et magasin fra Pensjonist Par tiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et magasin fra Pensjonist Par tiet"

Transkript

1 Vindusposten et magasin fra Pensjonist Par tiet Helse, velferd, omsorg og verdighet Nr. 1/ årgang 10 Hvor går Norge? Et hån mot pensjonistene Narrespill om folketrygdens finansiering Blind markedsideologi svekker Posten Ta meg gjerne med når du går!

2 Kontaktsiden 2 Vindusposten Nr årgang Ansvarlig utgiver: Pensjonistpartiet Redaktør: Einar Lonstad Redaksjonell leder: Gjert-Are Valberg Redaksjon: Hovedstyret Bilder: Om ikke annet er oppgitt er bildene egenprodusert eller hentet fra Wikimedia Commons, Stock.XCHNG eller Dreamstime Forside: Child Foto: Bess Hamiti Agenda for Lørdag 17. oktober Landstyremøte Thon Oslo Airport Hotell, Gardermoen Deltagere: HS og Fylkesleder Hvordan komme i kontakt med Tlf: e-post: Besøksadr: Prinsensgate 3 A, 0154 OSLO Postadr: Postboks 6, Sentrum, 0101 OSLO Hovedstyret: Leder Einar Lonstad Tlf Politisk nestleder Reidun S. Hagerud Tlf Organisatorisk nestleder Nordal Torstensen Tlf Kasserer Liv Remman Tlf Studieleder Torgrim Nordgarden Tlf Styremedlem Gjert-Are Valberg Tlf Styremedlem Ruth Hoel Tlf Styremedlem Torgrim Nordgarden Tlf Varamedlem Frank Jøsendal Tlf Varamedlem Anna Steen. Tlf Varamedlem Trym Sivesindtajet. Tlf Fylkesledere: Akershus Britt Hege Monsen Vestlie Tlf Aust-Agder Jon Lindset Tlf Hedmark * Helge Thomassen Tlf Hordaland Frank Hansen Tlf Nordland Astri G. Valberg Tlf Oppland Per S. Larsen Tlf Oslo * Torill Gran Larsen Tlf Rogaland Alf Edvinson Tlf Sør-Trøndelag Robert Johansen Tlf Telemark Vest-Agder Ole Odd Berge Tlf Vestfold ** Svein Erik Jakobsen Tlf Østfold Oddvar Løkkeberg Tlf * = Fungerende fylkesleder, ** = kontaktperson April 2016 Landsstyremøte, dato ikke fastsatt Lørdag 4. Søndag 5. juni 2016 (Vedtatt av LM mai 2015) Landsmøte 2016 Representanter valgt på fylkesårsmøtene innen utgangen av februar i henhold til partiets vedtekter. Layout & Trykk av: Norvald Strands veg 43, Siva 2212 Kongsvinger Tlf Vindusposten valgnummer I dette nummeret vil du finne mye generelt stoff som opptar medlemmer og tillitsvalgte i Pensjonistpartiet. Siden det er Kommune- og Fylkestingsvalg i år, er dette nummeret viet for en stor del det kommende valget. Hvert fylke der Pensjonistpartiet er representert har blitt oppfordret til å sende inn lokalt stoff fra sine fylker og deres lokallag. Du finner dette lokale stoffet med «arkivflik», merket fylkets navn. Dessverre er ikke alle fylker med, uvisst av hvilken grunn. De har tydeligvis andre prioriteringer og ønsker å profilere seg på andre måter. Men de fylker som har respondert, har bidratt med mye bra som du som leser kan bli inspirert av. Besøk også vår hjemmeside og se hva vi står for og hvor vi er representert. Ha et riktig godt valg stem på vår liste og våre listekandidater ved høstens valg! Det er de som holder hva de lover!

3 Pensjonistpartiets Landsmøte 2015 et Landsmøte for fremtiden! Årets Landsmøte som ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen den mai, bar klare signaler om fremtiden og ikke minst den kommende valgkampen til høsten. Rundt 67 delegater fra Nordland i nord til Vest-Agder i sør viser at partiet er et klart landsomfattende parti i god vekst. Ekstra hyggelig var det at Møre og Romsdal igjen er kommet på plass, og var representert med to representanter, henholdsvis fra Molde by og fra Vestnes kommune. I tillegg stiller vi for første gang også kommuneliste i Leksvik i Nord-Trøndelag. Og når vi vet at Malvik i Sør- Trøndelag fylke også stiller liste for Pensjonistpartiet for første gang, ja da blir dette spennende sier partileder Einar Lonstad. Disse såkalte «nykommerne» skal bli artig å følge med på når opptellingen starter etter valget. Som den optimist jeg er, vil sikkert noen av disse få full klaff i valget, med dertil representasjon. Aldri før har Pensjonistpartiet gått ut i en valgkamp hvor nettopp «våre» saker har stått i fokus slik som nå: Pensjonsreformen et nesten nulloppgjør for våre pensjonister, fremdeles en meget urettferdig indeksregulering med 0,75 %. En sak vi aldri glemmer, uansett valg! Uførereformen fra 01/ 01/ 2015 reform som for enkelte har slått meget negativt ut, og som enkelte stortingspolitikere nå tar til orde for å gjennomgå deler av reformen på nytt. Ny Politireform bevæpning av politiet en reform som vil ramme mange kommuner og ikke minst mange innbyggere i disse kommunene som vil miste sitt lokale lensmannskontor. Kommuneøkonomien i 2015 kutt i kommuneøkonomien endringer i forhold til et strammere statsbudsjett. Ny Kommunereform sammenslåinger av flere kommune til større enheter. Hva vil dette føre til for de mindre partene i fremtidens valg? Nedleggelser av lokale sykehus akuttberedskap fødeavdelinger/ jordmortjenester skal sentraliseres i større enheter. Mottak av syriske flyktninger over 2 år. Senere tall endret til Hva med dem som allerede sitter i mottak og venter på utplassering til en eller annen kommune I tillegg har vi de lokale sakene. Våre kandidater har mye å ta tak i den kommende valgkampen sier partileder Einar Lonstad. Når vi skal kjempe om plasser i kommune eller fylkesting, ja da er det med så ganske små ressurser i forhold til de store partiene som sitter med millionstøtte fra sine moderpartier. Men jeg har tro på fremtiden tro på valget til høsten i Tross alt det er representanten fra Pensjonistpartiet som teller mest og her er vi vel så gode som mange av våre motkandidater. Godt valg i 2015! Einar Lonstad Leder 3 Folkestyre? Hva skal en ha valgte folk for i kommunestyre, planutvalg og andre organer, når en har rådmenn? Se rådmann i Øyer m. fl. ØSTRE TOTEN PENSJONIST PARTI.

4 4Pensjonistpartiet Pensjonsreformen bør være en valgkampsak! Pensjonsreformen flytter ansvaret fra de unge arbeidstakere til pensjonistene. Da den nye pensjonsreformen ble innført i 2011, medførte det en reduksjon i fremtidige pensjonsutbetalinger. Politikere og økonomer hadde fått gjennomslag for å redusere Statens utgifter. Reduseringene ble i første omgang en indeksering ved at lønnsveksten i snitt blant de yrkesaktive ble fratrukket 0,75%.( Ble lønnsveksten på 3%, fikke pensjonistene 2,25%.) Før valget i 2011 kalte flere partier, særlig Fremskrittspartiets, denne urettferdigheten for et eldreran. I tillegg må ektepar og samboere redusere grunnpensjonen med 15%. Her stjeler altså Staten fra fullt opptjente pensjoner med argumentet: Det er rimeligere å bo sammen enn hver for seg. Dette er jo helt riktig, men har det noe med min opptjente pensjon å gjøre? Da var det mere solidarisk å gi enslige forsørgere et tillegg på 15% slik at de lettere kunne betale sine regninger med EN husholdning. Foreningen Rettferdighet for de Eldre hadde 19.mars et møte med Sosialminister Robert Eriksson. Der fikk vi høre at det var våre barn som betalte våre pensjoner. (og vel også vi selv i form av 5,1% trygdeavgift av brutto pensjon + arbeidsgiverne i form av arbeidsgiveravgift). Da blir spørsmålet: Hvem skal takke? Er det pensjonistene eller samfunnet (Staten). Dagens pensjonister har jo i 40 år i aktivt arbeid betalt pensjonen til vår foreldregenerasjon? ( «You pay as you go», sies det). Nå er jo tiden inne for å gi pensjons-stafettpinnen videre til neste generasjon og høste fruktene fra det samfunnet vi skapte. Vi har jo investert i et «pensjonsfondutland» som i dag er på 7000 milliarder kroner! Hvorfor mases det om at pensjonsutbetalingene står i fare om noen tiår, når inntektene fra de unge arbeidstakere til trygdebudsjettet (+ inntektene fra penjonister og arbeidsgivere; se over) i Trygderegnskapet er på(øremerkete inntekter) 304 milliarder 2015-kroner, mens pensjonsitgiftene er på 190 milliarder? Tror dere meg ikke? Alle tall er hentet rett ut fra dagens Statsbudsjett! Det skrives også om at ungdomsbølgen og arbeidsinnvandring vil trygge fremtidige pensjoner. Har vi fått en stat som har mere omsorg for Statens finanser enn for sine eldre innbyggere? Mitt forslag er at indekseringen på 0,75% fjernes, og at vi får beholde vår opptjente pensjon uavkortet! Denne pensjonsreformen er en skam for Norge, verdens rikeste nasjon!

5 Noen ord fra den nye organisatoriske nestleder Nordal Torstensen Vi har ofte hørt at for å få Pensjonistpartiet til å fungere, så er det 3 ting som teller: Organisasjon organisasjon organisasjon! Dette støtter jeg, men har lyst å tilføye Lojalitet. I 16 år har jeg vært medlem i Pensjonistpartiet. 15 av disse årene har jeg hatt forskjellige tillitsverv og har ofte opplevd at det er viktig å være lojal mot partiets program og vedtekter Blir en valgt til et verv, så betyr det for meg at en har akseptert dette for den aktuelle perioden, dermed også forpliktet seg til å følge spillereglene. Selvfølgelig er det jo slik at en ikke alltid er enig i alle saker, men da er det flertallet som avgjør. Slik er demokratiet. Jeg har dessverre opplevd at tillitsvalgte ikke vil akseptere flertallets avgjørelse. For meg er det utenkelig og uakseptabelt å reagere med å frasi seg alle verv dersom en slik situasjon skulle inntreffe. Skal Pensjonistpartiet ha en fremtid så må vi stå sammen, også i vanskelige tider. Ønsker dere alle en fin sommer! Nordal Torstensen Org.nestleder PensjonistPartiet 5 Nytt fra Politisk nestleder «LIVSGLEDE FOR ELDRE» - HVOR ER VERDIGHETEN? Den 12. november 2010 la Regjeringen frem «Verdighetsgarantien». Jeg tror det er på tide å minne hverandre om denne forskriften. «Nå er det nok» - dette kan vi ikke finne oss i lenger. Vi i Pensjonistpartiet må stå opp sammen, og reise oss i respekt for det samfunnet de eldre i generasjonen før oss - og i vår generasjon har bygd opp. Vi har hørt flere «skrekkhistorier» de siste årene, - bl.a. i Kommunal Rapport 15. januar og 22. januar, og ikke minst gjennom TV-dokumentarer, - i alle år. Jeg synes at vi i programmet i forbindelse med kommunevalget i 2015 skal ha fokus på eldreomsorgen. Jeg er av den oppfatning at det bør ansettes et eldreombud i kommunene. Pensjonistforbundet publiserte 22. desember 2014 et skriv vedrørende et nasjonalt ombud. Jeg mener altså at et slikt eldreombud også bør være på plass i kommunene. Et eldreombud skal være en talsperson spesielt for de eldre i kommunen. Dersom kommunen er liten, bør de de kunne samarbeide med nabokommuner eller etablere halve stillinger. Jeg er også - i likhet med Pensjonistforbundet - av den oppfatning at det ikke finnes dedikerte rettigheter for eldre i dag. Mens rettigheter til barn, kvinner, minoritetsgrupper er ivaretatt med egne lover, retningslinjer og ombudsordninger, finnes det ikke noe slikt for eldre i Norge. Menneskerettighetene blir brutt hver dag i Norge. Eldre utgjør en stadig større gruppe av samfunnet. Eldre demente er også økende. Jeg ser for meg at vi bør sørge for at vi har flere disponible leger, men også opplegg for mer trening og mindre medisinering enn det som skjer i dag. Dette bør være noen typiske forhold som et eldreombud skal jobbe med. Jeg mener at det er viktig med gode holdninger hos ansatte i helsetjenesten. Jeg tror også det er viktig å spisse kompetansen, - noe som igjen kan bli en god investering. La oss gå sammen om dette! - Lykke til! For nyttig informasjon henviser jeg til og Vennlig hilsen; Reidun Hagerud Politisk nestleder

6 Endring krever handling Sør-Trøndelag 6 Pensjonistpartiets første landsmøte var i Oslo i Vi har altså et 30-årsjubileum å feire i år. Partiet ble dannet fordi man så at alderspensjonister ble skjøvet i bakgrunnen og ikke tatt hensyn til. Vi bor i et land rikt på ressurser, det burde være nok til at alle, unge og gamle, kan ha en god levestandard. Slik har det dessverre ikke blitt. Vi har mange eldre i Norge som lever under EUs fattigdomsgrense, vi har syke mennesker som ikke får den behandling de har krav på og behov for, vi har lange ventekøer for å komme inn på sykehjem. Grunnbemanningen er Helse-Norge er alt for lav, og jeg påstår det er en villet politikk og en forvaltning av ressursene som undertegnede ikke alltid er enig i. Foran hvert valg, enten det er stortingsvalg eller fylkes- og kommunevalg lover de etablerte partiene gull og grønne skoger. For to år siden lovet FRP at alderspensjonistene, jo de skulle få det mye bedre bare FRP kom til makta. Ja takk, gull og grønne skoger... tørre kvister er det vi har fått, med nedskjæringer til de som har lite fra før og mere til de rike. Skal vi få det annerledes må vi prioritere politikere som er villige til å fordele våre felles ressurser på en langt annen måte. Derfor er det mere aktuelt en noen gang å markedsføre Pensjonistpartiet. Pensjonistpartiet fokuserer på helseog sosialpolitiske spørsmål. Helse, velferd, omsorg og verdighet er våre slagord. opplevde freden i 1945 måtte spytte i nevene og bygget opp et land som lå i ruiner, det var mangel på så å si alt. Og disse er det vi i dag kan takke for den grunnmuren av velstand som Norge nå bygger på. I 1970-årene gikk de norske kvinnene ut i arbeidslivet for fullt, og det skaffet mange skattekroner inn til staten. Spør du folk i dag hvorfor Norge ble så rikt, svarer vel de fleste oljen. Nei ikke bare det, mest var det den store skattetilgangen fra yrkesaktive kvinner. Men når det kommer til pensjonsordninger, blir fortsatt deltidsansatte kvinner minstepensjonister. Stat og kommune har i flere år gått over til papirløse ordninger. Fra neste år blir postgangen på data, stort sett alle offentlige dokument er det allerede. Billetter, avgangstider, opplysninger av alle slag er overført til datamaskinen. Velferdsteknologi er kommet for å bli, men husk... ikke alle evner eller kan bruke denne teknologien. Her må Norge ta hensyn til dette ennå en generasjon, ikke bare skjære alle over en kam. I de store byene ivres det for å innføre parlamentarisk system. Det vil gagne de store partiene men gjøre det vanskelig for småpartiene. Alle avgjørelser blir tatt i de lukkede rom, det er ikke demokratisk og styrker ikke det norske folkestyret. På de tredve årene som er gått siden Pensjonistpartiet ble dannet, ser vi dessverre en utvikling mot et klassedelt samfunn. De rike blir rikere, og vi får en fattig underklasse. For få år siden så vi aldri en tigger på gatene, nå sitter de noen på hvert gatehjørne. Rundt byene forsvinner mere og mer av matjorda, og det tillates høyere og tettere bebyggelse. Store sentre dukker opp, den lille bedriften i nærmiljøet har ikke sjanse til å konkurrere med disse. Og tilbake til eldreomsorgen, velferdsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på. Etter press på ansvarlige myndigheter har jeg fått som svar at velferdsgarantien bare er å betrakte som en visjon. Alderspensjonister og uføre utgjør en svært stor velgergruppe. Denne gangen bør de skjønne sitt eget beste og stemme inn lokale politikere som vil prioritere eldreomsorg. Jeg oppfordrer alle uføre og pensjonister til bruke stemmeretten sin. Ønsker de en verdig helse- og omsorgspolitikk, så må det aktiv handling til. Stem på Pensjonistpartiet! Lillian Dalager Bromseth Pensjonistpartiet i Trondheim. Pensjonistpartiet mener også at pensjonistene blir grovt diskriminert når det gjelder data. Husk på at den aller eldste generasjonen ikke hadde engelsk-undervisning på skolen. Husk på at de var med i 2. verdenskrig og forsvarte landet vårt, ja ga sitt liv for det i mange tilfeller. De som

7 Narrespill om folketrygdens finansiering Daglig kan vi lese og høre fra «kompetente» fordragsholdere, økonomer, journalister og stortingspolitikere fra «alle» partier: STOR bekymring for statens utgifter til finansiering av folketrygden! Folketrygdens finansiering dekkes i hovedsak av tre-3-kilder: 1. Arbeidsgiveravgift 2. Arbeidtakeravgift = trygdeavgifter fra arbeidstaker + pensjonister (5,1%) 3. Statstilskudd. De to nevnte avgifter er øremerket til finansiering av folketrygden og kan ikke brukes til noe annet, nærmest en «Sperret konto». høye innbetalinger av trygdeavgifter til staten! Tall fra 2013 og 2014 viser at statens tilskuddsandel i % fortsetter å synke. Så lenge lønninger og pensjoner stiger, stiger også inntekten til folketrygden! Ser vi på tallene fra 2014 fra Finansdepartementer: (Prop. 1 S ) Gul bok : 2.5 Folketrygdens utgifter og inntekter, finner vi: Totalt for Bud: 2014: 384 mrd : 418 mrd ( Gul bok) Alderspensjoner Bud: 2014: 175 mrd : 190 mrd. (Gul bok) Vet de ikke bedre? På en merkverdig måte kan eller vil ikke journalister berøre dette tema. Hvorfor? Er politikerne ført bak lyset av økonomer når de gang på gang vedtar innskrenkninger for oss pensjonister? Reduserer maks opptjening fra 1993 til 7 pensjonspoeng som topp (tidligere 8,33), en skattereform som gir pensjonister 0,78 % mindre velstandsøkning versus arbeidstakere, 15% trekk fra begge ektefeller av grunnpensjonen (G) fordi de er gift, aldersjusteringer (fra 1943 må hvert nytt kull jobbe litt lenger etter 67 år for å få samme pensjon m.m. Hvorfor blir pensjonistene en salderingspost i Statsbudsjettet? PensjonistPartiet 7 Det føres separat regnskap for folketrygden, noe som framgår av statsregnskapet hvert år. Departementet skriver: «Fra 1983 dekker Staten differansen mellom folketrygdens inntekter og utgifter, slik at regnskapet går i balanse». Det er kun dette tilskuddet som er den reelle utgiften når det gjelder folketrygden. Fra og med 2003 til 2013 økte utgiftene til folketrygden med formidable 143 milliarder kroner. Av denne sum dekket arbeidsgiverne 75 mrd. og arbeidstakere 50 mrd. Statens tilskudd økte med bare 18 mrd! I % falt statstilskuddet fra 34,3 til 26,2 % av de samlede utgifter til folketrygden. Vi har jo alle fryktet effekten av «eldrebølgen» som skulle få hele folketrygden til å vakle. Det viser seg også å være feil. De som er født fra 1943 og utover, kom jo inn i pensjonisttilværelsen med høye pensjoner og derved På inntektssiden oppgis tall for 2015 til 304 mrd., hvorav 171 mrd. fra arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra arbeidstakere og pensjonister: 131 mrd. Statens utgifter netto blir da 115 mrd. - IKKE 418 mrd. Ser man på hva Alderspensjonutbetalinger i 2015 er stipulert til i gul bok, så er tallet 190 mrd. kroner. Når dette tallet settes opp mot inntekter fra arbeidsgivere og arbeidstaker/pensjonister på 304 mrd. så er det vanskelig å forstå «alles» bekymringer for om pensjoner i framtiden er «bærekraftig». Vi pensjonister har jo også penger til gode! Vi har i 40 år betalt inn trygdepremier og pensjonstrekk til kommune/stat/private pensjonskasser! De er jo i systemet. «Har ikke råd til å opprettholde dagens nivå på utbetalinger i framtiden», sier noen økonomer. Vi har 7000 mrd. på pensjonsfond-utland. Hva snakker politikerne egentlig om? Regjeringen er bekymret for fall i oljeinntektene. Hva med de land som aldri har hatt oljeinntekter? Har Sverige, Danmark og Finland noen sjanse? Nei, få fakta opp på bordet og slutt med sytet! VI HAR PENGER, MER ENN NOK de neste 100 år. Jeg avslutter med Mark Twain: «Jeg hadde mange bekymringer i mitt liv, men de fleste ble det ingenting av!»

8 Det norske helsevesen Akershus 8 Journalist Lise Askvik har i 2015 utgitt boka Helsesviket. Brev fra helsevesenet. Mange har trodd at Norge har verdens beste helsevesen, men hvor godt er egentlig vårt helsevesen? Pasienter, sykepleiere, fysioterapeuter, leger og professorer forteller i denne boka om sine opplevelser og erfaringer. Noen skriver anonymt for de er redde for konsekvensene av å stå fram. Det er skremmende. Disse rapportene får glansbildet av det norske helsevesen til å blekne. De gir et usminket bilde av utviklingen. Visste du at Norge ligger i Europas bunnsjikt når det gjelder antall sykehussenger i forhold til folketallet? Fra 1980 er antall somatiske senger mer enn halvert i Norge. Sett i forhold til antall eldre har det også vært en nedgang i antall sykehjemsplasser. Det kan se ut som det er et mål i seg selv å ha et helsevesen med færrest mulig senger og korte liggetider. Dette fører til lange helsekøer, dårligere pasientbehandling, brutale utskrivninger og overfylte sykehus. De som blir hardest rammet, er ofte de eldre og skrøpeligste som blir kasteballer i systemet. Tanken med samhandlingsreformen var at den skulle løse disse problemene, men den har heller forsterket dem. Kommunene har fått et betydelig større ansvar for å ta seg av ut- skrivningsklare pasienter som er mye sykere enn tidligere, og som trenger smertelindring (palliasjon). Dette legger et stort press på sykehjemmene og hjemmesykepleien og stiller større krav til fagkompetansen hos personalet. Mange kommuner er ikke godt nok forberedt på dette utvidede ansvaret. Fra er kommunene pålagt å ha et døgnåpent, øyeblikkelig tilbud. Flere steder i landet er de i ferd med å bygge lokalmedisinske sentere som kan ta seg av denne oppgaven. Tidligere hadde legene stor makt i sykehusene. Nå er det byråkratene og økonomene som har overtatt styringen. Det har ført til at det viktigste ved de store spesialistsykehusene er inntjeningen og ikke å overskride budsjettene. Pasientene blir varer som skal raskest mulig ut av sykehuset ( fabrikken ) og ut i markedet. Det gir god inntjening. Slik bør det ikke være. Det viktigste er pasienten og at han får god behandling og pleie. De siste årene har det gått hardt utover flere små og mellomstore sykehus. Avdelinger blir lagt ned for å spare penger. Betjeningsboliger blir solgt. Det fører til at gode nærtilbud, som pasientene er meget fornøyde med, blir borte og at pasientene får lengre reisevei. Ola Øygard De mindre sykehusene har ofte hatt lave driftskostnader og høy kvalitet på behandlingen og stor pasienttilfredshet. Til høsten får vi ny nasjonal sykehusplan. Den bør ta for seg den håpløse modellen med helseregioner og foretak, og heller satse på det som fungerer best for pasientene og helsepersonellet. Vi bør ha et godt utbygd nettverk av lokale sykehus knyttet til universitetssykehusene. I lokalvalget til høsten bør Pensjonistpartiets representanter engasjere seg i helsetilbudene og gi sitt syn til kjenne i valgkampen. Ola Øygard (leder for Ski PP og sekretær i Akershus PP)

9 Pensjonist, og så? Det er mange av oss her i landet, ikke bare gamlinger, men alle som ikke har et fast arbeid, for eksempel uførepensjonister. Vi er bortimot 1,2 millioner mennesker her i landet i kategorien pensjonister. En del av oss har jobbet et langt liv, og mange har ikke vært så heldige at de har hatt den muligheten ved at helsen har tilsagt at det er umulig. Dette er en stor gruppe i vårt samfunn, som det offentlige kan gjøre som en vil med!? Vi har Pensjonistforbundet som en interesseorganisasjon. Vi har LO som skal og sier at de vil ta vare på oss. Vi har Pensjonistpartiet som kan ta vare på oss, hvis vi blir sterkere. Det er nok at vi melder oss inn, (rimelig medlemskontingent) i et Parti som vet hvor skoen trykker. Det offentlige har uten motbør fått alle med på at det er så billig for oss å leve sammen enten som samboende eller som gifte, at de gjennom flere år har kunnet inndra 15 % av grunntrygden vår bare fordi at det er så billig for oss å leve sammen 2 og 2! For ikke å nevne underreguleringen på 0,75% av lønnsoppgjøret vårt, hvert år!!! Vi er så få som enda har organisert oss for å stå opp mot denne uretten. Hvis 1 av 3 Pensjonister som gruppe, stemte Pensjonistpartiet ville vi hatt mer enn 40 representanter på Stortinget! Pensjonistpartiet i Nordland går inn for å opprette et eldre -ombud, dette for å hjelpe alle de som kommer til kort når det gjelder møtet med det offentlige enten det gjelder Pasientreiser eller andre vanskeligheter. Det er et kjent problem at mer enn 30 % av befolkningen har problemer med å besvare det offentliges skjemaer. Dette gjelder også i andre land. Gjør vi det ikke rett, blir vi selv sittende som Svarteper. Vi har Pasientombud etc. men vi skal ha pågangsmot og hjelp for å få igjennom våre rettigheter. Så meld deg inn i Pensjonistpartiet og stem på oss slik at vi blir en gruppe å forholde seg til. De aller fleste er en ressurs langt mer enn en belastning! Vi har også blitt fjernet fra valgomaten i motsetning til Rødt og Miljøpartiet de grønne. Vårt motto er: ET LØFTE GITT, ER ET LØFTE HOLDT. Magne Reinhardtsen Pensjonistpartiet Steigen/Nordland Pensjonistpartiet 9 Arbeidsmiljøskaddes Landsforening vil ha nasjonalt kompetansesenter -Vi treng fagfolk som forstår den enkelte skadde frå arbeidslivet, seier nyvalt lear i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, Dagfinn Wiik frå Vestnes i Romsdal. Eit nasjonalt kompetansesenter med yrkesmedisinar som i samråd med andre fagpersonar gjer at våre medlemmar ikkje får livet på vent, men snarast råd får registrert skaden sin som yrkessykdom og får den hjelpa dei treng, er målet vårt seier Wiik. Tilbake i arbeid, heilt eller delvis er viktig for oss, men er skade påført så skal han erstattast ut i frå at arbeidstakar skal kunne leve eit normalt liv og ikkje ut i frå kva forsikringsbransjen finn for godt, seier Dagfinn Wiik. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har avholdt årsmøte sist i mai. Nytt styre ble valgt og den nye leiaren Dagfinn Wiik kjem frå Møre og Romsdal. Med seg på laget har han nestleiar Svein Rokkones frå Trøndelag. Styremedlem Arild Solvang frå Aust Agder, Marit Lehto Lehn og Marit Rokkones frå Trøndelag. Varamedlem er Siv Lisbeth Krogset frå Møre og Romsdal og Gunnleif Myre frå Trondheim

10 PensjonistPartiet 10 Norsk Forsvars- og sikkerhetspolitikk Norsk sikkerhetspolitikk er forankret i NATO-alliansen, samtidig som vi knyttes stadig nærmere til det europeiske fellesskap (EU). Medlemskapet i NATO innebærer en gjensidig forpliktelse og må stadfestes av Stortinget i hver enkelt sak. Dette mener Pensjonistpartiet gjennom sitt program. Vi mener at det er uansvarlig ikke å være forberedt på mulige fremtidige trusler mot våre nasjonale interesser, så som terroranslag mot oljeinstallasjoner, industrianlegg og forsvarsverk. Derfor støtter Pensjonistpartiet alle parti som ønsker å styrke forsvarsevnen til Norge gjennom økte bevilgninger og personell til forsvaret, herunder heimevernet. Samarbeidet mellom forsvaret og sivil beredskap må etter vårt syn videreutvikles for å styrke kampen mot sabotasje og terrorangrep. Heimevernet må være en viktig del av forsvaret og ha en viktig rolle i samfunnet og spesielt i distrikts Norge. Vi mener at HV - mannskaper under avtjening av HV- tjeneste, skal motta full lønn. Heimevernet må øves og være langt mer synlig enn tilfellet er i dag. Pensjonistpartiet mener Sjøforsvaret, herunder Kystvakten, må styrkes for å sikre hele kysten med spesiell fokus på våre olje- og fiskeriinteresser. Pensjonistpartiet mener at Norge skal føre en utenriks- sikkerhetsog forsvarspolitikk som ivaretar et fullverdig medlemskap i NATO, samt oppfylle våre forpliktelser ovenfor egne EU styrker. Pensjonistpartiet vil arbeide for at Forsvaret gis forutsigbare rammevilkår og støtter tiltakene som ekspertgruppen nylig overleverte til Forsvarsministeren. Dagfinn Wiik og Anton Iversen Dagfinn Wiik og Anton Iversen Et lite krigsminne Vi minnes i år da Norge ble et fritt land i Da kunne det passe med et lite minne fra den gang. Jeg vokste opp på et gårdsbruk, og under andre verdenskrig forlangte tyskerne en andel av alt som ble produsert på gården. De kom og målte og tellet alt vi hadde av husdyr og avling, så kontrollen var i orden. Vi hadde en liten lysegul nordlandshest som het Steinar, den snilleste skapning på jord. Han hadde dog et lyte, han var trebitt. Både matkrybba hans og trappetrinnene utenfor huset var oppgnagd. Det hjalp lite hva far fant på av lure knep. All denne trefiberen var selvsagt tungfordøyelig, så når han gikk så hørte vi propp-propp. Hvis han sprang så ble denne samme serien sendt ut, men i adskillig hurtigere tempo. En dag kom det beskjed fra tyskerne om at alle hester skulle inn til visning. Tung om hjertet måtte far og de andre bøndene dra for å vise fram hestene sine. Vi var dypt ulykkelige, og i vår nød så knelte min eldre bror og jeg foran foreldre-senga og fremsa følgende bønn: Kjære Gud i himmelen ikke la tyskeran ta Steinar te krigshest. Vi ble bønnhørt, utpå kveldssida kom far og Steinar hjem igjen. Den tyske krigsmakt ville ikke ha en trebitt hest. Lillian Dalager Bromseth, Trondheim PP

11 Blind markedsideologi svekker Posten Den blåblå regjeringen sendte sitt forslag til ny postlov på høring. Vi kan nesten ikke tro det vi leste. Regjeringens forslag viser en markedsideologi på sitt mest ekstreme og vil ende opp med et dårligere posttilbud for de fleste av oss. De fleste har fått med seg at det i forslaget ligger at posten ikke lenger skal omdeles på lørdag. Dette har fått avisene i landet rundt til å reagere, fordi det kan bety tap av abonnenter i stor skala. Hvem vil vel ha lørdagsavisen på mandag? Pensjonistpartiet Men det ligger sterkere lut enn som så i forslaget. Regjeringen foreslo nemlig å oppheve postens enerett til å distribuere brevpost. Og de vil fjerne enhetsportoen på nær opp til 90 prosent av brevposten. Kun for enkeltsendinger foreslås enhetsportoen beholdt. Og gjett hvem som må betale prisen for dette! De store kundene som holder til i Oslo-området vil få rabatterte og billigere priser, mens næringslivet i resten av landet må forholde seg til maksimumspris. Er dette god distriktspolitikk? Nei, selvsagt ikke. På toppen av det hele hilser regjeringen konkurrentene til Posten velkommen til å skumme fløten av det mest lønnsomme markedet. Dette markedet ligger i det mest sentrale Østlandsområdet i en radius innenfor ca 12 mil fra Oslo. Her bor om lag halvparten av befolkningen i Norge og her holder de største kundene til. Det er her de private konkurrentene vil etablere konkurrerende posttjenester. For Posten vil dette bety tap av store inntekter. Og det vil trigge nye innsparingsrunder og redusert service og kvalitet. I dag har vi et spleiselag som sørger for likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Den rød-grønne regjeringen bidro til dette ved å legge ned veto mot innføring av EUs postpolitikk i Norge. Nå fjerner Høyre og FrP grunnlaget for dette spleiselaget ved å åpne for full konkurranse på posttjenestene. Dette vil føre til forskjeller i service, kvalitet og pris på posttjenester mellom de mest urbane områdene og resten av landet. Tilbudet til folk og næringsliv vil bli forskjellig, avhengig hvor du bor eller driver næring. Håvard Jørstad/Posten Norge I tillegg til at det blir forskjeller, må staten subsidiere Posten betydelig mer enn hva de gjør i dag. I dag har vi posttjenester som fungerer og et postselskap som har tilpasset seg endringene i markedet i godt samarbeid med de ansatte. Vi trenger ikke en ny og dårlig postlov for å gjennomføre hensiktsmessige forandringer! Høyre og FrP mener at full konkurranse om brevposten og innføring av EUs tredje postdirektiv er fremtidsrettede tiltak, fordi det sendes færre brev i dag enn for ti år siden. Det er liten tvil om at brevvolumene reduseres kraftig, men da må man undres over hvorfor det er lurt å la flere postselskaper konkurrere om et fallende marked, slik regjeringen foreslo. Heldigvis finnes det stortingsrepresentanter som ser de negative konsekvensene ved regjeringen forslag. Men de nådde ikke igjennom. Av Ruth Hoel Styremedlem i Hovedstyret 11

12 Østfold 12 Østfold Pensjonistparti Østfold stiller egen liste ved fylkestingsvalget, og Oddvar Løkkeberg er partiets førstekandidat. Videre stilles det kommunevalglister i følgende kommuner: Kommune Fredrikstad Sarpsborg Halden Rygge Førstekandidat Erik Simens Larsen Staale Hansen Odd Sætre Oddvar Løkkeberg Kommunesammenslåing fra Rygges ståsted Pensjonistpartiet har hele tiden vært betenkt over en sammenslåing av kommuner slik stortingspolitikerne legger opp til i kommunereformen. Vi er blitt mer og mer overbevist om at tiden ikke er moden for sammenslåing av Rygge med noen av våre nabokommuner. Vi kan knapt se at Ryggebeboerne vil få noen som helst fordeler ved en eventuell kommunesammenslåing. Pensjonistpartiet vil hevde at Rygge kommune er robust nok til å greie seg alene i tiden som kommer. Vi tenker da på videre utbygging av Halmstad med plass for nye innbyggere, og vi må videre huske på at vi allerede har distriktets sentrum i kraft av Rygge storsenter som også innehar Østlandets største pol. Det burde videre være et tankekors for politikerne i Rygge og iaktta den store iver Mossepolitikerne legger for dagen for en kommunesammenslåing så snart råd er, for å få løst en del av deres problemer. Såvidt vi kjenner til er Pensjonistpartiet i Rygge det eneste partiet som har programfestet et klart NEI til eventuell kommunesammenslåing. Som et apropos vil Pensjonistpartriet minne Ryggepolitikerne om bygdesangens avsluttning som lyder: LENGE LEVE KJÆRE GAMLE RYGGE. DU ER VERDENS BESTE BYGD DU ER VÅR. La Rygge kommune fortsatt få være det. Vi tar som en selvfølge at alle politiske partier i Rygge vil la Rygges befolkning få si sin mening gjennom en folkeavstemming. Av Oddvar Løkkeberg 1.kandidat i Rygge og Fylkestingslisten i Østfold Presentasjon av førstekandidat i Østfold og i Rygge lokallag: Oddvar Løkkeberg, f. l i Sarpsborg. Han har gjennomgått Statens politihøyskole, samt økonomisk utdanning. Arbeidet ved Oslo politikammer, samt flere år ved hhv. Skjeberg og Rygge lensmannskontor. Har vært direktør ved Bergen folkeregister og statistisk kontor, hadde tilsvarende stilling i Oslo, begge stillingene utnevnt av Kongen i Statsråd. Regionsdirektør ved Østfold Energiverk Har bortimot 40 år i kommune-politikken i Rygge, som kommune-styremedlem, hvor av flere perioder i formannskapet, og de fleste kommunale nemder, råd og utvalg, og er i inneværende periode leder av kommunens Eldreråd. Ble forøvrig valgt inn som medlem av Østfold Fylkestings første fylkesting. Med sin lange erfaring som kommune- politiker, spesielt i rollen som leder av Eldrerådet i kommunen, mener han at han vet godt hvor skoen trykker, og hvilke tiltak som må til for at de godt voksne, skal få en god og verdig alderdom, og ikke minst en verdig avslutning for den gamle og deres pårørende på et langt levd liv. Han mener også at han har et våkne øyer for de unge og deres oppvekstvilkår, noe han har fått et godt innsyn i som styremedlem i Ekholt Ballklubb som engasjerer over 400 unge gutter og jenter, en klubb han forøvrig var med å stiftet for over 40 år siden- Derfor mener han at det er få politikere som kan matche hans livserfaring og politiske bakgrunn. Noe også folk i Rygge ved valg gjennom mange år har ment ved å stemme han inn ved valg etter valg. Han håper at selvfølgelig at dette også blir tilfelle ved årets kommune og fylkestingsvalg at de vil ha Pensjonistpartiets representant til å ivareta deres interesser i kommune og fylkesting. Tilslutt ønskes et godt valg til dere alle. PS. HUSK ENDELIG Å SETTE KRYS- SET PÅ RETT PLASS PÅ VALGLISTA.

13 Valgåret 2015 og veien videre for Arendal Pensjonistparti Arendal Pensjonistparti har i den senere tid arbeidet for å styrke partiets stilling, ikke bare i Arendal men i hele Aust Agder. Deler du synet som partiet står for trygghet fra vugge til grav for alle inbyggerne i vårt herlige land, kan du trygt gi din stemme til dette partiet, hvor enn du måtte bo. Det er etter hvert blitt en selvfølge for oss i dette partiet, at andre tenker at det bare er for pensjonister, noe som selvsagt ikke er tilfelle. De fleste som tilhører partiet er foreldre, besteforeldre og også olderforeldre. De fleste av oss har opplevd at slekt og etterkommere vokser opp, blir gode borgere, og er det kjæreste som vi kan tenke oss. Det blir derfor helt feil å se partiet i et slikt perspektiv, og at partiet kun er for pensjonister. Styret i Arendal Pensjonistparti Aust-Agder 13 Derfor: Pensjonistpartiet for alle, trygghet fra vugge til grav. Vi tar også med vårt løfte, et løfte gitt et løfte holdt. Helt nødvendig for Pensjonistparrtiet i dagens situasjon, der flere bryter sine løfter. Løfter som vi i Pensjonistpartiet gir, må holdes! Vi skal være stolte over det som våre generasjoner før oss, har bygd landet til, et herlig land, det beste av alle. Det er dette vi alle må være med å ta vare på og gi videre til kommende generasjoner. Tidligere sang vi: At far min kunne gjera, osv, det samme skulle selvsagt vært sunget om mor, men tiden var helt annerledes og det finnes også sanger om mor. Hvor utviklingen av vårt kjære land vil føre oss, er ikke godt å si, men den kultur som er bygd gjennom generasjoner må vi ta vare på, ikke skusle bort, i bytte for noe som vi ikke vet hva er, eller hva det vil bringe. Det er viktig at alle som lever og bor i landet kjenner kulturen og historiske bakgrunnen til vårt land. Når dette blir ivaretatt og kjent for våre nye innbyggere vil også de forstå mer av verdiene som vi har bygget landet på. Pensjonistpartiet er et parti for alle, våre nye landsmenn/kvinner og barn er like viktige for at vi kan utvikle oss sammen og hjelpe til at kulturen vår blir kjendt, også for dem. La oss løfte i flokk og ta i bruk hele landet, ikke bare sentrale deler, byer og tettsteder som politikken i dag prioriterer, mens de mer grisgrendte deler av landet legges øde. Det koster å ta vare på hele landet vårt, men den prisen er vi villige til å betale, dette skylder vi generasjonene før oss, som har gitt oss en arv som må bli tatt vare på. Til alle som i dag tilhører Pensjonistpartiet, gi deres barn/barnebarn en god start i livet, fortell hvorfor vi driver med politikken og at de også kan være med og ta landet vårt inn i de kommende generasjoner. Det ville vært særs gledelig om landet ble bygget slik, at vi alle kunne si, trygghet fra vugge til grav for alle. Med de beste ønsker for valget i 2015 for Pensjonistpartiet i hele landet. Av Olav Reiersølmoen Arendal Pensjonistparti

14 14 A ust - A gder

15 Velkommen til vår stand i Arendalsuka august Arendal Pensjonistparti ønsker alle velkommen til sin stand under Arendalsuka for å diskutere vår politikk for kommende periode. Vi ønsker også våre partifeller i hele landet vel møtt til en spennende og lærerik uke, for alle som har anledning til å delta. Pensjonistpartiet arbeider for å sikre vår kristne kulturarv, skape trygghet og et rettferdig samfunn for alle innbyggerne. Vår målsetting er at vi alle skal trives og føle tilhørighet i alle vår våre kommuner. Det er mange saker som vil kreve omtenksomhet, og at alle får være med i prosessen frem mot det som vedtas. For Arendal vil trekke frem Sykehussaken, Omsorgstjenestene, Skolestrukturen for barneskolene og ungdomsskolene som går videre, Miljøet, Kommunereformen som blir tema, i kommende periode sammen med flere andre saker. Arendal Pensjonistparti har utarbeidet sitt program som vi alle står for. Vi beklager at dette ikke ble fulgt i denne perioden. Alle våre listekandidater som stiller, vil følge programmet i kommende periode. Pensjonistpartiet er et parti for alle, ikke bare pensjonister. Dere som er de yngste ved valget, har foreldre og besteforeldre som dere har stor tillit til og som vil deres beste, selv om det noen ganger er forskjellige meninger. Slik er det også for oss i Pensjonistpartiet. Omlegging og endringer av tjenester fra staten til fylkeskommuner og kommuner gjør det vanskelig for våre eldre, med å orientere seg og hvilke rettigheter de har. Flere unge har får nå hjelp med økonomiske problemer fra NAV, hvorfor får ikke eldre hjelp med sine problemer? Alle har et ansvar for vårt kjære land og den kommunen som vi bor i, derfor, delta i valget og gi din stemme til det parti som etter din mening har det beste programmet. Godt valg. Med hilsen fra Arendal Pensjonistparti Olav Reiersølmoen Aust-Agder 15

16 De planlagte budsjettene hos de høytlønte og rike blir forstyrret av uromomenter! MENINGSYTRING 16 I Norge er det ca alderspensjonister og ca uførepensjonister og totalt er det ca pensjonister. Av alle landets pensjonister er ca det som er minstepensjonister, det vil si ca 18 %. I forbindelse med trygdeoppgjøret i vår ble grunnbeløpet øket med 1,92 %, kr og grunnbeløpet økte til kr For en minstepensjonist betyr denne økningen kr 204 pr måned, kr i året. I verste fall er denne økningen mindre for alderspensjonister etter et fratrekk på 0,75 %, det vil si 1,16 % i lønnsøkningen. Den virkelige økningen for minstepensjonist som er alderspensjonist kr 167 pr måned! Det er ikke stort bedre hos lønnsmottakere som er i kategorien lavtlønte fordi disse lønnsmottakerne må vise moderasjon i forbindelse med lønnsoppgjørene hver vår. NHO skal krangle og være tverr og i tillegg ikke vise respekt for de lavlønte som bestandig blir avspist med smuler hver gang når det er lønnsoppgjør hvert år. Skjønner ikke Kristin Skogen Lund og NHO at det er et skittent spill som blir utøvd mot de lavtlønte og de med de lave pensjonene? Det er på grunn av at det vises falskhet, forakt, hån og spott mot de lavtlønte og de med de lave pensjonene. Da er det en grunn til å stille spørsmål om Kristin Skogen Lund er blitt påvirket av bedriftseiere til å kreve nulloppgjør for de lavtlønte. Det er ikke rart fordi bedriftseiere har gitt klar beskjed at lederne som har høye lønninger og bonuser i selskapene skal ha minst 72 % i lønnsøkninger i følge Finansavisen En ting er sikkert; hvorfor tør ikke Kristin Skogen Lund og NHO å gå i sømmene til de høytlønte og rike som nekter de lavtlønte normale lønnsøkninger hvert år? Nei, det skal ikke diskuteres noe som helst om de høytlønte og rike i det hele tatt. Det er fordi at det blir stor ståhei når de lavtlønte skal ha lønnsøkninger som de høytlønte og rike ikke synes noe om i det hele tatt. Da skal de lavtlønte ha lua i hånda og i tillegg bukke og nikke for å vise moderasjon og se glade ut når de skal godta at lønnsveksten skal være på et null nivå. Det betyr at det skal ikke være noe lønnsvekst for de lavtlønte, fordi all lønnsvekst er forbeholdt for høytlønte og rike. Aller helst i følge tankegangen til de høytlønte og rike inkludert NHO at lønnsveksten skal være under 0 % med nedgang i timelønn for de lavtlønte. Da har det vært et vellykket lønnsoppgjør for de lavtlønte og de med de lave pensjonene i følge de såkalte kloke hodene til de høytlønte og rike og i tillegg til NHO. De høytlønte og rike sammen med NHO slipper å bekymre seg for farlige uromomenter der de høytlønte og rike skal ha sine høye lønnsvekster som er blitt fastsatt i godt tid lenge før at det har vært snakk lønnsforhandlinger for de lavtlønte og de med de lave pensjonene. Høytlønte og rike er som bortskjemte barn som sier i fra når de lavtlønte og de med lave pensjonene stjeler godteriet/lønnsveksten fra dem. Da skal godteriet/lønnsveksten komme tilbake til høytlønte og rike slik at de lavtlønte og med de lave pensjonene ikke skal noe godteri/lønnsvekst i det hele tatt. Et annet eksempel som kan sammenlignes og brukes i denne saken er at bedriftseiere, høytlønte og rike tar hele lønnskaka i følge Finans Fokus nr De høytlønte og rike sammen med NHO ser det helst at lønnsveksten for de lavtlønte ikke skal gå utover lønnsveksten til de rike. For hvis de lavtlønte får lønnsøkninger høyere enn kr 0 i lønnsvekst, det vil si mer enn det som blir forhandlet av de høytlønte og rike sammen med NHO, blir det da for lite igjen i potten som igjen skal fordeles til de rike. Høytlønte og rike mener at de lavtlønte har fått altfor mye fra før i lønnsøkninger slik at de må stoppes for enhver pris ved lønnsforhandlinger. Årsaken til det er at de lavtlønte har skylden og for de har ødelagt muligheten til de høytlønte og rike ikke får den forhåndsavtalt lønnsveksten i flere kroner pr måned. Budsjettene til de høytlønte og rike er så følsomme for negative svingninger, fordi det blir mindre penger til forbruk enn det som var beregnet. Høytlønte og rike kommer i den situasjonen at de roper over seg at det er andre enn dem som skal betale for seg hver gang de kjøper varer til seg selv. De høytlønte og rike evner ikke og vil ikke forstå at det er regelrett SKAM at de lavtlønte blir umenneskelig behandlet og hundset på denne måten ved å godta at lønnsveksten skal være på et nullnivå der lavtlønte blir avspist med smuler og ikke merke noe til den lave lønnsveksten. Dette setter de høytlønte og rike pris på og da får de høytlønte og rike det som er rettmessige i lønn ved at lønnstakere får mindre eller ingenting i lønnsøkninger. Ta for eksempel en som har fått høy lønnsøkning, og det er Helge Lund i Statoil som har fått HELE 13,5 % i lønnsvekst, det vil si ca kr i hele Da skal de lavtlønte bli avspist med kun 1,92 % i lønnsvekst, ca kr 250 pr måned. Forstå seg den som kan! Av Arnt Elling Hanssen Nordland Pensjonistparti

17 Utgått på dato?? Slik kan det føles for mange eldre. Ikke alle greier å følge med i den raske utviklingen i dataverdenen og all den nye teknikken som går fram i forrykende fart over hodene våre. Veldig mange føler seg utenfor og til overs. Hvor er det bruk for oss? Hvem har bruk for livserfaringen vår? Det skal være kommunevalg til høsten, og mange eldre settes utenfor der også. De aller fleste partier setter nok noen få eldre opp på valglistene sine, men som regel havner de ganske langt nede på lista. Hvorfor? For noen år siden fant jeg et helt annerledes parti. Et parti der alder ikke spiller noen rolle, og hvor det er bruk for livserfaringen din. Et parti som har god plass til alle, og som arbeider for alle aldersgrupper! De har et stort og varmt hjerte for alle som fikk litt større utfordringer i livet, og er alltid på plass for å ivareta deres rettigheter og behov. Du har selvfølgelig allerede gjettet at navnet er Pensjonistpartiet! For tida gleder vi oss over at ungdom helt fra års alder og oppover også finner sin plass på Pensjonistpartiets valglister rundt om i fylkene våre. De unge verdsetter programmet vårt. Har du lyst til å bli med? Pensjonistpartiet har bruk for deg! Vi er et parti der ingen går ut på dato! Av Borgny Irene Nygaard Hedmark Pensjonistparti Hedmark 17 Kan vi få være stemmen din? I dette korte innlegget henvender jeg meg til alle dere som strever med litt større utfordringer i livet enn de fleste. Rett og slett til dere som ikke har så høy røst lenger, til de ordløse som har mistet både taleevne og stemmen, og som derfor ikke når fram med de behov og ønsker som er vesentlige for deg. Pensjonistpartiet ønsker å være din representant i kommunepolitikken! Vi er et lite parti som har omsorg for alle som har det litt tøffere enn andre, og vi vil så gjerne være din talsmann, slik at vi kan være med å bringe dine behov videre opp i systemet. Pensjonistpartiets fremste hjertesak er å arbeide for barn og unge, funksjonshemmede, enslige, syke og eldre. Vi har alltid et stående fokus på helse velferd omsorg verdighet - respekt! Derfor spør vi: Kan vi få lov til å være stemmen din? Borgny Irene Nygaard Hedmark Pensjonistparti Kommunal- og moderniseringsdepartementet

18 Hamar får brukerutvalg! Hedmark I valgprogrammet til Pensjonistpartiet i Hamar står følgende: Pensjonistpartiet ønsker å opprette brukerutvalg i Hamar kommune. I Helse- og omsorgstjenestelovens 3-10 står: Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Er det noen sak når vi allerede har fått oppfylt et av valgønskene lenge før valget? Det er selvfølgelig en forutsetning at de som skal delta i brukerutvalget har god erfaring med hjemmebasert pleie- og omsorg, har hjemmeboende syke eller har noen av sine på institusjon. Ikke minst må god kjennskap til demensomsorg og demenssykdommer være et krav. Kort og godt må deltakere i brukerutvalget ha kjent hvor skoen kan trykke hos både pasient og pårørende. Pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter er så viktige at krav om deres deltakelse ved utforming av kommunens helse- og omsorgstjeneste nå er kommet i lovs form. Gratulerer med brukerutvalget, Hamar kommune! Av Borgny Irene Nygaard Hamar Pensjonistparti 18 Pensjonistpartiet fremmet en interpellasjon i kommunestyrets desembermøte 2014 om saken, og i kommunestyrets siste møte 17. juni 2015 ble det enstemmig vedtatt at Hamar skal få sitt brukerutvalg innen helse- og omsorgstjenester. Hvem som blir med i utvalget, vet vi ikke enda, men innstillingen til kommunestyret hadde denne ordlyden: Kommunen henvender seg i løpet av høsten 2015 til aktuelle pasientorganisasjoner som Cerebral Pareseforeningen, Slagrammedes forening, MS- og Parkinsonforeningene, Demensforeningen m. fl. med ønske om at disse foreslår aktuelle medlemmer til kommunens brukerutvalg. Slik lød innstillingen som fikk full oppslutning ved voteringen.

19 Et hån mot pensjonistene Arbeids- og sosialministeren har 20. mai lagt frem forslag til Trygdeoppgjør for I oppgjøret kommer det fram at pensjonistene får et negativt utslag i kjøpekraften. Det betyr at pensjonistene blir de eneste for oppnår dette i Bøndene fikk et godt oppgjør og de øvrige fikk 0,60 % økning i kjøpekraften. Pensjonistene ble i pensjonsforliket regulert slik at de etter økningen skulle ha 0,75 % trekk før resultatet. Det vil si at dersom de fikk et tillegg på + 0,75 % skulle det trekkes - 0,75 % først og resultatet ble null. Nå er resultatet 0,60 % og trekker vi fra -0,75 % blir kjøpekraften på 0,15 %. Statsråd Robert Eriksson sa da han satt i opposisjon at før valget 2013 at reguleringen var et ran av pensjonistene og sa videre at dersom Fremskrittspartiet kom til makten og i regjering i 2015 ville han rette opp i denne skjevheten. Nå er han i posisjon, men hva skjer? Han har løyet for pensjonistene som trodde på han og stemte etter det. Molde Pensjonistpartiet er veldig skuffet over slike politikere og håper at Stortinget kan rette opp denne skjevheten. Vi ber alle partier på Stortinget om å ta de som har vært med å bygge dette landet og økonomien om å tilgodese pensjonistene og de trygdede å gi dem en anerkjennelse for det arbeidet de har bidratt med i samfunnet. Anton Iversen Leder Molde Pensjonistparti Saker Vestnes Pensjonistparti vil arbeide for i kommende kommunestyre periode Møre og Romsdal 19 Helse og omsorg. Øke grunnbemanningen innen helse og omsorgssektoren der dette måtte være formålstjenlig, dette bl.a for å få ned slitasjen på de som er på jobb og dermed redusere sykefraværet som er for høyt og en stor kostnad. Forsøksordning med nytt opplegg for en stor del av brukerne av hjemmetjenester hvor de får laget middagsmat hjemme i sitt eget kjøkken. Pensjonistpartiet i Vestnes har nær kontakt med flere kommuner i Sverige hvor dette har vært utprøvd over flere år og nå blir innført i flere og flere kommuner. Opplegget koster stort sett det samme som det tradisjonelle med mat som blir laget sentralt men har en hel del positive sideeffekter som f.eks mindre bruk av medisiner, økt trivsel hos både bruker og omsorgsgiver, friskere eldre som lever lenger osv. Arbeide for å tette tomrommet som vi har i eldreomsorgen i dag mellom hjemmesykepleie og sykehjem etter at aldershjem og gamlehjem ble nedlagt. Det er ett stort behov for boformer som dekker behovet for trygghet og fellesskap. Bedre legevaktordningen i forbindelse med kommunereformen. Barnevernet Pensjonistpartiet vil arbeide for å få klarhet i hva som ligger til grunn for all kritikk barnevernet får og utrede om noe bør endres. Skole Forsøksordning med heldagsskole der SFO betalingen heller går til å gi elevene ett måltid mat midt i skoletiden. Elevene bør være ferdig med skolearbeidet i skoletiden sånn at når skoledagen er over hvor lærer er lærer og elev er elev kan resten av dagen være sånn at barn får være barn og foreldre være foreldre uavhengig av ressurstilgang. Samferdsel Få på plass bussruter på lørdag/søndag til/fra utkantene av kommunen og kommunesentrum. Tvert nei til Møreaksen frem til totalkostnad er lagt på bordet og ikke minst nivået på bompenger! Før dette er kjent er det ingen som kan «spå» om dette prosjektet er til det gode for Vestnes kommune eller ikke! Bevare hurtigbåten uansett fremtidig veivalg. Kommunereform Ved en eventuell sammenslåing av Vestnes kommune med andre kommuner vil vi arbeide for fjerning av eiendomsskatt og bompenger innad i den nye storkommunen. Dette er ett utvalg av saker i uprioritert rekkefølge og på langt nær alt vi har på agendaen men ett hint om hva vi står for.

20 Møre og Romsdal Resolusjoner enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Møre og Romsdal PP, torsdag den 4. juni Helse og Omsorg - sosialpolitikk Pensjonistpartiet setter som krav at grupper med spesielle utfordringer som eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, trygdede, arbeidsledige og enslige forsørgere skal få nødvendig hjelp og støtte for at de skal kunne opprettholde en forsvarlig livsstandard. Møre og Romsdal Pensjonistparti vil at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha juridisk/ lovfestet rett til enkeltrom i sin egen kommune. 20 Pensjonistpartiet er imot nedleggelse av lokale sykehus og vil arbeide for at de fortsatt skal ha en viktig funksjon i vårt samfunn. I denne forbindelse vil lokallagene i Vestnes og Molde krever at det må tilføres et betydelig antall legestillinger og videre antall pleiere som kan ta seg av pasientene på en tilfredsstillende måte. Videre mener årsmøte at de to lokallagene må arbeide aktivt for å øke antallet sykehjemsplasser, og for at et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser skal være lovpålagt. I tillegg til sykehjem og hjemmesykepleie, må det legges til rette for bofellesskap/ omsorgsløsninger som dekker behovet for trygghet og fellesskap. Moderne velferdsteknologi er til hjelp, men erstatter ikke nærhet, hode, hjerte og hender. Årsmøte vil at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av vårt ordinære helsevesen ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene. Fremmet av styret i Møre og Romsdal Pensjonistparti 2. Oppvekstpolitikk Pensjonistpartiet vil arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Møre og Romsdal Pensjonistparti vil i denne sammenheng medvirke til at frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd skal gis nødvendig støtte. Lokallagene i Vestnes og Molde vil arbeide for at hjem og skole går sammen om å lære barna og ungdom et gjensidig ansvar for å praktisere positive holdninger og høflighet i omgang med andre mennesker. Både foreldre og skole må arbeide aktivt for å motvirke mobbing og bruk av vold. Årsmøte mener at lærere har en svært viktig rolle i skolen. De skal være tydelige i sin lederrolle, basert på kunnskaper, erfaring og ferdigheter. Fremmet av styret i Møre og Romsdal Pensjonistparti 3. Miljøpolitikk Pensjonistpartiets overordnede miljøkrav er ren luft, ren jord og rent vann. Lokale, regionale og nasjonale tiltak som kan medvirke til å hindre forurensing, støttes av partiet. Møre og Romsdal Pensjonistparti vil arbeide for å redusere bruken av kjemiske og andre tilsettingsstoffer som

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landslaget for offentlige pensjonister Landslaget for offentlige pensjonister Fremlegg 14122017 Torild Ofstad Krav til statsbudsjettet for 2018. LOP har følgende 8 hovedkrav i prioritert rekkefølge vedrørende: Alderpensjonen Skatt Styrket kommune

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo 18.10.2016 Høring Statsbudsjettet 2017- Arbeids- og sosialkomiteen 1. Melding til Stortinget om trygdeoppgjøret Pensjonistforbundet

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmene

Nyhetsbrev for medlemmene Medlem av 2015 - NUMMER 4 Nyhetsbrev for medlemmene Innhold S1: Forbundslederen har ordet. S3: Resolusjoner vedtatt på PFs landsmøte S5: Høring demensplan 2020 Høstens møter i SVP Forbundsleder Kjell Levik

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kommunesammenslåing som utvikling

Kommunesammenslåing som utvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesammenslåing som utvikling Statssekretær Paul Chaffey Lillestrøm, 24. april 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Flere eldre

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er Barnets beste Til deg som lurer på hva barnevernet er Tekst og foto: Lillian Skauge Valseth 2017 2 Barnevernet Du leser kanskje i denne lille boken fordi du skal snakke med noen som jobber i barnevernet

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014 Kommunereform Rådmannens orientering Tvedestrand kommune 2014 Disposisjon 1. Fremdriftsplan 2. Om demokratiet 3. Kommunens oppgaver 4. Argumenter for og mot reform 5. Vedtak: Østre Agder 1. Fremdriftsplan

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer