Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015"

Transkript

1 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/ Offentlig ettersyn Kommunestyret 106/

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Betalingssatser Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger... 3 Kulturskolen... 6 Folkebiblioteket... 6 Badebilletter... 6 Prisliste utleie Nordkjosbotn idrettshall... 7 Helsesøstertjenesten... 7 Omsorgstjenester institusjonsplasser... 8 Feiing/tilsynsavgift... 9 Brann og redning Næring og forvaltning Endring av eiendom Gebyr for konsesjonsbehandling Gebyr ved regulering Kart- og delingsforretning matrikkel Andre gebyrer Salg av bolig areal Byggesak

3 Betalingssatser 2015 Betalingsregulativet er et vedlegg til økonomiplanen og blir behandlet sammen med økonomiplanen. Kommunestyret vedtar betalingsregulativet og satsene for De fleste priser justeres årlig etter gjeldende kommunal deflator. Unntaket er prisfastsetting på tjenester som er regulert gjennom lover og avtaler, og enkelttilfeller hvor timepriser er økt tilsvarende forventet lønnsvekst 3,3%. For 2015 legges det til grunn en kommunal deflator på 3,0 %. Endringer i husleie følger bestemmelsene i Husleieloven. Generelt er det konsumprisindeksen regnet fra siste fastsettelse av husleien, som setter en øvre grense for hvor stor endringen kan være. Konsumprisindeksen fra september 2013 til september 2014 er 2,1 %. Husleien kan for øvrig reguleres særskilt ved standardhevning. Alle priser er avrundet til nærmeste hele krone, med få unntak. Ved purring påløper purregebyr ihht inkassoloven. Eventuell utestående restanse etter purring blir overført til inkassoselskapet Kredinor for videre oppfølging. Inkassosalæret til Kredinor vil komme i tillegg til kravet. Det påløper forsinkelsesrente ihht forsinkelsesrenteloven ved forsinket betaling på alle krav. Satsen for forsinkelsesrenter fastsettes av Finansdepartementet. 2

4 Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger Husleieprisene varierer etter størrelse og standard. Endringer i husleie må følge bestemmelsene i Husleieloven. Generelt er det konsumprisindeksen regnet fra siste fastsettelse av husleien, som setter en øvre grense for hvor stor endringen kan være. Konsumprisindeksen fra september 2013 til september 2014 er 2,1 %. Det legges ut fra dette til grunn en økning på 2,1% i husleien for Husleien kan for øvrig i enkelttilfeller reguleres særskilt ved standardhevn 3

5 Kommunale barnehager og skolefritidsordning Foreldrebetaling fra 1. januar til 30. april Betalingssats Betalingssats Endring i Barnehage 100 % plass 45 timer pr uke pr mnd ,12 % 100 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 100 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 90 % plass 40,5 time pr uke pr mnd ,12 % 90 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 90 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 80 % plass 36 time pr uke pr mnd ,12 % 80 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 80 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 70 % plass 31,5 time pr uke pr mnd ,12 % 70 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 70 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 60 % plass 27 time pr uke pr mnd ,12 % 60 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 60 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 50 % plass 22,5 time pr uke pr mnd ,12 % 50 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 50 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 40 % plass 18 time pr uke pr mnd ,12 % 40 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 40 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 30 % plass 13,5 time pr uke pr mnd ,12 % 30 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 30 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 20 % plass 9 time pr uke pr mnd ,12 % 20 % plass barn nr 2 pr mnd ,12 % 20 % plass barn nr 3 pr mnd ,12 % 10 % plass 9 timer annen hver uke pr mnd ,12 % Kjøp dager inkl kost pr dag ,12 % For sent henting av barn pr påbegynt time* pr time ,12 % Kost 100 % plass Kost 90 % plass Kost 80 % plass Kost 70 % plass Kost 60 % plass Kost 50 % plass Kost 40 % plass Kost 30 % plass Kost 20 % plass Kost 10 % plass Det beregnes ikke søskenmoderasjon på kost pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % pr mnd ,00 % 4

6 Kommunale barnehager og skolefritidsordning Foreldrebetaling fra 1. april til 31. desember Betalingssats Betalingssats Endring i Barnehage 100 % plass 45 timer pr uke pr mnd ,28 % 100 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 100 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 90 % plass 40,5 time pr uke pr mnd ,28 % 90 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 90 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 80 % plass 36 time pr uke pr mnd ,28 % 80 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 80 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 70 % plass 31,5 time pr uke pr mnd ,28 % 70 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 70 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 60 % plass 27 time pr uke pr mnd ,28 % 60 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 60 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 50 % plass 22,5 time pr uke pr mnd ,28 % 50 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 50 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 40 % plass 18 time pr uke pr mnd ,28 % 40 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 40 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 30 % plass 13,5 time pr uke pr mnd ,28 % 30 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 30 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 20 % plass 9 time pr uke pr mnd ,28 % 20 % plass barn nr 2 pr mnd ,28 % 20 % plass barn nr 3 pr mnd ,28 % 10 % plass 9 timer annen hver uke pr mnd ,28 % Kjøp dager inkl kost pr dag ,28 % For sent henting av barn pr påbegynt time* pr time ,28 % Kost 100 % plass pr mnd ,00 % Kost 90 % plass pr mnd ,00 % Kost 80 % plass pr mnd ,00 % Kost 70 % plass pr mnd ,00 % Kost 60 % plass pr mnd ,00 % Kost 50 % plass pr mnd ,00 % Kost 40 % plass pr mnd ,00 % Kost 30 % plass pr mnd ,00 % Kost 20 % plass pr mnd ,00 % Kost 10 % plass pr mnd ,00 % Det beregnes ikke søskenmoderasjon på kost SFO Betalingssats 2014 Betalingssats 2015 Endring i % SFO over 14 timer pr uke pr mnd ,00 % SFO 8-14 timer pr uke pr mnd ,00 % SFO 0-8 timer pr uke pr mnd ,00 % SFO kjøp av enkelt timer etter avtale pr time ,00 % For sent henting av barn pr påbegynt time* pr time ,00 % Søskenmoderasjon beregnes 40 % for barn nr 2 i SFO. Søskenmoderasjon beregnes 50 % for barn nr 3 i SFO. Kost er inkludert i prisen. Jfr. vedtektene for barnehagene i Balsfjord, vedtatt i kommunestyret k-sak 7/11. 5

7 Kulturskolen Betalingssats 2014 Betalingssats 2015 Endring i % Beskivelse Kontingent kulturskole over 20 år pr skoleår ,00 % Kontingent kulturskole under 20 år pr skoleår ,00 % Søskenmoderasjon 40 % Folkebiblioteket Betalingssats Betalingssats Endring i Beskrivelse Overdagspenger video pr dag ,00 % Erstatning ødelagt/tapte: bøker, lydbøker, video og øvrige medier voksenavdelinga pr gang ,00 % Erstatning ødelagt/tapte: bøker, lydbøker, video og øvrige medier- barne- og ungdomsavdelinga pr gang ,00 % Badebilletter Betalingssats 2014 Betalingssats 2015 Endring i % Beskrivelse Billetter bad, barn (7-16 år) Pr time ,00 % Billetter bad, voksne Pr time ,00 % Barns under 7 år sammen med foreldre/foresatte gratis Gruppe på 12 personer eller mer Pr time ,00 % Gruppe på mindre enn 12 personer, pr person Pr time ,00 % 6

8 Prisliste utleie Nordkjosbotn idrettshall Idrett og kultur, trening/øving Betalingssats Betalingssats Endring i % Innebygdsboende, hele hall Pr time ,00 % Innebygdsboende, halv hall Pr time ,00 % Innebygdsboende, kvart hall Pr time ,00 % Utenbygdsboende, hele hall Pr time ,00 % Utenbygdsboende, halv hall Pr time ,00 % Utenbygdsboende, kvart hall Pr time ,00 % Innbygdsboende; turnering/kulturarr uten billetter, hele Pr time ,00 % Utenbygdsboende; turnering/kulturarr uten billetter, hele Pr time ,00 % Innbygdsboende; bare garderobe/dusj ,00 % Utenbygdsboende; bare garderobe/dusj Pr time ,00 % Innbygdsboende; vekttrenging Pr time ,00 % Utenbygdsboende; vekttrenging Pr time ,00 % Idretts-og kulturarangement med billettsalg Innbygdsboende; hele hallen Pr time ,00 % Utenbygdsboende; hele hallen Pr time ,00 % Innbygdsboende; bare garderobe/dusj utearrangement Pr time ,00 % Utenbygdsboende; bare garderobe/dusj utearrangement Pr time ,00 % Utleie kommunen/ fylkeskommunene; hele hall Pr time ,00 % Utleie kommunen/ fylkeskommunene; kvart hall Pr time ,00 % Utleie statlige og militære arrangment; hele hall Pr time ,00 % Utleie statlige og militære arrangment; kvart hall Pr time ,00 % Utleie kafeteria med kjøkken Pr dag ,00 % Innbygdsboende: weekendsamlinger hele hallen Pr time ,00 % Utenbygdsboende: weekendsamlinger hele hallen Pr time ,00 % Messer, inntekter < kr Pr døgn ,00 % Messer, inntekter > kr Pr døgn ,00 % Messer, inntekter < kr Pr døgn ,00 % Messer, inntekter > kr Pr døgn ,00 % Pressiserig: Innbygdsboende forstås som "fra kommunen" og utenbygdsboende forstås som "fra ander kommuner". Helsesøstertjenesten Beskrivelse Endring i % Vaksinasjon sesonginfluensa- risikogrupper pr vaksine ,00 % Vaksinasjon sesonginfluensa- øvrige pr vaksine ,00 % 7

9 Omsorgstjenester institusjonsplasser Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester 1 G kr pr Selvkost kr 221,- pr time (økt med 3,3% tilsv. lønnsvekst) Antall timer pr mnd Under 2 G* Kr (mellom 2G og 3G) Kr (mellom 3G og 4G) Kr (mellom 4G og 5G) Kr (over 5G ) t ,3 % 2 t ,3 % 3 t ,3 % 4 t ,3 % 5 t ,3 % 6 t ,3 % 7 t ,3 % 8 t ,3 % 9 t ,3 % 10 t ,3 % Endring i % Middagspriser: Middag 1/1 porsjon Middag 1/2 porsjon Middag Kløvertun*** Full kost Kløverlund Kjøring middag Lunsj dagsenter Kaffe/te dagsenter pr stk pr stk pr stk *** *** pr mnd pr stk pr stk pr stk 4 4 Egenbetaling for institusjonsopphold: Frokost ved dag-/nattopphold Vask av tøy til beboere Trygghetsalarm kommunale** Trygghetsalarm privat** **minstepensjonister er fritatt for egenandel ***reguleres ihht. inngått rammeavtale pr gang pr kg pr mnd pr mnd Dag-/nattopphold institusjon: reguleres iht. forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Korttidsopphold institusjon: reguleres iht. forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Langtidsopphold: 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket fribeløp, og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Satser merket med * er maksimalsats ihht lov og kan ikke økes utover dette av kommunestyre. 8

10 Feiing/tilsynsavgift Beskrivelse Endring i % Feiing-/tilsynsavgift inkl mva pr år ,00 % Ekstra feiing inkl mva pr gang ,00 % Feieavgiften fastsettes til selvkost. Fra 1. januar 2005 ble det innført behovsprøvd feiing. Den nye ordningen er regulert etter forskrift om feiing og tilsyn. Som det fremkommer av forskriftsteksten skal det utføres tilsyn med fyringsanlegg/ildsted. I og med at feiingen skal være behovsprøvd vil det ikke bli utført feiing av alle røykpiper hvert år. Feieren har gjennom flere år registrert behovet for feiing etter faglig skjønn som er retningsgivende for fastsatt feiehyppighet. Vurderingsgrunnlag for feiehyppighet. Faste kriterier kan settes på grunnlag av: - type bebyggelse - type fyringsanlegg/ildsted - brenslets art (fast, flytende) - fyringsvaner/fyringsmønster - Mengde sot i skorsteinen pr. ildsted - trekkforhold - dannelse av blanksot På dette grunnlag har feieren satt opp følgende gradering av behovet for feiing. Feiing hvert år (mye sot/beksot) hvert 2. år (noe sot) hvert 3. år (litt sot) hvert 4. år (svært lite sot) 9

11 Brann og redning Brannvernopplæring, utleie av materiell og mannskap Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Kontroll håndslokkere pr. stk Undervisning samt for- og etterarbeid timepris 950 * Reise utover 1 time i forbindelse med undervisning timepris 450 * Utstyr: Pulverapparat (6kg) pr. stk Utstyr: Røykmaskin pr. stk Brannøvelse med vaktlag, inkl. nødvendig materiell Mannskap dagtid timepris Mannskap natt/helg timepris Mannskapsbil inkl. sjåfør timepris Nedbrenning av hus - egen prissetting pr tilfelle * = ikke merverdiavgiftspliktig Reparasjon og service av materiell for kunde Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Røyk- og kjemikalievernutstyr, ekskl. materiell timepris Pumper med mer, ekskl. materiell timepris Compositflasker, trykkprøving pr. flaske Stålflasker, trykkprøving pr. flaske Pusteventil/regulator pr. test Restverdiredning - priser fastsatt av FNH Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Timepris ordinære vaktmannskaper timepris Innkalte/overtid vaktmannskaper timepris Bruk av RVR-bil timepris Alarmtjenester Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Tilknytningsavgift pr. kontrakt * Årsavgift - høy sikkerhet pr. år * Årsavgift - middels sikkerhet pr. år * Årsavgift - lav sikkerhet pr. år * Utrykning unødig alarm pr. gang * Unødig alarm pr. gang 500 * * = ikke merverdiavgiftspliktig 10

12 Slukningshjelp og redningaksjoner for andre kommuner, samt akutt forurensing i egen/andre kommuner der forurenser skal betale for aksjonen Priser fastsatt av KS i B-rundskriv Tekst Pris eks mva Pris inkl mva Utrykningsbil - det betales for minimum 3 timer timepris Motorsprøyter - det betales for minimum 3 timer timepris Hydraulisk redningsutstyr - minimum 1 time timepris Slanger(bruk av slanger i forbindelse med hjelpeinnsats er inkludert i mannskapssatser) pr. meter Forbruksvarer som pulver, skumvæske, Zugol og lign. betales etter aktuell markedspris Mannskap timepris med vanlig personlig utstyr og brannvesenets vanlige standard utstyr inkl. dykkerutstyr. Minimum 3 timer Oljebark pr. sekk Engangslenser 25m pr. stk Engangslenser m/skjørt 25m pr stk Tau (rull) pr stk Absorbpapir (rull) pr stk

13 Næring og forvaltning Endring av eiendom Behandlingstype Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Dispensasjon fra en enkelt bestemmelse i plan og bygningsloven ,00 % Dispensasjon fra flere bestemmelser i plan og bygningsloven ,00 % Der det kreves høring fra sektormyndigheter betales i tillegg ,00 % Der det kreves jordlovsbehandling betales i tillegg ,00 % Søknad i henhold til arealplan med bestemmelser ,00 % Gebyr for konsesjonsbehandling Beskrivelse Endring i % Saksbehandling m/vedtak etter konsesjonsloven* ,00 % maksimalsats ihht forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker. Gebyr ved regulering Beskrivelse Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Forhåndskonferanse med politisk vurdering og eventuelt pr plan planprogram ,00 % Reguleringsplan i henhold til overordnet plan - basis basis ,00 % Reguleringsplan, dispensasjon fra overordnet plan - basis basis ,00 % Tillegg til basis, pr enhet i plan pr enhet ,00 % Dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser pr søknad ,00 % Mindre vesentlig reguleringsendring pr søknad ,00 % Konsekvensutredning med planprogram pr medgåtte time pr time ,30 % (Kostnader til befaring og offentlige annonser ifbm reguleringsarbeidet inngår) 12

14 Kart- og delingsforretning matrikkel Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Sats 2014 Sats 2015 Endring i % areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da kr ,00 % 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr ,00 % 1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr ,00 % 1.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. areal fra m³ kr ,00 % areal fra 2001 m³ økning pr. påbegynt da. kr ,00 % 1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid kr/time ,30 % 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen ,00 % 2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.x og 2.x 13

15 3 Grensejustering Sats 2014 Sats 2015 Endring i % 3.1 Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % 3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m³ kr ,00 % areal fra m³ kr ,00 % 4 Arealoverføring 4.1 Grunneiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjerlder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr ,00 % areal fra m² kr ,00 % arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en kr ,00 % økning av gebyret på 4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. areal fra m³ kr ,00 % areal fra m³ kr ,00 % arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en kr ,00 % økning av gebyret på 14

16 5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Sats 2014 Sats 2015 Endring i % For inntil 2 punkter kr ,00 % For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr ,00 % 6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr ,00 % For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr ,00 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 8 Betalingstidspunkt Gebyret skal betales inn forskuddsvis. 9 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, oppholdes likevel gebyret. 10 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr ,00 % Matrikkelbrev over 10 sider kr ,00 % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 11 Gebyrer etter medgått tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen i henhold til pkt Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 50 % av minstebeløpet i pkt. 1.1 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. For punktfester som tidligere er registrert i registreringsbrev og det ikke kreves ny oppmåling betales 35 % av minstegebyr. 13 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For slike forretninger over større sammenhengende parseller / eiendommer til landbruks-, allmenn fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid. 15

17 14 Gebyr for eierseksjonering Ved begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering av eiendom i henhold til Lov om eierseksjoner 7, betales et gebyr på kr.2443,- Hvis seksjoneringen krever befaring for å fastsette forhold som ikke kan dokumenteres med godkjente tegninger, betales et gebyr på kr.4433,-. For oppmåling av seksjonerte utearealer se pkt Frister i saker som krever oppmålingsforretning Frist for gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger er jfr. Matrikkellovens 18 satt til 16 uker. I Balsfjord kommune er følgende måneder i vinterhalvåret unntatt fra fristbestemmelsen: i fra 1.november til 15.mai. Fristen løper fra den tid aktuell sak er ferdig saksbehandlet og at alle tillatelser foreligger. 16 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning Gjennomføring av saker som ikke krever oppmålingsforretning jfr. Matrikkellovens 19 skal utføres uten unødig opphold. Andre gebyrer Beskrivelse Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Timearbeide tilfeldig arbeid pr time ,30 % Kopiering A4 pr kopi ,00 % Kopiering A3 pr kopi ,00 % Kopiering digitale kartdata og ortofoto til + 0,56/Kb ,00 % diskett, CD eller e-post - inntil rapp.plikt etter GEOVEKST Utskrift kart A2 *) pr kopi ,00 % Utskrift kart A1 *) pr kopi ,00 % Utskrift kart A0 *) pr kopi ,00 % Situasjonskart for bruk i bygge- og delingssaker Meklerpakke pr sak ,00 % Tilfeldige saker kan avtales pr sak 16

18 Sats 2014 Sats 2015 Endring i % Hogsttillatelse kommunal skog pr eiend ,00 % Avkjørsel/bruksrett/tilknytning til kommunal veg inkl 300mm rør og arbeid pr sak ,00 % Gravemeldingsgebyr pr sak ,00 % Elgjakt* Fellingsavgift elg, voksne pr stk ,82 % Fellingsavgift elg, kalv pr stk ,74 % Salg kjøtt viltfond, inkl mva pr kg ,00 % Ulovlige utslipp pr sak ,00 % Forsøpling ihht forurensingslovens Kart motorferdsel (ikke gebyr) pr stk ,00 % Salg turkart pr stk ,00 % Salg krus, gamle pr stk ,00 % Salg krus, ny pr stk ,00 % Kartbok, Norge pr stk ,00 % *Fellingsavgift for elg rammebestemmes av Miljødirektoratet. Salg av bolig areal For tomt a 1 daa gjelder følgende priser i de ulike boligfeltene, jfr. k-sal 11-38: Boligfelt Opparbeidelse 25 kr per kvm Totalsum Nova Mestervik Sætersletta Lundberg Grønnvoll Nye Nordkjoselv Steinvollan Laksvatn

19 Byggesak FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret Forskriften er vedtatt av kommunestyret den sak 33/2013 Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend 18

20 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Grunnlag Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven og eierseksjoneringsloven. I tillegg til gebyrer etter dette regulativet vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli innkrevd tilknytningsavgift for vann og/eller avløp, samt innkrevd gebyr på vegne av andre offentlige myndigheter som for eksempel tinglysingsgebyr. 1.2 Regulering av gebyrregulativets satser Gebyrsatsene reguleres automatisk pr 1. januar hvert år i samsvar med kommunal deflator. Kommunestyret kan gjøre endringer i regulativet ut over indeksregulering når kommunestyret finner det nødvendig. De nye gebyrene kunngjøres på en tilfredsstillende måte. 1.3 Gyldighet Dette regulativet gjelder fra Med mindre annet fremgår nedenfor, beregnes gebyrene etter det regulativ som gjelder på det tidspunktet kommunen mottar komplett søknad. 1.4 Betalingsplikt Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor sitt myndighets- og ansvarsområde. 1.5 Beregningstidspunkt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger. 1.6 Faktureringstidspunkt og innfordring Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. Hovedkategorier faktura: 1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. Innfordring Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 1.7 Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: 19

21 A. Kontorarbeid Endring Saksbehandler kr 650 kr 671 3,3 % B. Feltarbeid Endring Saksbehandler kr 650 kr 671 3,3 % Målelag Timespris + 70% tillegg kr kr ,3 % 1.8 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned. Ved beregning benyttes reglene i pkt 1.4. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 1.9 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 20

22 3. BYGGE- OG DELINGGSAKER 3.1 Generelt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. Gebyr faktureres tiltakshaver etterskuddsvis. Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt Reduksjon i gebyr Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl 21-7, 1.ledd i.f Gebyr ved avslag Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak. Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: Endring kr 650 kr 671 3,3 % Arealberegning Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr etter anvendt tid. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen Overgangsbestemmelser For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Til offentlig ettersyn Politisk behandling

Til offentlig ettersyn Politisk behandling Balsfjord kommune Betalingssatser 2016 Til offentlig ettersyn Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap /2015 25.11.2015 Offentlig ettersyn 26.11 15.12 Kommunestyret /2015 16.12.2015 13.11.2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1:

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: Gebyrregulativ 2015 Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon Gebyrer vedtatt

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

BARDU KOMMUNE. Gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret 16. desember 2009 - sak 62/09.

BARDU KOMMUNE. Gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret 16. desember 2009 - sak 62/09. Gebyrer for bygge, deling og plansaker BARDU KOMMUNE 2014 Gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret 16. desember 2009 - sak 62/09. Revidert 1. gang med enkelte nye satser vedtatt av kommunestyret 21.11.2012

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer