Vedtatt handlingsprogram BETALINGSSATSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt handlingsprogram 2015-2018 BETALINGSSATSER"

Transkript

1 RÅDMANN Vedtatt handlingsprogram BETALINGSSATSER FOTO: SVEIN TYBAKKEN

2 BETALINGSSATSER SEKTOR 2 Betalingssatser Oppvekstsektoren - barnehage Betalingssatser i alle barnehager % økning Fast månedspris: 50 t/u plass ,3 Andre oppholdstider prissettes likt etter kr for 50 t/u plass, eks. 52 kr per time per måned. Familiebarnehager prissettes etter kr for 45 t/u plass, eks. 57 kr per time per måned. Redusert foreldrebetaling gis etter påfølgende kriterier: Dokumentert bruttoinntekt under 2,5G eller kr for 50 t/u plass ,0 Grunnbeløpet i folketrygden (G): kr pr 1. mai 2014 Redusert foreldrebetaling/inntektsgraderingsordning gjelder fram til 1. august 2015, da endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage planlegges innført av staten. Kostpenger: 180 kr for 50 t/u (full plass) ,0 Søskenmoderasjon: Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 (og evt. flere barn). Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager. Øvrige betingelser: For øvrig gjelder praktiske bestemmelser for inntektsdokumentasjon, betalingsfrister, oppsigelsesfrister m.m. som oppgitt fra Oppvekstsektoren-barnehage.

3 BETALINGSSATSER SEKTOR 3 Betalingssatser Helse- og sosialsektoren Kommunalt tjenestetilbud % økning Maksimal betaling for opphold i sykehjem/uh instiusjon pr. måned Vises til forskrift om vederlag for opphold i institusjoner m.v. fastsatt av Sosial- og helsedepartamentet 26. april 1995 med endringer 18. desember 1998 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av ,0 Maksimal betaling for hjemmetjenesten/ praktisk bistand i hjemmet pr. måned Timepris for hjemmehjelp er 307 kroner. Men den månedlige betaling beregnes av et inntektsavhengig tak som er følgende: Under 2,0 G* ,0 2,0 2,5 G* ,0 2,5-3,0 G* ,0 3,0-3,5 G* ,0 3,5 4,0 G* ,0 4,0 4,5 G* ,0 4,5 5,0 G* ,0 Over 5,0 G* ,0 Korttidsopphold sykehjem samt rehabiliteringsplasser ** Egenbetalingssats uavhengig av inntekt pr. døgn ,0 Egenbetalingssats uavhengig av inntekt pr. døgn Dagopphold sykehjem ** ,0 Tillegg for mat ,0 Tillegg for transport (statlig fastsatt) ,0 Egenbetaling for trygghetsalarmer pr. måned ,0 Dagsenter for utviklingshemmede pr. dag Mat ,7 Drikke ,7 Transport (statlig fastsatt) ,0 * G (grunnbeløp) pr. 1. mai 2014 = kroner Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år ** Statlig fastsatt for hvert år og offentliggjøres i desember

4 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Kommunalt tjenestetilbud (takster i hht FRI 4 systemet) % økning Christianholm festning Prisene gjelder for leie av Kongens batteri (2.etg), samt toalettanleggene i Slavebrakka. Rotunden i 1. etasje kan brukes ved nærmere avtale. Strømutgifter i perioden fra 1. september til 30. mai betales med kr 1,00 per kwh. Bedrift: 14 Tilfeldig utleie per dag ,4 Privat: 22 Tilfeldig utleie per dag ,2 Foreninger og kulturtilstelninger: 42 Tilfeldig utleie per dag ,2 Offentlig og kommunalt: 62 Tilfeldig leie per dag ,2 Utescenen 88 Leie en helg inkl. toaletter ,2 89 Leie man-tors per dag inkl. toaletter ,3 Tilleggssatser: T Leie dagen før ,4 T Leie dagen etter ,3 Andøen gård (helgetillegg gjelder fra fredag kl til søndag kl ) Bedrift: Dag: 12 Tilfeldig utleie per time ukedag ,6 helg ,4 Sp. Møter kurs o.l over flere dager, per dag ukedag ,1 helg ,8 Privat: 21 Leie helg en dag (kl ) per gang ,0 22 Tilfeldig utleie per time ukedag ,6 helg ,4 Foreninger: 41 Tilfeldig utleie per time ukedag ,3 helg ,6 Offentlig og kommunalt: 62 Tilfeldig utleie per time ukedag ,8 helg ,0 Sp Møter kurs o.l. over flere dager per dag ukedag ,0 helg ,0 Åpne kulturtilstelninger: 72 Tilfeldig utleie per time ukedag ,7 helg ,5 Sp Tilstelninger over flere dager, per dag ukedag ,5 helg ,5 Tilleggsatser: Rigging dagen før fra kl helg ,2 Rigging dagen etter til kl helg ,5 Myren gård Bedrift: 12 Tilfeldig utleie per time ,7 Sp Minimunsbeløp per gang ,2 Private: 22 Utleie en dag kl ,7 24 Leie dagen før arr. Fra kl ,7 25 Leie dagen etter arr. Til kl ,7 Foreninger: 42 Tilfeldig utleie per time ,0 Sp Minimunsbeløp per gang ,8 Offentlig og kommunalt: 72 Tilfeldig utleie per time ,2 Sp Minimunsbeløp per gang ,7 Kulturtilstelninger: 72 Tilfeldig utleie per time ,8 Sp Minimunsbeløp per gang ,4 Tilleggssatser: Leie etter kl (vanlig takst kommer i tillegg) per time ,3 Det kan også bestilles andre tilleggstjenester etter avtale.

5 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Samsen kulturhus, Bingen scene, kulturveksteder % økning Samsen kulturhus (Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl ) Bedrift: Bedrift/selvstendig næringsdrivende ukedag/per time ,8 helg/per time ,2 Møter, kurs, seminarer over flere dager ukedag/per dag ,1 helg/per dag ,3 Firmamesser/salgsmesser ukedag/per time ,6 helg/per time ,9 Grupperomstillegg per dag ,8 Privat: Barn og unge per gang (maksimal leietid 4 timer) ukedag/per gang ,0 helg/per gang ,4 Barn og unge (utover 4 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,9 Voksne per gang (minimum 3 timer leietid) ukedag ,1 helg ,5 Voksne ( utover 3 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,2 Hele lørdag eller søndag (kl ) per gang ,1 Foreninger: Tilfeldig utleie barne- og ungdomsorg. spes.tilfeller ,2 Tilfeldig utleie voksenorg. per time ukedag/per time ,0 helg/per time ,2 Fast leie barne- og ungdomsorg. (min 4 ganger per halvår) per halvår Gratis Gratis Fast leie voksenorg. (min 4 ganger per halvår) per time ukedag/per time ,0 helg/per time ,9 Inntektsgivende tiltak barne-og ungdomsorg. ukedag/per time ,4 helg/per time ,7 Inntektsgivende tiltak voksenorganisasjoner ukedager/per time ,2 helg/per time ,7 Offentlig og kommunalt: Tilfeldig utleie ukedag/per time ,9 helg/per time ,9 Møter, kurs og lignende over flere dager, per dag ukedag ,4 helg ,4 Grupperomstillegg per rom ,8 Tilleggssatser: Rigging dagen før fra kl ,2 Rigging dagen etter til kl ,2 Bingen scene Tilfeldig utleie: Ikke kommersiell per time ,0 hel dag Kommersiell per time ,8 hel dag Tillegg for rigg (bord, stoler, prosjektor) per gang 700 ny Arrangementsutleie: Konsertpakke for hovedmålgruppa eks. lystekniker per dag ny Konsertpakke for voksne eks. lystekniker per dag ny Arrangementer for hovedmålgruppa eks. lyd- og lystekniker per dag ny Leie av personell til arrangementer per time ,8 Kulturverksteder og spesialrom Leiekontrakter basert på langtidsleie (leietaker disponerer lokalene alene): 1. Ferdige lokaler 1. og 2. etg., u.etg., fjøsfløy: a) Kontor og møteromsstandard: m/vindu, strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra: Frivillige organisasjoner per m 2 per år ,2 Offentlige og næringsforetak per m 2 per år ,3 b) Verkstedstandard: m/strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra: Frivillige organisasjoner og grupper per m 2 per år ,4 Off. og næringsforetak per m 2 per år ,2 Kunstneratelier per m 2 per år ,6 2. Lager - råbygg: Uten oppvarming per m 2 per år ,0 3. Spesialrom: a) Lite musikkrom (deles av minst 2 grupper) per år ,0 b) Stort musikkrom (deles av minst 3 grupper) per år ,0

6 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Grendehus/bydelshus side 1 av % økning Voie grendehus, Slettheia grendehus, Tinnheia fritidssenter, Randesund bydelshus, Justvik bydelshus, Tveit herredshus, Hånes fritidssenter, Våningshus Roligheden gård, Bydelssal Roligheden gård (Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl ). Inntektsgivende arbeid: Bedrift / Selvstendig næringsdrivende ukedag/per time ,8 helg/per time ,8 Innteksgivende tiltak barne- og ungdomssorg. per time ukedag/per time ,4 helg/per time ,7 Innteksgivende tiltak voksenorganisasjoner ukedag/per time ,2 helg/per time ,7 Privat: Barn og unge per gang (maksimal leietid 4 timer) ukedag ,0 helg ,4 Barn og unge (utover 4 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,9 Voksne (minimum leietid 3 timer) ukedag ,1 helg ,5 Voksne (utover 3 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,2 Bedrift / Selvstendig næringsdrivende ukedag/per time ,9 helg/ per time ,2 Hele lørdag eller søndag (kl ) helg ,1 Foreninger: Tilfeldig utleie barne- og ungdomsorg. spes.tilfeller ,2 Tilfeldig utleie voksenorganisasjoner ukedag/per time ,0 helg/per time ,2 Fast leie barne- og ungdomsorg (min 4 ganger per halvår) per halvår Fast leie voksenorg. (min 4 ganger per halvår) per time ukedag/per time ,0 helg/per time ,9 Offentlig og kommunalt: Fast leie ukedag /per time ,9 helg/per time ,6 Tilfeldig utleie ukedag pr time ,9 helg/per time ,9 Møter, kurs og lignende over flere dager per dag ukedag ,4 helg ,4 Grupperomstillegg per rom/per dag ,8 Tilleggssatser: Rigging dagen før fra kl ,2 Rigging dagen etter til kl ,2 Det kan bestilles tilleggstjenester etter avtale Fast leie hvor leietaker disponerer lokalet alene: (veiledende pris, takst settes i samråd med Kristiansand Eiendom) Til kommersiell virksomhet per m 2 per år ,5 Til foreningsvirksomhet per m 2 per år ,1 Lager per m 2 per år ,2 Tilleggssatser - overnatting: Barn og unge, uten dusj per person per døgn ,2 Barn og unge, med dusj per person per døgn ,4 Voksne, uten dusj per person per døgn ,7 Voksne, med dusj per person per døgn ,9 Minste totale sats for overnatting per døgn ,4 Ved utleie som ikke kommer inn under disse satser, er det enhetsleder som fastsetter en skjønnsmessig leie. Avgjørelser kan ankes inn for Kulturstyret.

7 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Grendehus/bydelshus side 2 av % økning Vågsbygd Samfunnshus Salongene leies ikke ut mindre enn 3 timer. (Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl ). Ved tilrigging dagen før må det betales timepris. Det samme gjelder ved rydding dagen etter. Kroodden Ukedag/per time ,7 Min. takst ukedag ,7 Leie en ukedag ,3 Helg/per time ,8 Min. takst helg ,8 Leie en dag helg ,1 Sumatra Ukedag/per time ,9 Min. takst ukedag ,9 Leie en ukedag ,0 Helg/per time ,2 Min. takst helg ,2 Leie en dag helg ,6 Madeira Ukedag/per time ,3 Min. takst ukedag ,3 Leie en ukedag ,6 Helg/per time ,5 Min. takst helg ,5 Leie en dag helg ,3 Aulaen Ukedag/per time 300 ny Aulaen leies ikke ut mindre enn 4 timer Min. takst ukedag ny Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl Leie en ukedag ny Ved tilrigging dagen før må det betales timepris Helg/per time 400 ny Det samme gjelder ved rydding dagen etter. Min. takst helg ny Leie en dag helg ny Kjøkken Anretningskjøkken ved bruk uten matlaging Per gang 550 ny Kjøkken til matlaging, bruk av komfyr m.m. Per dag ny Kjøkken til matlaging, enkelttimer, f.eks kvelden før Per time 150 ny Gymsal Gymsal enkel Ukedag per time ,0 Gymsal enkel Helg per time ,0 Gymsal dobbel Ukedag per time ,0 Gymsal dobbel Helg per time ,0 Svømmehall Ukedag per time ,4 Svømmehall Helg per time ,2 Søylehall Ukedag per time ,0 Søylehall Helg per time ,0 Bursdagsselskap Ukedag per gang ,8 Bursdagsselskap Helg per gang ,2 Nattillegg etter kl Per time ,0 Tilleggstjenester kan avtales etter avtale Ved utleie som ikke kommer inn under disse satser, er det enhetsleder som fastsetter en skjønnsmessig leie. Avgjørelser kan ankes inn for Kulturstyret.

8 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Kulturskolen, Bibliotek, Ekserserhuset % økning Kulturskolen Elevkontigenter: Elevkontingent instrumental - og vokalundervisning per skoleår ,2 Elevkontingent større grupper per skoleår ,3 Leie av instrumenter per skoleår ,7 Orkestersamspill per skoleår ,3 Sigurd Lie salen til arrangement (konserter/forestillinger): Inntil 5 timer (kveldskonsert)* per gang ,5 Utover 5 timer (prøver og kurs/foredrag dagtid) per time ,9 * 50 % rabatt på ordinær sats for Musikkens venner forutsatt gratis adgang for elever og ansatte til konsertene. Kristiansand folkebibliotek Gebyr - 3 dager etter forfall barn ,0 voksen ,0 Gebyr - 17 dager etter forfall barn ,0 voksen ,0 3. purring barn ,0 voksen ,0 Erstatning: Bokas innkjøpspris eller vurderes særskilt ved spesielle verdier. 7-dagerslån egne gebyrsatser. Ekserserhuset Prosjektrommet per dag ,6 per uke ,4 for 1 mnd ,0 for 2 mnd ,9 for 3 mnd ,0

9 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Idrettsplasser, idrettshaller % økning Kommunens idrettsplasser Arrangementer: Kunstgressbaner: Privatkamper fra 1/1-31/3 uten garderobe per kamp ,0 Privatkamper fra 1/1-31/3 med garderobe per kamp ,0 Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser per bane per dag ,5 Turneringer, alle andre klasser og divisjoner per bane per dag ,4 Fylkeskommunale skoler og UiA per time ,6 Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett per time ny Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett per dag ny Naturgressbaner: Privatkamper, alle klasser/divisjoner per kamp ,0 Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser per bane per dag ,9 Turneringer, alle andre klasser og divisjoner per bane per dag ,3 Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett Grusbaner: per dag ny Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett per dag ny Serie- og cupkamper: Fra og med junior per kamp ,4 Bedriftskamper per time per bane (60x100m) uansett antall kamper som spilles ,4 Kristiansand Stadion: Fra og med junior per kamp ,0 Seriakamper Kristiansand Gladiatores per kamp (5 t) ny Treningsavgift: Seriekamper 2. div. herrer ,8 Kunstgressbaner Tippeliga-/1. div. lag som trener på kommunale baner (sommer) per trening ,4 I perioden 1/1-31/3 (på baner som ryddes 1. prioritet) per time ,0 I perioden 1/1-31/3 (på baner som ryddes 2. prioritet) per time ,0 Bedriftsidrettslag per time ny Flomlysavgift - klubbene i Øst v/randesund IL per år ny Flomlysavgift - klubbene i Sentrum/Lund v/ik Gimletroll per år ny Flomlysavgift - klubbene i Vest v/våg FK per år ny Naturgressbaner: Tippeligalag og andre som trener på kommunale baner på særskilte betingelser gjennom kontraktsforhandlinger. Stadion - friidrett: Friidrettsstevner - lokale, med betjening per dag #VERDI! 4,8 Friidrettsstevner Fylkeskommunale - NM, skoler EM og og UiA lignende per time ny Kommunens idrettshaller, gymsaler m.m. Idrettsarrangementer: Storsalen Gimlehallen (3 baner) barn per time ,6 voksen per time ,9 Leie av kiosken i Gimlehallen: Foreninger og lag per dag ,0 Dataparty, messer o.l. per dag ,0 Vask av kiosklokalet per helg/arrangment ,0 Storsal - andre haller og per bane i Gimlehallen barn per time ,3 voksen per time ,2 Seriekamper, aldersbestemte til og med 4. div per år per påmeldt lag ny Seriekamper, 1. div - 3. div. per time ,6 Seriekamper, elite per kamp ,4 17.mai-arrangement per gang ,2 Sosialt rom og "små-kiosker" per dag ,2 Tilfluktsrom, søylerom, møterom, klasserom, styrketrening, bordtennis/oppvarming Gymnastikksal, judorom, skyterom per time ,7 per time ,3 per time ,6 Badstue Odderøyhallen Ordinære idrettslag, trening per time ,1 Bedriftsidrettslag, trening per time ,0 Turnhallen Arr. i regi av KTF og/eller V-A Gym og Turnkrets: Apparatsalen per time ,5 RS-salen per time ,8 Arr./samlinger i regi av NGTF eller andre særkretser enn Vest-Agder og til skolebruk: Apparatsalen per time ,5 RS-salen per time ,9 * For medfinansiering av riksanlegget i turn, så har KTF rett til gratis trening i apparatsalen og RS-salen. * NGTF har iflg. avtale gratis bruk av turnhallen som riksanlegg for en årlig sum ,0

10

11 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Idrettshaller, Aquarama % økning Kommunens idrettshaller, gymsaler m.m. (forts.) Trening: Alle idrettshaller: Treningssamlinger lør-/søndag per time ,6 For trening i tiden 1/6- ca 15/8 (skolestart) så SKAL treningstider bestilles spesielt og er avgiftsbelastet i alle lokaler i hallene per time ,0 Spesielt for bedriftsidrettslag: Brannvaktas gymsal og Gimlehallens gymsal per time ,1 Utleie til undervisning: Utleie til kommunens egne skoler, Vest-Agder Fylkeskommunes videregående skoler og UiA avd. helse og idrett reguleres gjennom inngåtte avtaler. Aquarama - "kommunens utleietid" Leie av LED-utstyr (kun Aquarama) per modul per gang ,0 Idrettsbasseng: Kommunens skoler, per 1/4 basseng per time ,7 Fylkeskommunens skoler, 1/4 basseng per time ,4 Alle andre skoler, per 1/4 basseng per time ,4 Utleie til bl.a. stup- og svømmestevner per time, 1/2 basseng ,4 Utleie til bl.a. stup- og svømmestevner per time, 1/1 basseng ,4 Utleie til stup- og svømmemesterskap (NM, EM og lignende) per time, 1/2 basseng ,9 Utleie til stup- og svømmemesterskap (NM, EM og lignende) per time, 1/1 basseng ,7 Fast tildeling av svømmetrening: man-fre fra midten av august til midten av juni (gjelder ikke i skolens sommerferie). Gratis Gratis Fast tildeling av svømme-/stuptrening på lørdager (hele året) og mandag-fredag fra midten av juni til midten av august (skolens sommerferie) per 25m bane per time ,1 Aquarama - "kommunens utleietid" Terapibasseng: (mandag-torsdag, kl og 19-22, fredag kl. 8-13) Utleie til institusjoner, innenbys per time ,5 Utleie til institusjoner, utenbys per time ,7 Utleie til organisasjoner, innenbys per time ,0 Utleie til organisasjoner, utenbys per time ,5 Kommunens egne folkehelseprosjekter per time ,0 Idrettshall: * Leie per bane i Aquarama - turneringer barn per time ,3 voksen per time ,3 * Seriekamper, elite per kamp ,4 * Montering og demontering av teleskoptribuner i Aquarama: (Faktiske kostnader viderefaktureres fra Aquarama via Kr.sand kommune til leietaker.) * Leie av VIP-rom - Frivillige organisasjoner per time ,4 - Kr.sand kommune per time ,4 - Private, offentlige og næringsforetak per time ,1 * Leie av Presserom - Frivillige organisasjoner per time ,7 - Kr.sand kommune per time ,7 - Private, offentlige og næringsforetak per time ,6 * Ellers gjelder samme generelle vilkår for trening/arrangement som i andre kommunale idrettshaller Sørlandshallen: Hel hall, per time ukedager, kl ,0 ukedager, kl ,0 lør/søn, kl ,2 VABIK (hel hall), per time torsdag ,3 1/2 hall, per time ukedager, kl ,1 lør/søn, kl ,1 1/4 hall, per time ukedager, kl ,1 lør/søn, kl ,4 Kamplys tillegg per time ,7 Elitekamper etter nærmere avtale.

12 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Idda Arena, diverse leiesatser og generelle bestemmelser % økning Idda arena: Curling: Nye priser gjelder fra sesongstart høsten 2015 Arrangementer/kamper - 2 timer per bane ,5 VABIK - kamper per bane ,3 Timebestilling: Mandag-fredag: kl ,5 timer inkl. utstyr per bane ,7 kl ,5 timer inkl. utstyr per bane ,3 Lørdag-søndag kl ,5 timer inkl. utstyr per bane ,3 Leie av utstyr: Curlingsko for VABIK per par/per gang ,0 Utleie til elevundervisning (mandag-fredag kl ): Kommunens egne skoler - 1,5 timer inkl. utstyr per bane ,0 Alle andre skoler - 1,5 timer inkl. utstyr per bane ,7 Ishall: Ishockeykamper m/vaktmester tilstede per kamp ,6 Ishockeykamper - aldersbestemte klasser per time ny Frigåing: Enkeltbillett barn ,0 Enkeltbillett voksen ,0 Enkeltbillett familie (2v+2b) ,0 Ledsager til person med ledsagerbevis Gratis Gratis Utleie til elevundervisning (mandag-fredag kl ): Kommunens egne skoler per time ,0 Alle andre skoler per time ,0 Leie av utstyr: - Skøyter ,0 - Hjelm ,0 - Komplett (skøyter + hjelm) ,0 - Sliping av skøyter, per par ,0 Presse-/mediarom: Frivillige organisasjoner per time ,4 Kr.sand kommune per time ,4 Private, offentlige og næringsforetak per time ,1 VIP-rom curling: Alle leietakere per time ,7 Diverse leiesatser/gebyrer: * Gebyr for brudd på utleiereglementer, bl.a. klisterbruk ,1 * Leie av teleskoptribuner i Gimlehallen og Badmintonhallen per seksj. per dag ,6 * Dekking og leie av hallgulv per gang ,0 * Leie av hallgulv (legges og ryddes bort av leietaker) per gang ,0 * Avbestilling av halltid inntil 4 uker før arrangement per dag ,5 * Avbestilling av halltid mindre enn 4 uker før arrangement per dag ,9 Generelt ved utleie av idrettsanlegg og Aquarama: 1. Tildeling av gratis treningstid gjelder mandag-fredag for alle anleggskategorier for ordinære idrettslag. Spesielle begrensninger er tatt inn under de enkelte anleggskategorier. 2. Leie skal innkreves ved ALLE arrangementer. Det skal betales leie etter satser for voksne når arrangementet gjelder seniorklasse - uansett deltakernes alder. Når flere klasser (barn og voksne) deltar i samme arrangement, benyttes skjønn utfra alders-/klassefordelingen i arrangementet. 3. Det regnes avgift fra det tidspunkt arrangør krever lokaler/anlegg opplåst, og frem til siste arrangøransvarlig forlater stedet. 4. Ved fast leie må leietaker betale for hele tidsrommet en sesong omfatter med unntak av helligdager. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette leiebeløp for/når: * ikke idrettslige arrangementer (engangsarrangementer). * utleie av utstyr - inkl. stoler. * utleie som ikke omfattes av leiesatsene.

13 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor Plan-, bygg og oppmålingsetatensetaten - regulativ for plansaker i Kristiansand kommune Forskrift om gebyr for plansaker med hjemmel i plan og bygingslovens Forskriften gjelder saker som omfattes av plan og bygningsloven kapittel 12 og nærmere bestemt som 2-5 nedenfor. Gebyret er delt i ett behandlingsgebyr og ett arealgebyr. 2 A. Behandlingsgebyr Behandlingsgebyret er kr ,- For forslag til detaljregulering betales det ett behandlingsgebyr. For forslag til detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning betales det dobbelt behandlingsgebyr. For saker etter plan- og bygningslov 12-3, 2. ledd og 12-8, 1.ledd hvor byutviklingsstyret gir råd om reguleringsspørsmål betales 1/4 behandlingsgebyr. For mindre reguleringsendringer betales 1/4 behandlingsgebyr. B. Arealgebyr Det beregnes 10 kroner i arealgebyr per kvadratmeter bruksareal (jf NS 3940) som planforslaget hjemler. For saker etter plan- og bygningslov 12-3, 2.ledd og 12-8, 1.ledd hvor byutviklingsstyret gir råd om reguleringsspørsmål beregnes det ikke arealgebyr. C. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret. 3 Gebyret skal være betalt før en plansak legges ut til offentlig ettersyn 4 Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret Hvor kommunene selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres eller bortfalle i sin helhet. 5 Fylkesmannen er klageinstans etter plan- og bygningsloven Forskriften som sådan kan ikke påklages. 6 Regulativet gjelder fra vedtaksdato i Kristiansand bystyre.

14 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor Gebyrregulativ for byggesaksbehandling i Kristiansand kommune side 1 av 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg, og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner samt kartavgift i henhold til gjeldene regulativ. Størrelsen på gebyret fastsettes hvert år av bystyret. Definisjoner: Bygningstype: Boligbygg (fritidshus), bygg med boenheter Andre bygg Boenhet: Egen branncelle, leilighet eller hybelleilighet med alle fasiliteter. Bruksareal (BRA): Etter NS 3940 og TEK Gebyret innbefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt normalt tilsyn. Av byggesaksgebyret skal ca. 10 % dekke kostnadene med tilsyn, jf. pbl Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr pr. bygning/ byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. 2 Fakturerings- og betalingstidspunkt Gebyret faktureres på det tidspunkt det fattes et vedtak. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter. 3 Kombinerte bygg Består bygningen av delvis bolig og delvis annet, beregnes gebyret etter de enkelte delene. 4 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på søknad blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Dette gjelder ikke søknad om endring av tillatelse, dispensasjon eller opprettelse av ny eiendom. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad. Gebyr under kr 250,- faktureres ikke. 5 Forhøyet gebyr Igangsettes et arbeid før det foreligger tillatelse, ilegges et tilleggsgebyr tilsvarende 50 % av opprinnelig gebyr. Dette gjelder også i avslagssaker, slik at summen av avslagsgebyret og tilleggsgebyret blir 100 % av fullt gebyr. 6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres For søknader som trekkes før behandling, betales et gebyr på kr 2 000,-. Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht pbl 21-9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke. For søknader som returneres ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes ikke gebyr 7 Gebyr for allerede utført byggearbeid Allerede utført byggearbeid som undergis byggesaksbehandling i ettertid, belastes med 50 % høyere gebyr enn normalsats for tilsvarende tiltak. 8 Klageadgang Fylkesmannen er klageinstans. Forskriften som sådan kan ikke påklages. 9 Gyldighet Regulativet gjelder fra

15 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor % Gebyrregulativ for byggesaksbehandling i Kristiansand kommune side 2 av økning Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver PBL a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK a.) tilbygg 0-10 m² , a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK a.) tilbygg m² , a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK b.) frittliggende 0-30 m² , a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK b.) frittliggende m² , b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket m² (SAK10 3-2) , b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket m² (SAK10 3-2) , c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg max 2 år , c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg max 2 år med arbeidsplasser ,3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL Boligbygg (inkl. fritidshus) For bygg med en boenhet ,0 Tillegg per boenhet ,2 Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet ,7 Til- og påbygg/ ombygging annet ,2 Mindre påbygg kvister etc ,6 50% reduksjon for bygg som tilfredstiller passivhusnivå i NS % reduksjon for tiltak på bygg med bevaringsverdi for tilbakeføring av fasader i tråd med kulturminnefaglig anbefaling Alle andre tiltak på boligeiendom/ fritidseiendom Større garasjer etc ,0 Murer/ levegger/ brygger/ basseng etc ,8 Rehabilitering av pipe ,0 Fasadeendring pr. fasade, balkong etc ,0 Alle andre bygg, til- og påbygg, min. gebyr kr ,- For de første m² per m² BRA For de neste m² per m² BRA 50 % reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o. l , ,7 50 % reduksjon for ombygging Forhåndskonferanse/ midlertidig brukstillatelse/ igangsetting i flere trinn/ Midlertidig brukstillatelse ,0 Gebyr per søknad fra og med igangsettingstillatelse nr ,0 Diverse tiltak Tekniske planer ,0 Bygn. tekn. installasjoner og VA-anlegg, (pbl a og f) ,8 Vesentlige terrenginngrep, støttemurer etc. (pbl k) ,0 Trafikk-/samf.anlegg (veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (pbl l) ,7 Utomhusplan ,0 Alle andre tiltak utenom bolig/fritidseiendom Fasadeendring (per fasade) Skilt/reklame Større skiltplan Innhegning/ gjerde/ støyskjerm Dispensasjonssøknader / fravik fra TEK Dispensasjon fra plan/ plankrav/ byggeforbud etter 1-8 Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav etc. Fravik fra TEK Søknad om endring av tillatelse Bolig/ fritidsbygg/ deling Andre bygg Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad Bruksendring, pbl d. For ombygging i forbindelse med bruksendring kommer gebyr for ombygging i tillegg Riving, pbl e, gebyr per bygning. <500 m² BRA >500 m² BRA Søknader som vurderes etter pbl f (Dette er søknader som etter en vurdering av saksbehandler kommer inn under pbl 20-3 punkt f: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I hovedsak dreier dette seg om mindre delesaker der grensen mellom to eiendommer skal justeres med få m2. ) Ferdigattest Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse Godkjenning av ansvarsrett, gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om Søknad om lokal godkjenning For personlig ansvarsrett for selvbygger (jfr. SAK10 6-8) For foretak med sentral godkjenning For skifte av foretak - behandlingsgebyr Delingssaker pbl m. Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg. Fradeling av tomt. Delingssaker utover en parsell faktureres med 50 % per enhet. Tilleggsareal. Delingssaker utover en parsell faktureres med 50 % per enhet. Samtykke til sletting av heftelser Gebyr pr. samtykke Refusjon Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til plan- og bygningsloven Minstegebyr er kr , , , , , , , ny , , , , , , , , , , , , , ,1

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer