fra NTNU med kulering på fingeren inn i sjefsstolen. Ståle Gjersvold er ikke sivilingeniør i elektroteknikk, men han har en solid utdannelse i økonomi. Og han signaliserer tydelig at han ikke er en typisk blåruss med et knivskarpt blikk på bunnlinja. - Nei, jeg ser at jeg at dette er mer sammensatt enn som så. Jeg har ingen problemer med å se hva som er kjernevirksomheten her, men industrielt er dette selskapet så mye mer, sier han. Store summer Når TrønderEnergi nå er i ferd med å realisere Sarepta-prosjektet, i tospann med vår gode nabo NTE, skremmer ikke utbyggingssummer på syv milliarder kroner vår påtroppende konsernsjef. Han var selv ansvarlig leder for flere store utbyggingsprosjekter i Nordsjøen, som for eksempel som toppsjef for Tyrihans-prosjektet til milliarder kroner. For ikke å snakke om oppdraget som plan- og økonomisjef i Åsgardutbyggingen til cirka 40 milliarder kroner. Smarte hus - Hvilke utfordringer ser du for deg for vår bransje i det kommende 10-året? - Bransjen vil få et stort oppsving i forhold til energiøkonomisering og smarte hus. Det er jeg overbevist om. Dette er en utvikling vi må møte på en mest mulig konstruktiv måte. Her er det mange muligheter, og jeg ser mange gode utviklingsmuligheter innenfor utviklingen av blant annet fiberbånd og AMS i denne forbindelse, framholder den nye toppsjefen. Ellers er han veldig spent på om den politiske viljen til å få etablert Trønder- Energis mål om en TWh mer energiproduksjon innen 2020, er til stede. - Konsesjonsbehandlinger er ikke under vår kontroll. For å lykkes med våre målsetninger er vi avhengige av normale saksbehandlingstider både i NVE og OED, for å uttrykke det forsiktig, smiler Ståle Gjersvold. Fotball og jakt Ståle Gjersvold fikk sin oppvekst i Meldal. Han var fotballkeeper i NOR Meldal, og er nå leder av breddeavdelingen av Ranheim Fotball. Med sitt utgangspunkt fra bopelen på Vikåsen på Ranheim har han engasjert seg i fotballen der hans 15-årige sønn spiller. Han er gift med Trude Ringseth Gjersvold fra Steinkjer som han traff først på 1990-tallet mens han var i sin spede Statoil-karriere på Statoils forskningssenter på Rotvoll. Sammen har de også en datter på 19 år som for tiden studerer innen helseområdet i Spania. En irsk setter hører også til i familien. Jakt og friluftsliv ligger familien nært, og husbonden liker både elg og fuglejakt. Men helt lokalt fra sitt nye sjefskontor på Rosten har han klare synspunkter på generelle ting. De fagspesifikke vil han ikke snakke om før han formelt tiltrer. - For meg er områder som HMS, kvalitet og etikk viktige fokusområder, på et generelt grunnlag. Det er viktig å ha fokus på kontinuerlig forbedring, og skal vi gjøre endringer av betydning skal disse være fundert i gode prosesser i forkant, avslutter den nye konsernsjefen.

9 NY PRODUKSJONSSJEF 9 BERKÅK: -Jeg gleder meg til å ta fatt. Det blir mye å sette seg inn i, med utfordringer i å lære organisasjonen og hvilke verdier som gjelder, sa Tormod Eggan som kommer fra stillingen som seksjonssjef for nettkonsesjoner i Norge. Lyspunktet møtte Tormod Eggan på Berkåk på hans første arbeidsdag. TEKST: KJELL DAHLE I FOTO: TORE WUTTUDAL Ny produksjonssjef på plass Eggan har tatt over etter Knut Ivar Nyhaug. Etter at sistnevnte ble ny nettdirektør i januar i år. I mellomtiden har Jan Olav Reistad vikariert i stillingen. Upopulære avgjørelser I avdelingen han forlot ligger det søknader om kilometer med kraftlinjer fordelt på rundt 100 kommuner i Norge. Han er vel kjent med problematikken rundt monstermaster og lokale protester. veldig verdifullt. Vi vet aldri hvor det neste prosjektet dukker opp, og her må TrønderEnergi ha et fortrinn i forhold til andre potensielle utbyggere, sier Tormod Eggan. -Å ha en organisasjon som har ansatte plassert lokalt i forhold til drift og vedlikehold av kraftverkene, teller også positivt i forholdet til kommunene i denne sammenhengen, legger han til. Lagbygging -Noe av det første jeg må sette meg inn i er hvem som gjør hva, og hvorfor de gjør det. Jeg må bli kjent med folkene, og de rutinene som gjelder. Samtidig er jeg opptatt av tillitsforhold mellom alle folkene i organisasjonen. Vi blir ikke bedre enn det vi skaper sammen, og jeg er også opptatt av å spille på lag med de i Trondheim, sier den nye produksjonssjefen. -Jeg er godt skolert i å ta upopulære avgjørelser, smiler Tormod Eggan som fra årsskiftet også overtar et større gårdsbruk på heimplassen på Berkåk. Her venter dekar utmark, mye innmark og vinterfora sau. Til jul kommer også forloveden og de to jentene på henholdsvis syv og ti år flyttende opp fra Oslo. Relasjoner Tormod Eggan kjenner fra sin forrige jobb verdien av gode relasjoner i lokalsamfunnene i forhold til kraftutbygging. -Godt etablerte forhold i lokalsamfunnene etter mange års drift er svært viktig også for videre utvikling. Evnen til å bygge opp gode relasjoner er NY SJEF: Tormod Eggan (tv) er på plass som ny produksjonssjef i TrønderEnergi Kraft AS. Energidirektør Leidulv Gagnat er godt fornøyd.

10 10 MIKKELHOLMEN TEKST OG FOTO: PETTER ENGEN Agdenes - Mikkelholmen, en sjøkabelepoke Sjøkabelen mellom Mikkelholmen, som ligger i Fevåg i Rissa kommune, og Agdenes ble lagt i Kabelen er en oljefylt 132 kv sjøkabel, men ble drevet med 66 kv i hele sin levetid. Det var vel i sin tid tenkt å videreføre 132 kv fra Agdenes, og over til Fevåg. Den besto av tre en-ledere, veide 15,4 kg per meter og største dybde var over 400 meter. Dette var en av to viktige livliner til sjøs for forsyning til Fosen. Etter skade, med påfølgende oljelekkasje, måtte en vurdere alternative forsyningsløsninger til Fosen. Med ny linje fra Nord-Trøndelag og større fokus på miljøhensyn, ble det besluttet å fjerne kabelen. Opptaket hadde flere utfordringer. Blant annet krysser kystfiberkabelen over på 335 meters dyp. Farvannet ytterst i Trondheimsfjorden har også mye båttrafikk, og tidevannsstrømmen er sterk. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde også klare krav til miljø og beredskap. Etter en anbudsrunde, fikk Seløy Undervannservice AS, fra Herøy, jobben. Før opptak, ble kabelen tappet for olje og frigjort i endene. Den ble spolet om bord på riggen Nautilus Maxi. Etter at arbeidet hadde kommet godt i gang, trakk det opp til kuling, noe som medførte landligge i flere dager. Trønderværet sto lavt i kurs en periode, men helgelendingene fikk i alle fall gjort

11 MIKKELHOLMEN 11 Nautilus Maxi. Til høyre kabelhuset på Mikkelholmen. er over seg kjent på Brekstad. For å levere et håndterbart produkt til mottaket, ble det tromlet opp biter av kabelen på rundt 10 tonn. Disse ble så plugget, for å unngå oljesøl. Nautilus Mammut, en stor taubåt, trakk så riggen og lasten til Hommelvik. Der blir den behørig og forsvarlig destruert. Vi ønsker å rydde grundig etter oss, og vise at vi tar miljøansvar. Det som nå gjenstår er kabelhusene. Disse er tenkt fjernet i Spolevinsjen, på 22 tonn, tok skikkelig tak.

12 12 ETIKKRÅDET Etikkrådet i TrønderEnergi: Fv: Etikkombud Kjell Dahle, konsernsjef og leder i etikkrådet, Rune Malmo, Rune Bratseth, ekstern representant og de ansattes representant Øystein Raaen Kjørsvik. Anne Grete Kvernrød var ikke til stede da bildet ble tatt. TEKST: ANNE LISE AAKERVIK I FOTO: TORE WUTTUDAL Med Rune Bratseth på etikklaget Med Rune Bratseth på laget skal TrønderEnergi revidere sine etiske retningslinjer. Etikkrådet i Trønder- Energi tar ny sats med nye impulser utenfra. Den tidligere fotballproffen sier det er inspirerende å bli spurt om å delta i dette panelet. Det er en annerledes jobb enn den jeg gjør til daglig, og jeg synes det er viktig for enhver bedrift å ta dette på alvor, sier Rune Bratseth som blant annet jobber som fotballekspert for Viasat og i Olavsfestdagene som rådgiver. Dess mer åpent samfunnet blir, dess mer påkrevd er det med gjennomsiktighet i det som foregår. For en bedrift er det viktig å være bevisst og bevisstgjøre sine egne ansatte. Etikkombud Kommunikasjonsrådgiver Kjell Dahle er etikkombud i TrønderEnergi. Han tror det blir både givende og spennende å få med Bratseth på laget. Rune er en person som gjennom hele karrieren har fremstått redelig i alle sammenhenger, han kan ikke minst se med friske øyne på konsernet og oss som jobber her. Han kan vurdere organisasjonen fra utsiden. Man blir lett navlebeskuende av å skulle se seg selv fra innsiden hele tiden, slår Dahle fast. Etikk er ofte spørsmål og valg som oppstår i gråsoner. Dersom lover og retningslinjer gjaldt absolutt alle forhold og var 100 prosent entydige, hadde det ikke vært et behov for etiske retningslinjer. Etiske valg er gjerne knyttet til situasjoner der det kan være tvil, eller der lover og retningslinjer åpner for flere tolkninger. - For meg er etiske retningslinjer i en bedrift god folkeskikk satt i system, sier Dahle. Grenseland Rune Bratseth sier selv han er en enkel arbeidersønn fra Nidarvoll. Og de verdiene jeg fikk meg med hjemmefra står fremdeles sterkt hos meg. Å handle etisk riktig handler mye om sunt bondevett. Det er snakk om rett og galt. De fleste vet når man er i grenselandet mellom disse to. Det er heller ikke vanskelig å bli enige om hvor grensen går. Likevel er det noen som velger å balansere ytterst på kanten, hevder Bratseth.

13 ETIKKRÅDET 13 - Et hvert konsern må ha et etisk regelverk som gjelder hele organisasjonen, fra bunn til topp. Dette innebærer hvordan man opptrer utad, og innad kolleger i mellom. Vi har fokus på atferd og ikke minst forretningsetikk, som skal være redelig i alle sammenhenger. TrønderEnergi har prosjekter i flere land og det har ikke redusert behovet for å sette fokus på det etiske regelverket i organisasjonen. Vi kan lett bli satt på prøve, og bli i tvil om valg. Eksempelvis kan vi stå overfor en fullt lovlig, men likevel uetisk handling, sier Kjell Dahle. For Rune Bratseth er det viktig at alle som berøres av et slikt regelverk også må vite om det og få uttale seg om det. RBK-tankegangen i sin tid la vekt på at det var ingen vits å ha et sett med regler hvis ingen visste om de. Det er viktig at de som skal forholde seg til reglene og kan være med i prosessen. Det er viktig med involvering så lenge prosessen går, sier Bratseth. Det er likevel ikke slik at alle kan få sine regler innført. Men man skal føle at man har blitt hørt og sett. Han karakteriserer seg som blodfersk i denne sammenhengen, men sier han står trygt i sitt eget verdigrunnlag. Folk vet også hva jeg står for, og som en offentlig person vil jeg alltid ha søkelyset på meg. Og jeg ser frem til å utfordre TrønderEnergi på dette feltet. Det blir min oppgave, sier den tidligere landslagskapteinen. Etikkrådet i TrønderEnergi består av konsernsjef Rune Malmo som leder, Anne Grete Kvernrød som representant fra konsernstyret, Kjell Dahle som etikkombud, Øystein Raaen Kjørsvik fra de ansattes organisasjoner og altså Rune Bratseth som eksternt medlem. Kortversjon av etisk regelverk: TrønderEnergi er et selskap som driver etisk ansvarlig til fordel for kunder, ansatte, eiere og samfunnet forøvrig, med et spesielt ansvar for miljøet. De etiske retningslinjene skal være et veikart for å oppnå dette. Retningslinjene gjelder for både ansatte, ledelse og styremedlemmer i Trønder- Energi, samt de som representerer TrønderEnergi. Hedret for 25 års tjeneste TrønderEnergis tradisjon med å hedre medarbeidere med 25 års fartstid ble bekreftet i dag. 20 av 25 medarbeidere som har 25 års ansiennitet møtte fram og fikk sin velfortjente heder. Mens det tidligere har vært en gravert gullklokke som har vært hederstegnet, kunne jubilantene nå velge mellom gullklokke, ei uke fri med lønn eller et gavekort til kroner. Konsernsjef Rune Malmo, HR-sjef Per Stensen og seniorrådgiver Jan Erik Block sto for den enkle seremonien på Quality Hotell. Fra venstre: Størker Nilsen, Rolf Hammervik, Terje Herfjord, Randi Helen Skogstad, Geir Otto Gaustad, Ole Tronhus, Gunn Lisbeth Hansen, Else Hammer, Stig Arve Aas, Rolf Karlseng, Per Olav Johansen, Johnny Fløan, Olav Hårstad, Roger Espen (bak), Alf Karlsvik (foran), Roger Sponaas, Bjørn Arild Ingstad, Steinar Hybertsen, Arnstein Storvold, konsernsjef Rune Malmo og Harald Opdal. De som ikke var tilstede: Knut Aspen, Bernt Olav Stegali, Terje Storvik, Morten Kjøren og Nina Ekvold.

14 14 LOQAL TrønderEnergi Loqal Bredbånd lanserer stadig nye tjenester. Det siste er filmleie direkte fra fjernkontrollen. Interessen har nærmest eksplodert i høst. Utvalget på Gets Filmleie-meny er nå kommet opp i tre tusen titler, og nye storfilmer lanseres bare noen få måneder etter premieren på kino. Da Jo Nesbø-filmen Hodejegerne kom på Get en lørdag midt i november, økte filmutleien plutselig med 50 prosent. TEKST: STURE LIAN OLSEN I FOTO: TORE WUTTUDAL Farvel til videosjappa på hjørnet: Loqal gir kundene nye muligheter Ole Bjørn Hammer er senior IKT-konsulent, og Robert Skagen Nielsen senior markedskonsulent, i TrønderEnergi Loqal Bredbånd. De spår videobutikkene en snarlig død: Hvorfor dra hjemmefra for å hente og tilbakelevere leiefilmer, og hvorfor kjøpe DVD er som bare blir liggende og samle støv når filmene kan hentes digitalt med et par tastetrykk? Foran: Ole Bjørn Hammer, bak: Robert Skagen Nielsen.

15 LOQAL 15 med fjernkontrollen Lav pris pr. hode En film koster fra 35 til 79 kroner, men storparten ligger rundt 49 kroner, forteller Ole Bjørn: Ofte kjøres det kampanjer med enda lavere priser. Det gir billig kinobillett per hode for en vennegjeng, eller en familie. Da har man filmen i ett døgn. Man kan ta pause, spole og se filmen flere ganger. Og filmen er blottet for reklameavbrudd. Det syns mange er befriende. Alle TV-kunder hos bredbåndsselskapet har tilgang til Get Filmleie. Men alle er ikke klar over det, enten fordi de har montert Get-boksen ufullstendig og ikke fulgt bruksanvisningen, eller fordi de ikke har testet tastene på fjernkontrollen. Bak Film-tasten kan man nemlig navigere i et fyldig og kontinuerlig oppdatert filmarkiv med alle kategorier fra de største filmdistributørene, både de siste storfilmene vist på kino, og mange av de gamle klassikerne. Man får også se korte filmtrailere før det eventuelt trykkes for bestilling. To pinkoder, som man definerer selv, sikrer mot misbruk og overdreven TV-titting blant familiens yngre garde. Du blir alltid informert om hva filmen koster før du leier den, og filmen kommer på neste faktura. Se hva du vil. Når du vil. Bredbåndselskapet har hatt Get Filmleie i ett års tid. De som abonnerer på Canal+ får dessuten gratis tilgang til Canal+Play, med et stort antall filmer og serier on demand. TV-tittingen gjøres stadig mer fleksibel, sier Robert: I dag kan kundene leie film via fjernkontrollen, ta opp favorittprogrammer, pause/spole, og fjernstyre opptak med smarttelefoner og nettbrett. Ser man lenger fram i tid vil kundene i enda større grad se hva de vil, når og hvor de vil. TV n vil, kort sagt, fungere mer sømløst i forhold til laptop, smarttelefon etc. TV-hverdagen blir mer personlig og sosial. Innholdet i ordinær TV, internett og sosiale medier vil smelte mer og mer sammen. Snart kan man også få anbefalinger av filmer og programmer ut i fra egne preferanser eller hva vennene ser på. Ennå er vi bare ved starten på en rivende utvikling. Gjennom samarbeidet med Get ligger Loqal i forkant av utviklingen, og det settes særlig fokus på brukervennlighet. Loqal har infrastrukturen på plass, kapasiteten og TV-plattformen er, bokstavelig talt, i boks. Vi kan ta i mot alle de nye tjenestene som kommer. Lim i totalpakken Vi er veldig fornøyd med Get som TV-plattform, sier Alf Egil Husby, daglig leder i TrønderEnergi Loqal Bredbånd: Filmleie er en videreutvikling av TVtilbudet. Det gir oss ikke særlig store inntekter, om noen skulle tro det, men filmleie bidrar til å forsterke limet i kundeforholdet, det gir nye opplevelser, og viser at Loqal ligger i front, sier han. Vi er for øvrig inne i en veldig god utvikling. I 2011 kommer vi til å gå med millionoverskudd; vi er bredbåndleverandør til husstander og over tusen bedrifter. Og vi har mestret vekstfasen, ikke minst takket være fantastisk engasjerte medarbeidere, sier Alf Egil Husby.

16 16 TRØNDERENERGI TRUES AV OVERTREDELSESGEBYR TRONDHEIM: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har varslet TrønderEnergi om mulig ileggelse av overtredelsesgebyr. For en uke siden oversendte TrønderEnergi tilsvar på påstandene, som oppleves dels urimelige. TEKST: KJELL DAHLE I FOTO: TORE WUTTUDAL Komplisert nettfusjon ga NVE-tilsyn: TrønderEnergi trues av overtredelsesgebyr Nøytralitetsbestemmelsene NVE vurderer å ilegge selskapet TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr for brudd på nøytralitetsbestemmelsene i energiloven. Saken ble offentlig kjent gjennom flere store avisoppslag sist vinter, og er fulgt opp av Adresseavisen så sent som i denne uken. Ett av hovedpunktene i varselbrevet fra NVE er at det ble drevet såkalt kryssrepresentasjon mellom monopolvirksomheter, les nettselskapene, og konkurranseutsatte virksomheter. Tre personer fra toppledelsen, inkludert konsernsjef Rune Malmo, satt i begge nettselskapene til Trønder- Energi etter oppkjøpet av Trondheim Energi Nett AS i juni Det gamle TrønderEnergi Nett (TEN) kjøpte opp Trondheim Energi Nett, som da tok navnet TrønderEnergi Nett Trondheim AS (TENT). De to nettselskapene ble så fusjonert med virkning fra 1. januar i år. Inntil januar i år satt Rune Malmo med flere i styrene i begge nettselskapene, mens de samtidig også hadde andre styreverv i konkurranseutsatte selskaper i TrønderEnergi. Har beklaget Situasjonen oppsto da nettselskapene i sum passerte kunder. Når denne grensen passeres slår et mer restriktivt regelverk i forhold til nettselskaper i vertikalintegrerte selskaper inn i forhold til nøytralitet. -Dette har jeg beklaget flere ganger. Vi tolket regelverket feil, da vi trodde dette gjaldt fra fusjoneringstidspunktet og ikke fra oppkjøpstidspunktet. Det var hele tiden lagt opp til at vi skulle skille dette da vi fusjonerte. Vi hadde også drøftet, og kommet fram til at jeg skulle fortsette som styreleder i det fusjonerte nettselskapet, forteller Rune Malmo. Tilsvar Ett av de største ankepunktene i varselbrevet fra NVE var den avbrutte prosessen rundt anskaffelsen av nytt MAFI-system. MAFI-systemet er beskrevet i egen sak i dette Lyspunktet (se side 30, red.anm). I NVEs varselbrev heter det blant annet: Stoppordren på MAFI-prosjektet innebar at morselskapet instruerte nettselskapet til å ta en avgjørelse som hadde til hensikt å fremme konsernets og ikke nettselskapets interesser. Dette tilbakeviser nettselskapet i sitt svarbrev som konsernsjef Rune Malmo sendte NVE i forrige uke, i egenskap av styreleder i Trønder- Energi Nett AS. I utarbeidelsen av svarbrevet har advokatene Brynjulf Moe og Steffen Rogstad i advokatfirmaet Arntzen de Besche konkludert slik: Det kan ikke være tvil om at Rune Malmo - i egenskap av styreleder for begge nettselskapene - hadde kompetanse til å beslutte en stopp av denne prosessen, da konkurransen la føringer for organisering av MAFItjenesten i hele nettvirksomheten, uten at dette var behandlet av de kompetente selskapsorganer.

17 TRØNDERENERGI TRUES AV OVERTREDELSESGEBYR 17 Forankret MAFI-prosessen ble restartet under ledelsen av den nye nettdirektøren, Knut Ivar Nyhaug. Det ble inngått avtale med en leverandør om prosjektet over fire år, til en samlet sum av vel 56 millioner kroner. Beslutningen denne gangen ble forankret på korrekt måte i nettstyret, og prosjektet ble satt i gang. -Konklusjonen på dette ble at vi faktisk fikk til en enda bedre avtale enn i den prosessen som ble stanset, forteller Malmo. I varselbrevet fra NVE var det også andre punkter som for lengst er lukket, blant annet om samfakturering og manglende skille mellom selskapene i TrønderEnergi. I tilsvaret fra TrønderEnergi Nett tilbakevises alle påstander punkt for punkt, og advokatfirmaet har konkludert med at kriteriene for overtredelsesgebyr ikke er til stede. Saken går nå til behandling i NVE, og endelig beslutning tas en gang i det nye året. Konsernsjef Rune Malmo tilbakeviser de fleste påstandene fra NVE.

18 18 FJERNSTYRER ANSATTE I UGANDA KASESE/UGANDA: Idunn Gangaune Finnanger har en av de mest spesielle jobbene i selskapet TrønderEnergi. Som kraftverkssjef for nye kraftverk, har hun det faglige ansvaret også for driften av Bugoye-kraftverket i Uganda. TEKST OG FOTO: KJELL DAHLE KIKAGATI: Her er kraftverkssjef Idunn Gangaune Finnanger i elva Kikagati, på grensen mellom Tanzania og Uganda. Dette er et prosjekt som er beskrevet i tidligere nummer av Lyspunktet. Her er vi inne på Tanzanias side av grensen. Fjernstyrer ansatte i Uganda Hun fjernstyrer for det meste og kommuniserer med de ansatte i kraftverket ved den lille byen Kasese vest i Uganda fra hovedkontoret på Vestre Rosten. Fire ganger i året I det daglige holder hun kontakten med miljøet i Bugoye via data og nett. Kraftverket, som lokalt ledes av Losio Lemuresuk Chaplin, er på det samme datanettet som alle vi andre i TrønderEnergi. -Jeg legger opp til fire turer hit ned i året, forteller den unge sivilingeniøren som opprinnelig er fra Skaun kommune. Hun har blitt overraskende godt mottatt av de langt eldre sjefene hun kommuniserer med i Uganda. Kulturforskjeller og kanskje et ikke så utviklet kvinnesyn som i Norge, skulle tilsi utfordringer. Men det har Idunn Gangaune Finnanger sluppet. -Jeg har blitt tatt i mot på en veldig grei måte. Vi har et godt kollegialt forhold, og hele det personalmessige har gått veldig fint, forteller hun. Mange medarbeidere I tillegg til epost og telefoner, er det også jevnlige telefonmøter. Her deltar Erling Legran som er daglig leder i TronderPower Ltd, nå med sete på Rosten han også etter vel ett år i Uganda. I hovedstaden Kampala

19 FJERNSTYRER ANSATTE I UGANDA 19 sitter Annicent Busingye, som holder tak i det daglige på kontoret. I selve kraftverket i Bugoye, seks timers biltur unna, finner vi nevnte Losio Lemuresuk Chaplin. Sammen med sine medarbeidere i kraftverket holder han hjulene i gang i det to år gamle anlegget. I tillegg er det innleid vaktstyrke som våker bevæpnet over stasjonen døgnet rundt. En innleid arbeidsstokk som holder den seks kilometer lange tilløpsgata med vann i orden til enhver tid, må også nevnes. hennes kompetanse leies ut til TronderPower Ltd. Hjemme i Norge vil hun etter hvert få andre oppgaver knyttet til nye kraftverksprosjekter. Det første i så måte kan bli Usmautbyggingen i Selbu. Da har hun mye hun kan bidra med ut i fra det hun lærer i Uganda. -Dette har vært utrolig lærerikt. Jeg liker folk, gode strukturer og arbeidsprosesser. Det tar jeg med meg, avslutter Idunn Gangaune Finnanger som på langt nær er ferdig i Uganda. Jobbpakker Det er lagt opp til den samme høyverdige kvalitetsdriften på anlegget i Bugoye som TrønderEnergi har på anleggene i Norge. -Vi gjennomfører såkalte jobbpakker der vi samler opp vedlikeholdsoppdrag, og sender så ned fagfolk fra TrønderEnergi til å veilede arbeidet. På denne måten legger vi igjen kompetanse, og på sikt klarer de mer og mer av vedlikeholdet med egen kompetanse, forteller Idunn. LITT FRITID: Idunn og de norske representantene som er i Uganda har funnet seg et flott pustehull i Mweya Lodge. Her fra båtsafari i flotte omgivelser. Hun ser imidlertid at det ennå er et stykke igjen før de er på samme oppfølgingsstandard som i Norge. -Jeg opplever jeg må være litt faglig vaktbikkje, og prioritere hva som må tas videre først og sist, legger hun til. I tillegg til jobbpakkene er det også lagt opp til to årlige runder med kursing innen HMS og oppfølging av HMS-arbeidet generelt. Lærerikt Idunn Gangaune Finnanger er ansatt i TrønderEnergi Kraft AS (TEK), og PÅ JOBB: Her er Idunn på inspeksjon ved vanninntaket til Bugoye i Mubuku-dalen sammen med Robert Bakanmawike.

20 20 KLP MED HISTORISK SATSING I TRØNDERENERGI PÅ BESØK: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP gjestet Trondheim og Trønder- Energi for vel en måned siden. Her sammen med TrønderEnergis finanssjef Olav Sem Austmo som har ledet investeringsprosjektet fra selskapets side.

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Steg 1: Streken. Steg 2: En hoppende helt. Sjekkliste. Sjekkliste. Introduksjon. Hei der! Hoppehelt

Steg 1: Streken. Steg 2: En hoppende helt. Sjekkliste. Sjekkliste. Introduksjon. Hei der! Hoppehelt Hei der! Hoppehelt Ser ut som dette er ditt første besøk, vil du ha en omvisning? Ekspert Scratch PDF Introduksjon Hoppehelt er litt inspirert av musikkspillet Guitar Hero. I Hoppehelt skal man kontrollere

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet. Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016

Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet. Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016 Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016 Vi satte oss ambisiøse mål forankret hos eierne Vi har en stolt fortid en god posisjon i bransjen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 1. Historisk bakgrunn for Narvik Energinett. 2. Å komme ny inn i Nettvirksomhet

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer