Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Hammerfest kommune

2

3 INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD HAMMERFEST MENIGHETSRÅD SENTRALADMINISTRASJONEN ØKONOMIAVDELINGEN SERVICEKONTORET BARN OG UNGE SKOLEFRITIDSORDNINGEN BARNEHAGEAVGIFT... 6 UTLEIE AV SKOLENE VAKSINE HELSE OG OMSORG HJEMMEBASERTE TJENESTER PRAKTISK BISTAND INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN FESTEAVGIFTER SALG AV KOMMUNALE FESTETOMTER BETALINGSBESTEMMELSER GEBYRER VED BEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVEN GEBYR FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK, FRIKJØP PARKERING GEBYR FOR KART, EIENDOMSOPPLYSNINGER GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANSAKER GEBYR FOR ARBEID ETTER LOV OM EIERSEKSJONER ÅRSGEBYR FOR VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING TILKNYTNINGSGEBYRER VANN OG AVLØP REFUSJON OPPARBEIDELSESKOSTNADER TILSKUDD TIL BYGGING DEPONERING AV MASSER LEIE AV TORGPLASS PRISFASTSETTELSE UTSTYR TILHØRENDE TEKNING ETAT BRANN OG REDNINGSTJENESTE VOKSENOPPLÆRINGEN HAMMERFEST BIBLIOTEK KULTURSKOLEN GRENDEHUS UTEANLEGG FOTBALLHALLEN TRENINGSAKTIVITET: FOTBALLHALLEN MESSER, ARRANGEMENTER, TURNERINGER OG ANNEN UTLEIE FLERBRUKSHALLER TRENINGSAKTIVITETER FLERBRUKSHALLEN MESSER, ARRANGEMENTER, TURNERINGER OG ANNEN UTLEIE SVØMMEHALLER AULA PÅ BREILIA SKOLE TRENINGSAKTIVITETER GYMSALER LEIE AV SCENE LEIE AV TELT LEIE AV SKOLER TIL OVERNATTINGER ARKTISK KULTURSENTER (AKS) UTLEIESATSER BOOTLEG PEISESTUE MED LAGERROM... 48

4 4 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV HAMMERFEST MENIGHETSRÅD Avgiftsart Festeavgift for kirkegårder pr. år. 56,00 58,00 2,00 3 SENTRALADMINISTRASJONEN 3.1 ØKONOMIAVDELINGEN FORSINKELSESRENTE Feil! Ugyldig kobling EIENDOMSSKATT Eiendomsskatten settes til 7 av takstgrunnlaget. For boliger settes eiendomsskatten til 2 av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren som fremgår av loven. Fra 2015 skal eiendomsskattetaksten settes til 80 % av formuesgrunnlaget Det gis et bunnfradrag på kr ,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m SERVICEKONTORET GRAVEMELDING Avgiftsart Gebyr for ekspedering av gravemelding. 796,00 824,00 28, BEVILGNINGSGEBYR Innkreving av bevillingsgebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kapittel 6. Gebyret følger de til enhver tid gjeldende satsene i forskriften. Satser per 1/ jfr. forskriftens 6-2: Salg: 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: 0,37 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 1,01 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,31 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum. kr 1 380,00 for salg og kr 4 100,00 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Ambulerende bevilgning For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., 6-2. For tiden kr. 280,00 per gang.

5 SENTRALADMINISTRASJONEN 5 Enkeltanledning med og uten eksisterende skjenkebevilling (jamfør de alkoholpolitiske retningslinjene) For enkeltanledning med og uten eksisterende skjenkebevilling fastsettes et grunnbeløp på kr. 280,00 per anledning. For enkeltanledninger som strekker seg over flere dager fastsettes grunnbeløpet til kr. 280,00 per arrangementsdag. I tillegg betales gebyr per omsatt vareliter drikke i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Satser pr. 1/1-2014: 0,37 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 1,01 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,31 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 For enkeltanledning uten eksisterende bevilling skal det leveres inn oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikke innen to uker etter at arrangementet er avsluttet. Dersom bevillingshaver ikke leverer oppgave innen oppsatt frist, settes gebyret for salgsvolum til kr.1.000,00 per arrangementsdag. Gebyr under kr.50,00 faktureres ikke. For enkeltanledninger som innebærer utvidelse av eksisterende bevilling innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling. Kunnskapsprøver Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøve om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne innkreves i samsvar med Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Gebyret gjelder også ved forsøk på avleggelse og skal betales på forskudd. For tiden kr. 300,00 per forsøk. Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven (etablererprøven) innkreves i samsvar med Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted, 7. Gebyret gjelder også ved forsøk på avleggelse og skal betales på forskudd. For tiden kr. 400,00 per forsøk PRISLISTE DIVERSE Prisliste servicekontoret Kopi og utskrift A4 - sort/hvit - per side 2,00 3,00 1,00 Kopi og utskrift A4 - farger - per side 4,00 5,00 1,00 Kopi og utskrift A3 - sort/hvit - per side 5,00 6,00 1,00 Kopi og utskrift A3 - farger - per side 10,00 11,00 1,00 Rett kopi 1-5 kopier - A4 25,00 26,00 1,00 Neste 6-25 sider (Per kopi) 3,00 4,00 1,00 Over 25 kopier (Henvises til privat kopibyrå) Fax Norge for første side 5,00 6,00 1,00 Fax Norge for påfølgede sider (per side) 2,00 3,00 1,00 Fax Europa for første side 10,00 11,00 1,00 Fax Europa for påfølgede sider (per side) 5,00 6,00 1,00 Fax øvrige verdensdeler første side 15,00 16,00 1,00 Fax øvrige verdensdeler for påfølgede sider (per side) 5,00 6,00 1,00 Bøker - Hammerfest historie I 165,00 171,00 6,00 Bøker - Hammerfest historie II 290,00 301,00 11,00 Turkart Hammerfest 300,00 311,00 11,00

6 6 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV BARN OG UNGE 4.1 SKOLEFRITIDSORDNINGEN Heldagsplass 2 103, ,00 74,00 Halvdagsplass 1 282, ,00 45,00 Gebyr "For sent hentet barn" per påbegynt halvtime 238,00 247,00 9, BARNEHAGEAVGIFT Flat sats for barnehageavgiften barn nr , ,00 120,00 Flat sats for barnehageavgiften barn nr , ,00 84,00 Flat sats for barnehageavgiften barn nr ,00 620,00 30,00 Gebyr "For sent hentet barn" per påbegynt 244,00 253,00 9,00 halvtime Barnehageavgift for delt plass. I % av hel plass 304,00 315,00 11,00 pr.mnd + kr. Dagplass per barn per dag 244,00 253,00 9,00 Satser for barnehageavgiften tilsvarer statsbudsjettets maksimumssatser. For øvrig gjelder følgende regler: Søskenmoderasjon 30 % for barn 2, deretter 75 % for øvrige barn Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri grunnet ferieuttak De enkelte barnehager har ulike satser for kostpenger I Statsbudsjettet innføres retten til lavere barnehageavgift for familier med lav inntekt. Ingen familier skal være nødt til å bruke mer enn 7 % av sin samlede person- og kapitalinntekt. Dette skal ikke iverksettes før

7 HELSE OG OMSORG UTLEIE AV SKOLENE Breilia og fjordtun skoler: Utleie av auditoriet med utstyr til lag/foreninger 365,00 378,00 13,00 per utleie Utleie av auditoriet med utstyr til kommersielle 2 052, ,00 72,00 per utleie Utleie av kafe og kjøkken til lag/foreninger per 1 026, ,00 36,00 utleie Utleie av kafe og kjøkken til komersielle per utleie 2 052, ,00 72,00 Utleie av kafe uten kjøkken 486,00 504,00 18,00 Breilia skole Utleie av aula med amfi på hverdager til 966, ,00 34,00 lag/foreninger Utleie av aula med amfi til kommersielle 2 052, ,00 72,00 Utleie av aula med amfi på lørdager og søndager 1 214, ,00 43,00 til lag/foreninger Utleie av aula med amfi på lørdager og søndager 2 774, ,00 98,00 til kommersielle Fjordtun skole - - Utleie av amfi til lag/foreninger 262,00 272,00 10,00 Utleie av amfi til kommersielle 1 104, ,00 39, VAKSINE Beskrivelse preparat Navn / betegnelse preparat Pris pr.1/ Difteri-tetanus-kikhoste-polio Bostrix polio 335,00 Difteri-tetanus DT - dite Booster 140,00 Gul feber Stamaril 320,00 Hepatitt A Epaxal 320,00 Hepatitt B Engerix B, 1,0 ml. 310,00 Hepatitt B Engerix B, 0,5 ml. 250,00 Hepatitt A + B Twinrix: 1,0 ml. 500,00 Hepatitt A + B Twinrix: 0,5 ml. 410,00 Humant papillomavirus (HPV) Gardasil 1 500,00 Japansk encefalitt Kjøpes på apoteket Kolera og ETEC diaré Dukoral 1 dose 250,00 Kolera og ETEC diaré Dukoral 2 doser 500,00 Meningokokk A+C+W+Y Menveo 570,00 Pneumokokker Pneumovax 300,00 Poliomyelitt Imovax Polio 210,00 Rabies Kjøpes på apoteket Skogflåttencefalitt Ticovac junior 0,25 ml. 350,00 Skogflåttencefalitt Ticovac 0,5ml. 380,00 Sette medbrakt vaksine 100,00 Tyfoidfeber Typhim 210,00 Priser på vaksine fastsettes i tråd med priser i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Folkehelsa multiplisert med 1,3. Salgsprisen avrundes til nærmeste 5 kr, og kan endres fortløpende i løpet av året. 5 HELSE OG OMSORG

8 8 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV HJEMMEBASERTE TJENESTER PRAKTISK BISTAND Pr. 1. mai 2014 var G = ,00 (G= grunnbeløpet i folketrygden) Betalingssatser/egenandeler for de som mottar hjelp 13 timer eller mer per måned. Priser og inntektsgrenser justeres i takt med G. Betaling per måned (tak) Gruppe Nettoinntekt 01 <= 2 G Inntil kr ,00 185,00 7, G Mellom kr og ,00 687,00 24, G Mellom kr og , ,00 39, G Mellom kr og , ,00 58,00 05 > 5 G Over kr , ,00 70,00 Selvkost Timepris for selvkost 222,00 230,00 8,00 Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G er kr. per måned. Brukere med inntekt over 2G og få timer hjelp betaler kun for det tjenesten faktisk koster (selvkost) begrenset oppad til maksimalt egenandel per måned. Priser og inntektsgrenser justeres i takt med G.. Egenandel for matombringing For hver middagsporsjon som bringes en egenandel Egenandel for trygghetsalarm For trygghetsalarmer betales en avgift per måned For trygghetsalarmer betales en avgift per pr Minstepensjonister med inntekt mindre enn 2 G Snømåking Egenandel per gang Øvre grense per måned 89,00 93,00 4,00 89,00 93,00 4, , ,00 37,00 288,00 299,00 11,00 89,00 93,00 4,00 387,00 401,00 14, INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER For institusjonsbaserte tjenester fastsettes avgiften av Sosial- og Helsedepartementet Kommunen krever vederlag per døgn for korttidsopphold, dag-/nattopphold i forhold til vederlag gitt av Forskrift for vederlag i institusjon mv., fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, jamfør Rundskriv I- 1/2010. Korttidsopphold, dag-/nattopphold Vederlag per døgn for korttidsopphold Dag-/nattopphold Frokost, Luncj og middag 140,00 145,00 5,00 75,00 78,00 3,00 56,00 58,00 2,00 Vederlagets størrelse ved langtidsopphold: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp (kr 6400,00 per år), kan det kreves betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

9 PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN 9 6 PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN 6.1 FESTEAVGIFTER Definisjon: Distrikt = Akkarfjord S, Hønseby og Kårhamn. NB: Satsene for festeavgift, som vist under, gjelder kun ved inngåelse av nye festekontrakter. Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf BOLIGTOMTER OG HYTTETOMTER Gjelder også for tomter til bygg tilknyttet boliger og hytter, så som garasje, uthus, naust og lignende Pris pr. m2 per år Sone Tettstedet 3,30 3,50 0,20 Distriktet 2,00 2,10 0,10 Punktfeste hytte/fritidsbolig 1 086, ,00 39,00 Punktfeste garasje, naust uthis og lignende. 364,00 377,00 13, INDUSTRI OG FORRETNINGSTOMTER Pris pr. m2 per år. Sone Sone 1 - Hammerfest og Rypefjord 86,00 90,00 4,00 Sone 2 - Områder utenfor Hammerfest og Rypefjord 12,40 12,90 0,50 Sone 2 er alt areal i hele kommunen utenom Hammerfest og Rypefjord Styret for miljø og utvikling gis adgang til å innvilge lavere festeavgift for industritomter og forretningstomter når særlige grunner taler for det, eksempelvis for særlige arealkrevende industrivirksomhet. Leieavgift ubebygde industri og forretningseiendommer med inngått leieavtale Leie av grunn brukes i de tilfeller det er mer hensiktsmessig for begge parter å inngå en leieavtale enn å inngå en festeavtale. Leieavtalen inngås for maksimum 2 år. Styret for miljø og utvikling gis adgang til å innvilge lavere leieavgifter for leie av industrieiendommer og forretningseiendommer på lengere leietid enn to år når særlige grunner taler for det. Pris pr. m2 per mnd. Hammerfest og Rypefjord 8,10 8,40 0,30 Bruk av kommunal ubebygd industri og forretningseiendom uten inngått avtale. Pris pr. m2 per mnd. Hammerfest og Rypefjord 11,30 11,70 0, TOMTER TIL UNGDOMSBOLIGER For tomter som festes til ungdomsboliger, er festeavgiften kr.1,00 per år uansett tomtestørrelse. Forutsetningen er at boligene er klausulert for ungdom når det gjelder salg, videresalg og verdistigning.

10 10 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV TOMTER TIL IDEELLE ORGANISASJONER M.M. For tomter som festes av ideelle organisasjoner, lag, foreninger, menigheter, m.m., og som benyttes til lagets/foreningens formål, er festeavgiften kr.1,00 per år uansett tomtestørrelse. For endring av eksisterende festekontrakter gis denne festeavgiften etter søknad. 6.2 SALG AV KOMMUNALE FESTETOMTER Alle som fester bebygde eneboligtomter i Hammerfest kommune gis mulighet til å kjøpe tomten. Kjøpesum følger til enhver til gjeldende gebyrregulativ for Hammerfest kommune. Pris pr. m2 Sone Sone 1 - Hammerfest og Rypefjord 51,00 53,00 2,00 Sone 2 - Områder utenfor Hammerfest og Rypefjord 33,00 35,00 2,00 Rådmannen gis adgang til å selge festetomter til den til enhver tid gjeldende pris. Ved salg av tomter til ungdomsboliger og til ideelle organisasjoner m.m. fastsettes prisen av formannskapet i hvert enkelt tilfelle. Alle omkostninger knyttet til kjøp av festetomt (tinglysningsgebyr, dokumentavgift m.m.) dekkes av kjøper. Inntektene fra salg av festetomter øremerkes for miljø og forskjønning i samsvar med kommunestyrets tidligere vedtak. Denne bestemmelsen vil imidlertid ikke gjelde for salg av ubebygde kommunale tomter. 6.3 BETALINGSBESTEMMELSER Betalingsbestemmelsene gjelder for avgifter og gebyrer i punktene 6.4, 6.5, 6.6, 0, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12 Følgende avgifter og gebyrer innbetales til Hammerfest kommune: Gebyrer ved behandling etter matrikkelloven. Gebyr for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak, frikjøp parkering Gebyr for kart, eiendomsopplysninger Gebyr for behandling av private plansaker Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner Tilknytningsgebyrer vann og avløp Refusjon opparbeidelseskostnader Tilskudd til bygging Alle avgifter og gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra Plan- og utvikling. Behandling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av styret for miljø og utvikling.

11 PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN GEBYRER VED BEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVEN. Gebyrer etter Lov om eiendomsregistrering 32 og Forskrift om eiendomsregistrering 16 fastsettes som følgende: OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn Avgiftsart Areal fra m² 5 724, ,00 201,00 Areal fra m² 9 539, ,00 334,00 Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt de 580,00 601,00 21,00 Over m² , , ,00 2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Avgiftsart Areal fra m² 5 724, ,00 201,00 Areal fra m² 9 539, ,00 334,00 Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt de 580,00 601,00 21,00 Over m² , , ,00 3. Oppretting av uteareal på eierseksjon Avgiftsart Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 5 724, ,00 201,00 Gebyr etter punkt 4, , ,00 67,00 4. Oppretting av anleggseiendom. Gebyr for oppretting av grunneiendom Avgiftsart Volum fra m³ , ,00 535,00 Volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynte 1000 m³ 2 896, ,00 102,00 Volum over m³ , , ,00 Ved samtidig deling av flere tomter på samme eiendom, er gebyret 70% av overstående fra og med tomt nr Registrering av jordsameie. Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie. Avgiftsart Faktureres etter medgått tid. Pris pr. time 577,00 598,00 21,00 6. Oppmålingsforretning over punktfeste Avgiftsart Oppmålingsforretning over punktfeste 5 724, ,00 201,00 For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % gebyr. Ved samtidig etablering av flere punktfeste på samme eiendom, er gebyret 70 % av overstående gebyr fra og med punktfeste nr OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN OPPFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING Gebyr for opprettelse av matrikkel 6,2 ledd Avgiftsart Gebyr for opprettelse av matrikkel , ,00 * I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt. 1,2,4 og 5 innen fristen på 3 år.

12 12 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER MATRIKULERING Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter og side GRENSEJUSTERING 1. Grunneiendom Avgiftsart Areal fra m² 3 817, ,00 134,00 Areal fra m² 7 632, ,00 268,00 Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 kvm.). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. 2. Anleggseiendom Avgiftsart Volum fra m³ 3 817, ,00 134,00 Volum fra m³ 7 632, ,00 268,00 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikk AREALOVERFØRING 1. Grunneiendom Avgiftsart Areal fra m² 4 770, ,00 167,00 Areal fra m² 9 539, ,00 334,00 Økning i gebyr pr nytt påbegynte 500 m² 580,00 601,00 21,00 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift 2. Anleggseiendom Avgiftsart Volum fra m³ 5 724, ,00 201,00 Volum fra m³ , ,00 401,00 Økning i gebyr pr. nytt påbegynte 500 m³ 1 909, ,00 67,00 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre en sammenhengende volum KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN JUSTERT TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING. Avgiftsart For inntil 2 punkter 1 909, ,00 67,00 For overskytende grensepunkter. Pr. punkt 637,00 660,00 23,00

13 PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER. Avgiftsart For inntil 2 punkter 5 724, ,00 201,00 For overskytende grensepunkter. Pr. punkt 1 909, ,00 67, URIMELIG GEBYR Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV Avgiftsart Matrikkelbrev på inntil 10 sider 204,00 212,00 8,00 Matrikkelbrev på over 10 sider 407,00 422,00 15, DER GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNADER SOM IKKE KAN BEREGNES ETTER FORANSTÅENDE SATSER, BEREGNES GEBYRET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID. Timesats 577,00 598,00 21, GEBYR FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK, FRIKJØP PARKERING HJEMMEL Bruk av gebyr er hjemlet i plan- og bygningslovens ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK10. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i Matrikkel. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Areal regnes etter NS 3490 (bruksareal). I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. 1. Gebyret innbefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, evt. tilsyn og nødvendige attester. For oppdatering og ajourhold av kommunens kartverk, utstedes særskilt gebyr for situasjonskart eller forenkelt situasjonskart, jf. gjeldende gebyrregulativ for kart og oppmåling. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

14 14 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 3. Gebyrberegningstidspunkt/Avregning Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad. 4. Fakturerings- og betalingstidspunkt Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres normalt 50 % av fullt gebyr (basisog arealgebyr). De resterende 50 % faktureres etter at igangsettingstillatelse er gitt (1. trinn). Ved trinnvis igangsetting betales et ekstra gebyr pr. igangsettingstillatelse fra og med 2. trinn, jfr. pkt 21 a) i tabellen over byggegebyr. Gebyr for dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse. I de tilfellene tiltakene ikke blir gjennomført i henhold til vedtak, betales basisgebyrene fullt ut. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Samlet gebyr under kr 3 000,- skal ikke deles. 5. Kombinerte bygg Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den funksjonen som har størst areal. 6. Bruksendringer. Ved bruksendringer der det ikke foretas ombygging betales 25 % av fullt gebyr for den kategori bygget skal nyttes til. Ved bruksendring der det foretas ombygging, betales etter regulativ for ombygging. 7. Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker). 8. Avslag Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon betales fullt gebyr. 9. Urimelige gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr. 10. Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 11. Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales etter medgått tid og satser i 13 i dette regulativet. Minstegebyr: 2 ganger basisgebyret. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales etter medgått tid, minimum et minstegebyr etter pkt 21 b) i tabellen. 12. Tilsyn Kommunenes tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Anslagsvis 10 % av det innkrevne byggesaksgebyr relaterer seg til tilsyn. Første tilsyn inngår i basisgebyret, for tilsyn utover første betales det gebyr jfr. 21 h) i tabellen. For oppfølgingsarbeid hvor det avdekkes brudd eller manglende oppfyllelse av bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven betales det gebyr jfr. 21 d) i tabellen. I tilsynssaker der kommunen har rekvirert sakkyndig bistand betales gebyr, ihht interne kostnader jfr. 21 d) i tabellen og faktiske eksterne utgifter. 13. Gebyr for sakkyndig bistand Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter, jfr. pkt 21 c) i tabellen. 14. Gebyr for medgått tid For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid.

15 PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN 15 Følgende timesatser skal nyttes: a) Kontorarbeid: jfr. pkt 21 d) i tabellen b) Feltarbeid: enkeltperson: jfr. pkt 21 e) i tabellen målelag: jfr. pkt 21 f) i tabellen 15. Tillegg for mangelfull søknad Basisgebyret økes med 20 % i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad/melding. Dvs. saker hvor det må skrives brev til søker/tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknad behandles. 16. Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningsloves 21-5, kreves et gebyr pr myndighet: jfr. pkt 21 g) i tabellen. 17. Saker levert elektronisk via ByggSøk-bygning Ved innsending av saker elektronisk via ByggSøk-bygning, innvilges en rabatt på 20 % av basisgebyret. Redusert gebyr forutsetter at søknaden er komplett og kan tas til behandling og avgjøres ut fra mottatt dokumentasjon. 18. Purring ferdigattest Gjelder der det er gitt midlertidig brukstillatelse og tiltakshaver ikke har anmodet / søkt om ferdigattest innen den frist som er satt for søknad om ferdigattest i søknad. Eller den frist som kommunen har satt for ferdigattest. Gebyr betales jfr. tabell Forhåndskonferanse plb jf. 6-1 Første forhåndskonferanse inngår i basisgebyret. Ved gjentatte forhåndskonferanse på samme tiltak, betales det gebyr jfr. tabell Bygg som er oppført uten nødvendig tillatelse Der bygg som er oppført uten nødvendig tillatelse, eller ikke er oppført i henhold til tillatelse, betales basisgebyr og gebyr for tilsyn jfr. 21 h) i tabellen. I tillegg kommer saksbehandling og gebyrer ihht, plan- og bygningsloven, kapitel 32. Ulovlighetsoppfølging. Dersom saken er av slik omfang at den behandles ihht til dette kapitelet.

16 16 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL Boligbygg og fritidshus (GAB koder i Parentes, areal i BRA) Basisgebyr a. Enebolig (111,113) * Tiltaksklasse , ,00 284,00 * Tiltaksklasse , ,00 345,00 b. Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (112) * Tiltaksklasse , ,00 345,00 * Tiltaksklasse , ,00 426,00 c. Tomannsbolig, vertikaldelt (121,123) * Tiltaksklasse , ,00 345,00 * Tiltaksklasse , ,00 426,00 d. Tomannsbolig, horisontaldelt (122,124) * Tiltaksklasse , ,00 345,00 * Tiltaksklasse , ,00 426,00 e. Rekkehus (131,132) * Tiltaksklasse , ,00 406,00 * Tiltaksklasse , ,00 466,00 f. Kjede-/atriumshus (133,134) * Tiltaksklasse , ,00 406,00 * Tiltaksklasse , ,00 466,00 g. Andre småhus med 3-4 boliger (136) * Tiltaksklasse , ,00 406,00 * Tiltaksklasse , ,00 466,00 h. Boligbrakker (193) * Tiltaksklasse , ,00 163,00 * Tiltaksklasse , ,00 244,00 i. Tilbygg og påbygg pkt. a-h * Tiltaksklasse , ,00 79,00 * Tiltaksklasse , ,00 122,00 j. Ombygging punkt a-h < 50 % av totalt areal * Tiltaksklasse , ,00 79,00 * Tiltaksklasse , ,00 122,00 k. Ombygging punkt a-h >50 % av totalt areal (hovedbygning * Tiltaksklasse , ,00 163,00 * Tiltaksklasse , ,00 244,00 l. Terassehus (135) * Tiltaksklasse , ,00 811,00 * Tiltaksklasse , ,00 932,00 * Tiltaksklasse , , ,00 m. Boligblokk/stort sammenbygd boligbygg ( ) * Tiltaksklasse , ,00 811,00 * Tiltaksklasse , ,00 932,00 * Tiltaksklasse , , ,00 n. Trygdeboliger, aldershjem, PU-boliger (151) * Tiltaksklasse , ,00 811,00 * Tiltaksklasse , ,00 932,00 * Tiltaksklasse , , ,00 o. Studenthjem, studentboliger, bofellesskap (152) * Tiltaksklasse , ,00 811,00 * Tiltaksklasse , ,00 932,00 * Tiltaksklasse , , ,00

17 PLAN- OG UTVIKLING / KULTUR OG SAMFUNN 17 Basisgebyr p. Annen boligbygging for bofellesskap (159) * Tiltaksklasse , ,00 811,00 * Tiltaksklasse , ,00 932,00 * Tiltaksklasse , , ,00 q. Tilbygg og påbygg punkt l-p * Tiltaksklasse , ,00 284,00 * Tiltaksklasse , ,00 426,00 * Tiltaksklasse , ,00 649,00 r. Ombygging punkt 1-p < 50 % av totalt areal * Tiltaksklasse , ,00 385,00 * Tiltaksklasse , ,00 527,00 * Tiltaksklasse , ,00 750,00 s. Ombygging punkt 1-p > 50 % av totalt areal * Tiltaksklasse , ,00 487,00 * Tiltaksklasse , ,00 628,00 * Tiltaksklasse , ,00 872,00 t. Fritidshus, seterhus, skogskoie og lignende ( ) * Tiltaksklasse , ,00 163,00 * Tiltaksklasse , ,00 304,00 u. Garasjer, uthus, naust ( ) * Tiltaksklasse , ,00 82,00 * Tiltaksklasse , ,00 223,00 v. Annen boligbygging (199) * Tiltaksklasse , ,00 82,00 * Tiltaksklasse , ,00 223,00 w. Tilbygg og påbygg t - v * Tiltaksklasse , ,00 61,00 * Tiltaksklasse , ,00 203,00 x. Ombygging t - v * Tiltaksklasse , ,00 61,00 * Tiltaksklasse , ,00 203,00 I tillegg til basisgebyr betales et tillegg pr. m² 16,30 16,90 0,60

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer