INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk."

Transkript

1 INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN Högtryckstvätt Missouri ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.

2 NO SERIETILBEHØR DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER AA 13 12b 12a 9a 10 9b (I) ON (0) OFF OPTIONAL DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER 1 - Munnstykke 2 - Lanse 3 - Pistol 4 - Høytrykksslange 5 - Høytrykks vannavløp 6 - Vanninntak + filter 7 - Tilslutning for slang 8-elektrisk kabel 9a - Bryter for elektropumpe 9b - Bryter for brenner 10 - Regulator for vannpumpe 11 - Trykkmåler 12a-drivstoff diesel 12b-vaskemiddeltanken 13-Håndtak OPTIONAL : DERSOM SLIK FINNES AVSKAFFELSE I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler UE 202/96/CE og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som forestår gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anvendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering.

3 A NO 1. OFF /2 inch 13 mm C min 15 l/min max 1 MPa 1 min B 1. ON C 1. OFF D DIESEL I 3

4 4 NO Generelle merknader > Forskriftsmessig bruk Maskinen er egnet for semi-profesjonelt bruk. Strukturell teknologi har vært studert for å forsikre en høy grad av pålitelighet, sikkerhetsnivåer og lang levetid. Det er absolutt forbudt å bruke maskinen i et potensielt eksplosjonsfarlig område eller miljø. Maskinens arbeidstemperatur må ligge mellom +5 og +50C. Det er forbudt å foreta noen endringer på maskinen eller dets elementer. KORREKT BRUK AV MASKINEN Rengjøringsmaskinen må plasseres vannrett på et fast og stabilt underlag. Hvis maskinen skal brukes innendørs, må man forsikre seg om at det er tilstrekkelig med ventilasjon, og avtrekk for gass må også være forsikret. Når man bruker høytrykksspyleren, må brukeren holde pistolen korrekt, med en hånd på pistolskjeftet og den andre på spylelansen. Vannstrålen må aldri rettes mot de elektriske kablene eller selve maskinen. > TEKNISTEN TIETOJEN LAATTA Tarkista, että laattaan kirjoitetut tekniset tiedot vastaavat sen sähkö- ja vesijohtoverkoston teknisiä ominaisuuksia, johon se halutaan kytkeä SYMBOLER ADVARSEL! Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner. VIKTIG ADVARSEL! ikke rør, varme ADVARSEL! Pust ikke inn SIKKERHET ADVARSLER Oversettelse fra den opprinnelige bruksanvisning > GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER ADVARSEL: Apparatet må kun brukes utendørs. ADVARSEL: Kople alltid fra strøm- og vanntilførselen ved endt bruk. ADVARSEL: Ikke bruk apparatet hvis den elektriske ledningen eller viktige deler av apparatet, som f.eks. sikkerhetsanordningen, pistolens høytrykksslange osv. er skadet. ADVARSEL: Dette apparatet er tiltenkt bruk kun med vedlagt rengjøringsmiddel eller med det som er anbefalt av produsenten. En type rengjøringsshampo som er neutral og basert på anionisk overflateaktive biologisk nedbrytbare stoffer. Bruk av andre typer vaskemiddel eller kjemiske stoffer kan sette sikkerheten i forbindelse med bruken av maskinen i fare. ADVARSEL: Ikke bruk høytrykksspyleren i nærheten av personer, med unntak av hvis disse er utstyrt med beskyttende bekledning. ADVARSEL: Spruten fra høytrykksspyleren kan være farlig hvis den blir benyttet feilaktig. Spruten må ikke styres mot personer, dyr, elekriske anordninger under spenning eller mot selve høytrykksspyleren. ADVARSEL: Bøyelige slanger, tilleggsutstyr og høytrykkskoplingene er viktige for apparatets sikkerhet. Bruk kun bøyelige slanger, tilleggsutstyr og koplinger som er foreskrevet av produsenten (det er veldig viktig at en forsøker å bevare disse komponentene hele ved å unngå å bruke dem feilaktig eller ved å unngå at de blir utsatt for bøyninger støt eller avrivninger). ADVARSEL: Pistolen er utstyrt med en sikkerhetsknapp. Hver gang en avslutter bruken av maskinen er det viktig å koble til sikkerhetsknappen for å unngå at pistolen åpnes ved et ulykkestilfelle. - Vend ikke spruten mot en selv eller mot personer for å gjøre klær og sko rene. - Tillat ikke at apparatet blir brukt av barn eller uopplært personell. - Sikkerhetsanordning: pistol utstyrt med sikring, maskin utstyrt med elektrisk overbelastningsvern (CL. I),pompe utstyrt med omløpsventil eller stanseanordning. - Pistolens sikkerhetsknapp tjener ikke til å blokkere pistolutløseren mens maskinen er i drift, men for å unngå at pistolen åpnes ufrivillig. ADVARSEL: Apparater som ikke er utstyrt med A.S.S. Automatic Stop System: må ikke holdes

5 NO i drift mer enn 2 minutter med frigjort pistol. Temperaturen til det resirkulerte vannet øker betraktelig og forårsaker alvorlige skader på pumpen. ADVARSEL: Apparater som er utstyrt med A.S.S Automatic Stop System: det er en god regel å ikke la de stå i stand-by i mer enn 5 minutter. ADVARSEL: Slå apparatet helt av (hovedbryter i posisjon OFF) hver gang en forlater det. Hver enkelt maskin blir godkjent med tanke på dens normale drift. Det er derfor normalt at noen vanndråper blir sittende igjen på innsiden av maskinen. Maskinen må aldri brukes in et lukket rom hvor ventilasjonen kan være utilstrekkelig. Den må aldri dekkes til. Bruk aldri maskinen i tordenvær eller når det regner. Unngå å peke med munnstykket mot maskinen eller noen elektrisk del. - BERØR ALDRI MASKINEN MED VÅTE HENDER ELLER FØTTER. TREKK ALDRI I STRØMLEDNINGEN ELLER MASKINEN FOR Å TA UT KONTAKTEN. - HVIS STRØMTILFØRSELEN BRYTES UNDER BRUK, SKAL MAN AV SIKKERHETSGRUNNER SLÅ AV MASKINEN. - BRUK IKKE MASKINEN PÅ ILDSFARLIGE OVERFLATER. > FORUTSETNING FOR AT DEN STÅR STØDIG ADVARSEL: Maskinen står støtt når den står på et flatt underlag. Betjening > SERIETILBEHØR DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER > INSTALLASJON Se fig FYLLING AV DRIVSTOFF Fyll tanken med den type drivstoff som er angitt på platen med tekniske data (diesel) Unngå at tanken er tom mens maskinen er i gang slik at drivstoffpumpen ikke skades. Feil drivstoff må ikke brukes da det kan være farlig. Fyll vaskemiddeltanken med et anbefalt produkt, passende for den vaskeoppgaven som skal utføres. NB: Bruk bare flytende vaskemiddel, bruk overhode ikke syre eller for mye alkaliske produkter. Vi anbefaler bruk av våre produkter som har vært testet for bruk med vaskemaskiner. > STARTOPP Når maskinen skal startes for første gang etter en lengre tid når den ikke har vært i bruk, skal inntaksslangen bare være tilkoblet i noen minutter slik at eventuell oppsamlet skitt skylles ut fra utløpet. Start maskinen med å trykke på bryteren og la den gå i noen minutter for å fjerne skitt og luftbobler fra vannsirkulasjonen, steng den så av, koble høytrykksslangen til sprøytepistolen og sett på sprøytelansen. Pass på at vaskemiddelregulatoren står i lukket stilling. Når maskinen startes på nytt, kontroller at strålen er jevn, hvis ikke, gjør ren dysen for å fjerne mulig skitt. Vent noen sekunder slik at operasjonstrykket nås, skyt så to eller tre korte skudd. For å vaske med varmt vann, press bryteren og vri termostaten til den ønskede temperatur. For å tilsette vaskemiddel til vannstrålen, skru opp regulatoren til den ønskede mengde slik det er beskrevet i seksjonen TILFØRSEL AV VASKEMIDDEL. > Montering av lanse til pistolen PISTOLSIKRING Når man skal stanse maskinen er det viktig å sette på sikringen på pistolen slik at den ikke kan brukes ved et uhell. > TILFØRSEL AV VASKEMIDDEL Det justerbare hodet lar deg velge vannstråle ved lavt og høyt trykk. Trykket velges ved å vri justeringshodet. For å øke trykket, skru justeringshodet med urviseren, for å reduser trykket, skru den mot urviseren. Vaskemiddeltilførselen er automatisk når justeringshodet er vridd til lavt trykk (mot urviseren). Når du starter maskinen er innblandingen av vaskemidlet i vannet automatisk med gjennomstrømmingen. Mengden av tilført vaskemiddel avhenger av hvilket kvantum er innstilt på vrideren for vaskemiddel. 5

6 NO 6 ADVARSEL: Bruk bare flytende vaskemiddel, bruk overhode ikke syre eller for mye alkaliske produkter. Vi anbefaler bruk av våre produkter som har vært testet for bruk med vaskemaskiner. > Høytrykksslange > VANNFORSYNING Vanntilkobling ADVARSEL: enheten er ikke egnet for tilkobling til drikkevann. Høytrykksvaskeren kan kobles direkte til det offentlige vannettet kun dersom det i tilførselsrøret er installert en stengeventil som forhindrer tilbakestrøm, som tømmes i samsvar med gjeldende normer. Forsikre deg om at slangen er forsterket, og at den har en diameter på minst Ø 13mm. ADVARSEL: Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann. Sug opp bare filtrert eller rent vann. Vannkranen må garantere en væskestrøm som tilsvarer det dobbelte av pumpens maksimale ytelse. - Minimumsytelse: 15 l/ min. - Maksimal temperatur på inngangsvann: 40 C - Maksimalt trykk på inngangsvann: 1Mpa Sett høytrykksvaskeren så nær vannettet som mulig. Manglende overholdelse av instruksjonene ovenfor forårsaker alvorlige, mekaniske skader på pumpen og frafallelse av garantien. Forsyning fra vannettet Koble en fleksibel slange (ikke medlevert) til apparatets vanntilkobling og til vannettet. Åpne kranen. Vannforsyning fra åpen tank Skru av tilkoblingen for vannforsyning. Skru sugeslangen med filteret (ikke medlevert) til apparatets vanntilkobling. Legg filteret ned i tanken. La luften slippe ut av apparatet før bruk. - Skru av den fleksible høytrykksslangen på apparatets høytrykkskobling. - Slå på apparatet, og la det stå på til vannet flyter ut av høytrykkskoblingen uten luftbobler. - Slå av apparatet, og skru den fleksible høytrykksslangen på igjen. > STRØMFORSYNING - Apparatets elektriske tilkobling må stemme overens med standard IEC Før du kobler til apparatet må du forsikre deg om at angivelsene på typeskiltet stemmer overens med strømnettet og at stikkontakten er sikret med en jordfeilbryter med en reaksjonsfølsomhet på under 0,03 A - 30ms. - Hvis stikkontakten og støpselet på apparatet ikke passer sammen, skal du la en elektriker skifte ut stikkontakten med en annen som passer. - Ikke bruk apparatet ved temperaturer under 0 C når det er utstyrt med en slange av PVC (H VV-F). XY ADVARSEL: Uegnete forlengelser kan være farlige. XJ Når du bruker en skjøtekabel må stikkontakt og støpsel være vanntette, og kabelen må ha de dimensjonene som er oppført i tabellen nedenfor. <16 A <25 A <20 m ø 1,5 mm 2 ø 2,5 mm 2 14 AWG 20 m - 50 m ø 2,5 mm 2 12 AWG 12 AWG ø 4,0 mm 2 10 AWG (dersom slik finnes) ANMERKNING: Denne høytrykksvaskeren er utstyrt med A.S.S. (Automatic Stop System), som stanser maskinen under bypass-fasen. For å starte maskinen setter du bryteren på (I) ON ; deretter trykker du pistolavtrekkeren: A.S.S. setter maskinen i drift og stanser den automatisk når du slipper avtrekkeren. Det anbefales derfor å sikre pistolen med den innretningen som er plassert på avtrekkeren hver gang maskinen blir stanset, for å unngå utilsiktet start. Maskinen kan starte av seg selv uten at pistolen blir betjent hvis det f.eks. er

7 NO luftbobler i vannet. Når apparatet står stille i mer enn 5 minutter skal det ikke settes bort slik at du ikke kan holde øye med det. Ellers er det nødvendig å sette bryteren i stilling (0)OFF for å beskytte apparatet. Kontroller at forbindelsen mellom høytrykkslangen og apparatet og den pistolen som er bestemt som utstyr er riktig tilkoblet. > STANSE MASKINEN Skru brennertermostaten til (0)OFF og vent til vannet er helt avkjølt. Dette forhindrer avsetninger og overoppheting av kveilen og kjelen, noe som alltid er skadelig. ELEKTRISK KABEL Pass på så ikke den elektriske kabelen skades. Hvis den er skadet, skift den ut med godkjent kabel av type H07RNF og følg det elektriske diagrammet. Utskiftingen må bare gjøres av profesjonelt kvalifisert personell. RENSE DRIVSTOFF-FILTERET Jevnlig controller drivstoff-filteret (ref. 12a) og skift det ut hvis det er forringet eller meget skittent > OPPBEVARING Trekk maskinen i transporthåndtaket. Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom,utilgjengelig for barn. STELL OG VEDLIKEHOLD VIKTIG: Før det gjøres noe som helst arbeide på maskinen, slipp ned trykket og koble fra strøm og vanntilførsel. KONTROLLERE NIVÅET PÅ PUMPEOLJE Kontroller nivået jevnlig. Oljen må første gang skiftes etter 50 timers bruk, men etterfølgende skifter hver 500 timer. SAE 20/30 olje er anbefalt. Oljekapasiteten er 0,15 Kg. KONTROLLERE FILTER FOR VANNTILFØRSEL Jevnlig kontroller og rense filteret for vanntilførsel (ref. 1, pos. 1) på pumpens inntaksside. Dette er viktig for å hindre tilsmussing som kan hindre driften av pumpen. SKIFTE UT LANSEDYSEN Skift ut dysen når trykket faller under de normale verdiene. ELEKTRISK MOTOR Motoren slår seg ut når den ikke virker. Vent 5-10 minutter før den startes igjen. Hvis problemet fortsetter, se seksjonen for FEILSØKING. Hvis du fremdeles ikke kan løse problemet, ikke bruk maskinen mer, men ta kontakt med et autorisert serviceverksted. REPERASJONER RESERVEDELER For hvilket som helst problem som ikke er nevnt i disse instruksene, eller hvis maskinen bryter sammen, ber vi innstendig om at et autorisert serviceverksted kontaktes for reparasjon eller utskifting av komponenter med originale reservedeler. GARANTIVILKÅR Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningstester, og er dekket av garanti mot fabrikasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato. Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange) 7

8 8 NO PROBLEMER ÅRSAKER LØSNINGER 1. Maskinen starter ikke når bryteren slås på. 1. Kontakten er ikke satt ordentlig i. 1b. Kontroller eventuelle feil på strømledningen. 1. Kontroller nøye kontakten og den elektriske ledningen. 1b.Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 2. Motoren summer, men starter ikke. 4. Lav spenning. 5. Høytrykkspumpen er blokkert 4. Kontroller nettspenningen. (NB: Koble ikke til når spenningen faller med mer enn 5% av oppgitt verdi.) 5. Med bryteren i nullposisjon, vri motorviften rundt med en skruetrekker. Hvis den fremdeles er blokkert, kontroller pumpen. Autorisert service-senter 3. Motoren stanser plutselig 6. Den motorbeskyttende bryteren er på pga for lav nettspenning. 6. Kontroller nettspenningen etter en stund. 4. Trykket øker og faller når lansen er åpnet. 7. Dysen er enten blokkert eller deformert. 8. Enten kjelekveilen eller lansen er blokkert av belegg. 7.Enten rens den eller skift den ut. 8. Fjern belegg. Autorisert service-senter 5. For sterke vibrasjoner ved 10. Ventilen er utslitt eller skitten 10. Kontroller og/eller skift den ut. Autorisert service-senter utløpet. 6. Pumpen når ikke opp til fastsatt trykk. 7. Uregelmessige trykkvariasjoner 11. Pumpen suger luft. 12. Ventilene er slitte. 13. Ventilsetene er slitte. 14. Dysen passer ikke eller er utslitt. 15. Pakningen er utslitt. 16. Inntaks- eller utløpsventilene er utslitte. 17. Tilstedeværelse av fremmedelementer i ventilene som skaper dårlig virkning. 18. Suger luft. 19. Pakningen er utslitt 8. Trykklekkasje. 20. Dysen er utslitt. 21. Inntaks- og/eller utløpsventilene er ødelagte. 22. Tilstedeværelse av fremmedelementer i ventilene som skaper dårlig virkning. 23. Ventilsetene er slitte. 24. Pakningen er utslitt 9. Bråk. 25. Suger luft. 26. Fjærene for inntaks- og/eller utløpsventilene er ødelagte. 27. Fremmedelementer i inntaks- eller utløpsventilene. 28. Lagrene er utslitte. 29. Ekstrem vesketemperatur. 10. Vann i oljen. 31. Høy luftfuktighet. 32. Pakningen er fullstendig utslitte. 11. Lekkasje av vann fra drenering mellom hode og hus. FEILSØKING 33. Pakningene er utslitte. 34. Stemplet er utslitt. 35. O-ring pakningene på stempeltoppen er utslitt. KONFORMITETSSERTIFIKAT NO Undertegnede firma: Lavorwash S.p.A. via J. F. Kennedy,12 Italy Pegognaga (MN) forsikrer under eget ansvar at maskinen: PRODUKT: Høytrykksvasker MODELL-TYPE: Missouri er i overensstemmelse med direktivene 2006/42/EC, 2006/95/ EC, 2004/108/EC, 2002/44/EC, 2000/14/EC 2005/88/EC og senere endringer, samt med standardene og senere endringer EN , EN , EN 62233:2008, EN :2006, EN :1997+A1:2001, EN :2006, EN :1995+A1:2001+A2:2005, EN Kontroller tilførselsledningene. Autorisert service-senter 12. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 13. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 14. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 15. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 16. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 17. Kontroller og rens eller skift ut. Autorisert service-senter 18. Kontroller tilførselsledningen. Autorisert service-senter 19. Kontroller og/eller skift ut pakningene. Autorisert servicesenter 20. Skift ut dysen. Autorisert service-senter 21. Kontroller og/eller skift ut ventilene. Autorisert service-senter 22. Kontroller og rens ventilene. Autorisert service-senter 23. Kontroller og rens ventilsetene. Autorisert service-senter 24. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter 25. Kontroller tilførselsledningene. Autorisert service-senter 26. Skift ut ventilfjærene. Autorisert service-senter 27. Kontroller og rens tilførsels- og utløpsledningene.autorisert service-senter 28. Skift ut lagrene. Autorisert service-senter 29. Reduser temperaturen på vesken. 31. Skift ut oljen med en med dobbel frekvens av den foreslåtte.. Autorisert service-senter 32. Skift ut pakningene.. Autorisert service-senter 33. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter 34. Skift ut stempelet. Autorisert service-senter 35. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter 12. Lekkasje av olje fra drenering 36. O-ring pakningene på huset er utslitt 36. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter mellom hode og hus. 13. Kjelen starter ikke når brennerbryteren slås på. 37. Ikke noe drivstoff. 38. Drivstoff-filteret er tett. 39. Drivstoffpumpen er enten tett eller utbrent. 40. Skadd termostat. 41. Tenningsgnist mangler eller er utilstrekkelig. 37. Kontroller nivået i tanken og hvorvidt den stive tilførselledningen er ren. 38. Skift ut ledningsfilteret. Autorisert service-senter 39. Skift ut. Autorisert service-senter 40. Skift ut. Autorisert service-senter 41. Kontroller om gnisttransformatoren virker, om nødvendig skift den ut. Autorisert service-senter 2000/14/EC (støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk): Utstyret er definert i nummer 27 i tillegg I. Anvendt metode for samsvarsvurdering i henhold til tillegg V. De tekniske detaljer kan skaffes fra Lavorwash via J.F.Kennedy, Pegognaga (MN) Italy Pegognaga 03/03/2011 Giancarlo Lanfredi Administrerende direktør Lavorwash S.p.A. via J. F. Kennedy, Pegognaga - MN - ITALY

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Systemets brukerveiledning For brukeren Systemets brukerveiledning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 NO INNHOLDSFORTEGNELSE LES NØYE FØR BRUK 1 Presentasjon av apparatet...2 1.1

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Sikkerhetsforanstaltninger.

Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhetsforanstaltninger. 1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD ISTERNINGMASKIN MODELL MP22A / MP22W OG MP40A / MP40W

MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD ISTERNINGMASKIN MODELL MP22A / MP22W OG MP40A / MP40W MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD ISTERNINGMASKIN MODELL MP22A / MP22W OG MP40A / MP40W INNLEDNING Takk for at du valgte vår isterningmaskin; vi håper at du vil få størst mulig utbytte av maskinens kapasitet.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer