INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk."

Transkript

1 INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN Högtryckstvätt Missouri ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.

2 NO SERIETILBEHØR DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER AA 13 12b 12a 9a 10 9b (I) ON (0) OFF OPTIONAL DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER 1 - Munnstykke 2 - Lanse 3 - Pistol 4 - Høytrykksslange 5 - Høytrykks vannavløp 6 - Vanninntak + filter 7 - Tilslutning for slang 8-elektrisk kabel 9a - Bryter for elektropumpe 9b - Bryter for brenner 10 - Regulator for vannpumpe 11 - Trykkmåler 12a-drivstoff diesel 12b-vaskemiddeltanken 13-Håndtak OPTIONAL : DERSOM SLIK FINNES AVSKAFFELSE I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler UE 202/96/CE og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som forestår gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anvendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering.

3 A NO 1. OFF /2 inch 13 mm C min 15 l/min max 1 MPa 1 min B 1. ON C 1. OFF D DIESEL I 3

4 4 NO Generelle merknader > Forskriftsmessig bruk Maskinen er egnet for semi-profesjonelt bruk. Strukturell teknologi har vært studert for å forsikre en høy grad av pålitelighet, sikkerhetsnivåer og lang levetid. Det er absolutt forbudt å bruke maskinen i et potensielt eksplosjonsfarlig område eller miljø. Maskinens arbeidstemperatur må ligge mellom +5 og +50C. Det er forbudt å foreta noen endringer på maskinen eller dets elementer. KORREKT BRUK AV MASKINEN Rengjøringsmaskinen må plasseres vannrett på et fast og stabilt underlag. Hvis maskinen skal brukes innendørs, må man forsikre seg om at det er tilstrekkelig med ventilasjon, og avtrekk for gass må også være forsikret. Når man bruker høytrykksspyleren, må brukeren holde pistolen korrekt, med en hånd på pistolskjeftet og den andre på spylelansen. Vannstrålen må aldri rettes mot de elektriske kablene eller selve maskinen. > TEKNISTEN TIETOJEN LAATTA Tarkista, että laattaan kirjoitetut tekniset tiedot vastaavat sen sähkö- ja vesijohtoverkoston teknisiä ominaisuuksia, johon se halutaan kytkeä SYMBOLER ADVARSEL! Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner. VIKTIG ADVARSEL! ikke rør, varme ADVARSEL! Pust ikke inn SIKKERHET ADVARSLER Oversettelse fra den opprinnelige bruksanvisning > GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER ADVARSEL: Apparatet må kun brukes utendørs. ADVARSEL: Kople alltid fra strøm- og vanntilførselen ved endt bruk. ADVARSEL: Ikke bruk apparatet hvis den elektriske ledningen eller viktige deler av apparatet, som f.eks. sikkerhetsanordningen, pistolens høytrykksslange osv. er skadet. ADVARSEL: Dette apparatet er tiltenkt bruk kun med vedlagt rengjøringsmiddel eller med det som er anbefalt av produsenten. En type rengjøringsshampo som er neutral og basert på anionisk overflateaktive biologisk nedbrytbare stoffer. Bruk av andre typer vaskemiddel eller kjemiske stoffer kan sette sikkerheten i forbindelse med bruken av maskinen i fare. ADVARSEL: Ikke bruk høytrykksspyleren i nærheten av personer, med unntak av hvis disse er utstyrt med beskyttende bekledning. ADVARSEL: Spruten fra høytrykksspyleren kan være farlig hvis den blir benyttet feilaktig. Spruten må ikke styres mot personer, dyr, elekriske anordninger under spenning eller mot selve høytrykksspyleren. ADVARSEL: Bøyelige slanger, tilleggsutstyr og høytrykkskoplingene er viktige for apparatets sikkerhet. Bruk kun bøyelige slanger, tilleggsutstyr og koplinger som er foreskrevet av produsenten (det er veldig viktig at en forsøker å bevare disse komponentene hele ved å unngå å bruke dem feilaktig eller ved å unngå at de blir utsatt for bøyninger støt eller avrivninger). ADVARSEL: Pistolen er utstyrt med en sikkerhetsknapp. Hver gang en avslutter bruken av maskinen er det viktig å koble til sikkerhetsknappen for å unngå at pistolen åpnes ved et ulykkestilfelle. - Vend ikke spruten mot en selv eller mot personer for å gjøre klær og sko rene. - Tillat ikke at apparatet blir brukt av barn eller uopplært personell. - Sikkerhetsanordning: pistol utstyrt med sikring, maskin utstyrt med elektrisk overbelastningsvern (CL. I),pompe utstyrt med omløpsventil eller stanseanordning. - Pistolens sikkerhetsknapp tjener ikke til å blokkere pistolutløseren mens maskinen er i drift, men for å unngå at pistolen åpnes ufrivillig. ADVARSEL: Apparater som ikke er utstyrt med A.S.S. Automatic Stop System: må ikke holdes

5 NO i drift mer enn 2 minutter med frigjort pistol. Temperaturen til det resirkulerte vannet øker betraktelig og forårsaker alvorlige skader på pumpen. ADVARSEL: Apparater som er utstyrt med A.S.S Automatic Stop System: det er en god regel å ikke la de stå i stand-by i mer enn 5 minutter. ADVARSEL: Slå apparatet helt av (hovedbryter i posisjon OFF) hver gang en forlater det. Hver enkelt maskin blir godkjent med tanke på dens normale drift. Det er derfor normalt at noen vanndråper blir sittende igjen på innsiden av maskinen. Maskinen må aldri brukes in et lukket rom hvor ventilasjonen kan være utilstrekkelig. Den må aldri dekkes til. Bruk aldri maskinen i tordenvær eller når det regner. Unngå å peke med munnstykket mot maskinen eller noen elektrisk del. - BERØR ALDRI MASKINEN MED VÅTE HENDER ELLER FØTTER. TREKK ALDRI I STRØMLEDNINGEN ELLER MASKINEN FOR Å TA UT KONTAKTEN. - HVIS STRØMTILFØRSELEN BRYTES UNDER BRUK, SKAL MAN AV SIKKERHETSGRUNNER SLÅ AV MASKINEN. - BRUK IKKE MASKINEN PÅ ILDSFARLIGE OVERFLATER. > FORUTSETNING FOR AT DEN STÅR STØDIG ADVARSEL: Maskinen står støtt når den står på et flatt underlag. Betjening > SERIETILBEHØR DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER > INSTALLASJON Se fig FYLLING AV DRIVSTOFF Fyll tanken med den type drivstoff som er angitt på platen med tekniske data (diesel) Unngå at tanken er tom mens maskinen er i gang slik at drivstoffpumpen ikke skades. Feil drivstoff må ikke brukes da det kan være farlig. Fyll vaskemiddeltanken med et anbefalt produkt, passende for den vaskeoppgaven som skal utføres. NB: Bruk bare flytende vaskemiddel, bruk overhode ikke syre eller for mye alkaliske produkter. Vi anbefaler bruk av våre produkter som har vært testet for bruk med vaskemaskiner. > STARTOPP Når maskinen skal startes for første gang etter en lengre tid når den ikke har vært i bruk, skal inntaksslangen bare være tilkoblet i noen minutter slik at eventuell oppsamlet skitt skylles ut fra utløpet. Start maskinen med å trykke på bryteren og la den gå i noen minutter for å fjerne skitt og luftbobler fra vannsirkulasjonen, steng den så av, koble høytrykksslangen til sprøytepistolen og sett på sprøytelansen. Pass på at vaskemiddelregulatoren står i lukket stilling. Når maskinen startes på nytt, kontroller at strålen er jevn, hvis ikke, gjør ren dysen for å fjerne mulig skitt. Vent noen sekunder slik at operasjonstrykket nås, skyt så to eller tre korte skudd. For å vaske med varmt vann, press bryteren og vri termostaten til den ønskede temperatur. For å tilsette vaskemiddel til vannstrålen, skru opp regulatoren til den ønskede mengde slik det er beskrevet i seksjonen TILFØRSEL AV VASKEMIDDEL. > Montering av lanse til pistolen PISTOLSIKRING Når man skal stanse maskinen er det viktig å sette på sikringen på pistolen slik at den ikke kan brukes ved et uhell. > TILFØRSEL AV VASKEMIDDEL Det justerbare hodet lar deg velge vannstråle ved lavt og høyt trykk. Trykket velges ved å vri justeringshodet. For å øke trykket, skru justeringshodet med urviseren, for å reduser trykket, skru den mot urviseren. Vaskemiddeltilførselen er automatisk når justeringshodet er vridd til lavt trykk (mot urviseren). Når du starter maskinen er innblandingen av vaskemidlet i vannet automatisk med gjennomstrømmingen. Mengden av tilført vaskemiddel avhenger av hvilket kvantum er innstilt på vrideren for vaskemiddel. 5

6 NO 6 ADVARSEL: Bruk bare flytende vaskemiddel, bruk overhode ikke syre eller for mye alkaliske produkter. Vi anbefaler bruk av våre produkter som har vært testet for bruk med vaskemaskiner. > Høytrykksslange > VANNFORSYNING Vanntilkobling ADVARSEL: enheten er ikke egnet for tilkobling til drikkevann. Høytrykksvaskeren kan kobles direkte til det offentlige vannettet kun dersom det i tilførselsrøret er installert en stengeventil som forhindrer tilbakestrøm, som tømmes i samsvar med gjeldende normer. Forsikre deg om at slangen er forsterket, og at den har en diameter på minst Ø 13mm. ADVARSEL: Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann. Sug opp bare filtrert eller rent vann. Vannkranen må garantere en væskestrøm som tilsvarer det dobbelte av pumpens maksimale ytelse. - Minimumsytelse: 15 l/ min. - Maksimal temperatur på inngangsvann: 40 C - Maksimalt trykk på inngangsvann: 1Mpa Sett høytrykksvaskeren så nær vannettet som mulig. Manglende overholdelse av instruksjonene ovenfor forårsaker alvorlige, mekaniske skader på pumpen og frafallelse av garantien. Forsyning fra vannettet Koble en fleksibel slange (ikke medlevert) til apparatets vanntilkobling og til vannettet. Åpne kranen. Vannforsyning fra åpen tank Skru av tilkoblingen for vannforsyning. Skru sugeslangen med filteret (ikke medlevert) til apparatets vanntilkobling. Legg filteret ned i tanken. La luften slippe ut av apparatet før bruk. - Skru av den fleksible høytrykksslangen på apparatets høytrykkskobling. - Slå på apparatet, og la det stå på til vannet flyter ut av høytrykkskoblingen uten luftbobler. - Slå av apparatet, og skru den fleksible høytrykksslangen på igjen. > STRØMFORSYNING - Apparatets elektriske tilkobling må stemme overens med standard IEC Før du kobler til apparatet må du forsikre deg om at angivelsene på typeskiltet stemmer overens med strømnettet og at stikkontakten er sikret med en jordfeilbryter med en reaksjonsfølsomhet på under 0,03 A - 30ms. - Hvis stikkontakten og støpselet på apparatet ikke passer sammen, skal du la en elektriker skifte ut stikkontakten med en annen som passer. - Ikke bruk apparatet ved temperaturer under 0 C når det er utstyrt med en slange av PVC (H VV-F). XY ADVARSEL: Uegnete forlengelser kan være farlige. XJ Når du bruker en skjøtekabel må stikkontakt og støpsel være vanntette, og kabelen må ha de dimensjonene som er oppført i tabellen nedenfor. <16 A <25 A <20 m ø 1,5 mm 2 ø 2,5 mm 2 14 AWG 20 m - 50 m ø 2,5 mm 2 12 AWG 12 AWG ø 4,0 mm 2 10 AWG (dersom slik finnes) ANMERKNING: Denne høytrykksvaskeren er utstyrt med A.S.S. (Automatic Stop System), som stanser maskinen under bypass-fasen. For å starte maskinen setter du bryteren på (I) ON ; deretter trykker du pistolavtrekkeren: A.S.S. setter maskinen i drift og stanser den automatisk når du slipper avtrekkeren. Det anbefales derfor å sikre pistolen med den innretningen som er plassert på avtrekkeren hver gang maskinen blir stanset, for å unngå utilsiktet start. Maskinen kan starte av seg selv uten at pistolen blir betjent hvis det f.eks. er

7 NO luftbobler i vannet. Når apparatet står stille i mer enn 5 minutter skal det ikke settes bort slik at du ikke kan holde øye med det. Ellers er det nødvendig å sette bryteren i stilling (0)OFF for å beskytte apparatet. Kontroller at forbindelsen mellom høytrykkslangen og apparatet og den pistolen som er bestemt som utstyr er riktig tilkoblet. > STANSE MASKINEN Skru brennertermostaten til (0)OFF og vent til vannet er helt avkjølt. Dette forhindrer avsetninger og overoppheting av kveilen og kjelen, noe som alltid er skadelig. ELEKTRISK KABEL Pass på så ikke den elektriske kabelen skades. Hvis den er skadet, skift den ut med godkjent kabel av type H07RNF og følg det elektriske diagrammet. Utskiftingen må bare gjøres av profesjonelt kvalifisert personell. RENSE DRIVSTOFF-FILTERET Jevnlig controller drivstoff-filteret (ref. 12a) og skift det ut hvis det er forringet eller meget skittent > OPPBEVARING Trekk maskinen i transporthåndtaket. Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom,utilgjengelig for barn. STELL OG VEDLIKEHOLD VIKTIG: Før det gjøres noe som helst arbeide på maskinen, slipp ned trykket og koble fra strøm og vanntilførsel. KONTROLLERE NIVÅET PÅ PUMPEOLJE Kontroller nivået jevnlig. Oljen må første gang skiftes etter 50 timers bruk, men etterfølgende skifter hver 500 timer. SAE 20/30 olje er anbefalt. Oljekapasiteten er 0,15 Kg. KONTROLLERE FILTER FOR VANNTILFØRSEL Jevnlig kontroller og rense filteret for vanntilførsel (ref. 1, pos. 1) på pumpens inntaksside. Dette er viktig for å hindre tilsmussing som kan hindre driften av pumpen. SKIFTE UT LANSEDYSEN Skift ut dysen når trykket faller under de normale verdiene. ELEKTRISK MOTOR Motoren slår seg ut når den ikke virker. Vent 5-10 minutter før den startes igjen. Hvis problemet fortsetter, se seksjonen for FEILSØKING. Hvis du fremdeles ikke kan løse problemet, ikke bruk maskinen mer, men ta kontakt med et autorisert serviceverksted. REPERASJONER RESERVEDELER For hvilket som helst problem som ikke er nevnt i disse instruksene, eller hvis maskinen bryter sammen, ber vi innstendig om at et autorisert serviceverksted kontaktes for reparasjon eller utskifting av komponenter med originale reservedeler. GARANTIVILKÅR Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningstester, og er dekket av garanti mot fabrikasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato. Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange) 7

8 8 NO PROBLEMER ÅRSAKER LØSNINGER 1. Maskinen starter ikke når bryteren slås på. 1. Kontakten er ikke satt ordentlig i. 1b. Kontroller eventuelle feil på strømledningen. 1. Kontroller nøye kontakten og den elektriske ledningen. 1b.Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 2. Motoren summer, men starter ikke. 4. Lav spenning. 5. Høytrykkspumpen er blokkert 4. Kontroller nettspenningen. (NB: Koble ikke til når spenningen faller med mer enn 5% av oppgitt verdi.) 5. Med bryteren i nullposisjon, vri motorviften rundt med en skruetrekker. Hvis den fremdeles er blokkert, kontroller pumpen. Autorisert service-senter 3. Motoren stanser plutselig 6. Den motorbeskyttende bryteren er på pga for lav nettspenning. 6. Kontroller nettspenningen etter en stund. 4. Trykket øker og faller når lansen er åpnet. 7. Dysen er enten blokkert eller deformert. 8. Enten kjelekveilen eller lansen er blokkert av belegg. 7.Enten rens den eller skift den ut. 8. Fjern belegg. Autorisert service-senter 5. For sterke vibrasjoner ved 10. Ventilen er utslitt eller skitten 10. Kontroller og/eller skift den ut. Autorisert service-senter utløpet. 6. Pumpen når ikke opp til fastsatt trykk. 7. Uregelmessige trykkvariasjoner 11. Pumpen suger luft. 12. Ventilene er slitte. 13. Ventilsetene er slitte. 14. Dysen passer ikke eller er utslitt. 15. Pakningen er utslitt. 16. Inntaks- eller utløpsventilene er utslitte. 17. Tilstedeværelse av fremmedelementer i ventilene som skaper dårlig virkning. 18. Suger luft. 19. Pakningen er utslitt 8. Trykklekkasje. 20. Dysen er utslitt. 21. Inntaks- og/eller utløpsventilene er ødelagte. 22. Tilstedeværelse av fremmedelementer i ventilene som skaper dårlig virkning. 23. Ventilsetene er slitte. 24. Pakningen er utslitt 9. Bråk. 25. Suger luft. 26. Fjærene for inntaks- og/eller utløpsventilene er ødelagte. 27. Fremmedelementer i inntaks- eller utløpsventilene. 28. Lagrene er utslitte. 29. Ekstrem vesketemperatur. 10. Vann i oljen. 31. Høy luftfuktighet. 32. Pakningen er fullstendig utslitte. 11. Lekkasje av vann fra drenering mellom hode og hus. FEILSØKING 33. Pakningene er utslitte. 34. Stemplet er utslitt. 35. O-ring pakningene på stempeltoppen er utslitt. KONFORMITETSSERTIFIKAT NO Undertegnede firma: Lavorwash S.p.A. via J. F. Kennedy,12 Italy Pegognaga (MN) forsikrer under eget ansvar at maskinen: PRODUKT: Høytrykksvasker MODELL-TYPE: Missouri er i overensstemmelse med direktivene 2006/42/EC, 2006/95/ EC, 2004/108/EC, 2002/44/EC, 2000/14/EC 2005/88/EC og senere endringer, samt med standardene og senere endringer EN , EN , EN 62233:2008, EN :2006, EN :1997+A1:2001, EN :2006, EN :1995+A1:2001+A2:2005, EN Kontroller tilførselsledningene. Autorisert service-senter 12. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 13. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 14. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 15. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 16. Kontroller og/eller skift ut. Autorisert service-senter 17. Kontroller og rens eller skift ut. Autorisert service-senter 18. Kontroller tilførselsledningen. Autorisert service-senter 19. Kontroller og/eller skift ut pakningene. Autorisert servicesenter 20. Skift ut dysen. Autorisert service-senter 21. Kontroller og/eller skift ut ventilene. Autorisert service-senter 22. Kontroller og rens ventilene. Autorisert service-senter 23. Kontroller og rens ventilsetene. Autorisert service-senter 24. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter 25. Kontroller tilførselsledningene. Autorisert service-senter 26. Skift ut ventilfjærene. Autorisert service-senter 27. Kontroller og rens tilførsels- og utløpsledningene.autorisert service-senter 28. Skift ut lagrene. Autorisert service-senter 29. Reduser temperaturen på vesken. 31. Skift ut oljen med en med dobbel frekvens av den foreslåtte.. Autorisert service-senter 32. Skift ut pakningene.. Autorisert service-senter 33. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter 34. Skift ut stempelet. Autorisert service-senter 35. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter 12. Lekkasje av olje fra drenering 36. O-ring pakningene på huset er utslitt 36. Skift ut pakningene. Autorisert service-senter mellom hode og hus. 13. Kjelen starter ikke når brennerbryteren slås på. 37. Ikke noe drivstoff. 38. Drivstoff-filteret er tett. 39. Drivstoffpumpen er enten tett eller utbrent. 40. Skadd termostat. 41. Tenningsgnist mangler eller er utilstrekkelig. 37. Kontroller nivået i tanken og hvorvidt den stive tilførselledningen er ren. 38. Skift ut ledningsfilteret. Autorisert service-senter 39. Skift ut. Autorisert service-senter 40. Skift ut. Autorisert service-senter 41. Kontroller om gnisttransformatoren virker, om nødvendig skift den ut. Autorisert service-senter 2000/14/EC (støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk): Utstyret er definert i nummer 27 i tillegg I. Anvendt metode for samsvarsvurdering i henhold til tillegg V. De tekniske detaljer kan skaffes fra Lavorwash via J.F.Kennedy, Pegognaga (MN) Italy Pegognaga 03/03/2011 Giancarlo Lanfredi Administrerende direktør Lavorwash S.p.A. via J. F. Kennedy, Pegognaga - MN - ITALY

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg

Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg Instruksjoner/deler Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg 33678N NO For høyytelses overflate- og beleggbehandlinger på eksplosjonsfarlige eller ikkeeksplosjonsfarlige steder. Kun til profesjonelt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer