Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web"

Transkript

1 Notat Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Utarbeidet av Anna Pollock, DestiCorp på oppdrag av BIT Reiseliv pr BIT Reiselivs visjon er å: skape et tilgjengelig reiseliv med utgangspunkt i kundenes behov Alle involverte i BIT Reiseliv er enige om at informasjonsteknologi kan bidra til å gjøre Norge som reisemål bedre tilgjengelig. Opprinnelig ble tilgjengelighet forbundet med det å ha en egen hjemmeside. Internett brukes nå av over en milliard mennesker over hele verden, og disse brukerne er ofte mer velstående, utdannede, nysgjerrige og bereiste. Det å søke etter reiser er blitt en av de mest populære aktiviteter på Internett. Det er derfor viktig at Innovasjon Norge gjør hva som er mulig for å bistå lokalsamfunn og bedrifter til både å utvikle attraktive nettsteder og til å få den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å utnytte teknologien effektivt. Fase 1 av BIT Reiseliv fokuserte på å utvikle online bookingløsninger for destinasjonsselskapene for å oppmuntre til mer interaktivitet mellom gjest og verskap, samt å formidle kunnskap om IT, spesielt Internett som kommunikasjonsplattform. Dette for at selskapene skal kunne tilby en elektronisk distribusjonskanal tilpasset behovet til små tilbydere. Av de omkring 100 destinasjonsselskapene i Norge har ca 25 nå tatt i bruk BIT Reiselivs løsninger, og totalt er vel 500 bedrifter bookbare gjennom disse løsningene fra sommeren I Fase 2 (planlagt fra ) er utfordringen å koble de ulike systemene sammen for å sikre infoflyt slik at et større utvalg av produkter kan bli søkbare. Dette for å forenkle sammenligning og valg av produkter før bestilling. Et sentralt prosjekt innledningsvis i Fase 2 er å se på verdikjeden som en helhet og bestemme hvilke koblinger som er nødvendige, eller kan forbedres, for å sikre bedre samhandling mellom gjest og vertskap. Videre å se nærmere på hvor i verdikjeden man kan bidra til økt effektivitet og lønnsomhet. Formålet med dette notatet er å vise at den tradisjonelle verdikjedeanalysen ikke er egnet for reiselivssektoren/ opplevelsesindustrien. Norge bør heller, dersom målet er å tiltrekke seg og betjene flere internasjonale gjester, å innta en mer kundefokusert tilnæring. Dette ved å gjøre det som er mulig for å forenkle kundenes beslutningsprosess og gjøre reisen rundt hele kjøpssyklusen enklere for gjesten. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 1/11

2 I denne sammenhengen må BIT Reiselivs rolle være å best mulig sikre at bedriftene utnytter dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt de distribusjonskanaler som er utviklet for å optimalisere tilgjengeligheten. Reiselivets spesielle utfordring Reiseliv er ulik andre sektorer på to vesentlige områder. For det første må kunden flyttes til det stedet der forbruket finne sted. I de fleste andre sektorer er det produktet som reiser. For det andre så kjøper ikke kunden et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inneholder flere, svært ulike faser eller komponenter, ofte produsert av mer eller mindre usynlige og uavhengige tilbydere. Begrepet verdikjede passer i liten grad til reiselivet da bruken av denne tilnærmingen har en tendens til å forsterke et produktfokusert perspektiv. Det forutsettes at produkt og tilbyder har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plassering, mens det i reiselivet faktisk er kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter reisen. Så hvis Norge og dets mangfold av fylker, lokalsamfunn og bedrifter virkelig ønsker å bli maksimalt tilgjengelige for potensielt besøkende i den virkelige betydningen av begrepet, må de gå over fra et produktfokusert til et kundefokusert perspektiv. De må begynne å se verden på samme måte som kunden ser og opplever den. Der det er hull i informasjon må disse dekkes. Der det er forvirring er det nødvendig å skape klarhet. Der kunden er nølende, må tillit bygges. Alt for at kunden skal kunne fatte beslutninger. Suksessrike virksomheter er de som ser på seg selv som en del av et nettverk eller handelssamfunn knyttet sammen av en felles kunde. Kunden befinner seg i kjernen av en sirkel, ikke på slutten av en kjede. Suksessrike virksomheter er de med best kunnskap de som evner å registrere og svare på den besøkendes behov i sanntid. De klarer å utveksle og dele denne kunnskapen til alle medlemmene i nettverket slik at hele opplevelsen blir positiv for gjesten Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 2/11

3 Reisen gjennom kundens opplevelser og behovet for WOO, WOW WOM Figur 1 iser fasene som en reisende opplever ved besøk på en destinasjon. Figur 1: Kundens kjøpssyklus Ønske Dele minner Velge Oppleve Planlegge Den reisende er i sentrum av sin egen reise som går igjennom disse fem etterfølgende faser: 1. Behov Ønske Reisen starter med et ønske eller behov om å reise. Personen blir bevisst på mulighetene; drømmer og ser for seg steder og opplevelser som kan inngå i valget av en ferie. 2. Inspirasjon - Velge I den neste fasen inngår å bli inspirert det å bli fristet eller overtalt til å velge et sted eller produkt fremfor et annet. 3. Valg/finne, planlegge og bestille Det er på dette tidspunkt at kunden bestemmer seg for en destinasjon eller opplevelser og ideelt sett beveger seg inn planleggings- og bestillingsfasen. Destinasjoners og tilbydernes rolle i denne fasen er i hovedsak å fri (WOO) - forstått som å tiltrekke eller friste kunden og å gjøre det mulig for dem å fatte beslutningen om å akseptere tilbudet, (frieriet). Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 3/11

4 4. Oppleve Fra kundens synspunkt er dette den viktigste fasen i reisen da den representerer opplevelsen og oppholdet på destinasjonen. Det er en sammensatt opplevelse som inneholder mange elementer. Det er svært sjelden, om noensinne, at hele innholdet i reisen kjøpes samlet på et tidspunkt, og få av dem kan oppleves samtidig. Noen er gjensidig utelukkende, andre støtter hverandre. Destinasjonen og tilbydernes oppgave i denne fasen er å skape begeistring ( WOW! ) hos kunden, dvs sikre at opplevelsen er så god og vil huskes som så positiv at de trolig vil fortelle om den til andre og dermed oppfordre også dem til å besøke stedet. 5. Dele minner ettertanke og gjenoppleve Kunden pakker sine egne opplevelser i form av historier og minner som huskes, men som ofte også er blitt tatt opp ved hjelp av ulike media (foto, video, dagbøker, blogger, etc.) og som kan deles med andre. Disse minnene kan bli brukt til å tiltrekke og inspirere andre til å besøke destinasjonen og syklusen starter igjen. Destinasjonens og tilbyderens rolle i denne fasen er å oppfordre til og muliggjøre munn-til-munn markedsføring ( WOM word to mouth), gjennom henvisninger og anbefalninger som oppmuntrer til gjenbesøk. For at destinasjonen skal fungere effektivt, må den samhandle med kunden i hver av de fem fasene: 1. TILTREKKE SKAPE OPPMERKSOMHET Dersom kunden ikke tenker på en reise, eller destinasjonen ikke oppfattes som en attraktiv mulighet, vil selv ikke all verdens teknologi eller bookingløsninger gi bestillinger. Det er beklagelig at etter hvert som fasinasjonen for teknologi har økt, så har mange markedsførere glemt den viktige oppgaven for å tiltrekke oppmerksomhet, skape interesse og et ønske om å besøke et sted fremfor et annet. Dette aspektet av tilgjengelighet krever svært sterke og tydelige merkevarer som vekker positive assosiasjoner. For at Norge skal nå sine mål om en økning i antall besøkende må det skille seg ut som destinasjon, bli sett på som spennende og relevant for et mangfold av markedssegmenter, og skape reaksjoner som fører til handling. Jo større avstand som skiller den besøkende fra destinasjonen, dess mer generisk og klar må merkevaren være. Besøkende fra oversjøiske markeder vil ikke respondere på budskap fra land eller lokalsamfunn med mindre de er tydelig kommunisert under den nasjonale paraplyen Norge. Takket være utbredelsen av bredbånd og multimedia kan og må dagens destinasjonsmarkedsførere bruke video og bilder av høy kvalitet som viser stedet på en unik og inviterende måte. For internasjonale markeder vil den nasjonale portalen ha en svært viktig rolle for tiltrekke, inspirere og friste de besøkende. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 4/11

5 2. INSPIRERE OG FRISTE Etter å ha generert en positiv holdning til å vurdere Norge som et alternativt reisemål, blir neste oppgave å inspirere den potensielt reisende med ideer som kan gi et fullt utbytte av reisen. Det er nå viktig å bygge opp tillitt hos de reisende og å gjøre dem i stand til å se at reisen til destinasjonen vil være enkel, rimelig og ikke minst spennende, morsom, givende og interessant. Gitt at de besøkende søker minnerike opplevelser, er det avgjørende at destinasjoner kommuniserer hva det er som gjør at deres steder, produkter og tjenester fremstår som spesielle. Ettersom potensielle besøkende i økende grad er påvirket av anbefalinger fra venner og likesinnede er det helt nødvendig at destinasjonen bruker bredden av virkemidler for å skape positiv omtale og en følelse av unikhet. Det bør være enkelt for den besøkende å søke etter utsagn og anbefalinger fra likesinnede som de stoler på... Dersom den reisende blir inspirert på en vellykket måte, og anser den oppgitte informasjonen som troverdig, vil vedkommende starte på den neste fasen i kjøpssyklusen. Det er å sette i gang med å finne og planlegge en sammensatt og kompleks reise. Destinasjonens fokus skifter da fra å tiltrekke og gi inspirasjon til å tilby den potensielle besøkende konkret støtte for å gjøre det enkelt å finne produkter og tjenester som samsvarer med deres interesser, behov og utgangspunkt. 3. STØTTE FØR AVREISE FINNE, PLANLEGGE, BESTILLE Denne fasen inkluderer tre aktiviteter: a. Informere, muliggjøre - det vil si presentere relevant informasjon på en måte som brukeren finner og kan bearbeide til sin egen reiseplan. b. Bygge tillit til at valg av sted, produkter og tjenester vil passe den besøkendes profil og bli levert som lovet. Husk at fordi få forbrukere stoler på informasjon fra de kommersielle tilbyderne, har tilgang til utsagn og anbefalinger fra likesinnede og nettsamfunn blitt en viktig del av denne prosessen. c. Salg/forhåndsbestilling å gjøre det mulig for kunden å bestille hele eller deler av en opplevelse (fly, overnatting, billetter til attraksjoner og aktiviteter, etc.) Beklageligvis er det her mange destinasjonsselskaper avslutter sine aktiviteter ut i fra den oppfatning at jobben er gjort så snart kunden har kjøpt og betalt. Dette er synd da den besøkende på dette tidspunktet bare har gjennomført en tredjedel av kjøpssyklusen. 4. STØTTE UNDER OPPHOLD BERIKE OPPLEVELSEN Besøket, fra avreise hjemmefra til hjemkomst, er den viktigste fasen i kundens reise ikke bare fordi den representerer selve opplevelsen, men fordi den reisendes tilbøylighet til å anbefale, referere og returnere avhenger av kvaliteten på denne opplevelsen og i hvilken grad den oppfyller forventningene. I denne fasen må destinasjonen gjøre det den kan for å gjøre det enkelt og morsomt å få tilgang til informasjon og tjenester som beriker opplevelsen. Dette Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 5/11

6 kan være tilgang til mer informasjon, til billetter og tjenester, eller til måter å ta opp minnene. Etter omfattende bruk av både tid og penger for komme seg til reisemålet, ønsker den besøkende å unngå skuffelser (har de gått glipp av noe?). De ønsker å se og gjøre så mye som mulig; finne steder som passer til deres interesser og dele dette med venner og familie der hjemme. Berikelse og selvrealisering vil mest sannsynlig skje dersom alle sider ved den besøkende blir positivt stimulert: fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig. Teknologi kan anvendes for å oppnå alle fire. 5. STØTTE ETTER HJEMKOMST MULIGGJØRE DELING AV MINNER Den besøkende har en opplevelse på reisemålet som ikke kan tas med hjem. Selv om gjesten bare kan ta med usynlige, virtuelle minner, kan destinasjonen bidra til at disse er positive og forblir så levende som mulig. I tillegg må de ha mulighet til å påvirke slik at andre blir smittet og selv ønsker å besøke reisemålet. Dagens utstyr som digitale - og videokameraer kombinert med ulik programvare, (foto/videoredigering og fildeling), og sosiale media gjør det nå mulig for den besøkende å være den mest effektive markedsfører for en destinasjon - gitt at opplevelsen ble ansett som positiv. Munn-til-munn markedsføring, (WOM), er i dag den mest overbevisende og effektive kilden til å påvirke reisebeslutninger. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 6/11

7 Verdikjeden som Business Web/forretningsnett eller verdinett Den enkelte besøkendes kjøpssyklus, så vel som reisen til Norge, skjer innen et mye større og komplekst nettverk av sammenvevde virksomheter og tjenester som kunden må forholde seg til. Figur 2 nedenfor illustrerer nettet som omgir kunden i kjernen av sin egen reise (den innerste sirkelen omgitt av kjøpssyklusen fra figur 1). Figur 2: Verdinett Kilde: Anna Pollock/ BIT Reiseliv Den neste sirkelen innholder alle de aktører og mellomledd som påvirker den besøkendes valg av reisemål. Det er avgjørende at destinasjonen og bedriftene forstår hvem disse påvirkerne er, og hvordan de kan samhandle med dem for å tiltrekke seg kunder. Inntil for bare år siden var turoperatører og reisebyråer nøkkelspillerne. Nå har de fått selskap av nettbaserte reisebyråer, (OTAs), som Expedia, Travelocity, Opodo og Last Minute, samt destinasjonsnettsteder (DMOs), nyhetsmedia og utallige varianter av sosiale media (Facebook, WAYN, Trip Advisor etc). Den tredje og ytterste sirkelen omfatter et omfattende vertskap av individuelle tilbydere (godt over i Norge) som bistår den besøkende med: 1. å komme dit, 2. å komme seg rundt, 3. et trygt og behagelig sted å sove, 4. tilbud om mat og drikke, 5. å gjøre, se og delta på aktiviteter og begivenheter, 6. å ta opp minner og 7. å dele disse minnene med andre og tenke tilbake på opplevelsen. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 7/11

8 Dermed blir oppgaven ikke å kartlegge verdikjeden, men å kartlegge kundenes reise gjennom deres kjøpssyklus. Dette for å sikre at Norge gjør det så enkelt og morsomt som mulig for de reisende å innhente hjelp, informasjon og tjenester slik at de kan ta et positivt valg om å besøke Norge og ha nok av tilfredsstillende opplevelser til å fortelle om det til resten av verden! Den aktuelle reisen gjennom businesswebben vil være unik for den enkelte besøkende, men det vil være mulig å kartlegge ruter basert på bestemmelsessted og type reise (lengde, formål, etterspurte opplevelser, budsjett, etc). Basert på de nåværende samarbeidspartnere i BIT Reiseliv Fase 2, anbefaler vi at det velges ut fem reiser/scenarier som blir testet. Utvelgelsen skjer i samarbeid med de deltakende partnerne i regionene. Nedenfor er bare forslag og må utvikles av deltakerne basert på deres markedskunnskap. Formålet er å finne ut hvor det skjer samhandling og hvor infoflyten må forbedres. 1. SØR-NORGE ukesopphold sommer En tysk familie på fire (fra Berlin) ønsker et ukesopphold i Sør-Norge. Foreldrene er i slutten av trettiåra og barna er ei jente på 7 og en gutt på 12 år. Dette er deres første besøk og de ønsker naturopplevelser, muligheter for familieaktiviteter og sosialt samvær. De vet ikke hvordan de skal komme seg til Norge (om de skal fly eller kjøre) og de vet ikke om de skal eller bør kjøpe en feriepakke. Utfordringen er at mor og datter liker handel og solbading, mens far og sønn foretrekker seiling, svømming og fisking. De vil også gjerne gjøre noen familiaktiviteter sammen. Barna vil helst reise til Syden for det gjøre alle vennene deres, men foreldrene mener at det både finnes Badeland og Dyrepark i Norge. Kan de gjøre alt dette uten å reise for langt? 2. SØR-NORGE kortferie Et dansk par i femtiårene fra Aalborg ønsker seg en langweekend i Sør-Norge. De har god økonomi og er interesserte i mattradisjoner, kulturhistoriske museer og folkemusikk. De har vært i Norge mange ganger før, både på vinterferie og på rundtur med egen bil i fjordene. Denne gangen ønsker de seg et hyggelig overnattingssted med deilig norsk mat, noen spennende kulturopplevelser og muligheter for lette fotturer. 3. TRØNDELAG Et velutdannet par fra Cambridge, UK i førtiårene, (han gjennomfører sin doktorgrad og hun arbeider i markedsavdelingen på British Airways) vurderer å reise til Norge på ferie i 10 dager og tenker på Trondheim. De er ikke sikre på hva som finnes rundt Trondheim eller hvor enkelt det er å reise mellom norske byer, men de har noen venner på NTNU som de gjerne vil besøke. De ønsker et overnattingstilbud med tilgang til byen, men vil også gjerne få en smak av fjordene og vandre litt, dersom tiden tillater det. De liker begge å spise på gode restauranter og setter pris på konserter og teater. De bruker begge Internett mye og vil gjerne planlegge turen selv, men hvor skal de dra? Kan de gjøre det de vil i løpet av de 10 dagene de har tilgjengelig i august? De vet at dagene er lange, noe som passer dem bra! Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 8/11

9 4. OSLO OG OMEGN Et nylig pensjonert amerikansk par vil besøke Europa for andre gang. Forrige gang besøkte de flere sentrale ikoner London, Paris, Roma, men denne gangen vil de gjerne oppleve Skandinavia og få et inntrykk av regionen. Men de vil først besøke noen venner i Edinburgh. De har alltid ønsket å oppleve et mini-cruise men vil gjerne også se mer av Skandinavia, helst flere av hovedstedene 5. VINTERFERIE PÅ OPPDAL, GEILO, HOVDEN OG OSLO Det er 6 kompiser i trettiårene fra Hamburg som elsker å kjøre alpint og snowboard. De jobber alle i reklame-/konsulentbransjen, og de bruker bare nettet til å innhente informasjon og bestille. Hvert år tar de en guttetur til Alpene, men nå har de hørt at snøforholdene er sikrere i Norge og de vurderer å dra dit på en ukes skiferie. To har vært i Norge som barn da de var med foreldrene på rundtur i fjordene, for øvrig har ingen vært i Norge før. Spørsmålet for hvert scenario er: o Hvor enkelt kan disse menneskene planlegge en reise til Norge? o Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne, vurdere og sammenligne de ulike fasene i reisen? o Hvilke reiseruter kan de ta? o Når gir disse personene opp å lete på Internett og heller søker bistand et annet sted? I tilfelle, hvor går de da og hvordan kommer de dit? o Hvordan samarbeider de ulike tilbyderne, eller samarbeider de ikke? o Selger fergeselskapet overnatting? o Er det enkelt å bestille overnatting på flyselskapenes nettsteder? o Hvordan hjelper destinasjonenes nettsteder en besøkende med å bestemme hva vedkommende vil se og gjøre? Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 9/11

10 Figur 3 er en matrise. Kolonnene representerer de ulike fasene i den besøkendes reise. Radene indikerer ulike distribusjonskanaler som kan brukes som utgangspunkt. For hvert av de fem scenariene kartlegg de aktørene (i venstre felt) som aktivt støtter de fem fasene i de besøkendes reise (kjøpssyklus) og se hvor enkelt eller vanskelig det er å gjennomføre den gitte reisen Figur 3: Matrise KJENNSKAP / ØNSKE INSPIRERE / FRISTE PLANLEGGE / BESTILLE OPPLEVELSER I NORGE DELE MINNER SØKE ONLINE NETTBASERTE REISEBYRÅER. OTA TRADISJONELLE REISEBYRÅER INCOMING OPERATØRER TUROPERATØRER FLYSELSKAP FERGESELSKAP DMO NASJONALT ANDRE NASJONALE DMO REGIONALE TRADISJONELLE MEDIA NYHETSMEDIA SOSIALE MEDIA ANDRE SENTRALE TILBYDERE ANDRE Kilde: Anna Pollock/BIT Reiseliv En destinasjon som mener alvor med å være kundefokusert vil oppdage at et nettsted for alle, selv med flere versjoner, ikke lenger vil fungere for de fleste potensielle kunder. Istedenfor å dytte ( Push ) informasjon på kundene, må det legges mer innsats i å engasjere dem med i meningsfulle dialoger som avdekker kundens intensjoner. Når man så har avdekket hva de planlegger og ønsker å oppleve, kan man komme i en posisjon der det er destinasjonen selv som leverer den nødvendige informasjonen som gjør kunden i stand til å fortsette i kjøpssyklusen på en fornuftig måte. Men det avgjørende skrittet vil ikke bli tatt førl tilbyderne selv ser verden gjennom kundens øyne, erkjenner hvor vanskelig og frustrerende det er å bruke mangfoldet av ukomplette nettsteder og bestemmer seg for å gjøre noe med det! Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 10/11

11 Kilde Dette notatet er skrevet av Anna Pollock, CEO ved DestiCorp Vancouver, Canada (www.desticorp.com) på oppdrag av BIT Reiseliv. Anna Pollock vil bistå BIT Reiseliv i 2007 og besøke Norge flere ganger i løpet av året. Dokumentet er oversatt og tilpasset norske forhold av Elisabeth Heyerdahl-Jensen og Rune Dalfelt, BIT Reiseliv pr. 7. juni 2007 Rettigheter Innholdet i dette dokumentet er forbeholdt samarbeidspartnere i de 9 fylkene som deltar i BIT Reiseliv 2007; Sør- og Nord-Trøndelag, Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Anna Pollock vil lede workshops med deltakere fra disse fylkene i løpet av august Arbeide med scenariene og kartlegging av rutene skal være ferdigstilt innen utgangen av september. Om BIT Reiseliv BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. Prosjektet har gjennomført flere faser. Fra 2007 er også HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon med som prosjekteier. Les mer på Prosjektansvarlig Per Ødegaard Tlf: Mob: Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf: Mob: Prosjektkoordinator Rune Dalfelt Mob: Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 11/11

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 05.06.2012 Grunn til bekymring? VIRKES HSH MEDLEMMER VIRKE NORGES RASKEST VOKSENDE HOVEDORGANISASJON

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Trender i reiselivet av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Agenda Hva mener vi med «trender» Hva går prosjektet ut på? Noen resultater Konklusjon (om mulig) Hva forstår vi med trender? Trender i markedsføringen

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid!

Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Reiselivskonferansen 2010 Hilde Charlotte Solheim direktør Reise Norge HSH DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har over 14 500

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera Utbredelsen av digitalt kamera har ført til større og lettere tilgang på bildemateriale og stadig flere ser nytten av digitale

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget Audio & video chat Trinn/nivå: Vg3, Nivå III. Tema: Elevene snakker med morsmålsbrukere via Internett. Tidsbruk: Minst fire skoletimer: én skoletime med forberedelser, to timer med kommunikasjon med utlandet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE STAVANGER BY VELKOMMEN TIL STAVANGERPORTALEN! Offentlig informasjon hånd i hånd med kultur og reiseliv Stavanger kommune har i en årrekke ligget fremst innen utviklingen av gode

Detaljer