PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte"

Transkript

1 PERFEKSJONISME Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte

2 Perfeksjonisme Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Innhold Hva er perfeksjonisme 2 Den onde sirkel.3 Sett fokus på årsaken 3 Aksepter at ingen er perfekte.4 Gode råd..5 1

3 Hva er perfeksjonisme? Perfeksjonisme handler ofte om at man ikke kan gjøre tingene godt nok og en følelse av at hele ens omdømme og selvrespekt avhenger av om man gjøre tingene ordentlig, og hvordan andre vurderer det man gjør. På mange måter er det å ville gjøre tingene godt nok en styrke, og en viss grad av perfeksjonisme er å foretrekke framfor latskap eller likegyldighet. Man føler seg verdiløs hvis man ikke er perfekt Men ønsket om å være perfekt kan bli så sterkt at det tar bort følelsen av personlig tilfredsstillelse, - og det kan bli årsak til at man ikke oppnår de samme resultater som dem som har et avslappet forhold til det de gjør. Slik kan ønsket om å være god nok eller perfekt, komme i veien for ens egen suksess. Man blir kanskje handlingslammet, plages av dårlig samvittighet eller føler seg underlegen. Det kan blant annet komme til uttrykk på følgende måter: Angst for å begå feil Man setter mer eller mindre likhetstegn mellom det å begå en enkelt feil og å føle seg totalt verdiløs som menneske. Alt eller intet Man føler seg helt verdiløs hvis man ikke er perfekt. Får man ikke bedre karakter enn B, er man mislykket. Hvis man ikke løser selv rutineoppgaver perfekt, duger man ikke til noe som helst. Man har vansker med å skjelne mellom når det er viktig eller mindre viktig å yte det perfekte. Helt utslått av kritikk Hvis veilederen har anbefalt at en omskriver litt på et bestemt avsnitt i en oppgave, føler man at man ikke kan skrive mer på oppgaven uten veileders godkjenning, eller kanskje ikke kan skrive den ferdig i det hele tatt. Man føler seg kanskje også mislikt av veileder. Man burde også Tanker og vurderinger er hele tiden preget av forestillingen om hva man burde gjøre. Man tar sjelden hensyn til egne ønsker og behov, og fokuserer ikke på det man faktisk gjør. De andre er kjempeflinke Man er tilbøyelig til å tenke at andre lykkes så lett med et minimum av anstrengelse, få feil og nesten ikke noe følelsesmessig stress. Omvendt oppfatter man seg som en som tross store anstrengelser, alltid er utilstrekkelig. Fiksering på det negative, det positive trivialiseres Man kan ha vanskelig for å ta imot komplimenter, man blir forlegen, eller betrakter dem som tomme høflighetsfraser. 2

4 Den onde sirkelen Hvis man har perfeksjonistiske tilbøyeligheter, risikerer man lett å komme inn i en ond sirkel. Det første steg kan bli at du setter deg urealistiske, uoppnåelige mål. Det resulterer i at man blir mindre produktiv og kreativ fordi man føler seg under konstant press. Resultatet er at selvkritikken øker, man føler skyld og mister selvrespekten. Konsekvensen av den onde sirkelen er ofte nedstemthet og nervøsitet. Man får lett en oppgitt holdning til overfor det man har satt seg fore. Isteden kaster man seg ut i nye oppgaver, med urealistiske, høye mål, ut fra tanken: Hvis jeg bare prøver en gang til, og anstrenger med enda mer, skal det nok gå bra. Hang til perfeksjonisme griper også inn i ens forhold til andre mennesker. Man blir tilbøyelig til å frykte eller forvente avvisning fra andre. Perfeksjonistiske mennesker reagerer ofte med selvforsvar mot forventet kritikk, og risikerer derfor å støte andre fra seg ved alltid å være i forsvar, - alltid ville forklare, unnskylde eller gardere seg. Hvis man da ikke får anerkjennelse fra andre, vil man lett tilskrive det at andre har så høye krav og verdier, som man selv ikke klarer å leve opp til. Man får lett en oppgitt holdning til overfor det man har satt seg fore. Isteden kaster man seg ut i nye oppgaver, med urealistiske, høye mål. Man har vansker med å forestille seg at de andre kanskje holder seg tilbake fordi man selv skremmer dem, eller på forhånd har vanskeliggjort kontakten med dem. Derfor vil man ofte få vansker med nærkontakt med andre, og hele tiden forestille seg at det er de andre som ikke bryr seg om en. Sett fokus på årsaken Folk med hang til perfeksjonisme har det gjennomgående ikke særlig godt med seg selv og sine omgivelser. De føler ofte at det mangler et eller annet; de er utilfreds med sine egne prestasjoner, kan ha problemer med å prestere noe ordentlig, og kan innimellom føle at andre klarer ting så mye bedre enn dem selv. For å kunne gjøre noe med den ensomhet og utilfredshet som ofte følger med perfeksjonismen, er det viktig å se litt på hvor den stammer fra, og hva den gjør med livet. Noe kan tyde på at hang til perfeksjonisme er uttrykk for angst eller bekymring for kaos eller uoversiktlighet Vanligvis vil man mene at hang til perfeksjonisme skyldes en eller annen form for grunnleggende mindreverdsfølelse. Den kan f eks henge sammen med at man alltid 3

5 har blitt stilt meget høye krav til av ens foreldre eller andre, - og at man skulle leve opp til disse kravene for å bli elsket eller akseptert. Noe kan tyde på at hang til perfeksjonisme er uttrykk for angst eller bekymring for kaos eller uoversiktlighet. Man kan f eks forestille seg at verden bryter helt eller delvis sammen hvis man ikke har full kontroll over den, eller at man flipper helt ut og mister all kontroll hvis man ikke hele tiden har styr på allting. Aksepter at ingen er perfekte Uansett hvilke årsaker som er grunn til din perfeksjonisme, kan det være en lang og seig prosess å få gjort noe med den. Ofte vil det kreve lengre tids arbeid med deg selv, ettertenksomhet, samtaler med dine nærmeste, og eventuell hjelp hos profesjonelle, en terapeut eller rådgiver. Hvis allting var perfekt alle middager, alle faglige prestasjoner, alle kjæresteforhold ville det nesten bli for mye av det gode Du kan imidlertid gjøre en del selv for å endre dine perfeksjonistiske tilbøyeligheter i retning av en mer overkommelig og realistisk holdning. I første omgang må du erkjenne at det ikke nødvendigvis er ønskverdig å være perfekt. Det perfekte er ofte skremmende for andre. Hvis allting var perfekt alle middager, alle faglige prestasjoner, alle kjæresteforhold ville det nesten bli for mye av det gode, og fremfor alt ville det frata mennesket muligheten til utvikling og forandring. Det perfekte er på en måte også en illusjon Ingenting blir gjennomført så riktig og godt at det ikke kan stilles noen spørsmålstegn ved det. Derfor er det grunnleggende bedre å være åpen, kritisk, mottakelig og respektfull overfor de utfordringer som ligger i at tingene ikke er perfekte. 4

6 Gode råd Sett realistiske mål Baser dine mål på dine egne ønsker og behov, og på det du allerede har oppnådd. Det vil gjøre det mulig for deg å oppnå nye mål, og i lengden medføre bedre følelse av egenverdi. Når du har oppnådd et mål, så prøv en gang imellom å sette neste mål litt lavere enn det forrige. Eksperimenter med dine mål på suksess Velg en hvilken som helst aktivitet. Istedenfor å styre mot 100% suksess, prøv å styre mot 90% eller 80%, eller sågar 60%. Det vil hjelpe deg å anerkjenne at jorden ikke nødvendigvis går under fordi du ikke er perfekt. Bruk følelsen av nervøsitet og nedstemthet Hver gang du står overfor en oppgave, og du får disse følelsene, så spør deg selv: har jeg stilt urimelige krav til meg selv i denne situasjonen? Undersøk angsten som kan ligge bak perfeksjonismen Det kan du gjøre ved f eks å stille spørsmålet: hva er jeg redd for? Hva er det verste som kan skje, hvis jeg ikke har full kontroll over situasjonen? Vil det minste feilskjær bety at helvete bryter løs? Anerkjenn at du kan lære masse ved å ta feil Når du gjør feil, still spørsmålet: hva kan jeg lære av dette? Mer spesifikt kan du tenke gjennom de siste feiltakelser du har gjort. Lag en liste over dem. Hvor galt gikk det egentlig? Brøt verden sammen, eller gikk det mest ut over humøret og kreativiteten? Unngå alt-eller-intet-tenkning i forhold til dine mål Lær deg å skille mellom oppgaver med høy prioritet fra mindre viktige oppgave. Sørg for å bruke mindre krefter på mindre viktige oppgaver. Undersøk hvorfor noen oppgaver er mer eller mindre viktig enn andre. Prøv å lage et studie- eller arbeidsfellesskap Snakk med dine medstudenter om hvor mye og hvordan dere skal prioritere innsatsen deres. Finn en fritidsaktivitet Finn noe som du kan utfolder deg i. Ha det fint sammen med andre. 5

7 Ta tidlig kontakt med din veileder - også selv om problemformuleringen kanskje ikke er helt ferdig/perfekt. Ikke la deg styre av devisen gjør rent før rengjøringsdamen kommer når du skal levere skriftlig arbeid til prosjektgruppen eller veilederen. Det er jo nettopp gjennom feil og misforståelser man kan lære. Tenk over dine forestillinger om andres forventninger til deg Undersøk helt konkret hvilke forventninger din veileder eller gruppe har til ditt arbeid, - og deres eget. Sammenlign de med dine egne, mer eller mindre avklarte forestillinger. Tenk igjennom når er noe ferdig? Kan du prøve å gi fra deg en tekst du har skrevet, uten at den er helt ferdig eller perfekt? Kan du gjøre dim masteroppgave ferdig, uten at den er klar for utgivelse på et internasjonalt forlag? Husk at du skal fortsette å lære når du kommer i jobb Arbeidsmarkedet forventer ikke perfekte kandidater, men mennesker som er engasjert og i stand til å lære av de feil de uvegerlig vil komme til å gjøre. SiO Helse takker Studentrådgivningen i Danmark for tillatelse til å bruke denne teksten på SiOs nettside eller som trykksak. Oversatt av Rigmor Mogård 6

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på.

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på. Tillegg A: Noen viktige følelser Følelser er en helt normal del av livet. Alle mennesker føler glede, sorg (tristhet), aggresjon, frykt (angst), sårethet, skyld og skam. Følelsene påvirker både tanker

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips Er du blitt kjent med en asperger, eller plutselig funnet ut at en av (de litt mer sære)

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer