Oversettelse av original brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse av original brukerveiledning"

Transkript

1 Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6 D Ottobeuren Tlf / Faks / e-post: Internett:

2 OPPHAVSRETT Opphavsretten til denne brukerveiledningen innehar kun Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str Ottobeuren Tyskland En hver form for mangfoldiggjøring eller bearbeiding (også utdrag) er forbudt uten tillatelse fra forfatteren. Denne veiledningen må ikke brukes til illojale konkurranseformål. Framstilling av betjeningselementer og arbeidsprosesser vises ikke alltid på standardmaskinen. FORBEHOLDT RETTEN TIL TEKNISKE ENDRINGER. Tittelbilde: T12 med tilbehør

3 EU-samsvarserklæring Produsenten: Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str Ottobeuren, Tyskland erklærer med dette at bordfresemaskinene, type T12 og T27 overholder HMS-kravene i følgende EU-forskrifter: EUs maskindirektiv 98/37/EF, fra : 2006/42/EF EUs lavspenningsdirektiv 2006/95/EF EUs EMC-direktiv 2004/108/EF Anvendte harmoniserte normer: DIN EN 349 Sikkerhet for maskiner - Minimumsavstander for å unngå at kroppsdeler kommer i klem DIN EN Maskinverktøy for trebearbeiding - Sikkerhetstekniske krav - del 1: frese- og høvelverktøy, sirkelsagblad DIN EN Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner - fresemaskiner for ensidig bearbeiding med roterende verktøy del 1: bordfresemaskiner med én loddrett spindel DIN EN Sikkerhet for maskiner - Elektrisk utrustning av maskiner del 1: generelle krav DIN EN ISO Del 1 Del 2 Sikkerhet for maskiner - hovedbegrep, generelle retningslinjer Del 1: Grunnleggende terminologi, metodologi Del 2: Tekniske retningslinjer DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikkerhetsrelaterte deler på styringer - del 1: generelle retningslinjer DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - nødstopp - retningslinjer DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikker avstand mellom fareområder og øvre og nedre del av kroppen Maskinen overholder den testede prototypen. Fullmektig for opprettelse Rolf G. Krupezki av den tekniske dokumentasjonen: Langenberger Str Ottobeuren Sertifiserende organ iht. vedlegg VII: Ekspertorgan for tre, kontroll- og sertifiseringsorgan Vollmoellerstr. 11, Stuttgart EUs prototypekontroll iht. EUs maskindirektiv, utstedte kontrollsertifikater nr (T12) og (T27) Ottobeuren, den Rolf G. Krupezki, daglig leder

4

5 Innhold Innledning 1 1. Sikkerhet Symbolforklaring Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Klær Personlig verneutstyr Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Arbeidsstykkeføring Dreieretning og valg av turtall Maskinbetjening Maskinens tilstand Beskyttelsesinnretninger Adferd ved maskinen Hovedbryter Fastsatt bruksområde Feil bruk Andre farer Sikkerhetsutstyr 9 2. Produktbeskrivelse Merkeskilt Tekniske data T T Standard tilbehør Utslippsverdier Støyemisjon Støvutslipp Transport av den emballerte maskinen Emballasje Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt S Lastsikring og lagring Montering Utpakking Montere påbyggingsdeler Rengjøring Transport av utpakket maskin 19

6 4.5 Montering Underlag Stabilitet Arbeidsområde Miljøbetingelser Tilkobling Strømtilkobling Koble til et frammatingsaggregat Koble til sponavsug Pneumatisk tilkobling Velge verktøy Betjening Arbeidsplasser Hovedbryter NØDSTOPP-bryter Styring Betjeningsfelt T Betjeningsfelt T Touch-Screen Symbolforklaring Legge inn verdier Meny Home (Hjem) Meny verktøy Meny Program Meny hjelpemiddel Meny Service Meny Hjelp Bevege styrte akser Manuell drift Posisjonering i Hold-to-run-modus Automatisk posisjonering Fresehøyde Stille inn fresehøyde Trinnvis drift fresehøyde Fresevinkel (kun T27 FleX) Stille inn fresevinkel Freseanlegg Stille inn anleggslinjal Stille inn fresedybde Stille inn høyre anleggslinjal Demontere freseanlegget Montere anlegget Montere forskjøvet freseanlegg (kun T27) Bordåpning Bordinnleggingsringer Elektromotorisk posisjonerbar bordåpning (kun T27) 91

7 7.10 Elektromotorisk posisjonerbar frammatingsstøtte (kun T27) Stille inn høyden på frammatingsstøtten Stille inn dybden på frammatingsstøtten Stille inn lengden på frammatingsstøtten Stille inn vinkelen på frammatingsstøtten Svinge bort frammatingsstøtten Frammating PÅ/AV Verktøydeksel foran anlegget Fresebeskyttelse- og trykkinnretning CPS type Gamma V Profilbrett (anleggsbro) Buefresingsbeskyttelse FRS 95 for fresing på startring Turtall Stille inn turtallet Doble turtallet (kun T27) Trinnløs turtallsreguleringfehler! Textmarke nicht definiert Fresespindel PÅ/AV Fresespindel PÅ Fresespindel AV Fresespindelens dreieretning Fresespindelens dreieretning: mot urviseren Fresespindelens dreieretning: med urviseren Frammating PÅ/AV Blokkere fresespindel T T Maskiner med hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Skifte verktøy Dornfix-systemet Hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Skifte fresedor Dornfix-systemet Hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Spesialtilbehør T1208-a, T2708-a verktøyidentifiseringssytem via strekkodeskanner Verktøyidentifisering Programidentifisering T2710-a 10,4 Touch-Screen-styring Favoritter Grupper T2716-a Peer-to-Peer-grensesnitt T1230-a, T2730-a utrekkbart arbeidsstykkeopplegg T1235-a, T2735-a Anlegg for enkel fresing T1240-a, T2740-a Centrex-beskyttelse T1241-a, T2741-a Føringslist T1245-a, T2745-a Svinginnretning for freseanlegg Demontere anlegget Montere anlegget 116

8 8.9 T1245/1-a, T2745/1-a Pneumatisk Svinginnretning for freseanlegg Demontere anlegget Montere anlegget T1250-a, T2750-a "KOALA" Buefresingsbeskyttelse T1252-a, T2752-a "Buefresingsmaster" Buefresingsbeskyttelse T /50-a, T /50-a Buefresingsanlegg til buefresingsmaster T2763-a Spenntangdor SK 40 med utskiftbar spenntang T1280-a, T2780-a Skyvebord 1400 mm arbeidsvei Forskyve bordplaten Høydejustering av skyvebordet Skråstilling av skyvebordet Vippe opp skyvebordet Stille inn skyvebordets arbeidsvei Stille inn beskyttelsesskilt Forskyve føringsbjelken på skyvebordet Spordeksel Betjening lengdeanlegg LAS T1283-a, T2783-a Sporanlegg Innstilling T1285-a Skyvebord 710 mm arbeidsvei Montere og stille inn vinkelsnittvinkel Beskyttelsesinnretninger T1292-a/T1293-a Frammatingsapparat Variomatic 3N/4N T12SW300-a, T27SW300-a Programvarefunksjonsmodul freseassistent Definere verktøybruk Definere arbeidsgang Bearbeide verktøyforslag Utføre arbeidsprosessen Stell og vedlikehold Rengjøring Vedlikeholde sikkerhets utstyret Kontrollere at Dornfix-systemet fungerer Kontrollere at hurtigskiftesystemet HSK fungerer Stille inn utstøtingsmål på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Oljesmørepunkter Smørefettpunkter T2714-a Elektromotorisk posisjonerbar bordåpning Mindre smørepunkter Skifte drivreim T12 med hurtigskiftesystemet HSK for fresedor T27 med trinnløs turtallsregulering Feilsøking Maskinen har slått seg av Feil i bremsesystemet Maskinen starter ikke Freseanlegget er blokkert 140

9 11. Slukkemiddel ved brann Ta ut av drift Avfallshåndtering Smøreolje Elektrisk anlegg Deponering av ståldeler Kundeservice Målskisse T12 med T1240-a og T1245-a T12 med T1231-a og T1240-a T27 med T2745-a T27 med T2715-a og T2731-a Stikkordregister 147

10

11 Innledning Kjære kunde, gratulerer med ditt valg av MARTIN bordfresemaskin T12 / T27. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon, tips og informasjon om farer. Denne informasjonen skal lette arbeidet på maskinen og gjøre deg oppmerksom på farlige situasjoner. Brukerveiledningen retter seg mot eieren, betjeningspersonellet og til de personer som har ansvar for stell og vedlikehold. Les nøye gjennom brukerveiledningen før maskinen tas i bruk. Vær oppmerksom på fareanvisningene, de er der for din egen sikkerhet når du arbeider med maskinen. Vi tar ikke ansvar for personskader og materielle skader som oppstår fordi brukerveiledningen ikke overholdes. Oppbevar brukerveiledningen godt synlig i nærheten av maskinen. Operatørene må alltid ha tilgang til brukerveiledningen. 1

12 1. Sikkerhet 1.1 Symbolforklaring! FARE Dette symbolet angir en umiddelbar truende fare. Hvis denne ikke unngås, fører det til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! ADVARSEL Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! FORSIKTIG Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader. MERKNAD Dette symbolet angir en mulig skadelig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. VIKTIG Dette symbolet angir brukertips og annen spesielt nyttig informasjon. 2

13 1.2 Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Klær Alt arbeid under transport, installasjon, oppstart, betjening og vedlikehold av maskinen må kun utføres av fagpersoner. Alle brukerne av maskinen må ha fått tilstrekkelig kunnskap fra eieren om: Grunnlaget til maskinutrustningen Betjening Riktig innstilling Bruk av arbeidsstykkeholde- og føringsinnretninger Avgrensende sikkerhetsanordninger Valg av verktøy Sikker føring av arbeidsstykke under bearbeiding Riktig bruk og innstilling av spennanordninger, maler, bordforlengelser og tverranlegg Hold personer som ikke har med betjening av maskinen borte, særlig barn. Bruk klær som ligger tett inn mot kroppen. Ikke bruk smykker eller sjal, og ikke ha langt, løst hår Personlig verneutstyr Bruk følgende under arbeid på maskinen: Vernehansker Hørselvern Godkjent øyebeskyttelse (vernebriller eller ansiktsmaske) 3

14 1.3 Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Kontroller at det er spesielt rent på berøringsflatene mellom fresedor og strammesystemet ved skifte av fresedor (se avsnitt 7.20). verktøyet er skarpt, riktig, i stand og stilt inn iht. anvisningene fra verktøyprodusenten det brukes bordinnleggsringer for å gjøre åpningen mellom bordet og fresespindelen hhv. verktøyet så liten som mulig. det brukes spesielle innstillingsinnretninger, som f.eks. innstillingsmaler, hvis mulig. verktøyet behandles forsiktig Arbeidsstykkeføring Iverksett alltid egnede tiltak for arbeidsprosessen for å hindre tilgang til verktøyet. Bruk et anlegg for å sikre tilstrekkelig føring av arbeisstykket under fresing. et hjelpeanlegg hvis mulig for å gjøre åpningen mellom knivene og anleggslinjalene så liten som mulig. et skyvetre eller en skyvestokk som hjelp ved manuell mating. et demonterbart frammatingsapparat hvis mulig. rullebord eller bordforlengelser som støtte for lange arbeidsstykker Dreieretning og valg av turtall Fest verktøyet i riktig dreieretning. Kontroller at valgt turtall passer til det verktøyet som er satt fast. Skyv arbeidsstykket framover mot fresespindelens dreieretning, mot verktøyet. 4

15 1.3.4 Maskinbetjening For hver bearbeidingsprosess må du velge de beskyttelsesinnretningene som egner seg best. Åpne områder rundt verktøyet må lukkes med beskyttelsesinnretninger (frammatingsapparat, trykkinnretninger osv.) Enkel fresing Iverksett tiltak for å hindre tilbakeslag fra arbeidsstykket. Monter fremre og bakre tverranlegg. Disse tilbakeslagssikringene kan festes på anlegget, bordet eller på en bordforlengelse. Arbeidsstykket må være så stort at du kan holde det med hendene på en sikker måte. Bruk en skrustikke hvis arbeidsstykket ikke er stort nok til å holde det tilstrekkelig godt fast med hendene Buefresing Bruk alltid et buefresingsanlegg med beskyttelseslist og beskyttelsesinnretning (håndbeskyttelse) ved buefresing. Bruk en skrustikke Skråfresing I tillegg til anlegget og frammatingsaggregatet bruker du også et hjelpeanlegg som kan stilles på skrå, eller også en spesiell mal Saging av tapper og spor Bruk en skyveglider for sikker føring av arbeidsstykket. Som beskyttelse mot verktøyet, må skyveglideren være montert. Fest arbeidsstykket på skyveglideren med en eksenterspenner. 5

16 1.3.5 Maskinens tilstand Arbeid på maskinen kun når den er i feilfri teknisk stand. Alle bestanddelene på maskinens sikkerhetsutstyr må være montert korrekt og fungere som tiltenkt. Utfør regelmessig alt stell og vedlikeholdsarbeid som er angitt i avsnitt 9. Endringer på maskinen, og på- og ombygging, må ikke utføres uten tillatelse fra produsenten. Slå av maskinen umiddelbart dersom det oppstår feil. Feilen må lokaliseres og utbedres før du kan fortsette arbeidet Beskyttelsesinnretninger! ADVARSEL FARE når freseverktøyet roterer. Lemmer og fingre kan bli skadet eller kuttet av. Bruk alltid nødvendige sikkerhetsinnretninger for alle arbeidsprosesser. Ikke grip inn i anleggsåpningen. Bruk alltid fresebeskyttelse, trykkfjær, nedholder og beskyttelsesinnretninger for spesialfresing. Hvis en fresebeskyttelse må demonteres under en spesiell fresing, må denne monteres på maskinen igjen så snart dette arbeidet er avsluttet Adferd ved maskinen Beveg deg selv og arbeidsstykket på en kontrollert og sikker måte. Ikke bøy deg over maskinen mens den er i gang. Ikke bruk for stor kraft for å gjennomføre en arbeidsprosess. Ikke arbeid hvis du er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika Hovedbryter Under alt vedlikehold, under utbedring av feil og før deksler og beskyttelsesinnretninger åpnes, må maskinen stå helt stille, og hovedbryteren på maskinen må slås av. Sikre hovedbryteren mot utilsiktet innkobling. Slå av hovedbryteren og rengjør maskinen før du forlater den. 6

17 1.4 Fastsatt bruksområde Bordfresingsmaskinen må brukes kun til bearbeiding (fresing) av treverk og trelignende materialer. Maskinen er kun konstruert for fresing i motsatt retning. Frammatingen av arbeidsstykket og dreieretningen til fresespindelen må ha motsatt retning. Maskinen er konstruert til å profilere arbeidsstykker på én side. Det arbeidsstykket som skal bearbeides, må minst ha en jevn anleggsflate for sikker føring av arbeidsstykket. Bearbeidingen skjer kun i frammatingsretningen. Maskinen er tiltenkt drevet kun med freseverktøy som overholder de europeiske normene DIN EN 847-1:2005 og DIN EN 847-2:2001, og som er merket med "MAN". Maskinen er tiltenkt drevet kun med fresedor som overholder de europeiske normene DIN EN Maskinen må kun klargjøres, betjenes og vedlikeholdes av personell som har fagkunnskap og som er kjent med farene ved maskinen (se avsnitt 1.2.1). Maskinen er konstruert for 2 arbeidsplasser (operatør og hjelper). Maskinen er tiltenkt koblet til et riktig dimensjonert avsuganlegg for alle relevante materialer. Under tiltenkt bruk hører overholdelse av alle sikkerhetsanvisninger som er beskrevet i brukerveiledningen, samt drifts- og vedlikeholdsangivelsene fra produsenten. 1.5 Feil bruk MERKNAD Ikke tiltenkt bruk av maskinen er forbudt, og går for å være feil bruk eller misbruk. Produsenten tar ikke ansvar som oppstår pga. slik bruk. Maskinen er ikke konstruert for bruk ute i friluft eller i eksplosjonsfarlige rom. 7

18 Under feil bruk hører særlig: Arbeid på maskinen uten opplæring om riktig og sikker klargjøring, betjening og vedlikehold, og andre farer. Arbeid på maskinen uten å bruke personlig verneutstyr. Arbeid på maskinen uten å bruke egnede sikkerhetsinnretninger på maskinen. Bruk av maskinen til tross for sikkerhetsinnretninger som er ufullstendige eller som ikke fungerer. Bruk av maskinen til tross for funksjonsfeil. Manipulering av maskinen. 1.6 Andre farer Ut over de farene som er beskrevet i de enkelte avsnittene i denne brukerveiledningen, finnes også følgende andre farer: Fare for personskader pga. brudd og utkasting av verktøyegger. Fare for tilbakeslag ved strømbrudd, overbelastet drivmotor eller bremsesvikt. Fare for tilbakeslag pga. fremmedlegemer (f.eks. løse kvister) i arbeidsstykket. Fare for maskin, vertkøy og beskyttelsesinnretninger når fresespindelen kjører OPP og NED mens maskinen er i gang. Fare for maskin, verktøy og beskyttelsesinnretninger ved forskyvning av freseanlegget, anleggslinjalene og frammatingsstøtten mens maskinen er i gang. Fare for personskader mens fresespindelen stanser (10 sekunder) etter utkobling. Fare for personskader under vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på maskinen hvis hovedbryteren ikke er koblet ut først. Helsefare pga kunststoff som kan produsere farlige stoffer når de bearbeides. Farer pga. endringer på maskiner som ikke utføres av en fagperson. 8

19 1.7 Sikkerhetsutstyr! ADVARSEL Livsfare pga. manglende eller defekte sikkerhetsinnretninger. Kontroller daglig om sikkerhetsinnretningene er hele og at de fungerer feilfritt (se avsnitt 9.2). Bruk sikkerhetsinnretningene. Følgende sikkerhetsinnretninger følger med i leveransen: Låsbar hovedbryter NØDSTOPP-bryter på kontrollpanelet på styringen NØDSTOPP-bryter på framsiden av maskinsokkelen eller på det uttrekkbare arbeidsstykkeopplegget Tast med kontrollampe for skifte av dreieretning for fresespindelen Indikering av fresespindelens turtall Elektrisk likestrømsbrems Fresedormutter hhv. fresedorflens med dreiesikring Hurtigskiftesystem Dornfix for fresebor Mekanisk hhv. elektropneumatisk låsing av fresespindelen (ikke på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor) Momentnøkkel for hurtigskiftesystemet Dornfix (ikke på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor) Endebryter på momentnøkkelfestet (ikke på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor) Endebryter på dører inne i maskinen Anlegg for enkel fresing (tillegg) Beskyttelsesinnretninger: Fresebeskyttelse- og trykkinnretning CPS type Gamma V eller Aigner type Centrex (tillegg) Buefresingsbeskyttelse Fried type FRS 95 for fresedor ø mm eller CPS type KOALA for fresedor ø mm (tillegg) eller Aigner type buefresingsmaster for fresedor ø mm (tillegg) MARTIN anleggslinjaler av aluminium eller Aigner integralanlegg (tillegg) Profilbrett (ikke på integralanlegg) Bordinnleggingsringer med ulike diametre Justerbart deksel på fresedor oppe Føringslister (tillegg) 9

20 2. Produktbeskrivelse 2.1 Merkeskilt Merkeskiltet er plassert ved hovedbryteren på maskinen. Det inneholder bl.a. informasjon om: Produsent Maskintype Årsmodell Maskinnummer (serienummer) Tekniske data Maskinnummeret er foruten på merkeskiltet også plassert på: På framsiden av denne brukerveiledningen På framsiden av reservedelslisten 2.2 Tekniske data De angitte dataene gjelder maskiner i CE-serien med standard utstyr. Vekten gjelder maskin uten emballasje, den øker avhengig av utstyret. Vær oppmerksom på forsendelsespapirene. 10

21 2.2.1 T12 Maskinvekt Bordstørrelse Bordåpning Bordhøyde Motorytelse ved trinnløs turtallsregulering Turtall ved nettfrekvens 60 Hz ved trinnløs turtallsregulering ca. 950 kg 1050 x 750 mm 255 / 205 / 161 / 106 / 74 mm 900 mm 5,5 kw eventuelt: 7,5 kw, 11,0 kw 7,5 kw, 9,5 kw, 11,0 kw 3000 / 4500 / 6000 / 8000 / o/min 3600 / 5400 / 7200 / 9600 / o/min 1000 til o/min Fresespindelens høydejusteringsområde SK40 HSK på motor 5,5 kw på motor 7,5 hhv. 11,0 kw ved trinnløs turtallsregulering mm Fresespindelkonus SK 40 alternativt: HSK 85 PowerLock; HSK 63 F, HSK 63 E Dordiameter 30 mm alternativt: se prisliten Spennlengde 140 mm alternativt: se prisliten Maks. verktøy-ø ved arbeid på Freseanlegg ved arbeid med spordeksel Styring ø avsugsstuss over bord ø avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft per avsugsstuss Ved undertrykk Ved lufthastighet Maks. tillatt bremseintervall Trykkhøyde for den pneumatiske tilkoblingen Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm 250 mm 350 mm (kan ikke senkes ned under bordet) Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Fresehøyde styrt Fresedybde iht. digital indikator 120 mm 120 mm 14 m³/min Pa ca. 20 m/s 1 x på 3 min 6 10 bar Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 11

22 2.2.2 T27 Maskinvekt Bordstørrelse Bordåpning Bordhøyde Motorytelse (polomkobling) ved trinnløs turtallsregulering Turtall ved trinnløs turtallsregulering ca kg til ca kg 1255 x 900 mm 255 / 205 / 161 / 106 / 74 mm 900 mm 5,0 / 6,0 kw alternativt: 7,5 / 9,5 kw 7,5 kw, 9,5 kw, 11,0 kw 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / o/min 1000 til o/min Fresespindelens høydejusteringsområde SK40 HSK på motor 5,0/6,0 kw på motor 7,5/9,5 kw ved trinnløs turtallsregulering mm Fresespindelens svingområde (T27 FleX) ± 46 Fresespindelkonus SK 40 alternativt: HSK 85 PowerLock; HSK 63 F, HSK 63 E Dordiameter 30 mm alternativt: se prisliten Spennlengde 140 mm alternativt: se prisliten Maks. verktøy-ø ved arbeid på Freseanlegg ved arbeid med spordeksel Styring 250 mm ved fresevinkel 45 : Maks. ø 150 mm kan senkes under bordet 350 mm Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Fresehøyde styrt Fresevinkel styrt (kun T27 FleX) Fresedybde iht. digital indikator 120 mm 120 mm 14 m³/min Pa ca. 20 m/s 1 x på 3 min ø avsugsstuss over bord ø avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft per avsugsstuss Ved undertrykk Ved lufthastighet Maks. tillatt bremseintervall Trykkhøyde for den pneumatiske tilkoblingen 6 10 bar Driftsspenning Denne informasjonen Nettfrekvens finner du Merkestrøm på merkeskiltet. 12

23 2.3 Standard tilbehør 1 fresevern- og trykkinnretning CPS, type Gamma V 1 buefresvern Fried, type FRS 95 til fresedor ø mm 1 fresedor SK40 ø 30 x 140 mm, inkl. mellomringer og fresedormutter 1 gaffelnøkkel SW 41 1 sekskantnøkkel SW6 1 sekskantnøkkel SW10 1 momentnøkkel til dorfiks-system 1 Profilbrett 1 oljepesse (kun T12) 1 fettpresse fylt med langtidsvirkende smørefett 1 konseptholder DIN A4 (kun T27) 1 koblingsskjema (i koblingsskapet) 1 stykkliste for maskinen (i koblingsskapet) 13

24 2.4 Utslippsverdier Støyemisjon! FORSIKTIG Fare for hørselen pga. støy. Bruk hørselvern når maskinen er i gang. VIKTIG Sløvt verktøy fører til en betydelig økning av støynivået. Måleverdier iht. EUs prototyperapport db (A) Lydeffektnivå iht. DIN EN ISO 3746 Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) Arbeidsplassrelatert utslippsverdi iht. DIN EN ISO Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) T12 89,1 92,5 84,6 88,3 T27 85,1 88,5 78,0 84,5 Inkludert måleusikkerhet K 4 4 Måling utført iht. DIN ISO 7960 med verktøy ø = 125 mm, h = 50 mm, Z = 2, n = 6000 o/min med integralanlegg, uten frammatingsapparat De angitte verdiene er utslippsverdier, og utgjør ikke sikre arbeidsplassverdier. Selv om det foreligger et vekslende forhold mellom utslipps- og immisjonsnivåene, kan man likevel ikke fastslå om ytterligere sikkerhetstiltak er nødvendig. Faktorer som påvirker det immisjonsnivået som foreligger på den aktuelle arbeidsplassen, inkluderer arbeidsrommets utforming og andre støykilder, f.eks. antall maskiner og andre arbeidsprosesser i nærheten. Tillatte arbeidsplassverdier kan også variere fra land til land. Denne informasjonen skal likevel gjøre brukeren i stand til bedre å vurdere farene. 14

25 2.4.2 Støvutslipp! FORSIKTIG Innånding av støv er helsefarlig. Maskinen må kun brukes med tilkoblet sponavsug. Inndeling iht. EUs prototyperapport T12, T27 Inntakssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg 4 Utslippssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg T27 Arbeide på freseanlegget (støvverdier iht. DIN 33893) mg/m³ Inntakssiden 0,34 Utslippssiden 0,28 Arbeide med spordeksel (støvverdier iht. DIN 33893) mg/m³ Inntakssiden 0,21 Utslippssiden 0,20 15

26 3. Transport av den emballerte maskinen 3.1 Emballasje! ADVARSEL Livsfare pga. fallende og tung last. Vær oppmerksom på tyngdepunktplasseringen. Hold avstand til en maskin som er løftet opp. Kun autorisert fagperson kan betjene kranen, løftetrucken eller gaffeltrucken. T12 T Kran- og surreøye Kran- og surreøye Transport med kran Bruk et egnet anleggsmiddel med 4 stropper, med minimum bæreevne på 20 kn (2000 kg). Fest anleggsmidlet sikkert i de 4 kran- og surreøynene. Ikke slep anleggsmiddelet gjennom øyene, og ikke før det over skarpe kanter Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning 1 og retning 4: gaffellengde min mm Retning 2 og retning 3: gaffellengde min mm 16

27 3.1.3 Vekt kg T12 T27 Maskinens inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning) ca ca Tyngdepunkt S Y S + T12 mm T27 X X ca. 540 ca. 750 Y ca. 480 ca Lastsikring og lagring Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriskjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene med kroker til de 4 kran- og surreøynene på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft avhengig av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 160 dan (for T12) hhv. 200 dan (for T27) per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C. 17

28 4. Montering 4.1 Utpakking MERKNAD Maskinen kan bli skadet. Fjern alle transportsikringer før oppsatart. Maskinen må ikke transporteres uten transportsikring og emballasje. Ta vare på transportsikring og emballasje og monter dette på maskinen igjen dersom den skal transporteres en annen gang. Fjern beskyttelsesfolien. Løsne de 4 skruene mellom transportblokkene og maskinføttene. Løft maskinen opp fra transportblokkene og sett maskinen ned på bakken. Tilbehøret er plassert i esken på maskinen. Fjern transportsikringene: Deksler på bordforlengelsene, hvis montert Kran- og surreøyer på maskinbordet Støttebukker under betjeningspulten Motorstøttebukker inne i maskinen (ikke på T12) (Må ikke fjernes før maskinen er koblet til.) Kabelsikringsbånd inne i maskinen og på baksiden av maskinen (ikke på T12) Alle andre sikringsbånd, f.eks. på betjeningspulten 4.2 Montere påbyggingsdeler Anleggslinjal, se avsnitt Anlegg for enkel fresing, hvis montert, se avsnitt Rengjøring Se avsnitt

29 4.4 Transport av utpakket maskin T12 T Deksel Før transport må fresespindelen kjøres helt opp, slik at ingen komponenter under maskinen kan kollidere med løftetrucken eller gaffeltrucken. Maskinen kan løftes fra to sider med en løftetruck eller en gaffeltruck. På T12 er påkrevet gaffellengde min mm. På T27 avhenger påkrevet gaffellengde av i hvilken retning den løftes: Retning 4: gaffellengde min mm Retning 2: gaffellengde min mm T12 kan i tillegg løftes forfra (retning 1) med løftetruck eller gaffeltruck. Da må først dekslet fjernes. Trekk dekslet fram og ut. Kjør gaffeltrucken eller løftetrucken under maskinen til anslag og løft den opp. 4.5 Montering Underlag Plasser maskinen på et underlag med tilstrekkelig bæreevne. Legg vibrasjonsdempere under maskinføttene. Rett inn maskinen slik at den er vannrett. Fundamentplan og plassbehov, se avsnitt

30 4.5.2 Stabilitet Maskinen må stå stabilt. Maskinføttene kan skrues ned i gulvet Arbeidsområde Sørg for god belysning på arbeidsplassen. Gulvet rundt maskinen må være sklisikkert og fritt. Kabler, flis, avkapp eller transportmidler må ikke sperre for tilgangen til maskinen. 4.6 Miljøbetingelser! FARE Eksplosjonsfare pga. gnistdannelse. Livsfare. Maskinen må ikke drives i rom hvor det kan oppstå eller hvor det finnes eksplosjonsfarlige gassblandinger. Maskinen må drives på et tørt sted. Omgivelsestemperatur (drift): + 5 C til + 40 C 20

31 5. Tilkobling! FARE Livsfarlig spenning. Kun elektrikere får utføre arbeid ved de elektriske komponentene. Styringen for oppsuging står også under spenning når hovedbryteren er slått av. Art ! ADVARSEL Før igangsetting og alt arbeid ved maskinen må du lese igjennom brukerveiledningen og alle sikkerhetsforskriftene nøye og du må ha forstått dem. Neglisjering kan medføre død eller alvorlige skader. Art ! FARE Livsfarlig spenning. Maskinen inneholder spenningsladende komponenter. Etter at hovedbryteren er slått av, må du vente 15 minutter før det utføres ytterligere arbeid på elektriske komponenter. (gjelder kun maskiner med trinnløs turtallsregulering) Art

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Formatsirkelsag T60 Formatsirkelsag T74 Modell: T60 Basic T60 Classic T60 PreXision T74 Classic T74 Automatic Maskinnr.:... Årsmodell:... Otto Martin Maschinenbau

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

KOMBIMASKINER. fresing av taklist. Men det beste er at ombyggingen fra én funksjon til en annen gjøres raskt og uten verktøy. Har du flere ønsker?

KOMBIMASKINER. fresing av taklist. Men det beste er at ombyggingen fra én funksjon til en annen gjøres raskt og uten verktøy. Har du flere ønsker? ALT I ÉN. Metabo kombimaskiner kan ganske enkelt alt. De kan brukes som bordsirkelsag, som avretter- eller tykkelseshøvel, som bordfres eller for boring av avlange hull. De kulelagrede glideanleggene gjør

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bruksanvisning PackFix D1080388 - - 1001 *D1080388-1001* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Styring EX

Bruksanvisning Styring EX Bruksanvisning Styring EX Indeks 004 10987073 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

ALLTID RENT SNITT. TREBEARBEIDINGSTEKNIKK

ALLTID RENT SNITT. TREBEARBEIDINGSTEKNIKK TREBEARBEIDINGSTEKNIKK ALLTID RENT SNITT. Metabo-maskiner for bearbeiding av tre er laget for profesjonelle brukere. Det beviser kvaliteten på bearbeidingen og teknikken som alltid ligger et skritt foran

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER INGEN UTELIGGER - IKKE TIL BRYDERI. Prinsippet er trekk i stedet for skyv. Den som har prøvd å sage lange, uhåndterlige eller svært harde arbeidsstykker, vet at det går lettere og blir renere på denne

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer