GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer"

Transkript

1 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger sentrum Side 4 APPENDIX 6 Betalingssatsene i barnehage Side 6 APPENDIX 7 Elevavgifter i musikkskolen Side 7 APPENDIX 8 Svømmehaller, idrettshaller etc. Side 8 APPENDIX 9 Leie av Festiviteten Side 9 APPENDIX 10 Billettpriser for Festiviteten Kino Side 10 APPENDIX 11 Tjenester i biblioteket Side 11 APPENDIX 12 Egenandeler pleie og omsorgstjenester Side 12 APPENDIX 13 Skolefritidsordningen Side 13 APPENDIX 14 Kirkelig fellesråd Side 14 APPENDIX 15 Leie av skolebygg og enkeltrom ved skolene Side avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 1 av 22

2 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen. 1.1 LAV SATS og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene. Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk. Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter PBL. 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i hovedutvalget. a) Driftsbygning i jordbruket For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet : til og med 500 m 2 bruksareal Kr. 5,50pr.m2 13,90 pr.m2 Kr. 5,50pr.m2 13,90 pr.m : tillegg fra m 2 bruksareal kr. 4,00 pr.m2 6,90 pr.m2 kr. 4,00 pr.m2 6,90 pr.m : tillegg for bruksareal over 1000 m 2 2,00 pr. m2 4,60 pr. m2 2,00 pr. m2 4,60 pr. m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 4,00 pr. m2 4,00 pr. m2 4,00 pr. m2 4,00 pr. m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) b) andre bygg 1.1.5: til og med 100 m 2 bruksareal kr.2.000,- kr ,- kr.2.000,- kr , : fra m 2 bruksareal kr ,- kr.8.800,- kr ,- kr.8.800, : tillegg for bruksareal over 220 m 2 kr. 12,70 pr. m2 31,30 pr.m2 kr. 12,70 pr. m2 31,30 pr.m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 kr.12,70 pr. m2 31,30 pr.m2 kr.12,70 pr. m2 31,30 pr.m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 2 av 22

3 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk 1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 12,70 pr. m2 kr.15,70 pr.m2 kr. 12,70 pr. m2 kr.15,70 pr.m2 1.2 HØY SATS Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL 66.2 og 65, 2. ledd. a) Driftsbygning i jordbruket gjødselkjeller inn i bruksarealet : til og med 500 m 2 bruksareal kr.11,10 pr. m2 kr. 26,00 pr. m2 kr.11,10 pr. m2 kr. 26,00 pr. m : tillegg fra m 2 bruksareal kr.7.10 pr. m2 12,50 pr. m2 kr.7.10 pr. m2 12,50 pr. m : tillegg for bruksareal over 1000 m 2 kr.4,00 pr. m2 kr.6,00 pr. m2 kr.4,00 pr. m2 kr.6,00 pr. m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 kr.7,10 pr. m2 kr.12,50 pr. m2 kr.7,10 pr. m2 kr.12,50 pr. m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) b) Andre bygg 1.2.5: til og med 100 m 2 bruksareal kr ,- kr kr ,- kr : fra m 2 bruksareal kr.9.200,- kr kr.9.200,- kr : tillegg for bruksareal over 220 m 2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) 1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 33,00 pr. m2 kr.28 pr.m2 kr. 33,00 pr. m2 kr.28 pr.m2 c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v : Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 3 av 22

4 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen. Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr , : Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm. kr.1.600,- kr ,00 M.v.a kommer i tillegg til avgiftssatsene, for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri. 2. ÅRSGEBYR Årsgebyr, fastledd pr eiendom- jfr forskriftens ,00 pr abb. kr. 900,00 pr. abb. 660,00 pr abb. kr. 900,00 pr. abb. Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk kr. 10,40 pr, m3 Kr. 18,90 pr. m3 kr. 8,40 pr. m3 kr. 17,10 pr. m3 2.1 Det betales årsgebyr med et fastledd ( abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk. Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler: Boligens bruksareal (BRA) a) Inntil 75 m 2 = 200m 3 b) Fra og med 75 m 2 til og med 150m 2 = 240m 3 c) Over 150m 2 = + 1,5m 3 /m 2 d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år. 2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-) For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler kr. 8,40 pr. m avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 4 av 22

5 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk skipet i tillegg godgjørelse for overtid. 2.3 Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite. Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet 2.4 Vannposter i hytteområder: 100 m 3 /år M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene. 3. TILLEGGSGEBYR 3.1 For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av Kr. 640 kr. 640,- giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres i tre terminer med forfall 20.mars, 20.juni og 20.september avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 5 av 22

6 APPENDIX TØMMING AV SLAMAVSKILLERE MM. Avgiftsatser For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr: Transport slam/tette tanker Behandling slam Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd Transport/behandling pr m3 599,- Transport/behandling tette tanker ekskl. mva kr 361,00 Nytt i 2015 Forslag, ikke vedtatt 2015 Pr. boenhet tilknyttet septiktank Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 kr 1 438,00 Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 kr 1 438,00 Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank Avgiften dekker tømming 3. hvert år kr 719,00 Tømming store slamavskiller (over 7m3) Avgift etter antall m3 tømt kr 580,00 Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) Avgift etter antall m3 tømt kr 370, avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 6 av 22

7 APPENDIX 3 Forslag, ennå ikke behandlet Alle priser eks. mva Gebyr 2014 Gebyr 2015 HYTTERENOVASJON Spikertelt renovasjon - Hytte / fritids eget AB - Sum ABONNEMENT pr.boenhet 70 liter restavfall / Mini rest 1 708, , liter restavfall / Liten rest 2 485, , liter restavfall / Medium rest 3 106, , liter restavfall / Stor rest 4 193, ,51 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir 400,00 400,00 14 dager tømming restavfall / papir 200,00 200,00 Henting dunk / meter 400,00 400,00 Kjøring privat veg 500,00 500,00 Ikke utført kildesortering 500,00 500,00 Bytte/Innhenting av dunker/end. AB 350,00 350,00 RABATTER Samarbeid 2-9 boenheter 150,00 150,00 Samarbeid boenheter 300,00 300,00 Samarbeid > 31 boenheter 450,00 450,00 Varmkompostering 150,00 150,00 Alternativ behandling org. 150,00 150,00 Framsetting av dunken på tømmedag 150,00 150,00 ABONNEMENT NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE Nedgravde løsninger 3 102, ,40 Bunntømte 2 800, avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 7 av 22

8 APPENDIX AVGIFTSPARKERING I LEVANGER SENTRUM Avgiftsatser Avgiftsatser Nedre torg,p-plass bak Kirka, - kl. 08:00-15:00 "Tennisbanen "- kl Sjøgata, Øvre torg, Torggata v/backlund - kl. 08:00-15:00 P-plass Godshuset P-plass Stadion P-plass bak kirka P-plass Stadion pr. døgn "Tennisbanen" P-plass Godshuset Lørdag og søndag gratis Månedskort kr. 12,- pr/time kr. 13,- pr. time kr. 12,- pr/time kr. 13,- pr. time kr. 14,- pr/time kr. 15,- pr. time kr. 11,- pr/time kr. 12,- pr. time kr. 11,- pr. time kr. 12,- pr. time kr. 30,- pr. døgn kr. 35,- pr. døgn kr. 35,- pr. døgn kr. 40,- pr. døgn kr. 65,- pr. døgn kr. 70,- pr. døgn kr. 100,- pr. uke kr. 110,-pr. uke P-plass Tennisbanen kr. 400,- kr. 430,- P-Plass Godshuset- pr mnd kr. 325,- kr. 350,- P-plass bak Kirka -pr mnd kr. 325,- kr. 350,- P-plass Stadion kr. 350,- kr. 375,- Sjøgata 11-17(nedre plan)- pr mnd kr. 350,- kr. 375,- Nedre Torg, - pr mnd kr. 520,- kr. 560,- Månedskort, gyldig alle avgiftsplasser -pr mnd kr. 750,- kr. 805,- Årskort Årskort Tennisbanen kr. 3000,- kr. 3225,- Årskort, P-plass Godshuset, kr. 2000,- kr. 2150,- Årskort p-plass Stadion kr. 2300,- kr. 2475,- Årskort, P-plass bak kirka kr. 2150,- kr. 2300,- Årskort, Sjøgata 11-17(nedre plan ) kr. 3400,- kr. 3640,- Årskort Nedre Torg kr. 4650,- kr. 4975,- Årskort, gyldig alle avgiftsplasser kr. 6300,- kr. 6745,- Frikjøp parkeringsplasser Levanger sentrum kr ,- kr ,- (Satsene kan bli endret i løpet av året) Alle satser er inkl mva avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 8 av 22

9 APPENDIX INTERNE MASKINPRISER MM. Avgiftsatser Avgiftsatser MASKINFORVALTNING MANNSTIMER VEGHØVEL VAMAS Se egen Se egen MASKINFORVALTNING, VANN administrativ administrativ MINIGRAVER VOLVO MANNSTIMER HJULLASTER HANOMAG GRAVEMASKIN ÅKERMAN HOLMS FEIEMASKIN SCANIA P124, XL34622 SCANIA LASTEBIL, 4-HJULSTREKK OG BOGGIE PARKVESENET HOLDER REDSKAPSBÆRER avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 9 av 22

10 APPENDIX 7 (rev ) BETALINGSSATSENE I BARNEHAGE Avgiftsatser Avgiftsatser Avgiftsatser Oppholdspriser pr. mnd: 1. Barn 1. Barn 1. Barn 100% plass kr 2 405,00 kr 2 480,00 kr 2 580,00 90% plass kr 2 405,00 kr 2 480,00 kr 2 580,00 80% plass kr 2 335,00 kr 2 400,00 kr 2 500,00 70% plass kr 2 070,00 kr 2 130,00 kr 2 220,00 60% plass kr 1 960,00 kr 1 990,00 kr 2 050,00 50% plass kr 1 680,00 kr 1 850,00 kr 1 900,00 40% plass kr 1 330,00 kr 1 750,00 kr 1 800,00 6t.15 min/5 dg/uka Det delegeres til Det delegeres til 6t.15 min/1 dg/uka den enkelte barnehage den enkelte barnehage 6t.15 min/2 dg/uka å vedta bet.satser på å vedta bet.satser på 6t.15 min/3 dg/uka mindre plasser/kortere mindre plasser/kortere 6t 15 min/4 dg/uka daglig daglig 6t 15 min/halvtid åpningstid åpningstid Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr.300,00 kr 300,00 kr 300,00 Kjøp av enkeltdager kr. 300 pr. dag kr. 300 pr. dag kr. 300 pr. dag Kostpriser Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende. Skriv fra Fylkesmannen: I regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og Krf framgår det at økningen i maksimalprisen skal utsettes til 1. mai I regjeringens budsjettforslag økte maksimalprisen med 7,3 % fra kr til kroner per mnd i 11 mnd. Av dette er 3 % (75 kr per mnd) kompensasjon for lønns- og prisvekst og 4,3 % (100 kr per mnd) reell økning. Av ordlyden i budsjettforliket framgår ikke om det er hele den nominelle økningen på 7,3 % som skal utsettes til 1. mai, eller om det er bare den reelle økningen på 4,3 %, dvs 100 kr per måned som skal utsettes. Ut fra beløpet som er lagt inn i inntektssystemet tolker vi at det kun er den reelle økningen på 4,3 % som skal utsettes til 1. mai. Dette betyr at maksprisen går opp med lønns- og prisvekst (3%) til kr 1. januar og videre opp til kr (4,3 %) fra 1. mai. Vi har fått følgende foreløpige avklaringer fra dep (KMD): «Det er riktig å legge til grunn en reell videreføring av maksprisen fra 1. januar 2015 (altså økning i tråd med ordinær prisstigning til kr pr. mnd.). Maksprisen vil så øke med 100 kroner til kr pr. mnd. fra 1. mai. Det tas forbehold om at Stortinget ennå ikke har fattet vedtak om dette». Cecilie Halland Aamot Rådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling Regjeringen vil gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt og ønsker en bedre sosial profil på foreldrebetalingen. Gjennom en inntektsdifferensiert foreldrebetaling får flere mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass. Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager er sendt på høring med høringsfrist 23. februar De foreslåtte endringene gir et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av familiens samlede kapital- og personinntekt begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn Avgifter og gebyr 2015-LK.xlsx 1 av 1

11 APPENDIX ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN Avgiftsatser Avgiftsatser Betalingssatsene i musikkskolen blir for hver elev pr. år: Sang/instrumentalopplæring kr ,- kr ,- Aspiranter kr ,- kr ,- Musikkleik og danseleik kr ,- kr ,- Instrumentleie kr. 340,- kr. 350, avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 11 av 22

12 APPENDIX SATSER FOR LEIE AV SVØMMEHALLER, Avgiftsatser Avgiftsatser IDRETTSHALLER, BARNE OG UNGDOMSTILT. Idrettshaller Skognhallen 220 kr/t 230 kr/t for hel flate for hel flate Idrettsskolen Gratis Gratis Frol oppvekstsenter. treningshallen Voksne: Voksne: Innendørs anlegg som er større enn ordinær gym.sal men mindre enn 150 kr/t hel flate 150 kr/t hel flate hel innendørs anleggsflate - over 16 år 100 kr/t halv flate 100 kr/t halv flate Barn og unge under 16 år Som over 16 år Som over 16 år Idrettskolen Gratis Gratis Levanger Fritidspark A/S Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune - hel bane 380 kr/t 380 kr/t Makspriser sommerleie - hel bane 300 kr/t 300 kr/t For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune 600 kr/t 600 kr/t Trønderhallen: makspris enkeltflate 300 kr/t 300 kr/t Detaljerte leiepriser se: Løa 250 kr/t 250 kr/t Mindre kommunale anlegg - leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole Nesheim skole og Nesset U-skole, 100 kr/t 100 kr/t Tuv, Ekne, Mule Ytterøy og Halsan Barn og unge under 16 år Gratis Gratis Svømmehaller Lysaker 520 kr/t 520 kr/t Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov 260 kr/t 260 kr/t Trønderhallen-svømmeanlegg 520 kr/t 520 kr/t som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng Detaljerte leiepriser vedtas av Trønderhallen KF se og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som kommunestyret vedtar avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 12 av 22

13 APPENDIX LEIEPRIS FESTIVITETEN Avgiftsatser KULTURHUS-KINO 1. Leiepriser i Festiviteten 30% av brutto billettinntekter for billettert A. Arrangement forestilling. Leie kr for ubillettert arrangement. B. Leie av KROA i underetasjen 30 % av brutto billettinntekter for billettert arrangement. Leie Kr for ubillettert arrangement. Bruk av kjøkken kr C. Diverse satser for tilleggs- 1. Leie av fagpersonell kr. 300 pr. time tjenester 2. Leie av fagpersonell på helge- og høytidsdager og hele påskeaften samt etter kl på pinse- jul og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag kr. 600,- pr. time. Diverse tillegg til husleien 3. Ved leieforhold etter kl beregnes et tillegg på kr. 600 pr. time. 4. Nystemt flygel/piano kr Trådløse mikrofoner kr. 500 pr. stk. 6. Bruk av videokanon kr Festiviteten forbeholder seg retten til salg av servering. Generelt Leieprisen er beregnet for arrangement av normal varighet ca. 6 timer inkl. opp- og nedrigging. Ved arrangement utover denne tid må det påregnes et tillegg til leieprisen på kr. 400,- pr. time leiepriser og å fastsette avgifter for spesielle tjenester avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 13 av 22

14 Avgiftsatser Avgiftsatser 30% av brutto billettinntekter for billettert forestilling. 20% av brutto billettinntekter for billettert forestilling, minimum kr Leie kr for ubillettert arrangement. Minimumsleie kr % av brutto billettinntekter for billettert 20 % av brutto billettinntekter for billettert arrangement, arrangement. minimun kr Leie Kr for ubillettert arrangement. Ubillettert kr Bruk av kjøkken kr Bruk av kjøkken kr inkludert bruk av alt utstyr. 1. Leie av fagpersonell kr. 300 pr. time 1. Leie av fagpersonell kr. 400 pr. time 2. Leie av fagpersonell på helge- og 2. Leie av fagpersonell på helge- og høytidsdager og hele påskeaften samt høytidsdager og hele påskeaften samt etter kl på pinse- jul og nyttårs- etter kl på pinse- jul og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag aften og onsdag før skjærtorsdag kr. 600,- pr. time. kr. 600,- pr. time. 3. Ved leieforhold etter kl Ved leieforhold etter kl beregnes et tillegg på kr. 600 pr. beregnes et tillegg på kr. 600 pr. time. time. 4. Nystemt flygel/piano kr Nystemt flygel/piano kr Trådløse mikrofoner kr. 500 pr. stk. 5. Trådløse mikrofoner kr. 500 pr. stk. 6. Bruk av videokanon kr Bruk av videokanon kr Festiviteten forbeholder seg retten til salg av servering. Leieprisen er beregnet for arrange- ment av normal varighet ca. 6 timer inkl. opp- og nedrigging. Ved arrangement utover denne tid må det påregnes et tillegg til leieprisen på kr. 500,- pr. time Festiviteten forbeholder seg retten til salg av servering. Leieprisen er beregnet for arrangement av normal varighet ca. 6 timer inkl. opp- og nedrigging. Ved arrangement utover denne tid må det påregnes et tillegg til leieprisen på kr. 400,- pr. time leiepriser og å fastsette avgifter for spesielle tjenester leiepriser og å fastsette avgifter for spesielle tjenester avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 14 av 22

15 APPENDIX 11 BILLETTPRISER FOR FESTIVITETEN KINO Fastsettelse av øvre prisgrense avtales mellom det enkelte filmbyrå og ellers i samsvar med markedets "veiledende" priser avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 15 av 22

16 APPENDIX AVGIFTER PÅ TJENESTER Avgiftsatser Avgiftsatser I BIBLIOTEKET Lånekort Utskrifting av erstatningskort - lokale eller nasjonale Kopiering og utskrifter Voksne kr. 20 pr. kort Voksne kr. 50 pr. kort Barn kr. 20 pr. kort Barn kr. 30 pr. kort A4 farge kr. 10 pr. kopi kr. 10 pr. kopi A3 Dobbel pris ift A4 Dobbel pris ift A4 Utskrift fra PC kr. 3 pr. kopi kr. 3 pr. kopi Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) Kr. 5 pr. kopi Kr. 5 pr. kopi Utskrift fra mikrofilm kr. 5 pr. kopi kr. 5 pr. kopi Purringer 1. gangs purring (for voksne) kr pr. uts. kr pr. uts. 2. gangs purring (for voksne) kr pr. uts. kr pr. uts. 1. gangs purring (for barn) kr pr. uts. kr pr. uts. 2.gangs purring (for barn) kr pr. uts. kr pr. uts. Erstatninger Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr kr Minste faktureringssum inkl. gebyr ved erstatning Barn kr Barn kr Minste faktureringssum inkl. gebyr ved erstatning Voksne kr Voksne kr Annet Fax innenlands kr. 5.- pr. ark kr. 5.- pr. ark Fax utenlands kr pr. ark kr pr. ark Skanne til e-post kr. 3.- pr. ark kr. 3.- pr. ark Avgift på plastposer kr. 2.- pr. pose kr. 2.- pr. pose avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 16 av 22

17 APPENDIX 13 EGENANDELER FOR KOMMUNALE Avgiftssatser Avgiftssatser HELSE- OG SOSIALTJENESTER DEFINISJONER: G = Folketrygdens grunnbeløp = kr Korttidsopphold er derfinert som opphold ved Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (G kr) 75 % av (G kr) (Regulert gjennom vederlagsforskriften + 85 % (Inntekt - G) + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon) B. Egenandeler for hjemmetjenester Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune: Husstandens nettoinntekt: Inntil 2 G ( kr) OBS Statsbudsjett IHHT Statsbudsjett 2-3 G ( kr kr) kr.1260,- pr mnd kr.1450,- pr mnd 3-4 G ( kr kr) kr.1780,- pr mnd kr.2050,- pr mnd 4-5 G ( kr kr) kr.2300,- pr mnd kr.2650,- pr mnd Over 5 G ( kr) kr.3040,- pr mnd kr.3500,- pr mnd Alterntivt: Betaling pr time: kr. 250,- pr time kr. 450,- pr time for alle inntektsgrupper for alle inntektsgrupper C. Egenandel korttidsopph. under 60 døgn. OBS Statsbudsjett IHHT Statsbudsjett (gjelder også for rehabilieringsopphold) Egenandel Nattopphold OBS Statsbudsjett IHHT Statsbudsjett Egenandel korttidsopph. over 60 døgn - brukere med ektefellepensjon kr.315,- pr døgn kr.315,- pr døgn - brukere med ensligepansjon kr. 346,- pr døgn kr. 346,- pr døgn avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 17 av 22

18 APPENDIX 13 EGENANDELER FOR KOMMUNALE Avgiftssatser Avgiftssatser HELSE- OG SOSIALTJENESTER D. Egenandel for trygghetsalarm med tilkobling til kr. 240,- pr mnd kr. 280,- pr mnd vaktsentral. (husstandens nettoinntekt inntil 2G) Egenandel for trygghetsalarm med kr. 280,- pr mnd kr. 325,- pr mnd tilkobling til vaktsentral E. Leie og vask av sengetøy i oms.bolig kr. 255,- pr mnd kr. 300,- pr mnd Leie og vask av håndklær og kluter kr. 150,- pr mnd kr. 180,- pr mnd Forbruk av toalettpapir, tørkepapir, renholdsmidler og lyspærer/ lysrør F. Egenandel - Arbeid-aktivisering eldre kr. 240,- pr dag kr. 312,- pr dag Arbeid-aktivisering funksjonshemmede Kr. 100,- pr dag G. Egenandler for vaksinasjoner Vaksinasjon for voksne (over 18 år) kr. 200,- pr vaksinasjon kr. 230,- pr vaksinasjon Vaksinasjon for barn og ungdom (under 18 år) kr. 70,- pr vaksinasjon kr. 85,- pr vaksinasjon H. Egenandeler - varm middagsmat Kostpris - skjermingsregel: Kostpris for middag med dessert kr. 53,- pr porsjon kr. 55,- pr porsjon Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 31,- pr dag kr. 40,- pr dag Kostpris for kaffemåltid kr. 11,- pr måltid kr. 13,- pr måltid Kostpris - fullpris: Middag med dessert kr 74,- pr porsjon kr 77,- pr porsjon Middagsmat levert i heimen kr. 77,- pr porsjon kr. 82,- pr porsjon Abonnement mat inkl. drikke kr ,- pr mnd kr ,- pr mnd Abonnement mat eks.drikke og kaffemåltid kr ,- pr mnd kr ,- pr mnd I. priser Frisklivssentralen Bra matkurs kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs Røykesluttkurs kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs Motivasjon og mestring kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs KID kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs Leilighet A: 45 m2 J. Husleie Breidablikktunet Omsorgsboliger Leilighet A: 45 m2 kr 9.680,- pr mnd Leilighet B + C: 34 m2 Leilighet B+C 34 m2 kr 8.065,- pr mnd kr 8.870,- pr mnd K. Fysio/ergioterapitjenesten kr. 300,- pr halvår, 45 min kr. 350,- pr halvår, 45 min avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 18 av 22

19 APPENDIX 13 EGENANDELER FOR KOMMUNALE Avgiftssatser Avgiftssatser HELSE- OG SOSIALTJENESTER Treningsgruppe eldre kr. 400,- pr halvår, 60 min kr. 450,- pr halvår, 60 min avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 19 av 22

20 APPENDIX 14 (Rev ) SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LEVANGER Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO (ingen søskenmoderasjon): Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): Kjøp av enkeltdager Kjøp av enkelt-timer 2014 Avgiftsatser Fra Hel plass Redusert Hel plass Redusert Hel plass Redusert Maks. kr ,- Maks.kr , Avgiftsatser Fra Kr Kr Maks. kr. 230 Maks. kr. 230,- Maks.kr. 230,- Maks. kr. 150,- Maks. kr. 80,- Maks. kr. 230 Maks. kr. 150,- Maks. kr. 80, Avgiftsatser Fra Kr Kr Kr 230 Kr 230 Kr 150 Kr 150 Kr 80 Det forutsettes sjølkost. Kostsatser settes ved den enkelte enhet. Det innføres behovsprøving av rett til redusert avgiftssats for SFO-opphold i trinn fra Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd. Sats for SFO-plass for barn med særskilte behov på trinn behovsprøves fra For perioden viderføres ordningen med fritak for egenbetaling Avgifter og gebyr 2015-LK.xlsx 1 av 1

21 APPENDIX DIVERSE GEBYR Avgiftsatser Avgiftsatser KIRKELIG FELLESRÅD Festeavg. pr. grav pr. år Kr. 200 kr 210 Disse forslagene skal vedtas av kommunestyret. Jfr. Gravferdsloven avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 21 av 22

22 Appendix SATSER FOR LEIE AV SKOLEBYGG OG ENKELTROM VED SKOLENE Avgiftssatser Avgiftssatser Utleie av skoler, hel helg Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Utleie av enkeltrom Klasserom Klasserom med prosjektor (dag/kveld) Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) Kantine uten bruk av kjøkken Kveld Dag Helg Kantine med bruk av kjøkken Kveld Dag Helg Spesialrom Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi. Utleie vurderes ift hva det skal brukes til. Auditorium Kunst- og håndtverksrom Leies ikke ut Leies ikke ut Naturfagrom Leies ikke ut Leies ikke ut Musikkrom Leies ikke ut Leies ikke ut Personalrom Leies ikke ut Leies ikke ut Gymsaler og idrettshaller Se appendix 9 Se appendix 9 Fri leie gjelder for: Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer Fri leie Fri leie Tilstelninger i skolens regi Fri leie Fri leie Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune Fri leie Fri leie All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om Fri leie Fri leie voksenopplæring Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie. Annet Gebyr, skader og mislighold av avtale Gebyr settes ut fra skadens omfang Gebyr settes ut fra skadens omfang Rådmannen delegeres fullmakt til å utøve skjønn i prisfastsettelsen av utleie i særlige tilfeller.

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer

FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008

FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Til alminnelig gjennomsyn i 14 dager fra og med 04.12.08 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Årsbudsjett 2009 økonomiplan 2009 2012 Betalingssatser og gebyrer for 2009

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015... 3

LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015... 3 Liste over priser 2015 BÆRUM KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015... 3 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE... 3 Barnehage Foreldrebetaling... 3 Driftstilskudd til private barnehager...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer