LM HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING"

Transkript

1 LM HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

2 REDAKSJONSKOMITEENS FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN Forslag nr. Kommentar til votering 1 Avvises Dersom forslaget vedtas, faller alle andre forslag 2 Avvises R1 Vedtas Dersom red.kom. sin vedtas, faller forslag 5, 3 og 4. Dersom forslaget faller må man stemme over forslag 5, 3 og 4 5 Vedtas dersom forslag R1 avvises Faller hvis forslag R1 vedtas 3 Vedtas dersom forslag 5 avvises Faller hvis forslag 5 vedtas 4 Vedtas dersom forslag 3 avvises Faller hvis forslag 3 vedtas 6 Avvises 7 Avvises 8 Avvises 11 Avvises 9 Avvises 10 Avvises 12 Vedtas 13 Avvises 15 Avvises Dissens 17 Realitetsbehandles ikke, likelydende Ivaretatt i forslag 15 med forslag Avvises 14 Vedtas 52 Vedtas 18 Avvises 55 Avvises Dersom red.kom. sin vedtas faller 19, 20, 21, 53 og 54. Dersom red.kom. sin faller stemmer man over forslag 19, 20, 21, 53 og Avvises Dersom red.kom sin vedtas, faller forslag 53 og Avvises 19 Avvises 20 Vedtas 21 Realitetsbehandles ikke, likelydende med forslag 20. Ivaretatt i forslag 20 R2 Vedtas Dersom red.kom. sin vedtas, faller forslag 22 og 40. Dersom red.kom. sin faller, stemmer man over forslag 22 og Vedtas hvis forslag R2 avvises. 40 Vedtas hvis forslag 22 avvises 48 Avvises 23 Vedtas 24 Vedtas

3 25 Vedtas 26 Vedtas 27 Vedtas 28 Vedtas (dissens) 29 Vedtas 47 Avvises 30 Vedtas 31 Avvises 32 Avvises 33 Vedtas Dersom red.kom. sin faller, stemmer man over forslag Vedtas hvis forslag 33 faller. Faller dersom forslag 33 vedtas 49 Vedtas 35 Avvises 36 Vedtas (dissens) 37 Avvises 38 Vedtas 39 Avvises 51 Avvises 41 Avvises 42 Avvises 43 Avvises 44 Vedtas (dissens) 45 Realitetsbehandles ikke, likelydenede Ivaretatt i forslag 44 med forslag Avvises 49 Vedtas 50 Vedtas

4 Innkomne endringsforslag med fra redaksjonskomiteen: Forslag nr.: Marius Eidem Medlemslag/komite: HiB * NSO skal sikre......*nso skal være en tydelig og aktiv stemme i samfunnsdebatten. Erstatter hele handlingsplanen med et punkt om økt studiestøtte. Studiestøtten skal knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og utbetales over 11 måneder. Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF NSO skal sikre lik mulighet til utdanning gjennom at offentlig norsk høyere utdanning skal være gratis for norske og internasjonale studenter, ha gode økonomiske rammer og foregår i et inkluderende akademia. I hovedsak er redaksjonell endring NSO skal sikre lik mulighet til høyere utdanning for alle studenter i Norge ved at det skal være gratis.

5 Forslag nr.: Hans Petter Kleppan Medlemslag/komite: NTNU Organisasjonen skal arbeide med bred rekruttering til høyere utdanning med et mål om at akademia skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. NSO skal ikke arbeide med bred rekruttering til høyere utdanning. NSO skal arbeide for at de høyere utdanningsinstitusjonene og andre premissaktører for høyere utdanning skal arbeide for bred rekruttering. Det må være i institusjonenes og samfunnets egen interesse å nå ut til mangfoldet i befolkningen og ha god, bred rekruttering. Dette føles litt #redaksjonelt, men likevel det er en meningsbærende forskjell her. Da man ikke ønsker at NSO skal stå for rekrutteringen til høyere utdanning, men heller bidra til og eller sørge for at når de nye studenten kommer til høyere utdanning. Har de da kommet riktig og blir tatt godt i mot på en utdanningsinstitusjon med høy faglig og undervisningskompetanse på alle fagområder og nivå. Organisasjonen skal arbeide for at de høyere utdanningsinstitusjonene og andre premissaktører skal arbeide med bred rekruttering til høyere utdanning med et mål om at akademia skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Avvist. Ivaretatt i forslag R1. Dersom red.koms. på forslag 5 faller, innstiller red.kom på at forslag 3 vedtas.

6 Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF Organisasjonen skal arbeide med bred rekruttering til høyere utdanning med et mål om at akademia skal gjenspeile mangfoldet i beforlkningen. redaksjonell NSO skal arbeide for at akademia skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen ved bred rekruttering til høyere utdanning. Avvist. Ivaretatt i forslag R1. Dersom red.kom sin på at forslag 3 faller, innstiller red.kom på at forslag 4 vedtas. Forslag nr.: 5 Marianne Rødseth Espelid Medlemslag/komite: HiB 1115? Organisasjonen skal arbeide med bred rekruttering til høyere utdanning med et mål om at akademia skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.? NSO skal i perioden utvikle politikk på hele studieløpet basert på et bredt tilgangsperspektiv. Dette skal inkludere et nasjonalt arbeid for tilgang til høyere utdanning, gjennomføring og fullføring av studier. Slår sammen de to kulepunktene og foreslår at det skal lages politikk på en mangfoldig rekruttering. NSO skal utvikle politikk om hvordan man kan sikre en bred rekruttering til akademia som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen og som motvirke at egen eller foresattes bakgrunn påvirker forutsetningen for å velge og gjennomføre høyere utdanning. Avvist. Ivaretatt i forslag R1. Dersom red.kom sin på R1 faller, innstilles det på at forslag 5 vedtas.

7 Forslag nr.: R1 Red.kom Kapittel og/eller Medlemslag/k omite: 1115 Organisasjonen skal arbeide med bred rekruttering til høyere utdanning med et mål om at akademia skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. NSO skal i perioden utvikle politikk på hele studieløpet basert på et bredt tilgangsperspektiv. Dette skal inkludere et nasjonalt arbeid for tilgang til høyere utdanning, gjennomføring og fullføring av studier. Redaksjonell endring av forslag 3, 4, og 5. NSO skal utvikle politikk om hvordan man kan sikre en bred rekruttering til akademia, som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Denne skal ta høyde for at egen eller foresattes bakgrunn ikke skal påvirke forutsetningen for å velge og gjennomføre høyere utdanning. Vedtas. Forslag nr.: 6 Therese Norstrøm, Eirin Vetaas, Camilla Jenshus, LarsErik Samuelsen, Gjermund Håkonseth (NLA), Arne Borgersen, Jonas Strisland, Helene Vole, Erlend Hjertås, Ruben Haugland Kapittel og/eller Medlemslag/k omite: 1315 UiA NSO skal i perioden utvikle politikk på hele studieløpet basert på et bredt tilgangsperspektiv. Dette skal inkludere et nasjonalt arbeid for tilgang til høyere utdanning, gjennomføring og fullføring av studier.

8 Endrer setningsoppbygging og fjerner tekst. NSO skal i perioden utvikle politikk på gjennomføring og fullføring av høyere utdanning. Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF Tillegg: nytt kulepunkt under kap LIKE MULIGHETER TIL UTDANNING NSO skal jobbe for universell utforming av eksisterende byggmasse, også utenfor oppussingssammenheng for å sikre like muligheter til høyere utdanning. Ansett ivaretatt i velferd og likestillingspolitisk plattform.

9 Forslag nr.: Marianne Rødseth Espelid Medlemslag/komite: HiB Studentvelferd Strykning: Forslag nr.: Sverre Daniel Gaupås Medlemslag/komite: UiS Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. Tillegg: Studiesteder med stort press på leiemarkedet og byggeklare prosjekter prioriteres. Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. Studiesteder med stort press på leiemarkedet og byggeklare prosjekter prioriteres.

10 Forslag nr.: 10 Camilla Jenshus Hansen, Eirin Vetaas, Ruben Haugland 1922 Medlemslag/komite: UiA Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder Endrer ordlyden og omgjør de to punktene til ett NSO skal aktivt arbeide for at det gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger, og for at studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Forslag nr.: Erlend Hjertås, Helene Vole, Thore Kristian Svennevig, Tine Borg, Ruben Medlemslag/komite: UiA Haugland, Eirin Vetaas, Camilla Jenshus Hansen Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder Endrer ordlyden, fjerner "i regi av studentsamskipnadene" NSO skal aktivt arbeide for at det gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger NSO skal jobbe for at studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder.

11 Forslag nr.: 12 Kristian Bjelbøle Bakken, Jonas Strisland, LarsErik Samuelsen, Arne Borgersen, Tamara Nevmerzhytska 1922 Medlemslag/komite: UiA * Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.* Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Legger til at teksten blir "NSO skal arbeide for", for å være i tråd med resten av dokumentet. * NSO skal arbeide for at det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.* NSO skal arbeide for at studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Vedtas. Redaksjonell endring.

12 Forslag nr.: Hans Petter Kleppan Medlemslag/komite: NTNU 19? Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av20 studentsamskipnadene.21? Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over22 elleve måneder Tillegg: nytt kulepunkt mellom linje etter " studentboliger i regi av studentsamskipnadene."og før "Studiestøtten skal økes..." NSO skal jobbe for at stattilskuddet til bygging av studentboliger i regi av studentsamskipnadene låses til en prosentfordeling og at rammevilkårene knyttes til en indeks som utvikler seg i takt med byggekostnadene i samfunnet. Forslag nr.: Johanna Åhrberg Medlemslag/komite: HiOA Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Endre fra "økes" til "knyttes". Studiestøtten skal knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Vedtas.

13 Forslag nr.: Fredrik Bødtker Medlemslag/komite: HiB Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Flytter punktet til over linje 7 (Like muligheter til utdanning), og utheves med fet skrift. Bytter også "økes" med "knyttes". Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Flertallet (Nadia Heyler, Øystein Parelius, Merete Falck): Dissens fra mindretallet (Christoffer Alsvik, Ragna Staven): Vedtas Forslag nr.: Tollak Mikal Kaldheim Medlemslag/komite: HiSF Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Flytter punktet til over linje 7 (Like muligheter til utdanning), og utheves med fet skrift. Bytter også "økes" med "knyttes".fjerner fordeling over elleve måneder. Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G)

14 Forslag nr.: Tollak Mikal Kaldheim Medlemslag/komite: HiSF Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Flytter punktet til over linje 7 (Like muligheter til utdanning), og utheves med fet skrift. Bytter også "økes" med "knyttes". Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder. Ivaretatt av forslag 15. Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF Tillegg: nytt kulepunkt under studentveferd NSO skal arbeide for at alle semesterbetalende studenter skal kunne benytte seg av studentrabatter uavhengig av alder.

15 Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF NSO skal arbeide for tydelig faglige profiler ved institusjonene, et velfungerende finansieringssystem og reell arbeidsdeling og konsentrasjon. Tar med samarbeid NSO skal arbeide for et velfungerende og rettferdig finansieringssystem, forpliktende samarbeid, reell arbeidsdeling og konsentrasjon ved institusjonene. Avvises Forslag nr.: Andreas Olsbø Medlemslag/komite: HiB NSO skal i perioden følge produktivitetskommisjonens arbeid og være en tydelig stemme i debatten om hva høyere utdanning kan og skal bidra med til samfunnet. Strykning: Stryke punktet. Vedtas.

16 Forslag nr.: Madeleine Sjøbrend, Julie Paus Medlemslag/komite: UiO Knudsen NSO skal i perioden følge produktivitetskommisjonens arbeid og være en tydelig stemme i debatten om hva høyere utdanning kan og skal bidra med til samfunnet. Strykning: Ivaretatt av forslag 20. Forslag nr.: Ellen Helstad Medlemslag/komite: NTNU Tillegg: Nytt punkt under organisering og finansiering av høyere utdanning. NSO skal være en bidragsyter ovenfor medlemslagene i fusjonsprosessene. Ivaretatt i nytt R2. Dersom red.kom. sin på R2 faller innstiller red.kom. på at forslag 22 vedtas. Forslag nr.: R2 3030

17 Red.kom. Medlemslag/komite: Tillegg: Nytt punkt under organisering og finansiering av høyere utdanning. NSO skal bistå medlemslagene i fusjonsprosessene som følg av strukturmeldingen. Ivaretatt i nytt R2. Forslag nr.: 23 Madeleine Sjøbrend, Julie Paus Knudsen 3030 Medlemslag/komite: UiO UTDANNINGS OG STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ Fjerner utdannings og. Studiekvalitet og læringsmiljø Vedtas. Forslag nr.: 24 Ruben Haugland, Thore Kristian Svennevig, Camilla Jenshus, Erlend Hjertås, Jonas Strisland, Helene Vole, Gjermund Håkonseth (NLA), Arne Borgersen, Kim Richard Henden, Tine Borg, Eirin Vetaas, Kristian Bjelbøle Bakken, LarsErik Samuelsen, Medlemslag/komite: UiA

18 NSO krever at alle faste undervisere har dokumentert pedagogisk kompetanse. Endrer setningsoppbyggingen, men med samme intensjon. NSO skal jobbe for innføringen av et system for å sikre at alle faste undervisere må dokumentere pedagogisk kompetanse. Vedtas. Forslag nr.: Andreas Olsbø Medlemslag/komite: HiB NSO skal stille krav til om at institusjonene må begrunne hvordan utdanningsløpene er organiserte og lagt opp. Strykning: Stryke punktet. Vedtas. Forslag nr.: 26 Camilla Jenshus, Erlend Hjertås, Jonas Strisland, Helene Vole, Arne Borgersen, Kim Richard Henden, Tine Borg, Eirin Vetaas, Kristian Bjelbøle Bakken, Lars Erik Samuelsen, Ruben Haugland 3637 Medlemslag/komite: UiA NSO skal jobbe for at studiekvalitet blir en selvsagt del av institusjonenes årlige

19 rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD). Endrer ordlyden. NSO skal jobbe for at studiekvalitet blir en fast del av institusjonens årlige rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD). Vedtas. Forslag nr.: Madeleine Sjøbrend, Julie Paus Medlemslag/komite: UiO Knudsen NSO skal jobbe for en tettere kobling mellom utdanning og forskning, og fremme internasjonalisering av norsk høyere utdanning. Strykning: Vedtas. Forslag nr.: Madeleine Sjøbrend, Julie Paus Medlemslag/komite: UiO Knudsen NSO skal jobbe for å koble akademia og arbeids og næringslivet tettere sammen, for å sikre en bedre sammenheng mellom utdanningen og livet etter studiet. Strykning:

20 Flertallet: Avvises Mindretallets dissens (Nadia Heyler): Vedtas

21 Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF NSO skal jobbe for å koble akademia og arbeids og næringslivet tettere sammen, for å sikre en bedre sammenheng mellom utdanning og livet etter studiet. Redaksjonell NSO skal jobbe for å koble akademia og arbeids og næringslivet tettere sammen, for å sikre en bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidslivet. Vedtas Forslag nr.: Jakob Loe Medlemslag/komite: HiOA NSO skal ta et større nasjonalt ansvar og ha en koordinerende rolle i arbeidet med å styrke studentene sitt læringsmiljø. Strykning: Stryke punktet Vedtas.

22 Forslag nr.: Hana Colakovic Medlemslag/komite: HiB Tillegg: Legge til et punkt NSO skal arbeide for at det utarbeides nasjonale retningslinjer for karaktersetting, som gir en mer rettferdig karaktersetting og minimale muligheter for egentolkning hos sensor. Forslag nr.: 32 Christoffer Storm Tiller Alsvik 4646 Medlemslag/komite: HiOA Tillegg: Nytt punkt under Utdannings og studiekvalitet og læringsmiljø. NSO skal jobbe for at regjeringen lovfester at offentlige instanser skal tilby relevante praksisplasser.

23 Forslag nr.: Line Willersrud Medlemslag/komite: UiO Infrastruktur og bygningsmasse Strykning: Stryke overskriften og inkludere kulepunktene på linje 4751 inn under linje 45, slik at de blir en del av kapittelet på linje 30: utdannings og studiekvalitet og læringsmiljø. Vedtas. Forslag nr.: Arne Borgersen, Jonas Strisland, Lars Erik Samuelsen, Tine Borg, Kristian Medlemslag/komite: UiA Bakken NSO skal jobbe for at digital eksamen blir hovedmodellen ved skriftlig eksamen. For å oppnå dette må det legges til rette nødvendig infrastruktur, og juridiske utfordringer må løses. Ønsker å flytte punktet til kapittelet som omhandler Utdannings og studiekvalitet og læringsmiljø Ivaretatt av forslag 33. Dersom red.kom. sin på forslag 33 faller, innstiller red.kom. på at forslag 34 vedtas.

24 Forslag nr.: 35 Erlend Hertås, Kristian Bakken, Ruben Haugland, Tine Borg, Jonas Strisland, Camilla Jenshus, Helene Vole Medlemslag/komite: UiA NSO skal jobbe for at digital eksamen blir hovedmodellen ved skriftlig eksamen. For å oppnå dette må det legges til rette nødvendig infrastruktur, og juridiske utfordringer må løses Strykning: Stryker siste setning i punktet. NSO skal jobbe for at digital eksamen blir hovedmodellen ved skriftlig eksamen. Forslag nr.: Line Willersrud Medlemslag/komite: UiO Tillegg: Nytt kulepunkt NSO skal jobbe for at det innføres nye vurderingsformer som fremmer læring og kan knyttes opp mot arbeidslivet. Flertallet: Vedtas. Mindretallets dissens (Nadia Heyler): Avvises

25 Forslag nr.: 37 Jonas Strisland, Kristian Bjelbøe Bakken, Camilla Jenshus, Kim Richard Henden, Thore Kristian Svennevig, Erlend Hjertås, Ruben Haugland Medlemslag/komite: UiA DEN GLOBALE STUDENTSTEMMENNSO skal utforme et seminar om «Den globale studentstemmen» som skal avholdes i Bergen i forbindelse med Board Meeting (BM) i European Students Union (ESU).NSO skal bygge opp et nettverk av studentorganisasjoner med en målsetning om å utforme en global plattform innen høyere utdanningspolitikk. Høyere utdanning og studentinvolvering skal settes på den globale dagsordenen. Strykning: Fjerner kapittelet Ingen tekst Avvises Forslag nr.: Sverre Daniel Gaupås Medlemslag/komite: UiS NSO skal bygge opp et nettverk av studentorganisasjoner med en målsetning om å utforme en global plattform innen høyere utdanningspolitikk. Høyere utdanning og studentinvolvering skal settes på den globale dagsordenen. Presisering NSO mener høyere utdanning og studentinvolvering skal settes på den globale dagsordenen. NSO skal bidra til å bygge opp et nettverk av studentorganisasjoner, med en målsetning om å utforme en global plattform innen høyere utdanningspolitikk. Vedtas.

26 Forslag nr.: Magne Bartlett Medlemslag/komite: UiS Tillegg: Nytt kulepunkt NSO skal arbeide for at det opprettes en egen organisasjon for studenter og akademikeres rettigheter i FNsystemet. Forslag nr.: 40 Amund Thomassen Medlemslag/komite: UiS 6364 Tillegg: Tillegg * NSO skal bistå medlemslagene i fusjonsarbeidet som følger av strukturmeldingen. Ivaretatt i R2. Dersom red.kom. sin på forslag 22 faller, innstiller red.kom. på at forslag 40 vedtas.

27 Forslag nr.: Andreas Olsbø Medlemslag/komite: HiB NSO skal markere studentbevegelsens 80årsjubileum og NSOs alumnusnettverk skal brukes i arbeidet. Strykning: Stryke punktet. Forslag nr.: Ragna Staven Medlemslag/komite: HiSF NSO skal i perioden planlegge og arrangere det 70. board meeting(bm) i European Students`s Union (ESU) Strykning: Reell betydning siden det står i linje 53

28 Forslag nr.: 43 Kim Richard Henden, Erlend Hjertås, Kristian Bjelbøe Bakken, Camilla Jenshus, Ruben Haugland Medlemslag/komite: UiA Ingen tekst Tillegg: Legger til nytt kulepunkt NSO skal i perioden planlegge og arrangere et seminar om "Den globale studentstemmen", som skal avholdes i forbindelse med Board Meeting (BM) i European Student s Union (ESU) Forslag nr.: Andreas Olsbø Medlemslag/komite: HiB NSO skal være en tydelig og aktiv stemme i samfunnsdebatten Strykning: Stryke punktet. Flertallet: Vedtas Mindretallets dissens (Ragna Staven): Avvises

29 Forslag nr.: 45 Madeleine Sjøbrend, Julie Paus Knudsen 7070 Medlemslag/komite: UiO NSO skal være en tydelig og aktiv stemme i samfunnsdebatten. Strykning: Ivaretatt av forslag 45 Forslag nr.: 46 Camilla Jenshus, Kristian Bakken, LarsErik Samuelsen, Tine Borg, Erlend Hjertås, Kim Richard Henden Klem Medlemslag/komite: UiA Tillegg: Legger til et punkt om å ha et større fokus rettet mot medlemslagene NSO skal rette et større fokus mot hvert enkelt medlemslag.

30 Forslag nr.: 47 Martin uleberg Medlemslag/komite: UiO 4243 NSO skal arbeide med å få på plass en forskrift i universitets og høyskoleloven om studenters fysiske og psykiske læringsmiljø Dagens lovverk er både mangelfullt og vagt. Studenter er i dag ikke sikret vern mot gjengjeldelse ved varsling, kravene til fysisk læringsmiljø så vage at arbeidstilsynet ikke fører tilsyn, og psykisk læringsmiljø er nevnt kun en gang. Loven må forbedres. NSO skal arbeide for at det opprettes et eget kapittel i universitets og høyskoleloven om studenters psykiske og fysiske læringsmiljø, med tilhørende utdypende forskrift. : Avvist. Forslag nr.: 48 Martin uleberg Medlemslag/komite: UiO 2931 At Akademika har for høy andel av midlertidighet er noe det er bred politisk enighet om, dette inkluderer vår kjære kunnskapsministers parti. NSO har politikk på område, nå er det på tide å prioritere det. NSO skal jobbe for å redusere andelen av midlertidige ansettelser i akademika. : Avvist. 3

31 Forslag nr.: Runar B. Mæland og Torgeir Lebesbye Medlemslag/komite: UiO NSO skal jobbe for at digital eksamen blir hovedmodellen ved skriftlig eksamen. For å oppnå dette må det legges til rette nødvendig infrastruktur, og juridiske utfordringer må løses. Digital eksamen handlar ikkje berre om at studenten skal skrive på PC, men også om at heile prosessen rundt eksamen, frå førebuing og planlegging til retting og arkivering, skal skje i ein digital arbeidsflyt. Difor er det relevant for alle eksamensformer, ikkje berre skriftleg eksamen. Vidare bør NSO ha eit aktivt standpunkt om at studentane sine rettar må vege tyngst når ein skal løyse dei juridiske utfordringane rundt digital eksamen. NSO skal jobbe for at alle utdanningsinstitusjoner innfører digital eksamen, og at studentenes rettssikkerhet og personvern ivaretas. : Vedtas. Forslag nr.: Tommy Bjørnødegård Medlemslag/komite: FKØL Tillegg: Nytt kulepunkt NSO skal, frem til LM 2016, utrede hvordan man kan få til en bedre utnyttelse og integrasjon av de faglige komiteene : Vedtas Forslag nr.:

32 Andreas Thomassen Slørdahl Medlemslag/komite: UiO NSO skal arbeide for å engasjere og mobilisere medlemmene i hele organisasjonen. NSO skal være en inkluderende organisasjon som jobber for å rekruttere bredt til nasjonale studenttillitsverv i, og på vegne av, NSO. NSO skal videreutvikle møteplasser i organisasjonen og bruke disse aktivt til inkludering, forankring og kompetansebygging. Gjøre om tre intetsigende og lite konkrete punkt til ett forenende punkt som ivaretar formålet med de tre punktene. NSO skal opprette møteplasser for medlemmer av organisasjonen, hvor nye medlemmer skal komme i kontakt med mer erfarne medlemmer og hverandre for å diskutere relevant politikk, med det formål å skape bred rekruttering til alle nasjonale tillitsverv. : Forslag nr.: Camilla Jenshus Hansen Medlemslag/komite: UiA NSO skal arbeide for en statlig tilskuddsordning slik at alle samskipnader eller læresteder kan gi studentene et psykisk helsetilbud Tillegg: Tilleggsforslag pga tillegg av ord i setning. NSO skal arbeide for en statlig tilskuddsordning slik at alle samskipnader eller læresteder kan gi studentene et velfungerende psykisk helsetilbud : Vedtas. Forslag nr.:

33 Åsmund M. Kvifte Medlemslag/komite: NMBU (..) reell arbeidsdeling og konsentrasjon. Spesifisera at det er vitskapsretta universitetsutdanningar, ikkje profesjonsretta høgskuleutdanningar, som skal konsentrerast. ( ) reell arbeidsdeling og konsentrasjon av universitetsutdannelsene. : Forslag nr.: Åsmund M. Kvifte Medlemslag/komite: NMBU NSO skal arbeide for tydelige faglige profiler ved institusjonene, et velfungerende finansieringssystem og reell arbeidsdeling og konsentrasjon. Strykning: NSO skal arbeide for tydelige faglige profiler ved institusjonene, et velfungerende finansieringssystem og reell arbeidsdeling og konsentrasjon. : Dersom red.kom sin faller, faller forslag 19 og 53. Forslag nr.: Åsmund M. Kvifte Medlemslag/komite: NMBU 6

34 ORGANISERING OG FINANSIERING AV HØYERE UTDANNING NSO skal arbeide for tydelige faglige profiler ved institusjonene, et velfungerende finansieringssystem og reell arbeidsdeling og konsentrasjon. NSO skal i perioden følge produktivitetskommisjonens arbeid og være en tydelig stemme i debatten om hva høyere utdanning kan og skal bidra med til samfunnet. Strykning: ORGANISERING OG FINANSIERING AV HØYERE UTDANNING NSO skal arbeide for tydelige faglige profiler ved institusjonene, et velfungerende finansieringssystem og reell arbeidsdeling og konsentrasjon. NSO skal i perioden følge produktivitetskommisjonens arbeid og være en tydelig stemme i debatten om hva høyere utdanning kan og skal bidra med til samfunnet. : Dersom red.koms faller, faller forslag 19, 20, 21, 53 og 54. 7

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-11/12 Dato/tid 25.11.2011 11:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011006106 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 8 LS2 00.05-11/12 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-11/12

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Velferdspolitisk plattform 2012-2015

Velferdspolitisk plattform 2012-2015 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Velferdspolitisk plattform 2012-2015 Utdanning skal være gratis, og det må finnes gode økonomiske støtteordninger

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato:02.02.14 - Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer