Hvordan lykkes med e-læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lykkes med e-læring"

Transkript

1 E - L Æ R I N G F R A D A T A P O W E R L E A R N I N G 1. U T G A V E SAS Braathens blir klokere Opplæring av i Posten Hvordan kombinere det beste med det beste Hvordan lykkes med e-læring w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m

2 Kjære kunde, Sammen med våre nordiske naboer er vi i fremste rekke når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Dette bekreftes nok en gang av de siste undersøkelsene fra OECD. PC, Internett og mobiltelefoni har blitt en naturlig del av vår, etter hvert, digitale hverdag. Fra å kommunisere, søke informasjon og utføre definerte arbeidsoppgaver, benyttes nå teknologien i økende utstrekning også til læring, og til å utvikle og tilpasse oss for framtiden på en måte som er langt mer effektiv enn tidligere. Det er derfor grunn til å tro at de nordiske land vil holde sin tetposisjon også i årene som kommer. DataPower Learning har gjennom 20 år vært en pioner innen nye læringsformer og utvikling av effektive opplæringsløsninger for IT-brukere. Fra et hovedfokus på å lære IT, handler det nå også om å lære ved hjelp av IT. Denne utgaven av DP-nytt omhandler en rekke interessante eksempler på begge deler og nyttige erfaringer som andre har gjort seg. Benytt anledningen - la deg inspirere lykke til! SAS Braathens blir klokere! Alle i SAS Braathens tilbys nå e-læringskurs fra DataPower. Det er Erling Mangnes (HR) og Thomas Svensrud (IT) som har stått i bresjen for å få til denne avtalen. Både IT-avdelingen og HR-avdelingen i SAS Braathens mener at e-kursene har en verdi. - Man bruker store ressurser på innkjøp av datautstyr, men tradisjonelt har kompetanseutviklingen på data vært for dårlig, sier Thomas Svensrud. - Dette gjør vi noe med nå! - Vi tilbyr de ansatte kurs i Word, Excel, PowerPoint og Outlook. - For Access og Project har vi kjøpt inn et begrenset antall lisenser for spesielt interesserte. - Kursene er ikke obligatoriske, men vi håper at flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet. Vennlig hilsen Bernt Gausen Daglig leder - Det vi liker med kursene er at de ansatte kan ta kursene når det passer dem og i eget tempo, sier Erling Mangnes. - Kursene kan deles opp og gjennomføres over flere dager. Mangnes og Svensrud har selv forsøkt seg på endel av kursene. - Vi likte testene som ligger i kursene, for der kan man sjekke om kunnskapene holder mål og dermed få bekreftet det man kan. - Bestått test gir kompetanse som kan bygges videre på i andre sammenhenger. - Vi mener at alle har noe å lære i kursene. - Både selskapet og de ansatte vinner dersom flest mulig gjennomfører kursene. - Mange gjør ting tungvint på PC-en i dag og det tar unødvendig mye tid, avslutter Erling Mangnes. Avtalen er inngått med DataPower Learning i samarbeid med IT-akademiet e-læring som forvalter en konsernavtale med SAS i Norge på vegne av Atea i Sverige. DataPower Learning tilbyr et bredt spekter av produkter for IT-opplæring, samt utvikling og skreddersøm av e-læring. Virksomheter siden 1985 Hovedkontor i Steinkjer 25 ansatte Microsoft Gold Certified Partner DataPower Learning BOOK, CD, ONLINE Microsoft Office Specialist distributør Distributør av Microsoft Press En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Ledende leverandør gjennom 21 år w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m Det vi liker med kursene er at de ansatte kan ta kursene når det passer dem og i eget tempo. Erling Mangnes og Thomas Svensrud 3

3 I konkurranse med 5 andre tilbydere har Bluegarden Akademiet i samarbeid med DataPower Learning sikret seg kontrakt om opplæring av postansatte som skal ta i bruk nytt intranett. Skikkelig opptur!, sier leder for Bluegarden Akademiet Jorun Strøm Birkeland. Vi skal levere løsningene i samarbeid med DataPower Learning. Bluegarden og Utdanningsdirektoratet valgte Global Knowledge (tidligere Azlan) DataPower vant Posten! Avtalen med Posten Norge AS omfatter opplæring i forbindelse med at konsernet skal åpne nytt Intranett for sine pc-brukere. Driftssetting av det nye Intranettet er beregnet til medio juni og avtalen gjelder et år etter driftssetting. Alle kursene vi tilbyr vil også bli tilgjengelige for samtlige av Postens pc-brukere. Dette åpner muligheter for oss Helhetstanken ga resultat I stedet for kun å besvare de spørsmålene som kom fra Posten valgte Bluegarden Akademiet å levere tilbud som ivaretar hele opplæringsprosessen. - Det at vi har tenkt helhet og leverer et totalkonsept har vært avgjørende, forteller Strøm Birkeland. Stadig flere tar i bruk e-læring Utdanningsdirektoratet inviterte til anbudsrunde når de skulle kjøpe tjenester av kurs og veiledning innen bruk av kontorstøtteprogrammer, samt oppfølging og administrasjon av kurs. Interessen var stor, og vi fikk inn mange anbud som vi kvalitetssikret etter våre innkjøpsprosedyrer, sier seniorrådgiver Finn Skogum i Utdanningsdirektoratet. Helhetlig kompetansebygging Bakgrunnen for valget av Global Knowledge som hovedleverandør med DataPower Learning som underleverandør, var først og fremst Globals fokus på helhetlig kompetansebygging og bruk av e-læring. Denne opplæringsformen passer godt for Utdanningsdirektoratet som har 250 ansatte lokalisert i Oslo, Hamar og Molde, forteller Skogum. Kombinert undervisning Opplæringen skal kombinere klasseromsundervisning med oppfølging av e-læring. I tillegg får alle ansatte tilpassede lærebøker fra Data- Power Learning. De kan levere samme opplæring på flere medier, noe som gir oss stor grad av fleksibilitet, sier Finn Skogum. Kompetanse kartlegging Alle ansatte er pålagt å gjennomføre 4 av de totalt 13 kursene de kan velge mellom. I forkant har vi gjennomført kompetansekartleggingen som er integrert i DataPower Learning Online, noe som gjør at det er enkelt å få personalet på rett kurs, sier Skogum. Global Knowledge har gjort sitt valg av leverandør når det gjelder e-læring, Vi har kommet godt i gang med spennende opplæring, sier Key Account Manager Per Helge Rolland Devold, Global Knowledge og Seniorrådgiver Finn Skogum i Utdanningsdirektoratet. sier Key Account Manager Per Helge Rolland Devold. DataPower Learning har ved tidligere prosjekter vist at de leverer kvalitetsprodukt til avtalt tid og med de beste tekniske løsninger. DataPower Learnings fleksible produkter gjør oss i stand til å imøtekomme kundene på best mulig måte, sier Devold. Posten har i avtalen forpliktet seg til å kjøpe utvikling og drift av ulike e-læringsløsninger og tester, innføring i IT, bruk av det nye Intranettet og Office-opplæring i tillegg til administrasjon av all opplæringen. Og hun legger til: - Alle kursene vi tilbyr blir tilgjengelige for samtlige av Postens pc-brukere. Dette åpner muligheter for oss, avslutter Jorun Strøm Birkeland. Denne opplæringsformen passer godt for Utdanningsdirektoratet som har 250 ansatte lokalisert i Oslo, Hamar og Molde 5

4 ISS NæringsAkademiet i Bodø kombinerer det beste med det beste Geir Arne Nordfjord gjør sine ansatte mer tilgjengelig Vi ønsker at de ansatte skal bli flinkere til å informere kundene om når den enkelte ansatt er tilstede. Vi tilbyr effektive sentralbordtjenester og ser derfor viktigheten av at kundene til våre oppdragsgivere opplever at ansatte er tilgjengelige, sier Geir Arne Nordfjord, daglig leder i ISS Tele Respons. Dette er årsaken til at ISS Tele Respons gikk sammen med Telenor om å lage en opplæring som har fokus på å bevisstgjøre brukerne på fraværsmarkering. Målet med opplæringen er at kundeopplevelsen skal bli bedre. Fornøyde kunder gir markedsmessige fordeler for våre oppdragsgivere, sier Nordfjord. ISS Tele Respons betjener Sentralbord for mange bedrifter og håndterer telefonen til mange tusen ansatte. Samtalehåndteringen skjer via incontact Sentralbord, som er en sentralbordtjeneste fra Telenor. Denne løsningen styrer telefontrafikken inn mot bedriften. Hvis en ansatt er opptatt, ikke svarer eller er fraværsmarkert, kan samtalene omstyres til sentralbordet. Sentralbordet kan da gi innringeren nødvendige beskjeder. For at ISS Tele Respons skal yte maksimal service, er det avgjørende at de ansatte faktisk registrerer og oppdaterer sentralbordet med sine fravær. Flere kunder ytret ønske om brukeropplæring fra ISS Tele Respons, og det var derfor naturlig å se på aktuelle måter å tilby opplæring på. Det ble tidlig klart at e-læring var det mest egnede for våre kunder. DataPower Learning fikk utfordringen med å lage en opplæring som det ikke skulle ta for lang tid å gjennomføre, samtidig som kundene velger ulike løsninger som krevde ulike opplæringsløsninger. Brukeropplæringen er nå implementert, og det blir meget spennende å se effektene av den. Vi har stor tro på at dette blir en suksess, sier Nordfjord. - NA sin lange erfaring med tradisjonell klasseromsundervisning og dyktige instruktører, suppleres nå av moderne e-læring fra DataPower Learning, sier daglig leder Nils Misvær i Næringsakademiet i Bodø. I snart ett år har NæringsAkademiet i Bodø brukt DataPower Learning Online, som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning. E-læringen har i stor grad bidratt til å forbedre dataopplæringen. Moderne klasseromsundervisning Nils Misvær er svært fornøyd med resultatene det gir å kombinere moderne klasseromsundervisning med e-læring: - Det studenter og kursdeltakere i første rekke opplever som positivt, er muligheten til å teste sine forkunnskaper. Dermed får de en pekepinn på hva de bør arbeide spesielt med under kurset eller studiet, sier han. E-læringen benyttes mellom øktene for kursdeltakernes egentrening. - Det er først og fremst kursdeltakere på Datakortet og Datakortet Ekspert, bedriftsinterne kurs, samt grunnleggende og videregående Office-opplæring, som benytter DataPower Learning Online som et supplement til undervisningen. Dette gir et bedre tilbud for hver enkelt i læringsprosessen. Bedriftsintern opplæring - Vi opplever at flere bedrifter ser e-læring inklusive tester som et nyttig verktøy for å kartlegge ansattes datakunnskaper og opplæringsbehov. Lettere å planlegge Det blir lettere å planlegge den enkeltes opplæring og foreta nivåtilpasning av klasseromsundervisning. Dette hjelper vi og DataPower Learning bedriftene med, avslutter Nils Misvær. Vi opplever at flere bedrifter ser e-læring inklusive tester som et nyttig verktøy for å kartlegge ansattes datakunnskaper og opplæringsbehov. - E-læring er et svært godt supplement til klasseromsundervisning, sier Svein Fredriksen, som har lang erfaring som datainstruktør ved NæringsAkademiet i Bodø. 7

5 Hva skjer i Indre Namdal Her ved Sørli skole er alle lærerne godt i gang med IKT i fag. Vi har hengt opp ei liste over forkunnskaper på personalrommet, og det viser seg at de eldste lærerne faktisk er de med størst forkunnskap. Gjennomføringen av opplæringen går litt ujevnt, men de flittigste lærerne er snart halvvegs. Nå er vi i gang med å tilby løsningen til foreldrene, så det blir spennende å se om de er like ivrige. Berit Reppen Sørli skole I 2006 setter kommunene i Indre Namdal fokus på økt IKT-kompetanse i sine organisasjoner. Dette ved at administrativt ansatte, og både lærere og elever i grunnskolene tilbys opplæringspakker gjennom løsningene til DataPower Learning. I tillegg til bredbånd til skolene og mer IKT-utstyr er skolene nå i ferd med å prøve ut opplæringsprogrammet IKT i fag fra DataPower/ Ibis. Dette programmet retter spesiell fokus på at IKT integreres i læringsarbeidet på en bedre måte enn tidligere. Opplæringsprogrammet integreres gjennom LMS-systemet it`slearning. nomgått hvordan løsningen fungerer. Kvartalsvis kjøres det ut rapporter med oversikter over hvor mange kurs som er startet, progresjonen hos brukerne, og hvem som har bestått de enkelte kursene. Dette vil også kunne avdekke behov for individuell oppfølging underveis. Stor interesse for e-læringsprosjektet i Røyrvik kommune Kommunene i Indre Namdal har i samarbeid med DataPower Learning tilbudt sine ansatte grunnleggende dataopplæring. Tilbudet er i tråd med den IT politikken nen i opplæringen ut fra individuelle fortester på den enkelte modulen. Opplæringen er Internettbasert og gir de ansatte et enda bedre grunnlag for å møte den IT-baserte hverdagen som i sterkere grad også vil prege den offentlige sektor. I Røyrvik kommune har i første omgang 27 saksbe- IKT kompetanse Kommunene i Indre Namdal (Grong, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Høylandet og Røyrvik) har for 2006 besluttet å satse spesielt på IKTkompetanse. Dette fordi IKT er blitt en langt viktigere del av den enkeltes arbeidsdag etter hvert som tekniske løsninger kommer inn i organisasjonene. Kommunene har kommet til den erkjennelse at økt IKT-kompetanse hos de ansatte vil gi mer effektive og rasjonelle tjenester og IKT-løsninger, samt mindre problemer for de ansatte og redusert belastning på organisasjonenes IT-personell. Likeledes har kommunene tatt innover seg at IKT har blitt definert som en grunnferdighet som alle som går ut av grunnskolen skal mestre. Kommunene har valgt sitt eget selskap, IKT Indre Namdal IKS, til å gjennomføre opplæringsprosjektene. Ca. 400 administrativt ansatte, elever fordelt på 15 skoler og ca. 300 ansatte i skoleverket får i løpet av 2006 tilbud om å gjennomføre opplæringen. Praktisk gjennomføring For kommunene og skolene er det utpekt egne kontaktpersoner som har fått grunnopplæring i bruk av DataPower Learning Online. Kontaktpersonene skal bistå de lokale brukerne med å registrere seg og å hjelpe dem i gang med opplæringen. Kommunene har også kjørt interne oppstartsdager hvor de i plenum har gjen- Etter at kursene er gjennomført, vil løsningen fortsatt ligge tilgjengelig for brukerne, da som oppslagsverk under praktisk arbeid eller ved behov/ønske om repetisjon. Tore Tødås som ligger nedfelt i e-norge 2009 og i e-kommune Målet er å kunne tilby både ansatte, skoleelever og innbyggere i egen kommune interaktive løsninger som et ledd i en enda bedre tjenesteproduksjon. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer kompetansepåfyll til de medarbeidere som sitter i førstelinjen for tjenesteproduksjon. Tilbudet er lagt opp slik at medarbeiderne selv bestemmer progresjo- Heidi Brekkvassmo en av de 27 saksbehandlere som har fått tilgang til opplæringen. handlere fått tilbud om slik opplæring i Målet er at de ansatte skal være ferdig med opplæringen før årsskiftet 2006/2007. Ved avsluttet opplæring og bestått sluttest vil alle få en dokumentasjon på sine ITferdigheter. 9

6 Kursene var lett å forstå, og det var lett å komme i gang. Dette er en veldig fin måte å innhente kunnskap på. Ny giv i Engerdal Opplæring av medlemmer i Den norske Dataforening Da prosjektleder Elisabeth Sundholm i Departementenes servicesenter (DSS) fikk ansvar for å opprette Servicesenteret i Engerdal, var opplæring av de ansatte noe av det hun måtte tenke på. Og de har lært mye på svært kort tid; både telefoni, service, statsforvaltning og IKT. Det har vært en motivert og positiv gruppe å lede gjennom prosjektet, og vi ligger faktisk foran skjemaet i forhold til ferdigstillelse av prosjektet, sier Elisabeth Sundholm. Daværende Moderniseringsdepartement ved statsråd Morten A. Meyer besluttet i begynnelsen av 2005 å etablere et servicesenter i Engerdal. Senteret bygges opp rundt sentralbordtjenester for offentlige virksomheter og skal etter hvert utvide til callcenter-tjenester. Differensiert opplæring Det var bl.a. viktig å løfte IKT-kompetansen hos de ansatte i det nyetablerte miljøet. Prosjektleder Elisabeth Sundholm var på jakt etter en opplæring som kunne være differensiert og fleksibel. Etter å ha sett på DataPower Learning Online ønsket hun å benytte e-læring som opplæringsplattform. Administrasjon var så enkel. Jeg kunne dele ut forskjellige kurs etter behov, og følge framdriften for hver enkelt medarbeider, sier Elisabeth. De nyansatte servicemedarbeiderne var svært ivrige etter å komme i gang med opplæringen, og ville gjerne at jeg som prosjektleder skulle gå inn og se hvordan de hadde gjort det på testene underveis. God nytte av e-læring Sundholm mener at bruk av e-læring har vært en ny og god erfaring å ta med seg. De ansatte har hatt god nytte av e- læringen fra DataPower individuelt, men også samlet sett, fordi de kunne diskutere med hverandre underveis. For de ansatte på Servicesenteret i Engerdal har dette vært en effektiv metode å gjennomføre opplæring på. Hver enkelt har kunnet tilpasse sine IKT-kurs ut fra egen hverdag. Det har gitt de ansatte en kompetanseheving som gjør dem mer effektive i jobben. 1. mars 2006 var det offisiell åpning av Servicesenteret i Engerdal. De betjener nå sentralbordet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Statens pensjonskasse. Ann Kristin Sjøvold Lill Katrine Morønning Ann Kristin Sjøvold og Else Kveen Stolt hadde begge hatt IT-opplæring før, og gått på kurs med instruktør. -Jeg var litt skeptisk til å gå på kurs uten instruktør, men det var faktisk mye enklere enn jeg hadde trodd, sier Ann Kristin. Jeg synes emnetesten var veldig nyttig. Den kan gjennomføres flere ganger, og det er fint, både som repetisjon, og en sjekk på at jeg har lært. Når vi savnet noen å spørre, brukte vi hverandre og det fungerte kjempetopp! To andre av de ansatte, Sissel Nergård og Lill Katrine Morønning hadde ikke hatt dataopplæring før. Kursene var lett å forstå, og det var lett å komme i gang. Dette er en veldig fin måte å innhente kunnskap på. Jeg hadde ikke benyttet e-læring før. Jeg mener at de aller fleste må kunne ha nytte av å bruke slike kurs. Det var veldig forståelig skrevet og Sissel Nergård enkelt å forholde seg til, sier Sissel Nergård. Lill Katrine Morønning synes hun har lært utrolig mye. - Det er mye enklere å forholde seg til data til daglig etter kurset. Konkret kan jeg trekke fram at jeg har blitt tryggere til å håndtere dokumenter og mapper. Elisabeth Sundholm, prosjektleder hevder: - Nøkkelen til denne suksessen har nok vært at det har vært en lav brukerterskel. Formålet med prosjektet var at de ansatte skulle kunne ha sin egen progresjon, da de hadde forskjellig bakgrunn. Vi hadde også en plan om at de kunne bruke hverandre hvis de stod fast. Det har nok derfor vært riktig at de har brukt programmene mens de har vært sammen på jobb. Alle brukte oppgavene og lærte mye av disse. Det at man kan kontrollere mot en fasit var også bra for læringen og ga en trygghet for at nå er jeg klar for eksamen. Else Kveen Stolt og Elisabeth Sundholm Britt Heidi Rustad Datakortet a.s og DataPower Learning samarbeider om å gi gode tilbud til medlemmer av Den norske Dataforeningen på Datakortopplæring, Kartleggingstester og Kompetansebevis. Dette er et meget godt tilbud, sier Britt H. Rustad, markedssjef i Datakortet a.s. Vi har fått god respons fra både privatpersoner og bedrifter som har benyttet seg av tilbudet. Ja det var faktisk en bedrift som meldte seg inn i Dataforeningen for å kunne benytte seg av dette tilbudet. Helt nybegynnere kan velge eborger-opplæring og test. På Datakortnivå tilbys e-læring fra Data- Power Learning i modul 1-7, samt to Ekspertmoduler med Kompetansebevis og Kartleggingstester fra Datakortet inkludert. Når man har gjennomført opplæringen og har Kompetansebeviset, så er ikke veien lang til et autorisert testsenter for å ta de sertifiserende testene og få Kompetansebeviset stemplet med beståtte tester. 11

7 Det er i dag et stadig økende krav til omstilling og organisasjonsendringer. Samtidig skal man spare tid og kostnader, og dessuten øke både kvaliteten og produktiviteten på arbeidet. Det er klart at mange jobber hardt for å gjennomføre interne prosjekter. Hvordan lykkes med e-læring Bedre oversikt E-læring er et godt virkemiddel for å oppnå overordnede målsettinger, samtidig som dette verktøyet ivaretar omsorg for den enkelte bruker. En av fordelene med e-læring er at det gir en bedre oversikt enn mange andre virkemidler. Dette fordi e-lærings -system ofte gir tilgang til å ta ut oversikter og rapporter på hvordan opplæringen har blitt gjennomført, både når det gjelder hvem som har deltatt, når de har deltatt og hvor langt de har kommet i opplæringen. Et e-læringssystem blir da et nyttig instrument også i større kompetansestrategier og kunnskapsløft. Få tilbakemelding For den enkelte bruker er det viktig med et eget ståsted, dvs få en tilbakemelding på egen progresjon og egen framdrift. Dette gir god motivasjon underveis i læringen. Mange e-læringssystem legger vekt på dette, slik at brukeren får følelsen av at kurset er personlig. Et av elementene som har betydning her er testeverktøy. Brukeren får informasjon om hva man kan fra før, og hva man bør lære mer om. Erfaring Både teknologi, relevant innhold, pedagogisk oppbygning og bruk av virkemidler er viktig for at e-læring skal fungere. Etter å ha arbeidet med opplæringsprosjekter i over 20 år, har vi i DataPower Learning erfart at selve organiseringen av prosjektene er et viktig suksesskriterium. Noen organisasjoner er flinke til å få med seg de ansatte, mens andre strever litt med å få de ansatte til å ta i bruk e-læring. I et økonomisk perspektiv er gevinsten avhengig av engasjement fra de ansatte, da det er kompetansehevingen og derigjennom økt effektivitet blant de ansatte, som bør forsvare investeringen i opplæring. Travel hverdag I Norge har vi en kultur for å være travle arbeidstakere, og nettopp dette blir ofte et hinder for gjennomføringen av opplæringsprosjekter. Men hvordan skaper man deltakelse og omsorg i e-læringsprosjekter? Hvordan lykkes? Tenk tilbake på prosjekter du selv har deltatt i. Hva var det som gjorde at noen lyktes bedre enn andre? Hva var det som gjorde at du fikk eierskap til prosjektet? Det er selvsagt mange faktorer som har betydning, og det finnes ingen oppskrift som passer for alle. Men det er likevel noen faktorer som er viktige å tenke på: Fortell de ansatte hva målet med prosjektet er. Hvorfor er det viktig for den enkelte å lykkes? En god forankring for prosjektet i ledelsen og gjerne fokus fra lederne er nødvendig! En god plan for gjennomføring er avgjørende. Følg planen! Informasjon til de ansatte blir det aldri nok av, gjerne både lang tid i forkant, underveis og i etterkant. Man er ekstra heldig hvis man har noen ildsjeler som kan fungere som lobbyister på prosjektet. Måling og oppfølging av læreprosessen i forkant, underveis og etterpå er viktig. Hva oppnådde vi egentlig? Hva lærte vi? Og hva kunne vært gjort bedre? Spennende leveranser til Storbritannia Det britiske hjemme-pc markedet har vært i kraftig utvikling. En av de mest sentrale aktørene er Club IT. Club IT benytter e-læring fra DataPower Learning for å oppnå konkurransefortrinn i en konkurranseutsatt bransje. Det er betydelig fokus på kompetanseheving på de britiske hjemme-pc casene. Den lange erfaringen DataPower Learning har fra Norge og Sverige innen hjemme-pc er derfor en viktig og god referanse for Club IT. Bruk av virkemidler I interne prosjekter er det viktig med stor deltakelse, og jo flere ulike virkemidler man benytter, jo flere treffer man. Enkle synlige møtesteder og aktiviteter kan bidra til å skape interesse og engasjement blant de ansatte. For eksempel intranettet, internavisen, egne informasjonsmøter, tillitsvalgte eller foldere tilgjengelig i resepsjonen og ved kaffe- og vannautomaten. Altså både de formelle og uformelle møtestedene. Vi har erfart at variasjon av virkemidler er viktig i forhold til å nå frem i den travle hverdagen som fanger oss. Informasjon og kunnskap Det er viktig å se forskjell på informasjon og kunnskap. Vi må se på kunnskap som en prosess. Teknologi erstatter ikke menneskelig kontakt, men kan faktisk være med og øke den. Ved å eksperimentere (kjøre piloter) får man testet ut hva som fungerer i akkurat din organisasjon og kan korrigere prosjektet underveis. Av Gunn Elisabeth Guldahl Brovold Mange kunder og PC-brukere i Storbritannia har fått og får e-læring fra DataPower Learning med sine PC-er. Noen av disse er: Kent County Council- Storbrittannias største landkommune med tilsammen ansatte, Falkirk Council- Kommune midt i Skottlands Central belt med 7000 ansatte, SAIC Ltd- Teknologi og ingeniørfirma med 1300 ansatte, The Metropolitan Borough of Wirral- Nabokommune med Liverpool med ansatte, Scottish Executive Rammeavtale for Skottland, Grampian Fire and Rescue Service Aberdeens og omegns brann og redningstjeneste med 1200 ansatte, The Ordnance Survey Storbritannias kart og oppmålingsverk 1800 ansatte, Scottish Environment Protection Agency Skottlands forurensingstilsyn med 1100 ansatte + en hel rekke andre. DataPower Learning har komplett produktrange for Microsoft Office 2003 på engelsk, både som nettbasert opplæring og på CD. For mer informasjon om produktutvalg på flere språk fra DataPower Learning: Club IT har hovedkontor i Belfast og kontorer i Glasgow og London. 13

8 Get incontact Telenor ønsket å tilrettelegge en nettbasert opplæringsløsning for incontact Sentralbord. Tanken var å benytte den for ekspedienter på sentralbordet, og at den skulle ta for seg noen av de viktigste funksjonene i løsningen og informere om nyheter. InContact Sentralbord er en nettsentrisk sentralbordtjeneste som er utviklet i samarbeid med Netwise. Opplæringsløsningen som DataPower Learning har utviklet skal benyttes som et oppslagsverk for ekspedientene og som verktøy for salg for å demonstrere løsningen, og skal ikke erstatte generell opplæring av ekspedienter, (eget kurs lagt opp av Telenor og Netwise). Telenor håper med dette å gjøre ekspedientene tryggere i sitt arbeid. Effekten de ønsker seg er at innkomne samtaler skal håndteres mer effektivt og at kunden skal oppleve økt servicegrad og bedre tilgjengelighet. Fleksibel undervisning Geir Olav Valstad (i bakgrunnen) har mange års erfaring fra undervisning. Han har bestandig vært tidlig ute med å bruke nye læremidler i kurssammenheng. Foto: Morten Grønli, StudioG Verdal Thomas Julsen Studieforbundet Folkeuniversitetet er Norges største studieforbund med ca deltakere på kurs og studier i Folkeuniversitetet satser på e-læring, og DataPower Learning er en viktig samarbeidspartner for utvikling av nye kurs og studier. FB Fjernundervisning som ble en del av Folkeuniversitetet i 2005, skal ivareta de studentene som ønsker nettstøttet undervisning. Fra høsten samles alle nåværende e-læringstilbud i Folkeuniversitetet under navnet FU Nettstudier. - Dette er et marked vi ikke får tak i ved tradisjonell klasseromsundervisning, sier daglig leder Thomas Julsen ved FB Fjernundervisning (tidligere Folkets Brevskole). Folkeuniversitetets lokalavdelinger rundt i Norge opplever at både privatpersoner og ikke minst bedriftsmarkedet, krever fleksible undervisningsmetoder. Det er disse vi nå ønsker å gi bedre tilbud, både i kombinasjon nettstudie/klasserom og som rene e-læringsstudier. DataPower Learning blir en viktig leverandør for oss, da de allerede har produkter som våre kunder etterspør. I tillegg har de kompetanse som utfyller vår egen, noe som igjen gjør de til naturlige samarbeidspartnere ved utvikling av nye produkter. 3kanten IT s unike støttespiller Siden 3kanten IT arrangerte sitt første datakurs i 1999 har vi brukt DataPower Learnings elektroniske læremidler. Vi har benyttet alt fra det første Skillmaster, på sju CD-er, til dagens nettbaserte DataPower Learning Online med alt samlet på ett sted. DataPower Learning Online har blitt vår unike støttespiller i alle datakurs fra enkle innføringskurs, via spesialkurs til videregående kurs. Siden 2001 har vi gjennomført fleksibel dataopplæring hver dag, hele året. Hele tiden er en godt kvalifisert lærer tilgjengelig i kursrommet. Lærerens rolle på slike kurs er å tilrettelegge, veilede og motivere, mens DataPower Learning Online blir formidleren av lærestoffet. Slik kan kursdeltakere jobbe i sitt eget tempo, med det kurset de ønsker, på de dagene det passer, i godt selskap med andre. Pausene blir gjerne veldig sosiale etter timer med ivrig studering. Kursdeltakere er individer, og derfor må kursene legges til rette for den enkelte. DataPower Learning Online gir gode muligheter for repetisjon av temaer man vil arbeide grundigere med og anledning til å hoppe over det man kan fra før. Vår erfaring er at de aller fleste klarer å nyttiggjøre seg DataPower Learning Online etter en kort innføring av lærer. 3kanten IT tilbyr også tilpassede kurs for personer med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer, muskel- og skjelettlidelser o.l. Mange har gjennomomført alle sju delene av datakortet ved hjelp av kombinasjonen lærerstøtte og DataPower Learning Online. Spesielt kan Vismeg videoene trekkes fram som ett fortrinn i forhold til bøker. Her får man visualisert oppgaveløsningen på en helt annen måte enn med trykksverte. 3kanten IT AS, Levanger 15

9 SIJU DESIGN AS TIME TO LEARN Rådgivning Skreddersøm Microsoft Office Høgskolekurs Implementering w w w. d a t a p o w e r. n o w w w. d a t a p o w e r l e a r n i n g. c o m DataPower Learning, Hamnegata 20, N-7725 Steinkjer Telefon Telefaks E-post: Internett:

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet?

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Senter for IKT i utdanningen - en presentasjon Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Dina Dalaaker dina.dalaaker@iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningen Opprettet 1.1 2010 Et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor Oppgaveark om Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inspirasjonshefte i Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Instruktørveiledning

Instruktørveiledning DataPower Learning Online Instruktørveiledning Versjon 2.x 1 Instruktørveiledning Innledning Før instruktørveiledningen tas i bruk, bør kursholder ha satt seg godt inn i brukerveiledningen til DataPower

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN

PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN Vårt prosjekt Deltakere med rett til videregående opplæring Nivå

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Selbu kommune Sektor oppvekst INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Utviklingsplan 2017 2018 Utarbeidet april 2017 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken 15 73816700

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Tips og triks i it s learning

Tips og triks i it s learning Tips og triks i it s learning Svend Andreas Horgen høgskolelektor studieleder http://itfag.hist.no nettbasert e-læring FoU itfag Høgskolen i Sør-Trøndelag kurs foredrag stiftelsen TISIP sosiale medier

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

V04 - deltid - Servicestudiet. Fakta

V04 - deltid - Servicestudiet. Fakta V04 - deltid - Servicestudiet V04 - deltid - Servicestudiet Servicestudiet setter fokus på mennesker, organisasjoner og samhandling. Studiet skal gi studentene en grunnleggende innføring i serviceorganisasjoner

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Barn og unges mediebruk en arena for læring?

Barn og unges mediebruk en arena for læring? Barn og unges mediebruk en arena for læring? Forord: Mitt arbeid med oppgaven: I begynnelsen av arbeidet med denne oppgaven reflekterte jeg rundt om hvilket tema jeg ønsket å skrive om, og hvilke tema

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling Levanger kommune Levanger vo Metodesamling for praktisk bruk av ipad Fagkursopplæring Alle deltakerne på fagkursene disponerer en ipad på skolen, i praksis og hjemme, i hele perioden de er deltakere på

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu Plab rom for læring Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget et rom for læring? et rom

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn 7.Februar 2012 1. april 2013 17:26 Nettbrett-seminar i Sandefjord. 2 lærere fra Sogn og Fjordane + 1 lærer fra SOTS tilstede og kom til samme konklusjon: Spennende å prøve nettbrett med Windows, Office

Detaljer

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no Opplæringsplan Opplæringsplan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, kurs

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå.

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå. Referat fra Dialogmøte Sylling krets 14.mars 2017 Tilstede: Leder av grunnskole, barnehage og kulturutvalget Marianne Berg, Sylling Skole ved Vibeke Haugen (rektor), Rita Jonassen (inspektør), Richard

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett MadeToGrow sissel@humanpotential.no I www.humanpotential.no I Tlf: +47 922 90902 Mange føler de ikke mestrer

Detaljer

elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012

elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012 elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012 Agenda Om TOTAL Om Contesto Om Datango IM og edocs Bakgrunn for elæring Suksesskriteria Demo 3 Om TOTAL E&P NORGE

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering

Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering v/kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune Endre Hjelseth Pådriver og lagspiller Regjeringens mantra «Arbeidet med å fornye, forenkle

Detaljer

Søknad på ledig stilling i Åfjord kommune

Søknad på ledig stilling i Åfjord kommune Søknad på ledig stilling i Åfjord kommune Referansenummer: F3RIAN Registrert dato: 26.05.2015 20:20:25 Vedlegg: Servicekontoret.pdf Personalia Fødselsnummer 29026446838 For- og mellomnavn Fossum Snerting

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Plab rom for læring NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011

Plab rom for læring NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011 Plab rom for læring NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget og som vi fikk NOKUT-prisen for? Rom for læring

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1.

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1. Sandved bydelsutvalg 23.11.09 sak 21/09 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Trainingportal Competence Days Lage innhold selv. Ranja Tendal Project Director

Trainingportal Competence Days Lage innhold selv. Ranja Tendal Project Director Trainingportal Competence Days Lage innhold selv Ranja Tendal Project Director 1 Agenda Testverktøyet i Trainingportal Innleveringsoppgaver knyttet til kurs Spørreundersøkelser Tips til produksjon av PowerPoint-kurs

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3 NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 GRUNNKURS:

Detaljer

Erfaring fra opplæringsprogrammer

Erfaring fra opplæringsprogrammer 05.11.2014 Erfaring fra opplæringsprogrammer Anne Marie Dalen Øverhaug Sikkerhetsleder NSB Fellestjenester IT Bakgrunn Tre større opplæringsprogrammer 2002 Sparebanken Hedmark Non Stop Sikkerhet for 700

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer