Innledning til IT-revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning til IT-revisjon 10. 9. 2009"

Transkript

1 Innledning til IT-revisjon Formål, risikoer, sentrale begreper Svein A. Løken Studierektor, IT-revisjon, Handelshøyskolen BI Hva vil du lære? Hva ønsker du at vi skal ta opp? Hvorfor? Forelesningenes struktur 1. Hva ønsker vi fra IT? 2. Risiko for at vi ikke får oppfylt ønskene 3. Tiltak for å styre denne risikoen: kontroller 4. Måle og vurdere denne risikoen 1

2 Pensum og læremidler I første samling skal jeg ikke være så opptatt tt av pensumbøkene som i senere ITR-forelesninger Referanselesning IIA/ GTAG: Globale veiledninger for teknologirevisjoner På norsk Lite teknisk Gode prinsipper 1. Risiko og trusler SAMLINGENE Teknologisk risiko Hvor stor og hva er riskoen? 2. Styring Tiltak for å kontrollere risiko 3. Revisjon Er organisasjonens bilde av risikoen korrekt? 2

3 To tilnærminger Positiv IT og kvalitet Oppnå best mulig resultat Negativ Hindre at det oppstår feil Eksempler? Hva er viktigst? Kvalitet som en sammensatt egenskap Hva er målsetninger for IT? Kom med forslag Risiko ik for at målene ikke nås? Hvordan sørge for at målene nås? Overordnede mål og IT Hva er ITs fortjeneste eller skyld? Risiko Teknologisk risiko særpreget for IT Styre IT Styringsrisiko for IT 3

4 Data Litt informasjonsteori Symboler hentet fra et alfabet Hensiktsmessige alfabet For hvem? Oversettelser? Eksempler på alfabet Redundans Komr du snrt? Redundans og kontroll Informasjon Informasjon = data + tolkningsramme Likhetstegnet er tolkning Hva er viktigst: Tolkningsramme eller data? Hvordan sikrer vi oss at tolkeren (brukeren) har riktige Data? Tolkningsramme? 4

5 Hvordan får brukeren en tolkningsramme Historisk erfaring Undervisning, jobberfaring, standardrapporter Tolkningsdata Hvordan skal vi gi tolkningsdata? Tenk over tilgangen på tolkningsdata ved Standard rapporter Skjermbilder Spørrerutiner på skjermen Regneark Kan vi bedre situasjonen? Verdi av informasjon Ny informasjon: det uventede Info har verdi når: den er informasjon (og det betyr..,) Vi bruker informasjonen, dvs handler Handlingens konsekvens Informasjonsverdien er en avledet verdi 5

6 Forutsetninger for infoverdi Forståelig (dvs info) Relevant I tide Hva betyr det? Kvalitetsegenskaper ved data Pålitelige Objektive Representative Hvem velger hvilke data som skal registreres og lagres? Vet vi hva data skal brukes til? Hvis ikke, hva skal vi da lagre (arkivloven) 6

7 Satsvise systemer Periodisk oppdatering Saldo transaksjoner = saldo Betyr det at saldoen er viktigere enn transaksjonen? Ja, det gjorde det. Metode for datakomprimering Gamle data, er de noe verdt? Modell for oppdatering Satsvis (uten tap av gammel dataverdi) Sanntid (med tap av gammel dataverdi) Sanntids-systemer Hva skjer hvis vi gjør periodelengden kortere Hvis vi bare har en trans i en periode? Teknisk modell: tabellene Transaksjonstabell og logg Kostnader og andre ulemper ved sanntidssystemer Transaksjoner utløser handlinger Irreversible handlinger? 7

8 System To komponenter som samvirker mot et felles mål Systemgrensesnitt Der to systemer møtes og der data utveksles Kan være en transaksjonstabell Kan være et skjermbilde Applikasjon(-ssystem) Løser en oppgave for brukeren, f eks purresystem Operativsystem Styrer og kontrollerer datasystemets drift, f eks Windows som håndterer oppstart, størmbrudd, med mer på PCen Det alle vet er itt no verdt Økonomisk verdi av informasjon Konfidensialitet Andre grunner til konfidensialitet Etiske Legale (bl.a. poppl: personopplysningsloven) Lagringskostnader og lagringskapasitet Retten til glemsel: beslutninger om strykning 8

9 Pålitelige data Vi vet hvor de kommer fra Opprinnelig Behandling Autoriserte prosedyrer Integritet Pålitelige inndata Hva skal registreres? Forutsetninger t Oppdage hendelsen forstå at den skal registreres kunne registrere I tide Fullstendig registrering i Nøyaktig registrering Risikoreduksjon ved å validere data 9

10 Pålitelig behandling Riktig handling Riktig program Hvorfor feil i programmer? Hva slags feil? Programinstruksjoner Feil i styringstabeller Pålitelig lagring og gjenfinning Bestandig lagringsmedium Nøkler (arkivnøkler og kontrollspor) Fritekst søking Tre hovedbegreper Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Datasikkerhet Hva er dette? Hva er viktigst? 10

11 Manglende tilgjengelighet når Tekniske forhold Lagring Transport / levering Menneskelige forhold Kunnskap Annet? Grad av tilgjengelighet Hindere Geografi Tidsforbruk Tekniske forutsetninger Kostnader Coso kontrollmiljø Manglende integritet Når vi ikke vet hvor data kommer fra Vi er ikke sikre på at autorisert prosedyre re er brukt Når vet vi ikke hvor data kommer fra? Hvordan kan vi oppdage det? Ved å overvåke behandlingen / prosessene Kontrollere tilgangen til dataene Ved å kontrollere dataene Korrekte data Formatkrav, signaturer 11

12 Vår tilnærming til risikoen Metodisk håndtering av risiko Objektivitet: En revisjon skal være uavhengig av hvem som reviderer Viktig for brukerne av revisjonen Metodisk er kostnadsreduserende Metodisk bidrar til læring, bedre revisjon neste gang En risiko beskrives, håndteres ved en kontroll (et kontrolltiltak) Risikomodellen Iboende risiko Egenskaper ved organisasjon og omgivelser Kontroller Styringstiltak for å styre risikoen, måle og korrigere Kontrollrisiko / styringsrisiko Risiko for at kontrollene ikke virker Revisjonen skal bedømme kontrollrisiko Revisjonsrisiko Risiko for at revisjonen feilbedømmer kontrollrisikoen Andre risikomodeller 12

13 Kontrolltyper Motvirkende kontroller Organisering, kompetanse, rutiner, osv Oppdagende kontroller Avstemminger, resultat-testing, kvalitetsmålinger Gjenvinnende kontroller Metoder for å gjenskape data, forsikring, osv Kontrollkvalitet God design på kontrollen Målrettet mot risikoen Dokumentert Nødvendig for vurdering og testing Iverksatt Dvs at den skal kunne fungere og ha fungert 13

14 Nivåer Risiko kan håndteres på flere styringsnivåer, eksempel: Direkte mot den enkelte resultatrisiko programfeil: kontroller programmet Test av kontroll Lær opp programmereren slik at hun blir flink, stol på at programmet derfor er riktig, og test at hun er flink Mulige nivåer (flere finnes) dataene selv programmet/rutinen som skaper dataene Organisasjonen som skaper og drifter rutinen Styrets forståelse og styring av IT Fullstendighet Risiko, datafangst Relevante og gyldige transaksjoner Kontrollmiljø Nøyaktighet Datavalidering Pålitelighet Kontroller for at autoriserte rutiner Er gode nok Er iverksatt 14

15 Risiko, lagring Hva skal oppbevares? Data Dokumentasjon Av og til utdata og rapporter Gjenfinning Orden Arkivnøkler Fulltekstsøk Bestandig og sikker oppbevaring Oppbevaringsmedier Oppbevaringsmiljø Oppbevaringsperiode Formater for leselighet (tilgjengelighet) Beskyttelse mot endring og tap (duplikater, RAID, signering) Biblioteksrutiner ( lagerkontroll ) Risiko, informasjonsdistribusjon Sikkerhet (T, K, I) E-post Transaksjonssystemer Dokumenter Tilgangskontoller til data Tolkningsrisiko Riktig Effektiv Tall, figurer, tekst 15

16 Fullstendig Nøyaktig Sikkerhet Risiko, behandling Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet Datakommunikasjon Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet Ikke-benektelse 16

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

BL 7. Bokføring og ajourhold. Bokføring. Hendelsen. Revisors kassekontroll. dokumentasjonskravene REV3408_13_2 1

BL 7. Bokføring og ajourhold. Bokføring. Hendelsen. Revisors kassekontroll. dokumentasjonskravene REV3408_13_2 1 BL 7. Bokføring og ajourhold Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføringspliktige skal bokføre alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Detaljer

FITS Kontinuitetsstyring

FITS Kontinuitetsstyring FITS Kontinuitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring Innhold KONT 1 Introduksjon... 1 KONT 2 Oversikt... 1 KONT 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Regnskapssystemer. Avgrensning. Regnskapssystemer fortsettelse av forrige forelesning. Prinsippiell struktur Datakvalitet Behandlingsregler

Regnskapssystemer. Avgrensning. Regnskapssystemer fortsettelse av forrige forelesning. Prinsippiell struktur Datakvalitet Behandlingsregler Regnskapssystemer fortsettelse av forrige forelesning Prinsippiell struktur Datakvalitet Behandlingsregler Regnskapssystemer Standardsystemer Standard programmer og database Målsøm Standard utvidbar database

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer