Rapport fra Island. denne omgang vil jeg fortælle om resultaterne fra en ny undersøgelse, Forebyg-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Island. denne omgang vil jeg fortælle om resultaterne fra en ny undersøgelse, Forebyg-"

Transkript

1 Rapport fra Island denne omgang vil jeg fortælle om resultaterne fra en ny undersøgelse, Forebyg- I gelse, brug af narkotika og tilgængelighed af stoffer, om en ny indsats på ungdomsuddannelserne, HoFF (Helse og forebyggelse i ungdomsskolerne) og om statistik fra SÁÁ s behandlingscenter. Men lige til at starte med nyt fra sidste gang. Når dette er skrevet, ligger der stadigvæk et forslag i Altinget om øget tilgængelighed af alkohol. Forslaget har været lagt frem fem år i træk, og først nu blev der en god diskussion i Altinget, inden det kom til behandling i ét af tingets embedsnævn, hvor det ligger nu. Mange grupper af fagfolk har sendt resolutioner imod forslaget, bl.a. embedslægen og FHI. Der er ikke så stort pres fra befolkningen, og en meningsmåling fra januar viser en stigning af dem, som er imod salg af øl og vin i dagligvarebutikker i forhold til de tidligere målinger. I februar 2005 var 18,9 % stærkt imod, og i januar 2008 sagde 34,6 %, at de var stærkt imod salg af øl og vin i dagligvarebutikker. De som er meget for ændringen er reduceret fra 34,9 % i februar 2005 til 23,4 % i januar Der er stadigvæk stærk modstand mod salg af spiritus i dagligvarebutikker, og der har været mellem % imod. Medfølgende er et diagram, som viser forholdene. Forebyggelse, brug af narkotika og tilgængelighed af stoffer I starten af november blev resultaterne fra en undersøgelse om unge, forebyggelse og narkotika præsenteret. Undersøgelsen blev foretaget vinteren i aldersgruppen år. Af de adspurgte 1200 personer svarede 811. Undersøgelsen blev udført af Center for Children and Family research (http://www.rbf.is/), som er en afdeling af Universitetet i Island (www.hi.is). De unge blev spurgt, om de har modtaget formel oplysning om skadevirkninger af alkohol og stoffer samt om tilgængeligheden af stoffer. Det viser sig, at næsten 90 % har fået formel oplysning om skadevirkninger af alkohol, 58 % i skolen, 2 % uden for skolen samt 28 % i og uden for skolen. 12 % siger, at de ingen oplysning har fået. Det er en stigning fra 2004, hvor 68 % sagde, at de havde fået oplysninger om alkohol. 94 % siger, at de har fået formel oplysning om skadevirkninger af brug af stoffer, 64 % kun i skolen, og 6 % har ingen oplysning fået. 74 % siger, at de har snakket med deres forældre om skadevirkninger af alkohol og stoffer, og 26 % har ikke gjort det. For at undersøge tilgængeligheden af stoffer, blev der spurgt, om de unge har fået tilbudt stoffer. 17 % hævder, at de ofte er blevet tilbudt stoffer, 16 % nogen gange, 28 % sjældent og 39 % aldrig. Det kan så måske fortolkes sådan, at over halvdelen af de unge i alderen har fået tilbudt stoffer. 62 % siger, at de er blevet tilbudt stoffer til en fest, omkring 40 % i udlandet eller i byen og 39 % på restaurant/bar. For nærmere oplysninger kan man tage kontakt med afdelingsleder Johanna Rosa Arnardottir Helsefremme og forebyggelse på gymnasiet (HoFF) I begyndelsen af 2007 blev der stiftet en fokusgruppe (HoFF) omkring helsefremme og forebyggelse på gymnasierne. Arbejdets målsætning er at fremme de studerendes helbred med fokus på øget motion, bedre spisevaner og psykisk velfærd. I øvrigt vil man forsøge at give bedre støtte til de studerende for at kunne bedre forebygge frafald på skolerne. Undersøgelser blandt gymnasieeleverne fra årene 2000 og 2004 viser, at de gode resultater med reduceret brug af alkohol og narkotika blandt elever i folkeskolerne, ikke holder på gymnasiet. Undersøgelserne viser også, at der skal gøres en øget indsats på elevernes psykiske velfærd. Derfor skal man nu øge indsatsen på gymnasierne. I forbindelse med stiftelsen af HoFF underskrev Sundhedsministeriet, Uddannelsesministeriet, Folkehelseinstituttet og to studenterforeninger en erklæring i november 2007 om et samarbejde på området, og der skal igangsættes et treårigt projekt til Denne erklæring giver en enestående mulighed for at øge helsefremme N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 Diagram Hverken eller eller meget for Hverken eller eller meget for eller meget imod eller meget imod Er du for eller imod salg af øl og vin i dagligvarebutikker? Er du for eller imod salg af spiritus i dagligvarebutikker? og forebyggelse på gymnasierne. Der lægges vægt på at samarbejde med eleverne og med personalet på skolerne, og deres ideer på området vil blive tilgodeset. I løbet af 2008 skal hele forløbet planlægges og struktureres. Til slut skal projektet evalueres, hvorefter der bliver taget beslutning om, hvordan projektet videreføres. Fokusgruppen (HoFF), som bl.a. består af forebyggelsekonsulenter fra enkelte gymnasier, sygeplejersker, rektorer, alkoholrådgivere, repræsentanter fra NGO er og flere, fungerer som specialrådgiver for styregruppen omkring projektet. SÁÁ I årsberetningen for årene diskuteres bl.a. centrets database. Næsten alle de, som har alvorlige problemer med misbrug af alkohol og narkotika, kommer på et eller andet tidspunkt til behandling på centret. Alle registreres i databanken, som nu omfatter oplysninger om narkotikasituationen for de sidste 30 år. I selve databanken er der registreret besøg, og der er en nøjagtig diagnose for hver indskrivning siden Hver indskrivning er registreret på cprnummer, og de er blevet sammenlignet med folkeregistret. Ud fra den sammenligning kan man se, at i slutningen af 2006 har individer været indskrevet til behandling på centret. Databanken giver store muligheder for forskning inden for feltet, og der kører et stort projekt med forskning inden for genetik. Man har også erfaret, at et stigende antal personer i aldersgruppen år kommer til behandling. Det peger på en ny udvikling, fordi det tidligere mest var yngre mennesker som kom til behandling. Der er ikke blevet foretaget en nøjagtig undersøgelse af grunden til denne udvikling, men det skyldes nok ændringer i den sociale struktur. Rafn M. Jónsson, project manager Drug and alcohol abuse prevention Public Health Institute of Iceland Laugavegur 116, Iceland E-post: 64 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 Rapport fra Norge Tvang overfor rusmiddelavhengige Førsteamanuensis cand. jur. Karl Harald Søvig har disputert for dr. jurisgraden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven 6 2 til 6 3. Tema for avhandlingen er adgangen til tvangsinnleggelse av mennesker med rusmiddelproblemer. Sentrale problemstillinger er hvilke begrunnelser som kan brukes for å legitimere tvangsinnleggelse, hvordan en skal tolke de aktuelle reglene i sosialtjenesteloven 6 2 til 6 3 og hvilke personer de aktuelle regelsettene brukes overfor. Avhandlingen stiller spørsmålstegn ved om de aktuelle reglene er effektive i forhold til å avverge helseskader som følge av rusmiddelbruk, og etterlyser behovet for mer forskning i forhold til hvordan det går med pasienter etter et tvangsopphold. Resultatene viser at fra 1996 til 2003 er kun 18 alkoholiserte gravide blitt tvangsinnlagt for å redde fosteret. Søvig stusser over at tallene er så lave, og ser man bak tallene, er de faktisk enda lavere. Av de 18 tvangsinnlagte gravide med alkoholmisbruk, er det bare tre som kun misbrukte alkohol. Til sammenligning er 88 gravide narkotikamisbrukere tvangsinnlagt i samme åtteårsperiode. Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek, For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte: Ny avhandling om alkoholbruk i tilknytning til arbeid Universitetslektor Hildegunn Sagvaag i Gøteborg har disputert med avhandlingen Alkoholbruk i tilknyting til arbeid en kvalitativ studie i eit folkehelsevitenskapeleg perspektiv ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg/Universitetet i Stavanger. Gjennom et folkehelsevitenskapelig perspektiv på arbeid og bruk av alkohol, blir arbeidsplassen studert som en mulig arena for førebygging av alkoholproblem. Kvalitative intervju med åtte kvinner og elleve menn ble tolket i et kjønnsperspektiv. Kvinnene hadde ofte store omsorgsoppgaver i tillegg til selve jobben, de hadde gjerne en syk ektefelle, gamle foreldre eller et barn med spesielle behov. Å drikke alkohol, ble en måte å tåle urimelige belastninger på. Mennene reiste mye i med jobben og hadde tilgang til alkohol på fly og hotell. De brukte alkohol til å bygge relasjoner til kunder, og det ble forventet av dem. Menn hadde også lettere for å gå videre i karrieren etter at de hadde gjort noe med alkoholproblemet sitt, mens kvinnene følte det stigmatiserende å ha et alkoholproblem. Avhandlingen kan lånes ved Universitetet i Stavanger: Fulle får servering Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har gjennomført undersøkelser i restaurantbransjen i Trondheim og Bergen, og funnet at svært mange skjenker fulle gjester. Ifølge alkoholloven skal gjester som er åpenbart påvirket av alkohol nektes servering og vises bort fra stedet. SIRUS leide inn skuespillere til å gjennomføre studiens feltarbeid. Skuespillerne spilte fulle, men i 84 prosent av tilfellene de bestilte alkohol på restauranter i Bergen, fikk de servering. I den forrige undersøkelsen, gjennomført i 2003, fikk de servering i 63 prosent av tilfellene. I Trondheim gikk det knapt bedre, i 2003 fikk skuespillerne servering i 74 prosent av tilfellene, mens i den ferskeste undersøkelsen var det økt til 82 prosent. Du kan lese rapporten her: Studentene drikker mer Studentene tilhører den delen av befolkningen som drikker mest, og de siste ti årene har alkoholforbruket deres gått betydelig opp. Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006, og kvinnelige studenter mellom 25 og 29 år drikker 40 pst. mer enn for ti år siden. Dette kommer frem i en rapport fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning utarbeidet av Ellen M. Tefre, Arvid Amundsen, Sturla Nord- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 lund og Karl Erik Lund. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. Resultatene fra 2006 er sammenlignet med tall fra en tilsvarende undersøkelse i Økningen i forbruket skyldes blant annet at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere. Fortsatt har mannlige studenter oftere et høyt alkoholinntak enn kvinner. Du kan lese rapporten her: no/files/pub/367/sirusrap.4.07.pdf Narkotikabruk: ungdom ned, unge voksne opp Mens flere unge voksne mellom 21 og 30 år har prøvd stoff, går andelen unge mellom 15 og 20 som en eller annen gang har brukt narkotika ned, viser en rapport til EU om narkotikasituasjonen i Norge. Dette viser to spørreundersøkelser som SIRUS gjennomførte på samme måte i 2006, den ene blant åringer og den andre blant unge voksne fra 21 til 30 år. Blant ungdom under 20 år har bruk noen gang av amfetamin, kokain og ecstasy vært stabil eller gått ned i perioden Blant unge voksne er den motsatte trenden enda mer tydelig. I et åtteårsperspektiv har bruk noen gang økt til dels betydelig for alle tre stoffene for amfetamin har det vært en fordobling og for kokain en tredobling. Bruk siste seks måneder har derimot ikke økt, med unntak for kokain, hvor det har vært en fordobling de siste fire årene. Den største økningen i bruken av kokain skjer blant unge menn i Oslo. Du kan lese rapportene her: pub/392/sirusrap.8.07.pdf og Tredobling av skjenkesteder på 25 år Det har skjedd en tredobling av antall skjenkesteder i Norge fra 1980 til Tre av fem kommuner utvider salgs- og skjenketidene i forhold til normaltiden. Overtredelser i salg og skjenking avdekkes sjeldent og bevillinger inndras enda sjeldnere. Dette viser SIRUS gjennomgang av kommunenes forvaltning av alkoholloven. Du kan lese undersøkelsen her: Evaluering av prøveordning med sprøyterom Oslo kommune åpnet sprøyterom 1. februar 2005, etter at Stortinget i desember 2004 vedtok en midlertidig lov om en prøveordning med sprøyterom. Forskerne Astrid Skretting og Hilgunn Olsen ved SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet evaluert prøveordningen. Evalueringen viser at det i de første to driftsårene var 383 brukere av sprøyteromsordningen. Av disse brukte 2/3 tilbudet i gjennomsnitt to ganger eller mindre per måned, mens bare 10 prosent brukte tilbudet mer enn seks ganger per måned. Det ble i gjennomsnitt satt 24 injeksjoner per dag. Et viktig formål med ordningen var å vurdere effekten av straffrihet for en brukerdose heroin, og Politiet har støttet lojalt opp om ordningen. En annen målsetting var å bidra til økt verdighet for tungt belastede heroinmisbrukere, og det antas at sprøyteromsordningen har bidratt til økt verdighet både på et allment og et individuelt nivå. Du kan lese rapporten her: no/files/pub/397/sirusrap.7.07.pdf Evalueringen av et pilotprosjekt om lokalbasert rusforebygging Rapporten er en evaluering av Regionprosjektet, et statlig styrt, lokalt basert forebyggingsprosjekt som ble initiert av Bondevik II-regjeringen. Seks kommuner/regioner ble valgt ut til å delta i prosjektet: Larvik, Haugesund, Narvik, Os, Nesodden og fire kommuner på Ytre Søre Sunnmøre. Ingeborg Rossow, Bergljot Baklien, Hilde Pape og Elisabet E. Storvoll ved SIRUS står bak evalueringen, der det er benyttet både prosess- og effektevaluering. Analysene bygger på et omfattende datamateriale der bl.a. intervjuer med aktører på sentralt og lokalt nivå, observasjon av møter og iverksetting av tiltak, spørreskjemaundersøkelser av skoleungdommer og kjøpsforsøk i butikker som selger øl inngår. Regionprosjektet hovedmålsetting om å redusere rusmiddelbruk og begrense 66 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 rusrelaterte skader blant ungdom ble ikke innfridd i løpet av den perioden som evalueringen dekker ( ). Prosjektet bidro heller ikke til å begrense ungdoms tilgang på alkohol. Rapporten peker på flere mulige forklaringer på de manglende resultatene. Du kan lese rapporten her: Senter for rus- og avhengighetsforskning Den 18. desember 2007 åpnet SERAF-Senter for rus- og avhengighetsforskning. SERAF er en av i alt 8 fagenheter under Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo. Senteret ble opprettet med utgangspunkt i tidligere Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer og har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning. SERAF vil i tillegg drive veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter. Senteret skal være et hovedmiljø for klinikknær rusmiddelforskning i Norge og ha en ledende nasjonal rolle som nettverksbygger innen rusmiddelforskning. Du kan lese mer om senteret her: Anbefaler helt alkoholfritt svangerskap Sosial- og helsedirektoratet har høsten 2007 gjennomført kampanjen Alkoholfritt svangerskap som gir et klart råd til gravide om helt å kutte alkoholbruken. Alkoholfritt svangerskap besto av en annonseserie ble trykket i en rekke ukeblader og magasiner. I tillegg ble det rykket inn bannerannonser på en rekke nettsteder, det ble distribuert brosjyrer og nettstedet har fyldig informasjon om temaet. Nettstedet inneholder også flere filmer om alkohol og graviditet. Målgruppen for kampanjen var først og fremst gravide kvinner, og de som planlegger å bli gravide. AlkoKutt i ny drakt Etter 20 års levetid skifter kampanjen Alko- Kutt navn og profil. Av-og-til-kampanjen tar opp arven med å arbeide for alkoholfrie soner. AlkoKutt henvendte seg til normalkonsumenten og promoterte alkoholfrie soner, ikke avhold. Navnet AlkoKutt ble likevel ofte oppfattet litt i strengeste laget, det ble en slags knute på tråden i kommunikasjonen med folk. Ved å fornye navnet og renovere profilen har vi modernisert kampanjen slik at den gir et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre befolkningen på at noen situasjoner bør være alkoholfrie, sier leder Stensen Lunde. Ny nettside er: REITOX Academy i Oslo september 2007 EMCDDA arrangerer årlig kurs REITOX akademier om ulike tema. Kursene er i hovedsak beregnet for kontaktpunktene (NFPs) og tilknyttede eksperter. Det første akademiet som er blitt lagt til Norden, ble avholdt i Oslo september Temaet var Best practices. SIRUS som norsk kontaktpunkt var teknisk arrangør. Akademiet samlet vel 50 deltakere fra 25 europeiske land, EU kommisjonen og fra Russland og USA. Akademiet introduserte deltakerne for prinsippene om evidence based/best practice, tilnærminger for å promotere og formidle informasjon på området og organisasjonsmessige forutsetninger som er nødvendige. Arbeidsgrupper behandlet to sentrale spørsmål, mest relatert til forebygging og behandling. Hvordan kan NPPs spille en rolle i å styrke utveksling av informasjon om evidence-based/best practice i eget land? Hva ville være egnede mekanismer for utveksling av informasjon om best practice, anvendt i medlemsstatene, i samarbeid med EMCD- DA? Arbeidsgruppene pekte blant annet på en mangel på ekspertise i noen land og behovet for best-practice standarder, retningslinjer og videre skolering. Forutsetningene for å kunne formidle kunnskap er til dels svært forskjellig siden NFPene har ulik organisasjonsmessig forankring. Det ble påpekt at REITOX nettverket i så måte kan brukes mer effektivt og også ha en støttefunksjon i å fremme ikke-ideologisk basert informasjon og kunnskap mellom landene. N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

6 Konferanse: Gatenær 2008 Den neste Gatenærkonferansen skal avholdes i Oslo den april 2008 med tema: Perspectives on outreach work in Europe reaching youth at risk working towards social inclusion. Gatenær 2008 er en europeisk konferanse om oppsøkende sosialt arbeid med fokus på tidlig intervensjon og arbeid med risikoutsatte unge i alderen år. Målgruppen for konferansen er praktikere, planleggere/politikere og forskere som interesserer seg for oppsøkende ungdomsarbeid. Se for mer informasjon og registrering. Elin Bye Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) PB 565 Sentrum, 0105 Oslo E-post: Rapport från Sverige Staten omorganiserar I november beslöt sig den svenska regeringen äntligen för vad som skulle ske med Alkoholkommittén och Mobilisering mot Narkotika. Sedan tidigare hade man aviserat att dessa kommittéer inte skulle finnas kvar efter årsskiftet, men man hade inte tydligt formulerat vilka som skulle axla ansvaret för deras aktiviteter. Svaret blev att man vid Socialdepartementet etablerade dels en s.k. särskild funktion inom departementet, kalllad ANT-sekretariatet, och till dess hjälp ett interdepartimentalt råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, kallat SAM- ANT. Sekretariatet består av handläggare från Socialdepartementet, medan rådet leds av folkhälsoministerns statssekreterare. I huvudsak innebär denna förändring att Socialdepartementet i fortsättningen inte kommer att agera som en interventionsaktör, utöver dess roll som finansiär. Denna nyordning har också inneburit att andra statliga myndigheter har fått nya uppdrag. Merparten av Alkoholkommitténs uppgifter har lagts över till Folkhälsoinstitutet och Mobilisering mot Narkotikas verksamhet har delats upp mellan just Folkhälsoinstitutet, Kriminalvården och Socialstyrelsen. I nuläget finns det många oklarheter, i synnerhet då beslutet fattades i mitten av oktober och sedan verkställdes till årsskiftet. Den kritik som framlagts offentligt angående nyordningen har framför allt berört Mobilisering mot Narkotika. Dels har den förre narkotikasamordnaren Björn Fries gått till angrepp mot att beslutet innebär en återgång till ett mer uppdelat förhållningssätt till narkotikabekämpning, i och med att frågan inte längre samordnas från en central kommitté. Tillika har tre forskare från Malmö högskola Björn Johnson, Leili Laanemets och Bengt Svensson reagerat mot att den nya politiken sannolikt kommer att innebära mindre av forskningsförankring i det narkotikaförebyggande arbetet, men kanske framför allt en återideologisering av narkotikafrågan, vilket inte gagnat svensk narkotikapolitik historiskt. Hela debattartikeln går att läsa här: regeringen-offrar-narkomanernas-liv Socialstyrelsens utvärdering av statligt utvecklingsstöd till kommunerna Socialstyrelsen har haft som uppdrag att utvärdera statens utdelning av utvecklingsmedel till kommunerna för att förebygga missbruk. Under 2007 rörde det sig om ca 350 miljoner kronor. I huvudsak har medlen fördelats i öppenvårdsprojekt (17 miljoner), alkohol- och narkotikaförebyggande åtgärder (95 miljoner) och stöd till utveckling av vården för personer med tungt missbruk (242 miljoner). För öppenvårdsprojekten har ungdomsgruppen stått i fokus vilket även kan sägas om de förebyggande åtgärderna. I synnerhet har regeringsuppdraget fokuserat tyd- 68 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

Rapport fra Norge. her: http://www.stortinget.no/inno/2004/ inno-200405-124.html. pdf 286 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 22. 2005.

Rapport fra Norge. her: http://www.stortinget.no/inno/2004/ inno-200405-124.html. pdf 286 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 22. 2005. eller nye spørgsmål svares gerne via e-mail. Jeg håber også at have nye tal for dette år i næste rapport, tal fra undersøgelser som er lavet i år. Tak for denne gang. Rafn M. Jónsson, Project Manager,

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv Unni Krogh & Bergljot Baklien Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv SIRUS-rapport nr. 2/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006.

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006. FORORD 2005 ble et begivenhetsrikt år for SIRUS. Knut Brofoss gikk av som direktør 1.9. etter å ha sittet som direktør fra opprettelsen av SIRUS 1. januar 2001. Brofoss har med sin brede og omfattende

Detaljer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer SIRUS-Rapport nr. 5/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom Hilgunn Olsen og Astrid Skretting SIRUS rapport nr. 7/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester Kristin Buvik & Bergljot Baklien Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester SIRUS-Rapport nr. 1/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA -

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA - Gunn Vedøy og Terje Lie Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA - Rapport IRIS 2014/016 Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger

Detaljer

Alkoholpolitikk i Norden

Alkoholpolitikk i Norden MØDE I NORDISK MINISTERRÅD, SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) 18. oktober 2004, København Nordisk Ministerråds sekretariat MR-S 2/2004 Dp. 2, bilag 1 12. oktober 2004 Journal nr. 43001.15.002/04 Alkoholpolitikk

Detaljer

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk KOMMUNEVALG: 2015 SIDE 2 Introduksjon...3 Alkohollovens bestemmelser...4 Økt tilgjengelighet = økt forbruk...4 Sterk økning i skjenkebevillinger...5 Skjenketak...6 Flere

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang SPOR Informasjon 1 1 10 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553 accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012 ISSN 1890-2553 0 1 Alkoholavhengig kulturliv? 9 771890 255009 2 INNHOLD accent nr. 1, 2012 3 14 IOGT arbeider for at menneskene skal få et rikere, friere

Detaljer

Oslo gjør utelivet tryggere evaluering av SALUTT

Oslo gjør utelivet tryggere evaluering av SALUTT SIRUS SIRUS RAPPORT 3/2014 Bergljot Baklien og Kristin Buvik Oslo gjør utelivet tryggere evaluering av SALUTT Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2014 Bergljot Baklien og Kristin Buvik Oslo

Detaljer

Arbeidsliv og rus. Kunnskapsstatus anno 2005. Kjetil Frøyland. Arbeidsforskningsinstituttet AS Oslo, april 2005

Arbeidsliv og rus. Kunnskapsstatus anno 2005. Kjetil Frøyland. Arbeidsforskningsinstituttet AS Oslo, april 2005 Arbeidsliv og rus Kunnskapsstatus anno 2005 av Kjetil Frøyland Arbeidsforskningsinstituttet AS Oslo, april 2005 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer