Brukermanual Saphira

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Saphira"

Transkript

1 Brukermanual Saphira

2 Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser Ikke rør varme overflater. Bruk grytekluter. For å beskytte mot brann, elektrisk støt eller personskade må enheten inkludert ledninger kontakter holdes unna vann og annen væske. Hold øye dersom maskinen brukes av eller nær barn. Dra ut kontakten når den ikke brukes og før rengjøring. La den kjøle seg ned før du før du tar av eller på deler og før du vasker den. Bruk ikke maskinen dersom den er i ustand eller om den har en ødelagt kontakt eller ledning. Kontakt autorisert servicetekniker for eksaminasjon, reparasjon eller justering. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten/leverandøren kan resultere i brann, elektrisk støt eller personskade. Skal ikke brukes utendørs. La ikke ledningen henge over kanten på bordet/disken og ikke la den røre varme overflater. Plasser den ikke på eller i nærheten av en gass/elektrisk brenner, eller i en oppvarmet ovn. Plugg alltid først i kontakten til maskinen, deretter i stikkontakten på veggen. For å koble fra skrur du maskinen av og drar ut kontakten fra veggen. Maskinen skal ikke brukes til annet enn det den er ment for. Vær ytterst forsiktig når du bruker varm damp. For hushold og kommersiell bruk. Spesielle ledningsinstrukser A. En kort strømledning (skjøteledning) bør brukes for å forhindre innvikling eller snubling. B. Lenger ledning er tilgjengelig og kan brukes dersom man er oppmerksom og forsiktig i bruken. Lovverket for dette må da følges. Advarsel: for å redusere faren for brann eller elektrisk støt må det ikke fjernes noen deksel. Bruker har ingen adgang hit. Reparasjon skal kun utføres av autorisert service personell. Merk: Maskinen er for hushold og kommersiell bruk. Alt vedlikehold utenom rengjøring og bruker vedlikehold skal utføres av en autorisert service tekniker. Sett ikke maskinen i vann eller prøv å demontere den.

3 For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke åpne maskinen. Rør heller ikke noen deler på innsiden. Reparasjon skal kun utføres av autorisert service personell. Sjekk spenningen for å forsikre deg om at spenningen på dataplaten er lik maskinens. Bruk aldri varmt vann til å fylle vannbeholderen. Kun kaldt vann! Hold hendene og ledninger borte fra alle varme deler på maskinen under bruk. Bruk aldri skuremiddel eller harde gjenstander når du rengjør maskinen.

4 Tegnforklaring Display Gir all informasjon Vennligst følg instruksene som viser Signal Merk Viktig Antydning

5 Tegnforklaring: 1. Spillbrett 2. Rist til spillbrett 3. Skuff 4. Kaffeutløp/ melkeskum 5. Melkeforsyning 6. Trykknapp 7. Display 8. Oppbevaring for kopper 9. Venstre kvern 10. Sprekk for rengjøringstablett 11. Høyre kvern 12. Forhåndsvalgt kvern 13. Vanntank 14. Deksel for programmeringstastatur 15. Produktknapp for varm damp 16. Produktknapp for varmt vann 17. Utløp varmt vann/damp 18. Deksel for kvern 19. Strømledning 20. Hovedbryter 21. Dataplate 22. Tilkobling til vannforsyning Instrukser for bruk

6 Tegnforklaring: 23. Av/på knapp 24. Produktknapp mugge 25. Produktknapp melkeskum 26. Programmeringsknapp Prog 27. Programmeringsknapp Programmeringsknapp 29. Produktknapp varm damp 30. Programmeringsknapp Exit 31. Knapp for avkalkningsprogram 32. Knapp for rengjøringsprogram 33. Produktknapp varmt vann 34. Knapp for renseprogram Programmeringsknapper

7 Tegnforklaring: 35. Betalingssystem 36. Myntinnkast 37. Myntbeholder 38. Lås til myntbeholder 39. Liten vannbeholder 40. Kortleser Betalingssystem

8 Innhold 1. Viktig informasjon for brukere Beskrivelse av maskinen Sikkerhetsinstrukser Advarsler Sikkerhetsregler Forberedelse av maskinen Sjekk hovedspenning Sjekk sikringen Fylle på vanntanken Fylle på kaffebønner Skru på maskinen Rens av maskinen Valg av kvern Justere kvernen Innstilling av vanntrykk Kaffe Utløp for kaffe/espresso Utløp for cappuccino Utløp for kaffe til kaffekanne Utløp for varmt vann Utløp for damp Utløp for melkeskum Servering ved betalingsfunksjon Skru av maskinen Programmering Programmering av mengde kverning Programmering av temperatur Programmering av vannmengde Programmering av mengde melk Programmering av porsjon varmt vann Programmering av vannets hardhet Programmering av tid Programmering Enhet på Programmering Enhet på Telleverk Programmering av språk Vedlikehold Fylle på vann Installering med fast vanntilkobling Tømme kaffegrut skuffen Tømme spillbrett Kaffegrut skuff mangler Spillbrett mangler Fylle på kaffebønner 48

9 17.8. Utskiftning av kniver i kvern Avkalkning av maskinen Rengjør kontaktene Generell rengjøringsinformasjon Rengjøring av kaffemaskinen Kaffe rengjøring Cappuccino rengjøring Hel rengjøring Avkalkning Deponering Justeringer gjort av servicetekniker Tips for perfekt kaffe Beskjeder Problemer Juridisk informasjon Tekniske data 55

10 1. Viktig informasjon til brukere Før du tar din nye maskin i bruk, må du vennligst lese brukerinstruksene nøye og oppbevare dem for senere bruk. Hvis du ønsker mer informasjon eller om du har spesielle problemer som ikke beskrives i denne brukermanualen, kan du ta kontakt med din leverandør eller Franke AG. 2. Beskrivelse av maskinen Saphira passer bra i kontorlandskap og for små catering foretak, med tanke på sin moderne teknologi og egenskaper. Dersom ønskelig kan den lage en eller to kopper med kaffe/espresso i en operasjon. The Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) bringer ut den fulle kaffe aromaen, som alltid toppes med en vidunderlig krem. Kaffe kan fås fra begge kvernene. Miksing kan programmeres individuelt. En cappuccino kan leveres ved et trykk på en knapp og uten å røre en knapp. Integrert rens, rengjøring og avkalkningsprogram forsikrer perfekt rengjøring ved et tastetrykk. 3. Sikkerhetsinstrukser 3.1 Advarsler Barn er ikke klar over faren det innebærer og vær i kontakt med elektriske enheter; og skal derfor alltid ha tilsyn av voksne. Maskinen skal brukes av opplært personell. Sett aldri en mangelfull maskin eller en maskin med ødelagt strømledning i bruk. Sett ikke maskinen i vann. 3.2 Sikkerhetsregler Utsett ikke maskinen for vær påvirkning (regn, snø, frost) og bruk den ikke med våte hender. Plasser maskinen på en stabil og horisontal overflate. Plasser den aldri på en varm overflate (kokeplater). Hvis maskinen ikke brukes over lengre tid (ferier etc.), skal hovedkontakten trekkes ut. Før rengjøring skal du alltid først trekke ut hovedkontakten. Når du skal dra ut hovedkontakten, må du aldri dra i ledningen eller i maskinen selv. Prøv aldri å reparere eller åpne maskinen selv. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert service personell med originale reservedeler og tilbehør. Plasseringen av maskinen velges ut fra at det bør være god luft sirkulasjon, for å beskytte den fra overoppheting. Når det brukes syreinnholdig avkalkning, må enhver dråpe eller sprut fjernes umiddelbart eller nødvendige forhåndsregler må tas.

11 4. Klargjøring av maskinen 4.1 Sjekk spenningen Maskinen har blitt innstilt til den korrekte spenningen på fabrikken. Sjekk om spenningen din samsvarer med dataene på platen på baksiden av enheten. 4.2 Sjekk sikringen Sjekk om sikringen passer til din maskin (se 26) 4.3 Fylle vanntanken Ta ut vannbeholderen og vask nøye med kaldt vann. Fyll vannbeholderen og sett den tilbake i maskinen. Forsikre deg om at beholderen settes i ordentlig. 4.4 Fylle på kaffebønner Fyll kun med friskt, kaldt vann. Fyll aldri med melk, mineralvann eller annen væske. Du kan også fylle beholderen med vann uten å flytte den. Du tar bare av lokket og heller vann oppi ved hjelp mugge og setter på lokket igjen. Det er mulig å fylle på to ulike sorter kaffebønner på maskinen. Ta bort lokket på bønnebeholderen (9/11). Fjern all skitt og smuss som er igjen i bønnebeholderen. Fyll i kaffebønner og sett på lokket igjen. 5. Skru på maskinen Trykk på hovedbryteren på baksiden av maskinen (20). Skru på maskinen ved å trykke på av/på knappen på bunnen (23). Display: PLEASE WAIT Plasser en tom kopp under kaffeutløpet (4). Display: RENGJØR MASKINEN Trykk på Rengjøring knappen (34). Display: RENSER MASKINEN Cappuccino dysen vaskes først, fulgt av kaffeutløpet. 6. Skru på maskinen En rengjøringsprosess settes automatisk i gang når maskinen skrus av.

12 Hvis det ikke er blitt servert noen cappuccino er det kun kaffeutløpet som blir rengjort ved avslåing. Når maskinen er blitt skrudd av og kjølt seg ned, vil du bli spurt om du vil kjøre renseprosess. 7. Valg av kvern Du kan velge kvern manuelt. Trykk på kvern knappen (12) en eller to ganger. Den lille lampen over knappen indikerer hvilken kvern som er blitt aktivert (høyre eller venstre kvern). 7.1 Justering av kvernen For å skreddersy kaffen optimalt til kvernen, gjør du følgende steg: Trykk på kvern knappen (12). Server 6 kaffe/espresso hver ved å manuelt velge venstre kvern og så høyre kvern. Vi anbefaler også å justere kvernen etter: Bytte av kaffebønner Ekstreme justeringer på kvernen Service 8. Justeringer av kvernen Du kan justere kvernen etter hvor brent kaffebønnene er. Vi anbefaler: mørk brent finere innstilling lys brent grovere innstilling For å justere kverningen, vrir du justeringsringene til den ønskede posisjonen (Fig. 1). Du har følgende valgmuligheter: Ønsker du fint kvernet bønner, må du justere kvernen til fin kverning Ønsker du grovere kvernet bønner, må du justere kvernen til en grovere kverning Justeringer av kvernen kan kun foretas mens den kjører. 9. Vannhardhet innstillinger Vannet oppvarmes inne i maskinen. Maskinen må innstilles til den hardheten det er på vannet som brukes. Bruk test pinner som følger med. 1 hardhet på vannet i Tyskland samsvarer med 1,79 hardhet i Frankrike.

13 Maskinen har 5 hardhetsnivå: VANNHARDHET NIVÅ Vannhardhet funksjonen er slått av. VANNHARDHET NIVÅ 1 Tysk vannhardhet 1 7 Franske vannhardhet 1,79 12,53 VANNHARDHET NIVÅ 2 Tysk vannhardhet 8 15 Fransk vannhardhet 14,32 26,85 VANNHARDHET NIVÅ 3 Tysk vannhardhet Fransk vannhardhet 28,64 41,14 VANNHARDHET NIVÅ 4 Tysk vannhardhet Fransk vannhardhet 42,96 53,7 Enheten har blitt innstilt til nivå 3 fra fabrikken. Du kan endre innstillingene. For å gjøre det, gjør du følgende: Skru på maskinen med av/på knappen (23). Display: PLEASE WAIT Trykk på PROG knappen (26) til et akustisk signal høres. Display: JUSTER KAFFEKVALITET Trykk på + knappen (27) til følgende beskjed vises: Display: VANNHARDHET NIVÅ 3 Trykk på PROG knappen (26); et akustisk signal høres og det innstilte nivået vil blinke i displayet Du kan stille til ønsket nivå ved å trykke på (28) eller + (27) knappen. For å lagre innstillinger trykker du på PROG knappen (26). Et akustisk signal høres. Display: VANNHARDHET NIVÅ 3 Trykk på EXIT knappen (30). 10. Kaffe 10.1 Servering av kaffe/espresso Enheten må være klar til bruk

14 Plasser 1 eller 2 kopper under kaffeutløpet (4) og trykk på den ønskede produktknappen (6). Prebrew Process (I.P.B.A.S. ) fukter kaffepulveret, stopper utløpet kort og begynner så med brygge prosessen. Display: 1 KAFFE Du kan stoppe utløpet tidlig ved å trykke på enhver knapp til et kaffeprodukt. For og beholde det flotte skummet, justerer du kaffeutløpet (4) til din kopps størrelse Servering av cappuccino Enheten må være klar til bruk Fyll en mugge med melk og dypp cappuccino slangen nedi melken. Plasser en kopp under kaffeutløpet og trykk på produktknappen (cappuccino). Maskinen lager først klar melkeskummet også kaffen. Display: 1 CAPPUCCINO Du kan tidlig stoppe melkeskummet og kaffen ved å trykke på produktknappen igjen. 10 minutter etter at cappuccinoen er servert, blir rens automatisk utført. Før dette varsles det med et akustisk signal Servering av kaffe for kaffekanne Enheten må være klar til bruk Plasser en kaffekanne under kaffeutløpet (4) og trykk på produktknappen for kaffe til kaffekanne (24). Kaffen til kaffekanne forberedes i flere omganger. Antall omganger vises i displayet. Display: KANNE 2 Du kan stoppe utløpet tidlig ved å trykke på produktknappen igjen. 11. Servering av varmt vann Enheten må være klar til bruk Plasser en kopp under det svingbare utløpet (17) og trykk på produktknappen etter hvor mye vann du vil ha (16 eller 33). Display: VARMT VANN PORSJON Serveringen av det ønskede varme vannet stopper automatisk. Du kan stoppe utløpet tidlig ved å trykke på produktknappen igjen. Når vannet serveres kan det sprute. Det svingbare utløpet blir varmt. Unngå direkte kontakt med huden.

15 12. Steaming Enheten må være klar til bruk Plasser koppen med den væsken som skal varmes under det svingbare utløpet og trykk på produktknappen Steam (15 eller 29). Display: STEAM AKTIV For å stoppe trykker du igjen på samme produktknappen (15 eller 29). Under steamingen kan det sprute. Det svingbare utløpet blir varmt. Unngå direkte kontakt med huden. 13. Melkeskum Enheten må være klar til bruk Fyll en kanne med melk og dypp cappuccino slangen oppi melken. Plasser en kopp under kaffeutløpet (4) og trykk på knappen melkeskum (25). Den programmerte mengden serveres og utløpet stopper automatisk. Display: MELKESKUM Du kan stoppe utløpet ved å trykke på den samme produktknappen igjen. 10 minutter etter at melken er servert vil rengjøringen starte automatisk. Før dette varsles det med et akustisk signal. 14. Servering ved betalingsfunksjon Enheten må være klar til bruk Display (7): VELG PRODUKT Display (35): KREDITT MODUS Sett inn betalingskortet (35), eller legg på mynter i myntinnkastet (36) til kreditten er nådd prisen på produktet. Display (35): KREDITT 2,50 Plasser 1 eller 2 kopper under kaffeutløpet (4) eller det svingbare utløpet (17) og trykk på den ønskede produktknappen (6). Produktet vil komme dersom betalingen stemmer med påkastede penger. Produktet stopper automatisk. Display (7): (VELG PRODUKT) Det vil komme et akustisk signal dersom du har lagt på mindre penger enn hva ønsket produkt koster. Skulle det komme opp melding om at det må fylles på kaffebønner, vil kreditten bestå. 15. Skru av maskinen Skru av enheten med av/på knappen (23). Når maskinen slås av vil den automatisk rengjøres.

16 16. Programmering Følgende funksjoner kan programmeres: Kaffekvalitet Temperatur Vannmengde Melkemengde Varmtvann porsjon Vannhardhet Tid Maskinen på Maskinen av Telleverk Språk For å komme inn til programmeringsdelen må du gjøre følgende: Skru maskinen på med av/på knappen (23). Trykk på PROG knappen til et akustisk signal høres. Display: JUSTER KAFFEKVALITET 16.1 Programmering av kvern mengde Display: JUSTER KAFFEKVALITET Trykk på den ønskede produktknappen. Display: (VELG PRODUKT)..ll.+ Du kan bestemme kvern mengden ved å trykke på + (27) eller (28) knappen. For å lagre innstillingene trykker du på PROG knappen (26). Display: (Velg produkt) :100% :0% Den programmerte mengden av kaffe kan fordeles til høyre og venstre kvern per prosent; Eks. Juster <100 % >0 % den programmerte mengden med kaffe går gjennom venstre kvern. Juster <0 % >100 % den programmerte mengden med kaffe går gjennom høyre kvern. Juster <25 % >75 % av den programmerte mengden kaffe går 25 % gjennom den venstre kvernen og 75 % gjennom den høyre (miks). Juster <75 % >25 % av den programmerte mengden kaffe går 75 % gjennom den venstre kvernen og 25 % gjennom den høyre (miks). Du kan justere verdiene ved å trykke på + (27) eller (28) knappen.

17 For å lagre innstillingene trykker du på PROG knappen (26). Display: JUSTER KAFFEKVALITET Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av temperatur Trykk på + knappen (27) for å komme til TEMPERATUR funksjon. Display: JUSTER TEMPERATUR Trykk på den ønskede produktknappen. Display: (Velg produkt) TEMP. NORMAL Velg den ønskede temperatur (høy eller normal) ved å bruke + (27) eller (28) knappen. For å lagre innstillingene, trykker du på PROG knappen (26). Display: JUSTER TEMPERATUR Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av vannmengden Trykk på + knappen (27) for å komme til VANNMENGDE funksjon. Display: JUSTER VANNMENGDE Trykk på den ønskede produktknappen. Display: (velg produkt) VANN 90 ML Du kan justere verdien ved å trykke på + (27) eller (28) knappen. For å endre innstillinger trykker du på PROG knappen (26). Display. JUSTER VANNMENGDE Display. VELG PRODUKT Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av melkemengde Trykk på + knappen for å komme til MELKEMENGDE funksjonen. Display: JUSTER MELKEMENGDE Trykk på knappen for melkeskum (25) eller cappuccino (6). Display: (Velg produkt) 10 SEK.

18 Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du justere tiden (leveringstid 3 60 sek.) For å lagre endringer trykker du på PROG knappen (26). Display: JUSTER MELKEMENGDE Trykk på en annen produktknapp, + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmering Programmering av varmt vann porsjon Trykk på + knappen (27) for å komme til VARMT VANN PORSJON funksjon. Plasser en kopp under det svingbare utløpet (17). Display: VARMTVANN PORSJON Display: TRYKK FOR VARMT VANN Display: NOK VARMT VANN? Display: TRYKK FOR VARMT VANN Display: VARMT VANN PORSJON Display: TRYKK FOR VARMT VANN Trykk på + knappen (27) for å komme til neste steg eller på EXIT knappen (30) for å gå ut av programmeringen Programmering av vann hardhet Trykk på + knappen (27) for å komme til VANN HARDHET FUNKSJON. Display: VANN HARDHET NIVÅ 3 Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du justere vann hardheten. For å lagre innstillinger, trykker du på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmeringen. For å bestemme vannets hardhet, les kapittel Innstiling av vannets hardhet Programmering av tid Klokken må programmeres for at automatisk av/på slåing skal kunne brukes. Trykk på + knappen (27) for å komme til TID funksjon. Display: TID : Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du stille timer. For å lagre innstillingene, trykker du PROG knappen (26). Trykk på + (27) eller (28) knappen for å stille minutter. For å lagre innstillingene trykker du på PROG knappen (26) Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller på EXIT knappen for å gå ut av programmeringen.

19 16.8 Programmere Tidsinnstilling På Klokken må stilles dersom Tidsinnstilling på skal kunne brukes. Trykk på + knappen (27) for å komme til Tidsinnstilling på funksjonen. Display: MASKIN PÅ : Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du stille timer. For å lagre innstillingen, trykker du på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du stille minutter. For å lagre innstillinger, trykker du på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller på EXIT knappen for å komme ut av programmeringen Hvis displayet viser : betyr det at funksjonen er slått av Programmere Tidsinnstilling Av Trykk på + knappen (27) til du kommer til TIDSINNSTILLING AV funksjonen Display: MASKIN AV 5.0 TIMER Trykk på PROG knappen (26). Ved å trykke på + (27) eller (28) knappen, kan du justere timer (skrus av fra etter 0,5 time og frem til 9 timer). For å lagre innstillingene, trykk på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen for å gå ut av programmet. Programmet slås automatisk av etter å ha nådd den innstilte tiden etter den siste serveringen Programmering av språk Trykk på + knappen (27) for å komme til SPRÅK funksjonen. Display: SPRÅK (språk) Ved å trykke på + (27) eller (28), kan du velge ønsket språk. For å lagre innstillingen trykker du på PROG knappen (26). Trykk på + knappen (27) for å komme til neste funksjon eller EXIT knappen (30) for å gå ut av programmeringen.

20 17. Vedlikehold 17.1 Fylle på vann Display: FYLL VANNBEHOLDER Hvis denne meldingen vises, kan du ikke få servert flere produkt. Fyll opp med vann slik det står forklart under 4.3. Vanntanken bør vaskes daglig og bli fylt opp med nytt, friskt vann. Hvis maskinen har fast vanntilkobling, anbefaler vi å vaske utav beholderen regelmessig og fylle på med friskt vann Installering av fast vanntilkobling Les brukerinstruksene om fast vanntilkobling Tømme kaffegrut skuffen I skuffen samles all kaffegruten. Display: TØM SKUFF Hvis denne meldingen vises, kan du ikke få servert flere produkt før skuffen er tømt. Ta forsiktig bort spillbrettet (Fig. 2), som inneholder vann. Ta så bort kaffegrut skuffen (Fig. 3) Tømme spillbrettet Display: TØM SPILLBRETT Hvis denne meldingen vises, kan du ikke få servert flere produkt før spillbrettet er tømt. Ta forsiktig bort spillbrettet som inneholder vann (Fig. 2) Kaffegrut skuff mangler Display: SKUFF MANGLER Hvis denne meldingen vises er ikke skuffen satt ordentlig på plass ellers mangler den Spillbrett mangler Display: SPILLBRETT MANGLER Hvis denne meldingen vises er ikke spillbrettet blitt satt ordentlig på plass Fylle på kaffebønner Display: FYLL KAFFEBØNNER Fyll på bønner som beskrevet under kap Skjermbildet FYLL KAFFEBØNNER vil kun vise etter at du har fått en kaffe servert. Vi anbefaler å vaske bønnebeholderen med en fuktig klut før du fyller på nye bønner. Før du gjør dette må du skru av maskinen med av/på knappen (23).

21 17.8 Utskiftning av kniver i kvern Skru maskinen av med av/på knappen (23). Koble maskinen fra strømtilførselen (19). Åpne døren på baksiden av maskinen (Fig. 4). Press lokket bakover (Fig. 5) og fjern bønnebeholderen ved å vri (Fig. 6). Fjern alle bønner med en støvsuger. Sett i nøkkelen (Fig. 7). Vri nøkkelen med klokken helt til knivene er løse. Fjern pulverrester med støvsugeren. Sett nå tilbake bønnebeholderen og sett tilbake lokket før du lukker døren Avkalk maskinen Display: AVKALKNING NØDVENDIG Maskinen merker når den trenger avkalkning. Du kan fortsette å servere kaffe eller varmt vann/damp. Vi anbefaler å utføre avkalkningen (19) innen de neste 5 dagene Rengjør kontaktflate for grutskuffe Display: TØM SPILLBRETT Display: RENGJØR KONTAKTFLATE FOR GRUTSKUFFE Ta bort spillbrettet (Fig. 2) Kalkrestene rundt kontaktflatene må fjernes. Gjør som følgende: Rengjør kontaktflatene som er fast i rør (B) (Fig. 8) og kontaktflatene (A) med varmt vann og et rengjøringsmiddel. Rengjør så også kontaktflatene som er fast i rør (B) med en børste Generell rengjøringsinformasjon Ikke bruk gjenstander som kan ødelegge maskinen eller etsende kjemikalier for rengjøring. Vask utsiden og innsiden av maskinen med en myk, fuktig klut. Vask dent svingbare utløpet hver gang etter bruk. Etter at du har varmet opp melk, server så litt varmt vann for å få rengjort innsiden av det svingbare utløpet også. Vannbeholderen må vaskes daglig og fylles opp med friskt vann. Dersom limescale er synlig i tanken, kan du fjerne dette med et kommersielt vaskemiddel. Ta bort vannbeholderen før rengjøring.

22 18. Rengjøring av kaffemaskinen Etter 220 serveringer eller 180 vasker, må maskinene rengjøres. Display: RENGJØR MASKIN Du kan fortsette å servere kaffe eller varmt vann/damp. Vi anbefaler at du utfører følgende rengjøringsprogram innen en dag. Kaffe rengjøring Hel rengjøring Cappuccino rengjøring Du velger kaffe produkter kun, uten noe bruk av melk (cappuccino). Da vil kun kaffesystemet rengjøres (18.1). Du velger både kaffe og cappuccinoprodukter. Da vil både kaffe og melkesystemet rengjøres (18.3). Ved bruk av kaffe og cappuccinoprodukter anbefaler vi å utføre Cappuccino rengjøring daglig (18.2) Kaffe rengjøring Når du har startet rengjøringsprosedyren, kan den ikke stoppes. Det tar ca 15 minutter. Skru på maskinen med av/på knappen (23). Trykk på knappen Rengjør (32) til et akustisk signal høres. Display: VELG RENGJØRING + Trykk på + knappen (27) 3 ganger. Display: KAFFE RENGJØRING Trykk igjen på knappen Rengjør (32). Display: TØM SKUFF (Fig 2 og Fig. 3). Display: SETT I TABLETT Display: TRYKK RENGJØRING Trykk igjen på knappen Rengjør (32). Display: KAFFE RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Kafferengjøringen pågår. Display: TØM SKUFF (Fig. 2 og Fig. 3). Hele rengjøringen er ferdig 18.2 Cappuccino rengjøring Utfør denne rengjøringen daglig. Når du har startet rengjøringsprosedyren kan den ikke stoppes. Den bruker ca 5 minutter. Skru på maskinen med av/på knappen (23). Trykk på knappen Rengjør (32) til et akustisk signal høres. Display: VELG RENGJØRING + Trykk på + knappen (27). Display: CAPPUCCINO RENGJØRING Trykk igjen på Rengjør knappen (32).

23 Display: RENGJØRING FOR CAPPUCCINO Display: TRYKK RENGJØR Plasser en beholder som rommer minimum 0,5 l. under kaffeutløpet (4). Fyll en beholder med 2,5 dl. Friskt vann og tilsett ca korker med cappuccino rengjøring. Dypp cappuccino slangen oppi beholderen. Trykk på knappen Rengjør (23). Display: CAPPUCCINO RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Cappuccino rengjøringen pågår. Et akustisk signal høres Display: VANN FOR CAPPUCCINO Display: TRYKK PÅ RENGJØR Fyll en beholder med friskt vann og dypp cappuccino slangen oppi. Trykk på Rengjør (32). Cappuccino rengjøringen pågår. Et akustisk signal høres. Display: CAPPUCCINO RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Cappuccino rengjøringen er ferdig Hel rengjøring Når du har startet rengjøringsprosedyren kan den ikke stoppes. Den bruker ca 20 minutter. Skru på enheten med av/på knappen (23). Display: VELG RENGJØRING + Trykk på + knappen (27) to ganger. Display: HEL RENGJØRING Trykk på knappen Rengjør (32). Display: TØM SKUFF (Fig.2 og fig.3) Display: SETT I TABLETT (Fig. 9) Display: RENGJØR CAPPUCCINO Fyll en beholder med 3 dl friskt vann og tilsett ca 5 korker med cappuccino rengjøring. Dypp cappuccino slangen nedi. Trykk på knappen Rengjør (32). Display: HEL RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Hel rengjøring pågår. Et akustisk signal høres. Display: VANN FOR CAPPUCCINO Display: TRYKK RENGJØR

24 Fyll en beholder med friskt vann og dypp cappuccino slangen oppi. Trykk på knappen Rengjør (32). Display: HEL RENGJØRING Display: VENNLIGST VENT Hele rengjøring pågår. Display: TØM SKUFF (Fig. 2 og fig.3) Hele rengjøringen er ferdig. 19. Avkalkning Maskinen har et innebygget avkalkningsprogram. Prosedyren tar ca 40 minutter. Når avkalkningsprogrammet er startet, kan det ikke stoppes. Hvis det er koblet til en fast vanntilkobling til vannbeholderen, ta den bort og skru den av, etter siden om fast vanntilkobling i brukermanualen. Ved bruk av syreholdige avkalkningsmiddel, må du umiddelbart fjerne eventuelle dråper eller søl på sensitive overflater. Vær ekstra oppmerksom på stein eller treflater og ta ekstra forhåndsregler. Skru av maskinen med av/på knappen (23). Trykk på knappen Avkalkning (31) til et akustisk signal høres. Display: TØM SPILLBRETT (Fig. 2) Display: TILSETT MIDDEL I BEHOLDER Display: TRYKK AVKALKNING Løs opp 3 avkalkningstabletter med 0,7 liter vann i en beholder, og tilsett blandingen i vannbeholderen. Plasser en passende stor beholder under det svingbare utløpet (17) og under kaffeutløpet (4). Trykk på knappen Avkalkning (31). Display: MASKINEN AVKALKES Display: VENNLIGST VENT Et akustisk signal høres. Display: TØM SPILLBRETT (Fig. 2) Display: FYLL VANNBEHOLDER Display: TRYKK AVKALKNING Trykk på knappen Avkalkning (31). Avkalkningen pågår. Display: MASKINEN AVKALKES Display: VENNLIGST VENT

25 Et akustisk signal høres Display: TØM SPILLBRETT Display: RENGJØR KONTAKTFLATE FOR GRUTSKUFFE (se / fig. 8) 20. Deponering Produktet skal returneres til forhandler eller til Franke AG for deponering. 21. Justeringer gjort av service tekniker Følgende justeringer/modifiseringer skal kun utføres av service tekniker Omfordele knapper på kaffeproduktene Endre innstillingene for servering av Kaffe for kaffekanner. Filterkapasitet 22. Tips for perfekt kaffe Høydejusterbart kaffeutløp Du kan justere kaffeutløpet slik at det passer til høyden på koppen Kverning Se 8 Justering av kvern. Forhåndsvarm kopp Du kan forhåndsvarme koppen med varmt vann eller damp. Dess mindre mengde kaffe, jo viktigere er forhåndsvarming. Sukker og krem Varmen forsvinner fortere når kaffen blir rørt i. Temperaturen på kaffen synker betydelig når krem eller melk fra kjøleenheten tilsettes. 23. Meldinger Display Årsak Hjelpemiddel FYLL VANNBEHOLDER Beholderen er tom Fyll på vann (13) Vannivåmåleren i beholderen er blokkert Beholderen er dekket med limescale vannivåmåleren henger fast i beholderen. Tøm beholder, vask ut, fyll og sett på plass (13) Fjern beholder, avkalk, vask nøye,

26 fyll og sett på plass (13) FYLL KAFFEBØNNER Bønnebeholderen er tom Fyll på bønner Selv om det er fylt på bønner, viser det ikke på indikator Trykk på en kopp kaffe. Fyll bønner går bort etter en servering. et knivblad er ødelagt Fjern knivbladet som beskrevet under 17.8 TØM SKUFF bunnfall beholderen er full ta ut brettet, tøm det og sett tilbake displayet endres ikke, enda bunnfall beholderen er tømt brettet ble fjernet i under 8 sekunder. Ta bort brettet i ca 10 sekunder og sett så tilbake. displayet endres etter noen få la maskinen kopper stå på mens du tømmer bunnfall beholderen. Telleren vil kun tilbakestilles når maskinen er på. SPILLBRETT MANGLER brettet er ikke satt ordentlig Sett brettet på plass ordentlig på plass TØM SPILLBRETT spillbrettet er fullt ta forsiktig brettet bort, tøm, vask og sett tilbake RENGJØR MASKINEN 220 serveringer eller 180 rengjøringer er utført. rengjør etter punkt 18.

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer