Hvordan lykkes med e-læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lykkes med e-læring"

Transkript

1 E - L Æ R I N G F R A D A T A P O W E R L E A R N I N G 1. U T G A V E SAS Braathens blir klokere Opplæring av i Posten Hvordan kombinere det beste med det beste Hvordan lykkes med e-læring w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m

2 Kjære kunde, Sammen med våre nordiske naboer er vi i fremste rekke når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Dette bekreftes nok en gang av de siste undersøkelsene fra OECD. PC, Internett og mobiltelefoni har blitt en naturlig del av vår, etter hvert, digitale hverdag. Fra å kommunisere, søke informasjon og utføre definerte arbeidsoppgaver, benyttes nå teknologien i økende utstrekning også til læring, og til å utvikle og tilpasse oss for framtiden på en måte som er langt mer effektiv enn tidligere. Det er derfor grunn til å tro at de nordiske land vil holde sin tetposisjon også i årene som kommer. DataPower Learning har gjennom 20 år vært en pioner innen nye læringsformer og utvikling av effektive opplæringsløsninger for IT-brukere. Fra et hovedfokus på å lære IT, handler det nå også om å lære ved hjelp av IT. Denne utgaven av DP-nytt omhandler en rekke interessante eksempler på begge deler og nyttige erfaringer som andre har gjort seg. Benytt anledningen - la deg inspirere lykke til! SAS Braathens blir klokere! Alle i SAS Braathens tilbys nå e-læringskurs fra DataPower. Det er Erling Mangnes (HR) og Thomas Svensrud (IT) som har stått i bresjen for å få til denne avtalen. Både IT-avdelingen og HR-avdelingen i SAS Braathens mener at e-kursene har en verdi. - Man bruker store ressurser på innkjøp av datautstyr, men tradisjonelt har kompetanseutviklingen på data vært for dårlig, sier Thomas Svensrud. - Dette gjør vi noe med nå! - Vi tilbyr de ansatte kurs i Word, Excel, PowerPoint og Outlook. - For Access og Project har vi kjøpt inn et begrenset antall lisenser for spesielt interesserte. - Kursene er ikke obligatoriske, men vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet. Vennlig hilsen Bernt Gausen Daglig leder - Det vi liker med kursene er at de ansatte kan ta kursene når det passer dem og i eget tempo, sier Erling Mangnes. - Kursene kan deles opp og gjennomføres over flere dager. Mangnes og Svensrud har selv forsøkt seg på endel av kursene. - Vi likte testene som ligger i kursene, for der kan man sjekke om kunnskapene holder mål og dermed få bekreftet det man kan. - Bestått test gir kompetanse som kan bygges videre på i andre sammenhenger. - Vi mener at alle har noe å lære i kursene. - Både selskapet og de ansatte vinner dersom flest mulig gjennomfører kursene. - Mange gjør ting tungvint på PC-en i dag og det tar unødvendig mye tid, avslutter Erling Mangnes. Avtalen er inngått med DataPower Learning i samarbeid med IT-akademiet e-læring som forvalter en konsernavtale med SAS i Norge på vegne av Atea i Sverige. DataPower Learning tilbyr et bredt spekter av produkter for IT-opplæring, samt utvikling og skreddersøm av e-læring. Virksomheter siden 1985 Hovedkontor i Steinkjer 25 ansatte Microsoft Gold Certified Partner DataPower Learning BOOK, CD, ONLINE Microsoft Office Specialist distributør Distributør av Microsoft Press En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Ledende leverandør gjennom 21 år w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m Det vi liker med kursene er at de ansatte kan ta kursene når det passer dem og i eget tempo. Erling Mangnes og Thomas Svensrud 3

3 I konkurranse med 5 andre tilbydere har Bluegarden Akademiet i samarbeid med DataPower Learning sikret seg kontrakt om opplæring av postansatte som skal ta i bruk nytt intranett. Skikkelig opptur!, sier leder for Bluegarden Akademiet Jorun Strøm Birkeland. Vi skal levere løsningene i samarbeid med DataPower Learning. Bluegarden og Utdanningsdirektoratet valgte Global Knowledge (tidligere Azlan) DataPower vant Posten! Avtalen med Posten Norge AS omfatter opplæring i forbindelse med at konsernet skal åpne nytt Intranett for sine pc-brukere. Driftssetting av det nye Intranettet er beregnet til medio juni og avtalen gjelder et år etter driftssetting. Alle kursene vi tilbyr vil også bli tilgjengelige for samtlige av Postens pc-brukere. Dette åpner muligheter for oss Helhetstanken ga resultat I stedet for kun å besvare de spørsmålene som kom fra Posten valgte Bluegarden Akademiet å levere tilbud som ivaretar hele opplæringsprosessen. - Det at vi har tenkt helhet og leverer et totalkonsept har vært avgjørende, forteller Strøm Birkeland. Stadig flere tar i bruk e-læring Utdanningsdirektoratet inviterte til anbudsrunde når de skulle kjøpe tjenester av kurs og veiledning innen bruk av kontorstøtteprogrammer, samt oppfølging og administrasjon av kurs. Interessen var stor, og vi fikk inn mange anbud som vi kvalitetssikret etter våre innkjøpsprosedyrer, sier seniorrådgiver Finn Skogum i Utdanningsdirektoratet. Helhetlig kompetansebygging Bakgrunnen for valget av Global Knowledge som hovedleverandør med DataPower Learning som underleverandør, var først og fremst Globals fokus på helhetlig kompetansebygging og bruk av e-læring. Denne opplæringsformen passer godt for Utdanningsdirektoratet som har 250 ansatte lokalisert i Oslo, Hamar og Molde, forteller Skogum. Kombinert undervisning Opplæringen skal kombinere klasseromsundervisning med oppfølging av e-læring. I tillegg får alle ansatte tilpassede lærebøker fra Data- Power Learning. De kan levere samme opplæring på flere medier, noe som gir oss stor grad av fleksibilitet, sier Finn Skogum. Kompetanse kartlegging Alle ansatte er pålagt å gjennomføre 4 av de totalt 13 kursene de kan velge mellom. I forkant har vi gjennomført kompetansekartleggingen som er integrert i DataPower Learning Online, noe som gjør at det er enkelt å få personalet på rett kurs, sier Skogum. Global Knowledge har gjort sitt valg av leverandør når det gjelder e-læring, Vi har kommet godt i gang med spennende opplæring, sier Key Account Manager Per Helge Rolland Devold, Global Knowledge og Seniorrådgiver Finn Skogum i Utdanningsdirektoratet. sier Key Account Manager Per Helge Rolland Devold. DataPower Learning har ved tidligere prosjekter vist at de leverer kvalitetsprodukt til avtalt tid og med de beste tekniske løsninger. DataPower Learnings fleksible produkter gjør oss i stand til å imøtekomme kundene på best mulig måte, sier Devold. Posten har i avtalen forpliktet seg til å kjøpe utvikling og drift av ulike e-læringsløsninger og tester, innføring i IT, bruk av det nye Intranettet og Office-opplæring i tillegg til administrasjon av all opplæringen. Og hun legger til: - Alle kursene vi tilbyr blir tilgjengelige for samtlige av Postens pc-brukere. Dette åpner muligheter for oss, avslutter Jorun Strøm Birkeland. Denne opplæringsformen passer godt for Utdanningsdirektoratet som har 250 ansatte lokalisert i Oslo, Hamar og Molde 5

4 ISS NæringsAkademiet i Bodø kombinerer det beste med det beste Geir Arne Nordfjord gjør sine ansatte mer tilgjengelig Vi ønsker at de ansatte skal bli flinkere til å informere kundene om når den enkelte ansatt er tilstede. Vi tilbyr effektive sentralbordtjenester og ser derfor viktigheten av at kundene til våre oppdragsgivere opplever at ansatte er tilgjengelige, sier Geir Arne Nordfjord, daglig leder i ISS Tele Respons. Dette er årsaken til at ISS Tele Respons gikk sammen med Telenor om å lage en opplæring som har fokus på å bevisstgjøre brukerne på fraværsmarkering. Målet med opplæringen er at kundeopplevelsen skal bli bedre. Fornøyde kunder gir markedsmessige fordeler for våre oppdragsgivere, sier Nordfjord. ISS Tele Respons betjener Sentralbord for mange bedrifter og håndterer telefonen til mange tusen ansatte. Samtalehåndteringen skjer via incontact Sentralbord, som er en sentralbordtjeneste fra Telenor. Denne løsningen styrer telefontrafikken inn mot bedriften. Hvis en ansatt er opptatt, ikke svarer eller er fraværsmarkert, kan samtalene omstyres til sentralbordet. Sentralbordet kan da gi innringeren nødvendige beskjeder. For at ISS Tele Respons skal yte maksimal service, er det avgjørende at de ansatte faktisk registrerer og oppdaterer sentralbordet med sine fravær. Flere kunder ytret ønske om brukeropplæring fra ISS Tele Respons, og det var derfor naturlig å se på aktuelle måter å tilby opplæring på. Det ble tidlig klart at e-læring var det mest egnede for våre kunder. DataPower Learning fikk utfordringen med å lage en opplæring som det ikke skulle ta for lang tid å gjennomføre, samtidig som kundene velger ulike løsninger som krevde ulike opplæringsløsninger. Brukeropplæringen er nå implementert, og det blir meget spennende å se effektene av den. Vi har stor tro på at dette blir en suksess, sier Nordfjord. - NA sin lange erfaring med tradisjonell klasseromsundervisning og dyktige instruktører, suppleres nå av moderne e-læring fra DataPower Learning, sier daglig leder Nils Misvær i Næringsakademiet i Bodø. I snart ett år har NæringsAkademiet i Bodø brukt DataPower Learning Online, som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning. E-læringen har i stor grad bidratt til å forbedre dataopplæringen. Moderne klasseromsundervisning Nils Misvær er svært fornøyd med resultatene det gir å kombinere moderne klasseromsundervisning med e-læring: - Det studenter og kursdeltakere i første rekke opplever som positivt, er muligheten til å teste sine forkunnskaper. Dermed får de en pekepinn på hva de bør arbeide spesielt med under kurset eller studiet, sier han. E-læringen benyttes mellom øktene for kursdeltakernes egentrening. - Det er først og fremst kursdeltakere på Datakortet og Datakortet Ekspert, bedriftsinterne kurs, samt grunnleggende og videregående Office-opplæring, som benytter DataPower Learning Online som et supplement til undervisningen. Dette gir et bedre tilbud for hver enkelt i læringsprosessen. Bedriftsintern opplæring - Vi opplever at flere bedrifter ser e-læring inklusive tester som et nyttig verktøy for å kartlegge ansattes datakunnskaper og opplæringsbehov. Lettere å planlegge Det blir lettere å planlegge den enkeltes opplæring og foreta nivåtilpasning av klasseromsundervisning. Dette hjelper vi og DataPower Learning bedriftene med, avslutter Nils Misvær. Vi opplever at flere bedrifter ser e-læring inklusive tester som et nyttig verktøy for å kartlegge ansattes datakunnskaper og opplæringsbehov. - E-læring er et svært godt supplement til klasseromsundervisning, sier Svein Fredriksen, som har lang erfaring som datainstruktør ved NæringsAkademiet i Bodø. 7

5 Hva skjer i Indre Namdal Her ved Sørli skole er alle lærerne godt i gang med IKT i fag. Vi har hengt opp ei liste over forkunnskaper på personalrommet, og det viser seg at de eldste lærerne faktisk er de med størst forkunnskap. Gjennomføringen av opplæringen går litt ujevnt, men de flittigste lærerne er snart halvvegs. Nå er vi i gang med å tilby løsningen til foreldrene, så det blir spennende å se om de er like ivrige. Berit Reppen Sørli skole I 2006 setter kommunene i Indre Namdal fokus på økt IKT-kompetanse i sine organisasjoner. Dette ved at administrativt ansatte, og både lærere og elever i grunnskolene tilbys opplæringspakker gjennom løsningene til DataPower Learning. I tillegg til bredbånd til skolene og mer IKT-utstyr er skolene nå i ferd med å prøve ut opplæringsprogrammet IKT i fag fra DataPower/ Ibis. Dette programmet retter spesiell fokus på at IKT integreres i læringsarbeidet på en bedre måte enn tidligere. Opplæringsprogrammet integreres gjennom LMS-systemet it`slearning. nomgått hvordan løsningen fungerer. Kvartalsvis kjøres det ut rapporter med oversikter over hvor mange kurs som er startet, progresjonen hos brukerne, og hvem som har bestått de enkelte kursene. Dette vil også kunne avdekke behov for individuell oppfølging underveis. Stor interesse for e-læringsprosjektet i Røyrvik kommune Kommunene i Indre Namdal har i samarbeid med DataPower Learning tilbudt sine ansatte grunnleggende dataopplæring. Tilbudet er i tråd med den IT politikken nen i opplæringen ut fra individuelle fortester på den enkelte modulen. Opplæringen er Internettbasert og gir de ansatte et enda bedre grunnlag for å møte den IT-baserte hverdagen som i sterkere grad også vil prege den offentlige sektor. I Røyrvik kommune har i første omgang 27 saksbe- IKT kompetanse Kommunene i Indre Namdal (Grong, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Høylandet og Røyrvik) har for 2006 besluttet å satse spesielt på IKTkompetanse. Dette fordi IKT er blitt en langt viktigere del av den enkeltes arbeidsdag etter hvert som tekniske løsninger kommer inn i organisasjonene. Kommunene har kommet til den erkjennelse at økt IKT-kompetanse hos de ansatte vil gi mer effektive og rasjonelle tjenester og IKT-løsninger, samt mindre problemer for de ansatte og redusert belastning på organisasjonenes IT-personell. Likeledes har kommunene tatt innover seg at IKT har blitt definert som en grunnferdighet som alle som går ut av grunnskolen skal mestre. Kommunene har valgt sitt eget selskap, IKT Indre Namdal IKS, til å gjennomføre opplæringsprosjektene. Ca. 400 administrativt ansatte, elever fordelt på 15 skoler og ca. 300 ansatte i skoleverket får i løpet av 2006 tilbud om å gjennomføre opplæringen. Praktisk gjennomføring For kommunene og skolene er det utpekt egne kontaktpersoner som har fått grunnopplæring i bruk av DataPower Learning Online. Kontaktpersonene skal bistå de lokale brukerne med å registrere seg og å hjelpe dem i gang med opplæringen. Kommunene har også kjørt interne oppstartsdager hvor de i plenum har gjen- Etter at kursene er gjennomført, vil løsningen fortsatt ligge tilgjengelig for brukerne, da som oppslagsverk under praktisk arbeid eller ved behov/ønske om repetisjon. Tore Tødås som ligger nedfelt i e-norge 2009 og i e-kommune Målet er å kunne tilby både ansatte, skoleelever og innbyggere i egen kommune interaktive løsninger som et ledd i en enda bedre tjenesteproduksjon. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer kompetansepåfyll til de medarbeidere som sitter i førstelinjen for tjenesteproduksjon. Tilbudet er lagt opp slik at medarbeiderne selv bestemmer progresjo- Heidi Brekkvassmo en av de 27 saksbehandlere som har fått tilgang til opplæringen. handlere fått tilbud om slik opplæring i Målet er at de ansatte skal være ferdig med opplæringen før årsskiftet 2006/2007. Ved avsluttet opplæring og bestått sluttest vil alle få en dokumentasjon på sine ITferdigheter. 9

6 Kursene var lett å forstå, og det var lett å komme i gang. Dette er en veldig fin måte å innhente kunnskap på. Ny giv i Engerdal Opplæring av medlemmer i Den norske Dataforening Da prosjektleder Elisabeth Sundholm i Departementenes servicesenter (DSS) fikk ansvar for å opprette Servicesenteret i Engerdal, var opplæring av de ansatte noe av det hun måtte tenke på. Og de har lært mye på svært kort tid; både telefoni, service, statsforvaltning og IKT. Det har vært en motivert og positiv gruppe å lede gjennom prosjektet, og vi ligger faktisk foran skjemaet i forhold til ferdigstillelse av prosjektet, sier Elisabeth Sundholm. Daværende Moderniseringsdepartement ved statsråd Morten A. Meyer besluttet i begynnelsen av 2005 å etablere et servicesenter i Engerdal. Senteret bygges opp rundt sentralbordtjenester for offentlige virksomheter og skal etter hvert utvide til callcenter-tjenester. Differensiert opplæring Det var bl.a. viktig å løfte IKT-kompetansen hos de ansatte i det nyetablerte miljøet. Prosjektleder Elisabeth Sundholm var på jakt etter en opplæring som kunne være differensiert og fleksibel. Etter å ha sett på DataPower Learning Online ønsket hun å benytte e-læring som opplæringsplattform. Administrasjon var så enkel. Jeg kunne dele ut forskjellige kurs etter behov, og følge framdriften for hver enkelt medarbeider, sier Elisabeth. De nyansatte servicemedarbeiderne var svært ivrige etter å komme i gang med opplæringen, og ville gjerne at jeg som prosjektleder skulle gå inn og se hvordan de hadde gjort det på testene underveis. God nytte av e-læring Sundholm mener at bruk av e-læring har vært en ny og god erfaring å ta med seg. De ansatte har hatt god nytte av e- læringen fra DataPower individuelt, men også samlet sett, fordi de kunne diskutere med hverandre underveis. For de ansatte på Servicesenteret i Engerdal har dette vært en effektiv metode å gjennomføre opplæring på. Hver enkelt har kunnet tilpasse sine IKT-kurs ut fra egen hverdag. Det har gitt de ansatte en kompetanseheving som gjør dem mer effektive i jobben. 1. mars 2006 var det offisiell åpning av Servicesenteret i Engerdal. De betjener nå sentralbordet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Statens pensjonskasse. Ann Kristin Sjøvold Lill Katrine Morønning Ann Kristin Sjøvold og Else Kveen Stolt hadde begge hatt IT-opplæring før, og gått på kurs med instruktør. -Jeg var litt skeptisk til å gå på kurs uten instruktør, men det var faktisk mye enklere enn jeg hadde trodd, sier Ann Kristin. Jeg synes emnetesten var veldig nyttig. Den kan gjennomføres flere ganger, og det er fint, både som repetisjon, og en sjekk på at jeg har lært. Når vi savnet noen å spørre, brukte vi hverandre og det fungerte kjempetopp! To andre av de ansatte, Sissel Nergård og Lill Katrine Morønning hadde ikke hatt dataopplæring før. Kursene var lett å forstå, og det var lett å komme i gang. Dette er en veldig fin måte å innhente kunnskap på. Jeg hadde ikke benyttet e-læring før. Jeg mener at de aller fleste må kunne ha nytte av å bruke slike kurs. Det var veldig forståelig skrevet og Sissel Nergård enkelt å forholde seg til, sier Sissel Nergård. Lill Katrine Morønning synes hun har lært utrolig mye. - Det er mye enklere å forholde seg til data til daglig etter kurset. Konkret kan jeg trekke fram at jeg har blitt tryggere til å håndtere dokumenter og mapper. Elisabeth Sundholm, prosjektleder hevder: - Nøkkelen til denne suksessen har nok vært at det har vært en lav brukerterskel. Formålet med prosjektet var at de ansatte skulle kunne ha sin egen progresjon, da de hadde forskjellig bakgrunn. Vi hadde også en plan om at de kunne bruke hverandre hvis de stod fast. Det har nok derfor vært riktig at de har brukt programmene mens de har vært sammen på jobb. Alle brukte oppgavene og lærte mye av disse. Det at man kan kontrollere mot en fasit var også bra for læringen og ga en trygghet for at nå er jeg klar for eksamen. Else Kveen Stolt og Elisabeth Sundholm Britt Heidi Rustad Datakortet a.s og DataPower Learning samarbeider om å gi gode tilbud til medlemmer av Den norske Dataforeningen på Datakortopplæring, Kartleggingstester og Kompetansebevis. Dette er et meget godt tilbud, sier Britt H. Rustad, markedssjef i Datakortet a.s. Vi har fått god respons fra både privatpersoner og bedrifter som har benyttet seg av tilbudet. Ja det var faktisk en bedrift som meldte seg inn i Dataforeningen for å kunne benytte seg av dette tilbudet. Helt nybegynnere kan velge eborger-opplæring og test. På Datakortnivå tilbys e-læring fra Data- Power Learning i modul 1-7, samt to Ekspertmoduler med Kompetansebevis og Kartleggingstester fra Datakortet inkludert. Når man har gjennomført opplæringen og har Kompetansebeviset, så er ikke veien lang til et autorisert testsenter for å ta de sertifiserende testene og få Kompetansebeviset stemplet med beståtte tester. 11

7 Det er i dag et stadig økende krav til omstilling og organisasjonsendringer. Samtidig skal man spare tid og kostnader, og dessuten øke både kvaliteten og produktiviteten på arbeidet. Det er klart at mange jobber hardt for å gjennomføre interne prosjekter. Hvordan lykkes med e-læring Bedre oversikt E-læring er et godt virkemiddel for å oppnå overordnede målsettinger, samtidig som dette verktøyet ivaretar omsorg for den enkelte bruker. En av fordelene med e-læring er at det gir en bedre oversikt enn mange andre virkemidler. Dette fordi e-lærings -system ofte gir tilgang til å ta ut oversikter og rapporter på hvordan opplæringen har blitt gjennomført, både når det gjelder hvem som har deltatt, når de har deltatt og hvor langt de har kommet i opplæringen. Et e-læringssystem blir da et nyttig instrument også i større kompetansestrategier og kunnskapsløft. Få tilbakemelding For den enkelte bruker er det viktig med et eget ståsted, dvs få en tilbakemelding på egen progresjon og egen framdrift. Dette gir god motivasjon underveis i læringen. Mange e-læringssystem legger vekt på dette, slik at brukeren får følelsen av at kurset er personlig. Et av elementene som har betydning her er testeverktøy. Brukeren får informasjon om hva man kan fra før, og hva man bør lære mer om. Erfaring Både teknologi, relevant innhold, pedagogisk oppbygning og bruk av virkemidler er viktig for at e-læring skal fungere. Etter å ha arbeidet med opplæringsprosjekter i over 20 år, har vi i DataPower Learning erfart at selve organiseringen av prosjektene er et viktig suksesskriterium. Noen organisasjoner er flinke til å få med seg de ansatte, mens andre strever litt med å få de ansatte til å ta i bruk e-læring. I et økonomisk perspektiv er gevinsten avhengig av engasjement fra de ansatte, da det er kompetansehevingen og derigjennom økt effektivitet blant de ansatte, som bør forsvare investeringen i opplæring. Travel hverdag I Norge har vi en kultur for å være travle arbeidstakere, og nettopp dette blir ofte et hinder for gjennomføringen av opplæringsprosjekter. Men hvordan skaper man deltakelse og omsorg i e-læringsprosjekter? Hvordan lykkes? Tenk tilbake på prosjekter du selv har deltatt i. Hva var det som gjorde at noen lyktes bedre enn andre? Hva var det som gjorde at du fikk eierskap til prosjektet? Det er selvsagt mange faktorer som har betydning, og det finnes ingen oppskrift som passer for alle. Men det er likevel noen faktorer som er viktige å tenke på: Fortell de ansatte hva målet med prosjektet er. Hvorfor er det viktig for den enkelte å lykkes? En god forankring for prosjektet i ledelsen og gjerne fokus fra lederne er nødvendig! En god plan for gjennomføring er avgjørende. Følg planen! Informasjon til de ansatte blir det aldri nok av, gjerne både lang tid i forkant, underveis og i etterkant. Man er ekstra heldig hvis man har noen ildsjeler som kan fungere som lobbyister på prosjektet. Måling og oppfølging av læreprosessen i forkant, underveis og etterpå er viktig. Hva oppnådde vi egentlig? Hva lærte vi? Og hva kunne vært gjort bedre? Spennende leveranser til Storbritannia Det britiske hjemme-pc markedet har vært i kraftig utvikling. En av de mest sentrale aktørene er Club IT. Club IT benytter e-læring fra DataPower Learning for å oppnå konkurransefortrinn i en konkurranseutsatt bransje. Det er betydelig fokus på kompetanseheving på de britiske hjemme-pc casene. Den lange erfaringen DataPower Learning har fra Norge og Sverige innen hjemme-pc er derfor en viktig og god referanse for Club IT. Bruk av virkemidler I interne prosjekter er det viktig med stor deltakelse, og jo flere ulike virkemidler man benytter, jo flere treffer man. Enkle synlige møtesteder og aktiviteter kan bidra til å skape interesse og engasjement blant de ansatte. For eksempel intranettet, internavisen, egne informasjonsmøter, tillitsvalgte eller foldere tilgjengelig i resepsjonen og ved kaffe- og vannautomaten. Altså både de formelle og uformelle møtestedene. Vi har erfart at variasjon av virkemidler er viktig i forhold til å nå frem i den travle hverdagen som fanger oss. Informasjon og kunnskap Det er viktig å se forskjell på informasjon og kunnskap. Vi må se på kunnskap som en prosess. Teknologi erstatter ikke menneskelig kontakt, men kan faktisk være med og øke den. Ved å eksperimentere (kjøre piloter) får man testet ut hva som fungerer i akkurat din organisasjon og kan korrigere prosjektet underveis. Av Gunn Elisabeth Guldahl Brovold Mange kunder og PC-brukere i Storbritannia har fått og får e-læring fra DataPower Learning med sine PC-er. Noen av disse er: Kent County Council- Storbrittannias største landkommune med tilsammen ansatte, Falkirk Council- Kommune midt i Skottlands Central belt med 7000 ansatte, SAIC Ltd- Teknologi og ingeniørfirma med 1300 ansatte, The Metropolitan Borough of Wirral- Nabokommune med Liverpool med ansatte, Scottish Executive Rammeavtale for Skottland, Grampian Fire and Rescue Service Aberdeens og omegns brann og redningstjeneste med 1200 ansatte, The Ordnance Survey Storbritannias kart og oppmålingsverk 1800 ansatte, Scottish Environment Protection Agency Skottlands forurensingstilsyn med 1100 ansatte + en hel rekke andre. DataPower Learning har komplett produktrange for Microsoft Office 2003 på engelsk, både som nettbasert opplæring og på CD. For mer informasjon om produktutvalg på flere språk fra DataPower Learning: Club IT har hovedkontor i Belfast og kontorer i Glasgow og London. 13

8 Get incontact Telenor ønsket å tilrettelegge en nettbasert opplæringsløsning for incontact Sentralbord. Tanken var å benytte den for ekspedienter på sentralbordet, og at den skulle ta for seg noen av de viktigste funksjonene i løsningen og informere om nyheter. InContact Sentralbord er en nettsentrisk sentralbordtjeneste som er utviklet i samarbeid med Netwise. Opplæringsløsningen som DataPower Learning har utviklet skal benyttes som et oppslagsverk for ekspedientene og som verktøy for salg for å demonstrere løsningen, og skal ikke erstatte generell opplæring av ekspedienter, (eget kurs lagt opp av Telenor og Netwise). Telenor håper med dette å gjøre ekspedientene tryggere i sitt arbeid. Effekten de ønsker seg er at innkomne samtaler skal håndteres mer effektivt og at kunden skal oppleve økt servicegrad og bedre tilgjengelighet. Fleksibel undervisning Geir Olav Valstad (i bakgrunnen) har mange års erfaring fra undervisning. Han har bestandig vært tidlig ute med å bruke nye læremidler i kurssammenheng. Foto: Morten Grønli, StudioG Verdal Thomas Julsen Studieforbundet Folkeuniversitetet er Norges største studieforbund med ca deltakere på kurs og studier i Folkeuniversitetet satser på e-læring, og DataPower Learning er en viktig samarbeidspartner for utvikling av nye kurs og studier. FB Fjernundervisning som ble en del av Folkeuniversitetet i 2005, skal ivareta de studentene som ønsker nettstøttet undervisning. Fra høsten samles alle nåværende e-læringstilbud i Folkeuniversitetet under navnet FU Nettstudier. - Dette er et marked vi ikke får tak i ved tradisjonell klasseromsundervisning, sier daglig leder Thomas Julsen ved FB Fjernundervisning (tidligere Folkets Brevskole). Folkeuniversitetets lokalavdelinger rundt i Norge opplever at både privatpersoner og ikke minst bedriftsmarkedet, krever fleksible undervisningsmetoder. Det er disse vi nå ønsker å gi bedre tilbud, både i kombinasjon nettstudie/klasserom og som rene e-læringsstudier. DataPower Learning blir en viktig leverandør for oss, da de allerede har produkter som våre kunder etterspør. I tillegg har de kompetanse som utfyller vår egen, noe som igjen gjør de til naturlige samarbeidspartnere ved utvikling av nye produkter. 3kanten IT s unike støttespiller Siden 3kanten IT arrangerte sitt første datakurs i 1999 har vi brukt DataPower Learnings elektroniske læremidler. Vi har benyttet alt fra det første Skillmaster, på sju CD-er, til dagens nettbaserte DataPower Learning Online med alt samlet på ett sted. DataPower Learning Online har blitt vår unike støttespiller i alle datakurs fra enkle innføringskurs, via spesialkurs til videregående kurs. Siden 2001 har vi gjennomført fleksibel dataopplæring hver dag, hele året. Hele tiden er en godt kvalifisert lærer tilgjengelig i kursrommet. Lærerens rolle på slike kurs er å tilrettelegge, veilede og motivere, mens DataPower Learning Online blir formidleren av lærestoffet. Slik kan kursdeltakere jobbe i sitt eget tempo, med det kurset de ønsker, på de dagene det passer, i godt selskap med andre. Pausene blir gjerne veldig sosiale etter timer med ivrig studering. Kursdeltakere er individer, og derfor må kursene legges til rette for den enkelte. DataPower Learning Online gir gode muligheter for repetisjon av temaer man vil arbeide grundigere med og anledning til å hoppe over det man kan fra før. Vår erfaring er at de aller fleste klarer å nyttiggjøre seg DataPower Learning Online etter en kort innføring av lærer. 3kanten IT tilbyr også tilpassede kurs for personer med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer, muskel- og skjelettlidelser o.l. Mange har gjennomomført alle sju delene av datakortet ved hjelp av kombinasjonen lærerstøtte og DataPower Learning Online. Spesielt kan Vismeg videoene trekkes fram som ett fortrinn i forhold til bøker. Her får man visualisert oppgaveløsningen på en helt annen måte enn med trykksverte. 3kanten IT AS, Levanger 15

9 SIJU DESIGN AS TIME TO LEARN Rådgivning Skreddersøm Microsoft Office Høgskolekurs Implementering w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m DataPower Learning, Hamnegata 20, N-7725 Steinkjer Telefon Telefaks E-post: Internett:

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet?

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Senter for IKT i utdanningen - en presentasjon Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Dina Dalaaker dina.dalaaker@iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningen Opprettet 1.1 2010 Et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Forskningsdagene. Ny modell for Læring. John Chambers Cisco Systems: Nettbasert Opplæring I Landbruket

Forskningsdagene. Ny modell for Læring. John Chambers Cisco Systems: Nettbasert Opplæring I Landbruket Forskningsdagene Nettbasert Opplæring I Landbruket John Chambers Cisco Systems: over Internett kommer til å bli så stor at det kommer til å få e-post til å virke som en avrundingsfeil! Ny modell for Læring

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn 7.Februar 2012 1. april 2013 17:26 Nettbrett-seminar i Sandefjord. 2 lærere fra Sogn og Fjordane + 1 lærer fra SOTS tilstede og kom til samme konklusjon: Spennende å prøve nettbrett med Windows, Office

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning?

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02 Hva er e-læring? 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? jmf. Fjernundervisning 10Nettstøtte Nettundervisning

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

DigitalCa. DigitalCampus en komplett skoleplattform. Nettstudier, skolenett og administrasjon i ett

DigitalCa. DigitalCampus en komplett skoleplattform. Nettstudier, skolenett og administrasjon i ett DigitalCa en komplett skoleplattform Nettstudier, skolenett og administrasjon i ett er mulighetenes plattform! Enkelt og framtidsrettet Med vår fleksible nettbaserte læringsplattform, er det enkelt å drifte

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling Levanger kommune Levanger vo Metodesamling for praktisk bruk av ipad Fagkursopplæring Alle deltakerne på fagkursene disponerer en ipad på skolen, i praksis og hjemme, i hele perioden de er deltakere på

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 VIL DU VÆRE MED PÅ KURS SKOLEÅRET 2015-2016? Kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med psykisk utviklingshemming og

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

SeSAM-prosjektet. Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling

SeSAM-prosjektet. Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling SeSAM-prosjektet Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling Brukerkontaktseminar, 23. oktober, 2014 Fra IKT-strategiplanen: Mål: OKF skal oppnå effektivisering av arbeidsoppgaver og kvalitet i tjenesteproduksjonen

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud:

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud: Introduksjon til MatteMOOC-prosjektet Den overordnete målsettingen for prosjektet er utvikling og utprøving av et system og modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen.

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i

Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Hedmark 2. Hvordan VFL ble koblet opp til hverdagen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012

elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012 elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012 Agenda Om TOTAL Om Contesto Om Datango IM og edocs Bakgrunn for elæring Suksesskriteria Demo 3 Om TOTAL E&P NORGE

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015.

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. 1.0 Beskrivelse av prosessen 1.1. Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV Råde kommune bestemte i 2012

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

Lærende nettverk Troms 06-09

Lærende nettverk Troms 06-09 Lærende nettverk Troms 06-09 11 skoler, Utgangspunkt: små og store, godt trent og mindre trent i utviklingsarbeid, godt utstyrt og mindre godt utstyrt, barneskoler og ungdomsskoler, sentralt beliggende

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer