Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web"

Transkript

1 Notat Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Utarbeidet av Anna Pollock, DestiCorp på oppdrag av BIT Reiseliv pr BIT Reiselivs visjon er å: skape et tilgjengelig reiseliv med utgangspunkt i kundenes behov Alle involverte i BIT Reiseliv er enige om at informasjonsteknologi kan bidra til å gjøre Norge som reisemål bedre tilgjengelig. Opprinnelig ble tilgjengelighet forbundet med det å ha en egen hjemmeside. Internett brukes nå av over en milliard mennesker over hele verden, og disse brukerne er ofte mer velstående, utdannede, nysgjerrige og bereiste. Det å søke etter reiser er blitt en av de mest populære aktiviteter på Internett. Det er derfor viktig at Innovasjon Norge gjør hva som er mulig for å bistå lokalsamfunn og bedrifter til både å utvikle attraktive nettsteder og til å få den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å utnytte teknologien effektivt. Fase 1 av BIT Reiseliv fokuserte på å utvikle online bookingløsninger for destinasjonsselskapene for å oppmuntre til mer interaktivitet mellom gjest og verskap, samt å formidle kunnskap om IT, spesielt Internett som kommunikasjonsplattform. Dette for at selskapene skal kunne tilby en elektronisk distribusjonskanal tilpasset behovet til små tilbydere. Av de omkring 100 destinasjonsselskapene i Norge har ca 25 nå tatt i bruk BIT Reiselivs løsninger, og totalt er vel 500 bedrifter bookbare gjennom disse løsningene fra sommeren I Fase 2 (planlagt fra ) er utfordringen å koble de ulike systemene sammen for å sikre infoflyt slik at et større utvalg av produkter kan bli søkbare. Dette for å forenkle sammenligning og valg av produkter før bestilling. Et sentralt prosjekt innledningsvis i Fase 2 er å se på verdikjeden som en helhet og bestemme hvilke koblinger som er nødvendige, eller kan forbedres, for å sikre bedre samhandling mellom gjest og vertskap. Videre å se nærmere på hvor i verdikjeden man kan bidra til økt effektivitet og lønnsomhet. Formålet med dette notatet er å vise at den tradisjonelle verdikjedeanalysen ikke er egnet for reiselivssektoren/ opplevelsesindustrien. Norge bør heller, dersom målet er å tiltrekke seg og betjene flere internasjonale gjester, å innta en mer kundefokusert tilnæring. Dette ved å gjøre det som er mulig for å forenkle kundenes beslutningsprosess og gjøre reisen rundt hele kjøpssyklusen enklere for gjesten. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 1/11

2 I denne sammenhengen må BIT Reiselivs rolle være å best mulig sikre at bedriftene utnytter dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt de distribusjonskanaler som er utviklet for å optimalisere tilgjengeligheten. Reiselivets spesielle utfordring Reiseliv er ulik andre sektorer på to vesentlige områder. For det første må kunden flyttes til det stedet der forbruket finne sted. I de fleste andre sektorer er det produktet som reiser. For det andre så kjøper ikke kunden et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inneholder flere, svært ulike faser eller komponenter, ofte produsert av mer eller mindre usynlige og uavhengige tilbydere. Begrepet verdikjede passer i liten grad til reiselivet da bruken av denne tilnærmingen har en tendens til å forsterke et produktfokusert perspektiv. Det forutsettes at produkt og tilbyder har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plassering, mens det i reiselivet faktisk er kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter reisen. Så hvis Norge og dets mangfold av fylker, lokalsamfunn og bedrifter virkelig ønsker å bli maksimalt tilgjengelige for potensielt besøkende i den virkelige betydningen av begrepet, må de gå over fra et produktfokusert til et kundefokusert perspektiv. De må begynne å se verden på samme måte som kunden ser og opplever den. Der det er hull i informasjon må disse dekkes. Der det er forvirring er det nødvendig å skape klarhet. Der kunden er nølende, må tillit bygges. Alt for at kunden skal kunne fatte beslutninger. Suksessrike virksomheter er de som ser på seg selv som en del av et nettverk eller handelssamfunn knyttet sammen av en felles kunde. Kunden befinner seg i kjernen av en sirkel, ikke på slutten av en kjede. Suksessrike virksomheter er de med best kunnskap de som evner å registrere og svare på den besøkendes behov i sanntid. De klarer å utveksle og dele denne kunnskapen til alle medlemmene i nettverket slik at hele opplevelsen blir positiv for gjesten Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 2/11

3 Reisen gjennom kundens opplevelser og behovet for WOO, WOW WOM Figur 1 iser fasene som en reisende opplever ved besøk på en destinasjon. Figur 1: Kundens kjøpssyklus Ønske Dele minner Velge Oppleve Planlegge Den reisende er i sentrum av sin egen reise som går igjennom disse fem etterfølgende faser: 1. Behov Ønske Reisen starter med et ønske eller behov om å reise. Personen blir bevisst på mulighetene; drømmer og ser for seg steder og opplevelser som kan inngå i valget av en ferie. 2. Inspirasjon - Velge I den neste fasen inngår å bli inspirert det å bli fristet eller overtalt til å velge et sted eller produkt fremfor et annet. 3. Valg/finne, planlegge og bestille Det er på dette tidspunkt at kunden bestemmer seg for en destinasjon eller opplevelser og ideelt sett beveger seg inn planleggings- og bestillingsfasen. Destinasjoners og tilbydernes rolle i denne fasen er i hovedsak å fri (WOO) - forstått som å tiltrekke eller friste kunden og å gjøre det mulig for dem å fatte beslutningen om å akseptere tilbudet, (frieriet). Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 3/11

4 4. Oppleve Fra kundens synspunkt er dette den viktigste fasen i reisen da den representerer opplevelsen og oppholdet på destinasjonen. Det er en sammensatt opplevelse som inneholder mange elementer. Det er svært sjelden, om noensinne, at hele innholdet i reisen kjøpes samlet på et tidspunkt, og få av dem kan oppleves samtidig. Noen er gjensidig utelukkende, andre støtter hverandre. Destinasjonen og tilbydernes oppgave i denne fasen er å skape begeistring ( WOW! ) hos kunden, dvs sikre at opplevelsen er så god og vil huskes som så positiv at de trolig vil fortelle om den til andre og dermed oppfordre også dem til å besøke stedet. 5. Dele minner ettertanke og gjenoppleve Kunden pakker sine egne opplevelser i form av historier og minner som huskes, men som ofte også er blitt tatt opp ved hjelp av ulike media (foto, video, dagbøker, blogger, etc.) og som kan deles med andre. Disse minnene kan bli brukt til å tiltrekke og inspirere andre til å besøke destinasjonen og syklusen starter igjen. Destinasjonens og tilbyderens rolle i denne fasen er å oppfordre til og muliggjøre munn-til-munn markedsføring ( WOM word to mouth), gjennom henvisninger og anbefalninger som oppmuntrer til gjenbesøk. For at destinasjonen skal fungere effektivt, må den samhandle med kunden i hver av de fem fasene: 1. TILTREKKE SKAPE OPPMERKSOMHET Dersom kunden ikke tenker på en reise, eller destinasjonen ikke oppfattes som en attraktiv mulighet, vil selv ikke all verdens teknologi eller bookingløsninger gi bestillinger. Det er beklagelig at etter hvert som fasinasjonen for teknologi har økt, så har mange markedsførere glemt den viktige oppgaven for å tiltrekke oppmerksomhet, skape interesse og et ønske om å besøke et sted fremfor et annet. Dette aspektet av tilgjengelighet krever svært sterke og tydelige merkevarer som vekker positive assosiasjoner. For at Norge skal nå sine mål om en økning i antall besøkende må det skille seg ut som destinasjon, bli sett på som spennende og relevant for et mangfold av markedssegmenter, og skape reaksjoner som fører til handling. Jo større avstand som skiller den besøkende fra destinasjonen, dess mer generisk og klar må merkevaren være. Besøkende fra oversjøiske markeder vil ikke respondere på budskap fra land eller lokalsamfunn med mindre de er tydelig kommunisert under den nasjonale paraplyen Norge. Takket være utbredelsen av bredbånd og multimedia kan og må dagens destinasjonsmarkedsførere bruke video og bilder av høy kvalitet som viser stedet på en unik og inviterende måte. For internasjonale markeder vil den nasjonale portalen ha en svært viktig rolle for tiltrekke, inspirere og friste de besøkende. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 4/11

5 2. INSPIRERE OG FRISTE Etter å ha generert en positiv holdning til å vurdere Norge som et alternativt reisemål, blir neste oppgave å inspirere den potensielt reisende med ideer som kan gi et fullt utbytte av reisen. Det er nå viktig å bygge opp tillitt hos de reisende og å gjøre dem i stand til å se at reisen til destinasjonen vil være enkel, rimelig og ikke minst spennende, morsom, givende og interessant. Gitt at de besøkende søker minnerike opplevelser, er det avgjørende at destinasjoner kommuniserer hva det er som gjør at deres steder, produkter og tjenester fremstår som spesielle. Ettersom potensielle besøkende i økende grad er påvirket av anbefalinger fra venner og likesinnede er det helt nødvendig at destinasjonen bruker bredden av virkemidler for å skape positiv omtale og en følelse av unikhet. Det bør være enkelt for den besøkende å søke etter utsagn og anbefalinger fra likesinnede som de stoler på... Dersom den reisende blir inspirert på en vellykket måte, og anser den oppgitte informasjonen som troverdig, vil vedkommende starte på den neste fasen i kjøpssyklusen. Det er å sette i gang med å finne og planlegge en sammensatt og kompleks reise. Destinasjonens fokus skifter da fra å tiltrekke og gi inspirasjon til å tilby den potensielle besøkende konkret støtte for å gjøre det enkelt å finne produkter og tjenester som samsvarer med deres interesser, behov og utgangspunkt. 3. STØTTE FØR AVREISE FINNE, PLANLEGGE, BESTILLE Denne fasen inkluderer tre aktiviteter: a. Informere, muliggjøre - det vil si presentere relevant informasjon på en måte som brukeren finner og kan bearbeide til sin egen reiseplan. b. Bygge tillit til at valg av sted, produkter og tjenester vil passe den besøkendes profil og bli levert som lovet. Husk at fordi få forbrukere stoler på informasjon fra de kommersielle tilbyderne, har tilgang til utsagn og anbefalinger fra likesinnede og nettsamfunn blitt en viktig del av denne prosessen. c. Salg/forhåndsbestilling å gjøre det mulig for kunden å bestille hele eller deler av en opplevelse (fly, overnatting, billetter til attraksjoner og aktiviteter, etc.) Beklageligvis er det her mange destinasjonsselskaper avslutter sine aktiviteter ut i fra den oppfatning at jobben er gjort så snart kunden har kjøpt og betalt. Dette er synd da den besøkende på dette tidspunktet bare har gjennomført en tredjedel av kjøpssyklusen. 4. STØTTE UNDER OPPHOLD BERIKE OPPLEVELSEN Besøket, fra avreise hjemmefra til hjemkomst, er den viktigste fasen i kundens reise ikke bare fordi den representerer selve opplevelsen, men fordi den reisendes tilbøylighet til å anbefale, referere og returnere avhenger av kvaliteten på denne opplevelsen og i hvilken grad den oppfyller forventningene. I denne fasen må destinasjonen gjøre det den kan for å gjøre det enkelt og morsomt å få tilgang til informasjon og tjenester som beriker opplevelsen. Dette Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 5/11

6 kan være tilgang til mer informasjon, til billetter og tjenester, eller til måter å ta opp minnene. Etter omfattende bruk av både tid og penger for komme seg til reisemålet, ønsker den besøkende å unngå skuffelser (har de gått glipp av noe?). De ønsker å se og gjøre så mye som mulig; finne steder som passer til deres interesser og dele dette med venner og familie der hjemme. Berikelse og selvrealisering vil mest sannsynlig skje dersom alle sider ved den besøkende blir positivt stimulert: fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig. Teknologi kan anvendes for å oppnå alle fire. 5. STØTTE ETTER HJEMKOMST MULIGGJØRE DELING AV MINNER Den besøkende har en opplevelse på reisemålet som ikke kan tas med hjem. Selv om gjesten bare kan ta med usynlige, virtuelle minner, kan destinasjonen bidra til at disse er positive og forblir så levende som mulig. I tillegg må de ha mulighet til å påvirke slik at andre blir smittet og selv ønsker å besøke reisemålet. Dagens utstyr som digitale - og videokameraer kombinert med ulik programvare, (foto/videoredigering og fildeling), og sosiale media gjør det nå mulig for den besøkende å være den mest effektive markedsfører for en destinasjon - gitt at opplevelsen ble ansett som positiv. Munn-til-munn markedsføring, (WOM), er i dag den mest overbevisende og effektive kilden til å påvirke reisebeslutninger. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 6/11

7 Verdikjeden som Business Web/forretningsnett eller verdinett Den enkelte besøkendes kjøpssyklus, så vel som reisen til Norge, skjer innen et mye større og komplekst nettverk av sammenvevde virksomheter og tjenester som kunden må forholde seg til. Figur 2 nedenfor illustrerer nettet som omgir kunden i kjernen av sin egen reise (den innerste sirkelen omgitt av kjøpssyklusen fra figur 1). Figur 2: Verdinett Kilde: Anna Pollock/ BIT Reiseliv Den neste sirkelen innholder alle de aktører og mellomledd som påvirker den besøkendes valg av reisemål. Det er avgjørende at destinasjonen og bedriftene forstår hvem disse påvirkerne er, og hvordan de kan samhandle med dem for å tiltrekke seg kunder. Inntil for bare år siden var turoperatører og reisebyråer nøkkelspillerne. Nå har de fått selskap av nettbaserte reisebyråer, (OTAs), som Expedia, Travelocity, Opodo og Last Minute, samt destinasjonsnettsteder (DMOs), nyhetsmedia og utallige varianter av sosiale media (Facebook, WAYN, Trip Advisor etc). Den tredje og ytterste sirkelen omfatter et omfattende vertskap av individuelle tilbydere (godt over i Norge) som bistår den besøkende med: 1. å komme dit, 2. å komme seg rundt, 3. et trygt og behagelig sted å sove, 4. tilbud om mat og drikke, 5. å gjøre, se og delta på aktiviteter og begivenheter, 6. å ta opp minner og 7. å dele disse minnene med andre og tenke tilbake på opplevelsen. Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 7/11

8 Dermed blir oppgaven ikke å kartlegge verdikjeden, men å kartlegge kundenes reise gjennom deres kjøpssyklus. Dette for å sikre at Norge gjør det så enkelt og morsomt som mulig for de reisende å innhente hjelp, informasjon og tjenester slik at de kan ta et positivt valg om å besøke Norge og ha nok av tilfredsstillende opplevelser til å fortelle om det til resten av verden! Den aktuelle reisen gjennom businesswebben vil være unik for den enkelte besøkende, men det vil være mulig å kartlegge ruter basert på bestemmelsessted og type reise (lengde, formål, etterspurte opplevelser, budsjett, etc). Basert på de nåværende samarbeidspartnere i BIT Reiseliv Fase 2, anbefaler vi at det velges ut fem reiser/scenarier som blir testet. Utvelgelsen skjer i samarbeid med de deltakende partnerne i regionene. Nedenfor er bare forslag og må utvikles av deltakerne basert på deres markedskunnskap. Formålet er å finne ut hvor det skjer samhandling og hvor infoflyten må forbedres. 1. SØR-NORGE ukesopphold sommer En tysk familie på fire (fra Berlin) ønsker et ukesopphold i Sør-Norge. Foreldrene er i slutten av trettiåra og barna er ei jente på 7 og en gutt på 12 år. Dette er deres første besøk og de ønsker naturopplevelser, muligheter for familieaktiviteter og sosialt samvær. De vet ikke hvordan de skal komme seg til Norge (om de skal fly eller kjøre) og de vet ikke om de skal eller bør kjøpe en feriepakke. Utfordringen er at mor og datter liker handel og solbading, mens far og sønn foretrekker seiling, svømming og fisking. De vil også gjerne gjøre noen familiaktiviteter sammen. Barna vil helst reise til Syden for det gjøre alle vennene deres, men foreldrene mener at det både finnes Badeland og Dyrepark i Norge. Kan de gjøre alt dette uten å reise for langt? 2. SØR-NORGE kortferie Et dansk par i femtiårene fra Aalborg ønsker seg en langweekend i Sør-Norge. De har god økonomi og er interesserte i mattradisjoner, kulturhistoriske museer og folkemusikk. De har vært i Norge mange ganger før, både på vinterferie og på rundtur med egen bil i fjordene. Denne gangen ønsker de seg et hyggelig overnattingssted med deilig norsk mat, noen spennende kulturopplevelser og muligheter for lette fotturer. 3. TRØNDELAG Et velutdannet par fra Cambridge, UK i førtiårene, (han gjennomfører sin doktorgrad og hun arbeider i markedsavdelingen på British Airways) vurderer å reise til Norge på ferie i 10 dager og tenker på Trondheim. De er ikke sikre på hva som finnes rundt Trondheim eller hvor enkelt det er å reise mellom norske byer, men de har noen venner på NTNU som de gjerne vil besøke. De ønsker et overnattingstilbud med tilgang til byen, men vil også gjerne få en smak av fjordene og vandre litt, dersom tiden tillater det. De liker begge å spise på gode restauranter og setter pris på konserter og teater. De bruker begge Internett mye og vil gjerne planlegge turen selv, men hvor skal de dra? Kan de gjøre det de vil i løpet av de 10 dagene de har tilgjengelig i august? De vet at dagene er lange, noe som passer dem bra! Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 8/11

9 4. OSLO OG OMEGN Et nylig pensjonert amerikansk par vil besøke Europa for andre gang. Forrige gang besøkte de flere sentrale ikoner London, Paris, Roma, men denne gangen vil de gjerne oppleve Skandinavia og få et inntrykk av regionen. Men de vil først besøke noen venner i Edinburgh. De har alltid ønsket å oppleve et mini-cruise men vil gjerne også se mer av Skandinavia, helst flere av hovedstedene 5. VINTERFERIE PÅ OPPDAL, GEILO, HOVDEN OG OSLO Det er 6 kompiser i trettiårene fra Hamburg som elsker å kjøre alpint og snowboard. De jobber alle i reklame-/konsulentbransjen, og de bruker bare nettet til å innhente informasjon og bestille. Hvert år tar de en guttetur til Alpene, men nå har de hørt at snøforholdene er sikrere i Norge og de vurderer å dra dit på en ukes skiferie. To har vært i Norge som barn da de var med foreldrene på rundtur i fjordene, for øvrig har ingen vært i Norge før. Spørsmålet for hvert scenario er: o Hvor enkelt kan disse menneskene planlegge en reise til Norge? o Hvor enkelt eller vanskelig er det å finne, vurdere og sammenligne de ulike fasene i reisen? o Hvilke reiseruter kan de ta? o Når gir disse personene opp å lete på Internett og heller søker bistand et annet sted? I tilfelle, hvor går de da og hvordan kommer de dit? o Hvordan samarbeider de ulike tilbyderne, eller samarbeider de ikke? o Selger fergeselskapet overnatting? o Er det enkelt å bestille overnatting på flyselskapenes nettsteder? o Hvordan hjelper destinasjonenes nettsteder en besøkende med å bestemme hva vedkommende vil se og gjøre? Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 9/11

10 Figur 3 er en matrise. Kolonnene representerer de ulike fasene i den besøkendes reise. Radene indikerer ulike distribusjonskanaler som kan brukes som utgangspunkt. For hvert av de fem scenariene kartlegg de aktørene (i venstre felt) som aktivt støtter de fem fasene i de besøkendes reise (kjøpssyklus) og se hvor enkelt eller vanskelig det er å gjennomføre den gitte reisen Figur 3: Matrise KJENNSKAP / ØNSKE INSPIRERE / FRISTE PLANLEGGE / BESTILLE OPPLEVELSER I NORGE DELE MINNER SØKE ONLINE NETTBASERTE REISEBYRÅER. OTA TRADISJONELLE REISEBYRÅER INCOMING OPERATØRER TUROPERATØRER FLYSELSKAP FERGESELSKAP DMO NASJONALT ANDRE NASJONALE DMO REGIONALE TRADISJONELLE MEDIA NYHETSMEDIA SOSIALE MEDIA ANDRE SENTRALE TILBYDERE ANDRE Kilde: Anna Pollock/BIT Reiseliv En destinasjon som mener alvor med å være kundefokusert vil oppdage at et nettsted for alle, selv med flere versjoner, ikke lenger vil fungere for de fleste potensielle kunder. Istedenfor å dytte ( Push ) informasjon på kundene, må det legges mer innsats i å engasjere dem med i meningsfulle dialoger som avdekker kundens intensjoner. Når man så har avdekket hva de planlegger og ønsker å oppleve, kan man komme i en posisjon der det er destinasjonen selv som leverer den nødvendige informasjonen som gjør kunden i stand til å fortsette i kjøpssyklusen på en fornuftig måte. Men det avgjørende skrittet vil ikke bli tatt førl tilbyderne selv ser verden gjennom kundens øyne, erkjenner hvor vanskelig og frustrerende det er å bruke mangfoldet av ukomplette nettsteder og bestemmer seg for å gjøre noe med det! Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 10/11

11 Kilde Dette notatet er skrevet av Anna Pollock, CEO ved DestiCorp Vancouver, Canada (www.desticorp.com) på oppdrag av BIT Reiseliv. Anna Pollock vil bistå BIT Reiseliv i 2007 og besøke Norge flere ganger i løpet av året. Dokumentet er oversatt og tilpasset norske forhold av Elisabeth Heyerdahl-Jensen og Rune Dalfelt, BIT Reiseliv pr. 7. juni 2007 Rettigheter Innholdet i dette dokumentet er forbeholdt samarbeidspartnere i de 9 fylkene som deltar i BIT Reiseliv 2007; Sør- og Nord-Trøndelag, Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Anna Pollock vil lede workshops med deltakere fra disse fylkene i løpet av august Arbeide med scenariene og kartlegging av rutene skal være ferdigstilt innen utgangen av september. Om BIT Reiseliv BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. Prosjektet har gjennomført flere faser. Fra 2007 er også HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon med som prosjekteier. Les mer på Prosjektansvarlig Per Ødegaard Tlf: Mob: Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf: Mob: Prosjektkoordinator Rune Dalfelt Mob: Anna Pollock / BIT Reiseliv Side: 11/11

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet.

Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet. Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp

Detaljer

Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv.

Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv. Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV

AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV ~BACHELOROPPGAVE~ Tittel: I dagens interaktive verden, ser reiselivsnæringene i Drammensregionen et reelt behov for digital turistinfokiosk?

Detaljer

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 982932 982705 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 Hvordan kan en bedrift som markedsfører kosmetikk rettet mot kvinnelige studenter mellom 20-25 år, oppnå et mer effektivt

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

STUDENTNUMMER: 979902 979871 979491

STUDENTNUMMER: 979902 979871 979491 BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN BACHELOR I REISELIVSLEDELSE INNLEVERINGS DATO: 01.06.12 Hva kjennetegner det ideelle opplevelsesproduktet fotballreiser, og hvordan kan det best presenteres og selges?

Detaljer

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV?

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? BCR3100 - Bacheloroppgave 982713 Bachelor i markedsføring og salgsledelse 982718 Markedshøyskolen 6. semester, vår 2014 ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? Denne semesteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

EN OPPGAVE OM HVORDAN Å PÅVIRKE DEN PRIVATE FORBRUKER I HOTELLBRANSJEN

EN OPPGAVE OM HVORDAN Å PÅVIRKE DEN PRIVATE FORBRUKER I HOTELLBRANSJEN Bachelor i Hotelledelse BAC3100 EN OPPGAVE OM HVORDAN Å PÅVIRKE DEN PRIVATE FORBRUKER I HOTELLBRANSJEN Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen Campus Kristiania Studentnummer: 979567 Publiseringsår: 01.06.2012

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer