Vedtatt handlingsprogram BETALINGSSATSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt handlingsprogram 2015-2018 BETALINGSSATSER"

Transkript

1 RÅDMANN Vedtatt handlingsprogram BETALINGSSATSER FOTO: SVEIN TYBAKKEN

2 BETALINGSSATSER SEKTOR 2 Betalingssatser Oppvekstsektoren - barnehage Betalingssatser i alle barnehager % økning Fast månedspris: 50 t/u plass ,3 Andre oppholdstider prissettes likt etter kr for 50 t/u plass, eks. 52 kr per time per måned. Familiebarnehager prissettes etter kr for 45 t/u plass, eks. 57 kr per time per måned. Redusert foreldrebetaling gis etter påfølgende kriterier: Dokumentert bruttoinntekt under 2,5G eller kr for 50 t/u plass ,0 Grunnbeløpet i folketrygden (G): kr pr 1. mai 2014 Redusert foreldrebetaling/inntektsgraderingsordning gjelder fram til 1. august 2015, da endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage planlegges innført av staten. Kostpenger: 180 kr for 50 t/u (full plass) ,0 Søskenmoderasjon: Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 (og evt. flere barn). Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager. Øvrige betingelser: For øvrig gjelder praktiske bestemmelser for inntektsdokumentasjon, betalingsfrister, oppsigelsesfrister m.m. som oppgitt fra Oppvekstsektoren-barnehage.

3 BETALINGSSATSER SEKTOR 3 Betalingssatser Helse- og sosialsektoren Kommunalt tjenestetilbud % økning Maksimal betaling for opphold i sykehjem/uh instiusjon pr. måned Vises til forskrift om vederlag for opphold i institusjoner m.v. fastsatt av Sosial- og helsedepartamentet 26. april 1995 med endringer 18. desember 1998 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av ,0 Maksimal betaling for hjemmetjenesten/ praktisk bistand i hjemmet pr. måned Timepris for hjemmehjelp er 307 kroner. Men den månedlige betaling beregnes av et inntektsavhengig tak som er følgende: Under 2,0 G* ,0 2,0 2,5 G* ,0 2,5-3,0 G* ,0 3,0-3,5 G* ,0 3,5 4,0 G* ,0 4,0 4,5 G* ,0 4,5 5,0 G* ,0 Over 5,0 G* ,0 Korttidsopphold sykehjem samt rehabiliteringsplasser ** Egenbetalingssats uavhengig av inntekt pr. døgn ,0 Egenbetalingssats uavhengig av inntekt pr. døgn Dagopphold sykehjem ** ,0 Tillegg for mat ,0 Tillegg for transport (statlig fastsatt) ,0 Egenbetaling for trygghetsalarmer pr. måned ,0 Dagsenter for utviklingshemmede pr. dag Mat ,7 Drikke ,7 Transport (statlig fastsatt) ,0 * G (grunnbeløp) pr. 1. mai 2014 = kroner Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år ** Statlig fastsatt for hvert år og offentliggjøres i desember

4 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Kommunalt tjenestetilbud (takster i hht FRI 4 systemet) % økning Christianholm festning Prisene gjelder for leie av Kongens batteri (2.etg), samt toalettanleggene i Slavebrakka. Rotunden i 1. etasje kan brukes ved nærmere avtale. Strømutgifter i perioden fra 1. september til 30. mai betales med kr 1,00 per kwh. Bedrift: 14 Tilfeldig utleie per dag ,4 Privat: 22 Tilfeldig utleie per dag ,2 Foreninger og kulturtilstelninger: 42 Tilfeldig utleie per dag ,2 Offentlig og kommunalt: 62 Tilfeldig leie per dag ,2 Utescenen 88 Leie en helg inkl. toaletter ,2 89 Leie man-tors per dag inkl. toaletter ,3 Tilleggssatser: T Leie dagen før ,4 T Leie dagen etter ,3 Andøen gård (helgetillegg gjelder fra fredag kl til søndag kl ) Bedrift: Dag: 12 Tilfeldig utleie per time ukedag ,6 helg ,4 Sp. Møter kurs o.l over flere dager, per dag ukedag ,1 helg ,8 Privat: 21 Leie helg en dag (kl ) per gang ,0 22 Tilfeldig utleie per time ukedag ,6 helg ,4 Foreninger: 41 Tilfeldig utleie per time ukedag ,3 helg ,6 Offentlig og kommunalt: 62 Tilfeldig utleie per time ukedag ,8 helg ,0 Sp Møter kurs o.l. over flere dager per dag ukedag ,0 helg ,0 Åpne kulturtilstelninger: 72 Tilfeldig utleie per time ukedag ,7 helg ,5 Sp Tilstelninger over flere dager, per dag ukedag ,5 helg ,5 Tilleggsatser: Rigging dagen før fra kl helg ,2 Rigging dagen etter til kl helg ,5 Myren gård Bedrift: 12 Tilfeldig utleie per time ,7 Sp Minimunsbeløp per gang ,2 Private: 22 Utleie en dag kl ,7 24 Leie dagen før arr. Fra kl ,7 25 Leie dagen etter arr. Til kl ,7 Foreninger: 42 Tilfeldig utleie per time ,0 Sp Minimunsbeløp per gang ,8 Offentlig og kommunalt: 72 Tilfeldig utleie per time ,2 Sp Minimunsbeløp per gang ,7 Kulturtilstelninger: 72 Tilfeldig utleie per time ,8 Sp Minimunsbeløp per gang ,4 Tilleggssatser: Leie etter kl (vanlig takst kommer i tillegg) per time ,3 Det kan også bestilles andre tilleggstjenester etter avtale.

5 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Samsen kulturhus, Bingen scene, kulturveksteder % økning Samsen kulturhus (Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl ) Bedrift: Bedrift/selvstendig næringsdrivende ukedag/per time ,8 helg/per time ,2 Møter, kurs, seminarer over flere dager ukedag/per dag ,1 helg/per dag ,3 Firmamesser/salgsmesser ukedag/per time ,6 helg/per time ,9 Grupperomstillegg per dag ,8 Privat: Barn og unge per gang (maksimal leietid 4 timer) ukedag/per gang ,0 helg/per gang ,4 Barn og unge (utover 4 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,9 Voksne per gang (minimum 3 timer leietid) ukedag ,1 helg ,5 Voksne ( utover 3 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,2 Hele lørdag eller søndag (kl ) per gang ,1 Foreninger: Tilfeldig utleie barne- og ungdomsorg. spes.tilfeller ,2 Tilfeldig utleie voksenorg. per time ukedag/per time ,0 helg/per time ,2 Fast leie barne- og ungdomsorg. (min 4 ganger per halvår) per halvår Gratis Gratis Fast leie voksenorg. (min 4 ganger per halvår) per time ukedag/per time ,0 helg/per time ,9 Inntektsgivende tiltak barne-og ungdomsorg. ukedag/per time ,4 helg/per time ,7 Inntektsgivende tiltak voksenorganisasjoner ukedager/per time ,2 helg/per time ,7 Offentlig og kommunalt: Tilfeldig utleie ukedag/per time ,9 helg/per time ,9 Møter, kurs og lignende over flere dager, per dag ukedag ,4 helg ,4 Grupperomstillegg per rom ,8 Tilleggssatser: Rigging dagen før fra kl ,2 Rigging dagen etter til kl ,2 Bingen scene Tilfeldig utleie: Ikke kommersiell per time ,0 hel dag Kommersiell per time ,8 hel dag Tillegg for rigg (bord, stoler, prosjektor) per gang 700 ny Arrangementsutleie: Konsertpakke for hovedmålgruppa eks. lystekniker per dag ny Konsertpakke for voksne eks. lystekniker per dag ny Arrangementer for hovedmålgruppa eks. lyd- og lystekniker per dag ny Leie av personell til arrangementer per time ,8 Kulturverksteder og spesialrom Leiekontrakter basert på langtidsleie (leietaker disponerer lokalene alene): 1. Ferdige lokaler 1. og 2. etg., u.etg., fjøsfløy: a) Kontor og møteromsstandard: m/vindu, strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra: Frivillige organisasjoner per m 2 per år ,2 Offentlige og næringsforetak per m 2 per år ,3 b) Verkstedstandard: m/strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra: Frivillige organisasjoner og grupper per m 2 per år ,4 Off. og næringsforetak per m 2 per år ,2 Kunstneratelier per m 2 per år ,6 2. Lager - råbygg: Uten oppvarming per m 2 per år ,0 3. Spesialrom: a) Lite musikkrom (deles av minst 2 grupper) per år ,0 b) Stort musikkrom (deles av minst 3 grupper) per år ,0

6 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Grendehus/bydelshus side 1 av % økning Voie grendehus, Slettheia grendehus, Tinnheia fritidssenter, Randesund bydelshus, Justvik bydelshus, Tveit herredshus, Hånes fritidssenter, Våningshus Roligheden gård, Bydelssal Roligheden gård (Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl ). Inntektsgivende arbeid: Bedrift / Selvstendig næringsdrivende ukedag/per time ,8 helg/per time ,8 Innteksgivende tiltak barne- og ungdomssorg. per time ukedag/per time ,4 helg/per time ,7 Innteksgivende tiltak voksenorganisasjoner ukedag/per time ,2 helg/per time ,7 Privat: Barn og unge per gang (maksimal leietid 4 timer) ukedag ,0 helg ,4 Barn og unge (utover 4 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,9 Voksne (minimum leietid 3 timer) ukedag ,1 helg ,5 Voksne (utover 3 timer) ukedag/per time ,9 helg/per time ,2 Bedrift / Selvstendig næringsdrivende ukedag/per time ,9 helg/ per time ,2 Hele lørdag eller søndag (kl ) helg ,1 Foreninger: Tilfeldig utleie barne- og ungdomsorg. spes.tilfeller ,2 Tilfeldig utleie voksenorganisasjoner ukedag/per time ,0 helg/per time ,2 Fast leie barne- og ungdomsorg (min 4 ganger per halvår) per halvår Fast leie voksenorg. (min 4 ganger per halvår) per time ukedag/per time ,0 helg/per time ,9 Offentlig og kommunalt: Fast leie ukedag /per time ,9 helg/per time ,6 Tilfeldig utleie ukedag pr time ,9 helg/per time ,9 Møter, kurs og lignende over flere dager per dag ukedag ,4 helg ,4 Grupperomstillegg per rom/per dag ,8 Tilleggssatser: Rigging dagen før fra kl ,2 Rigging dagen etter til kl ,2 Det kan bestilles tilleggstjenester etter avtale Fast leie hvor leietaker disponerer lokalet alene: (veiledende pris, takst settes i samråd med Kristiansand Eiendom) Til kommersiell virksomhet per m 2 per år ,5 Til foreningsvirksomhet per m 2 per år ,1 Lager per m 2 per år ,2 Tilleggssatser - overnatting: Barn og unge, uten dusj per person per døgn ,2 Barn og unge, med dusj per person per døgn ,4 Voksne, uten dusj per person per døgn ,7 Voksne, med dusj per person per døgn ,9 Minste totale sats for overnatting per døgn ,4 Ved utleie som ikke kommer inn under disse satser, er det enhetsleder som fastsetter en skjønnsmessig leie. Avgjørelser kan ankes inn for Kulturstyret.

7 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Grendehus/bydelshus side 2 av % økning Vågsbygd Samfunnshus Salongene leies ikke ut mindre enn 3 timer. (Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl ). Ved tilrigging dagen før må det betales timepris. Det samme gjelder ved rydding dagen etter. Kroodden Ukedag/per time ,7 Min. takst ukedag ,7 Leie en ukedag ,3 Helg/per time ,8 Min. takst helg ,8 Leie en dag helg ,1 Sumatra Ukedag/per time ,9 Min. takst ukedag ,9 Leie en ukedag ,0 Helg/per time ,2 Min. takst helg ,2 Leie en dag helg ,6 Madeira Ukedag/per time ,3 Min. takst ukedag ,3 Leie en ukedag ,6 Helg/per time ,5 Min. takst helg ,5 Leie en dag helg ,3 Aulaen Ukedag/per time 300 ny Aulaen leies ikke ut mindre enn 4 timer Min. takst ukedag ny Helgesatser gjelder fra fredag kl til søndag kl Leie en ukedag ny Ved tilrigging dagen før må det betales timepris Helg/per time 400 ny Det samme gjelder ved rydding dagen etter. Min. takst helg ny Leie en dag helg ny Kjøkken Anretningskjøkken ved bruk uten matlaging Per gang 550 ny Kjøkken til matlaging, bruk av komfyr m.m. Per dag ny Kjøkken til matlaging, enkelttimer, f.eks kvelden før Per time 150 ny Gymsal Gymsal enkel Ukedag per time ,0 Gymsal enkel Helg per time ,0 Gymsal dobbel Ukedag per time ,0 Gymsal dobbel Helg per time ,0 Svømmehall Ukedag per time ,4 Svømmehall Helg per time ,2 Søylehall Ukedag per time ,0 Søylehall Helg per time ,0 Bursdagsselskap Ukedag per gang ,8 Bursdagsselskap Helg per gang ,2 Nattillegg etter kl Per time ,0 Tilleggstjenester kan avtales etter avtale Ved utleie som ikke kommer inn under disse satser, er det enhetsleder som fastsetter en skjønnsmessig leie. Avgjørelser kan ankes inn for Kulturstyret.

8 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Kulturskolen, Bibliotek, Ekserserhuset % økning Kulturskolen Elevkontigenter: Elevkontingent instrumental - og vokalundervisning per skoleår ,2 Elevkontingent større grupper per skoleår ,3 Leie av instrumenter per skoleår ,7 Orkestersamspill per skoleår ,3 Sigurd Lie salen til arrangement (konserter/forestillinger): Inntil 5 timer (kveldskonsert)* per gang ,5 Utover 5 timer (prøver og kurs/foredrag dagtid) per time ,9 * 50 % rabatt på ordinær sats for Musikkens venner forutsatt gratis adgang for elever og ansatte til konsertene. Kristiansand folkebibliotek Gebyr - 3 dager etter forfall barn ,0 voksen ,0 Gebyr - 17 dager etter forfall barn ,0 voksen ,0 3. purring barn ,0 voksen ,0 Erstatning: Bokas innkjøpspris eller vurderes særskilt ved spesielle verdier. 7-dagerslån egne gebyrsatser. Ekserserhuset Prosjektrommet per dag ,6 per uke ,4 for 1 mnd ,0 for 2 mnd ,9 for 3 mnd ,0

9 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Idrettsplasser, idrettshaller % økning Kommunens idrettsplasser Arrangementer: Kunstgressbaner: Privatkamper fra 1/1-31/3 uten garderobe per kamp ,0 Privatkamper fra 1/1-31/3 med garderobe per kamp ,0 Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser per bane per dag ,5 Turneringer, alle andre klasser og divisjoner per bane per dag ,4 Fylkeskommunale skoler og UiA per time ,6 Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett per time ny Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett per dag ny Naturgressbaner: Privatkamper, alle klasser/divisjoner per kamp ,0 Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser per bane per dag ,9 Turneringer, alle andre klasser og divisjoner per bane per dag ,3 Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett Grusbaner: per dag ny Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett per dag ny Serie- og cupkamper: Fra og med junior per kamp ,4 Bedriftskamper per time per bane (60x100m) uansett antall kamper som spilles ,4 Kristiansand Stadion: Fra og med junior per kamp ,0 Seriakamper Kristiansand Gladiatores per kamp (5 t) ny Treningsavgift: Seriekamper 2. div. herrer ,8 Kunstgressbaner Tippeliga-/1. div. lag som trener på kommunale baner (sommer) per trening ,4 I perioden 1/1-31/3 (på baner som ryddes 1. prioritet) per time ,0 I perioden 1/1-31/3 (på baner som ryddes 2. prioritet) per time ,0 Bedriftsidrettslag per time ny Flomlysavgift - klubbene i Øst v/randesund IL per år ny Flomlysavgift - klubbene i Sentrum/Lund v/ik Gimletroll per år ny Flomlysavgift - klubbene i Vest v/våg FK per år ny Naturgressbaner: Tippeligalag og andre som trener på kommunale baner på særskilte betingelser gjennom kontraktsforhandlinger. Stadion - friidrett: Friidrettsstevner - lokale, med betjening per dag #VERDI! 4,8 Friidrettsstevner Fylkeskommunale - NM, skoler EM og og UiA lignende per time ny Kommunens idrettshaller, gymsaler m.m. Idrettsarrangementer: Storsalen Gimlehallen (3 baner) barn per time ,6 voksen per time ,9 Leie av kiosken i Gimlehallen: Foreninger og lag per dag ,0 Dataparty, messer o.l. per dag ,0 Vask av kiosklokalet per helg/arrangment ,0 Storsal - andre haller og per bane i Gimlehallen barn per time ,3 voksen per time ,2 Seriekamper, aldersbestemte til og med 4. div per år per påmeldt lag ny Seriekamper, 1. div - 3. div. per time ,6 Seriekamper, elite per kamp ,4 17.mai-arrangement per gang ,2 Sosialt rom og "små-kiosker" per dag ,2 Tilfluktsrom, søylerom, møterom, klasserom, styrketrening, bordtennis/oppvarming Gymnastikksal, judorom, skyterom per time ,7 per time ,3 per time ,6 Badstue Odderøyhallen Ordinære idrettslag, trening per time ,1 Bedriftsidrettslag, trening per time ,0 Turnhallen Arr. i regi av KTF og/eller V-A Gym og Turnkrets: Apparatsalen per time ,5 RS-salen per time ,8 Arr./samlinger i regi av NGTF eller andre særkretser enn Vest-Agder og til skolebruk: Apparatsalen per time ,5 RS-salen per time ,9 * For medfinansiering av riksanlegget i turn, så har KTF rett til gratis trening i apparatsalen og RS-salen. * NGTF har iflg. avtale gratis bruk av turnhallen som riksanlegg for en årlig sum ,0

10

11 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Idrettshaller, Aquarama % økning Kommunens idrettshaller, gymsaler m.m. (forts.) Trening: Alle idrettshaller: Treningssamlinger lør-/søndag per time ,6 For trening i tiden 1/6- ca 15/8 (skolestart) så SKAL treningstider bestilles spesielt og er avgiftsbelastet i alle lokaler i hallene per time ,0 Spesielt for bedriftsidrettslag: Brannvaktas gymsal og Gimlehallens gymsal per time ,1 Utleie til undervisning: Utleie til kommunens egne skoler, Vest-Agder Fylkeskommunes videregående skoler og UiA avd. helse og idrett reguleres gjennom inngåtte avtaler. Aquarama - "kommunens utleietid" Leie av LED-utstyr (kun Aquarama) per modul per gang ,0 Idrettsbasseng: Kommunens skoler, per 1/4 basseng per time ,7 Fylkeskommunens skoler, 1/4 basseng per time ,4 Alle andre skoler, per 1/4 basseng per time ,4 Utleie til bl.a. stup- og svømmestevner per time, 1/2 basseng ,4 Utleie til bl.a. stup- og svømmestevner per time, 1/1 basseng ,4 Utleie til stup- og svømmemesterskap (NM, EM og lignende) per time, 1/2 basseng ,9 Utleie til stup- og svømmemesterskap (NM, EM og lignende) per time, 1/1 basseng ,7 Fast tildeling av svømmetrening: man-fre fra midten av august til midten av juni (gjelder ikke i skolens sommerferie). Gratis Gratis Fast tildeling av svømme-/stuptrening på lørdager (hele året) og mandag-fredag fra midten av juni til midten av august (skolens sommerferie) per 25m bane per time ,1 Aquarama - "kommunens utleietid" Terapibasseng: (mandag-torsdag, kl og 19-22, fredag kl. 8-13) Utleie til institusjoner, innenbys per time ,5 Utleie til institusjoner, utenbys per time ,7 Utleie til organisasjoner, innenbys per time ,0 Utleie til organisasjoner, utenbys per time ,5 Kommunens egne folkehelseprosjekter per time ,0 Idrettshall: * Leie per bane i Aquarama - turneringer barn per time ,3 voksen per time ,3 * Seriekamper, elite per kamp ,4 * Montering og demontering av teleskoptribuner i Aquarama: (Faktiske kostnader viderefaktureres fra Aquarama via Kr.sand kommune til leietaker.) * Leie av VIP-rom - Frivillige organisasjoner per time ,4 - Kr.sand kommune per time ,4 - Private, offentlige og næringsforetak per time ,1 * Leie av Presserom - Frivillige organisasjoner per time ,7 - Kr.sand kommune per time ,7 - Private, offentlige og næringsforetak per time ,6 * Ellers gjelder samme generelle vilkår for trening/arrangement som i andre kommunale idrettshaller Sørlandshallen: Hel hall, per time ukedager, kl ,0 ukedager, kl ,0 lør/søn, kl ,2 VABIK (hel hall), per time torsdag ,3 1/2 hall, per time ukedager, kl ,1 lør/søn, kl ,1 1/4 hall, per time ukedager, kl ,1 lør/søn, kl ,4 Kamplys tillegg per time ,7 Elitekamper etter nærmere avtale.

12 BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Idda Arena, diverse leiesatser og generelle bestemmelser % økning Idda arena: Curling: Nye priser gjelder fra sesongstart høsten 2015 Arrangementer/kamper - 2 timer per bane ,5 VABIK - kamper per bane ,3 Timebestilling: Mandag-fredag: kl ,5 timer inkl. utstyr per bane ,7 kl ,5 timer inkl. utstyr per bane ,3 Lørdag-søndag kl ,5 timer inkl. utstyr per bane ,3 Leie av utstyr: Curlingsko for VABIK per par/per gang ,0 Utleie til elevundervisning (mandag-fredag kl ): Kommunens egne skoler - 1,5 timer inkl. utstyr per bane ,0 Alle andre skoler - 1,5 timer inkl. utstyr per bane ,7 Ishall: Ishockeykamper m/vaktmester tilstede per kamp ,6 Ishockeykamper - aldersbestemte klasser per time ny Frigåing: Enkeltbillett barn ,0 Enkeltbillett voksen ,0 Enkeltbillett familie (2v+2b) ,0 Ledsager til person med ledsagerbevis Gratis Gratis Utleie til elevundervisning (mandag-fredag kl ): Kommunens egne skoler per time ,0 Alle andre skoler per time ,0 Leie av utstyr: - Skøyter ,0 - Hjelm ,0 - Komplett (skøyter + hjelm) ,0 - Sliping av skøyter, per par ,0 Presse-/mediarom: Frivillige organisasjoner per time ,4 Kr.sand kommune per time ,4 Private, offentlige og næringsforetak per time ,1 VIP-rom curling: Alle leietakere per time ,7 Diverse leiesatser/gebyrer: * Gebyr for brudd på utleiereglementer, bl.a. klisterbruk ,1 * Leie av teleskoptribuner i Gimlehallen og Badmintonhallen per seksj. per dag ,6 * Dekking og leie av hallgulv per gang ,0 * Leie av hallgulv (legges og ryddes bort av leietaker) per gang ,0 * Avbestilling av halltid inntil 4 uker før arrangement per dag ,5 * Avbestilling av halltid mindre enn 4 uker før arrangement per dag ,9 Generelt ved utleie av idrettsanlegg og Aquarama: 1. Tildeling av gratis treningstid gjelder mandag-fredag for alle anleggskategorier for ordinære idrettslag. Spesielle begrensninger er tatt inn under de enkelte anleggskategorier. 2. Leie skal innkreves ved ALLE arrangementer. Det skal betales leie etter satser for voksne når arrangementet gjelder seniorklasse - uansett deltakernes alder. Når flere klasser (barn og voksne) deltar i samme arrangement, benyttes skjønn utfra alders-/klassefordelingen i arrangementet. 3. Det regnes avgift fra det tidspunkt arrangør krever lokaler/anlegg opplåst, og frem til siste arrangøransvarlig forlater stedet. 4. Ved fast leie må leietaker betale for hele tidsrommet en sesong omfatter med unntak av helligdager. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette leiebeløp for/når: * ikke idrettslige arrangementer (engangsarrangementer). * utleie av utstyr - inkl. stoler. * utleie som ikke omfattes av leiesatsene.

13 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor Plan-, bygg og oppmålingsetatensetaten - regulativ for plansaker i Kristiansand kommune Forskrift om gebyr for plansaker med hjemmel i plan og bygingslovens Forskriften gjelder saker som omfattes av plan og bygningsloven kapittel 12 og nærmere bestemt som 2-5 nedenfor. Gebyret er delt i ett behandlingsgebyr og ett arealgebyr. 2 A. Behandlingsgebyr Behandlingsgebyret er kr ,- For forslag til detaljregulering betales det ett behandlingsgebyr. For forslag til detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning betales det dobbelt behandlingsgebyr. For saker etter plan- og bygningslov 12-3, 2. ledd og 12-8, 1.ledd hvor byutviklingsstyret gir råd om reguleringsspørsmål betales 1/4 behandlingsgebyr. For mindre reguleringsendringer betales 1/4 behandlingsgebyr. B. Arealgebyr Det beregnes 10 kroner i arealgebyr per kvadratmeter bruksareal (jf NS 3940) som planforslaget hjemler. For saker etter plan- og bygningslov 12-3, 2.ledd og 12-8, 1.ledd hvor byutviklingsstyret gir råd om reguleringsspørsmål beregnes det ikke arealgebyr. C. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret. 3 Gebyret skal være betalt før en plansak legges ut til offentlig ettersyn 4 Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret Hvor kommunene selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres eller bortfalle i sin helhet. 5 Fylkesmannen er klageinstans etter plan- og bygningsloven Forskriften som sådan kan ikke påklages. 6 Regulativet gjelder fra vedtaksdato i Kristiansand bystyre.

14 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor Gebyrregulativ for byggesaksbehandling i Kristiansand kommune side 1 av 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg, og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner samt kartavgift i henhold til gjeldene regulativ. Størrelsen på gebyret fastsettes hvert år av bystyret. Definisjoner: Bygningstype: Boligbygg (fritidshus), bygg med boenheter Andre bygg Boenhet: Egen branncelle, leilighet eller hybelleilighet med alle fasiliteter. Bruksareal (BRA): Etter NS 3940 og TEK Gebyret innbefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt normalt tilsyn. Av byggesaksgebyret skal ca. 10 % dekke kostnadene med tilsyn, jf. pbl Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr pr. bygning/ byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. 2 Fakturerings- og betalingstidspunkt Gebyret faktureres på det tidspunkt det fattes et vedtak. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter. 3 Kombinerte bygg Består bygningen av delvis bolig og delvis annet, beregnes gebyret etter de enkelte delene. 4 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på søknad blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Dette gjelder ikke søknad om endring av tillatelse, dispensasjon eller opprettelse av ny eiendom. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad. Gebyr under kr 250,- faktureres ikke. 5 Forhøyet gebyr Igangsettes et arbeid før det foreligger tillatelse, ilegges et tilleggsgebyr tilsvarende 50 % av opprinnelig gebyr. Dette gjelder også i avslagssaker, slik at summen av avslagsgebyret og tilleggsgebyret blir 100 % av fullt gebyr. 6 Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres For søknader som trekkes før behandling, betales et gebyr på kr 2 000,-. Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht pbl 21-9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke. For søknader som returneres ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes ikke gebyr 7 Gebyr for allerede utført byggearbeid Allerede utført byggearbeid som undergis byggesaksbehandling i ettertid, belastes med 50 % høyere gebyr enn normalsats for tilsvarende tiltak. 8 Klageadgang Fylkesmannen er klageinstans. Forskriften som sådan kan ikke påklages. 9 Gyldighet Regulativet gjelder fra

15 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor % Gebyrregulativ for byggesaksbehandling i Kristiansand kommune side 2 av økning Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver PBL a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK a.) tilbygg 0-10 m² , a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK a.) tilbygg m² , a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK b.) frittliggende 0-30 m² , a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK b.) frittliggende m² , b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket m² (SAK10 3-2) , b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket m² (SAK10 3-2) , c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg max 2 år , c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg max 2 år med arbeidsplasser ,3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL Boligbygg (inkl. fritidshus) For bygg med en boenhet ,0 Tillegg per boenhet ,2 Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet ,7 Til- og påbygg/ ombygging annet ,2 Mindre påbygg kvister etc ,6 50% reduksjon for bygg som tilfredstiller passivhusnivå i NS % reduksjon for tiltak på bygg med bevaringsverdi for tilbakeføring av fasader i tråd med kulturminnefaglig anbefaling Alle andre tiltak på boligeiendom/ fritidseiendom Større garasjer etc ,0 Murer/ levegger/ brygger/ basseng etc ,8 Rehabilitering av pipe ,0 Fasadeendring pr. fasade, balkong etc ,0 Alle andre bygg, til- og påbygg, min. gebyr kr ,- For de første m² per m² BRA For de neste m² per m² BRA 50 % reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o. l , ,7 50 % reduksjon for ombygging Forhåndskonferanse/ midlertidig brukstillatelse/ igangsetting i flere trinn/ Midlertidig brukstillatelse ,0 Gebyr per søknad fra og med igangsettingstillatelse nr ,0 Diverse tiltak Tekniske planer ,0 Bygn. tekn. installasjoner og VA-anlegg, (pbl a og f) ,8 Vesentlige terrenginngrep, støttemurer etc. (pbl k) ,0 Trafikk-/samf.anlegg (veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (pbl l) ,7 Utomhusplan ,0 Alle andre tiltak utenom bolig/fritidseiendom Fasadeendring (per fasade) Skilt/reklame Større skiltplan Innhegning/ gjerde/ støyskjerm Dispensasjonssøknader / fravik fra TEK Dispensasjon fra plan/ plankrav/ byggeforbud etter 1-8 Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav etc. Fravik fra TEK Søknad om endring av tillatelse Bolig/ fritidsbygg/ deling Andre bygg Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad Bruksendring, pbl d. For ombygging i forbindelse med bruksendring kommer gebyr for ombygging i tillegg Riving, pbl e, gebyr per bygning. <500 m² BRA >500 m² BRA Søknader som vurderes etter pbl f (Dette er søknader som etter en vurdering av saksbehandler kommer inn under pbl 20-3 punkt f: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I hovedsak dreier dette seg om mindre delesaker der grensen mellom to eiendommer skal justeres med få m2. ) Ferdigattest Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse Godkjenning av ansvarsrett, gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om Søknad om lokal godkjenning For personlig ansvarsrett for selvbygger (jfr. SAK10 6-8) For foretak med sentral godkjenning For skifte av foretak - behandlingsgebyr Delingssaker pbl m. Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg. Fradeling av tomt. Delingssaker utover en parsell faktureres med 50 % per enhet. Tilleggsareal. Delingssaker utover en parsell faktureres med 50 % per enhet. Samtykke til sletting av heftelser Gebyr pr. samtykke Refusjon Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til plan- og bygningsloven Minstegebyr er kr , , , , , , , ny , , , , , , , , , , , , , ,1

16 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor - Ingeniørvesenet Eksl. Mva % Inkl. Mva Kommunale tjenester økning Vann og avløp Enhet Årsavgifter Vann m3 6,48 6,42-0,9 8,10 8,03 Fast gebyr 100,00 100,00 0,0 125,00 125,00 Avløp m3 12,11 12,70 4,9 15,14 15,88 Fast gebyr 100,00 100,00 0,0 125,00 125,00 Vann hytter Fast gebyr 647,00 647,00 0,0 808,75 808,75 Tilknytningsavgifter Vann m2 25,00 25,00 0,0 31,25 31,25 Avløp m2 25,00 25,00 0,0 31,25 31,25 Husholdningsrenovasjon Enhet Fast gebyr for innsamling av husholdningsavfall (fakt. fast beløp på terminregn) Fastgebyr borettslag og sameier (uten reduksjon( 1 403,00 ny 1 753,75 Fastgebyr for normalabonnent uten hybel 1 403,00 ny 1 753,75 Fastgebyr for normalabonnent med hybel, 50 % reduksjon 701,50 ny 876,88 Fastgebyr abonnent med negravd avfallsløsning uten hybel 1 403,00 ny 1 753,75 Fastgebyr abonnent med negravd avfallsløsning med hybel, 50 % reduksjon i ,50 ny 876,88 Fastgebyr borettslag og sameier, 30 % reduksjon i ,10 ny 1 227,63 Matavfallsposer 100 stk. i april-juni. Fakt 2.term. 32,05 32,69 2,0 40,06 40,86 Matavfallsposer 200 stk i april-juni. Fakt 2.term. 63,00 64,26 2,0 78,75 80,33 Variabelt gebyr for innsamling av husholdningsavfall Grå avfallsbeholder - per tømming 120 liter 31,60 32,49 2,8 39,50 40,61 Grå avfallsbeholder - per tømming 240 liter 54,60 55,69 2,0 68,25 69,61 Grå avfallsbeholder - per tømming 660 liter 146,50 149,49 2,0 183,13 186,86 Grå avfallsbeholder - per tømming 1000 liter 185,90 189,67 2,0 232,38 237,09 Brun avfallsbeholder, bioavfall - per tøm. 26,30 27,09 3,0 32,88 33,86 Brun avfallsbeholder, bioavfall - per tøm. 240 liter 54,10 55,18 2,0 67,63 68,98 Tilleggsgebyr for ekstra tømming av dunker Ekstra tømming på tømmedag, oppmøtepris 347,60 352,81 1,5 434,50 441,01 Ekstra tømming på annen tømmedag, oppmøtepris 670,50 680,56 1,5 838,13 850,70 Hjemmekompostbeholder 1 husstand 54,05 54,05 0,0 67,56 67,56 Bytting av dunker Bestillt bytting - endring av abonnement 400,50 400,50 0,0 500,63 500,63 Bytting som følge av ødelagt dunk (gratis) Bytting etter timer, ved større byttejobber. Timepris 844,00 861,00 2, , ,25 Gebyrsatser for andre renovasjonstjenester: Hytterenovasjon (påske - 1.nov). Fakt på 3.termin 1 261, ,73 2, , ,41 Tømming av septiktanker Tømming av septiktanker Tanker ikke tilknyttet eller ekstratømming av tilknyttet tank per m 3 inntil 3 m 3 422,30 432,86 2,5 527,88 541,08 Tanker ikke tilknyttet eller ekstratømming av tilknyttet tank per m 3 over 3 m 3 320,83 328,85 2,5 401,04 411,06 Betaling for levering av slam til Odderøya per m 3 166,05 170,20 2,5 207,56 212,75 Betaling for levering av slam til Odderøya fra eks. renseanlegg per m 3 314,68 322,55 2,5 393,35 403,19 Betaling for levering av fett til Odderøya per m 3 492,00 504,30 2,5 615,00 630,38 Gravearbeider i kommunal vei Administrasjonsvederlag for behandling av gravearbeider 1 476, ,90 2, , ,13 Priser for konkurranseutsatt næringsvirksomhet fastsettes administrativt.

17 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor Gebyr etter matrikkeloven side 1 av 3 Gebyr for oppmålingsforretninger, seksjoneringer, situasjonskart samt priser på kartdata og kopier Regulativet for arbeid etter matrikkelloven er basert på en mal fra KS % økning Gebyrregulativet økes normalt årlig iht. Statens kartverks indeks for kart- og oppmålingsarbeider. Enkelte satser er uendret. Kartdataprisene er i henhold til Geovekstsamarbeidets regler. Punkt 1-15: Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven (Matrikkellovens 32, Matrikkelforskriftens 16). 1. Etablering av matrikkelenhet a. Etablering av grunneiendom og festegrunn areal fra m² ,3 areal fra m² ,1 areal fra m² ,0 areal fra 2001 m² - økning per påbegynt daa ,0 Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90% av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80% av satsene f.o.m. den 11. tomten. Ved fradeling av eiendom som består av flere teiger, eller tilleggsareal til ny parsell, betales et tillegg på 3300,- per teig utover den første. Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales et tillegg på 3300,- per grensejustering , ,1 b. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² ,1 areal fra m² ,0 areal fra 2001 m² - økning per påbegynt daa ,0 Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 50 % reduksjon av laveste sats. (Jfr. Matr.l. 34 og forskriftens 40) c. Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon ,0 For tilleggsareal større enn 1 daa øker gebyret med 1 700,- per påbegynt daa ,0 d. Etablering av anleggseiendom Gebyr som for etablering av grunneiendom areal fra m² ,9 areal fra 2001 m² - økning per påbegynt daa ,1 Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate. e. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. f. Etablering av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.d eller 1.e. + kr 2 650, ,1 2. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke kan matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.a - 1.f. 3. Grensejustering, samt gebyr for tilleggsareal til matrikkelenhet (sammenføyes) a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkel enheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering , kr per m² pluss pluss 3,0 20 per m² 21 per m² 5,0 b. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er 1000 m³ pluss pluss 1, , kr per m² 20 per m² 21 per m² 5,0 Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

18 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor Gebyr etter matrikkeloven side 2 av % økning 3. (forts.) gebyr for tilleggsareal til matrikkelenhet (skal sammenføyes) c. Tilleggsareal til grunneiendom og festegrunn Areal fra m²: kr 6 800,- pluss 21,- per m² pluss pluss 3,0 Areal over 500 m²: - økning per påbegynt 500 m² kr 850,- 20 per m² 21 per m² 5, ,7 d. Tilleggsareal til anleggseiendom Areal fra m²: kr ,- pluss 21,- per m² pluss pluss 1,7 Areal over 500 m²: - økning per påbegynt 500 m² kr 1 700,- 20 per m² 21 per m² 5,0 (Beregnes ut fra tilleggsvolumets grunnflate) ,0 4. Arealoverføring a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål pluss pluss 20,- per 2, , kr per m² ved areal opp til m² 20 per m² 21 m² 5,0 For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt 1.a. med et påslag på 30 %. b. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet om vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum pluss pluss 2, , kr per m², ved grunnflate opp til 500 m². 25 per m² 25 per m² 0,0 For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt 1.d. med et påslag på 30 %. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate. 5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning For inntil 2 punkt: kr 4 350, ,0 For overskytende grensepunkt; per punkt: kr 500, ,0 Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller ved klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt: kr 7 650, ,0 For overskytende grensepunkt; per punkt: kr 1 500, ,0 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt Gebyr for oppmålingsforretning over eiendommer i omr.1 i Geodatastandarden. Dette begrenses til å gjelde gnr.150. Satsene økes med 15 %. 8. Registrering av privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. 9. Sammenslåing av matrikkelenheter Sammenslåingen er gratis. Men det påløper gebyr for matrikkelbrev. Se pkt Vintertid Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelloven, skal ikke løpe i månedene desember, januar og februar. Jfr. Matrikkelforskriftens 18, 3.ledd.

19 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor % Gebyr etter matrikkeloven side 3 av økning 11. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan plan- og bygningsjefen eller den vedkommende har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette gebyret. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og ut fra grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 12. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 13. Timepris For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr 1 285,- 175 Sats ihht. 350 matrikkelloven ,8 14. Betalingstidspunkt Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis. 15. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyrkravet. 16. Gebyr for seksjoneringssaker (Eierseksjonsloven 7) Størrelsen på gebyret endres i takt med rettsgebyret: * Sak uten befaring: 3 x rettsgebyret ( R ) ,0 * Sak med befaring: 5 x rettsgebyret ( R ) ( Hvis R Rettsgebyret vedtas av Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet. Ved reseksjonering som går ut på å sammenføye en tidligere seksjonert eiendom (oppheve (oppheve seksjoneringen) betales to rettsgebyr ( R ) ikke økes i Stortinget ) 17. Situasjonskart (Plan- og bygningsloven) For forenklet situasjonskart ,0 Slike er påkrevd for utarbeidelse av situasjonsplan ifm søknader etter plan- og bygningsloven, samt for seksjoneringssøknader. (Gebyret kreves normalt inn sammen med behandlingsgebyr.) 18. Kartavgift Salg av kartdata gjøres i henhold til inngått samarbeidsavtale. De til enhver tid gjeldende veiledninger fra GEOVEKST-forum følges ved prissettingen. Prisen avhenger av datainnhold, arealstørrelse og antall bygg. Egen priskalkulator. (Prisen har vært uendret i mer enn 10 år) Gebyret er merverdiavgiftspliktig 19. Kopier og utskrifter av tinglyste eller matrikkelregistrerte dokumenter (For utstedelse av matrikkelbrev se pkt. 9) * Kopi av målebrev ,0 * Målebrev i PDF format ,0 * Seksjoneringstegninger (etter ) Inntil 10 sider: ,0 * Seksjoneringstegninger -Over 10 sider: ,0 Gebyret er merverdiavgiftspliktig 20. Indeksregulering. Gjelder pkt 1-10, 14 og 16. Prisene i regulativet gjelder fra 1. januar Senere reguleres gebyrene årlig per 1. januar. De nye gebyrene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 21. Betalingsbestemmelser Gebyr mv skal betales til bykassa etter regning fra oppmålingsvesenet Ev tinglysingsutgifter kommer i tillegg. (1,8 R (rettsgebyr)) ( Hvis R ikke økes i Stortinget )

20 Sektor 7 BETALINGSSATSER SEKTOR 5 Betalingssatser Teknisk sektor % Servicebutikken økning Betaling for eiendomsinformasjon mv. (alle priser ink. mva.) MEGLERPAKKE ,3 1. Planoplysninger/kopi av reguleringsbestemmelser ,3 2. Eiendomsinformasjon m/kart ,7 3. Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk og kommunal festetomt ,0 4. Kommunale avgifter/gebyrer/eiendomsskatt ,7 5. Kopi av godkjente bygningstegninger inkl. ferdigattest ,0 6. Matrikkelrapport (ny i 2014) 200 ny BYGGEPAKKE * 600 ny 1. Situasjonskart ,0 2. Eierliste/naboliste ,0 3. Matrikkelrapport (ny i 2014) 200 ny * ny produktsammensetning gjør ikke sammenligning med 2014 mulig Enkeltbestillinger * Ferdigattest/midlertidig brukstillatelser ,5 * Situasjonskart ,0 *Planoplysninger/kopi av reguleringsbestemmelser ,3 *Eiendomsinformasjon m/kart ,7 *Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk og kommunal festetomt ,0 *Kommunale avgifter/gebyrer/eiendomsskatt ,7 *Kopi av godkjente bygningstegninger inkl. ferdigattest ,0 *Matrikkelrapport (ny i 2014) 200 ny * Historisk målebrev ,6 * Seksjoneringstegninger (etter ) Inntil 10 sider: ,3 * Seksjonstegninger - over 10 sider ,3 * Matrikkelbrev - Inntil 10 sider ,0 * Matrikkelbrev - Over 10 sider ,0 Tilfeldig gatesalg: Dagsleie på Nedre torv og i Markensgate (gågata) ,0

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Forslag til handlingsprogram 2016-2019 BETALINGSSATSER

Forslag til handlingsprogram 2016-2019 BETALINGSSATSER RÅDMANN Forslag til handlingsprogram 2016-2019 BETALINGSSATSER FOTO: SVEIN TYBAKKEN BETALINGSSATSER SEKTOR 2 Betalingssatser Oppvekstsektoren - barnehage Betalingssatser i alle barnehager 2015 2016 % økning

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Vedtatt av bystyret

BETALINGSSATSER KULTURSEKTOREN Vedtatt av bystyret Kommunalt tjenestetilbud (takster i hht FRI 4 systemet) 2016 2017 % økning Christianholm festning Prisene gjelder for leie av Kongens batteri (2.etg), samt toalettanleggene i Slavebrakka. Rotunden i 1.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING GEBYRREGULATIV 2017 Vedtatt av bystyret den

FLEKKEFJORD KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING GEBYRREGULATIV 2017 Vedtatt av bystyret den FLEKKEFJORD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING GEBYRREGULATIV 2017 Vedtatt av bystyret den 15.12.2016 GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1 Alminnelige bestemmelser Kommunens grunnlag for innkreving av behandlingsgebyr

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer