Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning... 2 Kjære kunde...2 Bruk...2 Forsikre maskinen din...2 God service...2 Serienummer...2 Symboler og klistremerker...3 Klistremerker og maskinbundne instruksjoner...3 Plassering av klistremerker...4 Oversettelse av instruksjonstekster...5 Sikkerhetsinstruksjoner...6 Generell bruk...6 Forberedelser...8 Bruk...9 Forflytting/transport...10 Oppbevaring...10 Barn...10 Drivstoffsystem...11 Vedlikehold...12 Presentasjon...13 Presentasjon...13 Hoveddeler og betjeningsorganer...14 Motor...15 Skjæreaggregat...19 Ulike knivmuligheter...20 Innstilling av knivenes høyde...20 Kjøring...21 Starte motoren...21 Stoppe motoren...22 Før du starter...23 Starte...23 Avslutte...23 Vedlikehold...24 Vedlikeholdsskjema...24 Bytte luftfilteret...25 Rengjøring av slamkopp...26 Justering av tomgang...26 Tenningssystem...27 Skjæreaggregat...28 Tominuttersregelen...33 Rengjøring og vask...32 Smøring...33 Smøreskjema...33 Generelt...33 Motorolje...34 Dybderatt med dybdelås...35 Kniver...35 Dybdespak...35 Håndtak...35 Feilsøking...36 Oppbevaring...37 Vinteroppbevaring...37 Service...37 Tekniske data...39 Monteringsanvisninger...40 Montering leveringsservice...40 Monteringsanvisninger, oppsamler...41 Monteringsanvisninger, såenhet...42 Tillegg...44 Bruksanvisning for oppsamleren...44 Bruksanvisning for såenheten...46 Servicejournal...50 Leveringsservice...50 Etter de 20 første driftstimer Husqvarna. Med enerett. Beatrice, NE. Trykt i USA. 2

3 Kjære kunde INNLEDNING Takk for at du har kjøpt et Husqvarna gresspleieprodukt. Ved din tillit til oss har du valgt et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du forsøker å bruke maskinen. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren dersom du selger Husqvarna-maskinen din. Bruk Vertikalskjæreren brukes til vertikalskjæring og overflatebehandling av gressplener, dvs. slaghakking, moseriving samt oppsamling av gammelt gress eller mose. Med tilleggsutstyr kan den også brukes til å så gressfrø, både ved anlegg og til komplettering. Forsikre maskinen din Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere forsikringen for den nye maskinen din. Du bør ha heldekkende forsikring for ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før maskinen ble levert, ble den kontrollert og justert av forhandleren din. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med serienummer: Motornummer: Serienummer Maskinens serienummer er å finne på den trykte platen festet på maskinens gavlplate bak. Platen inneholder følgende informasjon: Maskinens typebetegnelse (MODELL). Maskinens serienummer (Serienr.) Oppgi typebetegnelse og serienummer ved bestilling av reservedeler. Motorens serienummer er stanset inn i veivhuset over oljeavtappingsskruen. Motortypen er angitt på veivhuset under luftfilteret, men fremgår også av klistremerket på startapparatet. Oppgi motorens serienummer og type når du bestiller reservedeler til motordetaljer. 3

4 SYMBOLER OG KLISTREMERKER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis i bruksanvisningen. instruksjonene som gis i bruksanvisningen. Brukes også når det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Klistremerker og maskinbundne instruksjoner Husqvarna logo 2. Modellbetegnelse DT22 3. Advarselsliste 4. Høydeinnstilling 5. Skive 6. FARE Pass føttene 7. Såtabell 8. Karbonmonoksidadvarsel 9. Åpne/Lukk 10. Transport/Innkoplet 4

5 Plassering av klistremerker SYMBOLER OG KLISTREMERKER 8 1 DT DT DT22RF 1. Husqvarna logo 6. FARE Pass føttene 2. Modellbetegnelse DT22 7. Såtabell 3. Advarselsliste 8. Karbonmonoksidadvarsel 4. Høydejustering 9. Åpne/Lukk 5. Såskive 10. Transport/Innkoplet 5

6 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Oversettelse av instruksjonstekster Klistremerke 7 Såtabell Verdiene er omtrentlige, frømengden avhenger av hastigheten. Raskere kjøring gir mer glissen såing. Preparering av gressplen Cut the grass to approximately cm (1/2") kortere enn vanlig. Du skal ikke vanne før du sår. Fjern laget av gammelt gressklipp. Luft gressplenen med en plenlufter av hullpipetype. Gjødsle gressplenen. Anbefaling for såing For best mulig resultat, så i to retninger med 45 forskjell. Vann umiddelbart rikelig, deretter middels i dager for å holde jorden fuktig. Etter spiring vannes gresset sporadisk for å fremme rotutviklingen. Klistremerke 8 Advarsel Eksos fra motoren, enkelte av dens bestanddeler og visse maskinkomponenter inneholder eller slipper ut kjemikalier som er ansett i staten California å forårsake kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Klistremerke 3 Viktig informasjon Les og sørg for at du forstår bruksanvisningen før bruk eller vedlikehold. Kontakt din forhandler hvis du trenger en ekstra bruksanvisning. Følg alle sikkerhetsanvisninger, ellers kan du skade deg selv og andre. Forviss deg om at maskinen er i forskriftsmessig stand før bruk. Påse at alle beskyttelsesanordninger er på plass når maskinen brukes. Stans motoren og vent til alle maskinbevegelser har stanset før service, justering eller rengjøring. Ikke kjør motoren i dårlig ventilerte lokaler. Påse at ingen er i nærheten av maskinen før start og under bruk. Hold deg unna skråninger som er for bratte for sikkert arbeid. Fjern kvister, steiner osv. fra plenen før bruk. 6

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generell bruk Hensikten med denne bruksanvisningen er å hjelpe deg å bruke din Husqvarna-maskin på en sikrere måte samt å gi informasjon om hvordan vedlikehold utføres. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du forsøker å bruke maskinen. Hvis du etter å ha lest gjennom bruksanvisningen fortsatt ikke er sikker på at du forstår de sikkerhetsrisikoer som kan være forbundet med bruk, skal du ikke bruke maskinen. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Disse sikkerhetsinstruksjonene tar kun for seg prinsippene for sikker bruk. I sikkerhetsinformasjonene er det ikke mulig å beskrive fullstendig hver mulig risikosituasjon som kan oppstå ved bruk av maskinen. Du kan imidlertid selv forebygge ulykker ved å bruke sunn fornuft til enhver tid. For bestilling av ekstra bruksanvisninger, kontakt din forhandler. ADVARSEL! Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten skriftlig samtykke fra fabrikanten. Ev. endringer påvirker ikke bare maskinens yteevne og holdbarhet, men kan også medføre sikkerhetsrisiko for bruker og omgivelser. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Garantien kan opphøre å gjelde dersom maskinen endres uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk maskinen før du har lest gjennom denne bruksanvisningen og forstått anvisningene i den. Alt vedlikeholdsarbeid eller alle justeringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen må utføres av et autorisert Husqvarna-verksted. Les gjennom og sørg for at du forstår denne bruksanvisningen før du bruker eller utfører vedlikehold på maskinen. Hvis brukeren ikke kan lese denne bruksanvisningen, er det maskineierens ansvar å forklare brukeren innholdet. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner. Gjør du ikke det, kan det medføre personskade for deg selv og andre. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser, yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Alle brukere skal være opplært i bruken av maskinen. Eieren er ansvarlig for å lære opp brukerne. Les gjennom denne bruksanvisningen før du starter maskinen Oppsøk et autorisert Husqvarna-verksted for alt service- og reparasjonsarbeid som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. 7

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Husqvarna originaldeler er konstruert og spesifisert for å holde høy kvalitet og riktig passform for best mulig holdbarhet og levetid. Ut fra sikkerhetssynspunkt skal deler kun byttes ut med Husqvarna originaldeler. Kontroller at alle sikkerhetsklistremerker er på plass. Se kapitlet Symboler og klistremerker. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg å kjenne igjen sikkerhetsklistremerkene. Bruk kun maskinen til såing og vertikalskjæring av gressplener. Den er ikke ment til noen annen bruk. Kontroller at maskinen er i forskriftsmessig stand før du bruker den, se kapitlet Vedlikehold/Vedlikeholdsskjema. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Maskinen må ikke brukes eller vedlikeholdes av barn eller personer som ikke er opplært i bruk av den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. Mennesker og dyr kan distrahere deg slik at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor alltid konsentrert og fokusert på oppgaven. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Påse at det alltid er en annen person i nærheten når du bruker maskinen, slik at du kan tilkalle hjelp dersom en ulykke skulle inntreffe. Maskinen er testet og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. ADVARSEL! Motoren kan bli svært varm. For å unngå brannskader, skal du stanse motoren og vente til alle deler er avkjølt før du berører motoren. ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til kretsløpsskader eller nerveskader, spesielt hos mennesker som har kretsløpsproblemer. Oppsøk lege hvis du merker symptomer som kan være forårsaket av overeksponering for vibrasjon. Eksempler på vanlige symptomer er følelsesløshet, smerte, svakhet i muskler, at huden skifter farge eller at man føler ubehag ved at det stikker. Disse symptomene forekommer som oftest i fingre, hender eller håndledd. 8

9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Forberedelser Sørg for at du alltid har førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn driften eller kjører. Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Fjern gjenstander som steiner, leker, ståltråder osv. som kan fanges opp av maskinens bevegelige deler og slynges av sted. Finn og marker alle faste gjenstander i bakken, som spredere, stolper, vannventiler, sokler for tørkestativ osv. Kjør rundt disse gjenstandene under drift. Kjør aldri med hensikt over fremmedlegemer. Påse at alle beskyttelsesplater og beskyttelsesdeksler sitter på plass og er intakte når maskinen brukes. Sørg for at ikke klær, langt hår eller smykker kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler med sklibeskyttelse og helst med tåhette av stål. Bruk godkjent hørselsvern ved drift. Spør din forhandler etter godkjent hørselsvern. ADVARSEL! Bruk alltid godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr når du bruker maskinen. Vernetøy og verneutstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker, men ved å bruke riktig tøy og riktig utstyr kan du kanskje redusere omfanget av ev. skader dersom en ulykke skulle inntreffe. Spør din forhandler hva Husqvarna anbefaler av godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring Bruk ikke maskinen i skråninger som heller mer enn 20. Vi anbefaler at skråninger bearbeides på tvers og ikke ovenfra og ned. På den måten blir resultatet mer enhetlig. La ikke maskinen bli stående i en skråning uten tilsyn. Bruk ikke maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker medisiner som kan påvirke ditt syn, vurderingsevne eller koordinasjon. Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Bruk ikke maskinen på annet underlag enn gress. Sørg for at du har godt fotfeste når du bruker maskinen, spesielt ved rygging. Gå, ikke løp. Arbeid aldri på vått gress. Dårlig fotfeste kan sørge for at du sklir. Påse at hender og føtter ikke er i nærheten av bevegelige deler. Hold hender og føtter unna arbeidsverktøyet. Sett ned farten og vær ekstra forsiktig i skråninger. Påse at du kjører maskinen i anbefalt retning i skråninger. Vær forsiktig når du arbeider nær plutselige nivåforandringer. Det er ikke tillatt å røyke nær maskinen eller utsette den for åpen ild eller gnister. Bensin er lettantennelig, og uforsiktig håndtering kan medføre personskade eller brann. Eksosen fra motoren er giftig. Kjør aldri motoren innendørs. Påse at hender og føtter ikke er i nærheten av bevegelige deler. Det er ikke tillatt å røyke nær maskinen Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter på nytt. Uansett hva som skjer, så skal du alltid sette maskinen på plant underlag, kople fra drivenheten, stanse motoren og vente til alle bevegelige deler har stanset før du forlater kjøreposisjonen bak maskinen. ADVARSEL! Eksos fra motoren, inklusive visse stoffer i den, samt visse maskindeler inneholder eller utskiller kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. 10

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Forflytting/transport For å svinge og styre maskinen, trykk ned styret og sving den på bakhjulene. Stans motoren og la den avkjøles i minst 2 minutter før transport. Fell sammen styret dersom maskinen er utstyrt med sammenleggbart styre. Vær forsiktig og bruk sikre løfte- og flytteteknikker når maskinen skal lastes/losses. Vi anbefaler at to personer løfter maskinen. Spenn maskinen godt fast med godkjente festeanordninger som spennbånd, kjetting eller rep. Kontroller alltid at gjeldende veitrafikkbestemmelser er oppfylt før transport. Vi anbefaler at to personer løfter maskinen Oppbevaring La motoren avkjøles før du setter bort maskinen. Oppbevar den ikke nær åpen ild. Oppbevar maskinen med stengt drivstoffkran. Oppbevar maskinen og drivstoff på en slik måte at det ikke oppstår noen risiko for at drivstofflekkasje eller drivstoffdamp kommer i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, el-motorer, reléer, svitsjer, fyrkjeler eller liknende. Oppbevar maskinen i et låst rom der den er utilgjengelige for barn og voksne som ikke er lært opp i bruk av maskinen. Barn Alvorlige ulykker kan oppstå hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen dersom det kommer barn inn i arbeidsområdet. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Drivstoffsystem ADVARSEL! Bensin og bensindamp er giftig og svært lettantennelig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan medføre personskade eller brann. Oppbevar drivstoffet kun i beholder godkjent for dette formål. Ta aldri av lokket på drivstofftanken og fyll aldri drivstoff mens motoren er i gang. Stans alltid motoren ved påfylling av drivstoff. Ikke røyk ved påfylling av bensin og fyll heller ikke på bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri drivstoff innendørs. Fyll aldri drivstoff innendørs Før du starter maskinen etter tanking skal den flyttes minst tre meter fra stedet den sto plassert da du tanket. Steng drivstofftilførselen ved oppbevaring eller transport. Hvis det er oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, må ikke motoren startes før lekkasjen er utbedret. Steng drivstoffkranen Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få drivstoffet til å utvide seg slik at det renner over. Unngå overfylling. Hvis bensin er sølt på maskinen, må du tørke opp bensinen og vente til den har fordampet før motoren startes. Har du sølt bensin på klærne, må du skifte. Tanking er alltid et risikomoment

13 Vedlikehold SIKKERHETSINSTRUKSJONER Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Kople ut drivenhetene, stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du foretar justeringer, utfører vedlikehold eller rengjør maskinen. Fjern tennpluggkabelen før reparasjon påbegynnes. Hold alle deler i forskriftsmessig stand og påse at alle festeelementer er trukket til. Bytt ut slitte eller skadde klistremerker. Ved forsiktig ved kontroll av arbeidsverktøyet. Bruk hansker ved vedlikeholdsarbeid. La aldri personale som ikke har opplæring i bruk av maskinen utføre vedlikehold på den. Parker alltid maskinen på plant underlag før du utfører vedlikehold eller foretar noen justeringer. Ikke ta fra hverandre motoren. Dette kan føre til at garantien opphører å gjelde. Kontakt din forhandler hvis du har spørsmål vedrørende service- eller garantisaker. Følg alle vedlikeholdsanvisninger. Ikke endre regulatorinnstillingen, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det fare for maskinskade. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte sikkerhetsanordninger. Lyddemperen er konstruert for å holde lydnivået på et godkjent nivå og holde eksos borte fra brukeren. Eksosen fra motoren er svært varm og kan inneholde gnister som kan forårsake brann eller brannskader. Bruk aldri en maskin med defekt lyddemper. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet som setter seg fast i den. Fjern tennpluggkabelen før reparasjon. ADVARSEL! Vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du utfører vedlikehold på maskinen. Hold maskinen ren Stans motoren og ta av tennpluggkabelen

14 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarnas vertikalskjærer. Maskinen finnes i én grunnutførelse DT22. Maskinen er utstyrt med en firetaktsmotor fra Honda på 5,5 hk. DT03 DT22 kan utstyres med oppsamler. Det fåes som tilbehør hos din Husqvarna-forhandler. Ettermontering er mulig, se kapitlet Monteringsinstruksjoner/ Monteringsanvisninger, oppsamler DT02 DT22 kan alternativt utstyres med et såaggregat. Det fåes som tilbehør hos din Husqvarna-forhandler. Ettermontering er mulig, se kapitlet Monteringsinstruksjoner/ Monteringsanvisninger, såenhet SD22. Det er ikke mulig å bruke oppsamler og såenhet samtidig. DT22RF 14

15 PRESENTASJON Hoveddeler og betjeningsorganer DT04 1. Motor 2. Dybderatt med dybdelås 3. Dybdespak 4. Ratt for sammenleggbart håndtak 5. Clutchbøyle 6. Håndtak 15

16 PRESENTASJON Motor Motorens ytre komponenter og betjeningsorgan 8 1. Gassregulering 2. Startapparat 7 3. Starthåndtak 4. Drivstoffkran 5. Choke Luftfilter 7. Tennplugg 8. Lyddemper 11. Oljepeilepinne motor Oljeavtapping motor 13. Oljenivåvakt Motorstrømbryter 15. Drivstofftank Drivstoffpåfyllingslokk Gassregulering Motorturtallet reguleres med spaken. Bildet viser posisjon for delvis gass.. Hvis spaken føres til venstre, økes turtallet, til høyre reduseres turtallet. Hvis spaken føres helt til høyre, går motoren på tomgang. Hvis motoren stanser i tomgangsstilling, kan tomgangsturtallet justeres, se kapitlet Vedlikehold/Justering av tomgang

17 Startapparat Startapparatet er av magnapulltype med fjærretur. For bytte av startfjær eller startline, kontakt autorisert serviceverksted. PRESENTASJON Starthåndtak Feilaktig håndtering av starthåndtaket kan skade startapparatet. Surr aldri startlinen rundt hånden. Trekk håndtaket sakte ut til inngrep. Trekk ikke startlinen helt ut, og slipp heller ikke starthåndtaket når det er trukket ut. Drivstoffkran Drivstoffkranen åpner og stenger forbindelsen mellom tanken og forgasseren. Bildet viser stengt drivstoffkran, for å åpne den føres spaken helt til høyre. Det finnes ingen mellomstillinger. Steng kranen når maskinen ikke brukes, slik at forgasseren ikke kan renne over. Drivstoffkranen er kombinert med en slamkopp. Rengjøringsanvisninger, se kapitlet Vedlikehold/ Rengjøring av slamkopp. Choke Choken åpner og stenger chokespjeldet i forgasseren. Dette brukes kun for å starte en kald motor. Bildet viser åpent chokespjeld, for å stenge det føres spaken til venstre. Mellomstillinger kan benyttes. Når motoren har startet, kan spaken føres gradvis til høyre så lenge motoren går rent. Glemt chokeregulering merkes på at motoren går ujevnt og ryker svart. Dette medfører også økt drivstofforbruk Luftfilter Motorens luftfilter er plassert under dekselet. Det består av et forfilter av skumgummi og en papirfilterinnsats. Se kapitlet Vedlikehold/Bytte av luftfilter for rengjøringsanvisninger. Ved kjøring med skittent luftfilter vil motoren smugchokes og viser da samme symptomer som for glemt choke over. Den kan også bli vanskelig å starte

18 PRESENTASJON Tennplugg Motorens tennplugg sitter skjult under tennplugghetten. Ved servicearbeid er det viktig at motoren ikke kan startes i vanvare. Trekk derfor tennplugghetten av tennpluggen. For ikke å trekke i kabelen er plugghetten utstyrt med et håndgrep, se bildet. Type tennplugg, se kapitlet Tekniske data. Serviceanvisninger, se kapitlet Vedlikehold/ Tenningssystem. Lyddemper Motorens lyddemper er utstyrt med et varmebeskyttende deksel. Til tross for dette blir den varm når motoren går. Unngå å berøre lyddemperen når den er varm. Risiko for brannskade Oljepeilepinne Veivhusets oljepeilepinne er plassert på motorens forside. Motoroljen fylles på i oljepeilepinnens hull. Ved kontroll av oljenivået skal ikke peilepinnen være skrudd ned. Maskinen skal stå plant med stanset motor. Kjør aldri maskinen med peilepinnen tatt ut. Motoren har elektronisk oljenivåvakt. Den stanser og kan ikke startes dersom nivået er for lavt. Du bør imidlertid ikke stole helt på vakten, men kontrollere oljen med oljepeilepinnen Motorolje SAE 10W-30 service SF-SG anbefales for normal bruk, se også kapitlet Smøring/Motorolje. Oljeavtapping Veivhusets oljeavtappingsplugg er plassert på motorens forside. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helsefarlig og får ifølge lov ikke helles ut på bakken eller i naturen, men skal leveres til verkstedet eller anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. søl OFF Motorstrømbryter ON Motoren stanses med motorstrømbryteren. Bildet viser rattet i stilling OFF (kortsluttet tenningssystem). For å starte motoren må rattet først stilles på ON

19 PRESENTASJON Drivstofftank Under tanken er det et drivstoffilter som er kombinert med drivstoffkranen. Tanken rommer 3,6 liter for DT22. Drivstoffpåfylling Les sikkerhetsinstruksjonene før tanking. Hold drivstoffet og drivstofftanken rene. Unngå å fylle på skittent drivstoff. Påse at tanklokket er ordentlig montert og pakningen uskadd, spesielt før maskinen vaskes. Bruk blyfri bensin min. 86 oktan. Bruk aldri oljeblandet bensin. For etanol- og metanoldrivstoff gjelder følgende: Maks. tillatt etanol 10 % (volum). Maks. tillatt metanol 5 % (volum). Maks. tillatt MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15 % (volum). Hvis motoren banker ved normal belastning, kan den skades. Bytt drivstoff. Kontakt autorisert serviceverksted hvis dette ikke hjelper. Fyll ikke tanken helt full, la det være igjen en luftlomme av hensyn til drivstoffets varmeekspansjon ADVARSEL! Bensin er svært brannfarlig. Utvis forsiktighet og fyll tanken utendørs. (Se sikkerhetsanvisningene.) 19

20 PRESENTASJON Skjæreaggregat Dybdespak Knivene heves eller senkes med dybdespaken mellom arbeidsstilling og transportstilling. Når spaken er i øvre stilling, er kniven i arbeidsstilling. Knivene skal trenge ned i plenen i en dybde av 1/8" til 1/4" med maksimal nedtrenging på 1/2". Se etter fabrikantens anbefalte sådybde på frøposen. DT03 Høydeknapp Rattet brukes for å justere knivenes skjæredybde. Når rattet vris mot urviseren, økes arbeidsdybden. Det er satt inn et mellomlegg fra fabrikken, slik at knivene ikke skal trenge for langt ned i plenen. Etter hvert som knivene slites, fjerner man mellomlegget og oppbevarer det under dybdelåsen til man setter på nye kniver, da settes mellomlegget tilbake på plass. DYBDERATT DYBDELÅS Dybdelås Rattet under dybderattet brukes for å låse dybderattet slik at det ikke endre av maskinens vibrasjoner. Løsne dybdelåsen ved å vri den mot urviseren før du vrir dybderattet. Sikre dybderattet med dybdelåsen etter omstillingen. DT05 Clutchbøyle Clutchbøylen strammer drivremmen og kopler inn driften av knivene. Når bøylen trykkes mot styret, roterer knivene. Hold bøylen ordentlig inne under arbeid, slik at remmen ikke slurer. DT08 20

21 Ulike knivmuligheter Rakekniv Klipt gress, røtter og stengler dannet et tett filtlag mellom jorden og nedre del av gresset. Etter hvert som dette laget bygger seg opp, hindrer det luft, vann og gjødsel i å bli sugd opp av bakken. Dette fører til at gressrøttene ikke utvikles tilstrekkelig dypt, og dermed blir de mer utsatt for tørke og frost. Kraftig filtlag skaper også et ideelt miljø for insekter og gressykdommer. Motorraking med rakekniver fjerner dette filtlaget og gjør plenen sunn og frisk igjen. Rakekniver gir den mest aggressive filtfjerningen av alle kniver som tilbys. PRESENTASJON Deltakniv Deltakniver er i første rekke konstruert for å så på eksisterende gressplen. Gressfrøene plasseres effektivt i jorden. Dette er en enkel, pålitelig måte å friske opp dårlige plener på. Deltakniven er også praktisk som vertikalklipper for å klippe gress med utløpere og åpne bakken for oksygen, vann, næringsstoffer og andre kjemikalier. Dessuten er Deltakniver praktiske i skråninger, på terrasser og i leirholdig jord der vannavrenning er et problem. Knivene skal trenge ned i plenen i en dybde av 1/8" til 1/4" med maksimal nedtrenging på 1/2". Se etter fabrikantens anbefalte sådybde på frøposen. Fjærtinder Ideelle for den ferdige gressplenen som ikke trenger en komplett renovering, men som må vertikalskjæres (pga. tørre partier, sopp osv.). Fjærtinder er konstruert for å rykke opp dødt gress og skjære i gressplenen uten å rive opp eller skade den eksisterende rotstrukturen. Med de fleksible tindene rakes plenen kun 0,5 cm ned i jorden, slik at tindene ikke kommer ned i rotstrukturen. Fjærtinder gir også mindre aggressiv fjerning av filtdekket enn rakekniver. Innstilling av knivenes høyde Knivene heves og senkes ved hjelp av en dybdespak på maskinens høyre side. Knappen foran spaken regulerer dybden. Når rattet vris mot urviseren, økes knivdybden. DT03 21

22 Starte motoren Kontroller at daglig vedlikehold er utført ifølge vedlikeholdsskjemaet. Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff på drivstofftanken. KJØRING Drivstoffkran Åpne drivstoffkranen. Før spaken helt til høyre Choke Ved start av varm motor skal spaken være stilt til høyre, se bilde. Ved start av kald eller halvvarm motor skal spaken være stilt helt eller delvis til venstre. Før spaken tilbake til høyre når motoren er startet. Hvis motoren er kald, kan det være lurt å føre spaken tilbake i flere steg. Finn fram til den stillingen der motoren går rent Gassregulering Still gassreguleringen i stilling ca. 1/3 gasspådrag fra tomgang. Dvs. 1/3 fra høyre endestilling Motorstrømbryter Vri motorstrømbryteren med urviseren til stilling ON. OFF ON

23 Starthåndtak Feilaktig håndtering av starthåndtaket kan skade startapparatet. Ikke surr startlinen rundt hånden. Trekk håndtaket sakte ut til inngrep. Trekk deretter kraftig i starthåndtaket. Trekk ikke startlinen helt ut, og slipp heller ikke starthåndtaket når det er trukket ut. KJØRING Gassregulering Reguler motorturtallet med gassreguleringen. Før spaken til venstre for å øke turtallet og til høyre for å redusere turtallet Stoppe motoren Hvis motoren har gått med full belastning, la den gå 1/2 til ett minutt ubelastet på lavt turtall. ON OFF Motorstrømbryter Vri motorstrømbryteren mot urviseren til stilling OFF Drivstoffkran Steng drivstoffkranen. Før spaken helt til venstre (se bilde)

24 KJØRING Før du setter i gang Klipp gresset 1,25 cm under normal høyde. La gressplenen tørke. Fuktighet kan forårsake omfattende skader på friskt gress. RAKEKNIVER ELLER FJÆRTINDER Rakekniver eller fjærtinder: still kniveller tindedybden slik at knivene eller tindene så vidt berører en flat overflate som et fortau eller en innkjørsel. VIKTIG INFORMASJON Fjern løse gjenstander fra gressplenen. Merk deg steiner og ev. andre faste gjenstander. Kontroller spesielt at det ikke er noen skjulte el-kabler eller liknende i gressmattens overflatesjikt. Deltakniver: Still knivene til å til å trenge ned i jorden med en dybde på 1/8" til 1/4" med en maksimal nedtrengning på 1/2". Se frøposen vedrørende fabrikantens anbefalte sådybde Plener med mer enn 2 cm mose kan best renses i to omganger (vår og høst) for å unngå for stor påkjenning på en eldre plen. Starte DT03 Still dybdespaken i arbeidsstilling. For å kople inn clutchen i tykk filt, press håndtaket ned slik at forhjulene løftes noe. Hold clutchbøylen mot styret og senk maskinen forsiktig ned i gresset. Prøv først på en mindre flate i langsom gangtakt. Hvis motorens turtall synker kraftig, er høyden stilt for lavt. Vri dybderattet med urviseren. DT06 Hvis maskinen trekker forover og humper kraftig, er høyden stilt for lavt. Kontroller at det ikke er steiner eller faste gjenstander i gressplenen. Vri deretter dybderattet med urviseren. Sikre dybderattet med dybdelåsen etter omstillingen. Avslutte Fjern alle rester fra plenen og komposter/ kast dem på forskriftsmessig måte. DT05 Andre metoder for å forbedre plenen din kan omfatte lufting og gjødsling. 24

Bruksanvisning DT18 DT18C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT18 DT18C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT18 DT18C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT18, DT18C med tillegg for tilbehør

Detaljer

Bruksanvisning SG11 SG13. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning SG11 SG13. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning SG11 SG13 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Stubbefreser SG11, SG13 Innledning... 2 Kjære kunde...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk 2010 HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE. INNHOLD Innledning...4

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01 JB 55 NO PL CS BRUGSANVISNING,16758.&-½2%6 8*, 1 92' 8214-2227-01 NO NORSK 1 SYMBOLER, SE FIG. 1 Følgende symboler finnes på jordfreseren. Disse er for å minne brukeren om å vise forsiktighet og være

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F50 F / 50 F75 2 BRUKSOMRÅDE F50 / F75 F 50 SWEPAC F 50 / F75 brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner.

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner. Det vil her bli gitt en del tips og råd for deg som er ny i sporten, som kan spare deg for både tid, problemer, penger og skader. Først av alt må du skaffe deg motocross-sykkel og nødvendig utstyr. Av

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12

STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12 STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12 N (x2) 1/4 x45 mm P (x2) Q (x2) 1/4 A (x1) 5/16 x51 mm C (x1) 5/16 B (x1) 11/32 D (x1) 5/16 E (x3) 5/16 x25 mm F (x3) 5/16 G (x3) 5/16

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer