Hvordan lykkes med e-læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lykkes med e-læring"

Transkript

1 E - L Æ R I N G F R A D A T A P O W E R L E A R N I N G 1. U T G A V E SAS Braathens blir klokere Opplæring av i Posten Hvordan kombinere det beste med det beste Hvordan lykkes med e-læring w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m

2 Kjære kunde, Sammen med våre nordiske naboer er vi i fremste rekke når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Dette bekreftes nok en gang av de siste undersøkelsene fra OECD. PC, Internett og mobiltelefoni har blitt en naturlig del av vår, etter hvert, digitale hverdag. Fra å kommunisere, søke informasjon og utføre definerte arbeidsoppgaver, benyttes nå teknologien i økende utstrekning også til læring, og til å utvikle og tilpasse oss for framtiden på en måte som er langt mer effektiv enn tidligere. Det er derfor grunn til å tro at de nordiske land vil holde sin tetposisjon også i årene som kommer. DataPower Learning har gjennom 20 år vært en pioner innen nye læringsformer og utvikling av effektive opplæringsløsninger for IT-brukere. Fra et hovedfokus på å lære IT, handler det nå også om å lære ved hjelp av IT. Denne utgaven av DP-nytt omhandler en rekke interessante eksempler på begge deler og nyttige erfaringer som andre har gjort seg. Benytt anledningen - la deg inspirere lykke til! SAS Braathens blir klokere! Alle i SAS Braathens tilbys nå e-læringskurs fra DataPower. Det er Erling Mangnes (HR) og Thomas Svensrud (IT) som har stått i bresjen for å få til denne avtalen. Både IT-avdelingen og HR-avdelingen i SAS Braathens mener at e-kursene har en verdi. - Man bruker store ressurser på innkjøp av datautstyr, men tradisjonelt har kompetanseutviklingen på data vært for dårlig, sier Thomas Svensrud. - Dette gjør vi noe med nå! - Vi tilbyr de ansatte kurs i Word, Excel, PowerPoint og Outlook. - For Access og Project har vi kjøpt inn et begrenset antall lisenser for spesielt interesserte. - Kursene er ikke obligatoriske, men vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet. Vennlig hilsen Bernt Gausen Daglig leder - Det vi liker med kursene er at de ansatte kan ta kursene når det passer dem og i eget tempo, sier Erling Mangnes. - Kursene kan deles opp og gjennomføres over flere dager. Mangnes og Svensrud har selv forsøkt seg på endel av kursene. - Vi likte testene som ligger i kursene, for der kan man sjekke om kunnskapene holder mål og dermed få bekreftet det man kan. - Bestått test gir kompetanse som kan bygges videre på i andre sammenhenger. - Vi mener at alle har noe å lære i kursene. - Både selskapet og de ansatte vinner dersom flest mulig gjennomfører kursene. - Mange gjør ting tungvint på PC-en i dag og det tar unødvendig mye tid, avslutter Erling Mangnes. Avtalen er inngått med DataPower Learning i samarbeid med IT-akademiet e-læring som forvalter en konsernavtale med SAS i Norge på vegne av Atea i Sverige. DataPower Learning tilbyr et bredt spekter av produkter for IT-opplæring, samt utvikling og skreddersøm av e-læring. Virksomheter siden 1985 Hovedkontor i Steinkjer 25 ansatte Microsoft Gold Certified Partner DataPower Learning BOOK, CD, ONLINE Microsoft Office Specialist distributør Distributør av Microsoft Press En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Ledende leverandør gjennom 21 år w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m Det vi liker med kursene er at de ansatte kan ta kursene når det passer dem og i eget tempo. Erling Mangnes og Thomas Svensrud 3

3 I konkurranse med 5 andre tilbydere har Bluegarden Akademiet i samarbeid med DataPower Learning sikret seg kontrakt om opplæring av postansatte som skal ta i bruk nytt intranett. Skikkelig opptur!, sier leder for Bluegarden Akademiet Jorun Strøm Birkeland. Vi skal levere løsningene i samarbeid med DataPower Learning. Bluegarden og Utdanningsdirektoratet valgte Global Knowledge (tidligere Azlan) DataPower vant Posten! Avtalen med Posten Norge AS omfatter opplæring i forbindelse med at konsernet skal åpne nytt Intranett for sine pc-brukere. Driftssetting av det nye Intranettet er beregnet til medio juni og avtalen gjelder et år etter driftssetting. Alle kursene vi tilbyr vil også bli tilgjengelige for samtlige av Postens pc-brukere. Dette åpner muligheter for oss Helhetstanken ga resultat I stedet for kun å besvare de spørsmålene som kom fra Posten valgte Bluegarden Akademiet å levere tilbud som ivaretar hele opplæringsprosessen. - Det at vi har tenkt helhet og leverer et totalkonsept har vært avgjørende, forteller Strøm Birkeland. Stadig flere tar i bruk e-læring Utdanningsdirektoratet inviterte til anbudsrunde når de skulle kjøpe tjenester av kurs og veiledning innen bruk av kontorstøtteprogrammer, samt oppfølging og administrasjon av kurs. Interessen var stor, og vi fikk inn mange anbud som vi kvalitetssikret etter våre innkjøpsprosedyrer, sier seniorrådgiver Finn Skogum i Utdanningsdirektoratet. Helhetlig kompetansebygging Bakgrunnen for valget av Global Knowledge som hovedleverandør med DataPower Learning som underleverandør, var først og fremst Globals fokus på helhetlig kompetansebygging og bruk av e-læring. Denne opplæringsformen passer godt for Utdanningsdirektoratet som har 250 ansatte lokalisert i Oslo, Hamar og Molde, forteller Skogum. Kombinert undervisning Opplæringen skal kombinere klasseromsundervisning med oppfølging av e-læring. I tillegg får alle ansatte tilpassede lærebøker fra Data- Power Learning. De kan levere samme opplæring på flere medier, noe som gir oss stor grad av fleksibilitet, sier Finn Skogum. Kompetanse kartlegging Alle ansatte er pålagt å gjennomføre 4 av de totalt 13 kursene de kan velge mellom. I forkant har vi gjennomført kompetansekartleggingen som er integrert i DataPower Learning Online, noe som gjør at det er enkelt å få personalet på rett kurs, sier Skogum. Global Knowledge har gjort sitt valg av leverandør når det gjelder e-læring, Vi har kommet godt i gang med spennende opplæring, sier Key Account Manager Per Helge Rolland Devold, Global Knowledge og Seniorrådgiver Finn Skogum i Utdanningsdirektoratet. sier Key Account Manager Per Helge Rolland Devold. DataPower Learning har ved tidligere prosjekter vist at de leverer kvalitetsprodukt til avtalt tid og med de beste tekniske løsninger. DataPower Learnings fleksible produkter gjør oss i stand til å imøtekomme kundene på best mulig måte, sier Devold. Posten har i avtalen forpliktet seg til å kjøpe utvikling og drift av ulike e-læringsløsninger og tester, innføring i IT, bruk av det nye Intranettet og Office-opplæring i tillegg til administrasjon av all opplæringen. Og hun legger til: - Alle kursene vi tilbyr blir tilgjengelige for samtlige av Postens pc-brukere. Dette åpner muligheter for oss, avslutter Jorun Strøm Birkeland. Denne opplæringsformen passer godt for Utdanningsdirektoratet som har 250 ansatte lokalisert i Oslo, Hamar og Molde 5

4 ISS NæringsAkademiet i Bodø kombinerer det beste med det beste Geir Arne Nordfjord gjør sine ansatte mer tilgjengelig Vi ønsker at de ansatte skal bli flinkere til å informere kundene om når den enkelte ansatt er tilstede. Vi tilbyr effektive sentralbordtjenester og ser derfor viktigheten av at kundene til våre oppdragsgivere opplever at ansatte er tilgjengelige, sier Geir Arne Nordfjord, daglig leder i ISS Tele Respons. Dette er årsaken til at ISS Tele Respons gikk sammen med Telenor om å lage en opplæring som har fokus på å bevisstgjøre brukerne på fraværsmarkering. Målet med opplæringen er at kundeopplevelsen skal bli bedre. Fornøyde kunder gir markedsmessige fordeler for våre oppdragsgivere, sier Nordfjord. ISS Tele Respons betjener Sentralbord for mange bedrifter og håndterer telefonen til mange tusen ansatte. Samtalehåndteringen skjer via incontact Sentralbord, som er en sentralbordtjeneste fra Telenor. Denne løsningen styrer telefontrafikken inn mot bedriften. Hvis en ansatt er opptatt, ikke svarer eller er fraværsmarkert, kan samtalene omstyres til sentralbordet. Sentralbordet kan da gi innringeren nødvendige beskjeder. For at ISS Tele Respons skal yte maksimal service, er det avgjørende at de ansatte faktisk registrerer og oppdaterer sentralbordet med sine fravær. Flere kunder ytret ønske om brukeropplæring fra ISS Tele Respons, og det var derfor naturlig å se på aktuelle måter å tilby opplæring på. Det ble tidlig klart at e-læring var det mest egnede for våre kunder. DataPower Learning fikk utfordringen med å lage en opplæring som det ikke skulle ta for lang tid å gjennomføre, samtidig som kundene velger ulike løsninger som krevde ulike opplæringsløsninger. Brukeropplæringen er nå implementert, og det blir meget spennende å se effektene av den. Vi har stor tro på at dette blir en suksess, sier Nordfjord. - NA sin lange erfaring med tradisjonell klasseromsundervisning og dyktige instruktører, suppleres nå av moderne e-læring fra DataPower Learning, sier daglig leder Nils Misvær i Næringsakademiet i Bodø. I snart ett år har NæringsAkademiet i Bodø brukt DataPower Learning Online, som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning. E-læringen har i stor grad bidratt til å forbedre dataopplæringen. Moderne klasseromsundervisning Nils Misvær er svært fornøyd med resultatene det gir å kombinere moderne klasseromsundervisning med e-læring: - Det studenter og kursdeltakere i første rekke opplever som positivt, er muligheten til å teste sine forkunnskaper. Dermed får de en pekepinn på hva de bør arbeide spesielt med under kurset eller studiet, sier han. E-læringen benyttes mellom øktene for kursdeltakernes egentrening. - Det er først og fremst kursdeltakere på Datakortet og Datakortet Ekspert, bedriftsinterne kurs, samt grunnleggende og videregående Office-opplæring, som benytter DataPower Learning Online som et supplement til undervisningen. Dette gir et bedre tilbud for hver enkelt i læringsprosessen. Bedriftsintern opplæring - Vi opplever at flere bedrifter ser e-læring inklusive tester som et nyttig verktøy for å kartlegge ansattes datakunnskaper og opplæringsbehov. Lettere å planlegge Det blir lettere å planlegge den enkeltes opplæring og foreta nivåtilpasning av klasseromsundervisning. Dette hjelper vi og DataPower Learning bedriftene med, avslutter Nils Misvær. Vi opplever at flere bedrifter ser e-læring inklusive tester som et nyttig verktøy for å kartlegge ansattes datakunnskaper og opplæringsbehov. - E-læring er et svært godt supplement til klasseromsundervisning, sier Svein Fredriksen, som har lang erfaring som datainstruktør ved NæringsAkademiet i Bodø. 7

5 Hva skjer i Indre Namdal Her ved Sørli skole er alle lærerne godt i gang med IKT i fag. Vi har hengt opp ei liste over forkunnskaper på personalrommet, og det viser seg at de eldste lærerne faktisk er de med størst forkunnskap. Gjennomføringen av opplæringen går litt ujevnt, men de flittigste lærerne er snart halvvegs. Nå er vi i gang med å tilby løsningen til foreldrene, så det blir spennende å se om de er like ivrige. Berit Reppen Sørli skole I 2006 setter kommunene i Indre Namdal fokus på økt IKT-kompetanse i sine organisasjoner. Dette ved at administrativt ansatte, og både lærere og elever i grunnskolene tilbys opplæringspakker gjennom løsningene til DataPower Learning. I tillegg til bredbånd til skolene og mer IKT-utstyr er skolene nå i ferd med å prøve ut opplæringsprogrammet IKT i fag fra DataPower/ Ibis. Dette programmet retter spesiell fokus på at IKT integreres i læringsarbeidet på en bedre måte enn tidligere. Opplæringsprogrammet integreres gjennom LMS-systemet it`slearning. nomgått hvordan løsningen fungerer. Kvartalsvis kjøres det ut rapporter med oversikter over hvor mange kurs som er startet, progresjonen hos brukerne, og hvem som har bestått de enkelte kursene. Dette vil også kunne avdekke behov for individuell oppfølging underveis. Stor interesse for e-læringsprosjektet i Røyrvik kommune Kommunene i Indre Namdal har i samarbeid med DataPower Learning tilbudt sine ansatte grunnleggende dataopplæring. Tilbudet er i tråd med den IT politikken nen i opplæringen ut fra individuelle fortester på den enkelte modulen. Opplæringen er Internettbasert og gir de ansatte et enda bedre grunnlag for å møte den IT-baserte hverdagen som i sterkere grad også vil prege den offentlige sektor. I Røyrvik kommune har i første omgang 27 saksbe- IKT kompetanse Kommunene i Indre Namdal (Grong, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Høylandet og Røyrvik) har for 2006 besluttet å satse spesielt på IKTkompetanse. Dette fordi IKT er blitt en langt viktigere del av den enkeltes arbeidsdag etter hvert som tekniske løsninger kommer inn i organisasjonene. Kommunene har kommet til den erkjennelse at økt IKT-kompetanse hos de ansatte vil gi mer effektive og rasjonelle tjenester og IKT-løsninger, samt mindre problemer for de ansatte og redusert belastning på organisasjonenes IT-personell. Likeledes har kommunene tatt innover seg at IKT har blitt definert som en grunnferdighet som alle som går ut av grunnskolen skal mestre. Kommunene har valgt sitt eget selskap, IKT Indre Namdal IKS, til å gjennomføre opplæringsprosjektene. Ca. 400 administrativt ansatte, elever fordelt på 15 skoler og ca. 300 ansatte i skoleverket får i løpet av 2006 tilbud om å gjennomføre opplæringen. Praktisk gjennomføring For kommunene og skolene er det utpekt egne kontaktpersoner som har fått grunnopplæring i bruk av DataPower Learning Online. Kontaktpersonene skal bistå de lokale brukerne med å registrere seg og å hjelpe dem i gang med opplæringen. Kommunene har også kjørt interne oppstartsdager hvor de i plenum har gjen- Etter at kursene er gjennomført, vil løsningen fortsatt ligge tilgjengelig for brukerne, da som oppslagsverk under praktisk arbeid eller ved behov/ønske om repetisjon. Tore Tødås som ligger nedfelt i e-norge 2009 og i e-kommune Målet er å kunne tilby både ansatte, skoleelever og innbyggere i egen kommune interaktive løsninger som et ledd i en enda bedre tjenesteproduksjon. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer kompetansepåfyll til de medarbeidere som sitter i førstelinjen for tjenesteproduksjon. Tilbudet er lagt opp slik at medarbeiderne selv bestemmer progresjo- Heidi Brekkvassmo en av de 27 saksbehandlere som har fått tilgang til opplæringen. handlere fått tilbud om slik opplæring i Målet er at de ansatte skal være ferdig med opplæringen før årsskiftet 2006/2007. Ved avsluttet opplæring og bestått sluttest vil alle få en dokumentasjon på sine ITferdigheter. 9

6 Kursene var lett å forstå, og det var lett å komme i gang. Dette er en veldig fin måte å innhente kunnskap på. Ny giv i Engerdal Opplæring av medlemmer i Den norske Dataforening Da prosjektleder Elisabeth Sundholm i Departementenes servicesenter (DSS) fikk ansvar for å opprette Servicesenteret i Engerdal, var opplæring av de ansatte noe av det hun måtte tenke på. Og de har lært mye på svært kort tid; både telefoni, service, statsforvaltning og IKT. Det har vært en motivert og positiv gruppe å lede gjennom prosjektet, og vi ligger faktisk foran skjemaet i forhold til ferdigstillelse av prosjektet, sier Elisabeth Sundholm. Daværende Moderniseringsdepartement ved statsråd Morten A. Meyer besluttet i begynnelsen av 2005 å etablere et servicesenter i Engerdal. Senteret bygges opp rundt sentralbordtjenester for offentlige virksomheter og skal etter hvert utvide til callcenter-tjenester. Differensiert opplæring Det var bl.a. viktig å løfte IKT-kompetansen hos de ansatte i det nyetablerte miljøet. Prosjektleder Elisabeth Sundholm var på jakt etter en opplæring som kunne være differensiert og fleksibel. Etter å ha sett på DataPower Learning Online ønsket hun å benytte e-læring som opplæringsplattform. Administrasjon var så enkel. Jeg kunne dele ut forskjellige kurs etter behov, og følge framdriften for hver enkelt medarbeider, sier Elisabeth. De nyansatte servicemedarbeiderne var svært ivrige etter å komme i gang med opplæringen, og ville gjerne at jeg som prosjektleder skulle gå inn og se hvordan de hadde gjort det på testene underveis. God nytte av e-læring Sundholm mener at bruk av e-læring har vært en ny og god erfaring å ta med seg. De ansatte har hatt god nytte av e- læringen fra DataPower individuelt, men også samlet sett, fordi de kunne diskutere med hverandre underveis. For de ansatte på Servicesenteret i Engerdal har dette vært en effektiv metode å gjennomføre opplæring på. Hver enkelt har kunnet tilpasse sine IKT-kurs ut fra egen hverdag. Det har gitt de ansatte en kompetanseheving som gjør dem mer effektive i jobben. 1. mars 2006 var det offisiell åpning av Servicesenteret i Engerdal. De betjener nå sentralbordet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Statens pensjonskasse. Ann Kristin Sjøvold Lill Katrine Morønning Ann Kristin Sjøvold og Else Kveen Stolt hadde begge hatt IT-opplæring før, og gått på kurs med instruktør. -Jeg var litt skeptisk til å gå på kurs uten instruktør, men det var faktisk mye enklere enn jeg hadde trodd, sier Ann Kristin. Jeg synes emnetesten var veldig nyttig. Den kan gjennomføres flere ganger, og det er fint, både som repetisjon, og en sjekk på at jeg har lært. Når vi savnet noen å spørre, brukte vi hverandre og det fungerte kjempetopp! To andre av de ansatte, Sissel Nergård og Lill Katrine Morønning hadde ikke hatt dataopplæring før. Kursene var lett å forstå, og det var lett å komme i gang. Dette er en veldig fin måte å innhente kunnskap på. Jeg hadde ikke benyttet e-læring før. Jeg mener at de aller fleste må kunne ha nytte av å bruke slike kurs. Det var veldig forståelig skrevet og Sissel Nergård enkelt å forholde seg til, sier Sissel Nergård. Lill Katrine Morønning synes hun har lært utrolig mye. - Det er mye enklere å forholde seg til data til daglig etter kurset. Konkret kan jeg trekke fram at jeg har blitt tryggere til å håndtere dokumenter og mapper. Elisabeth Sundholm, prosjektleder hevder: - Nøkkelen til denne suksessen har nok vært at det har vært en lav brukerterskel. Formålet med prosjektet var at de ansatte skulle kunne ha sin egen progresjon, da de hadde forskjellig bakgrunn. Vi hadde også en plan om at de kunne bruke hverandre hvis de stod fast. Det har nok derfor vært riktig at de har brukt programmene mens de har vært sammen på jobb. Alle brukte oppgavene og lærte mye av disse. Det at man kan kontrollere mot en fasit var også bra for læringen og ga en trygghet for at nå er jeg klar for eksamen. Else Kveen Stolt og Elisabeth Sundholm Britt Heidi Rustad Datakortet a.s og DataPower Learning samarbeider om å gi gode tilbud til medlemmer av Den norske Dataforeningen på Datakortopplæring, Kartleggingstester og Kompetansebevis. Dette er et meget godt tilbud, sier Britt H. Rustad, markedssjef i Datakortet a.s. Vi har fått god respons fra både privatpersoner og bedrifter som har benyttet seg av tilbudet. Ja det var faktisk en bedrift som meldte seg inn i Dataforeningen for å kunne benytte seg av dette tilbudet. Helt nybegynnere kan velge eborger-opplæring og test. På Datakortnivå tilbys e-læring fra Data- Power Learning i modul 1-7, samt to Ekspertmoduler med Kompetansebevis og Kartleggingstester fra Datakortet inkludert. Når man har gjennomført opplæringen og har Kompetansebeviset, så er ikke veien lang til et autorisert testsenter for å ta de sertifiserende testene og få Kompetansebeviset stemplet med beståtte tester. 11

7 Det er i dag et stadig økende krav til omstilling og organisasjonsendringer. Samtidig skal man spare tid og kostnader, og dessuten øke både kvaliteten og produktiviteten på arbeidet. Det er klart at mange jobber hardt for å gjennomføre interne prosjekter. Hvordan lykkes med e-læring Bedre oversikt E-læring er et godt virkemiddel for å oppnå overordnede målsettinger, samtidig som dette verktøyet ivaretar omsorg for den enkelte bruker. En av fordelene med e-læring er at det gir en bedre oversikt enn mange andre virkemidler. Dette fordi e-lærings -system ofte gir tilgang til å ta ut oversikter og rapporter på hvordan opplæringen har blitt gjennomført, både når det gjelder hvem som har deltatt, når de har deltatt og hvor langt de har kommet i opplæringen. Et e-læringssystem blir da et nyttig instrument også i større kompetansestrategier og kunnskapsløft. Få tilbakemelding For den enkelte bruker er det viktig med et eget ståsted, dvs få en tilbakemelding på egen progresjon og egen framdrift. Dette gir god motivasjon underveis i læringen. Mange e-læringssystem legger vekt på dette, slik at brukeren får følelsen av at kurset er personlig. Et av elementene som har betydning her er testeverktøy. Brukeren får informasjon om hva man kan fra før, og hva man bør lære mer om. Erfaring Både teknologi, relevant innhold, pedagogisk oppbygning og bruk av virkemidler er viktig for at e-læring skal fungere. Etter å ha arbeidet med opplæringsprosjekter i over 20 år, har vi i DataPower Learning erfart at selve organiseringen av prosjektene er et viktig suksesskriterium. Noen organisasjoner er flinke til å få med seg de ansatte, mens andre strever litt med å få de ansatte til å ta i bruk e-læring. I et økonomisk perspektiv er gevinsten avhengig av engasjement fra de ansatte, da det er kompetansehevingen og derigjennom økt effektivitet blant de ansatte, som bør forsvare investeringen i opplæring. Travel hverdag I Norge har vi en kultur for å være travle arbeidstakere, og nettopp dette blir ofte et hinder for gjennomføringen av opplæringsprosjekter. Men hvordan skaper man deltakelse og omsorg i e-læringsprosjekter? Hvordan lykkes? Tenk tilbake på prosjekter du selv har deltatt i. Hva var det som gjorde at noen lyktes bedre enn andre? Hva var det som gjorde at du fikk eierskap til prosjektet? Det er selvsagt mange faktorer som har betydning, og det finnes ingen oppskrift som passer for alle. Men det er likevel noen faktorer som er viktige å tenke på: Fortell de ansatte hva målet med prosjektet er. Hvorfor er det viktig for den enkelte å lykkes? En god forankring for prosjektet i ledelsen og gjerne fokus fra lederne er nødvendig! En god plan for gjennomføring er avgjørende. Følg planen! Informasjon til de ansatte blir det aldri nok av, gjerne både lang tid i forkant, underveis og i etterkant. Man er ekstra heldig hvis man har noen ildsjeler som kan fungere som lobbyister på prosjektet. Måling og oppfølging av læreprosessen i forkant, underveis og etterpå er viktig. Hva oppnådde vi egentlig? Hva lærte vi? Og hva kunne vært gjort bedre? Spennende leveranser til Storbritannia Det britiske hjemme-pc markedet har vært i kraftig utvikling. En av de mest sentrale aktørene er Club IT. Club IT benytter e-læring fra DataPower Learning for å oppnå konkurransefortrinn i en konkurranseutsatt bransje. Det er betydelig fokus på kompetanseheving på de britiske hjemme-pc casene. Den lange erfaringen DataPower Learning har fra Norge og Sverige innen hjemme-pc er derfor en viktig og god referanse for Club IT. Bruk av virkemidler I interne prosjekter er det viktig med stor deltakelse, og jo flere ulike virkemidler man benytter, jo flere treffer man. Enkle synlige møtesteder og aktiviteter kan bidra til å skape interesse og engasjement blant de ansatte. For eksempel intranettet, internavisen, egne informasjonsmøter, tillitsvalgte eller foldere tilgjengelig i resepsjonen og ved kaffe- og vannautomaten. Altså både de formelle og uformelle møtestedene. Vi har erfart at variasjon av virkemidler er viktig i forhold til å nå frem i den travle hverdagen som fanger oss. Informasjon og kunnskap Det er viktig å se forskjell på informasjon og kunnskap. Vi må se på kunnskap som en prosess. Teknologi erstatter ikke menneskelig kontakt, men kan faktisk være med og øke den. Ved å eksperimentere (kjøre piloter) får man testet ut hva som fungerer i akkurat din organisasjon og kan korrigere prosjektet underveis. Av Gunn Elisabeth Guldahl Brovold Mange kunder og PC-brukere i Storbritannia har fått og får e-læring fra DataPower Learning med sine PC-er. Noen av disse er: Kent County Council- Storbrittannias største landkommune med tilsammen ansatte, Falkirk Council- Kommune midt i Skottlands Central belt med 7000 ansatte, SAIC Ltd- Teknologi og ingeniørfirma med 1300 ansatte, The Metropolitan Borough of Wirral- Nabokommune med Liverpool med ansatte, Scottish Executive Rammeavtale for Skottland, Grampian Fire and Rescue Service Aberdeens og omegns brann og redningstjeneste med 1200 ansatte, The Ordnance Survey Storbritannias kart og oppmålingsverk 1800 ansatte, Scottish Environment Protection Agency Skottlands forurensingstilsyn med 1100 ansatte + en hel rekke andre. DataPower Learning har komplett produktrange for Microsoft Office 2003 på engelsk, både som nettbasert opplæring og på CD. For mer informasjon om produktutvalg på flere språk fra DataPower Learning: Club IT har hovedkontor i Belfast og kontorer i Glasgow og London. 13

8 Get incontact Telenor ønsket å tilrettelegge en nettbasert opplæringsløsning for incontact Sentralbord. Tanken var å benytte den for ekspedienter på sentralbordet, og at den skulle ta for seg noen av de viktigste funksjonene i løsningen og informere om nyheter. InContact Sentralbord er en nettsentrisk sentralbordtjeneste som er utviklet i samarbeid med Netwise. Opplæringsløsningen som DataPower Learning har utviklet skal benyttes som et oppslagsverk for ekspedientene og som verktøy for salg for å demonstrere løsningen, og skal ikke erstatte generell opplæring av ekspedienter, (eget kurs lagt opp av Telenor og Netwise). Telenor håper med dette å gjøre ekspedientene tryggere i sitt arbeid. Effekten de ønsker seg er at innkomne samtaler skal håndteres mer effektivt og at kunden skal oppleve økt servicegrad og bedre tilgjengelighet. Fleksibel undervisning Geir Olav Valstad (i bakgrunnen) har mange års erfaring fra undervisning. Han har bestandig vært tidlig ute med å bruke nye læremidler i kurssammenheng. Foto: Morten Grønli, StudioG Verdal Thomas Julsen Studieforbundet Folkeuniversitetet er Norges største studieforbund med ca deltakere på kurs og studier i Folkeuniversitetet satser på e-læring, og DataPower Learning er en viktig samarbeidspartner for utvikling av nye kurs og studier. FB Fjernundervisning som ble en del av Folkeuniversitetet i 2005, skal ivareta de studentene som ønsker nettstøttet undervisning. Fra høsten samles alle nåværende e-læringstilbud i Folkeuniversitetet under navnet FU Nettstudier. - Dette er et marked vi ikke får tak i ved tradisjonell klasseromsundervisning, sier daglig leder Thomas Julsen ved FB Fjernundervisning (tidligere Folkets Brevskole). Folkeuniversitetets lokalavdelinger rundt i Norge opplever at både privatpersoner og ikke minst bedriftsmarkedet, krever fleksible undervisningsmetoder. Det er disse vi nå ønsker å gi bedre tilbud, både i kombinasjon nettstudie/klasserom og som rene e-læringsstudier. DataPower Learning blir en viktig leverandør for oss, da de allerede har produkter som våre kunder etterspør. I tillegg har de kompetanse som utfyller vår egen, noe som igjen gjør de til naturlige samarbeidspartnere ved utvikling av nye produkter. 3kanten IT s unike støttespiller Siden 3kanten IT arrangerte sitt første datakurs i 1999 har vi brukt DataPower Learnings elektroniske læremidler. Vi har benyttet alt fra det første Skillmaster, på sju CD-er, til dagens nettbaserte DataPower Learning Online med alt samlet på ett sted. DataPower Learning Online har blitt vår unike støttespiller i alle datakurs fra enkle innføringskurs, via spesialkurs til videregående kurs. Siden 2001 har vi gjennomført fleksibel dataopplæring hver dag, hele året. Hele tiden er en godt kvalifisert lærer tilgjengelig i kursrommet. Lærerens rolle på slike kurs er å tilrettelegge, veilede og motivere, mens DataPower Learning Online blir formidleren av lærestoffet. Slik kan kursdeltakere jobbe i sitt eget tempo, med det kurset de ønsker, på de dagene det passer, i godt selskap med andre. Pausene blir gjerne veldig sosiale etter timer med ivrig studering. Kursdeltakere er individer, og derfor må kursene legges til rette for den enkelte. DataPower Learning Online gir gode muligheter for repetisjon av temaer man vil arbeide grundigere med og anledning til å hoppe over det man kan fra før. Vår erfaring er at de aller fleste klarer å nyttiggjøre seg DataPower Learning Online etter en kort innføring av lærer. 3kanten IT tilbyr også tilpassede kurs for personer med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer, muskel- og skjelettlidelser o.l. Mange har gjennomomført alle sju delene av datakortet ved hjelp av kombinasjonen lærerstøtte og DataPower Learning Online. Spesielt kan Vismeg videoene trekkes fram som ett fortrinn i forhold til bøker. Her får man visualisert oppgaveløsningen på en helt annen måte enn med trykksverte. 3kanten IT AS, Levanger 15

9 SIJU DESIGN AS TIME TO LEARN Rådgivning Skreddersøm Microsoft Office Høgskolekurs Implementering w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m DataPower Learning, Hamnegata 20, N-7725 Steinkjer Telefon Telefaks E-post: Internett:

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Digital Inklusjon i Norge

Digital Inklusjon i Norge Digital Inklusjon i Norge Av Kolbjörn Aarstein, VOFO Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Rapporten er tredelt 1. Stat, region, lover og offentlig finansiering 2. Det sivile samfunnet og

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Læringssenteret (LS) 2003. Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7

Læringssenteret (LS) 2003. Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7 IKT i skolen Læringssenteret (LS) 2003 Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7 Forord Mellom dei mange funksjonane Læringssenteret har, er rettleiing til skulane innanfor området IKT i skulen

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Prosjektleder: Edin Farstad, Høgskolen i Bodø

Prosjektleder: Edin Farstad, Høgskolen i Bodø fra prosjektet Prosjektleder: Edin Farstad, Høgskolen i Bodø Innhold FORORD... 3 Takk til hjelperne... 4 DENNE RAPPORTEN... 5 KAPITTEL 1: IKT KOMPETANSEBYGGING FOR SENIORER - SIKT... 5 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer