Quicktionary 2 Brukermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quicktionary 2 Brukermanual"

Transkript

1 Quicktionary 2 Brukermanual

2

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 1 Kontakt- og supportinformasjon... 1 Kom i gang Bli kjent med pennen... 2 Oppstart av pennen... 2 Grunnleggende bruk av pennen... 3 Retningslinjer for skanning... 3 Lær deg å skanne riktig (med skannetreneren)... 5 Quicktionary Quicktionarys skjermbilder... 6 Menyer i Quicktionary... 8 Redigere og sette inn tekst Oppslagsord i ordboka Høytlesning av skannet tekst Pennens hovedfunksjoner PC styrt kommunikasjon Menyen Innstillinger Informasjonsmenyen Tilleggsinformasjon Batterier Sikkerhet Vedlikehold av pennen Product Specification Copyrights and Trademarks Worldwide Limited Warranty... 27

4

5 Introduksjon Introduksjon Gratulerer med ditt valg av den avanserte Quicktionary 2 fra WizCom Technologies. WizCom lager portable skanner penner som hjelper deg med å lese, forstå og benytte tekst. Med Quicktionary 2 kan du skanne hele tekstlinjer, oversette ord for ord og få skannede tekster lest høyt for deg. Denne bruksanvisningen er delt i fire hovedseksjoner: 1. Kom i gang Forklaring av de grunnleggende funksjonene og informasjon som hvordan skanne tekst. 2. Quicktionary 2 I denne seksjonen forklarer vi hvordan man arbeider med pennen. Vi går igjennom alle menyvalg, programmer og ulike måter å skanne, sette inn og redigere tekst. 3. Tilleggsinformasjon Ekstra informasjon som vedlikehold av din Quicktionary 2 penn. Kontakt- og supportinformasjon Kontakt oss på telefon eller e-post: eller se vår nettside hvor du blant annet finner svar på vanlige spørsmål. 1

6 Kom i gang. Kom i gang. Bli kjent med pennen Pennen din består av følgende deler: Viktig!: Pass på å justere volumet før du tar i bruk hodetelefoner. Innstillingen finnes i menyvalget Taleinnstillinger i Innstillinger menyen: Oppstart av pennen For å komme i gang: 1. Ta pennen ut av beskyttelsesesken. 2. Ta av dekslet over plassen til batteriene. 3. Sett inn to AAA batterier. Se merkingen i lommen for batteriene så pluss og minus polene kommer riktig vei. 4. Steng batteriluken. 5. Ta av beskyttelsen fra tuppen av pennen. 6. Trykk knappen for å skru på pennen. 7. Du er klar til å skanne! NB!: Hvis du er keivhendt les kapitlet Høyre -Venstrehendt på side 22 for å stille inn pennen til venstrehåndsskanning. 2

7 Grunnleggende bruk av pennen Pennens taster og deres bruk Kom i gang. På pennen finner du syv taster. Disse benyttes på følgende måte: Strømbryter: : Brukes til å skru pennen av og på. ENT tast : Tilgang til undermenyer og skjermbilder. Bekrefter valg eller utfører en operasjon. ESC tast : Går tilbake i menyene, stenger skjermbilder, eller avbryter en funksjon. Piltaster : For å bla seg frem i menyer og skjermbilder. Navigere i menyer og lister For å gjøre et valg i en meny eller liste: 1. Flytt deg i menyen ved hjelp av eller til ditt valg er markert i menyen. 2. Trykk ENT. 3. For å komme tilbake til et tidligere meny nivå fra en undermeny eller liste trykker du ESC Retningslinjer for skanning Skanne modus Pennen er i skannemodus når den røde lampen på pennens spiss blinker. Du kan ikke skanne når du gjør valg i menyen. Skanneretning Du kan skanne tekst fra høyre til venstre eller fra venstre til høyre. Begge deler gir samme resultat. 3

8 Kom i gang. Skanne begrensninger Pennen skanner og kjenner igjen trykket tekst i et stort utvalg av skrifttyper og størrelser, (6-22 punkter, opp til 8mm) og med de fleste tekst og bakgrunnsfarger. (Ikke rød på hvit, hvit på rød, blå på sort eller sort på blå.) Pennen kjenner ikke igjen håndskrift, kursiv fonter, matematiske symboler eller andre spesial symboler. Tips for riktig skanning For å få et best mulig resultat av skanningen bør disse enkle reglene følges. Hold pennen i korrekt vinkel for skanning Legg det som skal skannes på en slett overflate. Pass på at originalen er av god kvalitet og at sidene ikke er krøllet. Kopier av dårlig kvalitet kan gi dårlige skanninger. Ikke skann for fort. Korrekt skannevinkel er 90 Problemer ved bokstavgjenkjenning Hvis pennen har problemer med å kjenne igjen bokstaver kan det skyldes følgende: Dårlig kvalitet på originalen. Skanne innstillingene er feil. (f. eks. omvendt ) Pennen er holdt i feil vinkel ved skanningen. Skanningen er gjort med for stor hastighet. 4

9 Kom i gang. Lær deg å skanne riktig (med skannetreneren) Disse instruksjonene bruker skannetreneren i plastikk som fulgte med pennen din. Sett treneren på spissen av pennen i stedet for hetten, og skyv den på plass. 1. Skru på pennen. Pennen viser HOVEDMENY i skjermen. Hvis ikke hovedmenyen vises trykker du gjentatte ganger på ESC til det vises. 2. Rull ned og velg Quicktionary ved hjelp av pil tastene og trykk ENT. 3. Hold pennen i 90 graders vinkel og sentrer teksten mellom trenerens føtter. Denne vinkelen bør også benyttes når du skanner uten treneren. Benytt følgende setning for å trene: This sentence will help me practice scanning. 4. Trekk pennen fra venstre til høyre i en rett linje over teksten. Start skanningen fra et punkt 1 cm til venstre for teksten og avslutt 1 cm etter slutten av teksten. 5. Den innleste (skannede) teksten kommer nå frem i pennens skjerm. Hvis ikke teksten ikke samsvarer med teksten på papiret kan du trykke ENT for å slette den. Skann teksten om igjen. 5

10 Quicktionary 2 Quicktionary 2 Benytt Quicktionary programmet for å skanne og oversette fra Engelsk til Norsk. Hør de innleste ordene lest høyt. Du har tilgang til Quicktionary fra pennens hovedmeny. Når Quicktionary har startet kommer du til skjermbildet for tekstinnlesning og det blinker rødt i lampen ved spissen av pennen. Så lenge det røde lyset blinker kan du skanne inn tekst. Quicktionarys skjermbilder I Quicktionary programmet finnes det tre hovedskjermbilder, Innlesning, Delt skjerm og Ordbok. Det enkelte skjermbildet viser oversettelsen av det valgte ordet. Når den røde lampen i front av pennen blinker kan du skanne inn mer tekst. Teksten i skjermbildet blir overskrevet av det du skanner. Skjermbildet for innlesning Dette er skjermbildet du kommer til når Quicktionary programmet startes opp. Her kan du skanne inn tekst. Meldingen Skann inn indikerer hvilket språk pennen forventer å skanne. Innlest tekst ser du i det markerte området. 6

11 Quicktionary 2 Etter skanning vil teksten bli vist i delt skjermbilde i Ordbokskjermbildet. Sett inn tekst ved hjelp av bokstavlisten eller Opticard. Trykk ESC fra innlesningsskjermbildet for å gå tilbake til hovedmenyen. NB!: Hvis ikonet er synlig på skjermen betyr det at pennen forventer å lese invertert tekst (lys tekst på sort bakgrunn). For å endre denne innstillingen se side 13. Delt skjerm Delt skjerm fremkommer etter å ha skannet mer enn et ord. Den skannede teksten kommer frem i øverste halvdel av skjermbildet og oversettelsen av det markerte ordet kommer frem på nedre halvdel av skjermen. Rull gjennom den innleste teksten med piltastene. Piltegnet på slutten av øvre linje viser at du kan hente frem mer tekst med piltastene. Du finner de forskjellige oppslagene i ordboka med å bruke opp/ned piltastene. Se det markerte ordet i Ordbokskjermbildet ved å trykke ENT. Hvis den valgte ordboka støtter høytlesning kan du bruke tasten for å markere stemme ikonet. Quicktionary2 vil da lese ordet høyt. Trykk ENT for å høre det lest igjen. Trykk ESC for å gå tilbake til innlesningsskjermbildet. 7

12 Quicktionary 2 Ordbokskjermbildet Ordbokskjermbildet fremkommet etter skanning av et ord eller efter at du velger et ord i det delte skjermbildet. Rull gjennom oppslagene i ordboka med piltastene opp/ned. Velg mellom redusert eller full visning av ordboka med høyre / venstre piltastene. Hvis den valgte ordboka støtter høytlesning kan du trykke ENT for å få lest ordet høyt. Hvis du har kommet til ordbokskjermbildet etter å ha valgt et ord i delt skjerm trykker du ESC for å gå tilbake dit. Menyer i Quicktionary Quicktionary har to menyer: Quicktionary menyen og Redigeringsmenyen Quicktionary menyen For å ta frem Quicktionary menyen velger du skjermbildet for innlesning og trykker ESC. For å gå tilbake til Quicktionary menyen trykker du ESC. Ordbok Undermenyen Ordbok inneholder ordbokverktøy. Logg Her kan du se en liste over de siste ordene som er sett på, med det siste ordet du så på toppen. Historielisten kan lagre opp til 80 ord. Når lista er full blir det eldste ordet tatt ut for å gi plass til det nyeste. 8

13 Quicktionary 2 For å velge et av ordene og se oppslaget i ordboka: 1. Velg Ordbok og deretter Logg. 2. Rull gjennom lista til du finner ordet du søker. Trykk ENT. Ordet fremkommer nå i ordbokskjermbildet. 3. Trykk ESC for å returnere til loggen. Nærmeste ord Dette valget viser en liste med alle oppslagsordene i ordboka. Du kommer inn i listen i ordboka på det siste ordet du markerte, eller det siste ordet du valgte i History. Hvis du ikke har skannet eller markert noen ord siden du satte på pennen kommer du inn på første ord i ordboka. Du kan rulle opp og ned i ordboka for å finne andre oppslagsord. 1. Velg Ordbok og deretter Nærmeste ord 2. Rull til ditt oppslagsord. Trykk ENT. 3. Ordet fremkommer i ordbok skjermbildet 4. Trykk ESC for å returnere til listen over oppslagsord. Velg Ordbok Her kan du se en liste over tilgjengelige ordbøker i pennen og velge mellom dem. Dette valget er bare tilgjengelig hvis det er mer enn en ordbok installert. Slett logg Med dette valget kan du slette historielisten. 1. Velg Ordbok og deretter Slett logg 2. Spørsmålet, "Er du sikker?" kommer frem på skjermen. 3. Velg Ja for å slette historielista eller returnere til skjermbildet for innlesning. 4. Velg Nei for å returnere til Ordbok undermeny uten å slette historielista. Innstillinger Benytt dette menyvalget for å endre Quicktionary sine standard innstillinger. For å akseptere endringene trykker du ENT. For å returnere til Innstillinger undermenyen uten å gjøre endringer, trykk ESC. Velg innstillinger ved å trykke, eller ENT. = på. 9

14 Quicktionary 2 Omvendt: Sett denne på hvis du skal skanne omvendt tekst. (lys tekst på mørk bakgrunn.) Når omvendt er valgt blinker lampen i pennens front hurtig og symbolet er synlig i innlesningsskjermbildet. Redusert visning: Velg redusert skjermbilde for å skjule enkelte opplysninger på oppslagsordene i ordboka, som f. eks. Fonetisk uttale. Aktiver tale: Når Aktiver tale er valgt vil Quicktionary lese teksten høyt med det samme det velges for oversettelse. Linje(r) per rulling: Dette valget bestemmer hvor mange linjer Quicktionary programmet ruller om gangen i Delt skjermbilde og ordboksskjermbildet. For å endre antall linjer trykker du eller. Hjelp Veiledninger Dette valget er kun tilgjengelig når ordboka inneholder guider eller forklaringer som Uttale guide for å forklare spesielle symboler som er benyttet i denne spesielle ordboka. Om Se copyright and versjonsinformasjon for programmet Quicktionary. Hovedmenyen Gå ut av Quicktionary og tilbake til pennens Hovedmeny 10

15 Quicktionary 2 Redigeringsmenyen Redigeringsmodus lar deg redigere og sette inn tekst ved hjelp av Bokstavlisten eller Opticard. Få tilgang til Redigeringsmenyen fra Skanne skjermbildet ved å trykke ENT to ganger. Redigeringsmenyen inneholder tre valg: Fortsett redigering Returnerer til det nåværende feltet uten å gjøre endringer. Pennen forblir i editerings modus. Aktiviser overskrivningsmodus Skriver over eksisterende tekst. I overskrivningsmodus markeres første bokstav etter den blinkende markøren. Hvilken som helst tekst som settes inn overskriver teksten som starter med den markerte bokstaven. Når Overskrivningsmodus er valgt skifter menypunktet til Innsettingsmodus. Da vil tekst bli satt inn ved skrivemerket (markøren). Slett tekst Sletter teksten i skjermbildet.. Redigere og sette inn tekst For å redigere eller sette inn tekst trykker du ENT for å aktivisere Redigeringsmodus. Den markerte teksten vil bli byttet ut med vanlig tekst, med en blinkende markør i starten av feltet. For å returnere til vanlige skanne modus trykkes ESC to ganger. Når pennen er i editeringsmodus kan tekst endres og rettes på to ulike måter: Ved hjelp av Bokstavlisten. Ved hjelp av Opticard. Bokstavlisten 11

16 Quicktionary 2 Benytt Bokstavlisten for manuelt å sette inn eller redigere tekst. Bokstavlisten er bare tilgjengelig når pennen er i redigeringsmodus. Rull til feltet du ønsker å endre og trykk ENT for å starte redigeringsmodus. Benytt piltastene for å flytte til det punktet hvor du ønsker å sette inn tekst og trykk ENT for å få frem i Bokstavlisten. Trykk ESC for å avslutte Bokstavlisten Bruk av bokstavlisten Bokstavlisten virker i to ulike modus: Sett inn og Skriv over som bestemmes av innstillingen i Redigeringsmenyen. Standard modus er Sett inn. I Sett inn settes bokstaver inn ved markøren. I Skriv over modus overskrives bokstavene fra der markøren er plassert. Bruk for å rulle til bokstaven du vil sette inn. Trykk ENT for å sette inn bokstaven. Følg samme prosedyre for hver bokstav som skal settes inn. Når du er ferdig trykker du ESC for å tilbake til det tidligere skjermbildet. Valg i bokstavlisten Standard Bokstavlisten inneholder 26 små bokstaver og med mulighet til å sette inn tall, store bokstaver, tegnsetting, aksenter og symboler. Sett inn store bokstaver Sett inn blokk bokstaver ved å trykke når du har valgt bokstav. Da kan du velge mellom stor og liten skrift. Trykk ENT for å velge. Sett inn aksenter og symboler Sett inn bokstaver med aksenter eller symboler laget ved hjelp av alfabetbokstaver som eller ved rulle til bokstaven og trykke. Du får da se de tilgjengelige bokstavene og symbolene. Rull til ønsket bokstav og trykk ENT for sette den inn. Å sette inn tall Rull til dette symbolet og trykk ENT for å ta frem den numeriske bokstavlisten. 12

17 Quicktionary 2 Sett inn tegn og symboler Rull til dette symbolet og trykk ENT for å ta frem tegnsettings bokstavlist. Alfabet Rull til dette symbolet og trykk ENT for å gå tilbake til standard bokstavlist. Slett Rull til dette feltet for å slette en markert bokstav. Hvis du starter bokstavlisten fra et felt som har nådd det maksimale antall bokstaver hopper markøren automatisk til dette valget og du vil ikke kunne skrive bokstaver før du har frigjort plass ved å slette Mellomrom Rull til dette feltet og trykk ENT for å sette inn mellomrom. Flere bokstavers modus Dette symbolet viser at du kan skrive inn så mange bokstaver du ønsker. Rull til bokstaven du vil sette inn og trykk ENT. Fortsett å legge inn bokstaver på denne måten til du er ferdig. For å avslutte bokstavlisten trykker ESC. Rull til symbolet for flere bokstavers modus og trykk ENT for å endre til denne modus. En bokstavs modus Dette tegnet viser at du bare kan sette inn en bokstav før bokstavlisten automatisk avsluttes. Opticard 13

18 Quicktionary 2 Opticard er et skannetastatur som du finner på baksiden av pennens oppbevaringseske. Bokstavene som blir lagt inn ved hjelp av Opticard gjenkjennes ved hjelp av unike strekkoder og som blir gjort om til korrekt bokstav i pennen. Bruk Opticard for å rette i skannet tekst, eller til å sette inn tekst som ikke lar seg skanne av ulike årsaker. For å benytte Opticard: 1. Hold esken med Opticard som vist på bildet, med Opticard tittelen på høyre side. 2. Skann Opticard tasten i det nedre venstre hjørnet fra venstre til høyre, eller fra høyre til venstre for å aktivisere Opticard Modus. Når Opticard modus er aktivisert vil lampen fremme på pennen blinke hurtig. 3. Skann langsomt den ønskede bokstav, eller berør tasten forsiktig med tuppen av pennen. Bokstavene blir vist i pennens skjerm. Benytt følgende tastekombinasjoner for å få frem ønsket bokstav: Små bokstaver: Skann tasten Store bokstaver: Skann Shift tasten og deretter bokstavtasten. CAPS: For å aktivisere CAPS Lock taster du to ganger på Shift. Tegnsetting: Skann Ctrl tasten og deretter symbolet. Bokstaver med aksenter: Skann Ctrl tasten, skann aksenten, og deretter skanner du bokstaven. Store bokstaver med aksenter: Skann tasten Ctrl tasten, etterfulgt av Shift tasten, skann aksenten og deretter den tilhørende bokstaven. Mellomrom: Skann spc tasten. Slette: Skann Shift tasten og deretter del tasten. 4. Når du er ferdig skanner du Opticard tasten for å gå tilbake til normal skannemodus. 14

19 Quicktionary 2 Oppslagsord i ordboka Ordbokas oppslagsord inneholder flere elementer og indikatorer. De følgende eksemplene er fra Engelsk til Norsk, Engelsk til Tysk og Tysk til Engelsk ordbok. NB!: Ikke alle ordbøker inneholder alle de nevnte elementene. Piltastene Pilene i nederste høyre hjørne av skjermen viser at du kan få frem hele oppslaget ved å benytte piltasten. Et hult pil symbol indikerer at oppslaget vises redusert. En fylt pil foreteller at oppslaget vises fullt ut. Ordliste Når Ordlistesymbolet vises i skjermens øvre høyre hjørne, forteller det at det er fler oppslag til søkeordet. Trykk ESC for å se Ordlista Ordlista fremkommer: 1. Når det skannede ordet passer til flere oppslag. F. eks. Vil ordet dressing la deg velge mellom dress og dressing. Du kan her velge hvilket oppslag du vil se på. 2. Når det innleste ordet er et homonym, et ord som staves på samme måte som et annet, men med ulik betydning. 3. Etter skanning av et idiom vil Quicktionary automatisk kjenne igjen hele frasen og vil vise en Ordliste som inneholder både hele idiomet og det første markerte ordet. 15

20 Quicktionary 2 Oppslagsord Det valgte ordet, eller avledede ord, kan inneholde mer enn et ord. Disse skjermbildene viser oppslagsordet special og ordet ate og det avledede ordet eat. Fonetikk Fonetisk transkribering av oppslagsordet. Dette kommer frem på skjermen når det er valgt full skjerm (Full Display) Guiden for de fonetiske symbolene finner du i Guide & Glossaries i Hjelp menyen til Quicktionary. Deler av ord Ord kategorier som beskriver bruken, f. eks. substantiv, verb, og adjektiv. Noen oppslag som land har flere forklaringer da de kan være både verb og substantiv. 16

21 Quicktionary 2 Idiomer Uttrykk eller fraser som normalt består av en sekvens av ord. De kan bli identifisert: Automatisk i en setning Ved å rulle gjennom oversettingen av det første ordet i sekvensen. Hvis du skanner tekst som inneholder et idiom vil Quicktionary automatisk vise oversettelsen av det når det første ordet er markert. F. eks. I eksemplet From A to Z vist når From er markert. Delt verb Hvis du skanner et ord som er del av et delt verb: 1. Oversettelsen vil komme frem sammen med Ordliste symbolet. I Ordliste vil valget Delt verb fremkomme og gi deg muligheten til å se oversettelsen av hele verbet. 2. Meldingen Scan 1st part vil fremkomme med mulighet til å skanne første del for å se oversettelsen av hele verbet. Hvis du skanner tekst som inneholder et delt verb vil Quicktionary automatisk kjenne det igjen og kombinere delene. Oppslaget for verbet vil bli vist umiddelbart når du markerer første del av verbet. For eksempel hvis du skanner "ihr stellt etwas auf", vil oppslaget for "aufstellen" fremkomme umiddelbart når du markerer stellt. 17

22 Quicktionary 2 Sammensatte ord Hvis du skanner et ord som ikke finnes i ordboka, men er et sammensatt ord som består av eksisterende oppslag i ordboka, vil Quicktionary dele det opp i sine respektive oppslag. Oversettelsen av det første ordet i det sammensatte ordet fremkommer først, med ordliste symbolet ved siden av. For å vise oppslaget for andre del av det sammensatte ordet: Trykk ENT for å gå til Ordbok (hvis du skannet mer enn et ord). Trykk ESC for å se ordlisten. Rull til ordet du ønsker å oversette og trykk ENT. For eksempel: Hvis du skannet ordet språkfellesskap, vil oppslaget for fellesskap fremkomme. Gå til ordlisten og velg ordet språk for å se oversettelsen. 18

23 Quicktionary 2 Høytlesning av skannet tekst Skannet tekst kan bli lest opp for deg både fra Delt Skjerm og Ordbokskjermbildet. Juster volumet ved hjelp av Stemme innstillinger i innstillinger menyen. Du har tilgang til Aktiver tale valget fra Innstillinger i Quicktionary Menu. Når Aktiver tale er valgt: Rull gjennom teksten i Delt Skjerm og ordene vil bli lest høyt etterhvert som de er markerte. I Ordbokskjermbildet ved å skanne et enkelt ord, eller fra Delt Skjerm vil ordet bli lest høyt automatisk. Når Aktiver tale ikke er valgt: Rull til venstre i Delt Skjerm inntil symbolet er markert. Da vil hele setningen leses høyt. Trykk ENT når symbolet er markert og setningen vil bli lest om igjen. Trykk ENT for å høre ordet lest i Ordbokskjermbildet Uttale av homografer En homograf er to eller fler ord som staves på samme måte, men har ulik betydning eller opprinnelse. Et eksempel er bønner som både kan være en grønsak eller flere bønner til gud. Hvis det valgte ordet er et homonym vil Quicktionary lese alle variantene i uttalen av ordet. 19

24 Pennens hovedfunksjoner Pennens hovedfunksjoner Du har tilgang til alle hovedfunksjoner fra Hovedmenyen. Dette er menyen som kommer frem når du skrur på pennen første gang. Benytt piltastene for å velge det punktet på menyen du ønsker. Hvis du går inn i et program eller undermeny kan du alltid gå tilbake ved å trykke ESC tasten. I Hovedmenyen finner du følgende valg: Quicktionary Med Quicktionary kan du skanne og oversette tekst. PC-kontrollert kommunikasjon Innstillinger som kun benyttes ved eventuell service hos Activium. Innstillinger Med innstillinger kan du endre ulike innstillinger som skanne og meny språk. Informasjon Informasjonsbildet viser pennens innstillinger og bruksmodus. PC styrt kommunikasjon Benyttes kun ved eventuell service på pennen av autorisert reparatør. 20

25 Pennens hovedfunksjoner Menyen Innstillinger Du kan endre innstillinger i pennen ved hjelp av denne menyen. Du finner Innstillinger i Hovedmenyen. For å gjøre et valg ruller du gjennom de ulike alternativene med tastene eller og trykker ENT når ønsket alternativ er markert. For å gå tilbake til foregående skjermbilde uten å gjøre endringer trykker man ESC. Menyen Innstillinger inneholder følgende alternativ: Skanner språk Ikke relevant for dette produktet. Grensesnittspråk Bruk dette alternativet for å endre språket i menyer og meldinger. 1. Velg Grensesnittspråk. 2. Rull til det språket du ønsker med eller og trykk ENT. Kommunikasjonsinnstillinger Benytt dette valget for å sette parametere til kommunikasjonen mellom penn og PC Tilkoblingsenhet Her velges det om det skal benyttes IR eller USB kabel 1. Velg Tilkoblingsenhet. 2. Rull til ønsket alternativ med eller og trykk ENT. Overføringshastighet Overføringshastigheten bør alltid være satt til 115, Velg Overføringshastighet. 21

26 Pennens hovedfunksjoner Hvis ikke Overføringshastigheten er satt til 115,200, rull nedover med til 115,200 er synlig på skjermen og trykk ENT. Taleinnstillinger Benytt dette valget for å justere stemmeinnstillingene i pennen. Valgene her endrer måten tekst blir lest av Quicktionary Volum Her setter du volumet på lyden. 1. Velg Volum. 2. Juster volumet med eller og trykk ENT Nivå Når automatisk høytlesning er aktivisert vil pennen automatisk uttale ordet du markerer eller velger. 1. Velg Nivå. 2. Juster med eller og trykk ENT. Lesehastighet Dette alternativet lar deg justere med hvilke hastighet pennen uttaler ordene. 1. Velg Lesehastighet 2. Juster hastigheten med eller og trykk ENT. Desto høyere tall, desto større hastighet. Tid for autolukking Hvis pennen ikke benyttes vil den skru seg av automatisk etter to minutter. Benytt dette alternativet for å endre tiden til pennen skrur seg av. 1. Velg Tid for autolukking. 2. Velg tiden du ønsker med eller og trykk ENT. Høyre-/venstre-hendt Benytt dette alternativet for å velge mellom høyre- eller venstrehånds modus. Endringer i dette valget roterer skjermen 180 (Hvis dette alternativet ikke er feilstilt, vil skanning av tekst ikke fungere).

27 Pennens hovedfunksjoner 1. Velg Høyre-/venstre-hendt 2. Rull til rett alternativ med eller og trykk ENT. Meny Type Her kan du velge om pennens menyer skal vises som tekst, symboler eller både tekst og symboler. 1. Velg Meny Type. 2. Rull til ønsket alternativ med eller og trykk ENT. Intervall for langt trykk Her kan du endre tiden du trenger for at pennen skal oppfatte det som et langt tastetrykk. 1. Velg Intervall for langt trykk 2. Flytt skyvemerket til en passende tid med eller. 3. Test innstillingen med å trykke og holde tasten en tiltenkt tid. Hvis skjermen blinker er innstillingen OK. Hvis ikke må du justere til en annen tid. Dobbelklikk intervall Benytt dette alternativet for å bestemme tiden mellom de to klikkene i et dobbeltklikk. 1. Velg Dobbelklikk intervall. 2. Beveg skyvemerket med eller. 3. Test innstillingen ved å dobbelklikke tasten. Hvis skjermen blinker er innstillingen bra. Hvis skjermen ikke blinker må du justere til et annet intervall eller klikke fortere! Dobbeltklikk intervall Benytt dette alternativet for å bestemme tiden mellom de to klikkene i et dobbeltklikk. 1. Velg Dobbeltklikk intervall. 2. Beveg skyvemerket med eller. 3. Test innstillingen ved å dobbelklikke tasten. Hvis skjermen blinker er innstillingen bra. Hvis skjermen ikke blinker må du justere til et annet intervall eller klikke fortere! 23

28 Pennens hovedfunksjoner Kontrast Benytt dette valget til justere kontrasten i skjermen. 1. Velg Sett Kontrast. 2. Juster kontrasten med eller og trykk ENT. Høyere tall, gir høyere kontrast. Informasjonsmenyen Informasjonsmenyen viser følgende: Minne status Se hvor mye minne som er ledig i pennen. Dette er nyttig om du skal sjekke plassen når du vil installere ekstra komponenter som ordbøker. Komprimer minne Maksimerer ledig minne i pennen ved å komprimere de installerte program og data som er installerte. Batteristatus Se hvor mye kraft som er igjen i batteriene. Et diagram viser kraftnivået. Serienummer Se pennens serienummer Om Se pennens versjonsnummer, rettighetsinformasjon og operativsystemets versjonsnummer. 24

29 Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon Batterier Pennen blir levert med 2 AAA alkaliske batterier. Hvis batteriene er svake vil meldingen "Replace Batteries" komme frem på skjermen. I det øyeblikket batteriene er i ferd med å å ut vil pennen skru seg av automatisk. Hvis pennen skulle oppføre seg underlig er det ofte p. g.a. dårlige batterier. Sjekk nivået i Informasjonsmenyen og bytt dem om nødvendig. Sikkerhet Advarsel: Hvis du benytter feil type batteri er det en teoretisk mulighet for en eksplosjon. Benytt kun Alkaliske batterier av typen AAA 1. Sett to friske batterier i pennen. Det anbefales ikke å benytte batterier som ikke har samme spenningsnivå. 2. Ikke sett inn batterier av ulike typer.(f. eks. oppladbare og vanlige.). 3. Se produsentens informasjon når batteriene skal kastes. Vedlikehold av pennen Pennen din er produsert etter de høyeste krav til arbeid og produksjon. For å holde pennen vedlike, følg disse anbefalingene: 1. Lagre den i oppbevaringsetuiet når den ikke er i bruk. 2. Hold pennen borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer. 3. Rens med en myk fuktig klut. 4. Unngå direkte sollys for lengre perioder om gangen. Advarsel: For å unngå skader ved støt eller slag bør pennen oppbevares i det medfølgende etuiet. Unngå fuktighet. 25

30 Copyrights and Trademarks Product Specification Feature Description Display Information Resolution: 122 x 32 pixels Size: 61mm x 20mm / 2.4 x.8 Keypad Push Buttons - Power/ESC/ENT/Up/Down/Left/Right) CPU ARM 7 TDMI Memory RAM 192KB 8. ROM 8 MB External 4MB, 6MB or 8MB memory card Communications USB Cable, Infrared IrOBEX Optical Scanner 128 pixels linear array image sensor 400 DPI resolution Power 2 x 1.5V AAA Alkaliske batterier Size L x W x H: 163 mm x 38 mm x 23 mm (6.4 x 1.5 x 1 ) Weight 90 grams (3 oz.) without batteries +/- flash memory card) Safety CE RoHS UL Operating Temperature Range 26 FCC class B 0 C - 40 C Copyrights and Trademarks 2008 WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. WizCom Technologies Ltd. uses the Ligature OCR-on-a-Chip copyright , Ligature Compression Technology copyright , and Ligature reverse inflection and derivation technology copyright under license from Ligature Ltd. All rights reserved. WizCom InfoScan, QuickLink-Pen, Quicktionary, Readingpen, WizCom SuperPen, WizCom and Pen design are trademarks or registered trademarks of WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. All other brands and product names appearing here are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

31 Worldwide Limited Warranty Worldwide Limited Warranty WizCom Technologies Ltd. (hereinafter - "WizCom") warrants the initial purchaser (hereinafter - "PURCHASER") of each of the products bearing the trade names or trademarks Quicktionary, ReadingPen, SuperPen, InfoScan, QuickLink or MEK (hereinafter - "PRODUCT") sold by WizCom (including sale through WizCom's Web Site) or WizCom's authorized local retail dealer (hereinafter - "AUTHORIZED RETAILER") as follows: WizCom warrants that your PRODUCT, under normal use, will be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase from WizCom or from WizCom's AUTHORIZED RETAILER. This limited warranty extends only to the original Purchaser of the PRODUCT and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end-user. WizCom's sole obligation, and Purchaser exclusive remedy, under this express warranty, in lieu of all other warranties express or implied by law or otherwise, shall be, at WizCom's option and expense, to repair or replace- either with new parts or used parts, without charge, PRODUCTS that are found to be defective and malfunctioning during normal usage and returned within the warranty period, provided that: (i) The PRODUCT has not been damaged or subjected to mishandling, improper storage, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, abnormal operation or conditions, operation in an unsuitable environment or in a manner for which it is not intended, unauthorized repair, unauthorized modifications, or other acts which are not the fault of WizCom. (ii) The PRODUCT has not been damaged from external causes such as fire, flooding, sand, dirt, storm or any other damage from weather conditions, an Act of God, theft, or battery leakage, blown fuse, or improper use of any electrical source, damage caused by computer or internet viruses, bugs, worms, Trojan Horses, cancelbots or damage caused by the connection to other products not recommended for interconnection by WizCom. (iii) No one other than an authorized WizCom representative opens the casing of the PRODUCT. (iv) WizCom has been advised in writing by the PURCHASER of the alleged defect or malfunction of the Product within fourteen (14) days after the expiration of the applicable limited warranty period. (v) This limited warranty does not cover physical damage to the surface of the product, including breakage, cracks or scratches on the LCD screen or outside casing. (vi) The liability under this warranty is limited to the actual cash value of the PRODUCT, determined by the price paid by the Consumer for the Product less a reasonable amount for usage. Repair or replacement of the PRODUCT shall not extend the original warranty period. 27

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Lisensvalg... 4 Internett-alternativer... 5 Lisensbestyring...

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 16 kabler Gel-forseglinger, / kabel Diamater 1 Klargjøring av FOSC-400-A2G & B2G GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Viktig informasjon før bruk.

Viktig informasjon før bruk. Viktig informasjon før bruk. Følgende punkter og advarsler må følges; Ta alltid ut Fusion av esken eller vesken før bruk Bruk kun medfølgende orginal kabler og adaptere Bruk aldri Fusion på badet eller

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

PolyPrint Brukermanual

PolyPrint Brukermanual PolyPrint Brukermanual POLYPRINT er et merkesystem som gjør det mulig å lage ulike varianter av etiketter. Hovedskjerm Forklaring til menyvalg Mulighetene for POLYPRINT er beskrevet under. Etikett redigering.

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Inngående varetelling WebOffice.

Inngående varetelling WebOffice. Inngående varetelling WebOffice. CPT Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Strekkodeleser Enter Escape Pil opp\ned Enter Backspace Numeriske knapper Function Power Strekkodeleser: Når man er et sted

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Tekniske data Hurtigveiledning

Tekniske data Hurtigveiledning Guide Start Quick 6.1 Mobile Windows Series PT32 V1.0 PT32 Tekniske data Hurtigveiledning 6.1 mobile Windows CPU Memory OS Wireless Spec PT32 Hardware option) 624MHz(806M PXA310 Marvell SDRAM 256M,FLASH

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 Side 1 of 15 Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Bruker manual 3.0 Oktober, 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Hybrid Terminal. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse. 1 Hybrid Terminal, sett. 1.2 Fiber skjøtebrett, sett

Hybrid Terminal. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse. 1 Hybrid Terminal, sett. 1.2 Fiber skjøtebrett, sett HT M O N T A S J E B E S K R I V E L S E Hybrid Terminal Utarbeidet i samarbeide med Telenor 1.2 Fiber skjøtebrett, sett Innholdsfortegnelse 1 Hybrid Terminal, sett. 2 Montering av Hybrid Terminal 3 Innføring

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

Microcat Ford Europe. Hurtigveiledning for deler

Microcat Ford Europe. Hurtigveiledning for deler Microcat Ford Europe Hurtigveiledning for deler Innhold Introduksjon...2 Om denne veiledningen... 2 Installering av Microcat... 3 Komme i gang... 4 Oversikt over Microcat... 4 Oppsett av Microcat... 7

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger gjennom et navigerbart sett med ordvalg. Skriveren kan flytte mellom en serie med tavler for å lage

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker.

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. 9 januar 2012. Laila Brandsdal Johnson Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skanne fra bok til PC. Skal du skanne skolebøker

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Følgende gjelder når du skal gjøre din første måling:

Følgende gjelder når du skal gjøre din første måling: Anritsu modell MT9083A er en mini OTDR for måling på optiske fibre. Instrumentet finnes i multi mode og single mode utgaver og har samme brukerprosedyre uavhengig av bølgelengde du ønsker å måle på. Instrumentet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

51-54 Series II. Thermometer

51-54 Series II. Thermometer 51-54 Series II Thermometer Product Overview Présentation du produit Descrizione generale del prodotto Produktübersicht Características de los productos Informações gerais sobre o produto Productoverzicht

Detaljer

FIST/FOSC-RSKG-1-NO08

FIST/FOSC-RSKG-1-NO08 FIST/FOSC-RSKG-1-NO08 Installasjonsveiledning Gel-forseglinger, 1 kabel 1 Gel-forseglinger / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GELSEAL Kabel Diameter. 1 kabel ut 10.5 14 mm 2 kabler ut 7.5

Detaljer

Bruksanvisning Quarryman Pro

Bruksanvisning Quarryman Pro 1. SALVEMARKØRER Sett ut markør A og B. De skal stå på linje med borehullene og ca. 2 m utenfor hvert borehull på endene. 2. BOREHULLSMARKØRER Sett ut markører i hvert borehull. Disse må ha samme lengde.

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Kom godt i gang med Ordboksverktøyet mikrov.no Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet kan brukes som forklarings- og rettskrivningsordbok

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer