Brukermanual Saphira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Saphira"

Transkript

1 Brukermanual Saphira

2 Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser Ikke rør varme overflater. Bruk grytekluter. For å beskytte mot brann, elektrisk støt eller personskade må enheten inkludert ledninger kontakter holdes unna vann og annen væske. Hold øye dersom maskinen brukes av eller nær barn. Dra ut kontakten når den ikke brukes og før rengjøring. La den kjøle seg ned før du før du tar av eller på deler og før du vasker den. Bruk ikke maskinen dersom den er i ustand eller om den har en ødelagt kontakt eller ledning. Kontakt autorisert servicetekniker for eksaminasjon, reparasjon eller justering. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten/leverandøren kan resultere i brann, elektrisk støt eller personskade. Skal ikke brukes utendørs. La ikke ledningen henge over kanten på bordet/disken og ikke la den røre varme overflater. Plasser den ikke på eller i nærheten av en gass/elektrisk brenner, eller i en oppvarmet ovn. Plugg alltid først i kontakten til maskinen, deretter i stikkontakten på veggen. For å koble fra skrur du maskinen av og drar ut kontakten fra veggen. Maskinen skal ikke brukes til annet enn det den er ment for. Vær ytterst forsiktig når du bruker varm damp. For hushold og kommersiell bruk. Spesielle ledningsinstrukser A. En kort strømledning (skjøteledning) bør brukes for å forhindre innvikling eller snubling. B. Lenger ledning er tilgjengelig og kan brukes dersom man er oppmerksom og forsiktig i bruken. Lovverket for dette må da følges. Advarsel: for å redusere faren for brann eller elektrisk støt må det ikke fjernes noen deksel. Bruker har ingen adgang hit. Reparasjon skal kun utføres av autorisert service personell. Merk: Maskinen er for hushold og kommersiell bruk. Alt vedlikehold utenom rengjøring og bruker vedlikehold skal utføres av en autorisert service tekniker. Sett ikke maskinen i vann eller prøv å demontere den.

3 For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke åpne maskinen. Rør heller ikke noen deler på innsiden. Reparasjon skal kun utføres av autorisert service personell. Sjekk spenningen for å forsikre deg om at spenningen på dataplaten er lik maskinens. Bruk aldri varmt vann til å fylle vannbeholderen. Kun kaldt vann! Hold hendene og ledninger borte fra alle varme deler på maskinen under bruk. Bruk aldri skuremiddel eller harde gjenstander når du rengjør maskinen.

4 Tegnforklaring Display Gir all informasjon Vennligst følg instruksene som viser Signal Merk Viktig Antydning

5 Tegnforklaring: 1. Spillbrett 2. Rist til spillbrett 3. Skuff 4. Kaffeutløp/ melkeskum 5. Melkeforsyning 6. Trykknapp 7. Display 8. Oppbevaring for kopper 9. Venstre kvern 10. Sprekk for rengjøringstablett 11. Høyre kvern 12. Forhåndsvalgt kvern 13. Vanntank 14. Deksel for programmeringstastatur 15. Produktknapp for varm damp 16. Produktknapp for varmt vann 17. Utløp varmt vann/damp 18. Deksel for kvern 19. Strømledning 20. Hovedbryter 21. Dataplate 22. Tilkobling til vannforsyning Instrukser for bruk

6 Tegnforklaring: 23. Av/på knapp 24. Produktknapp mugge 25. Produktknapp melkeskum 26. Programmeringsknapp Prog 27. Programmeringsknapp Programmeringsknapp 29. Produktknapp varm damp 30. Programmeringsknapp Exit 31. Knapp for avkalkningsprogram 32. Knapp for rengjøringsprogram 33. Produktknapp varmt vann 34. Knapp for renseprogram Programmeringsknapper

7 Tegnforklaring: 35. Betalingssystem 36. Myntinnkast 37. Myntbeholder 38. Lås til myntbeholder 39. Liten vannbeholder 40. Kortleser Betalingssystem

8 Innhold 1. Viktig informasjon for brukere Beskrivelse av maskinen Sikkerhetsinstrukser Advarsler Sikkerhetsregler Forberedelse av maskinen Sjekk hovedspenning Sjekk sikringen Fylle på vanntanken Fylle på kaffebønner Skru på maskinen Rens av maskinen Valg av kvern Justere kvernen Innstilling av vanntrykk Kaffe Utløp for kaffe/espresso Utløp for cappuccino Utløp for kaffe til kaffekanne Utløp for varmt vann Utløp for damp Utløp for melkeskum Servering ved betalingsfunksjon Skru av maskinen Programmering Programmering av mengde kverning Programmering av temperatur Programmering av vannmengde Programmering av mengde melk Programmering av porsjon varmt vann Programmering av vannets hardhet Programmering av tid Programmering Enhet på Programmering Enhet på Telleverk Programmering av språk Vedlikehold Fylle på vann Installering med fast vanntilkobling Tømme kaffegrut skuffen Tømme spillbrett Kaffegrut skuff mangler Spillbrett mangler Fylle på kaffebønner 48

9 17.8. Utskiftning av kniver i kvern Avkalkning av maskinen Rengjør kontaktene Generell rengjøringsinformasjon Rengjøring av kaffemaskinen Kaffe rengjøring Cappuccino rengjøring Hel rengjøring Avkalkning Deponering Justeringer gjort av servicetekniker Tips for perfekt kaffe Beskjeder Problemer Juridisk informasjon Tekniske data 55

10 1. Viktig informasjon til brukere Før du tar din nye maskin i bruk, må du vennligst lese brukerinstruksene nøye og oppbevare dem for senere bruk. Hvis du ønsker mer informasjon eller om du har spesielle problemer som ikke beskrives i denne brukermanualen, kan du ta kontakt med din leverandør eller Franke AG. 2. Beskrivelse av maskinen Saphira passer bra i kontorlandskap og for små catering foretak, med tanke på sin moderne teknologi og egenskaper. Dersom ønskelig kan den lage en eller to kopper med kaffe/espresso i en operasjon. The Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) bringer ut den fulle kaffe aromaen, som alltid toppes med en vidunderlig krem. Kaffe kan fås fra begge kvernene. Miksing kan programmeres individuelt. En cappuccino kan leveres ved et trykk på en knapp og uten å røre en knapp. Integrert rens, rengjøring og avkalkningsprogram forsikrer perfekt rengjøring ved et tastetrykk. 3. Sikkerhetsinstrukser 3.1 Advarsler Barn er ikke klar over faren det innebærer og vær i kontakt med elektriske enheter; og skal derfor alltid ha tilsyn av voksne. Maskinen skal brukes av opplært personell. Sett aldri en mangelfull maskin eller en maskin med ødelagt strømledning i bruk. Sett ikke maskinen i vann. 3.2 Sikkerhetsregler Utsett ikke maskinen for vær påvirkning (regn, snø, frost) og bruk den ikke med våte hender. Plasser maskinen på en stabil og horisontal overflate. Plasser den aldri på en varm overflate (kokeplater). Hvis maskinen ikke brukes over lengre tid (ferier etc.), skal hovedkontakten trekkes ut. Før rengjøring skal du alltid først trekke ut hovedkontakten. Når du skal dra ut hovedkontakten, må du aldri dra i ledningen eller i maskinen selv. Prøv aldri å reparere eller åpne maskinen selv. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert service personell med originale reservedeler og tilbehør. Plasseringen av maskinen velges ut fra at det bør være god luft sirkulasjon, for å beskytte den fra overoppheting. Når det brukes syreinnholdig avkalkning, må enhver dråpe eller sprut fjernes umiddelbart eller nødvendige forhåndsregler må tas.

11 4. Klargjøring av maskinen 4.1 Sjekk spenningen Maskinen har blitt innstilt til den korrekte spenningen på fabrikken. Sjekk om spenningen din samsvarer med dataene på platen på baksiden av enheten. 4.2 Sjekk sikringen Sjekk om sikringen passer til din maskin (se 26) 4.3 Fylle vanntanken Ta ut vannbeholderen og vask nøye med kaldt vann. Fyll vannbeholderen og sett den tilbake i maskinen. Forsikre deg om at beholderen settes i ordentlig. 4.4 Fylle på kaffebønner Fyll kun med friskt, kaldt vann. Fyll aldri med melk, mineralvann eller annen væske. Du kan også fylle beholderen med vann uten å flytte den. Du tar bare av lokket og heller vann oppi ved hjelp mugge og setter på lokket igjen. Det er mulig å fylle på to ulike sorter kaffebønner på maskinen. Ta bort lokket på bønnebeholderen (9/11). Fjern all skitt og smuss som er igjen i bønnebeholderen. Fyll i kaffebønner og sett på lokket igjen. 5. Skru på maskinen Trykk på hovedbryteren på baksiden av maskinen (20). Skru på maskinen ved å trykke på av/på knappen på bunnen (23). Display: PLEASE WAIT Plasser en tom kopp under kaffeutløpet (4). Display: RENGJØR MASKINEN Trykk på Rengjøring knappen (34). Display: RENSER MASKINEN Cappuccino dysen vaskes først, fulgt av kaffeutløpet. 6. Skru på maskinen En rengjøringsprosess settes automatisk i gang når maskinen skrus av.

12 Hvis det ikke er blitt servert noen cappuccino er det kun kaffeutløpet som blir rengjort ved avslåing. Når maskinen er blitt skrudd av og kjølt seg ned, vil du bli spurt om du vil kjøre renseprosess. 7. Valg av kvern Du kan velge kvern manuelt. Trykk på kvern knappen (12) en eller to ganger. Den lille lampen over knappen indikerer hvilken kvern som er blitt aktivert (høyre eller venstre kvern). 7.1 Justering av kvernen For å skreddersy kaffen optimalt til kvernen, gjør du følgende steg: Trykk på kvern knappen (12). Server 6 kaffe/espresso hver ved å manuelt velge venstre kvern og så høyre kvern. Vi anbefaler også å justere kvernen etter: Bytte av kaffebønner Ekstreme justeringer på kvernen Service 8. Justeringer av kvernen Du kan justere kvernen etter hvor brent kaffebønnene er. Vi anbefaler: mørk brent finere innstilling lys brent grovere innstilling For å justere kverningen, vrir du justeringsringene til den ønskede posisjonen (Fig. 1). Du har følgende valgmuligheter: Ønsker du fint kvernet bønner, må du justere kvernen til fin kverning Ønsker du grovere kvernet bønner, må du justere kvernen til en grovere kverning Justeringer av kvernen kan kun foretas mens den kjører. 9. Vannhardhet innstillinger Vannet oppvarmes inne i maskinen. Maskinen må innstilles til den hardheten det er på vannet som brukes. Bruk test pinner som følger med. 1 hardhet på vannet i Tyskland samsvarer med 1,79 hardhet i Frankrike.

13 Maskinen har 5 hardhetsnivå: VANNHARDHET NIVÅ Vannhardhet funksjonen er slått av. VANNHARDHET NIVÅ 1 Tysk vannhardhet 1 7 Franske vannhardhet 1,79 12,53 VANNHARDHET NIVÅ 2 Tysk vannhardhet 8 15 Fransk vannhardhet 14,32 26,85 VANNHARDHET NIVÅ 3 Tysk vannhardhet Fransk vannhardhet 28,64 41,14 VANNHARDHET NIVÅ 4 Tysk vannhardhet Fransk vannhardhet 42,96 53,7 Enheten har blitt innstilt til nivå 3 fra fabrikken. Du kan endre innstillingene. For å gjøre det, gjør du følgende: Skru på maskinen med av/på knappen (23). Display: PLEASE WAIT Trykk på PROG knappen (26) til et akustisk signal høres. Display: JUSTER KAFFEKVALITET Trykk på + knappen (27) til følgende beskjed vises: Display: VANNHARDHET NIVÅ 3 Trykk på PROG knappen (26); et akustisk signal høres og det innstilte nivået vil blinke i displayet Du kan stille til ønsket nivå ved å trykke på (28) eller + (27) knappen. For å lagre innstillinger trykker du på PROG knappen (26). Et akustisk signal høres. Display: VANNHARDHET NIVÅ 3 Trykk på EXIT knappen (30). 10. Kaffe 10.1 Servering av kaffe/espresso Enheten må være klar til bruk

14 Plasser 1 eller 2 kopper under kaffeutløpet (4) og trykk på den ønskede produktknappen (6). Prebrew Process (I.P.B.A.S. ) fukter kaffepulveret, stopper utløpet kort og begynner så med brygge prosessen. Display: 1 KAFFE Du kan stoppe utløpet tidlig ved å trykke på enhver knapp til et kaffeprodukt. For og beholde det flotte skummet, justerer du kaffeutløpet (4) til din kopps størrelse Servering av cappuccino Enheten må være klar til bruk Fyll en mugge med melk og dypp cappuccino slangen nedi melken. Plasser en kopp under kaffeutløpet og trykk på produktknappen (cappuccino). Maskinen lager først klar melkeskummet også kaffen. Display: 1 CAPPUCCINO Du kan tidlig stoppe melkeskummet og kaffen ved å trykke på produktknappen igjen. 10 minutter etter at cappuccinoen er servert, blir rens automatisk utført. Før dette varsles det med et akustisk signal Servering av kaffe for kaffekanne Enheten må være klar til bruk Plasser en kaffekanne under kaffeutløpet (4) og trykk på produktknappen for kaffe til kaffekanne (24). Kaffen til kaffekanne forberedes i flere omganger. Antall omganger vises i displayet. Display: KANNE 2 Du kan stoppe utløpet tidlig ved å trykke på produktknappen igjen. 11. Servering av varmt vann Enheten må være klar til bruk Plasser en kopp under det svingbare utløpet (17) og trykk på produktknappen etter hvor mye vann du vil ha (16 eller 33). Display: VARMT VANN PORSJON Serveringen av det ønskede varme vannet stopper automatisk. Du kan stoppe utløpet tidlig ved å trykke på produktknappen igjen. Når vannet serveres kan det sprute. Det svingbare utløpet blir varmt. Unngå direkte kontakt med huden.

15 12. Steaming Enheten må være klar til bruk Plasser koppen med den væsken som skal varmes under det svingbare utløpet og trykk på produktknappen Steam (15 eller 29). Display: STEAM AKTIV For å stoppe trykker du igjen på samme produktknappen (15 eller 29). Under steamingen kan det sprute. Det svingbare utløpet blir varmt. Unngå direkte kontakt med huden. 13. Melkeskum Enheten må være klar til bruk Fyll en kanne med melk og dypp cappuccino slangen oppi melken. Plasser en kopp under kaffeutløpet (4) og trykk på knappen melkeskum (25). Den programmerte mengden serveres og utløpet stopper automatisk. Display: MELKESKUM Du kan stoppe utløpet ved å trykke på den samme produktknappen igjen. 10 minutter etter at melken er servert vil rengjøringen starte automatisk. Før dette varsles det med et akustisk signal. 14. Servering ved betalingsfunksjon Enheten må være klar til bruk Display (7): VELG PRODUKT Display (35): KREDITT MODUS Sett inn betalingskortet (35), eller legg på mynter i myntinnkastet (36) til kreditten er nådd prisen på produktet. Display (35): KREDITT 2,50 Plasser 1 eller 2 kopper under kaffeutløpet (4) eller det svingbare utløpet (17) og trykk på den ønskede produktknappen (6). Produktet vil komme dersom betalingen stemmer med påkastede penger. Produktet stopper automatisk. Display (7): (VELG PRODUKT) Det vil komme et akustisk signal dersom du har lagt på mindre penger enn hva ønsket produkt koster. Skulle det komme opp melding om at det må fylles på kaffebønner, vil kreditten bestå. 15. Skru av maskinen Skru av enheten med av/på knappen (23). Når maskinen slås av vil den automatisk rengjøres.

16 16. Programmering Følgende funksjoner kan programmeres: Kaffekvalitet Temperatur Vannmengde Melkemengde Varmtvann porsjon Vannhardhet Tid Maskinen på Maskinen av Telleverk Språk For å komme inn til programmeringsdelen må du gjøre følgende: Skru maskinen på med av/på knappen (23). Trykk på PROG knappen til et akustisk signal høres. Display: JUSTER KAFFEKVALITET 16.1 Programmering av kvern mengde Display: JUSTER KAFFEKVALITET Trykk på den ønskede produktknappen. Display: (VELG PRODUKT)..ll.+ Du kan bestemme kvern mengden ved å trykke på + (27) eller (28) knappen. For å lagre innstillingene trykker du på PROG knappen (26). Display: (Velg produkt) :100% :0% Den programmerte mengden av kaffe kan fordeles til høyre og venstre kvern per prosent; Eks. Juster <100 % >0 % den programmerte mengden med kaffe går gjennom venstre kvern. Juster <0 % >100 % den programmerte mengden med kaffe går gjennom høyre kvern. Juster <25 % >75 % av den programmerte mengden kaffe går 25 % gjennom den venstre kvernen og 75 % gjennom den høyre (miks). Juster <75 % >25 % av den programmerte mengden kaffe går 75 % gjennom den venstre kvernen og 25 % gjennom den høyre (miks). Du kan justere verdiene ved å trykke på + (27) eller (28) knappen.

17 For å lagre innstillingene trykker du på PROG knappen (26). Display: JUSTER KAFFEKVALITET Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av temperatur Trykk på + knappen (27) for å komme til TEMPERATUR funksjon. Display: JUSTER TEMPERATUR Trykk på den ønskede produktknappen. Display: (Velg produkt) TEMP. NORMAL Velg den ønskede temperatur (høy eller normal) ved å bruke + (27) eller (28) knappen. For å lagre innstillingene, trykker du på PROG knappen (26). Display: JUSTER TEMPERATUR Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av vannmengden Trykk på + knappen (27) for å komme til VANNMENGDE funksjon. Display: JUSTER VANNMENGDE Trykk på den ønskede produktknappen. Display: (velg produkt) VANN 90 ML Du kan justere verdien ved å trykke på + (27) eller (28) knappen. For å endre innstillinger trykker du på PROG knappen (26). Display. JUSTER VANNMENGDE Display. VELG PRODUKT Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av melkemengde Trykk på + knappen for å komme til MELKEMENGDE funksjonen. Display: JUSTER MELKEMENGDE Trykk på knappen for melkeskum (25) eller cappuccino (6). Display: (Velg produkt) 10 SEK.

18 Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du justere tiden (leveringstid 3 60 sek.) For å lagre endringer trykker du på PROG knappen (26). Display: JUSTER MELKEMENGDE Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av varmt vann porsjon Trykk på + knappen (27) for å komme til VARMT VANN PORSJON funksjon. Plasser en kopp under det svingbare utløpet (17). Display: VARMTVANN PORSJON Display: TRYKK FOR VARMT VANN Display: NOK VARMT VANN? Display: TRYKK FOR VARMT VANN Display: VARMT VANN PORSJON Display: TRYKK FOR VARMT VANN Trykk på + knappen (27) for å komme til neste steg eller på EXIT knappen (30) for å gå ut av programmeringen Programmering av vann hardhet Trykk på + knappen (27) for å komme til VANN HARDHET FUNKSJON. Display: VANN HARDHET NIVÅ 3 Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du justere vann hardheten. For å lagre innstillinger, trykker du på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmeringen. For å bestemme vannets hardhet, les kapittel Innstiling av vannets hardhet Programmering av tid Klokken må programmeres for at automatisk av/på slåing skal kunne brukes. Trykk på + knappen (27) for å komme til TID funksjon. Display: TID : Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du stille timer. For å lagre innstillingene, trykker du PROG knappen (26). Trykk på + (27) eller (28) knappen for å stille minutter. For å lagre innstillingene trykker du på PROG knappen (26) Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller på EXIT knappen for å gå ut av programmeringen.

19 16.8 Programmere Tidsinnstilling På Klokken må stilles dersom Tidsinnstilling på skal kunne brukes. Trykk på + knappen (27) for å komme til Tidsinnstilling på funksjonen. Display: MASKIN PÅ : Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du stille timer. For å lagre innstillingen, trykker du på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du stille minutter. For å lagre innstillinger, trykker du på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller på EXIT knappen for å komme ut av programmeringen Hvis displayet viser : betyr det at funksjonen er slått av Programmere Tidsinnstilling Av Trykk på + knappen (27) til du kommer til TIDSINNSTILLING AV funksjonen Display: MASKIN AV 5.0 TIMER Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du justere timer (skrus av fra etter 0,5 time og frem til 9 timer). For å lagre innstillingene, trykk på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen for å gå ut av programmet. Programmet slås automatisk av etter å ha nådd den innstilte tiden etter den siste serveringen Programmering av språk Trykk på + knappen (27) for å komme til SPRÅK funksjonen. Display: SPRÅK (språk) Ved å trykke på + (27) eller (28), kan du velge ønsket språk. For å lagre innstillingen trykker du på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmeringen.

20 17. Vedlikehold 17.1 Fylle på vann Display: FYLL VANNBEHOLDER Hvis denne meldingen vises, kan du ikke få servert flere produkt. Fyll opp med vann slik det står forklart under 4.3. Vanntanken bør vaskes daglig og bli fylt opp med nytt, friskt vann. Hvis maskinen har fast vanntilkobling, anbefaler vi å vaske utav beholderen regelmessig og fylle på med friskt vann Installering av fast vanntilkobling Les brukerinstruksene om fast vanntilkobling Tømme kaffegrut skuffen I skuffen samles all kaffegruten. Display: TØM SKUFF Hvis denne meldingen vises, kan du ikke få servert flere produkt før skuffen er tømt. Ta forsiktig bort spillbrettet (Fig. 2), som inneholder vann. Ta så bort kaffegrut skuffen (Fig. 3) Tømme spillbrettet Display: TØM SPILLBRETT Hvis denne meldingen vises, kan du ikke få servert flere produkt før spillbrettet er tømt. Ta forsiktig bort spillbrettet som inneholder vann (Fig. 2) Kaffegrut skuff mangler Display: SKUFF MANGLER Hvis denne meldingen vises er ikke skuffen satt ordentlig på plass ellers mangler den Spillbrett mangler Display: SPILLBRETT MANGLER Hvis denne meldingen vises er ikke spillbrettet blitt satt ordentlig på plass Fylle på kaffebønner Display: FYLL KAFFEBØNNER Fyll på bønner som beskrevet under kap Skjermbildet FYLL KAFFEBØNNER vil kun vise etter at du har fått en kaffe servert. Vi anbefaler å vaske bønnebeholderen med en fuktig klut før du fyller på nye bønner. Før du gjør dette må du skru av maskinen med av/på knappen (23).

21 17.8 Utskiftning av kniver i kvern Skru maskinen av med av/på knappen (23). Koble maskinen fra strømtilførselen (19). Åpne døren på baksiden av maskinen (Fig. 4). Press lokket bakover (Fig. 5) og fjern bønnebeholderen ved å vri (Fig. 6). Fjern alle bønner med en støvsuger. Sett i nøkkelen (Fig. 7). Vri nøkkelen med klokken helt til knivene er løse. Fjern pulverrester med støvsugeren. Sett nå tilbake bønnebeholderen og sett tilbake lokket før du lukker døren Avkalk maskinen Display: AVKALKNING NØDVENDIG Maskinen merker når den trenger avkalkning. Du kan fortsette å servere kaffe eller varmt vann/damp. Vi anbefaler å utføre avkalkningen (19) innen de neste 5 dagene Rengjør kontaktflate for grutskuffe Display: TØM SPILLBRETT Display: RENGJØR KONTAKTFLATE FOR GRUTSKUFFE Ta bort spillbrettet (Fig. 2) Kalkrestene rundt kontaktflatene må fjernes. Gjør som følgende: Rengjør kontaktflatene som er fast i rør (B) (Fig. 8) og kontaktflatene (A) med varmt vann og et rengjøringsmiddel. Rengjør så også kontaktflatene som er fast i rør (B) med en børste Generell rengjøringsinformasjon Ikke bruk gjenstander som kan ødelegge maskinen eller etsende kjemikalier for rengjøring. Vask utsiden og innsiden av maskinen med en myk, fuktig klut. Vask dent svingbare utløpet hver gang etter bruk. Etter at du har varmet opp melk, server så litt varmt vann for å få rengjort innsiden av det svingbare utløpet også. Vannbeholderen må vaskes daglig og fylles opp med friskt vann. Dersom limescale er synlig i tanken, kan du fjerne dette med et kommersielt vaskemiddel. Ta bort vannbeholderen før rengjøring.

22 18. Rengjøring av kaffemaskinen Etter 220 serveringer eller 180 vasker, må maskinene rengjøres. Display: RENGJØR MASKIN Du kan fortsette å servere kaffe eller varmt vann/damp. Vi anbefaler at du utfører følgende rengjøringsprogram innen en dag. Kaffe rengjøring Hel rengjøring Cappuccino rengjøring Du velger kaffe produkter kun, uten noe bruk av melk (cappuccino). Da vil kun kaffesystemet rengjøres (18.1). Du velger både kaffe og cappuccinoprodukter. Da vil både kaffe og melkesystemet rengjøres (18.3). Ved bruk av kaffe og cappuccinoprodukter anbefaler vi å utføre Cappuccino rengjøring daglig (18.2) Kaffe rengjøring Når du har startet rengjøringsprosedyren, kan den ikke stoppes. Det tar ca 15 minutter. Skru på maskinen med av/på knappen (23). Trykk på knappen Rengjør (32) til et akustisk signal høres. Display: VELG RENGJØRING + Trykk på + knappen (27) 3 ganger. Display: KAFFE RENGJØRING Trykk igjen på knappen Rengjør (32). Display: TØM SKUFF (Fig 2 og Fig. 3). Display: SETT I TABLETT Display: TRYKK RENGJØRING Trykk igjen på knappen Rengjør (32). Display: KAFFE RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Kafferengjøringen pågår. Display: TØM SKUFF (Fig. 2 og Fig. 3). Hele rengjøringen er ferdig 18.2 Cappuccino rengjøring Utfør denne rengjøringen daglig. Når du har startet rengjøringsprosedyren kan den ikke stoppes. Den bruker ca 5 minutter. Skru på maskinen med av/på knappen (23). Trykk på knappen Rengjør (32) til et akustisk signal høres. Display: VELG RENGJØRING + Trykk på + knappen (27). Display: CAPPUCCINO RENGJØRING Trykk igjen på Rengjør knappen (32).

23 Display: RENGJØRING FOR CAPPUCCINO Display: TRYKK RENGJØR Plasser en beholder som rommer minimum 0,5 l. under kaffeutløpet (4). Fyll en beholder med 2,5 dl. Friskt vann og tilsett ca korker med cappuccino rengjøring. Dypp cappuccino slangen oppi beholderen. Trykk på knappen Rengjør (23). Display: CAPPUCCINO RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Cappuccino rengjøringen pågår. Et akustisk signal høres Display: VANN FOR CAPPUCCINO Display: TRYKK PÅ RENGJØR Fyll en beholder med friskt vann og dypp cappuccino slangen oppi. Trykk på Rengjør (32). Cappuccino rengjøringen pågår. Et akustisk signal høres. Display: CAPPUCCINO RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Cappuccino rengjøringen er ferdig Hel rengjøring Når du har startet rengjøringsprosedyren kan den ikke stoppes. Den bruker ca 20 minutter. Skru på enheten med av/på knappen (23). Display: VELG RENGJØRING + Trykk på + knappen (27) to ganger. Display: HEL RENGJØRING Trykk på knappen Rengjør (32). Display: TØM SKUFF (Fig.2 og fig.3) Display: SETT I TABLETT (Fig. 9) Display: RENGJØR CAPPUCCINO Fyll en beholder med 3 dl friskt vann og tilsett ca 5 korker med cappuccino rengjøring. Dypp cappuccino slangen nedi. Trykk på knappen Rengjør (32). Display: HEL RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Hel rengjøring pågår. Et akustisk signal høres. Display: VANN FOR CAPPUCCINO Display: TRYKK RENGJØR

24 Fyll en beholder med friskt vann og dypp cappuccino slangen oppi. Trykk på knappen Rengjør (32). Display: HEL RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Hele rengjøring pågår. Display: TØM SKUFF (Fig. 2 og fig.3) Hele rengjøringen er ferdig. 19. Avkalkning Maskinen har et innebygget avkalkningsprogram. Prosedyren tar ca 40 minutter. Når avkalkningsprogrammet er startet, kan det ikke stoppes. Hvis det er koblet til en fast vanntilkobling til vannbeholderen, ta den bort og skru den av, etter siden om fast vanntilkobling i brukermanualen. Ved bruk av syreholdige avkalkningsmiddel, må du umiddelbart fjerne eventuelle dråper eller søl på sensitive overflater. Vær ekstra oppmerksom på stein eller treflater og ta ekstra forhåndsregler. Skru av maskinen med av/på knappen (23). Trykk på knappen Avkalkning (31) til et akustisk signal høres. Display: TØM SPILLBRETT (Fig. 2) Display: TILSETT MIDDEL I BEHOLDER Display: TRYKK AVKALKNING Løs opp 3 avkalkningstabletter med 0,7 liter vann i en beholder, og tilsett blandingen i vannbeholderen. Plasser en passende stor beholder under det svingbare utløpet (17) og under kaffeutløpet (4). Trykk på knappen Avkalkning (31). Display: MASKINEN AVKALKES Display: VENNLIGST VENT Et akustisk signal høres. Display: TØM SPILLBRETT (Fig. 2) Display: FYLL VANNBEHOLDER Display: TRYKK AVKALKNING Trykk på knappen Avkalkning (31). Avkalkningen pågår. Display: MASKINEN AVKALKES Display: VENNLIGST VENT

25 Et akustisk signal høres Display: TØM SPILLBRETT Display: RENGJØR KONTAKTFLATE FOR GRUTSKUFFE (se / fig. 8) 20. Deponering Produktet skal returneres til forhandler eller til Franke AG for deponering. 21. Justeringer gjort av service tekniker Følgende justeringer/modifiseringer skal kun utføres av service tekniker Omfordele knapper på kaffeproduktene Endre innstillingene for servering av Kaffe for kaffekanner. Filterkapasitet 22. Tips for perfekt kaffe Høydejusterbart kaffeutløp Du kan justere kaffeutløpet slik at det passer til høyden på koppen Kverning Se 8 Justering av kvern. Forhåndsvarm kopp Du kan forhåndsvarme koppen med varmt vann eller damp. Dess mindre mengde kaffe, jo viktigere er forhåndsvarming. Sukker og krem Varmen forsvinner fortere når kaffen blir rørt i. Temperaturen på kaffen synker betydelig når krem eller melk fra kjøleenheten tilsettes. 23. Meldinger Display Årsak Hjelpemiddel FYLL VANNBEHOLDER Beholderen er tom Fyll på vann (13) Vannivåmåleren i beholderen er blokkert Beholderen er dekket med limescale vannivåmåleren henger fast i beholderen. Tøm beholder, vask ut, fyll og sett på plass (13) Fjern beholder, avkalk, vask nøye,

26 fyll og sett på plass (13) FYLL KAFFEBØNNER Bønnebeholderen er tom Fyll på bønner Selv om det er fylt på bønner, viser det ikke på indikator Trykk på en kopp kaffe. Fyll bønner går bort etter en servering. et knivblad er ødelagt Fjern knivbladet som beskrevet under 17.8 TØM SKUFF bunnfall beholderen er full ta ut brettet, tøm det og sett tilbake displayet endres ikke, enda bunnfall beholderen er tømt brettet ble fjernet i under 8 sekunder. Ta bort brettet i ca 10 sekunder og sett så tilbake. displayet endres etter noen få la maskinen kopper stå på mens du tømmer bunnfall beholderen. Telleren vil kun tilbakestilles når maskinen er på. SPILLBRETT MANGLER brettet er ikke satt ordentlig Sett brettet på plass ordentlig på plass TØM SPILLBRETT spillbrettet er fullt ta forsiktig brettet bort, tøm, vask og sett tilbake RENGJØR MASKINEN 220 serveringer eller 180 rengjøringer er utført. rengjør etter punkt 18.

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S NO Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Velkommen til Saeco! Gratulerer med din nye Saecomaskin, en maskin av beste klasse. Kaffestunden tilhører et av livets beste krydder

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Clatronic kaffe/espressomaskin

Clatronic kaffe/espressomaskin Clatronic kaffe/espressomaskin Viktig informasjon - Les instruksjonene nøye før bruk. - Før du kopler maskinen til strømkilden må du sørge for at spenningen oppgitt på undersiden av maskinen korresponderer

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 NORSK Rettetang i pro 230 steam I pro 230 steam fra BaByliss er en rettetang med damp og svært høy temperatur, som er spesielt

Detaljer

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764119_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell funksjonsbeskrivelse...5 OVERSIKT

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63810X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887451

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63810X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887451 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Duscholive Steamdusj

Brukerhåndbok for Duscholive Steamdusj Brukerhåndbok for Duscholive Steamdusj INNHOLDSFORTEGNELSE I. GRUNNLEGGENDE OM STEAMBAD... 2 II. FØR BRUK... 2 III. STEAM MODUS PROGRAM... 4 IV. DUSJ PROGRAM... 5 V. LYS PROGRAM... 6 VI. PROGRAMMERINGS/-MINNEFUNKSJON...

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer