* * ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo. I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*12088-01* ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo. I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz"

Transkript

1 * * V011 / ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo

2 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Symboler VIKTIG! Bruk ikke maskinen før du har lest og forstått bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at den er tilgjengelig til enhver tid. Sikkerhetsinstrukser TASKI-maskinene er konstruert og designet i overensstemmelse med helse- og sikkerhetskravene i EU-retningslinjene og er derfor forsynt med CE-merket. Maskinen skal kun brukes av personer som har fått grundig opplæring i bruk og vedlikehold. Handikapede personer (og barn) som ikke kan håndtere maskinen på en sikker måte må ikke bruke maskinen uten tilsyn av en person som tar ansvar for deres sikkerhet! Påse at barn ikke bruker maskinen som leketøy. Markerer viktig informasjon for å unngå skade på mennesker eller gjenstander! Markerer alle funksjoner som er viktig for å unngå feilfunksjoner og skade på maskin og gjenstander! Viktig informasjon for riktig bruk av maskinen. Å overse denne informasjonen kan medføre feil og skade på maskinen! Bruk ikke maskinen i områder eller rom hvor brannfarlige eller eksplosive væsker/gasser (f.eks. bensin, løsemidler, tynnere, oppvarmet olje, etc) lagres eller benyttes. De mekaniske og elektriske komponentene kan medføre antennelse av disse væskene/gassene. Ta hensyn til lokale forhold og andre personer, i særedeleshet barn, mens du arbeider med maskinen! Merk spesielt at hastigheten på maskinen må reduseres i uoversiktelige situasjoner, for eksempel nær dører, i svinger, møblerte områder, eller lignende. Markerer handling som skal utføres. Maskinen må kun brukes av personer som har fått nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold. Bruksområde for maskinen TASKI ergodisc 165/ er enbørstemaskiner som er konstruert for bruk i industribedrifter og institusjoner slik som skoler, sykehus, sykehjem, idrettshaller, forretninger, industri- og lagerlokaler, kontorer, etc. i henhold til denne bruksanvisningen. Maskinen er ikke konstruert for utendørs bruk og må kun brukes innendørs. Innhold Maskinen er ikke egnet for dyprensing av harde gulvbelegg. Ved våtrengjøring av parkett- eller laminatgulv må alltid Lilleborgs anbefalte metode for disse typer gulv følges. Endringer på maskinen som ikke er godkjent av produsenten eller Lilleborg vil medføre tilbakekalling av sikkerhetsgodkjennelser og CE-merket. Enhver bruk av maskinen til andre oppgaver enn den er konstruert for kan medføre skade på personer og/eller gjenstander og kan skade maskinen. I slike tilfeller vil normalt produsentens ansvar og garantiforpliktelser bortfalle. Sikkerhetsinstrukser Oversatt fra den originale EU Konformitetserklæring Oversikt Klargjøring av maskinen Anbefalte produkter Rengjøringsmetoder Starte arbeidet Transport i trapper Avslutte arbeidet Service, vedlikehold og stell Feilfunksjoner Transport Etter endt levetid Tekniske data Tilbehør Kontroller kabler regelmessig for skade eller aldring. Bruk ikke maskinen hvis kablene ikke er i upåklagelig stand og sørg da for at kablene blir skiftet av en autorisert TASKI-servicetekniker! Hvis maskinen skulle bli skadet og/eller det oppstår en feilfunksjon som kan påvirke sikkerheten, må maskinen kontrolleres og eventuelt repareres av en TASKI-servicetekniker. Dette gjelder også hvis maskinen hat stått utendørs, har falt i vannet eller blitt utsatt for mye damp. Reparasjon av mekaniske eller elektrtiske komponenter må bare utføres av autoriserte TASKI-serviceteknikere eller erfarne personer som kjenner alle relevante sikkerhetsforskrifteer. Minimumkrav til hovedkabel er H05VV-F2x1.5 eller H07RN- F2x1.5. Denne maskinen er kun beregnet for rengjøring i "tørre" områder og må ikke brukes eller lagres lagres utendørs eller i fuktige områder med mye damp. Ta alltid hensyn til angitte sikkerhetsforskrifter! Bruk bare tilbehør, børste/føringsskive/etc, som er beskrevet i denne brosjyren eller som er blitt anbefalt av en TASKI-konsulent / forhandler. (Side 61), Bruk av annet tilbehør kan gå ut over sikkerheten. Kun børster og pads som er beskrevet i denne bruksanvisningen kan henges på opphengskroken. Oppheng av annet utstyr kan medføre skade. Stikkontakten på maskinen kan bare brukes til tilleggsutstyr som er spesifisert i denne bruksanvisningen (se side 61). Beskyttelse av personer er basert på nasjonale forskrifter og informasjon fra HMS-datablader! Hovedkabelen må ikke tilkobles strømnettet med våte eller fuktige hender! Pass på at den roterende børsten/føringsskiven ikke kommer i kontakt med hovedkabelen! 56

3 Påse at hovedkabelen ikke skades ved å kjøre over den med maskinen. Unngå å bende eller rive i den og påse at kabelen ikke kommer i kontakt med olje, skarpe gjenstander og at den ikke utsettes for sterk varme! Påse at nettspenningen (V) er den samme som angitt på maskinens merkeplate! Fare for skade på grunn av skarpe gjenstander. Personlig sikkerhet er basert på nasjonale forskrifter! Viktig! Stans maskinen og ta ut hovedkabelen av støpslet når du: f.eks. rengjør, utfører service eller vedlikehold, bytter tilbehør eller andre komponenter. lagrer den på et egnet sted. For å unngå uautorisert bruk av maskinen forlater den uten tilsyn Ta alltid støpslet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk. Oppbevar maskinen i et tørt, støvfritt og korrosjonsfritt rom. Temperaturen må ikke falle under +10 C eller overstige +35 C. Lave temperaturer, fuktighet og støv kan redusere levetiden for elekriske komponenter. Lydnivå og vibrasjoner: TASKI maskiner og utstyr er konstruert slik at det ikke er noen fare for helseskader på grunn av lydnivå eller vibrasjoner i henhold til den kunnskap som er tilgjengelig i dag. Se avsnittet om tekniske data på side 61. Oversatt fra den originale EU Konformitetserklæring Vi erklærer herved at produktet beskrevet nedenfor er i overensstemmelse med de relevante sikkerhets- og helserelaterte kravene i de aktuelle EUdirektivene.Dette gjelder både for den grunnleggende formgivningen og konstruksjonen for den versjon som markedsføres av oss. Denne erklæringen er ikke lenger gyldig dersom produktet endres eller modifiseres uten vår godkjenning. Betegnelse: Gulvbehandling, rengjøringsmaskiner for kommersielt bruk Produkt: Enbørstemaskiner Navn: ergodisc165/200/238/400/438/duo Modell: 43DLS/43DLSL ( VAC / 50Hz, 1100W) 43LS/43LSL ( VAC / 50Hz, 800W) 38LSL ( VAC / 50Hz, 800W) 43HS/43HSL ( VAC / 50Hz, 1100W) 38HSL ( VAC / 50Hz, 1100W) 43LHS/43LHSL ( VAC / 50Hz, 1100W) Serienummer: Varenavn: Produsent: se merkeplaten på maskinen JohnsonDiversey, 9542 Münchwilen - Switzerland Aktuelle EU-direktiver: Direktiv 2006/42/EC fra EU-parlamentet og fra forskrift av 17 May 2006 for maskiner, og tilleggsdirektivet 95/16/EC (omarbeidet) Direktiv 2004/108/EC fra EU-parlamentet og fra forskrift av 15 desember 2004 om tilnærming av Medlemslandenes lover relatert til elektromagnetisk kompabilitet og tilbakekalling av direktiv 89/336/EEC Harmonisetre standarder som er anvendt: EN /EN A1/EN A11/EN / EN 50366/ EN / EN A1/ EN A2/ EN / EN A1/ EN / EN A2/ EN / EN A1 Det er sikret gjennom interne kontrollrutiner at serieproduserte produkter alltid tilfredsstiller kravene i de aktuelle EU-direktivene og andre relevante standarder. Autorisert person for behandling av tekniske filer: Legal Council, JohnsonDiversey Europe BV, Maarssenbroeksedijk DN Utrecht, PO Box AE Utrecht Münchwilen, Dipl. Ing. (FH) D.Windmeisser Dipl. Ing. (FH) P. König Technical Director Floor Value chain director Care Equipement Floor Care Equipement Undertegnede opptrer på vegne av og med fullmakt fra firmaledelsen. 57

4 Oversikt Klargjøring av maskinen Montering av børste/føringsskive Kontroller: at busten på børsten ikke er slitt ned under det røde merke og har en lengde på minst 1 cm. slitasje på pad'en og at den er ren, før bruk. at børste/føringsskive er montert. Gulvet/belegget kan skades hvis dette oversees! Legg børsten/føringsskiven på gulvet rett foran maskinen Stå bak maskinen Kabelholder 2 Stikkontakt 700W (unntatt for ergodisc 200/238) 3 Hovedkabel 4 Skaft 5 Ekstra utstyrsholder 6 Kabelkrok(ikke standard for alle modeller) 7 Hjul 8 Verktøy (børster, føringsskive, etc.) 9 Børstedeksel 10 Motor ventilasjon 11 Feste for sprayenhet 12 Inntak for rengjøringsvann 13 Hastighetsbryter 165/330 o/min (kun duo) 14 Grep 15 Hendel for høydejustering 16 Sikkerhetsbryter 17 Høyre startbryter (Motor AV/PÅ) 18 Kjørebøyle 19 Indikatorlys (lyser når hovedkabel i satt i stikkontakt) 20 Utstyrsholder (børster, føringsskiver, pads) 21 Bryter for elektrisk spray enhet (untatt ergodisc 200/238) 22 Venstre startbryter (Motor AV/PÅ) 23 Hendel for mekanisk spray enhet og dosering av vann fra vanntank Klem inn hendelen, ved kjørebøylen, for høydejustering av håndtaket og still håndtaket i den høyden som gir komfortabel arbeidsstilling. (Ryggen skal være rett og armene tilnærmet rette) Slipp opp justeringshendelen og skaftet vil låse seg i valgt posisjon. Vipp maskinen forsiktig litt bakover og plasser den over børsten/føringsskiven. Senk den forsiktig ned over børsten/ føringsskiven. Vri maskinen til høyre og venstre til du hører et klikk når børsten/føringsskiven er på plass og låst i holderen. Maskinen er nå klar til bruk. Anbefalte produkter Bruk bare produkter som er anbefalt av produsenten. Bruk av andre kjemikalier (f.eks. som innholder løsemidler, klor, sterke syrer, etc) kan skade eller ødelegge maskinen. Korrekt og anbefalt dosering finnes på etiketten og på brukerinformasjon for produktet.

5 Rengjøringsmetoder Maskin = Elektrisk spray enhet er ikke mulig 2 = Maskinens ytelse er begrenset og av denne grunn ikke anbefalt 3 = Kun når den ekstra vekten ved børstemotor er fjernet 4 = Forbehold om maskinens vekt er tilstrekkelig 5 = Denne metoden er kun anbefalt når hastighetsbryteren står i posisjon 2 (høyeste hastighet) Starte arbeidet 43DLS/ 43DLSL 43LS/ 43LSL Rengjøring & oppskuring ja ja ja Sprayrens ja ja 1 Våt shamponering ja ja 2 Tørr shamponering ja ja 2 Spraypolering ja ja ja Tørrpolering 4 4 nei Krystallisering 4 4 nei 38LSL Maskin duo 43HS/ 43HSL 38HSL Rengjøring & oppskuring nei nei ja Sprayrens ja ja ja Våt shamponering nei nei 3 Tørr shamponering nei nei 3 Spraypolering ja ja 5 Tørrpolering nei nei ja Krystallisering nei nei ja 43LHS/ 43LHSL Det anbefales at utrenet personell først praktiserer på en jevn og åpen flate til de blir fortrolig med håndtering av maskinen. Sett støpslet på hovedkabelen i stikkontakten på veggen. Displayet lyser opp. Hold hovedkabelen i hånden eller legg den løst over den ene skulderen. Påse at hovedkabelen ikke kommer i berøring med børsten/føringsskiven. Ta tak i kjørehåndtaket på maskinen. Skyv inn sikkerhetsbryteren og klem inn en eller begge startbryterne mens du holder sikkerhetsbryteren inne. Børsten starter da å rotere. Ved å løfte håndtaket forsiktig opp går maskinen til høyre og ved å trykke det forsiktig ned går maskinen til venstre. Transport i trapper Avslutte arbeidet Vi anbefaler at to personer bærer maskinen opp eller ned trapper. Slipp opp startknappene. Ta støpslet på hovedkabelen ut fra stikkontakten på veggen. Drei på børsten/føringsskiven for å løse den ut fra festet. På grunn av vekten på maskinen er det alltid en risiko forbundet med å transportere den i trapper! Mister man maskinen kan det føre til skade på personer og maskin. Når maskinen løftes skal en person holde i børstedekslet og en i kjørehåndtaket. Slipp opp startknappene. Ta støpslet på hovedkabelen ut fra stikkontakten på veggen. Vipp maskinen forsiktig litt bakover. Drei på børsten/føringsskiven for å løse den ut fra festet. Vipp maskinen forsiktig tilbake til børstehuset hviler på gulvet. Klem inn hendelen for justering av vinkelen på håndtaket og sett skaftet i loddrett stilling. Slipp opp justeringshendelen. Skaftet vil låse seg i valgt posisjon. Rengjør hovedkabelen med en fuktig klut og vind den opp rundt kjørehåndtaket og kabelkroken. 59

6 Tappe ut rentvannsblandingen Skittenvann må håndteres etter gjeldende regler for utslipp. Fjern tanken fra maskinen og tøm den. Tøm ut blandingen fra spayflasken. Prosedyre for tømming av Skum generatoren er beskrevet i egen prosedyre. Rengjøring av børste/føringsskive Rengjør børste/føringsskive med en børste under rennende vann. Skyll sprayenheten grundig under rennende vann, gjerne varmt. Hvis spraymidlet tørker vil det blokkere dysen. Servicesenter Dersom du har behov for å kontakte oss på grunn av feilfunksjon eller for å levere en bestilling, oppgi alltid typebetegnelsen og serienummeret på maskinen. Du finner denne informasjonen på merkeplaten på maskinen. Adresse og telefon til din TASKI-forhandler finnes på siste side i denne bruksanvisningen. Feilfunksjoner Feilfunksjon Mulig årsak Feilretting Side Rengjøring av pads Ingen stømtilførsel Sett støpslet i stikkontakten Legg brukte pads i en dunk med vaskevann i noen timer. Deretter skal de skylles i rent vann. Pads kan vaskes i maskin, men på maksimum 40 C. Heng deretter padsene til tørk. Bruk gjerne et skaft/stang gjennom senterhullet på padsen. Maskinen går ikke Skaftet står i loddrett posisjon Sikkerhetsbryteren er defekt Juster vinkelen på skaftet til arbeidsposisjon Tilkall TASKI-service Rengjøring av maskinen Bruk ikke tørketrommel til å tørke pads! Maskinen vil ikke starte selv om indikatorlyset lyser Maskinen har vært overbelastet. Overbelastningssikrin gen er aktivert Vent en stund og prøv å starte igjen (overbelastningssikringen vil automatisk aktiveres igjen når maskinen er avkjølt) Rengjør aldri maskinen med høytrykksvasker eller vannslange. Vann kan trenge inn i maskinen og forårsake betydelig skade på mekaniske og elektriske komponenter. Børste/ føringsskive vil ikke gå rundt Motoren går, men børstene roterer ikke Drivbeltet er røket eller løsnet Tilkall TASKI-service Tørk av maskinen med en fuktig klut. Lagring av maskinen Oppbevar aldri maskinen med børste/føringsskive påmontert!! Børsten/føringsskiven kan bli deformert og bli ubrukelig. Service, vedlikehold og stell Korrekt vedlikehold av maskinen er en forutsetning for feilfri maskin og lang levetid. Maskinen oppnår ikke normal hastighet, overbelastningssi kringen slår ut Maskinen går ujevnt Spray-pumpen virker men sprayløsningen kommer ikke ut. Maskinen er overbelastet Utilstrekkelig spenning eller for lang (skjøte)kabel Børste/føringsskive er skadet eller ødelagt Sprayløsningen har tørket i dysen eller slangen og den er blokkert Kontroller at du bruker riktig arbeidsteknikk/- metode Fjern skjøtekabelen Kontroller nettspenningen (V) Bytt børste/pad Rengjør spray-enheten Bytt spray-enhet 59 Ta alltid ut støpslet på hovedkabelen fra stikkontaken når det utføres noen form for vedlikehold eller service. Kun orginale TASKI-deler må benyttes. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som følge av at ikke orginale deler er benyttet. Transport Fjern børste/førsingsskive (Se side 59). Klem inn hendelen for justering av vinkelen på håndtaket og skyv håndtaket fremover. Symboler: = etter bruk, = hver uke, = hver måned Slipp opp justeringshendelen og skaftet vil låse seg i posisjon. Aktivitet Side Sjekk at motorens ventilasjon er fri for støv og smuss. Rengjør om nødvendig Tøm spray enheten og rengjør den i varmt vann 59 Rengjør børste/føringsskive 60 Rengjør pads og heng dem til tørk 60 Rengjør maskinen med en fuktig klut 60 Serviceintervaller TASKI maskinene er av høy teknisk kvalitet og er sikkerkontrollert ved fabrikken av autoriserte inspektører. Elektriske og mekaniske komponenter er imidlertid utsatt for aldring og slitasje over tid. For å opprettholde driftskontinuiteten må service utføres etter hver 250 driftstime eller minst 1 gang pr år. Kortere intarvaller kan være nødvendig i tøffe omgivelser eller spesielle situasjoner og/eller ved mangelfullt vedlikehold. For å løfte maskinen må en person holde i børstedekslet og en annen i kjørehåndtaket. Påse at maskinen er plassert stabilt og sikret godt under transport i kjøretøy. Etter endt levetid Maskinen skal alltid bæres av to personer og kun unntaksvis løftes av en person! Når maskinen er utslitt og ikke lenger kan brukes, må den og dens utstyr behandles etter gjeldende regler. Din TASKI-forhandler kan veillede om aktuelle returordninger. 60

7 Tekniske data Maskin DLS/ 43LS/ 38LSL 43DLSL 43LSL Arbeidsbredde cm Mål (L x B x H) 67x48x119 67x48x119 67x48x119 cm Maskin vekt kg Nominell spenning V V V AC Nominell effekt W Effekt W Frekvens Hz Lengde strømkabel m Børstehastighet o/min min-1 Børstetrykk N/cm2 Vektet lydnivå iht. EN <70 <70 <70 db(a) Vektet effektiv akselerasjonsverdi iht. ISO 5349 <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 Sprutbeskyttelseklasse IPX4 IPX4 IPX4 Elektrisk II II II beskyttelsesklasse Maskin duo 43HS/ 43HSL 38HSL 43LHS/ 43LHSL Arbeidsbredde cm Mål (L x B x H) 67x48x119 67x48x119 67x48x119 cm Maskin vekt kg Nominell spenning V V V AC Nominell effekt W Effekt W Frekvens Hz Lengde strømkabel m Børstehastighet o/min /330 min-1 Børstetrykk N/cm2 Vektet lydnivå iht. EN <70 <70 <70 db(a) Vektet effektiv akselerasjonsverdi iht. ISO 5349 <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 Sprutbeskyttelseklasse IPX4 IPX4 IPX4 Elektrisk II II II beskyttelsesklasse Tilbehør Artikkel duo 5485 Elektrisk spray-enhet 230V X X X 5486 Mekanisk spray-enhet X X X X 5479 Vanntank X X X 5480 Sugeaggregat 230V X X X 5481 Dobbel støvpose for sugeaggregat (10 poser pr pakke) X X X 5482 Mikrofilter for sugeaggregat (5 stk pr pakke) X X X 5483 HEPA filter for sugeaggregat X X X Skumgenerator 230V X X 5487 Instalock føringsskive 43cm low-speed X X X 5488 Instalock føringsskive 43 cm high speed X X 5481 Spray børste 43 cm X X X X 5490 Skurebørste standard43 cm X X X 5492 Myk skurebørste 43cm X X X 5491 Stiv skurbørste 43 cm X X X Børste for tørrshamponering 43 cm X X Børste for våtshamponering 43 cm X X X Poleringsbørste for parkett 43 cm X X X Føringsskive for diamant pads 43 cm X X Holder for føingsskive X X 61

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning IGANGSETTING SPESIALUTGAVE CR-48 SPR TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSOMRÅDET

Brukerveiledning IGANGSETTING SPESIALUTGAVE CR-48 SPR TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSOMRÅDET CIMEX FLOOR PRODUCTS LTD. VIKING CIMEX A.S 10 Airfield Road Prof Birkelands vei 24a Christchurch, Dorset BH23 3TG 1081 Oslo England Tlf: 22 79 35 35 Cimex Scrubber Driers CE-MERKET BS EN ISO 9002 Kunde:

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

swingo XP I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12089-38* V007 / 12089-38 1011

swingo XP I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz *12089-38* V007 / 12089-38 1011 *12089-38* V007 / 12089-38 1011 swingo XP Oversettelse av den originale bruksanvisningen Symboler Bruksområde for maskinen TASKI swingo XP er en gulvvaskemaskin som er konstruert for skuring og rengjøring

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 NO F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 NORWEGIAN 20-27 4 SIKKERHET Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

swan Norsk bruksanvisning 10.2015 - rev.3

swan Norsk bruksanvisning 10.2015 - rev.3 swan TM orsk bruksanvisning 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the bathing chair Swan are registered trademarks of R82 /S. 10.2015 - rev.3 Innholdsfortegnelse Sikkerhet... 4 Garanti... 4

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

back in a boxtm seat in a boxtm

back in a boxtm seat in a boxtm back in a boxtm seat in a boxtm orsk bruksanvisning 2005 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo, Back in a box and Seat in a box are registered trademarks of R82 A/S. 05.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet...

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Det er en Nilfisk maskin til alle rengjøringsoppgaver

Det er en Nilfisk maskin til alle rengjøringsoppgaver Det er en Nilfisk maskin til alle rengjøringsoppgaver TEKNISKE SPESIFIKASJONER - LAVHASTIGHET Beskrivelse Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421A/421B 510B/510B3 Kabellengde m 10 12,5 12,5 12 12/25 Beskyttelsesklasse/

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer