Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015"

Transkript

1 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/ Offentlig ettersyn Kommunestyret 106/

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Betalingssatser Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger... 3 Kulturskolen... 6 Folkebiblioteket... 6 Badebilletter... 6 Prisliste utleie Nordkjosbotn idrettshall... 7 Helsesøstertjenesten... 7 Omsorgstjenester institusjonsplasser... 8 Feiing/tilsynsavgift... 9 Brann og redning Næring og forvaltning Endring av eiendom Gebyr for konsesjonsbehandling Gebyr ved regulering Kart- og delingsforretning matrikkel Andre gebyrer Salg av bolig areal Byggesak

3 Betalingssatser 2015 Betalingsregulativet er et vedlegg til økonomiplanen og blir behandlet sammen med økonomiplanen. Kommunestyret vedtar betalingsregulativet og satsene for De fleste priser justeres årlig etter gjeldende kommunal deflator. Unntaket er prisfastsetting på tjenester som er regulert gjennom lover og avtaler, og enkelttilfeller hvor timepriser er økt tilsvarende forventet lønnsvekst 3,3%. For 2015 legges det til grunn en kommunal deflator på 3,0 %. Endringer i husleie følger bestemmelsene i Husleieloven. Generelt er det konsumprisindeksen regnet fra siste fastsettelse av husleien, som setter en øvre grense for hvor stor endringen kan være. Konsumprisindeksen fra september 2013 til september 2014 er 2,1 %. Husleien kan for øvrig reguleres særskilt ved standardhevning. Alle priser er avrundet til nærmeste hele krone, med få unntak. Ved purring påløper purregebyr ihht inkassoloven. Eventuell utestående restanse etter purring blir overført til inkassoselskapet Kredinor for videre oppfølging. Inkassosalæret til Kredinor vil komme i tillegg til kravet. Det påløper forsinkelsesrente ihht forsinkelsesrenteloven ved forsinket betaling på alle krav. Satsen for forsinkelsesrenter fastsettes av Finansdepartementet. 2

4 Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger Husleieprisene varierer etter størrelse og standard. Endringer i husleie må følge bestemmelsene i Husleieloven. Generelt er det konsumprisindeksen regnet fra siste fastsettelse av husleien, som setter en øvre grense for hvor stor endringen kan være. Konsumprisindeksen fra september 2013 til september 2014 er 2,1 %. Det legges ut fra dette til grunn en økning på 2,1% i husleien for Husleien kan for øvrig i enkelttilfeller reguleres særskilt ved standardhevn 3

5 Kommunale barnehager og skolefritidsordning Foreldrebetaling fra 1. januar til 30. april Betalingssats Betalingssats Endring i Barnehage 100 % plass 45 timer pr uke pr mnd ,12 % 100 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 100 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 90 % plass 40,5 time pr uke pr mnd ,12 % 90 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 90 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 80 % plass 36 time pr uke pr mnd ,12 % 80 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 80 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 70 % plass 31,5 time pr uke pr mnd ,12 % 70 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 70 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 60 % plass 27 time pr uke pr mnd ,12 % 60 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 60 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 50 % plass 22,5 time pr uke pr mnd ,12 % 50 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 50 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 40 % plass 18 time pr uke pr mnd ,12 % 40 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 40 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 30 % plass 13,5 time pr uke pr mnd ,12 % 30 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 30 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 20 % plass 9 time pr uke pr mnd ,12 % 20 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 20 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 10 % plass 9 timer annen hver uke pr mnd ,12 % Kjøp dager inkl kost pr dag ,12 % For sent henting av barn pr påbegynt time* pr time ,12 % Kost 100 % plass Kost 90 % plass Kost 80 % plass Kost 70 % plass Kost 60 % plass Kost 50 % plass Kost 40 % plass Kost 30 % plass Kost 20 % plass Kost 10 % plass Det beregnes ikke søskenmoderasjon på kost pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % 4

6 Kommunale barnehager og skolefritidsordning Foreldrebetaling fra 1. april til 31. desember Betalingssats Betalingssats Endring i Barnehage 100 % plass 45 timer pr uke pr mnd ,28 % 100 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 100 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 90 % plass 40,5 time pr uke pr mnd ,28 % 90 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 90 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 80 % plass 36 time pr uke pr mnd ,28 % 80 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 80 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 70 % plass 31,5 time pr uke pr mnd ,28 % 70 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 70 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 60 % plass 27 time pr uke pr mnd ,28 % 60 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 60 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 50 % plass 22,5 time pr uke pr mnd ,28 % 50 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 50 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 40 % plass 18 time pr uke pr mnd ,28 % 40 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 40 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 30 % plass 13,5 time pr uke pr mnd ,28 % 30 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 30 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 20 % plass 9 time pr uke pr mnd ,28 % 20 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 20 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 10 % plass 9 timer annen hver uke pr mnd ,28 % Kjøp dager inkl kost pr dag ,28 % For sent henting av barn pr påbegynt time* pr time ,28 % Kost 100 % plass pr mnd ,00 % Kost 90 % plass pr mnd ,00 % Kost 80 % plass pr mnd ,00 % Kost 70 % plass pr mnd ,00 % Kost 60 % plass pr mnd ,00 % Kost 50 % plass pr mnd ,00 % Kost 40 % plass pr mnd ,00 % Kost 30 % plass pr mnd ,00 % Kost 20 % plass pr mnd ,00 % Kost 10 % plass pr mnd ,00 % Det beregnes ikke søskenmoderasjon på kost SFO Betalingssats 2014 Betalingssats 2015 Endring i % SFO over 14 timer pr uke pr mnd ,00 % SFO 8-14 timer pr uke pr mnd ,00 % SFO 0-8 timer pr uke pr mnd ,00 % SFO kjøp av enkelt timer etter avtale pr time ,00 % For sent henting av barn pr påbegynt time* pr time ,00 % Søskenmoderasjon beregnes 40 % for barn nr 2 i SFO. Søskenmoderasjon beregnes 50 % for barn nr 3 i SFO. Kost er inkludert i prisen. Jfr. vedtektene for barnehagene i Balsfjord, vedtatt i kommunestyret k-sak 7/11. 5

7 Kulturskolen Betalingssats Betalingssats Endring i Beskivelse Kontingent kulturskole over 20 år pr skoleår ,00 % Kontingent kulturskole under 20 år pr skoleår ,00 % Søskenmoderasjon 40 % Folkebiblioteket Betalingssats Betalingssats Endring i Beskrivelse Overdagspenger video pr dag ,00 % Erstatning ødelagt/tapte: bøker, lydbøker, video og øvrige medier voksenavdelinga pr gang ,00 % Erstatning ødelagt/tapte: bøker, lydbøker, video og øvrige medier- barne- og ungdomsavdelinga pr gang ,00 % Badebilletter Betalingssats Betalingssats Endring i Beskrivelse Billetter bad, barn (7-16 år) Pr time ,00 % Billetter bad, voksne Pr time ,00 % Barns under 7 år sammen med foreldre/foresatte gratis Gruppe på 12 personer eller mer Pr time ,00 % Gruppe på mindre enn 12 personer, pr person Pr time ,00 % 6

8 Prisliste utleie Nordkjosbotn idrettshall Idrett og kultur, trening/øving Betalingssats Betalingssats Endring i % Innebygdsboende, hele hall Pr time ,00 % Innebygdsboende, halv hall Pr time ,00 % Innebygdsboende, kvart hall Pr time ,00 % Utenbygdsboende, hele hall Pr time ,00 % Utenbygdsboende, halv hall Pr time ,00 % Utenbygdsboende, kvart hall Pr time ,00 % Innbygdsboende; turnering/kulturarr uten billetter, hele Pr time ,00 % Utenbygdsboende; turnering/kulturarr uten billetter, hele Pr time ,00 % Innbygdsboende; bare garderobe/dusj ,00 % Utenbygdsboende; bare garderobe/dusj Pr time ,00 % Innbygdsboende; vekttrenging Pr time ,00 % Utenbygdsboende; vekttrenging Pr time ,00 % Idretts-og kulturarangement med billettsalg Innbygdsboende; hele hallen Pr time ,00 % Utenbygdsboende; hele hallen Pr time ,00 % Innbygdsboende; bare garderobe/dusj utearrangement Pr time ,00 % Utenbygdsboende; bare garderobe/dusj utearrangement Pr time ,00 % Utleie kommunen/ fylkeskommunene; hele hall Pr time ,00 % Utleie kommunen/ fylkeskommunene; kvart hall Pr time ,00 % Utleie statlige og militære arrangment; hele hall Pr time ,00 % Utleie statlige og militære arrangment; kvart hall Pr time ,00 % Utleie kafeteria med kjøkken Pr dag ,00 % Innbygdsboende: weekendsamlinger hele hallen Pr time ,00 % Utenbygdsboende: weekendsamlinger hele hallen Pr time ,00 % Messer, inntekter < kr Pr døgn ,00 % Messer, inntekter > kr Pr døgn ,00 % Messer, inntekter < kr Pr døgn ,00 % Messer, inntekter > kr Pr døgn ,00 % Pressiserig: Innbygdsboende forstås som "fra kommunen" og utenbygdsboende forstås som "fra ander kommuner". Helsesøstertjenesten Beskrivelse Endring i % Vaksinasjon sesonginfluensa- risikogrupper pr vaksine ,00 % Vaksinasjon sesonginfluensa- øvrige pr vaksine ,00 % 7

9 Omsorgstjenester institusjonsplasser Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester 1 G kr pr Selvkost kr 221,- pr time (økt med 3,3% tilsv. lønnsvekst) Antall timer pr mnd Under 2 G* Kr (mellom 2G og 3G) Kr (mellom 3G og 4G) Kr (mellom 4G og 5G) Kr (over 5G ) t ,3 % 2 t ,3 % 3 t ,3 % 4 t ,3 % 5 t ,3 % 6 t ,3 % 7 t ,3 % 8 t ,3 % 9 t ,3 % 10 t ,3 % Endring i % Middagspriser: Middag 1/1 porsjon Middag 1/2 porsjon Middag Kløvertun*** Full kost Kløverlund Kjøring middag Lunsj dagsenter Kaffe/te dagsenter pr stk pr stk pr stk *** *** pr mnd pr stk pr stk pr stk 4 4 Egenbetaling for institusjonsopphold: Frokost ved dag-/nattopphold pr gang Vask av tøy til beboere pr kg Trygghetsalarm kommunale** pr mnd Trygghetsalarm privat** pr mnd **minstepensjonister er fritatt for ***reguleres ihht. inngått rammeavtale Dag-/nattopphold institusjon: reguleres iht. forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Korttidsopphold institusjon: reguleres iht. forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Langtidsopphold: 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket fribeløp, og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Satser merket med * er maksimalsats ihht lov og kan ikke økes utover dette av kommunestyre. 8

10 Feiing/tilsynsavgift Beskrivelse Endring i % Feiing-/tilsynsavgift inkl mva pr år ,00 % Ekstra feiing inkl mva pr gang ,00 % Feieavgiften fastsettes til selvkost. Fra 1. januar 2005 ble det innført behovsprøvd feiing. Den nye ordningen er regulert etter forskrift om feiing og tilsyn. Som det fremkommer av forskriftsteksten skal det utføres tilsyn med fyringsanlegg/ildsted. I og med at feiingen skal være behovsprøvd vil det ikke bli utført feiing av alle røykpiper hvert år. Feieren har gjennom flere år registrert behovet for feiing etter faglig skjønn som er retningsgivende for fastsatt feiehyppighet. Vurderingsgrunnlag for feiehyppighet. Faste kriterier kan settes på grunnlag av: - type bebyggelse - type fyringsanlegg/ildsted - brenslets art (fast, flytende) - fyringsvaner/fyringsmønster - Mengde sot i skorsteinen pr. ildsted - trekkforhold - dannelse av blanksot På dette grunnlag har feieren satt opp følgende gradering av behovet for feiing. Feiing hvert år (mye sot/beksot) hvert 2. år (noe sot) hvert 3. år (litt sot) hvert 4. år (svært lite sot) 9

11 Brann og redning Brannvernopplæring, utleie av materiell og mannskap Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Kontroll håndslokkere pr. stk Undervisning samt for- og etterarbeid timepris 950 * Reise utover 1 time i forbindelse med undervisning timepris 450 * Utstyr: Pulverapparat (6kg) pr. stk Utstyr: Røykmaskin pr. stk Brannøvelse med vaktlag, inkl. nødvendig materiell Mannskap dagtid timepris Mannskap natt/helg timepris Mannskapsbil inkl. sjåfør timepris Nedbrenning av hus - egen prissetting pr tilfelle * = ikke merverdiavgiftspliktig Reparasjon og service av materiell for kunde Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Røyk- og kjemikalievernutstyr, ekskl. materiell timepris Pumper med mer, ekskl. materiell timepris Compositflasker, trykkprøving pr. flaske Stålflasker, trykkprøving pr. flaske Pusteventil/regulator pr. test Restverdiredning - priser fastsatt av FNH Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Timepris ordinære vaktmannskaper timepris Innkalte/overtid vaktmannskaper timepris Bruk av RVR-bil timepris Alarmtjenester Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Tilknytningsavgift pr. kontrakt * Årsavgift - høy sikkerhet pr. år * Årsavgift - middels sikkerhet pr. år * Årsavgift - lav sikkerhet pr. år * Utrykning unødig alarm pr. gang * Unødig alarm pr. gang 500 * * = ikke merverdiavgiftspliktig 10

12 Slukningshjelp og redningaksjoner for andre kommuner, samt akutt forurensing i egen/andre kommuner der forurenser skal betale for aksjonen Priser fastsatt av KS i B-rundskriv Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Utrykningsbil - det betales for minimum 3 timer timepris Motorsprøyter - det betales for minimum 3 timer timepris Hydraulisk redningsutstyr - minimum 1 time timepris Slanger(bruk av slanger i forbindelse med hjelpeinnsats er inkludert i mannskapssatser) pr. meter Forbruksvarer som pulver, skumvæske, Zugol og lign. betales etter aktuell markedspris Mannskap timepris med vanlig personlig utstyr og brannvesenets vanlige standard utstyr inkl. dykkerutstyr. Minimum 3 timer Oljebark pr. sekk Engangslenser 25m pr. stk Engangslenser m/skjørt 25m pr stk Tau (rull) pr stk Absorbpapir (rull) pr stk

13 Næring og forvaltning Endring av eiendom Behandlingstype Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Dispensasjon fra en enkelt bestemmelse i plan og bygningsloven ,00 % Dispensasjon fra flere bestemmelser i plan og bygningsloven ,00 % Der det kreves høring fra sektormyndigheter betales i tillegg ,00 % Der det kreves jordlovsbehandling betales i tillegg ,00 % Søknad i henhold til arealplan med bestemmelser ,00 % Gebyr for konsesjonsbehandling Beskrivelse Endring i % Saksbehandling m/vedtak etter konsesjonsloven* ,00 % maksimalsats ihht forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker. Gebyr ved regulering Beskrivelse Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Forhåndskonferanse med politisk vurdering og eventuelt pr plan planprogram ,00 % Reguleringsplan i henhold til overordnet plan - basis basis ,00 % Reguleringsplan, dispensasjon fra overordnet plan - basis basis ,00 % Tillegg til basis, pr enhet i plan pr enhet ,00 % Dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser pr søknad ,00 % Mindre vesentlig reguleringsendring pr søknad ,00 % Konsekvensutredning med planprogram pr medgåtte time pr time ,30 % (Kostnader til befaring og offentlige annonser ifbm reguleringsarbeidet inngår) 12

14 Kart- og delingsforretning matrikkel Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Sats 2014 Sats 2015 Endring i % areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da kr ,00 % 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr ,00 % 1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr ,00 % 1.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. areal fra m³ kr ,00 % areal fra 2001 m³ økning pr. påbegynt da. kr ,00 % 1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid kr/time ,30 % 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen ,00 % 2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.x og 2.x 13

15 3 Grensejustering Sats 2014 Sats 2015 Endring i % 3.1 Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % 3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m³ kr ,00 % areal fra m³ kr ,00 % 4 Arealoverføring 4.1 Grunneiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjerlder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en kr ,00 % økning av gebyret på 4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. areal fra m³ kr ,00 % areal fra m³ kr ,00 % arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en kr ,00 % økning av gebyret på 14

16 5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Sats 2014 Sats 2015 Endring i % For inntil 2 punkter kr ,00 % For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr ,00 % 6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr ,00 % For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr ,00 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 8 Betalingstidspunkt Gebyret skal betales inn forskuddsvis. 9 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, oppholdes likevel gebyret. 10 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr ,00 % Matrikkelbrev over 10 sider kr ,00 % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 11 Gebyrer etter medgått tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen i henhold til pkt Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 50 % av minstebeløpet i pkt. 1.1 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. For punktfester som tidligere er registrert i registreringsbrev og det ikke kreves ny oppmåling betales 35 % av minstegebyr. 13 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For slike forretninger over større sammenhengende parseller / eiendommer til landbruks-, allmenn fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid. 15

17 14 Gebyr for eierseksjonering Ved begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering av eiendom i henhold til Lov om eierseksjoner 7, betales et gebyr på kr.2443,- Hvis seksjoneringen krever befaring for å fastsette forhold som ikke kan dokumenteres med godkjente tegninger, betales et gebyr på kr.4433,-. For oppmåling av seksjonerte utearealer se pkt Frister i saker som krever oppmålingsforretning Frist for gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger er jfr. Matrikkellovens 18 satt til 16 uker. I Balsfjord kommune er følgende måneder i vinterhalvåret unntatt fra fristbestemmelsen: i fra 1.november til 15.mai. Fristen løper fra den tid aktuell sak er ferdig saksbehandlet og at alle tillatelser foreligger. 16 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning Gjennomføring av saker som ikke krever oppmålingsforretning jfr. Matrikkellovens 19 skal utføres uten unødig opphold. Andre gebyrer Beskrivelse Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Timearbeide tilfeldig arbeid pr time ,30 % Kopiering A4 pr kopi ,00 % Kopiering A3 pr kopi ,00 % Kopiering digitale kartdata og ortofoto til + 0,56/Kb ,00 % diskett, CD eller e-post - inntil rapp.plikt etter GEOVEKST Utskrift kart A2 *) pr kopi ,00 % Utskrift kart A1 *) pr kopi ,00 % Utskrift kart A0 *) pr kopi ,00 % Situasjonskart for bruk i bygge- og delingssaker Meklerpakke pr sak ,00 % Tilfeldige saker kan avtales pr sak 16

18 Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Hogsttillatelse kommunal skog pr eiend ,00 % Avkjørsel/bruksrett/tilknytning til kommunal veg inkl 300mm rør og arbeid pr sak ,00 % Gravemeldingsgebyr pr sak ,00 % Elgjakt* Fellingsavgift elg, voksne pr stk ,82 % Fellingsavgift elg, kalv pr stk ,74 % Salg kjøtt viltfond, inkl mva pr kg ,00 % Ulovlige utslipp pr sak ,00 % Forsøpling ihht forurensingslovens Kart motorferdsel (ikke gebyr) pr stk ,00 % Salg turkart pr stk ,00 % Salg krus, gamle pr stk ,00 % Salg krus, ny pr stk ,00 % Kartbok, Norge pr stk ,00 % *Fellingsavgift for elg rammebestemmes av Miljødirektoratet. Salg av bolig areal For tomt a 1 daa gjelder følgende priser i de ulike boligfeltene, jfr. k-sal 11-38: Boligfelt Opparbeidelse 25 kr per kvm Totalsum Nova Mestervik Sætersletta Lundberg Grønnvoll Nye Nordkjoselv Steinvollan Laksvatn

19 Byggesak FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret Forskriften er vedtatt av kommunestyret den sak 33/2013 Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend 18

20 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Grunnlag Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven og eierseksjoneringsloven. I tillegg til gebyrer etter dette regulativet vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli innkrevd tilknytningsavgift for vann og/eller avløp, samt innkrevd gebyr på vegne av andre offentlige myndigheter som for eksempel tinglysingsgebyr. 1.2 Regulering av gebyrregulativets satser Gebyrsatsene reguleres automatisk pr 1. januar hvert år i samsvar med kommunal deflator. Kommunestyret kan gjøre endringer i regulativet ut over indeksregulering når kommunestyret finner det nødvendig. De nye gebyrene kunngjøres på en tilfredsstillende måte. 1.3 Gyldighet Dette regulativet gjelder fra Med mindre annet fremgår nedenfor, beregnes gebyrene etter det regulativ som gjelder på det tidspunktet kommunen mottar komplett søknad. 1.4 Betalingsplikt Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor sitt myndighets- og ansvarsområde. 1.5 Beregningstidspunkt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger. 1.6 Faktureringstidspunkt og innfordring Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. Hovedkategorier faktura: 1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. Innfordring Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 1.7 Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: 19

21 A. Kontorarbeid Endring Saksbehandler kr 650 kr 671 3,3 % B. Feltarbeid Endring Saksbehandler kr 650 kr 671 3,3 % Målelag Timespris + 70% tillegg kr kr ,3 % 1.8 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned. Ved beregning benyttes reglene i pkt 1.4. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 1.9 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 20

22 3. BYGGE- OG DELINGGSAKER 3.1 Generelt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. Gebyr faktureres tiltakshaver etterskuddsvis. Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt Reduksjon i gebyr Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl 21-7, 1.ledd i.f Gebyr ved avslag Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak. Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: Endring kr 650 kr 671 3,3 % Arealberegning Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr etter anvendt tid. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen Overgangsbestemmelser For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer