Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web"

Transkript

1 Notat Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Utarbeidet av Anna Pollock, DestiCorp på oppdrag av BIT Reiseliv pr BIT Reiselivs visjon er å: skape et tilgjengelig reiseliv med utgangspunkt i kundenes behov Alle involverte i BIT Reiseliv er enige om at informasjonsteknologi kan bidra til å gjøre Norge som reisemål bedre tilgjengelig. Opprinnelig ble tilgjengelighet forbundet med det å ha en egen hjemmeside. Internett brukes nå av over en milliard mennesker over hele verden, og disse brukerne er ofte mer velstående, utdannede, nysgjerrige og bereiste. Det å søke etter reiser er blitt en av de mest populære aktiviteter på Internett. Det er derfor viktig at Innovasjon Norge gjør hva som er mulig for å bistå lokalsamfunn og bedrifter til både å utvikle attraktive nettsteder og til å få den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å utnytte teknologien effektivt. Fase 1 av BIT Reiseliv fokuserte på å utvikle online bookingløsninger for destinasjonsselskapene for å oppmuntre til mer interaktivitet mellom gjest og verskap, samt å formidle kunnskap om IT, spesielt Internett som kommunikasjonsplattform. Dette for at selskapene skal kunne tilby en elektronisk distribusjonskanal tilpasset behovet til små tilbydere. Av de omkring 100 destinasjonsselskapene i Norge har ca 25 nå tatt i bruk BIT Reiselivs løsninger, og totalt er vel 500 bedrifter bookbare gjennom disse løsningene fra sommeren I Fase 2 (planlagt fra ) er utfordringen å koble de ulike systemene sammen for å sikre infoflyt slik at et større utvalg av produkter kan bli søkbare. Dette for å forenkle sammenligning og valg av produkter før bestilling. Et sentralt prosjekt innledningsvis i Fase 2 er å se på verdikjeden som en helhet og bestemme hvilke koblinger som er nødvendige, eller kan forbedres, for å sikre bedre samhandling mellom gjest og vertskap. Videre å se nærmere på hvor i verdikjeden man kan bidra til økt effektivitet og lønnsomhet. Formålet med dette notatet er å vise at den tradisjonelle verdikjedeanalysen ikke er egnet for reiselivssektoren/ opplevelsesindustrien. Norge bør heller, dersom målet er å tiltrekke seg og betjene flere internasjonale gjester, å innta en mer kundefokusert tilnæring. Dette ved å gjøre det som er mulig for å forenkle kundenes beslutningsprosess og gjøre reisen rundt hele kjøpssyklusen enklere for gjesten. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 1/11

2 I denne sammenhengen må BIT Reiselivs rolle være å best mulig sikre at bedriftene utnytter dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt de distribusjonskanaler som er utviklet for å optimalisere tilgjengeligheten. Reiselivets spesielle utfordring Reiseliv er ulik andre sektorer på to vesentlige områder. For det første må kunden flyttes til det stedet der forbruket finne sted. I de fleste andre sektorer er det produktet som reiser. For det andre så kjøper ikke kunden et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inneholder flere, svært ulike faser eller komponenter, ofte produsert av mer eller mindre usynlige og uavhengige tilbydere. Begrepet verdikjede passer i liten grad til reiselivet da bruken av denne tilnærmingen har en tendens til å forsterke et produktfokusert perspektiv. Det forutsettes at produkt og tilbyder har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plassering, mens det i reiselivet faktisk er kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter reisen. Så hvis Norge og dets mangfold av fylker, lokalsamfunn og bedrifter virkelig ønsker å bli maksimalt tilgjengelige for potensielt besøkende i den virkelige betydningen av begrepet, må de gå over fra et produktfokusert til et kundefokusert perspektiv. De må begynne å se verden på samme måte som kunden ser og opplever den. Der det er hull i informasjon må disse dekkes. Der det er forvirring er det nødvendig å skape klarhet. Der kunden er nølende, må tillit bygges. Alt for at kunden skal kunne fatte beslutninger. Suksessrike virksomheter er de som ser på seg selv som en del av et nettverk eller handelssamfunn knyttet sammen av en felles kunde. Kunden befinner seg i kjernen av en sirkel, ikke på slutten av en kjede. Suksessrike virksomheter er de med best kunnskap de som evner å registrere og svare på den besøkendes behov i sanntid. De klarer å utveksle og dele denne kunnskapen til alle medlemmene i nettverket slik at hele opplevelsen blir positiv for gjesten Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 2/11

3 Reisen gjennom kundens opplevelser og behovet for WOO, WOW WOM Figur 1 iser fasene som en reisende opplever ved besøk på en destinasjon. Figur 1: Kundens kjøpssyklus Ønske Dele minner Velge Oppleve Planlegge Den reisende er i sentrum av sin egen reise som går igjennom disse fem etterfølgende faser: 1. Behov Ønske Reisen starter med et ønske eller behov om å reise. Personen blir bevisst på mulighetene; drømmer og ser for seg steder og opplevelser som kan inngå i valget av en ferie. 2. Inspirasjon - Velge I den neste fasen inngår å bli inspirert det å bli fristet eller overtalt til å velge et sted eller produkt fremfor et annet. 3. Valg/finne, planlegge og bestille Det er på dette tidspunkt at kunden bestemmer seg for en destinasjon eller opplevelser og ideelt sett beveger seg inn planleggings- og bestillingsfasen. Destinasjoners og tilbydernes rolle i denne fasen er i hovedsak å fri (WOO) - forstått som å tiltrekke eller friste kunden og å gjøre det mulig for dem å fatte beslutningen om å akseptere tilbudet, (frieriet). Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 3/11

4 4. Oppleve Fra kundens synspunkt er dette den viktigste fasen i reisen da den representerer opplevelsen og oppholdet på destinasjonen. Det er en sammensatt opplevelse som inneholder mange elementer. Det er svært sjelden, om noensinne, at hele innholdet i reisen kjøpes samlet på et tidspunkt, og få av dem kan oppleves samtidig. Noen er gjensidig utelukkende, andre støtter hverandre. Destinasjonen og tilbydernes oppgave i denne fasen er å skape begeistring ( WOW! ) hos kunden, dvs sikre at opplevelsen er så god og vil huskes som så positiv at de trolig vil fortelle om den til andre og dermed oppfordre også dem til å besøke stedet. 5. Dele minner ettertanke og gjenoppleve Kunden pakker sine egne opplevelser i form av historier og minner som huskes, men som ofte også er blitt tatt opp ved hjelp av ulike media (foto, video, dagbøker, blogger, etc.) og som kan deles med andre. Disse minnene kan bli brukt til å tiltrekke og inspirere andre til å besøke destinasjonen og syklusen starter igjen. Destinasjonens og tilbyderens rolle i denne fasen er å oppfordre til og muliggjøre munn-til-munn markedsføring ( WOM word to mouth), gjennom henvisninger og anbefalninger som oppmuntrer til gjenbesøk. For at destinasjonen skal fungere effektivt, må den samhandle med kunden i hver av de fem fasene: 1. TILTREKKE SKAPE OPPMERKSOMHET Dersom kunden ikke tenker på en reise, eller destinasjonen ikke oppfattes som en attraktiv mulighet, vil selv ikke all verdens teknologi eller bookingløsninger gi bestillinger. Det er beklagelig at etter hvert som fasinasjonen for teknologi har økt, så har mange markedsførere glemt den viktige oppgaven for å tiltrekke oppmerksomhet, skape interesse og et ønske om å besøke et sted fremfor et annet. Dette aspektet av tilgjengelighet krever svært sterke og tydelige merkevarer som vekker positive assosiasjoner. For at Norge skal nå sine mål om en økning i antall besøkende må det skille seg ut som destinasjon, bli sett på som spennende og relevant for et mangfold av markedssegmenter, og skape reaksjoner som fører til handling. Jo større avstand som skiller den besøkende fra destinasjonen, dess mer generisk og klar må merkevaren være. Besøkende fra oversjøiske markeder vil ikke respondere på budskap fra land eller lokalsamfunn med mindre de er tydelig kommunisert under den nasjonale paraplyen Norge. Takket være utbredelsen av bredbånd og multimedia kan og må dagens destinasjonsmarkedsførere bruke video og bilder av høy kvalitet som viser stedet på en unik og inviterende måte. For internasjonale markeder vil den nasjonale portalen ha en svært viktig rolle for tiltrekke, inspirere og friste de besøkende. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 4/11

5 2. INSPIRERE OG FRISTE Etter å ha generert en positiv holdning til å vurdere Norge som et alternativt reisemål, blir neste oppgave å inspirere den potensielt reisende med ideer som kan gi et fullt utbytte av reisen. Det er nå viktig å bygge opp tillitt hos de reisende og å gjøre dem i stand til å se at reisen til destinasjonen vil være enkel, rimelig og ikke minst spennende, morsom, givende og interessant. Gitt at de besøkende søker minnerike opplevelser, er det avgjørende at destinasjoner kommuniserer hva det er som gjør at deres steder, produkter og tjenester fremstår som spesielle. Ettersom potensielle besøkende i økende grad er påvirket av anbefalinger fra venner og likesinnede er det helt nødvendig at destinasjonen bruker bredden av virkemidler for å skape positiv omtale og en følelse av unikhet. Det bør være enkelt for den besøkende å søke etter utsagn og anbefalinger fra likesinnede som de stoler på... Dersom den reisende blir inspirert på en vellykket måte, og anser den oppgitte informasjonen som troverdig, vil vedkommende starte på den neste fasen i kjøpssyklusen. Det er å sette i gang med å finne og planlegge en sammensatt og kompleks reise. Destinasjonens fokus skifter da fra å tiltrekke og gi inspirasjon til å tilby den potensielle besøkende konkret støtte for å gjøre det enkelt å finne produkter og tjenester som samsvarer med deres interesser, behov og utgangspunkt. 3. STØTTE FØR AVREISE FINNE, PLANLEGGE, BESTILLE Denne fasen inkluderer tre aktiviteter: a. Informere, muliggjøre - det vil si presentere relevant informasjon på en måte som brukeren finner og kan bearbeide til sin egen reiseplan. b. Bygge tillit til at valg av sted, produkter og tjenester vil passe den besøkendes profil og bli levert som lovet. Husk at fordi få forbrukere stoler på informasjon fra de kommersielle tilbyderne, har tilgang til utsagn og anbefalinger fra likesinnede og nettsamfunn blitt en viktig del av denne prosessen. c. Salg/forhåndsbestilling å gjøre det mulig for kunden å bestille hele eller deler av en opplevelse (fly, overnatting, billetter til attraksjoner og aktiviteter, etc.) Beklageligvis er det her mange destinasjonsselskaper avslutter sine aktiviteter ut i fra den oppfatning at jobben er gjort så snart kunden har kjøpt og betalt. Dette er synd da den besøkende på dette tidspunktet bare har gjennomført en tredjedel av kjøpssyklusen. 4. STØTTE UNDER OPPHOLD BERIKE OPPLEVELSEN Besøket, fra avreise hjemmefra til hjemkomst, er den viktigste fasen i kundens reise ikke bare fordi den representerer selve opplevelsen, men fordi den reisendes tilbøylighet til å anbefale, referere og returnere avhenger av kvaliteten på denne opplevelsen og i hvilken grad den oppfyller forventningene. I denne fasen må destinasjonen gjøre det den kan for å gjøre det enkelt og morsomt å få tilgang til informasjon og tjenester som beriker opplevelsen. Dette Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 5/11

6 kan være tilgang til mer informasjon, til billetter og tjenester, eller til måter å ta opp minnene. Etter omfattende bruk av både tid og penger for komme seg til reisemålet, ønsker den besøkende å unngå skuffelser (har de gått glipp av noe?). De ønsker å se og gjøre så mye som mulig; finne steder som passer til deres interesser og dele dette med venner og familie der hjemme. Berikelse og selvrealisering vil mest sannsynlig skje dersom alle sider ved den besøkende blir positivt stimulert: fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig. Teknologi kan anvendes for å oppnå alle fire. 5. STØTTE ETTER HJEMKOMST MULIGGJØRE DELING AV MINNER Den besøkende har en opplevelse på reisemålet som ikke kan tas med hjem. Selv om gjesten bare kan ta med usynlige, virtuelle minner, kan destinasjonen bidra til at disse er positive og forblir så levende som mulig. I tillegg må de ha mulighet til å påvirke slik at andre blir smittet og selv ønsker å besøke reisemålet. Dagens utstyr som digitale - og videokameraer kombinert med ulik programvare, (foto/videoredigering og fildeling), og sosiale media gjør det nå mulig for den besøkende å være den mest effektive markedsfører for en destinasjon - gitt at opplevelsen ble ansett som positiv. Munn-til-munn markedsføring, (WOM), er i dag den mest overbevisende og effektive kilden til å påvirke reisebeslutninger. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 6/11

7 Verdikjeden som Business Web/forretningsnett eller verdinett Den enkelte besøkendes kjøpssyklus, så vel som reisen til Norge, skjer innen et mye større og komplekst nettverk av sammenvevde virksomheter og tjenester som kunden må forholde seg til. Figur 2 nedenfor illustrerer nettet som omgir kunden i kjernen av sin egen reise (den innerste sirkelen omgitt av kjøpssyklusen fra figur 1). Figur 2: Verdinett Kilde: Anna Pollock/ BIT Reiseliv Den neste sirkelen innholder alle de aktører og mellomledd som påvirker den besøkendes valg av reisemål. Det er avgjørende at destinasjonen og bedriftene forstår hvem disse påvirkerne er, og hvordan de kan samhandle med dem for å tiltrekke seg kunder. Inntil for bare år siden var turoperatører og reisebyråer nøkkelspillerne. Nå har de fått selskap av nettbaserte reisebyråer, (OTAs), som Expedia, Travelocity, Opodo og Last Minute, samt destinasjonsnettsteder (DMOs), nyhetsmedia og utallige varianter av sosiale media (Facebook, WAYN, Trip Advisor etc). Den tredje og ytterste sirkelen omfatter et omfattende vertskap av individuelle tilbydere (godt over i Norge) som bistår den besøkende med: 1. å komme dit, 2. å komme seg rundt, 3. et trygt og behagelig sted å sove, 4. tilbud om mat og drikke, 5. å gjøre, se og delta på aktiviteter og begivenheter, 6. å ta opp minner og 7. å dele disse minnene med andre og tenke tilbake på opplevelsen. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 7/11

8 Dermed blir oppgaven ikke å kartlegge verdikjeden, men å kartlegge kundenes reise gjennom deres kjøpssyklus. Dette for å sikre at Norge gjør det så enkelt og morsomt som mulig for de reisende å innhente hjelp, informasjon og tjenester slik at de kan ta et positivt valg om å besøke Norge og ha nok av tilfredsstillende opplevelser til å fortelle om det til resten av verden! Den aktuelle reisen gjennom businesswebben vil være unik for den enkelte besøkende, men det vil være mulig å kartlegge ruter basert på bestemmelsessted og type reise (lengde, formål, etterspurte opplevelser, budsjett, etc). Basert på de nåværende samarbeidspartnere i BIT Reiseliv Fase 2, anbefaler vi at det velges ut fem reiser/scenarier som blir testet. Utvelgelsen skjer i samarbeid med de deltakende partnerne i regionene. Nedenfor er bare forslag og må utvikles av deltakerne basert på deres markedskunnskap. Formålet er å finne ut hvor det skjer samhandling og hvor infoflyten må forbedres. 1. SØR-NORGE ukesopphold sommer En tysk familie på fire (fra Berlin) ønsker et ukesopphold i Sør-Norge. Foreldrene er i slutten av trettiåra og barna er ei jente på 7 og en gutt på 12 år. Dette er deres første besøk og de ønsker naturopplevelser, muligheter for familieaktiviteter og sosialt samvær. De vet ikke hvordan de skal komme seg til Norge (om de skal fly eller kjøre) og de vet ikke om de skal eller bør kjøpe en feriepakke. Utfordringen er at mor og datter liker handel og solbading, mens far og sønn foretrekker seiling, svømming og fisking. De vil også gjerne gjøre noen familiaktiviteter sammen. Barna vil helst reise til Syden for det gjøre alle vennene deres, men foreldrene mener at det både finnes Badeland og Dyrepark i Norge. Kan de gjøre alt dette uten å reise for langt? 2. SØR-NORGE kortferie Et dansk par i femtiårene fra Aalborg ønsker seg en langweekend i Sør-Norge. De har god økonomi og er interesserte i mattradisjoner, kulturhistoriske museer og folkemusikk. De har vært i Norge mange ganger før, både på vinterferie og på rundtur med egen bil i fjordene. Denne gangen ønsker de seg et hyggelig overnattingssted med deilig norsk mat, noen spennende kulturopplevelser og muligheter for lette fotturer. 3. TRØNDELAG Et velutdannet par fra Cambridge, UK i førtiårene, (han gjennomfører sin doktorgrad og hun arbeider i markedsavdelingen på British Airways) vurderer å reise til Norge på ferie i 10 dager og tenker på Trondheim. De er ikke sikre på hva som finnes rundt Trondheim eller hvor enkelt det er å reise mellom norske byer, men de har noen venner på NTNU som de gjerne vil besøke. De ønsker et overnattingstilbud med tilgang til byen, men vil også gjerne få en smak av fjordene og vandre litt, dersom tiden tillater det. De liker begge å spise på gode restauranter og setter pris på konserter og teater. De bruker begge Internett mye og vil gjerne planlegge turen selv, men hvor skal de dra? Kan de gjøre det de vil i løpet av de 10 dagene de har tilgjengelig i august? De vet at dagene er lange, noe som passer dem bra! Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 8/11

9 4. OSLO OG OMEGN Et nylig pensjonert amerikansk par vil besøke Europa for andre gang. Forrige gang besøkte de flere sentrale ikoner London, Paris, Roma, men denne gangen vil de gjerne oppleve Skandinavia og få et inntrykk av regionen. Men de vil først besøke noen venner i Edinburgh. De har alltid ønsket å oppleve et mini-cruise men vil gjerne også se mer av Skandinavia, helst flere av hovedstedene 5. VINTERFERIE PÅ OPPDAL, GEILO, HOVDEN OG OSLO Det er 6 kompiser i trettiårene fra Hamburg som elsker å kjøre alpint og snowboard. De jobber alle i reklame-/konsulentbransjen, og de bruker bare nettet til å innhente informasjon og bestille. Hvert år tar de en guttetur til Alpene, men nå har de hørt at snøforholdene er sikrere i Norge og de vurderer å dra dit på en ukes skiferie. To har vært i Norge som barn da de var med foreldrene på rundtur i fjordene, for øvrig har ingen vært i Norge før. Spørsmålet for hvert scenario er: o Hvor enkelt kan disse menneskene planlegge en reise til Norge? o Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne, vurdere og sammenligne de ulike fasene i reisen? o Hvilke reiseruter kan de ta? o Når gir disse personene opp å lete på Internett og heller søker bistand et annet sted? I tilfelle, hvor går de da og hvordan kommer de dit? o Hvordan samarbeider de ulike tilbyderne, eller samarbeider de ikke? o Selger fergeselskapet overnatting? o Er det enkelt å bestille overnatting på flyselskapenes nettsteder? o Hvordan hjelper destinasjonenes nettsteder en besøkende med å bestemme hva vedkommende vil se og gjøre? Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 9/11

10 Figur 3 er en matrise. Kolonnene representerer de ulike fasene i den besøkendes reise. Radene indikerer ulike distribusjonskanaler som kan brukes som utgangspunkt. For hvert av de fem scenariene kartlegg de aktørene (i venstre felt) som aktivt støtter de fem fasene i de besøkendes reise (kjøpssyklus) og se hvor enkelt eller vanskelig det er å gjennomføre den gitte reisen Figur 3: Matrise KJENNSKAP / ØNSKE INSPIRERE / FRISTE PLANLEGGE / BESTILLE OPPLEVELSER I NORGE DELE MINNER SØKE ONLINE NETTBASERTE REISEBYRÅER. OTA TRADISJONELLE REISEBYRÅER INCOMING OPERATØRER TUROPERATØRER FLYSELSKAP FERGESELSKAP DMO NASJONALT ANDRE NASJONALE DMO REGIONALE TRADISJONELLE MEDIA NYHETSMEDIA SOSIALE MEDIA ANDRE SENTRALE TILBYDERE ANDRE Kilde: Anna Pollock/BIT Reiseliv En destinasjon som mener alvor med å være kundefokusert vil oppdage at et nettsted for alle, selv med flere versjoner, ikke lenger vil fungere for de fleste potensielle kunder. Istedenfor å dytte ( Push ) informasjon på kundene, må det legges mer innsats i å engasjere dem med i meningsfulle dialoger som avdekker kundens intensjoner. Når man så har avdekket hva de planlegger og ønsker å oppleve, kan man komme i en posisjon der det er destinasjonen selv som leverer den nødvendige informasjonen som gjør kunden i stand til å fortsette i kjøpssyklusen på en fornuftig måte. Men det avgjørende skrittet vil ikke bli tatt førl tilbyderne selv ser verden gjennom kundens øyne, erkjenner hvor vanskelig og frustrerende det er å bruke mangfoldet av ukomplette nettsteder og bestemmer seg for å gjøre noe med det! Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 10/11

11 Kilde Dette notatet er skrevet av Anna Pollock, CEO ved DestiCorp Vancouver, Canada (www.desticorp.com) på oppdrag av BIT Reiseliv. Anna Pollock vil bistå BIT Reiseliv i 2007 og besøke Norge flere ganger i løpet av året. Dokumentet er oversatt og tilpasset norske forhold av Elisabeth Heyerdahl-Jensen og Rune Dalfelt, BIT Reiseliv pr. 7. juni 2007 Rettigheter Innholdet i dette dokumentet er forbeholdt samarbeidspartnere i de 9 fylkene som deltar i BIT Reiseliv 2007; Sør- og Nord-Trøndelag, Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Anna Pollock vil lede workshops med deltakere fra disse fylkene i løpet av august Arbeide med scenariene og kartlegging av rutene skal være ferdigstilt innen utgangen av september. Om BIT Reiseliv BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. Prosjektet har gjennomført flere faser. Fra 2007 er også HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon med som prosjekteier. Les mer på Prosjektansvarlig Per Ødegaard Tlf: Mob: Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf: Mob: Prosjektkoordinator Rune Dalfelt Mob: Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 11/11

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 05.06.2012 Grunn til bekymring? VIRKES HSH MEDLEMMER VIRKE NORGES RASKEST VOKSENDE HOVEDORGANISASJON

Detaljer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Trender i reiselivet av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Agenda Hva mener vi med «trender» Hva går prosjektet ut på? Noen resultater Konklusjon (om mulig) Hva forstår vi med trender? Trender i markedsføringen

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark 7.9.17-Mosjøen Ellen Schjølberg Daglig leder Grane Næringsutvikling as, Grane Prosjektleder Opplev Helgeland Vært prosjektleder

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet?

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Hvem interesserer seg for Østfold? - en betraktning fra Tyskland Ole Nysetvold Sarpsborg, 26.1.2007 Hovedpunkter i innlegget Fakta om TUI Wolters Markedsfakta

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Sentrum som attraksjon og merkevare. Eva Kvelland 18. oktober 2017

Sentrum som attraksjon og merkevare. Eva Kvelland 18. oktober 2017 Sentrum som attraksjon og merkevare Eva Kvelland 18. oktober 2017 Vi fyller sentrum med parkeringsplasser, gågater, kjedebutikker og aktiviteter, men setter oss ned og venter på attraktiviteten. En merkevare

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid!

Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Reiselivskonferansen 2010 Hilde Charlotte Solheim direktør Reise Norge HSH DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har over 14 500

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer