Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning... 2 Kjære kunde...2 Bruk...2 Forsikre maskinen din...2 God service...2 Serienummer...2 Symboler og klistremerker...3 Klistremerker og maskinbundne instruksjoner...3 Plassering av klistremerker...4 Oversettelse av instruksjonstekster...5 Sikkerhetsinstruksjoner...6 Generell bruk...6 Forberedelser...8 Bruk...9 Forflytting/transport...10 Oppbevaring...10 Barn...10 Drivstoffsystem...11 Vedlikehold...12 Presentasjon...13 Presentasjon...13 Hoveddeler og betjeningsorganer...14 Motor...15 Skjæreaggregat...19 Ulike knivmuligheter...20 Innstilling av knivenes høyde...20 Kjøring...21 Starte motoren...21 Stoppe motoren...22 Før du starter...23 Starte...23 Avslutte...23 Vedlikehold...24 Vedlikeholdsskjema...24 Bytte luftfilteret...25 Rengjøring av slamkopp...26 Justering av tomgang...26 Tenningssystem...27 Skjæreaggregat...28 Tominuttersregelen...33 Rengjøring og vask...32 Smøring...33 Smøreskjema...33 Generelt...33 Motorolje...34 Dybderatt med dybdelås...35 Kniver...35 Dybdespak...35 Håndtak...35 Feilsøking...36 Oppbevaring...37 Vinteroppbevaring...37 Service...37 Tekniske data...39 Monteringsanvisninger...40 Montering leveringsservice...40 Monteringsanvisninger, oppsamler...41 Monteringsanvisninger, såenhet...42 Tillegg...44 Bruksanvisning for oppsamleren...44 Bruksanvisning for såenheten...46 Servicejournal...50 Leveringsservice...50 Etter de 20 første driftstimer Husqvarna. Med enerett. Beatrice, NE. Trykt i USA. 2

3 Kjære kunde INNLEDNING Takk for at du har kjøpt et Husqvarna gresspleieprodukt. Ved din tillit til oss har du valgt et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du forsøker å bruke maskinen. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren dersom du selger Husqvarna-maskinen din. Bruk Vertikalskjæreren brukes til vertikalskjæring og overflatebehandling av gressplener, dvs. slaghakking, moseriving samt oppsamling av gammelt gress eller mose. Med tilleggsutstyr kan den også brukes til å så gressfrø, både ved anlegg og til komplettering. Forsikre maskinen din Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere forsikringen for den nye maskinen din. Du bør ha heldekkende forsikring for ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før maskinen ble levert, ble den kontrollert og justert av forhandleren din. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med serienummer: Motornummer: Serienummer Maskinens serienummer er å finne på den trykte platen festet på maskinens gavlplate bak. Platen inneholder følgende informasjon: Maskinens typebetegnelse (MODELL). Maskinens serienummer (Serienr.) Oppgi typebetegnelse og serienummer ved bestilling av reservedeler. Motorens serienummer er stanset inn i veivhuset over oljeavtappingsskruen. Motortypen er angitt på veivhuset under luftfilteret, men fremgår også av klistremerket på startapparatet. Oppgi motorens serienummer og type når du bestiller reservedeler til motordetaljer. 3

4 SYMBOLER OG KLISTREMERKER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis i bruksanvisningen. instruksjonene som gis i bruksanvisningen. Brukes også når det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Klistremerker og maskinbundne instruksjoner Husqvarna logo 2. Modellbetegnelse DT22 3. Advarselsliste 4. Høydeinnstilling 5. Skive 6. FARE Pass føttene 7. Såtabell 8. Karbonmonoksidadvarsel 9. Åpne/Lukk 10. Transport/Innkoplet 4

5 Plassering av klistremerker SYMBOLER OG KLISTREMERKER 8 1 DT DT DT22RF 1. Husqvarna logo 6. FARE Pass føttene 2. Modellbetegnelse DT22 7. Såtabell 3. Advarselsliste 8. Karbonmonoksidadvarsel 4. Høydejustering 9. Åpne/Lukk 5. Såskive 10. Transport/Innkoplet 5

6 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Oversettelse av instruksjonstekster Klistremerke 7 Såtabell Verdiene er omtrentlige, frømengden avhenger av hastigheten. Raskere kjøring gir mer glissen såing. Preparering av gressplen Cut the grass to approximately cm (1/2") kortere enn vanlig. Du skal ikke vanne før du sår. Fjern laget av gammelt gressklipp. Luft gressplenen med en plenlufter av hullpipetype. Gjødsle gressplenen. Anbefaling for såing For best mulig resultat, så i to retninger med 45 forskjell. Vann umiddelbart rikelig, deretter middels i dager for å holde jorden fuktig. Etter spiring vannes gresset sporadisk for å fremme rotutviklingen. Klistremerke 8 Advarsel Eksos fra motoren, enkelte av dens bestanddeler og visse maskinkomponenter inneholder eller slipper ut kjemikalier som er ansett i staten California å forårsake kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Klistremerke 3 Viktig informasjon Les og sørg for at du forstår bruksanvisningen før bruk eller vedlikehold. Kontakt din forhandler hvis du trenger en ekstra bruksanvisning. Følg alle sikkerhetsanvisninger, ellers kan du skade deg selv og andre. Forviss deg om at maskinen er i forskriftsmessig stand før bruk. Påse at alle beskyttelsesanordninger er på plass når maskinen brukes. Stans motoren og vent til alle maskinbevegelser har stanset før service, justering eller rengjøring. Ikke kjør motoren i dårlig ventilerte lokaler. Påse at ingen er i nærheten av maskinen før start og under bruk. Hold deg unna skråninger som er for bratte for sikkert arbeid. Fjern kvister, steiner osv. fra plenen før bruk. 6

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generell bruk Hensikten med denne bruksanvisningen er å hjelpe deg å bruke din Husqvarna-maskin på en sikrere måte samt å gi informasjon om hvordan vedlikehold utføres. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du forsøker å bruke maskinen. Hvis du etter å ha lest gjennom bruksanvisningen fortsatt ikke er sikker på at du forstår de sikkerhetsrisikoer som kan være forbundet med bruk, skal du ikke bruke maskinen. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Disse sikkerhetsinstruksjonene tar kun for seg prinsippene for sikker bruk. I sikkerhetsinformasjonene er det ikke mulig å beskrive fullstendig hver mulig risikosituasjon som kan oppstå ved bruk av maskinen. Du kan imidlertid selv forebygge ulykker ved å bruke sunn fornuft til enhver tid. For bestilling av ekstra bruksanvisninger, kontakt din forhandler. ADVARSEL! Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten skriftlig samtykke fra fabrikanten. Ev. endringer påvirker ikke bare maskinens yteevne og holdbarhet, men kan også medføre sikkerhetsrisiko for bruker og omgivelser. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Garantien kan opphøre å gjelde dersom maskinen endres uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk maskinen før du har lest gjennom denne bruksanvisningen og forstått anvisningene i den. Alt vedlikeholdsarbeid eller alle justeringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen må utføres av et autorisert Husqvarna-verksted. Les gjennom og sørg for at du forstår denne bruksanvisningen før du bruker eller utfører vedlikehold på maskinen. Hvis brukeren ikke kan lese denne bruksanvisningen, er det maskineierens ansvar å forklare brukeren innholdet. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner. Gjør du ikke det, kan det medføre personskade for deg selv og andre. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser, yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Alle brukere skal være opplært i bruken av maskinen. Eieren er ansvarlig for å lære opp brukerne. Les gjennom denne bruksanvisningen før du starter maskinen Oppsøk et autorisert Husqvarna-verksted for alt service- og reparasjonsarbeid som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. 7

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Husqvarna originaldeler er konstruert og spesifisert for å holde høy kvalitet og riktig passform for best mulig holdbarhet og levetid. Ut fra sikkerhetssynspunkt skal deler kun byttes ut med Husqvarna originaldeler. Kontroller at alle sikkerhetsklistremerker er på plass. Se kapitlet Symboler og klistremerker. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg å kjenne igjen sikkerhetsklistremerkene. Bruk kun maskinen til såing og vertikalskjæring av gressplener. Den er ikke ment til noen annen bruk. Kontroller at maskinen er i forskriftsmessig stand før du bruker den, se kapitlet Vedlikehold/Vedlikeholdsskjema. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Maskinen må ikke brukes eller vedlikeholdes av barn eller personer som ikke er opplært i bruk av den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. Mennesker og dyr kan distrahere deg slik at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor alltid konsentrert og fokusert på oppgaven. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Påse at det alltid er en annen person i nærheten når du bruker maskinen, slik at du kan tilkalle hjelp dersom en ulykke skulle inntreffe. Maskinen er testet og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. ADVARSEL! Motoren kan bli svært varm. For å unngå brannskader, skal du stanse motoren og vente til alle deler er avkjølt før du berører motoren. ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til kretsløpsskader eller nerveskader, spesielt hos mennesker som har kretsløpsproblemer. Oppsøk lege hvis du merker symptomer som kan være forårsaket av overeksponering for vibrasjon. Eksempler på vanlige symptomer er følelsesløshet, smerte, svakhet i muskler, at huden skifter farge eller at man føler ubehag ved at det stikker. Disse symptomene forekommer som oftest i fingre, hender eller håndledd. 8

9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Forberedelser Sørg for at du alltid har førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn driften eller kjører. Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Fjern gjenstander som steiner, leker, ståltråder osv. som kan fanges opp av maskinens bevegelige deler og slynges av sted. Finn og marker alle faste gjenstander i bakken, som spredere, stolper, vannventiler, sokler for tørkestativ osv. Kjør rundt disse gjenstandene under drift. Kjør aldri med hensikt over fremmedlegemer. Påse at alle beskyttelsesplater og beskyttelsesdeksler sitter på plass og er intakte når maskinen brukes. Sørg for at ikke klær, langt hår eller smykker kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler med sklibeskyttelse og helst med tåhette av stål. Bruk godkjent hørselsvern ved drift. Spør din forhandler etter godkjent hørselsvern. ADVARSEL! Bruk alltid godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr når du bruker maskinen. Vernetøy og verneutstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker, men ved å bruke riktig tøy og riktig utstyr kan du kanskje redusere omfanget av ev. skader dersom en ulykke skulle inntreffe. Spør din forhandler hva Husqvarna anbefaler av godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring Bruk ikke maskinen i skråninger som heller mer enn 20. Vi anbefaler at skråninger bearbeides på tvers og ikke ovenfra og ned. På den måten blir resultatet mer enhetlig. La ikke maskinen bli stående i en skråning uten tilsyn. Bruk ikke maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker medisiner som kan påvirke ditt syn, vurderingsevne eller koordinasjon. Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Bruk ikke maskinen på annet underlag enn gress. Sørg for at du har godt fotfeste når du bruker maskinen, spesielt ved rygging. Gå, ikke løp. Arbeid aldri på vått gress. Dårlig fotfeste kan sørge for at du sklir. Påse at hender og føtter ikke er i nærheten av bevegelige deler. Hold hender og føtter unna arbeidsverktøyet. Sett ned farten og vær ekstra forsiktig i skråninger. Påse at du kjører maskinen i anbefalt retning i skråninger. Vær forsiktig når du arbeider nær plutselige nivåforandringer. Det er ikke tillatt å røyke nær maskinen eller utsette den for åpen ild eller gnister. Bensin er lettantennelig, og uforsiktig håndtering kan medføre personskade eller brann. Eksosen fra motoren er giftig. Kjør aldri motoren innendørs. Påse at hender og føtter ikke er i nærheten av bevegelige deler. Det er ikke tillatt å røyke nær maskinen Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter på nytt. Uansett hva som skjer, så skal du alltid sette maskinen på plant underlag, kople fra drivenheten, stanse motoren og vente til alle bevegelige deler har stanset før du forlater kjøreposisjonen bak maskinen. ADVARSEL! Eksos fra motoren, inklusive visse stoffer i den, samt visse maskindeler inneholder eller utskiller kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. 10

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Forflytting/transport For å svinge og styre maskinen, trykk ned styret og sving den på bakhjulene. Stans motoren og la den avkjøles i minst 2 minutter før transport. Fell sammen styret dersom maskinen er utstyrt med sammenleggbart styre. Vær forsiktig og bruk sikre løfte- og flytteteknikker når maskinen skal lastes/losses. Vi anbefaler at to personer løfter maskinen. Spenn maskinen godt fast med godkjente festeanordninger som spennbånd, kjetting eller rep. Kontroller alltid at gjeldende veitrafikkbestemmelser er oppfylt før transport. Vi anbefaler at to personer løfter maskinen Oppbevaring La motoren avkjøles før du setter bort maskinen. Oppbevar den ikke nær åpen ild. Oppbevar maskinen med stengt drivstoffkran. Oppbevar maskinen og drivstoff på en slik måte at det ikke oppstår noen risiko for at drivstofflekkasje eller drivstoffdamp kommer i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, el-motorer, reléer, svitsjer, fyrkjeler eller liknende. Oppbevar maskinen i et låst rom der den er utilgjengelige for barn og voksne som ikke er lært opp i bruk av maskinen. Barn Alvorlige ulykker kan oppstå hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen dersom det kommer barn inn i arbeidsområdet. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Drivstoffsystem ADVARSEL! Bensin og bensindamp er giftig og svært lettantennelig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan medføre personskade eller brann. Oppbevar drivstoffet kun i beholder godkjent for dette formål. Ta aldri av lokket på drivstofftanken og fyll aldri drivstoff mens motoren er i gang. Stans alltid motoren ved påfylling av drivstoff. Ikke røyk ved påfylling av bensin og fyll heller ikke på bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri drivstoff innendørs. Fyll aldri drivstoff innendørs Før du starter maskinen etter tanking skal den flyttes minst tre meter fra stedet den sto plassert da du tanket. Steng drivstofftilførselen ved oppbevaring eller transport. Hvis det er oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, må ikke motoren startes før lekkasjen er utbedret. Steng drivstoffkranen Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få drivstoffet til å utvide seg slik at det renner over. Unngå overfylling. Hvis bensin er sølt på maskinen, må du tørke opp bensinen og vente til den har fordampet før motoren startes. Har du sølt bensin på klærne, må du skifte. Tanking er alltid et risikomoment

13 Vedlikehold SIKKERHETSINSTRUKSJONER Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Kople ut drivenhetene, stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du foretar justeringer, utfører vedlikehold eller rengjør maskinen. Fjern tennpluggkabelen før reparasjon påbegynnes. Hold alle deler i forskriftsmessig stand og påse at alle festeelementer er trukket til. Bytt ut slitte eller skadde klistremerker. Ved forsiktig ved kontroll av arbeidsverktøyet. Bruk hansker ved vedlikeholdsarbeid. La aldri personale som ikke har opplæring i bruk av maskinen utføre vedlikehold på den. Parker alltid maskinen på plant underlag før du utfører vedlikehold eller foretar noen justeringer. Ikke ta fra hverandre motoren. Dette kan føre til at garantien opphører å gjelde. Kontakt din forhandler hvis du har spørsmål vedrørende service- eller garantisaker. Følg alle vedlikeholdsanvisninger. Ikke endre regulatorinnstillingen, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det fare for maskinskade. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte sikkerhetsanordninger. Lyddemperen er konstruert for å holde lydnivået på et godkjent nivå og holde eksos borte fra brukeren. Eksosen fra motoren er svært varm og kan inneholde gnister som kan forårsake brann eller brannskader. Bruk aldri en maskin med defekt lyddemper. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet som setter seg fast i den. Fjern tennpluggkabelen før reparasjon. ADVARSEL! Vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du utfører vedlikehold på maskinen. Hold maskinen ren Stans motoren og ta av tennpluggkabelen

14 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarnas vertikalskjærer. Maskinen finnes i én grunnutførelse DT22. Maskinen er utstyrt med en firetaktsmotor fra Honda på 5,5 hk. DT03 DT22 kan utstyres med oppsamler. Det fåes som tilbehør hos din Husqvarna-forhandler. Ettermontering er mulig, se kapitlet Monteringsinstruksjoner/ Monteringsanvisninger, oppsamler DT02 DT22 kan alternativt utstyres med et såaggregat. Det fåes som tilbehør hos din Husqvarna-forhandler. Ettermontering er mulig, se kapitlet Monteringsinstruksjoner/ Monteringsanvisninger, såenhet SD22. Det er ikke mulig å bruke oppsamler og såenhet samtidig. DT22RF 14

15 PRESENTASJON Hoveddeler og betjeningsorganer DT04 1. Motor 2. Dybderatt med dybdelås 3. Dybdespak 4. Ratt for sammenleggbart håndtak 5. Clutchbøyle 6. Håndtak 15

16 PRESENTASJON Motor Motorens ytre komponenter og betjeningsorgan 8 1. Gassregulering 2. Startapparat 7 3. Starthåndtak 4. Drivstoffkran 5. Choke Luftfilter 7. Tennplugg 8. Lyddemper 11. Oljepeilepinne motor Oljeavtapping motor 13. Oljenivåvakt Motorstrømbryter 15. Drivstofftank Drivstoffpåfyllingslokk Gassregulering Motorturtallet reguleres med spaken. Bildet viser posisjon for delvis gass.. Hvis spaken føres til venstre, økes turtallet, til høyre reduseres turtallet. Hvis spaken føres helt til høyre, går motoren på tomgang. Hvis motoren stanser i tomgangsstilling, kan tomgangsturtallet justeres, se kapitlet Vedlikehold/Justering av tomgang

17 Startapparat Startapparatet er av magnapulltype med fjærretur. For bytte av startfjær eller startline, kontakt autorisert serviceverksted. PRESENTASJON Starthåndtak Feilaktig håndtering av starthåndtaket kan skade startapparatet. Surr aldri startlinen rundt hånden. Trekk håndtaket sakte ut til inngrep. Trekk ikke startlinen helt ut, og slipp heller ikke starthåndtaket når det er trukket ut. Drivstoffkran Drivstoffkranen åpner og stenger forbindelsen mellom tanken og forgasseren. Bildet viser stengt drivstoffkran, for å åpne den føres spaken helt til høyre. Det finnes ingen mellomstillinger. Steng kranen når maskinen ikke brukes, slik at forgasseren ikke kan renne over. Drivstoffkranen er kombinert med en slamkopp. Rengjøringsanvisninger, se kapitlet Vedlikehold/ Rengjøring av slamkopp. Choke Choken åpner og stenger chokespjeldet i forgasseren. Dette brukes kun for å starte en kald motor. Bildet viser åpent chokespjeld, for å stenge det føres spaken til venstre. Mellomstillinger kan benyttes. Når motoren har startet, kan spaken føres gradvis til høyre så lenge motoren går rent. Glemt chokeregulering merkes på at motoren går ujevnt og ryker svart. Dette medfører også økt drivstofforbruk Luftfilter Motorens luftfilter er plassert under dekselet. Det består av et forfilter av skumgummi og en papirfilterinnsats. Se kapitlet Vedlikehold/Bytte av luftfilter for rengjøringsanvisninger. Ved kjøring med skittent luftfilter vil motoren smugchokes og viser da samme symptomer som for glemt choke over. Den kan også bli vanskelig å starte

18 PRESENTASJON Tennplugg Motorens tennplugg sitter skjult under tennplugghetten. Ved servicearbeid er det viktig at motoren ikke kan startes i vanvare. Trekk derfor tennplugghetten av tennpluggen. For ikke å trekke i kabelen er plugghetten utstyrt med et håndgrep, se bildet. Type tennplugg, se kapitlet Tekniske data. Serviceanvisninger, se kapitlet Vedlikehold/ Tenningssystem. Lyddemper Motorens lyddemper er utstyrt med et varmebeskyttende deksel. Til tross for dette blir den varm når motoren går. Unngå å berøre lyddemperen når den er varm. Risiko for brannskade Oljepeilepinne Veivhusets oljepeilepinne er plassert på motorens forside. Motoroljen fylles på i oljepeilepinnens hull. Ved kontroll av oljenivået skal ikke peilepinnen være skrudd ned. Maskinen skal stå plant med stanset motor. Kjør aldri maskinen med peilepinnen tatt ut. Motoren har elektronisk oljenivåvakt. Den stanser og kan ikke startes dersom nivået er for lavt. Du bør imidlertid ikke stole helt på vakten, men kontrollere oljen med oljepeilepinnen Motorolje SAE 10W-30 service SF-SG anbefales for normal bruk, se også kapitlet Smøring/Motorolje. Oljeavtapping Veivhusets oljeavtappingsplugg er plassert på motorens forside. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helsefarlig og får ifølge lov ikke helles ut på bakken eller i naturen, men skal leveres til verkstedet eller anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. søl OFF Motorstrømbryter ON Motoren stanses med motorstrømbryteren. Bildet viser rattet i stilling OFF (kortsluttet tenningssystem). For å starte motoren må rattet først stilles på ON

19 PRESENTASJON Drivstofftank Under tanken er det et drivstoffilter som er kombinert med drivstoffkranen. Tanken rommer 3,6 liter for DT22. Drivstoffpåfylling Les sikkerhetsinstruksjonene før tanking. Hold drivstoffet og drivstofftanken rene. Unngå å fylle på skittent drivstoff. Påse at tanklokket er ordentlig montert og pakningen uskadd, spesielt før maskinen vaskes. Bruk blyfri bensin min. 86 oktan. Bruk aldri oljeblandet bensin. For etanol- og metanoldrivstoff gjelder følgende: Maks. tillatt etanol 10 % (volum). Maks. tillatt metanol 5 % (volum). Maks. tillatt MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15 % (volum). Hvis motoren banker ved normal belastning, kan den skades. Bytt drivstoff. Kontakt autorisert serviceverksted hvis dette ikke hjelper. Fyll ikke tanken helt full, la det være igjen en luftlomme av hensyn til drivstoffets varmeekspansjon ADVARSEL! Bensin er svært brannfarlig. Utvis forsiktighet og fyll tanken utendørs. (Se sikkerhetsanvisningene.) 19

20 PRESENTASJON Skjæreaggregat Dybdespak Knivene heves eller senkes med dybdespaken mellom arbeidsstilling og transportstilling. Når spaken er i øvre stilling, er kniven i arbeidsstilling. Knivene skal trenge ned i plenen i en dybde av 1/8" til 1/4" med maksimal nedtrenging på 1/2". Se etter fabrikantens anbefalte sådybde på frøposen. DT03 Høydeknapp Rattet brukes for å justere knivenes skjæredybde. Når rattet vris mot urviseren, økes arbeidsdybden. Det er satt inn et mellomlegg fra fabrikken, slik at knivene ikke skal trenge for langt ned i plenen. Etter hvert som knivene slites, fjerner man mellomlegget og oppbevarer det under dybdelåsen til man setter på nye kniver, da settes mellomlegget tilbake på plass. DYBDERATT DYBDELÅS Dybdelås Rattet under dybderattet brukes for å låse dybderattet slik at det ikke endre av maskinens vibrasjoner. Løsne dybdelåsen ved å vri den mot urviseren før du vrir dybderattet. Sikre dybderattet med dybdelåsen etter omstillingen. DT05 Clutchbøyle Clutchbøylen strammer drivremmen og kopler inn driften av knivene. Når bøylen trykkes mot styret, roterer knivene. Hold bøylen ordentlig inne under arbeid, slik at remmen ikke slurer. DT08 20

21 Ulike knivmuligheter Rakekniv Klipt gress, røtter og stengler dannet et tett filtlag mellom jorden og nedre del av gresset. Etter hvert som dette laget bygger seg opp, hindrer det luft, vann og gjødsel i å bli sugd opp av bakken. Dette fører til at gressrøttene ikke utvikles tilstrekkelig dypt, og dermed blir de mer utsatt for tørke og frost. Kraftig filtlag skaper også et ideelt miljø for insekter og gressykdommer. Motorraking med rakekniver fjerner dette filtlaget og gjør plenen sunn og frisk igjen. Rakekniver gir den mest aggressive filtfjerningen av alle kniver som tilbys. PRESENTASJON Deltakniv Deltakniver er i første rekke konstruert for å så på eksisterende gressplen. Gressfrøene plasseres effektivt i jorden. Dette er en enkel, pålitelig måte å friske opp dårlige plener på. Deltakniven er også praktisk som vertikalklipper for å klippe gress med utløpere og åpne bakken for oksygen, vann, næringsstoffer og andre kjemikalier. Dessuten er Deltakniver praktiske i skråninger, på terrasser og i leirholdig jord der vannavrenning er et problem. Knivene skal trenge ned i plenen i en dybde av 1/8" til 1/4" med maksimal nedtrenging på 1/2". Se etter fabrikantens anbefalte sådybde på frøposen. Fjærtinder Ideelle for den ferdige gressplenen som ikke trenger en komplett renovering, men som må vertikalskjæres (pga. tørre partier, sopp osv.). Fjærtinder er konstruert for å rykke opp dødt gress og skjære i gressplenen uten å rive opp eller skade den eksisterende rotstrukturen. Med de fleksible tindene rakes plenen kun 0,5 cm ned i jorden, slik at tindene ikke kommer ned i rotstrukturen. Fjærtinder gir også mindre aggressiv fjerning av filtdekket enn rakekniver. Innstilling av knivenes høyde Knivene heves og senkes ved hjelp av en dybdespak på maskinens høyre side. Knappen foran spaken regulerer dybden. Når rattet vris mot urviseren, økes knivdybden. DT03 21

22 Starte motoren Kontroller at daglig vedlikehold er utført ifølge vedlikeholdsskjemaet. Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff på drivstofftanken. KJØRING Drivstoffkran Åpne drivstoffkranen. Før spaken helt til høyre Choke Ved start av varm motor skal spaken være stilt til høyre, se bilde. Ved start av kald eller halvvarm motor skal spaken være stilt helt eller delvis til venstre. Før spaken tilbake til høyre når motoren er startet. Hvis motoren er kald, kan det være lurt å føre spaken tilbake i flere steg. Finn fram til den stillingen der motoren går rent Gassregulering Still gassreguleringen i stilling ca. 1/3 gasspådrag fra tomgang. Dvs. 1/3 fra høyre endestilling Motorstrømbryter Vri motorstrømbryteren med urviseren til stilling ON. OFF ON

23 Starthåndtak Feilaktig håndtering av starthåndtaket kan skade startapparatet. Ikke surr startlinen rundt hånden. Trekk håndtaket sakte ut til inngrep. Trekk deretter kraftig i starthåndtaket. Trekk ikke startlinen helt ut, og slipp heller ikke starthåndtaket når det er trukket ut. KJØRING Gassregulering Reguler motorturtallet med gassreguleringen. Før spaken til venstre for å øke turtallet og til høyre for å redusere turtallet Stoppe motoren Hvis motoren har gått med full belastning, la den gå 1/2 til ett minutt ubelastet på lavt turtall. ON OFF Motorstrømbryter Vri motorstrømbryteren mot urviseren til stilling OFF Drivstoffkran Steng drivstoffkranen. Før spaken helt til venstre (se bilde)

24 KJØRING Før du setter i gang Klipp gresset 1,25 cm under normal høyde. La gressplenen tørke. Fuktighet kan forårsake omfattende skader på friskt gress. RAKEKNIVER ELLER FJÆRTINDER Rakekniver eller fjærtinder: still kniveller tindedybden slik at knivene eller tindene så vidt berører en flat overflate som et fortau eller en innkjørsel. VIKTIG INFORMASJON Fjern løse gjenstander fra gressplenen. Merk deg steiner og ev. andre faste gjenstander. Kontroller spesielt at det ikke er noen skjulte el-kabler eller liknende i gressmattens overflatesjikt. Deltakniver: Still knivene til å til å trenge ned i jorden med en dybde på 1/8" til 1/4" med en maksimal nedtrengning på 1/2". Se frøposen vedrørende fabrikantens anbefalte sådybde Plener med mer enn 2 cm mose kan best renses i to omganger (vår og høst) for å unngå for stor påkjenning på en eldre plen. Starte DT03 Still dybdespaken i arbeidsstilling. For å kople inn clutchen i tykk filt, press håndtaket ned slik at forhjulene løftes noe. Hold clutchbøylen mot styret og senk maskinen forsiktig ned i gresset. Prøv først på en mindre flate i langsom gangtakt. Hvis motorens turtall synker kraftig, er høyden stilt for lavt. Vri dybderattet med urviseren. DT06 Hvis maskinen trekker forover og humper kraftig, er høyden stilt for lavt. Kontroller at det ikke er steiner eller faste gjenstander i gressplenen. Vri deretter dybderattet med urviseren. Sikre dybderattet med dybdelåsen etter omstillingen. Avslutte Fjern alle rester fra plenen og komposter/ kast dem på forskriftsmessig måte. DT05 Andre metoder for å forbedre plenen din kan omfatte lufting og gjødsling. 24

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA VANNPUMPE WX10 INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA vannpumpe. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer