Quicktionary 2 Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quicktionary 2 Brukermanual"

Transkript

1 Quicktionary 2 Brukermanual

2

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 1 Kontakt- og supportinformasjon... 1 Kom i gang Bli kjent med pennen... 2 Oppstart av pennen... 2 Grunnleggende bruk av pennen... 3 Retningslinjer for skanning... 3 Lær deg å skanne riktig (med skannetreneren)... 5 Quicktionary Quicktionarys skjermbilder... 6 Menyer i Quicktionary... 8 Redigere og sette inn tekst Oppslagsord i ordboka Høytlesning av skannet tekst Pennens hovedfunksjoner PC styrt kommunikasjon Menyen Innstillinger Informasjonsmenyen Tilleggsinformasjon Batterier Sikkerhet Vedlikehold av pennen Product Specification Copyrights and Trademarks Worldwide Limited Warranty... 27

4

5 Introduksjon Introduksjon Gratulerer med ditt valg av den avanserte Quicktionary 2 fra WizCom Technologies. WizCom lager portable skanner penner som hjelper deg med å lese, forstå og benytte tekst. Med Quicktionary 2 kan du skanne hele tekstlinjer, oversette ord for ord og få skannede tekster lest høyt for deg. Denne bruksanvisningen er delt i fire hovedseksjoner: 1. Kom i gang Forklaring av de grunnleggende funksjonene og informasjon som hvordan skanne tekst. 2. Quicktionary 2 I denne seksjonen forklarer vi hvordan man arbeider med pennen. Vi går igjennom alle menyvalg, programmer og ulike måter å skanne, sette inn og redigere tekst. 3. Tilleggsinformasjon Ekstra informasjon som vedlikehold av din Quicktionary 2 penn. Kontakt- og supportinformasjon Kontakt oss på telefon eller e-post: eller se vår nettside hvor du blant annet finner svar på vanlige spørsmål. 1

6 Kom i gang. Kom i gang. Bli kjent med pennen Pennen din består av følgende deler: Viktig!: Pass på å justere volumet før du tar i bruk hodetelefoner. Innstillingen finnes i menyvalget Taleinnstillinger i Innstillinger menyen: Oppstart av pennen For å komme i gang: 1. Ta pennen ut av beskyttelsesesken. 2. Ta av dekslet over plassen til batteriene. 3. Sett inn to AAA batterier. Se merkingen i lommen for batteriene så pluss og minus polene kommer riktig vei. 4. Steng batteriluken. 5. Ta av beskyttelsen fra tuppen av pennen. 6. Trykk knappen for å skru på pennen. 7. Du er klar til å skanne! NB!: Hvis du er keivhendt les kapitlet Høyre -Venstrehendt på side 22 for å stille inn pennen til venstrehåndsskanning. 2

7 Grunnleggende bruk av pennen Pennens taster og deres bruk Kom i gang. På pennen finner du syv taster. Disse benyttes på følgende måte: Strømbryter: : Brukes til å skru pennen av og på. ENT tast : Tilgang til undermenyer og skjermbilder. Bekrefter valg eller utfører en operasjon. ESC tast : Går tilbake i menyene, stenger skjermbilder, eller avbryter en funksjon. Piltaster : For å bla seg frem i menyer og skjermbilder. Navigere i menyer og lister For å gjøre et valg i en meny eller liste: 1. Flytt deg i menyen ved hjelp av eller til ditt valg er markert i menyen. 2. Trykk ENT. 3. For å komme tilbake til et tidligere meny nivå fra en undermeny eller liste trykker du ESC Retningslinjer for skanning Skanne modus Pennen er i skannemodus når den røde lampen på pennens spiss blinker. Du kan ikke skanne når du gjør valg i menyen. Skanneretning Du kan skanne tekst fra høyre til venstre eller fra venstre til høyre. Begge deler gir samme resultat. 3

8 Kom i gang. Skanne begrensninger Pennen skanner og kjenner igjen trykket tekst i et stort utvalg av skrifttyper og størrelser, (6-22 punkter, opp til 8mm) og med de fleste tekst og bakgrunnsfarger. (Ikke rød på hvit, hvit på rød, blå på sort eller sort på blå.) Pennen kjenner ikke igjen håndskrift, kursiv fonter, matematiske symboler eller andre spesial symboler. Tips for riktig skanning For å få et best mulig resultat av skanningen bør disse enkle reglene følges. Hold pennen i korrekt vinkel for skanning Legg det som skal skannes på en slett overflate. Pass på at originalen er av god kvalitet og at sidene ikke er krøllet. Kopier av dårlig kvalitet kan gi dårlige skanninger. Ikke skann for fort. Korrekt skannevinkel er 90 Problemer ved bokstavgjenkjenning Hvis pennen har problemer med å kjenne igjen bokstaver kan det skyldes følgende: Dårlig kvalitet på originalen. Skanne innstillingene er feil. (f. eks. omvendt ) Pennen er holdt i feil vinkel ved skanningen. Skanningen er gjort med for stor hastighet. 4

9 Kom i gang. Lær deg å skanne riktig (med skannetreneren) Disse instruksjonene bruker skannetreneren i plastikk som fulgte med pennen din. Sett treneren på spissen av pennen i stedet for hetten, og skyv den på plass. 1. Skru på pennen. Pennen viser HOVEDMENY i skjermen. Hvis ikke hovedmenyen vises trykker du gjentatte ganger på ESC til det vises. 2. Rull ned og velg Quicktionary ved hjelp av pil tastene og trykk ENT. 3. Hold pennen i 90 graders vinkel og sentrer teksten mellom trenerens føtter. Denne vinkelen bør også benyttes når du skanner uten treneren. Benytt følgende setning for å trene: This sentence will help me practice scanning. 4. Trekk pennen fra venstre til høyre i en rett linje over teksten. Start skanningen fra et punkt 1 cm til venstre for teksten og avslutt 1 cm etter slutten av teksten. 5. Den innleste (skannede) teksten kommer nå frem i pennens skjerm. Hvis ikke teksten ikke samsvarer med teksten på papiret kan du trykke ENT for å slette den. Skann teksten om igjen. 5

10 Quicktionary 2 Quicktionary 2 Benytt Quicktionary programmet for å skanne og oversette fra Engelsk til Norsk. Hør de innleste ordene lest høyt. Du har tilgang til Quicktionary fra pennens hovedmeny. Når Quicktionary har startet kommer du til skjermbildet for tekstinnlesning og det blinker rødt i lampen ved spissen av pennen. Så lenge det røde lyset blinker kan du skanne inn tekst. Quicktionarys skjermbilder I Quicktionary programmet finnes det tre hovedskjermbilder, Innlesning, Delt skjerm og Ordbok. Det enkelte skjermbildet viser oversettelsen av det valgte ordet. Når den røde lampen i front av pennen blinker kan du skanne inn mer tekst. Teksten i skjermbildet blir overskrevet av det du skanner. Skjermbildet for innlesning Dette er skjermbildet du kommer til når Quicktionary programmet startes opp. Her kan du skanne inn tekst. Meldingen Skann inn indikerer hvilket språk pennen forventer å skanne. Innlest tekst ser du i det markerte området. 6

11 Quicktionary 2 Etter skanning vil teksten bli vist i delt skjermbilde i Ordbokskjermbildet. Sett inn tekst ved hjelp av bokstavlisten eller Opticard. Trykk ESC fra innlesningsskjermbildet for å gå tilbake til hovedmenyen. NB!: Hvis ikonet er synlig på skjermen betyr det at pennen forventer å lese invertert tekst (lys tekst på sort bakgrunn). For å endre denne innstillingen se side 13. Delt skjerm Delt skjerm fremkommer etter å ha skannet mer enn et ord. Den skannede teksten kommer frem i øverste halvdel av skjermbildet og oversettelsen av det markerte ordet kommer frem på nedre halvdel av skjermen. Rull gjennom den innleste teksten med piltastene. Piltegnet på slutten av øvre linje viser at du kan hente frem mer tekst med piltastene. Du finner de forskjellige oppslagene i ordboka med å bruke opp/ned piltastene. Se det markerte ordet i Ordbokskjermbildet ved å trykke ENT. Hvis den valgte ordboka støtter høytlesning kan du bruke tasten for å markere stemme ikonet. Quicktionary2 vil da lese ordet høyt. Trykk ENT for å høre det lest igjen. Trykk ESC for å gå tilbake til innlesningsskjermbildet. 7

12 Quicktionary 2 Ordbokskjermbildet Ordbokskjermbildet fremkommet etter skanning av et ord eller efter at du velger et ord i det delte skjermbildet. Rull gjennom oppslagene i ordboka med piltastene opp/ned. Velg mellom redusert eller full visning av ordboka med høyre / venstre piltastene. Hvis den valgte ordboka støtter høytlesning kan du trykke ENT for å få lest ordet høyt. Hvis du har kommet til ordbokskjermbildet etter å ha valgt et ord i delt skjerm trykker du ESC for å gå tilbake dit. Menyer i Quicktionary Quicktionary har to menyer: Quicktionary menyen og Redigeringsmenyen Quicktionary menyen For å ta frem Quicktionary menyen velger du skjermbildet for innlesning og trykker ESC. For å gå tilbake til Quicktionary menyen trykker du ESC. Ordbok Undermenyen Ordbok inneholder ordbokverktøy. Logg Her kan du se en liste over de siste ordene som er sett på, med det siste ordet du så på toppen. Historielisten kan lagre opp til 80 ord. Når lista er full blir det eldste ordet tatt ut for å gi plass til det nyeste. 8

13 Quicktionary 2 For å velge et av ordene og se oppslaget i ordboka: 1. Velg Ordbok og deretter Logg. 2. Rull gjennom lista til du finner ordet du søker. Trykk ENT. Ordet fremkommer nå i ordbokskjermbildet. 3. Trykk ESC for å returnere til loggen. Nærmeste ord Dette valget viser en liste med alle oppslagsordene i ordboka. Du kommer inn i listen i ordboka på det siste ordet du markerte, eller det siste ordet du valgte i History. Hvis du ikke har skannet eller markert noen ord siden du satte på pennen kommer du inn på første ord i ordboka. Du kan rulle opp og ned i ordboka for å finne andre oppslagsord. 1. Velg Ordbok og deretter Nærmeste ord 2. Rull til ditt oppslagsord. Trykk ENT. 3. Ordet fremkommer i ordbok skjermbildet 4. Trykk ESC for å returnere til listen over oppslagsord. Velg Ordbok Her kan du se en liste over tilgjengelige ordbøker i pennen og velge mellom dem. Dette valget er bare tilgjengelig hvis det er mer enn en ordbok installert. Slett logg Med dette valget kan du slette historielisten. 1. Velg Ordbok og deretter Slett logg 2. Spørsmålet, "Er du sikker?" kommer frem på skjermen. 3. Velg Ja for å slette historielista eller returnere til skjermbildet for innlesning. 4. Velg Nei for å returnere til Ordbok undermeny uten å slette historielista. Innstillinger Benytt dette menyvalget for å endre Quicktionary sine standard innstillinger. For å akseptere endringene trykker du ENT. For å returnere til Innstillinger undermenyen uten å gjøre endringer, trykk ESC. Velg innstillinger ved å trykke, eller ENT. = på. 9

14 Quicktionary 2 Omvendt: Sett denne på hvis du skal skanne omvendt tekst. (lys tekst på mørk bakgrunn.) Når omvendt er valgt blinker lampen i pennens front hurtig og symbolet er synlig i innlesningsskjermbildet. Redusert visning: Velg redusert skjermbilde for å skjule enkelte opplysninger på oppslagsordene i ordboka, som f. eks. Fonetisk uttale. Aktiver tale: Når Aktiver tale er valgt vil Quicktionary lese teksten høyt med det samme det velges for oversettelse. Linje(r) per rulling: Dette valget bestemmer hvor mange linjer Quicktionary programmet ruller om gangen i Delt skjermbilde og ordboksskjermbildet. For å endre antall linjer trykker du eller. Hjelp Veiledninger Dette valget er kun tilgjengelig når ordboka inneholder guider eller forklaringer som Uttale guide for å forklare spesielle symboler som er benyttet i denne spesielle ordboka. Om Se copyright and versjonsinformasjon for programmet Quicktionary. Hovedmenyen Gå ut av Quicktionary og tilbake til pennens Hovedmeny 10

15 Quicktionary 2 Redigeringsmenyen Redigeringsmodus lar deg redigere og sette inn tekst ved hjelp av Bokstavlisten eller Opticard. Få tilgang til Redigeringsmenyen fra Skanne skjermbildet ved å trykke ENT to ganger. Redigeringsmenyen inneholder tre valg: Fortsett redigering Returnerer til det nåværende feltet uten å gjøre endringer. Pennen forblir i editerings modus. Aktiviser overskrivningsmodus Skriver over eksisterende tekst. I overskrivningsmodus markeres første bokstav etter den blinkende markøren. Hvilken som helst tekst som settes inn overskriver teksten som starter med den markerte bokstaven. Når Overskrivningsmodus er valgt skifter menypunktet til Innsettingsmodus. Da vil tekst bli satt inn ved skrivemerket (markøren). Slett tekst Sletter teksten i skjermbildet.. Redigere og sette inn tekst For å redigere eller sette inn tekst trykker du ENT for å aktivisere Redigeringsmodus. Den markerte teksten vil bli byttet ut med vanlig tekst, med en blinkende markør i starten av feltet. For å returnere til vanlige skanne modus trykkes ESC to ganger. Når pennen er i editeringsmodus kan tekst endres og rettes på to ulike måter: Ved hjelp av Bokstavlisten. Ved hjelp av Opticard. Bokstavlisten 11

16 Quicktionary 2 Benytt Bokstavlisten for manuelt å sette inn eller redigere tekst. Bokstavlisten er bare tilgjengelig når pennen er i redigeringsmodus. Rull til feltet du ønsker å endre og trykk ENT for å starte redigeringsmodus. Benytt piltastene for å flytte til det punktet hvor du ønsker å sette inn tekst og trykk ENT for å få frem i Bokstavlisten. Trykk ESC for å avslutte Bokstavlisten Bruk av bokstavlisten Bokstavlisten virker i to ulike modus: Sett inn og Skriv over som bestemmes av innstillingen i Redigeringsmenyen. Standard modus er Sett inn. I Sett inn settes bokstaver inn ved markøren. I Skriv over modus overskrives bokstavene fra der markøren er plassert. Bruk for å rulle til bokstaven du vil sette inn. Trykk ENT for å sette inn bokstaven. Følg samme prosedyre for hver bokstav som skal settes inn. Når du er ferdig trykker du ESC for å tilbake til det tidligere skjermbildet. Valg i bokstavlisten Standard Bokstavlisten inneholder 26 små bokstaver og med mulighet til å sette inn tall, store bokstaver, tegnsetting, aksenter og symboler. Sett inn store bokstaver Sett inn blokk bokstaver ved å trykke når du har valgt bokstav. Da kan du velge mellom stor og liten skrift. Trykk ENT for å velge. Sett inn aksenter og symboler Sett inn bokstaver med aksenter eller symboler laget ved hjelp av alfabetbokstaver som eller ved rulle til bokstaven og trykke. Du får da se de tilgjengelige bokstavene og symbolene. Rull til ønsket bokstav og trykk ENT for sette den inn. Å sette inn tall Rull til dette symbolet og trykk ENT for å ta frem den numeriske bokstavlisten. 12

17 Quicktionary 2 Sett inn tegn og symboler Rull til dette symbolet og trykk ENT for å ta frem tegnsettings bokstavlist. Alfabet Rull til dette symbolet og trykk ENT for å gå tilbake til standard bokstavlist. Slett Rull til dette feltet for å slette en markert bokstav. Hvis du starter bokstavlisten fra et felt som har nådd det maksimale antall bokstaver hopper markøren automatisk til dette valget og du vil ikke kunne skrive bokstaver før du har frigjort plass ved å slette Mellomrom Rull til dette feltet og trykk ENT for å sette inn mellomrom. Flere bokstavers modus Dette symbolet viser at du kan skrive inn så mange bokstaver du ønsker. Rull til bokstaven du vil sette inn og trykk ENT. Fortsett å legge inn bokstaver på denne måten til du er ferdig. For å avslutte bokstavlisten trykker ESC. Rull til symbolet for flere bokstavers modus og trykk ENT for å endre til denne modus. En bokstavs modus Dette tegnet viser at du bare kan sette inn en bokstav før bokstavlisten automatisk avsluttes. Opticard 13

18 Quicktionary 2 Opticard er et skannetastatur som du finner på baksiden av pennens oppbevaringseske. Bokstavene som blir lagt inn ved hjelp av Opticard gjenkjennes ved hjelp av unike strekkoder og som blir gjort om til korrekt bokstav i pennen. Bruk Opticard for å rette i skannet tekst, eller til å sette inn tekst som ikke lar seg skanne av ulike årsaker. For å benytte Opticard: 1. Hold esken med Opticard som vist på bildet, med Opticard tittelen på høyre side. 2. Skann Opticard tasten i det nedre venstre hjørnet fra venstre til høyre, eller fra høyre til venstre for å aktivisere Opticard Modus. Når Opticard modus er aktivisert vil lampen fremme på pennen blinke hurtig. 3. Skann langsomt den ønskede bokstav, eller berør tasten forsiktig med tuppen av pennen. Bokstavene blir vist i pennens skjerm. Benytt følgende tastekombinasjoner for å få frem ønsket bokstav: Små bokstaver: Skann tasten Store bokstaver: Skann Shift tasten og deretter bokstavtasten. CAPS: For å aktivisere CAPS Lock taster du to ganger på Shift. Tegnsetting: Skann Ctrl tasten og deretter symbolet. Bokstaver med aksenter: Skann Ctrl tasten, skann aksenten, og deretter skanner du bokstaven. Store bokstaver med aksenter: Skann tasten Ctrl tasten, etterfulgt av Shift tasten, skann aksenten og deretter den tilhørende bokstaven. Mellomrom: Skann spc tasten. Slette: Skann Shift tasten og deretter del tasten. 4. Når du er ferdig skanner du Opticard tasten for å gå tilbake til normal skannemodus. 14

19 Quicktionary 2 Oppslagsord i ordboka Ordbokas oppslagsord inneholder flere elementer og indikatorer. De følgende eksemplene er fra Engelsk til Norsk, Engelsk til Tysk og Tysk til Engelsk ordbok. NB!: Ikke alle ordbøker inneholder alle de nevnte elementene. Piltastene Pilene i nederste høyre hjørne av skjermen viser at du kan få frem hele oppslaget ved å benytte piltasten. Et hult pil symbol indikerer at oppslaget vises redusert. En fylt pil foreteller at oppslaget vises fullt ut. Ordliste Når Ordlistesymbolet vises i skjermens øvre høyre hjørne, forteller det at det er fler oppslag til søkeordet. Trykk ESC for å se Ordlista Ordlista fremkommer: 1. Når det skannede ordet passer til flere oppslag. F. eks. Vil ordet dressing la deg velge mellom dress og dressing. Du kan her velge hvilket oppslag du vil se på. 2. Når det innleste ordet er et homonym, et ord som staves på samme måte som et annet, men med ulik betydning. 3. Etter skanning av et idiom vil Quicktionary automatisk kjenne igjen hele frasen og vil vise en Ordliste som inneholder både hele idiomet og det første markerte ordet. 15

20 Quicktionary 2 Oppslagsord Det valgte ordet, eller avledede ord, kan inneholde mer enn et ord. Disse skjermbildene viser oppslagsordet special og ordet ate og det avledede ordet eat. Fonetikk Fonetisk transkribering av oppslagsordet. Dette kommer frem på skjermen når det er valgt full skjerm (Full Display) Guiden for de fonetiske symbolene finner du i Guide & Glossaries i Hjelp menyen til Quicktionary. Deler av ord Ord kategorier som beskriver bruken, f. eks. substantiv, verb, og adjektiv. Noen oppslag som land har flere forklaringer da de kan være både verb og substantiv. 16

21 Quicktionary 2 Idiomer Uttrykk eller fraser som normalt består av en sekvens av ord. De kan bli identifisert: Automatisk i en setning Ved å rulle gjennom oversettingen av det første ordet i sekvensen. Hvis du skanner tekst som inneholder et idiom vil Quicktionary automatisk vise oversettelsen av det når det første ordet er markert. F. eks. I eksemplet From A to Z vist når From er markert. Delt verb Hvis du skanner et ord som er del av et delt verb: 1. Oversettelsen vil komme frem sammen med Ordliste symbolet. I Ordliste vil valget Delt verb fremkomme og gi deg muligheten til å se oversettelsen av hele verbet. 2. Meldingen Scan 1st part vil fremkomme med mulighet til å skanne første del for å se oversettelsen av hele verbet. Hvis du skanner tekst som inneholder et delt verb vil Quicktionary automatisk kjenne det igjen og kombinere delene. Oppslaget for verbet vil bli vist umiddelbart når du markerer første del av verbet. For eksempel hvis du skanner "ihr stellt etwas auf", vil oppslaget for "aufstellen" fremkomme umiddelbart når du markerer stellt. 17

22 Quicktionary 2 Sammensatte ord Hvis du skanner et ord som ikke finnes i ordboka, men er et sammensatt ord som består av eksisterende oppslag i ordboka, vil Quicktionary dele det opp i sine respektive oppslag. Oversettelsen av det første ordet i det sammensatte ordet fremkommer først, med ordliste symbolet ved siden av. For å vise oppslaget for andre del av det sammensatte ordet: Trykk ENT for å gå til Ordbok (hvis du skannet mer enn et ord). Trykk ESC for å se ordlisten. Rull til ordet du ønsker å oversette og trykk ENT. For eksempel: Hvis du skannet ordet språkfellesskap, vil oppslaget for fellesskap fremkomme. Gå til ordlisten og velg ordet språk for å se oversettelsen. 18

23 Quicktionary 2 Høytlesning av skannet tekst Skannet tekst kan bli lest opp for deg både fra Delt Skjerm og Ordbokskjermbildet. Juster volumet ved hjelp av Stemme innstillinger i innstillinger menyen. Du har tilgang til Aktiver tale valget fra Innstillinger i Quicktionary Menu. Når Aktiver tale er valgt: Rull gjennom teksten i Delt Skjerm og ordene vil bli lest høyt etterhvert som de er markerte. I Ordbokskjermbildet ved å skanne et enkelt ord, eller fra Delt Skjerm vil ordet bli lest høyt automatisk. Når Aktiver tale ikke er valgt: Rull til venstre i Delt Skjerm inntil symbolet er markert. Da vil hele setningen leses høyt. Trykk ENT når symbolet er markert og setningen vil bli lest om igjen. Trykk ENT for å høre ordet lest i Ordbokskjermbildet Uttale av homografer En homograf er to eller fler ord som staves på samme måte, men har ulik betydning eller opprinnelse. Et eksempel er bønner som både kan være en grønsak eller flere bønner til gud. Hvis det valgte ordet er et homonym vil Quicktionary lese alle variantene i uttalen av ordet. 19

24 Pennens hovedfunksjoner Pennens hovedfunksjoner Du har tilgang til alle hovedfunksjoner fra Hovedmenyen. Dette er menyen som kommer frem når du skrur på pennen første gang. Benytt piltastene for å velge det punktet på menyen du ønsker. Hvis du går inn i et program eller undermeny kan du alltid gå tilbake ved å trykke ESC tasten. I Hovedmenyen finner du følgende valg: Quicktionary Med Quicktionary kan du skanne og oversette tekst. PC-kontrollert kommunikasjon Innstillinger som kun benyttes ved eventuell service hos Activium. Innstillinger Med innstillinger kan du endre ulike innstillinger som skanne og meny språk. Informasjon Informasjonsbildet viser pennens innstillinger og bruksmodus. PC styrt kommunikasjon Benyttes kun ved eventuell service på pennen av autorisert reparatør. 20

25 Pennens hovedfunksjoner Menyen Innstillinger Du kan endre innstillinger i pennen ved hjelp av denne menyen. Du finner Innstillinger i Hovedmenyen. For å gjøre et valg ruller du gjennom de ulike alternativene med tastene eller og trykker ENT når ønsket alternativ er markert. For å gå tilbake til foregående skjermbilde uten å gjøre endringer trykker man ESC. Menyen Innstillinger inneholder følgende alternativ: Skanner språk Ikke relevant for dette produktet. Grensesnittspråk Bruk dette alternativet for å endre språket i menyer og meldinger. 1. Velg Grensesnittspråk. 2. Rull til det språket du ønsker med eller og trykk ENT. Kommunikasjonsinnstillinger Benytt dette valget for å sette parametere til kommunikasjonen mellom penn og PC Tilkoblingsenhet Her velges det om det skal benyttes IR eller USB kabel 1. Velg Tilkoblingsenhet. 2. Rull til ønsket alternativ med eller og trykk ENT. Overføringshastighet Overføringshastigheten bør alltid være satt til 115, Velg Overføringshastighet. 21

26 Pennens hovedfunksjoner Hvis ikke Overføringshastigheten er satt til 115,200, rull nedover med til 115,200 er synlig på skjermen og trykk ENT. Taleinnstillinger Benytt dette valget for å justere stemmeinnstillingene i pennen. Valgene her endrer måten tekst blir lest av Quicktionary Volum Her setter du volumet på lyden. 1. Velg Volum. 2. Juster volumet med eller og trykk ENT Nivå Når automatisk høytlesning er aktivisert vil pennen automatisk uttale ordet du markerer eller velger. 1. Velg Nivå. 2. Juster med eller og trykk ENT. Lesehastighet Dette alternativet lar deg justere med hvilke hastighet pennen uttaler ordene. 1. Velg Lesehastighet 2. Juster hastigheten med eller og trykk ENT. Desto høyere tall, desto større hastighet. Tid for autolukking Hvis pennen ikke benyttes vil den skru seg av automatisk etter to minutter. Benytt dette alternativet for å endre tiden til pennen skrur seg av. 1. Velg Tid for autolukking. 2. Velg tiden du ønsker med eller og trykk ENT. Høyre-/venstre-hendt Benytt dette alternativet for å velge mellom høyre- eller venstrehånds modus. Endringer i dette valget roterer skjermen 180 (Hvis dette alternativet ikke er feilstilt, vil skanning av tekst ikke fungere).

27 Pennens hovedfunksjoner 1. Velg Høyre-/venstre-hendt 2. Rull til rett alternativ med eller og trykk ENT. Meny Type Her kan du velge om pennens menyer skal vises som tekst, symboler eller både tekst og symboler. 1. Velg Meny Type. 2. Rull til ønsket alternativ med eller og trykk ENT. Intervall for langt trykk Her kan du endre tiden du trenger for at pennen skal oppfatte det som et langt tastetrykk. 1. Velg Intervall for langt trykk 2. Flytt skyvemerket til en passende tid med eller. 3. Test innstillingen med å trykke og holde tasten en tiltenkt tid. Hvis skjermen blinker er innstillingen OK. Hvis ikke må du justere til en annen tid. Dobbelklikk intervall Benytt dette alternativet for å bestemme tiden mellom de to klikkene i et dobbeltklikk. 1. Velg Dobbelklikk intervall. 2. Beveg skyvemerket med eller. 3. Test innstillingen ved å dobbelklikke tasten. Hvis skjermen blinker er innstillingen bra. Hvis skjermen ikke blinker må du justere til et annet intervall eller klikke fortere! Dobbeltklikk intervall Benytt dette alternativet for å bestemme tiden mellom de to klikkene i et dobbeltklikk. 1. Velg Dobbeltklikk intervall. 2. Beveg skyvemerket med eller. 3. Test innstillingen ved å dobbelklikke tasten. Hvis skjermen blinker er innstillingen bra. Hvis skjermen ikke blinker må du justere til et annet intervall eller klikke fortere! 23

28 Pennens hovedfunksjoner Kontrast Benytt dette valget til justere kontrasten i skjermen. 1. Velg Sett Kontrast. 2. Juster kontrasten med eller og trykk ENT. Høyere tall, gir høyere kontrast. Informasjonsmenyen Informasjonsmenyen viser følgende: Minne status Se hvor mye minne som er ledig i pennen. Dette er nyttig om du skal sjekke plassen når du vil installere ekstra komponenter som ordbøker. Komprimer minne Maksimerer ledig minne i pennen ved å komprimere de installerte program og data som er installerte. Batteristatus Se hvor mye kraft som er igjen i batteriene. Et diagram viser kraftnivået. Serienummer Se pennens serienummer Om Se pennens versjonsnummer, rettighetsinformasjon og operativsystemets versjonsnummer. 24

29 Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon Batterier Pennen blir levert med 2 AAA alkaliske batterier. Hvis batteriene er svake vil meldingen "Replace Batteries" komme frem på skjermen. I det øyeblikket batteriene er i ferd med å å ut vil pennen skru seg av automatisk. Hvis pennen skulle oppføre seg underlig er det ofte p. g.a. dårlige batterier. Sjekk nivået i Informasjonsmenyen og bytt dem om nødvendig. Sikkerhet Advarsel: Hvis du benytter feil type batteri er det en teoretisk mulighet for en eksplosjon. Benytt kun Alkaliske batterier av typen AAA 1. Sett to friske batterier i pennen. Det anbefales ikke å benytte batterier som ikke har samme spenningsnivå. 2. Ikke sett inn batterier av ulike typer.(f. eks. oppladbare og vanlige.). 3. Se produsentens informasjon når batteriene skal kastes. Vedlikehold av pennen Pennen din er produsert etter de høyeste krav til arbeid og produksjon. For å holde pennen vedlike, følg disse anbefalingene: 1. Lagre den i oppbevaringsetuiet når den ikke er i bruk. 2. Hold pennen borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer. 3. Rens med en myk fuktig klut. 4. Unngå direkte sollys for lengre perioder om gangen. Advarsel: For å unngå skader ved støt eller slag bør pennen oppbevares i det medfølgende etuiet. Unngå fuktighet. 25

30 Copyrights and Trademarks Product Specification Feature Description Display Information Resolution: 122 x 32 pixels Size: 61mm x 20mm / 2.4 x.8 Keypad Push Buttons - Power/ESC/ENT/Up/Down/Left/Right) CPU ARM 7 TDMI Memory RAM 192KB 8. ROM 8 MB External 4MB, 6MB or 8MB memory card Communications USB Cable, Infrared IrOBEX Optical Scanner 128 pixels linear array image sensor 400 DPI resolution Power 2 x 1.5V AAA Alkaliske batterier Size L x W x H: 163 mm x 38 mm x 23 mm (6.4 x 1.5 x 1 ) Weight 90 grams (3 oz.) without batteries +/- flash memory card) Safety CE RoHS UL Operating Temperature Range 26 FCC class B 0 C - 40 C Copyrights and Trademarks 2008 WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. WizCom Technologies Ltd. uses the Ligature OCR-on-a-Chip copyright , Ligature Compression Technology copyright , and Ligature reverse inflection and derivation technology copyright under license from Ligature Ltd. All rights reserved. WizCom InfoScan, QuickLink-Pen, Quicktionary, Readingpen, WizCom SuperPen, WizCom and Pen design are trademarks or registered trademarks of WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. All other brands and product names appearing here are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

31 Worldwide Limited Warranty Worldwide Limited Warranty WizCom Technologies Ltd. (hereinafter - "WizCom") warrants the initial purchaser (hereinafter - "PURCHASER") of each of the products bearing the trade names or trademarks Quicktionary, ReadingPen, SuperPen, InfoScan, QuickLink or MEK (hereinafter - "PRODUCT") sold by WizCom (including sale through WizCom's Web Site) or WizCom's authorized local retail dealer (hereinafter - "AUTHORIZED RETAILER") as follows: WizCom warrants that your PRODUCT, under normal use, will be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase from WizCom or from WizCom's AUTHORIZED RETAILER. This limited warranty extends only to the original Purchaser of the PRODUCT and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end-user. WizCom's sole obligation, and Purchaser exclusive remedy, under this express warranty, in lieu of all other warranties express or implied by law or otherwise, shall be, at WizCom's option and expense, to repair or replace- either with new parts or used parts, without charge, PRODUCTS that are found to be defective and malfunctioning during normal usage and returned within the warranty period, provided that: (i) The PRODUCT has not been damaged or subjected to mishandling, improper storage, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, abnormal operation or conditions, operation in an unsuitable environment or in a manner for which it is not intended, unauthorized repair, unauthorized modifications, or other acts which are not the fault of WizCom. (ii) The PRODUCT has not been damaged from external causes such as fire, flooding, sand, dirt, storm or any other damage from weather conditions, an Act of God, theft, or battery leakage, blown fuse, or improper use of any electrical source, damage caused by computer or internet viruses, bugs, worms, Trojan Horses, cancelbots or damage caused by the connection to other products not recommended for interconnection by WizCom. (iii) No one other than an authorized WizCom representative opens the casing of the PRODUCT. (iv) WizCom has been advised in writing by the PURCHASER of the alleged defect or malfunction of the Product within fourteen (14) days after the expiration of the applicable limited warranty period. (v) This limited warranty does not cover physical damage to the surface of the product, including breakage, cracks or scratches on the LCD screen or outside casing. (vi) The liability under this warranty is limited to the actual cash value of the PRODUCT, determined by the price paid by the Consumer for the Product less a reasonable amount for usage. Repair or replacement of the PRODUCT shall not extend the original warranty period. 27

Nuance Accessibility Suite

Nuance Accessibility Suite Tilgjengelighetspakke for mobiltelefon - manual Nuance Communications, Inc. Ond Wayside Road Burlington, MA 01803 USA www.nuance.com Oversatt til norsk av Handy Tech Norge AS. Handy Tech Norge AS http://www.handytech.no

Detaljer

BRUKERMANUAL. Versjon 1.0. for RunLabel med Intermec Easycoder skrivere. 2007 www.runlabel.com

BRUKERMANUAL. Versjon 1.0. for RunLabel med Intermec Easycoder skrivere. 2007 www.runlabel.com BRUKERMANUAL for RunLabel med Intermec Easycoder skrivere. Versjon 1.0 2007 www.runlabel.com Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 RunLabel til hva?... 3 Hjemmesiden... 3 Support og støtte... 3

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Tilgjengelighetspakke for mobiltelefon

Tilgjengelighetspakke for mobiltelefon Tilgjengelighetspakke for mobiltelefon Daisy2go Nuance Communications, Inc. 1 Wayside Road Burlington, MA 01803 USA www.nuance.com Oversatt til norsk av Handy Tech Norge AS. Handy Tech Norge AS www.handytech.no

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM-3060. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg. Trådløs forsterker. Bruksanvisning. HEOS Amp

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg. Trådløs forsterker. Bruksanvisning. HEOS Amp Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg Trådløs forsterker Bruksanvisning HEOS Amp Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg INNLEDNING 4 FØR DU BEGYNNER 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav

Detaljer

PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok

PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok Modellnummer: VS14956/VS14991 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Innhold Generell informasjon 1.1) Beskrivelse 1.2) Funksjoner 1.3) Bruksområde 1.4) Deler og betjening Hurtig Start 2.1) Sette inn batterier 2.2) Sette

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_4BayCL_201000608 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer