et magasin fra Pensjonist Par tiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et magasin fra Pensjonist Par tiet"

Transkript

1 Vindusposten et magasin fra Pensjonist Par tiet Helse, velferd, omsorg og verdighet Nr. 1/ årgang 10 Hvor går Norge? Et hån mot pensjonistene Narrespill om folketrygdens finansiering Blind markedsideologi svekker Posten Ta meg gjerne med når du går!

2 Kontaktsiden 2 Vindusposten Nr årgang Ansvarlig utgiver: Pensjonistpartiet Redaktør: Einar Lonstad Redaksjonell leder: Gjert-Are Valberg Redaksjon: Hovedstyret Bilder: Om ikke annet er oppgitt er bildene egenprodusert eller hentet fra Wikimedia Commons, Stock.XCHNG eller Dreamstime Forside: Child Foto: Bess Hamiti Agenda for Lørdag 17. oktober Landstyremøte Thon Oslo Airport Hotell, Gardermoen Deltagere: HS og Fylkesleder Hvordan komme i kontakt med Tlf: e-post: Besøksadr: Prinsensgate 3 A, 0154 OSLO Postadr: Postboks 6, Sentrum, 0101 OSLO Hovedstyret: Leder Einar Lonstad Tlf Politisk nestleder Reidun S. Hagerud Tlf Organisatorisk nestleder Nordal Torstensen Tlf Kasserer Liv Remman Tlf Studieleder Torgrim Nordgarden Tlf Styremedlem Gjert-Are Valberg Tlf Styremedlem Ruth Hoel Tlf Styremedlem Torgrim Nordgarden Tlf Varamedlem Frank Jøsendal Tlf Varamedlem Anna Steen. Tlf Varamedlem Trym Sivesindtajet. Tlf Fylkesledere: Akershus Britt Hege Monsen Vestlie Tlf Aust-Agder Jon Lindset Tlf Hedmark * Helge Thomassen Tlf Hordaland Frank Hansen Tlf Nordland Astri G. Valberg Tlf Oppland Per S. Larsen Tlf Oslo * Torill Gran Larsen Tlf Rogaland Alf Edvinson Tlf Sør-Trøndelag Robert Johansen Tlf Telemark Vest-Agder Ole Odd Berge Tlf Vestfold ** Svein Erik Jakobsen Tlf Østfold Oddvar Løkkeberg Tlf * = Fungerende fylkesleder, ** = kontaktperson April 2016 Landsstyremøte, dato ikke fastsatt Lørdag 4. Søndag 5. juni 2016 (Vedtatt av LM mai 2015) Landsmøte 2016 Representanter valgt på fylkesårsmøtene innen utgangen av februar i henhold til partiets vedtekter. Layout & Trykk av: Norvald Strands veg 43, Siva 2212 Kongsvinger Tlf Vindusposten valgnummer I dette nummeret vil du finne mye generelt stoff som opptar medlemmer og tillitsvalgte i Pensjonistpartiet. Siden det er Kommune- og Fylkestingsvalg i år, er dette nummeret viet for en stor del det kommende valget. Hvert fylke der Pensjonistpartiet er representert har blitt oppfordret til å sende inn lokalt stoff fra sine fylker og deres lokallag. Du finner dette lokale stoffet med «arkivflik», merket fylkets navn. Dessverre er ikke alle fylker med, uvisst av hvilken grunn. De har tydeligvis andre prioriteringer og ønsker å profilere seg på andre måter. Men de fylker som har respondert, har bidratt med mye bra som du som leser kan bli inspirert av. Besøk også vår hjemmeside og se hva vi står for og hvor vi er representert. Ha et riktig godt valg stem på vår liste og våre listekandidater ved høstens valg! Det er de som holder hva de lover!

3 Pensjonistpartiets Landsmøte 2015 et Landsmøte for fremtiden! Årets Landsmøte som ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen den mai, bar klare signaler om fremtiden og ikke minst den kommende valgkampen til høsten. Rundt 67 delegater fra Nordland i nord til Vest-Agder i sør viser at partiet er et klart landsomfattende parti i god vekst. Ekstra hyggelig var det at Møre og Romsdal igjen er kommet på plass, og var representert med to representanter, henholdsvis fra Molde by og fra Vestnes kommune. I tillegg stiller vi for første gang også kommuneliste i Leksvik i Nord-Trøndelag. Og når vi vet at Malvik i Sør- Trøndelag fylke også stiller liste for Pensjonistpartiet for første gang, ja da blir dette spennende sier partileder Einar Lonstad. Disse såkalte «nykommerne» skal bli artig å følge med på når opptellingen starter etter valget. Som den optimist jeg er, vil sikkert noen av disse få full klaff i valget, med dertil representasjon. Aldri før har Pensjonistpartiet gått ut i en valgkamp hvor nettopp «våre» saker har stått i fokus slik som nå: Pensjonsreformen et nesten nulloppgjør for våre pensjonister, fremdeles en meget urettferdig indeksregulering med 0,75 %. En sak vi aldri glemmer, uansett valg! Uførereformen fra 01/ 01/ 2015 reform som for enkelte har slått meget negativt ut, og som enkelte stortingspolitikere nå tar til orde for å gjennomgå deler av reformen på nytt. Ny Politireform bevæpning av politiet en reform som vil ramme mange kommuner og ikke minst mange innbyggere i disse kommunene som vil miste sitt lokale lensmannskontor. Kommuneøkonomien i 2015 kutt i kommuneøkonomien endringer i forhold til et strammere statsbudsjett. Ny Kommunereform sammenslåinger av flere kommune til større enheter. Hva vil dette føre til for de mindre partene i fremtidens valg? Nedleggelser av lokale sykehus akuttberedskap fødeavdelinger/ jordmortjenester skal sentraliseres i større enheter. Mottak av syriske flyktninger over 2 år. Senere tall endret til Hva med dem som allerede sitter i mottak og venter på utplassering til en eller annen kommune I tillegg har vi de lokale sakene. Våre kandidater har mye å ta tak i den kommende valgkampen sier partileder Einar Lonstad. Når vi skal kjempe om plasser i kommune eller fylkesting, ja da er det med så ganske små ressurser i forhold til de store partiene som sitter med millionstøtte fra sine moderpartier. Men jeg har tro på fremtiden tro på valget til høsten i Tross alt det er representanten fra Pensjonistpartiet som teller mest og her er vi vel så gode som mange av våre motkandidater. Godt valg i 2015! Einar Lonstad Leder 3 Folkestyre? Hva skal en ha valgte folk for i kommunestyre, planutvalg og andre organer, når en har rådmenn? Se rådmann i Øyer m. fl. ØSTRE TOTEN PENSJONIST PARTI.

4 4Pensjonistpartiet Pensjonsreformen bør være en valgkampsak! Pensjonsreformen flytter ansvaret fra de unge arbeidstakere til pensjonistene. Da den nye pensjonsreformen ble innført i 2011, medførte det en reduksjon i fremtidige pensjonsutbetalinger. Politikere og økonomer hadde fått gjennomslag for å redusere Statens utgifter. Reduseringene ble i første omgang en indeksering ved at lønnsveksten i snitt blant de yrkesaktive ble fratrukket 0,75%.( Ble lønnsveksten på 3%, fikke pensjonistene 2,25%.) Før valget i 2011 kalte flere partier, særlig Fremskrittspartiets, denne urettferdigheten for et eldreran. I tillegg må ektepar og samboere redusere grunnpensjonen med 15%. Her stjeler altså Staten fra fullt opptjente pensjoner med argumentet: Det er rimeligere å bo sammen enn hver for seg. Dette er jo helt riktig, men har det noe med min opptjente pensjon å gjøre? Da var det mere solidarisk å gi enslige forsørgere et tillegg på 15% slik at de lettere kunne betale sine regninger med EN husholdning. Foreningen Rettferdighet for de Eldre hadde 19.mars et møte med Sosialminister Robert Eriksson. Der fikk vi høre at det var våre barn som betalte våre pensjoner. (og vel også vi selv i form av 5,1% trygdeavgift av brutto pensjon + arbeidsgiverne i form av arbeidsgiveravgift). Da blir spørsmålet: Hvem skal takke? Er det pensjonistene eller samfunnet (Staten). Dagens pensjonister har jo i 40 år i aktivt arbeid betalt pensjonen til vår foreldregenerasjon? ( «You pay as you go», sies det). Nå er jo tiden inne for å gi pensjons-stafettpinnen videre til neste generasjon og høste fruktene fra det samfunnet vi skapte. Vi har jo investert i et «pensjonsfondutland» som i dag er på 7000 milliarder kroner! Hvorfor mases det om at pensjonsutbetalingene står i fare om noen tiår, når inntektene fra de unge arbeidstakere til trygdebudsjettet (+ inntektene fra penjonister og arbeidsgivere; se over) i Trygderegnskapet er på(øremerkete inntekter) 304 milliarder 2015-kroner, mens pensjonsitgiftene er på 190 milliarder? Tror dere meg ikke? Alle tall er hentet rett ut fra dagens Statsbudsjett! Det skrives også om at ungdomsbølgen og arbeidsinnvandring vil trygge fremtidige pensjoner. Har vi fått en stat som har mere omsorg for Statens finanser enn for sine eldre innbyggere? Mitt forslag er at indekseringen på 0,75% fjernes, og at vi får beholde vår opptjente pensjon uavkortet! Denne pensjonsreformen er en skam for Norge, verdens rikeste nasjon!

5 Noen ord fra den nye organisatoriske nestleder Nordal Torstensen Vi har ofte hørt at for å få Pensjonistpartiet til å fungere, så er det 3 ting som teller: Organisasjon organisasjon organisasjon! Dette støtter jeg, men har lyst å tilføye Lojalitet. I 16 år har jeg vært medlem i Pensjonistpartiet. 15 av disse årene har jeg hatt forskjellige tillitsverv og har ofte opplevd at det er viktig å være lojal mot partiets program og vedtekter Blir en valgt til et verv, så betyr det for meg at en har akseptert dette for den aktuelle perioden, dermed også forpliktet seg til å følge spillereglene. Selvfølgelig er det jo slik at en ikke alltid er enig i alle saker, men da er det flertallet som avgjør. Slik er demokratiet. Jeg har dessverre opplevd at tillitsvalgte ikke vil akseptere flertallets avgjørelse. For meg er det utenkelig og uakseptabelt å reagere med å frasi seg alle verv dersom en slik situasjon skulle inntreffe. Skal Pensjonistpartiet ha en fremtid så må vi stå sammen, også i vanskelige tider. Ønsker dere alle en fin sommer! Nordal Torstensen Org.nestleder PensjonistPartiet 5 Nytt fra Politisk nestleder «LIVSGLEDE FOR ELDRE» - HVOR ER VERDIGHETEN? Den 12. november 2010 la Regjeringen frem «Verdighetsgarantien». Jeg tror det er på tide å minne hverandre om denne forskriften. «Nå er det nok» - dette kan vi ikke finne oss i lenger. Vi i Pensjonistpartiet må stå opp sammen, og reise oss i respekt for det samfunnet de eldre i generasjonen før oss - og i vår generasjon har bygd opp. Vi har hørt flere «skrekkhistorier» de siste årene, - bl.a. i Kommunal Rapport 15. januar og 22. januar, og ikke minst gjennom TV-dokumentarer, - i alle år. Jeg synes at vi i programmet i forbindelse med kommunevalget i 2015 skal ha fokus på eldreomsorgen. Jeg er av den oppfatning at det bør ansettes et eldreombud i kommunene. Pensjonistforbundet publiserte 22. desember 2014 et skriv vedrørende et nasjonalt ombud. Jeg mener altså at et slikt eldreombud også bør være på plass i kommunene. Et eldreombud skal være en talsperson spesielt for de eldre i kommunen. Dersom kommunen er liten, bør de de kunne samarbeide med nabokommuner eller etablere halve stillinger. Jeg er også - i likhet med Pensjonistforbundet - av den oppfatning at det ikke finnes dedikerte rettigheter for eldre i dag. Mens rettigheter til barn, kvinner, minoritetsgrupper er ivaretatt med egne lover, retningslinjer og ombudsordninger, finnes det ikke noe slikt for eldre i Norge. Menneskerettighetene blir brutt hver dag i Norge. Eldre utgjør en stadig større gruppe av samfunnet. Eldre demente er også økende. Jeg ser for meg at vi bør sørge for at vi har flere disponible leger, men også opplegg for mer trening og mindre medisinering enn det som skjer i dag. Dette bør være noen typiske forhold som et eldreombud skal jobbe med. Jeg mener at det er viktig med gode holdninger hos ansatte i helsetjenesten. Jeg tror også det er viktig å spisse kompetansen, - noe som igjen kan bli en god investering. La oss gå sammen om dette! - Lykke til! For nyttig informasjon henviser jeg til og Vennlig hilsen; Reidun Hagerud Politisk nestleder

6 Endring krever handling Sør-Trøndelag 6 Pensjonistpartiets første landsmøte var i Oslo i Vi har altså et 30-årsjubileum å feire i år. Partiet ble dannet fordi man så at alderspensjonister ble skjøvet i bakgrunnen og ikke tatt hensyn til. Vi bor i et land rikt på ressurser, det burde være nok til at alle, unge og gamle, kan ha en god levestandard. Slik har det dessverre ikke blitt. Vi har mange eldre i Norge som lever under EUs fattigdomsgrense, vi har syke mennesker som ikke får den behandling de har krav på og behov for, vi har lange ventekøer for å komme inn på sykehjem. Grunnbemanningen er Helse-Norge er alt for lav, og jeg påstår det er en villet politikk og en forvaltning av ressursene som undertegnede ikke alltid er enig i. Foran hvert valg, enten det er stortingsvalg eller fylkes- og kommunevalg lover de etablerte partiene gull og grønne skoger. For to år siden lovet FRP at alderspensjonistene, jo de skulle få det mye bedre bare FRP kom til makta. Ja takk, gull og grønne skoger... tørre kvister er det vi har fått, med nedskjæringer til de som har lite fra før og mere til de rike. Skal vi få det annerledes må vi prioritere politikere som er villige til å fordele våre felles ressurser på en langt annen måte. Derfor er det mere aktuelt en noen gang å markedsføre Pensjonistpartiet. Pensjonistpartiet fokuserer på helseog sosialpolitiske spørsmål. Helse, velferd, omsorg og verdighet er våre slagord. opplevde freden i 1945 måtte spytte i nevene og bygget opp et land som lå i ruiner, det var mangel på så å si alt. Og disse er det vi i dag kan takke for den grunnmuren av velstand som Norge nå bygger på. I 1970-årene gikk de norske kvinnene ut i arbeidslivet for fullt, og det skaffet mange skattekroner inn til staten. Spør du folk i dag hvorfor Norge ble så rikt, svarer vel de fleste oljen. Nei ikke bare det, mest var det den store skattetilgangen fra yrkesaktive kvinner. Men når det kommer til pensjonsordninger, blir fortsatt deltidsansatte kvinner minstepensjonister. Stat og kommune har i flere år gått over til papirløse ordninger. Fra neste år blir postgangen på data, stort sett alle offentlige dokument er det allerede. Billetter, avgangstider, opplysninger av alle slag er overført til datamaskinen. Velferdsteknologi er kommet for å bli, men husk... ikke alle evner eller kan bruke denne teknologien. Her må Norge ta hensyn til dette ennå en generasjon, ikke bare skjære alle over en kam. I de store byene ivres det for å innføre parlamentarisk system. Det vil gagne de store partiene men gjøre det vanskelig for småpartiene. Alle avgjørelser blir tatt i de lukkede rom, det er ikke demokratisk og styrker ikke det norske folkestyret. På de tredve årene som er gått siden Pensjonistpartiet ble dannet, ser vi dessverre en utvikling mot et klassedelt samfunn. De rike blir rikere, og vi får en fattig underklasse. For få år siden så vi aldri en tigger på gatene, nå sitter de noen på hvert gatehjørne. Rundt byene forsvinner mere og mer av matjorda, og det tillates høyere og tettere bebyggelse. Store sentre dukker opp, den lille bedriften i nærmiljøet har ikke sjanse til å konkurrere med disse. Og tilbake til eldreomsorgen, velferdsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på. Etter press på ansvarlige myndigheter har jeg fått som svar at velferdsgarantien bare er å betrakte som en visjon. Alderspensjonister og uføre utgjør en svært stor velgergruppe. Denne gangen bør de skjønne sitt eget beste og stemme inn lokale politikere som vil prioritere eldreomsorg. Jeg oppfordrer alle uføre og pensjonister til bruke stemmeretten sin. Ønsker de en verdig helse- og omsorgspolitikk, så må det aktiv handling til. Stem på Pensjonistpartiet! Lillian Dalager Bromseth Pensjonistpartiet i Trondheim. Pensjonistpartiet mener også at pensjonistene blir grovt diskriminert når det gjelder data. Husk på at den aller eldste generasjonen ikke hadde engelsk-undervisning på skolen. Husk på at de var med i 2. verdenskrig og forsvarte landet vårt, ja ga sitt liv for det i mange tilfeller. De som

7 Narrespill om folketrygdens finansiering Daglig kan vi lese og høre fra «kompetente» fordragsholdere, økonomer, journalister og stortingspolitikere fra «alle» partier: STOR bekymring for statens utgifter til finansiering av folketrygden! Folketrygdens finansiering dekkes i hovedsak av tre-3-kilder: 1. Arbeidsgiveravgift 2. Arbeidtakeravgift = trygdeavgifter fra arbeidstaker + pensjonister (5,1%) 3. Statstilskudd. De to nevnte avgifter er øremerket til finansiering av folketrygden og kan ikke brukes til noe annet, nærmest en «Sperret konto». høye innbetalinger av trygdeavgifter til staten! Tall fra 2013 og 2014 viser at statens tilskuddsandel i % fortsetter å synke. Så lenge lønninger og pensjoner stiger, stiger også inntekten til folketrygden! Ser vi på tallene fra 2014 fra Finansdepartementer: (Prop. 1 S ) Gul bok : 2.5 Folketrygdens utgifter og inntekter, finner vi: Totalt for Bud: 2014: 384 mrd : 418 mrd ( Gul bok) Alderspensjoner Bud: 2014: 175 mrd : 190 mrd. (Gul bok) Vet de ikke bedre? På en merkverdig måte kan eller vil ikke journalister berøre dette tema. Hvorfor? Er politikerne ført bak lyset av økonomer når de gang på gang vedtar innskrenkninger for oss pensjonister? Reduserer maks opptjening fra 1993 til 7 pensjonspoeng som topp (tidligere 8,33), en skattereform som gir pensjonister 0,78 % mindre velstandsøkning versus arbeidstakere, 15% trekk fra begge ektefeller av grunnpensjonen (G) fordi de er gift, aldersjusteringer (fra 1943 må hvert nytt kull jobbe litt lenger etter 67 år for å få samme pensjon m.m. Hvorfor blir pensjonistene en salderingspost i Statsbudsjettet? PensjonistPartiet 7 Det føres separat regnskap for folketrygden, noe som framgår av statsregnskapet hvert år. Departementet skriver: «Fra 1983 dekker Staten differansen mellom folketrygdens inntekter og utgifter, slik at regnskapet går i balanse». Det er kun dette tilskuddet som er den reelle utgiften når det gjelder folketrygden. Fra og med 2003 til 2013 økte utgiftene til folketrygden med formidable 143 milliarder kroner. Av denne sum dekket arbeidsgiverne 75 mrd. og arbeidstakere 50 mrd. Statens tilskudd økte med bare 18 mrd! I % falt statstilskuddet fra 34,3 til 26,2 % av de samlede utgifter til folketrygden. Vi har jo alle fryktet effekten av «eldrebølgen» som skulle få hele folketrygden til å vakle. Det viser seg også å være feil. De som er født fra 1943 og utover, kom jo inn i pensjonisttilværelsen med høye pensjoner og derved På inntektssiden oppgis tall for 2015 til 304 mrd., hvorav 171 mrd. fra arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra arbeidstakere og pensjonister: 131 mrd. Statens utgifter netto blir da 115 mrd. - IKKE 418 mrd. Ser man på hva Alderspensjonutbetalinger i 2015 er stipulert til i gul bok, så er tallet 190 mrd. kroner. Når dette tallet settes opp mot inntekter fra arbeidsgivere og arbeidstaker/pensjonister på 304 mrd. så er det vanskelig å forstå «alles» bekymringer for om pensjoner i framtiden er «bærekraftig». Vi pensjonister har jo også penger til gode! Vi har i 40 år betalt inn trygdepremier og pensjonstrekk til kommune/stat/private pensjonskasser! De er jo i systemet. «Har ikke råd til å opprettholde dagens nivå på utbetalinger i framtiden», sier noen økonomer. Vi har 7000 mrd. på pensjonsfond-utland. Hva snakker politikerne egentlig om? Regjeringen er bekymret for fall i oljeinntektene. Hva med de land som aldri har hatt oljeinntekter? Har Sverige, Danmark og Finland noen sjanse? Nei, få fakta opp på bordet og slutt med sytet! VI HAR PENGER, MER ENN NOK de neste 100 år. Jeg avslutter med Mark Twain: «Jeg hadde mange bekymringer i mitt liv, men de fleste ble det ingenting av!»

8 Det norske helsevesen Akershus 8 Journalist Lise Askvik har i 2015 utgitt boka Helsesviket. Brev fra helsevesenet. Mange har trodd at Norge har verdens beste helsevesen, men hvor godt er egentlig vårt helsevesen? Pasienter, sykepleiere, fysioterapeuter, leger og professorer forteller i denne boka om sine opplevelser og erfaringer. Noen skriver anonymt for de er redde for konsekvensene av å stå fram. Det er skremmende. Disse rapportene får glansbildet av det norske helsevesen til å blekne. De gir et usminket bilde av utviklingen. Visste du at Norge ligger i Europas bunnsjikt når det gjelder antall sykehussenger i forhold til folketallet? Fra 1980 er antall somatiske senger mer enn halvert i Norge. Sett i forhold til antall eldre har det også vært en nedgang i antall sykehjemsplasser. Det kan se ut som det er et mål i seg selv å ha et helsevesen med færrest mulig senger og korte liggetider. Dette fører til lange helsekøer, dårligere pasientbehandling, brutale utskrivninger og overfylte sykehus. De som blir hardest rammet, er ofte de eldre og skrøpeligste som blir kasteballer i systemet. Tanken med samhandlingsreformen var at den skulle løse disse problemene, men den har heller forsterket dem. Kommunene har fått et betydelig større ansvar for å ta seg av ut- skrivningsklare pasienter som er mye sykere enn tidligere, og som trenger smertelindring (palliasjon). Dette legger et stort press på sykehjemmene og hjemmesykepleien og stiller større krav til fagkompetansen hos personalet. Mange kommuner er ikke godt nok forberedt på dette utvidede ansvaret. Fra er kommunene pålagt å ha et døgnåpent, øyeblikkelig tilbud. Flere steder i landet er de i ferd med å bygge lokalmedisinske sentere som kan ta seg av denne oppgaven. Tidligere hadde legene stor makt i sykehusene. Nå er det byråkratene og økonomene som har overtatt styringen. Det har ført til at det viktigste ved de store spesialistsykehusene er inntjeningen og ikke å overskride budsjettene. Pasientene blir varer som skal raskest mulig ut av sykehuset ( fabrikken ) og ut i markedet. Det gir god inntjening. Slik bør det ikke være. Det viktigste er pasienten og at han får god behandling og pleie. De siste årene har det gått hardt utover flere små og mellomstore sykehus. Avdelinger blir lagt ned for å spare penger. Betjeningsboliger blir solgt. Det fører til at gode nærtilbud, som pasientene er meget fornøyde med, blir borte og at pasientene får lengre reisevei. Ola Øygard De mindre sykehusene har ofte hatt lave driftskostnader og høy kvalitet på behandlingen og stor pasienttilfredshet. Til høsten får vi ny nasjonal sykehusplan. Den bør ta for seg den håpløse modellen med helseregioner og foretak, og heller satse på det som fungerer best for pasientene og helsepersonellet. Vi bør ha et godt utbygd nettverk av lokale sykehus knyttet til universitetssykehusene. I lokalvalget til høsten bør Pensjonistpartiets representanter engasjere seg i helsetilbudene og gi sitt syn til kjenne i valgkampen. Ola Øygard (leder for Ski PP og sekretær i Akershus PP)

9 Pensjonist, og så? Det er mange av oss her i landet, ikke bare gamlinger, men alle som ikke har et fast arbeid, for eksempel uførepensjonister. Vi er bortimot 1,2 millioner mennesker her i landet i kategorien pensjonister. En del av oss har jobbet et langt liv, og mange har ikke vært så heldige at de har hatt den muligheten ved at helsen har tilsagt at det er umulig. Dette er en stor gruppe i vårt samfunn, som det offentlige kan gjøre som en vil med!? Vi har Pensjonistforbundet som en interesseorganisasjon. Vi har LO som skal og sier at de vil ta vare på oss. Vi har Pensjonistpartiet som kan ta vare på oss, hvis vi blir sterkere. Det er nok at vi melder oss inn, (rimelig medlemskontingent) i et Parti som vet hvor skoen trykker. Det offentlige har uten motbør fått alle med på at det er så billig for oss å leve sammen enten som samboende eller som gifte, at de gjennom flere år har kunnet inndra 15 % av grunntrygden vår bare fordi at det er så billig for oss å leve sammen 2 og 2! For ikke å nevne underreguleringen på 0,75% av lønnsoppgjøret vårt, hvert år!!! Vi er så få som enda har organisert oss for å stå opp mot denne uretten. Hvis 1 av 3 Pensjonister som gruppe, stemte Pensjonistpartiet ville vi hatt mer enn 40 representanter på Stortinget! Pensjonistpartiet i Nordland går inn for å opprette et eldre -ombud, dette for å hjelpe alle de som kommer til kort når det gjelder møtet med det offentlige enten det gjelder Pasientreiser eller andre vanskeligheter. Det er et kjent problem at mer enn 30 % av befolkningen har problemer med å besvare det offentliges skjemaer. Dette gjelder også i andre land. Gjør vi det ikke rett, blir vi selv sittende som Svarteper. Vi har Pasientombud etc. men vi skal ha pågangsmot og hjelp for å få igjennom våre rettigheter. Så meld deg inn i Pensjonistpartiet og stem på oss slik at vi blir en gruppe å forholde seg til. De aller fleste er en ressurs langt mer enn en belastning! Vi har også blitt fjernet fra valgomaten i motsetning til Rødt og Miljøpartiet de grønne. Vårt motto er: ET LØFTE GITT, ER ET LØFTE HOLDT. Magne Reinhardtsen Pensjonistpartiet Steigen/Nordland Pensjonistpartiet 9 Arbeidsmiljøskaddes Landsforening vil ha nasjonalt kompetansesenter -Vi treng fagfolk som forstår den enkelte skadde frå arbeidslivet, seier nyvalt lear i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, Dagfinn Wiik frå Vestnes i Romsdal. Eit nasjonalt kompetansesenter med yrkesmedisinar som i samråd med andre fagpersonar gjer at våre medlemmar ikkje får livet på vent, men snarast råd får registrert skaden sin som yrkessykdom og får den hjelpa dei treng, er målet vårt seier Wiik. Tilbake i arbeid, heilt eller delvis er viktig for oss, men er skade påført så skal han erstattast ut i frå at arbeidstakar skal kunne leve eit normalt liv og ikkje ut i frå kva forsikringsbransjen finn for godt, seier Dagfinn Wiik. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har avholdt årsmøte sist i mai. Nytt styre ble valgt og den nye leiaren Dagfinn Wiik kjem frå Møre og Romsdal. Med seg på laget har han nestleiar Svein Rokkones frå Trøndelag. Styremedlem Arild Solvang frå Aust Agder, Marit Lehto Lehn og Marit Rokkones frå Trøndelag. Varamedlem er Siv Lisbeth Krogset frå Møre og Romsdal og Gunnleif Myre frå Trondheim

10 PensjonistPartiet 10 Norsk Forsvars- og sikkerhetspolitikk Norsk sikkerhetspolitikk er forankret i NATO-alliansen, samtidig som vi knyttes stadig nærmere til det europeiske fellesskap (EU). Medlemskapet i NATO innebærer en gjensidig forpliktelse og må stadfestes av Stortinget i hver enkelt sak. Dette mener Pensjonistpartiet gjennom sitt program. Vi mener at det er uansvarlig ikke å være forberedt på mulige fremtidige trusler mot våre nasjonale interesser, så som terroranslag mot oljeinstallasjoner, industrianlegg og forsvarsverk. Derfor støtter Pensjonistpartiet alle parti som ønsker å styrke forsvarsevnen til Norge gjennom økte bevilgninger og personell til forsvaret, herunder heimevernet. Samarbeidet mellom forsvaret og sivil beredskap må etter vårt syn videreutvikles for å styrke kampen mot sabotasje og terrorangrep. Heimevernet må være en viktig del av forsvaret og ha en viktig rolle i samfunnet og spesielt i distrikts Norge. Vi mener at HV - mannskaper under avtjening av HV- tjeneste, skal motta full lønn. Heimevernet må øves og være langt mer synlig enn tilfellet er i dag. Pensjonistpartiet mener Sjøforsvaret, herunder Kystvakten, må styrkes for å sikre hele kysten med spesiell fokus på våre olje- og fiskeriinteresser. Pensjonistpartiet mener at Norge skal føre en utenriks- sikkerhetsog forsvarspolitikk som ivaretar et fullverdig medlemskap i NATO, samt oppfylle våre forpliktelser ovenfor egne EU styrker. Pensjonistpartiet vil arbeide for at Forsvaret gis forutsigbare rammevilkår og støtter tiltakene som ekspertgruppen nylig overleverte til Forsvarsministeren. Dagfinn Wiik og Anton Iversen Dagfinn Wiik og Anton Iversen Et lite krigsminne Vi minnes i år da Norge ble et fritt land i Da kunne det passe med et lite minne fra den gang. Jeg vokste opp på et gårdsbruk, og under andre verdenskrig forlangte tyskerne en andel av alt som ble produsert på gården. De kom og målte og tellet alt vi hadde av husdyr og avling, så kontrollen var i orden. Vi hadde en liten lysegul nordlandshest som het Steinar, den snilleste skapning på jord. Han hadde dog et lyte, han var trebitt. Både matkrybba hans og trappetrinnene utenfor huset var oppgnagd. Det hjalp lite hva far fant på av lure knep. All denne trefiberen var selvsagt tungfordøyelig, så når han gikk så hørte vi propp-propp. Hvis han sprang så ble denne samme serien sendt ut, men i adskillig hurtigere tempo. En dag kom det beskjed fra tyskerne om at alle hester skulle inn til visning. Tung om hjertet måtte far og de andre bøndene dra for å vise fram hestene sine. Vi var dypt ulykkelige, og i vår nød så knelte min eldre bror og jeg foran foreldre-senga og fremsa følgende bønn: Kjære Gud i himmelen ikke la tyskeran ta Steinar te krigshest. Vi ble bønnhørt, utpå kveldssida kom far og Steinar hjem igjen. Den tyske krigsmakt ville ikke ha en trebitt hest. Lillian Dalager Bromseth, Trondheim PP

11 Blind markedsideologi svekker Posten Den blåblå regjeringen sendte sitt forslag til ny postlov på høring. Vi kan nesten ikke tro det vi leste. Regjeringens forslag viser en markedsideologi på sitt mest ekstreme og vil ende opp med et dårligere posttilbud for de fleste av oss. De fleste har fått med seg at det i forslaget ligger at posten ikke lenger skal omdeles på lørdag. Dette har fått avisene i landet rundt til å reagere, fordi det kan bety tap av abonnenter i stor skala. Hvem vil vel ha lørdagsavisen på mandag? Pensjonistpartiet Men det ligger sterkere lut enn som så i forslaget. Regjeringen foreslo nemlig å oppheve postens enerett til å distribuere brevpost. Og de vil fjerne enhetsportoen på nær opp til 90 prosent av brevposten. Kun for enkeltsendinger foreslås enhetsportoen beholdt. Og gjett hvem som må betale prisen for dette! De store kundene som holder til i Oslo-området vil få rabatterte og billigere priser, mens næringslivet i resten av landet må forholde seg til maksimumspris. Er dette god distriktspolitikk? Nei, selvsagt ikke. På toppen av det hele hilser regjeringen konkurrentene til Posten velkommen til å skumme fløten av det mest lønnsomme markedet. Dette markedet ligger i det mest sentrale Østlandsområdet i en radius innenfor ca 12 mil fra Oslo. Her bor om lag halvparten av befolkningen i Norge og her holder de største kundene til. Det er her de private konkurrentene vil etablere konkurrerende posttjenester. For Posten vil dette bety tap av store inntekter. Og det vil trigge nye innsparingsrunder og redusert service og kvalitet. I dag har vi et spleiselag som sørger for likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Den rød-grønne regjeringen bidro til dette ved å legge ned veto mot innføring av EUs postpolitikk i Norge. Nå fjerner Høyre og FrP grunnlaget for dette spleiselaget ved å åpne for full konkurranse på posttjenestene. Dette vil føre til forskjeller i service, kvalitet og pris på posttjenester mellom de mest urbane områdene og resten av landet. Tilbudet til folk og næringsliv vil bli forskjellig, avhengig hvor du bor eller driver næring. Håvard Jørstad/Posten Norge I tillegg til at det blir forskjeller, må staten subsidiere Posten betydelig mer enn hva de gjør i dag. I dag har vi posttjenester som fungerer og et postselskap som har tilpasset seg endringene i markedet i godt samarbeid med de ansatte. Vi trenger ikke en ny og dårlig postlov for å gjennomføre hensiktsmessige forandringer! Høyre og FrP mener at full konkurranse om brevposten og innføring av EUs tredje postdirektiv er fremtidsrettede tiltak, fordi det sendes færre brev i dag enn for ti år siden. Det er liten tvil om at brevvolumene reduseres kraftig, men da må man undres over hvorfor det er lurt å la flere postselskaper konkurrere om et fallende marked, slik regjeringen foreslo. Heldigvis finnes det stortingsrepresentanter som ser de negative konsekvensene ved regjeringen forslag. Men de nådde ikke igjennom. Av Ruth Hoel Styremedlem i Hovedstyret 11

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 2/2012 - årgang 7 Vervekampanje Trygdeoppgjøret 2012 Er pensjonene våre i fare? Barnevernet 2012: Nedprioritert og utarmet

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 1/2011 - årgang 6 Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen K O N TA K T S I D E N i vindusposten Nr.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer