Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad snakker om erfaringene med kommunesammenslåingen av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 1/15 Statusrapport kommunereformen Fosnes kommune PS 1/15 Prosjekt Helhetlige helsetjenester- Sluttrapport PS 1/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 PS 1/15 PS 1/15 PS 1/15 Egenbetaling kost i barnehage Kommunestyre- og fylkestingsvalget valg av valgstyre Referatsaker Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 8. februar 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 18. desember Møtet åpnet ved at to elever fra Fosnes kommunale kulturskole, Mone Skjærvik Høkholm og Ruth Emilie Nygård spilte tre musikkstykker. Vedtak : Sak 81/14 Høringsuttalelse i forbindelse med regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag ble vedtatt. Sak 82/14 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksveien. Sak 83/14 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune blir medlem av Visit Namdalen SA fra Videreføring av kommunens medlemskap forutsetter at selskapet oppnår tilslutning fra reiselivsbedrifter og kommuner i Namdalen, og at selskapet opparbeider en sterk markedsposisjon i regionen. Sak 84/14 Egenkapitalinnskudd til KLP for 2014, på kroner ,- ble vedtatt ført som eget investeringsprosjekt og finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Sak 85/14 Kommunestyret vedtok budsjettjusteringer for Sak 86/14 Norsk Landbruksrådgiving sin søknad om tilskudd ble innvilget med kroner ,-. Sak 87/14 Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 sin søknad om tilskudd ble innvilget med kroner ,- Sak 88/14 Fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 teknisk avdeling ble fastsatt. Sak 89/14 Budsjett 2015 og økonomiplan ble vedtatt. Sak 90/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

3 Ordførerens hjørne Flerbrukshall og eiendomsskatt Bildet: Svømmestevne på Jøa i 1975 Som kjent har kommunen i lang tid arbeidet med planene om å bygge flerbrukshall m/svømmebasseng på Jøa. Svømmebassenget ved Jøa skole ble stengt for godt i Havarert teknisk anlegg, store lekkasjer og fare for kollaps pga. rusten armering var begrunnelsen for stenginga. Fra da av har elever fra Fosnes fått et begrenset svømmeopplæringstilbud i Namsos, da det går med en hel skoledag hver gang. Samtidig viste en statusrapport for Jøa samfunnshus at bygningen har store setningsskader. Huset tilfredsstiller ikke dagens energikrav, og slett ikke kravene til universell utforming. En total renovering ble stipulert til flere titalls millioner kroner. Vi ville ikke fått tippemidler/tilskudd som for et nybygg, og vi ville fortsatt ha et hus som ikke er godt nok tilpasset dagens behov for idretts- og kulturaktiviteter. Ideen om å utrede nytt flerbrukshus ble dermed lansert. Det ble nedsatt ei prosjektgruppe (seinere referansegruppe), og det ble gjennomført en brukerundersøkelse som gav tydelig positiv respons på at tida var moden for å tenke nybygg. Det første skisseprosjektet viste nybygg på samme tomt som eksisterende bygningsmasse. Grunnundersøkelser frarådet imidlertid ny byggeaktivitet i dette området, og nytt tomtealternativ ble foreslått. I februar skal kommunestyret ta stilling til om det foreslåtte prosjektet skal realiseres. Og det er den tyngste, økonomiske saka i Fosnes på årtier! Kommuneøkonomien i Fosnes er knapp. Takket være både nøkterne ledere og nøkterne politikere, klarer vi å opprettholde gode tjenester, sjøl om inntektene våre minker relativt pga. av nedgang i folketallet. For å ta et såpass stort løft som en ny flerbrukshall, må vi enten redusere kvaliteten på de kommunale tjenestene eller styrke inntektssida.

4 Et enstemmig kommunestyre vedtok før jul en økonomiplan for de neste fire åra der vi opprettholder tjenestenivået og forutsetter innføring av generell eiendomsskatt dersom nytt flerbrukshus skal bygges. Eiendomsskatt har vært en kontroversiell skatt. Og det har slett ikke vært noe Senterpartiet har flagget. Samtidig er det ett av få virkemidler kommunene har for å øke inntektene. I 2014 har ifølge SSB 341 av landets 428 kommuner eiendomsskatt i en eller annen form. Og flere planlegger innføring, enten for å realisere konkrete prosjekter eller for å styrke kommunens generelle driftsbudsjett. Jeg kommer til å stemme for både flerbrukshallen og eiendomsskatten. Bygging av ny flerbrukshall med moderne fasiliteter og universell utforming er det mest konkrete og beste bolysttiltaket vi kan iverksette. Bygget vil til daglig være mest i bruk av våre barn og unge fra hele kommunen, men det vil også være en berikelse for voksnes aktiviteter. Jeg forventer ikke at eiendomsskatt innføres uten støy. Samtidig håper jeg at innbyggerne ser det positive for fellesskapet ved å innføre denne skatten nå, knyttet til et helt konkret prosjekt. Flerbrukshuset skal inneholde svømmebasseng, idrettshall (barnehåndballstørrelse)/kultursal, bibliotek, skytebane, møterom/sosiale rom for lag og foreninger, lagerrom, kjøkken og garderober. Bjørg Tingstad Kommunestyremøte torsdag 20. januar kl. 19:15 i kommunestyresalen. Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad snakker om erfaringene med kommunesammenslåingen av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Kommunevalget 2015 Vi minner om valglovens 6: «Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.» For nærmere informasjon om hva listene skal inneholde eller utformes, se valgloven (finnes på eller kontakt ordfører. Ordføreren

5 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

6 Aktivitetskalender Januar Onsdag 21. Kommunereform-prat kl. 17:30 Salsnes bibliotek Torsdag 22. Kommunereform-prat kl. 18:30 Jøa bibliotek Mandag 26. Kommunereform-prat kl. 11:30 Salsnes bibliotek Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 27. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Torsdag 29. Kommunereform-prat kl. 12:00 Jøa bibliotek Februar Onsdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Lørdag 7. Skolemusikkens kakeutlodning Søndag 8. UKM 2015 kl. 14:00-16:30 Jøa samfunnshus Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Lørdag 14. Lørdagsgrøt kl 15:00 Fosnes bygdemuseum Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 24. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Lørdag 28. Stiklingens matkurs kl. 11:30 Jøa skole Mars Onsdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Fredag 13. Skolemusikkbasar kl. 19:00 Jøa samfunnshus Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 31. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim April Lørdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Mandag 13. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim

7 Dagtilbud for demente Dette er et relativt nytt tilbud i pleie og omsorgsavdelingen som vi ønsker å informere dere om. Demens er en sykdom som utvikler seg gradvis, og utviklingsprosessen kan vare fra noen år til omkring 20 år. Det er store individuelle variasjoner i hvor fort sykdommen utvikler seg. Får man demens i ung alder, utvikler sykdommen seg ofte raskere enn om man blir demenssyk etter fylte 65 år. Nyere studier viser at aktivitet og systematisk stimulering kan forsinke sykdomsutviklingen. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil man bli avhengig av hjelp fra andre. Hukommelsesproblemene øker i omfang, og mange endrer adferd, noe som kan være vanskelig å takle for pårørende. Personer med demens trenger hyppig tilsyn og krever stor oppmerksomhet, noe som ofte blir stor belastning for pårørende. Det er viktig å få hjelp og avlastning i tide. Dagtilbud er først og fremst et tilbud beregnet på personer som trenger tilsyn, behandling, aktivisering og sosialt fellesskap en eller flere dager i uken. Samtidig gir det en god anledning for fagpersonalet til å observere og vurdere brukerne når det gjelder sykdomssymptomer, funksjonsnivå og bruk av medisiner. I Fosnes blir brukerne hentet med bil hjemme og kjørt tilbake etter aktiviseringa. Vi har nå tilbud om to dager med dagtilbud i uken. Dette vurderes etter behov. Det er sykepleiere med videreutdanning i demens som tar seg av aktiviseringa. Dagtilbudet er en kommunal tjeneste man må søke om, og de som får innvilget søknaden får et vedtak om dagtilbud. Det betales en egenandel på kr. 50,- pr dag. Har du spørsmål vedrørende tjenesten, kontakt demenskontakt Ingunn Duun tlf eller daglig leder pleie og omsorg Jane Tingstad tlf «TRIVSELSKAFFE» Vi ønsker velkommen til «Trivselskaffe» på sykeheimen fra siste tirsdag i Januar( ) Ettersom tilbudet er blitt veldig populært og det har ført til plassmangel på Remma, flyttes tilbudet til stua på sykeheimen. Tilbudet er åpent for ALLE!!! Noen ganger blir det litt underholdning. Vi serverer nystekte kaffe og nystekte vafler. SETT AV SISTE TIRSDAG I HVER MÅNED KL FOR DETTE TILBUDET!! Hilsen Helse- og omsorgsavdelinga i Fosnes.

8 Forebyggende-, helsefremmende- og Frisklivs arbeid i Fosnes Kommune Nasjonalt satses det på å til rette legge for forebyggende helsearbeid for å begrense for kronisk sykdom og tidlig død. Forebygging og helsefremmende arbeid er en viktig del av Fosnes kommunes helsetjenester. Vi er flere som jobber aktivt innen dette feltet. Men det er ikke alltid like synlig, heller ikke like målbart som andre tjenester kan være. I denne oversikten ønsker jeg å belyse hva Fosnes Kommune har valgt å jobbe med og fortsetter å legge litt ekstra vekt på fremover. TILBUD INNHOLD HVEM ARRANGERER Frisklivstilbud - 3 mndrs kurs for personer med Diabetes Mellitus Inneholder en pakke med Veiledning 3 kvelder, BraMat kurs 5 kvelder og individ- og Gruppetrening x 2 i uka over 8 uker. Planlegger nytt kurs høsten - 15 for personer som er i fare for å utvikle Diabetes Mellitus Cathrine Dia.sykepl./veileder Jane sykepl./veileder Nina - treningsveileder Sunne valg for bedre helse Sunne Steg Undervisning og oppgaver for 3. og 8. klasse. Som et ledd i veiing og måling med helsesøster. Tilbud til barn, unge og familier i MNS, Flatanger og Osen som ønsker å endre livsstil på grunn av overvekt og fedme. 4 helgesamlinger + oppfølging av helsesøster og annet personell i egen kommune. Tilbudet pågår til våren Linda Helsesøster Cathrine Dia.sykepl./veil. Fra Fosnes: Cathrine Dia.sykepl./veil. Linda - Helsesøster

9 Sunne valg for bedre helse foreldreveiledning Sunne Steg BraMat kurs Snus- og røykeslutt kurs KOLS skolen Informasjon til foreldre, lærer i skole/barnehage om sunne valg for bedre helse og Sunne Steg 5 kurskvelder over 3 mndr med fokus på sunne valg for bedre livstil og helse. Endringsfokusert veiledning. Ikke planlagt kurs før høst kurskvelder over 7 uker oppstart jan. -15 Gruppebasert tobakksavvennings kurs. Kan også tilrettelegges individuell oppfølging. Samarbeid mellom Overhalla og Fosnes kommune - Hva er KOLS - Ernæring - Trening - Pusteteknikker - Egenbehandlingsplan Cathrine Dia.sykepl./veil. Linda - Helsesøster Cathrine Dia.sykepl./veil. Jane sykepl./veileder Ellen Lungesykepl./veil. Fosnes: Ellen Lungesykepl./veil. Overhalla: Linn Hege Lungesykepl. Helsesamtaler (Friskliv) FRISKLIV Benyttes ved henvisning til Frisklivstilbud. Kartlegging og samtale ved oppstart og fullført kurs; - 3 mndr kurs Diabetes Mellitus - Bra Mat kurs - Snus- og røykeslutt kurs Lavterskeltilbud 1 dag i mnd. Ut på tur i nærmiljøet. Starter opp igjen 2015 Cathrine Dia.sykepl./veil. Ellen Lungesykepl./veil. Cathrine Dia.sykepl./veil.

10 Førstehjelp- / HLR kurs DHLR kurs Holder kurs om førstehjelp og basal hjerte- og lunge redning. Individuell tilpasninger for arbeidsplass eller organisasjon Grunnkurs HLR med bruk av hjertestarter (DHLR ) Cathrine aut. DHLR instruktør Cathrine aut. DHLR instruktør Forebygging hjemmebesøk +75 år Trivselskaffe på Remma MOT Trygghet i hjemmet for eldre. Gjennomgang av fallforebygging, brannsikkerhet og tilrettelegging i egen bolig med tanke på å bo hjemme lengst mulig. Et møtested for godt voksne 1 dag i mnd. Servering av kaffe/te og litt og bite i. 15 besøk på ungdomsskolen med 8., 9. og 10. klass. Samt diverse arrangement. Cathrine Spl. / koord Ingunn geriatrisk spl. Vebjørg geriatrisk spl. Linda helsesøster Erling lærer/rådgiver Er det noe som er uklart, eller har dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt. Mvh Cathrine Ørjasæter Forås Koordinator for helsefremmende og forebyggende arbeid i Fosnes Kommune Mobil mail.

11 Tegning: Hilmar Brandsen Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Foreldre påvirker ungdommers alkoholbruk i stor grad Barn som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol er mer sårbare for selv å utvikle skadelige alkoholvaner. Men også «mer alminnelig fyll og festing» blant voksne utgjør en risiko. Det å vise seg beruset for barna øker sjansen for at barna selv utvikler et mer risikofylt drikkemønster opp gjennom tenårene, viser Siri Håvas Haugland i doktoravhandlingen sin. I materiale fra voksen-hunt og Ung-HUNT fant hun at alkoholbruken til gutter var mest relatert til farens alkoholvaner, mens blant jenter var alkoholbruken relatert til både mors og fars alkoholvaner. Det å ha sett foreldrene beruset, økte sjansen for mer risikofylt rusbruk blant både gutter og jenter. Forskningsresultatene peker på at også mer vanlige alkoholvaner kan ha konsekvenser for ungdommer. Les vitenskapelig publikasjon 30 år med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag fylte 30 år i Siden 1984 har HUNT utviklet seg fra en (tenkt) engangsundersøkelse med fokus på blodtrykk, diabetes og livs-kvalitet til en helhetlig oppfølgingsstudie med mange tema som er tatt i bruk av forskergrupper over hele Norge og internasjonalt. Siden HUNT2 er det også samlet inn blodprøver og annet biologisk materiale noe som viser seg å være svært verdifullt i dag. I dette nyhetsbrevet finner du et lite utvalg av forskning med HUNT.Jubileet ble feiret med faglige seminarer og publikumsrettede aktiviteter i oktober måned. Røyking i Nord-Trøndelag Et historisk tilbakeblikk over den 30 årene med folkehelseforskning i Nord- Trøndelag ble utgitt i en bok forfattet av noen som har vært med i alle år! HUNT1 ('84-'86) HUNT2 ('95-'97) HUNT3 ('06-'08) menn kvinner Positiv utvikling: Røyking har gått ned i Nord-Trøndelag. Grafen viser prosentandel dagligrøykere i befolkningen. I HUNT4 blir det spennende å se om denne trenden fortsetter, og hvordan snusbruk utvikler seg.

12 Kan HUNT bidra til utvikling av medisiner? Blodprøvene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har et enormt potensiale for å forske på årsaker til sykdommer. Men muligens kan de også spille en rolle i utviklingen av nye medisiner. I noen tilfeller kan genetiske profiler påvise større risiko for en sykdom, som kan forebygges med tidlig behandling. I andre tilfeller kan små endringer i blodet avsløre et tidlig stadium av kreft. Biomarkører og lungekreft Professor Oluf Dimitri Røe jobber for bedre behandling mot lungekreft i framtida med blod fra HUNT: «Vi sammenlikner blodprøver fra deltakere som senere fikk kreft med blodet fra de som ikke fikk kreft. Forskjellene i blodet kan oppdages mye tidligere enn kreftsvulster. Det vil si at lungekreftsyke kan få en diagnose opp til tre år tidligere, og dette kan øke overlevelsen betraktelig vi regner med at 4 ganger flere vil kunne overleve lungekreft om denne metoden virker». Se figuren for en forklaring på hvordan dette fungerer. Genetikk og diabetes Gendata fra HUNT var med i oppdagelsen av en genmutasjon som muligens kan bidra til nye medisiner mot diabetes. I en finsk undersøkelse ble det oppdaget 2 eldre menn med overvekt, som etter all sannsynlighet burde ha diabetes, men de hadde ikke det. Det så ut som en endring i arvematerialet deres var årsaken. Endringen lå i et område der gener styrer aktiviteten til celler i bukspyttkjertelen, der insulin blir produsert. Tross i overvekt, alder og livsstil unngikk disse mennene diabetes. HUNT DNA ble så slått sammen med DNA fra andre liknende studier, og dette bekreftet at denne genvarianten beskyttet mot diabetes. Funnene kan danne grunnlag for ny diabetesmedisin. Les mer om dette på forskning.no Muligheten for forskning på såkalte «biomarkører» i blodet for å utvikle diagnostiske tester, er noe kommersielle bedrifter som produserer slike tester også kan være interessert i. All mulig forskning i samarbeid med kommersielle aktører ivaretas av Lifandis AS, med strenge krav til personvern.

13 Studier som kan ha direkte betydning for bedre behandling av pasienter Mange studier i HUNT har vært nyttig for hvordan leger skal behandle pasienter og forebygge ulike sykdommer. Helt siden HUNT1 har målinger gjort under screeningen, spørreskjemadata og analysesvar fra prøvemateriale vært med å evaluere og endre praksis blant fastleger og andre helsefagarbeidere. På denne siden finner du noen eksempler. grafikk: gjengitt med tillatelse HUNT1 viste blant annet at befolkningsscreening for tuberkulose kunne avsluttes på 1980-tallet. Diabetesundersøkelsene i HUNT viste at mange som har type2- diabetes ikke vet om det, noe som krever skjerpet praksis i allmennmedisinen for å avdekke sykdommen. Langvarig bruk av beroligende medisiner heller øker enn reduserer psykiske plager dette er viktig kunnskap for behandling av psykiske lidelser. Unormal jernlagring i kroppen (hemokromatose) er mindre skadelig enn tidligere antatt. Dette har bidratt til mer nyansert behandling og det er ikke lenger begrensninger i forsikringssaker. Forskning på fysisk aktivitet har vist at ikke bare inaktivitet, men også mengde sittetid er helseskadelig noe som kan ha stor betydning for folkehelsearbeidet i skoler og arbeidsliv. Befolkningsundersøkelser for å unngå selvmord kan ikke begrunnes faglig. Symptomer på depresjon er like hyppig blant menn som blant kvinner dette bidrar til økt oppmerksomhet om slike problemer hos menn. HUNT-data skaffer kommunene i Nord-Trøndelag oversikt over forekomst av risikotilstander og sykdommer og målrettet folkehelsearbeidet. Forskning på hodepine og medisinbruk avslørte at for hyppig bruk av medisiner mot hodepine kan gi mer hodepine. Kilde: Boken «Båten som ble til mens vi rodde»

14 Forskning med HUNT og Reseptregisteret Mye av forskning med HUNTmateriale foregår med kobling til andre registre. Samtykket som er avgitt i HUNT2 og HUNT3 åpner for kobling mot blant annet men ikke bare sykehusjournaldata, trygdeopplysninger og dødsårsaker. Et eksempel på slik forskning er at opplysninger om livsstilsfaktorer slik som røyking, mosjon, kosthold blir koblet mot sykehusjournaldata for å finne ut hvordan livsstil påvirker sykdomsutvikling. Et relativt nytt register er Reseptregiseret. Siden 2004 blir alle resepter som blir forskrevet kartlagt i dette registeret. I HUNT3 har deltakere eksplisitt samtykket i at Reseptregisteret kan kobles til deres opplysninger fra HUNT og brukes til forskning. Da HUNT2 ble gjennomført, fantes Reseptregisteret ikke ennå, og samtykke var da ikke mulig. Personvernnemnda har nå godkjent kobling av opplysninger fra Reseptregisteret også med Stolt over HUNT og innbyggerne i Nord-Trøndelag! «Bestandig når jeg reiser i Norge, får jeg spørsmål om HUNT. Det er mange helsepersonell, ledere, forskere og samfunnsplanleggere som med rette misunner oss HUNT. Dataene fra undersøkelsene sammen med blodprøvene må være en gullgruve får jeg høre, - tenk å kunne forvalte slik en kunnskapskilde. HUNT feiret sitt 30-års jubileum i Da ble innbyggerne som har stilt opp i HUNT undersøkelsene takket, og HUNT sitt samfunnsansvar ble diskutert. Jeg tror alle innbyggerne i Nord- Trøndelag ønsker at HUNT undersøkelsene skal være med å bidra til bedre helse for fremtidige generasjoner, for barn, barnebarn og oldebarn. Vitenskapelige artikler og doktorgrader som har brukt HUNT data publiseres jevnlig. Men det er mange risikofaktorer for sykdom det ennå ikke er forsket på. Folk har sagt til meg at de ønsker at HUNT data og dens forskning bør bidra til mer kunnskap om hvordan ulike kreftsykdommer kan forebygges. En ungdom fortalte meg at han deltok på HUNT 3 fordi bestemor hadde demens, Alzheimers sykdom. Han skulle gjerne sett at HUNT sine data bidro til at det ble forsket mer på dette. Jeg tror historiene er mange og sterke i forhold til hvorfor nordtrønderne deltar på HUNT undersøkelsene. Jeg blir glad. Jeg blir stolt. Og jeg gleder meg til neste HUNT undersøkelse, HUNT 4.» Marit Kverkild, fylkeslege opplysninger fra HUNT2. Begrunnelse for det er at det gjelder forskning som er i tråd med annen forskning med HUNT og som deltakere i HUNT2 med stor sannsynlighet ville ha samtykket til. På HUNT sine nettsider på sidene for deltakere kan du lese mer om de ulike samtykker i HUNT. Pluss mye mer! Man kan til enhver tid trekke seg fra deltakelse i HUNT ved å kontakte HUNT forskningssenter. HUNT4 - Planer Planleggingen for en ny runde med innsamling av helseopplysninger i den nordtrønderske befolkningen er i full gang! Forskere har fremmet forslag til spørsmål som bør tas med i nye spørreskjema. Ulike forslag for innsamlingen av blod blir drøftet, og nye innsamlingsmetoder som apper og IKTløsninger blir vurdert. Vil du holde deg oppdatert om det som skjer i HUNT? Følg oss på facebook: HUNT Research Centre HUNT4 vil som tidligere undersøkelser i all hovedsak bli offentlig finansiert. HUNT nyhetsbrev blir utgitt årlig av HUNT forskningssenter, og har som målsetning å opplyse om Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger Redaksjon: Steinar Krokstad, Maria Stuifbergen.

15 Fastsettelse av gebyr og betalingssatser helse- og omsorgsavdelingen. Vedtak i Fosnes kommunestyre Det fastsettes følgende betalingssatser for helse- og omsorgstjenester fra 1. januar 2015: 1. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Beregningsgrunnlag er grunnbeløpet i folketrygden, som reguleres 1 mai hvert år. 1 G pr : kr Netto årsinntekt: Inntil 2G ( kr) Abonnement pr mnd: Fra180 kr til 186 kr 2-3 G ( kr kr) Fra 712 kr til 734 kr 3-4 G ( kr kr) Fra 1100 kr til 1134 kr 4-5 G ( kr kr) Fra 1509 kr til 1556 kr Over 5 G ( kr) Fra 1894 kr til 1953 kr Satsene vil bli automatisk regulert etter 1 mai hvert år i takt med grunnbeløpet. Timesats hjemmehjelp: 120 kr ( uendret) 2. Institusjonsopphold Korttidsopphold pr døgn Fra 142 kr til 147 kr Vederlag for dag-/nattopphold Fra 74 kr til 77 kr Fribeløp for beregning av vederlag Fra 7250 kr til 7500 kr Dagaktivitetstilbud demente NY TJENESTE Kr 50 pr dag Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Vederlagsfri tjeneste inntil 5 døgn. 3. Matombringing Middag ( inkl. pakking): Fra 68 kr til 70 kr Månedsabonnement (inkl pakking): Fra 1766 kr til 1820 kr ( Dette gir en porsjonspris på 60 kr med utgangspunkt i 30 dager/ mnd.) Månedsabonnement for tjenestemottakere som selv ikke er selvhjulpen med tanke på tilbereding: Fra 1500 kr til 1530 kr.

16 4. Kost kjøpt ved institusjonen Frokost/ kveldsmat: Fra 32 kr til 33 kr Lunsj: 33 kr. Middag: Fra 62 kr til 64 kr Lørdagskveldsmat: Fra 60 kr til 62 kr 5. Leie av trygghetsalarm Pr mnd: Fra 76 kr til 78 kr 6. Div vaskeritjenester Pr maskinvask: Vasking og rulling pr duk: Rulling pr duk: Reparasjon av tøy pr plagg: Fra 45 kr til 46 kr Fra 28 kr til 29 kr Fra 23 kr til 24 kr Fra 28 kr til 29 kr 7. Div helsetjenester Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utført enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Benytter samme satser som legekontor. Betaler da både for utstyr og tjeneste. Pr sårskift ved mindre sår Pr sårskift ved større sår og skader Suturfjerning Blodtrykksmåling Injeksjon Audiometri voksne Synsprøve voksne 139 kr 173 kr 139 kr 70 kr 108 kr Fra 82 kr til 84 kr Fra 82 kr til 84 kr 8. Diverse Bruk av trimrom: 300 kr pr halvår Anne Johanne Lajord Helse- og omsorgssjef

17 Nye betalingssatser fra oppvekst og kulturavdelingen, fra Vedtak i Fosnes kommunestyre Type avgift Betalingssats fra Barnehage pr. måned: Kr. 2 hele dager hele dager hele dager hele dager 2425 Salg av enkeltdager kun for barn som er i barnehagen (ikke søskenmoderasjon) 361 Det gis søskenmoderasjon i barnehagen med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Skolefritidsordning (SFO) pr. måned: Tilbud Jøa A: SFO- før og etter skoletid alle skoledager 933 Tilbud Jøa B: SFO før og etter skoletid, samt heldager i skoleåret ikke ferier 1394 Tilbud Salsnes: SFO før og etter skoletid, alle skoledager i skoleåret ikke ferier 1128 Utvidet kjøp av SFO helukes tilbud for elever som er innmeldt i SFO: høstferien, vinterferien, uke etter skoleslutt i juni og uke før skolestart i august pris pr. uke Det gis søskenmoderasjon i SFO med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Kulturskole Kr. Ordinær undervisning 2161 Sang, spill, lek og rytme (SSLR) 1689 Det gis søskenmoderasjon i Kulturskolen med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Utleie Jøa samfunnshus Leie av hele huset til fest, bryllup og andre arrangement som inkl. bruk av scene, kjøkken mv. og som medfører større slitasje og strømforbruk. For bryllup inkluderer leien bruk av huset fra fredag ettermiddag til og med 1975 søndag. Leie av hele huset til forberedelser pris pr. ekstra dag 276 Hele huset til andre større arrangement som basar, bingo, konserter og lignende som inkluderer bruk av kjøkken og eventuelt scene pris pr. utleiedag/- kveld: 1317 Lillesal inkludert kjøkken pris pr. utleiedag/- kveld 660 Scene ved musikk/sangøving pris pr. øvingskveld/dag 222 Scene ved musikk/sangøving faste øvingskvelder en kveld pr. uke, halvårsavtaler pris pr. halvår 1315 Storsal til trening inkludert bruk av garderober pris pr. treningsdag/kveld 222 Storsal til trening inkludert bruk av garderober faste øvingskvelder en kveld pr. uke, halvårsavtaler pris pr. halvår 1315 Leie av garderober med dusj pris pr. døgn 222 Ved manglende opprydding belastes pr. påbegynte halvtime 276 Leietaker som ikke gir utleier beskjed om avbestilt hus belastes (gjelder også for gratisutleie) 276 Utleie Jøa skole (for arrangement i ikkekommunal regi): Fellesrom med bruk av kjøkken 1000 Fellesrom uten bruk av kjøkken 750 Skolekjøkken 500 Leie av rom avtalt tidsrom (eks.ukentlig) Pris pr. halvår: 1000 Kr. 1021

18 UKM er 30 år i 2015 Den lokale mønstringa i Fosnes arrangeres i Jøa samfunnshus Søndag 8. februar kl Målgruppe UKM: Lokalmønstring: 1. klasse til 20 år Fylkesmønstring: 13 til 20 år Påmeldingsportalen er allerede åpen på Påmeldingsfrist 31. januar. Du kan melde deg på med: Film, utstilling/kunst, musikk, dans, teater, litteratur, som konferansier og crew (lys/lyd/konferansier).

19 Fotterapi dager og 23. februar 9. mars 13. april 11. mai 15. juni Husk å bestille time i god tid Definisjon fotpleie Kosmetisk behandling av fotens hud og negler med redskaper som ikke kan påføre skade. Fotpleie skal kun utføres på en frisk fot, og på personer uten sykdommer som påvirker føttene. Definisjon fotterapi Forebygger og behandler lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. Fotterapi har som mål å finne årsaker til problemer og sykdommer i føttene. Årsakskartlegging gjør det lettere å finne riktig behandling, og sannsynligheten øker for varig resultat. Fotterapeut + Autorisert helsepersonell + 3 årig utdanning i Fotterapi + Beskyttet tittel Fotpleier Ikke helsepersonell Ingen formell utdannelse Ingen krav for å benytte tittelen fotpleier Prosjekter i 2015: Starter opp med videreutdanning i vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten på Høgskolen i Oslo og Akershus Skal på 5 skolebesøk der det utdannes fotterapeuter, for å informere om Haløsålen. Skal på fagdager for faglig oppdatering innen faget. Ring for timebestilling Fot- og bedriftsterapeut Monica Leithe Spesialist på sko/helse/såler

20 MATKURS Har du lyst til å lære mer om hvordan du lager sunn hverdagsmat til barn? Lørdag 28. februar kl Sted: skolekjøkkenet på Jøa skole. Kursholdere: helsesøster Linda Aglen og mat- og helselærer Helene Hyttan. Dette blir et praktisk rettet kurs hvor vi skal lage mat sammen. Maten er rettet for barn i aldersgruppen 6 måneder 3 år. Kursavgift: 100,- per person. Stiklingen stiller opp med barnepass på Fellesrommet på skolen. Kurset er åpent for alle, du trenger ikke å ha barn i denne aldersgruppen for å delta! Påmelding til Hilde S. Bjøru tlf innen 20. februar. Velkommen til en trivelig og lærerik dag! Arrangør: Stiklingen (Jøa unge sanitetskvinner). Lørdagsgrøt 14. februar kl på Fosnes bygdemuseum. Alle er velkommen! Arr: Stiklingen (Jøa unge Sanitetskvinner)

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2016 - Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2016 - Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/8101-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2016 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Generell god livskvalitet øker

Generell god livskvalitet øker HUNT-undersøkelsene Generell god livskvalitet øker 100 Prosent 90 80 70 82,4 83,1 87,2 60 50 HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3 Livskvalitet Prosentandel menn som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

HUNT. Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Norske helsetrender; HUNT som helseovervåkningskilde HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Stig A. Slørdahl Dekanus Det medisinske fakultet 1.6.21 HUNT forskningssenter, DMF, NTNU Norske helsetrender

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Befolkningssammensetning Nettobefolkningsvekst positiv siste

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge?

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Arne Marius Fosse fagdirektør Helse i utvikling, 1. november 2012 Helseutfordringer eksempler Ca. 200 000 nordmenn har KOLS, og antallet øker. 70 000 har demens

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Uke: 15 Navn: Gruppe: G

Uke: 15 Navn: Gruppe: G Uke: 15 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Mat og drikke Konsekvenser av røyking og snus Lærebøker: Norsk start 8-10 Klar, ferdig, norsk! Norsk pluss ungdom Grammatikk: adjektiver, verb Nettsider: http://www.klartale.no/

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Folkehelse i endring De viktigste utviklingstrekk -Strategivalg

Folkehelse i endring De viktigste utviklingstrekk -Strategivalg 1 Folkehelse i endring De viktigste utviklingstrekk -Strategivalg Førsteamanuensis dr. med. HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Overlege Helse Nord-Trøndelag Fylkestinget 13.4.2011 2 Hva

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Agenda Frisklivssentraler - hva, hvordan og hvorfor? Frisklivssentralen i Sandnes - organisering, drift og tilbud

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Hva forteller HUNTundersøkelsene?

Hva forteller HUNTundersøkelsene? 1 Hva forteller HUNTundersøkelsene? Alkoholpolitisk seminar Hva vet vi om russituasjonen i Stjørdal kommune? Hvilke virkemidler har vi lokalt? 18. januar 2012. Sted: Stjørdal kino. Førsteamanuensis dr.

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi?

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? Spesialrådgiver, dr. art. Margunn Skjei Knudtsen, NTFK. Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A22 Saksmappe: 2006/2915-12548/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 25.03.2015 Saksframlegg Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Karin Bråthen Ole Jokstad Helga Fragått Hilda

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Erfaringer fra Livsstil- og Folkehelsearbeid på Hitra og Frøya «Hitramodellen»

Erfaringer fra Livsstil- og Folkehelsearbeid på Hitra og Frøya «Hitramodellen» Frøya og Hitra kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Frøya-Hitra Livsstils- og Folkehelsesenter Erfaringer fra Livsstil- og Folkehelsearbeid på Hitra og Frøya «Hitramodellen» Presentasjon

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012:

Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012: Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentralen er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen Fagsjef Vibeke Johnsen Fire hovedbudskap Demens kan forebygges Lønnsomt med tidlig intervensjon Frivillige som viktig supplement Delta

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen

Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen Regionrådet vil med dette invitere alle private bedrifter i Nord-Gudbrandsdalen til å sette fokus på de ansattes helse. Det skal totalt deles ut

Detaljer