Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget"

Transkript

1 Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget

2 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole... 3 Bibliotek... 3 Helse- og omsorgstjenester... 4 Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester... 4 Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn... 4 Måltider, vaskeritjenester, trygghetsalarm og transporttjenester... 5 Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen)... 5 Slik regner vi ut egenbetalingen... 5 Oasen... 6 Kleppen idrettspark... 7 Utearealer/garderober... 7 Priser håndball og fotball: se neste side... 7 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker... 9 Dispensasjoner Ansvarsretter Delingssaker Reguleringsplaner Gebyr for arbeid etter matrikkelloven Oppretting av matrikkelenhet Feiing og tilsyn Vann/avløp Renovasjon Tømming slamavskillere Parkeringsavgift Frikjøp av parkeringsplasser Namsos havnevesen (eget hefte) Etablererprøve og kunnskapsprøve Utleie av saler i Namsos samfunnshus Utleie av festplass til arrangement og torgplass Leie av plass til tivoli/sirkus... 18

3 Side 2 av 18 Barnehageplass Priser gjeldende fra Plass Pr. mnd. 100 % plass 2 580,- 90 % plass 2 435,- 80 % plass 2 215,- 70 % plass 1 935,- 60 % plass 1 715,- 50 % plass 1 440,- 40 % plass 1 220,- Søskenmoderasjon gis etter disse satser: 2. barn: 30 % Øvrige barn: 60 % Kostpenger Det betales kostpenger for lunsj èn dag per uke. Heltidsplass koster kr. 80,- per mnd. For deltidsplass kr. 50,- per mnd. Avgiften indeksreguleres hvert 4. år. Denne avgiften blir tilsendt på faktura sammen med månedlig foreldrebetaling. Det betales for 11 måneder i året Det betales fra til hvert år. Betaling skjer til Namsos kommune, v/lønnog regnskapsavdelingen innen den 20. hver måned. Søkere som mener de har krav på friplass må henvende seg til NAV. SFO-plass (Skolefritidsordning) Plass Hel plass Halv plass Plass i skoleferiene Pr. mnd ,- Betalingsfri i juli og halve juni og august ,- 60 timer i mnd., som tilsvarer 15 timer pr. uke. Betalingsfri i juli og halve juni og august. 500,- Betalingsfri juli mnd. Søskenmoderasjon i SFO: Det skal betales halv pris for barn nr. 2. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret og kan endres i løpet av året.

4 Side 3 av 18 Namsos kommunale kulturskole Plass Pr. elev/førskolebarn/år Ordinær elevplass: (Musikk/dans/drama/kunstskole) 4 000,- Barnedans/barnekor: 3 200,- Gromustilbudet: 4 000,- Barne- og ungdomskorpset 2 000,- Søskenmoderasjon: 50 % på billigste tilbud hos ett søsken. Pris fastsettes av kommunestyret for hvert år. Bibliotek Priser ved for sen innlevering: 1. Purring (sendes 2 uker etter forfallsdato) 30,- 2. Purring (sendes 4 uker etter forfallsdato) 60,- To uker etter andre purrebrev sendes erstatningskrav som følger de ordinære innfordringsprosedyrene i kommunen. Kommunen følger inkassolovens bestemmelser. Tap av nasjonalt lånekort: 10,-

5 Side 4 av 18 Helse- og omsorgstjenester Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester Grunnbeløp (G) pr = kr 88370,- Inntekt (kroner pr år) Timepris Abonnementspris pr.mnd Makspris pr. år Inntil 2 G ( ) 180, ,- 2-3 G ( ) 143,- 993, ,- 3-4 G ( ) 204, , ,- 4-5 G ( ) 251, , ,- >5 G (> ) 319, , ,- Egenbetaling korttidsopphold, Namsos helsehus, bo- og velferdssentrene og bofellesskap Pr. døgn Dagsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret. 147,- Dag/natt opphold, Namsos helsehus 77,- Korttidsopphold i bo- og velferdssenter 239,- Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn Prisen for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. Saksbehandler i kommunen innhenter opplysninger om inntekter og utgifter og fatter vedtak ut i fra det. Størrelsen på vederlaget og beregningen av dette er regulert i Forskrift om egenandel for opphold i institusjon av 16. desember Inntekter som inngår i grunnlaget Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt. Det inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekter, leieinntekter samt renteinntekter av formue, fratrukket et fribeløp. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen. Maksimalsats for egenbetaling Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster

6 Side 5 av 18 Måltider, vaskeritjenester, trygghetsalarm og transporttjenester Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap 3 718,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Transporttjenester 85,- pr. porsjon. 141,- pr. mnd. 252,- pr. mnd. 25,- pr. tur, 280,- pr mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy 3 718,- (selvkostpris) 85,- pr. porsjon (selvkostpris) 106,- pr. mnd. 0,- pr mnd. Slik regner vi ut egenbetalingen Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekker vi et fribeløp på kroner (pr. 2015). Beboer som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp som fastsettes årlig av departementet. Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 % etter at skatt og eventuelle andre fradrag er trukket fra. Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2014 på kr Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9. Eventuelle endringer fra Helse og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune.

7 Side 6 av 18 Oasen Inngang for de som ikke bader Gratis Enkeltbillett voksen 120,- Honnør/student 90,- Barn 55,- Barn under 3 år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen 490,- Månedskort honnør/student 395,- Månedskort barn 320,- 3-månedskort voksen 1 290,- 3-månedskort honnør/student 980,- 3-månedskort barn 730,- 6-månedskort voksen 2 260,- 6-månedskort honnør/student 1 800,- 6-månedskort barn 1 340,- Årskort voksen 4 010,- Årskort honnør/student 3 100,- Årskort barn 2 575,- Avtalegiro pr mnd. 315,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 265,- Klippekort 12 klipp voksen 1 200,- Klippekort 12 klipp honnør/student 900,- Klippekort 12 klipp barn 550,- Armbånd 95,- Familiebillett 285,- Gruppepris voksen (min 10) 95,- Gruppepris barn (over 15 år) 65,- Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter 2 650,- Stevner/idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 175,-

8 Side 7 av 18 Kleppen idrettspark Utearealer/garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Stadion Fotball senior Kamp 905,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 450,- Trening GSP-banen Time 285,- Trening Abrabanen Time 270,- 7-er kunstgress senior Kamp 270,- 7-er kunstgress jr. Kamp 210,- Kunstgress GSB banen Kamp 545,- Kunstgress Abrabanen Kamp 535,- Trening stadion senior Time 220,- Trening stadion barn/ungdom Time 95,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Priser håndball og fotball: se neste side

9 Side 8 av 18 Håndball Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 flerbrukshall voksne Time 275,- Trening ½ flerbrukshall voksne Time 225,- Trening 1/1 flerbrukshall barn/unge Time 250,- Trening 1/1 flerbrukshall sr/jr Time 445,- Trening 1/2 flerbrukshall sr/jr Time 330,- Arrangement/Messe Døgn 9 115,- Fotballhall/Namsoshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 280,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungdom Time 250,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungdom Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungdom Time 300,- 7-er bane unge Kamp 215,- 7-er bane senior Kamp 285,- Fotballhall voksen Kamp 820,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 490,- Drop in leie fotballhall, mai-september Time 265,- Løpebaner Time 180,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 365,- Idrettsarrangement/messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement/messer håndballhall Døgn 9 270,- Kiosk u/4 timer 310,- Kiosk o/4timer 515,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe

10 Side 9 av 18 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker Etter plan - og bygningslovens Trinnvis behandling For to- trinnsbehandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) betales halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betales kr ,- for hver ut over 1. 1a) Enebolig. Det gjelder samme sats for hovedombygging. Eneboliger med bileilighet betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ boenhet. Bileiligheter over 60m2 betales etter punkt 2. For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betales i tillegg gebyr i h.h.t. regulativets pkt. 4 a. Priser , ,- 1b) Fritidsboliger/hytter betales et byggesaksgebyr Det gjelder samme sats for hovedombygging ,- 2) Tomannsboliger og rekkehus/kjedehus med inntil 5 leiligheter (pr. boenhet.) 3) Rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, samt boligblokker (pr. boenhet) , ,- 4a) For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse etter pbl Bruksareal m , , , , , , , , , , , ,-

11 Side 10 av 18 4b For tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver jfr pbl 20-2 beregnes halve gebyr etter pkt. 4a. Minstegebyr 3 750,- 4c Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid Timespris 4e Bruksendring halvt gebyr etter pkt. 4a. 750,- 4f Enkle lagerbygg - halvt gebyr etter pkt.4a. 5a 5b 6a 6b 6c Enkle byggesaker som ikke kan beregnes etter målt areal, F.eks. tekniske installasjoner, småflytebrygger (inntil 3 plasser), mindre terrenginngrep, riving av bygning og støttemurer. Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større Terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, flytebryggeanlegg (flere enn 3 plasser) Samme pris gjelder for sanering av ledningsanlegg. Fasadeendringer F.eks. skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10m2 og lignende. Større fasadeendringer, Nye terrasser over 10 m2 Utvendige ombygginger og lignende. For enkle vann- og avløpsanlegg F.eks. ny drenering tilkoblet offentlig nett Stikkledninger på egen tomt (gebyret inkl. alle nødvendige ansvarsretter) 3 750, , , , ,- 7a Midlertidig brukstillatelse 1 500,- Dispensasjoner 8a Søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket) 6 000,- Dispensasjon som ikke krever behandling hos andre myndigheter 3 000,-

12 Side 11 av 18 Dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan/vedtekter som er eldre enn 15 år fra stadfestelse (og saken ikke oversendes til andre myndigheter) 1 500,- 8b Dispensasjonssøknader som blir avslått 6 000,- 8c Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid med kr 750,- pr. time. Minstepris 1 500,- Ansvarsretter 9 Lokal godkjenning av foretak 3 750,- (Førstegangs godkjenning når foretaket ikke har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner) Foretak har sentral godkjenning for hele ansvarsområde 500,- Foretak som tidligere har fått lokal godkjenning betaler for ny godkjenning Forutsatt samme faglige leder. Dette gjelder også for personliggodkjenning. Ved godkjenning av ny faglig leder betales i tillegg kr. 750, ,- 750,- Delingssaker 10a Behandling av delingssaker 2 250,- Fradeling til uendret bruk utenfor regulert område 2 250,- 10b 10c Behandling av delingssaker som ikke er i tråd med plan I tillegg kommer behandlingsgebyr for dispensasjon jfr pkt. 8. Behandling av delingssaker i forbindelse med fradeling av eksisterende festetomt uten endring i målebrev Reguleringsplaner 2 625, ,- 11 Behandling av forslag til private reguleringsplaner, områderegulering og planer for detaljregulering. Gebyr for behandling betales etter planens størrelse, og med varierende satser for forskjellige arealbruksformål. Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

13 Side 12 av 18 11a/11b Byggeområder boliger og fritidsbebyggelse Inntil 3 enheter ,- For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter ,- Fra 4 til 10 enheter (betales pr. enhet til og med enhet nr.10) 4 250,- Tillegg pr. enhet over 10 For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte 750,- 11c Andre formål Inntil 10 dekar ,- 11d Tillegg pr. påbegynt 10 da over 10 For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte For mindre endring i reguleringsplan Hvis endringen innebærer annonsering kommer kommunens utgifter til slik annonsering i tillegg til gebyret , ,- 11e Forespørsel om forhåndsuttalelse fra planutvalget ,- 11f 11g Privat reguleringsforslag som blir stoppet/avvist ved første gangs behandling Forlengelse av planvedtak betales etter medgått tid med en timepris ,- 750,- pr time Stanser planbehandlingen før 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, refunderes 50% av respektive gebyr. Stanser planbehandlingen etter behandling i kommunestyret, refunderes 20% av respektive gebyr. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving 12 Behandling av Generell utredningskrav ,- 13 Tilsyn/avviksbehandling (pr. avvik) 1 875,- 14 Byggesaksavdelingen kan engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

14 Side 13 av Generelle bestemmelser Behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra byggesak -og oppmålingsavdelingen/eller arbeid som er oppstartet uten tillatelse- beregnes ordinært gebyr. Merarbeid ut over ordinær saksbehandling betales etter medgått tid etter en timesats. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle. 16 For saker som avsluttes uten sluttbehandling p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver Minstepris 750,- pr time 750,- pr time 1 500,- 17 For tiltak som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte punkter 750,- pr time 18 Alle gebyrer skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra byggesaksog oppmålingsavdelingen. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. 19 Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen.

15 Side 14 av 18 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² 7 450,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,- Opprette punktfeste 7 450,- Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av ovenstående fra og med tomt nr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² 7 450,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da , Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² 7 450,- Areal fra m² 9 550,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da , Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. Volum fra m³: kr ,- Volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m3.: kr 1 700, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

16 Side 15 av 18 Gebyr i henhold til pkt ved fullført forretning Tilleggsgebyr etablering 2 500, Ommatrikulering av matrikkelenhet Gebyr i henhold til pkt Med markarbeid, betales i tillegg etter satser jfr. pkt , Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 Feiing og tilsyn For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden, og/eller tilsyn hvert fjerde år, betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer og/eller tilsyn 495,- Loddpipe gjennom 3 etasjer og/eller tilsyn 572,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats. For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, betales det etter medgått tid etter en timesats. Røykgassmåling og justering av fyrkjel 670,- pr. time 670,- pr. time 747,- pr. stk. Prisene er eks. mva. Vann/avløp Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 9,85 12,31 Nettleie vann pr. abonnement 1 415, ,75 Avløpsavgift pr. m3 14,95 18,69 Nettleie avløp pr. abonnement 2 312, ,00

17 Side 16 av 18 Renovasjon Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 100 l, henting hver 3. uke 3 710, ,50 Abonnement 240 l, henting hver 3. uke 3 917, ,25 Abonnement 360 l, henting hver 3. uke 4 331, ,75 Abonnement med heimekompostering/240 l 3 710, ,50 Hytterenovasjon 775,- 968,75 Hytterenovasjon med reduksjon 568,- 710,00 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg Tillegg ekskl. mva Tillegg inkl. mva. Plassering av stativ/beholder, mellom m 300,- 375,- Plassering av stativ/beholder, mellom m 400,- 500,- Plassering av stativ/beholder, mellom m 600,- 750,- Plassering av stativ/beholder, over 60 m 900, ,- Rabatt på renovasjonsgebyret får du om du har: Abonnement med hjemmekompostering: Fradrag pr. år Avfallsmerke for ekstrasekk. Oversikt salgssteder. 259,- 30,- pr. stk Tømming slamavskillere Priser Priser ekskl. mva inkl. mva Tømming og etterbehandling (pr. slamavskiller) 1 800, ,-.

18 Side 17 av 18 Parkeringsavgift Sentrum Sykehuset Namsos Pris pr. time (1., 2. og 3. time) 12,- inkl. mva. 12,- inkl. mva.* 4 timer (utløser 1 døgn) 48,- inkl. mva. P- avgift pr. mnd. 250,- + mva. P- avgift pr. kvartal 625,- + mva. Årskort 2 500,- + mva. *Betaler for 8 timer pr. dag Frikjøp av parkeringsplasser Namsos kommunestyre har vedtatt at gebyret for frikjøp av parkeringsplasser skal indeksreguleres årlig. Frikjøpsgebyret pr. frikjøpt parkeringsplass ,- Namsos havnevesen (eget hefte) - Avgiftsregulativ Namsos Havnevesen Etablererprøve og kunnskapsprøve Etablererprøven Betales i forkant av prøven. 400,- Kunnskapsprøven Betales i forkant av prøven. 400,-

19 Side 18 av 18 Utleie av saler i Namsos samfunnshus Leiesatser gjeldende fra Sal Arrangement Pris Sal 1 (A+B), - max. 150 spiseplasser Møte 2 500,- Sal 1A, - ca. 80 spiseplasser Møte 2 000,- Sal 1B, - ca spiseplasser Møte 1 000,- Sal 1 Sluttet lag dans 6 000,- Sal 1 Åpen fest 8 000,- Sal 2 Møte 500,- Sal 3, - ca. 40 spiseplasser Møte 1 000,- Sal ca. 50 spiseplasser Vestibyle (foaje) i 1.etg. Møte 2 000,- Ved sammenhengende leie over flere dager brukes skjønn. Utleie av festplass til arrangement og torgplass Leie av festplassen til arrangement Leie av festplassen Pris pr. time 50,- Leie av strøm Pris pr. time 50,- Leie av festplassen - torgplass Leie av torgplass Pris pr. dag 100,- Leie av strøm Pris pr. time 25,- Leie av plass til tivoli/sirkus Tivoliplass, Østre byområde Pris pr. døgn 3 000,- Sirkusplass, Spillumstranda Pris pr. døgn inkl. vann og strømforsyning 2 500,-

Namsos kommune. - et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester 2016. Servicetorget

Namsos kommune. - et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester 2016. Servicetorget Namsos kommune - et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester 2016 Servicetorget Priser pr. 01.01.2016 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Innhold Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)...

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Namsos kommune. -et godt sted å leve. Prisliste Kommunale tjenester. Servicetorget

Namsos kommune. -et godt sted å leve. Prisliste Kommunale tjenester. Servicetorget Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste 2017 Kommunale tjenester Servicetorget Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/8590-1 Saksbehandler: Ståle Busch Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser for Oasen og Kleppen Idrettspark 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015

Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7910-1 Saksbehandler: Ståle Busch Saksframlegg Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan,

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2):

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2): GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA 01.01.2016 Byggesaksgebyr: Søknadskontroll, annen kontroll og tilsyn. Arealdefinisjoner: Som fastlagt i Matrikkel, jfr. NS 3940. For byggetiltak som ikke

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

PRISLISTE FOR 2016 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx.2014. Vedtatt i K-sak 15/108-17.12.15

PRISLISTE FOR 2016 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx.2014. Vedtatt i K-sak 15/108-17.12.15 PRISLISTE FOR 2016 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD xx.xx.2014 Vedtatt i K-sak 15/108-17.12.15 INNHOLD 1 VANN... 3 2 AVLØP... 4 3 RENOVASJON OG SLAMTØMMING... 5 4 FEIING... 5 5 KAI- OG HAVNEAVGIFTER... 5

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

PRISLISTE FOR 2015 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx Vedtatt i K-sak 14/

PRISLISTE FOR 2015 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx Vedtatt i K-sak 14/ PRISLISTE FOR 2015 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD xx.xx.2014 Vedtatt i K-sak 14/85-20.11.14 INNHOLD 1 VANN... 3 2 AVLØP... 4 3 RENOVASJON OG SLAMTØMMING... 5 4 FEIING... 5 5 KAI- OG HAVNEAVGIFTER... 5 6

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1837-2 Saksbehandler: Espen Høy,Ingeniør byggesak Ansvarlig leder: Jacob Br. Alm lid,rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2016. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2016. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2016 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 21.11.2015 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/8684-1 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Eldres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Samfunnsutvikling GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100 Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møteinnkalling Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer