GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer"

Transkript

1 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger sentrum Side 4 APPENDIX 6 Betalingssatsene i barnehage Side 6 APPENDIX 7 Elevavgifter i musikkskolen Side 7 APPENDIX 8 Svømmehaller, idrettshaller etc. Side 8 APPENDIX 9 Leie av Festiviteten Side 9 APPENDIX 10 Billettpriser for Festiviteten Kino Side 10 APPENDIX 11 Tjenester i biblioteket Side 11 APPENDIX 12 Egenandeler pleie og omsorgstjenester Side 12 APPENDIX 13 Skolefritidsordningen Side 13 APPENDIX 14 Kirkelig fellesråd Side 14 APPENDIX 15 Leie av skolebygg og enkeltrom ved skolene Side avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 1 av 22

2 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen. 1.1 LAV SATS og kloakk i sin helhet kalkuleres inn i tomteprisene. Eiendommer som pålegges full refusjon/opparbeidelseskostnad for vann og kloakk. Eiendommer i områder hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste vann og kloakk som legges etter godkjente planer og under kontroll av kommunen etter PBL. 67, pkt. 4., eller i andre områder etter vedtak i hovedutvalget. a) Driftsbygning i jordbruket For driftsbygninger i jordbruket regnes ikke gjødselkjeller inn i bruksarealet : til og med 500 m 2 bruksareal Kr. 5,50pr.m2 13,90 pr.m2 Kr. 5,50pr.m2 13,90 pr.m : tillegg fra m 2 bruksareal kr. 4,00 pr.m2 6,90 pr.m2 kr. 4,00 pr.m2 6,90 pr.m : tillegg for bruksareal over 1000 m 2 2,00 pr. m2 4,60 pr. m2 2,00 pr. m2 4,60 pr. m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 4,00 pr. m2 4,00 pr. m2 4,00 pr. m2 4,00 pr. m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) b) andre bygg 1.1.5: til og med 100 m 2 bruksareal kr.2.000,- kr ,- kr.2.000,- kr , : fra m 2 bruksareal kr ,- kr.8.800,- kr ,- kr.8.800, : tillegg for bruksareal over 220 m 2 kr. 12,70 pr. m2 31,30 pr.m2 kr. 12,70 pr. m2 31,30 pr.m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 kr.12,70 pr. m2 31,30 pr.m2 kr.12,70 pr. m2 31,30 pr.m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 2 av 22

3 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk 1.1.9: uisolerte lagerbygg kr. 12,70 pr. m2 kr.15,70 pr.m2 kr. 12,70 pr. m2 kr.15,70 pr.m2 1.2 HØY SATS Eiendommer i eksisterende bolig-/industriområder eller som spredt bebyggelse hvor det er eller blir lagt vann og kloakk, og hvor eiendommen ikke kommer inn under pkt. 1.1 Jfr. PBL 66.2 og 65, 2. ledd. a) Driftsbygning i jordbruket gjødselkjeller inn i bruksarealet : til og med 500 m 2 bruksareal kr.11,10 pr. m2 kr. 26,00 pr. m2 kr.11,10 pr. m2 kr. 26,00 pr. m : tillegg fra m 2 bruksareal kr.7.10 pr. m2 12,50 pr. m2 kr.7.10 pr. m2 12,50 pr. m : tillegg for bruksareal over 1000 m 2 kr.4,00 pr. m2 kr.6,00 pr. m2 kr.4,00 pr. m2 kr.6,00 pr. m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 kr.7,10 pr. m2 kr.12,50 pr. m2 kr.7,10 pr. m2 kr.12,50 pr. m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) b) Andre bygg 1.2.5: til og med 100 m 2 bruksareal kr ,- kr kr ,- kr : fra m 2 bruksareal kr.9.200,- kr kr.9.200,- kr : tillegg for bruksareal over 220 m 2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m : utvidelse av bruksareal større enn 50 m 2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m2 kr. 33,00 pr.m2 kr. 73,00 pr.m2 (regnes fra utvidelsens første m 2 ) 1.2.9: uisolerte lagerbygg kr. 33,00 pr. m2 kr.28 pr.m2 kr. 33,00 pr. m2 kr.28 pr.m2 c) Fradrag på tilknytningsavgift for utgifter til privat stikkledning m.v : Det gis et fradrag på 50 kr. pr m jordgrøft og 100 kr. pr. m fjellgrøft avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 3 av 22

4 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 m for jordgrøft og 60 m for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen. Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr , : Fradragene skal fordeles likt på eiendommene som knyttes til samme påkoblingspunkt på hovedledning forutsatt at de deltar med like stor andel i utgiftene. Fradraget/ene skal ikke være større enn at det betales tilsvarende lav sats for eiendommen Vannpost for fritidsboliger, vanning, drivhus i tilknytning til gartneri mm. kr.1.600,- kr ,00 M.v.a kommer i tillegg til avgiftssatsene, for høy sats er differansen mellom høy og lav sats avgiftsfri. 2. ÅRSGEBYR Årsgebyr, fastledd pr eiendom- jfr forskriftens ,00 pr abb. kr. 900,00 pr. abb. 660,00 pr abb. kr. 900,00 pr. abb. Årsgebyr, målt/ beregnet forbruk kr. 10,40 pr, m3 Kr. 18,90 pr. m3 kr. 8,40 pr. m3 kr. 17,10 pr. m3 2.1 Det betales årsgebyr med et fastledd ( abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk. Der det ikke er innstallert måler stipuleres vannforbruket etter følgende regler: Boligens bruksareal (BRA) a) Inntil 75 m 2 = 200m 3 b) Fra og med 75 m 2 til og med 150m 2 = 240m 3 c) Over 150m 2 = + 1,5m 3 /m 2 d) Vannforbruket for hytter og fritidshus stipuleres til 100 m³ pr. år. 2.2 Vann til skip (min. kr. 640,-) For fylling utenom ordinær arbeidstid betaler kr. 8,40 pr. m avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 4 av 22

5 APPENDIX TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk skipet i tillegg godgjørelse for overtid. 2.3 Til andre formål enn nevnt ovenfor betales etter avtale med Plan- og utviklingskomite. Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyr av formannskapet 2.4 Vannposter i hytteområder: 100 m 3 /år M.v.a. kommer i tillegg til gebyrsatsene. 3. TILLEGGSGEBYR 3.1 For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den av Kr. 640 kr. 640,- giftspliktige betale et tilleggsgebyr på: Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres i tre terminer med forfall 20.mars, 20.juni og 20.september avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 5 av 22

6 APPENDIX TØMMING AV SLAMAVSKILLERE MM. Avgiftsatser For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr: Transport slam/tette tanker Behandling slam Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd Transport/behandling pr m3 599,- Transport/behandling tette tanker ekskl. mva kr 361,00 Nytt i 2015 Forslag, ikke vedtatt 2015 Pr. boenhet tilknyttet septiktank Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 kr 1 438,00 Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 kr 1 438,00 Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank Avgiften dekker tømming 3. hvert år kr 719,00 Tømming store slamavskiller (over 7m3) Avgift etter antall m3 tømt kr 580,00 Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) Avgift etter antall m3 tømt kr 370, avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 6 av 22

7 APPENDIX 3 Forslag, ennå ikke behandlet Alle priser eks. mva Gebyr 2014 Gebyr 2015 HYTTERENOVASJON Spikertelt renovasjon - Hytte / fritids eget AB - Sum ABONNEMENT pr.boenhet 70 liter restavfall / Mini rest 1 708, , liter restavfall / Liten rest 2 485, , liter restavfall / Medium rest 3 106, , liter restavfall / Stor rest 4 193, ,51 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir 400,00 400,00 14 dager tømming restavfall / papir 200,00 200,00 Henting dunk / meter 400,00 400,00 Kjøring privat veg 500,00 500,00 Ikke utført kildesortering 500,00 500,00 Bytte/Innhenting av dunker/end. AB 350,00 350,00 RABATTER Samarbeid 2-9 boenheter 150,00 150,00 Samarbeid boenheter 300,00 300,00 Samarbeid > 31 boenheter 450,00 450,00 Varmkompostering 150,00 150,00 Alternativ behandling org. 150,00 150,00 Framsetting av dunken på tømmedag 150,00 150,00 ABONNEMENT NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE Nedgravde løsninger 3 102, ,40 Bunntømte 2 800, avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 7 av 22

8 APPENDIX AVGIFTSPARKERING I LEVANGER SENTRUM Avgiftsatser Avgiftsatser Nedre torg,p-plass bak Kirka, - kl. 08:00-15:00 "Tennisbanen "- kl Sjøgata, Øvre torg, Torggata v/backlund - kl. 08:00-15:00 P-plass Godshuset P-plass Stadion P-plass bak kirka P-plass Stadion pr. døgn "Tennisbanen" P-plass Godshuset Lørdag og søndag gratis Månedskort kr. 12,- pr/time kr. 13,- pr. time kr. 12,- pr/time kr. 13,- pr. time kr. 14,- pr/time kr. 15,- pr. time kr. 11,- pr/time kr. 12,- pr. time kr. 11,- pr. time kr. 12,- pr. time kr. 30,- pr. døgn kr. 35,- pr. døgn kr. 35,- pr. døgn kr. 40,- pr. døgn kr. 65,- pr. døgn kr. 70,- pr. døgn kr. 100,- pr. uke kr. 110,-pr. uke P-plass Tennisbanen kr. 400,- kr. 430,- P-Plass Godshuset- pr mnd kr. 325,- kr. 350,- P-plass bak Kirka -pr mnd kr. 325,- kr. 350,- P-plass Stadion kr. 350,- kr. 375,- Sjøgata 11-17(nedre plan)- pr mnd kr. 350,- kr. 375,- Nedre Torg, - pr mnd kr. 520,- kr. 560,- Månedskort, gyldig alle avgiftsplasser -pr mnd kr. 750,- kr. 805,- Årskort Årskort Tennisbanen kr. 3000,- kr. 3225,- Årskort, P-plass Godshuset, kr. 2000,- kr. 2150,- Årskort p-plass Stadion kr. 2300,- kr. 2475,- Årskort, P-plass bak kirka kr. 2150,- kr. 2300,- Årskort, Sjøgata 11-17(nedre plan ) kr. 3400,- kr. 3640,- Årskort Nedre Torg kr. 4650,- kr. 4975,- Årskort, gyldig alle avgiftsplasser kr. 6300,- kr. 6745,- Frikjøp parkeringsplasser Levanger sentrum kr ,- kr ,- (Satsene kan bli endret i løpet av året) Alle satser er inkl mva avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 8 av 22

9 APPENDIX INTERNE MASKINPRISER MM. Avgiftsatser Avgiftsatser MASKINFORVALTNING MANNSTIMER VEGHØVEL VAMAS Se egen Se egen MASKINFORVALTNING, VANN administrativ administrativ MINIGRAVER VOLVO MANNSTIMER HJULLASTER HANOMAG GRAVEMASKIN ÅKERMAN HOLMS FEIEMASKIN SCANIA P124, XL34622 SCANIA LASTEBIL, 4-HJULSTREKK OG BOGGIE PARKVESENET HOLDER REDSKAPSBÆRER avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 9 av 22

10 APPENDIX 7 (rev ) BETALINGSSATSENE I BARNEHAGE Avgiftsatser Avgiftsatser Avgiftsatser Oppholdspriser pr. mnd: 1. Barn 1. Barn 1. Barn 100% plass kr 2 405,00 kr 2 480,00 kr 2 580,00 90% plass kr 2 405,00 kr 2 480,00 kr 2 580,00 80% plass kr 2 335,00 kr 2 400,00 kr 2 500,00 70% plass kr 2 070,00 kr 2 130,00 kr 2 220,00 60% plass kr 1 960,00 kr 1 990,00 kr 2 050,00 50% plass kr 1 680,00 kr 1 850,00 kr 1 900,00 40% plass kr 1 330,00 kr 1 750,00 kr 1 800,00 6t.15 min/5 dg/uka Det delegeres til Det delegeres til 6t.15 min/1 dg/uka den enkelte barnehage den enkelte barnehage 6t.15 min/2 dg/uka å vedta bet.satser på å vedta bet.satser på 6t.15 min/3 dg/uka mindre plasser/kortere mindre plasser/kortere 6t 15 min/4 dg/uka daglig daglig 6t 15 min/halvtid åpningstid åpningstid Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr.300,00 kr 300,00 kr 300,00 Kjøp av enkeltdager kr. 300 pr. dag kr. 300 pr. dag kr. 300 pr. dag Kostpriser Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende. Skriv fra Fylkesmannen: I regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og Krf framgår det at økningen i maksimalprisen skal utsettes til 1. mai I regjeringens budsjettforslag økte maksimalprisen med 7,3 % fra kr til kroner per mnd i 11 mnd. Av dette er 3 % (75 kr per mnd) kompensasjon for lønns- og prisvekst og 4,3 % (100 kr per mnd) reell økning. Av ordlyden i budsjettforliket framgår ikke om det er hele den nominelle økningen på 7,3 % som skal utsettes til 1. mai, eller om det er bare den reelle økningen på 4,3 %, dvs 100 kr per måned som skal utsettes. Ut fra beløpet som er lagt inn i inntektssystemet tolker vi at det kun er den reelle økningen på 4,3 % som skal utsettes til 1. mai. Dette betyr at maksprisen går opp med lønns- og prisvekst (3%) til kr 1. januar og videre opp til kr (4,3 %) fra 1. mai. Vi har fått følgende foreløpige avklaringer fra dep (KMD): «Det er riktig å legge til grunn en reell videreføring av maksprisen fra 1. januar 2015 (altså økning i tråd med ordinær prisstigning til kr pr. mnd.). Maksprisen vil så øke med 100 kroner til kr pr. mnd. fra 1. mai. Det tas forbehold om at Stortinget ennå ikke har fattet vedtak om dette». Cecilie Halland Aamot Rådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling Regjeringen vil gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt og ønsker en bedre sosial profil på foreldrebetalingen. Gjennom en inntektsdifferensiert foreldrebetaling får flere mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass. Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager er sendt på høring med høringsfrist 23. februar De foreslåtte endringene gir et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av familiens samlede kapital- og personinntekt begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn Avgifter og gebyr 2015-LK.xlsx 1 av 1

11 APPENDIX ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN Avgiftsatser Avgiftsatser Betalingssatsene i musikkskolen blir for hver elev pr. år: Sang/instrumentalopplæring kr ,- kr ,- Aspiranter kr ,- kr ,- Musikkleik og danseleik kr ,- kr ,- Instrumentleie kr. 340,- kr. 350, avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 11 av 22

12 APPENDIX SATSER FOR LEIE AV SVØMMEHALLER, Avgiftsatser Avgiftsatser IDRETTSHALLER, BARNE OG UNGDOMSTILT. Idrettshaller Skognhallen 220 kr/t 230 kr/t for hel flate for hel flate Idrettsskolen Gratis Gratis Frol oppvekstsenter. treningshallen Voksne: Voksne: Innendørs anlegg som er større enn ordinær gym.sal men mindre enn 150 kr/t hel flate 150 kr/t hel flate hel innendørs anleggsflate - over 16 år 100 kr/t halv flate 100 kr/t halv flate Barn og unge under 16 år Som over 16 år Som over 16 år Idrettskolen Gratis Gratis Levanger Fritidspark A/S Makspriser vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune - hel bane 380 kr/t 380 kr/t Makspriser sommerleie - hel bane 300 kr/t 300 kr/t For lag og forening med tilhørighet utenfor Levanger kommune 600 kr/t 600 kr/t Trønderhallen: makspris enkeltflate 300 kr/t 300 kr/t Detaljerte leiepriser se: Løa 250 kr/t 250 kr/t Mindre kommunale anlegg - leietakere over 16 år (Gym.salene ved Åsen B/U-skole Nesheim skole og Nesset U-skole, 100 kr/t 100 kr/t Tuv, Ekne, Mule Ytterøy og Halsan Barn og unge under 16 år Gratis Gratis Svømmehaller Lysaker 520 kr/t 520 kr/t Lag og foreninger med deltakere som har spesielle behov 260 kr/t 260 kr/t Trønderhallen-svømmeanlegg 520 kr/t 520 kr/t som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng Detaljerte leiepriser vedtas av Trønderhallen KF se og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som kommunestyret vedtar avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 12 av 22

13 APPENDIX LEIEPRIS FESTIVITETEN Avgiftsatser KULTURHUS-KINO 1. Leiepriser i Festiviteten 30% av brutto billettinntekter for billettert A. Arrangement forestilling. Leie kr for ubillettert arrangement. B. Leie av KROA i underetasjen 30 % av brutto billettinntekter for billettert arrangement. Leie Kr for ubillettert arrangement. Bruk av kjøkken kr C. Diverse satser for tilleggs- 1. Leie av fagpersonell kr. 300 pr. time tjenester 2. Leie av fagpersonell på helge- og høytidsdager og hele påskeaften samt etter kl på pinse- jul og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag kr. 600,- pr. time. Diverse tillegg til husleien 3. Ved leieforhold etter kl beregnes et tillegg på kr. 600 pr. time. 4. Nystemt flygel/piano kr Trådløse mikrofoner kr. 500 pr. stk. 6. Bruk av videokanon kr Festiviteten forbeholder seg retten til salg av servering. Generelt Leieprisen er beregnet for arrangement av normal varighet ca. 6 timer inkl. opp- og nedrigging. Ved arrangement utover denne tid må det påregnes et tillegg til leieprisen på kr. 400,- pr. time leiepriser og å fastsette avgifter for spesielle tjenester avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 13 av 22

14 Avgiftsatser Avgiftsatser 30% av brutto billettinntekter for billettert forestilling. 20% av brutto billettinntekter for billettert forestilling, minimum kr Leie kr for ubillettert arrangement. Minimumsleie kr % av brutto billettinntekter for billettert 20 % av brutto billettinntekter for billettert arrangement, arrangement. minimun kr Leie Kr for ubillettert arrangement. Ubillettert kr Bruk av kjøkken kr Bruk av kjøkken kr inkludert bruk av alt utstyr. 1. Leie av fagpersonell kr. 300 pr. time 1. Leie av fagpersonell kr. 400 pr. time 2. Leie av fagpersonell på helge- og 2. Leie av fagpersonell på helge- og høytidsdager og hele påskeaften samt høytidsdager og hele påskeaften samt etter kl på pinse- jul og nyttårs- etter kl på pinse- jul og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag aften og onsdag før skjærtorsdag kr. 600,- pr. time. kr. 600,- pr. time. 3. Ved leieforhold etter kl Ved leieforhold etter kl beregnes et tillegg på kr. 600 pr. beregnes et tillegg på kr. 600 pr. time. time. 4. Nystemt flygel/piano kr Nystemt flygel/piano kr Trådløse mikrofoner kr. 500 pr. stk. 5. Trådløse mikrofoner kr. 500 pr. stk. 6. Bruk av videokanon kr Bruk av videokanon kr Festiviteten forbeholder seg retten til salg av servering. Leieprisen er beregnet for arrange- ment av normal varighet ca. 6 timer inkl. opp- og nedrigging. Ved arrangement utover denne tid må det påregnes et tillegg til leieprisen på kr. 500,- pr. time Festiviteten forbeholder seg retten til salg av servering. Leieprisen er beregnet for arrangement av normal varighet ca. 6 timer inkl. opp- og nedrigging. Ved arrangement utover denne tid må det påregnes et tillegg til leieprisen på kr. 400,- pr. time leiepriser og å fastsette avgifter for spesielle tjenester leiepriser og å fastsette avgifter for spesielle tjenester avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 14 av 22

15 APPENDIX 11 BILLETTPRISER FOR FESTIVITETEN KINO Fastsettelse av øvre prisgrense avtales mellom det enkelte filmbyrå og ellers i samsvar med markedets "veiledende" priser avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 15 av 22

16 APPENDIX AVGIFTER PÅ TJENESTER Avgiftsatser Avgiftsatser I BIBLIOTEKET Lånekort Utskrifting av erstatningskort - lokale eller nasjonale Kopiering og utskrifter Voksne kr. 20 pr. kort Voksne kr. 50 pr. kort Barn kr. 20 pr. kort Barn kr. 30 pr. kort A4 farge kr. 10 pr. kopi kr. 10 pr. kopi A3 Dobbel pris ift A4 Dobbel pris ift A4 Utskrift fra PC kr. 3 pr. kopi kr. 3 pr. kopi Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) Kr. 5 pr. kopi Kr. 5 pr. kopi Utskrift fra mikrofilm kr. 5 pr. kopi kr. 5 pr. kopi Purringer 1. gangs purring (for voksne) kr pr. uts. kr pr. uts. 2. gangs purring (for voksne) kr pr. uts. kr pr. uts. 1. gangs purring (for barn) kr pr. uts. kr pr. uts. 2.gangs purring (for barn) kr pr. uts. kr pr. uts. Erstatninger Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr kr Minste faktureringssum inkl. gebyr ved erstatning Barn kr Barn kr Minste faktureringssum inkl. gebyr ved erstatning Voksne kr Voksne kr Annet Fax innenlands kr. 5.- pr. ark kr. 5.- pr. ark Fax utenlands kr pr. ark kr pr. ark Skanne til e-post kr. 3.- pr. ark kr. 3.- pr. ark Avgift på plastposer kr. 2.- pr. pose kr. 2.- pr. pose avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 16 av 22

17 APPENDIX 13 EGENANDELER FOR KOMMUNALE Avgiftssatser Avgiftssatser HELSE- OG SOSIALTJENESTER DEFINISJONER: G = Folketrygdens grunnbeløp = kr Korttidsopphold er derfinert som opphold ved Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (G kr) 75 % av (G kr) (Regulert gjennom vederlagsforskriften + 85 % (Inntekt - G) + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon) B. Egenandeler for hjemmetjenester Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune: Husstandens nettoinntekt: Inntil 2 G ( kr) OBS Statsbudsjett IHHT Statsbudsjett 2-3 G ( kr kr) kr.1260,- pr mnd kr.1450,- pr mnd 3-4 G ( kr kr) kr.1780,- pr mnd kr.2050,- pr mnd 4-5 G ( kr kr) kr.2300,- pr mnd kr.2650,- pr mnd Over 5 G ( kr) kr.3040,- pr mnd kr.3500,- pr mnd Alterntivt: Betaling pr time: kr. 250,- pr time kr. 450,- pr time for alle inntektsgrupper for alle inntektsgrupper C. Egenandel korttidsopph. under 60 døgn. OBS Statsbudsjett IHHT Statsbudsjett (gjelder også for rehabilieringsopphold) Egenandel Nattopphold OBS Statsbudsjett IHHT Statsbudsjett Egenandel korttidsopph. over 60 døgn - brukere med ektefellepensjon kr.315,- pr døgn kr.315,- pr døgn - brukere med ensligepansjon kr. 346,- pr døgn kr. 346,- pr døgn avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 17 av 22

18 APPENDIX 13 EGENANDELER FOR KOMMUNALE Avgiftssatser Avgiftssatser HELSE- OG SOSIALTJENESTER D. Egenandel for trygghetsalarm med tilkobling til kr. 240,- pr mnd kr. 280,- pr mnd vaktsentral. (husstandens nettoinntekt inntil 2G) Egenandel for trygghetsalarm med kr. 280,- pr mnd kr. 325,- pr mnd tilkobling til vaktsentral E. Leie og vask av sengetøy i oms.bolig kr. 255,- pr mnd kr. 300,- pr mnd Leie og vask av håndklær og kluter kr. 150,- pr mnd kr. 180,- pr mnd Forbruk av toalettpapir, tørkepapir, renholdsmidler og lyspærer/ lysrør F. Egenandel - Arbeid-aktivisering eldre kr. 240,- pr dag kr. 312,- pr dag Arbeid-aktivisering funksjonshemmede Kr. 100,- pr dag G. Egenandler for vaksinasjoner Vaksinasjon for voksne (over 18 år) kr. 200,- pr vaksinasjon kr. 230,- pr vaksinasjon Vaksinasjon for barn og ungdom (under 18 år) kr. 70,- pr vaksinasjon kr. 85,- pr vaksinasjon H. Egenandeler - varm middagsmat Kostpris - skjermingsregel: Kostpris for middag med dessert kr. 53,- pr porsjon kr. 55,- pr porsjon Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 31,- pr dag kr. 40,- pr dag Kostpris for kaffemåltid kr. 11,- pr måltid kr. 13,- pr måltid Kostpris - fullpris: Middag med dessert kr 74,- pr porsjon kr 77,- pr porsjon Middagsmat levert i heimen kr. 77,- pr porsjon kr. 82,- pr porsjon Abonnement mat inkl. drikke kr ,- pr mnd kr ,- pr mnd Abonnement mat eks.drikke og kaffemåltid kr ,- pr mnd kr ,- pr mnd I. priser Frisklivssentralen Bra matkurs kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs Røykesluttkurs kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs Motivasjon og mestring kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs KID kr.400,- pr kurs kr.450,- pr kurs Leilighet A: 45 m2 J. Husleie Breidablikktunet Omsorgsboliger Leilighet A: 45 m2 kr 9.680,- pr mnd Leilighet B + C: 34 m2 Leilighet B+C 34 m2 kr 8.065,- pr mnd kr 8.870,- pr mnd K. Fysio/ergioterapitjenesten kr. 300,- pr halvår, 45 min kr. 350,- pr halvår, 45 min avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 18 av 22

19 APPENDIX 13 EGENANDELER FOR KOMMUNALE Avgiftssatser Avgiftssatser HELSE- OG SOSIALTJENESTER Treningsgruppe eldre kr. 400,- pr halvår, 60 min kr. 450,- pr halvår, 60 min avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 19 av 22

20 APPENDIX 14 (Rev ) SKOLEFRITIDSORDNINGEN I LEVANGER Egenandel pr. barn pr. mnd. for opphold i SFO (ingen søskenmoderasjon): Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime): Kjøp av enkeltdager Kjøp av enkelt-timer 2014 Avgiftsatser Fra Hel plass Redusert Hel plass Redusert Hel plass Redusert Maks. kr ,- Maks.kr , Avgiftsatser Fra Kr Kr Maks. kr. 230 Maks. kr. 230,- Maks.kr. 230,- Maks. kr. 150,- Maks. kr. 80,- Maks. kr. 230 Maks. kr. 150,- Maks. kr. 80, Avgiftsatser Fra Kr Kr Kr 230 Kr 230 Kr 150 Kr 150 Kr 80 Det forutsettes sjølkost. Kostsatser settes ved den enkelte enhet. Det innføres behovsprøving av rett til redusert avgiftssats for SFO-opphold i trinn fra Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd. Sats for SFO-plass for barn med særskilte behov på trinn behovsprøves fra For perioden viderføres ordningen med fritak for egenbetaling Avgifter og gebyr 2015-LK.xlsx 1 av 1

21 APPENDIX DIVERSE GEBYR Avgiftsatser Avgiftsatser KIRKELIG FELLESRÅD Festeavg. pr. grav pr. år Kr. 200 kr 210 Disse forslagene skal vedtas av kommunestyret. Jfr. Gravferdsloven avgifter_gebyr_2015_forslag.xlsx 21 av 22

22 Appendix SATSER FOR LEIE AV SKOLEBYGG OG ENKELTROM VED SKOLENE Avgiftssatser Avgiftssatser Utleie av skoler, hel helg Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Utleie av enkeltrom Klasserom Klasserom med prosjektor (dag/kveld) Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) Kantine uten bruk av kjøkken Kveld Dag Helg Kantine med bruk av kjøkken Kveld Dag Helg Spesialrom Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi. Utleie vurderes ift hva det skal brukes til. Auditorium Kunst- og håndtverksrom Leies ikke ut Leies ikke ut Naturfagrom Leies ikke ut Leies ikke ut Musikkrom Leies ikke ut Leies ikke ut Personalrom Leies ikke ut Leies ikke ut Gymsaler og idrettshaller Se appendix 9 Se appendix 9 Fri leie gjelder for: Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer Fri leie Fri leie Tilstelninger i skolens regi Fri leie Fri leie Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune Fri leie Fri leie All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om Fri leie Fri leie voksenopplæring Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie. Annet Gebyr, skader og mislighold av avtale Gebyr settes ut fra skadens omfang Gebyr settes ut fra skadens omfang Rådmannen delegeres fullmakt til å utøve skjønn i prisfastsettelsen av utleie i særlige tilfeller.

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2014. Oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2014. Oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2014 Oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2016 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2016 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2016 oversikt appendixer REGULATIV 1 REGULATIV 2 REGULATIV 3 REGULATIV 4 REGULATIV 5 REGULATIV 6 REGULATIV 7 REGULATIV 8 REGULATIV 9 REGULATIV 10 REGULATIV 11 REGULATIV 12 REGULATIV

Detaljer

Vatn og kloakkgebyr. Levanger kommune Gebyr og betalingssatser 2013 Rådmannens forslag APPENDIX 1

Vatn og kloakkgebyr. Levanger kommune Gebyr og betalingssatser 2013 Rådmannens forslag APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr APPENDIX 1 1. TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen. 1.1 LAV SATS Eiendommer i områder

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2012

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2012 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2012 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2011 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2011 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2011 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2017 oversikt regulativer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2017 oversikt regulativer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2017 oversikt regulativer REGULATIV 1 REGULATIV 2 REGULATIV 3 REGULATIV 4 REGULATIV 5 REGULATIV 6 REGULATIV 7 REGULATIV 8 REGULATIV 9 REGULATIV 10 REGULATIV 11 REGULATIV 12 REGULATIV

Detaljer

Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2008 oversikt appendixer

Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2008 oversikt appendixer Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2008 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2009

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2009 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2009 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER oversikt appendixer

Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2006 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2007

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2007 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2007 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av 12.12.2016 kommunaltekniske gebyr Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2013 2014 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 Vedtatt av Kst xx - sak 13/xx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009 SKOLE OG KULTURETATEN 2008 2009 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 5 dager Inntil 6,15 timers dag kr 2 011 kr 2 011 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016 SKOLE OG KULTURETATEN 2015 2016 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 580 kr 2 655 2,9 % Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr.

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2015 2016 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 Vedtatt av Kst - xxxxx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2012 2013 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

Egenbetalinger og gebyrer

Egenbetalinger og gebyrer Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser Plass 1. barn (statlig makspris) 2. barn (30 % mod) 3. barn (50 % mod) 100 % 2 730 1 911 1 365 80 % 2 320 1 624 1 160 60 % 1 775 1 243 888 Kost fastsettes lokalt

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Arne Solem Leder, sign.

Arne Solem Leder, sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested:, Staup Helsehus Dato: 07.12.2016 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE 2013 BETALINGSSATSER SENTRALADMINISTRASJON Diverse avgifter: Avgift/Tjeneste Antall Sats 2012/Forslag 2013 Kopiering Fargekopi 1,- 5,- Bevillingsavgifter: Salg

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3195-1 Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 108/16 21.11.2016 Kommunestyret 77/16 12.12.2016 Gebyrregulativ FDV - 2017 - Vann, Avløp,

Detaljer

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse:

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse: kommune Betalingssatsene for oppvekst og kultur og helse og omsorg for 2018 til høring. Betalingssatsene ble behandlet i formannskap den 15.11.2017, siden betalingssatsene er en forskrift skal disse legges

Detaljer

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg Egenbetalingssatser i Helse og omsorg BESKRIVELSE Forutsetninger 2016 2017 Nto inntekt Helse og omsorg siste ligning Fra kr Til kr Hjemmehjelp abonnement inntil 2G 92 576 185 152 190,00 200,00 Hjemmehjelp

Detaljer

Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider

Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider Møteprotokoll Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Per Kosberg Mette Rostad Unni Moslet Inger J. Smågaard Ole

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012 SKOLE OG KULTURETATEN 2011 2012 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1 265 0,0 % SFO Hel plass til kl. 15:00 kr 1 596 kr 1 663

Detaljer

Avgiftssatser 2011. Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10)

Avgiftssatser 2011. Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10) Avgiftssatser 2011 Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10) Purregebyr kommunale krav Ansvarområde: MGRS Gjeldende sats 2010 Ny sats 2011 1. purring kr 59,00 kr 60,00 * Betalingsvarsel kr 177,00

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/

8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/ 8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/16 2017 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total FAKTURAGEBYR Gebyr på kr 39 pr papirfaktura. Gjelder ikke for selvkost-områdene. KOPIERING

Detaljer

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE **************************************************************** OBS! I tillegg til vann-, avløps-, feie- og avfallsgebyr

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2012

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2012 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2012 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 16203/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Midtre Gauldal Kommune KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 74/10 Med hjemmel

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyrer på vann, avløp og renovasjon er vedtatt i forbindelse med Timeplan 2017-2020 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008 Averøy kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/4532-1 Saksbehandler: Birger Saltbones Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for måleenhet. Pris 2016 eks. mva.

Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for måleenhet. Pris 2016 eks. mva. Kvinesdal kommune Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for 2017 Vedtatt av kommunestyret den 14.12.2016, sak 99/16. Tjeneste KNABEN, vann og avløp Pris 2017 %økning MVA pris 2017 ink. mva

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Forslag til ny forskrift for vann-

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunale gebyrer og avgifter

Kommunale gebyrer og avgifter Kommunale gebyrer og avgifter 2013 Vedtatt av Kommunestyret, K-sak /12-1 av 11 Gebyrer og avgifter Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester, flere av disse er prissatt gjennom bestemmelser

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune Betalingssatser 2014 For kommunale tjenester i Rælingen kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Innhold 1. Eiendomsgebyrer... 4 2. Leie av lokaler... 5 3. Folkebad... 10 4. Sosial- og helsetjenester...

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 68/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2014

Prisliste kommunale tjenester 2014 Prisliste kommunale tjenester 2014 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer 20. mars, 20. mai, 20. september, 20. november Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2014 Bolig og fritidseiendom

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kommunale avgifter 2017

Kommunale avgifter 2017 Kommunale avgifter 2017 Vevelstad kommune A. Vann, avløp og slamtømming vedtatt 14.12.2016 i PS 130/16, gjelder fom 1.1.2017 Pris for slamtømming indeksregulert 1.1.2016, med transportindeks 0,6 %. Pris

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Sigdal kommune. Gebyrer, satser og egenandeler

Sigdal kommune. Gebyrer, satser og egenandeler Sigdal kommune Gebyrer, satser og egenandeler 2018 GEBYRER, SATSER OG EGENANDELER 1.1 Satser oppvekst og kultur Egenandeler 2017 Ny sats gjeldende fra 01.01.2018 Kulturskole 1.250,- pr semester 1.281,-

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger ALVDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune 1. Betalingssatser i barnehagene Beløpene i parentes er satsene for 2013. Oppholdsbetaling: Betaling pr. måned for de ulike

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Greta Hagen, Justering av kommunale gebyrer innen VAR-området

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Greta Hagen, Justering av kommunale gebyrer innen VAR-området Osen kommune Sentraladministrasjonen Brannvesenet Midt IKS Postboks 2033 7707 STEINKJER MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/6318-9 Greta Hagen, 11.11.2016 Justering av

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av bystyret 27.09 og 08.11.76 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Godkjent av Fylkesmannen

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Flaviu Borlea Saksgang: Utvalg Dato Referanse Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Sak nr. Tittel: 91/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger

Oppvekst og kultur Flatanger Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/9158-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 75/ Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 75/ Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015. Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /249-15 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/14 11.11. Kommunestyret 75/14 11.12. Egenbetaling for feiing, kloakk

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012.

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012. 1100 ABONNEMENT PÅ SAKLISTER/DOKUMENT Årsabonnement på kommunestyredokumenter 400,- Årsabonnement på formannskapsdokumenter 600,- Årsabonnement på OPK-dokumenter 400,- Årsabonnement på NPM-dokumenter 400,-

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/8684-1 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Eldres

Detaljer