Rapport fra Island. denne omgang vil jeg fortælle om resultaterne fra en ny undersøgelse, Forebyg-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Island. denne omgang vil jeg fortælle om resultaterne fra en ny undersøgelse, Forebyg-"

Transkript

1 Rapport fra Island denne omgang vil jeg fortælle om resultaterne fra en ny undersøgelse, Forebyg- I gelse, brug af narkotika og tilgængelighed af stoffer, om en ny indsats på ungdomsuddannelserne, HoFF (Helse og forebyggelse i ungdomsskolerne) og om statistik fra SÁÁ s behandlingscenter. Men lige til at starte med nyt fra sidste gang. Når dette er skrevet, ligger der stadigvæk et forslag i Altinget om øget tilgængelighed af alkohol. Forslaget har været lagt frem fem år i træk, og først nu blev der en god diskussion i Altinget, inden det kom til behandling i ét af tingets embedsnævn, hvor det ligger nu. Mange grupper af fagfolk har sendt resolutioner imod forslaget, bl.a. embedslægen og FHI. Der er ikke så stort pres fra befolkningen, og en meningsmåling fra januar viser en stigning af dem, som er imod salg af øl og vin i dagligvarebutikker i forhold til de tidligere målinger. I februar 2005 var 18,9 % stærkt imod, og i januar 2008 sagde 34,6 %, at de var stærkt imod salg af øl og vin i dagligvarebutikker. De som er meget for ændringen er reduceret fra 34,9 % i februar 2005 til 23,4 % i januar Der er stadigvæk stærk modstand mod salg af spiritus i dagligvarebutikker, og der har været mellem % imod. Medfølgende er et diagram, som viser forholdene. Forebyggelse, brug af narkotika og tilgængelighed af stoffer I starten af november blev resultaterne fra en undersøgelse om unge, forebyggelse og narkotika præsenteret. Undersøgelsen blev foretaget vinteren i aldersgruppen år. Af de adspurgte 1200 personer svarede 811. Undersøgelsen blev udført af Center for Children and Family research (http://www.rbf.is/), som er en afdeling af Universitetet i Island (www.hi.is). De unge blev spurgt, om de har modtaget formel oplysning om skadevirkninger af alkohol og stoffer samt om tilgængeligheden af stoffer. Det viser sig, at næsten 90 % har fået formel oplysning om skadevirkninger af alkohol, 58 % i skolen, 2 % uden for skolen samt 28 % i og uden for skolen. 12 % siger, at de ingen oplysning har fået. Det er en stigning fra 2004, hvor 68 % sagde, at de havde fået oplysninger om alkohol. 94 % siger, at de har fået formel oplysning om skadevirkninger af brug af stoffer, 64 % kun i skolen, og 6 % har ingen oplysning fået. 74 % siger, at de har snakket med deres forældre om skadevirkninger af alkohol og stoffer, og 26 % har ikke gjort det. For at undersøge tilgængeligheden af stoffer, blev der spurgt, om de unge har fået tilbudt stoffer. 17 % hævder, at de ofte er blevet tilbudt stoffer, 16 % nogen gange, 28 % sjældent og 39 % aldrig. Det kan så måske fortolkes sådan, at over halvdelen af de unge i alderen har fået tilbudt stoffer. 62 % siger, at de er blevet tilbudt stoffer til en fest, omkring 40 % i udlandet eller i byen og 39 % på restaurant/bar. For nærmere oplysninger kan man tage kontakt med afdelingsleder Johanna Rosa Arnardottir Helsefremme og forebyggelse på gymnasiet (HoFF) I begyndelsen af 2007 blev der stiftet en fokusgruppe (HoFF) omkring helsefremme og forebyggelse på gymnasierne. Arbejdets målsætning er at fremme de studerendes helbred med fokus på øget motion, bedre spisevaner og psykisk velfærd. I øvrigt vil man forsøge at give bedre støtte til de studerende for at kunne bedre forebygge frafald på skolerne. Undersøgelser blandt gymnasieeleverne fra årene 2000 og 2004 viser, at de gode resultater med reduceret brug af alkohol og narkotika blandt elever i folkeskolerne, ikke holder på gymnasiet. Undersøgelserne viser også, at der skal gøres en øget indsats på elevernes psykiske velfærd. Derfor skal man nu øge indsatsen på gymnasierne. I forbindelse med stiftelsen af HoFF underskrev Sundhedsministeriet, Uddannelsesministeriet, Folkehelseinstituttet og to studenterforeninger en erklæring i november 2007 om et samarbejde på området, og der skal igangsættes et treårigt projekt til Denne erklæring giver en enestående mulighed for at øge helsefremme N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 Diagram Hverken eller eller meget for Hverken eller eller meget for eller meget imod eller meget imod Er du for eller imod salg af øl og vin i dagligvarebutikker? Er du for eller imod salg af spiritus i dagligvarebutikker? og forebyggelse på gymnasierne. Der lægges vægt på at samarbejde med eleverne og med personalet på skolerne, og deres ideer på området vil blive tilgodeset. I løbet af 2008 skal hele forløbet planlægges og struktureres. Til slut skal projektet evalueres, hvorefter der bliver taget beslutning om, hvordan projektet videreføres. Fokusgruppen (HoFF), som bl.a. består af forebyggelsekonsulenter fra enkelte gymnasier, sygeplejersker, rektorer, alkoholrådgivere, repræsentanter fra NGO er og flere, fungerer som specialrådgiver for styregruppen omkring projektet. SÁÁ I årsberetningen for årene diskuteres bl.a. centrets database. Næsten alle de, som har alvorlige problemer med misbrug af alkohol og narkotika, kommer på et eller andet tidspunkt til behandling på centret. Alle registreres i databanken, som nu omfatter oplysninger om narkotikasituationen for de sidste 30 år. I selve databanken er der registreret besøg, og der er en nøjagtig diagnose for hver indskrivning siden Hver indskrivning er registreret på cprnummer, og de er blevet sammenlignet med folkeregistret. Ud fra den sammenligning kan man se, at i slutningen af 2006 har individer været indskrevet til behandling på centret. Databanken giver store muligheder for forskning inden for feltet, og der kører et stort projekt med forskning inden for genetik. Man har også erfaret, at et stigende antal personer i aldersgruppen år kommer til behandling. Det peger på en ny udvikling, fordi det tidligere mest var yngre mennesker som kom til behandling. Der er ikke blevet foretaget en nøjagtig undersøgelse af grunden til denne udvikling, men det skyldes nok ændringer i den sociale struktur. Rafn M. Jónsson, project manager Drug and alcohol abuse prevention Public Health Institute of Iceland Laugavegur 116, Iceland E-post: 64 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 Rapport fra Norge Tvang overfor rusmiddelavhengige Førsteamanuensis cand. jur. Karl Harald Søvig har disputert for dr. jurisgraden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven 6 2 til 6 3. Tema for avhandlingen er adgangen til tvangsinnleggelse av mennesker med rusmiddelproblemer. Sentrale problemstillinger er hvilke begrunnelser som kan brukes for å legitimere tvangsinnleggelse, hvordan en skal tolke de aktuelle reglene i sosialtjenesteloven 6 2 til 6 3 og hvilke personer de aktuelle regelsettene brukes overfor. Avhandlingen stiller spørsmålstegn ved om de aktuelle reglene er effektive i forhold til å avverge helseskader som følge av rusmiddelbruk, og etterlyser behovet for mer forskning i forhold til hvordan det går med pasienter etter et tvangsopphold. Resultatene viser at fra 1996 til 2003 er kun 18 alkoholiserte gravide blitt tvangsinnlagt for å redde fosteret. Søvig stusser over at tallene er så lave, og ser man bak tallene, er de faktisk enda lavere. Av de 18 tvangsinnlagte gravide med alkoholmisbruk, er det bare tre som kun misbrukte alkohol. Til sammenligning er 88 gravide narkotikamisbrukere tvangsinnlagt i samme åtteårsperiode. Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek, For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte: Ny avhandling om alkoholbruk i tilknytning til arbeid Universitetslektor Hildegunn Sagvaag i Gøteborg har disputert med avhandlingen Alkoholbruk i tilknyting til arbeid en kvalitativ studie i eit folkehelsevitenskapeleg perspektiv ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg/Universitetet i Stavanger. Gjennom et folkehelsevitenskapelig perspektiv på arbeid og bruk av alkohol, blir arbeidsplassen studert som en mulig arena for førebygging av alkoholproblem. Kvalitative intervju med åtte kvinner og elleve menn ble tolket i et kjønnsperspektiv. Kvinnene hadde ofte store omsorgsoppgaver i tillegg til selve jobben, de hadde gjerne en syk ektefelle, gamle foreldre eller et barn med spesielle behov. Å drikke alkohol, ble en måte å tåle urimelige belastninger på. Mennene reiste mye i med jobben og hadde tilgang til alkohol på fly og hotell. De brukte alkohol til å bygge relasjoner til kunder, og det ble forventet av dem. Menn hadde også lettere for å gå videre i karrieren etter at de hadde gjort noe med alkoholproblemet sitt, mens kvinnene følte det stigmatiserende å ha et alkoholproblem. Avhandlingen kan lånes ved Universitetet i Stavanger: Fulle får servering Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har gjennomført undersøkelser i restaurantbransjen i Trondheim og Bergen, og funnet at svært mange skjenker fulle gjester. Ifølge alkoholloven skal gjester som er åpenbart påvirket av alkohol nektes servering og vises bort fra stedet. SIRUS leide inn skuespillere til å gjennomføre studiens feltarbeid. Skuespillerne spilte fulle, men i 84 prosent av tilfellene de bestilte alkohol på restauranter i Bergen, fikk de servering. I den forrige undersøkelsen, gjennomført i 2003, fikk de servering i 63 prosent av tilfellene. I Trondheim gikk det knapt bedre, i 2003 fikk skuespillerne servering i 74 prosent av tilfellene, mens i den ferskeste undersøkelsen var det økt til 82 prosent. Du kan lese rapporten her: Studentene drikker mer Studentene tilhører den delen av befolkningen som drikker mest, og de siste ti årene har alkoholforbruket deres gått betydelig opp. Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006, og kvinnelige studenter mellom 25 og 29 år drikker 40 pst. mer enn for ti år siden. Dette kommer frem i en rapport fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning utarbeidet av Ellen M. Tefre, Arvid Amundsen, Sturla Nord- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 lund og Karl Erik Lund. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. Resultatene fra 2006 er sammenlignet med tall fra en tilsvarende undersøkelse i Økningen i forbruket skyldes blant annet at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere. Fortsatt har mannlige studenter oftere et høyt alkoholinntak enn kvinner. Du kan lese rapporten her: no/files/pub/367/sirusrap.4.07.pdf Narkotikabruk: ungdom ned, unge voksne opp Mens flere unge voksne mellom 21 og 30 år har prøvd stoff, går andelen unge mellom 15 og 20 som en eller annen gang har brukt narkotika ned, viser en rapport til EU om narkotikasituasjonen i Norge. Dette viser to spørreundersøkelser som SIRUS gjennomførte på samme måte i 2006, den ene blant åringer og den andre blant unge voksne fra 21 til 30 år. Blant ungdom under 20 år har bruk noen gang av amfetamin, kokain og ecstasy vært stabil eller gått ned i perioden Blant unge voksne er den motsatte trenden enda mer tydelig. I et åtteårsperspektiv har bruk noen gang økt til dels betydelig for alle tre stoffene for amfetamin har det vært en fordobling og for kokain en tredobling. Bruk siste seks måneder har derimot ikke økt, med unntak for kokain, hvor det har vært en fordobling de siste fire årene. Den største økningen i bruken av kokain skjer blant unge menn i Oslo. Du kan lese rapportene her: pub/392/sirusrap.8.07.pdf og Tredobling av skjenkesteder på 25 år Det har skjedd en tredobling av antall skjenkesteder i Norge fra 1980 til Tre av fem kommuner utvider salgs- og skjenketidene i forhold til normaltiden. Overtredelser i salg og skjenking avdekkes sjeldent og bevillinger inndras enda sjeldnere. Dette viser SIRUS gjennomgang av kommunenes forvaltning av alkoholloven. Du kan lese undersøkelsen her: Evaluering av prøveordning med sprøyterom Oslo kommune åpnet sprøyterom 1. februar 2005, etter at Stortinget i desember 2004 vedtok en midlertidig lov om en prøveordning med sprøyterom. Forskerne Astrid Skretting og Hilgunn Olsen ved SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet evaluert prøveordningen. Evalueringen viser at det i de første to driftsårene var 383 brukere av sprøyteromsordningen. Av disse brukte 2/3 tilbudet i gjennomsnitt to ganger eller mindre per måned, mens bare 10 prosent brukte tilbudet mer enn seks ganger per måned. Det ble i gjennomsnitt satt 24 injeksjoner per dag. Et viktig formål med ordningen var å vurdere effekten av straffrihet for en brukerdose heroin, og Politiet har støttet lojalt opp om ordningen. En annen målsetting var å bidra til økt verdighet for tungt belastede heroinmisbrukere, og det antas at sprøyteromsordningen har bidratt til økt verdighet både på et allment og et individuelt nivå. Du kan lese rapporten her: no/files/pub/397/sirusrap.7.07.pdf Evalueringen av et pilotprosjekt om lokalbasert rusforebygging Rapporten er en evaluering av Regionprosjektet, et statlig styrt, lokalt basert forebyggingsprosjekt som ble initiert av Bondevik II-regjeringen. Seks kommuner/regioner ble valgt ut til å delta i prosjektet: Larvik, Haugesund, Narvik, Os, Nesodden og fire kommuner på Ytre Søre Sunnmøre. Ingeborg Rossow, Bergljot Baklien, Hilde Pape og Elisabet E. Storvoll ved SIRUS står bak evalueringen, der det er benyttet både prosess- og effektevaluering. Analysene bygger på et omfattende datamateriale der bl.a. intervjuer med aktører på sentralt og lokalt nivå, observasjon av møter og iverksetting av tiltak, spørreskjemaundersøkelser av skoleungdommer og kjøpsforsøk i butikker som selger øl inngår. Regionprosjektet hovedmålsetting om å redusere rusmiddelbruk og begrense 66 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 rusrelaterte skader blant ungdom ble ikke innfridd i løpet av den perioden som evalueringen dekker ( ). Prosjektet bidro heller ikke til å begrense ungdoms tilgang på alkohol. Rapporten peker på flere mulige forklaringer på de manglende resultatene. Du kan lese rapporten her: Senter for rus- og avhengighetsforskning Den 18. desember 2007 åpnet SERAF-Senter for rus- og avhengighetsforskning. SERAF er en av i alt 8 fagenheter under Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo. Senteret ble opprettet med utgangspunkt i tidligere Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer og har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning. SERAF vil i tillegg drive veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter. Senteret skal være et hovedmiljø for klinikknær rusmiddelforskning i Norge og ha en ledende nasjonal rolle som nettverksbygger innen rusmiddelforskning. Du kan lese mer om senteret her: Anbefaler helt alkoholfritt svangerskap Sosial- og helsedirektoratet har høsten 2007 gjennomført kampanjen Alkoholfritt svangerskap som gir et klart råd til gravide om helt å kutte alkoholbruken. Alkoholfritt svangerskap besto av en annonseserie ble trykket i en rekke ukeblader og magasiner. I tillegg ble det rykket inn bannerannonser på en rekke nettsteder, det ble distribuert brosjyrer og nettstedet har fyldig informasjon om temaet. Nettstedet inneholder også flere filmer om alkohol og graviditet. Målgruppen for kampanjen var først og fremst gravide kvinner, og de som planlegger å bli gravide. AlkoKutt i ny drakt Etter 20 års levetid skifter kampanjen Alko- Kutt navn og profil. Av-og-til-kampanjen tar opp arven med å arbeide for alkoholfrie soner. AlkoKutt henvendte seg til normalkonsumenten og promoterte alkoholfrie soner, ikke avhold. Navnet AlkoKutt ble likevel ofte oppfattet litt i strengeste laget, det ble en slags knute på tråden i kommunikasjonen med folk. Ved å fornye navnet og renovere profilen har vi modernisert kampanjen slik at den gir et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre befolkningen på at noen situasjoner bør være alkoholfrie, sier leder Stensen Lunde. Ny nettside er: REITOX Academy i Oslo september 2007 EMCDDA arrangerer årlig kurs REITOX akademier om ulike tema. Kursene er i hovedsak beregnet for kontaktpunktene (NFPs) og tilknyttede eksperter. Det første akademiet som er blitt lagt til Norden, ble avholdt i Oslo september Temaet var Best practices. SIRUS som norsk kontaktpunkt var teknisk arrangør. Akademiet samlet vel 50 deltakere fra 25 europeiske land, EU kommisjonen og fra Russland og USA. Akademiet introduserte deltakerne for prinsippene om evidence based/best practice, tilnærminger for å promotere og formidle informasjon på området og organisasjonsmessige forutsetninger som er nødvendige. Arbeidsgrupper behandlet to sentrale spørsmål, mest relatert til forebygging og behandling. Hvordan kan NPPs spille en rolle i å styrke utveksling av informasjon om evidence-based/best practice i eget land? Hva ville være egnede mekanismer for utveksling av informasjon om best practice, anvendt i medlemsstatene, i samarbeid med EMCD- DA? Arbeidsgruppene pekte blant annet på en mangel på ekspertise i noen land og behovet for best-practice standarder, retningslinjer og videre skolering. Forutsetningene for å kunne formidle kunnskap er til dels svært forskjellig siden NFPene har ulik organisasjonsmessig forankring. Det ble påpekt at REITOX nettverket i så måte kan brukes mer effektivt og også ha en støttefunksjon i å fremme ikke-ideologisk basert informasjon og kunnskap mellom landene. N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

6 Konferanse: Gatenær 2008 Den neste Gatenærkonferansen skal avholdes i Oslo den april 2008 med tema: Perspectives on outreach work in Europe reaching youth at risk working towards social inclusion. Gatenær 2008 er en europeisk konferanse om oppsøkende sosialt arbeid med fokus på tidlig intervensjon og arbeid med risikoutsatte unge i alderen år. Målgruppen for konferansen er praktikere, planleggere/politikere og forskere som interesserer seg for oppsøkende ungdomsarbeid. Se for mer informasjon og registrering. Elin Bye Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) PB 565 Sentrum, 0105 Oslo E-post: Rapport från Sverige Staten omorganiserar I november beslöt sig den svenska regeringen äntligen för vad som skulle ske med Alkoholkommittén och Mobilisering mot Narkotika. Sedan tidigare hade man aviserat att dessa kommittéer inte skulle finnas kvar efter årsskiftet, men man hade inte tydligt formulerat vilka som skulle axla ansvaret för deras aktiviteter. Svaret blev att man vid Socialdepartementet etablerade dels en s.k. särskild funktion inom departementet, kalllad ANT-sekretariatet, och till dess hjälp ett interdepartimentalt råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, kallat SAM- ANT. Sekretariatet består av handläggare från Socialdepartementet, medan rådet leds av folkhälsoministerns statssekreterare. I huvudsak innebär denna förändring att Socialdepartementet i fortsättningen inte kommer att agera som en interventionsaktör, utöver dess roll som finansiär. Denna nyordning har också inneburit att andra statliga myndigheter har fått nya uppdrag. Merparten av Alkoholkommitténs uppgifter har lagts över till Folkhälsoinstitutet och Mobilisering mot Narkotikas verksamhet har delats upp mellan just Folkhälsoinstitutet, Kriminalvården och Socialstyrelsen. I nuläget finns det många oklarheter, i synnerhet då beslutet fattades i mitten av oktober och sedan verkställdes till årsskiftet. Den kritik som framlagts offentligt angående nyordningen har framför allt berört Mobilisering mot Narkotika. Dels har den förre narkotikasamordnaren Björn Fries gått till angrepp mot att beslutet innebär en återgång till ett mer uppdelat förhållningssätt till narkotikabekämpning, i och med att frågan inte längre samordnas från en central kommitté. Tillika har tre forskare från Malmö högskola Björn Johnson, Leili Laanemets och Bengt Svensson reagerat mot att den nya politiken sannolikt kommer att innebära mindre av forskningsförankring i det narkotikaförebyggande arbetet, men kanske framför allt en återideologisering av narkotikafrågan, vilket inte gagnat svensk narkotikapolitik historiskt. Hela debattartikeln går att läsa här: regeringen-offrar-narkomanernas-liv Socialstyrelsens utvärdering av statligt utvecklingsstöd till kommunerna Socialstyrelsen har haft som uppdrag att utvärdera statens utdelning av utvecklingsmedel till kommunerna för att förebygga missbruk. Under 2007 rörde det sig om ca 350 miljoner kronor. I huvudsak har medlen fördelats i öppenvårdsprojekt (17 miljoner), alkohol- och narkotikaförebyggande åtgärder (95 miljoner) och stöd till utveckling av vården för personer med tungt missbruk (242 miljoner). För öppenvårdsprojekten har ungdomsgruppen stått i fokus vilket även kan sägas om de förebyggande åtgärderna. I synnerhet har regeringsuppdraget fokuserat tyd- 68 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige

Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige -Norske juridiske erfaringer Førsteamanuensis dr. jur. Karl Harald Søvig De involverte Samfunnet Den vordende far? Fosteret/ barnet Kvinnen Det verdimessige

Detaljer

ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING

ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING Alkoholens to sider DET SØTE. DET BITRE. Representerer fri, fellesskap, glede, ferie Fare for skader, ulykker, avhengighet, sosial marginalisering St.mld. 30 om Ansvarlig alkoholhåndtering

Detaljer

Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012

Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012 Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012 Monica Lillefjell Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU, Enhet for beste praksis Hva vil vi si noe om: Oppdraget Metode

Detaljer

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Kunnskapskilder Survey undersøkelser Prøver fra bilførere Kommuneundersøkelsen Sprøytemisbrukere

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi? Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi? Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi? Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 5 1.1 Kunnskapskilder...

Detaljer

Ansvarlig alkoholhåndtering. Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering?

Ansvarlig alkoholhåndtering. Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering? Ansvarlig alkoholhåndtering Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering? Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om god forvaltning av alkoholpolitikken

Detaljer

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Seniorrådgiver Marianne Virtanen, Helsedirektoratet KoRus-samling, Ålesund, 15.- 16.10.2013 Økte helseutfordringer med usunn livsstil Flere

Detaljer

Rapport fra Norge. Det var alt for denne gang.

Rapport fra Norge. Det var alt for denne gang. som det fra februar, som skal være gældende fra 1. juni 2007. Der har eksisteret lov om røgfrie arbejdspladser fra 1996 i Island, men restauranter og værtshuse har ikke været inkluderet. Første debat om

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KORTSIKTIGE TILTAK FØR FORNYELSEN I 2008 - SALGS- OG SKJENKESTEDER Arkivsaksnr.: 07/23952. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. KORTSIKTIGE TILTAK FØR FORNYELSEN I 2008 - SALGS- OG SKJENKESTEDER Arkivsaksnr.: 07/23952. Forslag til vedtak: Saksframlegg KORTSIKTIGE TILTAK FØR FORNYELSEN I 2008 - SALGS- OG SKJENKESTEDER Arkivsaksnr.: 07/23952 Forslag til vedtak: Formannskapet tar Rådmannens rapport til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

TVANG OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE - 17 (14) år med LOST/sotjl. 6-2 til 6-3

TVANG OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE - 17 (14) år med LOST/sotjl. 6-2 til 6-3 TVANG OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE - 17 (14) år med LOST/sotjl. 6-2 til 6-3 Dr. juris Karl Harald Søvig Dr. Oscar Olsen seminaret 26. mai 2010 Tvangen og dens begrunnelser Retten til å bestemme over eget

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Evaluering av alkoholkampanjen Alvorlig talt

Evaluering av alkoholkampanjen Alvorlig talt Evaluering av alkoholkampanjen Alvorlig talt Jostein Rise Henrik Natvig 1 Elisabet E. Storvoll 1 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo SIRUS rapport nr. 1/2005 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS

ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS Psykologspesialist/førsteamanuensis Linn-Heidi Lunde Avdeling for rusmedisin/uib 2015 Hvorfor fokusere på eldre og alkohol? «DET SKJULTE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

Diskusjonen omkring etablering av sprøyterom i Norge

Diskusjonen omkring etablering av sprøyterom i Norge i Norge ASTRID SKRETTING Prøveordning med sprøyterom starter opp i Norge Diskusjonen omkring etablering av sprøyterom i Norge har vært tema for to tidligere artikler i NAT (Skretting 2001; Skretting 2003).

Detaljer

Alkoholbruk og skader på tredjeperson

Alkoholbruk og skader på tredjeperson Alkoholbruk og skader på tredjeperson Inger Synnøve Moan Elisabet E. Storvoll FMRs fagdag, 8. november 2013 Disposisjon Elisabet E. Storvoll Oversikt over feltet Egenrapporterte problemer Inger Synnøve

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Rustiltak.no ny database over tiltak for rusmiddelmisbrukere

Rustiltak.no ny database over tiltak for rusmiddelmisbrukere Rapport fra Norge Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003 2005 Regjeringen la fram Handlingsplan for rusmiddelproblemer 2003 2005 i oktober 2002. Regjeringens visjon og mål for rusmiddelpolitikken

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte

Detaljer

Regionprosjektet Nyttig forebygging?

Regionprosjektet Nyttig forebygging? Regionprosjektet Nyttig forebygging? Evalueringen av et pilotprosjekt om lokalbasert rusforebygging Bergljot Baklien Hilde Pape Ingeborg Rossow Elisabet E. Storvoll SIRUS rapport nr. 6/2007 Statens institutt

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten D A G 2 Foto: google.com Dag 2 side 1 MÅL Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn for samtale om alkoholbruk Øke kompetanse

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV Helse- og omsorgsdepartementet Postboks8011 Dep 0030 OSLO MANDAL KOMMUNE Tjenestetorvet DERES REF:VAR REF:SAKSBEHANDLER: 14/1302009/2327-18Tor Mø11,38273052 ARKIVKODE: DATO: 21.03.2014 HØRING OM ENDRINGER

Detaljer

Rusforebygging. Oppstartsamling PREMIS 2011. Siri Haugland. Kompetansesenter rus Region Midt-Norge

Rusforebygging. Oppstartsamling PREMIS 2011. Siri Haugland. Kompetansesenter rus Region Midt-Norge Rusforebygging Oppstartsamling PREMIS 2011 Siri Haugland Kompetansesenter rus Region Midt-Norge 1 2 3 4 Sosialisering I forhold til alkoholbruk starter sosialiseringen ift. tidlig. Det ser ut som barn

Detaljer

Rus i et folkehelseperspektiv

Rus i et folkehelseperspektiv 1 Rus i et folkehelseperspektiv Rusdagen 2013 «Rus enfolkehelseutfordring?» Steinkjer 17. september Førsteamanuensis dr. med. HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Overlege i psykiatri Helse

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122 Innhold Forord... 3 Arbeidsmetode for plangruppa... 4 Nåsituasjonen... 5 Nåsituasjonen i Norge... 5 Nåsituasjonen

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

Arbeidsliv og rus ut frå eit kjønns- og kulturperspektiv

Arbeidsliv og rus ut frå eit kjønns- og kulturperspektiv Arbeidsliv og rus ut frå eit kjønns- og kulturperspektiv Hildegunn Sagvaag Dr.PH Assosiasjonar? Lokkar kundar med øl og champagne Det serveres alkohol ved en rekke stands inne på messeområdet ved ONS.

Detaljer

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ DOBLET FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ Til deg som jobber med barn Bevisste foreldre en god start er et forebyggingsprogram fra Blå Kors i fire faser rettet mot foreldre

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning v/øystein Skjælaaen Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf: 21077132 / 99643461 E-post: oesk@fhi.no Dette

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Inger Synnøve Moan Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Forbundet Mot Rusgift, 13. oktober 2010 Alkoholkonsum i Norge Alkohol 2. viktigste årsak

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg LGI Kommunestyret LGI Komité for helse- og omsorg 21.03.2012 005/12 LGI Saksansv.: Marianne Birkeland

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island 2009-09-10 KVALITETSPROSJEKT Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island Del 1. Elver/deltakere I Norge ble det intervjuet 6 elever fra to VO-sentre i Oslo, 3 med lese/skrivevansker (på grunnleggende

Detaljer

Alkohol og rus skader og ulykker

Alkohol og rus skader og ulykker Alkohol og rus skader og ulykker årskonferansen Oslo, 25. april 2012 Avdelingsdirektør Per Trygve Normann, PhD Avd rusmiddelforskning Nasjonalt folkehelseinstitutt Alkoholrelaterte skader og ulykker -

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 14/578 OPPRETTING AV 50% STILLING SOM SLT-KOORDINATOR FOR ETS-KOMMUNENE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 14/578 OPPRETTING AV 50% STILLING SOM SLT-KOORDINATOR FOR ETS-KOMMUNENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 14/578 OPPRETTING AV 50% STILLING SOM SLT-KOORDINATOR FOR ETS-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Det vises til tilsagnsbrev fra

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

Bruker- med- virkning

Bruker- med- virkning Seksjon for kvalitetsutvikling Bruker- med- virkning et helsefremmende konsept for eldre Trulte Konsmo, seniorrådgiver Endret tenkesett Dagens situasjon Morgendagens situasjon Struktur(org) Struktur (org.)

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

FAGKONFERANSE OM GRAVIDITET OG RUS

FAGKONFERANSE OM GRAVIDITET OG RUS FAGKONFERANSE OM GRAVIDITET OG RUS Tid: Stavanger 18. november 2011 Sted: Victoria Hotell, Stavanger Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus) v/ Rogaland

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE 2012-2016 Innhold 1. OPPNEVNING OG MANDAT 2. INNLEDNING 3. LOVGRUNNLAG OG DEFINISJONER 4. SITUASJONSBESKRIVELSE Salgs- og skjenkebevillinger Bruk/misbruk

Detaljer

Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv

Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv 1 Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv Med vekt på rus og alkohol Forebyggende og helsefremmende arbeidsliv Levanger 3.6.2014 Professor dr. med. HUNT forskningssenter Overlege i psykiatri Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Nye psykoaktive stoffer Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Hva er «Nye psykoaktive stoffer»? «Nye» rusmidler som ikke er kontrollert av internasjonale avtaler, men sammenlignbare effekter med stoffer som

Detaljer

UKM 05/12. Alkohol og rus i kristne ungdomsmiljøer. Saksframlegg

UKM 05/12. Alkohol og rus i kristne ungdomsmiljøer. Saksframlegg UKM 05/12 Alkohol og rus i kristne ungdomsmiljøer Bruken av rusmidler i samfunnet generelt og blant ungdom spesielt er et kontinuerlig aktuelt tema. Dette gjelder også innenfor de kristne ungdomsmiljøene.

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

Et sikkert og godt arbeidsmiljø Prisen for god praksis. Gode arbeidsplasser hele livet. Invitasjon til å nominere kandidater

Et sikkert og godt arbeidsmiljø Prisen for god praksis. Gode arbeidsplasser hele livet. Invitasjon til å nominere kandidater Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Et sikkert og godt arbeidsmiljø

Detaljer

Klokka er over to, lokalet er halvfullt og beruselsen er middels. Noen av gjestene ser ut til å ha fått for mye å drikke, men ingen er utagerende.

Klokka er over to, lokalet er halvfullt og beruselsen er middels. Noen av gjestene ser ut til å ha fått for mye å drikke, men ingen er utagerende. Klokka er over to, lokalet er halvfullt og beruselsen er middels. Noen av gjestene ser ut til å ha fått for mye å drikke, men ingen er utagerende. Musikken er høy. En full jente i 20-åra lener seg mot

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder Alkohol ER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL? Tyngre rusmidler Tobakk

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status

Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status Lavterskelkonferansen 8-9 juni 2015 Ellen J. Amundsen, Sirus eja@sirus.no www.sirus.no Innhold

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Presentasjon på konferansen Mission impossible: en populær alkoholpolitikk, Trondheim 5.

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Presentasjon på konferansen Mission impossible: en populær alkoholpolitikk, Trondheim 5. Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Presentasjon på konferansen Mission impossible: en populær alkoholpolitikk, Trondheim 5. november 2010 Voldsbildet i Norge Omkring 40 drap per år

Detaljer